Slovní úlohy řešené rovnicemi 1
1) V rovnoramenném trojúhelníku je velikost úhlu při hlavním vrcholu o 20° menší než
dvojnásobná velikost úhlu při základně. Jaké jsou vnitřní úhly trojúhelníku?
2) V továrně pracuje na 3 pracovištích 1200 zaměstnanců. V prvním je jich dvakrát tolik co
v druhém a ve třetím o 400Kč více než v prvním. Kolik je zaměstnanců v každém
oddělení?
3) Tři skupiny zoraly 1634 ha pole. Druhá skupina zorala o 1/8 výměry více než první, třetí
o 30ha méně než druhá. Kolik hektarů zorala každá skupina.?
4) Dvě stě krabic prášku bylo narovnáno ve třech řadách. V první bylo13 krabic víc než ve
druhé, ve třetí 1,4 krát více než ve druhé. Kolik byl krabic v každé řadě?
5) Tři zemědělci sklidili dohromady 2925 kg brambor. Druhý sklidil 1,5 krát více než první
a třetí o 300 kg víc než první. Kolik kg sklidil každý?
6) V trojúhelníku je velikost úhlu beta o 8 ° větší než úhel alfa a velikost gama je dvakrát
větší než velikost úhlu beta. Určete velikosti vnitřních úhlů.
7) Tři zaměstnanci dostali za zlepšovací návrh odměnu 50 000 Kč. Peníze rozdělili tak, že
první dostal dvakrát víc než druhý, druhý třikrát víc než třetí. Kolik dostal každý?
8) 1800 šroubů má být rozděleno tak, že v první bylo o 400 šroubů více než ve druhé a ve
druhé o 200 šroubů méně než ve třetí. Kolik je v každé skupině šroubů?
9) Ve třech nádobách je 19,5 litrů vody. Prostřední nádoba obsahuje čtyřikrát víc vody než
nejmenší nádoba a největší nádoba obsahuje dvakrát tolik vody co prostřední nádoba.
Kolik je v každé nádobě?
10) Ve skladišti bylo 1100 krabic. V první řadě bylo 2krát více než ve druhé, ve třetí o 150
krabic méně než v první. Vypočítej, kolik bylo v každé.
11) Během tří dnů navštívilo výstavu celkem 2870 lidí. Druhý den přišlo o 140 lidí víc než
první den. Třetí den bylo na výstavě 1,5 krát více lidí než druhý den. Kolik lidí
navštívilo výstavu v jednotlivých dnech?
Slovní úlohy, kde je použito procent
15% z celku=0,15.celek
1) Tři sourozenci měli našetřen dohromady 1274 Kč. Petr měl o 15% více než Jirka,
Hanka 10% méně než Petr. Kolik korun měl každý z nich?
2) Součet tří čísel, z nichž druhé číslo je o 20% menší než první číslo a třetí číslo o 25%
menší než druhé číslo, je 96. Urči čísla.
3) Materiál, jehož hmotnost byla 18,2 t, odvážela tři auta. Druhé vezlo o 20% více než
první a třetí 20% více než druhé. Kolik tun vezl každé?
4) Odměnu 4220 Kč si 3 dělníci rozdělili tak, že druhý dostal o 400 Kč více než první a
třetí o 30% více než druhý. Kolik dostal každý?
5) Tři závody vyrobili celkem 24600 výrobků. Závod B vyrobil o 5400 výrobků více než
závod A, závod C vyrobil o 20% víc než závod B. Kolik vyrobil každý závod?
6) Továrna vyrobila za 3 dny 10700 výrobků. Druhý den vyrobila o 400 výrobků více
než třetí den, třetí den vyrobila o 25% více než první den. Kolik výrobků vyrobila
každý den?
7) Tři brigádníci dostali za svou práci dohromady 12 350 Kč. Rozdělili se tak, první
dostal o 20% méně než druhý a třetí o 45 Kč více než první. Kolik dostal každý?
Download

M8_slovní úlohy řešené rovnicemi1.pdf