Název projektu: „ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov“
reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428
DUM: VY_32_INOVACE_11/3
jméno autora DUM: Mgr. Vladimíra Houbová
datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: září 2012/27. 9. 2012
ročník, pro který je DUM určen: 7. r.
vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků šablony III/2: Český jazyk
anotace (výstižný stručný popis způsobu použití DUM ve výuce): pracovní list – opakování, slovo a
sousloví, přísloví a pořekadla
SLOVO A SOUSLOVÍ, RČENÍ, PŘÍSLOVÍ A
POŘEKADLA
1. Rozhodněte, zda se jedná o sousloví nebo volné spojení slov:
červené jablko, Mariánské Lázně, obchodní inspekce, poštovní schránka,
stará babička, rovnoramenný trojúhelník, voňavé koření, starý dům
2. Uvedená slova doplňte tak, abyste vytvořili sousloví a následně i volné spojení slov:
hora, válka, souprava, dovolená, voda, průkaz
sousloví
volné spojení slov
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Doplňte rčení, přísloví a pořekadla:
Kam vítr, tam .................... . Vodí nás za .............. . Má na růžích .................. .
Patří do starého .......................... . Pamatuj na zadní ..............................
Dvakrát měř, ................................. . Kdo jinému jámu kopá, sám ........................ .
Kdo lže, ten ......................... . Jak se do lesa volá, tak se z něho ................... .
4. Uvedená sousloví a volná spojení nahraďte jedním slovem:
tělesná výchova, sedmá třída, nákladní vlak, zdravotní škola, základní škola,
písemná práce, hráč na kytaru, národní družstvo, výtvarná výchova
Download

SLOVO A SOUSLOVÍ, RČENÍ, PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA