Podrobný
sprievodca kariérou
so spoločnosťou
Mary Kay
Táto brožúra poskytuje popis vybraných motivačných programov s platnosťou od 1. 8. 2014.
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tímové zľavy, provízie, bonusy alebo akékoľvek podmienky
motivačných programov uvedených v tomto materiále.
Obsah
Prehľad pozícií Kariérového rebríčka Mary Kay .......................................................................................... 3
Kde môžete získať tipy a informácie pre svoje podnikanie s MK?.............................................................. 4
Nezávislá kozmetická poradkyňa ................................................................................................................ 5
Začiatok s Mary Kay ................................................................................................................................ 5
Basic ........................................................................................................................................................ 5
Zľavy na objednávky ................................................................................................................................ 5
Spôsoby možných príjmov ...................................................................................................................... 6
Odmeny ................................................................................................................................................... 6
Činnosť nez. kozmetickej poradkyne ...................................................................................................... 6
Tímová zľava z predaja osobného tímu (1. línie) .................................................................................... 8
Spôsob uplatnenia tímovej zľavy ........................................................................................................ 8
Neuplatnené provízie z predchádzajúcich období .............................................................................. 8
Hviezdny program ................................................................................................................................... 9
Úspech v červenej ................................................................................................................................. 10
Nezávislá Senior Consultant ...................................................................................................................... 11
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 11
Odmeny ................................................................................................................................................. 11
Požiadavky............................................................................................................................................. 11
Nezávislá Star Recruiter ............................................................................................................................ 12
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 12
Odmeny ................................................................................................................................................. 12
Požiadavky............................................................................................................................................. 12
Nezávislá Team Leader.............................................................................................................................. 13
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 13
Odmeny ................................................................................................................................................. 13
Požiadavky............................................................................................................................................. 13
Nezávislá Future Sales Director ................................................................................................................ 14
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 14
Odmeny ................................................................................................................................................. 14
Požiadavky............................................................................................................................................. 14
Nezávislá Sales Director v kvalifikácii – program DIQ ............................................................................... 15
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 15
Pred vstupom do programu DIQ ........................................................................................................... 15
Počas kvalifikačného obdobia v programe DIQ .................................................................................... 15
Program na podporu poradkýň v programe DIQ .................................................................................. 16
Nezávislá Sales Director ............................................................................................................................ 18
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 18
Provízia nez. Sales Directors ................................................................................................................. 18
Odmeny ................................................................................................................................................. 19
Nezávislá Senior Sales Director, Nezávislá Future Executive Senior Sales Director,
Nezávislá Executive Senior Sales Director a Nezávislá Elite Executive Senior Sales Director .................. 20
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 20
Kvalifikácia............................................................................................................................................. 20
Nezávislá National Sales Director ............................................................................................................. 21
1
Kvalifikácia............................................................................................................................................. 21
Štandardy obchodného jednania .......................................................................................................... 21
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 22
Strata statusu NSD ................................................................................................................................ 23
Prejavy uznania ..................................................................................................................................... 23
NSD Summit .......................................................................................................................................... 24
Program Diamond Circle ....................................................................................................................... 25
Program Inner Circle ............................................................................................................................. 25
Nezávislá Senior National Sales Director, Nezávislá Executive National Sales Director
a Nezávislá Elite Executive National Sales Director .................................................................................. 26
Kvalifikácia............................................................................................................................................. 26
Spôsoby možných príjmov .................................................................................................................... 26
2
Prehľad pozícií Kariérového rebríčka Mary Kay
1. Ako nezávislá kozmetická poradkyňa (KP) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať odmeny, ktoré vám pomôžu vybudovať vaše podnikanie (marketingové akcie, …).
2. Ako nezávislá Senior Consultant (SC) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať 2% tímovú zľavu (zo zdieľania príležitosti) z predaja členov vášho osobného tímu
vo veľkoobchodných cenách bez DPH.
3. Ako nezávislá Star Recruiter (SR) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať 4% tímovú zľavu (zo zdieľania príležitosti) z predaja členov vášho osobného tímu
vo veľkoobchodných cenách bez DPH.
4. Ako nezávislá Team Leader (TL) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať 8% tímovú zľavu (zo zdieľania príležitosti) z predaja členov vášho osobného tímu
vo veľkoobchodných cenách bez DPH.
5. Ako nezávislá Future Sales Director (FSD) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať 12% tímovú zľavu (zo zdieľania príležitosti) z predaja členov vášho osobného tímu
vo veľkoobchodných cenách bez DPH.
 Vstúpiť do programu DIQ1.
6. Ako nezávislá Sales Director (D) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať 2%, 4%, 8% alebo 12% províziu z predaja členov vášho osobného tímu (1. línie)
vo veľkoobchodných cenách bez DPH.
 Získať 9% až 13% províziu z predaja tímu nez. Sales Director vo veľkoobchodných cenách
bez DPH.
 Získať bonus nez. Sales Director za predaj tímu vo výške 4 500 Kč / 180 € až 45 000 Kč /
1 800 €.
 Získať 4% - 6% províziu z predaja offspringov nez. Sales Director vo veľkoobchodných
cenách bez DPH.
 Nosiť kostým nez. Sales Director.
 Riadiť ružový automobil Škoda Octavia.
 Kvalifikovať sa v programoch pre nezávislé Sales Directors.
7. Ako nezávislá National Sales Director (NSD) môžete:
 Dosiahnuť zisk na základe vášho osobného predaja v maloobchodných cenách.
 Získať 2%, 4%, 8% alebo 12% províziu z predaja členov vášho osobného tímu (1. línie) vo
veľkoobchodných cenách bez DPH.
 Získať 13% províziu nez. Sales Director za vedenie tímu.
1
Do programu môžu vstúpiť len tie nez. Future SD, ktoré splnia všetky požiadavky potrebné k vstupu do tohto programu.
Tieto podrobné požiadavky nájdete v časti Nezávislá Sales Director v kvalifikácii – program DIQ.
3








Získať 5% až 8% províziu z predaja offspringov v 1. línii, 3% v 2. línii, 2% v 3. línii, 0,5-1%
v 4. línii.
Získať bonus 90 000 Kč / 3 600 € za vznik nového offspringu v 1. línii.
Získať ročný bonus za fungovanie nového offspringu v 1. línii vo výške 18 000 Kč / 720 €.
Získať bonus 180 000 Kč / 7 200 € za vznik nového NSD offspringu.
Získať ročný bonus za fungovanie nového NSD offspringu vo výške 60 000 Kč / 2 400 €.
Nosiť prestížny kostým nez. NSD.
Kvalifikovať sa v programoch pre nez. NSD.
Riadiť ružový automobil značky Mercedes.
Kde môžete získať tipy a informácie pre svoje podnikanie s MK?2
Školenia,
konferencie /
Pozícia
Produktové
školenie
Red Power
Training
nez. KP
nez. SC
nez. SR
nez. TL
nez. FSD
nez. D a
nez. SD
nez. FESD
- EESD
nez. NSD
a Senior
NSD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Online školenie
- WebEx
Školenie pre
nez. Sales
Directors
Leadership
konferencia
Konferencia
úspechu
Výročná
konferencia
Audio školenie
na MK
InTouch®
Tipy pre nové
nez. KP na MK
InTouch®
Škola MK na
MK InTouch®
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Podrobné informácie o školení nájdete na MK InTouch® v sekcii Školenie a konferencie.
4
Nezávislá kozmetická poradkyňa 3
(ďalej len poradkyňa, kozmetická poradkyňa)
Začiatok s Mary Kay
Program pre nové nezávislé kozmetické poradkyne je koncipovaný do 3 KROKOV:
 KROK 1 alebo Vyskúšajte si prípravky a zamilujte sa do nich
 KROK 2 alebo Poskytujte kozmetické poradenstvo a pracujte s hostiteľkou
 KROK 3 alebo Budujte si svoj tím
KROK 1
Nová nezávislá kozmetická poradkyňa si môže v rámci registrácie (uzatvorenie zmluvy o spolupráci so
spoločnosťou Mary Kay) vybrať z dvoch možností KROKu 1 – väčšieho Showcase Deluxe, ktorý poskytne
novej nez. kozmetickej poradkyni všetko potrebné na úspešné naštartovanie kariéry, a menšieho Mini
Showcase, ktorý obsahuje len základnú sadu vzoriek, prípravkov a materiálov:
 Showcase Deluxe .................................................2 990 Kč / 126 € vrát. DPH
 Showcase Mini .......................................................790 Kč / 33 € vrát. DPH
KROK 2 a KROK 3
Každá nezávislá kozmetická poradkyňa má po dobu 90 dní od zakúpenia KROKu 1 možnosť objednať si
KROK 2 a následne KROK 3, a to v závislosti na individuálnom postupe v kariére či finančných
možnostiach (Krok 2 a Krok 3 nie je možné objednať v jednej objednávke).
Okrem množstva prípravkov za výhodnú cenu, ktoré môže ponúkať svojim zákazníčkam na vyskúšanie,
získa tiež 50 % zľavu na všetky prípravky sekcie 1 obsiahnuté v Kroku 2 a 3.
Súčasne s objednávkou Kroku 2 a 3 si môže nezávislá kozmetická poradkyňa doobjednať ďalšie
prípravky v rámci tej istej objednávky so zľavou 50 %, avšak len v prípade, že hodnota takto
doobjednaných prípravkov sekcie 1 je min. 1,5 basics.
Špeciálna 50 % zľava sa vzťahuje taktiež na všetky objednávky v minimálnej výške 1,5 basics podané
následne v kalendárnom mesiaci, v ktorom nezávislá kozmetická poradkyňa zakúpila aspoň jeden
z Krokov 2 a 3. Na sekciu 2 sa žiadna zľava nevzťahuje.
Po objednaní všetkých troch krokov má nez. kozmetická poradkyňa nárok na zvláštnu prémiu – darček
– exkluzívnu sadu profesionálnych štetcov a základný odznak nez. kozmetickej poradkyne. Táto prémia
bude automaticky doručená s objednávkou Kroku 3.
Basic
Ako základná merná jednotka predaja sa používa tzv. basic. Jeho hodnota sa neodvíja od žiadnej ceny
prípravkov, či súčtu cien prípravkov. Hodnota 1 basic v ČR je 2 390 Kč vrát. DPH a v SR 98 € vrát. DPH.
Zľavy na objednávky
 Zľavy sa vzťahujú len na objednávky produktov zo sekcie 1.
 Na objednávky produktov zo sekcie 2 sa zľava nevzťahuje a nie sú započítavané do žiadnych
motivačných programov a výziev.
 Ak podá poradkyňa prvú objednávku v kalendárnom mesiaci s vysokou zľavou, počíta sa jej táto
vyššia zľava na všetky ďalšie objednávky spracované v danom mesiaci podľa platných
podmienok, aj keby mali nižšiu hodnotu, ale musia byť aspoň v minimálnej výške 1,5 basics.
3
Nezávislá kozmetická poradkyňa je nezávislým zmluvným partnerom, nie je zamestnancom spoločnosti Mary Kay a nebude
s ňou teda tak konané v otázkach daní a iných.
5

Na objednávky, ktoré nedosiahnu minimálnu výšku 1,5 basics, sa zľava nevzťahuje.
Hodnota
objednávky
v basics
0 – 1,49
1,5 – 2,99
3 – 7,99
8 a viac
MOC s DPH
Zľava
0 - 3 584 Kč / 0 - 146,99 €
3 585 - 7 169 Kč / 147 - 293,99 €
7 170 - 19 119 Kč / 294 - 783,99 €
19 120 Kč a viac / 784 € a viac
0%
35 %
40 %
45 %
Spôsoby možných príjmov
 Predaj prípravkov
 prostredníctvom kozmetických poradenstiev
 prostredníctvom hostiteľského programu
 prostredníctvom 15 minútových schôdzok, individuálnych schôdzok
 prostredníctvom párty, večierkov, zákazníckeho servisu
Odmeny
 Odznak Mary Kay 4.
 Výtlačok časopisu Applause pre poradkyne, ktoré začínajú aktuálny mesiac so statusom A1, A2,
A3 alebo N1, N2, N3. Poradkyne, ktoré sa v aktuálnom mesiaci registrovali na ktorýkoľvek zo
štartovacích kufríkov, získavajú v tomto mesiaci Applause automaticky spolu so štartovacím
kufríkom. Časopis Applause je v PDF formáte dostupný na stránkach Mary Kay InTouch®
všetkým kozmetickým poradkyniam s prístupom k týmto stránkam.
 Možnosť štvrťročne sa kvalifikovať v Hviezdnom programe a získať tak hodnotné balíčky
s prípravkami Mary Kay a ďalšie darčeky.
Činnosť nez. kozmetickej poradkyne
Činnosť poradkyne sa odvíja od termínu spracovania poslednej objednávky v minimálnej výške 1,5
basics. V prípade neaktivity sa status mení vždy po ukončení kalendárneho mesiaca:
A1 (N1) – A2 (N2) – A3 (N3) – P1 – P2 – P3 – T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6 – T7 – XA
Aktívna poradkyňa je poradkyňa so statusom A1, A2 alebo A3.
 Poradkyňa so statusom A1 podala v aktuálnom kalendárnom mesiaci aspoň jednu objednávku
v min. výške 1,5 basics (započítava sa aj registrácia novej poradkyne začínajúca s veľkým
štartovacím kufrom Showcase Deluse). K zmene statusu na A1 dochádza ihneď po spracovaní
objednávky v min. výške 1,5 basics. Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so
statusom A2 (k zmene statusu dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
 Poradkyňa so statusom A2 podala v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci aspoň jednu
objednávku v min. výške 1,5 basics, v aktuálnom kalendárnom mesiaci nepodala ani jednu
objednávku v min. výške 1,5 basics (t.j. neobnovila status A1). Nasledujúci kalendárny mesiac
začína takáto poradkyňa so statusom A3 (k zmene statusu dochádza ukončením aktuálneho
mesiaca).
 Poradkyňa so statusom A3 nepodala v predchádzajúcich dvoch kalendárnych mesiacoch ani
jednu objednávku v min. výške 1,5 basics. Pokiaľ v aktuálnom kalendárnom mesiaci nepodá
4
Informujte sa u svojej nez. Sales Director.
6
objednávku v min. výške 1,5 basics (t.j. neobnoví status A1), začína nasledujúci mesiac so
statusom P1. Mesiac, kedy má poradkyňa status A3, je posledný mesiac, kedy je považovaná za
aktívnu a plynú pre ňu všetky výhody vyplývajúce zo statusu aktívnej poradkyne.
Nová neaktívna poradkyňa (zaregistrovaná so štartovacím kufríkom v hodnote 0 basics, tzv. Showcase
Mini) je poradkyňa so statusom N1, N2 alebo N3.
 Poradkyňa má status N1 v mesiaci svojej registrácie, ak nepodá v tomto mesiaci ani jednu
objednávku v minimálnej výške 1,5 basics (t.j. nezískala status A1). Nasledujúci kalendárny
mesiac začína takáto poradkyňa so statusom N2 (k zmene statusu dochádza ukončením
aktuálneho mesiaca).
 Poradkyňa so statusom N2 nepodala aspoň jednu objednávku v min. výške 1,5 basics v mesiaci
svojej registrácie (predchádzajúci kalendárny mesiac) a ani v aktuálnom kalendárnom mesiaci
(t.j. nezískala status A1). Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so statusom
N3 (k zmene statusu dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
 Poradkyňa so statusom N3 nepodala aspoň jednu objednávku v min. výške 1,5 basics
v predchádzajúcich dvoch kalendárnych mesiacoch a ani v aktuálnom kalendárnom mesiaci
(t.j. nezískala status A1). Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so statusom
P1 (k zmene statusu dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
Pasívna poradkyňa je poradkyňa so statusom P1, P2 alebo P3.
 Poradkyňa so statusom P1 ukončila predchádzajúci mesiac so statusom A3 alebo N3 a nepodala
v aktuálnom mesiaci ani jednu objednávku v min. výške 1,5 basics (t.j. neobnovila status A1).
Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so statusom P2 (k zmene statusu
dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
 Poradkyňa so statusom P2 ukončila predchádzajúci mesiac so statusom P1 a nepodala
v aktuálnom mesiaci ani jednu objednávku v min. výške 1,5 basics (t.j. neobnovila status A1).
Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so statusom P3 (k zmene statusu
dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
 Poradkyňa so statusom P3 ukončila predchádzajúci mesiac so statusom P2 a nepodala
v aktuálnom mesiaci ani jednu objednávku v min. výške 1,5 basics (t.j. neobnovila status A1).
Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so statusom T1 (k zmene statusu
dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
Terminovaná poradkyňa je poradkyňa so statusom T1, T2, T3, T4, T5, T6 alebo T7.
 Poradkyňa so statusom T1 ukončila predchádzajúci mesiac so statusom P3 a nepodala
v aktuálnom mesiaci ani jednu objednávku v min. výške 1,5 basics (t.j. neobnovila status A1).
Nasledujúci kalendárny mesiac začína takáto poradkyňa so statusom T2 (k zmene statusu
dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
 Ak poradkyňa neobnoví ani v ďalších mesiacoch status A1 podaním aspoň jednej objednávky
v minimálnej výške 1,5 basics, dôjde každý nasledujúci mesiac k ďalšiemu posunu statusov na
T2, T3, T4, T5, T6 až na T7 (k zmene statusu dochádza ukončením aktuálneho mesiaca).
Počas mesiacov, kedy má poradkyňa status T1 až T7, môže takáto terminovaná poradkyňa obnoviť
svoju činnosť podaním aspoň jednej objednávky v min. výške 1,5 basics. Ak dôjde k obnoveniu činnosti
poradkyne podľa vyššie uvedeného v mesiaci, kedy má status:
- T1 = obnovia sa recruiterské väzby v rámci jej osobného tímu (1. línie).
- T2 až T7 = nedochádza k obnoveniu recruiterských väzieb v rámci jej osobného tímu (1. línie).
Nezávislá kozmetická poradkyňa, ktorá podpíše zmluvu, sa stáva členkou tímu, ktorého členkou je jej
recruiter (nez. kozmetická poradkyňa, s ktorou nová kozmetická poradkyňa podpísala zmluvu). Väzba
medzi nez. kozmetickou poradkyňou a jej recruiterom je nemenná po celú dobu platnosti zmluvy. Táto
7
väzba môže byť zrušená iba termináciou recruitera, pokiaľ nedôjde k obnoveniu jeho aktivity
v priebehu prvého mesiaca po terminácií (viď predchádzajúci odstavec).
K 1. dňu trinásteho kalendárneho mesiaca bez aspoň jednej objednávky vo výške 1,5 basics je jej
Zmluva s nezávislou kozmetickou poradkyňou ukončená a poradkyňa sa stáva finálne terminovanou
poradkyňou (status XA).
Tímová zľava z predaja osobného tímu (1. línie)
Pozície:
 Nez. Senior Consultant (1-2 aktívne členky v osobnom tíme)
 Nez. Star Recruiter (3-4 aktívne členky v osobnom tíme)
 Nez. Team Leader (5-7 aktívnych členiek v osobnom tíme)
 Nez. Future Sales Director a DIQ (8 a viac aktívnych členiek v osobnom tíme)
Podmienkou vzniku nároku na tímovú zľavu z predaja osobného tímu je, aby sama poradkyňa bola
aktívna (statusy A1, A2 alebo A3) v mesiaci, za ktorý jej vzniká nárok na tímovú zľavu. Tímová zľava sa
vypočítava na základe celkových mesačných nákupov sekcie 1 poradkýň z osobného tímu (1. línie, t.j.
poradkýň, s ktorými ste vy osobne podpísali zmluvu) vo veľkoobchodných cenách bez DPH. Tímová
zľava sa vypočítava všetkým poradkyniam bez ohľadu na to, či predložili spoločnosti kópiu platného
živnostenského listu. Avšak ako nezávislé podnikateľky by ste mali byť držiteľkami živnostenského
oprávnenia, v ČR znejúci na „Sprostredkovanie obchodu a služieb“, v SR „Sprostredkovateľská činnosť
v oblasti obchodu s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými potrebami“.
Spôsob uplatnenia tímovej zľavy
Tímovú zľavu si budete môcť uplatniť na úhradu vašich budúcich objednávok. Na jednu objednávku
bude uplatnená tímová zľava maximálne do výšky 50 % z celkovej hodnoty vašej objednávky vrátane
DPH. Tímová zľava bude automaticky priradená systémom k vašim nasledujúcim objednávkam do
vyčerpania celkového zostatku.
Chceme vás upozorniť, že nárok na tímovú zľavu zaniká okamžite po ukončení vašej Zmluvy
s nezávislou kozmetickou poradkyňou bez ohľadu na dôvod jej ukončenia.
Neuplatnené provízie z predchádzajúcich období
Platí len pre poradkyne, ktoré predložili Mary Kay živnostenské oprávnenie:
Ak máte na účte u spoločnosti Mary Kay kladný zostatok neuplatnených provízií z predchádzajúcich
období (rok 2010 a skôr) a:
- pre ČR:
 neplatci DPH: predložili ste spoločnosti Mary Kay kópiu platného živnostenského listu, ale
nepredložili ste číslo svojho bankového účtu,
 platci DPH: predložili ste spoločnosti Mary Kay kópiu platného živnostenského listu a kópiu
Osvedčenia o registráciia a pridelení DIČ, ale nevystavili a nedoručili ste spoločnosti Mary Kay
faktúru na výšku provízií,
- pre SR:
 platci i neplatci DPH: predložili ste spoločnosti Mary Kay kópiu platného živnostenského listu
a kópiu Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ/IČ DPH, ale nevystavili a nedoručili ste
spoločnosti Mary Kay faktúru na výšku provízií,
pošlite nám požadované dokumenty v najkratšom možnom termíne, aby sme mohli uskutočniť úhradu
provízií na váš bankový účet. Úhrada provízií všetkým kozm. poradkyniam v SR a platcom DPH v ČR je
možná až po vystavení a doručení faktúry na oznámenú výšku provízie spoločnosti Mary Kay.
8
Vaše provízie budú uložené na účte Mary Kay do doby, kým nepredložíte požadované
dokumenty alebo kým vaša Zmluva s nezávislou kozmetickou poradkyňou nebude ukončená, záleží na
tom, ktorá situácia nastane skôr. Všetky nevyžiadané provízie strácajú platnosť s ukončením vašej
Zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou.
Platí pre poradkyne, ktoré nepredložili Mary Kay živnostenské oprávnenie:
Poradkyniam, ktoré získali v roku 2010 a skôr nárok na províziu, ale:
- pre ČR:
 neplatci DPH: nepredložili spoločnosti Mary Kay kópiu platného živnostenského listu a číslo
bankového účtu,
 platci DPH: nepredložili spoločnosti Mary Kay kópiu platného živnostenského listu a kópiu
Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ a nevystavili a nedoručili spoločnosti Mary Kay
faktúru na výšku provízií
- pre SR:
 platci i neplatci DPH: nepredložili spoločnosti Mary Kay kópiu platného živnostenského listu
a kópiu Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ/IČ DPP a nevystavili a nedoručili spoločnosti
Mary Kay faktúru na výšku provízií,
nemôže byť provízia vyplatená. Prosíme vás o zaslanie týchto dokumentov na adresu Mary Kay
v najkratšom možnom termíne, aby sme mohli uskutočniť úhradu provízií na váš bankový účet. Úhradu
provízií všetkým kozm. poradkyniam v SR a platcom DPH v ČR je možná až po vystavení a doručení
faktúry na oznámenú výšku provízie spoločnosti Mary Kay.
Vaše provízie budú uložené na účte Mary Kay do doby, kým nepredložíte požadované
dokumenty, alebo kým vaša Zmluva s nezávislou kozmetickou poradkyňou nebude ukončená, záleží na
tom, ktorá situácia nastane skôr. Všetky nevyžiadané provízie strácajú platnosť s ukončením vašej
Zmluvy s nezávislou kozmetickou poradkyňou.
Hviezdny program
 Poradkyňa na akejkoľvek úrovni Kariérového rebríčku (okrem úrovne nezávislej National Sales
Director) sa môže stať hviezdnou poradkyňou na základe objemu svojho predaja v basics počas
hviezdneho štvrťroku. Hviezdna poradkyňa je odmenená odznakom Rebríček úspechu (pri získaní
prvej hviezdičky), číslom, ktoré predstavuje počet štvrťrokov, v ktorých získala status hviezdnej
poradkyne, hviezdnym balíčkom a/alebo vecným darčekom podľa dosiahnutej úrovne a 5:





Zafírovou hviezdičkou za predaj 36 basics až 47,99 basics
Rubínovou hviezdičkou za predaj 48 basics až 59,99 basics
Diamantovou hviezdičkou za predaj 60 basics až 89,99 basics
Smaragdovou hviezdičkou za predaj 90 basics až 119,99 basics
Perlovou hviezdičkou za predaj 120 basics a vyššie
Odmeňovaná je aj sústavnosť pri získavaní hviezdičiek – program Súhvezdie NAJ… (získanie hviezdičky
v každom štvrťroku seminárneho roka). Odmenou je prémiový balíček alebo prémiový vecný darček
podľa úrovne, ktorú hviezdna poradkyňa dosiahla za seminárny rok 6:
 Zafírová úroveň za predaj 144 basics až 191,99 basics
 Rubínová úroveň za predaj 192 basics až 239,99 basics
 Diamantová úroveň za predaj 240 basics až 359,99 basics
5
Aby mohla nez. kozmetická poradkyňa / nez. Sales Director ocenenie za splnenie programu získať, musí byť jej konanie
v čase oceňovania v súlade s princípmi spoločnosti Mary Kay.
6
Možná je akákoľvek kombinácia hviezdičiek v jednotlivých štvrťrokoch, rozhoduje počet predaných basics celkom.
9
 Smaragdová úroveň za predaj 360 basics až 479,99 basics
 Perlová úroveň za predaj 480 basics a vyššie
Úspech v červenej
 Do tohto programu sa môže zapojiť každá kozmetická poradkyňa, ktorá si chce budovať
vlastný tím a kariéru so spoločnosťou Mary Kay.
 Program sa skladá zo štyroch na seba nadväzujúcich krokov, za ich splnenie získava
kozmetická poradkyňa ocenenia 7:
o 1. krok = červené sako Mary Kay za symbolickú cenu 10 Kč / 1 €, školiaci materiál
Akčný plán pre budúce nez. Sales Directors
o 2. krok = módna kabelka perfektne doplňujúca červené sako
o 3. krok = červená cestovná taška na kolieskach
o 4. krok = červená listová kabelka
7
Nezávislá kozmetická poradkyňa je nezávislým zmluvným partnerom, nie je zamestnancom spoločnosti Mary Kay a nebude
s ňou teda tak konané v otázkach daní a iných.
10
Nezávislá Senior Consultant
Spôsoby možných príjmov
 Predaj prípravkov
 prostredníctvom kozmetických poradenstiev
 prostredníctvom hostiteľského programu
 prostredníctvom 15 minutových schôdzok, individuálnych schôdzok
 prostredníctvom párty, večierkov, zákazníckeho servisu
 Budovanie tímu, t.j. zdieľanie príležitosti
 2% tímová zľava z predaja osobného tímu (1. línie) 8
Odmeny
 Odznak Senior Consultant9.
 Možnosť štvrťročne sa kvalifikovať v Hviezdnom programe a získať tak hodnotné balíčky
s prípravkami Mary Kay a ďalšie darčeky.
 Možnosť zapojiť sa do plnenia programu Úspech v červenej a získať tak uznanie a atraktívne
ocenenia.
Požiadavky
 1 - 2 aktívne poradkyne v osobnom tíme
8
9
Podmienkou na získanie nároku na tímovú zľavu je status aktívnej poradkyne.
Informujte sa u svojej nez. Sales Director.
11
Nezávislá Star Recruiter
Spôsoby možných príjmov
 Predaj prípravkov
 prostredníctvom kozmetických poradenstiev
 prostredníctvom hostiteľského programu
 prostredníctvom 15 minutových schôdzok, individuálnych schôdzok
 prostredníctvom párty, večierkov, zákazníckeho servisu
 Budovanie tímu, t.j. zdieľanie príležitosti
 4% tímová zľava z predaja osobného tímu (1. línie) 10
Odmeny
 Odznak Star Recruiter 11.
 Možnosť štvrťročne sa kvalifikovať v Hviezdnom programe a získať tak hodnotné balíčky
s prípravkami Mary Kay a ďalšie darčeky.
 Možnosť zapojiť sa do plnenia programu Úspech v červenej a získať tak uznanie a atraktívne
ocenenia.
Požiadavky
 3 - 4 aktívne poradkyne v osobnom tíme
10
11
Podmienkou na získanie nároku na tímovú zľavu je status aktívnej poradkyne.
Informujte sa u svojej nez. Sales Director.
12
Nezávislá Team Leader
Spôsoby možných príjmov
 Predaj prípravkov
 prostredníctvom kozmetických poradenstiev
 prostredníctvom hostiteľského programu
 prostredníctvom 15 minutových schôdzok, individuálnych schôdzok
 prostredníctvom párty, večierkov, zákazníckeho servisu
 Budovanie tímu, t.j. zdieľanie príležitosti
 8% tímová zľava z predaja osobného tímu (1. línie) 12
Odmeny
 Odznak Team Leader 13.
 Možnosť štvrťročne sa kvalifikovať v Hviezdnom programe a získať tak hodnotné balíčky
s prípravkami Mary Kay a ďalšie darčeky.
 Možnosť zapojiť sa do plnenia programu Úspech v červenej a získať tak uznanie a atraktívne
ocenenia.
Požiadavky
 5 - 7 aktívnych poradkýň v osobnom tíme
12
13
Podmienkou na získanie nároku na tímovú zľavu je status aktívnej poradkyne.
Informujte sa u svojej nez. Sales Director.
13
Nezávislá Future Sales Director 14
Spôsoby možných príjmov
 Predaj prípravkov
 prostredníctvom kozmetických poradenstiev
 prostredníctvom hostiteľského programu
 prostredníctvom 15 minutových schôdzok, individuálnych schôdzok
 prostredníctvom párty, večierkov, zákazníckeho servisu
 Budovanie tímu, t.j. zdieľanie príležitosti
 12% tímová zľava z predaja osobného tímu (1. línie) 15
Odmeny
 Odznak Future Sales Director 16.
 Možnosť štvrťročne sa kvalifikovať v Hviezdnom programe a získať tak hodnotné balíčky
s prípravkami Mary Kay a ďalšie darčeky.
 Možnosť zapojiť sa do plnenia programu Úspech v červenej a získať tak uznanie a atraktívne
ocenenia.
 Oprávnenie podať Záväzok nezávislej Sales Director v kvalifikácii (DIQ).
Požiadavky
 8 a viac aktívnych poradkýň v osobnom tíme
14
Dosiahnutie statusu nez. Future Sales Director nezaručuje, že sa stanete nezávislou Sales Director. Na dosiahnutie statusu
nez. Sales Director musíte úspešne splniť podmienky programu DIQ, ktoré sú stanovené spoločnosťou. Nez. Sales Director je
nezávislým zmluvným partnerom, nie je zamestnancom spoločnosti Mary Kay a nebude s ňou teda tak konané v otázkach
daní a iných. Stanovenie podmienok na dosiahnutie pozície nez. Sales Director je vo výhradnej právomoci spoločnosti.
15
Podmienkou na získanie nároku na tímovú zľavu je status aktívnej poradkyne.
16
Informujte sa u svojej nez. Sales Director.
14
Nezávislá Sales Director v kvalifikácii – program DIQ
Schválenie prijatia do programu DIQ je vo výhradnej právomoci spoločnosti.
Spôsoby možných príjmov
 Tímová zľava z predaja osobného tímu
Pred vstupom do programu DIQ
Za účelom predloženia Záväzku nezávislej Sales Director v kvalifikácii17 spoločnosti, ktorý vyjadruje
zámer stať sa nezávislou Sales Director v kvalifikácii (DIQ), musí poradkyňa:
 Byť aktívna a mať 10 alebo viac aktívnych nez. kozmetických poradkýň, t.j. poradkýň so
statusom A1, A2 nebo A3, v 1. línii mesiac pred vstupom do programu DIQ, t.j. k poslednému
dňu v mesiaci predchádzajúcemu vstupu do programu DIQ.
 Mať celkový osobný predaj min. 36 basics počas 3 kalendárnych mesiacov pred zahájením
kvalifikácie (nie je nutné získať hviezdičku).
 Mať dobré meno v spoločnosti vychádzajúce z podmienok uvedených v Zmluve nezávislej
kozmetickej poradkyne (zahrňujúce, ale neobmedzujúce sa len na úplné vyrovnanie svojich
záväzkov voči spoločnosti, ktoré mala voči spoločnosti pod súčasným alebo predchádzajúcim
číslom poradkyne).
 Predložiť svoj Záväzok nez. Sales Director v kvalifikácii (DIQ) spoločnosti najneskôr 2 dni pred
uzávierkou pre kozmetické poradkyne v mesiaci predchádzajúcom prvému mesiacu
kvalifikačného obdobia programu DIQ.
Do programu DIQ vstupuje nez. Future Sales Director iba so svojou 1. líniou kozmetických poradkýň
(t.j. s kozmetickými poradkyňami, s ktorými osobne podpísala zmluvu). Nikto z týchto 10 aktívnych
členiek tímu nesmie mať nasledujúci vzťah k poradkyni v programe DIQ:
- vlastná tímová členka, ktorá si podáva svoju záväznú prihlášku do programu DIQ v rovnakom
mesiaci ako DIQ,
- poradkyňa v programe DIQ
- poradkyňa na pozícii nez. Sales Director.
Ak jedna poradkyňa z jej vlastného tímu podá záväznú prihlášku v rovnakom mesiaci ako poradkyňa
v programe DIQ, bude ju musieť nahradiť a mať teda aspoň 11 aktívnych vlastných tímových členiek
v mesiaci, ktorý predchádza prvému mesiacu jej kvalifikácie.
Kandidát/kandidátka na vstup do programu DIQ a nezávislá/ý Sales Director nesmú byť
vo vzájomnom manželskom zväzku.
Počas kvalifikačného obdobia v programe DIQ
 DIQ poradkyňa sa môže kvalifikovať na pozícii nez. Sales Director za jeden, dva, tri alebo štyri
mesiace, v závislosti na tom, kedy splní nasledujúce podmienky:
 Tímová produkcia min. 320 basics celkom.
 Na konci kvalifikačného obdobia musí mať v tíme min. 30 aktívnych nez. kozmetických
poradkýň vrátane poradkyne v programe DIQ (t.j. 30 poradkýň so statusom A1, A2 alebo A3
k poslednému dňu kvalifikácie).
 Minimálna tímová mesačná produkcia 80 basics.
 Počas kvalifikácie DIQ musí priviesť so svojím tímom min. 3 nové nez. kozmetické poradkyne
každý mesiac.
17
Záväzok nez. Sales Director v kvalifikácii je prístupný na MK InTouch® v sekcii Zákaznícky servis / Formuláre.
15




DIQ poradkyňa môže prispieť svojimi objednávkami vo výške max. 80 basics k požadovanej
produkcii 320 basics celkom, t.j. produkcia tímu musí byť min. 240 basics za kvalifikačné
obdobie (spočíta sa a vyhodnocuje za celé obdobie).
Kvalifikačný tím sa skladá z poradkyne v programe DIQ a z členov jej osobného tímu (1. línie).
Nové nez. kozmetické poradkyne od členov osobného tímu, ktorých Zmluva nezávislej
kozmetickej poradkyne bola spoločnosťou akceptovaná k alebo po prvom dni mesiaca, kedy
daná nez. kozmetická poradkyňa vstúpila do programu DIQ, budú členmi nového kvalifikačného
tímu. Nez. kozmetické poradkyne od členov osobného tímu, ktorých Zmluva nezávislej
kozmetickej poradkyne bola spoločnosťou akceptovaná pred prvým mesiacom kvalifikačného
obdobia programu DIQ, zostanú v pôvodnom tíme (t.j. v tíme nez. Sales Director, kam
poradkyňa v programe DIQ pred vstupom do kvalifikácie patrila) ich produkcia sa teda nebude
počítať do produkcie DIQ tímu.
Ak by tím poradkyne v programe DIQ nedosiahol na konci kvalifikačného obdobia 30 aktívnych
kozmetickych poradkýň a/alebo požadovanú úroveň produkcie, poradkyňa v programe DIQ
nesplnila kvalifikačné podmienky a musí predložiť nový Záväzok, aby mohla opäť vstúpiť do
kvalifikácie (je možné vstúpiť nasledujúci mesiac znovu, ak sa tak rozhodne a splní vstupné
požiadavky). Nové poradkyne od tímových členov poradkyne v programe DIQ (t.j. 2., 3. atď.
línie) zostanú v pôvodnom tíme nez. Sales Director.
Aby sa mohla nez. kozmetická poradkyňa v programe kvalifikovať, musí byť jej konanie v období
kvalifikácie v súlade s princípmi spoločnosti Mary Kay.
Dôležité:
 Poradkyňa v programe DIQ chápe dôležitosť zúčastniť sa na Školení pre nez. Sales Directors po
tom, čo splní kvalifikačné podmienky programu DIQ.
Ak počas programu DIQ vstúpi poradkyňa v 1. línii z kvalifikačného tímu taktiež do programu DIQ
(alebo vstúpia obe do programu DIQ k rovnakému dátumu), bude to znamenať pre jej recruitera,
t.j. kozmetickú poradkyňu, ktorá predložila Záväzok k vstupu do programu DIQ, nasledujúce:

I naďalej získava tímovú zľavu z osobného predaja tejto poradkyne (v prípade, ak poradkyňa
v programe DIQ debutuje ako nez. Sales Director, bude získavať províziu z predaja osobného
tímu (1. línie) nez. Sales Director).

Osobný predaj tejto poradkyne sa nezapočítava do tímovej produkcie jej recruitera ani počas
programu DIQ ani po debute samostatného tímu.

Táto kozmetická poradkyňa sa nezapočítava do celkového počtu kozmetických poradkýň v tíme
jej recruitera ani počas programu DIQ, ani po debute samostatného tímu.

Táto kozmetická poradkyňa sa stane offspringom tej nez. Sales Director, do ktorej tímu patrila
ku dňu vstupu do programu DIQ.
Kozmetické poradkyne v 1. línii so statusom P a T
Kozmetická poradkyňa vstupuje do programu DIQ so svojou 1. líniou kozmetických poradkýň. Pokiaľ
majú tieto kozmetické poradkyne status P1-3 alebo T1-7 a reaktivujú sa počas alebo po ukončení
kvalifikačného obdobia programu DIQ, zostávajú v tíme svojho recruitera (kozmetickej poradkyne
v programe DIQ) a ich produkcia sa počíta do tímovej produkcie tejto poradkyne.
Program na podporu poradkýň v programe DIQ
Tento program pomáha poradkyniam v programe DIQ zamerať sa a pripraviť sa na ďalší krok v ich
kariére.
16
Ak sa poradkyni nepodarí trikrát za sebou splniť podmienky programu DIQ (počas seminárneho roku)
podľa platného Kariérového rebríčka, bude po svojom treťom neúspešnom vstupe do programu DIQ
písomne upozornená Oddelením pre podporu predaja a vzdelávania, že pokiaľ by ani štvrtý vstup do
programu DIQ neskončil jej postupom na pozíciu nez. Sales Director, potom bude musieť táto
poradkyňa splniť nasledujúce podmienky pred svojím ďalším, piatym vstupom do programu DIQ:
- Spoločnosť požiada jej nez. Sales Director, aby posúdila a zvážila predchádzajúcu prácu a výsledky
tejto poradkyne a na ich základe spolu s ňou zostavila akčný plán, ktorý by mal túto poradkyňu
viesť k úspešnému splneniu programu DIQ.
- Táto poradkyňa musí pravidelne komunikovať so svojou nez. Sales Director, postupovať podľa
akčného plánu, ktorý SPOLOČNE vytvorili a dosiahnuť vytýčené ciele počas minimálne 2 po sebe
idúcich mesiacov, pretože plnenie plánu podmieňuje ďalší vstup do programu DIQ:
 mesačný predaj jej osobného tímu musí byť v týchto dvoch mesiacoch minimálne 70 basics,
z toho nie viac než 20 basics osobnej produkcie poradkyne mesačne;
 poradkyňa musí priviesť minimálne 2 nové poradkyne do svojej 1. línie v daných 2
mesiacoch (t.j. min. 1 novú poradkyňu mesačne);
 poradkyňa bude konzultovať so svojou nez. Sales Director, či jej osobná práca, sila a práca
tímu už zaručujú úspech pri chystanom vstupe do programu DIQ;
 k ďalšiemu záväzku k vstupu do programu DIQ musí byť priložené písomné odporúčanie jej
nez. Sales Director i s podpisom nez. Sales Director.
Ak splní poradkyňa všetky vyššie uvedené podmienky, potom môže znovu vstúpiť do programu DIQ.
17
Nezávislá Sales Director 18 (ďalej len Sales Director)
Spôsoby možných príjmov
 Predaj prípravkov
 prostredníctvom kozmetických poradenstiev
 prostredníctvom hostiteľského programu
 prostredníctvom 15 minútových schôdzok, individuálnych schôdzok
 prostredníctvom párty, večierkov, zákazníckeho servisu
 Provízia za budovanie tímu, t.j. zdieľanie príležitosti
 Provízia za vedenie tímu
Provízia nez. Sales Directors
Kozmetické poradkyne na pozícii nezávislej Sales Director a vyššie získavajú nárok na províziu za
zdieľanie príležitosti (t.j. z predaja osobného tímu, z predaja tímu nez. Sales Director vrátane bonusu za
predaj tímu, z predaja offspringov nez. Sales Director). O výške provízie bude nezávislá Sales Director
informovaná do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Pre vyplatenie provízie je nevyhnutné,
aby ste:
- pre ČR:
 neplatci DPH: spoločnosti predložili kópiu platného živnostenského listu a číslo svojho
bankového účtu,
 platci DPH: spoločnosti predložili kópiu platného živnostenského listu, kópiu Osvedčenia
o registrácii a pridelení DIČ, vystavili a doručili faktúru na výšku provízií (Provízia bude
nezávislej Sales Director vyplatená výhradne prevodom na jej bankový účet po tom, čo
vystaví a doručí spoločnosti Mary Kay faktúru na výšku provízie, ktorá jej bola oznámená),
- pre SR:
 platci i neplatci DPH: spoločnosti predložili kópiu platného živnostenského listu a kópiu
Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ/IČ DPH, vystavili a doručili faktúru na výšku provízií
(Provízia bude nezávislej Sales Director vyplatená výhradne prevodom na jej bankový účet po
tom, čo vystaví a doručí spoločnosti Mary Kay faktúru na oznámenú výšku provízie).
Bez týchto podkladov si nebude môcť nez. Sales Director svoju províziu čerpať.
 Prehľad provízií z predaja osobného tímu
Počet aktívnych členiek v 1. línií
1-2
3-4
5-7
8 a viac
Provízia
2%
4%
8%
12%
Podmienkou vzniku nároku na províziu z predaja osobného tímu je, aby sama nez. Sales Director
bola aktívna (statusy A1, A2 alebo A3) v mesiaci, za ktorý jej vzniká nárok na túto províziu. Provízia
z predaja osobného tímu sa vypočítava na základe celkových mesačných nákupov sekcie 1 poradkýň
z osobného tímu (1. línie) (t.j. poradkýň, s ktorými osobne podpísala zmluvu) vo veľkoobchodných
cenách bez DPH.
18
Nez. Sales Director je nezávislým zmluvným partnerom, nie je zamestnancom spoločnosti Mary Kay a nebude s ňou teda
tak konané v otázkach daní a iných.
18

Prehľad provízií z predaja tímu Sales Director
Mesačný tímový predaj v basics
0 – 99,99
100 – 199,99
200 – 299,99
300 – 399,99
400 a viac

Provízia
9%
10 %
11 %
12 %
13 %
Prehľad bonusov Sales Director za predaj
Mesačný tímový predaj v basics
100 – 134,99
135 – 159,99
160 – 209,99
210 – 259,99
260 – 309,99
310 – 389,99
390 – 499,99
500 a viac
Bonus
4 500 Kč / 180 €
7 000 Kč / 280 €
10 000 Kč / 400 €
16 000 Kč / 640 €
20 000 Kč / 800 €
25 000 Kč / 1 000 €
35 000 Kč / 1 400 €
45 000 Kč / 1 800 €
Odmeny
 Oprávnenie nosiť kostým Sales Director
 Špeciálny spravodaj „Directors memo“
 Odznak Sales Director, plaketa pre nez. Sales Director
 Akčný plán pre novú nez. Sales Director
 Možnosť kvalifikovať sa v Programoch pre nové nez. Sales Directors a získať tak uznanie
a atraktívne ocenenia
 Možnosť kvalifikovať sa v Hviezdnom programe* ako hviezdna kozmetická poradkyňa a aj ako
hviezdna Sales Director a získať tak uznanie, hodnotné balíčky s prípravkami Mary Kay, vecné
darčeky a iné ocenenia
 Možnosť kvalifikovať sa v programoch19 Auto s Mary Kay, Výročná konferencia v Dallase, Zájazd
pre Top nez. Sales Directors a v ďalších programoch určených pre Sales Directors
Dôležité:
 Provízie Sales Director sú založené na celkovom veľkoobchodnom predaji tímu bez DPH ku dňu
uzávierky každého mesiaca.
 Sales Director je povinná so svojím tímom dosiahnuť minimálnu mesačnú produkciu vo výške
80 basics.
 Ak 2 po sebe idúce kalendárne mesiace nesplní tento minimálny limit, stráca svoju pozíciu Sales
Director. Spoločnosť Mary Kay môže udeliť výnimku v prípade výnimočných okolností
(dlhodobá choroba, atď.).
19
Viac informácií o jednotlivých programoch nájdete na MK InTouch® v sekcii Motivačné programy, v Kariérnej brožúre
alebo v časopise Applause
19
Nezávislá Senior Sales Director,
Nezávislá Future Executive Senior Sales Director, Nezávislá
Executive Senior Sales Director a Nezávislá Elite Executive
Senior Sales Director
(ďalej len Senior, Future Executive Senior, Executive Senior a Elite Executive Senior Sales Director)
Spôsoby možných príjmov
 Majú nárok na provízie popísané v bode Nezávislá Sales Director a navyše:
Provízie z predaja offspringov:
Mesačná tímová produkcia
vlastného tímu v basics
Stupeň 1: 80 – 399,99
Stupeň 2: 400 a viac
Počet offspringov
Provízia z offspringov v %
1, 2 alebo 3
4, 5 alebo 6
7 a viac
1, 2 alebo 3
4, 5 alebo 6
7 a viac
4,0 %
4,5 %
5,0 %
5,0 %
5,5 %
6,0 %
Provízia je vypočítaná z celkového veľkoobchodného predaja (Sekcia 1 bez DPH) tímu offspringu/offspringov.
 Pokiaľ Senior Sales Director, Future Executive Senior Sales Director, Executive Senior
Sales Director alebo Elite Executive Senior Sales Director nesplní min. tímovú produkciu
(80 basics mesačne), má nárok na províziu z produkcie offspringov vo výške 2 % bez
ohľadu na ich počet.
Kvalifikácia
 Senior Sales Director
Musí mať jeden až dva offspringy (Sales Directors) v 1. línii.

Future Executive Senior Sales Director
Musí mať tri až štyri offspringy (Sales Directors) v 1. línii.

Executive Senior Sales Director
Musí mať päť až sedem offspringov (Sales Directors) v 1. línii.

Elite Executive Senior Sales Director
Musí mať aspoň osem offspringov (Sales Directors) v 1. línii.
20
Nezávislá National Sales Director 20 (ďalej len NSD)
Kvalifikácia
 Za účelom zváženia prijatia nezávislej Elite Executive Senior Sales Director do programu NIQ,
musí mať 18 offspringov (Sales Directors) v nasledujúcom zložení:
 (12/6) 12 offspringov – Sales Directors v prvej línii, 6 z nich je na pozícii Senior Sales
Director.
 (11/7) 11 offspringov – Sales Directors v prvej línii, 7 z nich je na pozícii Senior Sales
Director.
 (10/8) 10 offspringov – Sales Directors v prvej línii, 8 z nich je na pozícii Senior Sales
Director.
 Počty 12/6, 11/7 alebo 10/8 sú označované ako tzv. medzinárodná úroveň.
 Menovanie novej NSD je po splnení minimálnych požiadaviek vo výhradnej právomoci
spoločnosti a nasleduje po preskúmaní NSD poradnou komisiou. Menovanie je podmienené
viacerými faktormi (napr. dodržiavaním zásad spoločnosti Mary Kay, etiky, imidž, pozitívneho
prístupu, lojality k spoločnosti, podpora politiky spoločnosti a jej programov).
 Kvalifikačné obdobie NIQ činí 4 po sebe idúce kalendárne mesiace.
 Na konci štvrtého mesiaca kvalifikačného obdobia NIQ musí každý tím z 18-tich offspringov
(v nasledovnom zložení: 12/6, 11/7 alebo 10/8) a vlastný tím NSD v kvalifikácii splniť
nasledujúce:
 Celkovú produkciu vo výške 400 basics a mať v tíme min. 30 aktívnych kozmetických
poradkýň vrátane Sales Director.
 Minimálnu mesačnú produkciu vo výške 80 basics, priemernú mesačnú produkciu
vo výške 100 basics.
 Elite Executive Senior Sales Director musí s dostatočným časovým predstihom osobne
konzultovať svoj plán stať sa NSD s riaditeľkou pre SR, oddelenia podpory predaja a vzdelávania
v ČR/SR a s generálnou riaditeľkou spoločnosti.
 Elite Executive Senior Sales Director musí predložiť spoločnosti svoj Záväzok k vstupu do NIQ 21
minimálne 4 mesiace pred očakávaným vstupom do NIQ.
 Elite Executive Senior Sales Director musí mať už 3 kalendárne mesiace pred plánovaným
vstupom do NIQ aspoň 12/11/10 nez. Sales Directors v 1. línii, z čoho aspoň 6/7/8 bude na
pozícii nez. Senior Sales Director a vyššie. Túto pozíciu si musí udržať po celú dobu pred
vstupom do NIQ.
 Vstup Elite Executive Senior Sales Director do NIQ schvaľuje komisia zložená z prezidentky
Mary Kay Európa, regionálneho tímu v Dallase, generálnej riaditeľky spoločnosti, riaditeľky pre
SR, oddelenia pre podporu predaja a vzdelávania ČR/SR.
Štandardy obchodného jednania
Pozícia National Sales Director predstavuje najvyšší dosiahnuteľný úspech v kariére spoločnosti Mary
Kay. Okrem vyššie uvedených kvantitatívnych požiadaviek toto veľmi vplyvné a významné postavenie
vyžaduje vysokú kvalitu manažérskych schopností a vysokú dávku osobnej zodpovednosti:


Byť príkladom a uplatňovať filozofiu „dávať viac než brať“ v dennej obchodnej praxi.
Uskutočňovať obchody na najvyššej možnej úrovni - byť čestná a poctivá k zákazníkom,
k poradkyniam a k spoločnosti.
20
National Sales Director je nezávislý zmluvný partner, nie je zamestnancom spoločnosti Mary Kay a nebude s ňou tak
konané v otázkach daní a iných.
21
Záväzok k vstupu do NIQ je prístupný na MK InTouch® pre pozíciu ESD a vyššie.
21











Podporovať a hájiť politiku spoločnosti, jej programy a zamestnancov.
Podporovať harmonický, vzájomne prospešný pracovný vzťah, byť lojálna vo všetkých
obchodných jednaniach s ostatnými NSD, so Sales Directors a s poradkyňami.
Byť spoľahlivá, dodržiavať všetky záväzky a sľuby.
Reprezentovať svoje podnikanie a spoločnosť Mary Kay kultúrou prejavu a perfektným
zovňajškom. Podporovať a spoluvytvárať imidž spoločnosti Mary Kay za všetkých okolností, byť
príkladom pre všetky Sales Directors a poradkyne.
Podporovať a viesť ostatných k používaniu „zlatého pravidla“ a ostatných odporúčaní zo strany
spoločnosti pri zdieľaní príležitosti Mary Kay, pamätajúc na to, že všetko, čo vložíme do životov
ostatných, sa nám vráti v našom vlastnom.
Starať sa o rast jednotlivcov a o rast spoločnosti Mary Kay. Byť v pravidelnom kontakte
so svojím tímom, školiť ho a aj svoje Sales Directors v oblasti, s cieľom pomôcť im
k úspechu a uskutočniť tak ich sny.
Aktívne podporovať a propagovať „Adopčný program“. Vítať „adoptované“ a všetky ostatné
poradkyne na svojich tímových akciách a spolupracovať so Sales Directors, ktoré adoptovali
vaše poradkyne.
Udržiavať rovnováhu medzi predajom a zdieľaním príležitosti Mary Kay vo svojom podnikaní
a učiť to isté svoju oblasť.
Byť vzorom a vodcom pre svoje, ale i ostatné Sales Directors, motivovať ich, školiť
a pomáhať im riešiť problémy spojené s ich podnikaním s Mary Kay.
Zdôrazňovať a propagovať nevyhnutnosť dobrých vzťahov so zákazníkmi, s vlastným tímom
a oblasťou – podpora programov spoločnosti.
Zúčastniť sa, podporovať a povzbudzovať ostatných k spolupráci na všetkých spoločnosťou
usporiadaných udalostiach a školeniach – byť VZOROM a PRÍKLADOM pre všetky poradkyne.
Spôsoby možných príjmov
 2%, 4%, 8% alebo 12% provízia z predaja osobného tímu podľa počtu aktívnych členiek
osobného tímu (t.j. v 1. línii).
 Fixná provízia za predaj vlastného tímu (provízia Sales Director za vedenie tímu) vo výške 13 %.
 Provízia NSD z mesačnej produkcie každého offspringu v 1. línii, založená na mesačnej produkcii
každého offspringu v 1. línii:
Mesačná tímová produkcia offspringov v 1. línii
0 – 79,99 basics
80 – 212,99 basics
213 – 477,99 basics
478 basics a viac




Provízia
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
Provízia NSD z mesačnej produkcie offspringov v 2. línii, založená na celkovom objeme ich
predaja, vo výške 3 %.
Provízia NSD z mesačnej produkcie offspringov v 3. línii, založená na celkovom objeme ich
predaja, vo výške 2 %.
Jednorazový bonus za vznik nového offspringu (Sales Director) v 1. línii vo výške 90,000 Kč /
3,600 €.
Ročný bonus za fungovanie nového offspringu v 1. línii vo výške 18,000 Kč / 720 € pri ročnom
objeme produkcie tohto offspringu min. 1,200 basics. Bonus je vyplácaný každý rok k dátumu
debutu tohto offspringu. V prípade, že offspring v 1.línii (za ktorý mala NSD nárok na získanie
22
tohto ročného bonusu) debutuje ako nová NSD, tento ročný bonus za fungovanie nového
offspringu v 1. línii bude nahradený ročným bonusom za fungovanie nového NSD offspringu.
Provízia je vypočítavaná z celkového veľkoobchodného predaja (Sekcia 1) bez DPH.
Všetky bonusy sú NSD vyplatené spoločne s províziami v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom
boli splnené podmienky pre vyplatenie bonusu (t.j. s mesačným oneskorením).
Provízia z predaja osobného tímu (1. línie)
Podmienkou vzniku nároku na províziu z predaja osobného tímu je, aby sama nez. NSD bola aktívna
(statusy A1, A2 alebo A3) v mesiaci, za ktorý jej vzniká nárok na túto províziu.
Bonusy Sales Director za predaj
NSD nemá nárok na tento bonus.
Kráľovské dvory a iné motivačné programy
NSD sa nemôže zúčastniť Kráľovských dvorov alebo získať akékoľvek iné ocenenie prislúchajúce Sales
Director či poradkyni.
Minimálna tímová produkcia
NSD nemá povinnosť plniť minimálnu tímovú produkciu.
Strata statusu NSD
Nez. National Sales Director musí spĺňať niektorú z nasledujúcich podmienok na udržanie svojej
pozície:
 min. 8 offspringov (Sales Directors) v 1. línií
 alebo mať status Diamond Circle
 alebo mať status Inner Circle
V prípade, že nespĺňa ani jednu z týchto podmienok, má 6 mesiacov na to, aby niektorú z nich dosiahla.
Pokiaľ sa jej to nepodarí, musí sa vzdať pozície National Sales Director a výhod, ktoré z tejto pozície
vyplývajú.
NSD sa vráti na pozíciu Sales Director alebo na pozíciu, ktorá jej prislúcha podľa Kariérneho rebríčka.
V budúcnosti môže znovu vybudovať oblasť za účelom kvalifikácie na NSD, musí však splniť podmienky
platné pre dané obdobie. Rozhodnutie o menovaní novej NSD je vo výhradnej právomoci spoločnosti
a schvaľuje ho poradná komisia.
Prejavy uznania
Ako prejav uznania najväčšieho možného úspechu v spoločnosti Mary Kay získate ako National Sales
Director výsadné postavenie na všetkých spoločenských udalostiach spoločnosti.
Výročná konferencia
 Rezervované miesto na Výročnej konferencii v domovskej zemi.
 Prejav uznania na pódiu Výročnej konferencie.
 Získanie darčekov na Výročnej konferencii.
 Spoluúčasť na pódiu.
 4 voľné vstupenky na Výročnú konferenciu pre NSD a jej hostí (hosťom nemôže byť
kozmetická poradkyňa Mary Kay).
 Spoluúčasť na záverečnej ceremónii.
 Pozvánka na VIP obed.
23
 Špeciálna ceremónia pri príležitosti debutu na Výročnej konferencii.
Zvláštne privilégiá
 Účasť na NSD Scholar Week v Dallase (školenie len pre nové NSD).
 Fotografia NSD na významnom mieste v priestoroch spoločnosti domovskej zeme
a v Sieni cti v Dallase.
 Prednostné vybavovanie záležitostí.
 Politika otvorených dverí manažmentu spoločnosti.
 Právo podať objednávku (min. však 1,5 basics) pri maximálnej zľave.
 Právo nosiť NSD kostým.
 Právo používať NSD automobil.
 Právo kvalifikovať sa na NSD Summit a v ďalších programoch určených pre NSD.
NSD Summit
Právo zúčastniť sa na NSD Summite 2015 majú tie NSD, ktoré:
 Debutujú ako nové nez. National Sales Directors v období kvalifikácie na NSD Summit a budú
mať minimálne 8 offspringov nez. Sales Directors v 1. línii na konci kvalifikácie (1. 4. 2015).
 Budú na medzinárodnej úrovni, t.j.:
 Budú mať dvanásť (12) offpringov nez. Sales Directors v 1. línii, z toho šesť (6) na
pozícii nez. Senior Sales Director, ALEBO
 Budú mať jedenásť (11) offspringov nez. Sales Directors v 1. línii, z toho sedem
(7) na pozícii nez. Senior Sales Director, ALEBO
 Budú mať desať (10) offspringov nez. Sales Directors v 1. línii, z toho osem (8) na
pozícii nez. Senior Sales Director.
 Zvýšia počet offspringov nez. Sales Directors v 1. línii o jednu (1) nez. Sales Director, alebo
o jednu (1) nez. Senior Sales Director a budú mať minimálne osem (8) offspringov nez. Sales
Directors v 1. línii na konci kvalifikačného obdobia (1. 4. 2015)*.
 Dosiahnu status Inner Circle (na základe výsledkov predchádzajúceho seminárneho roku).
 Dosiahnu status Diamond Circle (na základe výsledkov predchádzajúceho seminárneho roku).
*Pr.:




NSD má k 1. 4. 2014: 10 Sales Directors v 1. línii a 5 z nich sú Senior Sales Directors. (10 + 5 = 15)
NSD má k 1. 4. 2015: 10 Sales Directors v 1. línii a 6 z nich sú Senior Sales Directors. (10 + 6 = 16)
Čistý nárast = +1
Táto NSD sa kvalifikuje na Summit 2015
Pr.:


NSD má k 1. 4. 2014: 8 Sales Directors v 1. línii a 5 z nich sú Senior Sales Directors. (8 + 5 = 13)
Táto NSD sa kvalifikuje na Summit, pokiaľ splní jednu z nasledujúcich podmienok:
o NSD má k 1. 4. 2015: 8 Sales Directors v 1. línii a 6 z nich sú Senior Sales Directors.
(8 + 6 = 14)
o NSD má k 1. 4. 2015: 9 Sales Directors v 1. línii a 5 z nich sú Senior Sales Directors.
(9 + 5 = 14)
24
Program Diamond Circle
Nez. NSD sa kvalifikuje v programe Diamond Circle 2015, ak dosiahne v NSD províziách
min. 2,500,000 Kč / 95,000 € počas kvalifikačného obdobia 08/2014 - 07/2015.
Do týchto provízií sa počítajú:
 provízie 5-8% z offspringov v 1. línii, 3% z offspringov v 2. línii, 2% z offspringov v 3. línii, 0,5 % 1% z offspringov v 4. línii (platí len pre nez. Elite Executive NSD),
 +5 % z osobného tímu (platí len pre nez. Senior NSD a vyššie na medzinárodnej úrovni),
 bonus za tvorbu offspringov v 1. línii a ročný bonus za ich fungovanie,
 bonus za tvorbu NSD offspringu a ročný bonus za jeho fungovanie (platí len pre nez. NSD na
medzinárodnej úrovni)
Ocenenie:
 zlatý odznak Diamond Circle (NSD ho získava, keď splní kvalifikačné podmienky prvýkrát)
 diamant do náramku
Program Inner Circle
Nez. NSD sa kvalifikuje v programe Inner Circle 2015, ak dosiahne v NSD províziách min. 5,000,000 Kč /
190,000 € počas kvalifikačného obdobia 08/2014 - 07/2015.
Do týchto provízií sa počítajú:
 provízie 5-8% z offspringov v 1.línii, 3% z offspringov v 2. línii, 2% z offspringov v 3. línii, 0,5 % 1% z offspringov v 4. línii (platí len pre nez. Elite Executive NSD),
 +5 % z osobného tímu (platí len pre nez. Senior NSD a vyššie na medzinárodnej úrovni),
 bonus za tvorbu offspringov v 1. línii a ročný bonus za ich fungovanie,
 bonus za tvorbu NSD offspringu a ročný bonus za jeho fungovanie (platí len pre nez. NSD na
medzinárodnej úrovni)
Ocenenie:
 zlatý odznak Inner Circle (NSD ho získava, keď splní kvalifikačné podmienky prvýkrát)
 2 diamanty do náramku
 extra zájazd v rámci NSD Summitu 2016
 možnosť letieť na NSD Summit v triede biznis
Dôležité! Všetky výhody plynúce zo splnenia kvalifikácie v Inner Circle sa vzťahujú na nasledujúci
seminárny rok. Napr. NSD, ktorá splní podmienky Inner Circle za seminárny rok 2014/2015, sa zúčastní
extra zájazdu v rámci NSD Summitu v roku 2016 a to i v prípade, že podmienky splnila pred konaním
NSD Summitu v roku 2015.
25
Nezávislá Senior National Sales Director,
Nezávislá Executive National Sales Director a
Nezávislá Elite Executive National Sales Director
(ďalej len Senior National Sales Director, Executive National Sales Director a Elite Executive National
Sales Director)
Kvalifikácia
 Senior National Sales Director
Musíte mať jeden NSD offspring v akejkoľvek línii bez ohľadu na poradie debutu.

Executive National Sales Director
Musíte mať aspoň tri NSD offspringy v akejkoľvek línii, ktoré debutujú ako National Sales
Directors po dátume vášho NSD debutu /bol či bol by vám (neboli ste na medzinárodnej úrovni)
za ne vyplatený bonus za vznik nového NSD offspringu/.

Elite Executive National Sales Director
Musíte mať aspoň päť NSD offspringov v akejkoľvek línii, ktoré debutujú ako National Sales
Directors po dátume vášho NSD debutu /bol či bol by vám (neboli ste na medzinárodnej úrovni)
za ne vyplatený bonus za vznik nového NSD offspringu/.
Spôsoby možných príjmov
Vyššie zmienená u NSD.
A ďalej:
 Senior NSD získavajú ďalšiu províziu z objemu predaja vlastného tímu vo výške 5 %.
 Jednorazový bonus za vznik nového NSD offspringu v akejkoľvek línii vo výške 180,000 Kč /
7,200 € pre Senior NSD. Tento bonus je Senior NSD vyplatený v prípade, že sama debutovala
ako NSD pred dátumom debutu tohto NSD offspringu. Môže tu byť vždy len 1 príjemca tohto
bonusu. Pre určenie toho, komu bude bonus vyplatený, je rozhodujúce, kto bol NSD nového
NSD offspringu 4 mesiace pred jeho debutom. Je nutné byť na medzinárodnej úrovni.
 Ročný bonus za fungovanie nového NSD offspringu vo výške 60,000 Kč / 2,400 € pre Senior NSD
(musí debutovať prvá). Bonus je vyplatený každý rok k dátumu debutu tohto offspringu. Je
nutné byť na medzinárodnej úrovni.



Provízia Senior NSD, Executive NSD a Elite Executive NSD z mesačnej produkcie offspringov –
Sales Directors v 1. línii, ktoré sa stanú NSD, vo fixnej výške 5 %.
Provízia Senior NSD, Executive NSD a Elite Executive NSD z mesačnej produkcie offspringov –
Sales Directors v 2. línii, ktoré sa stanú NSD, vo fixnej výške 3 %.
Provízia Senior NSD, Executive NSD a Elite Executive NSD z mesačnej produkcie offspringov –
Sales Directors v 3. línii, ktoré sa stanú NSD, vo fixnej výške 2 %.
Tieto provízie sú vyplácané bez ohľadu na poradie debutu i v prípade, že NSD offspring debutoval pred
dátumom NSD debutu Senior NSD. Rovnako nezáleží na tom, či existuje ďalšia NSD medzi Senior NSD a
NSD offspringom.
26
Elite Executive NSD má navyše nárok na nasledujúce provízie zo 4. línie Sales Directors:


Provízia Elite Executive NSD (s min. 5 NSD offspringami v akejkoľvek línii, ktoré debutujú ako
National Sales Directors po dátume vášho NSD debutu /bol či bol by vám (neboli ste na
medzinárodnej úrovni) za ne vyplatený bonus za vznik nového NSD offspringu/) z mesačnej
produkcie offspringov – Sales Directors v 4. línii vo výške 0,5 %.
Provízia Elite Executive NSD (s min. 10 NSD offspringami v akejkoľvek línii, ktoré debutujú ako
National Sales Directors po dátume vášho NSD debutu /bol či bol by vám (neboli ste na
medzinárodnej úrovni) za ne vyplatený bonus za vznik nového NSD offspringu/) z mesačnej
produkcie offspringov – Sales Directors v 4. línii vo výške 1 %.
27
Download

Nezávislá Sales Director