K srdci klíč, o.p.s.
Azylový dům pro muže v Praze
registrovaná sociální služba se sídlem Antonína Čermáka 85/4, 160 00 Praha 6
telefon: 775 731 725, 775 731 726, email: [email protected]
web: www.ksrdciklic.cz, číslo účtu: 242232760/0300
Informace o sociální službě
Azylový dům pro muže v Praze
Sociální služba Azylový dům pro muže v Praze (dále jen ADP) je registrována od 1. 6. 2011.
Jejím realizátorem je K srdci klíč, o.p.s., U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín,
IČ 27000222, statutární orgán - ředitel: Karel Komárek, DiS.
I. Kontakty
Adresa:
Azylový dům pro muže v Praze
Antonína Čermáka 85/4
160 00 Praha 6
Odpovědná osoba:
Bc. Lenka Mlejnková, DiS.
Ředitelka ADP
Telefon:
775 731 725 – ředitelka ADP
775 731 726 – sociální pracovník, pracovnice v sociálních službách
775 731 729 - recepce ADP
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Webové stránky:
www.ksrdciklic.cz
Ředitelka ADP:
Bc. Lenka Mlejnková, DiS.
Tel.: 775 731 725
E-mail: [email protected]
Sociální pracovník:
Oto Wichterle
Tel.: 775 907 849
E-mail: [email protected]
K srdci klíč, o.p.s. - U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
telefon: +420 607 567 040, e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
IČ: 27000222
K srdci klíč, o.p.s.
Azylový dům pro muže v Praze
registrovaná sociální služba se sídlem Antonína Čermáka 85/4, 160 00 Praha 6
telefon: 775 731 725, 775 731 726, email: [email protected]
web: www.ksrdciklic.cz, číslo účtu: 242232760/0300
Pracovnice v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka:
Magdalena Melušová
Tel.: 775 731 726
E-mail: [email protected]
II. Veřejný závazek
Poslání
Azylový dům pro muže v Praze podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní
situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy
a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili. Zejména střechu nad
hlavou, odpovídající práci a lidskou důstojnost.
Cílová skupina
Uživateli se mohou stát muži starší 18ti do 80 let pocházející z celé ČR, kteří jsou schopni a
ochotni aktivně řešit svou nepříznivou životní situaci. Nemůžeme poskytnout službu lidem,
kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se
závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím
bezbariérovost. Kapacita azylového domu je 26 lůžek.
Cíle sociální služby
Posílení samostatnosti a aktivního přístupu uživatelů.
Posílení schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení.
Posílení přirozených sociálních sítí uživatelů.
Podpoření uživatelů v uplatnění se na volném trhu práce.
Principy poskytování sociální služby
Princip přístupu k uživatelům bez rozdílu sociálního původu, rasy, přesvědčení apod.
Princip respektu k lidské důstojnosti a právům.
Princip individuálního přístupu.
Princip ochrany uživatelů před izolací v zařízení a princip předcházení předsudkům a
negativním hodnocením.
Princip odbornosti v poskytování sociální služby.
III. Činnosti a aktivity
Základní činnosti:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- základní hygienický servis
- praní prádla
- základní sociální poradenství
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
K srdci klíč, o.p.s. - U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
telefon: +420 607 567 040, e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
IČ: 27000222
K srdci klíč, o.p.s.
Azylový dům pro muže v Praze
registrovaná sociální služba se sídlem Antonína Čermáka 85/4, 160 00 Praha 6
telefon: 775 731 725, 775 731 726, email: [email protected]
web: www.ksrdciklic.cz, číslo účtu: 242232760/0300
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- volnočasové aktivity
- vzdělávací kurz Základy práce na PC
IV. Kapacita
Kapacita ADP je 26 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. V prvním patře ADP je
jeden pokoj třílůžkový a 7 pokojů dvojlůžkových, v druhém patře 1 pokoj třílůžkový a 3
pokoje dvojlůžkové. Sociální zařízení je společné v prvním patře. V druhém patře jsou 3
sociální zařízení součástí pokojů. V zařízení je k dispozici kuchyňka se sporákem, varnou
konvicí a mikrovlnou troubou pro možnost vlastní přípravy jídla.
V. Platby za poskytování služby
Každý uživatel sociální služby ADP má povinnost hradit:
Za ubytování – 120,- Kč/noc a den
Za stravu - 30,- Kč/oběd
Za praní prádla – jednotná cena 15,- Kč
Za elektrickou energii – jednotná cena 50,- Kč
Ostatní služby se nehradí.
VI. Podmínky pro poskytování sociální služby
Zájemce musí splňovat kritéria cílové skupiny.
Zájemce musí mít platný nebo náhradní doklad totožnosti.
U zájemce nesmí být zjištěny kontraindikace v podobě – duševní či infekční nemoci,
závislosti na návykových látkách.
Zařízení musí mít volnou kapacitu.
K srdci klíč, o.p.s. - U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
telefon: +420 607 567 040, e-mail: [email protected], web: www.ksrdciklic.cz
IČ: 27000222
Download

K srdci klíč, ops