Červenec - Srpen 2010 | MARTEK MEDICAL a.s.
Ročník 2, číslo 7-8
Okurková sezóna?
Cizí pojem pro společnost
MARTEK MEDICAL a.s.
Milé čtenářky a čtenáři našeho magazínu,
dovolte mi, abych Vás i já jako ekonom společnosti MARTEK MEDICAL a.s. pozdravila
prostřednictvím tohoto magazínu a informovala Vás ve zkratce o tom, jak se společnost v oblasti
ekonomiky a financí vyvíjela, v jaké je nyní fázi a kam směřuje.
Jen málo která společnost se může pochlubit nepřerušeným meziročním nárůstem tržeb
právě jako MARTEK MEDICAL a.s. Od roku 2001 neporušila tento trend a za tuto devítiletou éru se
společnosti podařilo více než zdesetinásobit svůj obrat! To je pravý důkaz toho, že naše obchodní
společnost je ve své povaze dravec, který si vždy dokázal najít vhodné obchodní partnery jak
na straně dodavatelské, tak hlavně na straně odběratelské a ve většině případů chytil svou
„kořist“ v pravý čas!
Samozřejmě, že za tuto dobu byly finanční možnosti nemocnic různé, pojišťovny si dávaly
s úhradami na čas a v mnoha případech společnost MARTEK MEDICAL a.s. fungovala pro své
zákazníky jako jakýsi bankovní ústav, který „držel“ nemocnice nad vodou, akceptoval
své pohledávky v prodlení, přitom nepřerušil dodávky zdravotnického materiálu a sám se dostával
do pozice, kdy musel sáhnout po úvěrech. Za poslední tři roky se ale situace radikálně zlepšila.
Platební morálka našich partnerů je ve většině případů akceptovatelná. Snažíme se vést
s jednotlivými zákazníky „dialog“ a nastavit platební podmínky tak, aby byly oboustranně
výhodné.
Dobře si pamatuji, jak nám bylo během studia na přednáškách neustále zdůrazňováno, že
cizí peníze jsou levnější než ty vlastní a já si nyní 10 let po ukončení školy dovolím toto tvrzení
i trochu modifikovat:
získat vlastní peníze cestou zkracování průměrné doby inkasa pohledávek a vyjednáním
dostatečně dlouhé doby pro úhradu závazků je mnohdy náročnější proces než získat úvěr v bance.
Pokrač. na str. 2
2
Pokud bychom srovnali hospodaření nemocnic a distribučních společností, nemocnice
vždy budou generovat zdaleka větší náklady ať už provozní nebo osobní.
Další velké finanční zatížení představovaly zásoby, které rovněž ve velké míře vázaly
finanční prostředky nemocnic.
Tuto tíhu na sebe postupně převzal MARTEK MEDICAL a.s. a takovým způsobem
„odlehčil“ hlavně nemocnicím a dalším subjektům patřícím do skupiny AGEL a.s.
I skladová zásoba za posledních 10 let v naší společnosti úměrně narostla. V rámci
skladovacích kapacit a vývoje prodejů v jednotlivých skladech je i nadále naším cílem zlepšovat
objednávkový systém, držet optimální skladovou zásobu jednotlivých sortimentních položek a
pracovat na 100% úspěšnosti vykrytí všech objednávek zákazníků. Tento dlouhodobý cíl by měl
být definitivně dosažen do konce příštího roku ve spolupráci s poradenskou společností a má
samozřejmě návaznost na realizaci výstavby nových skladovacích prostor.
Z výše uvedeného cíle je patrné, že se MARTEK MEDICAL a.s. chystá investovat
do výstavby vlastního distribučního a školicího centra v Prostějově, jehož provoz by měl být
zahájen přibližně v polovině roku 2011.
V měsíci červenci jsme zahájili spolupráci se společností KUPEG a.s., která se zabývá
pojištěním rizikových pohledávek, a už nyní shromažďujeme poklady a definujeme cíle pro tvorbu
finančního a podnikatelského plánu pro následující rok.
Máte tedy pocit, že je nyní čas na zavařování okurek?? 
Krásnou druhou polovinu léta Vám všem!
Ing. Pavlína Pilchová
ekonom společnosti
Chráněné bydlení
výzva pro poskytovatele sociální služby i klienty
Možná se už někomu z Vás stalo, že jste nakupovali a vedle Vás, tak trochu nerozhodně,
nakupovala skupinka zdravotně postižených osob. Nikdo je nedoprovázel a Vy jste se tomu tiše
podivovali a říkali si, zda to zvládnou?
Pravděpodobně někde v blízkosti bylo vybudováno nové bydlení pro postižené,
takzvané - chráněné neboli podporované, které nahrazuje trvalé doživotní umístění v ústavu
sociální péče a má za cíl umožnit lidem s mentálním, tělesným nebo psychickým postižením žít
s pomocí osobních asistentů ve vlastním domově, podle svých potřeb a zájmů. Poskytovatelé
těchto služeb musí dodržovat základní povinnosti, které jsou uvedeny v zákoně o sociálních
službách, kde jednou ze základních povinností je dodržování standardů kvality sociálních služeb.
Klienti těchto zařízení si teď mohou na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší každodenní
péče o domácnost, kterou nikdy nezažili.
Nové situace zvládají pomalu, ale s obrovskou vůlí a nadhledem. Už vědí, že nic nejde
okamžitě, vždyť začínají úplně od nuly, učí se vařit, zapínat mikrovlnou troubu, krájet nožem,
prát, žehlit i hospodařit s penězi.
Pokrač. na straně 3
3
Takovým bydlením se mohou pochlubit i v Kyjově, kde se již tyto služby staly
skutečnou alternativou k ústavní péči.
V měsíci květnu 2010 bylo v areálu Domova Horizont otevřeno „Podporované
bydlení“ pro 10 uživatelů, v pěti dvoulůžkových pokojích, které se nachází v samostatné
budově s bezbariérovým vchodem a výtahem. K dispozici mají tři pracovníky, kteří jim
s velkou dávkou trpělivosti pomáhají v náročné cestě, která vede k integraci postižených
do běžné společnosti. Na půdní vestavbu bydlení přispěl ROP jihovýchod 7mi milionovou
dotací.
Při jedné z obchodních návštěv jsme toto, v poslední době hodně diskutované téma,
nemohly opomenout. Ptám se: „Jak jim to jde?“ „Je to pro ně velká změna, ale moc se těšili,
že konečně budou žít v opravdové rodině,“ odpovídá mi na otázku vrchní sestra domova.
Loučily jsme se s přáním, aby se pro klienty stalo chráněné bydlení domovem,
ve kterém budou mít nejen pocit bezpečí, ale i soukromí.
Veronika Chlupová
obchodní zástupce
Cesta vlakem za drakem
Dne 19. června 2010 se v Náměšti na Hané
konal dětský den pro děti zaměstnanců
Středomoravské nemocniční a.s. Děti do místa
konání přivezl historický vlak ze 40. let
minulého století, což vzbudilo nemalou
pozornost okolí.
Po dvouhodinové jízdě vláčkem souprava
dorazila do Náměšti na Hané, kde studenti
s emblémy Středomoravské nemocniční a.s.
doprovodili děti na zámek, kde byl pro ně
připraven speciální program plný dětských her,
zábavy, soutěží a atrakcí. Pro děti bylo
přichystáno vystoupení klaunů, spousta
zábavných soutěží, řádění na skákacích
hradech nebo sledování hasičů a vrtulníku
záchranné služby v akci. Největší pozornost
účastníků bezpochyby vzbudilo losování o dva
zájezdy do Disneylandu, které do tomboly
věnovala společnost MARTEK MEDICAL a.s.
Andree Olejníčkové předal poukazy osobně
Ing. Tomáš Dohnal.
Šťastným vítězům Radkovi Flajsarovi a
ředitel společnosti MARTEK MEDICAL a.s.
Mgr. Renáta Pešátová
manažer pro marketing a PR
4
První pololetí roku 2010 je za námi
Tato stránka je věnována spotřebnímu zdravotnickému materiálu a tak mi
dovolte, abych věnovala pár řádek informacím z této divize.
V roce 2010 obchodujeme téměř s 150 dodavateli. Dodavatelé společnosti
MARTEK MEDICAL a.s. s umístěním v TOP 10 jsou:
HARTMANN-RICO a.s.
Fresenius Medical Care ČR spol. s r.o.
TERUMO EUROPE N. V.
Panep s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
Lohmann Rauscher s.r.o.
MÖLNLYCKE HEALTH CARE, s.r.o.
Gama Group a.s.
BATIST s. r. o.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Největší obraty jsme dosáhli v sortimentních skupinách Rouškování a jednorázové
pomůcky a Injekční technika.
I v tomto roce pokračujeme v cenových poptávkách za účelem centralizace nákupu
v nemocnicích skupiny AGEL, na kterých se podílejí také vybraní zodpovědní pracovníci
z řad zdravotníků na určených referenčních místech, kterým touto cestou také děkujeme
za spolupráci.
Proběhla a probíhají tato poptávková řízení:
Infúzní a transfúzní materiál – vybráni byli B. Braun Medical s r.o., Mediform, GAMA
Group a.s., Med Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rukavice – (v důsledku celosvětového zvyšování cen latexu proběhl výběr na dodavatele
rukavic, abychom mohli udržet prodejní ceny ve skupině AGEL) – vybrán Vulkan Medical
a.s.
Rouškování – Panep s.r.o.
Inkontinence – poptávkové řízení probíhá
Žaludeční sondy – MSM, spol. s r.o.
Laboratorní materiál – poptávkové řízení probíhá
Dialyzátory – poptávkové řízení probíhá
Informace o výběru dodavatelů a přehled vybraného sortimentu uveřejňujeme na
našich internetových stránkách www.martekmedical.cz. Prostřednictvím webových
stránek se snažíme o urychlení komunikace mezi naším obchodním oddělením a Vámi,
našimi zákazníky. V případě, že kvalita dodávaného materiálu neodpovídá testování, máte
možnost tuto problematiku řešit prostřednictvím reklamací a stížností, abychom zajistili
plnění závazků, které dodavatel v rámci výběru potvrdil.
Klára Nováková
manažer nákupu divize zdravotnický materiál
5
MARTEK MEDICAL a.s.
Konská 198
Třinec 739 61
www.martekmedical.cz
kontakt:
renata.pesatova@martekmedical.cz
Download

zde - Martek Medical as