Duben 2010 | MARTEK MEDICAL a.s.
Ročník 2, číslo 4
Nové vedení
společnosti
Vážení obchodní přátelé, kolegyně, kolegové,
přichází doba, jak je tomu v managementu velkých společností obvyklé, kdy dochází
k personální změně ve vedení společnosti MARTEK MEDICAL a.s.
Změnou se rozumí to, že odcházím do vedení a představenstva skupiny AGEL a.s., abych
mohl i nadále posilovat obchodní aktivity naší skupiny a to jak prostřednictvím našich
distribučních společností, tak při jednáních se zdravotními pojišťovnami, při nabízení zdravotních
produktů a služeb.
Na místo ředitele společnosti MARTEK MEDICAL a.s. tak nastoupí nově Ing. Tomáš Dohnal,
který v naší společnosti působil dosud na pozici obchodního ředitele a byl mi po celou dobu mého
působení zdařilou posilou a dobrým kolegou. Jsem rád, že je to právě on, jelikož vím, že pro naši
společnost může být přínosem a bude pokračovat dále v našich obchodních aktivitách
a upevňovat naší pozici na trhu zdravotnických prostředků.
Doba mého působení byla dobou mnoha změn a MARTEK MEDICAL a.s. během ní prošel
restrukturalizací a změnou logistické koncepce, kdy koncept řízení „rodinné“ firmy jsme nahradili
modelem moderní distribuční organizace.
Mnoho změn bylo bolestivých a narušilo zaběhnuté procesy a vztahy. Došlo i k určité
personální fluktuaci. Díky píli našich zaměstnanců, kteří se chtěli na těchto změnách aktivně
podílet, a novým členům našeho týmu se nám podařilo mnohé zvládnout a všech si jich za to
vážím a tímto i děkuji.
pokr. na str. 2
2
Odcházím v době, kdy probíhají řádné finanční audity, a bilancuje se rok 2009. Musím
s potěšením konstatovat, že růst naší firmy je dynamicky nastartován a obrat vzrostl meziročně
o 19,8% na 1 629 mil. Kč a k tomuto obratu jsme vytvořili i adekvátní zisk.
Jsem rád, že se nám podařilo eliminovat vliv našich pseudokonkurencí, které se snaží
o vstup na trh zdravotnických prostředků. O rozvoji a budoucnosti naší společnosti svědčí i fakt,
že v roce 2010 začneme s budováním našeho nového logistického centra v Prostějově za více než
60 mil. Kč tak, abychom vytvořili co nejlepší podmínky pro poskytování kvalitních
obchodních
a distribučních služeb.
MARTEK MEDICAL a.s. čeká ještě spousta práce a změn, naše cíle jsou však jasné.
Dotvoříme novou logistickou koncepci, zavedeme nové vlastní „brandové“ produkty, rozšíříme
komoditu našeho obchodování o laboratorní diagnostiku, portfolio služeb o koordinaci servisních
činností atd.
Přeji proto Ing. Tomáši Dohnalovi a všem našim kolegům, ať vše společnými silami za
podpory skupiny AGEL a.s. zvládnou a jsou součásti celku, na který budou hrdi.
Na závěr bych chtěl poděkovat tomu nejdůležitějšímu článku a to našim klientům
za skvělou obchodní spolupráci, za důvěru, kterou v nás vložili a za zkušenosti, které jsme
za dobu naší spolupráce díky nim získali. MARTEK MEDICAL a.s. bude i nadále pro Vás vytvářet
prostředí kvalitních služeb a bude Vám neustále nápomocen při Vaší náročné profesi, jakým
poskytování zdravotní péče bezesporu je, a to napříč všemi segmenty této péče.
V úctě a s pozdravem
Ing. Roman Gavanda
obchodní ředitel společnosti, člen představenstva
AGEL a.s.
Kongres České společnosti plastické
chirurgie
U příležitosti 35. výročí založení Ústavu chirurgie ruky
a plastické chirurgie se konal v Harrachově ve dnech 23. - 24. 4. 2010
Kongres České Společnosti Plastické Chirurgie s mezinárodní účastí.
Kongresu se zúčastnili všichni představitelé tohoto oboru v čele s doc.
Měšťákem a dalšími špičkami oboru plastické chirurgie včetně
odborníků ze zahraničí, především ze Slovenska a Německa.
Kongres byl pořádán ve dvou sekcích, doktorské a sesterské.
Organizační výbor řídila primářka Ústavu chirurgie ruky MUDr. Alena
Schmoranzová spolu s MUDr. Paroulkem, MUDr. Hellmuthem
a ředitelkou ústavu, Ing. Marcelou Škodovou.
Jako významný dodavatel do tohoto ústavu, byla sponzorem
tohoto kongresu i společnost MARTEK MEDICAL a.s.
Na kongresu se prezentovaly všechny významné firmy
z oblasti dodávek implantátů a dalších materiálů používaných v oboru
plastické chirurgie.
Ing. Pavel Kolbaba
manažer divize Dezinfekce a hygiena
Jakub Veselý, DiS.
obchodní zástupce
3
Pracovník v sociálních službách, Komorní Lhotka
Ve dnech 18. a 19. března 2010 společnpost MARTEK MEDICAL a.s.
pořádala odbornou konferenci s názvem „Pracovník v sociálních službách.“
Konference byla určena především pro zaměstnance domovů důchodců a
jiných zdravotnických zařízení působících v sociální sféře.
Blok přednášek byl rozdělen do dvou dnů, kdy první polovina
odborného programu byla zaměřena především na problémy komunikace
a novinky v celkové péči o inkontinentní klienty. Druhá část odborných
přednášek se soustředila spíše na proces individuálního průběhu
poskytované služby, o jejíž odborný výklad se postarala Mgr. M. Jůnová.
Velkým přínosem pak byla účast přednášející Bc. E. Zwyrtkové, která vedla
své přednášky o emoční inteligenci v pečovatelské praxi s velkým nadšením
a aktivně zapojila i publikum, a tak měly přednášky místy podobu
interaktivního workshopu.
Společnost MARTEK MEDICAL a.s. děkuje všem divákům za hojnou
účast a přednášejícím za vystoupení, jímž zajistili vysokou odbornou úroveň
konference.
Mgr. Renáta Pešátová
manažer pro marketing a PR
4
CPH stapler společnosti Frankenman
Vážení zákazníci,
dovolte mi, abych Vám v tomto čísle MARTEK MEDICAL MAGAZÍNU představila
CPH stapler od firmy Frankenman.
Operace hemoroidů Longovou metodou je u nás dobře známou a řadu let
používanou technikou. Společnost MSM spol. s r. o. před rokem uvedla na náš trh nový
stapler CPH, který patří ke špičkovým výrobkům svého druhu na celém světě. Již za tak
krátkou dobu si tento inovativní výrobek získal uznalé reakce z řady pracovišť, od velkých
klinik až po menší lokální nemocnice.
Stapler CPH je plně hrazen VZP, je schválen pro použití v ČR a je certifikován
mezinárodními autoritami včetně FDA či TÜV.
Stapler CPH je dodáván ve dvou velikostech 32 a 34 mm, což umožňuje dokonalejší
přizpůsobení anatomickým poměrům u každého pacienta. K pacientskému komfortu dále
přispívá hladký bezokrajový kónický design kovadliny. Dlouhá tyčka kovadliny umožňuje
lepší přístup a vizualizaci při zajišťování tabatěrkového stehu.
CPH je vybaven čtyřmi kanály stehů, které poskytují více možností pro umístění
přitahovacích stehů a je také jediným produktem, který má 32 svorek ve dvou řadách,
čímž napomáhá mnohem efektivnější hemostáze.
Společnost Frankenman dodává ke každému stapleru, kromě standardního bílého
análního dilatátoru, také tzv. motýlovitý dilatátor, který operatér ocení v situacích
s omezeným přístupem.
Hlavními přednostmi CPH stapleru je tedy velká interní kapacita pouzdra, která
umožňuje přizpůsobení většího množství tkáně, větší počet titanových svorek pro zajištění
efektivnější hemostázy a křídlová matka na konci rukojeti, která zajišťuje snadné zavření
stapleru. Charakteristickým znakem všech chirurgických staplerů Frankenman je důraz
na kvalitu. Každý jednotlivý kus je důkladně kontrolován již v průběhu výroby a nakonec je
podroben přísné výstupní kontrole.
Výsledkem je špičkový výrobek, který je jak maximálně bezpečný pro pacienta, tak
i dokonale komfortní pro operatéra.
Produktová řada staplerů Frankenman dále zahrnuje: lineární staplery, lineární
staplery s nožem (tzv.katry), cirkulární (intraluminální) staplery, endoskopické cirkulární
staplery ENDOSTEERTM a speciální produkty CS COMPACTTM pro velmi nízké resekce a
CONETIPTM se speciálním kónickým tvarem kovadliny pro snadný ezofageální přístup.
Výhradním dovozcem pro ČR je společnost MSM spol. s r. o.
Tento stapler můžete vyzkoušet i na Vašem pracovišti, když se obrátíte
s požadavkem na pracovníky obchodního oddělení MARTEK MEDICAL a.s.
Klára Nováková
manažer nákupu zdravotnického materiálu
5
MARTEK MEDICAL a.s.
Konská 198
Třinec 739 61
www.martekmedical.cz
kontakt:
[email protected]
Download

společnosti - Martek Medical as