ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
základní úroveň obtížnosti
CJMZP11C0T01
PÍSEMNÁ PRÁCE
Maximální bodové hodnocení: 15 bodů
Hranice úspěšnosti: 40 %
1
Základní informace k zadání zkoušky
• Z nabízených 10 zadání si vyberte jedno.
Na výběr máte 25 minut.
2
Pravidla správného zápisu práce
• Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou, která píše dostatečně silně a
nepřerušovaně.
• Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.
• Časový limit pro vypracování písemné
práce je uveden na záznamovém archu.
• Pište pouze do ohraničených polí. Zápisy
odpovědí mimo tato pole nebudou
hodnoceny.
• Povolené pomůcky: psací potřeby a
Pravidla českého pravopisu.
• Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude
hodnocen.
• Pište do záznamového archu.
• Při psaní rozlišujte velká a malá písmena!
• Napište alespoň 200 slov (orientačně
20–25 řádků rukou psaného textu).
• V rámci 25 minut na výběr zadání si můžete
psát do testového sešitu osnovu, koncept
i poznámky, nebudou však předmětem
hodnocení.
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či
pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
1
Z následujících zadání písemné práce si vyberte jedno.
Zadání 1
Jeden den s mým oblíbeným literárním nebo filmovým hrdinou
Zpracování: vypravování o fiktivním setkání s mou oblíbenou postavou
Zadání 2
Postup, který musím znát
Zpracování: popis pracovního postupu, jehož znalost je v mém oboru nezbytná
Zadání 3
Peníze jako zkouška charakteru?
VÝCHOZÍ TEXT
Když je máme, bobečkové drazí,
když je občas máme, milí drazí,
tak nás prachy
natotata zkazí.
Když nám ale chybí hmotnej statek,
když nám občas chybí hmotnej statek,
tak nás kazí
zase nedostatek.
(Jiří Žáček, Dvakrát dvě je někdy pět)
Zpracování: úvaha, jak může dostatek či nedostatek peněz změnit člověka
Zadání 4
Vlakem, autem nebo na kole?
Zpracování: referát o výhodách a nevýhodách cestování různými dopravními prostředky
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
2
Zadání 5
Závislý
VÝCHOZÍ TEXT
Nedávno ještě neexistoval, dnes se bez něj pomalu neobejdeme. Řeč je o virtuálním světě,
kyberprostoru, světě počítačových her a internetu. S propracovanějšími technologiemi
stoupá i nebezpečí, že se nám v něm natolik zalíbí, že ztratíme kontakt s tím přirozeným.
(www.novinky.cz, upraveno)
Zpracování: charakteristika s úvahovými prvky zabývající se člověkem, který dává přednost
životu ve světě počítačů
Zadání 6
Skutečný odborník
Zpracování: úvahový text o tom, co dělá z člověka v mém oboru skutečného odborníka
Zadání 7
Plastická chirurgie, tattoo, piercing…
Zpracování: článek do studentského časopisu o popularitě estetických úprav těla
Zadání 8
Auta všude, kam se podíváš
Zpracování: libovolný text publicistického stylu o projevech narůstajícího automobilismu
Zadání 9
Kudy z nudy?
Zpracování: vypravování o úspěšném boji s nudou
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
3
Zadání 10
Ženy v politice
VÝCHOZÍ TEXT
Zastoupení žen v české politice je dlouhodobě pod evropským průměrem, činí pouhých
17 %. Ve vládě proto vznikne zákon, který by zvýšil podíl žen na kandidátních listinách na
30 %. Česká společnost by podle posledních průzkumů více žen v politice přivítala.
(Respekt 42/2009, upraveno)
Zpracování: otevřený dopis do nebulvárního deníku reagující na záměr zvýšit procento žen
v politice
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
4
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
5
Download

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti