Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele / 5 / 2010
pvs
parlament
vláda
samospráva
Nemám se
za co stydět
rozhovor
s premiérem
Janem Fischerem
PŘÍLOHA
REGIONY
pvs
parlament
vláda
samospráva
Vydává:
Parol s.r.o.
se sídlem
Na Truhlářce 25,
Praha 8, 180 00
IČO: 63990857
vedená u rejstříkového soudu
v Praze, oddíl C, vložka 38888
Šéfredaktor:
PhDr. Michal Korol
tel.: 266 311 450
e-mail: [email protected]
Redakce a spolupracovníci:
Ing. Alena Adámková
Mgr. Tomáš Vladislav Novák
Ing. Martin Zikmund
Alexandra Štefanová
Markéta Odvárková
PhDr. Kristián Chalupa
Příjem inzerce:
Jaroslava Chudá
tel.: 776 591 940
e-mail: [email protected]
Obchodní oddělení:
Tereza Marie Dočkalová
Mgr. Rudolf Musil
REX Praha spol. s r.o.
Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3
Typografie:
Josef Karhan
Voličům nebyl lhostejný stav státní pokladny
Květnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jasně ukázaly, že občanům
České republiky vůbec není lhostejné, jak si naše země povede dál. Jestli „Řeckou cestou“, tedy ekonomickým rozvojem za cenu dalšího zadlužování, anebo cestou na první
pohled pomalejší, avšak mnohem obezřetnější. Fenoménem letošních voleb byla také
překvapivě vysoká účast mladých voličů, kteří se – po dlouholetém nezájmu – tentokrát
vyslovili jasně. Podstatná většina občanů se rozhodla dát hlas stranám, které slibovaly
daleko větší kontrolu výdajů státu – více viz strany 4–5 tohoto vydání PVS.
Faktičtí vítězové voleb, strany ODS, TOP 09 a VV, již několik týdnů vedou jednání o podobě vlády a jejího programu. Ta pak vystřídá dosavadní úřednickou vládu premiéra
Jana Fischera. Jaké byly její priority, co se podařilo a co ne? Na to jsme se v exkluzivním rozhovoru zeptali právě odstupujícího premiéra. Jeho odpovědi byly částečně diplomatické, částečně ale až nečekaně otevřené – více na stranách 6–7.
Nyní jde o to, aby nastupující premiér a jeho ministři nastolili směr, který si před volbami vytýčili: Tedy postupovat obezřetně, hlídat každý i ten nejnepatrnější výdaj a dosáhnout co nejvyšších příjmů. A této politické vládě přejme, aby se po čtyřletém vládnutí v popularitě aspoň vyrovnala té úřednické – Fischerově. To bude totiž znamenat,
že lidé budou s její prací spokojeni.
Redakce PVS
Obsah
4
Volby do Poslanecké sněmovny změnily její tvář
6
Ptáme se politika
Jan Fischer: Zajistili jsme klidný chod státu
8
Květnové dění ve sněmovně a senátu
12
Nejvyšší kontrolní úřad
Tisk:
GRAFOTECHNA print s.r.o.
13
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresa redakce:
Parlament, vláda, samospráva
Na Truhlářce 25, 180 00 Praha 8
tel.: 266 311 450
fax: 266 311 451
14
Ředitelé úspěšných firem
Tereza Marie Dočkalová
16
Životní prostředí
E-mail:
[email protected]
[email protected]
18
Interview: Dominik Duka
20
Jak ušetřit při obnově bytového fondu
22
Banky, spolupracující se státní správou¨
24
Datové schránky
8
14
www.parlament-vlada.cz
vychází 10 × ročně
Příloha Regiony
Roční předplatné:
990 Kč včetně DPH
Objednávky předplatného:
[email protected]
SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 225 985 225
fax: 225 341 425
SMS: 605 202 115
e-mail: [email protected]
toto číslo vyšlo: 8. 6. 2010
Evidenční číslo: MK ČR E 15962
ze dne 20. dubna 2005
ISSN 1801-240X
Titulní foto: archiv
Ostatní foto: archiv redakce, sxc.hu
5
25
Hospitality&Tourism Summit
26
Moderní a chytrá města
28
Nová metoda oprav silnic
30
Rusalka na hradech a zámcích
31
Zprávy
34
Interview: Hynek Kmoníček
36
Informační servis PVS
42
Kdy už se projedeme po Pražském okruhu?
44
Kulatý stůl Comenia
46
Nadační fond manželů Klausových
47
Data a dokumenty
48
František Brabec: Počátky Převorství siónského
50
Fotbal na obrazovkách ČT
18
20
42
www.parlament-vlada.cz
3
Volby do Poslanecké sněmovny:
Voliči chtějí změnu!
Hned několik zpráv vyslali při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
občané České republiky: jednak se postavili proto dalšímu zadlužování státních financí, jednak podpořili nové tváře
v politice a vystavili tím velkým stranám
ODS a ČSSD žlutou kartu.
V tíživé situaci, v které se řada rodin a vlastně celá země nachází, je až obdivuhodné,
jak jasný dali voliči mandát novým poslancům: Stop dalšímu zadlužování, abychom
nedopadli jako nedávno Řecko. Ostatně
„řecký strašák“ se stal jedním z fenoménů
těchto voleb. Především TOP 09 a Věci veřejné, částečně i ODS, svoji předvolební rétoriku postavili právě na tomto tématu. Levice, zdá se, řecké potíže, resp. obavu české
4
veřejnosti z blízké budoucnosti, podcenila
a přišla tak o značnou podporu voličů. Volby
do Poslanecké sněmovny tak ukázaly, že
lidem není lhostejný stav státní pokladny.
Toto zjištění bylo jedním z největších překvapení květnových voleb. Dodejme jen, že
překvapením velmi pozitivním.
Dalším pozoruhodným výsledkem voleb
byla výstraha, kterou voliči dali dvěma dosavadním velkým stranám – ODS a ČSSD.
ODS tak ve srovnání s minulými volbami
přišla v celostátním měřítku o více než 800
tisíc hlasů, což je o zhruba 15 % voličů,
ČSSD pak ztratila jen o něco méně hlasů,
cca 10 %. Lidé, kteří přišli k volebním
urnám, tak vyslovili svoji nespokojenost s až
přílišným prorůstáním politiky s podnikatelským světem na jedné straně a velikáš-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
stvím a velkohubým agresivním útočením
na protivníka na straně druhé.
O přízeň voličů usilovalo
26 stran
Voliči tak po zkušenostech z uplynulých let
úpěnlivě hledali nové tváře, resp. nové strany. Ty se jim nabídly v těchto volbách v opravdu velkém množství – celkem se jich o přízeň
snažilo 26. Jen dvě z nich však nakonec uspěly. TOP 09 dostala skoro 900 tisíc hlasů, což
její šéf, Karel Schwarzenberg, označil za mimořádný úspěch. Tato strana, hlavně díky
svému místopředsedovi Miroslavu Kalouskovi, před volbami přinesla asi nejjasnější vizi
jak ven z hrozící „řecké cesty“.
www.parlament-vlada.cz
Výsledky voleb 2010
Výsledky z okresů
Složení sněmovny – počet křesel
24
41
56
53
26
Druhým nováčkem ve Sněmovně jsou pak
Věci veřejné, které volilo více než 550 tisíc
lidí. Její šéf, známý investigativní novinář
Radek John, je silnou osobností, sám se ale
v oblasti vrcholové politiky zařadil mezi
učně, kteří se však učí rychle. Jak se mu to
podaří, o tom se rozhoduje právě v těchto
dnech v povolebních vyjednáváních.
Prakticky jedinou stranou, která v porovnání s minulými volbami zůstala „na svých“,
jsou komunisté. Jejich tradiční voliči ukázněně přišli k volebním urnám a dali jim
skoro 600 tisíc hlasů, tedy zhruba stejně,
jako minule.
Obrovským překvapením – alespoň pro
skalní voliče a obyvatele hlavně jižní Moravy – bylo v této souvislosti vyřazení lidovců
ze sněmovního dění. KDU-ČSL se prakticky
poprvé v dějinách Česka (Československa)
11,3%
22,1%
10,9%
16,7%
20,2%
KSČM
ČSSD
VV
TOP09
ODS
nedostala do Sněmovny, což je i v baště ateismu, jak je naše země někdy v Evropě nazývána, věcí zcela nevídanou. Jak dalece má
tato skutečnost spojitost s vedením strany či
zda jde o trvalejší sestup tradiční křesťanské
partaje, to se ukáže v dalších dnech.
Volební debakl Strany zelených se mezi politickými pozorovateli naopak čekal. Strana
šla do voleb oslabená díky hádkám ve vedení; kromě toho ztratila podporu mladých
lidí, kteří jsou v Evropě tradičními voliči zelených.
Mladí lidé se zmobilizovali
Když už jsme u mladých voličů: Po dlouhé
době jsme pozorovali, že se mezi nimi zvýšil zájem o volby, které dříve u nich nepatřily mezi opravdová témata. Možná je
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
k tomu přiměly i kampaně typu „Přemluv
bábu…“, které podle politologů měly za
úkol burcovat mladé proti papalášství některých politiků. Ostatně, zapojení Facebooku a dalších sociálních sítí do letošních
voleb, bylo dalším – nikoliv nevýznamným
– fenoménem.
V době uzávěrky tohoto vydání měsíčníku
PVS se tvrdě jednalo o nové vládě České republiky. I když řada politiků hovořila o nutnosti rychlého řešení, s největší pravděpodobností jednání nebudou jednoduchá
a ještě se protáhnou. Důležitější, než rychlost rozhovorů, však bude jejich výsledek:
Tím by měla být silná vláda, opírající se
o jasnou většinu v Parlamentu. Jedině vláda
s takovým mandátem bude mít šanci vyvést
Českou republiku z ekonomických potíží.
Michal Korol
www.parlament-vlada.cz
5
ptáme se politika
Premiér Jan Fischer bilancuje:
Zajistili jsme klidný chod státu
6
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
exkluzivně pro časopis Parlament • Vláda • Samospráva
Původně půlroční, nakonec téměř roční mise statistika Jana Fischera v čele
české vlády pomalu končí. Jak zpětně hodnotí své „premiérování?
Nelitujete, že jste přijal funkci premiéra
v „úřednické“ vládě? Šel byste do toho
znovu?
Nelituji toho, určitě bych do toho znovu šel,
i když na některé momenty bych rád zapomněl.
do očí, nikoli přes noviny. U téhle dobré
praxe chci zůstat.
jako důchodová reforma a reforma zdravotního systému. Práce je hromada.
Nakolik byla tato vláda úřednická a nakolik politická? Zasahovaly politické strany do vašeho rozhodování hodně?
Co byste poradil a popřál novému premiérovi?
Na období, kterému říkám „hrzánský prolog, “ kdy jsem úřadoval ještě v Hrzánském
paláci, sám s okruhem asi tří spolupracovníků, sestavoval jsem vládu a musel se učit,
jak s politiky jednat, jak se vůči nim vymezit, kde až je ta hrana kompromisu. To bylo
možná jediné období, kde jsem si říkal, proboha, proč já od toho nejdu pryč! Ale to přešlo, prostě tím člověk musí projít a to bylo
asi to nejkomplikovanější období.
Je to určitě polopolitická vláda – čistě
úřednický kabinet bez vlivu parlamentu je
nesmysl. Politické strany se někdy snažily
více, jako třeba strana Zelených, když
ministru Dusíkovi v podstatě zakázala souhlasit s rekonstrukcí prunéřovské elektrárny, většinou to ale bylo v nějakých mantinelech. Strany vliv uplatňovaly hlavně
prostřednictvím svých ministrů, což je legitimní. Co se týče tlaku na mne, osobně
si myslím, že jsem si včas a jasně vymezil
premiérský prostor, takže to všichni respektovali.
Mohl byste udělat jakousi bilanci Vaší
vlády – co se jí podle vás podařilo a co
naopak ne?
Která z politických stran vám nejvíce pomáhala a se kterou jste naopak nemohl
najít společnou řeč?
Myslím, že se povedlo například důstojně
a profesionálně dokončit předsednictví EU,
včetně dokončení ratifikace Lisabonské
smlouvy. Povedlo se připravit a schválit rozpočet se schodkem 5,3 % na HDP a udržet
veřejné finance pod elementární kontrolou.
Daří se – byť pozvolna – oživění ekonomiky
zasažené globální ekonomickou recesí.
Zlepšuje se čerpání evropských peněz. Povedlo se přijmout několik protikorupčních
opatření, která (jak pevně doufám) v příštích letech povedou k poklesu této největší
nemoci naší společnosti. Konečně povedlo
se efektivně zasáhnout proti narůstajícímu
extrémismu.
A co je možná nejdůležitější: povedlo se celkem věcně a v klidů řídit všechna resortní
ministerstva, zkrátka zajistit klidný chod
státu a to bez afér a velkých politických turbulencí.
To prozradím, až budu psát paměti.
Na které?
Které rezorty podle vás pracovaly nejlépe a které hůře?
Nechci veřejně resorty známkovat. Dobrých
ministrů je ve vládě určitě několik i když
třeba nejsou tak populární jako jiní. V průběhu mého mandátu jsem své případné výhrady sděloval členkám i členům kabinetu
Jste spokojen, že jste mohl být premiérem dvakrát tak déle, než se plánovalo,
nebo vám bylo naopak toto prodloužení
vaší vládní mise spíše nepříjemné?
Nejsem spokojen. Měly být předčasné volby
a dávno už měla úřadovat plně politická
vláda s většinou v parlamentu. Vláda, kterou vedu, je přechodné řešení a nikdo rozumný nemá radost z přechodných řešení.
Země potřebuje reformy a ty musí dělat plně
politická vláda.
Myslíte si, že je zde šance, aby po volbách
vznikla stabilní vláda, která uskuteční potřebné reformy?
Netroufám si odhadovat šance, nejsem volební prognostik. Ale není pochyb, že naše
republika stabilní vládu se silným mandátem potřebuje.
Jaké bezprostřední úkoly a reformy
budou stát před novou vládou?
Především stabilizace rozpočtu. Je třeba zastavit trend zadlužování. A pak jsou tu věci
Radit si budoucímu premiérovi netroufám,
na to bude mít jistě svoje lidi. Ale popřál bych
mu silnou podporu v Parlamentu a taky
silné nervy.
Bojíte se, že uskutečňování populistických slibů by mohlo vést v ČR až ke státnímu bankrotu?
Ne mnoho. Odpovědnost ve většině případů politiky kultivuje. Věřím ve zdravý
rozum těch, kteří přijdou po nás.
Kdy bude podle Vás ČR připravena přijmout euro a kdy by to bylo nejvhodnější podle vás?
To není otázka dnešních dnů a po řecké krizi
asi ani otázka příštích let. Otázka je, zda
a kdy budeme připraveni my, ale i to zda v té
době bude eurozóna připravena k rozšíření.
Pokud by do září, kdy se máte stát viceprezidentem EBRD, nevznikla nová vláda,
povedete ji až do doby, než bude nová
vláda sestavena?
Ano, nemohu před odpovědností utéct. Taková je dohoda i s prezidentem EBRD Thomasem Mirowem.
Na co se chcete zaměřit v nové funkci viceprezidenta EBRD?
Agenda je daná – budu mít na starosti především komunikaci se zeměmi, kde banka
působí, včetně Evropské komise, a sledování environmentálních a sociálních aspektů
činnosti EBRD.
Budete moci v této funkci pomáhat i ČR?
Ne. Viceprezident EBRD není vyslancem
země, odkud přichází a nemůže zastupovat
její zájmy. Navíc, Česká republika již není
konzumentem pomoci rozvojové banky, což
považuji za dobré.
Alena Adámková
F O T O : K A R E L PA Z D E R K A
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
7
dění v dolní a horní komoře Parlamentu ČR
stavím se jen u některých: v únoru 2009 to
byla konference předsedů bezpečnostních výborů za účasti 23 parlamentních delegací k tématu Integrovaný záchranný systém, legální
a ilegální migrace. Ve dnech 9.–10. března
2009 se pak uskutečnilo setkání vedoucích
představitelů evropských parlamentních zahraničních výborů COFACC. V polovině května 2009, už za přítomnosti premiéra Jana Fischera se za účasti téměř 150 poslanců
z parlamentů celé Evropy v Praze na Žofíně
uskutečnilo zasedání výborů pro evropské záležitosti. Zúčastnili jsme se i mnoha akcí v Bruselu, takže z parlamentního hlediska jsme
v Evropě obstáli. Ke cti premiéra Fischera je
rozhodně nutné zdůraznit, že i jeho zásluhou
přes všechny vnitropolitické problémy nakonec svou předsednickou roli sehrála celá
Česká republika solidně až do konce.
Čtyři uplynulé roky
pohledem ze sněmovny
Poslanecká sněmovna končí funkční období bez svého předsedy – i to je
možná doklad o jejím fungování. O přehled tohoto „podivného“ období jsme
se pokusili s 1. místopředsedkyní PS PČR Miroslavou Němcovou.
Jak by jste stručně zhodnotila poslední
čtyři roky Sněmovny? Od zmatků kolem
volby předsedy, přes pád vlády až po nucené odstoupení předsedy.
Nebylo to nejjednodušší volební období –
sám jste zmínil dlouhá jednání o ustavování
vlády a s tím i sněmovních orgánů po patových volbách v roce 2006. Formálně se politická situace načas vyřešila, ale přišla série
pokusů o vyjádření nedůvěry Topolánkově
vládě. To se nakonec bohužel „podařilo“
právě v půlroční době předsednictví ČR v Evropské radě. A málokdo z nás také zapomene na v poslední chvíli zrušené předčasné
volby na jaře minulého roku. Sněmovnu
ovlivnilo i to, že z ní z různých příčin – zvolením do Senátu, do funkcí krajských hejtmanů, do Evropského parlamentu nebo
i z jiných důvodů – v nebývalé míře odcházeli poslanci a na jejich místa nastupovali náhradníci. Bylo jich za ty čtyři roky celkem 21.
Byl svolán rekordní počet sněmovních schůzí – celkem 78. Jen pro srovnání – v minulém
volebním období jich bylo 56, v letech 19982002 dokonce ještě o 5 méně – 51. Ale jsem
přesvědčena, že Sněmovna svou úlohu nakonec zvládla. Spolu se Senátem jsme zvolili Václava Klause do funkce prezidenta republiky, vlády Mirka Topolánka i Jana
Fischera získaly potřebný počet hlasů pro to,
aby mohly řídit zemi bez výrazně kritických
scénářů. Vždy jsme dokázali i včas schválit
státní rozpočet na příslušný rok, a to i době,
kterou ovlivnila světová hospodářská krize.
Jaká nejvýznamnější událost za čtyři
roky Sněmovnu postihla?
8
Určitě to byla volba prezidenta republiky,
která byla nejvýznamnější domácí politickou událostí i z pohledu zahraničí, a pak pochopitelně naše role v Evropě v době předsednictví v prvním pololetí 2009.
A která byla nejhorší?
To byla jednoznačně chvíle, kdy získal většinu návrh na vyslovení nedůvěry vládě
v době, kdy Česká republika řídila chod Evropské unie. Celá Evropa se divila – co jste to
udělali a proč? U nás doma si nikdo neuvědomil, že pohled ze zahraničí nerozlišuje,
jestli je zdařilé předsednictví úspěch pro
jednu nebo druhou politickou stranu, že nás
stále vidí jako reprezentanty jednoho státu.
Tak jako my se díváme na Belgii, Francii nebo
Velkou Británii. Zcela bezprecedentní bylo
odstoupení předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Miloslava Vlčka
kvůli skandálu s podivnými dotacemi a půjčkami v závěru volebního období.
Byla jste ve Sněmovně třetí období,
a proto můžete srovnávat.
Bylo to období od první chvíle poznamenané volebním patem. Dohody nefungovaly,
racionalitu vytlačilo partajničení, povinnost
danou ústavním slibem nahradily osobní
a lobbistické zájmy.
Obstála Poslanecká sněmovna během našeho předsednictví?
V rámci českého předsednictví Radě EU jsme
v ČR uspořádali sedm mezinárodních parlamentních konferencí na té nejvyšší úrovni tak,
jak bývá pro předsednické země obvyklé. Za-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Mezi lidmi vzniká pocit, že se na ničem
nedohodnete, a když už, tak na nějaké
bezvýznamnosti… Dříve byl za zbytečný
považován Senát, teď už ho pomalu
předhání Sněmovna…
Považuji za velmi zvláštní snahu některých
novinářů či politologů dokazovat veřejnosti, že současný parlament neplní svou funkci. Pro český parlament je od roku 1990 typické ohromné množství nově přijímaných
zákonů. Nejdříve to souviselo se změnou
totalitního právního systému, později s přizpůsobováním legislativy moderním technologickým a vědeckým trendům, pak se
sbližováním a nakonec i vstupem do Evropské unie. „Legislativní smršť“ se vlastně nikdy
nezastavila. A lidé jsou novinami mylně sváděni k dojmu, že práce parlamentu by se
měla měřit počtem schválených zákonů. Demokratické tradice parlamentů ve světě však
poskytují úplně opačný příklad. Když byl například v britské Dolní sněmovně v roce 1935
schválen tzv. zákon o vládě v Indii, byly za
tím více než čtyři roky kontroverzního jednání. Poslanci k tomuto návrhu přednesli
1 951 projevů, 15,5 milionů slov včetně
15 tisíc poslaneckých dotazů a interpelací
a odpovědí na ně. Chci věřit tomu, že
i v České republice se už brzy dostaneme do
situace, kdy se legislativní tempo výrazně
zmírní. A osobně jsem přesvědčena, že to
bude pro celou zemi rozhodně užitečnější
než situace, kdy jedna novela stíhá druhou,
kdy zažíváme situace, že než ve Sbírce zákonů vyjde jeden text, už je ve Sněmovně
projednávána další změna.
Před třemi lety jste při našem rozhovoru
konstatovala, že „současná Sněmovna je
místem velmi vypjaté politické diskuse“.
Jak byste to nazvala v posledním období?
Zbraně v politickém boji jsou definovány
ústavou a zákony, které my, poslanci, na prvním místě musíme dodržovat. Vždycky se
během volebního období naskytne velmi závažné téma, na jehož řešení se názory politických sil v parlamentu diametrálně rozchází. V minulém volebním období, kdy ODS
byla v opozici, jsme po určitou dobu postu-
www.parlament-vlada.cz
dění v dolní a horní komoře Parlamentu ČR
povali podle teze tzv. „nulové tolerance“. Podobnou úpornou obrannou politiku jsme,
podle našeho názoru, museli uplatňovat
i v závěru tohoto čtyřletého mandátu. Rizika hrozící pro naši zemi jsme vyhodnotili
jako příliš vysoká a byli jsme ochotni podstoupit politicky riskantní kroky.
Změnilo se nějak chování poslanců a průběh jednání?
Většina se chovala v mezích minulých volebních období. Ale několik se změnilo natolik, že ve Sněmovně vytvořili občas atmosféru hospody 4. cenové skupiny. Ale je to
vždy individuální. Avšak veřejnost poslance
neodlišuje a má za to, že úroveň naší diskuze je nepřijatelná, bezobsažná, urážlivá. Bohužel tento obraz padá i na slušné a kompetentní poslankyně a poslance.
Zlepšila se v poslední době informovanost veřejnosti o práci Sněmovny, nebo
jedou média ve „starých zaběhaných cestičkách“?
Parlament a česká média, to je otázka na samostatnou vědeckou práci. Z parlamentních
kuloárů se stal jakýsi „Václavák“, kam se naučili jezdit téměř všichni redaktoři, kteří potřebovali svou televizní reportáž podpořit názorem jakéhokoli politika, často dopředu ani
nevěděli kterého, bylo jim to jedno, protože
věděli, že někoho tu „odchytnou“ vždycky.
Když redaktor dostal za úkol natočit reportáž o chuligánech na fotbalových stadionech,
zastavil se cestou do televize ve Sněmovně,
aby získal reakci ministra vnitra. Když byl
někdo jiný s kamerou u výlovu kaprů z jihočeských rybníků, přijel za ministrem zemědělství pro vyjádření o celkové statistice
chovu ryb v ČR. A to ani nemluvím o tom, že
prioritní snahou (podotýkám, že ne všech)
novinářů ve Sněmovně je zachytit nějakou
senzaci – nedorozumění, trapnou situaci,
hádku. Tato situace se částečně zlepšila teprve v loňském roce, kdy v novém tiskovém
středisku vzniklo důstojné prostředí pro působení novinářů ve Sněmovně.
Je vůbec někdy naděje na změnu volebního zákona? A co přijetí „stykového zákona“?
Pokud máte na mysli změnu z poměrného
systému k většinovému, tak taková změna
by byla prospěšná, ale nevidím, že by byla
naděje na její prosazení. Pokud se ptáte na
zákon o zásadách jednání styku Poslanecké
sněmovny a Senátu, jehož existenci předpokládá Ústava a jehož návrh zpracoval
a předložil Senát, sněmovní ústavně právní
výbor na své 67. schůzi v lednu 2010 doporučil Poslanecké sněmovně, aby do konce
svého volebního období už tento senátní
návrh nezařazovala do programu svého jednání. Bylo by neseriózní, aby současná Sněmovna přijímala zákon, který by se týkal až
nových poslanců. Své výhrady předložila
i vláda. Cílem tohoto zákona je také zpřesnit pravidla volby příštího prezidenta čes-
kým parlamentem pro případ, kdyby se nepodařilo do té doby schválit žádný z návrhů
na přímou volbu prezidenta. Stykový zákon
je jednou z norem, která zůstává závazkem
Sněmovny pro příští volební období.
Co lze brát jako odkaz současné Sněmovny té nové?
Stále zůstává hodně nedodělané legislativní
práce – nový občanský zákoník, celý systém
důchodového zabezpečení… Odcházející
Sněmovna pracovala celé páté volebního období v těsné rovnováze sil. Někdy dokonce
v naprosté početní rovnosti. Tento stav většinou spíše brzdil schvalování potřebných
norem. Nicméně i v tomto prostředí Poslanecká sněmovna osvědčila značnou míru
profesionality, a to zejména v práci ve výborech, komisích a v delegacích. Jsou za námi
stovky projednaných zákonných předloh,
odsouhlasených zákonů, mezinárodních
smluv, interpelací, zpráv a informací. Jenom
pro dokreslení – celkem bylo předloženo
1 091 sněmovních tisků. Sněmovna po celé
5. volební období působila jako zřejmý
a účinný kontrolní činitel vůči exekutivě. Napomáhala řešení důležitých problémů.
Přeju si nicméně, aby příští Sněmovna vytvořila lepší prostředí pro pozitivní výměnu
názorů, zkušeností a diskuse mezi zástupci
našeho parlamentu přispěla ke kvalitnějšímu životu všech lidí v České republice.
Děkuji za rozhovor
T. V. Novák
Pohled ze senátu
Mám-li zhodnotit spolupráci obou komor českého parlamentu za právě uplynulé
funkční období Poslanecké sněmovny, musím se vlastně vrátit ke dvěma funkčním
obdobím Senátu, neboť Senát své vedení obnovuje každé dva roky po volbách třetiny senátorů. Měl jsem příležitost posledních šest let horní komoru našeho parlamentu vést, mohu tedy celkem přesně vytipovat hlavní styčné body spolupráce, přesněji vztahů obou komor.
Tím hlavním pojítkem je samozřejmě legislativní proces a tvorba zákonů. Jen pro představu zde uvedu fakta za uplynulý rok 2009.
Senát se sešel celkem 14x. Projednali jsme
114 zákonů. Z toho jsme jich podpořili 87.
Z tohoto počtu bylo 70 vládních návrhů a 15
poslaneckých. Do Poslanecké sněmovny
jsme vrátili s našimi pozměňovacími návrhy 21 novel, vládních z toho bylo 6 a poslaneckých 14. A zamítli jsme 6 vládních a 4 poslanecké návrhy.
Do této statistiky je zajímavé zahrnout i to,
jak Poslanecká sněmovna následně hlasovala. Se senátními pozměňovacími návrhy
vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas v 11
případech, šlo o 2 vládní novely a 9 poslaneckých. V původním znění schválila sněmovna zákon v 5 případech, šlo o 1 vládní
a 4 poslanecké novely. Je zřejmé, že kladný
přístup převažuje a je dobře, že legislativní
proces je kontinuální.
Vedle základního úkolu tvorby právního
rámce české demokracie obě komory úzce
spolupracovaly při přípravě českého předsednictví a samozřejmě potom v jeho průběhu. Zvláště po vynuceném odchodu úspěšné Topolánkovy vlády to byl právě
parlament, ať už Poslanecká sněmovna
nebo Senát, kdo plnil roli kontinuálního
hráče českého předsednictví.
Již v prosinci 2008 se v sídle Senátu sešli tehdejší předseda Evropského parlamentu
Hans-Gert Pöttering a další europoslanci,
předsedové politických frakcí EP s představiteli českého parlamentu. Hovořili spolu jak
o českém předsednictví, tak o ratifikaci lisabonské smlouvy a o budoucím uspořádání
EU. Čeští zákonodárci a evropští poslanci se
dohodli na tom, že základním parlamentním
tématem českého předsednictví má být
„New Deal for Europe“. V prosinci se také konala řada jednání, koordinačních schůzek,
které měly za cíl dobře připravit české předsednictví v jeho parlamentní dimenzi.
Dobrá spolupráce mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou v době samotného před-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
sednictví byla základem úspěchu. Nemám
na mysli jen koordinaci špiček obou komor
parlamentu, ale i jeho
výborů a odborníků
na vždy projednávaná
témata.
A tak, přestože Česká republika prožívala
horké politické období, parlament, obě jeho
komory jím procházely klidně a věcně, plníce si své vzájemné závazky i mezinárodní
roli přisouzeným jak předsednictvím, tak
úlohou národních parlamentů v procesu evropské integrace.
Sem patří například dvoudenní jednání
předsedů parlamentů zemí EU v Lisabonu.
Jednání i místo, kde jsme se v červnu 2008
sešli, bylo téměř symbolické, ač bylo dlouhodobě plánované a nemělo nic společného
s aktuální situací po referendu v Irsku. Řekl
jsem tehdy, že odmítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku není krachem EU, je jen křižovatkou, na které stojíme a musíme se rozhodnout kudy dál. Byla to často složitá jednání
a jsem rád, že jsem většinou nacházel podporu u svého kolegy Miloslava Vlčka. Šlo
nám totiž o to, jak pokračovat v ratifikaci Lisabonské smlouvy a zároveň omezit nejrůznější výjimky různých států EU, které vlast-
www.parlament-vlada.cz
9
dění v dolní a horní komoře Parlamentu ČR
ně dřív, než Lisabon vstoupil v platnost, jeho
principy redukovaly. Příkladem je například
dodnes platné omezení pohybu pracovních
sil na pracovním trhu například v Německu.
Dnes řeší EU zcela jiné problémy, ale tenkrát
to pro nás byly důležité momenty.
Tak jsme hovořili i na setkání předsedů národních parlamentů členských zemí EU,
které se konalo v únoru 2009.
Za určitý mezník ve spolupráci obou komor
považuji leden 2007. Šéfové obou komor
Parlamentu tehdy poprvé společně poobědvali s prezidentem republiky. Hlavním
bodem programu novoročního setkání byla
vzájemná výměna informací z obou komor
Parlamentu a postoj Hradu k tehdejší vnitropolitické situaci v České republice.
I předseda dolní komory Miloslav Vlček
konstatoval, že prezident přivítal naší snahu
o užší spolupráci mezi Senátem a Sněmovnou. Myslím, že se nám velmi podařilo
zlepšit vzájemné vztahy. Tento fakt je, podle
mého názoru, vidět i na setkáních šéfů Parlamentů V4 nebo Regionálního partnerství,
10
které jsme v loňském roce absolvovali společně. Oba jsme rovněž přislíbili, že urychlíme práce na tzv. stykovém zákonu, který by
měl upravit vztahy mezi oběma komorami
českého parlamentu.
Právě stykový zákon patří mezi oblasti, které
se parlamentním komorám vyřešit nepodařilo. Přes moji snahu a úsilí sněmovna zákon
neprojednala a nyní jsme opět na úplném začátku celého tohoto legislativního procesu.
Vztahy mezi komorami sice fungují a dobře
fungují, ale nemají právní rámec, pravidla
a koneckonců nepřijetím stykového zákona
není dosud naplněna ústava, která stykový
zákon předpokládá. Již v roce 2007 jsme se
s kolegou Vlčkem na některých významných
věcech dohodli. Domluvili jsme se, že budeme iniciovat změnu jednacích řádů tak, aby
ochranu Parlamentu nadále zajišťovala Policie ČR. Tím jsme de facto odsunuli vznik
Parlamentní stráže. Bylo zbytečné vytvářet
novou další instituci. Ochranná služba Policie ČR pracuje dobře a to, že bychom si udělali vlastní ochranku, jsem považoval za naprosto zbytečné a navíc jsme tím ušetřili
nemalé finanční prostředky.
Dobře fungující spolupráce se projevila
i v září 2009. Tehdy jsme s kolegou Vlčkem,
s předsedou vlády Janem Fischerem a s prezidentem Václavem Klausem vytvořili a podepsali deklaraci k rozhodnutí Ústavního
soudu, které fakticky zrušilo konání předčasných sněmovních voleb plánovaných na
říjen 2009.
Hned následující den se v neděli 6. září 2009
v sídle Senátu uskutečnilo pracovní jednání předsedů obou komor českého parlamentu spolu s předsedy parlamentních
stran Mirkem Topolánkem, Jiřím Paroubkem, Cyrilem Svobodou, Karlem Schwarzenbergem, Ondřejem Liškou a Vojtěchem
Filipem. Řešili jsme opět složitou politickou
situaci a jsem rád, že se tato jednání uskutečnila na parlamentní půdě. Každopádně
pomohla uklidnit rozjitřenou situaci po rozhodnutí Ústavního soudu.
Přes jistě velmi dobrou spolupráci s Poslaneckou sněmovnou v posledních letech zde
uvedu i jeden opačný příklad. Jednání části
parlamentní delegace s Hammasem při
cestě Miloslava Vlčka do Izraele a Palestiny
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
proběhla bez jakékoli konzultace se Senátem. Účast členů oficiální delegace a stranických kolegů a poradců předsedy sněmovny Jana Kavana a Vladimíra Laštůvky
na jednání se zástupci hnutí Hamas bylo
hrubým porušením principů české i evropské zahraniční politiky. Byla to nepromyšlená amatérská a bezkoncepční akce, která
byla v ostrém rozporu se zájmy zahraniční
politiky ČR i EU a byla zároveň dalším z důsledků destrukce českého předsednictví EU,
jež vyvrcholilo odvoláním vlády ČR uprostřed českého předsednictví Evropské unii.
Naštěstí šlo o ojedinělou záležitost a já jsem
přesvědčen, že Poslanecká sněmovna i Senát
v novém složení najdou k sobě cestu alespoň
tak, jak tomu bylo doposud. Zůstáváme si
dlužni stykový zákon, ale i bez něj spolupráce a koordinace zahraniční politiky obou
komor funguje a věřím, že bude i nadále.
Přemysl Sobotka
předseda Senátu Parlamentu ČR
■ Předseda Senátu Přemysl Sobotka 7. května u příležitosti zahájení výstavy „Pětačtyřicátý, konec války v Evropě“ udělil deset stříbrných pamětních medailí Senátu PČR válečným
veteránům z druhé světové války. Poté společně s ministrem obrany a řediteli Národního
muzea a Vojenského historického ústavu zahájil ve Valdštejnské zahradě vlastní výstavu.
připravil Tomáš Vladislav Novák
Foto autor
www.parlament-vlada.cz
informační servis
Poslanecká sněmovna
Při květnovém zasedání 79. sněmovní schůze se poslanci zabývali normami, které vrátil prezident nebo Senát a schválili také tři
zákonné novely ve třetím čtení. Finální hlasování o poslední z novel, které byly na programu, přesunuli na zasedání, konané jeden
den před volbami. V pozadí návrhu tohoto
kroku byl především pokus, stihnout přehlasovaní prezidentského veta k vládní novele zákona o ochraně ovzduší, která upravuje problematiku biopaliv.
• Na 79. Schůzi přehlasovali poslanci prezidentské veto k vládní novele zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Podle směrnice EU jsou do
obchodu s emisními povolenkami zahrnuti
i letečtí dopravci. Když se zákon schvaloval
ve sněmovně, prošel doplněk, aby elektrárny dostávali část povolenek zdarma.
• Poslanci setrvali na svém i pokud jde
o veto prezidenta k poslanecké novele zákona o nemocenském pojištění. Podle novely prosazované lidoveckou poslankyní
Michaelou Šojdrovou, se bude mateřská,
tak jak tomu bylo před přijetím úsporné novely, opět vyplácet ve výši 70 procent vyměřovacího základu a rozdíl mezi nižší
a vyšší dávkou v předešlých měsících bude
matkám doplacen. Ošetřovné při hlídání
nemocného dítěte bude vypláceno od prvního dne.
• Zahrádkářský zákon, prosazený poslanci ČSSD, KSČM i jednoho z reprezentantů
Strany zelených, Senát zamítl, ale poslanci
odhlasovali, aby byl poslán prezidentovi
k podpisu. Nájemci zahrádek by podle této
normy nemuseli při výpovědi opustit pozemek před sklizní, ale až po uplynutí jednoroční lhůty, vždy k 1. říjnu. Zákon prohlašuje zahrádkářství za veřejně prospěšnou
činnost a ukládá obcím, aby ve většině případů poskytly nájemci náhradní pozemek.
Senát nesouhlasil s tím, aby na obce byla
uvalována nová povinnost ani s tím, aby se
problematika zahrádkářství soustředila do
zvláštního zákona. Zákon získal šanci na přijetí za předpokladu, že ho prezident republiky nebude vetovat.
• Novelu zákona o podpoře sportu sociálně demokratických poslanců, podle které
budou moci být při rizikových utkáních na
stadionech policisté, schválili poslanci se senátním doplňkem senátora za ODS Jaroslava Kubery. Umožňuje, aby obce mohly vybírat místní poplatky ze všech výherních
zařízení (tedy i s on-line sázením) na jejich
území, a nikoli jen z klasických výherních automatů. I tento zákon získal šanci na přijetí
za předpokladu, že ho prezident podepíše.
(Senát se na své květnové schůzi, začínající
21. května, zabýval také další poslaneckou
novelou sociálně demokratických poslanců,
která přímo v zákoně o loteriích posiluje pravomoci obcí týkající se on-line sázení).
• Pozměnovací návrhy Senátu neprošly
u vládní novely zákona o České národní
bance. Sněmovna tím připravila Senát
o právo dostávat zprávu o dohledu nad finančním trhem. Dostávat ji budou jenom
poslanci. Tato novela byla předložena
s cílem upravit fungování centrální banky
po zatím neurčeném termínu vstupu Česka
do eurozóny.
• Senátní doplněk k vládní novele zákona
o veřejných zakázkách, sněmovna naopak
přijala. Zadavatelé zakázek podle něj nebudou muset zveřejňovat na internetu všechny informace týkající se výběrového řízení.
Novelu předložila vláda s cílem zpřísnit dohled nad veřejnými zakázkami. Povinnost
zadavatele zveřejňovat všechny informace
na internetu je ale podle Senátu na štíru
s ochranou osobních údajů.
• Ve třetím čtení prošla při 79. květnové
schůzi i vládní novela zákona o obecně prospěšných společnostech. Ty by mohly například dostávat státní dotace na stejnou činnost od více subjektů. Prošla i vládní úprava
trestního zákona a dalších zákonů, tkz. protikorupční balíček, ministra vnitra Marina
Peciny, který mimo jiné upravuje instituty korunního svědka a protikorupčního agenta
a rozšiřuje výčet trestných činů, na které je
možné nasadit odposlechy, třetím čtením
prošel i návrh sociálně demokratických poslanců na vydání zákona o lobbingu. Tyto zákony ale získaly šanci na přijetí jenom za
předpokladu, že s nimi bude Senát souhlasit
a prezident republiky je podepíše. Hlasování
o sociálně demokratické novele Ústavy ČR,
upravující přímou volbu prezidenta přeložili poslanci a poslední den před volbami.
Senát
Horní parlamentní komora na své 18. schůzi, konané koncem dubna, projednala mimo
jiné 17 vládních a 9 poslaneckých novel. Většinu z nich schválila a podepsal je i prezident. Šanci na vyhlášení ve Sbírce zákonů
dostalo ještě několik zákonů, které byly zařazeny na následující, 19. schůzi, která začala 21.května.
• Kromě už zmíněných zákonů, které Senát
na 18. schůzi buď zamítl a nebo je poslal
sněmovně s pozměňovacími návrhy, schválil Senát a poslal tak k podpisu prezidenta,
mimo jiné, i vládní novela zákona o spotřebitelském úvěru. Ta umožňuje odstoupit
do 14 dnů od úvěrové smlouvy bez udání
důvodů a v návaznosti na evropské předpisy obsahuje výčet informací, které musí být
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
při uzavírání úvěrové smlouvy spotřebiteli
k dispozici. Úprava se ale nevztahuje například na bytové půjčky, půjčky na splátky
úvěrů a některé leasingové smlouvy.
• Svým souhlasem umožnili senátoři i prezidentský podpis a následně vyhlášení vládní novely zákona o ozbrojených silách,
která cílí k lepšímu využívání vojenské techniky a kapacit podniků v kompetenci ministerstva obrany. Voják, který inklinuje k extremistickým nebo fašistickým hnutím, by
po propuštění neměl mít nárok na služební
výsluhy.
• Senátem přijatá a prezidentem podepsaná novela zákona o zaměstnanosti sociálně demokratické poslankyně Vladimíry Lesenské řeší jeden z problémů zaměstnávání
zdravotně postižených. Refundace zaměstnavateli za zaměstnání zdravotně postiženého pracovníka bude poskytnuta jenom za
mzdu vyplacenou v penězích. Nikoliv například za poukázky na různé služby.
• Schválením Senátu a následným podpisem prezidenta byla v půlce května zpečetěna také platnost vládní novely zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů,který má zabránit spekulativním investicím do fotovoltaiky a umožňuje aby
Energetický regulační úřad mohl od příštího
roku měnit cenu elektřiny ze slunečních
zdrojů meziročně i o víc než pět procent.
• Do Sbírky po schválení Senátem zamířila
i novela zákona o pomoci v hmotné nouzi,
poslanců za ODS, KDU-ČSL, ČSSD i KSČM,
která zvýhodňuje výpočet životního minima
pro zdravotně postižené s předepsanou dietou i kriterium propočtu odpracovaných let
pro starobní důchod, týká-li se občanů s třetím stupněm invalidity.
• Senát a poté prezident podepsali také novelu zákona o Pozemkovém fondu, poslance za ODS Jiřího Papeže, která umožňuje použití až 400 milionů korun ročně na
pozemkové úpravy v územích, kde nebylo
dokončeno přídělové nebo scelovací řízení.
• Senátoři i prezident odsouhlasili také novelizační normy navazující na evropské
předpisy, týkající se zacházení a obchodování s civilními zbraněmi i pyrotechnikou.
• Na 18. schůzi schválil Senát i poslanecký
návrh zákona o odpadech, týkající se nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
i finančního zajištění provozu skládek, vládní úpravu týkající se nadací, vládní novelu
zákona o zahraniční spolupráci a humanitární pomoci, novelu zákona o nemocenském pojištění dvou exministrů práce,
Petra Nečase a Zdeňka Škromacha, která má
odlehčit lékařům od placení poštovného při
posílání neschopenek.
• Na program 19. senátní schůze, začínající po uzávěrce tohoto čísla, byla zařazena
mimo jiné vládní novela zákona o pedagogických pracovnících, zřizující registr vysokoškolských profesorů a docentů, vládní
novela zákona o volbách i již zmíněná poslanecká novela loterijního zákona.
Alexandra Štefanová
www.parlament-vlada.cz
11
Výstavba
dálnice D47
v hledáčku NKÚ
Každý rok je v plánu kontrolní činnosti
zařazeno několik kontrolních akcí, které
se zaměřují na dopravní infrastrukturu.
Není to nic překvapivého, finanční objemy, které jsou zde vynakládány, nejsou
zanedbatelné. Navíc kontrolní zjištění
v této oblasti v posledních letech mají
spíše systémový charakter a náprava přichází velmi pomalu. V roce 2009 se jedna
z těchto kontrolních akcí věnovala finančním prostředkům určeným na pořízení dálnice D47 v úseku Lipník nad Bečvou – státní hranice s Polskem. Tato
kontrola přímo navázala na kontrolní
akci č.04/25 – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech soudržnosti Střední Morava a Ostravsko a je tedy kontrolou následnou.
O pořízení dálnice D47 rozhodlo Ministerstvo dopravy v roce 1993 na základě usnesení Vlády ČR. Celkovým záměrem podle
strategických a koncepčních materiálů ministerstva bylo docílit, aby páteřní infrastrukturu pro ostravský region tvořila jak
dálnice D47, tak rychlostní silnice R48.
V druhé polovině devadesátých let minulého století v rámci přístupových jednání
České republiky s Evropskou unií vyvinulo
Ministerstvo dopravy úsilí, aby byl VI. panevropský multimodální koridor, původně
vymezený z území Polska na Slovensko,
přesměrován na naše území v trase Ostravsko – jižní Morava. Ministerstvo ujišťovalo
Evropskou unii, že tento koridor bude
veden po rekonstruovaných rychlostních
silnicích, včetně rychlostní silnice R48,
a teprve později bude pořízena nová dál-
nice D47. Podle těchto záměrů mělo být
propojení mezi Českou republikou a Polskem po trase rychlostní silnice R48
zprovozněno do roku
2005. Kolem roku
2000 však začalo být
upřednostňováno pořízení dálnice D47
před realizací rychlostní silnice R48. Skutečné důvody tohoto rozhodnutí nebyly doloženy žádným oficiálním rozhodovacím
aktem. Netransparentnost změny priority
z rychlostní silnice R48 na dálnici D47 způsobila, že Evropská unie nadále spolufinancovala pouze rychlostní silnici R48 a odmítla finanční spoluúčast na výstavbě
dálnice D47.
Z následné kontroly realizace a financování
dálnice D47 vyplývá, že výstavba dálničního
tělesa D47 měla a má problémy, zejména
v územní připravenosti a v současné době
i v plynulém zajištění financování stavby.
V důsledku obou skutečností dochází k prodlužování doby výstavby, vícenákladům
a vznikají další rizika pramenící ze snahy Ředitelství silnic a dálnic jako investora dodržet nereálný, ale vládou schválený časový
harmonogram stavby dálnice D47. Investor
proto realizuje stavbu nestandardními postupy. Například rozhodl o realizaci některých staveb na rozhodující hlavní trase i bez
stavebních povolení, a to za cenu obcházení
nebo porušování stavebního zákona. Investor také vyhlašoval zadávací řízení na realizaci staveb a zahajoval výstavbu v době, kdy
neměl potřebná stavební povolení.
Ve snaze zabránit dalším komplikacím
v procesu stavebních řízení hradil komunální sféře investice do obecní infrastruktury, která věcně nesouvisela s výstavbou dálnice D47. Vzniklé vícenáklady a oddálení
zprovoznění dálnice D47 způsobily propad
efektivnosti celé investice.
Výše popsaný stav má hlubší systémové příčiny, které spočívají v rozporu mezi postupy
státních orgánů a principy programového financování, které jsou zakotveny v rozpočtových pravidlech. Z obdobných principů
vycházejí i možnosti finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropské investiční banky. Zásadní nedostatky v této oblasti je možné shrnout do několika bodů.
Ministerstvo dopravy nedisponuje uceleným
a obecně platným koncepčním materiálem
stanovujícím priority pro výběr akcí k financování. Akce jsou zařazovány do harmonogramu výstavby především podle kritéria stavební připravenosti, nikoli podle
společenské potřebnosti.
Přechod financování výstavby dálnice D47
z Ministerstva dopravy na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) od roku 2006
a zejména pak ztráta účelovosti finančních
prostředků poskytnutých ministerstvem dopravy do rozpočtu fondu od roku 2007 negativně ovlivnily financování dálnice D47,
neboť byla oddělena činnost správce programu od činnosti financujícího orgánu.
Ministerstvo dopravy jako správce programu
nemá v nastaveném systému financování
Programu D47 od roku 2007 dostatečné nástroje k zabezpečení finančních prostředků
na jeho realizaci v souladu s jeho schválenou
dokumentací na jedné straně a s požadavky investora na druhé straně. V důsledku
toho dochází k prodlužování doby výstavby
a s tím souvisejícímu nárůstu celkových výdajů na výstavbu dálnice D47. Oddělením
funkce řídící a financující byla ztracena možnost komplexního sledování výstavby dálnice jako celku.
V České republice dosud nebyla vytvořena
závazná pravidla, která by zaručila optimální alokaci zdrojů státu do rozvoje dopravní infrastruktury, především do její „páteřní sítě“. Zejména ve fázi koncepční
přípravy, která má zdůvodnit společenskou
potřebu investice jako základní podklad pro
politické rozhodnutí, jsou patrné systémové poruchy umožňující i taková rozhodnutí, kterými lze chaoticky měnit priority a financování. Poruchy v koncepční přípravě
vyvolávají následně praktické problémy
v projektové přípravě a v realizaci.
Zákonná odpovědnost Ministerstva dopravy
za optimální určení investičních prostředků
státního rozpočtu vyčleněných na rozvoj dopravní infrastruktury je oslabována existencí různých komisí, ve kterých jsou prosazovány regionální, lokální nebo jiné zájmy na
úkor strategických priorit, a stávajícím systémem financování akcí v rámci SFDI.
Závěrem lze konstatovat, že podceňování
řádné předprojektové a projektové přípravy
dálnice D47 vedlo mimo jiné k podstatnému
zpoždění napojení regionu Ostravsko na národní a mezinárodní síť se všemi ekonomickými dopady na region (podle původních záměrů z let 1997 až 1998 bylo kalkulováno
s dokončením napojení v roce 2006). Více informací můžete získat na www.nku.cz.
František Dohnal
prezident NKÚ
12
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zadávání zakázek může být v naléhavých
případech rychlé a operativní
Vzhledem k rozsáhlým povodním, k nimž
v minulých dnech došlo v několika oblastech České republiky,
upozorňuje Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže na své doporučení o zadávání veřejných zakázek v oblastech postižených
touto živelnou katastrofou. Jedná se o manuál, který představitelům obcí a samosprávných celků poskytuje souhrnné informace o tom, jakým způsobem postupovat
při zadávání zakázek na odstraňování povodňových škod, aby to bylo v souladu
s pravidly zadávání veřejných zakázek.
„Kromě využití zakázek malého rozsahu,
mohou zadavatelé v postižených oblastech
uplatnit i jednací řízení bez uveřejnění.
Tento postup je rychlý a operativní, je nicméně omezen pouze na krajně naléhavé
případy,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Podrobné informace, jak postupovat při za-
dávání veřejných zakázek na odstraňování
povodňových škod, lze nalézt na webových
stránkách ÚOHS (www.compet.cz).
Elektrický a průmyslový holding může začlenit
další podniky z oblasti energetiky
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil v nedávných dnech svým prvostupňovým
rozhodnutím souhlas se spojením společností
Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále
také „EPH“) a EAST BOHEMIA ENERGY
HOLDING LTD. (dále také „EBEH“). Rozhodnutí již nabylo právní moci. Energetický
a průmyslový holding působí zejména v oblasti elektroenergetiky a teplárenství a ve výrobě a prodeji zařízení pro tato odvětví. Holding je společně kontrolován skupinou PPF,
Ing. Patrikem Tkáčem a JUDr. Danielem Křetínským. EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING je nepřímo kontrolována společností
J&T FINANCE GROUP, a.s. a působí v oblasti správy majetkových podílů. EBEH přímo či
nepřímo, společně či výlučně kontroluje řadu
společností z oblasti energetiky, zejména pak
Elektrárny Opatovice, a.s., Pražská teplárenská a Energotrans, a.s.
„Antimonopolní úřad ve správním řízení posuzoval, zda v důsledku spojení nedojde
k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Zaměřil se především na trhy, na nichž
působí oba spojující se soutěžitelé. První
dotčenou oblastí je trh výroby a dodávek
elektrické energie, kde fúze podle závěrů našeho úřadu nevzbuzuje obavy z možného
narušení hospodářské soutěže, zejména
vzhledem k nízkým podílům spojujících se
stran a k přítomnosti silných konkurentů na
trhu“, konstatoval předseda ÚOHS Petr
Rafaj. Dodal, že Úřad se přitom zabýval jak
oblastí výroby a velkoobchodu s elektrickou
energií, tak i trhem takzvaných podpůrných
služeb. Další významnou oblastí, na niž
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
bude mít toto spojení vliv, je teplárenství.
Spojující se skupiny zaujímají na jednotlivých lokálních trzích významné postavení,
jejich aktivity se však nepřekrývají. Podobně neexistuje horizontální překrytí aktivit
ani v oblasti poskytování montážních a servisních služeb v energetice. Fúze by mohla
mít dopad také na vertikálně navazující trh
těžby hnědého energetického uhlí, jež je užívané ve výrobě elektřiny a tepla. V rámci
skupiny EPH se touto činností zabývá pouze
společnost Mibrag. Její vliv na český trh je
však zanedbatelný a případné posílení v důsledku posuzované fúze by nemělo mít protisoutěžní efekt.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzoval také možný vznik tzv. koordinovaných účinků, tedy nebezpečí, že v důsledku
spojení budou soutěžitelé na dotčených
trzích moci koordinovat své chování, a to
aniž by docházelo k uzavírání zakázaných
protisoutěžních dohod.
Jeden z konkurentů konkrétně poukázal na
riziko společného postupu firem ze skupiny
EBEH a skupiny ČEZ na trhu dodávek hnědého energetického uhlí. „ÚOHS provedl
v tomto ohledu podrobnou analýzu situace
a na základě jejích výsledků se přiklonil k názoru, že možnost účinného koordinovaného jednání není pravděpodobná,“ uvedl
předseda Rafaj. Jak dále připomněl, zmíněná fúze nebude mít za následek podstatné
narušení hospodářské soutěže, protože na
všech posuzovaných trzích bude soutěžitel
vzniklý spojením, vystaven dostatečné konkurenci.
www.parlament-vlada.cz
13
ředitelé úspěšných firem
Coaching World
Mozek funguje
jako počítač,
můžeme ho tedy
naprogramovat
Zvýšení motivace, zlepšení
komunikace i klima ve firmě
a tím dosažení lepších
pracovních výsledků – o to vše
se snaží každý zodpovědný
manažer. Ne všichni ale uspějí.
Jak na to? Jednou z cest, jak
dosáhnout nejlepších výsledků
je koučink. Je to v našich
podmínkách poměrně nový druh
zlepšování osobních i firemních
výsledků. Časopis Parlament,
Vláda, Samospráva se proto
zeptal Terezy Marie Dočkalové,
ředitelky společnosti
CoachingWorld...
Jaký je vlastně princip koučinku?
Slovo koučink zná každý asi nejspíše ze
sportovního prostředí. Efektivní kouč, zaměřený na řešení, dělá vlastně přesně to, co
dělá dobrý sportovní kouč. Dokáže zvýšit
motivaci jednotlivce i skupiny tím, že vede
klienta k objevení vlastních zdrojů v sobě.
Jaké metody se k tomu využívají?
Těch metod je celá řada. Já jsem přesvědčena o nejvyšší účinnosti a efektivitě metod,
zaměřených na řešení Whiteboard Thinking, NLP a metodologii čtyř kvadrantů.
Jsou to metody, které k nám přišly ze
Spojených států amerických. Tyto metody
představují v koučinku světovou špičku.
Osobnosti, jako jsou Marilyn Atkinson, prezidentka Ericsson College, či Robert Dilts
z NLP Univerzity Santa Cruis z Kalifornie,
jsou průkopníky těchto nových řešení. Velmi
si považuji, že patřím k jejich žákyním…
Díky těmto metodám si každý může rychle
osvojit obrovské schopnosti. A to bez ohledu
na to, kde v životě právě je. Vždy existuje
touha po flexibilitě, kreativitě, po hlubším
14
vztahu, hlubším a bohatším pocitu nebo
smyslu života, atd. Koučink, zaměřený na řešení, posouvá lidi směrem k jasnější představě vlastní cesty. Využívá přitom přesvědčení,
že mozek funguje vlastně jako počítač a tudíž
je naprogramovatelný. Jen musíte vědět jak.
Právě kouč vás vybídne a nechá vás najít, co
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
pro vás v životě znamená vyhrát. Kouč je partnerem na cestě životem, který můžete uskutečnit osobně či profesně. Kouč je někdo, kdo
vás přiměje stát se odpovědným za váš vlastní život, kdo zajistí, že využijete veškerý váš
potenciál. Kouč vám pomůže udělat klíčový
výběr ve vaší kariéře či v osobním životě.
www.parlament-vlada.cz
Člověk a čas
Pro koho je koučink určen?
Profesionální koučink je určen doslova pro
všechny. Top-manažeři si chtějí rozšířit
svoje schopnosti, vizionářství, rozhodnost,
prohlubovat nadhled, majitel firmy pak
svoje schopnosti lépe nabízet služby či prodávat výrobky a třeba šéf kanceláře si chce
zlepšit komunikaci s podřízenými. Ale své
schopnosti si chce zlepšit i třeba žena v domácnosti, která chce lépe vypadat, cítit se
lépe a třeba si zlepšit i svoje sebevědomí, komunikaci s partnerem či dětmi. Poměrně
často chtějí klienti pracovat na svém zdraví, smysluplnosti toho, co dělají. Letos jsem
začala pracovat i s dětmi, je to zajímavé,
jaké mají cíle.
Pro ilustraci uvedu třeba workshop, který připravujeme na podzim letošního roku. Týká
se koučinku v managementu a řízení firem.
Je to certifikovaný program v rozsahu 72
hodin. Je rozdělen do šesti bloků po dvou
dnech a je koncipován tak, aby vyhovoval
současným požadavkům manažerského
vzdělání. Účastníci programu získají hodnoty, které mohou využívat ve svém profesním,
ale i soukromém životě. Jde mj. o efektivní
komunikaci užitečnou pro obě strany
a schopnost vést rozhovory s partnery ve
smyslu win-win, o znalost jazykových stylů
a způsobů komunikace toho druhého, schopnost motivovat sebe i kolektiv, posílení vizionářských schopnost i prohloubení schopností implementace projektů v čase.
Anebo jinou akci, nazvanou Člověk a čas.
Tento dvoudenní program je určen všem,
kdo chtějí umět efektivně využívat čas v souladu s pracovními i osobními prioritami.
Jak časově náročné jsou vámi používané
metody koučinku?
Jak jsem již uvedla, některé workshopy jsou
třeba jen jednodenní, další semináře či kurzy
jsou delší – tříměsíční, anebo i šestiměsíční.
Mám ale i klienty, s kterými pracujeme od počátku, tedy více než tři roky! Jsou to lidé, kteří
pochopili smysl koučinku a jeho pomocí si neustále zlepšují své schopnosti.
V praxi to vypadá tak, že zájemce se u nás
přihlásí a při individuálním pohovoru s ním
probereme, jaké jsou jeho cíle, časové i jiné
možnosti, co od nás očekává. Můžeme ho
tak zařadit třeba do skupinového koučinku,
anebo mu nabídnout individuální přístup.
Důležité při tom je, že mimopražským klientům nabízíme i možnost našich návštěv
u něj. Klient tedy nemusí za námi, ale my vyjedeme za ním. Další možností je koučink
po telefonu, anebo přes skype. Jak vidíte,
jsme schopni se přizpůsobit se i nejnovějším
trendům.
Proč by se možný zájemce měl zajímat
o koučink právě ve vaší společnosti?
Společnost CoachingWorld nakupuje knowhow v oblasti koučinku, vzdělávání a vedení tréninků od předních světových odborníků. O některých jsem se již zmínila – jde
především o Ericsson College či NLP University Santa Cruis, absolutní špičky ve svém
oboru. Toto know-how zajišťuje nejvyšší
kvalitu a jasnou strukturu předávaných vědomostí. Všechny postupy jsou prověřené
funkční strategie, které naši klienti okamžitě umějí používat v praxi.
Všichni naši koučové jsou absolventi mezinárodně akreditovaného vzdělávacího
programu pro kouče The Art and Science
of Coaching a neustále se ve svém oboru
vzdělávají v různých specializovaných programech. Součástí vzdělávání odborníků CoachingWorldu jsou pravidelné tréninky, kde
koučové a lektoři prokazují své způsobilosti
pro práci s lidmi a vedením tréninků.
V neposlední řadě bych doporučila naši společnost i proto, že nabízíme jednu z nejširších
nabídek koučinku na trhu, od zmíněných
osobních témat a firemní koučink přes koučink rodinný, včetně oblastí intimity, až po
sportovní koučink, včetně třeba výuky golfu.
V které další oblasti by se vaše firma
mohla ještě prosadit?
Když se tak zamýšlím nad děním kolem nás,
vidím, že v České republice chybí tzv. sociální vzdělávání, schopnost vyznat se v sobě.
Ve sdělovacích prostředcích, hlavně pak v televizi, můžeme číst či vidět příběhy plné neštěstí a bulváru, ale jen málokdy se můžeme
seznámit s příběhem úspěšného člověka.
Čím to je? Snad tím, že se v minulém režimu
lidé báli tzv. vybočovat z řady, ostýchali se
dávat svůj úspěch najevo.
Když sleduji třeba v televizi v USA interview
s úspěšným byznysmenem, který říká, jak
tvrdě musel pracovat, než se dostal k úspěchu, tak mě hodně mrzí, že to u nás není. Že
se nenajde člověk, který by se chtěl v tom
správném slova smyslu pochlubit a dokázal,
že díky víře ve své schopnosti a hodnoty spojené se systematickým vyvíjením aktivit lze
Workshop naučí posluchače vytvořit
soulad v pracovním a osobním životě.
17.–18. září 2010
Koučink v managementu
a řízení firem
Certifikovaný program v rozsahu 72 hodin.
8.– 9. října 2010
Přihlášky na:
[email protected]
www.coachingworld.cz
dosáhnout úspěchu. To je mj. oblast, kde bychom se mohli v blízké budoucnosti prosadit. I když teď, když o tom přemýšlím, mi
jedno jméno napadá: Jaromír Jágr. Tento fenomenální hokejista na nedávném mistrovství světa dokázal, jak má pracovat a také
hovořit opravdový profesionál. Jeho proslov, ve kterém apeloval na nezájem některých mladších hráčů reprezentovat ČR, byl
zářným příkladem pozitivní motivace. Šlo
vlastně o excelentní příklad profesionálního
koučinku v praxi, který – jak všichni víme –
přinesl ten nejlepší výsledek.
Jaká je vaše vize do budoucnosti?
Chceme inspirovat a podporovat rozvíjení
takových vlastností, jako je tvořivost, talent,
efektivita a vytvářet prostředí po vzdělávání jednotlivců i skupin.
Přáním kolektivu CoachingWorldu je přiblížit koučink široké veřejnosti tak, aby se stal
součástí vzdělávání a životního stylu. Aby
obohacoval a usnadňoval práci manažerům
a majitelům firem a stal se silným nástrojem
k vytváření harmonických vztahů v rodinách i firmách, anebo ve sportu.
Děkuji za rozhovor
Michal Korol
Kdo je Tereza Marie Dočkalová
Trenérka, lektorka a profesionální koučka. Již tři roky pospěšně pomáhá jednotlivcům
i firmám maximalizovat produktivitu práce. Vede semináře a programy, zaměřené na
budovní týmu, stanovování cílů, efektivity pracovního výkonu a řízení změn.
T. M. Dočkalová je již tři roky osobní poradkyní v klíčových manažerských pozicích
a pomáhá prohlubovat u jednotlivých manažerů a majitelů firem schopnosti vést, zvyšovat výkonnost a adaptibilitu na měnící se podmínky a v neposlední řadě prohlubovat komunikační schopnosti. Mezi její klienty patří mj. Eurovia c.z., Lo-pan s.r.o., Stapleton-Springer, Tchibo a řada dalších.
Vzdělání v koučinku:
2010 Training for treners – certifikovaný osmidenní trénink trenérů/Ericsson
Colege – vedený M. Atkinson, Ph.D., Psych.
2010 Týmový koučink – dvoudenní intenzivní vzdělávací program zaměřený na
práci s týmem, vedený Halkou Baláčkovou – trenérkou Ericsson Colege
2010 The Art and Science of Coaching+ příprava na EPCC certifikaci – mezinárodně akreditovaný trénink – Ericsson Colege
2009 Strategie géniů, coaching v době krize + NLP programování (Robert
Dilts), NLP practicioner-certifikované výcviky – ICF
2008 Základy systematických konstelací (Jan Bílý)
2006–7 NLP programování
2000–1 grafologie/akreditovaný výcvik – Česká grafologická komora
1999–2000 Kineziologie (one brain)
Vzdělání: vyšší odborné – zdravotnické
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
15
životní prostředí
Recyklace jedné televize ušetří energii
za čtyři měsíce svícení
Unikátní studie LCA (Life Cycle Assessment) Marie Tiché ze
společnosti MT Konzult, jejíž vytvoření iniciovala nezisková
společnost ASEKOL, vyčíslila přínos sběru a recyklace
elektrozařízení pro životní prostředí.
Podle studie zpětný odběr a recyklace jedné
televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za
22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování.
„Studie LCA posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu,“
vysvětluje metodiku studie autorka Marie
Tichá a dodává: „Výsledná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.“ „Tří-
dění a recyklace elektroodpadu probíhá v ČR
již pět let. Za tu dobu zde byla zajištěna recyklace 1 302 222 televizí a 694 238 monitorů. Sběr a recyklace televizí a monitorů
v ČR doposud uspořil 298 276 MWh elektřiny, což je například roční spotřeba domácností Královéhradeckého kraje. Využitím
7 690 tun uhlí by se parní lokomotivou pětkrát objel svět. Úspora téměř 1,5 miliardy
litrů vody se rovná denní spotřebě obyvatel
města Brna nebo objemu Štrbského plesa.
Snížením emisí skleníkových plynů o 79 722
tun CO2 ekv. se maže roční produkce 40 000
osobních aut. Dále se uspořilo téměř 6 milionů litrů ropy a snížila produkce nebezpečných odpadů o 301 983 tun.
Staré spotřebiče jsou momentálně nejrychleji rostoucím druhem „odpadu“. Celosvětově nyní tvoří až 5 % hmotnosti pevného
domácího odpadu, téměř jako plastové
Zelená pro zelenou energii?
Boom solárních elektráren vyvolaný vysokou výkupní cenou vyrobené energie
garantovanopu po dobu dvaceti let stále
trvá.
Pro rok 2010 je vydáno povolení pro vybudování celkem 8 000 MW větrné a solární energie, z toho dvě třetiny připadají
na energii ze slunce. Energetici odhadují,
že do konce roku 2010 bude fakticky připojeno cca 2 000 MW, z toho by měla být
velká část z fotovoltaiky.
Růstu počtu fotovoltaických elektráren nahrává i evropská legislativa. V rámci nově
přijaté strategie růstu a zaměstnanosti Evropa 2020 se Evropská unie zavázala mimo
jiné k tomu, že do roku 2020 vzroste podíl
produkované energie z obnovitelných zdrojů na 20 procent. Začátkem června také europoslanci schválili návrh, aby se na větrné
turbíny a solární panely nevztahovala pravidla EU pro zacházení s toxickými látkami
– aby pro ty látky, které jsou nezbytné pro
16
výrobu a fungování větrných turbín a solárních panelů, platila méně přísná pravidla.
Směrnice původně upravovala používání
těchto látek pouze v domácích elektrických
spotřebičích, v současné době však hrozí, že
bude – coby dědictví švédského předsednictví Evropské unie – zahrnovat veškerou
elektroniku. Výrobci solárních panelů a větrných turbín argumentují, že sektor fosilních paliv se obdobnými opatřeními nemusí řídit, a zahrnutí obnovitelných zdrojů
energie do působnosti směrnice RoHS by je
tedy stavělo do relativní nevýhody. Europoslanci námitky výrobců fotovoltaických
panelů vyslyšeli. Začátkem června ve výboru schválili návrh, podle něhož se výroba
a provoz větrných turbín a solárních panelů nebude muset řídit ustanoveními směrnice RoHS. Výbor ve stanovisku uvádí, že
výjimky a důsledky jejich využívání v praxi
budou vyhodnoceny do prosince 2014, do
té doby bude také moct Evropská komise navrhnout změny ve znění směrnice. Pro teď
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
obaly. V EU roste objem elektrického a elektronického odpadu tempem 3–5 % ročně,
skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. V domácnostech zemí EU se ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun vysloužilých
elektrozařízení. Experti odhadují, že v souladu s růstem prodeje elektroniky se jen za
rok 2020 bude EU muset vyrovnat s téměř
11 miliony tun elektroodpadu. To, že plasty,
papír a sklo je škoda házet do popelnic s komunálním odpadem, obyvatelé českých
měst a vesnic začínají považovat za normální. To, že stejně tak do popelnice na komunální odpad nepatří ani vysloužilá varná
konvice či starý televizor, zatím až tak samozřejmé není. Každý občan ČR ročně vytřídí zhruba 3 kg vysloužilých elektrozařízení. Ve vyspělých státech EU je to ale při
srovnatelném prodeji elektroniky zhruba
třikrát až pětkrát více.
(rp)
společnosti podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů svůj boj vyhrály.
S připojováním obnovitelných zdrojů energie jsou ale potíže. Energetici varují před
tím, že velký nárůst fotovoltaických elektráren, jejichž výkon nelze regulovat, může
způsobit vážné problémy energetické soustavě. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) si nechalo zpracovat studii k tomu, kolik
obnovitelných zdrojů energie lze připojit.
„Výsledky studie ukazují na nutnost legislativně ošetřit možnost regulace fotovoltaických a větrných elektráren. Jsme přesvědčeni, že pouze za těchto podmínek je možný
trvale udržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů v energetice,“ říká úřadující předseda
správní rady ČSRES Petr Zeman. Studie vyhodnocuje, kolik je možné do energetické
soustavy připojit fotovoltaických elektráren,
aniž by byla narušena bezpečnost energetické soustavy. Pro dodávku z neregulovatelných obnovitelných zdrojů je podle studie limitující hodnota 1 650 MW pro roky
2010–2012, pro roky 2013–2015 je tato hodnota 2 000 MW.
(rp)
www.parlament-vlada.cz
Ateistický národ?
Ono to není tak docela pravda…
Rozhovor s Dominikem Dukou, primasem českým
a pražským arcibiskupem
Nedávno se stal novým pražským arcibiskupem a primasem českým.
Pádný důvod navštívit Mons. ThLic. Dominika Duku OP s několika
otázkami. Ta první mi vrtala hlavou od počátku: nastoupil na svatovojtěšský stolec těsně po nejvýznamnějším křesťanském svátku...
...je to náhoda, nebo symbol?
To je domluva s panem kardinálem – a byl to
trošku i můj návrh. Považoval jsem za dobré,
abychom Velikonoce každý prožili v úřadě,
protože to je taková přirozená možnost se
s lidmi rozloučit. Jsou to velké svátky, na Zelený čtvrtek dopoledne přicházejí ve velkém
počtu i kněží, takže je možnost se rozloučit,
aniž bychom museli něco zvlášť pořádat.
A postní doba také není vhodná k oslavě.
Před čtyřmi lety jsem kladl otázky Jeho
Eminenci Miloslavu kardinálu Vlkovi
a teď jsem zjistil, že vlastně stejné musím
klást i vám. Je to tím, že se nic neposouvá, že se společnost nevyvíjí?
Já si myslím, že se společnost posouvá, ale
ne zas natolik, aby uzrála na určitá řešení.
Koneckonců kdybychom vzali celosvětovou
politickou situaci, také bychom zjistili, že
některé problémy zůstávají, i když se na
nich pracuje.
Arcibiskup pražský je považován za morální autoritu. Cítíte to také tak? A jak vidíte současný stav morálky v naší zemi?
Jakmile má člověk vystupovat jako určitá
autorita, klade to určité nároky a do jisté
míry to také vyvolává určitou tíseň, protože
si musím uvědomit, že každý můj krok je
více vidět, čili že si člověk nemůže dovolit
například některé uvolněné způsoby vyjadřování apod.
Otázka morálky – víte, já se domnívám, že
existuje určitý velký problém. Už i na venkově, jak víme, největší rozruch vždy způsobí
mimořádné události – a není to jenom otázka sdělovacích prostředků. Nikoho nezajímá,
že rolník Novák obdělává poctivě pole, ale
když mu uteče kůň, tak se o tom vypráví.
Když se stane nějaká nehoda nebo dojde
k nějakému selhání, pozornost se soustředí
a lidé se ptají a hodnotí. Naše moderní doba
má opravdu jednu nevýhodu, že jsme velká
mediální vesnice, kde o každé negativní nebo
mimořádné události – ona nemusí být vždy
negativní – všichni víme. Takže do jisté míry
máme pocit, že současný svět je světem, kde
je stále zemětřesení, kde jsou stále povodně,
18
kde pořád je nějaká vichřice, která shazuje
střechy. Ale zemětřesení, povodní a odnesených střech bylo dříve mnohem více, než
jsme věděli. Jenomže jsme se o nich dozvěděli teprve od souseda z vedlejší vesnice, pak
přišly noviny, které podaly větší informace.
Stejně tak v nás vzniká pocit, že morálka je
mnohem pokleslejší, než byla kdykoli jindy.
Ale pak třeba na základě sociologických průzkumů zjistíte – třeba v otázce vztahové morálky mladých lidí apod., že je dnešní situace
naopak lepší, než byla třeba v šedesátých letech. A je tu určité překvapení. Tím ovšem nechci tvrdit, že bychom nemohli pozorovat určitý velký problém. Tím je globalizace, kdy se
protínají určité morální systémy, které mají
své filosoficko-náboženské kořeny v různých
světadílech a nejsou úplně totožné. I konfrontace s totalitními systémy a světovými válkami vyvolala určitý postoj, který je na jedné
straně bipolární – jedni mají pocit, že vlastně
už neexistuje žádné tabu, tedy ani žádný morální princip a všechno je dovoleno, a druzí
v každém chybném kroku okamžitě vidí velký
morální přestupek. A tyto dva pohledy se nám
střetávají, i v umění, ve sdělovacích prostředcích a koneckonců i v soudních síních. Vezměme třeba rozsudky některých soudců,
v nichž jsou až neuvěřitelné rozdíly.
Myslím, že je to asi opravdu takové to určité období, které bychom historicky mohli pozorovat v době stěhování národů, anebo po
každé velké světové válce. To existuje, v něm
se pohybujeme. Na druhou stranu bych řekl
z náboženského hlediska: slovu hřích se
velká část společnosti vysmívá, ale na druhé
straně to, co nás nejvíc tíží – korupce, nekvalitní práce, nedostatek bezpečnosti – to
všechno jsou vlastně hříchy. Takže když se
modlím starou modlitbu z antické doby,
jsem zcela aktuální.
Váš předchůdce hovořil často o obnově
náboženského a duchovního života
a snažil se „otevírat církev“. Vy zase chcete zvát lidi více do kostelů. Je to totéž
nebo je to jiná metoda?
„Není to totéž, ale je to z jednoho soudku. Protože když hovořím k lidem o náboženských
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
otázkách, někteří naslouchají, někteří nenaslouchají a apriori si řeknou „to nechci“, nebo
někdo myslí, že to už zná. Ale naše kostely,
to jsou také největší koncertní sály v naší republice! Když si uvědomíme, že prakticky půl
milionu lidí nejen naslouchá zpěvu, ale dokonce sami zpívají, předčítá se literatura –
a Bible je pokladnicí světové literatury, prózy
i poezie, navíc je to velká obrazárna, kde je zastoupena malba od gotické někdy až po moderní, je zde sochařská výzdoba, kostel jako
takový je architektura, která se prolíná od románské až do současnosti, tak se domnívám,
že to jsou takové aeropágy, jako když apoštol Pavel přišel do Řecka, do Athén. Tak tam
zajde a osloví aténskou společnost. Vím, že
tyto otevřené kostely jsou velikou možností,
abychom se s nimi podělili o to, co my považujeme za nejvyšší hodnoty.
Kostely mají ještě jeden aspekt, který poznáte především na venkově, kde je větší
soudržnost a lidé se znají. Oni vědí, že o kostel pečovaly celé generace. Oni si také pamatují, že prapraprapředek na stavbu kostela přispěl, že se na něm podílel a staral se
o něj. Takže přivádění lidí do kostela není
jenom jakási reklama církve nebo propagace, ale vidím v tom opravdu cestu ke kořenům a určité uzdravení společnosti, která si
uvědomuje svoje základy. Myslím, že naše
společnost není zas tak tolerantní, a tak demokratická, jak my Češi někdy s hrdostí
o sobě říkáme, čímž iritujeme sousední Poláky a další národnosti, protože také máme
svoje „prohlubně“.
Mám zkušenosti i z Hradce Králové, kde
jsme dělali tzv. Týdny, např. Týden po svatodušních svátcích vzájemného poznání
a porozumění, kdy kostely byly otevřeny,
byly v nich koncerty, samozřejmě i bohoslužby, koncerty se konaly i na veřejných
prostranstvích, byla nabízena i určitá část výstav, které dokumentují život církve, její charitativní instituce apod. Byl to necelý týden,
ale asi dva dny bylo otevřeno i biskupství,
takže lidé mohli nahlédnout, co se tam děje,
a prohlédnout si ho i po stránce umělecké.
Prohlídek bylo více do roka, ale lidé mohou
jít i do kanceláří a informovat se, co vlastně
www.parlament-vlada.cz
interview
církev dělá. To považuji za důležité, protože církev není nad touto společností. Ona je
uprostřed ní a naše heslo je, že Kristus řekl
Přišel jsem sloužit, ne aby se mi sloužilo. Čili
tím říkáme Lidé, pojďte se podívat, co nás vede
k tomu, abychom s vámi spolupracovali.
A není to v tom národě, často považovaném za ateistický či dokonce heretický,
příliš složitý úkol?
Je to bezesporu náročný úkol. V Hradci Králové se první Týden podařil, druhý už tolik
ne. Věřím v jednu věc, že když přistupujeme
k druhému člověku s důvěrou a také mu nabízíme jistou přátelskost, přátelskou ruku ke
spolupráci, že neodmítne. Moje zkušenost
z východních Čech je, že za těch dvanáct
roků – a to nebyla moje cesta, to byla cesta
mého předchůdce biskupa Otčenáška – tito
lidé neřekli „nás to nezajímá“, nestalo se, že
by starosta nebo starostka řekli, že se mnou
nebudou jednat. Vždycky jsme se dohodli.
I v takových momentech, kdy je náboženský
život mnohem slabší.
Myslím, že je velmi důležité, aby si celá společnost víc uvědomovala, že k sobě patříme.
Vy jste řekl, že jsme byli heretičtí – myslím,
že máme jako národ asi kritičtější přístup
nejen k církvi, ale ke všem institucím. Obecně to platí, když budete třeba srovnávat spolkový život u nás, v Rakousku nebo Polsku.
U nás ve východních Čechách jsou markantně přítomny jen dvě instituce, což je zajímavé: hasiči a veteráni, ale veteráni, kteří přicházeli v c. k. uniformách! Jistě – je Skaut,
třeba Orel, ale tyto organizace nejsou při
oslavách tak viditelné, jako tyto dvě. A myslím, že v sobě mají něco důležitého. Známe
zásadu sv. Floriána, to není cizího oheň nehas,
ale pomáhej. A veterán, voják, má za úkol
hájit svou zem. Pak člověk najednou zjistí,
při charitativních sbírkách, že společnost církev přestala vnímat jako nějaké cizí těleso.
Naopak. Je spolu s námi ochotna pomáhat.
To nejsou jen sbírky, které by se konaly v kostelích, to jsou sbírky Tříkrálové, nebo dnes
pomocí darovacích esemesek apod. A to je
neuvěřitelná obětavost lidí. Protože kdybych
srovnával kupní sílu našeho občana třeba
s kupní sílou německého, zjistím, že nemůžeme říci, že by naši lidé byli méně štědří.
Říká se, a vy jste to také zmínil, že půl milionu lidí každou neděli navštěvuje kostely…
„Ale to jsou jen ti, co přijdou do kostelů, ale
také jsou ti, kdo nemohou přijít. To jsou ti
malí a ti nemocní. A kromě toho téměř milion lidí naslouchá bohoslužbě v rozhlase,
dnes i v televizi, pokud mohou církevní program naladit.
Ovšem pak jsou dvě příležitosti, kdy jsou
kostely nabité – Velikonoce a zvláště Vánoce. To přece není výraz víry, že jdu na
Půlnoční?
„Myslím, že slovo víra používáme různě.
Teologicky vám dávám za pravdu, že to nemusí být výraz víry, ale je to určité uvědomění si. Říkáme, že jsme nejateistější národ,
ono to ale úplně pravdou není. Vezměte, že
když dělali průzkum, co je základem našeho
letopočtu, tak správně na tuto otázku odpověděla jedna třetina. A v odpovědích se dočtete i takovou kuriozitu, že počítáme letopočet od té chvíle, kdy se slunce začalo točit
kolem země. Takže skutečně definovat ateismus je velmi těžké. Například předseda Senátu Přemysl Sobotka při jedné cestě na
Sněžku říkal, že je ateista. A když jsme mu
předávali naši brožurku, která se trošku reklamně nazvala Bílou knihou, tak jsem mu
povídal: Víte, můj řidič říká, že někdo, komu
je víc než šedesát let, který si nikdy, v žádné
situaci nevzpomněl na Boha a neřekl ani
slovo prosby, tak to je pak skutečný ateista.
Pan Sobotka se zasmál a řekl: Dostal jste mě
– já jako lékař vím, že tomu tak je.
V naší zemi je skutečně velká disproporce mezi
základním náboženským vzděláním a ostatním vzděláním. Mnozí z nás mají jakési tušení od prababičky, babičky a takové ty náboženské představy znají tak, jak se vychovávají
malé děti. To ale neobstojí. Víme, že také s našimi prvními počty neobstojíme v integrálech.
Myslím, že problémem je, že náboženský rozměr naší společnosti je dán tím, že většina lidí
říká „já nevěřím, ale něco musí být“. A to slovo
Setkání D. Duky s prezidentem Klausem
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
něco, v sobě obsahuje i tu základní biblickou
zprávu nebo výpověď o Bohu, kterou dostává
Mojžíš: „Já jsem ten, který jsem.“ A jsoucno –
i v našem jazyce – je to jsoucno. Proto Izraelité nesmí zobrazovat Boha. A i křesťanství se
tomu první tisíciletí bránilo.
Ale vy nebudete jenom pastýř, budete
také politikem.
Politikem bych neměl být, ale nemůžu se vyhnout zájmu o věci veřejné.
Jste vnímán jako hlava české církve, ale
ono to asi není úplně přesné.
Není to pravda. Církev je mezinárodní, ale
reprezentantem katolíků v naší zemi je
předseda České biskupské konference, což
je volitelná funkce.
A to znamená, že veškerá jednání o smlouvě s Vatikánem či o restitucích povede
předseda Biskupské konference?
Ne. To musíme rozlišit. V otázce majetkoprávního vyrovnání jsme dohodnuti, že se
bude postupovat skutečně společně na základě jednání z roku 2008 – Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví
a Federace židovských obcí. U otázky
smlouvy s Vatikánem to bude Vatikán, papežský nuncius, a zcela jisté je, že se také
bude účastnit Biskupská konference. Takže
to opravdu není v rukou pražského arcibiskupa. Ten je spíš viditelným zástupcem katolické církve v hlavním městě.
Vstupujete do své „služby“, dáli se tak nazvat, s nějakým předsevzetím?
Za prvé mám předsevzetí, vyvarovat se chyb,
abych do jisté míry nezklamal sám sebe a ty,
kteří mají jistou představu. Úřad budu vykonávat v tradici pražských arcibiskupů a především těch význačných postav, které známe
z nedaleké minulosti, ale i v dlouhodobé perspektivě, protože Královéhradecká diecéze je
místo, kde se narodil sv. Vojtěch – v Libici nad
Cidlinou se nám podařilo vytvořit určité umělecké dílo, které připomíná misi sv. Vojtěcha.
Takže vstupuji do této služby tak trošku s úzkostí, s tísní, ale tak trošičku i s vědomím, že
bych chtěl, aby to dobré, o co jsem usiloval ve
svém kněžském životě, ať jako představený
řádu, nebo biskup v Hradci Králové, mohlo
pokračovat. Nechtěl bych tím říci, že působení mého předchůdce pana Miloslava kardinála Vlka bylo nedobré, naopak on udělal
obrovský kus práce. Především se mu stalo,
to se stává, že je známější a větší autoritu má
v zahraničí, ale také si musíme uvědomit, že
to mělo význam nejen pro české katolíky, ale
i pro náš stát. A musíme uznat, že on po roce
1990 vybudoval všechny struktury, které
pražská arcidiecéze má.
Budete i coby arcibiskup dál chodit na
Sněžku?
Slíbil jsem, že příště ano. Zda dál – víte, já už
toho moc nenachodím, zlobí mě klouby
i Achillova šlacha.
Tomáš Vladislav Novák
Foto: autor a archiv
www.parlament-vlada.cz
19
Jak ušetřit při obnově
bytového fondu
Obnova bytového fondu, která zahrnuje jak obnovu a zateplení
vnějších plášťů budov, tak kompletní renovaci otopných systémů
a rozvodů pitné vody, v současnosti značně nabrala na obrátkách.
Cílem je kromě rekonstrukce domů i snižování energetické
náročnosti a využití obnovitelných zdrojů při vytápění. Přispěly
k tomu zejména dotace, které lze získat jednak z evropských
strukturálních fondů, jednak z domácích dotačních programů
Zelená úsporám a Nový panel.
Dotace na obnovu bytového fondu
v rámci integrovaného operačního programu
Majitelé bytových domů, bytová družstva
nebo obce mohou žádat například o dotaci
v rámci integrovaného operačního programu - zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Peníze je možné získat na revitalizace veřejných prostranství a regenerace
bytových domů.
O dotace mohou žádat všichni vlastníci, tzn.
i soukromé fyzické osoby i společnosti. Žadatelé si musí nastudovat všechny podmínky.
Pokud je splní, mohou získat až 60 % dotace
všech způsobilých nákladů se vyplatí. Způsobilým nákladem je náklad na rekonstrukci
domu, jako takového, tzn. není to rekonstrukce bytu, ale je to rekonstrukce střechy, je
to zateplení, výměna oken, hydroizolace.
Může to být i výměna topení, ale netýká se to
konkrétního bytu, tzn. může to být kotel, rozvody a tak dále.
Žadatelé pak dále potřebují projektovou dokumentaci a všechny nutné přílohy. Každé
město pak žádost posoudí a pokud rozhodne, že projekt je vhodný k realizaci a je v souladu s integrovaným plánem, vydá potvrzení, že projekt je vhodný.
„Toto potvrzení je součástí žádosti. Tato žádost celá jde na centrum pro regionální rozvoj, kteří dál už budou žádost administrovat.“ říká Martina Szotkowská, odbor
rozvoje a investic Městského úřadu Orlová.
Každý žadatel však potřebuje finanční prostředky předem. Celá akce se musí profinancovat z vlastních prostředků a následně
pak bude dotace zpětně vyplacena.
Dotace i z programů Zelená úsporám
a Nový panel
Dalšími možnostmi, jak získat dotace na obnovu bytového fondu jsou programy Zelená úsporám a Nový panel.
O programu Nový panel
Poskytovatel podpory je Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků)
20
a Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a. s. (pro bankovní záruky).
Cílem programu je pomocí zvýhodněných
podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých
bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace výhradně panelových bytových domů.
Příjemci podpory a předmět podpory
a)fyzická nebo právnická osoba, která je
vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu,
b)fyzická nebo právnická osoba, která je
vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu
nebo nebytového prostoru v domě podle
zákona o vlastnictví bytů,
c)společenství vlastníků jednotek vzniklé
v domě podle zákona o vlastnictví bytů.
Podporu mohou zájemci získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav
domu. Jedná se o dotaci části úroků z úvěru
– maximálně 4 %, případně o záruku za úvěr.
Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na
podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také
investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu
bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada
neekologického vytápění za nízkoemisní
zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Program Zelená úsporám, který je financován z prodeje emisních povolenek, doznal
už několik změn, protože zpočátku o něj byl
malý zájem. Nejdůležitější změnou, která
byla vyhlášena v srpnu 2009 bylo rozšíření
programu o panelové domy. Dotace je
možné získat na celkové zateplení a využití
obnovitelných zdrojů energie pro vytápění
a přípravu teplé vody.
Pro přiznání dotace je nezbytné, aby panelové domy splňovaly i požadavky programu
Panel. Splnění těchto podmínek bude posuzovat MMR. Jedna z podmínek je např.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
nová regulace otopné soustavy po zateplení obálky budovy. Dotace v rámci programů
Panel a Zelená úsporám bude možné kombinovat.
Podpora se poskytuje i na obnovitelné zdroje energie, například na instalaci kotlů na biomasu, tepelných čerpadel či solárních kolektorů či na celkové zateplení.
Momentálně je v programu Zelená úsporám
k dispozici zhruba 20 miliard korun. MŽP
v blízké době počítá s dalším navýšením finančních prostředků alokovaných pro program Zelená úsporám. Z prodeje dalších 20
miionů. emisních jednotek by mohl stát získat dalších cca 50 mld.korun.
Poradenství v této oblasti poskytuje například internetový portál TZB (technická zařízení budov).
Lze se zde například dočíst, jak docílit úspor
při centrálním zásobováním teplem, které je,
a i v budoucnosti bude, nejrozšířenějším způ-
www.parlament-vlada.cz
úsporám v získání celkové představy o tom,
co mohou získat a co pro to musí udělat.
Zateplování budov v praxi
V současné době je jednou z nejčastěji požadovaných stavebních úprav tepelná izolace budov, jejich zateplení. Důvodem jsou
rostoucí náklady na topení a tím stoupá
zájem o dodatečnou izolaci (případně zateplení budovy již při výstavbě) jak rodinných domů, tak obytných domů.
Existují dvě základní varianty, jak izolace provést – buď zvenku, nebo zevnitř. Který ze
způsobů je vhodnější? Jednoznačně lze doporučit tepelnou izolaci zvenku, vnitřní tepelná izolace se zvažuje pouze tam, kde to
z vnější strany z nějakých důvodů nelze,
např. u historických budov, kdy se nesmí poškodit štuky na fasádách a nelze změnit
vzhled budovy (případně u tzv. krátkodobě
obývaných domů, kde je potřeba rychle dosáhnout tepelné pohody pouze po dobu vytápění).
V případě vnitřní tepelné izolace je třeba se
pečlivě věnovat parozábranám a jejich bezpečné funkci, včetně spár podél navazujících
konstrukcí. Je při něm nutné ošetřit tepelné
mosty v napojení všech navazujících vnitřních konstrukcí (tj. hlavně místa, kde v zimě
kvůli tepelné izolaci uvnitř konstrukce proniká chlad a posouvá se rosný bod podstatně
blíž k vnitřnímu povrchu obvodové konstrukce), na kterých často kondenzuje vlhkost
až na vnitřním povrchu v místnosti.
Ve všech případech je zateplení rizikové
a zhoršuje vlhkostní podmínky konstrukcí v některých případech dokonce není reálné
vnitřní zateplení provést bez rizika budoucích
závad. Z toho vyplývá, že prověrku možnosti tepelné izolace zevnitř a její případné provedení je třeba svěřit již od návrhu odborníkům (projektantům a realizačním firmám,
které mají s vnitřním zateplením nejen praktické zkušenosti, ale i odpovídající znalosti).
sobem vytápění bytových domů. Jedná se
jedná o změny v měření a regulaci otopných
soustav nebo o efektivnější výrobu tepla ve
zdrojích a redukci tepelných ztrát v rozvodech mezi zdroji a místy spotřeby. Všechna
tato opatření vodu k snižování energetické
náročnosti. Panelové domy, u nichž je regenerace nejvíce potřeba, nabízejí také možnosti instalace solárních nebo fotovoltaických
panelů na střechách nebo fasádách objektů.
Vytápění lze do určité míry rovněž realizovat
prostřednictvím tepelných čerpadel. Využití
těchto prvků a jejich zapojení do sítě je podmíněno legislativními kroky.
Nové předpisy z hlediska požární ochrany
definují nové požadavky na konstrukci
a vlastnosti zateplovacích systémů. Na nové
předpisy reagují jak samotní výrobci, tak jejich sdružení.
Portál TZB nabízí i unikátní komplexní
hodnocení opatření energetických úspor,
které pomůže například případným zájemcům o státní dotace z programu Zelená
Zateplení budov z vnější strany
Nechat si postavit dobře tepelně izolovaný
dům (případně nízkoenergetický nebo pasivní dům) není v českých podmínkách
zatím jednoduché. Technologie zateplování a efektivní použití tepelných izolací je zde
teprve v začátcích, jen málokterý architekt
(projektant) jí rozumí, a někteří ji dokonce
odmítají. Podobné je to i se stavebními firmami. „Nemají zkušenosti a nedokáží udržet kvalitu detailů, jež jsou pro dobře izolovaný dům velice důležité a proto je potřeba
vyžadovat zvýšený technický dozor se znalostmi problematiky stavební fyziky,“ tvrdí
stavebníci. Otázku technického dozoru rozhodně nelze podceňovat a jeho absence je
šetření na nepravém místě.
Přestože je v dobře tepelně izolovaném
domě třeba více izolace a většinou speciální
zařízení pro vytápění a výměnu vzduchu,
jeho cena se od klasického liší jen minimálně. Náklady na izolaci vyváží tenčí obvodo-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
vé zdivo; a co stojí technologie, ušetří se na
vytápění a na ohřívání systémově řízené výměny vzduchu. I pasivní dům může mít
téměř jakýkoliv tvar. Existuje však několik
pravidel, která je dobré dodržovat, např.
i orientace obytných místností k jihu je důležitá a nezanedbatelný je i celistvý tvar domu,
což se lépe navrhuje u novostaveb. U již stojících domů se k hodnotám splňující kritéria
pasivních domů dostáváme obtížněji.
Postup při realizaci zateplení budovy
Před rozhodnutím provést zateplení je
vhodné zpracování energetického hodnocení obvodových konstrukcí budovy, které
nejlépe zmapuje stav obálky budovy a možnosti úprav.
• Zjištění stavu stávající neprůhledné obálky budovy (svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, krov).
• Zjištění stavu stávajících výplní otvorů
(okna, dveře).
• Zhodnocení stávající soustavy vytápění.
• Zhodnocení stávajícího systému větrání.
Nejužívanější zavedenou formou energetického hodnocení budovy je energetický
audit.
Nepodceňovat projektové řešení
a výběr firmy
• Dodržení požadavků ČSN 73 0540:2007
(dodržení požadovaných prostupů tepla
i vnitřních povrchových teplot – teplotního faktoru při vnitřním povrchu), statiky a požárního hodnocení.
• Navržení výrobků pro stavbu s prohlášením o shodě, včetně řešení detailů.
Nezbytným požadavkem, i když velmi
opomíjeným, je navržení konkrétního
certifikovaného výrobku ETICS s prohlášením o shodě jako sestavy
• Reference již provedených zateplení
budov. Při výběru zhotovitele (prováděcí
firmy) na zateplení budovy konkrétním
systémem ETICS je vhodné vybírat prováděcí firmu, která předloží reference o již
provedených tepelných izolacích
• Smlouva s realizační (prováděcí) firmou.
Po výběru prováděcí firmy se vyplatí co
nejpodrobněji uvést do smlouvy (písemná
smlouva je nutností) podmínky provedení, např. podle ČSN 73 2901 (Provádění
vnějších tepelně izolačních kompozitních
systémů), a předání technologického postupu provádění pro kontrolu technickému dozoru investora.
• Cena a záruky. Při výběru realizační firmy
není vhodné řídit se pouze nejnižší cenou,
ale je třeba hodnotit, co všechno za smluvní cenu firma nabízí, tj. jaké jsou záruky
dodržení certifikované skladby ETICS,
kvalitního provedení a záruka nenavýšení ceny během provádění. Mnohdy se
stává, že se nedodržuje certifikovaná
skladba, nebo se z různých důvodů během
provádění navyšuje cena.
(aa)
www.parlament-vlada.cz
21
Které banky spolupracují
se státní správou
a municipalitami?
Státní správa a samospráva představuje v době krize slibnou skupinu
pro banky. Vládní instituce měly totiž v červnu minulého roku u komerčních bank uloženo dokonce nejvíc peněz v české historii, celkově
více než 463 miliard korun. Za tím stojí zejména lepší čerpání peněz
z fondů Evropské unie a také snaha vlády podporovat skomírající
trhy, díky které stát aktivně operuje s více prostředky.
„Nepochybně jsme v oblasti státní samosprávy velmi aktivní. Snažíme se zejména
o pečlivou segmentaci, tedy nabídku šitou
na míru konkrétnímu klientovi či skupině
klientů“ - řekl mluvčí ČSOB Ivo Měšťánek.
Obrovské zisky bank z obchodů se státními
penězi jsou ale nyní v ohrožení.
Připravovaný centrální systém hospodaření, nazvaný Státní pokladna, totiž počítá
s tím, že všechny peněžní toky z veřejných
zdrojů bude spravovat přímo Česká národní banka.
„Termín je stanoven na začátek roku 2012,
ale tato část ještě bezpochyby bude předmětem politické diskuse. Jde totiž o věc,
která může zasahovat například i do pravomocí obcí“ - řekl Radek Ležatka z ministerstva financí. Pro banky je to každopádně citlivé téma, ke kterému se raději nechtějí
veřejně vyjadřovat. Obzvlášť když je nyní ve
hře skoro půl bilionu korun. Skupinou, která
si v oblasti úspor naopak vede dlouhodobě
nejhůře, zůstávají tuzemští živnostníci. Ti už
z bank museli vybrat asi pětinu svých prostředků a objem se snížil ze 103 miliard
korun před rokem na 85 miliard.
„Nemyslíme si, že by živnostníci jako celek
byli nedůvěryhodní. Každý případ se posuzuje individuálně, nicméně je jasné, že
v současné ekonomické situaci je banka obezřetnější a zaměřuje se spíše na úvěrování
svých klientů, o nichž má dostatek informací“ – řekl Měšťánek.
Konkrétní produkty šité na míru
Především velké banky, pojišťovny a leasingové společnosti mají pro města a obce,
kraje i státní správu připravenou speciální
produktovou nabídku, individuální obsluhu a poradenství. Považují je totiž za důvěryhodné a spolehlivé klienty, s nimiž chtějí
nadále spolupracovat.
■ Služby šité na míru:
Komerční banka podle Lucie Kudrnové, vedoucí marketingu pro podniky a municipality KB, letos připravila nový typ municipálního revolvingového úvěru, který
22
umožňuje v rámci jedné úvěrové smlouvy
předfinancovat dotaci do doby její konečné výplaty a současně pokrýt vlastní podíl
na projektu v případě nedostatečných vlastních zdrojů. V souvislosti s alokací prostředků v jednotlivých operačních programech v letech 2007–2013 mají města o obce
největší zájem o municipální revolvingové
a investiční úvěry či speciální úvěrový program Ponte II. V depozitní oblasti využívají
nejvíce Balíček Municipalit, který poskytuje kromě vysokého zhodnocení financí
také služby přímého bankovnictví, zvýhodněné transakce a další produkty a služby na
míru šité municipálním potřebám. Nejvíce
ceněná je jeho variabilita.
■ Zájem o provozní financování:
ČSOB Municipální program využívají
územní samosprávy a jimi zřízené organizace již několik let. Jak uvedl Josef Vaňousek
z útvaru Řízení obchodů SME ČSOB, letos
banka přichází s novými variantami úročení
některých netermínovaných i termínovaných vkladů. Zcela nové budou podmínky
a produkty pro financování projektů obcí
a měst, podporované z Programu Zelená
úsporám. Největší zájem municipalit je
o úvěry na předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů
EU a státu. Roste také zájem o provozní financování, což si lze vykládat jako dopad recese, která se projevuje v nižším výběru daní
a tím i sníženým příjmem obcí a měst.
■ Služba Dotační servis:
Poštovní spořitelna byla vždy obcím a městům nablízku zejména svojí dostupností
a ucelenou nabídkou produktů a služeb.
Letos pokračuje v osvědčeném konceptu
obsluhy municipalit prostřednictvím obchodních manažerů. Podle Jany Šnýdrové,
manažerky marketingu segmentu podnikatelé, Poštovní spořitelna nabízí obcím mj.
službu Dotační servis, který umožňuje bezplatné vyhodnocení vhodné dotační příležitosti a nabízí možnost spolupráce s renomovanými partnerskými společnostmi při
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
zpracování žádosti o dotace, a to nejen ze
strukturálních fondů EU. Dále poskytuje
možnost předfinancování dotací, případně
spolufinancování projektů, které obce uskutečňují formou provozních a účelových
úvěrů určených pro rozvoj komunální sféry.
■ Balíčky pro masový trh:
Česká spořitelna poskytuje samosprávám
individuální obsluhu prostřednictvím bankéřů, specializovaných na municipality.
Milan Hašek, ředitel komunálního financování ČS, upřesňuje, že balíčky produktů jsou
spíše vhodné pro masový trh, nikoli pro tento
úzký segment s individuálními nároky. Klienti se velmi dobře orientují ve finančních
produktech, ČS proto laciný marketing nedělá. Banka je schopná nabídnout samosprávám prakticky libovolně strukturovaný
produkt, nastavený přesně podle zadání klienta. Je rovněž připravena na moderní trendy ve veřejné správě, například na elektronizaci transferů všech typů veřejných plateb
jak směrem od občanů, tak k občanům.
Podle Milana Haška mají města a obce zájem
o co nejlepší zhodnocení svých finančních
prostředků a o financování projektů, zejména s podporou evropských fondů.
■ Pojištění majetku i odpovědnosti za
škodu:
Česká pojišťovna připravila pro municipality komplexní program pojistné ochrany,
zahrnující pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Je přizpůsobený jejich specifickým nárokům a zahrnuje i pojištění finančních a zemědělských rizik, možnost
bezpečného investování do konzervativních
fondů a poradenství pro oblast čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Jak uvedl
Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny, největší zájem přitahovalo odpovědnostní pojištění majitelů chodníků. Nový
zákon v kombinaci s letošním velkým množstvím sněhu udělaly z tohoto tématu doslova bestseller. Odpovědnost majitelů chodníků a komunikací kryje pojištění
v základním rozsahu produktu pro města
www.parlament-vlada.cz
odpovědnostní pojistky a pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, které využívá téměř 85 % všech samospráv, které jsou
u Kooperativy pojištěny. Vyhledávané je pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu
způsobenou obci porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena zastupitelstva.
■ I leasing lze využít
a obce, takže není nutno ji zvlášť připojišťovat. Pro radnice to bylo příjemným překvapením.
Odpovědnostní pojištění lze rozšířit o pojištění finančních ztrát, smluvních záruk, škod
na převzatých a užívaných věcech, regresů
zdravotních pojišťoven a jiná rizika. Pojišťovna nabízí i pojištění nesprávného úředního postupu, vyloučení uplatnění přechodu práv na starosty, primátory a členy
zastupitelstva, stejně jako pojištění majetkové propojenosti mezi obcí a jí zřízenými
organizacemi.
■ Speciální pojištění:
ČSOB Pojišťovna má pro pojištění měst
a obcí speciálně upravený produkt. Vychází
vstříc jejich požadavkům při pojištění nad
rámec standardně nabízené pojistné ochrany. Podle vyjádření Tomáše Hejdy, tiskového mluvčího ČSOB Pojišťovny a ČSOB Penzijních fondů, je nad rámec standardní
pojistné ochrany velký zájem o pojištění majetku proti nepřímému úderu blesku (přepětí) v rámci živelního pojištění. Poptávka
je také po pojištění krádeže prosté (bez překonání překážky) a pojištění proti vandalismu. Důvodem je množství majetku na volném prostranství bez oplocení (kontejnery
na třídění odpadu, lavičky, vybavení dětských hřišť). Obce se rovněž zajímají o pojištění odpovědnosti za škodu, protože jejich
odpovědnost je z hlediska provozovaných
činností značně široká.
■ Ucelené pojištění od Kooperativy:
Rovněž Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, má ucelený program, který komplexně postihuje problematiku klientů z komunální oblasti. Kromě
zvýhodněného pojištění majetku lze sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu včetně škody způsobené obecní policií a při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem. Milan
Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy pojišťovny, VIG, uvádí, že zásadní změny v nabídce zatím pojišťovna nechystá. Oblíbené jsou
Formou leasingu mohou města a obce například pořídit úklidovou techniku. Marta
Slažanská, produktová manažerka společnosti ČSOB Leasing, podtrhla, že se letos
chtějí zaměřit na zahradnickou techniku, ve
spolupráci s dodavateli i na individuálně připravované telekomunikační projekty pro
obce, průběžně na mobilní komunální techniku pro městské komunikace apod. Společnost nabízí také speciální program na financování zdravotnické techniky pro
zdravotnická zařízení měst a krajů.
Dotace na energeticky úsporné
projekty pro města i obce
Obce a města mohou získat dotační prostředky, pokud využijí ČSOB Program na
podporu energetických úspor. ČSOB úvěry
s dotací poskytuje se souhlasem ministerstva
průmyslu a obchodu jako jediná banka
v České republice.
Podmínkou pro jejich čerpání je využití
úvěru,který v případě municipalit může
činit až 100 milionů korun. Prostředky pak
musí být použity na realizaci energetických
projektů, např. na zateplení budov, výstavbu vlastních zdrojů tepla a teplé vody včetně obnovitelných zdrojů, výměnu kotlů či
oken.
V praxi to znamená, že pokud si obce nebo
města zažádají o úvěr například ve výši 20
milionů a finance použijí na investice, např.
na zateplení školy a výměnu oken, získají
zpět 1 % z objemu vyčerpaného úvěru, tedy
200 000 korun.
Produkty a služby šité na míru
městům od GE Money Bank
GE Money Bank nabízí nový program pro
města a obce, jenž zahrnuje Municipální
konto a také úvěry na financování investičních potřeb. Municipální konto je speciální
typ běžného účtu, který je určen pro obce,
města, kraje a jimi zřizované subjekty. Tento
balíček služeb od GE Money Bank řeší veškeré finanční potřeby municipalit a nabízí
například zvýhodněný platební styk, vysoké úročení, internetové bankovnictví, sdružené úročení a sdružené poplatkování.
„GE Money Bank se dlouhodobě specializuje
na potřeby jednotlivých skupin podnikatelů
a nabízí produkty šité na míru například podnikatelům v průmyslu, zemědělství a nyní
také státní správě. Od září letošního roku jsme
na trh uvedli produkty a služby určené speci-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
álně pro obce a města a již nyní máme velmi
pozitivní odezvu“ – říká Jiří Patera, vedoucí
oddělení individuálních úvěrových produktů
pro firemní klienty GE Money Bank, a dodává: „Municipální konto je souhrnná a na trhu
nejvýhodnější nabídka depozitních služeb pro
obce, města, kraje a jimi zřizované subjekty.
Na straně úvěrů je nabídka zaměřena zejména na financování investičních potřeb obcí
a měst, které jsou z velké části podpořeny dotacemi strukturálních fondů EU.“
GE Money Bank poskytuje municipalitám
úvěry na financování investičních potřeb,
které jsou podpořené dotacemi z EU.Jedná
se typicky o projekty infrastruktury, jako
jsou vodovody, čističky, kanalizace, úpravy
komunikací a podobně. GE Money Bank
městům a obcím nabízí úvěry na předfinancování dotace a spolufinancování projektu s dotací. Tyto úvěry mají splatnost až
10 let. Získání dotace může usnadnit také
služba EU Servis, kterou GE Money Bank
nabízí prostřednictvím své dceřiné společnosti AgroConsult Bohemia. V roce 2008 už
AgroConsult připravil 48 dotačních žádostí
a může se pochlubit vysokou úspěšností odsouhlasených žádostí.
Financování
vodohospodářských projektů
Dalším příkladem spolupráce bank a komunální sféry je financování vodohospodářských projektů. Česká republika se
v rámci přístupových dohod do Evropské
unie zavázala vybudovat do konce roku
2010 v obcích s více než 2 000 ekvivalentními obyvateli čistírny odpadních vod. Ačkoli
mají obce a města pro realizaci těchto investic k dispozici nemalé dotační zdroje, určitou část budou muset profinancovat
z vlastních zdrojů.
Z dostupných dat Ministerstva zemědělství
(MZe) a Ministerstva životního prostředí
(MŽP) vyplývá, že je ještě nutné dořešit čištění odpadních vod ve více než jedné třetině
dotčených aglomerací. Podle odhadů MZe
bude na tato opatření nutné vynaložit 33,6
mld. Kč (z toho cca 11 miliard na vybudování Ústřední čistírny odpadních vod
v Praze). Přibližně dvě třetiny potřebných
investic by měly být financovány z evropských fondů a 12 % z národních zdrojů.
Zbývá zde tak přibližně 6,9 mld. Kč, které
budou muset obce a města profinancovat
z vlastních zdrojů.
Banky se snaží vycházet městům a obcím
vstříc. Úvěry poskytují hlavně ČSOB, Česká
spořitelna nebo Komerční banka.
„Komerční banka doposud poskytla úvěry
sedmnácti svazkům obcí a měst v celkové
výši přesahující 1,5 miliardy korun,“ říká Jan
Hanuš, vedoucí municipalit a programů veřejné podpory KB EU Point, který má na starosti dotace pro municipality. „Jde především o projekt Čistá řeka Bečva, ale i o úvěry
dalším svazkům založeným kvůli vodohospodářskému projektu, například Šlapanicko či Jihlavsko.“
(aa)
www.parlament-vlada.cz
23
datové schránky
…a teď už pro všechny!
Dne 18. 5. 2010 se za značného zájmu široké odborné veřejnosti
uskutečnila již III. konference o datových schránkách – nejnovějším
fenoménu úřední elektronické komunikace, tentokrát pod názvem
„Datové schránky po roce… a teď už pro všechny!“.
Odborníci se shodli, že první fáze, zavedení
datových schránek, proběhla úspěšně.
V druhé fázi je nyní třeba odstranit některé
dílčí nedostatky, které ukázala praxe. Mezi
ně Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministryně spravedlnosti ČR zařadil například
sjednocení formátu datových zpráv, zajištění časového razítka na dokumentech při
vstupu i výstupu nebo zavedení elektronického ověřování elektronických certifikátů,
které ušetří práci úředníkům.
Dalším cílem bude vybudování základních
registrů, jejichž ostré spuštění bylo posunuto o 12 měsíců tedy na 1. července 2012.
Datovými schránkami dosud prošlo
11 400 000 transakcí, justici patří celkem
37 % z uvedených transakcí, z toho dvě třetiny tvoří zprávy odeslané a jednu třetinu
zprávy přijaté. Rekordní počet datových
zpráv zaznamenal Okresní soud v Ostravě,
celkem 112 tisíc.
Konference, jíž se zúčastnilo takřka 400 zástupců orgánů veřejné moci i komerční
sféry, právníků i technologů, proběhla pod
záštitou ministryně spravedlnosti ČR
JUDr. Daniely Kovářové, která přednesla
úvodní projev, a předsedy podvýboru pro
veřejnou správu a informační systémy PSP
ČR Ing. Jaroslava Krupky.
Dopolední blok byl věnován koncepčním
a legislativním otázkám a vystoupili zde ti,
kdo se na vzniku datových schránek podíleli: Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministryně spravedlnosti, prof. Ing. Vladimír
Smejkal, CSc., LL.M., člen Legislativní rady
vlády a soudní znalec, Mgr. František Korbel, PhD., místopředseda Legislativní rady
vlády a náměstek ministryně životního prostředí. Dále pak hovořili představitelé soudů
24
a advokacie – JUDr. Jaroslav Bureš, člen
Legislativní rady vlády a místopředseda
Vrchního soudu v Praze a JUDr. Tomáš
Sokol, advokát. Podporu digitalizaci dokumentů vyslovil i Ing. Oskar Macek z odboru archivnictví a spisové služby MV ČR. Jako
naléhavý úkol byla především zmíněna
úprava zákona tak, aby mohly efektivně
používat datové schránky firmy a občané
mezi sebou, bez nutnosti potvrzování přijetí zprávy, která byla doručena systémem.
Účastníci s velkým zájmem vyslechli informace o připravovaných novinkách v systému
datových schránek firmou Software602, a.s.
(Ing. Richard Kaucký, Ing. Pavel Nemrava)
a návrh řešení problematiky udržování platnosti a pravosti digitálních dokumentů společnosti Altairis, s.r.o. (Michal A. Valášek).
Dalšími tématy konference byla témata technologická, praktická řešení a nástroje pro na-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
kládání s datovými schránkami a digitálními dokumenty, reprezentované společnostmi Canon CZ (Jaroslav Volf), Adobe Systems (Vladimír Střálka), Ixtent (Jakub
Humpolec), StringData (Petr Dlouhý),
PDS (Vladimír Strnad + Mgr. Vít Cvrček
(MZe), CCA Group (Ing. Jan Valenta), AutoCont (Ing.Patrik Šolc) a Sokordia
(Mgr. Martin Šárfy). Možnosti integrace datových schránek do informačních systémů
úřadů zde prezentoval Ing. Václav Koudele z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Všichni účastníci konference se shodli, že
systém datových schránek se osvědčil, je
funkční, spolehlivý a bezpečný a že se podstatně zvýšila pravděpodobnost doručení zásilky oproti klasické poště, což je nutný předpoklad pro vymahatelnost práva v ČR.
Na tomto místě musím poděkovat všem výše
zmíněným přednášejícím i Janu Pokornému,
který celou konferenci moderoval, partnerům konference, společnosti Canon, Ixtent
a StringData, i všem mediálním partnerům,
bez jejichž účasti a laskavé podpory bychom takovouto akci nebyli schopni realizovat, a kteří se rozhodujícím způsobem zasloužili o její velký úspěch.
Protože se hodláme i nadále vracet k problematice datových schránek, jejich provozu, ale i k dalším základním kamenům eGovernmentu, a nejen k nim, a diskutovat
o nich, sledujte naše webové stránky, včas
se tak dozvíte o našem dalším projektu,
o další připravované konferenci.
Rovněž na našich stránkách můžete i nadále sledovat rubriku „Odpovídá prof. Smejkal“ – neustále zde zveřejňujeme nejzajímavější otázky a vaše problémy týkající se
datových schránek a odpovědi na ně.
Na shledanou na další konferenci s vámi
všemi se těší
Michaela Renčínová
výkonná ředitelka konference
www.parlament-vlada.cz
REGIONY
I N F O R M A Č N Í M Ě S Í Č N Í K P R O K R A J S K É Ú Ř A DY, M Ě S T A A O B C E
Jaký bude osud cestovního ruchu v ČR?
Otázka jaký bude osud cestovního ruchu
v ČR byla hlavním a nosným tématem
letošní konference Hospitality & Tourism
Summit 2010, spojené tradičně s Gastronomickým dnem Asociace hotelů a restaurací ČR, která se konala počátkem
června v pražském hotelu Olympik.
V průběhu 3 dnů se zde sešlo na 400 odborníků působících v cestovním ruchu. Konference se zaměřila na neuspokojivou propagaci a organizaci řízení rozvoje cestovního
ruchu v ČR v porovnání s našimi sousedy, Rakouskem a Slovenskem.
Jedním z výstupů Summitu bylo konstatování, že politická reprezentace v České republice všeobecně chápe cestovní ruch
spíše jako okrajové téma, aniž by mu přikládala význam, který má v našich sousedních zemích. Důsledkem je absence dlouhodobých strategií rozvoje tohoto oboru,
který může hrát významnou roli pro udr-
žení zaměstnanosti do budoucna. Zatímco
současní investoři ve výrobní sféře budou
v České republice vytvářet pracovní příležitosti jen do té doby, než pro ně bude výhodnější přesunout příslušné výrobní kapacity do jiných zemí, cestovní ruch má
stálý potenciál trvalého rozvoje spjatého
s místními regiony a generování pracovních
míst nejen v oborech hotelnictví a gastronomie, ale i v četných navazujících lokálních službách. Proto v současné době krize
většina evropských států hledá zdroje pro
oživení ekonomiky právě v podpoře domácího cestovního ruchu jako významného
hospodářského odvětví.
Tento fakt ale není zcela jasně chápán a podporován našimi politiky. Po každých volbách
se znovu a znovu objevují diskuse, zda má
vůbec existovat Ministerstvo pro místní rozvoj, případně jaké ministerstvo bude mít cestovní ruch ve své gesci. Přitom v sousedním
Rakousku, kde turismus vytváří 16 % HDP, se
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
intenzivně pracuje na jeho dalším rozvoji na
základě jasně definovaných strategií, které,
mimo jiné, slaví úspěchy i u české klientely
a vedou k trvalému nárůstu počtu Čechů vyjíždějících do Rakouska za rekreací. I Slovensko po letech snah dospělo v tomto roce k prosazení zákona o cestovním ruchu, definujícím
tento obor jako důležité průmyslové odvětví.
Až doposud sektor cestovního ruchu v naší
zemi přežíval spíše díky turistickému boomu,
bez zásadnější podpory státu. V souvislosti
s nově se tvořící vládní koalicí a zamýšlenými změnami rozvojových priorit, které jsou
nyní diskutovány, je však nutné se zasadit
o to, aby potřeba dlouhodobé strategie rozvoje cestovního ruchu nebyla opomenuta.
Nejedná se už jen o přežití některých firem
v tomuto sektoru podnikajících, ale skutečně
o přežití celého odvětví.
Václav Stárek,
Generální sekretář, Asociace hotelů
a restaurací České republiky
www.parlament-vlada.cz
25
REGIONY
Moderní a chytrá města
Budoucnost, která klepe na dveře
Moderní a chytrá města začínají být důležitým tématem nejen na
evropské půdě. Centralizace obyvatelstva do velkých měst
a neustále rostoucí aglomerace evropských metropolí totiž
vyvolává problémy, se kterými se před stovkami let, kdy tato města
vznikala, nepočítalo. I proto se na letošním ISSS o problematice
tzv. chytrých měst vedla řada diskusí.
Co jsou to chytrá města
Chytrá města se na první pohled od těch
„hloupých“ nijak zvlášť neliší. Na druhý pohled v nich však nejsou zácpy a lidé jsou
v nich spokojenější, protože vědí, co se
kolem nich děje a bude dít, protože dýchají
čerstvější vzduch a také proto, že ušetří za
život ve městě. K takovému stavu však vede
poměrně dlouhá cesta, která je dlážděná miliardovými investicemi a hlavně generační
změnou v myšlení komunálních politiků
i občanů samotných. Význam problematiky
chytrých měst přitom bude celosvětově růst,
neboť už v roce 2005 žilo, podle průzkumu
The Climate Group, ve městech 50 % celosvětové populace, která tu spotřebovávala
75 % veškeré vyrobené energie.
Základem všeho jsou informace
Základem všeho jsou informace. Municipalita musí mít k dispozici kvalitní, snadno aktualizovatelné a úplné údaje takřka o všem, co
se ve městě děje. Zejména jde o to správně
postihnout technické údaje jednotlivých
budov, zvyky občanů (kdy a jakým dopravním prostředkem cestují do práce, kolik spotřebují vody a elektřiny v různých časových
obdobích, jaké trávení volného času preferují, atd.). O tato data se postará komplexní informační systém. Jakmile data máme, je
potřeba nad nimi vybudovat efektivně fungující systém automatického vyhodnocování a sdružování informací do klíčových ukazatelů (tedy chcete-li jakýsi data mining či
manažerský informační systém).
Posledním krokem na poli informačních
systémů jsou pak nezbytné nástroje pro
Business Intelligence a forecasting. Inteligentní město myslí na desítky let dopředu,
zejména při územním plánování a infrastrukturních investicích (např. když se kupuje
čistička odpadních vod s životností 20 let, je
třeba přesně vědět, kolik obyvatel ji bude
třeba za takových 15 let používat, jedině tak
může být investice efektivní). Komplexní informační systém municipalitě přináší dvě věci
– vysokou flexibilitu spolu s přesnými podklady pro rozhodování a přesný (v rámci statistických možností) náhled do budoucna.
26
Zapojení občanů aneb Smart
Governance
Podle řady průzkumů jsou občané spokojenější tehdy, když mají dostatek informací
o současném i budoucím dění ve svém okolí
(o čemž dostatečně svědčí i fenomenální nástup tzv. sociálních sítí) a když mohou zásadní otázky také přímo ovlivňovat. Smart
Governance tedy přichází z prvky stále častěji skloňované eGovernance na úroveň municipalit. Stručně řečeno – lidé mají jednoduchý a úplný přehled o dění ve svém
bezprostředním okolí (např. na webu se
mohou podívat, co město chystá, kdy budou
k dispozici kontejnery na objemný odpad,
kolik peněz z rozpočtu zaplatila městská
část které firmě a za co, atd.) a mohou se na
rozhodování města i podílet (např. ve formě
komentářů k územnímu plánu). Pravdou je,
že minimálně v této oblasti už řada českých
měst učinila citelné a pozitivní kroky.
Inteligentní a úsporné budovy
Jak již bylo řečeno výše, tak jedním z velkých nedostatků měst je jejich enormní spotřeba elektrické energie. Na jednoho obyvatele města jí připadá vlastně třikrát tolik co
na obyvatele vesnice. Toho si je dobře vědoma i Evropská unie, a proto vydala již
v roce 2002 direktivu, která má přispět
k zvýšení energetické efektivity budov, které
tvoří podstatnou část z celkové spotřeby
energií. Kupříkladu německá implementace této direktivy z roku 2008 počítá se snížením celkové spotřeby budov o 18 % do
roku 2020 a zvýšení podílů OZE (obnovitelných zdrojů energie) na celkových dodávkách energie na 14 %. Asociace European Building Automation and Controls
Association, které se inteligentními a úspornými budovami zabývá, přitom tvrdí, že
pouhé zpřesnění dostupné regulace teploty
z 2° C typických například u kohoutových
regulátorů na radiátorech na 0,1°C přinese
14% snížení celkové spotřeby energie. Budoucnost inteligentní budov tak bude především v přesné a automatické regulaci,
která bude zohledňovat přítomnost osob
v místnosti, čas, venkovní teplotu a úhel do-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
padu slunečních paprsků. Díky tomu se tak
například namísto spuštění klimatizace
v létě automaticky (a tím pádem včas) zatáhnou stínící rolety. Velké úspory si pak inteligentní budovy slibují také od kvalitní tepelné izolace a inteligentních systémů
rekuperace energie, které využijí i nemalou
část tepla vyzařovaného lidmi. Plná zasedací místnost lidí by tak mohla „vytápět“ třeba
velké poloprázdné kanceláře, aniž by bylo
nutné v zasedačce spouštět klimatizaci
a v kancelářích topení.
Energeticky šetrné
veřejné osvětlení
Nedílnou součástí energetické části chytrých
měst je také inteligentní veřejné osvětlení.
Ono slůvko „inteligentní“ lze přitom chápat
hned ve dvou rovinách – jednak je dlouhodobě nesmysl si svítit de facto topením,
které reprezentují některé konvenční zdroje osvětlení, jejichž maximum vyzářené
energie se nachází v infračerveném spektru.
Jinými slovy – budoucnost je v (O)LED technologii, která ještě stále jde mílovými kroky
www.parlament-vlada.cz
REGIONY
kupředu a stále radikálně snižuje svoji stále
ještě vysokou cenu. Druhá rovina inteligence pak spočívá v tom, že v současné době,
kdy se celé město rozsvěcí najednou, se plýtvá spousta energie na osvětlování liduprázdných míst. V budoucnu by tak osvětlení bylo více adaptabilní a svítilo by se vždy
jen tam, kde někdo skutečně je. Ostatně ani
vy doma nerozsvěcíte najednou všechna
světla se soumrakem a nezhasínáte je s rozedněním. Svítíte jen tam, kde jste, a když
tam skutečně potřebujete svítit. Budoucí veřejné osvětlení bude fungovat zrovna tak.
Inteligentní řízení dopravy
S adaptabilním veřejným osvětlením přitom
nepřímo souvisí také inteligentní řízení dopravy. To je sama o sobě dosti rozsáhlá disciplína, která se skládá jak z dopravně telematických systémů, které mají za úkol sbírat
a vyhodnocovat data o dopravní situaci ve
městě, a které na základě těchto údajů také
řídí proměnlivé dopravní značení, tak systémů mýtného a systému veřejné hromadné
dopravy. Pro inteligentní řízení dopravy je
nezbytné mít k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu aktuální informace o vytíženosti jednotlivých komunikací, které lze získávat například z čidel zabudovaných ve vozovce. Na základě těchto údajů lze pak při
zapojení příslušných IT nástrojů predikovat
budoucí zatížení klíčových komunikací ve
městě a dynamicky tak směrovat dopravu.
O něco podobného se přitom teoreticky měl
pokusit už systém dopravního zpravodajství
RDS-TMC, který automobilové navigace informuje o případných problémech na trase,
a ty pak jsou schopny změnit navrženou
trasu. Inteligentní řízení dopravy jde však
ještě mnohem dál, je interaktivnější a využívá proměnlivé dopravní značení, a to nejen
ve smyslu postupného omezování maximální povolené rychlosti, ale i ve smyslu dynamické změny značení tras do klíčových destinací (typicky u městských okruhů).
V ideálním případě by přitom tento systém
měl být propojen s RDS-TMC nebo spíše jeho
budoucí náhradou (např. prostřednictvím informací vysílaných přes sítě DVB-H) tak, aby
se změna trasy dynamicky promítla ve stejném smyslu i do navigace v automobilu. Zatímco s první částí inteligentního řízení dopravy se lze částečně setkat již dnes například
v německém Mnichově, ta druhá část je
zatím hudbou vzdálenější budoucnosti.
K inteligentnímu řízení dopravy však nedílnou součástí přispívá i městské mýtné. Aby
ale skutečně fungovalo tak, jak radnice zamýšlela, je nezbytně nutné jej správně implementovat a mít k němu odpovídající silniční síť. V opačném případě by totiž mýtné
pouze přesunulo kolony vozidel do jiných
lokalit, což by neřešilo ani nadměrné exhalace ani neúměrně dlouhou dobu, po kterou
občané cestují do a ze zaměstnání. V současné době se zejména to druhé nedaří obstojně řešit téměř žádnému evropskému
městu. Londýn, který zavedl systém mýtného jako jeden z prvních, a který je velkým
vzorem zejména pro Prahu, totiž pouze překonvertoval automobilovou dopravu v motocyklovou, která neplatí mýtné, kolon
v centru se nezbavil a navíc ještě více zatížil
systém metra, který je v Londýně v doslova
katastrofálním stavu, kdy se jednotlivé trasy
permanentně opravují, v metru vznikají hodinové zácpy vlaků a většina tras zaznamenává nečekané výpadky způsobené technickou zastaralostí systému metra. Na
druhou stranu Londýn aspoň částečně přispěl ke snižování exhalací tím, že elektromobilům a hybridním automobilům odpouští mýtné. Bohužel je ale třeba říci ještě
B, kterým je fakt, že řada hybridních automobilů má dnes větší exhalace než malá
konvenční benzínová či dieselová auta.
Na inteligentní řízení dopravy a mýtné tak
musí nezbytně nutně navazovat propracovaný systém dynamicky se měnící veřejné
dopravy, která bude schopna a ochotna reagovat nejen na dlouhodobě změněnou poptávku, ale také na nárazové úkoly, kdy například bude kvůli nevhodným rozptylovým
podmínkám zakázán vjezd automobilů do
města zcela anebo kdy se během několika
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
málo let skokově zvýší počet lidí žijících
v určité části aglomerace tak jako se to v minulosti stalo například v Praze.
Inteligentní plánování
urbanistického rozvoje
A právě s inteligentním plánováním veřejné
dopravy souvisí i další velká podkapitola
chytrých měst, kterou je inteligentní plánování urbanistického rozvoje města. To je
vlastně nejkomplexnějším oborem, který
v sobě integruje jak informace o obyvatelstvu, tak o technickém vybavení, zázemí
a exhalacích jednotlivých budov, tak o automobilové a veřejné dopravě. Navíc je zde nezbytné zapojit i prvky smart governance, neboli zapojit do rozhodování o rozvoji města
jeho občany (a případně občany z přilehlých
aglomerací). Pro urbanistické plánování jsou
tedy potřeba poměrně robustní IT nástroje,
které nad získanými daty budou schopny
provádět náročné simulace a zapojí do nich
také informace o finančních možnostech
municipality. Nalézt ideální řešení z pohledu spokojenosti občanů a zajištění dostatečné dopravní obslužnosti nemusí být totiž až
tak těžké. Ne každá municipalita si však
může dovolit město protkat systémem páteřních komunikací v tunelech a systémem
metra. Navíc je třeba zohledňovat i časové
hledisko, protože dopravní řešení, které přijde třeba jen pět let poté, co po něm vznikla
poptávka, už přichází nejen pozdě, ale také
třeba zbytečně. Lidé se totiž z lokality, ze
které cestují každý den hodinu do práce
a kde není dostatek míst ve školách pro jejich
děti, odstěhují, a to tak, že nadobro.
Na chytré město je třeba
se připravit, stejně jako
na eGovernment
Chytrá města nejde vybudovat přes noc.
Většina evropských metropolí zde stojí stovky a někdy i tisíce let, kdy se postupně z malých osad okolo řek rozrostli do dnešní podoby bydliště a místa pro práci pro miliony
lidí. Ani chytrá města tak nepřijdou přes noc.
Některé jejich prvky je však třeba začít nasazovat již dnes. A dlužno dodat, že i řada
českých měst už tak například v oblasti
smart governance, v oblasti sběru a vyhodnocování informací v komplexních informačních systémech činí nebo v oblasti plánování urbanistického rozvoje už tak činí
nebo se aspoň snaží činit. Je ale důležité, aby
v rámci aktuální parciální významnosti některých součástí chytrých měst (jako například dopravy) nebyly zanedbány součásti
ostatní, které jsou z dlouhodobého hlediska
neméně významné. Města budoucnosti totiž
budou mnohem větší než ta současná,
budou v nich žít miliony lidí cestujících dennodenně za prací a budou také plná stovek
tisíc lidí v postproduktivním věku. A s tím je
třeba začít počítat již dnes.
Martin Zikmund
www.parlament-vlada.cz
27
REGIONY
Žehlička na asfalt
nová metoda oprav silnic
Zcela nový způsob opravy
asfaltových vozovek nabízí
společnost Proasfalt s.r.o. Praha.
Výsledkem je nejen kvalitně spravený
výtluk, ale oproti běžným způsobům
i podstatně vyšší životnost opravené
vozovky a nižší cena.
28
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Ondřej Plesl
– Proasfalt s.r.o. Praha
www.parlament-vlada.cz
REGIONY
Základem všeho je stroj SILKOT, který po
pětiletém vývoji uvedla loni na trh brněnská
firma Siltek. K opravám stroj využívá ojedinělou technologii tepelného zpracování odpadu, vznikajícího při broušení asfaltových
vozovek. V praxi je vše velmi jednoduché:
V zásobníku se recyklát předem nahřeje za
zhruba čtyři hodiny na potřebných 160 stupňů Celsia. Po příjezdu na místo opravy se ze
stroje spustí zahřívací čelo, které zahřeje výtluk a jeho nejbližší okolí na stejných 160
stupňů. Poté se recyklát ze zásobníku doplní do výtluku a zhutní vibračním válcem.
„Představte si to jakou velkou žehličku,
která se rozpálí a nahřeje výtluk i asfalt
kolem ní“ – řekl časopisu Parlament, vláda,
samospráva Ondřej Plesl ze společnosti Proasfalt. „Pak se díra jednoduše zaplní recyklátem, zhutní a je hotovo“ – dodal.
Odborně vzato jde o využití metody ITHR
(Infra Termo Homogenizační Renovace).
Její nespornou výhodou je i to, že při opravě výtluků nevzniká přechodová spára,
která je průvodním jevem současných
oprav a černou můrou silničářů. Právě
tato spára je totiž potencionálním základem pro následné výtluky po příštím zimním období.
Opravovat strojem SILKOT se mohou výtluky až 15 centimetrů hluboké, což je naprostá většina děr, které se na vozovce po
zimě objeví. Obrovskou výhodou celého
procesu je skutečnost, že již po 10 minutách
mohou přes opravené místo jezdit auta, a to
bez jakéhokoliv omezení. Když k tomu připočtete, že se díky této technologii nemusí
výtluk znovu opravovat nejméně tři roky
(zatímco po běžně používané rychloopravě
vydrží nejvýše jeden rok), je již zcela jasném, proč a za co dostal loni SILKOT Zlatou
medaili na Stavebním veletrhu v Brně.
Časopis PVS si v minulých dnech dělal
malou anketu mezi starosty obcí, které
opravují výtluky či se na to teprve připravují.
Z několika desítek odpovědí nám vyšlo, že
zástupci místní samosprávy upřednostňují
opravy vozovek právě metodou ITHR.
Kromě rychlosti, kvality a trvanlivosti opravy starostové oceňují i výslednou cenu: Ta
je totiž až o 60–70 % nižší (!), než je běžně
dosahovaná cena za opravy.
„Nižší ceny dosahujeme díky tomu, že využíváme zmíněný upravený recyklát, vzniklý frézování asfaltových povrchů. Příznivý
vliv na cenu má i skutečnost, že opravovat
můžeme i v zimě, takže náš stroj pracuje celoročně“ – vysvětluje O. Plesl a dodává: „Mimochodem – využitím recyklátu příznivě zasahujeme i do ekologie: Jde totiž o jinak
nebezpečný odpad, často končící nevyužitý
na skládkách.“
Zdá se, že metoda ITHR nastartovala zcela
nový způsob oprav výtluků ve vozovkách.
Lze si jen přát, aby SILKOTů a podobných
strojů jezdilo po České republice v brzké
době co nejvíce. Aby snad největší nepřítel
všech automobilistů – díry na silnicích – byly
brzy jen nepříjemnou vzpomínkou na zimy
minulé.
Výhody metody ITHR:
1.) Nižší cena oproti klasickým metodám
2.) Efektivita – delší životnost provedení opravy umožňuje šetřit
finanční prostředky určené na opravy výmolů a výtluků
3.) Trvanlivost opravy – oprava touto metodou garantuje životnost provedení opravy v rozmezí 3–5 let
4.) Krátká doba opravy výtluků – okamžitě po provedení opravy, která trvá 15–20 minut, je možné po záplatě jezdit. To
tedy znamená žádné zábory a zbytečné kolony, výmoly lze
opravovat i za plného provozu na velmi frekventovaných
silnicích
5.) Zimní opravy – technologie se úspěšně může provádět také
v zimním období za mrazivého počasí do –10 °C
6.) Ekologický přístup – použitím recyklátu se likviduje problematický odpad
7.) Překopy a spáry – tato metoda je vhodná také k provádění
oprav prasklin ve spárách či srovnání roviny předchozích
oprav výkopů nebo výmolů s rovinou vozovky
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
29
REGIONY
Rusalka pod skutečnými hvězdami
Jitka Burgetová
Zapomeňte na divadelní prázdniny, kamenná divadla a uzavřená jeviště. Letošní léto bude patřit české
klasice na těch nejkrásnějších místech naší republiky. České hrady a zámky v červenci a srpnu obsadí
Dvořákova Rusalka s živým orchestrem a s hvězdami naší operní scény.
Celkem patnácti představeními pod širým
nebem obohatí letošní kulturní léto v Čechách a na Moravě klasika naší hudební
scény opera Rusalka. „Jde o první projekt takového rozsahu věnovaný české klasice
u nás,“ uvedla Pavla Filipová z pořadatelské
agentury ArtTriton, která má za sebou již
řadu zkušeností s organizací letních open air
vystoupení v Německu. Naši západní sousedé shlédli v produkci Pavly Filipové pod
širým nebem mimo jiné opery Aida, Nabucco či Carmen.
Letošní léto chce podobným způsobem
zpestřit také návštěvníkům zdejších zámků.
Velkým lákadlem pro milovníky české klasiky, ale i pro všechny, kteří si během roku
neudělali na operu čas, bude kromě atraktivních lokalit v podobě 15 zámků i hvězdné obsazení inscenace.
Přední české umělce doprovodí více než čtyřicetičlenný živý orchestr pod taktovkou
Milan Vlček
30
ká česká opera, jejíž úryvky zná téměř každý
a nemusí jít ani o milovníky opery. Krásný
pohádkový příběh si přímo říká, aby se odehrával v kulisách zámku. Souvislost mezi
dějem Rusalky a zámky jsem proto cítila
hned. Dát pak dohromady sólisty, orchestr,
ale i sbor nebo balet bylo otázkou poměrně
krátkého času. S mnoha českými umělci
spolupracuji již několik let na představeních
v Německu. Navíc musím přiznat, že mě
zájem zdejších umělců vystoupit v rámci
první české open air velmi potěšil a moc si
přeji, abychom příští rok pokračovali a nabídli divákům například některou ze známých světových oper.“
RUSALKA NA ZÁMCÍCH 2010
Andrea Kalivodová
Martina Peschíka, šéfdirigenta Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích. V hlavní
roly Rusalky se představí sólistka Státní
opery Praha Jitka Burgetová, roli Ježibaby
ztvární vynikající Andrea Kalivodová a v roli
prince se mohou diváci těšit na sólistu moravského divadla Olomouc Milana Vlčka.
Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo
pro místní rozvoj. „Propojení historické památky a hudebního programu je zajímavý
způsob, jak podpořit rozvoj cestovního ruchu
přímo v regionech,“ řekl na tiskové konferenci k uvedení opery Rusalka na českých
a moravských zámcích ministr pro místní
rozvoj Rostislav Vondruška.
Pavla Filipová, majitelka pořadatelské agentury ArtTriton, pak na otázku, proč zvolila
právě Rusalku, mj. řekla: „Rusalka je klasic-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Červenec 2010
So 3. 7
– zámek Slavkov u Brna
Ne 4. 7. – zámek Žleby
Pá 9. 7. – vodní hrad Švihov
So 10. 7. – zámek Loučeň
Pá 16. 7. – zámek Štiřín
So 17. 7. – zámek Lednice
Pá 23. 7. – zámek Třeboň
So 24. 7. – zámek Hradec
nad Moravicí
Pá 30. 7. – zámek Bechyně
So 31. 7. – zámek Sychrov
Srpen 2010
Pá 13. 8. – zámek Boskovice
So 14. 8. – zámek Roudnice nad
Labem
Pá 20. 8. – zámek Bečov nad Teplou
So 21. 8. – zámek Orlík nad Vltavou
So 28. 8. – zámek Bor u Tachova
www.parlament-vlada.cz
REGIONY
události v regionech
■ Počty zahraničních turistů se vrátily
k růstu
V prvním čtvrtletí tohoto roku přijelo do
České republiky 1 086 072 turistů. Toto číslo
představuje růst o 2,8 procenta oproti stejnému období roku 2009. Jde vůbec o první
zvýšení od chvíle, kdy množství návštěvníků začala ovlivňovat celosvětová krize.
Počty turistů se nicméně ještě nedostaly na
úroveň prvního čtvrtletí roku 2008, kdy do
České republiky přijelo 1 296 714 turistů.
Právě v prvním čtvrtletí roku 2008 došlo naposledy k nárůstu, v dalších kvartálech už
ale následoval pokles.
Připomeňme, jak se statistická data vyvíjela
v loňském roce. V prvním čtvrtletí loňského
roku pokles dosáhl osmnácti a půl procenta,
ve druhém to bylo 9 %, ve třetím kvartálu pak
7,5 % a ve čtvrtém 3,9 %. Tento trend dával
důvod k mírnému optimismu a nárůst za
první letošní čtvrtletí potvrdil, že byl namístě.
„K tomuto nárůstu přispělo určitě i to, že
v Česku byly perfektní sněhové podmínky,
což přilákalo mnoho turistů. V tuto chvíli
ovšem nedokážeme odhadnout, jak budou
vypadat čísla za druhé čtvrtletí roku 2010,
kdy cestovní průmysl poznamenal výbuch
sopky na Islandu. Uvedená statistická data
naznačují, že se cestovní ruch pozvolna
vzpamatovává z ekonomické krize. Těžko
však předpovídat, zda opravdu nastanou
lepší časy nebo zda přírodní živel uštědří cestovnímu průmyslu další ránu,“ podotýká
Hana Fojtáchová, vedoucí oddělení výzkumu trhu a trendů agentury CzechTourism.
Nejvíce zahraničních turistů k nám tradičně
přijíždí z Německa. V prvním kvartále jejich
počet dosáhl 259 777, přičemž lidé přijíždějící z Německa tvoří 23,9 % ze všech zahraničních turistů v České republice. Druhé
místo patřilo ruským turistům (78 667, nárůst o 4,5 %), třetí byli návštěvníci z Velké
Británie (72 251, pokles o 10,1 %), čtvrtí Italové (70 757, pokles o 6,8 %) a první pětici uzavírá Polsko (69 441, růst o 1 %).
Dobrou zprávou určitě je, že se zvýšily počty
návštěvníků, kteří k nám přijeli z významných
zdrojových evropských destinací - např.
z Francie (+11,2 %), Maďarska (+ 30,8 %),
Norska (+17,6 %), Rakouska (+20,5 %), Slovenska (+7,5 %) či Španělska (+ 14,6 %).
Pokud jde o kraje, nejvíce se na růstu počtu
zahraničních turistů podepsala Praha, kam
letos přicestovalo o 4,6 % více zahraničních
turistů. Růst byl zaznamenán ještě v těchto
krajích: Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, na Vysočině a v Jihomoravském.
Ostatní kraje zaznamenaly pokles do 8 %.
(CzechTourism)
■ 2010 – rok Karla Hynka Máchy
Výročí 200 let od narození Karla Hynka
Máchy (nar. 16. 11. 1810) si česká kultura
připomíná celou řadou akcí. Výstava s názvem Karel Hynek Mácha 1810–2010 (Dvě
století české kultury s Máchou) se bude
konat v pražském letohrádku Hvězda od
29. 6. do 31.10. 2010. Bude rozdělena do
pěti částí (např. Máchův život, Máchovo
dílo, Máchův mýtus a kult). Návštěvníky
mimo jiné zaujmou knižní vydání jeho díla
či originální obrazy významných malířů
(např. Jan Zrzavý) s podobiznou K. H. M.
Jelikož jeho podoba není přesně známá,
muže být poutavé, že se na jednotlivých
obrazech bude jeho vzhled lišit (www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/en/).
■ Budoucí jezero Medard se plní vodou
Rekultivace prostor po bývalém lomu Medard na Sokolovsku postoupila do další fáze
– začalo jejich napouštění vodou z Ohře. Na
konci tohoto procesu, který potrvá dva až tři
roky, bude stejnojmenné obří jezero, okolo
kterého má vzniknout zóna pro rekreaci
i bydlení.
Voda do budoucího jezera proudí z Ohře
podzemním potrubím a umělým korytem.
S rozlohou téměř pěti set hektarů bude jezero Medard jednou z největších vodních
ploch v Karlovarském kraji. Na délku bude
placená inzerce
REGIONY
měřit 4 kilometry a na šířku 1,5 kilometru.
Maximální hloubka dosáhne 50 metrů.
V dotčeném území se nachází šest měst
a obcí. K jezeru, které bude sloužit pro rekreaci, povede nový silniční obchvat Sokolova a Svatavy, sportovně založení ocení nové
cyklostezky. U jezera plánuje Sokolovská
uhelná, která je majitelem pozemků, golfové
hřiště, část lokality hodlá rozparcelovat pro
rodinné domy. Existují i další plány, například
na vybudování muzeální železnice, zábavního parku či lanovky, ty se ale budou podle vedení těžařské společnosti ještě posuzovat.
V blízkém okolí jezera se předpokládají
mírné změny mikroklimatu. V období od
srpna do října průměrné teploty stoupnou
o 0,1 až 0,2 °C, v zimním období naopak
klesnou. Nejvíce se změní cirkulační poměry, rychlost západního větru bude vyšší až
o 1,5 metru za vteřinu. Relativní vlhkost
vzduchu stoupne o dvě až čtyři procenta
a očekává se i o něco vyšší výskyt inverzí
a mlh.
(Karlovarský kraj)
■ Naučná stezka Albrechtovice vede po
stopách dolování drahých kovů
V Albrechtovicích byla o uplynulém víkendu za účasti široké veřejnosti otevřena nová
naučná stezka Hornická stezka. Stezka
vznikla na místě historické těžby zlata a na
jejím vybudování se významnou měrou podílel i Jihočeský kraj. Na šesti zastaveních
seznamuje návštěvníky nejen s historií
a způsoby dolování drahých kovů, ale
i s okolní přírodou.
Nejvýznamnějším objektem naučné stezky
je zachovaná štola, kterou objevil a otevřel
v roce 2003 pan Bohumil Toms. Ten také inicializoval vznik naučného okruhu. Jak uvedl
ve svém projevu, návštěvníci mohou na pouhých 700 metrech vidět vše, co s těžbou
a zpracováním zlatonosných rud souvisí.
Otevření stezky bylo symbolicky zakončeno
ukázkou rýžování zlata, které předvedla
prezidentka České asociace zlatokopů, viceprezidentka Světové asociace zlatokopů
a trojnásobná mistryně světa Veronika Štědrá. Letos uplyne 190 let od okamžiku, kdy
na lokalitě historické těžby zlata pod Albrechtovicemi, na souběhu s historickou obchodní Zlatou stezkou, zazněl naposledy
hornický pozdrav „Zdař bůh“.
(Jihočeský kraj)
■ Zavedení systému separace v území
Chráněné krajinné oblasti Český les
Jedná se o podprojekt již známého projektu
„Intenzifikace sběru a třídění využitelných složek komunálních odpadů“, který Plzeňský
kraj společně se společností EKO-KOM a.s. realizuje již devátým rokem. Protože v Plzeňském kraji velice dobře funguje spolupráce
všech potřebných subjektů, vznikl nápad odstartovat tento doposud nikde nerealizovaný
projekt právě v našem kraji.
Od středy 12. května najdou turisté na parkovištích v Caparticích a sousední Lískové
kompletní stání sběrových nádob v unikátních domcích z přírodního materiálu. Sou-
32
částí je i sezení sloužící k odpočinku či přípravě na cestu po krásách čerchovského
hvozdu. U těchto stání je informační tabule,
která připomíná základní pravidla třídění
využitelných složek komunálních odpadů
v České republice. Vzhledem k těsnému sousedství státní hranice jsou texty i v německém jazyce, kde je systém třídění odlišný. Při
procházce či projížďce se pak návštěvník
setkává už pouze se směrníkem, který mu
dává informaci, jak daleko je k nejbližšímu
sběrnému místu.
Do budoucna se počítá s doladěním systému
a pokud to podmínky dovolí, i s rozšířením
v podobě menších sběrových nádob na významných křižovatkách v této lokalitě.
Unikátnost projektu je především v tom, že
se realizátorům podařilo zajistit souhlas
správy CHKO s umístěním nádob a piktogramů, zajistit finanční prostředky, ale hlavně zajistit provoz těchto nádob, to znamená
jejich pravidelné vyvážení a údržbu. Provoz
nádob budou financovat obce, na jejichž
území se nádoby instalovaly ve spolupráci
se svozovými společnostmi. Realizátoři připravují v současné době další rozšíření a doplnění infrastruktury pro oddělený sběr odpadu včetně informačního systému a to na
území obce Přimda a Lesná.
V České republice v dnešní době více méně
neexistuje třídění v národních parcích
a chráněných krajinných oblastech. Pokud
ano, pak ve stadiu analýz a návrhů.
(Plzeňský kraj)
■ Starostu Kladska zajímají turistické
možnosti na Orlicku
Na jednodenní návštěvu do regionu Sdružení obcí Orlicko zavítal v květnu starosta
okresu Kladsko (Powiat Kłodzki) Krzysztof
Baldy. V úvodu se seznámil s rozvojovými
záměry Ski areálu Sněžník v Dolní Moravě,
s projektem nově budovaného Vojenského
muzea v Králíkách a s využitím dělostřelecké tvrze Hůrka. Zúčastnil se rovněž slavnostního otevření cyklostezky Vamberk –
Lukavice–Letohrad.
Poté se polský starosta přemístil v doprovodu předsedy Orlicka Miroslava Wágnera
a manažera Antonín Fialy přes České Petrovice a Pastviny do Žamberka. Starosta města
Jiří Dytrt provedl rekreačním areálem Pod
Černým lesem a představil mu úspěšný projekt, který využívá bývalé prostory kasáren
pro rozvoj podnikatelských aktivit. Předposlední zastávkou byla návštěva hradu Litice.
V závěru pak starosta Krzysztof Baldy krátce hovořil se starosty obcí Orlicka a hejtmanem Pardubického kraje Radko Martínkem
v Letohradě.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Okres Kladsko je oficiálním partnerem Sdružení obcí Orlicko od roku 2001 a starosta zavítal do regionu Orlicka poprvé od zvolení
v roce 2008. Okres Kladsko je přeshraničním sousedem Orlicka, rozkládá se na celém
území Kladské kotliny a patří k největším
polským okresům. Od roku 2001 realizovalo Sdružení obcí Orlicko s okresem Kladsko
řadu aktivit zaměřených zejména na podporu cestovního ruchu a dopravní přístupnosti v této části česko-polského pohraničí.
(Pardubický kraj)
■ Žamberk s Letohradem propojila cyklostezka
První cyklisté projeli ve středu 26. května pětikilometrový úsek mezi Žamberkem a Letohradem. Cyklostezka, která byla vybudována za dvanáct měsíců a stála 37 milionů
korun, zvýší zejména bezpečnost cyklistů při
cestě do zaměstnání. Uvedl to při slavnostním zahájení předseda svazku obcí Orlicko
Miroslav Wágner.
„Silnice mezi oběma městy je velmi frekventovaná a jízda se stávala pro cyklisty
stále více nebezpečná, ulehčí se také řidičům
automobilů,“ řekl starosta Letohradu Petr
Fiala, proč se svazek obcí Orlicko pustil do
stavby cyklostezky. Nejdéle trval výkup pozemků od soukromníků, a to tři roky.
Mezi cyklisty, kteří projeli novou trasu spojující Žamberk s Letohradem, byli také představitelé krajské samosprávy. Do sportovního dresu se oblékl hejtman Radko Martínek,
náměstek Roman Línek i radní zodpovědný
za cestovní ruch Miroslav Stejskal. „Před
rokem, kdy jsme poklepali základní kámen
v Lukavici, jsme vyslovili přání, aby cyklisté
regionem jenom neprojížděli, ale utratili zde
také nějaké peníze,“ připomněl hejtman slavnostní okamžik, kdy poukazoval na to, že je
potřeba myslet také na infrastrukturu cestovního ruchu. Manažer Sdružení svazku
Orlicko Antonín Fiala uvedl, že cyklostezku
postavili z dotačního titulu bezpečnost dopravy do zaměstnání, proto nebylo možné,
aby zde postavili nějaký kiosek. „Stezka je
příležitostí pro podnikatele, aby nabídli turistům své služby,“ řekl. A první zájem již
zaznamenali. Cykloturisté se občerství v lukavické hospodě, na kterou odkazují informační tabule, nebo u soukromníka.
Cyklostezku uhradily z evropských fondů
a za příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, obce Letohrad, Žamberk a Lukavice přispěly částkou pět milionů korun.
(Pardubický kraj)
www.parlament-vlada.cz
interview
Hovoříme s náměstkem ministra zahraničních věcí Hynkem Kmoníčkem
Miluju
simultánky
Muž v motýlku. Neklamné znamení. Poprvé jsem PaedDr. Hynka Kmoníčka viděl
coby českého velvyslance v indickém Hajdarabádu. Přivítal nás svým prvním bonmotem, kterých pak chrlil během třídenního pobytu státní delegace vedené
předsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou nespočet. Nezměnil se ani v pozici náměstka ministra zahraničí. Nicméně myslím, že je v tuto chvíli ten pravý, kdo může
odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi
politikou ČR nahlíženou zvenčí – z postu
velvyslance – a zevnitř „z Černína“.
No samozřejmě to rozdíl je. Je v tom, že
velvyslanec má více volnosti a méně moci.
Na ústředí máte méně volnosti, podstatně
nižší plat, podstatně méně času a podstatně více moci.
Takže co je lepší?
Ideální je přesně to, co diplomacie vymyslela už před stovkami let – kombinace. Protože tempo, jaké má člověk na ústředí, se prostě nedá vydržet než dva, tři, čtyři roky podle
toho, jakou má člověk konstituci. Pokud to
někdo vydrží déle než čtyři roky, tak buďto
za A) zešílí, nebo za B) není člověk, nebo za
C) nic nedělá. Což ovšem neznamená, že by
člověk, když vyjede jako velvyslanec, nedělal nic. Závisí to na tom, co děláte na ústředí.
Pokud jste v nějaké rozhodovací pozici od
vrchního ředitele výš, tak se zápřah s velvyslancem nedá prakticky srovnat. Vím to
z osobní zkušenosti, a to jsem sloužil na úřadech, které nejsou zrovna malé. Třeba v New
Yorku vám projede celá česká podnikatelská
i politická elita asi tak dvěstěkrát za týden.
Takže to opravdu není úřad, kde by si člověk
lehl, usnul a jednou týdně chodil na golf. Nicméně i v porovnání New York – ústředí, vychází ústředí jako krutější služba.
A nešlo by to zkombinovat tak, že byste
si třeba jako náměstek ministra ještě přibral trafiku třeba velvyslance ve Vídni?
Trafika by to nebyla, ale shodou okolností to
zrovna teď tak mám zkombinováno. Loni jsem
opustil post velvyslance v Indii, Bangladéši, Nepálu, na Maledivách a na Srí Lance, aniž bych
34
byl dodnes kýmkoli nahrazen. To znamená, že
jsem v této chvíli ještě stále legálně vzato velvyslancem v Indické republice se všemi při
akreditacemi, což v praxi znamená, že opravdu ještě musím občas na dálku řešit problémy
v Indii, kdy je potřeba velvyslanec, protože tam
žádný jiný není. Je tam sice zcela plnohodnotný charge d´Affaires, nicméně čas od času,
když je potřeba na něco přitlačit, a je potřeba,
aby přitlačil velvyslanec, tak se samozřejmě
domluvíme a velvyslanec přitlačí.
Co se vlastně skrývá za šíleně dlouhou
vaší funkcí? Vy jste vlastně náměstek pro
kde-co a člověk si říká, že vlastně už nepotřebujete ministra?
Nemyslím, že jsem náměstek pro kde-co.
Řekněme, že jsem náměstek pro konzulární, vízové a vůbec právní otázky, plus k tomu
mám takové jakoby záhadné portfolio „aktuální politické otázky“, což je v zásadě cokoli, co v dané chvíli hoří plamenem jasným.
Já jsem takový standardní náměstek, kterým bylo mnoho mých předchůdců, jenom
mám navíc onu „požární brigádu“.
Máte zkušenost s několika ministry, ať
jako náměstek či velvyslanec. Jak se mění
podmínky pro práci (a tudíž vnímání ČR)
při jejich střídání?
Priority se nemění, obsah se nemění, mění
se styl. Zažil jsem osm nebo devět ministrů
a každý ten ministr je trochu jiný. Některý je
víc společenský než jiný, některý je extrovert, některý je introvert, některý hovoří jazyky, jiný se domnívá, že hovoří jazyky, je to
vždycky znovu stejný úkol: nastavit službu
tak, aby ministr, který je ten fotbalista, který
dává góly, ho vždycky dal. Naším úkolem je
připravit branku, míč a tiše šeptat brankáři,
kdy má ten gól pustit. Pokud se toto podaří, je to dobrá diplomacie.
Diplomacii u nás dělají tři subjekty –
ministerstvo zahraničí, potažmo vláda,
prezident a parlament. Jak to jde zkoordinovat? Funguje to vůbec?
Většinou to funguje, pokud se nedostaneme
do problémů, které se ze zahraničí vymknou
na domácí politickou scénu. Jakmile to je
věc, na kterou mají politické strany výrazně
odlišný názor, tak je koordinace obtížnější
a někdy takřka nemožná. Nemůžete zkoordinovat pět, šest hráčů, kdy každý tančí
úplně jiný styl, do jednotného tanga. Nicméně to jsou opravdu případy výjimečné.
Obecně se dá říct, že komunikace probíhá
každodenně a více méně vždycky funguje.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
I za ta léta – já jsem v diplomacii patnáct let
– bych si vzpomněl maximálně na dva, tři
případy, kdy jednotlivé části běžely chvíli
jiným směrem, než se to podařilo zase dát
dohromady. Myslím, že bychom těžko hledali nějaké jasné velké politické téma, na
kterém by nebylo možné najít shodu. Dám
klasický příklad – Afghánistán. Debata
vždycky bude, jak dlouho tam být, s kolika
vojáky tam být, kdy to navýšit, kdy snížit, ale
nikdo nebude zpochybňovat, že nějakým
způsobem v tom angažováni být musíme.
Takže to, co se občas objevuje v novinách,
jak prezident Klaus táhne za jeden provaz, Černín za jiný, myslíte, že jsou spíše
nafouknuté bubliny?
S panem prezidentem má Černínský palác
v dané chvíli dobré vztahy, což říct mohu,
protože součástí mého portfolia aktuální politické otázky je komunikace s Kanceláří prezidenta republiky. Žádné problémy jsem
tam neidentifikoval. Prostě čas od času jsou
na něco lehce odlišné názory, které se vyříkají, a jakmile se pozice sjednotí, tak za ní
jsou všichni. Ale to je normální, takhle funguje každá politická strana, protože všichni
víme, že politická strana není jeden živočich,
ale že má spoustu proudů a názorových
pozic. To je naprosto normální a myslím, že
právě to je živoucí diplomacie, kdy musíte
najednou hrát na patnácti šachovnicích s třiceti šachisty simultánku a alespoň v šestnácti
případech musíte vyhrát. To je v pořádku.
Čili diplomacii nelze chápat jen jako
„ven“ ze státu, ale existuje i vnitřní diplomacie…
Myslím, že to je půl na půl a možná i víc,
protože dnes jsme v situaci, že pro nás jako
členy EU je docela dominantní prosadit si
svůj názor pod hlavičkou EU, protože o to je
pak silnější. A na domácí politické scéně je
to podobné. Vždycky se jedná mnohem
lépe, když máte naprosto jasné zadání, když
všichni za vámi mají jeden názor.
A to se stává?
Docela často. Ale nestává se to automaticky. Kdyby člověk přišel na jednání a myslel
si, že jeho názor je nutně to, co si myslí
i všichni ostatní v jeho týmu, byl by krutě
překvapen. Diplomacie jde oběma směry –
nejdříve musím mít to stádečko pohromadě a poté se již dokážu s cizincem dohodnout na jeho ceně.
Jak přijde Čech k nápadu studovat arabštinu a hebrejštinu?
K hebrejštině došlo díky arabštině a arabštinu umím díky tomu, že jsem se po své první
vysoké škole rozhodl studovat ještě druhou.
Následně mi bylo sděleno, že bych takto činit
neměl, neboť dělnická třída již jednou za mé
vzdělání zaplatila. A když jsem si posléze prosadil, že druhou vysokou školu studovat
www.parlament-vlada.cz
budu, vybral jsem si angličtinu. A bylo mi doporučeno, že angličtina jako jazyk kapitalistický to může být pouze v případě, kdy bude
vyvážena jazykem pokrokovým. Nějakou
dobu jsem proto zkoumal, jak by vypadal
jazyk pokrokový a po úvahách o vietnamštině jsem se pokorně vrátil k arabštině. Nakonec jsem vystudoval obor angličtina-arabština. A hebrejština přišla v roce 1995, kdy jsem
odešel na Hebrejskou univerzitu do Jeruzaléma. Záhy jsem zjistil, že s hebrejštinou se
žije v Izraeli podstatně lépe než bez ní, že se
to od vás i tak trochu očekává, a ještě navíc,
když mluvíte arabsky, tak hebrejština je proti
tomu docela jednoduchá a odvoditelná.
Takže to nebyl nějaký dětský sen?
Přišlo to lehce řízenými náhodami, kdy se to
vždycky v jednom okamžiku ukázalo být tou
nejrozumnější možností, kterou jsem třeba
ani nepřivolával.“
Zdá se, že vaše sympatie se více kloní
k neevropským zemím směrem na jihovýchod.
To rozhodně.
A není to jen tím, že máte zálibu v koření?
Hodinu jste mi o něm v Dillí vyprávěl…
Já vím, hodiny vyprávím o koření a o svých
sbírkách pálivých omáček, ale to vzniklo tím,
že mě vždycky tyto země zajímaly. A když už
tam jste, tak se zajímáte o jejich kulturu.
V neevropských zemích pro mě vždycky byla
zajímavá jedna věc: že jsou živější, že jsou
méně byrokratické, nebo naopak paradoxně úplně zoufale byrokratické, že jsou svým
způsobem trošku extrémní, že lidé tam mají
problémy, které jsou opravdové problémy
a milionkrát častěji řeší otázky života a smrti,
nikoli otázku přidaného adjektiva komise
14C 12B mléčné kvóty. I podvědomě jsem od
začátku tušil, že v těchto zemích mohu dosáhnout výsledky, které bych jako bruselský
úředník nedokázal. Také jsem věděl, že bych
těchto výsledků nedosáhl v Bruselu, kde
bych byl nesporně vnímán jako osoba divoká, která včera sesedla z velblouda a s nadšením vypráví o svých kalašnikovech.
Rozumíme vůbec těmto zemím a umíme
s lidmi v této oblasti jednat?
Blízký východ nám není mentálně tak vzdálený, jak se někdy Evropané domnívají. Je to
opravdu záležitost geografické vzdálenosti.
Čím jste od nás dál, tím je i mentalita vzdálenější. My si paradoxně neuvědomujeme jednu
věc – že to platí oběma směry. Třeba každý
z nás více méně tuší, že když Ind vypadá jinak
než Čech, tak bude přemýšlet a chovat se
jinak. Když jedeme na druhou stranu, domníváme se, protože Američané vypadají jako
my, že přemýšlí jako my. Těžká mýlka! Rozdíl
mezi Američanem, Evropanem a Indem bude
1 : 1 : 1. Vzhled mate. Ale spíše mate opačným
směrem, když předpokládáme, že lidé vypadající jako my přemýšlí jako my. Není tomu
tak. Každých 500-600 kilometrů této planety
se dostáváte do úplně jiné historické, geogra-
fické sféry, která lidi formuje úplně jinak. A to
je právě na světě to nejzajímavější.
Dá se to úplně pochopit?
Ne a nebylo by to dobře. Diplomat, řeknu
kontroverzně, by dokonce neměl úplně pochopit zemi, do které je vyslán. Protože on se
musí vyhnout dvěma extrémům: nesmí působit jako někdo, kdo tam spadl z višně a nic
nechápe. Ale zároveň se také nesmí stát jimi,
protože pak už by nebylo důvodu, aby reprezentoval svoji zemi. Takže vy musíte vždy
jít, jak říkali Angličané „to go native“, ale musíte si hlídat, abyste „native“ nešel příliš. Natolik, abyste pochopil, proč ti ostatní jsou,
jací jsou a říkají to, co říkají, ale zároveň byl
schopen toho, čeho oni schopni být nemůžou – pohledu zvenčí. Musíte být uvnitř
i venku současně. A tohle je na diplomacii
nejtěžší. Nejdříve se několik let zavrtávat dovnitř a přesně najít okamžik, kdy už jste natolik uvnitř, že musíte zahájit opačný postup.
Lidé obvykle vnímají vyslanectví a konzuláty jako úřad, který nic moc nedělá.
Jaká je ale jejich vlastní „všední“ náplň?
To vůbec není jenom udělování víz. Uvedu
několik příkladů. Český velvyslanec v Indii
má na svém obchodním oddělení dva lidi,
kteří se starají o portfolio obratu jedna miliarda dvě stě milionů dolarů ročně. Samozřejmě se o něj nestarají čtyřiadvacet hodin
denně, nedělají obchody, pomáhají jim, ale
hlídají je, zařizují nové a je to v podstatě to
samé, jakoby tam byla soukromá agentura,
která má na starosti vyrábět objem obchodu
nějakého průmyslového gigantu. Ve dvou lidech! Ukažte mi obchodní společnost, která
se pokusí proniknout s objemem přes miliardu dolarů a vysadí na to do Indie dva lidi.
To by se vám každý volkswagen vysmál.
Druhý příklad: Každý velvyslanec, který kdy
přijel do Londýna, byl překvapen velikostí
svého konzulárního úseku. Každý velvyslanec, který se tím konzulárním úsekem prošel, s hrůzou zjistil, že není jen velvyslancem
České republiky ve Velké Británii, ale též de
facto starostou sedmdesátitisícového českého městečka. 70 000 Čechů žijících tam, se
překvapivě žení, vdává, rozvádí, podvádí –
dělají prostě všechno, co se na malém sedm-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
desátitisícovém českém městečku může dít.
Ke všemu potřebují razítko, papír, potvrzení
a to všechno dělá konzulární úsek. Vydávání
víz je možná vůbec nejmenší část agendy.
Třetí – politická – část ambasády má na starosti všechny návštěvy a veškeré politické analýzy a veškerou komunikaci mezi oběma zeměmi. Což je opět v zásadě, jako kdybyste měl
tiskovou agenturu kombinovanou s nějakým
think-tankem a diplomatickým protokolem.
Pak ještě zbývá čtvrtá část – kultura. Kultura, na kterou nikdy není hodně peněz, na
kterou nikdy není dost času a kterou dost
často bohužel někdo z těchhle tří dostane navrch, aby se po večerech nenudil. Takže člověk si může ambasádu, zejména dnes, kdy
Češi žijí vlastně po celém světě, představit
jako takový domek, ve kterém sedí místní
matrika, muzeum, policejní stanice, správa
silnic a železnic, opraváři, tlumočnická služba, několik právníků pro pomoc občanům při
soudních sporech, občas soudce, prostě
běžné funkce malého českého města.
Z každé jeho profese, kterou potřebujete pro
jeho chod, vyberte člověka. Dostanete tak sto
lidí, pak z nich vyberte deset, kteří musí do
jisté míry ovládat profesi té stovky, a máte
českou ambasádu. V ideálním případě.
Jak se vám líbí po tolika letech „vzdálení“ česká politika? Nepřipomíná trochu
onu vaši historku o vládě na Srí Lance?
(Před několika lety tamější vláda dala
všem opozičním poslancům ministerský
post – najednou měla stovku ministrů
a každý měl pět poradců z příbuzenstva.
Všechny placené ze státního rozpočtu.
Pozn. autora.)
Já se do Čech těšil. Dokonce jsem se i těšil na
českou politiku, protože něco tak maličkého,
koncentrovaného, osobního, komplikovaného, to je světový unikát. Na to, jak jsou
Čechy maličké, tím pádem každý zná každého a každý s každým se už potkal a každý
každému dělal, nebo bude dělat, šéfa, tak mě
to baví. Mě to opravdu baví, protože to je
zase oněch sto šachových partií současně
a už v dobách, kdy jsem hrával šachy profesionálně, jsem miloval simultánky.
Tomáš Vladislav Novák
Foto autor
Dillí – s předsedou Senátu PČR a předsedou Dolní komory
indického parlamentu Somnath Chatterjee
www.parlament-vlada.cz
35
rubrika
doprava
aktuálně
„Ujíždějte na Legendách“ nová promoční akce na čerpacích stanicích BENZINA
Benzina svým věrným zákazníkům připravila zajímavé dárky, které jsou propojeny
s legendárními značkami či vzpomínkami.
V nabídce jsou exkluzivní kovové modely
retro autíček se setrvačníkem nebo energetické žvýkačky v originální retro krabičce.
Zákazníci, kteří mají zájem o hodnotnější
dárek, pak musí natankovat 80 litrů, a mohou
si vybrat ze značkové tašky nebo kšiltovky
Reebok Classics, kšiltovek Bugatti, moderních
plážových tašek, kožených pásků s kovovou
sponou nebo poker kufříku. „Trend retro
dárků je stále aktuální a jelikož částečně i charakteristicky odpovídá pozici značky Benzina,
rádi jsme přistoupili k tomuto propojení
v rámci promočních akcí“, uvedla marketingová ředitelka Veronika Vlášková.(Benzina)
Vláda České republiky schválila restrukturalizační plán Českých aerolinií
Ten by měl komplexně řešit fungování společnosti v horizontu nadcházejících tří let.
Jde o rozsáhlý soubor opatření, jejichž cílem
je reálná přeměna společnosti na skutečně
stabilní komerční subjekt. Restrukturalizační plán potvrzuje směřování k holdingovému uspořádání společnosti. Nosným konceptem je důraz na hlavní předmět
podnikání a změna modelu dopravní sítě.
Výrazně bude také upravena síť operovaných destinací a letadlový park. „Pokud
nenastane nepředvídatelná událost, přepokládáme, že v roce 2012 se můžeme těšit na
ziskové České aerolinie,“uvedl generální
ředitel ČSA Miroslav Dvořák.
(ČSA)
Městský soud: ČEPRO nemusí společnosti M Port nic platit ani vydávat
Městský soud v Praze rozhodl dnes v případu
falešných pohledávek vůči společnosti ČEPRO
a zamítl žalobu společnosti M Port v plném
rozsahu. Soud konstatoval, že pohledávky,
veřejné zakázky
Dodávka meziměstských nízkopodlažních autobusů pro ČSAD Kyjov a.s. na rok
2010
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 29.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5697463
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: ČSAD Kyjov a.s.
Popis: Dodávka 2 kusů meziměstských nízkopodlažních autobusů kategorie 12 m
v provedení podle technické specifikace
v zadávací dokumentaci.
Dodávka nových nízkopodlažních trolejbusů 2011–2012
36
i nformační servis
jejichž úhrady se společnost M Portproti společnosti ČEPRO domáhala, ve skutečnosti
nikdy nevznikly a žaloba je tedy nedůvodná.
Údajné nároky žalobce by již stejně byly několik let před podáním žaloby promlčeny. „Jsme
rádi, že soud konečně nalezl v tomto dlouholetém soudním sporu spravedlnost,“ komentoval rozhodnutí generální ředitel společnosti ČEPRO Jiří Borovec. „Stejně jako v tomto
případě věřím, že se pravda ukáže i v ostatních podobných sporech, které se týkají společnosti ČEPRO,“ dodal Borovec. (ČEPRO)
Zájem o eTikety do Německa prudce roste
S eTikety Německo lze vyrazit do Berlína,
Drážďan, Hamburku, Stralsundu na Rujáně,
Mnichova či Norimberku. eTikety platí ve
vybraných spojích EuroCity, tedy vlacích
vyšší kvality s pohodlnými moderními vozy,
které odpovídají mezinárodním standardům. Pro spojení s městy v blízkém zahraničí jsou vlaky časově výhodnější a především nesrovnatelně levnější než letecká
doprava. Za první 4 měsíce si eTikety
do zahraničí koupilo 17 200 cestujících, což
je o 7 000 víc než za stejné období loňského
roku. Jednoznačně přitom vedou právě eTikety Německo, kterých se letos už prodalo
7 200, zatím co loni to bylo za první 4 měsíce jen 3 133.
(České dráhy)
Vítězem ankety Driver Power časopisu
Auto Express je Hyundai i30
Respektovaný časopis Auto Express zveřejnil
výsledky své ankety s názvem „Driver Power
Top 100 2010“. Tyto výsledky vzešly ze zpracování dotazníků od 23 000 čtenářů, kteří byli
dotazováni na spokojenost s jejich automobily a spolehlivost v provozu. Letošním vítězem
se stává prodejně velmi úspěšný Hyundai i30.
V devítileté historii ankety je to vůbec první
korejský vůz, jemuž se tohoto uznání dostalo.
Hyundai i30 porazil loňského vítěze Jaguar
XF a Škodu Octavii, která skončila na třetím
místě. Hyundai si oproti loňsku polepšil
o plných dvanáct pozic a mezi značkami se
umístil na šestém místě.
(Hyundai)
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 24.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5699473
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Popis: Dodávka nových 4 ks 12 m a nových
2 ks 18m 100% nízkopodlažních trolejbusů
v souladu s požadavky specifikovanými
v příloze č. 1 – Technická specifikace 12m
trolejbusy, příloze č. 2 – Technická specifikace 18m trolejbusy
Dodávka průmyslové kamenné soli na
zimní posyp vozovek
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 16.06.2010
Region: CZ: Olomoucký kraj
I.D.: 5718692
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
IVECO otevřelo první Truck Station
Ve čtvrtek 22. dubna byla v Hannoveru uvedena do chodu první Truck Station, čímž
Iveco odstartovalo novou iniciativu orientovanou na svět mezinárodní silniční dopravy. Turínský výrobce nákladních vozidel se
rozhodl vytvořit řetězec specializovaných
asistenčních středisek výhradně pro těžké
trucky, které pracují na hlavních tazích
v Evropě. Tyto stanice disponují speciálně
vyškolenými techniky, moderními diagnostickými zařízeními, která umožní pracovat
na vícero vozidlech současně, a zajišťují 24
hodinovou non-stop službu. Jsou zde i sklady nejčastěji potřebných náhradních dílů.
(IVECO)
Škoda představuje modely GreenLine
2. generace
Škoda Auto představuje krátce po zahájení výroby modernizovaných modelových
řad Fabia a Roomster druhou generaci ekologické řady GreenLine – konkrétně modely Fabia Combi GreenLine a Roomster GreenLine. Modely GreenLine druhé generace
přináší nejen upravený vzhled v duchu
faceliftu základní řady, ale především technické změny, které vedly k dalšímu snížení
spotřeby a emisí škodlivin. Mezi nejvýznamnější novinky patří nový motor 1,2
TDI CR DPF/55 kW se systémem vysokotlakého přímého vstřikování common rail,
systém Start-Stop, rekuperace brzdné energie či doporučení zařazení rychlostního
stupně na displeji Maxi DOT. Modely
GreenLine druhé generace lze v ČR objednat od června 2010.
(Škoda Auto Česká republika)
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace
Popis: Průmyslová kamenná sůl na posyp
komunikací v předpokládaném množství 24
500 t včetně dodání do jednotlivých skladů
zadavatele – průběžně do 24 hodin od obdržení telefonické nebo e-mailové objednávky. V případě kalamitní situace možnost
okamžitého zvýšení dodávek. Kvalita
a jakost dodávané posypové soli musí odpovídat vyhlášce MDS ČR č.104/1997 Sb.
a chemický rozbor TP116 MDS ČR z prosince 1998. V průběhu realizace dodávek předloží uchazeč na vyžádání atest dodaného
materiálu.
Verejna-soutez.cz
veřejné zakázky online
www.verejna-soutez.cz
www.parlament-vlada.cz
i nformační servis
aktuálně
Přes třetinu žádostí z programu Zelená
úsporám podali klienti v České spořitelně
Klienti podali v pobočkách České spořitelny
od začátku programu do 31. března 2010
celkem 6 736 žádostí o dotace z Programu
Zelená úsporám, to je 38 % z celkového
počtu žádostí přijatých bankami i Státním
fondem životního prostředí (SFŽP). Průměrná výše investice jednoho žadatele byla
230 000 Kč a průměrná předpokládaná
dotace SFŽP činila 115 tis. Kč. „Nejvíce, tedy
56 % žádostí, u nás podali klienti na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Žádosti na úspory
energie na vytápění tvořily 43 %. Méně než
1 % žadatelů projevilo zájem o dotace na
novostavbu v pasivním energetickém standardu,“ uvedl Ladislav Dvořák, manažer
strategických projektů České spořitelny.
(Česká spořitelna)
Metropole prožila týden pražské elektromobility
Obyvatelé a návštěvníci metropole si v uplynulých dnech vyzkoušeli jízdu v automobilu, na kole, motocyklu či skútru, poháněných výhradně elektrickou energií. Akce
nazvaná Týden pražské elektromobility
s sebou přinesla také exhibici motocyklistů
v akrobacii, dětskou závodní show nebo
zkušební projížďku v dopravní špičce. Ještě
do konce května letošního roku mohou
zájemci navštívit unikátní výstavu elektromobility v Centru energetického poradenství PRE v Jungmannově ulici v Praze 1.
„Prostřednictvím Týdne elektromobility
jsme chtěli populární formou seznámit širokou veřejnost se současným stavem techniky dopravních prostředků poháněných elektřinou i s možnostmi jejich využití v městské
veřejné zakázky
Výstavba MVE Velký Osek
Druh zakázky: Stavební práce
Lhůta pro podání nabídek: 07.07.2010
Region: Česko
I.D.: 5697448
Typ: Stavební práce
Zadavatel: MVE Velký Osek s r.o.
Popis: Předmětem zakázky je výstavba nové
malé vodní elektrárny Velký Osek u stávajícího jezu v ř.km 184,368 na klíč. Součástí
zakázky je zajištění kompletní realizace
všech stavebních prací, dodávka technologického vybavení, montáž a uvedení do provozu.
Odkanalizování vybraných obcí a měst
regionu Novojičínska- Výběr správce
stavby
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 21.06.2010
energetika
dopravě,“ uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky, a. s.
(PRE)
RWE nabízí o 10 procent levnější elektřinu
Dne 6. května 2010 poprvé představila energetická skupina RWE svoji nabídku elektřiny pro domácnosti. U nejčastěji využívaných
tarifů přichází s cenami, které jsou u silové
elektřiny o 10 procent nižší oproti tradičním
regionálním dodavatelům. Výhodnější o 5
procent jsou také ceny pro ty, kteří elektřinou vytápějí či ohřívají vodu. RWE garantuje nezvýšení ceny odebírané elektřiny až
do konce roku 2011. Součástí nabídky jsou
také jednorázové bonusy ve výši až 500 Kč
v závislosti na zvoleném produktu. Samozřejmostí je vyřízení veškeré administrativy spojené s přechodem k RWE.
(RWE)
matizace a monitoringu distribuční sítě
a efektivně zapojí do sítě lokální výrobní
zdroje energie.
(ČEZ)
Inteligentní sítě vstupují do České Republiky
VEMEX se stal novým členem ČPU
Česká plynárenská unie se rozšířila o dalšího,
již šestnáctého člena, společnost VEMEX,
která je největším alternativním dodavatelem zemního plynu. Přijetí nového člena
odsouhlasilo shromáždění členů na svém
dubnovém zasedání. Společnost VEMEX se
tak zařadila po bok takových společností jako
jsou RWE Transgas, a.s., NET4GAS , s.r.o.,
RWE Gas Storage, s.r.o., RWE Gas Net, s.r.o.,
RWE Energie, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON
Distribuce, a.s., Pražská plynárenská, a.s.,
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., VČP Net,
s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Východočeská
plynárenská, a.s. a Severomoravská plynárenská, a.s. V současnosti se počet členů ČPU
rozrostl na šestnáct.
(ČPU)
Energetická společnost ČEZ představila
pilotní projekt „Smart Region“, vůbec první
projekt tohoto typu v České republice. V průběhu pěti let ČEZ investuje půl miliardy
korun do zavedení a testování inteligentních
technologií v distribuční síti města Vrchlabí.
V rámci tohoto unikátního projektu ČEZ do
roku 2015 vybaví zhruba 4,5 tisíce vrchlabských domácností a podniků „chytrými“
měřidly energie, vybuduje infrastrukturu
pro elektromobilitu, instaluje prvky auto-
ČEPRO zavádí elektronické platební
poukázky pro čerpací stanice EuroOil
Předplacená platební poukázka EuroOil má
od dubna svoji elektronickou podobu. Místo
plastu zákazník obdrží jen číslo poukázky
chráněné kódem. Novinka je první svého
druhu v České republice. ČEPRO vloni prodalo téměř 25 000 kusů těchto poukázek
v hodnotě přesahující 10 mil. Kč. Daří se i klasickým platebním kartám EuroOil, jejich
počet meziročně vzrostl o 75 procent, měsíční výtoče placené kartou vzrostly o 36 procent. „Jedná se o novinku, která ušetří především náklady na výrobu karet a jejich
logistiku. Její určení je v první vlně především
pro věrnostní a bonusové programy, kde ji
zákazníci získávají nebo si ji objednávají jako
odměnu,“ zdůvodňuje zavedení elektronických poukázek Jan Duspěva, obchodní ředitel společnosti ČEPRO.
(ČEPRO)
Region: Česko
I.D.: 5718675
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Svazek obcí regionu Novojičínska
Popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon
služeb Správce stavby na projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu
Novojičínska“, který zahrnuje výstavbu
vodohospodářské infrastruktury včetně
objektů a zařízení v aglomeracích Nový
Jičín, Kopřivnice a Mořkov.
Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky elektrické energie pro Dvůr Králové nad Labem
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 23.06.2010
Region: CZ: Královehradecký kraj
I.D.: 5732159
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: město Dvůr Králové nad Labem
Popis: Předmětem veřejné zakázky je fyzic-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
ká dodávka elektřiny do odběrných míst
centrálního zadavatele (dále jen dodávka)
oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele
podle zákona č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích (energetický
zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu
č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického
zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném
znění.
Verejna-soutez.cz
veřejné zakázky online
www.verejna-soutez.cz
www.parlament-vlada.cz
37
rubrika
finance
aktuálně
Manfred Koller, místopředseda představenstva ČMSS, byl zvolen manažerem roku
Místopředseda představenstva Českomoravské
stavební spořitelny Manfred Koller byl ve čtvrtek
22. dubna t.r. na slavnostním vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Manažer roku na
Manfred Koller
pražském Žofíně vyhlášen manažerem roku prestižního odvětví
peněžnictví, pojišťovnictví a finanční služby.
Záštitu nad soutěží, k jejímž cílům patří systematické vyhledávání, popularizace a oceňování manažerských osobností, převzal
předseda vlády České republiky Ing. Jan Fischer, CSc., který na slavnostním vyhlášení
mimo jiné uvedl: „Obzvláště v této těžké době
si uvědomujeme, jak důležité je silné a prozíravé manažerské vedení. A to nejen pro jednotlivé firmy, ale i pro stát.“
(Českomoravská stavební spořitelna)
Program Diversitas České spořitelny
bodoval v Zaměstnavateli roku 2010
Česká spořitelna získala v soutěži Zaměstnavatel roku 2010 první cenu za program
Diversitas v kategorii Cena personalistů
2010. Program Diversitas Česká spořitelna
spustila v roce 2008. Jeho cílem je zajistit
zaměstnancům i uchazečům stejné pracovní příležitosti i podmínky bez ohledu na
pohlaví, věk nebo např. národnost. Přináší
řešení nerovnosti v počtu žen a mužů na
manažerských postech, rozdílů v odměňování, možností osobního a profesního růstu,
věnuje se také podmínkám pro návrat
z mateřské či rodičovské dovolené či efek-
veřejné zakázky
Poskytnutí investičního úvěru
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 21.06.2010
Region: CZ: Královehradecký kraj
I.D.: 5697456
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Základní škola, Trutnov,
Komenského 399
Popis: Plněním veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve
výši 11 mil. Kč. Konečná výše úvěru bude
určena dle ceny ve smlouvě o dílo na realizaci FVE. Úvěr bude použit na financování provedení výstavby fotovoltaické
elektrárny. Podrobnosti v Zadávací dokumentaci.
Zajištění technologické a metodické podpory řízení projektů Zlínského kraje
Druh zakázky: Služby
38
i nformační servis
tivnímu sladění profesního a soukromého
života. Program byl oceněn už v loňském
roce. Česká spořitelna si 11. listopadu 2009
odnesla první místo v soutěži Firma roku:
Rovné příležitosti 2009.
(Česká spořitelna)
Stavební spoření Wüstenrot bylo celý
květen zdarma
Stavební spořitelna Wüstenrot nabízela po
celý květen zdarma uzavření smlouvy o stavebním spoření. K nejvyššímu úročení vkladů stavebního spoření na trhu ve výši 2,2 %
ročně tak přidává další zvýhodnění až 3 000
korun. Klientům, kteří uzavřeli stavební
spoření v květnu letošního roku na cílovou
částku alespoň 250 000 korun, vrátí stavební spořitelna formou prémie ve výši až
3 000 korun úhradu za uzavření smlouvy.
Prémii získají samozřejmě i ti klienti, kteří
současně s uzavřením smlouvy o stavebním
spoření žádali o překlenovací úvěr na své
bytové potřeby. S úročením vkladů 2,2 %
p.a. a průměrným ročním zhodnocením
přes 7 % při šestiletém spoření se stavební
spoření Wüstenrot řadí mezi nevýnosnější
formy spoření na trhu.
(Wüstenrot)
Dva v jednom – unikátní konta s výhodným spořením od UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí od začátku května
unikátní konta, která spojují výhody Osobních kont a nadstandardně úročeného Spořicího účtu. Volné finanční prostředky jsou
automaticky na Spořicím účtu zhodnocovány atraktivní úrokovou sazbu až 3,5 %
p.a. Unikátní konta UniCredit Bank zahrnují všechny produkty běžné denní potřeby, ale
na české poměry i některé výjimečné služby. Spojení Osobního konta a výhodného
spoření navíc umožňuje klientům s prostředky na Spořicím účtu kdykoli nakládat.
Novinka UniCredit Bank je určena hlavně
Lhůta pro podání nabídek: 29.06.2010
Region: CZ: Zlínský kraj
I.D.: 5732151
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Zlínský kraj
Popis: Předmětem veřejné zakázky je
komplexní zajištění technologické a metodické podpory řízení projektů, včetně projektů financovaných ze strukturálních
fondů EU a projektového portfolia Zadavatele pomocí administračního a podpůrného nástroje.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 29.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5732157
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Technická správa komunikací
hl.m. Prahy
Popis: Živelní pojištění; Pojištění krádeže
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
novým klientům, využívat ji mohou i stávající klienti.
(Unicredit)
GE Money Bank spustila program odměn
bene+ na debetních kartách
GE Money Bank připravila od začátku května pro majitele debetních karet novinku
v podobě věrnostního programu bene+.
Ten majitelům vrací peníze za každý nákup
provedený u partnerů programu. GE Money
Bank na konci každého měsíce připíše majitelům debetních karet částku od jednoho do
pěti procent z hodnoty všech nákupů provedených debetní kartou u partnerů programu bene+. „Do programu bene+ hledáme partnery, kteří mají celorepublikové
pokrytí, aby odměnu mohli čerpat všichni
naši klienti. Program se neustále rozšiřuje,
v dubnu jsme do programu získali dva nové
partnery, v květnu rozšíříme program
o další obchodníky,“ říká Iva Štylerová,
manažerka běžných účtů a debetních karet
GE Money Bank.
(GE Money Bank)
Skupina Fio získala licenci od ČNB a stává
se bankou
V Česku vznikla nová banka. Finanční skupina Fio, jejíž součástí je i družstevní záložna Fio, získala od České národní banky bankovní licenci a stala se tak další bankou
působící na českém trhu. Udělení licence
potvrdila ČNB. Nový bankovní dům s ryze
českým kapitálem ponese název Fio banka
a družstevní záložna Fio se do nově vzniklé
banky postupně integruje. K plné integraci
by mělo dojít od letošního 1. září. „Pro členy
družstevní záložny se tím nic nemění, žádnou změnu nepocítí. O průběhu celého procesu je budeme informovat na našich pobočkách a nových webových stránkách. Veškeré
bankovní služby včetně cenové politiky
zůstávají zachovány,“ říká ředitel Fio banky
Jan Sochor.
(WPB Capital)
vloupáním, loupeže a loupežného přepadení; Pojištění elektronických zařízení –
místo pojištění území města Praha; Pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku, následných finančních škod,
včetně nákladů vynaložených zdravotní
pojišťovnou ve prospěch třetí osoby
i zaměstnance pojištěného, včetně odpovědnosti pojištěného za škodu na věci
zaměstnanců a odpovědnosti za škodu na
věci po právu užívané; Havarijní pojištění
motorových vozidel + úrazové pojištění
na sedadla; Pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla +
pojištění skel.
Verejna-soutez.cz
veřejné zakázky online
www.verejna-soutez.cz
www.parlament-vlada.cz
i nformační servis
aktuálně
Projekt bezpečně online má úspěch
Stačilo několik týdnů a projekt Bezpečněonline, který spustila Poštovní spořitelna ve
spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, vzbudil velký zájem škol, dětí
a rodičů. Od startu vzdělávacího webu
www.bezpecne-online.cz, který radí, jak bezpečně používat internet, navštívilo stránky
více než 20 tisíc unikátních návštěvníků. „Je
dobře, že si především mladí našli na tyto
stránky cestu. Děti tak mohou předejít různým nástrahám internetu a také se ho naučí
efektivně využívat. Dozví se důležité informace o závislosti na internetu, obraně proti
kyberšikaně, nebo třeba zásadách online
nakupování,“ přiblížil obsah stránek Martin
Kovář, ombudsman Poštovní spořitelny.
(Poštovní spořitelna)
Ashish Patel z Taps Intel Capital podpoří aktivity firemního rozvoje
Společnost AVG Technologies, oznámila, že se investiční expert a člen představenstva AVG Ashish Patel
připojil k výkonnému týmu
managementu AVG. Se
svou dvacetiletou praxí
v oblasti investování, AsAshish Patel
hish Patel nastupuje do
své nové funkce senior viceprezidenta, v níž
bude společnosti AVG pomáhat v další fázi
jejího rozvoje. „Jsem nadšený zastánce
a významný investor v AVG. Těším se, že se
stanu součástí manažerského týmu a na to,
že pomohu společnosti AVG v další fázi
jejího rozvoje,“řekl Ashish Patel. „Šance
ovlivnit inovativní obchodní model AVG
a pokračovat v získávání tržního podílu
prostřednictvím rozšíření stávajícího produktového portfolia a geografické expanze
jsou enormní.“
(AVG)
veřejné zakázky
Vybudování informačního systému Městské policie HMP – podpora organizace
výkonu služby (ISMP-POVS)
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 28.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5718664
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Hlavní město Praha
Popis: Hlavní město Praha připravuje
vybudování Informačního systému Městské policie Hl. m. Prahy (dále jen ISMP).
Hl.m. Praha poptává vybudování části
tohoto informačního systému, a to části
zaměřené na podporu organizace výkonu
služby (dále jen ISMP – POVS), jehož
zaměřením a stěžejním přínosem je pod-
informační technologie
T-Systems Czech Republic přináší nová
řešení bezpečnosti ICT
Společnost T-Systems zavádí ve spolupráci
s firmou RSA novou službu Data Loss Prevention (DLP), která bude součástí základních bezpečnostních produktů Managed
Firewall a SecureMail. Tyto služby jsou určeny pro firemní zákazníky, kteří hledají efektivní způsob, jak zabezpečit přenos informací
uvnitř firmy a zabránit tak vnějším i vnitřním
útokům na systémy a infrastrukturu. V posledních několika letech dochází ke zřetelnému posunu v orientaci a investicích od
zabezpečení samotných sítí přes zabezpečení jednotlivých systémů v síti až po zabezpečení samotných dat. Tento posun je vyvoláván několika faktory ovlivňujícími způsoby,
jimiž podniky chrání svá citlivá data a snižují
svá obchodní rizika.
(T-Systems)
Microsoft zvyšuje bezpečnost sdílení
firemních dat
Microsoft představil nové bezpečnostní produkty, které firmám poskytují ještě větší
zabezpečení dat v rámci firemní komunikace. Nové produkty Forefront Protection 2010
pro platformu Microsoft Office SharePoint
Server 2010 a Active Directory Federation
Services 2.0 (AD FS 2.0) pro Windows Server
zajišťují bezpečnou podnikovou spolupráci
odkudkoliv a v kterémkoliv čase. Firmy tak
díky těmto produktům mohou efektivněji
komunikovat v rámci svého podniku, s partnery a zákazníky, a to i v případě využívání
hostovaných řešení provozovaných prostřednictvím cloud computingu. (Microsoft)
Vivienne Tam navrhla módní design nových notebooků HP
Nejnovější digitální módní doplněk – mininotebook, jehož design vytvořila světově
proslulá designérka Vivienne Tam, na jarně
a motýlkově laděné tiskové konferenci představila společnost HP. Tváří produktu HP
Mini 210 Vivienne Tam Edition se stala zpě-
pořit výkon služby v oblasti činnosti strážníka v terénu a to formou dostupnosti služeb ISMP – POVS přímo z terénu, operačního střediska s vazbou na GIS a reporting
z ISMP – POVS.
Nákup licenčních práv a související technické podpory komplexního návrhového
systému pro elektronické systémy a podsystémy
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 30.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5723140
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: České vysoké učení technické
v Praze – Fakulta elektrotechnická
Popis: Nákup licenčních práv a související
technické podpory komplexního návrhového systému pro elektronické systémy a podsystémy
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
vačka Klára Vytisková ze skupiny Toxique.
Součástí kampaně je i facebooková aplikace s možností vyhrát dokonce tři z těchto
designových skvostů. Klára Vytisková, která
designový notebook HP Mini 210 Vivienne
Tam Edition na českém trhu reprezentuje,
říká: „Mám ráda zlaté doplňky, takže se mi
Vivienne Tam úžasně trefila do vkusu. Navíc
jsem často na cestách, kde je pro mě tenhle
maličký a lehký notebook ohromně praktický, protože se vejde do kabelky. Můžu si
tak svoje přátele vozit všude s sebou a přes
Skype nebo Facebook s nimi být neustále ve
spojení.“
(HP)
Symantec Hosted Services uvádějí na trh
službu Symantec Hosted Endpoint Protection
Společnost Symantec Corp. oznámila oficiální uvedení služby Symantec Hosted Endpoint Protection. Tato nová služba založená
na cloudu je určená malým a středním organizacím, které chtějí zavést komplexní zabezpečení vlastních počítačových systémů bez
potřeby dalšího hardwaru a softwaru pro
správu. Zákazníci nyní budou moci využít
jednoduchost a pohodlí služby založené na
cloudu k ochraně svých přenosných počítačů, stolních počítačů a souborových serverů
se systémem Windows před narůstajícím
množstvím stále důmyslnějších hrozeb.
(Symantec)
Dodávka sestav personálních počítačů
pro Ministerstvo financí v roce 2010
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 17.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5718711
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
financí
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky
je dodávka do místa plnění 1000 ks sestav
personálních počítačů a poskytnutí záruky
po dobu min. 60 měsíců. Vše dle specifikace a za podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci.
Verejna-soutez.cz
veřejné zakázky online
www.verejna-soutez.cz
www.parlament-vlada.cz
39
rubrika
stavebnictví
aktuálně
AGC Glass Europe a Fassaden Glas Technik Polska spojují své síly
AGC Glass Europe, evropský lídr v oblasti
skla, získal 70 % podílů společnosti FGT Polska, která je klíčovým subjektem architektonického skla v Polsku. Fassaden Glas
Technik Polska (FGT) vyrábí špičkové díly
architektonického skla pro stavebnictví.
Společnost řídí jednu z největších pecí ohýbání skla v Evropě. Spojením svých sil posílí AGC a FGT svoji pozici na rostoucím stavebním trhu ve střední Evropě a zejména
v Polsku. Polsko je v podstatě jedinou evropskou zemí, která v roce 2009 zaznamenala
nárůst svého HDP. Společnost by pravděpodobně mohla získat, v souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím Evropy
EURO 2012, zakázky na výstavbách hotelů
a obchodních budov, které se k dané události váží.
(NSC)
PSJ zvoleno Zaměstnavatelem roku na
Vysočině
Akciová společnost PSJ je držitelem prestižního ocenění nejlepší Zaměstnavatel roku
2010 v kraji Vysočina. Personální ředitel
Mgr. Karel Bezděka toto ocenění převzal ve
čtvrtek 6. května v Olomouci v rámci regionálního vyhlašování výsledků. Pořadí celo-
veřejné zakázky
Komplexní pozemkové úpravy (dokončení přídělového řízení) v k.ú. Semošice,
Drahotín, Nemanice, Železná u Smolova
a Zámělíč, okres Domažlice
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 30.06.2010
Region: CZ: Plzeňský kraj
I.D.: 5718677
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice
Popis: Vypracování návrhu komplexních
pozemkových úprav (dokončení přídělového řízení) v k.ú. Semošice, Drahotín,
Nemanice, Železná u Smolova a Zámělíč,
okres Domažlice (dále jen „KPÚ“) včetně
nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace
40
i nformační servis
státního kola bude prezentováno 10. června 2010 v Praze. Ocenění Zaměstnavatel
roku je svým rozsahem, regionálním rozměrem i počtem účastníků a kategorií ojedinělé v rámci České republiky. Již osm let
se zaměřuje na hodnocení personální práce
jednotlivých společností. Cílem této soutěže je zvýšit povědomí o významu oblasti
rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické
příklady jeho vlivu na podnikání.
(PSJ)
Sekyra Group představuje realizační projekt Rohanského ostrova
Poté, co radní hlavního města Prahy odsouhlasili urbanistický plán, představuje Sekyra Group finální koncepci projektu Rohanského ostrova, jehož výstavba by měla
probíhat v letech 2011 a 2028. Projekt, který
si vyžádá investici 12-15 miliard Kč, vybuduje Konsorcium Rohan realitní společnosti
Sekyra Group. „Projekt Rohanského ostrova je výjimečný svým rozsahem a urbanistickým významem pro celé hlavní město.
Koncepční řešení ve smyslu vize dlouhodobého rozvoje území bylo skutečnou výzvou,“
řekl k projektu Ing. Leoš Anderle, ředitel
developmentu Sekyra Group. „Rohanský
ostov se stane významnou pražskou oddychovou zónou.“
(Sekyra Group)
Nový web Ekospolu umožňuje snadné
srovnání cen nových bytů v Praze
Přední česká developerská společnost
EKOSPOL a.s. má od 1. května 2010 zbrusu
nové webové stránky. Cílem redesignu
webové prezentace bylo především zpřehledění nabídky developera potenciálním
klientům. Prezentace také nabízí několik
praktických technických novinek, které
usnadní a zjednoduší pohyb klienta na
stránkách. Přímo na homepage najde klient
také praktický vyhledávací filtr a interaktivní mapu bytových projektů. „Díky tomu
pro zavedení výsledků KPÚ do katastru
nemovitostí. Účelem je ve veřejném zájmu
upřesnit grafické přídělové plány a dále
prostorově a funkčně uspořádat pozemky,
scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření vlastníků půdy;
v těchto souvislostech k nim uspořádat
vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství
a zvýšení ekologické stability krajiny.
Zimní stadion Jihlava – rekonstrukce –
vedlejší hala zimního stadionu pro účely
„Veřejného sportoviště pro lední sporty
v ulici Tyršova, Jihlava
Druh zakázky: Stavební práce
Lhůta pro podání nabídek: 14.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5718666
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
mohou klienti velmi snadno srovnávat ceny
našich bytů s konkurencí, což bylo přesně
naším cílem,“ říká Evžen Korec, generální
ředitel a předseda představenstva EKOSPOL
a.s. „Protože naší dlouhodobou firemní strategií je nabízet nejlevnější nové byty v celé
Praze, je snadná porovnatelnost našich ceníků s konkurencí stěžejní,“ dodává Korec.
(Ekospol)
Cenu za nápaditost a Cenu stavebních
škol získala nová odvodňovací taška KM
Beta
Tato taška uspěla v soutěži výrobek roku
2009. Výsledky soutěže pořádané letos již
počtvrté byly slavnostně vyhlášeny v pátek
16. 4. 2010 v Národním stavebním centru.
Kromě tří hlavních cen, Ceny za nápaditost
a Ceny stavebních škol byla udělena také
Cena za design, Cena za provedení, Cena
veřejnosti a další ocenění. Soutěž pořádá
redakce časopisu Stavebnictví a interiér
vydavatelství Vega s.r.o. a Národní stavební
centrum Brno. V rámci soutěže hodnotilo 19
porotců z 18 partnerských škol celkem 42
nominovaných výrobků. U každého výrobku mohli hodnotit 5 kritérií (nápaditost, provedení, vzhled, širší význam, přínos k úsporám energie).
(asb-portal.cz)
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Popis: rekonstrukce vedlejší haly zimního
stadionu v Jihlavě k využití areálu veřejností
Revitalizace bytového fondu v městské
části Orlová-Poruba v rámci IPRM Orlová
Druh zakázky: Stavební práce
Lhůta pro podání nabídek: 17.06.2010
I.D.: 5736527
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: RPG Byty, s.r.o.
Popis: Revitalizace bytového fondu v městské
části Orlová-Poruba v rámci IPRM Orlová.
Verejna-soutez.cz
veřejné zakázky online
www.verejna-soutez.cz
www.parlament-vlada.cz
i nformační servis
aktuálně
Nová navigace od Samsungu NaviExpert
Společnost Samsung
Electronics Czech and
Slovak, s.r.o., přední
výrobce mobilních telefonů, nyní nabízí pro
mobilní telefony Samsung Monte (S5620)
navigaci NaviExpert ke
stažení zdarma. Rázem
tak uživatel získá volný
přístup k plné silniční
mapě Evropy, informacím o množství zajímavých míst či k tisícům
detailních městských
plánů. Tato nabídka se vztahuje jak na nové
přístroje, tak i na telefony, které si jejich
majitelé již zakoupili u oficiálních dealerů.
Systém NaviExpert si poradí také s určováním trasy se skutečným ohledem na dopravní situaci, takže vždy vyhledá tu nejefektivnější trasu.
(Samsung)
Český rozhlas Plzeň otevírá Rozhlasové
muzeum
Přesně před pětašedesáti let se v posledních
dnech druhé světové války začala psát historie Českého rozhlasu Plzeň. Ke svým narozeninám otevírá plzeňské studio unikátní
Rozhlasové muzeum. Architektonicky zajímavé interiéry nevyužitých prostor dřívějšího vysílacího pracoviště se změnily v galerii
historických přístrojů, nahrávací a záznamové techniky i přehlídku dobových radiopřijímačů a magnetofonů. Součástí muzea
je i historické vysílací pracoviště odkud se
veřejné zakázky
Zajištění systémové správy a podpory IT
infrastruktury pro Národní divadlo
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 18.06.2010
Region: CZ: Praha
I.D.: 5718705
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: NÁRODNÍ DIVADLO
Popis: Zajištění systémové správy a podpory IT infrastruktury pro Národní divadlo –
zajištění bezproblémového chodu infrastruktury (serveru, aktivních prvků a koncových stanic) a konzistence dat a zálohy
dat. Všechny práce, kde je to možné, budou
prováděny prioritně vzdáleným přístupem
a to včetně jednotlivých pracovních stanic.
Pouze v případech, kdy to není možné, se
budou řešit přímo u uživatele na místě.
Správa bude zajištěna ve všech areálech ND.
Areál Národního divadla – Historická budova, Divadelní 223/2; Provozní budova, Ostrovní 225/1; Nová scéna, Národní třída
1393/4;; Areál Stavovského divadla – Sta-
telekomunikace
dostávaly informace do celé republiky v srpnových dnech roku 1968. Část prostor je
věnována i významné technologické etapě
vývoje zvukové výroby – legendární elektroakustické laboratoři z konce šedesátých
let minulého století.
(Český rozhlas)
koprodej, Zákaznická zkušenost a nově
vzniklý útvar Inovace a Business Development. Celou tuto divizi povede Stanislav
Kůra a bude i nadále přímo odpovědný
generálnímu řediteli společnosti Luisi Antoniu Malvidovi.
(O2)
České radiokomunikace jako první zpřístupňují svoji bezdrátovou WiMAX síť
ostatním telekomunikačním operátorům.
České Radiokomunikace v loňském roce
zahájily poskytování vysokorychlostního
internetového připojení, hlasových a datových služeb prostřednictvím moderní technologie WiMAX ve 26 městech po celé České
republice. Zájem zákazníků o toto moderní
bezdrátové připojení předčil očekávání,
a proto se České Radiokomunikace rozhodly
na trhu k zatím ojedinělému kroku, a to
nabídnout ostatním operátorům možnost
přístupu k této službě pro své zákazníky. Díky
tomuto kroku budou mít zákazníci snazší přístup k této službě a navíc budou moci volit
z více operátorů. (České radiokomunikace)
Příbram na optice Dial Telecomu
Dial Telecom rozšířil svou optickou síť
o trasu Beroun–Příbram. Nová trasa je osazena WDM technologií. Díky této technologii je možné nabízet v tomto bodě i vysokokapacitní služby LAMBDA o kapacitách
1-10Gbps. Přístupový bod Dial Telecomu
v Příbrami je v objektu teplárny. Teplárna
má vysoké komíny vhodné pro umístění
antén, z nichž je přímá viditelnost po celém
městě. Tato výhodná poloha tedy umožňuje připojovat kvalitními rádiovými spoji
firemní a velkoobchodní zákazníky z celé
Příbrami a okolí.
(Dial Telecom)
Telefónica O2 posiluje strategii a inovace
V rámci organizačních
změn ve společnosti Telefonica O2 Czech republic
ohlášených v květnu vzniká divize Strategie a Business Development, která
zastřeší všechny aktivity
související se strategií,
Stanislav Kůra
rozvojem nových obchodních příležitostí a zvyšováním spokojenosti zákazníků. Nová divize se formuje z útvaru Strategie a rozvoj produktů, do nějž se
v rámci restrukturalizace začlení útvary Vel-
vovské divadlo, Železná 540/11; Palác
Kolowrat, Ovocný trh 579/6;; Anenský areál
– Provozní budova, Anenské náměstí 211/2;
Provozní budova, Anenské náměstí 948/2;;
Areál Ateliérů a dílen, Vinohradská
1535/117, Praha 3;; Areál Apolinář, Viničná 438/3, Praha 2
Harmonizace telematických systémů na
městském okruhu a vybraných radiálách
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 21.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5697444
Typ: Dodávky
Zadavatel: Technická správa komunikací
hl.m. Prahy
Popis: Realizace harmonizace telemat. syst.
na měst. okruhu a vybraných radiálách součásti komplex. syst. dopr. telematiky v HMP.
Uvedený syst. bude zahrnovat dodávku,
montáž a zprovoznění telemat. syst., a to
včetně infrastruktury, která zahrnuje konstrukce pro upevnění komplex. dohled. telemat. syst. apod. , napájení a datovou komunikaci. Přenos dat mezi systémem a Hlavní
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
T-Mobile pomáhá v boji proti zneužívání dětí blokováním nelegálního obsahu
Společnost T-Mobile se aktivně hlásí ke své
odpovědnosti při poskytování přístupu na
internet a začíná blokovat webové stránky
s dětskou pornografií podle databáze renomované britské organizace Internet Watch
Foundation. Současně začíná spolupracovat
s českou Horkou linkou Národního centra
bezpečnějšího internetu.
T-Mobile tímto navazuje na předchozí aktivity v oblasti ochrany dětí – např. vloni zavedenou službu Dětský zámek, díky níž mohou
rodiče zdarma znepřístupnit svým dětem
nevhodný obsah v mobilním telefonu či projekt „jaXmobilem bezpečně“, jehož cílem je
upozornit na problém kyberšikany.
(T-Mobile)
dopravní řídící ústřednou bude řešen po
stávající přenosové soustavě.
„Metodika LRIC, včetně modelu, pro
službu ukončení volání ve veřejných
mobilních sítích“
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 14.06.2010
Region: Česko
I.D.: 5718714
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel:
Popis: Předmětem veřejné zakázky na
služby je vytvoření metodiky výpočtu cen
na základě dlouhodobých přírůstkových
nákladů (včetně modelu LRIC) pro službu
ukončení volání ve veřejných mobilních
sítích a spolupráce při jejím zavádění do
praxe. Bližší specifikace viz Zadávací dokumentace.
Verejna-soutez.cz
veřejné zakázky online
www.verejna-soutez.cz
www.parlament-vlada.cz
41
Kdy už se projedeme
po Pražském okruhu?
Silniční okruh kolem Prahy je v současnosti největší a nejdůležitější dopravní stavbou, která po svém
dokončení významně ovlivní celý dopravní systém v Praze a okolních aglomeracích. Propojuje totiž dálniční tahy a radiální komunikace I. a II. třídy směřující do hlavního města Prahy.
Dokončený okruh umožní rozptyl radiální
dopravy do jednotlivých částí města a tím
sníží tranzit přes jednotlivé obytné čtvrtě
a obce nacházející se v prstenci okolo hlavního města Prahy. Estakáda přes údolí
Berounky a Vltavy navíc umožní další propojení při povodních.
Stavba je rozdělena na 11 úseků, které jsou
po technické stránce na sobě nezávislé –
čtyři jsou již v provozu, čtyři v přípravě
a zbývající tři se právě staví.
V současnosti jsou v provozu dvě souvislé
části okruhu – na západě města úsek Slivenec–Ruzyně (úseky 515–517), kde se napojuje D5, R6 a R7 a na východě úsek Satalice
– Běchovice (úsek 510), která spojuje R10
a D11 s navazující Štěrboholskou radiálou.
Tyto dva úseky dohromady měří necelých
17 km. Celková délka okruhu bude 83 km,
ovšem toto číslo se může ještě změnit
v závislosti na výběru výsledné varianty.
Ve výstavbě se nyní nacházejí stavby 512,
513 a 514, které spojují dálnici D1 se
stavbou 515 ve Slivenci, odkud vede již
provozovaný okruh až na Ruzyň – stavba
517. Chybějící část okruhu, stavba 511
42
v další fázi výstavby propojí provozovaný
úsek 510 s už hotovým úsekem 512–514
a dále s provozovaným úsekem 515–517.
V poslední etapě realizace dojde k výstavbě zbývajících částí 518–520, které okruh
zkompletují.
ÚSEK 512 D1–Jesenice–Vestec
Délka úseku je 8 750 metrů. Trasa úseku je
vedena od dálnice D1 u obce Kuří, dále mezi
Dobřejovicemi a Modleticemi severně nad
obcí Herink, odkud prochází jižně od obce
Osnice, kde překračuje potok Botič, a jižně
pod Jesenicí se napojuje na úsek 513 v prostoru budoucí křižovatky s dálnicí D3.Vlastní vedení trasy je vymezeno především
požadavkem minimalizovat vliv stavby na
stávající obce: Jesenice, Kocandu, Dobřejovice, Herink, Nupaky a Modletice.
Předpokládané uvedení do provozu je v létě
roku 2010 společně s úseky 513 a 514.
Projektant: Sdružení Pragoprojekt/Valbek – SOKP 512
Zhotovitel: Sdružení 512: Dálniční stavby
Praha, a.s., Skanska DS, a.s., Metrostav a.s.,
PSVS, a.s.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Cena stavby dle smlouvy bez daně:
3, 326 miliardy Kč
ÚSEK 513 Vestec–Lahovice
Délka úseku je 8 337 metrů. Vlastní stavba
úseku 513 začíná napojením na stavbu 512
D1–Jesenice–Vestec u křížení se silnicí
II/101 u obce Jesenice. V oblasti Točné vstupuje silniční okruh portálem Cholupice do
dvou, pro každý směr samostatných, téměř
dvoukilometrových tunelů, které procházejí v místech Komořanské stráně. Vyústění
obou tunelů je v portálu Komořany, přes
který přechází přeložka silnice Komořany–
Zbraslav. Dále následuje nejvýznamnější
objekt této stavby, 236 metrů dlouhý most
přes železniční trať Praha–Vrané a přes Vltavu. Stavba 513 končí v km 9,687, tedy na
začátku úseku stavby 514 Lahovice–Slivenec, v místě složitého křížení MÚK Strakonická, kde jsou součástí stavby 513 čtyři
direktní a jedna vratná rampa připojující se
k mostu přes Vltavu.
Předpokládané uvedení do provozu je v létě
roku 2010 společně s úseky 512 a 514.
Projektant: Pragoprojekt, a.s.,
www.parlament-vlada.cz
Zhotovitel: Sdružení Skanska DS, a.s.,
Skanska BS, a.s., Alpine Mayreder Bau
GmbH
Cena stavby dle smlouvy bez daně:
4 520 444 664 Kč
ÚSEK 514 Lahovice–Slivenec
Délka úseku je 6 030 metrů. Společně se stavbou 513 a 512 a již provozovaným úsekem
515 Slivenec–Třebonice vytváří jihozápadní
část celého okruhu, který propojí dálnici D5
(směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno).
Začátek trasy navazuje na úsek 513 v místě,
kde končí most přes Vltavu na levém břehu.
Na tento most trasa přímo navazuje mostní
estakádou, která překlenuje celé údolí
Berounky u Radotína a končí před jižním
portálem tunelu v km 11,750. Celková délka
estakády je 2 059 metrů. Na ni navazuje
tunel Lochkov, který se skládá ze dvou tubusů, pravého (stoupajícího) se třemi jízdními
pruhy a levého (klesajícího) se dvěma jízdními pruhy. Začíná portálem Radotín
a končí po více než 1 600 metrech portálem
Lochkov. Za tunelem trasa překračuje mostním objektem. Za mostem je vytvořenamimoúrovňová křižovatka Lochkov. Za křižovatkou se stavba napojuje na stávající část
Pražského okruhu (stavba 515).
Předpokládané uvedení do provozu je v létě
roku 2010 společně s úseky 512 a 513.
Koordinátor: Valbek, spol. s r.o.,
Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3
Zhotovitel: Sdružení
Strabag/Hochtief/Bögl
Cena stavby dle smlouvy bez daně:
7 511 021 545 Kč
Otevření jižní části okruhu
se zpožďuje
Kvůli nedostatku státních financí, ale i kvůli
nezvykle dlouhé zimě se dokončení jižní
části obchvatu zpožďuje. Původně měly být
všechny tři výše uvedené úseky otevřeny už
v dubnu 2010, nyní se hovoří oficiálně o létě,
neoficiálně o podzimu.
„Ředitelství silnic a dálnic nám garantuje nejpozději přelom srpna a září roku 2010. Radost
ztoho nemáme, ale důležité je, že výstavba plynule pokračuje,“ uvedl pražský radní pro
dopravu Radovan Šteiner (ODS).
Ještě horší scénáře ovšem nabízejí materiály radnic, přes jejichž území dálnice vede.
„Stavba okruhu pokračuje. Okruh nicméně
nebyl otevřen na jaře 2010, jak bylo plánováno, ale až na podzim. Vinu na zpoždění
má nutnost rekonstruovat úsek od Slivence
k nájezdu na D5 a dále zpoždění v úseku
stavby k dálnici D1,“ napsala třeba starostka Slivence Jana Plamínková na internetových stránkách obce.
(aa)
placená inzerce
zúčastnili jsme se
Kulatý stůl Comenia
s předsedou vlády ČR
Ing. Janem Fischerem, CSc.
V pořadí již sedmý „Kulatý stůl Comenia“ roku 2010 se odehrál 7. června
v kongresovém centru hotelu TOP
a jeho VIP hostem byl dosluhující předseda vlády ČR Ing. Jan Fischer, CSc.
Hlavním tématem debaty u diskusní večeře
bylo převážně bilancování prozatímní vlády
44
Jana Fischera, ze které se stala, alespoň co se
týče měřítek popularity, jedna z nejúspěšnějších vlád, a z Jana Fischera vůbec nejpopulárnější politik české polistopadové historie.
Během večera tak na Jana Fischera směřovaly otázky nejenom ohledně jeho nadcházejícího působení ve vedení EBRD, ale v dlouhodobějším horizontu i ohledně možného
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
pokračování jeho politické kariéry. Jan Fischer
v této souvislosti uvedl, že ačkoliv mu je profesně, ale i osobně bližší spíše nepolitická
funkce vědeckého zaměření, tak ho vývoj
v české politice, stejně jako v české společnosti,
nepřestane zajímat a že českou politiku bude
i nadále v rámci svých možností sledovat.
Mezi témata, kterým se jeho vláda chtěla
věnovat a o kterých věří, že se během více
než ročního působení v čele státu jeho vládě
podařilo rozvinout, patří důraz na rozpočtovou kázeň (ve které Jan Fischer zároveň
spatřuje dlouhodobější problém, se kterým
budou muset nadále zápolit vlády budoucí),
financování vědeckého výzkumu, narovnávání vztahu státu k církvím a v neposlední
řadě boj s extremismem.
Za práci vykonanou v souvislosti s posledně
jmenovaným tématem zároveň Jan Fischer
vyzdvihl přínos ministra vnitra Martina Peciny, který se tohoto kulatého stolu také
zúčastnil. Mezi dalšími význačnými účastníky večera byl například předseda hospodářské komory ČR Petr Kužel, slovenský velvyslanec J. E. Peter Brňo, či bývalá ministryně
informatiky Dana Bérová.
Tomáš Čáp
Výkonný prezident Comenius
www.parlament-vlada.cz
PROASFALT
VAŠE CESTA K EFEKTIVNÍ ÚDRŽBĚ SILNIC
Představujeme novou revoluční technologii pro údržbu silnic. Náš pracovní stroj je především určen na
lokální opravy povrchových prasklin, spár a výtluků.
Velkou výhodou této technologie je využití odpadu z frézování asfaltových vozovek – recyklátů. V izolovaném ohřívacím zásobníku se recyklát nahřívá na teplotu 150–160 °C,
aniž by se starý asfalt spálil a tím znehodnotil.
Takto nahřátý recyklát se v naší technologii znovu využívá a je v přibližně stejné kvalitě, jako živice opravované
vozovky.
Technologie, kterou používá stroj, zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek, který dává opravené
vozovce nové užitné parametry. Tím prodlužuje životnost
opravené vozovky minimálně o 3 až 5 let.
Použitím našeho stroje navíc nevzniká přechodová
spára, která je průvodním jevem současných poruch.
VÝHODY NAŠÍ METODY
• nizší cena oproti klasickým metodám frézování,
• efektivita – delší životnost provedené opravy umožňuje šetřit finanční prostředky určené na opravy výmolů
a výtluků,
• trvanlivost opravy – oprava touto metodou garantuje
životnost provedené opravy v rozmezí 3 až 5 let,
• krátká doba opravy výtluku – okamžitě po provedení opravy, která trvá 20 až 30 minut, je možno na záplatě jezdit, z čehož vyplývá žádné použití zábran, žádné
zbytečné kolny, výmoly lze opravovat i za plného provozu na velmi frekventovaných silnicích,
• zimní opravy – technologie se úspěšně může provádět
také v zimním období za mrazivého počasí do –10 °C
(pod tuto teplotu se náklady na opravu enormě zvyšují),
• ekologický přístup – použitím recyklátu likvidujeme
problematický odpad,
• překopy a spáry – naše metoda je vhodná také k provádění oprav prasklin ve spárách či srovnání roviny předchozích oprav výkopů, překopů nebo výmolů s rovinou
vozovky.
PROASFALT s. r. o.
Na Truhlářce 25/1581, Praha 8
tel. 266311450, fax: 266311451, e-mail: [email protected] • www. proasfalt.cz
zprávy
Nadační fond manželů
Livie a Václava Klausových
V prostorách Rožmberského paláce Pražského hradu se ve čtvrtek 27. května 2010
uskutečnilo již šesté setkání představitelů Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových s jeho dárci a dobrovolníky. Tohoto již tradičního setkání se
účastnili i zakladatelé nadačního fondu,
prezident republiky pan Václav Klaus
a jeho manželka paní Livia Klausová,
která je předsedkyní správní rady.
zaměřeno především na podporu vzdělávání různým způsobem znevýhodněných dětí
a dospívající mládeže.
Přítomným hostům byly představeny některé aktivity a hlavní projekty nadačního
fondu. V rámci této části setkání výkonný
ředitel a člen správní rady Ladislav Petrásek
poznamenal, že za dobu sedmileté existence
poskytl nadační fond 10 101 nadačních příspěvků v celkové hodnotě 10 mil 848 tis. Kč.
V závěru oficiální části poděkovali všem pří-
Představitelé nadačního fondu a jeho
zaměstnanci se takto každoročně setkávají
s těmi, kteří si zaslouží velké poděkování za
podporu a pomoc, bez níž by nadační fond
nemohl naplňovat své poslání, které je
tomným dárcům a dobrovolníkům zakladatelé nadačního fondu pan prezident a jeho
manželka, kteří zároveň 5 vylosovaným seniorům, účastníkům kurzů v rámci projektu
Senioři komunikují, předali mobilní telefony
jako výraz ocenění jejich snahy o osvojení si
znalostí v oblasti užívání osobních počítačů,
mobilních telefonů a platebních karet.
Součástí programu byl i malý hudební dárek
v podobě vystoupení souboru Virtuosi di
Praga v čele s panem Oldřichem Vlčkem a jeho hostů.
Druhou polovinu setkání představovala řada
neformálních rozhovorů, ve kterých byly diskutovány nejen otázky spojené s činností
nadačního fondu, ale i současné finanční
problémy, které se týkají celého neziskového sektoru.
Bližší informace o projektech a podrobné
výroční zprávy naleznete na www.nadacnifondklausovych.cz.
Fleet Management 2010 ve znamení
vyváženého a zajímavého programu
Více než stovka účastníků konference
Fleet Management 2010, která se sešla
28. dubna již tradičně ve velkém konferenčním sále Top Hotelu Praha, ocenila
nejen kvalitní a bezchybnou organizaci
konference, ale zejména vyvážený a velmi
zajímavý program a jeho informační přínos pro jejich každodenní práci.
Obor fleet managementu v ČR je sice oproti
rozvinutým západoevropským zemím stále
ještě v plenkách, čeští fleet manageři však
zjevně vítají konferenci jako platformu, kde
mohou sdílet své pozitivní zkušenosti a vzájemně se varovat před nefunkčními, byť
občas na první pohled lákavými postupy při
správě firemních flotil. Ústřední motto letošního ročníku „Neefektivní správa vozového
parku může vážně poškodit ekonomiku vaší
firmy“ se tak vinulo celým programem.
Celkem vystoupilo osm řečníků ve dvou blocích. Tématem prvního byla skrytá rizika
v řízení vozových parků a vystoupili v něm:
Robert Kotál, předseda představenstva
Dopravní akademie, s příspěvkem na téma
„Jak se vyhnout riziku při provozu firemních
automobilů“, Martin Romancov ze společnosti Deloitte Czech Republic, který hovořil
na téma finančních rizik při řízení fleetů,
Stanislav Zelenka, prezident České asociace fleet managementu, jehož příspěvek nesl
název „Vliv lidského faktoru na efektivní
správu vozového parku“ a Přemysl Žižka,
jednatel společnosti AZ Mobility, jehož
tématem byl aktuální vývoj automobilové-
46
ho trhu a jeho vliv na efektivní fleet management.
Ve druhém bloku na téma „Jak budovat konkurenční výhodu platnou v každé době“
vystoupili: Radim Kozel, jednatel poradenské společnosti Mobility Vision, který hovořil o tom, že i střední a malé firmy mohou mít
kvalitní fleet management, Ivo Hykyš,
vedoucí fleet managementu společnosti Siemens a Roman Macháček, správce vozového parku společnosti Family Frost, kteří
vystoupili na jednotné téma „Nové trendy
z pohledu správce vozového parku“ a Radovan Mužík z Incoma GfK, který hovořil o klíčových parametrech efektivního fleet managementu. Jeho příspěvek byl mimochodem
hodnocen účastníky konference ze všech nejlépe, když byl ohodnocen průměrnou známkou 1,31 a mezi ohlasy bylo možno nalézt
například toto hodnocení: „Výborné, vysvětlil, že tlak na snižování ceny při pořízení vozu
nemusí být z dlouhodobého hlediska tou
správnou variantou cenové politiky Fleet
Managera nebo nákupčího“.
V roce 2010 byla konference připravena
v úzké spolupráci s Českou Asociací Fleet
Managementu, což se zjevně osvědčilo. Prezident asociace, pan Stanislav Zelenka, se skvěle zhostil moderace odpolední více než dvouhodinové panelové diskuse za účasti 9
odborníků na fleet management z různých
typů firem. Zkušenosti panelistů s různými
firemními politikami správy vozových parků
se ukázaly jako velmi prospěšné pro otevření
diskuse se všemi účastníky konference a soudě
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
z diskusní atmosféry, byly pro ně nepochybně
přínosem. Nejdiskutovanějšími oblastmi byl
lidský faktor a jeho vliv na nákladovost vozového parku, metody vykazování soukromých
a služebních kilometrů, využívání telematických služeb a řada dalších. Panelisty této diskuze byli Monika Valovičová, správkyně vozového parku společnosti Bosch Diesel, Jan Kříž,
obchodní ředitel společnosti JASS, Marian
Miklavčič, vedoucí dopravy společnosti Siko
Koupelny, Radovan Mužík z poradenské společnosti Incoma GfK, Tomáš Sedláček, ředitel
úseku dopravní služby společnosti ČEZ správa majetku, Bedřich Schneebaum, správce
vozového parku obchodního řetězce Globus
ČR a Ivo Hykyš, vedoucí fleet managementu
ze společnosti Siemens.
V rámci konference byl prostor také pro
neformální setkání a výměnu názorů, stejně
jako například pro prohlídku vystavených
vozů značek Škoda, Hyundai a Toyota.
Odborným garantem byla výzkumná agentura INCOMA GfK. Generálním partnerem
akce byla společnost 3M Česko, hlavním
mediálním partnerem časopis FLEET firemní automobily a AutoBusiness.
Bližší informace získáte na www.fleetmanagement.cz.
www.parlament-vlada.cz
Data a dokumenty:
to nejcennější, co máme
Elektronická data jsou specifickou komoditou, která vyžaduje jistou péči a ruku
v ruce s tím související znalosti. Abychom
byli schopni se o elektronická data postarat po všech stránkách co nejlépe, připravuje společnost 4U SUPPORT na 16. června konferenci Data & Dokumenty 2010.
Na elektronická data a dokumenty přitom
musíme nahlížet z mnoha různých stránek:
musíme se o ně totiž starat v průběhu celého životního cyklu. Zatímco dokumenty
papírové jednou vytvoříme, zajistíme a uložíme, jejich elektronické protějšky vyžadují
péči poněkud jinou.
Musíme například zajistit jejich dlouhodobou dostupnost. Víte, jakou životnost mají
třeba média, na kterých máte svá elektronická data dnes uložená? Opravdu budou
archivní data čitelná za pět i deset let (nebo
i za delší dobu – dle legislativních požadavků)? A čím je přečtete? Podívejte se třeba,
jaký hardware nebo software se používal
k ukládání dat před patnácti či dvaceti lety.
Jsou dnešními prostředky tato data ještě
vůbec čitelná a dostupná? A jak zabránit
tomu, aby podobný osud nepotkal za dvě
desítky let naše „dnešní“ data?
Stejně tak důležitou otázkou je zálohování
dat: bez něj jsme při sebemenší hardwarové, softwarové či organizační (tzv. lidský
faktor) nehodě v koncích. Na světě je známo
obrovské množství firem, které po rozmanitých problémech s daty buď přišly
o významné finanční částky, nebo rovnou
musely ukončit svoji činnost. O legislativních
předpisech a nutnosti jejich dodržování ani
nemluvě.
Ostatně, ani samo zálohování není tak prosté, jak by se na první pohled mohlo jevit.
Když se na typické zálohování podíváme,
stále dokola kopírujeme stejná data – z nichž
se ovšem mění jen zanedbatelné procento.
Nekonečné kopírování stejného znamená
spotřebovávání kapacity zálohovacích
médií, snižování propustnosti sítě i produktivity. Zkrátka zvyšování nákladů, a to hned
na několika frontách. Opravdu nejde zálohování vyřešit efektivněji?
A to jsme se ještě nezmínili o datových
schránkách, které před rokem přinesly do
světa elektronických dokumentů skutečnou
revoluci. Tento moderní a pohodlný komunikační nástroj v mnohém překonal očekávání, jinde je naopak nenaplnil. Často je to
ale problém na naší straně: prostě proto, že
možnosti neznáme nebo neumíme využít.
Kompletní průřez informacemi o elektronických datech a dokumentech přitom mají
možnost získat účastníci konference Data &
Dokumenty 2010, která se pod záštitou společnosti 4U SUPPORT uskuteční ve středu
16. června 2010. Právě problematika datových schránek, zálohování dat, souvisejících
legislativních otázek či možností i hranic
současných technologií budou patřit
k základním konferenčním tématům.
Podrobnosti o celé akci včetně podrobného
programu lze nalézt na stránce www.konferenceit.cz
Tomáš Přibyl
placená inzerce
JUDr. František BRABEC
VII. TAJNÁ BRATRSTVA – PŘEVORSTVÍ SIONSKÉ STÁLO
JAKO ŠEDÁ EMINENCE V POZADÍ TEMPLÁŘŮ A ZEDNÁŘŮ
Převorství sionské
Převorství siónské představuje „…tajný řád
v pozadí templářských rytířů… tajně řídilo
mnoho nejdůležitějších událostí západních
dějin, a dokonce i dnes ovlivňuje, a účastní
se na mnoha mezinárodních událostí na
nevyšší úrovni… bylo řízeno velmistry, mezi
nimiž se nacházejí nejslavnější muži západní kultury….“
Předpokládá se, že kolem kláštera Notre–Dame–de–Sion v Jeruzalémě, ještě před
rokem 1099, vznikl a působil Siónský řád,
který se zabýval předpokladem existence
jistých velmi významných tajemství. Z tohoto řádu pak vzniklo Převorství siónské.
„…Převorství siónské – Prieuré de Sion –
bývá označováno za jednu z nejstarších
a nejvlivnějších tajných společností v Evropě….Základní prvek údajné moci Převorství siónského představuje tvrzení, podle
něhož jsou jeho příslušníci (a od nepaměti
byli) strážci jakéhosi obrovského tajemství
– jednoho z těch, která by v případě vyzrazení otřásla samotnými základy církve
i států. Převorství siónské, které je někdy
označováno (kromě mnoha dalších jmen)
rovněž jako Siónský řád či Řád Naší Panny
Siónské, samo uvádí za okamžik svého
zrodu první křížovou výpravu roku 1099.
Tehdy se ale mělo jednat o pouhé oficiální
vytvoření skupiny, jejíž samotná činnost
spočívající ve střežení jakéhosi nebezpečného tajemství sahá do mnohem vzdálenější minulosti. Převorství i templáři zůstali jednou a toutéž organizací řízenou
stejným velmistrem – až do rozkolu v roce
1188, od něhož se obě skupiny napříště ubíraly vlastními cestami.
Vlastní cesta Převorství sionského po roce
1188 rozhodně není tak jednoznačná. Podle
řady pramenů stálo Převorství sionské ve
48
středověku za zednářským směrem Rosenkruciánů.
Z dostupných, především ale důvěrných,
zdrojů lze předpokládat, že k Převorství
siónskému s velkou pravděpodobností patřil i mladý mnich Bernarda z Fontaine. Ten
kolem roku 1115 s pečlivě vybranými dvanácti mnichy založil v lese Bar-Suraube
opatství a klášter Clairvaux. Dvacetipětiletý
Bernard po svém příchodu do CLAIRVAUX
se stal velkou autoritou a postupem doby
vzal do svých rukou vedení celého Západu.
Je nasnadě otázka. Odkud pramení schopnosti a moc tak mladého mnicha-opata kláštera? Jak se tak mladý mnich stal opatem?
Jako pravděpodobné se jeví, že patřil
k rodové linii Merovejců, později nazývané
Rex Deus. Je rovněž pravděpodobné, že
k zmíněné rodové linii a zřejmě i k Převorství siónskému, patřil i Hugo z Paynsu. Podle
řady pramenů, kolem roku 1118 Hugo
z Paynsu a dalších osm rytířů se vydalo do
Jeruzaléma. Má se za to, že mezi devíti rytíři byl i André z Montbardu -strýc svatého
Bernarda.Ten také zřejmě patřil k rodové
linii Merovejců . Později v roce 1125 se k nim
připojil i další rytíř, hrabě Hugo ze Champagne. Hrabě z Champagne patřil mezi
přední lenní pány ve francouzském království a vlastnil pozemky rozlehlejší než sám
král. Je pozoruhodné, proč tento nesmírně
bohatý hrabě se vzdal svého majetku ve prospěch opatství a kláštera v Clairvaux a odjel
za devíti rytíři do Svaté země. Dá se usuzovat, že patřil rovněž k zmíněné rodové linii
a Převorství siónskému a že získal informace o tajemném pokladu krále Šalamouna.
Účelem cesty byla oficiálně účast na korunovaci krále Balduinola II, ale skutečným záměrem mělo být zajistit si přístup k místům, kde
stával Šalamounův chrám a k místům Božího hrobu. Jeruzalémský král Balduinola II.
jim přidělil část svého paláce na místě, kde
dříve stával Šalamounův chrám a kanovní-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
ci chrámu Božího hromu jim postoupili svůj
pozemek. A právě odtud se začíná odvíjet
templářské tajemství vedoucí k jejich vlivu
a moci, ale posléze i k jejich pádu.
Z dostupných pramenů vyplývá, že významnou osobou v počátcích Templářství
je Bernard z Clairvaux. Jeho význam přesahoval obvyklé meze a bylo v něm cosi
nadlidského. Narodil se roku 1090 v tvrzi
Fontaine u Dijonu (jde tedy o již zmíněného mnicha Bernarda, nyní již opata kláštera v Clairvaux). „… Vzdělání se mu dostalo v kostelní škole Saint-Vorles v Chätillonu
( Chätillon- Sur-Seine). Z dob jeho studií se
vypráví alegorický a velmi významný příběh: V kostele Saint-Vorles byla dřevěná
soška Matky Boží ztmavlá věkem více než
sluncem, s podlouhlým obličejem, velkýma
očima bez lesku, tvářemi ani buclatými, ani
propadlými. Tmavá stářím i původním
nátěrem drží Ježíška na klíně. Byla to Černá
pana. Legenda dále říká, že Bernard ji jednou při motlitbě požádal…(Ukaž, že jsi
matkou). Z Marinina prsu vytryskly tři
kapky mléka na Bernardovy rty. Je to alchymická alegorie… „ Skutečnost bude zřejmě
prozaičtější. Alegorie naznačuje, že Bernard
čerpal z hluboké studnice starých keltských
tradic a dalších dávných civilizací. Zdá se,
že Bernard byl zasvěcen keltským tradicím
a moudrostem dávných civilizací ještě předtím, než jako novic přišel do Clairvaux. Zdá
se, že kostel a kostelní škola Saint-Vorles
byly nositeli keltských tajemství, keltských
tradic a dalších mystérií dávných civilizací.
Patřil k tajnému řádu – bratrství k Převorství siónskému.
Dá se tedy vyvodit, že Templáři mají své kořeny jednak v tajemství dávných civilizací ukrytých v Šalamounově chrámu a keltských
tajemstvích (mystériích) a tradicích chráněných v kostelní škole Saint-Vorles. Zde také
s velkou pravděpodobností bylo jedno ze
sídel Převorství siónského. Tato tajemství
a tyto tradice se soustředily v opatství a klášteře v Clairvaux, kdy byl opatem Bernard
z Clairvaux (dřívější mnich Bernarda z Fontaine, později prohlášený za svatého).
V knize Mystérium katedrály v Chartres od
Louis Charpenier byl vysloven názor, že Bernard z Clairvaux zajisté neposlal Huga
z Paynsu a svého strýce Andréa z NINTBARDU do Svaté země ochraňovat poutníky. Je zřejmé, že šlo o získání tajemství Šalamounova chrámu. Za zmínku stojí
skutečnost, že „devět rytířů templu“ střežilo jen prostory bývalého Šalamounova chrámu, Božího hrobu a poutní cesty k nim. Neúčastnili se žádných bojů a zůstali sami
a nikoho mezi sebe nepustili. Účelem jejich
www.parlament-vlada.cz
pobytu nebyl boj, ale místo Šalamounova
chrámu a pozemků okolo Božího hrobu.
Nakonec se stali jejich jedinými obyvateli.
„…Probírali jeho sklepní prostory. Tolik
místa pro devět rytířů… Jediným možným
řešením této záhady je, že devatero rytířů
nepřijelo do Palestiny jen proto, aby chránili poutníky, nýbrž aby našli, získali a odvezli
velmi důležitou a mimořádně posvátnou
věc, která se na místě Šalamounova chrámu
nachází: Archu úmluvy a Desky zákona.
Pověst o Arše úmluvy má nesporně pravdivé jádro… Starozákonní Hospodin vše uspořádal z míry, počtu a váhy. Z toho vyplývá
existence fyzikálního zákona všeobecně platného pro celý vesmír. Lidská věda založená
na poznání zná z tohoto zákona pouze drobty. Metou všech badatelů a vědců je objevit
pomocí těchto drobtů zákon obecný… Někteří lidé s výjimečnou inteligencí, výjimečným intelektem, intuicí, či dokonce lidé,
u nichž nás napadá, jestli však nepřišli odjinud, takové cesty znali a k poznání univerzálního zákona směřovali, ba došli velmi
daleko. Je známo, že bez klíče člověk není
schopen univerzální zákon poznat…“
Je patrné, že mezi takovéto lidi, jimž se
podařilo v poznání univerzálního zákona
dojít velmi daleko, patřili i Templáři. Klíč
k poznání univerzálního zákona patrně získali v Palestině v pokladu Šalamounova
chrámu. Je rovněž patrné, že tento klíč získali i svobodní zednáři a velmi daleko
v poznání došel jeden ze směrů svobodného zednářství – Rosenkruciáni. Naznačují to
výsledky poznání významných Rosenkruciánů jakými byli např. Leonardo Da Vinci,
Izák Newton, René Descartes, hermetický
filozof Paracelsus, alchymista Roman Lull
a další. V knize „Poselství Da Vinciho kódu“
vyplývá, že Leonardo da Vinci, Izák Newton
a řada dalších Rosenkruciánů byli i velmistry Převorství siónského.
Převorství sionské a tajemství
pentagramu
S Pentagramem se setkáváme jak u Převorství siónského, tak u Řádu templářských
rytířů, kteří byli obviňováni z uctívání
„baronetu“ při pogromu na ně na počátku
14. století.
Co je Pentagram? Pentagram představuje
pěticípá hvězda,jako významné magické
znamení.. “… planoucí hvězda mágů“ nebo
také „muří noha“, současně silný pantakl,
který jako kondenzátor magických fluid
poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou
nakreslený červenou barvou na panenském
pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly
a duchovnost…. zdvojení zase symbolizuje
moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou
postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram
magie bílé se zakreslenou hlavou mendes-
kého kozla „sabatu“ …Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je
pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu
zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na
dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům.
V Pythagorejském mysticismu symbolizuje
pentagram lidské bytí. Horní cíp je hlava,
další pak ruce a nohy…“
Obrácený pentagram je pak symbolem satanismu. Satanismus představuje rituální uctívání zla a souvisí i tzv. „černou magií“.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
S Pentagramem se, ale také setkáváme
u Leonarda da Vinci, který je považován za
Rosenkruciána (tajné bratrstvo – jeden ze
směrů svobodného zednářství), ale též za
jednoho z velmistrů Převorství siónského.
Jedná se o tzv. Vitruviovu figuru (nazývaná
též da Vinciho kánon člověka), která je
dílem Leonarda da Vinci „…vychází z pohledu na člověka jako na střed vesmíru; je to
kresba postavy vepsané do kruhu a čtverce.Čtverec je základem klasiky: tvar čtverce
se objevuje v klasické architektuře, pravý
úhel a symetrie jsou základem architektury…“ Základ v podstatě tvoří pentagram
s vepsanou postavou (viz vpředu), což je
symbolem bílé magie. Jaká tajemství jsou
vepsána v da Vinciho Vitruviově figuře? Toť
otázka. Rozhodně to souvisí s esoterikou
a magií.
S Rosenkruciány souvisejí rovněž mnohá
mystéria, esoterika, alchymie a magie. Objevují se jevy, praktiky a postupy související
s mystérií, esoterikou, alchymií a okultismem, které byly a stále jsou zahaleny rouškou tajemství. K nim patří i mnohé obrazce
navazující na tajemství pentagramu. Zůstává stále tajemstvím co je v nich vepsáno, jaká
tajemství obsahují.
Horní část obrazce představuje křídla, tedy
symbol létání, uvnitř vepsaná špice by
mohla představovat raketu. Uprostřed symbol slunce. Co všechno znali Rosenkruciáni
již ve středověku? Jaká tajemství chránili?
To skutečně zůstává zatím tajemstvím.
(pokračování příště)
V článku byly použity prameny:
René Chandelle
Poselství da Vinciho kódu
Nakladatelství JOTA s.r.o
Brno 2005
Lennhoff, E.: Svobodní zednáři.
Petrklíč, 1993.
Barber, M.: Noví rytíři. Argo, 2006.
Hopkins, M.: Řád templářů – historické
souvislosti a mytické vazby.
Svojkovo&Co. nakladatelství, 2007.
Read, P.: Templáři. BB Art, 2001.
Charpentier, L.: Mystérium templářů.
Argo, 2006.
www.parlament-vlada.cz
49
rubrika
česká televize
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALE V ČESKÉ TELEVIZI
AFRICKÁ SPECIFIKA
V pátek 11. června 2010 bude zahájeno v Jihoafrické republice Mistrovství světa ve fotbale.
Je to velkolepá událost, kterou vnímají miliardy fanoušků po celém světě jako sportovní
svátek, plně srovnatelný s pompézností olympijských her. Bohužel se tentokrát obejde bez
českého národního výběru a tím i bez českých
fanoušků, kteří budou moci vstřebávat fotbalové zážitky téměř výhradně prostřednictvím vysílání České televize. Pro veřejnoprávní médium je šampionát v JAR v tomto
roce po ZOH nepochybně druhá velká
výzva. O tom, jaký význam ČT přikládá MS
ve fotbale, svědčí i skutečnost, že přenosy
z JAR budou na ČT HD vysílány ve vysokém rozlišení – stejně jako tomu bylo
u ZOH ve Vancouveru.
Na rozdíl od ZOH jde přece jen o jednodušší akci i vzhledem k tomu, že se tentokrát
jedná o přenosy pouze z jednoho sportovního odvětví. ČT odvysílá v přímém přenosu všechny zápasy. Celkem jich bude 64.
Zpočátku půjde o tři zápasy denně vysílané
na ČT2 a na sportovní stanici ČT4. V rozhodujících fázích turnaje pak budou přenášeny dva a ve finální fázi dokonce jen
jeden zápas denně. Časově je vše rozvrženo tak, aby divák mohl sledovat všechny
zápasy. Komentátoři ČT budou pracovat
v mimořádně náročných podmínkách.
Pomineme-li ne zcela bezpečné prostředí
v JAR, je třeba brát v úvahu i obrovské vzdálenosti mezi městy, kde budou jednotlivé
zápasy probíhat. Pro reportéry bude každodenním chlebíčkem časné vstávání, ale
i pozdní noční návraty z místy až tisíc kilometrů vzdálených destinací. Občas bude
nezbytné i jednorázové přenocování v místě zápasu. Vzhledem k počtu odvysílaných
hodin sice nemůže MS v žádném případě
konkurovat nasazení při ZOH, ale i tak to
bude pro Redakci sportu ČT znamenat
enormní profesionální nasazení po dobu
jednoho měsíce.
Ladislav Šticha
tiskový mluvčí ČT
DOKONALÝ SERVIS PRO DIVÁKY
Neúčast našich fotbalistů poznamená i velikost týmu, který vysílá do Afriky Redakce
sportu ČT. Fotbalového svátku se zúčastní tři
komentátoři – Pavel Čapek, Jaromír Bosák
a Ondřej Lípa. V Praze budou na MS pracovat dvě produkční skupiny. K dispozici
bude i fotbalové studio. Moderovat budou
fotbaloví redaktoři David Kozohorský
a Vlastimil Vlášek. Oba doplní dlouhodobý
externí spolupracovník Karel Diviš. Počítá
se rovněž s exkluzivními hosty, z nichž přislíbili účast prozatím Vladimír Šmicer, Karel
Poborský nebo Patrik Berger. V jednání jsou
Pavel Nedvěd a Petr Čech. Navíc dění
v každé skupině šampionátu bude posuzovat
jeden expert – například Josef Csaplár,
Radek Bejbl nebo Pavel Kuka. K nim budou
zvány další fotbalové osobnosti doby současné i minulé. Každý hrací den, zhruba ve
22.40 hodin, se objeví na obrazovce ČT denní
souhrn, sestřihy a rozhovory.
placená prezentace
KVALITNÍ NOTEBOOKY
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY!
3 roky NEXT Bussiness day • Oprava probíhá přímo u Vás ve Vaší firmě
nebo doma a to do druhého dne od nahlášení závady. Máte tedy Váš
notebook a data okamžitě opět k dispozici.
+ 3 roky Accidental damage cover • Váš notebook a Vaše investice do
jeho pořízení je kompletně ochráněna. Při náhodném poškození či zničení
notebooku Vaší chybou je vše bezplatně napraveno společností Dell
Převratný multimedialní nástroj s novým procesorem i7
5
Studio XPS 164
PH
47 990 Kč vč D
Procesor: Intel Core i7 Processor 720 QM (1.60GHz,6MB cache)
Operační systém: Windows Seven Professional 64 bit
Paměť: 4096 MB 1333MHz DDR3 Dual Channel
Grafika: ATI Radeon HD 4670 1GB GDDR3
LCD displej: 16 palcový RGBLED Černá kůže Full HD1080p TrueLife
Audio a reproduktory: High Definition Audio (HDA), 7W integrované stereoreproduktory se subwooferem
Pevné disky: 500 GB Serial ATA (7200RPM) se senzorem pádu
Optické mechaniky: Blu-Ray/RW
Napájení: 6článková, 56Wh, Li-Ion baterie
Bezdrátové připojení: Wi-Fi: Dell Wireless 1397 (802.11 b g)
Bluetooth: Wireless Europe Dell Bluetooth 370 Card
Naše cena 47 990,– Kč, běžná cena:
85 990 Kč
Nejnovější typ Inspiron 1370 nabízí dlouhou výdrž baterie
a vysoký výkon.
Procesor: Intel Core 2 Duo SU7300 (1,3GHz,800MHz,3MB)
Operační systém: Windows Seven Home Premium 64-bit
Paměť: 4096MB (2x2048) 1067MHz DDR3 Dual Channel
Grafika: 512 MB NVIDIA GeForce G105M
LCD displej: 13.3" WLED HD(1366 × 768) s integrovanou 1,3Mpix kamerou, vrchní kryt
v černé barvě
Pevné disky: 320 GB Serial ATA (7200RPM) Senzosr volného pádu
Optické mechaniky: DVD+/-RW 8x
Napájení: 8-článková, 80 Wh, Li-Ion baterie
Bezdrátové připojení Wi-Fi: Bezdrátová karta Dell Wireless 1397 (802.11 b/g) Mini Card
Bluetooth: Dell 365 Bluetooth
Cena u nás: 18 490 Kč • Běžná cena:
26 990 Kč
6500
Dell Latitude E
PH
36 990 Kč vč D
370
Dell Inspiron 1
PH
18 490 Kč vč D
Nové notebooky Dell Latitude E6500, navržené pro zvýšení
produktivity a snížení celkových nákladů na vlastnictví
Procesor: Intel Core 2 Duo P9700 (2.8GHz,1066MHz,3MB)
Operační systém: Windows Seven Professional
Grafická karta: NVIDIA Quadro NVS160
Paměť: 4096MB (2x2048) 800MHz DDR2 Dual Channel
LCD displej: 15.4“ širokoúhlý displej WXGA (1440 × 900) s LED podsvícením, vrchní kryt v barvě Black
Audio a reproduktory: Zvukový čip Intel High Definition Audio 2.0, Dvoukanálový zvukový kodek s vysokým rozlišením; standardně
dva 8ohmové reproduktory se softwarem HD Audio 2.0
Pevné disky: 250 GB (7200 ot./min.) senzor volného pádu
Optické mechaniky: DVD+/-RW 8x
Napájení: 6článková, 56Wh, Li-Ion baterie
Bezdrátové připojení: Wi-Fi: Bezdrátová karta Intel WiFi Link 5100
Bluetooth: Wireless Dell 370 Bluetooth Card
Integrovaná webkamera 2.0Mpix
Cena u nás: 36 990 Kč • Běžná cena:
53 860 Kč
PCOUTLET.CZ • Na Truhlářce 25, 180 00 Praha 8, tel. 266 311 450
www.pcoutlet.cz • [email protected]
INZERENT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU KONFIGURACE • CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH
NOTEBOOKY DESKTOPY SERVERY MON ITORY SOFTWARE
NOTEBOOKY DESKTOPY SERVERY MON ITORY SOFTWARE
VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY E-SHOP: www.pcoutlet.cz
Download

Nemám se za co stydět - parlament, vláda, samospráva