černá azurová purpurová žlutá
Článek o výzkumu dopadu zemětřesení
v Japonsku na vnímání jaderné
energie najdete na str. 13.
Ročník
Roãník 12
15
č.
5/2008
ã. 6/
2011
www.mareco.cz
Právo a polotovar
Byla zavražděna mladá žena. Policie nakonec
po několika dnech dopadla muže podezřelého
z brutálního činu. Na základě tzv. biologických
stop, které na místě zanechal. Vyslýchala ho sice
už bezprostředně po objevení těla, ale mladík se
vymluvil na to, že v inkriminovanou dobu byl na
jiném místě s jinou ženou. Vyšetřovatelům by
velmi pomohl výpis hovorů z jeho mobilního telefonu, podle něhož lze určit, kde se podezřelý
v tom čase nacházel. Soud tedy vydal příkaz trojici mobilních operátorů, aby data poskytli.
Učinil to však pouze jeden. Zbývající dva se odvolali na březnové rozhodnutí Ústavního soudu,
podle něhož tyto údaje dlouhodobě uchovávat
nemohou. A je na jejich libovůli, zda krátkodobě
uložené informace policii poskytnou. Bez ohledu
na to, že tak obviněný mohl snadno uprchnout.
Státní zástupce zvažuje uložit v dalších podobných případech neochotným operátorům za nerespektování příkazu soudu pokutu – ta může
dosáhnout „až“ padesáti tisíc korun. Kdyby
nešlo o tragédii, nepřipadalo by vám to (vzhledem k jejich tržbám) komické? Podle poslance
Marka Bendy, jednoho z iniciátorů nedávné
změny zákona, není však ani riziko, že by občas
nějaký vrah mohl uniknout potrestání, důvodem
k tomu, aby byl občan „očipován“ a informace
o jeho pohybu uchovávali operátoři, jak tomu
bylo dřív, půl roku. S tím lze souhlasit. Dokáže si
prý ale představit, že by telekomunikační společnosti tato data uchovávaly několik dní. Škoda, že
ho to nenapadlo před změnou zákona. Tak jako
v mnoha jiných případech, i v tomto připomíná
náš parlament výrobnu legislativních polotovarů, které lze tvarovat podle potřeby, ale dobré
jídlo (rozuměj spravedlnost) se z nich často uvařit nedá. Přesně podle rčení: když se sejdou nad
jedním zákonem dva právníci, vyplynou z toho
tři právní stanoviska.
Miloš Vávrů
3 dou za pertaocítakéěnu
Informace pro
/ náklad
000 výtisků/ www.podnikatel-info.cz
/ www.podnikatel-info.cz
protop
topmanagement
management
/ cílená16 distribuce
Informace
Témata měsíce: Automobilový
/ Letecký
průmysl
/ Leasing a technologie
fleet management
Energetika / průmysl
Plynárenství
/ Export
/ Inovativní
Tiše, bez zápachu
Půj nie? J ro vým ání
v
p
do Užitost získá
a
e
Na elektřinu jezdí vlaky, proč by nemohly i automobily?
příl eností atků.
n
š
z
zku ch po
ý
nov
ou
y js
b
t
a
o
é pl elkéh
n
ě
žd u v .
Opo í můro h firem
c
n
noč český
tu
poč
e
sl s l
y
m
je
ů
opr ět roz
t
u
ký a 0 op
Čes e 201 átky.
c
r
v ro lné ob
ká
na p
áns
d
R
aČ l
l
i
d
a
a
zař Glob ort
m
Ka ie The Rep uhé
s
r
kladních aut, které budou jezdit V současné době je to „jen“ asi
Pro některé vzdálený sen,
stud hmark onec d
každodenně, spotřebuje asi 4 TWh 120 vozidel, ale velmi rychle jich
c
k
pro
jiné
hudba
blízké
n
elektrické energie ročně. Přitom se přibývá v souvislosti s tím, jak je
Be ? Na
budoucnosti. Tak nějak
0
u nás už několik let výroba pohy- energetické firmy nakupují po de1
by se dal zjednodušeně
20 ny.
buje kolem 70 TWh. Navíc elekt- sítkách. A také proto, že je několik
bude možné nabíjet zejmé- automobilek jako PSA Peugeot
.
shrnout postoj české
í
n
řt eti
ě veřejnosti k využití elekt- rovozy
na v době, kdy je přebytek energie, Citroën, Renault a Mercedes-Benz
n
s
é
např. v noci, takže to přispěje ke začalo u nás prodávat. Veřejných
romobilů v silniční dopraftov
a
stabilizaci sítě (zvláště s tím, jak dobíjecích stanic je k dnešnímu dni
n
–
vě.
Jak
vyplynulo
z
rozhose bude zvyšovat podíl obnovitel- víc než půldruhé stovky a valem buiti M
voru s Ing. Jaromírem
ných zdrojů na výrobě), protože dou přibývat s tím, jak se do jejich
n
i
f
In
elektromobily umožnují elektřinu zřizování zapojí Pražská energetika,
Marušincem,
Ph.D.,
MBA,
a
a j . blíž realitě jsou dnes zřej- efektivně skladovat.
ČEZ a zřejmě i E.on. Vznikají také
k
ž
rá SRN mě ti druzí. I na našich
firmy, které ve spolupráci s benzio
p
A jak vidíte ostatní alternativní novými čerpacími stanicemi budují
utá etiky v
silnicích tak bude přibývat pohony?
r
místa pro dobíjení elektromobilů.
k
g
iš
vozidel, pohybujících
Například pohon na stlačený zemní
Příl é ener
plyn (CNG) dnes vychází ekono- A jak to vypadá s elektrovozy na
se tiše a bez zápachu.
n
micky velmi zajímavě a po mnoho našem trhu?
der
Pane inženýre, hitem poslední do- desítek let tomu tak ještě bude. Ale Elektrokola nabízejí stovky firem,
4
5
8
Práce se značkou 9
Způsob vnímání firemní značky u veřejnosti
může úspěch společnosti na trhu jak podpořit, tak i negativně ovlivnit. Z výzkumu společnosti LMC mezi více než stovkou firem
vyplynulo, že aktivní práci se značkou zaměstnavatele se na základě poznatků z trhu
věnuje jen necelá třetina firem. Víc než 40 %
podniků ani přes výrazné signály z trhu k redefinování své značky nepřistupuje.
Současnému stavu trhu práce odpovídá zvýšená poptávka po kvalitních absolventech
a profesionálech s technickou specializací.
Ačkoliv se zaměstnavatelé s nabídkami volných míst v tomto segmentu doslova předhánějí, mnohým se nedaří volná místa obsadit podle očekávání. Jednou z alarmujících
příčin této situace je podle průzkumu nedostatečná práce s vnímáním značky zaměstnavatele. Průzkum společnosti LMC odhalil, že na základě poznatků z trhu redefinuje
svou značku asi třetina firem (32 %).
Naopak plných 42 % firem by rádo se svou
značkou pracovalo, ale chybí jim k tomu
know-how a finanční prostředky. Dalším často jmenovaným důvodem je firemní politika,
která nedovoluje pružnou práci se značkou.
Zbylá čtvrtina (26 %) firem se sledováním
vnímání své značky zaměstnavatele vůbec
nezabývá.
(pod)
Zelené budovy
Na semináři nazvaném Zelené stavění pro
budoucnost představila Nadace Partnerství
v Mramorovém sále České spořitelny v Praze
odborné veřejnosti projekt Otevřené zahrady,
který v Brně chystá pro obyvatele i návštěvníky. Koncem června t. r. byl v sídle Nadace
Partnerství slavnostně položen základní kámen. Stavba první zelené budovy administrativního typu v ČR a hravé vzdělávací zahrady
bude zahájena v červenci. Projekt je chápán jako otevřená učebnice pro všechny, kdo chtějí
v budoucnu šetřit provozní peníze za energie
a snižovat svou zátěž životního prostředí. (r)
12
17
žbu řád
ě
t
o
o
l pr ě je p
á
i
c
en op
Pot u v Evr
plyn ký.
o
.
vys
rdy
a
i
l
í mi
ř
t
e
š
mu
á
n
í
Uhl
ií je k
g
o
l
no ek, ja
h
c
e
d
t
fer rostře hopný.
s
n
Tra tivní p ncesc
e
efek onkur
k
být
18
27
by jsou tzv. alternativní pohony
vozidel. Jaké postavení mezi nimi
má a bude mít elektromobil?
V současné době ještě není uplatnění elektromobilů příliš široké, ale
do budoucna se to rychle změní. Už
dnes vidíme, že lze elektřinu jako
jediný zdroj energie používat v malých i středních osobních autech,
ale i v nákladních vozech a autobusech. Koneckonců, na elektřinu už
dávno jezdí vlaky, takže rozsah jejího praktického využití v dopravě je
obrovský a bude stále narůstat.
Zejména v souvislosti s poklesem
dostupnosti ropných derivátů – nejdříve asi dojde nafta a benzin, zemní plyn sice ještě nějakou dobu vydrží, ale při pohledu do delší budoucnosti sta a více let tam nic než
elektřina reálně vidět není. Sice se
mluvilo o tom, že se bude elektřina
skladovat ve vodíku, ale to naráží na
technické limity, zejména na nízkou
účinnost přeměny elektřina–vodík–
elektřina, která je asi 30procentní,
kdežto u cyklu elektřina–baterie–
elektřina se blíží 90 procentům.
Takže podle vás má největší perspektivu pohon elektřinou. Hlavním
problémem tedy bude, z čeho tu
elektřinu vyrábět?
Ano, ale naštěstí pro pohon vozidel
není potřeba příliš mnoho energie.
Spočítali jsme například, že milion
elektromobilů v ČR včetně ná-
energeticky už to tak efektivní není,
protože na to, aby byl zemní plyn
z vrtu vytěžen, transportován, natlakován a naplněn do vozidla, je
třeba srovnatelné energie (kterou
musíme vzít z elektrické sítě) jako
pro nabití baterií elektromobilu pro
stejnou dojezdovou vzdálenost,
a energie získaná spálením plynu je
potom spotřebována jaksi navíc.
Lze tedy říci, že je elektřina jako
pohon vozidel levná?
Ano, velmi, dnes vycházejí náklady
asi na 50 haléřů na kilometr. Pokud
bychom nabíjeli přímo od výrobce
elektřiny, bez poplatků za distribuční
síť, může být cena i poloviční.
Neohrozí tuto nízkou cenu případné rušení jaderných elektráren,
o kterém rozhodli v Německu?
Myslím, že ne, protože předpokládám, že my si výrobu elektřiny z jádra udržíme. Obecně ale v Evropě výrazně přibude decentralizovaných
zdrojů, jako jsou větrné, sluneční,
částečně i vodní, a také kogenerace.
A právě decentralizace vyvolá potřebu vyrobenou energii někde uchovávat a čerpat přímo u zdroje, bez přenosových soustav, což mohou do
značné míry řešit elektromobily.
Kolik je dnes v ČR provozováno
elektromobilů, a kolik máme dobíjecích stanic?
elektroskútry desítky, s elektromobily je to složitější – jediná firma u nás,
EVC Group, dělá homologované
přestavby automobilů Škoda a VW,
Peugeot dodává zatím hlavně energetikám, nemá dost vozidel pro běžné zákazníky, zato Citroën už prodává i jim, letos by měl začít i Renault,
do několika let snad budou i elektromobily VW, do tří let, možná dříve,
Škoda Auto, dostupné jsou vozy
Smart od Mercedesu, Tazzari Zero
a ze sportovních aut Tesla Roadster
a model S. Jsou firmy jako Think!,
které už vyrábějí elektromobily
delší dobu, ale do ČR je zatím nedodávají. Avia dodává podvozky
a kabiny pro britskou firmu Smith,
která je vybavuje jako elektromobily. Společnost SOR vyrábí elektroautobusy – jezdí už v Dopravním
podniku Ostrava i na Slovensku.
Ceny osobních vozů se pohybují asi
od 650 tis. do 1 mil. korun bez
DPH, desetimetrový autobus přijde
asi na 10 mil. korun.
V případě využití CNG se mluví
o jakémsi začarovaném kruhu –
výrobci vozidel váhají, protože
není dost plnicích stanic, a investoři do nich rovněž, protože je
v provozu málo vozidel. Jaké je to
u elektromobilů?
U elektromobility tohle naštěstí neplatí, protože nabíjecí stanice lze
Dokončení na str. 10
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /ãerven/ 2 0 1 1
Té m a m û s í c e
Je to také příležitost pro výměnu zkušeností a získání nových poznatků
Půjdou za prací do Unie?
Telegraficky
Podniky r. 2010
V každoroční soutěži Sdružení automobilového průmyslu o Podnik
roku 2010 byla jako nejlepší
vyhodnocena pětice firem –
Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o., Kovohutě Příbram
Nástupnická, a.s., Monroe
Czechia s.r.o., Robert Bosch
Odbytová s.r.o. a Škoda Auto
a.s. Rozhodujícími kritérii byly
hospodářský výsledek před zdaněním, přidaná hodnota na pracovníka a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb spolu
s jejich meziroční změnou.
Celkový hospodářský výsledek
(zisk) před zdaněním všech firem AutoSAP za rok 2010 byl
26 006,9 mil. Kč. Průměrná výše přidané hodnoty na jednoho
pracovníka v podnicích sdružení dosáhla 1 232 306 Kč.
(r)
Možnosti jsou
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
mobil: 602 768 918
e-mail: [email protected]
http://www.podnikatel-info.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Monika Procházková, Markéta
Machanová, Lucie Hrabálková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Ihm (předseda) • Ing. Jiří
Kyncl, člen sekretariátu, Sdružení
automobilovéhoprůmyslu • Zdeněk
Kubín, tiskové oddělení, Hospodářská komora České republiky
• PhDr. Milan Mostýn, manažer PR
a tiskový mluvčí, Svaz průmyslu
a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
výkonný ředitel, Kompass Czech
Republic s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl,
člen výkonného výboru a tajemník,
Svaz dovozců automobilů
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
Moravská typografie, a. s.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Nejhledanější profese a počet
volných míst v Německu
Prodavači a personál obchodů:
23 500
Elektrikáři: 15 500
Pečovatelé o seniory, sociální
pracovníci a vychovatelé:
22 500
Zdravotní sestry, asistentky
lékařů a maséři: 20 900
Personál do kanceláří: 16 400
Vedoucí skladů, skladníci
a dopravní technici: 10 100
Personál hotelů a restaurací:
15 400
Prodejci ve službách a reklamě:
13 200
Zámečníci: 5500
Řidiči v dopravě: 8400
Zdroj: Bundesagentur
für Arbeit, březen 2011
Úplné otevření pracovního trhu dává migrantům příležitost načerpat
v zahraničí zkušenosti a současně
se v tamní zemi obohatit o kulturní
zvyklosti. Nicméně odchod za prací do zahraničí není zadarmo.
Pracovník musí ovládat cizí jazyk,
opustit rodnou zemi a přizpůsobit
se jiné kultuře.
O volném pohybu osob na vnitřním
trhu diskutovali nedávno zástupci
veřejné správy, podnikatelů a zaměstnanců se širokou veřejností
v Evropském domě v Praze.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a především pak krajské pobočky Úřadu práce ČR a jejich
kontaktní pracoviště v pohraničí
zaznamenaly zvýšený zájem veřejnosti o informace a poradenství, jak
v zemích EU pracovat. „Nicméně
na každý pohovor je potřeba řádně
se připravit. Žadatelé o práci v zahraničí často nemají jasnou představu o své budoucí práci, zapomínají na kvalitní životopisy v cizím
jazyce a informování se o uznání
své kvalifikace,“ uvedla Věra
Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV
ČR. Při hledání práce ve všech zemích EU, ale i v Norsku, na
Islandu, v Lichtenštejnsku a ve
Švýcarsku je široké veřejnosti nápomocna informační a poradenská
síť EURES při krajských pobočkách Úřadu práce ČR. Čeští občané
velmi málo migrují. Podle studie
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je například pro vysoce
kvalifikované žadatele o práci v zahraničí motivací až to, že nabídnutá
Vyhráno ještě není
Meziročně o 2,8 %, tedy
o 0,3 procentního bodu víc
než předpokládal předběžný odhad, rostla v letošním
prvním čtvrtletí česká
ekonomika. Ve srovnání
s předchozími třemi měsíci
se HDP zvýšil o 0,9 %,
zatímco květnové odhady
statistiků byly okolo 0,6 %.
Tahounem zvýšení tvorby hrubé přidané hodnoty byl stejně jako v předchozích čtvrtletích zpracovatelský
průmysl, a to především výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, hutní zpracování a slévárenství,
a také výroba kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků.
Na straně poptávky byl zdrojem ekonomického růstu především zahraniční obchod, pozitivní vliv mělo
i oživení investiční aktivity.
Ekonomiku táhl stejně jako v předchozím období zpracovatelský průmysl.
Opět se potvrdil zejména přetrvávající
význam automobilového průmyslu,
ale i hutnictví a strojírenství.
Statistická čísla do jisté míry příjemně překvapila. Další vývoj však stále
provází řada rizik a není vyloučeno
určité zpomalení růstu českého HDP
v průběhu letošního roku. „Je otázkou, zda si česká ekonomika zachová
podobnou dynamiku růstu i po zbytek
roku. Ekonomická situace EU je totiž
značně nestabilní, byť podle odhadů
Eurostatu vzrostlo její HDP v prvním
čtvrtletí t. r. o 2,5 %. V následujících
měsících bude vývoj eurozóny záležet zejména na situaci v Řecku, ve
Španělsku a v Portugalsku,“ uvedl
Dominik Vraňák, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Českou ekonomiku podle něho čeká,
i kvůli vysokým cenám ropy a zemního plynu a dalších komodit a mírnému ochlazení výkonnosti průmyslu
v zemích eurozóny, spíš zpomalení.
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 2,1 %.
(sp)
mzda je třikrát vyšší než ta, kterou
mohou získat na domácím trhu.
„Otevření německého a rakouského trhu nemělo pro český průmysl
žádné drastické následky. S ohledem na velmi nízkou mobilitu českého obyvatelstva, relativně slušný
životní standard a silnou sociální
síť nelze očekávat odliv českých
pracovníků do zemí EU,“ zdůraznila Pavla Břečková, členka představenstva AMSP a zároveň vedoucí katedry managementu Vysoké
školy finanční a správní. „ČR eviduje nedostatek některých profesí
už několik let a tradiční řemesla
jsou na ústupu. To bychom měli
zvrátit,“ dodala.
S tzv. umělou mobilitou a cílenými
migračními toky nesouhlasí české
odbory. „Prosazujeme plné uplatnění svobody pohybu v rámci EU.
Odmítáme však takový typ sociální
politiky a politiky zaměstnanosti,
který otevírá prostor pro zneužití
migračních toků jako nástroje tlaku
na snižování sociálních a mzdových standardů,“ zdůraznil Pavel
Janíčko, odborný poradce sociálněekonomického oddělení ČMKOS.
Mobilita je nicméně velkou příležitostí pro výměnu zkušeností
a načerpání nových poznatků.
Prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory Radomír
Šimek k tomu řekl: „Každá zkušenost zvenčí je k nezaplacení.
Mobilita je ale důležitá především
v době krize. Příliv mladých odborníků může dodat německé ekonomice, na níž je Česká republika silně závislá, nový impuls. Nicméně
znalost jazyka je klíčová, a to jak ve
vysoce, tak i méně kvalifikovaných
oborech.“
Debatu uspořádalo Zastoupení
Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE –
Českou podnikatelskou reprezentací při EU v rámci projektu zaměřeného na komunikaci prioritních témat EU v Evropském domě.
Michal Kadera
Právní poradna
Vyživovací povinnost u podnikatele
Výše výživného nezletilých
dětí se obecně
stanoví (mimo
jiné) v závislosti na příjmu rodiče, který má
výživné platit.
Tato metoda
však může být problematická v případě dětí podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných, a to
kvůli prokazování jejich skutečných příjmů. Nezřídka se stává,
že OSVČ mají podle svého daňového přiznání pouze minimální
příjmy, příp. jsou dokonce ve
ztrátě, ačkoli je jejich reálná majetková situace příznivější. V případě, že si podnikatelé do svých
nákladů zahrnují např. pořízení
luxusního automobilu apod., soud
tuto skutečnost může při stanovo-
vání vyživovací povinnosti vůči
nezletilým dětem zhodnotit tak, že
nelze hovořit o nákladech nutných
k dosažení příjmů, a že tedy výživné pro nezletilé děti má před takovými výdaji přednost. OSVČ
by tedy měly počítat s tím, že vykazují-li ve svém daňovém přiznání nízké příjmy, soud může při stanovení výživného podrobně zkoumat jejich účetnictví, z kterého lze
lépe získat představu o skutečných
majetkových poměrech podnikatele. Ten by měl mít též na paměti,
že pokud nepředloží své účetnictví, bude soud při stanovování výživného vycházet ze zákonné fikce, tj. že jeho průměrný měsíční
čistý příjem činí 12,7násobek životního minima (39 700 Kč),
a bez dalšího stanoví výživné z této částky. Iva Frömlová, advokát
www.advokatCR.cz
Ráj pro podnikání
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
Masarykova 118, Business Park
Modřice, 664 42 Modřice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 22. 6. 2011
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
S úplným otevřením německého a rakouského pracovního trhu se občanům České
republiky od 1. května
otevřel celý pracovní trh
Evropské unie a symbolicky
odpadla jedna z klíčových
překážek našeho plného
členství v EU. Řada souvisejících bariér, jako je uznávání kvalifikací a znalost jazyka, však ještě přetrvává.
Podle průzkumu německých
zahraničních hospodářských
komor v 16 zemích střední
a východní Evropy obhájila
ČR už popáté za sebou
pozici nejatraktivnější
země tohoto regionu.
Z hlediska transparentnosti při zadávání veřejných zakázek byla
však hodnocena nejhůře.
Na verdiktu se podílelo téměř tisíc
převážně německých podniků, které v tomto teritoriu působí. I další
tři příčky zůstaly ve srovnání
s loňským rokem beze změny: dru-
hé bylo Polsko, třetí Slovinsko
a čtvrté Slovensko.
Oslovené podniky hodnotily v rámci průzkumu také hospodářskou situaci a investiční klima dané země.
Důležitou roli hrála v hodnocení
mj. transparentnost při zadávání veřejných zakázek, kde ČR skončila
na posledním místě – za Kosovem
a Albánií! O mnoho lepší to nebylo
ani z hlediska spokojenosti místních
investorů se stavem korupce a kriminality. Proti loňskému roku se
dokonce výrazně zhoršila. Investoři
si nejvíce cení pracovní sílu – její
vzdělání, kvalifikaci, dostupnost,
náklady a produktivitu.
(pod)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
3
ManaÏer roku
Jsem týmová hráčka
Manažerka roku Senta Čermáková míří ve své kariéře hodně vysoko
Stovky a tisíce lidí u nás na
vizitce používají slovo „manažer“. Českou jedničkou
mezi nimi je však oficiálně
jen jeden. Pardon – jedna!
Manažerem/manažerkou
roku 2010 se stala Senta
Čermáková ze společnosti
Hewlett-Packard. Poprvé
v osmnáctileté historii ankety vystoupila na nejvyšší
stupeň žena.
Dvacet let je prakticky u jedné firmy
a míří v ní hodně vysoko. „Používám tzv. Scenario Planning, což
znamená, že si pohrávám s několika
různými variantami své kariéry.
Uvidím, která z nich vyjde,“ napsala
pro náš měsíčník a loučila se pozdravem „Zdravím Vás z horkého
Las Vegas.“ Kdepak, nebyla tam
v kasinu, ale za prací …
Když chceš, tak můžeš!
Worldwide Media and Analyst TS
and Industries Director. Tak zní
přesné označení funkce vždy usměvavé dámy, která je sice doma
v Praze, ale velmi často pobývá
právě v USA a v dalších destinacích, kde má „její“ firma své kanceláře.
Na paní Čermákové nezaujme jen
vysoká odbornost, široký úsměv,
sympatické vystupování, ale
i křestní jméno. I na ně padl dotaz
při vyhlašování ankety na Žofíně.
„Je to už dávná historie. Můj dědeček měl ještě před babičkou lásku
Sentu, a chtěl tak pojmenovat některou z dcer. Babička nechtěla,
Manažerka roku 2010 Senta Čermáková.
a tak dědečkovo přání splnila až
moje máma,“ vysvětluje Senta Čermáková, jak přišla k netradičnímu
křestnímu jménu.
Jako ústřední heslo své kariéry si
vybrala „Když chceš, tak můžeš“.
A teď vysvětluje, proč: „Já jsem si
ho vlastně sama nevybrala, já jsem
je dostala jako dárek na cedulce,
když jsem byla malá. Od táty k Vánocům. To krédo se mi několikrát
hodilo a pořád mu věřím. S jedinou
výjimkou: když je člověk nemocný,“ tvrdí paní Senta.
Manažerkou od školy
Od malička se ve školních lavicích
vymykala nejen netradičním křestním jménem, ale i přístupem k okolí. „Asi jsem měla v sobě už tehdy
manažerské sklony a ty se u mě
projevily hodně brzo; organizovala
jsem školní výlety, vymýšlela dětské hry a soutěže, později jsem jezdila na tábory jako vedoucí,“ vzpomíná. Zatímco ostatní spolužačky
snily o modelkách a nablýskaných
přehlídkových molech, ona měla
od začátku jasno, její sny mířily
úplně jiným směrem: „Byla to věda, koníčky jako matematika a biologie,“ říká.
Je možná trochu ironií osudu, že
k současnému úspěchu ji přivedla
ne přímo náhoda, ale rovnou vyhazov, byť spíš formální: „Vyrostla
jsem z marketingové asistentky,
pak jsem povyšovala až k postu
marketingového šéfa pro Česko.
Moje tehdejší společnost se spojovala s H-P a já jsem přišla o své
místo, ale také k nabídce od H-P,
což považuji za průlom v kariéře;
z marketingu jsem se dostala do
managementu.
Senta Čermáková pracuje převážně
odpoledne a večer, protože denní
režim jejího týmu spolupracovníků
v USA je posunut o šest až osm hodin. „Nemohu přesně říci, jak početný tým lidí se mnou, nebo pode
mnou, pracuje. To vždy záleží na
projektu, který děláme,“ říká.
Češi? Dobří manažeři!
Za roky spolupráce dokáže charakterizovat rozdíly mezi manažery v Česku a za „velkou louží“.
„V Česku je dost běžné, že nejlepší
manažer je silný, neústupný, tvrdý.
Já si ale myslím, že větší výhodu
mají týmoví manažeři, kteří velmi
dobře vyjednávají a komunikují.
Na to existuje hezké africké přísloví – chceš-li jít rychle, jdi sám,
chceš-li dojít daleko, jdi s někým.
Chci tím naznačit, že pokud si dob-
ře sestavíte tým, lidi v něm správně
nadchnete, motivujete pro společný
týmový cíl, pak vám to dá obrovskou manažerskou sílu a dlouhodobost. Já jsem typická týmová hráčka, týmová manažerka a to považuji
za svoje manažerské štěstí,“ vysvětluje paní Čermáková.
A na konto odlišnosti manažerů
v různých koutech světa se zmiňuje
i o dalších jemných nuancích:
„Myslím si, že management lidi
hodně spojuje a že jeho principy
fungují na celém světě téměř stejně.
Je důležité znát kulturní odchylky,
které jsou pro management velmi
důležité a na něž si je třeba dát pozor. Čeští manažeři jsou do globální ekonomiky velmi vhodní. Jsou
pracovití, systematičtí, dynamičtí,
féroví, mají velmi dobrý základní
přehled, jsou politicky a kulturně
nekonfliktní“.
Knihy čte v angličtině
Pracovitost a píle ostatně přivedla na
pomyslný trůn Manažera roku i Sentu Čermákovou. „Je to potěšující,
zbourala jsem další bariéru a mám
z toho radost,“ sdělovala už po vyhlášení své bezprostřední dojmy novinářům. „Myslím si, že obecně mi
nahrálo to, že nepracuji na českém
trhu, ale na mezinárodním. Chápu to
tak, že se ti lidé promítají do mě. Podle nich jsem udělala úspěch ve světě, tak proč bychom nemohli být
úspěšní i my. Asi tak uvažují. Vypadá to naoko jednoduše, ale lidé se
tím inspirují. Jsem však aktivní i na
českém trhu, zejména v oblasti
mezioborového mentoringu pro ženy-manažerky Odyssey, Mentoringu
ČVUT. To je má dobrovolná přednášková a osvětová činnost.“
Čeština, angličtina a ruština jsou tři
jazyky, kterými paní Senta vládne:
„Vzdělávám se intenzivní četbou
odborné literatury a beletrie. Před
třemi lety jsem si z Ameriky přivezla čtečku elektronických knih a čtu
v ní v průměru jednu knihu týdně,
převážně v angličtině. Z beletrie se
orientuju podle seznamu 1001
knih, které byste měli přečíst, než
umřete, od Petera Boxalla.“
Po vyhlášení ankety Manažer roku
se ze Senty Čermákové stala celebrita. Zájem o ni byl v médiích velký, k čemuž možná přispělo i to, že
jejím manželem je známý český
novinář Miloš Čermák. „Zpočátku
jsem se vdávat nechtěla. Pak jsem
se ale zamilovala do Miloše a přála
si mít s ním pět dětí. Nakonec nám
ale bohatě stačí dvě,“ řekla Magazínu MF Dnes.
A jestli budou děti Vavřinec a Jolana spíše manažeři po mámě, nebo
novináři po tátovi? „V našich dětech jsou namíchány geny obou
z nás a bylo by předčasné hádat, jak
s nimi děti naloží,“ uzavírá Senta
Čermáková.
Jan Hrabálek
www.manazerroku.cz
Manažeři velkých firem nejsou doceněni
se prosazující firmu. Významnou
roli v tom samozřejmě sehrál i jím
vytvořený manažerský tým, k němuž jsem se připojil v privatizačním roce 1996, na počátku studia
na vysoké škole. Jinak myslím, že
každé ocenění dobře odvedené práce je cenné a současně důležité pro
další motivaci, jak vlastní, tak
i spolupracovníků. Na rozdíl od
mediálně protežovaných umělců,
sportovců nebo tzv. celebrit, je manažerská práce vhledem k tvorbě
hodnot, zaměstnanosti, pokroku,
pracovitosti i talentu relativně nedoceněna. Bez kvalitního managementu a schopnosti realizovat vize
by v našem případě možná v Benešově už žádná strojírenská firma,
zaměstnávající dnes na 300 lidí,
nebyla.
Na sedmém místě v anketě
Manažer roku 2010 skončil
Ing. František Kulovaný jr.,
MBA, který zvítězil v kategorii Manažer střední firmy
do 250 zaměstnanců. V benešovské firmě Baest pracuje
34letý absolvent tří vysokých
škol od ukončení studia.
Je Česko stále považováno za
strojírenskou velmoc?
Český průmysl má ve světě pořád
dobré jméno, převládá však vnímání
našich podniků jako „relativně levných a kvalitních“ výrobců strojů
a zařízení. Realitě to ovšem v některých aspektech už neodpovídá. Máme stále víc podniků s výrobky na
světové úrovni. Jejich konkurenceschopnost však oslabuje výrazný růst
přímých a nepřímých nákladů v posledních letech, pokulhávající produktivita práce, malá dynamika inovací výrobků i technologií a v neposlední řadě prohlubující se nedostatek odborně i jazykově kvalifikovaných, motivovaných a pracovitých
lidí. Tyto faktory představují do budoucna, když ne přímo hrozbu, tak
bariéru dalšího rozvoje. Kdo ovšem
provede reformy v institucích, ekonomice a vzdělávacím systému
rychleji a efektivněji, ten se prosadí
lépe. České strojírenství má do budoucna i další šance. Ty vidím
v energetice, ekologii a zejména –
pokud se zklidní situace po nedávné
události v Japonsku – i v jaderném
strojírenství, kde jsme už v minulosti patřili k významným světovým
hráčům. Mohlo by to znamenat žádoucí diverzifikaci české nabídky
vedle automobilového průmyslu.
Dají se tyto obecné záležitosti
vztáhnout na vaši firmu?
Ing. František Kulovaný.
Předchůdce současného holdingu
společností BAEST neměl při
vstupu do tržního hospodářství
dobrou pozici. Původní státní podnik, vybudovaný na zelené louce
v roce 1986, byl pouhým výrobním
závodem bez jasného programu
a významnější vazby na trh. Počátkem 90. let min. stol. se stal samostatným státním podnikem.
Dnešní BAEST Machinery Holding zahrnuje dvě výrobní dceřiné
společnosti s pestrým výrobním
programem.
O jeho rozvoj se zasloužil váš
otec, který získal v roce 2002 titul
Manažer odvětví strojírenství.
V čem se podle vás jeho, a vaše
ocenění liší?
Na začátku byla zejména vize
a strategie mého otce Ing. Františka Kulovaného, kterému se podařilo z tehdy neperspektivního podniku vytvořit fungující a na konkurenčním mezinárodním trhu dravě
Hlavně v začátcích práce pro
Baest jste byl „synem svého otce“. Znamenalo to pro vás výhodu, nebo spíš motivaci ukázat, že
opravdu něco umíte?
Už za studií na gymnáziu jsem prošel praxí v několika odděleních firmy – od marketingu a obchodu přes
finance až po výrobu. Když jsem
později nastoupil na plný úvazek na
vedoucí místo, byl jsem nejmladším zaměstnancem firmy, sice synem generálního ředitele, ale v pozici, kde vám to nepomůže. Nanejvýš v tom, že musíte převzít mnohem větší díl odpovědnosti, a k tomu jste pod kritickým pohledem
okolí a musíte překonat nedůvěru
ve váš věk, zkušenosti a schopnosti.
Jsem ale soutěživý typ, dokážu se
prosadit, a zejména získat si respekt svými výsledky. Mluvím třemi světovými jazyky, vystudoval
jsem při řízení firmy vysokou školu, získal titul MBA, jsem výkonným ředitelem významného podnikatelského klubu Stratég.
Studoval jste i v zahraničí, mj.
v USA nebo v Nikósii. Co Čecha
zavede na manažerský kurz do
studentsky exotické země, jako je
Kypr?
V dnešním globalizovaném a vzájemně propojeném světě je důležité
mít kvalitní a komplexní manažerské vzdělání včetně jazykových znalostí a současně schopnost uvádět
znalosti do reality, motivovat spolupracovníky a směřovat vše k realizaci a tvorbě hodnot. Vzdělání a učení
se je nekonečný a každodenní příběh. Je to podmínka nutná, ale nikoliv postačující pro úspěch. Vždy
jsem se snažil využít příležitosti něco nového se naučit a získat nové
dovednosti. Na Kypr jsem se dostal
ještě za dob studií na vysoké škole;
prošel jsem konkurzem na manažerský kurz pořádaný kyperskou vládou pro mladé a perspektivní manažery v té době z „budoucích“ partnerských zemí v EU a současně i ze
zemí SNS. Byla to velmi dobrá zkušenost; věnovali se nám přední manažeři a konzultanti z mnoha významných firem a v neposlední řadě
to byl mimořádný zážitek ze soužití
skupiny mladých lidí z dvaceti zemí
Evropy a Asie. V USA jsem byl
mnohem později na manažerském
programu pro oblast strategického
managementu na University of San
Francisco, spojeném s praxí a exkurzemi do úspěšných firem mnoha
oborů v Silicon Valley.
Jaký cíl jste si ve své práci pro
Baest vytkl?
Mým cílem je rozvinout naši společnost do dalších dimenzí, včetně prohloubení inovační schopnosti, flexibility a houževnatosti v dosahování
vytyčených cílů. V současnosti, kdy
investiční strojírenství prožívá velmi
hlubokou recesi, pracujeme intenzivně na posílení našich technicko-
technologických a výrobních možností, vzděláváme sebe i naše spolupracovníky a inovujeme výrobní
program, spolupracujeme s vysokými i středními školami a učilišti
technických oborů. Budu rád, pokud
budeme stále víc přitahovat mladou
generaci zaměstnanců jako česká
firma a atraktivní zaměstnavatel.
Jak moc musí být vedení vaší firmy flexibilní, aby udrželo konkurenceschopnost se světem?
Konkurenceschopnost je velmi
komplexní ukazatel. Mám dvě kréda, která v sobě nesou velkou
moudrost a souvisejí s konkurenceschopností a flexibilitou. První:
„Jediná jistota je absolutní nejistota“. Pokud manažer dokáže uvažovat v alternativách, nebývá překvapen. A největší ztráty vždy v historii utrpěli překvapení a nepřipravení – lidé, podniky, státy. Druhé:
„Všechno jde, jen je potřeba chtít“.
Nevadí, když člověk něco neumí –
lze se to naučit, nevadí, když nejsou
zrovna dobré podmínky – dají se
vytvořit, ale zásadně vadí, pokud
člověk, firma nebo instituce nechce. Svět se mění a je potřeba se
mu nejen přizpůsobovat, ale snažit
se ho i měnit k lepšímu.
(jh)
www.manazerroku.cz
černá azurová purpurová žlutá
4 /ãer ven / 2011
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
Opožděné platby jsou noční můrou velkého počtu českých firem
Je to u nás stále horší
Čeští podnikatelé splácejí
své faktury průměrně za
47 dní, tj. o 17 dní později
než bylo sjednáno. To je
v evropském průměru
(56 dní) vcelku slušné číslo.
Platební morálka se však
vloni v ČR zhoršila.
Současně také narostl počet faktur
splacených v období 31 až 60 dnů,
a to z 22 na 28 %. Objem faktur splacených v období do 30 dnů se tak
snížil z 60 na 55 %. Problémem
v ČR jsou ale především odepsané
pohledávky, které nás spolu s dalšími
20 měřicími hodnotami řadí až na
23. místo z celkem 26 zemí, hodnocených v Platebním indexu 2011.
Studii European Payment Index
(EPI) každoročně zpracovává švédská společnost Intrum Justitia. Letošní šetření provedla v lednu až
březnu u 6 tisíc firem z 26 zemí Evropy. Podíl odepsaných pohledávek
na souhrnném obratu evropských firem se letos podle studie zvýšil na
2,7 % (312 mld. Eur). V Česku je
hodnota tohoto indikátoru 3,1 %,
stejná jako v předchozím roce. Jed-
nou z hlavních příčin rostoucího objemu navždy ztracených pohledávek
jsou bankroty. Podle studie se v Evropě loni dostalo do insolvence na
220 tisíc firem, což je asi 600 denně.
Jaká je situace v ČR
Platby od spotřebitelů i firem v ČR
se loni zpomalily, počet nezaplace-
ných faktur podstatně vzrostl a zhoršila se jejich struktura. Průměrné
zpoždění plateb firmám od spotřebitelů (B2C) se v Česku zvýšilo z 12 na
13 dní. V obchodních vztazích mezi
podnikateli (B2B) se průměrné
zdržení proti dohodnutému termínu
prodloužilo z 15 na 17 dní a ve vztazích mezi podnikateli a veřejnou
správou (B2PA) z 10 na 13 dní. Průměrná doba platby B2PA u nás činí
43 dní, kdežto vloni to bylo 35 dní.
Mezi podnikateli pak průměrná platba trvala v roce 2011 téměř 47 dní
proti 45 dnům v roce 2010. V tomto
ukazateli si vedeme o něco lépe, než
například Belgie (50 dní). Ve Španělsku platí podnikatelé v průměru
během 99 dní a veřejný sektor za
153 dní. Zato ve Finsku, kde je platební kultura příkladná, trvají platby
mezi podnikateli 27 dní.
„Výsledky průzkumu ukazují, že
špatná platební morálka stále způsobuje českým podnikům značné
problémy, omezuje jejich likviditu
a snižuje možnosti dalšího rozvoje.
Proto Hospodářská komora ČR prosazuje brzkou implementaci unijní
Směrnice o opožděných platbách
z 16. února 2011, která by měla přispět k omezení problému ve zpožďování plateb. Směrnice mj. zavádí
pravidlo, že orgány veřejné moci
hradí faktury do 30 kalendářních
dní,“ komentoval výsledky studie
Petr Kužel, prezident HK ČR.
Mezinárodní srovnání
V žebříčku rizikovosti plateb (EPI)
se Česko letos ocitlo s hodnotou
174 (loni 173) až na 23. místě
z 26 hodnocených zemí, např. za
17. Slovenskem (161), 18. Polskem (161), 22. Španělskem (168).
Horší jsou už jen Kypr (175), Portugalsko (186) a Řecko (188). Nejmenším rizikem se může pochlubit
kvarteto severských zemí: Finsko
(126), Švédsko (130), Norsko
(133) a Island (137).
Není tajemstvím, že platební kultura se napříč EU značně liší. Jižní
země se na rozdíl od severských
států potýkají s nadprůměrnou délkou splátek. Například v Řecku je
jen polovina faktur splacena během 90 dní.
European Payment Index je složitě
konstruován na základě desítek dalších indikátorů. Stručně lze ale říci,
že hodnota 100 znamená „žádné riziko“, od 150 výše už jsou „ozdravné" zásahy nevyhnutelné a překročení hranice 170 v podstatě znamená vyhlášení stavu nouze.
European Payment Index 2011 je
dostupný na:
www.publishrelease.com/wp-content/uploads/2011/05/EuropeanPayment-Index-2011.pdf.
Zdroj: HK ČR
(vam)
Foto: archiv
Vedení na další tři roky
Na aktuální téma
Petr Kužel znovu zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR
Rušení stravenek přinese jen problémy
Kompletní vedení Hospodářské komory ČR bylo
koncem května t. r. zvoleno
na XXIII. sněmu Hospodářské komory ČR v Litoměřicích. Jejím prezidentem
se znovu stal Petr Kužel.
Vláda hodlá zrušit stravenky. Argument ministra financí Miroslava Kalouska – rovné podmínky pro všechny – má logiku, ale v tomto případě
jde o neracionální rozhodnutí, které
zatíží všechny – stát, firmy i zaměstnance. Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR to v dané
chvíli považuje za nerozumné a zásadně s tím nesouhlasí.
Stravenky používá v ČR 60 000 zaměstnavatelů, přijímá je 25 000 restaurací a podnikových prodejen
a fungují běžně ve 21 evropských
zemích. Příspěvky na stravování
dostává 80 % všech zaměstnanců.
Navrhovaný roční paušál ve výši
3000 Kč není řešením; pro zaměstnance nemá tato částka význam
a státní rozpočet to zatíží odhadem
o 12 mld. Kč. Předpokládaný daňový výnos ale bude jen asi 5 mld. Kč.
Na změnu tedy doplatí všichni –
stát, zaměstnavatelé i zaměstnanci.
Pro stát bude mít negativní dopad
do rozpočtu přibližně o 7 mld. Kč.
Zastával tuto funkci od roku 2008,
takže ho čeká další tříleté období
v čele naší největší podnikatelské
organizace. Od delegátů Sněmu,
kteří přijeli z celé republiky, získal
163 hlasů z 210 odevzdaných.
Po svém zvolení poděkoval delegátům za silný mandát a zdůraznil, že
v následujícím období bude Hospodářská komora ČR prosazovat mj.
zefektivnění a profesionalizaci státní
správy, zjednodušení a zpřehlednění
daňového systému, pokračování ve
výstavbě dopravní infrastruktury
v jednotlivých regionech. Dále
zmírňování stále vysoké administrativní zátěže pro podnikatele, větší
investice do vědy a výzkumu – zej-
ména aplikovaného, a v neposlední
řadě také zajištění dostatečné vymáhatelnosti práva, která je v současné
době v ČR podle něho katastrofální.
Delegáti sněmu rovněž zvolili na
další tři roky viceprezidenty Hos-
podářské komory ČR, jimiž se stali
Pavel Bartoš, František Holec, Jan
Novotný, Zdeněk Somr a Jan Wiesner, další členy představenstva, dozorčí radu a smírčí komisi.
(hk)
Foto: HK ČR
Zaměstnavatelům (70 % podniků
dnes poskytuje tuto výhodu) se
zvýší daňové zatížení, což je v rozporu s proklamacemi vlády.
Dojde k zásadnímu snížení tržeb
firem z oblasti pohostinství, a tím
i k ztrátě pracovních míst (odhad
až 10 tisíc).
Zaměstnanci, pokud jim firma tento krok nevykompenzuje na svůj
účet, dostanou od státu zcela minimální částku asi 10 Kč na den ve
formě paušálu.
Tento výčet navíc nebere v úvahu
transakční náklady legislativního charakteru. Diskutabilní je
i „stejný metr na všechny“; dnes
si může každá firma vybrat, zda
využije možnosti podpořit stravování zaměstnanců, nebo ne, tedy
žádnou diskriminaci zde neshledávám. Všechny výjimky stejně
nebudou zrušeny, ponechme tedy
i tuto, zvlášť když tím nikoho nezatížíme.
Karel Havlíček,
předseda AMSP ČR
Komora pomáhá v regionech rozjet český export
Informovat české podnikatele o možnostech vývozu do
zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je
v jejich úsilí o uplatnění na
zahraničních trzích. To je
cílem série osmi proexportních seminářů, které od poloviny června v jednotlivých
regionech uspořádá Hospodářská komora ČR v úzké
spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu.
Projekt odstartoval v polovině letošního června seminářem v Karlových Varech. Měl by také přispět
k teritoriální i oborové diverzifikaci
tuzemského vývozu a zvětšení podílu exportu s vyšší přidanou hod-
notou. Vývoz z ČR je stále víc než
z 80 % směrován do zemí EU a jeho dominantní část tvoří stroje
a dopravní prostředky.
„Pro dlouhodobé zajištění prosperity tuzemského hospodářství je však
nezbytné, aby se české firmy při
vývozu neorientovaly jen na země
EU, ale své výrobky a služby víc
nabízely i na perspektivních mimoevropských trzích jako Indie,
Čína, Argentina, Brazílie nebo Rusko,“ upozornil při zahájení projektu
ministr průmyslu a obchodu Martin
Kocourek. Konkurenceschopnost
českého exportu lze také podle něho zajistit jen tehdy, když se firmy
víc zaměří na výrobky a služby
s vyšší přidanou hodnotou, jako
jsou nanotechnologie, biotechnologie, potravinářství, ale také chemicko-technologický průmysl nebo informační technologie. Právě jeho
ministerstvo teď dopracovává Stra-
tegii konkurenceschopnosti ČR
a novou Exportní strategii, které
chtějí českým exportérům k dosažení těchto cílů pomoci.
Nové proexportní semináře jsou
podle ředitele zahraničního odboru
HK ČR Davida Füllsacka určeny
jak současným exportérům, kteří
mají zájem svůj vývoz rozšířit, tak
firmám, jež o možnosti své produkty vyvážet teprve uvažují. Měly by
jim např. ukázat možný směr v jejich obchodní strategii a pomoci
definovat efektivní vývozní model.
Co budou semináře obsahovat?
Zástupci firem se mohou na celodenních seminářích atraktivní formou a na konkrétních příkladech
dozvědět užitečné rady jak v exportu postupovat, např. při volbě teritoria, výběru a oslovení potenciálních
klientů, při výběru marketingových
nástrojů a realizaci marketingových
aktivit. Přední čeští odborníci účastníky seznámí mj. s existujícími
formami podpory českého vývozu
ze strany Hospodářské komory ČR,
státu a dalších institucí, včetně
možností financovat export státem
i soukromým sektorem. Získají
rovněž přehled o dokumentech potřebných pro vývoz mimo země EU
a samozřejmě také informace
o charakteristikách českého exportu, jeho teritoriálním a oborovém
zaměření. Kromě expertů HK ČR
na seminářích vystoupí zástupci
Ministerstva průmyslu a obchodu,
agentury CzechTrade, České exportní banky a Exportní garanční
a pojišťovací společnosti, a.s.
Na základě poznatků a zkušeností
nasbíraných z těchto seminářů v regionech zpracují experti komory
Příručku úspěšného exportéra.
Celý seriál proexportních seminářů
vyvrcholí zářijovou konferencí
v Praze, na níž by měli přední čeští
odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě
poznatků z cyklu exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy
českého exportu.
Kromě červnových seminářů v Karlových Varech, Jihlavě, Plzni a Brně
se v září uskuteční další v Hradci Králové, Ostravě, Olomouci
a Zlíně.
Firmy, které o ně mají zájem, se
mohou hlásit na e-mailu: [email protected] Účast je bezplatná.
Informace o projektu jsou zveřejněny na www.komora.cz/exportniseminare.
(pod)
Nepřehlédněte:
www.publishrelease.com
www.komora.cz
www.amsp.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
5
PrÛmysl a doprava
Český automobilový průmysl se v roce 2010 opět rozjel na plné obrátky
Překonán kýžený milion
Český automobilový průmysl se po měsících předchozího útlumu v roce 2010 znovu vzpamatoval. Souhrnné
tržby firem zapojených do
činnosti Sdružení automobilového průmyslu v roce 2010
dosáhly 600,8 mld. Kč,
ve srovnání s rokem 2009
došlo k nárůstu o 16,56 %.
Podíl objemu výroby firem
AutoSAP v roce 2010 představoval 18,06 % celkových
tržeb z průmyslové výroby
ČR, zatímco v roce 2009
to bylo 16,97 %.
Automobilový průmysl tak v rámci
naší ekonomiky loni znovu výrazně posílil svou pozici. „Po dvou letech ekonomické recese představují souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu příznivé zprávy,“ řekl Ing. Martin Jahn, prezident
Sdružení automobilového průmyslu,
a dodal: „Téměř všechny výrobní
segmenty českého automobilového
průmyslu se znovu rozběhly a hlásí
výrazné oživení produkce a obchodu.“ Za připomenutí stojí rekordní
produkce osobních automobilů, kterých se v České republice v roce
2010 vyrobilo poprvé v historii víc
než milion kusů. Růst však zaznamenala i výroba dílů a příslušenství,
na jejichž dodavatele recese doléhala velmi citelně.
Souhrnná „automobilová produkce“ všech firem v ČR v roce 2010
Rok
Osobní automobily
2006
2007
2008
2009
2010
848 799
925 060
934 046
976 435
1 069 518
Lehké užitkové vozy
1 077
6 238
6 288
2 650
2 745
Nákladní vozy
1 993
3 168
2 737
1 091
1 410
Autobusy
2 948
3 182
3 496
3 067
2 711
Motocykly a mopedy
1 015
2 140
1 561
749
782
Přípojná vozidla
1 993
2 330
2 424
761
772
857 825
942 118
950 552
984 753
1 077 938
Celkem
Výroba vozidel v ČR za posledních pět let.
činila 705,3 mld. Kč, což znamená
podíl 21,20 % na tržbách z průmyslové činnosti za celou republiku.
Pozitivně se vyvíjel i export tuzemského automobilového průmyslu.
Ten vyvezl přes 78 % své produkce, z toho víc než 85 % do zemí
EU. Zatímco v roce 2009 činil export firem AutoSAP 407,7 mld. Kč,
v roce 2010 to bylo už 477,3 mld.
Kč, což je nárůst o 17,07 %. Podíl
firem AutoSAP na souhrnném exportu ČR tak v loňském roce dosáhl
18,97 %, tedy přibližně stejně jako
v roce 2009.
Celkový export firem automobilového průmyslu ČR v roce 2010 dosáhl hodnoty 555,7 mld. Kč, což
představuje 22,09 % celkového exportu ČR.
Firmy AutoSAP v loňském roce
tradičně přispěly k pozitivnímu saldu zahraničněobchodní bilance ČR
částkou 319,06 mld. Kč (rozdíl
mezi vykázaným exportem a dovo-
zy pro výrobní spotřebu a dovozy
investičního charakteru). V porovnání s rokem 2009 to je meziroční
zvýšení o téměř 50 mld. Kč (resp.
o 17,2 %).
Podle Martina Jahna náš automobilový průmysl přispěl významnou
měrou k překonání ekonomické recese v ČR a potvrdil, že je jedním
z nejvýznamnějších průmyslových
oborů s výrazně pozitivním dopadem na zahraničně obchodní bilanci a tvorbu HDP.
Po výrazném snížení počtu zaměstnanců mezi roky 2008 a 2009 ve
firmách AutoSAP o 10 456 osob
(téměř o 10 %) se situace ustálila.
Meziroční snížení o 253 osob (o
0,24 %) v porovnání let 2010/2009
je skutečně nepatrné. Ve firmách
AutoSAP bylo k 31. 12. 2010 přímo zaměstnáno 106 713 osob. Při
odhadu za další firmy působící
v oblasti autoprůmyslu v ČR lze
konstatovat, že tuzemské firmy
Korupce firmy v České republice finančně zatěžuje
Byznysu dochází trpělivost
Zaměstnavatelům čím dál
víc vadí korupce v České
republice. Je pro podniky
drahá; jen přímá cena za
ni přesahuje podle odhadů
Svazu průmyslu a dopravy
ČR 40 mld. Kč ročně.
„V systému se točí ohromné mnohamiliardové částky, které jsou firmy
nuceny kalkulovat do svých nákladů,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR,
v rámci X. fóra Zlatá koruna. Sešlo
se polovině letošního června za
účasti předsedy vlády Petra Nečase
a tří stovek účastníků z byznysu,
státní a veřejné správy, diplomatů
a zástupců nevládních organizací.
Jak připomenul Jaroslav Hanák,
podniky tak musejí počítat s průměrnou výší úplatku z hodnoty veřejné zakázky kolem 16 %, přičemž
nejčastěji poskytovaný úplatek je
na úrovni deseti procent. V řadě
případů dosahují však úplatky od několika desítek procent až po 100 %
z hodnoty zakázky.
Z jarního šetření Svazu mezi 1600
členskými firmami vyplynulo, že
zaměstnavatelé očekávají od vlády
intenzivnější potírání korupce a její
dosavadní kroky hodnotí jako nedostatečné a zatím bez efektu. Podle třetiny zástupců byznysu se korupční situace v naší zemi letos dokonce zhoršila.
Zástupci firem poukazují na fakt,
že korupce pošlapává pravidla korektní hospodářské soutěže, narušuje principy tržního hospodářství
a znevýhodňuje poctivé hráče na
trhu. „Nejméně čtvrtina tuzemských podnikatelů tvrdí, že prohrála boj s konkurencí tím, že ti druzí
upláceli,“ poznamenal v této souvislosti Jaroslav Hanák.
V současném korupčním prostředí jsou podnikatelé nuceni přizpůsobovat se poměrům a stávají
se součástí korupční mašinérie.
Jen ve stavebnictví si asi 40 % ředitelů firem nedokáže získání veřejné zakázky bez úplatku ani
představit.
Nejsilnější poptávka po korupci je
podle Hanáka ve státní a veřejné
sféře. Šetření svazu potvrzují, že
„největší korupční hrozby pro podnikání pocházejí z veřejné a státní
sféry, ať už jde o korupci v nejvyšších politických patrech, velkou korupci kolem veřejných zakázek nebo o úplatky úředníků. Až daleko
za nimi je soukromá sféra“.
K získání úplatku slouží podle poznatků SP ČR řada metod, včetně
úmyslného nadhodnocení zakázky
(například při nákupech zařízení) či
(například v osobní dopravě) záměrně podhodnocená cena vypsané
veřejné zakázky.
Zaměstnavatelé nepříznivě hodnotí
politické poměry, zejména pak to,
že koalice je příliš zmítána parciálními stranickými zájmy a nemá dostatečný tah na bránu. Vládnou
mezi nimi obavy z radikalizace
společnosti a rezignace na demokratické procesy.
Svaz navrhl několik opatření na
účinnější potírání korupce. Nevidí
problém v nedostatečné tvrdosti legislativy, ale její obtížné vymáhatelnosti. „Mnohdy platí, že se
všichni zúčastnění chovají protiprávně, jen spoléhají na to, že se
jim nic nestane,“ uvedl Hanák.
Korupci nelze podle něho potírat
jen tvrdými zákony a morálkou:
„Proti penězům lze účinně bojovat
jen penězi. Proto se kloním k názoru, že je třeba využít veškeré možnosti, jak rozbíjet struktury vedoucí
ke korupci i finanční motivací.“
Podpořil návrh beztrestnosti pro toho, kdo přizná korupční chování,
a dokonce i provizi pro toho, kdo
korupci oznámí.
„Podhoubím korupce je nepřehledná legislativa. Proto potřebujeme
zákony srozumitelné, stručné a přehledné, které pro každého jasně definují, jak se má chovat“ dodal prezident SP ČR.
Zaměstnavatelé už dlouho volají po
očištění legislativního procesu, po
odstranění překotného přijímání zákonů, a to bez odborné diskuse,
a s různými poslaneckými návrhy,
bez dostatečné doby k připomínkovému řízení a bez využití nástrojů
jako je RIA (Regulatory Impact Assessment) a CIA (Corruption Impact Assessment).
S korupcí souvisí přebujelá, málo
výkonná, nemotivovaná a nedostatečně fungující státní a veřejná správa. Proto je nutné přijmout služební
zákon, aby vysocí úředníci nebyli
v přímém vleku politických stran.
Zaměstnavatelé volají také po
mnohem vyšší transparentnosti,
což se týká jak veřejných zakázek,
tak i všech výdajů státní a veřejné
správy. „Účinné by bylo povinné
zveřejňování daňových přiznání
politiků, vysokých úředníků ministerstev, hejtmanství, magistrátů
a městských úřadů,“ navrhl Jaroslav Hanák.
Svazu průmyslu a dopravy ČR by
podle něho mohl díky své autoritě
a váze v tuzemském byznysu hrát roli „protikorupčního ombudsmana“.
Zdroj: SP ČR
(pod)
Zajímavé adresy:
www.spcr.cz
www.scmvd.cz
www.autosap.cz
s automobilovou výrobou zaměstnávají na 145 000 osob.
Průměrná měsíční mzda v členských firmách AutoSAP v roce
2010 dosáhla 27 821 Kč, v porovnání s rokem 2009 vzrostla o 5,88 %
a byla o 16,2 % nad celostátním
průměrem ČR. Meziroční růst byl
přitom vyšší v kategorii dělnických
profesí (o 6,83 %).
Produktivita práce měřená objemem
tržeb na jednoho pracovníka firmy
AutoSAP dosahuje 5,63 mil. Kč,
což je téměř o 17 % víc než před
rokem. Přidaná hodnota na jednoho pracovníka dokonce meziročně
vzrostla o 27 % na 1,2 mil. Kč.
Kolik se vyrobilo
Produkce osobních automobilů
dosáhla historického rekordu
1 069 518 ks. Spolu s lehkými
užitkovými to bylo 1 072 263 vozů, tedy o 9,5 % víc než v roce
2009. Nejvíc se na tom podílela
Škoda Auto s 576 362 vozy, TPCA
Czech s 295 712 vozy a nošovický
Hyundai Motor Manufacturing
Czech (HMMC) s 200 135 vozy.
Velké producenty doplnil malý výrobce sportovních automobilů Kaipan (54 vozů).
Česká republika tak zůstává 5. největším evropským výrobcem (po
Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii) i 2. největším výrobcem
osobních vozů na světě v přepočtu
na hlavu (101,8 ks/1000 obyv./rok).
O pouhou desetinu procentního bodu nás překonává Slovensko se
101,9 ks/1000 obyv./rok.
Růst produkce v ČR v roce 2010 za-
znamenaly všechny kategorie silničních vozidel s výjimkou autobusů.
Těch se v roce 2010 v ČR vyrobilo
2711 ks. O rok dříve to bylo 3 067,
tedy o 12 % více. Relativně vysoký
nárůst zaznamenaly střední a těžké
nákladní automobily, jejichž výroba
se zvýšila o 29 % – z 1091 ks (2009)
na 1410 ks (2010). Stále však ani
zdaleka nedosahuje předkrizové
úrovně. Podobně jako produkce
velkých přípojných vozidel, jež
meziročně vzrostla ze 761 ks na
772 ks (o 1,5 %), ale v předchozích
letech se v České republice vyrábělo
kolem 2000 přívěsů a návěsů ročně.
Podobná je situace ve výrobě motocyklů, která se meziročně zvýšila
o 4,5 % – ze 749 ks (2009) na 782 ks
(2010), zatímco v roce 2007 to bylo
skoro třikrát tolik.
Potěšitelný je růst výkonů dodavatelského sektoru. Po značných meziročních poklesech produkce a exportu v letech ekonomické recese se
jeho tržby v rámci AutoSAP v porovnání let 2010 a 2009 zvýšily
o 16,2 % na 279,4 mld. Kč a export
o 15,6 % na 189,1 mld. Kč. Doznívající recese však změnila podíl dodavatelského sektoru na některých
ekonomických ukazatelích. V roce
2010 se dodavatelé na souhrnném
objemu produkce automobilového
průmyslu podíleli asi 46,5 % a na
exportu 39,6 %. Před krizí to však
bylo 55 %, resp. 50 %. Podíl sektoru
z hlediska zaměstnanosti a tvorby
pracovních míst byl ale i loni v rámci AutoSAP značný – 66,6 %.
Ing. Antonín Šípek,
ředitel sekretariátu
Družstva se drží
SČMVD má po 20 letech nového předsedu
Novým předsedou Svazu
českých a moravských
výrobních družstev byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák.
Stalo se tak na valném shromáždění členů SČMVD,
které se konalo v polovině
června t. r. v Nymburku.
Delegáti zvolili na čtyři roky kromě
předsedy také představenstvo a kontrolní komisi Svazu. JUDr. Dvořák
dosud působil v pozici předsedy
družstva Vývoj Třešť. V předcházejícím období byl členem představenstva SČMVD. Je mu 59 let.
Z čela Svazu tak odešel Jan Wiesner, který funkci předsedy vykonával od roku 1991. Členská základna ocenila jeho zásluhy o rozvoj
Svazu a českomoravského výrobního družstevnictví udělením titulu
Čestný předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev.
Členskou základnu SČMVD v současné době tvoří 215 výrobních
družstev, zabývajících se výrobou
převážně spotřebního zboží, potřeb
a zařízení pro stavebnictví a zemědělství. Početnou skupinu družstev
představují rovněž družstva, která
poskytují služby. Členem svazu je
také 45 družstev zaměstnávajících
zdravotně postižené osoby. Ve výrobních družstvech invalidů pracuje na 4000 zaměstnanců.
Svaz se aktivně účastní legislativní2009
JUDr. Rostislav Dvořák.
ho procesu a tvorby ekonomického
prostředí. Jeho pracovníkům se daří
prosazovat požadavky družstev při
změnách právního řádu a daňového
systému s cílem, aby jim úpravy zajistily základní růstové podmínky.
Významnou úlohou svazu je pomoc výrobním družstvům v oblasti
marketingu. Jde o prezentace na tuzemských a zahraničních veletrzích, vyhledávání nových obchodních příležitostí, poskytování poradenských služeb, účast ve významných podnikatelských soutěžích,
pořádání odborných seminářů, pomoc při čerpání dotací z úvěrových
a dotačních programů a poskytování přímé pomoci v oblasti životního
prostředí.
(vd)
2010
Index
Obrat (tis. Kč)
14 462 250
14 519 858
100,4
Export (tis. Kč)
3 765 326
3 884 205
103,2
14 725
14 229
96,6
Počet pracovníků
Hospodářské výsledky členských družstev SČMVD v letech 2009 a 2010.
černá azurová purpurová žlutá
6 /ãer ven /2 011
Stavitelství
Byly vyhlášeny nejlepší stavby Moravskoslezského kraje za rok 2010
Grand Prix udělena
Vítězem 5. ročníku soutěže
Stavba Moravskoslezského
kraje 2010 se stalo a cenu
Grand Prix obdrželo Integrované bezpečnostní centrum MSK. O prvenství
se ucházely čtyři desítky
realizací z celého regionu.
Na stanovení podmínek a organizaci soutěže se podílejí Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů
a Moravskoslezský kraj. Letos byl
počet přihlášených staveb rekordní
– celkem čtyřicet v kategoriích
Bytové domy, Rodinné domy,
Stavby občanské vybavenosti, Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby a Průmyslové stavby. Nejlepší stavbě mezi vítězi
jednotlivých kategorií je udělována cena Grand Prix.
Klání o vítězství v prestižní soutěži
se zúčastnil celý moravskoslezský
region od Karlovy Studánky až po
Třinec. Kvalita přihlášených staveb
byla velmi vyrovnaná a porotci při
svém rozhodování mnohdy zažívali
těžké chvíle. Vítězné Integrované
bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (obr. 1) je podle
předsedy odborné poroty Milana
Balabána stavba svou funkcí naprosto ojedinělá u nás i ve světě:
„Integrace všech bezpečnostních
složek záchranného systému do
jednoho místa a jeho technologická
podpora je možná jen díky něčemu,
co je z říše high tech a snů současně. Po stavbařské stránce se autorům podařilo jednak odstranit jistý
kaz na tváři města, když využili
nikdy nezkolaudovaný skelet bývalé Mety (ten ovšem náležitě upravili a nadstavili), a objekt o naprosto
jiných proporcích a s jiným nápadi-
tým vnějším architektonickým výrazem dotvořili pro svažující se
profil staveniště.“
Tradičně nejvyšší byl počet přihlášených v kategorii Stavby občanské
vybavenosti. Proto se porota letos
poprvé rozhodla tuto kategorii rozdělit na dvě samostatné, a to novostavby a rekonstrukce, a tyto podkategorie i ocenit hlavní cenou a čestnými uznáními.
Početné zastoupení v soutěži měly
také bytové domy, což svědčí
o zřejmém, a v této době zvlášť potěšitelném zájmu developerů o tento region.
V kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce získala hlavní
cenu obnova Regionální knihovny
v Karviné (obr. 2). Vítěznou stavbou
v podkategorii novostavby se stalo
Integrované bezpečnostní centrum
MSK. Nejlepším bytovým domem
je letos Dům s pečovatelskou službou v Ostravě–Porubě (obr. 3), mezi
rodinnými domy se na první příčce
umístil RD Brušperk. Prvenství v kategorii Průmyslové stavby dostala
budova společnosti IVAX PHARMACEUTICALS-TEVA v Opavě.
Silnice I/56 Ostrava-prodloužená
Místecká I. stavba obsadila nejvyšší
příčku v kategorii Dopravních staveb
(obr. 4).
I letos byla udělena Cena hejtmana
Moravskoslezského kraje. Získala
ji rekonstrukce radioterapeutické
kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Odborná porota udělila také Cenu za urbanismus, a to bytovému
domu v centru Ostravy s názvem
Ostravská brána, a Cenu za životní
prostředí revitalizaci lesoparku
v Třinci (obr. 5).
Speciálním oceněním je také Cena
laické veřejnosti. Občané mohli hlasovat pomocí internetu a pro rok 2010
zvolili stavbu s názvem Sportovní areál Frýdecká v Českém Těšíně. (vam)
Zdroj: MSK
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
obr. 5
Světelné realizace pro Ritz-Carlton v Hongkongu
Umění českých sklářů a designérů zdobí také nejvýš položený hotel na světě, který sídlí mezi 102. a 118. patrem ICC
Ritz-Carlton Hongkong
se řadí mezi nejluxusnější
a nejdražší hotely světa.
Je také nejvýš položeným
hotelem na světě, protože
sídlí mezi 102. a 118.
patrem Mezinárodního
komerčního centra (ICC)
v Kowloonu. Své výjimečné
služby nabízí od března
2011. Najdete v něm i sérii
exkluzivního osvětlení
od české firmy LASVIT.
Projekt, který pro svou výjimečnost
přitahoval od počátku celosvětovou
pozornost, se stal výzvou a příležitostí jen pro ty nejlepší z nejlepších. Vzhledem k exkluzivitě byly
také nároky na všechny designéry
nebývale vysoké. LASVIT tak při
realizaci prestižní zakázky pro
Ritz-Carlton spolupracoval například s proslulým japonským designérským Spin Studiem nebo neméně slavnou formací LTW design ze
Singapuru. Díky dalšímu významnému úspěchu firma potvrdila ambici stát se významným dodavatelem v oboru originálních luxusních
osvětlení.
Současný design mladých českých
umělců a tradiční ruční práce českých sklářských mistrů jsou kvality, na které vsadila firma LASVIT
a jež oceňují opravdoví odborníci
i vážení klienti na celém světě.
Pro hotel Ritz-Carlton v Hongkongu vytvořil LASVIT šest různých skleněných a křišťálových
velkorozměrných svítidel, která se
stala ozdobou vybraných prostor.
Patří mezi ně i Ballroom, jedno
z hlavních center hotelu – sál určený pro konání významných společenských akcí nebo konferencí.
Unikátní skleněné realizace v designu LASVIT ale nechybí ani
v dalších osobitých prostorách –
designovými instalacemi je vybaveno reprezentativní předsálí tzv.
Podium, dále Chinese restaurant
nebo Catering room – ukázkové
místnosti pro Ballroom. Právě
světelná instalace ve velkoryse
pojatém prostoru Ballroom s názvem Diamond Sea I. patří mezi
vrcholné dílo všech realizací. To
se projevilo i v její finanční náročnosti – velkorysý objekt Diamond
Sea I. představuje celých sedmdesát procent veškerého rozpočtu na
světelné realizace pro hotel RitzCarlton.
„Vyrobit přes dvacet tisíc skoro devadesát centimetrů dlouhých tyčí
z hutního skla během dvou měsíců
byl pro naši novoborskou sklárnu
pořádný oříšek. I designéři pracovali na doraz. Celý koncept se několikrát měnil a vše jsme mnohokrát upravovali, ale finální výsledek
stojí opravdu za to,“ hodnotí nároč-
nou realizaci ředitel společnosti
LASVIT Leon Jakimič.
Autorkou většiny originálních
kompozic je interní designérka LASVIT Katarína Kudějová Fulínová.
„Snažila jsem se vytvořit světelné
plastiky, které budou plné dynamiky a pohybu, a zároveň umocní dojem luxusu, který Ritz-Carlton
představuje,“ popisuje svůj přístup.
Poslední svítidlo, určené pro luxusní hotelovou restauraci, má „na
svědomí“ další talentovaná firemní
návrhářka Táňa Dvořáková.
Práce obou umělkyň jsou většinou
osobitou kombinací ručně foukaného či ohýbaného skla s ručním rytím a nerezové oceli.
„Skleněná plastika Smoke má působit jako lehké obláčky dýmu vznášející se k obloze,“ říká o své práci Táňa Dvořáková a dodává: „Svítidlo
obklopuje schodiště, a tak stejně jako jdeme vzhůru my, stoupá s námi
pozvolna i dým. Jsou zde použity
různě deformované sítě z křišťálových perliček, které se krásně třpytí
a dodávají celku kouzelný dojem.“
Reprezentativní práce, z nichž některé přesahují velikost deseti metrů, stojí ve všech případech na pomezí volné a užité tvorby a mají
ambici stát se jedním z estetických
ohnisek celého reprezentativního
komplexu.
(vam)
Foto: LASVIT
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Manažeři velkých firem často nevědí, podle čeho se mají rozhodovat
Chybí jim úplný přehled
Podle průzkumu společnosti
Oracle 82 % velkých firem
postrádá úplnější přehled
o ziskovosti svých aktivit,
což zhoršuje jejich finanční
výkonnost. Vyplynulo to ze
studie Performance Management: An Incomplete Picture.
Na objednávku společnosti Oracle
průzkum provedla firma Dynamic
Markets. Obchodní ředitelé a IT
manažeři velkých organizací v něm
přiznali, že mají nedostatečný přehled o profitabilitě řady činností
svých společností. Tento stav negativně ovlivňuje finanční výkonnost
a obchodní úspěch firem.
Výzkum také podtrhuje významné
problémy v procesech sběru dat (da-
ta-gathering). Manažeři mají klíčová
data k dispozici často až s čtyřměsíčním zpožděním. Na 38 % respondentů tvrdí, že tráví víc času sháněním
dat než jejich analýzou, 43 % musí
v rámci svého podniku svádět boj,
aby se včas dostali k potřebným informacím, a 40 % uvádí, že v datech,
která mají jako podklad pro rozhodování, jsou evidentní mezery.
Úplný přehled o výsledcích svých
podnikatelských aktivit nemá 82 %
firem. Téměř polovina (46 %) se
domnívá, že to potenciálně může
způsobit chybná obchodní rozhodnutí, 40 % uznává, že to může negativně ovlivnit jejich finanční výkonnost, a 38 % soudí, že výsledkem jsou chybně stanovené plány,
které jim mohou i přímo bránit
v úspěšnosti podnikání.
Manažeři obvykle tráví víc než třeti-
nu svého času studiem čísel v tabulkových procesorech, která bývají základním vstupem pro jejich rozhodování. Ta se však (alespoň tak, jak se
tyto aplikace obvykle používají) velmi rychle stávají neaktuálními. Manažeři v průměru činí svá rozhodnutí
na základě dat starých 4 měsíce. Ještě větším problémem je přiznání
28 % manažerů, že vůbec nevědí, jak
jsou data, která používají pro svá
rozhodování, stará, resp. aktuální.
Pouze 44 % má jako podporu pro
své rozhodování kromě tabulkového
procesoru k dispozici ještě nějaký
další specializovaný software.
Rovněž plánování scénářů vychází
z dat v průměru starých půl roku.
Téměř třetina (30 %) manažerů
opět neví, jak aktuální jsou používaná kritická data, takže není žádným překvapením, že 95 % re-
Elixír pojišťovacího trhu
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)
a část pojišťoven poskytujících služby zejména v oblasti
životního pojištění chystají
ve spolupráci s CCB – Czech
Credit Bureau, a.s.. registr finančních zprostředkovatelů.
Na projektu spolupracuje
i Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).
Nově vznikající registr má účastníkům trhu pomoci preventivně chránit
sebe, a zejména své klienty před různými neetickými, případně nezá-
konnými způsoby chování některých
zprostředkovatelů působících na trhu
v oblasti distribuce finančních služeb.
Přestože jde v celkovém objemu poskytovaných služeb o relativně nízký
počet těchto subjektů, způsobují
svým chováním nejen značné finanční škody, ale zejména snižují kredit
této odborné profese u veřejnosti
a narušují důvěru mezi poskytovateli
finančních služeb a klienty.
Představitelé zmíněných asociací,
a zejména jejich členské společnosti, dlouhodobě pracují na zvyšování
prestiže trhu finančního zprostředkování a zvýšení jeho kreditu
u spotřebitelů. Dohoda na společném postupu při tvorbě zmíněného
registru finančních zprostředkovatelů je tak jen dalším logickým krokem v této činnosti. Projekt registru
spondentů připouští v důsledku toho vznikající problémy.
Obecně z průzkumu vyplývá, že
manažeři obvykle používají data ze
statických tabulkových procesorů
i pro správu kritických dat, pro finanční plánování, řízení rozpočtu,
finanční reporting i analýzy.
Identifikovat a změnit nevyhovující
obchodní procesy může trvat až rok
a půl. Že tato pomalost může mít pro
jejich firmu vážné následky připustilo 83 % respondentů, 33 % chápe,
že jejich obchodní plány jsou kvůli
tomu zastaralé, 55 % uvádí, že jejich
firmě v důsledku toho vznikají zbytečné náklady, a 43 % že situace má
negativní dopad na pracovní morálku zaměstnanců.
Data v rámci velkých organizací nejsou dostatečně sdílena, znalosti jsou
fragmentovány – 87 % manažerů kri-
tizuje způsoby sdílení dat v rámci jejich organizací, 71 % popisuje vazbu
mezi strategickými cíli, provozními
plány a rozpočty jako roztříštěnou.
Fragmentární přístup k řízení výkonnosti často vyplývá právě z používání tabulkových procesorů. Přitom se
vychází pouze z částečných dat namísto z holistického pohledu, což
často vede k nebezpečným nepřesnostem, lidským chybám i vážným
časovým prodlevám v potřebných
reakcích. Firmy se pak mnohdy snaží omezit počet lidí, kteří mohou činit významná rozhodnutí, a to jen
proto, že pokud je tento proces založen výhradně na datech z tabulkových procesorů, stává se totálně neřiditelným. Tím firmy ale na druhé
straně přicházejí o know-how mnoha
kvalifikovaných odborníků.
Zdroj: Oracle
(red)
Internet retail dnes
s názvem „ELIXIR“ má už brzy
uživatelům pomoci včas odhalit
případné neseriózní chování obchodních partnerů v tomto segmentu, a zabránit tak mnohdy nevratným ztrátám na důvěře klientů.
Projekt je nyní v pokročilém stádiu
přípravy a spuštění pilotní fáze je
plánováno na druhou polovinu letošního roku.
„Tento projekt je jasným důkazem,
že trh je ochoten a schopen se dohodnout na účinné samoregulaci a není
třeba vše diktovat zákonem, jak se
o to bohužel nyní snaží bez předchozí diskuse s trhem Ministerstvo financí,“ komentuje projekt ELIXIR Marta Gellová, generální sekretář AFIZ.
Nově vznikající registr umožní efektivní a rychlou výměnu informací mezi
zúčastněnými společnostmi.
(pod)
Také v oblasti internetového
obchodu dochází k fúzím
a postupné koncentraci subjektů. Důkazem je i nedávný vznik skupiny Internet
Retail, která sdružila sedm
předních českých a slovenských e-shopů.
KASA.cz, Obchodní-dům.cz, Nakupuj.com, Megaobchod.cz, Hej.sk,
Obchodný-dom.sk a Dunaj.sk se tak
ocitly pod jednou virtuální střechou. Součástí skupiny jsou také
Vltava.cz a Cybex.cz, které dosud
fungují pod původní právní identitou. Obchody skupiny Internet Retail dosahují celkového obratu přes
2 mld. Kč za rok a pro ten letošní
plánují další růst tržeb až o 50 %.
Jde o další krok v integračním procesu předních českých a slovenských
on-line obchodů, který začal už v roce 2008. Cílem je nasnadě – provázat
fungování všech členů skupiny tak,
aby bylo dosaženo maximální efektivity provozu, logistiky i služeb,
a přitom zachovat vysokou kvalitu.
Zákazníci by měli získat větší jistotu
solidních služeb za příznivé ceny.
Zda tomu tak opravdu bude, to se
brzy ukáže. V situaci, kdy je na trhu
také řada nesolidních, nebo dokonce
podvodných e-shopů, by to jistě nebylo málo. Obecně je dobré vybírat
internetové obchody obezřetně, nejen
podle nejnižší ceny. Např. mezi těmi
s certifikací APEK, která potvrzuje,
že subjekt dodržuje základní pravidla
důvěryhodného internetového obchodování.
(vam)
Obchod a cestovní ruch v mírném růstu tržeb
Výsledky maloobchodu
v ČR za 1. čtvrtletí 2011, či
do konce dubna t. r., mohou
vzbuzovat dojem docela dynamického vývoje. Byl vykázán růst tržeb v širším
pojetí maloobchodu indexem 104,3 % v běžných
a 104,2 % v reálných cenách. Má to však své „ale“,
protože výsledek byl silně
ovlivněn růstem tržeb v motoristickém segmentu obchodu, kde se při nižších
cenách výrazně zvýšily
a z nedávné doby kompenzovaly propady v prodeji
motorových vozidel.
Fakta a ekonomická data z poslední
doby naznačují, že jsou tu některé
pozitivní jevy. Už vývoj HDP za
1. čtvrtletí – s nejvyšší dynamikou
od roku 2009 – potvrdil náznak pozitivního trendu. Podporuje jej silná
Cestovní ruch
CZ-NACE 45–47
V běžných cenách
V reálných cenách
Maloobchod vč. motorist. segmentu
104,3
104,2
Maloobchod bez motorist. segmentu
103,5
- z toho potraviny
104,7
- nepotraviny
101,6
103,7
- v tom prostř. internetu a zásilky
110,8
115,6
V běžných cenách
V reálných cenách
Ubytování a stravování celkem
102,7
101,9
101,8
- z toho ubytování
103,7
105,4
102,1
- stravování
102,3
100,2
Tržby maloobchodu za leden až duben 2011 v meziročních indexech.
zahraniční poptávka, která kladně
působí na tempo zpracovatelského
průmyslu a jeho dominantní přínos
pro celou ekonomiku. Dobré až
překvapivé je i oživení investiční
aktivity. Příznivější obrat je spatřován ve vývoji zaměstnanosti. Jistě
se dají konstatovat ještě další žádoucí trendy.
Podnikatelé z obchodu a dalších
služeb však převahu pozitivních jevů zatím moc nepociťují, spíš poukazují na strukturální nevyváženost
vývoje, zvláště na rizika či možné
propady ve spotřebě z prováděných
i připravovaných reformních kroků.
Index 1. čtvrtletí 2011/2010
Příjezdy hostů do hromadných ubytovacích zařízení
108,5
- z toho nerezidenti
107,0
Počty přenocování v HUZ
106,5
- z toho nerezidenti
107,1
Příjmy ze zahraničního cest. ruchu
104,7
Čistý výnos ze ZCR
101,1
Tržby cestovního ruchu za 1. čtvrtletí 2011 v meziročním indexu.
V principu jde o to, že už několik
čtvrtletí je a zřejmě dále bude utlumen vývoj konečné spotřeby jak
domácností, tak institucí, což se
v 1. čtvrtletí t. r. jen potvrdilo. Spotřeba domácností byla meziročně
nižší o 0,5 %, spotřeba institucí
o 1,3 % a krátkodobá prognóza není
jiná, ne-li horší. Vcelku zaráží i to,
že v obchodě, a zvláště pak v ubytování a stravování, se v 1. čtvrtletí podle signálních údajů ČSÚ dál meziročně snížila zaměstnanost.
V této atmosféře je třeba spatřovat
i konkrétní současnou a budoucí
výkonnost obchodu, a konečně
i služeb cestovního ruchu, i když
tam může sehrávat pozitivní roli
i příjezdový cestovní ruch, pokud
jej nepotkají některé mezinárodní
šoky (např. v letecké dopravě,
v přírodních kalamitách, v politických podmínkách dotčených regionů apod.).
Ani maloobchod v užším pojetí
neměl za leden až duben tak špatné výsledky; jeho tržby se v reálných cenách – i při zmíněné nižší
spotřebě domácností v 1. čtvrtletí
zvýšily o 1,8 %, a to přes jistý in-
CZ-NACE 55–56
Tržby ubytování a stravování za leden až duben 2011 v meziročních indexech.
flační nástup v potravinách, a naopak při pro spotřebitele výhodnějších cenách v nepotravinářském zboží. K příznačným rysům
dosavadního vývoje patřil – stejně
jako v roce 2010 – rychlý růst prodeje prostřednictvím internetu
a zásilkového prodeje, nehledě na
klesající cenový trend. Pro potraviny, resp. rychlobrátkový sortiment zboží, je zase charakteristické, že dynamiku tržeb táhnou velkokapacitní prodejny s převahou
potravin s tržbami v nominálních
cenách ve sledovaném období daných indexem 105,1 %.
Dosavadní letošní vývoj cestovního
ruchu je podobný jako v maloobchodu. Ke kladným skutečnostem
patří, že se v 1. čtvrtletí t. r. zvýšila návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (hotelů a jim podobných) meziročně o 8,5 %, z toho připadlo 7 % na zahraniční návštěvníky, a tím také rostlo využití
kapacit. Podle posledních údajů
byla návštěvnost hotelů v dubnu,
ale i v období leden až duben
v České republice dokonce nejvyšší za poslední tři roky.
Navíc se po řadě měsíců a čtvrtletí od roku 2008, kdy meziročně
klesaly tržby, letos v ubytování
naopak projevil meziroční růst
tržeb, nepochybně vyvolaný i patřičnou cenovou politikou hotelového průmyslu. To však nelze říci
o odvětví stravování, kde dosud
přetrvává stagnace.
Příjmy ze zahraničního cestního
ruchu podle údajů ČNB stouply
díky příjezdům a pobytům nerezidentů v ČR v 1. čtvrtletí o 4,7 %.
Čistý přínos z těchto příjmů však
spíš stagnoval, neboť naši lidé vydali na svých cestách do zahraničí
v 1. čtvrtletí o 7,2 % víc, leč bilance zahraničního cestovního ruchu
byla i s mírným meziročním přírůstkem kladná.
Pozitivní známky oživení, které se
proti létům 2009 a 2010 v posledních měsících projevily v obchodě
i cestovním ruchu, však nelze přeceňovat. Nejde zatím o zřejmé trendy a důvěru v jejich pokračování
silně oslabují už zmiňovaná rizika
a dopady do poptávky, které hrozí
z reformních kroků.
(lš)
Stojí za pozornost:
www.creditbureau.cz
www.apek.cz
www.socr.cz
černá azurová purpurová žlutá
8 /ãer ven /2 011
Evropská unie
Kam zařadila ČR dánská studie The Global Benchmarks Report 2011
Na konci druhé třetiny
Dánská konfederace průmyslu připravila v pořadí už
sedmou studii The Global
Benchmark Report 2011:
„Připraveni na globalizaci?“. Posuzuje, jak 33 zemí
OECD čelí výzvám globálního světa, poměřuje jejich
schopnost využít příležitostí,
které globalizace nabízí, vymezuje jejich slabé a silné
stránky a porovnává jednotlivá podnikatelská prostředí.
V některých případech studie hodnotí spolu se zeměmi OECD rovněž Brazílii, Čínu, Indii a USA.
Srovnání bylo provedeno prostřednictvím 86 benchmarků rozdělených do šesti hlavních kategorií:
růst a rozvoj; znalosti a kvalifikace; flexibilita podnikání; podnik
a podnikání; náklady a zdanění; internacionalizace a otevřenost. Studie navíc obsahuje kapitolu „boj
o suroviny“.
Měřítko pro první kategorii „růst
a rozvoj“ indikuje, v jakém rozsahu
jsou země schopny transformovat
příležitosti nabízené globalizací do
růstu a rozvoje země. Porovnává růst
HDP, produktivitu práce, úroveň
vývozu, úroveň veřejného deficitu
a míru inflace a nezaměstnanosti. Vítězi této kategorie se stala Jižní Korea spolu s Izraelem. Jižní Korea obsadila první místo díky vysokému
růstu stimulovanému vysokou produktivitou práce a rostoucím exportem. Izrael pro změnu exceloval v oblasti exportu. Česká republika skončila na 5. místě. K příznivému vývoji
české ekonomiky přispěly snižující se
míra nezaměstnanosti, cenová stabilita a relativně nízká míra zadlužení.
Aby podniky obstály v současném,
značně globalizovaném světě, jsou
nuceny přicházet na trh s kvalitními produkty vyžadujícími vysokou úroveň znalostí a inovací, a tím
pádem i kvalifikované zaměstnance. Proto se studie zaměřila i na
úroveň znalostí a odborné kvalifikace. Posuzovaly se mj. podpora
inovací, rozvoj a vývoj energetických technologií či vzdělanost
obyvatel. Zemí s nejvyšší úrovní
vědeckého výzkumu a inovací
Čtvrtá kategorie „podnik a podnikání“ porovnává podnikatelská
prostředí jednotlivých zemí z hlediska svobody podnikání, konkurenceschopnosti, podílu růstových
firem či administrativních překážek při založení podniku apod.
Nejkvalitnějšímu podnikatelskému
prostředí se mohou těšit Rakušané,
a to díky vysoké konkurenceschopnosti a flexibilitě firem i nízké byrokracii. Česká podnikatelská sféra
je na tom o poznání hůře. Podnikatelské prostředí u nás trpí značnou
administrativní zátěží při založení
podniku i při jeho uzavření, nedostatečnou svobodou podnikání, nízkou konkurenceschopností a malou
přizpůsobivostí firem na změnu
tržních podmínek. Navíc investice
do venture kapitálu jsou nulové.
Uvedené nešvary řadí ČR v kategorii „podnik a podnikání“ na poslední místo.
Ke konkurenceschopnosti podniků
mj. přispívají vhodný daňový rámec
a nízká úroveň výrobních nákladů,
což sleduje čtvrtá kategorie studie
s názvem „náklady a zdanění“.
V tomto slova smyslu je nejkonkurenceschopnější zemí Mexiko s nízkou mírou zdanění a nízkými náklady na pracovní sílu. Na druhém
místě skončilo Slovensko, které
zdaňuje příjmy fyzických osob nízkou paušální daní. Navzdory tomu,
že je pracovní síla v ČR v porovnání s ostatními zeměmi relativně levná a míra zdanění firem je dokonce
nejnižší, v celkovém hodnocení se
a zároveň nejčastějším žadatelem
o evropský patent je Švýcarsko. Za
ním skončila Jižní Korea, která
masivně investuje do oblasti vzdělávání a klade důraz především na
technické a vědecké obory. Do výzkumu a vývoje nejvíc dlouhodobě investuje Izrael. Česká republika obsadila 23. místo a ve druhé
třetině se držela téměř ve všech
sledovaných oblastech.
Flexibilita a adaptabilita podnikání jsou klíčovými faktory pro
úspěch na mezinárodních trzích.
Avšak bez efektivně fungujícího
a pružného pracovního trhu toho
není možné dosáhnout. Neméně
důležitým faktorem pro růst podniku je kvalitní podnikatelské prostředí a snadný přístup k financím.
To jsou charakteristiky, kterými se
zabývá třetí kategorie „flexibilita
podnikání“. Hodnotila se efektivita pracovních trhů, přístup na kapitálové trhy nebo e-government.
Přestože se Island potýká s ekonomickými problémy, v oblasti flexibility podnikání skončil na prvním
místě. Islandští podnikatelé jsou
vystaveni jen malé administrativní
zátěži a regulace pracovního trhu
je minimální. Následuje Švédsko,
které svým podnikatelům zajišťuje
snadný přístup k financím. Český
pracovní trh podle studie podléhá
poměrně silné regulaci, e-government je podnikateli používán
v malém rozsahu, a navíc existuje
korupce a úplatkářství. Pozitivním
může být, že vláda využívá služeb
soukromých firem. Výsledkem pro
ČR je 23. místo.
Přicházejí o přímý kontakt
O stáže vysokých úředníků Evropské komise naše firmy moc nestojí
Kateřina Nejdlová, administrátorka oddělení lidských
zdrojů Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, patří k pouhým dvěma vysokým úředníkům EU, kteří
se dosud zúčastnili stáže
v České republice. A to
i přesto, že se tato forma
praktikuje už přes pět let.
To jsme však v době, kdy jsme dostali nabídku na setkání zástupce
Podnikatele s ní, ještě netušili.
EEP (Enterprise Experience Programme) vznikl v roce 2005 na
Generálním ředitelství pro podnikání a průmysl jako inovativní
vzdělávací program, v jehož rámci
jsou zaměstnanci tohoto GŘ posíláni na týdenní stáže do malých
a středních podniků. Cílem je, aby
získali informace, jak taková firma
opravdu funguje, jaké má největší
problémy a překážky v podnikání,
v exportu, v inovacích atd. Hostitelské podniky se mohou nacházet
v kterémkoli z členských států
unie. V ideálním případě by měly
být v místě, kde může stážista také
navázat kontakt se širší podnikatelskou komunitou, a rozšířit tak
své zkušenosti z praxe (přítomnost
místní obchodní komory apod.).
Hostitelské podniky mohou mít
max. 250 zaměstnanců. Jde tedy
o tzv. MSP (malé a střední podniky) z kteréhokoli odvětví.
Kateřina Nejdlová uskutečnila svou
stáž ve firmě Karel Kaňák, s.r.o.,
z Rohatce nedaleko Hodonína. Tři
dny strávila tam, v druhé části programu absolvovala schůzku v relevantních institucích, jako je regionální Hospodářská komora, pracoviště Svazu průmyslu a dopravy ČR,
Jihomoravské inovační centrum,
a na Masarykově univerzitě.
Na úvod našeho setkání k smyslu
své mise řekla: „Protože připravujeme návrhy na novou legislativu v oblasti podnikání, pomáhá
nám to lépe poznat podmínky
a potřeby podnikatelského prostředí. Jde tedy o to, abychom tyto poznatky a zkušenosti získávali
,z první ruky‘. Na druhé straně také můžeme podnikatele přímo informovat o tom, co pro ně EU dělá, co připravuje.“
Co tedy taková stáž může přinést
hostitelské firmě? Získá přímý kontakt do Bruselu, pozná někoho, na
něhož se může obrátit bez prostředníků a má jistotu, že když pošle dotaz na obecnou e-mailovou schránku, její požadavek se neztratí, někdo jí odpoví.
GŘ pro podnikání a průmysl se
snaží každý rok vyslat na stáže 20
až 30 lidí, záleží to ovšem na zájmu
firem a možnostech rozpočtu. Program počítá s jednou návštěvou daného úředníka, uvažuje se však
i tom, že by bylo užitečné, kdyby se
jeho pobyt v dané firmě třeba po
dvou, třech letech opakoval. Před
stáží projdou účastníci přípravným
školením, aby měli všeobecný přehled o tom, co GŘ pro MSP dělá,
co jim může nabídnout, setkávají se
zařadila „až“ na 11. místo. Důvodem mohou být vysoké náklady na
elektrickou energii dohromady
s energetickou náročností produkce
i vysoké příjmy z ekologických daní (více než 2,5 % DPH).
Pozitivní postoj podnikatelské sféry i občanů ke globalizaci a internacionalizaci, stejně tak otevřenost
ekonomiky země jsou důležitými
faktory pro využití příležitostí, které globalizace nabízí. Právě otevřenost a internacionalizace je předmětem poslední kapitoly. Zvolenými benchmarky jsou například: podíl zahraničních studentů na vysokých školách, atraktivnost podnikatelského sektoru pro zahraniční
pracovníky, kulturní otevřenost, podíl exportu na HDP, image země
v zahraničí či přímé zahraniční investice. Vedoucí zemí se v této kategorii stalo Nizozemí s ohledem
na vysoký stupeň kulturní otevřenosti, velký podíl manažerů se zkušenostmi ze zahraničí a rozvinutý
zahraniční obchod. Česká republika se umístila na 22. příčce. Za pozornost stojí vysoký podíl českého
exportu na HDP a s tím související
rozvinutý zahraniční obchod, zájem vysoce kvalifikovaných pracovníků o práci v ČR i zájem studentů o české vysoké školy. Slabou
stránkou je nedostatečná ochrana
zahraničních spotřebitelů, nízká
úroveň zahraničních investic či vývoz do zemí mimo OECD.
Alice Ambrozová, CEBRE
(podporováno CzechTrade)
Harmonizace ekostatistik
Nové nařízení EK, schválené v červnu t. r. Evropským parlamentem, požaduje po členských státech harmonizaci ekologických statistik. V první
fázi se bude týkat znečišťování ovzduší, „zelené daně“ a pohybu surovin. Cílem je vybudovat evropský
systém „environmentálních hospodářských účtů“. I když má EU legislativu, která zavazuje členské země
k shromažďování dat podle předem
definované metody, jsou mezi jejich
statistikami významné rozdíly.
Členské státy budou mít povinnost
vytvářet statistiky znečišťujících látek
s lidmi, kteří už na stáži byli, a mohou jim tedy předat konkrétní poznatky a zkušenosti z návštěvy firem. Dostanou informace o navštívené firmě, a v kontaktu s ní je pak
zpracován program stáže tak, aby
byla užitečná pro obě strany.
Přestože pro hostitele tato stáž
neznamená prakticky žádné přímé
finanční náklady, české a moravské firmy se do programu moc nezapojují; návštěva paní Nejdlové
byla teprve druhou v ČR, vůbec
poprvé byl její kolega loni na podzim u jedné firmy v Trutnově.
Přitom jediné, co se od hostitele
očekává, je, že se bude účastníku
stáže po několik dní věnovat a vytvoří mu základní podmínky pro
splnění záměru mise.
V případě Kateřiny Nejdlové ve
firmě Karel Kaňák, s.r.o., se to
evidentně povedlo: „Byla jsem návštěvou velmi nadšená – je to agilní firma vyrábějící nástroje na vysekávání obalů, a také velmi
úspěšná v získávání dotací z evropské fondů; už třikrát čerpala
z prostředky z OPPP z programu
Rozvoj na modernizaci a rozšíření
výroby. Má mj. moderní informační systém, který umožňuje
flexibilní plánování a řízení výroby. Byla jsem mile překvapena, že
i u nás v Česku existují tak vyspělé malé podniky. Pokud jde o ba-
v ovzduší, jako jsou oxid uhličitý, oxidy dusíku, metan, amoniak nebo pevné částice. Ty budou klasifikovány
podle ekonomických činností a toho,
zda jsou produkovány průmyslem
nebo domácnostmi. Emise domácností budou rozděleny do tří kategorií: doprava, vytápění/chlazení a „další“. Statistika týkající se daní spojených se životním prostředím bude zaznamenávat příjmy rozdělené podle
ekonomické činnosti. Vyhodnocení pohybu surovin bude zahrnovat
všechny pevné, plynné i tekuté suroviny kromě vzduchu a vody. (red)
riéry a překážky, ve firmě mi řekli,
že je berou jako něco, co je třeba
překonávat, a nepředstavují pro ně
tedy neřešitelný problém.“
Rohatecká společnost má asi 50 zaměstnanců a je největším dodavatelem obalových nástrojů v ČR a na
Slovensku, snaží se expandovat i na
další trhy.
Karel Kaňák, obchodní manažer firmy, prozradil, že se o možnosti pozvat na stáž pracovníka Evropské
komise z Bruselu dozvěděli právě od
zmíněné firmy z Trutnova, která byla
prvním hostitelem tohoto druhu
v ČR. Zajímali se o postoj EK k některým konkrétném tématům oboru,
jako je perspektiva využití prvomateriálů (tedy nerecyklovaných) v obalové technice, zda se neuvažuje o legislativní úpravě použití Brailova
písma na obalech, a také o obecný
problém splatnosti faktur.
„Návštěva paní Nejdlové byla pro
nás také určitou sondou, jak Komise přistupuje k podnikání. Ověřili
jsme si, že se aktivně zajímá o dění v podnikatelském prostředí, a to
nejen v nejvyšších patrech nadnárodních koncernů, ale také mezi
malými a středními firmami,“ uzavřel své hodnocení Karel Kaňák.
Zbývá jen doufat, že jeho firma
nebude poslední, kdo v Česku nabídky programu EEP využil.
Miloš Vávrů
ãerná azurová purpurová Ïlutá
ãerven/2011/
9
Automobily
Infiniti M – naftové snění
Japonská značka Infiniti
oficiálně vstoupila na evropský trh teprve před třemi
lety. Předchozí generace
luxusní limuzíny s označením M na starém kontinentě nebyly prodávány a uvedení nové generace vloni
na podzim znamenalo
rozšíření nabídky.
Pro Evropany je velká žíznivost zážehových šesti- a osmiválců mnohdy důvodem, proč dát přednost sice
okoukanějším, ale zato úspornějším turbodieselům evropských
prémiových značek. Proto Infiniti
pod kapotou speciálně pro Evropu
uvedlo i velmi zdařilý vznětový
šestiválec.
Infiniti je zejména v USA plně respektovanou luxusní značkou, jejíž
pověst, a koneckonců i reálné testy,
staví na první místo design, kvalitu
zpracování a také důraz na vysokou
bezpečnost cestujících. V Evropě je
značka sice nováčkem, už od svého
příchodu se však snaží zaujmout
i sportovností a vysokými výkony
svých modelů.
Infiniti si zakládá především na bezproblémové jízdě za všech okolností, což závisí na trakci a jízdních
Ladné tvary karoserie Infiniti M připomínají koráb na rozbouřeném moři.
vlastnostech. A ty po týdenním testu hodnotíme jako nadprůměrné:
rychlá odezva řízení, stabilita
a velmi dobré brzdy umožňují s téměř pětimetrovým vozem velmi
svižnou, leč stále bezpečnou jízdu.
Osmnáctipalcová kola v sériové
výbavě (za příplatek dvacetipalcová) pak nijak výrazně nezhoršují
komfort jízdy, naopak pomáhají
zlepšovat jistotu v zatáčkách. Řidič
se za volantem cítí jistě, všechny
ovladače jsou rozmístěny intuitivně a ocenit je třeba i velmi pohodlná sedadla, v nichž ani po delší jízdě nebolí záda.
Tichý tahoun
Infiniti M se na globální trh dodává
v relativně velké variabilitě, i když
všechny motorové verze používají
výhradně sedmistupňovou automa-
tickou převodovku. Kromě spíše
pro USA určeného zážehového
šestiválce 3,7 (320 k) a osmiválce
5,6 (426 k, v ČR se nedodává) se
značka Infiniti snaží zaujmout i zákazníky, kteří pošilhávají třeba po
konkurečním Lexusu, a nabízí také
hybridní pohon (365 k). Poslední
variantou, zaměřenou na evropské
řidiče, je námi testovaný šestiválcový turbodiesel 3,0 D V6 (238 k).
Škoda jen, že kromě standardního
pohonu zadních kol lze alternativně
volit pohon obou náprav jen u benzinových verzí.
Vzhledem k větším rozměrům by
někdo mohl očekávat těžkopádnou
akceleraci. Na to ale u třílitrového
naftového, z hlediska výkonu a zejména krouticího momentu 550 Nm
nekompromisního motoru V6 může
každý rychle zapomenout. Masivní
točivý moment je k dispozici už od
1750 otáček a při sešlápnutí plynu
je posádka při zrychlení doslova
zatlačena do kožených opěradel
a dává řidiči možnost vychutnávat
si jízdu podobnou sportovním vozům. Jediným, ale logicky očekávaným faktem, je relativně méně sugestivní zvukový projev v porovnání s benzinovými verzemi. Tento
Typ vozu
Mercedes CLS
350 CDI
Audi A7 Sportback
3,0 TDI quattro
vznět. 6válec
turbo 2993
vznět. 6válec
turbo 2987
vznět. 6válec
turbo 2967
175/238
195/265
180/245
550/1750
620/1600
500/1500
Max. rychlost (km/h)
250
250
250
Zrychlení 0–100 km/h (s)
6,9
6,2
6,0
Výkon (kW/k)
Max. toč. moment (Nm/ot. min. )
-1
Komb. spotřeba (l/100 km)
Délka (mm)
Atraktivitu zadní části určují zajímavá světla.
V Praze a v Brně už jezdí elektromobily smart ed
Lze si je pouze pronajmout
Druhým městem v České republice, kde budou v provozu
první sériově vyráběné elektromobily Smart, se po Praze
stalo Brno. Vozítka druhé generace mají označení smart
ed (electric drive) a budou
ve zkušebním provozu.
Koupit se bohužel zatím nedají,
jen pronajmout za cenu něco pod
20 000 korun měsíčně. Každý ná-
jemce se zároveň stane členem
zkušebního týmu, který bude monitorovat jejich provoz. Akce je
součástí tzv. Metropolitního konceptu ověřujícího možnosti využití
vozů s ekologickým pohonem
včetně elektromobilů Smart, do
něhož byla zařazena velká evropská města. Nejdříve Londýn, pak
také Řím, Paříž a některé další metropole. S Českou republikou se
původně nepočítalo, přesto se tyto
elektromobily objevily i v Praze.
Slouží např. v systému záchranné
služby nebo v zoologické zahradě
i jinde. Teď bylo do projektu zařazeno rovněž Brno. Celkem by
u nás letos mělo být provozováno
asi 25 těchto automobilů.
Vozidlo smart ed ujede v městském provozu na jedno nabití, které trvá pět hodin, 135 až 160 km.
Je k dlouhodobému pronájmu na
čtyři roky.
Pak se podle organizátorů akce
vrátí zpět do vývoje. Za tu dobu
bude technologie elektromobilů
mnohem pokročilejší. Už příští
Výbava bez příplatků
Výbava modelu M je i v základu
bez kompromisů, jen namátkou:
kamerový systém pro snadnější
parkování, intuitivní a podrobná
navigace, bixenonové světlomety,
šestice airbagů, inteligentní klíč,
kožené čalounění, dvouzónová klimatizaci či vyhřívaná a klimatizovaná sedadla. Cena modelu M
s motorem 3,0 d začíná na 1,35 milionu Kč, testované auto ale bylo
v nejvyšší výbavě Premium, včetně
systému hlídání jízdního pruhu, inteligentního radarového tempomatu
či audiosystému Bose s 11 reproduktory. Zavazadlový prostor je
trochu menší než u konkurenčních
vozů, celkový design je poplatný
snaze o co nejvýraznější kombinaci
luxusu a robustnosti, což bude vyhovovat těm, kteří na sebe chtějí
nejen upozornit, ale zároveň žádají
veškeré pohodlí a nadprůměrné
jízdní vlastnosti.
Vojtěch Štajf
Foto: archiv autora
Infiniti M 30d
GT Premium
Motor (cm3)
Interiér – kvalitní materiály a skvělé zpracování.
vjem jde ale stranou při zastávce
u pumpy. Pokud se chcete vydovádět, u M 30d vás to mrzet nebude,
i ve městě se dá jezdit se spotřebou
kolem osmi litrů nafty na 100 km.
7,5
6,0
6,0
4945
4940
4969
Objem zavazadl. prostoru (l)
500
520
535
Emise CO2 (g/km)
199
159
159
Základní cena (Kč)
1 577 500
1 624
1 344 400
Luxusní limuzína Infiniti M se stala i v Evropě vážným konkurentem tzv. prémiových značek.
rok má být k dispozici další prototyp „e“ Smartu třetí generace.
Auto se dodává včetně adaptéru,
s jehož pomocí lze baterie nabíjet
i ze zásuvky v garáži. Při současných cenách elektrické energie vyjde jeden km asi na 50 haléřů.
Vozidlo dosahuje zrychlení z 0 na
60 km za hod. za 6,5 sekundy, takže
při rozjezdech na křižovatkách pokoří většinu konkurence. Stupeň nabití akumulátorů je signalizován na
přístrojové desce a i při dosažení nulového stavu dokáže auto jet padesátikilometrovou rychlostí ještě nejméně dvě minuty, aby se nečekaně
nestalo překážkou provozu.
Pronájem není zrovna levný, ale lze
očekávat, že s rozvojem elektromobility se bude snižovat.
Hlavní město Praha kromě toho
v polovině letošního dubna odstarto-
valo pilotní projekt „Praha elektromobilní“, který má mj. testovat zavedení elektromobilů do běžného
provozu magistrátu a městských organizací. Ve spolupráci s infrastrukturním partnerem projektu, společností Pražská energetika, a. s., má
být v průběhu tohoto roku vybudována v hlavním městě síť dobíjecích
stanic a po městě se rozjede flotila
elektromobilů všech typů. V rámci
běžné agendy úřadů by měly být
během letošního roku odzkoušeny
elektrokola, elektroskútry, osobní,
užitkové i nákladní automobily.
Pak bude vyhodnocen jejich ekologický a ekonomický přínos. Do poloviny června t. r. bylo v rámci projektu najeto přes dva a půl tisíce kilometrů a ovzduší města ušetřeno
o 210 m3 oxidu dusíku.
(vam)
Foto: archiv
Obvyklé hrdlo nádrže nahradila nabíjecí
elektrická zásuvka.
Zajímavé adresy:
portal.sda-cia.cz
www.elektromobily.org
www.praha-elektromobilní.cz
Vozítko smart ed ujede ve městě na jedno nabití asi 150 km.
„Rentgenový“ pohled na hlavní komponenty elektromobilu.
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /ãer ven / 2011
Vzdûlání, vûda, technika
Národní soustava kvalifikací představena na konferenci v Ostravě
Klíč k řešení problémů?
tečné odborné znalosti a profesní dovednosti nezávisle na tom, jak a kde
je získali – zda ve škole, v kurzu, samostudiem či jiným způsobem.“
Generální ředitel Svazu průmyslu
a dopravy ČR Zdeněk Liška upozornil na kritický nedostatek zaměstnanců v určitých klíčových profesích, nedostatečnou kvalifikace pracovníků,
kteří vycházejí ze škol, a rostoucí počet špatných rekvalifikací, což podle
Vzdělávacího systém a oborová struktura žáků a studentů naprosto neodpovídají potřebám trhu práce
a zaměstnavatelů. Na jedné
straně firmy postrádají tisíce kvalifikovaných pracovníků, na straně druhé se desítky tisíc lidí marně snaží
najít práci odpovídající
jejich kvalifikaci.
Náš vzdělávací systém nedokáže
dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok. Trh
práce je nepružný, rekvalifikace nekvalitní. O těchto problémech a jejich možném řešení diskutovali v polovině června t. r. účastníci ostravské
konference „Národní soustava kvalifikací, aneb řešení disproporcí na
trhu práce“. Zorganizovaly ji Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol.
s r.o., jejichž společné konsorcium
na základě zadání Národního ústavu
odborného vzdělávání zajišťuje zapojení zaměstnavatelů do Národní
soustavy kvalifikací (NSK).
Zástupci velkých, středních i malých
firem z Moravskoslezského kraje,
ale také reprezentanti škol, personalisté, zprostředkovatelé práce, zástupci veřejné správy a prostřednictvím živého on-line přenosu zájemci
v celé republice měli jedinečnou
možnost, jak se seznámit s cíli
Co je NSK a co nabízí
a možnostmi NSK, do níž se mohou
všichni zapojit. V Ostravě přitom
diskutovali o řešeních, která NSK
pro trh práce nejen v Moravskoslezském kraji nabízí, a to s inspirátory,
tvůrci, realizátory a samotnými uživateli tohoto systému.
Podle ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Josefa Dobeše systém národních kvalifikačních
zkoušek otevírá nový prostor, jak
v dospělosti získávat, ověřovat
a prohlubovat či měnit svou kvalifikaci v souladu s potřebami trhu
práce: „Důležitým úkolem pro ministerstvo bude dále zajistit mezinárodní uznatelnost takto získaných kvalifikací přiřazením k Evropskému rámci kvalifikací, a zvý-
Tiše, bez zápachu
Dokončení ze str. 1
budovat velmi levně a rychle. Ostatně jsou jich statisíce v garážích po
celé ČR. Takže nikdo nemůže tvrdit,
že nemá kde čerpat energii pro elektromobil. Na mapě www.pluginmap.eu je už 161 veřejných nabíjecích míst v ČR.
Jaká je situace v tomto směru
v okolních zemích a jinde ve světě?
Pokud se podíváme na západ a jih,
jsou v tom mnohem dál než my. Jezdí tam tisíce elektromobilů a mají
stovky nabíjecích míst – např. v Rakousku přes 600, v Německu kolem
dvou tisíc. Cestování elektromobilem je tam už docela běžnou a snadnou záležitostí. Ve Francii a Velké
Británii stát podporuje nákup elektromobilů dotacemi ve výši až několika tisíc eur, navíc majitelům vozů
odpouští registrační poplatky za nové auto podle emisí. Takže jsou tam
pořizovací náklady na elektromobil
srovnatelné s vozem na spalovací
pohon, což vzhledem k výrazně nižším provozním nákladům zvýhodňuje elektromobily.
Podle jednoho průzkumu TÜV
SÜD by si asi čtvrtina lidí koupila
elektromobil, jen pokud bude mít
dojezd jako auto s benzinovým
motorem, a víc než třetina požaduje aspoň 300 km. Je to reálné?
Viděl jsem podobný průzkum společnosti Škoda Auto, a ten vyzněl
docela příznivě. V současné době nemají elektromobily obvykle větší dojezd než 200 km, výjimečně 350 km.
Ačkoli je však procento lidí ochotných tuto skutečnost akceptovat poměrně nízké, pořád jde o desetitisíce
zákazníků, což přesahuje současnou
nabídku elektromobilů. Postupně se
bude dojezd zvyšovat, zhoustne nabíjecí infrastruktura a lidé si taky
zvyknou, že většinu tras nemusejí
absolvovat bez přerušení. I k moři do
Chorvatska se dá dojet s dvěmi zastávkami po dvou stech kilometrech,
které při rychlonabíjení nemusejí být
delší než půl hodiny.
něho silně ohrožuje konkurenceschopnost českých firem. Varoval:
„Učňovské a střední technické školy
nejsou dnes vzhledem k nízkému
počtu absolventů schopny zabezpečit
ani průběžnou generační obměnu ve
firmách.“
Další diskutující upozornili také na
aktivní roli firem v tomto procesu. Jejich zástupci ocenili projekt NSK jako
velmi zdařilý a potřebný.
(hk)
Takže omezený dojezd elektromobilů není tak velkým problémem,
jak se obecně soudí?
Určitě ne. Zatím jde spíš o psychologickou bariéru, která s větším rozvojem využití elektromobilů padne.
Jezdím s elektromobilem už čtyři roky a trvalo mi asi rok, než jsem se od
obav, zda dojedu, oprostil. Elektromobil poměrně spolehlivě měří dojezdovou vzdálenost, dokáže na navigaci určit, kam až dojedeme. Každé ráno vyjíždíte „s plnou“ baterií,
takže potřeba někam si zajet a zastavit pro energii je výjimečná. A brzy,
až bude k dispozici on-line mapa nabíjecích stanic, získá řidič i jistotu,
zda a kde je pro něho připravena nejbližší stanice.
Navíc u firem, zejména servisních,
které třeba působí v okruhu jednoho
města, lze většinou pokrýt denní nájezd jedním nabíjením.
Výrobci dnes uvádějí dojezd kolem 150 km, ale podle společnosti TÜV SÜD to je údaj získaný
za ideálních podmínek. Proto
TÜV vyvinula zkušební cyklus,
tzv. E-car Standard, který by
měl objektivně stanovit reálný
dojezd. Co vy na to?
Je velmi důležité, že něco takového
vzniká. Těch standardů je několik
a většinou ukazují, jakou spotřebu
má elektromobil v reálných podmínkách, kdy může být dojezd až
o čtvrtinu menší, než je maximální.
Moje auto elektromobil VUT Superb
el II má zaručený dojezd 150 až
160 km na dálnici, ale když jedu velmi šetrně podle předpisů, zvládnu
i 220 km.
Jaké podle vás jsou a jak se do budoucna budou vyvíjet cenové relace na pořízení a provozní náklady
elektromobilů ve srovnání s dalšími alternativními i klasickými pohony?
To je obtížné predikovat, ale myslím,
že alternativní pohony obecně,
a elektromobily zvlášť, budou vždy
při pořízení dražší než klasické spa-
šit tak mezinárodní konkurenceschopnost jejich držitelů.“
Viceprezident Hospodářské komory
ČR Zdeněk Somr, který se na vytváření NSK od začátku podílí, mj. připomenul, že soustava přináší zřejmě
největší změnu v systému získávání
kvalifikací od dob Marie Terezie. Přestává platit, že v mladém věku člověk
získal nějaké vzdělání – ať už středoškolské, vysokoškolské nebo výuční
list – a měl kvalifikaci na celý život.
To nevyhovuje v dnešní době, kdy
rozvoj lidského poznání a vědeckotechnický pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné stále rychleji zanikají. Zdůraznil: „Lidem budou moci být v pracovním procesu uznávány jejich skulovací, u nichž už je dávno zaplacen
vývoj a jako výběhové pohony budou přirozeně levnější. Výrobci elektromobilů také usilují o maximalizaci zisku a nižší provozní náklady
i zahraniční dotace na tyto vozy jim
umožňují stanovit vyšší prodejní cenu. Vlastní výrobní náklady na elektromobil by ale měly postupně klesat, stejně jako cena dnes poměrně
drahých akumulátorů.
Bude dostatek surovin na výrobu
akumulátorů za rozumné ceny?
Zatím vychází nejzajímavěji lithium,
ale není to surovina, která by byla pro
výrobu akumulátorů nejpotřebnější,
podílí se jen 3 až 10 procenty. Hlavní
jsou železo, měď, příp. hliník. Lithium těží řada zemí a je ho dostatek, dá
se také poměrně levně získávat i odsolováním mořské vody, a na rozdíl
od ropy recyklovat. Nehrozí tedy, že
by vzniklo něco jako lithiové země,
obdoba dnešních ropných zemí.
Jsou i jiné perspektivní technologie výroby baterií?
Z těch nejzajímavějších bych jmenoval vzduch-zinek, vzduch-hliník,
a teď také vzduch-lithium, které
mají obrovskou hustotu, což umožní dojezd kolem 600 km a rychlé
nabíjení v desítkách minut.
Jakou roli bude hrát nabíjení
z běžné domácí zásuvky 230 V?
Ačkoli to energetické firmy nerady
slyší, já soudím, že se většina nabíjení elektromobilů uskuteční právě
tímto způsobem, v garáži nebo před
domem. Ale také u hypermarketů,
kde není přirozeně zájem, aby uživatelé nabíjeli příliš rychle – čím déle
člověk nabíjí, tím déle nakupuje, takže se vyplatí dát mu tuto „pomalou“
energii i zadarmo.
Jakou budoucnost připisujete
bezdrátovému dobíjení elektromobilů?
Podle mého názoru je bezdrátové
dobíjení prakticky nepoužitelné.
Tímto způsobem lze přenášet výkony kolem 600 W, ale elektromobily
nyní potřebují min. 4000 W a max.
80 000 W. Takové bezdrátové nabíjení by už vytvářelo radiomagnetické znečištění. Jedinou smysluplnou
NSK je klíčovým nástrojem pro
praktickou realizaci zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je vytvářena jako registr
kvalifikací uznávaných na trhu práce v ČR v aktivní spolupráci s reprezentanty zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách. Je
zaměřena na výsledek (co člověk
umí, jaké má kompetence), nikoli
na způsob či cestu získání kompetencí (škola, samostudium, praxe).
NSK navazuje na Národní soustavu
povolání (NSP). Jestliže NSP poskytuje informace o povoláních a typových pracovních pozicích vyskytujících se na trhu práce, NSK popisuje,
co je potřeba umět pro komplexní
výkon povolání (úplná kvalifikace)
nebo jeho části (dílčí kvalifikace).
možností je pomalé „přinabíjení“
indukčním pruhem na dálnici, které
prodlouží dojezd. Kontaktní nabíjení je nenahraditelné.
Nehrozí v této věci živelnost, která
by mohla využití elektromobilů
zkomplikovat?
Asociace elektromobilového průmyslu se snaží prosadit v tom nějakou koncepčnost. Např. aby v nabíjecích místech byl dostatečný počet zásuvek standardního typu.
Francie a Japonsko mají svůj standard, Německo také. My preferujeme a prosazujeme německý standard, tzv. Mennekes zásuvky podle
normy IEC 62196-2, což je vlastně
klasická třífázová střídavá zásuvka
400 V, 32 A nebo 63 A, která má
navíc dva kolíky, jež umožňují vozidlu zjistit, jak rychle se dá nabíjet, a zabraňuje tomu, aby řidič odjel, aniž by odpojil kabel. Dokud
tyto zásuvky nejsou na trhu, doporučujeme standardní pětikolíkovou
3fázovou zásuvku 400 V, 32 A. Jako standard pro stejnosměrné nabíjení doporučujeme rozhraní ChAdeMO s konektory YAZAKI. Usilujeme také o to, aby se sjednotil
i způsob placení, nejlépe standardními platebními nástroji.
Co je tedy podle vás nejdůležitější pro spokojenost zákazníků,
a tím i pro větší rozšíření elektromobilů?
Rychlé nabíjení, nejlépe v dosahu
každých 30 km, a dostatečný,
aspoň 250 km dlouhý, dojezd.
Myslím, že toho poměrně brzy dosáhneme i u nás.
Vyrovnají se elektromobily konkurenci s jiným pohonem i v životnosti?
Garantovaná životnost akumulátorů je dnes až 4000 nabíjecích cyklů, což v provozu představuje půl
milionu km. Elektromobil má méně částí, zejména pohyblivých, než
vozy se spalovacími motory, menší
nároky na servis, takže si s konkurencí nezadá.
Před rokem byla v ČR založena už
zmíněná Asociace elektromobilového průmyslu. Koho reprezentu-
Osvědčení o získání dílčích
a úplných kvalifikací (tzv. certifikáty) udělují v souladu se zákonem a na základě hodnoticích
standardů pro příslušné dílčí kvalifikace tzv. autorizované osoby,
tj. instituce s právem realizovat
zkoušku.
Od roku 2009 do 30. 4. 2011 bylo
v rámci NSK realizováno 8779
zkoušek. V roce 2009 v průměru
24 měsíčně, o rok později už 450
a letos zatím v průměru 773. Kvalifikační standardy jsou už vytvořeny pro 240 dílčích kvalifikací,
zejména v oblasti řemesel a služeb, během několika let by jich
mělo být v NSK a 1100.
Pro realizaci zkoušek podle zákona č. 179/2006 je autorizováno
340 subjektů.
je a může se už pochlubit konkrétními výsledky?
Asociace reprezentuje organizace,
které mají zájem na rozvoji elektromobility v ČR. Jejími členy jsou fyzické osoby i společnosti, které se
zabývají výrobou elektromobilů, vytvářením nebo distribucí nabíjecí infrastruktury, výzkumem, vzděláváním, poradenstvím, pojištěním apod.
A také klasické elektrotechnické firmy, které v elektromobilitě vidí
možný potenciál rozvoje. Naším důležitým cílem je, aby se všichni zainteresovaní domluvili na nějakých
kompatibilních řešeních, ale aby byla zároveň zachována konkurence
mezi výrobci a poskytovateli služeb
v oblasti elektromobility.
Zmínil jste se o vznikající mapě
nabíjecích stanic. Co řidičům
poskytne?
Najdou ji na už zmíněné adrese
www.pluginmap.eu a už teď nabízí
přehled o možnostech nabíjení
v celé ČR. Do budoucna by měla
být on-line, tedy poskytovat aktuální informace o parametrech
a připravenosti jednotlivých nabíjecích stanic v celé Evropě.
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: archiv J. M.
Ing. Jaromír Marušinec,
Ph.D., MBA (36)
Absolvoval Střední strojírenské
učiliště TOS Kuřim. Inženýrský
a doktorský titul v oboru informačních technologií, stejně jako MBA, získal na VUT v Brně.
Tam také působí jako ředitel
Centra výpočetních a informačních služeb. Je předsedou dozorčí rady sdružení CESNET.
Kromě vyučování počítačové
grafiky a multimédií se zabýval
výzkumem v oblasti virtuální
reality a počítačovou simulací,
během studií podnikal v oblasti
ICT a pracoval v zahraničních
firmách. Před rokem se stal spoluzakladatelem Asociace elektromobilového průmyslu.
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
11
Energetika
Případová studie: Výměna průmyslového osvětlení za LED
Víc světla za zlomek ceny
Společnost Cembrit a.s.
snižuje náklady na elektrickou energii ve výrobních
halách pomocí výměny dosavadního osvětlení (vysokotlaké sodíkové výbojky)
za LED osvětlení.
Základním předpokladem realizace
investice je zajistit stejné nebo lepší
světelné podmínky při prokazatelné
úspoře nákladů na elektrickou energii. Společnost FAWOO TECH CZ
s.r.o. výzvu na vypracování nabídky přijala a realizuje zkušební instalaci přímo ve výrobní hale.
Úspory za dobu průměrné životnosti FAWOO a LumiDas-SL 110 W (40 000 hodin).
Základní popis
Celkově je v hale umístěno 69 svítidel pro vysokotlakou sodíkovou výbojku (dále jen „SHC“) s celkovým
příkonem 26,7 kW.
Použitím LED svítidel FAWOO
LumiDas-SL 110 W se celkový příkon sníží na 8 kW.
V současné době není osvětlení žádným způsobem regulováno, a svítí
tak až 8100 h/rok. Roční celková
spotřeba energie na svícení je nyní
216 108 kWh. Při ceně 2,5 Kč za
kWh přijde osvětlení haly ročně na
540 270 Kč.
Nová instalace LED svítidel FAWOO
bude obsahovat i regulaci osvětlení
pomocí snímačů intenzity světla
a pohybu, při které se dokonale využije jedné z předností LED světelných zdrojů – neomezeného cyklu
a frekvence spínání.
Současný stav
Půdorys haly je 18 x 100 m, svítidla
jsou umístěna ve výšce 8 m.
Hala je relativně velmi dobře osvětlena světlíky ve střeše, které, hlavně
na jaře a v létě, poskytují dostatek
světla pro výrobu.
Prostor haly je rozdělen na dvě části
– výrobní (přední část) a skladovací
(zadní část).
V současné době se v hale nachází
46 kusů svítidel 250W SHC a 23 kusů svítidel 400W SHC.
Zkušební instalace, měření
Vedle světelné simulace, která využívá schválená fotometrická data a dovede celkem věrohodně zobrazit budoucí stav osvětlenosti, je nutné brát
v potaz i subjektivní pocity zaměstnanců, kterých se změna osvětlení na
pracovišti bezprostředně týká. Zejména, má-li dojít ke změně v teplotě
chromatičnosti. Proto lze několikatýdenní zkušební instalaci jen doporučit. Samotné měření (na klíčových
pracovních místech, za provozu,
certifikovaným měřidlem vždy ve
22.00 hod.) před a po výměně SHC
za LED svítidla ukázalo zvýšení
osvětlenosti těchto prostor minimálně na dvojnásobnou úroveň. Při
celkovém poklesu příkonu jedné
řady z 1,16 kW na 0,348 kW.
Úspory se snímači
Jednou z velkých výhod LED osvětlení je možnost neomezeného počtu
spínání a okamžitá aktivace světla.
V relativně dobře, přirozeným světlem osvětlené hale je možné využít
spínání svítidel pomocí snímačů intenzity osvětlení – bude tak učiněno
ve výrobní části haly. Ve skladové
části haly pak použijeme pro regulaci snímače pohybu.
Výrobní část haly a senzory intenzity osvětlení
V této části provozu je rozmístěno
30 kusů svítidel. Kvůli dlouhému startovacímu náběhu SHC se ve třísměnném nepřetržitém provozu nevypínají.
Při použití LED svítidel v kombinaci se snímačem intenzity osvětlení
je možno dosáhnout úspor ve výši
až 3000 hodin svícení za rok.
Skladová část haly a senzory pohybu
Ve skladové části haly ušetříme pomocí snímačů pohybu další významnou část provozních nákladů.
Nahrazujeme 39 kusů svítidel.
Předpokládaná úspora zde může podle pozorování činit až 6500 hodin/rok, což je 80 % nákladů na svícení (v této části haly).
Výpočet úspor za rok
Současná roční spotřeba elektrické
energie na provoz SHC je 216 108
kWh.
Potenciální roční spotřeba el. energie LED svítidel FAWOO bez regulace je 64 832 kWh.
Potenciální roční spotřeba el. energie LED svítidel FAWOO s regulací je 24 986 kWh.
Celková potenciální roční úspora
při použití LED svítidel FAWOO
s regulací je 191 122 kWh.
Při ceně 2,5 Kč za kWh tak činí
roční úspora na elektrické energii
477 805 Kč.
Při použití LumiDas SL 110 W s regulací tedy investor ušetří:
• 191 122 kWh/rok, což představuje
477 805 Kč (měsíčně tak ušetří na
pořízení 4 LED svítidel FAWOO),
• 1 867 600 Kč (za životnost FAWOO,
při ceně el. energie 2,5 Kč/kWh).
Návratnost investice činí 21 měsíců
a vedle toho investor:
• nemusí 10 let řešit opravu nebo výměnu svítidla,
• ušetří čas a náklady na výměnu
207 kusů vysokotlakých sodíkových výbojek.
Podrobnější informace o výpočtu
viz www.fawootech.cz (ke stažení).
Závěr
Závěrem lze říci, že s LED technologií
lze dosáhnout velmi zajímavých úspor.
V kombinaci s dalšími technologiemi
(senzory intenzity osvětlení a senzory
pohybu) a při využití dalších předností
LED svítidel (neomezený cyklus spínání) pak mohou být úspory ještě výraznější a návratnost, jako v našem případě, 21 měsíců. Se zárukou 36 měsíců okamžité výměny při poruše to stojí
jistě za pozornost.
(sh)
.
www.fawootech.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /ãer ven /2011
Energetika
Německé stop jádru!
Už víc než pět let (od 1. ledna
2006) je v tuzemsku trh
s elektrickou energií plně
liberalizován. Zákazníci bez
ohledu na množství odebírané energie mají právo na
bezplatnou změnu dodavatele, a tím pádem mohou ovlivňovat část svých nákladů na
tuto energii. Události posledního půl roku však naznačily, že liberalizace, nebo-li
otevírání trhu může nabrat
další a nečekané obrátky.
Stanovená energetická koncepce České republiky a Evropské unie může
klidně vzít za své událostmi z března
tohoto roku. Na druhém konci světa,
v japonské Fukušimě, došlo v důsledku vlny tsunami k havárii jaderné
elektrárny, čímž se rozpoutala celosvětová vlna diskusí nad bezpečností
výroby energie z jádra.
Příliš krutá porážka
Fukušimu uměli dobře využít především hodně viditelní a výborně organizovaní „zelení“ z Německa. A výsledkem byla až příliš krutá porážka
jaderné energetiky. Vládní koalice
v Německu se totiž dohodla, že stát
uzavře všech svých 17 jaderných
elektráren nejpozději do konce roku
2022. Sedm reaktorů postavených
před rokem 1980 bylo z bezpečnostních důvodů odstaveno bezprostředně po havárii ve Fukušimě, dalších
šest by se mělo zastavit v roce 2021
a zbytek o rok později.
Jenže ani u německých politiků nemusí platit vždy vše a na sto procent. I když tamní ministr životního
prostředí Norbert Röttgen tvrdí, že
je to neodvratné a definitivní, orto-
doxní odpůrci jádra ukazují na jeden bod usnesení, kdy má být zachována jako „studená rezerva“ jedna z už odstavených elektráren.
Jedno je jasné a do nebe volající: tento jasný odklon od jaderné energetiky
v Německu pořádně zahýbe s celoevropským trhem s energiemi, cenová
liberalizace může na starém kontinentě udělat pořádné veletoče!
Podpis premiérky Merkelové na zákoně o odpojení jaderných elektráren
ještě neuschnul a už se v Německu
objevily protesty. „Jdeme tím do rizika, je to příliš velký odklon od finančně únosného zásobování energií,“ nechal se slyšet šéf automobilky Daimler Dieter Zetsche. Energetický koncern RWE dokonce zvažuje žalobu na
stát a další právní kroky. A druhá strana? Také nezahálí! Ekologové považují limitní rok 2022 za příliš dlouhou
dobu k odstavení, hnutí Greenpeace
je ještě radikálnější: „Zastavte jaderné
elektrárny do čtyř let,“ hřímá.
U nás cena také poroste
Je nabíledni, že tak razantní změna
energetické koncepce v nejvyspělejší ekonomice EU se dotkne i českého trhu. Německo sice tvrdí, že nahradí jádro zelenými zdroji energie,
ale musí si být vědomo, že v tak krátkém časovém horizontu to půjde jen
stěží. „Cena energie půjde jistě nahoru,“ citoval týdeník EURO prvního
muže ČEZ Martina Romana. „Pokud Německo odstaví svůj nejekonomičtější zdroj, musí se to zákonitě
projevit na ceně výsledného produktu,“ dodal Roman. Skeptici dokonce
uvádějí, že cena elektřiny by mohla
za deset let vzrůst až o třicet procent!
ČEZ samotný ale může na německém odklonu od jádra pěkně vydělat.
Česká republika s Francií totiž patří
v Evropě k zemím, kde nezápasí
s nedostatkem proudu. A celkové
zvýšení cen zvýší i zisky ČEZ. Tento
gigant je z většiny vlastněn státem,
takže se dá s jistou dávkou nadsázky
(nebo sarkasmu – jak chcete) říct, že
společně se státem „vydělá“ i občan.
Hmatatelný důsledek ale bude přesně
opačný. Odstavením německého jádra se zmenší konkurence ve výrobě
elektřiny, ale neklesne poptávka.
„Výroba v Česku může mírně vzrůst,
ale rozhodně nelze počítat s tím, že
by český vývoz energie nahradil německé jaderné elektrárny. Neplánujeme v tomto směru výstavbu žádné
elektrárny na výrobu energie pro vývoz. Pokud budeme mít dočasný přebytek, můžeme jej obchodně uplatnit,“ citoval server denik.cz mluvčího
ČEZ Ladislava Kříže.
Zatímco ČEZ může na budoucí německé odstávce jádra vydělat, čeští
průmyslníci jsou skeptičtí. „Zdražení
energie zvýší naše náklady na výrobu a sníží naši konkurenceschopnost,“ bijí na poplach.
Boj o zákazníka pokračuje
Jaká je vlastně energetická koncepce
České republiky a situace na trhu
u nás v tuzemsku? To bylo mj. tématem VII. mezinárodního energetického regulačního fóra, které se
konalo v Praze, pohříchu jen pár dní
před japonskou tragédií. I když zaklínadlo jménem „Fukušima“ může
přinést, jak už jsme naznačili, systémové i cenové veletoče, je vhodné
si připomenout některá zásadní fakta a skutečnosti, které se na energetickém trhu odehrály.
Loňský rok byl rokem boje o zákazníka, dodavatele elektrické energie
změnilo téměř čtvrt milionů zákazníků. Podle expertů bude tento trend
pokračovat i v příštích letech a bude
mít příznivý vliv na liberalizaci cen.
Stojí za tím převis nabídky nad poptávkou, konkurenční boj mezi dodavateli, duální nabídky od jednoho
distributora.
Ani v blízké budoucnosti, řekněme
v horizontu čtyř let, se nedají očekávat
žádné zásadní změny v cenách. Česká
bilance ceny elektřiny je a pravděpodobně zůstane přebytková, a tak ceny
mohou dospět do roku 2015 k hodnotám 55–60 Eur za MWh.
Na už zmíněném energetickém fóru
se také diskutovalo o celkové energetické koncepci České republiky.
U nás stále platí dokument z roku
2004, aktualizace z let 2009–2010 totiž nenašly dostatečnou podporu napříč politickým spektrem, a tak se na
parlamentní půdu teprve nyní dostává
k diskuzi novela státní energetické
koncepce, jejíž schválení se dá očekávat snad koncem tohoto roku. Koncepce by se neměla omezovat pouze
na energetický mix, ale měla by se
hlouběji zabývat podporou nových
technologií. Podstatné by mělo být
schválení dokumentu minimálně na
tři volební období, a tím pádem omezení politického vlivu na českou energetiku. Podaří se to? Jan Hrabálek
Potenciál obnovitelných zdrojů v ČR
zabraných ploch pro další zemědělské využití ani nemluvě.
Koloseum a řadu dalších
míst v Itálii „ozdobili“ v minulých dnech protiatomoví
aktivisté výzvami k zákazu
výroby energie z jádra.
Referendum na Apeninském poloostrově dokázalo,
že masa Evropanů, žijících
v relativním blahobytu,
postrašená sdělovacími
prostředky, může učinit
rozhodnutí, o jehož důsledcích se přou i úzce specializovaní odborníci.
EK svou směrnicí z roku 2009, požadující urychlený rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, vypustila podle mínění jedněch z láhve nebezpečného džina. Druzí naopak kvitují s povděkem, že brzký
konec současného drancování přírodních energetických zdrojů nezanechá příštím generacím vyrabovanou planetu. Zastánci jaderné energetiky v tuzemsku, zdá se, stojí
mezi oběma tábory uprostřed a obrazně řečeno mají pod nohama pevnou půdu, i když protijaderná hysterie po událostech ve Fukušimě
značně posílila. Zastánci štěpení
obohaceného uranu mají totiž na
své straně ekonomickou rentabilitu
jádra a v záloze ještě navíc budoucí
možnost druhotného a navýsost
efektivního zhodocení současného
jaderného odpadu.
ČR nezareagovala na evropský požadavek vyrábět v roce 2020 minimálně 20 % energie obnovitelnými
zdroji zcela scestně. Po odsíření
uhelných zdrojů dostaly zelenou
větrníky, fotovoltaika, geotermální
zdroje a energie z biomasy. Stavbu
větrníků s ohledem na změny krajinného rázu začaly však blokovat
občanské iniciativy, stejně jako budování bioplynových zdrojů a stanic pro zpracování bioodpadů s odkazem na škodlivé dopady na životní prostředí, zejména jde o nedůvodný strach ze zápachu. Také proto stát sáhl po masivní podpoře
„čisté“ fotovoltaiky. Horkou jehlou
ušitá původní pravidla podcenila
nejen nebezpečí plynoucí z dlouho-
době neudržitelné garance nákupních cen a zelených bonusů, ale také nutnost budování zálohových
klasických zdrojů k zajištění stability přenosové soustavy. V neposlední řadě neřešila rovněž problematické zábory vysoce bonitní zemědělské půdy, natož otázku recyklace křemíkových panelů po skončení jejich životnosti, o rekultivaci
Nejčistší energie je ta, kterou nespotřebujeme
Jaká je tedy aktuální situace v podpoře obnovitelných energetických
zdrojů v ČR? Víceméně logické je
rozdělení na podporu MPO, cílenou na podnikatelské subjekty,
a MŽP zaměřenou na domácnosti.
MPO od roku 2008 provozuje
v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie bezplatný
speciální web (www.mpo-efekt.cz),
kde jsou aktualizovány informace
o možnostech podpor pro zařízení
vyrábějící energii z obnovitelných
zdrojů. Jsou zde mimo jiné prezentovány náležitosti závazných energetických auditů, které se budou
postupně týkat nejen obytných budov, ale také výrobních provozů.
K dispozici je bezplatná energetická poradna, kam žadatelé směřují
své dotazy, týkající se využití a instalace obnovitelného zdroje. Dále
v rámci tohoto státního programu je
provozováno na celém území ČR
na 50 bezplatných energetických
poradenských a konzultačních center EKIS.
Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je v České republice stanovena odlišně s ohledem
na druh obnovitelného zdroje
a velikost instalovaného výkonu
výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i podle parametrů biomasy, stanovených prováděcím právním předpisem.
Podnikání a inovace
V rámci Operačního programu
Podnikání a inovace (OOPI) na roky 2007–2013 vyčlenilo MPO na
program podpory Eko-Energie celkem 11,2 mld. Kč, jejichž čerpání
je po třetí výzvě z minulého roku
nyní dokončováno. V současné době MPO v této oblasti podporu
podnikání neposkytuje.
Operační program životní prostředí
Z Fondu soudržnosti obdržel
v minulém roce do vínku OPŽP
673 mil. Kč, které pomáhají zejména obcím, městům, příspěvkovým a neziskovým organizacím
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo
elektřiny a využívání odpadního
tepla. Například obec Lukavec
(Kraj Vysočina) instalovala v základní a mateřské škole tepelná
čerpadla a solární soustavu, na
něž čerpala 8 013 558 Kč dotací,
které se odrazí v roční úspoře nákladů ve výši 555 tis. Kč na vytápění a ohřev vody a sníží emise
CO2 o 37 tun za rok.
I odpad je energie!
Internetové stránky www.odpadjeenergie.cz vznikly v rámci projektu
osvětové kampaně na podporu
energetického využívání odpadu.
Realizace projektu byla financována z prostředků Státního programu
na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie. ČR
vyprodukuje ročně 5,3 mil. tun komunálního odpadu. Z toho přibližně 65 % uloží na skládky, 20 % využije materiálově a pouze 15 % pro
energetické účely. Směsné komunální odpady obsahují až 60 % biologicky rozložitelné složky, která
tak představuje velmi významný
zdroj energie. Využívání odpadů
a biomasy může částečně nahradit
v tuzemsku dosud primární energetické zdroje, především hnědé uhlí,
kterého, nebudou-li prolomeny
dnešní těžební limity, bude záhy
nedostatek.
Libor Kalina
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
13
Energetika
Informovanost ve světě
Výzkum sledovanosti a dopadů zemětřesení v Japonsku na vnímání využití jaderné energie
Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy
bylo zaznamenáno. Následná
vlna tsunami zpustošila část
pobřeží japonských ostrovů
a kromě značných materiálních škod připravila o život
tisíce lidí. Značnou mediální
pozornost tato událost vyvolala i s ohledem na únik radioaktivity ze zasažené jaderné elektrárny Fukušima. Média v České republice o událostech také rozsáhle informovala a nás zejména zajímala
informovanost lidí po světě
a ovlivnění jejich názorů na
bezpečnost energie „z jádra“.
republice 99 % dotázaných). V mnoha zemích světa dokonce takto odpovědělo 100 % dotázaných. Míra
informovanosti o následných událostech spojených s únikem radioaktivity z jaderné elektrárny Fukušima
byla o něco nižší, ale stále šlo o velmi vysoká čísla, která poukazují na
značnou informovanost ve všech zemích světa. V České republice informaci o úniku radioaktivity zaznamenalo 97 % dotázaných.
Z hlediska hlavního zdroje informací, odkud se lidé o událostech v Japonsku dozvěděli, je jednoznačně
nejdůležitějším zdrojem televize.
Pouze u dvou zemí, ze všech zúčastněných, se nejčastěji zmíněným
zdrojem informací stal internet. Kromě Islandu (46 % uvedlo internet
a 42 % televizi), je to překvapivě Čína (57 % uvedlo internet a pouze
35 % televizi), kde je však výsledek
ovlivněn skutečností, že dotazovaný
vzorek neodpovídal reprezentativnímu vzorku čínské populace, protože
dotazování probíhalo pouze ve velkých aglomeracích. Významnou roli
může vedle většího zájmu (neboť jde
o prakticky sousední zemi) ovšem
hrát také nedůvěra k přímo státem
regulovaným médiím. Česká republika se řadí mezi země, kde internet
jako zdroj informací hraje rovněž
velmi významnou roli – 27 % respondentů ho uvedlo jako hlavní
zdroj informací.
Solární systémy pro přípravu
teplé vody v bytových domech
soustavy je tedy nutné vypracovat
výše zmiňovanou studii. Ta velmi
často ukazuje konečná čísla jak
z hlediska investičních nákladů, tak
předpokládaných úspor apod. Pro její vypracování je ale potřeba, aby zákazník zajistil kvalitní podklady.
Agentura pro výzkum trhu Mareco
s.r.o. se jakožto člen Gallup International Association (GIA) zúča-
stnila globální studie, která si dala
za cíl zmapovat povědomí světové
veřejnosti o událostech v Japonsku
a zároveň odkrýt dopady havárie
v elektrárně Fukušima na vnímání
jaderné energie obecně. GIA je prestižní sdružení agentur pro výzkum
trhu, které už od roku 1947 tvoří
celosvětovou síť, schopnou realizovat globální výzkumy trhu s pokrytím všech kontinentů. Právě takovým výzkumem, kterého se zúčastnilo víc než 34 000 dotazovaných
ze 47 zemí celého světa, byla i výše
uvedená studie.
Informovanost o událostech v Japonsku a zdroje informací
Nejprve se podívejme na to, zda se
opravdu „celý svět“ dozvěděl o událostech v Japonsku. Odpověď zní
ANO. Téměř ve všech zemích, které
se výzkumu zúčastnily, na otázku,
zda slyšeli o zemětřesení a tsunami
v Japonsku, odpovědělo víc než
90 % dotázaných kladně (v České
Instalace solárního systému
pro přípravu teplé vody bývá zpravidla vyústěním celkové revitalizace bytového
domu. Po provedení všech
opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti
budovy (zateplení, výměna
oken, změna regulace vytápění atd.) se přímo nabízí
vyřešit i otázku zefektivnění
přípravy teplé vody.
Z mnohaleté zkušenosti s provozováním solárních systémů v České republice můžeme velmi přesně vysledovat jeho chování a přínosy. Instalaci solárního systému pro přípravu
teplé vody by měla předcházet revize, popř. rekonstrukce rozvodů teplé
vody po objektu, doporučuje se
zvláště zaizolovat rozvody teplé vody
včetně rozvodů cirkulace a hydraulicky vyvážit jednotlivé stoupačky.
Už tímto opatřením dochází k úsporám v řádu desítek procent a solární
systém poté vychází menší (levnější)
a pracuje velmi efektivně i z pohledu
ekonomiky provozu. Základními parametry solární soustavy jsou tzv.
solární pokrytí a měrný solární zisk.
Měrný solární zisk (udává se
v kWh/m2.rok) je hlavním ekonomickým kritériem pro hodnocení solární soustavy. V podstatě vyjadřuje,
kolik energie uživatel získá a využije z jednoho metru čtverečního instalované kolektorové plochy, za který zaplatil určitou sumu peněz.
U dobře navržených solárních soustav v bytových domech se měrný
solární zisk pohybuje mezi 400 až
600 kWh/m2.rok. Nižší hodnota ukazuje buďto na špatnou kvalitu kolektorů, nebo zbytečně předimenzovanou solární soustavu. Solární pokrytí
(udáváno v %) je parametr, který
svým způsobem vyjadřuje dosaženou úsporu a ekologičnost instalace.
Jde vlastně o podíl, kterým sluneční
energie nahrazuje energii původního
zdroje (plyn, elektřina, CZT …).
U přípravy teplé vody v bytových
domech se běžně dosahuje solárního
pokrytí mezi 40 až 50 % roční potřeby tepla na ohřev vody. Nižší hodnota ukazuje na poddimenzovanou
soustavu, solární systém tedy funguje pouze jako předehřev teplé vody.
To se může stát u objektů s malou dispoziční plochou pro instalaci kolektorů. Vyšší hodnota solárního pokrytí opět ukazuje na předimenzovanou
soustavu, která nebude pracovat ekonomicky a bude vykazovat velké letní přebytky. Dobře navržená a správně realizovaná solární soustava by
měla pracovat bez problémů po dobu
min. 25 let, životnost kapaliny se pak
pohybuje okolo 10 let.
Jak poznat kvalitního dodavatele
Kvalitní dodavatel dokáže pomoci
zákazníkovi s orientací v často nepřehledném trhu a vysvětlí, na jaká kritéria se zaměřit při výběru jednotlivých komponentů. Navrhne tedy zákazníkovi optimální systém na základě konkrétních požadavků a vysvětlí
jeho přínosy. Základním podkladem
pro rozhodování zákazníka je vždy
přehledná studie proveditelnosti, ve
které jsou popsány základní komponenty a vyčísleny všechny předpokládané parametry solární soustavy.
Nezbytnou součástí studie je celková
cena solárního systému s vyčíslením
návratnosti solární sestavy proti původnímu řešení přípravy teplé vody.
U těchto aplikací se pohybuje podle
místní ceny tepla od 6 do 12 let bez
dotace. Pokud by dál fungoval program Zelená úsporám v nezměněné
podobě, vychází průměrná návratnost na 2 roky. Kvalitní dodavatel nabídne zákazníkovi možnosti měření
solárních zisků (monitoring systému), aby měl přehled o správné funkci solárního systému vzhledem
k hodnotám uvedeným ve studii.
Kvalitní dodavatel se samozřejmě
pozná i podle referencí, tzn. systémů,
které jsou už nainstalovány a pracují
ke spokojenosti uživatelů. A teď to
nejdůležitější: Kvalitní dodavatel dokáže uspokojivě odpovědět na všechny zákazníkovy otázky. Firma Regulus výše uvedené požadavky na kvalitního dodavatele splňuje.
Studie
Co dům, to originál. U solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech příliš nelze kopírovat
jednotlivé aplikace, neboť i dva velikostně stejné objekty postavené
např. typovou výstavbou se mohou
v mnoha ohledech důležitých pro
správné fungování solárního systému lišit. Mám na mysli např. orientaci budovy vůči jihu, obsazenost střechy (antény mobilních operátorů či
jiné technologie), skladba obyvatel
(starší občané vs. rodiny s dětmi)
atd.,Pro správné fungování solární
Ovlivnění pohledu na jadernou
energii
Není tajemstvím, že Česká republika patří mezi země, které jaderné
energetice spíš fandí. A skutečně,
podpora jaderné energetice po událostech v japonské Fukušimě poklesla jen nepatrně, z 63 na 61 %.
U našich jižních sousedů – v Rakousku podpora poklesla z už tak
malé hodnoty 13 % na pouhých
9 %. Zajímavé je Německo, kde se
snížila z 34 % o 8 procentních bodů
na 26 %. Výraznější pokles než
Projekt
Celková pořizovací cena solárního
systému pro přípravu teplé vody
v bytovém domě může být i několik
milionů korun, takže investice do
projektu, který jednoznačně a detailně definuje solární soustavu jako
celek, se rozhodně vyplatí. Většina
solárních systémů na bytových domech je realizována na plochých
střechách, kde je nezbytné správné
a bezpečné uchycení kolektorů. To
se zpravidla řeší pomocí tzv. roznášecí konstrukce, kterou navrhuje
statik, a tento posudek je vždy součástí projektu. Roznášecí konstrukce bývá v nabídkách různých firem
často podceňována. Z našich zkušeností u bytového domu s plochou
střechou představuje uchycení kolektorů průměrně 20–30 % celkové
investice do solárního systému! Firma Regulus má vlastní projekční
oddělení, a nabízí tak všem svým
zákazníkům vypracování projektové dokumentace v libovolném stupni (projekty pro podání žádosti
o dotaci, pro stavební povolení, pro
provedení stavby atd.).
Realizace
Realizace solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytovém domě
má od podepsání smlouvy o dílo několik fází. V první fázi probíhá příprava konstrukcí pro uchycení kolektorů. Následuje příprava vlastní technologie uvnitř objektu. Až poté se
provádí instalace kolektorů. Celá akce trvá zpravidla několik týdnů. Během instalace a uvádění do provozu
je vždy zajištěno, aby výpadky dodávky teplé vody nebyly delší než několik hodin, maximálně jeden den.
Při předání hotového díla uživateli je
vždy předána také veškerá dokumentace, tzn. návody, záruční listy, zakreslení skutečného stavu provedení
díla atd. V rámci uvedení do provozu
je rovněž zaškolena a poučena obsluha. Solární systémy pracují automaticky, a obsluha tedy není až tak nutná, přesto je dobré, aby z řad uživatelů měl někdo o celém zařízení pojem
a mohl s dodavatelem řešit případné
provozní problémy či nedostatky.
Těch ale bývá v provozu solárních
soustav velmi málo a objevují se
zpravidla pouze těsně po spuštění,
než se veškeré hodnoty vyladí, a nejde nikdy o problémy, které by ohrozily dodávku teplé vody. Potom už
pracuje systém bez problémů, hluku,
ekologicky, a hlavně úsporně, přesně
tak, jak si zákazník přál.
(mm)
.
Česko zaznamenalo veřejné mínění
dokonce i ve Francii, kde podpora
klesla z 66 % na 58 %.
Události v japonské Fukušimě přiměly miliony lidí po světě změnit názor
na jadernou energetiku. Ve většině zemí však nešlo o posuny natolik zásadní, aby se hodnoty po čase nemohly
vrátit zpět. Víc o průzkumu, včetně
názorů na bezpečnost jaderných
elektráren v zemi, najdete na www.
mareco.cz v sekci Novinky. (pod)
.
www.mareco.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /ãer ven /2 011
Energetika
Úsporná řešení pro vás
Tepelná čerpadla se stále
víc dostávají do popředí
zájmu zákazníků, hledajících technologii zaručující
nízké provozní náklady na
vytápění a ohřev teplé vody
či bazénové vody. Rád bych
tímto článkem představil
a popsal příklady konkrétních instalací a systémů s tepelnými čerpadly Buderus.
Akce: Tepelné čerpadlo Logafix
WPL 120 AR, místo instalace:
Meziboří
Tepelný komfort novostavby domu
pro čtyřčlennou rodinu je zajištěn
podlahovým vytápěním v přízemí
a otopnými tělesy v prvním nadzemním podlaží. Zdrojem tepla pro
vytápění a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo (TČ) vzduch-voda Logafix WPL 120 AR ve venkovním
provedení. Bivalentním zdrojem
tepla k TČ je elektrická topná patrona (ETP) o výkonu 6 kW. Pokud
venkovní teplota neklesne víc než
na -4 °C, je TČ schopno zajistit potřebu tepla pro rodinný dům samo.
Od -4 °C pracují TČ a ETP v paralelním režimu. Konstrukční uspořádání
chladivového okruhu umožňuje provoz vytápění až do teploty -25 °C.
V praxi však tepelná čerpadla Logafix WPL fungují při teplotách až
-28 °C. Po dosažení této velmi nízké
venkovní teploty, která je v našich
klimatických podmínkách spíš ojedinělá, zajišťuje dodávky tepla jen
ETP. Při bodu bivalence -4 °C je potřeba tepla pro vytápění a ohřev vody
pokryta z TČ na 97 %.
Akce: Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 7 K, místo instalace:
Dvorce u Bruntálu
pro vytápění výrobních prostor. Při
rekonstrukci zdroje tepla byly staré ocelové teplovodní kotle nahrazeny kombinací TČ se systémem
vzduch-voda a plynových kondenzačních kotlů Logamax plus
GB112-43. Optimálně navrženou
rekonstrukcí celého tepelného hospodářství a použitím TČ pro vytápění nízkoteplotního otopného systému došlo v závodě k značným
úsporám energie. Z kladné reakce
zákazníka víme, že rekonstrukce
proběhla bez problémů a bez vlivu
na výrobní procesy firmy.
.
Tepelná čerpadla LogafixWPL 150 AR.
Při rekonstrukci tohoto domu byl
kladen důraz na maximální úsporu
energií a nízké provozní náklady.
Celkově se rekonstrukcí podařilo
snížit tepelné ztráty na hodnotu 7,1
kW. Na přání zákazníka bylo navrženo a následně realizováno TČ se systémem země-voda Logatherm WPS
7 K v monovalentním způsobu provozu, který je běžný v západní Evropě. Vzhledem ke stavebně-technickým možnostem je vytápění prostor
domu zajištěno velkoplošnými otopnými tělesy. Tepelné čerpadlo zajišťuje ohřev teplé vody v nerezovém
zásobníku o objemu 185 litrů, integrovaném pod opláštěním TČ. Pomyslnou třešničkou na dortu celého
systému je solární předehřev vody
dvěma deskovými solárními kolektory Logasol SKN3.0. Díky těmto
opatřením pro dosažení maximál-
Chytrá investice
Software pro energetický management
Management firem, ale i měst
a obcí nyní znamená mj. také
intenzivní hledání energetických úspor. Proto nabízíme
ucelený „Program energetických úspor“, v němž zaujímá
klíčovou pozici energetický
management a softwarové
vybavení pro řízení energetiky a správu budov, a s nimi
spojené infrastruktury.
V současné době spotřebovávají budovy a jejich následný provoz až
40 % všech energií, v případě elektři-
Je téměř jisté, že cena energií do budoucna rozhodně klesat nebude. Půjde
pouze o to, jak moc budeme na potřebách energie pro vytápění a ohřev teplé vody závislí. Výše uvedené instalace jsou jedněmi z možností, jak tuto
závislost elegantně a účinně snížit.
Ing. Jiří Plaček, obchodní divize
Buderus, Bosch Termotechnika s.r.o.
ny dokonce až 67 %! Přitom provozní náklady budov lze cíleně snížit až
o 20 %, a to rychle návratnými opatřeními a investicemi. Energetický
management budov a infrastruktury
v automatizované podobě (CAFM –
Energy Management) je nástrojem
pro vyhodnocení a optimalizaci
energetických a výdajových rozhodnutí s cílem odstranit zbytečnou spotřebu a snížit spotřebu nevyhnutelnou. Na rozdíl od samotných tabulek
nebo finančních softwarů pomáhá
Energy Management uživatelům korelovat spotřebu s měnícími se vnějšími podmínkami a shromažďovat
rozsáhlé údaje o nákladech a spotře-
ních úspor byla celková roční spotřeba elektrické energie pro TČ za topnou sezónu 2008/2009 pouhých
5557 kWh/rok, při komfortní prostorové teplotě 22 °C. Zdrojem primární energie k TČ je geotermální vrt
o hloubce 126 metrů s hlubinnou
sondou, kterou proudí směs etylenglykolu a vody.
Akce: 2x tepelné čerpadlo Logafix WPL 150 AR, místo instalace:
Humpolec
Vytápění a příprava teplé vody ve víceúčelovém objektu v Humpolci jsou
zajištěny kaskádou dvou TČ Logafix
WPL 150 AR se systémem vzduchvoda ve venkovním provedení se
dvěma samostatnými chladivovými
okruhy. Kaskáda obou TČ pracuje ve
čtyřech stupních, každý je o výkonu
asi 7,5 kW. V zásobnících jsou jako
bě v reálném čase. Analýzy vykonávané nad shromážděnými daty v korelaci s plochami dávají předpoklady
získání výhodnější vyjednávací pozice při jednáních s dodavateli energií
a dosažení reálných úspor, ale také
umožňují srovnání a hodnocení mezi
jednotlivými budovami na základě
metrik používaných v energetice.
Aktivity a reporty obsahují:
• Kniha nákladů podle typu energie
a charakteru spotřeby.
• Vyhodnocení spotřeb energií a poptávky s ohledem na počasí.
• Vyhodnocení spotřeb energií po jednotlivých budovách, využití budov,
umístění, typech účtu, prodejcích.
• Interaktivní a inteligentní energetické reporty.
• „Co – když“ možnost předvídání
nákladů na energii.
• GIS tematické mapy nákladů energií na objekt/umístění, nájemník/
budova, prostor aj.
záložní a bivalentní zdroj energie
osazeny ETP. Pro zajištění snadné
montáže a z hlediska estetické funkce
byly na jednotlivé okruhy použity
rychlomontážní čerpadlové skupiny
včetně rozdělovače a sběrače.
Akce: 3x tepelné čerpadlo Logafix
WPL 220 AR, místo instalace: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou
Další zajímavou instalací je kaskáda
tří TČ Logafix WPL 220 AR pro výrobní závod firmy TRUMF. Firma se
zabývá zpracováním koření a kořenicích směsí pro všechny masné
a uzenářské výrobky. Na konci roku
2009 došlo k rekonstrukci dvou
menších kotelen pro vytápění a přípravu teplé vody pro administrativní
část budovy a budovu se sociálním
zázemím zaměstnanců. V roce 2010
prošla rekonstrukcí hlavní kotelna
Přínosy zavedení CAFM – Energy
Managementu
• Snižuje roční náklady na energie
obvykle o 5 %, v budoucnu i víc.
• Poskytuje auditorské funkce snadného přístupu, agregace a vyhodnocování spotřeb na základě vyjednání lepší sazby, odpovídající spotřebě u poskytovatele energií.
• Snižuje podnikatelské riziko představované změnami nákladů na
energie prostřednictvím kladení
otázky „co se stane, když“ a vyhodnocení a analýzy.
• Zlepšuje rozhodování standardizací
a rozdělením spotřeb, umožňuje porovnávat, hodnotit a snadno směřovat
úsilí tam, kde přinese nejvyšší efekt.
• Využívá automatizovaných vstupů
dat z měřicích přístrojů či faktur
dodavatelů. Automatizuje kontrolní
činnost k odhalení chyb.
Další strategické výhody zavedení
CAFM – Energy Managementu:
Značka Buderus vám v oblasti tepelných čerpadel může nabídnout síť vyškolených montážních
a servisních firem, vykrývající celou Českou republiku. Pro víc informací o tepelných čerpadlech
Buderus a možnostech získání
státní dotace z programu Zelená
úsporám se můžete obrátit na
www.buderus.cz či tým technické
podpory na tel.: 272 191 105.
www.buderus.cz
• V případě použití pro správu a údržbu
budov a nemovitostí možnost doplněné řady dalších návazných modulů,
pokrývajících jejich provoz (např.
správa ploch, řízení projektů, správa
movitého majetku a řada dalších).
• Řízení termínů, spotřeby nákladů
a procesů, integrace víc než 10 tis
připravených hlášení, systémová
kompatibilita se světem MS Office
a Adobe Acrobat, sdílení dat. Integrace s Auto Cad a GIS. Distribuce
informací a znalostí prostřednictvím internetu a Intranetu.
.
tel: 545 216 169
[email protected], www.topenvi.cz
Solární investoři volají po jednání s vládou
Zahraniční investoři v oblasti solární energetiky se vyjádřili k informacím z médií
o výběru právních zástupců
státu pro mezinárodní spory
v oblasti fotovoltaiky. Podle
sdělovacích prostředků se
v návrzích ministerstva
financí měl objevit i odhad,
že celková možná škoda,
kterou mohou zahraniční
subjekty v rámci „solárních
arbitráží“ požadovat, může
dosáhnout až 250 mld. Kč.
„Nevím, kde se tahle částka vzala, od nás rozhodně ne,“ řekl
Frank Schulte, generální sekretář
sdružení IPVIC a jednatel společnosti Voltaic Network GmbH, te-
dy jedné z firem, které už poslaly
předarbitrážní oznamovací dopisy
české vládě. Podle vlastních odhadů vlády má solární odvod podle loňské novely dosáhnout cel-
kem 4,2 mld. Kč
ročně, po dobu
tří let. Schulte
k výši odhadované škody uvedl:
„Možné nároky
zahraničních investorů budou
přiměřené způsobeným škodám, určitě ne
vyšší. Členové
sdružení IPVIC,
kteří už své možné nároky české
vládě oznámili,
plně respektují
období, které příslušné mezinárodní smlouvy stanovují pro vzájemnou snahu najít smírné řešení. Proto dosud žádné požadavky na možné odškodnění nevyčíslili.“
„Vůle jednat je způsob, jak předejít
sporům,“ řekl Schulte a potvrdil, že
členové sdružení IPVIC zatím na
své iniciační dopisy neobdrželi od
českých státních orgánů žádnou reakci. „Plány české vlády, jak napravit situaci a obnovit důvěru ve stabilitu a předvídatelnost českého
ekonomického prostředí, a zejména
solárního sektoru, zatím neznáme.
A to je škoda,“ dodal s tím, že členové sdružení IPVIC už ve svých
oznamovacích dopisech vyjádřili
ochotu zúčastnit se konstruktivních
diskusí, pokud je vláda připravena
taková jednání vyvolat.
Co je IPVIC?
International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením
mezinárodních i domácích investorů v oblasti fotovoltaické energeti-
ky. Mezi firmy sdružené v IPVIC
patří například německé firmy Voltaic Network GmbH, Fotovoltaik
Knopf Betriebs-GmbH a soukromý
německý investor Milos Schubert,
česká společnost Ren Power, lucemburský Radiance Energy Holding, švýcarská firma Antaris Solar
a I.C.W. Europe Investments Ltd.
z Velké Británie. V současné době
má IPVIC 20 členů. Jejich solární
projekty mají instalovanou kapacitu 140 MWp.
Sdružení IPVIC pověřilo advokátní
kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP a Glatzová & Co,
aby ji zastupovaly v právních
aspektech jejich diskusí s českým
státem, týkajících se nedávných
dramatických retroaktivních změn
právního a regulatorního rámce pro
solární sektor.
(com)
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
15
Energetika
Okřídlený šíp je symbolem kvality a spolehlivosti
Renomovaný partner
Značka ŠKODA s okřídleným
šípem ve znaku je známa
po celém světě díky špičkovým spolehlivým produktům v širokém sortimentu
českého strojírenského průmyslu. Hrdým nositelem této značky je i společnost
ŠKODA PRAHA Invest,
pokračovatel šedesátileté
tradice společnosti ŠKODA
PRAHA na poli velkých
elektroenergetikých projektů a investičních celků.
ŠKODA PRAHA dodala
technologii všech českých
a slovenských jaderných
elektráren. Její následovník,
ŠKODA PRAHA Invest,
tak má nač navazovat.
Od svého založení v roce 1953 se naše společnost, obvykle v roli generálního dodavatele, podílela na výstavbě desítek elektráren ve dvaceti
pěti zemích po celém světe. Klasické
elektrárny na fosilní paliva, elektrárny kombinovaného paroplynného
cyklu a samozřejmě jaderné elektrárny, to vše o celkové instalované kapacitě dosahující 40 000 MW elektrického výkonu.
V rámci České republiky a Slovenska jsme jako generální dodavatel
technologie realizovali všechny
čtyři jaderné elektrárny v tomto pořadí: Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce a Temelín (celkem
12 bloků).
Při výstavbě uvedených jaderných
elektráren vystupovala společnost
ŠKODA PRAHA jako generální dodavatel technologie. Spolu s generálním projektantem a generálním dodavatelem stavby tvořila základní dodavatelský model. Zajišťovali jsme
technologické dodávky od primárního okruhu a strojovny přes vedlejší
objekty až po vyvedení výkonu. Jako
generální dodavatel jsme dopracovali
úvodní projekt elektrárny pro naše
podmínky a sestavili vždy optimální
dodavatelský model složený zejména
z českých a slovenských firem.
ŠKODA PRAHA Invest je na českém elektroenergetickém trhu v současné době známa především díky
tomu, že jako generální dodavatel
realizuje náročný program obnovy
výrobní kapacity Skupiny ČEZ
v České republice. Ač je tento projekt označován za projekt desetiletí
českého průmyslu a je směrován
do oblasti klasické energetiky, naší
pozornosti samozřejmě neuniká
ani oblast jádra. Dnes v jaderné
energetice realizujeme především
projekty modernizace a zvyšování
výkonů. Jde zejména o jaderné
elektrárny v Dukovanech, Temelíně, Jaslovských Bohunicích a v Mochovcích, kde provádíme dílčí akce,
které mají za cíl modernizaci zařízení, prodloužení životnosti nebo
zvýšení výkonu.
Naše současná nejdůležitější jaderná zakázka je Využití projektových
rezerv Jaderné elektrárny Dukovany. Smlouva na tuto rozsáhlou akci
byla uzavřena koncem roku 2006,
vlastní realizace začala po pečlivé
přípravě v roce 2009 modernizací
3. bloku, v závěru roku 2010 pro-
běhla úspěšná realizace na 4. bloku. V letošním roce bude následovat 1. blok a akce bude zakončena
v roce 2012 modernizací 2. bloku.
Po ukončení celého souboru projektů v roce 2012 bude celkový výkon elektrárny zvýšen na 2000
MW. Projekt navazuje na zvýšení
tepelného výkonu reaktoru o 5 %.
Modernizace navíc směřuje k prodloužení životnosti této jaderné
elektrárny.
Naše budoucí ambice pak zaměřujeme především k účasti na výstavbě
3. a 4. bloku v Jaderné elektrárně
Temelín. Vzhledem k vypsání soutěže na dodavatele, kde je jednou
z podmínek, že uchazeč musí být
nositelem projekčního řešení elektrárny, jsme se jako přímý uchazeč
nekvalifikovali. Jednáme však se
všemi uchazeči o potenciálních oblastech využití našich dodávek a služeb. S ohledem na naši odbornost
a zkušenosti nás zajímají především
části díla, jako je strojovna a vyvedení výkonu, vedlejší objekty a další služby související zejména s přípravou staveniště, řízením prací na
stavbě a zajištěním kvality, zajištění
porovnání standardního designu vůči české legislativě a také oblast
uvádění do provozu.
Jsme přesvědčeni, že jaderná energetika musí i nadále zůstat významnou součástí energetického mixu
České republiky, protože s postupným ukončováním provozu uhelných elektráren v příštích desetiletích bude její význam vzrůstat. Jaderná energetika má všechny předpoklady, aby díky vysoké spolehlivosti dodávek a příznivé ceně pomohla v blížícím se období růstu
cen a snižujících se zdrojů uhlí a ropy udržet stabilní sociální a podnikatelské prostředí v České republice
ve 21. století.
Ing. Vladimír Poklop,
ředitel sekce Jaderné zdroje,
ŠKODA PRAHA Invest
.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444
140 74 Praha 4
www.spinvest.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 6 /ãer ven /2011
Energetika
Víme, jak na to!
Optimální podoba energetického hospodářství objektů
Potřeba energetických médií
prostupuje výrobními činnostmi, službami i bydlením.
Spotřeba energie je však také
spojena s platbami za její odběr. Snahou našeho střediska
je najít pro podmínky svých
klientů optimální podobu jejich energetického hospodářství pro provoz i finance.
Možná máte ve svém postavení odpovědnost za hospodaření s energií
ve vašem objektu, areálu nebo podniku. Případně potřebujete snížit náklady na teplo, elektřinu nebo paliva.
Třeba jste přesvědčeni, že lze vaše
energetické hospodářství zefektivnit,
a proto by bylo dobře mít objektivní
posouzení provozovaného energetického hospodářství i s návrhy na
účinné a koncepční změny při rozumných investičních nákladech.
Energetická hospodářství pro nové
objekty jsou součástí projektů staveb
a lze předpokládat, že plně odpovídají předpokládaným potřebám, jsou
navrženy se znalostí druhů a parametrů energetických sítí v blízkosti, vycházejí z ekonomických propočtů.
Poněkud jiná je situace u starších staveb, kdy došlo v průběhu i desítek let
k postupným změnám. Zařízení stárne, mění se požadavky stavby nebo
provozu na energetická média a parametry, rostou ceny. Mění se situace
v okolí, mění se legislativa atd. Vznikla jiná energetická situace, které neodpovídá dosluhující původní energetické hospodářství. Projeví se to nejen
zhoršenou funkčností, vysokými ztrátami v sítích a nižší účinností, ale i vysokými platbami za odběry tepla,
elektřiny, plynu, případně dalších médií. Pak je užitečné mít materiál, který
je objektivním podkladem pro zvážení, jak změnit energetické hospodářství a jestli by se to vyplatilo. Získané
úspory nákladů mohou pomoci splácet nebo i zaplatit investiční úvěr.
Provedení dílčích úprav většinou řeší
bezprostřední provozní problémy, ale
často se pak objeví další a náklady stále
rostou. Někdy volí provozovatel „rychlou a snadnou“ decentralizaci většiny
energetického hospodářství pomocí
elektřiny nebo plynu, která může vzápětí zkomplikovat řešení problémů té
menší části, a často nakonec opět zdraží
provoz. Proto našim klientům nabízíme
vždy celkové posouzení energetického
hospodářství. Podle požadavků klienta
na funkce a účinky navrhujeme víc variant možného budoucího uspořádání
energetického hospodářství. Po technických a ekonomických propočtech
stanovíme charakteristiky jednotlivých
variant podle dohodnutých kritérií. Po
projednání s klientem je pak komentována a doporučena vybraná varianta,
jako osnova dalšího vývoje energetického hospodářství. Výsledkem je maximální uspokojení potřeb klienta koncepčním perspektivním řešením, při
optimalizaci jeho nákladů – minimalizaci měrných nákladů.
Nedílnou součástí doporučených opatření je i návrh energetického managementu – systém měření, řízení a hos-
podaření s energetickými médii. Už
opatření tohoto druhu přinášejí díky
adresnosti spotřeby úspory 10–20 %
nákladů. Jsou silným podnětem pro
úsporné chování i pro hledání potenciálních úspor. Novější technologie jako
tepelná čerpadla, solární kolektory
apod. je důležité vhodně dimenzovat
a zapojit do energetického hospodářství, aby byly přínosem, a nezhoršovaly ekonomiku provozu. Popsaný postup používáme při zpracování různých energetických dokumentů podle potřeb klientů, kterým nabízíme:
• Koncepce energetických hospodářství obytných objektů, areálů
a podniků.
• Technicko-ekonomické energetické studie.
• Energetické audity, průkazy a posudky např. pro dotační fondy pro
RD, BD a další.
• Analýzu podnikatelských a investičních záměrů v teplárenství.
• Vypracování technických návrhů
pro energetická hospodářství.
• Územní energetické koncepce.
• Semináře a poradenství v oblasti
energetiky.
Každé energetické hospodářství má
své specifické vlastnosti, úkoly, funkce a velikost. Neexistují paušální univerzální řešení. Proto Středisko Expertních Energetických Služeb nabízí, jako zcela nezávislý subjekt, zpracování objektivního posouzení energetických hospodářství ve formě,
s rozsahem a hloubkou, jaká vyhovuje klientovi.
Ing. Petr Horák
.
SEES Ostrava
Čujkovova 30
700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: +420 606 768 822
+420 725 046 626
[email protected]
www.seesostrava.cz
Podepsali memorandum
Růst investic
Národní strojírenský klastr
a strojírenská skupina
Vítkovice uzavřely dohodu
o spolupráci s vládou Saratovské oblasti Ruské federace. Důležitý akt, předznamenávající vstup českých podniků do projektů v ruské Saratovské oblasti, podepsali
v Ostravě gubernátor Saratovské oblasti Pavel Leonidovič Ipatov a Jan Světlík,
prezident Národního strojírenského klastru a šéf strojírenské skupiny Vítkovice
Machinery Group.
V roce 2011 plánuje český
cihlářský lídr utratit dvakrát víc než loni. Stavět se
ale bude méně. Rok 2010
hodnotí obchodní ředitel
společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing.
Jan Krampl jako úspěšný.
Jádrem společného trojstranného
memoranda je ujištění, že by česká
a ruská strana chtěly spolupracovat
v oblasti energetiky, využití stlačeného zemního plynu (CNG) a v oblasti výstavby potravinářských kapacit. Pro Národní strojírenský klastr
a strojírenskou skupinu Vítkovice by
to mělo znamenat, že se minimálně
subdodávkami zúčastní na kontraktech v řádech miliard korun.
Náskok v zeleném byznysu
„Zajímají nás samozřejmě všechny
energetické kapacity, které potřebují obnovu, a to v klasické i jaderné
energetice. Velmi podstatné pro nás
ale bude také to, abychom se dosta-
li do ,green byznysu , kde máme
zejména v oblasti využití CNG
v dopravě značný náskok před konkurencí,“ poznamenal po podpisu
memoranda Jan Světlík.
Vláda Saratovské oblasti, zastoupená jejím gubernátorem Pavlem
Leonidovičem Ipatovem, vidí možnosti pro českou stranu ještě rozsáhleji. I proto předcházelo podpisu
trojstranného memoranda signování obdobného dokumentu s hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem.
Saratov – centrum energetiky
a strojírenství
Saratovská oblast je federálním
subjektem Ruské federace. Napříč
oblastí protéká řeka Volha. Hlavním městem je Saratov s víc než
840 tisíci obyvateli. V celé oblasti
pak žije přes 2,6 milionu lidí. Oblast je sídlem energetického a strojírenského průmyslu a je také bohatá na přírodní zdroje; těží se zde
především ropa a zemní plyn. Rozvinutý je tam průmysl letecký, chemický a potravinářský.
České firmy, zejména ze skupiny
Vítkovice Machinery Group, se
v minulosti v oblasti Ruska angažovaly. Současná snaha o nové kontrakty má reálnou šanci získat také
podporu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). (rep)
Obrat společnosti se sice nezvýšil,
udržel se na stejné částce jako v roce
2009, tedy 1,3 mld. Kč, výrazně však
narostl export, který nyní činí téměř
čtvrtinu celoroční produkce. V roce
2011 má společnost v plánu výrazně
zvýšit investice. Předpokládaná částka 38 mil. Kč je proti loňskému roku
2010 víc než dvojnásobná.
Během roku 2010 největší český výrobce cihlářského zboží investoval
do zavedení nových technologií výroby a zpracování, propojení provozů a rozšíření skladovacích kapacit
přes 16 mil. Kč. Objem exportu se
proti předchozímu roku 2009 zvýšil
o 50 %. Pravidelný každoroční nárůst vývozu na Slovensko vystoupal na celkových 20 % obratu,
meziročně se zdvojnásobil export
na další zahraniční trh, do Rakouska, kde se realizovaly zakázky za
více než 15 mil. Kč. „Největší poptávku jsme zaznamenali po produktové řadě cihelných bloků
HELUZ Family určených pro stavbu
nízkoenergetických a pasivních domů,“ říká Ing. Jan Krampl a dodává:
„Dokonce do takové míry, že jsme
museli ztrojnásobit jejich výrobu.“
V souladu s už dlouholetým trendem společnosti HELUZ soustředit
se na vývoj nových produktů či jejich inovace budou letošní investice
v plánované výši 38 mil. Kč směřovat zejména do modernizace technologií výroby. Ve výrobním závodě
v Hevlíně se zaměří na nové progresivní výrobky určené pro stavbu nízkoenergetických, pasivních a tzv.
nulových domů. Po nezbytných
úpravách se rozšíří výroba zvukově
izolačních a broušených výrobků
v severočeských Libochovicích.
V Dolním Bukovsku je před dokončením plná robotizace a automatizace výroby vodorovných konstrukcí.
V jihočeském závodě se bude také
modernizovat systém výroby roletových a žaluziových překladů, rozšíří se i výroba komínových systémů. V plánu je také investice do zařízení na plnění cihel.
Pro rok 2011 očekává Ing. Jan
Krampl spíše nižší stavební aktivitu: „Zejména u velkých developerských projektů očekáváme významné oslabení. Už nyní je jich přebytek a obtížně se financují.“ Podle jeho očekávání najdou na českém trhu
uplatnění spíše projekty s byty nižší
cenové kategorie v lokalitách s dobrou infrastrukturou. V oblasti výstavby rodinných domů se situace
proti loňskému roku nebude nijak
významně měnit.
(tz)
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
17
Plynárenství
Vysoký potenciál plynu
Plyn, nebo uhlí? Co u nás
bude v nejbližších letech
hlavním médiem na trhu
s teplem? V článku „Uhlí
nám ušetří miliardy korun!“
na str. 18 tohoto vydání
Podnikatele hájí Teplárenské sdružení ČR uhlí. „Evropa všeobecně tvrdí, že nadcházejí zlaté časy pro plyn,
ale zdá se mi, že u nás se
o tom zatím neví,“ říká naopak Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské
unie v našem rozhovoru.
Sami můžete posoudit, které
argumenty předních odborníků jsou vám bližší …
Proč si myslíte, že nastávají zlaté
časy plynu?
Vycházím ze zprávy Mezinárodní
energetické agentury (IEA) World
Energy Outlook 2011. Ta má ve svém
podtitulku heslo „Nastává zlatý věk
plynu?“ (viz článek na str. 20 – pozn.
red.). Je to zpráva poměrně čerstvá;
byla zveřejněna v těchto dnech. Celosvětová spotřeba zemního plynu podle ní díky novým zdrojům po roce
2025 překročí podíl spotřeby uhlí
a kolem roku 2035 se dostane na úroveň spotřeby ropy. A to je dost pádný
argument, abychom se my plynaři
mohli domnívat, že nastává zlatá éra
plynu. Jen se mi ale zdá, že u nás
o tom zatím nikdo neví.
Asi čtvrtina zprávy IEA se věnuje břidlicovému plynu, co si
o něm myslíte?
Věnuje se tomu nejen zpráva IEA, také třeba Evropské středisko pro energie a bezpečnost zdrojů EUCERS vy-
dodávek zemního plynu pochybovat.
Zdroje i cesty jsou diverzifikované,
soustava je schopna přepravovat plyn
i reverzně. Podzemní zásobníky kryjí
víc než třetinu roční spotřeby plynu;
ze států střední a východní Evropy
jsme jediní, kdo je takto zajištěn!
A počítá se zvyšováním spotřeby
zemního plynu i naše nová Státní
energetická koncepce?
Zatím se mi to nezdá. Ovšem měla
by, protože skladba zdrojů musí
být vyrovnaná a původně nejdůležitější kritérium maximální dovozní nezávislosti se podle mého
názoru musí přehodnotit, jinak
z naší země učiní „energetický
skanzen“. „Nezvyšování dovozní
závislosti“ nebude reálné ani pro
EU, ani pro Českou republiku.
Ing. Oldřich Petržilka.
dalo materiál o obrovském potenciálu
břidlicového plynu, údajně by mohl
pokrýt potřeby Evropy na celých
60 let. Zatím mi to ale připadá trochu
předčasné. Musí se nejprve zjistit, nakolik se americká geologie podobá
evropské, jaké budou náklady těžby,
do jakých hloubek se v Evropě bude
muset vrtat a podobně. To vše určí výslednou cenu plynu, a tedy i jeho konkurenceschopnost. Ovšem ať už se
očekávání naplní, nebo ne, břidličný
plyn už teď Evropu ovlivnil. Uvolnil
totiž velké objemy zkapalněného
zemního plynu, které se z USA do
Evropy přesměrovaly.
Je to dobrá zpráva z hlediska
energetické bezpečnosti?
Pokud se evropský potenciál břidličného plynu potvrdí, pak ano. Těžba
z nových nalezišť by mohla být mnohem rovnoměrněji rozprostřena po
zeměkouli než dosud. Ale ani dnes
nemusí nikdo u nás o spolehlivosti
Jsou tady i jiné důvody pro zvyšování podílu plynu na energetickém mixu?
Ano, je to např. vyrovnávání nepředvídatelných dodávek a poskytování
pružných výkonů v důsledku rozvoje fotovoltaických elektráren. Jejich připojování k soustavě paradoxně nesnižuje potřebu regulačního výkonu, ale naopak ji zvyšuje,
a tím vyžaduje i výstavbu plynových pružných zdrojů.
Nezdůrazňoval původní návrh
koncepce větší využití tuzemských
zdrojů?
Ano, ovšem od doby zpracování
původní koncepce už uplynula nějaká doba a svět, ani Evropa nezůstaly stát. To, že přes polovinu nově
budovaných elektráren v EU je
dnes na bázi zemního plynu, není
nahodilé, to je prohlubování dlouhodobého trendu. Plyn je zkrátka
spolehlivé palivo, jeho zdroje jsou
už dnes rozmanité a do budoucna
budou ještě rozmanitější. Dovoz se
zvýší, ale potenciál pro těžbu plynu
v Evropě je pořád vysoký.
A k čemu dospěla Pracovní skupina teplárenství při Ministerstvu
průmyslu a obchodu, která zkoumala záměnu chybějícího hnědého uhlí náhradním palivem?
K zjištění, že náhrada černým uhlím
je relativně nejjednodušší, ale cena
přestavby zařízení vysoká. V případě dřevní štěpky by vzhledem k jejímu nedostatku bylo možné nahradit
pouze zlomek hnědého uhlí. V případě náhrady směsným komunálním odpadem kolem roku 2020 taktéž, a to za podmínky úplného zákazu skládkování. Náhrada hnědého
uhlí zemním plynem by podle závěrů této skupiny byla sice relativně
snadno dostupná, ale s rizikem předpokládaného rozpadu systémů CZT
(centrální zásobování teplem). Skupina přitom, podle mého názoru tendenčně, operuje údajnou nízkou su-
Energetika potřebuje stabilní prostředí
Energetika a investice do
ní byly společným tématem
odborné konference Leading Minds Forum v pražském hotelu Don Giovanni.
Nad základní otázkou, jestli
je Česká republika vhodným místem pro investice
v oblasti energetiky, diskutovali zástupci veřejné správy i soukromých firem. „Co
může státní správa udělat
pro investice v energetice?
Aktivně nepřekážet,“ glosovala téma v panelové diskusi Zuzana Šolcová, výkonná
ředitelka Asociace energetických manažerů.
Na květnové konferenci nechyběli
zástupci velkých hráčů z energetického průmyslu, společnosti ČEZ a skupiny RWE. Státní správu zastupovali
náměstek Ministerstva průmyslu
a obchodu Tomáš Hünner a náměstek
ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. Vystoupil i ekonom a člen vládního NERV Michal Mejstřík, do jedné z panelových diskusí se aktivně
zapojil europoslanec Jan Zahradil.
Zástupci státní správy i potenciálních soukromých investorů se
shodli na tom, že nejdůležitější pro
rozvoj energetiky je stabilní prostředí, kvalitní legislativa a aktualizovaná Státní energetická koncepce. „Investicím v energetice by nejvíce pomohlo nalezení jasných legislativních pravidel a jejich dlouhodobé zachování,“ uvedl v panelové diskusi Martin Chalupský, ředitel komunikace skupiny RWE.
Investice brzdí zbytečné průtahy
Skupina RWE je největším investorem v České republice: do plynáren-
Na snímku zleva: Oldřich Petržilka, prezident a generální sekretář ČPU, Dan Jiránek, primátor města Kladna a místopředseda Svazu
měst a obcí ČR, Ivana Šalomonová, moderátorka panelové diskuse, Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativy a trhu ČEZ, Martin Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas.
Foto: E15
ství investovala 126 miliard korun.
Při svých investicích často naráží na
řadu překážek. Například na problémy s udělováním povolení ze strany
úřadů. „U výstavby podzemních zásobníků na zemní plyn deklarují premiér a další političtí představitelé důležitost výstavby další skladovací kapacity, ale jiné státní instituce výstavbě de facto brání,“ podivuje se Lubor
Veleba, jednatel RWE Gas Storage.
Dochází tak k podivné situaci: RWE
Gas Storage rozšiřuje současně kapacitu dvou zásobníků. A zatímco
v severomoravských Třanovcích
jsou práce v plném proudu, v jihomoravských Tvrdonicích se s pracemi na miliardové investici ještě ne-
začalo. „Už tři roky tam čekáme
stále bez výsledku na různá povolení,“ uvedl Lubor Veleba.
Navrhoval by proto zavedení tzv.
one-stop shopu. „Šlo by o jedno kontaktní místo státní správy, kde bychom mohli řešit všechny relevantní
požadavky a povolení najednou. Je
samozřejmě důležité, aby pak takové
místo mělo dostatečné pravomoci vůči krajským a místním orgánům zapojeným do povolovacích řízení,“
nastiňuje řešení, jež by zamezilo zbytečným průtahům při získávání povolení ze strany státní správy.
Zkušenosti s dlouhou dobou, potřebnou k získání stavebního povolení, mají všichni hráči v energetice.
„Na projektu paroplynové elektrárny v Počeradech jsme začali pracovat v roce 2008, kontrakt jsme uzavřeli až v roce 2011. Samotná výstavba zdroje přitom trvá jenom
28 měsíců. Na Slovensku a v Maďarsku, kde realizujeme podobné projekty, je doba potřebná k získání povolení poloviční,“ uvedl Peter Bodnár, člen představenstva a ředitel divize investice společnosti ČEZ.
Pomůže podpora státu, i nepřímá
Dalším důležitým problémem je
odmítání investic ze strany obyvatel
a komunálních politiků v dotčené
lokalitě. Všichni sice souhlasí s tím,
že je dostatek energie důležitý. Na
rovinovou bezpečností plynu a cenovou dostupností. Z tohoto souhrnu tudíž vyplývá jistá bezvýchodnost; tu kolegům teplárníkům opravdu nezávidím. Výsledkem je tlak na
státní orgány, které by měly problém
řešit do značné míry za ně.
Jaké konkrétní kroky to tedy
předpokládá?
Pracovní skupina MPO navrhuje zachovat dosavadní systém, a to se nám
zdá nepřijatelné. Jde zejména o podporu zdrojů s tím, že stát by měl preferovat využití kvalitního hnědého
uhlí pro teplárenství. Tím by vznikl
časový prostor v horizontu asi 50 let,
který by měl být využit k hledání nového mixu pro vzdálenější budoucnost. Je ale na místě se ptát, zda tato
doporučení nejsou v konfliktu s otevřeným energetickým trhem, nenarušují konkurenci na trhu paliv a nesnaží se pouze získat čas. V tomto globalizovaném světě se před konkurencí
nikdo neschová.
Jan Hrabálek
druhé straně si ale nikdo nepřeje,
aby například elektrárna vyrostla
v jejich sousedství. S tímto přístupem se v současné době setkává například RWE a společnost Alpiq,
které se snaží prosadit výstavbu paroplynové elektrárny v katastru středočeské obce Mochov za víc než
patnáct miliard korun.
„Stát musí umět vysvětlit obcím
přínosnost investice a podpořit ji,“
hledá Lubor Veleba oporu ve státních orgánech. S tím v principu souhlasí i náměstek ministra průmyslu
a obchodu Tomáš Hünner. „Stát sice
nemůže obcházet obce a podporovat záměr investorů, může ale říct,
že tu investici chce, a také může garantovat, že ochrání lidi v té oblasti,“ uvedl na konferenci.
Další možnou cestou je zvýhodnění
obcí, které podobnou investici ve
své blízkosti strpí. „Pomohla by například změna zákona o rozpočtovém určení daní, která by investorům umožnila odvádět část daní
přímo v místě jejich podnikání,“
připomněl v panelové diskusi na
konferenci Jan Kanta, ředitel útvaru
legislativy a trhu ČEZ.
Investicím v oblasti energetiky se
Česká republika nevyhne. Už proto,
že spotřeba elektřiny podle všech
prognóz poroste. Plánuje se dostavba
jaderné elektrárny Temelín, rekonstruují se tepelné elektrárny, další dosluhující musejí být nahrazeny jinými zdroji. Česká republika navíc
elektřinu vyváží. „A zůstane-li exportérem, vydělá na tom,“ upozorňuje europoslanec Jan Zahradil.
Co tedy česká energetika nejvíc
potřebuje? „Stabilitu, která musí
být daná důvěryhodnou strategií,“
shrnul Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí. S tím
souhlasí i europoslanec Jan Zahradil. „Kontinuita umožní plánování.
Potřebujeme jasné sdělení, jaký
druh energetického mixu bude Česká republika podporovat.“ Už na
podzim letošního roku by tyto otázky měla ozřejmit aktualizovaná Státní energetická koncepce.
.
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /ãer ven /2011
Plynárenství
Evropa fandí plynu
Atraktivita zemního plynu
jako energetického zdroje,
který disponuje kromě vysoké efektivity využití i minimální zátěží životního
prostředí, velmi nízkou mírou emisí skleníkových plynů a vysokou flexibilitou
v energetickém mixu, stále
vzrůstá a perspektivy rozvoje jeho využití především
v evropských zemích také.
Česká republika tak díky řadě paralelně probíhajících investičních projektů společnosti NET4GAS v současné době patří mezi klíčové země,
které se významně podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Tento příspěvek k vyšší diverzifikaci energetických zdrojů je
také důvodem, proč Evropská unie
v rámci svého Evropského energetického programu pro hospodářské
oživení (EEPR) podporuje výstavbu
vysokotlakého plynovodu pro pře-
Hraniční předávací stanice Hora Sv. Kateřiny na hranicích s Německem umožňuje od
roku 2011 plné využití obousměrného toku plynu, zajišťující spolehlivost a dostatečnost
zásobování ČR i EU.
pravu zemního plynu mezi Českou
republikou a Polskem (tzv. plynovod STORK), dále nové propojení
podzemního zásobníku zemního plynu v Tvrdonicích s přepravní soustavou společnosti NET4GAS a v neposlední řadě i projekt zajištění zpětné-
ho toku zemního plynu ve směru západ-východ. Poslední zmiňovaný
projekt je přitom důležitý nejen z hlediska odpovídající diverzifikace dodávek zemního plynu, ale také pro
zajištění dostatečné přepravní kapacity do zemí střední a východní Evro-
py (zejména pro Slovensko, Rakousko, Maďarsko a jih Německa) především v případě přerušení dodávek
plynu obvyklou východní cestou.
Projekt zpětného toku plynu ve směru západ-východ byl dokončen
v květnu letošního roku a znamená
i významné posílení příhraniční přepravní infrastruktury. Díky tomu došlo k zvýšení denní kapacity přepravní soustavy o 15 mil. m3 ve
směru od severozápadu na východ,
tj. od česko-německých hranic k hranicím česko-slovenským. Samotná
realizace zpětného toku znamenala
několik dílčích, ale o to důležitějších
opatření. Bylo nutné odpovídajícím
způsobem přizpůsobit technické
a technologické zařízení hraniční
předávací stanice na Hoře svaté Kateřiny a v Lanžhotě, řady kompresních stanic a tzv. rozdělovacích uzlů.
Tato opatření tak umožňují nejen
obousměrné využití dosavadní technologie, ale také přepravu zemního
plynu v opačném směru z České republiky za dodržení všech parametrů
obchodního měření množství a kvality přepravovaného plynu.
Důležitou součástí systému zvýšení
bezpečnosti a spolehlivosti přepravní
plynárenské soustavy v České republice je i vysokotlaký propojovací
plynovod s Polskem STORK (označení české části plynovodu) v úseku
Třanovice–Cieszyn–Skoczów. Ten
bude historicky prvním vysokotlakým propojením plynovodních soustav České republiky a Polska v tzv.
severo-jižním směru. Vysokotlaký
plynovod DN 500 s provozním tlakem 6,3 MPa buduje společnost
NET4GAS, s.r.o., ve spolupráci
s polským partnerem OGP GAZ –
SYSTEM, S. A. Stavba plynovodu
nejen zvyšuje přepravní kapacitu, ale
má i strategický význam pro energetickou bezpečnost a diverzifikaci
energetických zdrojů. Plynovod navazuje na nový vysokotlaký plynovod na polské straně, jehož součástí
je také hraniční předávací stanice
v polském Cieszyně. Trasa plynovodu STORK byla projektována tak,
aby vedla mimo zastavěná území obcí a aby v maximální možné míře využila už existující energetické koridory v oblasti Českého Těšína.
(red)
Uhlí nám ušetří miliardy korun!
umožňují nasazení nejlepších dostupných technologií pro snižování
emisí, jejich vymístění z center
měst a lepší rozptyl zásluhou vysokých komínů. U lokálních výroben
tepla ze zemního plynu jsou emise
vypouštěny v bezprostřední blízkosti obytné zástavby, často na dně
těžko větratelných kotlin, bez jakékoliv kontroly nebo měření.
O náhradě uhlí zemním
plynem nechce ani slyšet
Teplárenské sdružení České
republiky. „Pokud se o něčem podobném uvažuje,
aniž by to bylo považováno
za vtip, je to v mezinárodním kontextu velmi pozoruhodné,“ napsal pro list
Podnikatel Ing. Martin
Hájek, Ph.D., ředitel
výkonného pracoviště TS
ČR, a své argumenty opřel
o řadu dalších faktů:
Česko dělá opak
Rozumné státy směřují veřejné prostředky do snížení dovozní energetické náročnosti, ale v Česku děláme pravý opak. Přitom bychom
mohli šetřit značné prostředky, jako
například v Bohumíně, kde je město napojeno na teplo z elektrárny
Dětmarovice a za posledních deset
let se ušetřily miliardy korun. Podobné projekty se ale nedočkaly od
státu ani morální, natož pak finanční podpory. Je někdy až komické,
jak stát podporuje export, ale na
druhé straně různými opatřeními
skrytě zvýhodňuje dováženou surovinu, a tedy import. Je to podobné,
jako bychom slyšeli, že Saúdská
Arábie se vzdává vlastní ropy a dováží uhlí z Austrálie.
Plyn je dražší
Náhrada hnědého uhlí zemním plynem by znamenala zásadní zvýšení
cen tepla, případně úplnou likvidaci tepláren, čímž by daná oblast
ztratila možnost diverzifikovat své
energetické zdroje. Teplárny také
Jen jako doplněk
Decentralizace výroby tepla s využitím zemního plynu naráží i na problém chybějící plynárenské infrastruktury. Plynovodní sítě byly mnohde
projektovány jen jako doplněk a nejsou schopny zatížení pro výrobu tepla převzít. V těchto lokalitách by to
znamenalo vybudovat zcela nové
plynovody včetně připojení na vysokotlaký páteřní plynovod, který je
však vzdálen i desítky kilometrů.
Kompletní přestavba plynovodní sítě
je tak velmi náročná na čas, různá povolení (trasy vedou přes soukromé
pozemky) a samozřejmě i na finance.
Zatím pouhá teorie
Z hlediska výroby tepla není možné
považovat přechod na zemní plyn
za vhodný, ani obecně proveditelný. Minimálně pro příštích deset
let je to jen rovina teorie. Cenu
plynu nelze navíc s ohledem na
světové ceny ropy a kurz amerického dolaru ke koruně dlouhodobě předjímat. Dovozem zemního
plynu do ČR jen zatížíme platební
bilanci ČR, navíc ztratíme tisíce
pracovních míst v těžebním a teplárenském průmyslu a následně
i v dopravě, kde tvoří doprava
energetického uhlí významný podíl. Z pohledu státu je zásadní
otázka zajištění energetické bezpečnosti. Většina plynu se dováží
z Ruska a zajištění alespoň částečné diverzifikace je do budoucna velmi nejisté. Někteří lidé
s plynovým kotlíkem podléhají
iluzi autonomie výroby tepla.
Realita je však taková, že jsou
zcela závislí na těžbě plynu v oblasti vzdálené přes pět tisíc kilometrů a jeho následné dopravě
k nám přes území několika států.
Pokud plyn do jejich přípojky nedorazí, nemají šanci si ho obstarat
sami, na vlastní pěst.
(hh)
Kvalita a spolehlivost
Dodavatel průmyslových armatur pro plynárenství
BICKEL and WOLF spol.
s r.o. v Jinočanech je jednou
z šesti dceřiných společností
Bickel & Wolf GmbH v Rakousku.Ta je víc než 50 let
generálním zástupcem
předních výrobců z celého
světa a dodává průmyslové
armatury, kovotvářecí stroje, procesní techniku, testovací přístroje pro všechna
průmyslová odvětví. Hlavní
zaměření je především na
chemický, petrochemický,
farmaceutický, potravinářský průmysl, rafinerie, kovoprůmysl a energetiku.
Typickým představitelem armatur
ze široké nabídky BICKEL and
WOLF pro plynárenský průmysl
jsou armatury německého výrobce
Hartman Valves GmbH. Jde o spe-
ciální kulové kohouty vyráběné podle normy API 6A, určené pro vysoké tlaky a vysoké teploty, s těsněním kov/kov, trunnion uloženou
koulí se samonastavitelným hříde-
lovým těsněním, provedením firesafe. V sortimentu Hartman jsou
rovněž kulové kohouty s funkcí
Double Block and Bleed. Pracovním médiem může být zemní plyn,
uhelné kaly, mazlavá média, média
s obsahem pevných nečistot atd.
Oblasti použití jsou těžba ropy
a zemního plynu, zásobníky pro
zemní plyn a ropu, chemický průmysl.
Hartman Valves GmbH vyrábí také
bezúdržbové čisticí kohouty (Pig
Valves) sloužící k snadnému, bezpečnému a rychlému vypouštění
čisticích prvků, tzv. prasátek do
potrubí, a jejich pohodlnému zachycování.
Dalším zástupcem programu Hartman Valves GmbH jsou konvenční
hlavice (wellheads) pro ústí vrtů
a jejich nadstaveb (christmass tree)
podle normy API 6A, určené pro
vrty do jeskynních úložišť, vodonosných vrstev (aquiefer) a pro
těžbu a skladování plynu. Uplatnění najdou i v oblastech využití geotermální energie nebo např. při injektáži O2.
Mimo shora uvedených typů armatur Hartmann Valves dodáváme
rovněž kuželové kohouty, plynotěsné uzavírací klapky, zpětné klapky,
zpětné ventily, speciální armatury
pro farmacii, vzorkovací přírubové/potrubní/závitové ventily, armatury z plastu, dnové, rozdělovací
a vícecestné ventily, nožová šoupátka WEY®, průhledítka, lapače
nečistot, pohony všeho druhu, pozicionery, koncové spínače, elektromagnetické ventily atd.
Kromě dodávek armatur zabezpečuje BICKEL and WOLF také bezplatné technické poradenství.
.
BICKEL and WOLF spol. s r.o.
Nám. 5. května 25
252 25 Jinočany
tel.: +420 257 320 278
fax: +420 257 320 061
[email protected]
www.bickelwolf.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
19
Plynárenství
Nové trendy v energetice
Technologie trigenerace z České republiky pro Ruskou federaci
GASCONTROL, společnost
s r.o., je známa především
jako dodavatel plynárenských technologií. Zvláštní
kapitolu v aktivitách naší
společnosti však tvoří technologie pro výrobu elektrické energie, tepla i chladu
a další tzv. zelené technologie, v nichž spatřujeme
velkou budoucnost.
Patří mezi ně i expanzní turbíny, využívající energetický potenciál tlaku
plynu v regulačních stanicích k výrobě elektrické energie, a zvláště spalovací mikroturbíny, sloužící ke kombinované výrobě elektrické energie
a tepla, případně i chladu.
Jedním z projektů, který v současnosti realizujeme, je dodávka tech-
nologie trigenerace pro energetické
centrum nákupního a obchodního
centra ve městě Soči v Ruské federaci. Důvodem pro výstavbu energetického centra je nedostatečná kapacita elektrické energie v rozvodné síti v centru města, která bude
nahrazena samostatným, nezávislým zdrojem. Vzhledem k možnostem napojení na dostatečný zdroj
zemního plynu bude sloužit pro výrobu el. energie, tepla i chladu pro
klimatizaci zemní plyn.
Projekt v Soči realizuje naše dceřiná společnost GGC Energy, s.r.o.,
kterou jsme založili společně
s GREENVIRONMENT PLC. Realizaci si u nás objednala společnost
ENKOM a. s. z Brna.
Technologie v Soči se skládá ze čtyř
mikroturbín C1000 o celkovém elektrickém výkonu 4,0 MW a čtyř tepelných spalinových výměníků o celko-
vém tepelném výkonu 4,8 MW. Do
systému jsou zapojeny plynové kotle
pro vykrytí špičkové spotřeby tepla
a zajištění min. teploty 95 °C. Dalším článkem sestavy jsou absorpční
klimatizační jednotky o celkovém
výkonu 5 MW chladu.
Výhody řešení s mikroturbínou:
- velmi nízké emise (na úrovni asi 10 %
ve srovnání s pístovým motorem),
- nízká hlučnost,
- pružnost nastavení výkonu – vhodnost pro vykrytí špičkových potřeb
elektrické energie,
- kompaktní provedení v kontejneru.
Moderní konstrukce turbíny
Mikroturbína je sofistikovaně navržené, kompaktní zařízení, které
se skládá z elektrické části zajišťující modulaci generovaného napětí
a proudu na požadované výstupní
Technické parametry mikroturbíny C1000
Jmenovitý elektrický výkon
1430 kW
33 % (+2)
Elektrická účinnost
Napětí
400 až 480 VAC
Frekvence
50/60 Hz
Připojení
3 fáze
Max. výstupní proud
1450 A (paralelní provoz) 1550 A (ostrovní provoz)
Otáčky
60 000 ot./min
Rozměry v x š x h
9144 x 2439 x 2896 mm
Hmotnost
12 927 kg
Hluk (plné zatížení)
65 dBA ve vzdál. 10 m
Záruka životnosti
80 000 provozních hod.
Emise NOx při 15 % O2**)
< 9 ppm V
Hmotnostní průtok výfukových plynů
6,7 kg/s
Teplota výfukových plynů
280 °C
Výkon výfukových plynů
7 100 000 kJ/h, 1950 kW
*)
**)
Legenda: 1 – plynový kotel, 2 – plynový kotel, 3 – chladicí jednotka, 4 – hydraulický vyrovnávač tlaků, 5 – úpravna vody, doplňovací systém,
6 – plynová mikroturbína C1000, 7 – spalinový výměník, 8 – oběhové čerpadlo, 9 – chladicí věž, 10 – ochoz s regulátorem toku spalin.
1000 kW (+0/-4)
Tepelný výkon*)
Tepelný výkon závisí na použitém výměníku tepla, teplonosném médiu a teplotě okolí.
Hodnoty výfukových plynů mikroturbíny jsou uvedeny bez katalyzátoru nebo jiných
systémů na čištění plynu.
parametry a z vlastní turbíny s generátorem pro výrobu elektrické
energie. Otáčky turbíny dosahují až
96 000 za min., v závislosti na výkonu a typu. Turbína je sestavena
spolu s generátorem na jedné hřídeli, která je uložena v nemazných
magnetických ložiscích. Hřídel se
tedy pohybuje na vzduchovém polštáři v magnetickém poli. To je jeden z důvodů, proč je servisní lhůta
ve srovnání s jinými technologiemi
podstatně delší, a tím náklady na
servis nižší. Olejové hospodářství
není nutné ani pro jiné komponenty
turbíny. Což je další důvod nízkých
provozních nákladů.
(ms)
.
GASCONTROL, společnost s r.o.
Nový Svět 59a/1407
735 64 Havířov-Suchá
tel.: 596 496 411, fax: 596 412 397
mobil: +420 728 680 976
[email protected]
www.gascontrol.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /ãer ven /2 011
Plynárenství
Zlatý věk zemního plynu
Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury
(IEA) World Energy Outlook 2011, zveřejněné na začátku letošního června, celosvětová spotřeba zemního
plynu díky novým zdrojům
po roce 2025 překročí podíl
spotřeby uhlí a kolem roku
2035 se dostane na úroveň
spotřeby ropy. Je to dobrá
zpráva především z hlediska
energetické bezpečnosti,
protože těžba z nových nalezišť bude mnohem rovnoměrněji rozprostřena po zeměkouli než dosud a bude
možná v téměř každé světové oblasti včetně Evropy.
Do roku 2035 přispějí nová naleziště plynu k růstu globální spotřeby asi 40 %. Zemní plyn tedy
bude do značné míry nahrazovat
paliva s mnohem vyšším podílem
uhlíkových emisí na jednotku
energie, jako je uhlí a ropa. To
jsou základní fakta z nové zprávy.
Z části Scénář Zlatého věku plynu
jsme připravili následující podrobnější informace.
Plyn předhoní uhlí
Scénář GAS (zlatý věk plynu) vychází ze scénáře WEO-2010 „Nová
opatření“, a navíc z nových předpokladů, díky nimž vypadá výhled pro
zemní plyn do roku 2035 mnohem
pozitivněji. K těmto novým předpokladům patří ambicióznější politika
využití zemního plynu v Číně, nižší
nárůst jaderné energie, vyšší těžba
plynu z nekonvenčních zdrojů a niž-
ší ceny plynu. Předpokládá se, že
zůstane zachována silná podpora
obnovitelných zdrojů energie.
Podle scénáře GAS je globální poptávka po zemním plynu o bezmála 600 bcm (miliard metrů krychlových) vyšší než ve scénáři WEO2010 „Nová opatření“ a dosahuje
5,1 tcm. Podíl zemního plynu
v energetickém mixu se zvýší z 21
na 25 %, což povede k ústupu uhlí
a plyn jej předhoní do roku 2030.
V letech 2010–2035 vzroste díky
nečlenským zemím OECD poptávka po plynu o osmdesát procent.
Čínská poptávka, která se v roce
2010 rovnala přibližně poptávce
německé, stoupne a v roce 2035 se
vyrovná kombinované poptávce
Evropské unie. Poptávka na Středním východě se takřka zdvojnásobí, do roku 2035 dosáhne skoro
stejné úrovně jako v Číně, a po-
ptávka v Indii bude roku 2035 proti dnešnímu stavu čtyřnásobná.
Dominantním sektorem pro poptávku po plynu zůstane výroba
elektrické energie.
Těžba se zvýší
V rámci uspokojení zvýšené poptávky se těžba zemního plynu
musí do roku 2035 zvýšit o 1,8
tcm, tedy asi o trojnásobek současné těžby v Rusku. Čína se stává
jedním z největších producentů
zemního plynu, ale i v roce 2035
bude dovážet víc než polovinu toho, co potřebuje. V takřka všech
regionech se těžba zemního plynu
značně zvýší, ale v Evropě bude
dál klesat. Přes čtyřicet procent
z nárůstu těžby bude uspokojeno
z nekonvenčních zdrojů, přičemž
k růstu dojde hlavně v Severní
Americe, Číně a Austrálii.
Nárůst teploty o 3,5 °C
Emise oxidu uhličitého ve scénáři
GAS jsou jen lehce nižší než ve scénáři WEO-2010 „Nová opatření“,
v roce 2035 zhruba kolem 35 Gt.
Tam, kde plyn nahradí poptávku po
jiných fosilních palivech (hlavně po
uhlí), dojde k pozitivnímu účinku
na emise oxidu uhličitého a vzdušné
polutanty, ale tam, kde nahradí jadernou energii, emise stoupnou.
Emise oxidu uhličitého se tedy s ostatními skleníkovými plyny stabilizují při koncentraci 650 ppm, což
v dlouhodobém horizontu odpovídá
pravděpodobnému nárůstu teploty
o 3,5 stupně. Závazek snížit nárůst
teploty na dva stupně by tedy vyžadoval razantní akci k zlepšení energetické účinnosti, větší využití energetických zdrojů s nízkým obsahem
uhlíku a nových technologií včetně
zachycování a ukládání uhlíku.
Regiony s rozdílnou poptávkou
Obchod mezi hlavními světovými
regiony se víc než zdvojnásobí, přičemž nárůst o asi 620 bcm se rovným dílem rozdělí mezi plyn z dálkových plynovodů a LNG. Ve scénáři GAS se přesycení trhu zemním
plynem, jak bylo definováno ve
WEO-2010, srovná do roku 2015.
Dopad a načasování prudkého nárůstu poptávky se bude lišit region
od regionu.
Odlišný energetický mix ve scénáři
GAS mění typ a rozsah potřebné infrastruktury pro energetické dodávky. Kumulativní investice nutná do
infrastruktury dodávek plynu se pohybuje kolem osmi bilionů dolarů –
o 12 % víc než ve scénáři „Nových
opatření“ – ale tento nárůst mírně
vyvažují snížené investice do dodávky ostatních paliv.
Zdroj: ČPU
(red)
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
21
Export
Perspektivní region
Unistav generálním dodavatelem farmaceutického závodu v Rusku, v Lipecké oblasti
Na začátku června t. r. byla
v Lipecké oblasti uvedena
do provozu první etapa
farmaceutického závodu
RAFARMA. Generálním
dodavatelem stavby, která
vyrůstá ve městě Těrbuny,
je česká společnost Unistav.
U zrodu tohoto projektu
stála agentura CzechTrade.
Projekt farmaceutického závodu je
strategický a velmi ojedinělý. V celém Rusku dosud neexistuje jeho
ekvivalent. Jde o moderní závod
na výrobu, balení a distribuci léčiv.
V rámci první etapy byl postaven administrativně-bytový komplex a centrum pro balení a skladování léků
s laboratořemi. Nyní probíhají intenzivní práce na dokončení dalších výrobních hal, které spadají do druhé
etapy. V závodě bude pracovat minimálně 400 zaměstnanců, včetně
odborných pracovníků, kteří zasednou do moderních laboratoří. Výrobní kapacita pokryje potřeby ruského trhu v oblasti antibiotik, protirakovinových preparátů a dalších
léčiv. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili také představitelé
vrcholového vedení firmy Unistav.
Projekt se setkal se značným zájmem ruských médií i veřejnosti.
Příležitosti v Lipecku
V rámci slavnostního předání
první etapy závodu se uskutečnil
odborný seminář zaměřený na oblast investic v Lipecké oblasti. Zúčastnilo se ho téměř 100 zástupců
firem tamního regionu, přítomni
byli také zástupci zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva. Agentura CzechTrade se s představiteli
administrace Lipecké oblasti dohodla na dalších společných aktivitách. „Tento region vnímáme jako
strategický a perspektivní pro další
příležitosti,“ řekl Štěpán Jílek,
vedoucí kanceláře CzechTrade
Moskva.
Unistav – zkušený dodavatel
Projekt RAFARMA není první,
který Unistav a.s. v Rusku realizoval. Společnost zde působí už desátým rokem a má v Petrohradě i své
zastoupení. Za všechny projekty
lze uvést např. výstavbu logistického terminálu na letišti v Moskvě
nebo projekt „GOFRA“, výstavbu
závodu na výrobu papírových obalů
ve městě Dmitrově (Moskevská oblast), který byl realizován s využitím exportního úvěru z ČR.
světovým standardům, je odpovědí
na opatření vlády RF, jež rozhodla
o omezení dovozu léků ze zahraničí
a přesunutí pozornosti na vlastní
výrobu. Má pochopitelně význam
nad rámec celého regionu.
Místní rozpočet získá dodatečné
příjmy ve výši přes miliardu rublů,
v okresním centru budou vytvořena
nová pracovní místa, zvýší se tempo bytové výstavby. Očekává se, že
tento vývoj přiláká další investice.
Omezení dovozu léků
Výstavba farmaceutického závodu,
jehož produkce bude odpovídat
Produkce zabezpečí potřebu zdravotnických zařízení
Výrobní kapacita farmaceutického podniku je stanovena na 450
mil. tablet, 180 mil. tvrdých želatinových kapslí, 62,5 mil. ampulí
s injekčními preparáty, 18 mil.
preparátů v balíčcích, 7,5 mil.
ampulí s dětskými suspenzemi
a 200 tis. balení protinádorových
léčiv za rok. Tak bude zabezpečena potřeba zdravotnických zařízení Moskvy a jejího okolí, Krasnodarského kraje, Sankt-Petěrburgu, Baškortostánu a Tatarstánu. Produkce ZAO RAFARMA
bude mít téměř 20procentní podíl
na prodeji ve skupině preparátů,
plánovaných do výroby, což
umožní o třetinu snížit objem jejich dovozu.
Brněnský TESCAN zazářil
Zájem z Německa
Výsledkem projektu FIBLYS je unikátní multifunkční přístroj
Firmy z Plzeňska měly
9. června t. r. možnost získat
zákazníky z řad velkých
zahraničních společností.
Ve vědeckotechnickém parku
pro ně zorganizovala agentura CzechTrade setkání s nákupčími převážně německých
koncernů, které projevily zájem o nákup součástek v ČR.
Před třemi roky byli vývojáři TESCANu osloveni švýcarskou pobočkou prestižní výzkumné organizace EMPA,
která potřebovala opravdu
multifunkční přístroj nové
generace pro nanotechnologie, který by umožňoval současně tvorbu a modifikaci
nanostruktur, jejich pozorování, manipulaci s nimi
a řadu různých analýz.
Švýcaři rovněž poukázali na to, že
Evropská unie vyhlásila granty na
podporu takovýchto unikátních
projektů. Slovo dalo slovo, a byla
podána přihláška do 7. rámcového
programu. Projekt dostal zkratku
FIBLYS podle „FIB anaLYSis“.
Propojení metod
Koordinátorem týmu je institut
IPHT v Jeně pro jeho zkušenost s evropskými projekty, ale hlavní zátěž
vývoje od počátku spočívala na
TESCANu. Funkční vzorek unikátního přístroje projektu FIBLYS byl představen na mezinárodním workshopu
v Brně loni v září. Výhod unikátního
propojení mnoha metod v jednom
multifunkčním přístroji je hned několik. Jednak se dociluje 3D tomografie,
například střídáním leptání vzorku
pomocí FIB a analýzy jednotlivých
vrstev pomocí EBSD či jiné metody.
TESCAN vyvinul obecný software
pro trojrozměrnou rekonstrukci obrazu, ať už je signál jakýkoliv.
Nové typy experimentů
Druhou výhodou je umožnění nových typů experimentů, například
použití hrotu AFM pro detekci signálu katodoluminiscence buzeného
elektronovým svazkem SEM. Výsledná metoda dosahuje řádově vyššího rozlišení než je tomu v případě
klasické katodoluminiscence. Podobně lze hrot AFM použít i pro detekci proudů indukovaných ve vzorku dopadajícím elektronovým svazkem (EBIC). Opět se docílí podstatně lepšího rozlišení.
In-situ měření v jednom přístroji
Další výhodou je obecné použití libovolné analytické metody bezprostředně po přípravě dané nanostruktury,
nebo dokonce i v jejím průběhu, čímž
takové in-situ měření v jediném přístroji není zatíženo degradací či kontaminací vzorku jako v případě oddělených produkčních a kontrolních přístrojů. Případné produkční defekty jsou
tedy detekovány brzy a v některých
případech mohou být i opraveny. Uživatel tak může kontrolovat fyzikální
vlastnosti připravených struktur.
Dokonce i uživatel, který nebude využívat výše zmíněných vlastností, bude získávat na spojení několika zařízení do jednoho celku, například úsporou nákladů proti běhu několika vakuových systémů, ztráty času a čistoty
povrchu vzorků při přesunu mezi různými přístroji apod. Celý přístroj je
modulární, takže uživatel si volí kombinaci metod podle svých potřeb.
TOF analýza
Zvláštní pozornosti se na workshopu
těšilo spojení TOF analýzy s dvousvazkovým FIB-SEM, uskutečněné
vůbec poprvé. Klasičtí uživatelé FIB
tak mohou být obohaceni o analýzu
pomocí sekundárních iontů TOFSIMS, která je jinak přístupná na samostatných, řádově dražších přístrojích. Postupným odprašováním vzorku lze získat 3D mapu jeho chemického složení; jde tedy rovněž o další
druh trojrozměrné rekonstrukce.
První instalace
Spoluprací na mezinárodním projektu tak brněnská firma TESCAN
vyvinula jedinečné zařízení, které
umožňuje zobrazování a modifikaci
vzorku, jeho analýzu a manipulaci
s ním, a to vše v jediném přístroji.
Projekt FIBLYS stále pokračuje,
nicméně už teď probíhají první dvě
instalace tohoto přístroje nové generace pro nanotechnologie.
20 let společnosti TESCAN
Společnost TESCAN slaví letos
dvacet let od svého založení. Patří
mezi pět nejvýznamnějších výrobců přístrojů s fokusovaným svazkem nabitých částic na světě. Je významným exportérem, zaujímá asi
pět procent světového trhu v této
komoditě, její prodejní a servisní
síť pokrývá s určitými výjimkami
prakticky celou zeměkouli a tržní
podíl, stejně jako počet vyráběných
přístrojů i jejich portfolio, neustále
– a poměrně dost rychle – roste.
TESCAN má dnes 140 zaměstnanců v Brně, 19 v dceřiné distribuční
a servisní firmě v Šanghaji a 14 v podobné dceřiné společnosti v USA.
Společnost je pyšná na to, že je finančně zdravou českou firmou s poměrně nízkým podílem cizího – výhradně bankovního – kapitálu. V loňském roce prodala 138 mikroskopů
a její tržby byly 382 mil. Kč. Letos se
očekává prodej dvou stovek mikroskopů a tržby kolem půl miliardy.
„Hledáme nové dodavatele komponentů do turbín pro lodě či elektrárny.
Podobné akce jsou výborné. Informace o firmách samozřejmě můžeme
najít na internetu. Ale nepoznám lidi,
kteří je zastupují. Osobní kontakt je
pro mě při uzavírání smluv důležitý,“
řekl Urs D. Obrist ze švýcarské firmy
ABB Turbo Systems. S českými dodavateli pracuje už deset let.
Obchod se pravděpodobně podaří
uzavřít plzeňskému družstvu Styl.
„Jednali jsme s jednou německou firmou. Má zájem o kabelové svazky.
Bylo to zatím jen první setkání. Ale
je to na dobré cestě,“ říká vedoucí obchodního oddělení Robert Neubauer.
Do Plzně zamířily hlavně firmy ze
strojírenského průmyslu.
Zájem firem předčil očekávání
„Německo je pro české firmy tradičně nejdůležitějším exportním státem. Nejvíc se tam vyvážejí automobily a součástky do nich, komponenty k výrobě strojů, výrobky
z kovů či výrobky z plastů,“ sděluje
Adam Jareš z agentury CzechTrade,
která akci organizovala. Dorazili na
ni zástupci víc než čtyřiceti českých
a deseti zahraničních firem. „Především zájem německých společností
předčil naše očekávání. Svědčí to
o tom, že Německo je v období ekonomického růstu. To je dobré i pro
ČR. S Německem jsme provázaní.
Když tam hospodářství padá, za nějakou dobu se to projeví i u nás.
Když je naopak růst, poznáme to také,“ doplňuje Jareš.
Německé firmy si plzeňské setkání
pochvalovaly. „Je to i tím, že jsme
na tomto projektu začali pracovat
už před čtyřmi měsíci. Ptali jsme
se německých nákupčích, jaké mají požadavky. Na základě toho
jsme vybrali odpovídající dodavatele,“ konstatuje Ulrike Müller
z organizace, která sdružuje nákupčí německých firem. Zda z podobných akcí vzniknou nějaké
konkrétní kontrakty, prý není nikdy jisté. „Jde o informační setkání.
O tom, zda firmy navážou nějakou
spolupráci, se obvykle rozhodne
tak do tří měsíců. Většinou ale
vždy nějaké obchody uzavřeny
jsou.“ Význam tohoto setkání podpořil svým vyjádřením také Petr Zatloukal, ředitel akciové společnosti
Dendera: „Akci hodnotím velmi pozitivně. Organizace klapala jako na
drátku, uskutečnili jsme sedm rozhovorů s nákupčími. Určitě bychom
měli zájem zúčastnit se podobných
akcí i v budoucnu.“ Setkání podpořil Plzeňský kraj.
(pd)
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /ãer ven /2011
Export
Rozhoduje nejnižší cena
Jednou z předních světových firem v oblasti koksárenství je Hutní projekt
Frýdek Místek a.s. Firma
vznikla, jako jeden z nástupců rozpadlé státní projektové organizace Hutní
projekt, po roce 1989 a snaží se uplatnit nejen na domácím trhu, ale nabízí své
služby do celého světa.
Mj. i na velmi exotický trh
do Indie, kde se nyní HP
FM podílí na stavbě koksovny ve městě Rourkela. Víc
o tom v rozhovoru s generálním ředitelem společnosti
Ing. Jaromírem Ivánkem.
Ing. Jaromír Ivánek.
Jak se česká firma, byť s dlouholetou tradicí a velkým odborným
renomé, dostane až na tak exotické odbytiště, jako je Indie?
Když to vezmu trochu zpětně, tak už
je to pro nás úsměvná věc. My jsme
se totiž pokoušeli dostat do Indie
společně s Giprokoksem, což byla
firma ze Sovětského svazu, už v roce
1968. Jinou formou, než spojením se
„spřáteleným“ gigantem to v té době
nešlo. Mohli jsme totiž podnikat
pouze na tuzemském trhu, do zahraničí jen přes ně. Nabízeli jsme chemii, kterou tam ale nakonec dodávali
Němci. Já jsem si na to při podávání
nabídky vzpomněl a hodně mě potěšilo, že jsme vyhráli zrovna tento
projekt. Zjistil jsem si, že indické
trhy se otevírají a vypisují světové
tendry. Začali jsme to zkoušet. Ale
než jsme se tam dostali, předcházela
tomu řada proher, nebylo to zdaleka
na první pokus, a tím pádem to také
stálo dost peněz, ale nakonec jsme
na indickém trhu prorazili.
Kolik těch pokusů bylo a s jakou
konkurencí jste se museli utkat?
Tuším, že jsme vyhráli na třetí pokus. Naším záměrem bylo prosadit
se jak v koksárenských bateriích, tak
v koksárenské chemii. Ta stavba
v Indii je rozseknuta na několik balíčků, nikdo nikdy nedostane od zadavatele za úkol postavit a zprovoznit celou fabriku. Každá firma dělá
něco. My jsme se v Rourkele přihlásili jak na baterii, tak na chemii,
a dostali jsme chemii. Tedy zpracování plynu a záležitosti s tím související. A to je mnohem složitější
a choulostivější na okolní vlivy, ekologii atd. Takže to bylo pro nás složité i z hlediska místního klimatu, specifických podmínek a koneckonců
i mentality místních lidí.
Koho ve firmě napadlo jít na indický trh?
Vydat se na indický trh byla idea jisté skupiny lidí u nás ve firmě, která se
prostě snažila najít práci. Nemusím
snad ani zdůrazňovat, že řada lidí nevěřila, že by tento projekt mohl skončit úspěchem. Museli jsme přesvědčit
zaměstnance, že bude třeba tam odjet, pracovat tam a nějakou dobu tam
žít. Někdo se s tím nesmířil, někdo
ano; musel jsem dokonce nabírat lidi,
ochotné se tomu přizpůsobit. Před těmi třemi lety to bylo velmi složité,
teď je situace mnohem lepší, lidé si
prostě zvykli, že práce za nimi nepřijde sama, ale že musejí jít za ní.
Na jak dlouho tam vaši pracovníci
jezdí?
Máme tam už jen své supervizory
a pro ně teď děláme tak dvouměsíční
pobyty, což je podle mě únosná doba.
Jiné firmy to řeší třeba pobytem na
rok, rok a půl, ale to podle mě není
ideální. Ono totiž chvíli trvá, než si
člověk ze střední Evropy zvykne na
specifické podmínky té části světa.
Co konkrétně máte na mysli?
My jsme uzavřeli konsorcium s místním partnerem, což je jedna ze základních podmínek, jinak bychom
tam vůbec nemohli fungovat. Právě
ten domácí partner se stará o dodávky většiny zařízení. My pak dodáváme jen ta klíčová zařízení, část projektu, supervizi. Nyní nabíráme velký skluz, na což jsme tady nebyli
zvyklí. Ze začátku jsem kvůli tomu
byl hodně nervózní, ale teď už vím,
že v Indii je prostě nemožné postavit
cokoliv v předem stanovené lhůtě.
A je jedno, jestli jste firma z Čech,
Ukrajiny, Německa či odjinud, prostě musíte počítat se zpožděním jeden až tři roky.
Kolik lidí od vás tedy nyní v Rourkele pracuje?
Jak už jsem se zmínil, máme tam
teď jen supervizory, kteří technicky
koordinují stavbu, prováděnou indickými dělníky a indickými stavbyvedoucími. My jen dohlížíme na to,
aby to bylo technologicky v pořádku. Dodáme třeba čerpadla, odstředivky a turboodsavače, a ty budeme
také uvádět do provozu. Teď tam
máme dva lidi, ale na konci roku
a na začátku příštího, když se bude
zařízení uvádět do provozu, jich tam
bude asi pět. Stejný počet tam pobýval i při projekčním rozjezdu celého
projektu. Vše se tvořilo „na papíře“
u nás ve firmě, projektanti tam pak
odjeli třeba na čtrnáct dnů a na místě dolaďovali detaily.
často mívali střevní potíže, na začátku pobytu každý, tomu se skoro
nedá vyhnout.
Je pro vás taková stavba v Indii
dobrým byznysem?
Je to především časově i finančně
velmi náročné. Vezměte to takhle:
Než jsme se na indický trh dostali,
měli jsme tři pokusy, které nevyšly.
A každý z nich nás stál asi milion
korun. Museli jsme udělat veškerou,
hodně detailní nabídkovou dokumentaci. A když firma daný konkurz
nevyhrála, byly to v podstatě vyhozené peníze. Jenže my jsme to brali
z jiného pohledu. Sice jsme takzvaně
vyhodili miliony, ale zase jsme získali práci pro mnoho lidí, které bychom jinak museli propustit, neboť
v době krize by neměli prostě do čeho píchnout. Což je samozřejmě pozitivní záležitost, ale jinak to pro firmu nijak velký „vývar“ nebyl.
Jak vaši pracovníci odolávají naprosto odlišným životním návykům a situacím?
Ta stavba je situována na okraj malého města, ale problém máme
s dopravním spojením. Nejčastěji
létáme do Kalkaty a pak se musí
osm hodin vlakem. Když jsme tam
začínali, bydleli naši pracovníci
v hotelu, ale teď máme pronajatý
velký byt se vším potřebným zařízením. Ze začátku možná trošku
brblali, ale nakonec to všichni nesli
statečně. Musím přiznat, že dost
Neformální lídr BRIC je Čína
dob nadvlády Britů udržela angličtina jako úřední jazyk.
Světová ekonomika už naprosto jasně a transparentně vnímá akronym BRICS.
Jde o uskupení globálních
ekonomických lídrů Brazílie, Ruska, Indie a Číny,
k nimž na nedávném summitu na čínském ostrově
Chaj-nan přibyla, pro někoho možná překvapivě,
Jihoafrická republika.
Surovinová velmoc
Brazílie je tradičně silná v surovinách
a potravinách. Právě tyto komodity
rozhodly o tom, že se stala největším
obchodním partnerem Číny, která tak
vystřídala Spojené státy na prvním
místě mezistátní obchodní bilance.
Ruská orientace na Čínu
I Rusko se orientuje v posledních
letech čím dál víc na Čínu, jíž nabízí své nerostné bohatství a hodlá od
ní získat investice na modernizaci
svého průmyslu a infrastruktury.
S označením BRIC přišel před
deseti lety šéf firmy Goldman
Sachs Asset Management Jim
O Neil, který tak označil rodící
se ekonomickou formaci. Ta si za
deset let své existence vydobyla
velké renomé, neboť každá z participujících zemí přispěla ke společnému výsledku svým významným dílem.
První ve spotřebě energie
Čína si za poslední roky vytvořila
devizovou rezervu ve výši tří bilionů dolarů, a dostala se tak na první
místo na světě. Ekonomicky se pro-
filuje jako masový výrobce různého zboží, v posledních letech se
snaží orientovat na špičkové technologie. Čína také spotřebuje nejvíc energie na světě.
Krize pomalu odeznívá, Rourkela
bude brzo v provozu. Hodláte se
i v budoucnu angažovat na podobně exotických stavbách, nebo se
soustředíte na Evropu?
My máme v současné době v České
republice tři koksovny. Pokud chceme zůstat v oboru koksárenství, tak se
musíme poohlížet po jiných trzích.
Získali jsme zakázku stejného charakteru v Polsku, zkoušíme Maďarsko, Egypt, dělali jsme studii pro Jižní
Afriku a nyní by se to snad mohlo
rozjet. V Indii jsme v současné době
za technickými konzultacemi ve třech
významných koksárenských tendrech. Nyní bude rozhodovat už jen
cena. A v Indii platí, že vyhrává jen
nejnižší nabídka. Kvůli embargu nám
padl projekt v Íránu, což byla velká
akce, na které jsme pracovali pět let,
ale bohužel nevyšla. Jak je vidět, zaměřujeme se na svět, nic jiného nám
totiž ani nezbývá.
Jan Hrabálek
Kolébka outsourcingu
Indii charakterizují především výborné služby, je považována za zemi, kde se zrodil outsourcing. Její
velkou výhodou je, že se zde od
Dohánějí Západ
Je to opravdu silná čtyřka, která si
navíc dovolila přizvat JAR. Navzdory tomu, že až do roku 1997 neměla
Čína s touto zemí diplomatické styky; JAR je udržovala pouze s Tchajwanem. „Je to důkaz globalizace
v neevropském pojetí, síla ekonomiky předčila dřívější rozpor v politických otázkách,“ komentovali experti rozšíření BRIC na BRICS.
Tohle uskupení nelze v žádném
případě brát na lehkou váhu, ba
naopak. Vždyť v těchto pěti zemích žijí necelé tři miliardy lidí
a jejich podíl na světové ekonomice se má v příštích dvaceti letech zdvojnásobit ze současných
deseti na dvacet procent.
Za neformálního vůdce tohoto uskupení je považována Čína, druhá nejproduktivnější ekonomika světa. Ostatně tak se profilovala i na summitu,
kde čínský prezident bilaterálně hovořil s ostatními představiteli zemí.
Aktivity BRICS samozřejmě vyvolávají různé reakce i v Evropě a USA.
„Čína a další země jako Indie už nejenže předhánějí Západ ekonomicky
z pohledu celkových finančních čísel,
ale dohánějí ho i v životní úrovni
svých obyvatel,“ píše ve svém blogu
Ivan Jukl, generální ředitel agentury
na podporu obchodu CzechTrade.
Hanlivé úsloví
I když třetina německého exportu
stále směřuje do eurozóny, tahoun
evropské ekonomiky začíná přesouvat těžiště svého zájmu do zemí
BRICS. V německých finančních
kruzích se totiž vžilo úsloví, že lepší je BRICS než PIGS. Touto zkratkou jsou hanlivě označeny země
starého kontinentu s výraznými
ekonomickými problémy – Portugalsko, Irsko, Řecko a Španělsko.
BRICS na rozdíl od nich ekonomicky prosperuje.
(hh)
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
23
Export
Je prozíravé být připraven
Inovace obráběcích strojů a Zákaznický den TOSday 2011 – dvě devízy TOS VARNSDORF
Výsledky průzkumů mezi
zástupci společností nejen
z průmyslu, vyjádření analytiků, výsledky hospodaření, to vše naznačuje, že krize
v mnoha oblastech hospodářství je minulostí. Také
mezi výrobci obráběcích
strojů se šíří opatrný optimismus, protože aktuální
stav objednávek a nových
zakázek ukazuje, že ke
zlomu už došlo.
Průmysl nabírá dech a pokud nenastane v nejbližší době něco nepředvídaného, rok 2012 se stane
prvním rokem skutečného růstu,
který potrvá minimálně do roku
dalšího. Informace z trhu naznačují, že periodicita mezi konjunkturou a recesí se bude zkracovat, růst
i propad budou větší, odchylky
častější. Jakoby ekonomika začala
kopírovat klima.
V dobách útlumu je ideální čas na
to, abychom se připravili na období růstu. Existuje mnoho způsobů,
jak se připravit, ne všechny však
mají žádoucí efekt. TOS VARNSDORF se nejdříve samozřejmě
soustředil (toto období můžeme
nazvat například „čas krizového
řízení“) na to, aby dokázal ustát
velký pokles minulých dvou let.
Souběžně s tím však ve společnosti horečně pracoval velký tým vývojářů, aby připravil ve výrobním
programu takové změny, jež akcentují změny v trendech požadav-
ků zákazníků. Ve chvíli, kdy jsou
zákazníci opět ochotni, a hlavně
připraveni kupovat, je nevyhnutelně nutné nabídnout jim přesně to,
co potřebují. Nejde však jen o výrobky, snad víc než kdykoli předtím má rozhodující význam rozsah
nabízených služeb, intenzita komunikace a přístupu k zákazníkovi. Skončilo období nabídky pouhých produktů, nyní se musejí nabízet technologická řešení. Zákazníci mají nové cíle a očekávají, že
jim bude předloženo nové řešení.
Kvalita a profesionalita musí z fabriky prýštit každým pórem. Těžká
léta racionalizace (nejen) nákladů
přinesla zvýšené nároky na každého zaměstnance, a to se projevuje
ve všem, co nyní společnost TOS
VARNSDORF nabízí.
Inovace nabídky tedy odpovídá tomu, co očekává zákazník, v tomto
případě zákazník z celého světa,
protože společnost TOS VARNSDORF exportuje víc než 90 % své
produkce do průmyslově vyspělých i bouřlivě se rozvíjejících zemí všech světadílů (vyjma Antarktidy). Jako významný evropský výrobce vodorovných frézovacích
a vyvrtávacích strojů společnost
vyrazila do dalších oblastí využití
svou nabídkou dosud největšího ve
Varnsdorfu vyráběného stroje (deskový stroj WRD 170 s průměrem
vřetena 170 mm a možností obrábět velmi rozměrné a těžké obrobky např. o hmotnosti až 145 tun),
současně připravila jako protipól
koncepci lehkého deskového stroje GRATA, a především velmi radikálně rozšířila nabídku dosud
nejprodávanějšího stroje WHN(Q)
13 CNC. Tato rozsáhlá inovace se
netýká jen zcela nového designového řešení, ale především významného rozšíření možností, zlepšení
parametrů a využití i v netradičních
oborech průmyslové výroby. Nový
design bude od roku 2012 zdobit
všechny vyráběné typy strojů.
Dalším krokem v ještě výraznějším
oslovení zákazníků bylo stanovení
zcela nové koncepce zákaznických
dnů, které firma pořádá pod názvem TOSday sice už řadu let, ale
letos teprve potřetí za sebou v nové podobě. Na začátku května
2011 firmu navštívilo přes 200
hostů; byli to obchodní zástupci
a zákazníci z České republiky, ze
Slovenska, ale také z řady zemí
Evropské unie, celkem se s předváděnými technologiemi seznámili
návštěvníci z 15 zemí. Nejvzdálenějšími hosty byla delegace z Indie. Stále vylepšované pojetí současné koncepce je v České republice pravděpodobně unikátní, protože Zákaznický den TOSday ve
Varnsdorfu je postaven na předvádění zajímavých a žádaných technologií na strojích z produkce společnosti, jež jsou běžnou součástí
výrobní základny. Ano, mimo jiné
se TOS VARNSDORF může pochlubit tím, že svým vlastním strojům věří natolik, že jsou běžnou
součástí jeho výrobní základny
a co do počtu velkých strojů ve firmě dokonce tvoří její drtivou většinu. Letos byly návštěvníkům na
devíti vlastních strojích různé velikosti a různého výkonu předváděny několik hodin velmi zajímavé
technologie, jejichž aplikace přesně reflektují to, co dnes zákazníci
požadují. Na dalších stanovištích
společnost předvedla například
montážní prostory, kde jsou sestavovány a testovány největší deskové stroje, nebo také montáž a první
oficiální prezentaci nové koncepce
stroje WHN(Q) 13 CNC. Ten tak
zde měl světovou premiéru. Další
významné představení tohoto stroje se uskutečnilo na veletrhu v Poznani (v polovině června t. r.)
a dojde k němu především v Hannoveru, kde bude v září největší evropský veletrh obráběcích strojů
EMO. Společnost očekává, že tato
zcela nová verze jinak už téměř legendárního stroje bude dalším krokem vstříc potřebám a očekáváním
zákazníků.
Návštěvníci Zákaznického dne
byli rozděleni do skupin a po celou dobu provázeni znalými a proškolenými průvodci z řad zaměstnanců firmy, takže i přes někdy logisticky velmi náročnou synchronizaci jednotlivých skupin každý
z hostů viděl vše, co bylo nabízeno, a mohl se vrátit k těm ukázkám, které ho zaujaly nejvíc. Zákaznický den TOSday 2011 potvrdil, že lze v jednom dni cíleně
ukázat všem, kteří projeví vážný
zájem a využijí této příležitosti, že
na strojích z TOS VARNSDORF
je skutečně možné obrábět široký
rejstřík obrobků, že lze použít i ty
nejmodernější technologie. Všem
návštěvníkům se dostalo fundovaného výkladu a jistě získali dostatek podkladů pro další rozhodování. Zákaznický den se tradičně ko-
nal za spoluúčasti významných
výrobců a dodavatelů nástrojů
a dalšího příslušenství k obráběcím strojům.
Nastínili jsme dva z mnoha způsobů, jak využít rostoucího zájmu
zákazníků, a právě o těchto dvou
si myslíme, že vedou k očekávanému cíli. Nejsou to jediné možné
a efektivní způsoby, slouží však
jako ukázka dlouhodobé koncepce
na jedné straně, a pružné nabídky
na druhé straně tohoto spektra.
Dobře nabídnout, dobře argumentovat, a především ukázat, že originál je jen jeden, že lze skloubit
kvalitu, rychlost, solidnost, tradici, sílu, vývoj i perspektivu v jedno. V dobře čitelného partnera,
který dokáže pomoci tehdy, kdy
jsou výrobní firmy postaveny před
nové cíle, nové zakázky a nové
výzvy. Je prozíravé být připraven
a je dobré to umět.
Ladislav Plaňanský,
marketing a propagace,
TOS VARNSDORF a.s.
.
www.tosvarnsdorf.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 4 /ã er ven / 2 01 1
Export
Služy EGAP mohou v úspěšnosti exportu sehrát rozhodující roli
Nové typy pojištění
Před rokem nás British
Exporters Association zařadila mezi nejvíc inovativní
vývozní úvěrové pojišťovny
na světě. Do této vybrané
společnosti jsme se dostali
v podkladové studii pro diskusi o dalším vývoji našeho
britského partnera Export
Credit Guarantee Department (ECGD). Z maximálně
možného počtu deseti bodů
udělovaných za poskytované služby, jsme získali devět, zatímco ECGD pouze
pět. Pro nás to znamenalo
místo mezi třemi nejlepšími.
Průměr byl přitom mírně
přes sedm bodů. Výsledky
studie zveřejnil v březnu
2010 časopis Trade
Finance Magazine.
Nové typy pojištění se státní podporou
Proč to připomínám právě teď?
Protože jsme neusnuli na vavřínech
a snažíme se i nadále přicházet
s novými typy pojištění se státní
podporou. Aktuálně je to například
možnost využití předexportního
úvěru na financování komerčního
vývoje výsledků vědy a výzkumu,
tedy cesty od dobrého nápadu v podobě patentu nebo průmyslového či
užitného vzoru k tuzemské výrobě,
která je určena převážně na export.
Touto modifikací už zavedeného
typu pojištění chceme maximálně
podpořit český vývoz s vysokou
mírou přidané hodnoty. Vycházíme
přitom z požadavků praxe a z dosavadních zkušeností, které jsme
v posledních letech získali s pojišťováním úvěrů na předexportní financování, zejména v případě malých a středních podniků.
A právě hlavně pro tento segment
firem je naše poslední novinka
v portfoliu pojistných produktů se
státní podporou určena. Otevírá
cestu k bankovnímu úvěru na profinancování všech vývojových aktivit vedoucích buď k vývozu zboží,
nebo k prodeji práv k duševnímu
vlastnictví. Předmětem duševního
Pojistné smlouvy podle typů pojištění v roce 2010
Aktivní
Bankovní
Výrobní rizika 2,2 % záruky 5,1 % zajištění 3,3 %
Úvěry na investice 15,8 %
Vývozní odběratelské
úvěry 54,3 %
Investice 11,7 %
Ostatní vývozní
úvěry 4,2 %
vlastnictví se přitom rozumějí výstupy ve formě registrovaných objevů nebo vynálezů, užitných nebo
průmyslových vzorů a s nimi související know-how, které je výsledkem výzkumné, vývojové nebo
projekční práce.
Pro poskytnutí pojištění bankovního úvěru na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu musí žadatel předložit několik
základních dokumentů:
• Předběžné kalkulace a ověření návratnosti
• Plánované finanční výkazy
• Harmonogram průběhu prací
a výdajů
• Cash flow na základě kontraktu
• Zajištění splácení úvěru
• Expertní posouzení záměru na vývoj
• Reference vývojového pracoviště
• Sjednání vývozní smlouvy
• Hodnocení bonity zahraničního
kupujícího
Měl by mít v ruce také úvěrovou
smlouvu s bankou nebo aspoň prokázat, že o ní jedná a že banka posuzuje výchozí podmínky pozitivně. Bližší informace, včetně kontaktů, lze získat na našich webových stránkách www.egap.cz.
Nabídka EGAP dnes představuje
komplexní úvěrovou pojistnou ochra-
Předexport
financování 3,3 %
nu, v níž nechybí nic, co by exportéři
a případně i investoři mohli potřebovat. A podmínky jsou zcela srovnatelné s těmi, které mají jejich konkurenti
ve vyspělých evropských zemích.
Jednotlivé typy pojištění se státní
podporou můžeme rozdělit do dvou
skupin.
Pojištění úvěrů
Do té první patří pojištění úvěrů.
V posledních letech nejčastěji vývozních odběratelských, kdy banka
zaplatí českému vývozci a dlužná
částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním odběratelem. V některých případech je
příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního odběratele. Splatnost je delší než 2 roky
a zahraniční dovozce musí zaplatit
minimálně 15 % předem. Dále pojišťujeme vývozní dodavatelské
úvěry, jak krátkodobé, tak středněa dlouhodobé. V tomto případě
nejde o bankovní úvěr, ale o odklad
platby, který český vývozce poskytuje zahraničnímu odběrateli.
Modifikací je pojištění bankou financovaného vývozního dodavatelského úvěru, které umožňuje bance
odkoupit od vývozce pohledávku
za zahraničním odběratelem. Pro
vývozce to znamená, že dostane zaplaceno podstatně dřív, než zahraniční odběratel uhradí dluh. Patří
sem také už zmíněné pojištění úvěru na předexportní financování, kdy
v té základní podobě jde o financování výroby pro export a v případě
pozitivní zkušenosti s daným vývozcem není vyloučeno financování investice do výroby pro export.
Nabídku doplňuje pojištění úvěru
na financování investic českých
právnických osob v zahraničí.
Doplňkové produkty
Druhou skupinu pojištění se státní
podporou tvoří doplňkové produkty.
Nejvíc využívaným je pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem. Nejčastěji vystavují banky záruky za
nabídku českého vývozce (Bid
Bond), za vrácení akontační platby
od zahraničního dovozce (Advance
Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance
Bond). Mezi ostatní typy pojištění
dále patří pojištění investic v zahraničí, tedy jakékoliv majetkové hodnoty poukázané do zahraničí v souvislosti s hospodářskými aktivitami
českého investora. Uzavřením po-
jištění výrobního rizika se vývozce
chrání proti ztrátám v důsledku zrušení nebo přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního odběratele v průběhu výroby. Uzavřením
pojištění prospekce trhu se zase
chrání proti ztrátám v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu
prospekce bez ohledu na to, zda na
ni použije vlastní prostředky nebo
úvěr. Tento typ pojištění je určen
především pro malé a střední podniky. A nechybí ani pojištění potvrzeného akreditivu.
I konkurence se vrací na perspektivní trhy
Na základě analýzy vývoje v posledních letech a aktuálních informací od exportérů a bank očekáváme, že i nadále poroste zájem o trhy
mimo EU, a proto i zájem o pojištění vývozních rizik se státní podporou. Současně předpokládáme, že
čeští exportéři budou na těchto
trzích vystaveni rostoucí konkurenci ze strany vývozců z vyspělých
zemí. Globální finanční krize měla
za následek určité omezení jejich
aktivit, které se našim exportérům
podařilo vcelku dobře využít, zejména v Rusku, a získat celou řadu
velkých a dlouhodobých kontraktů.
Svou roli v tom sehrála i naše sada
dočasných protikrizových opatření
v čele s mimořádně zvýšeným pojistným krytím, v některých případech až na 100 %. Se známkami
hospodářského oživení se však konkurence vehementně vrací na perspektivní trhy, a tak bude ještě víc
záležet nejenom na kvalitě a dodacích termínech, ale také na celém
předivu finančních a pojistných vztahů, které obalují jednotlivé nabídky
a mohou v tendrech sehrát velkou
a někdy i rozhodující roli.
Vlastimil Nesrsta, EGAP
.
www.egap.cz
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
25
Export
Pokračují v expanzi
PST CLC je novým poskytovatelem logistických služeb pro Barum Continental
Společnost PST CLC, a.s.
zvítězila ve výběrovém řízení
na zajišťování logistických
služeb pro společnost Barum
Continental spol. s r.o. Nový
dodavatel nabídl moderní
logistické řešení spočívající
v nahrazení dosavadních
prostor novými sklady
s rozšířenou kapacitou.
„Využitím nejmodernějších manipulačních technologií vytvoříme
velmi efektivní propojení výroby
a skladů. Záleží nám na maximální
kvalitě služeb, které budeme společnosti Barum Continental poskytovat, a to se zaměřením na objem a přesnost dodávky,“ uvedl
Ing. Miroslav Bradna, majitel společnosti PST CLC. Nezanedbatelnou skutečností je i 70–100 nových pracovních míst, která v důsledku rozšiřování logistických
služeb vzniknou.
Kontrakt se společností Barum
Continental pro PST CLC znamená významné posílení v oblasti
automotive logistiky. „Je to podstatný impuls pro další rozvoj
společnosti, na kterém chceme do
budoucna stavět a naše know-how
nabídnout i ostatním firmám z automobilového průmyslu,“ říká
Mgr. Dalibor Sosna, obchodní ředitel PST CLC.
Získáním nového klienta se naplňuje růstová strategie PST CLC,
jejíž součástí je také průnik na zahraniční trhy s využitím spolupráce špičkových firem v oblasti logistiky.
Široké spektrum služeb
Společnost byla založena v roce
1991. Původní společnost s ručením omezeným byla v roce 1998
transformována na akciovou společnost se základním jměním 80
mil. Kč. Z počátku své činnosti se
orientovala hlavně na poskytování
celních služeb. Požadavky klientů
postupně narůstaly, a důsledkem
Alžírsko se zaměří na obnovitelné zdroje
Ministerstvo energetiky
a těžebního průmyslu Alžírska vydalo publikaci zaměřenou na obnovitelné zdroje
energie, která podává přehled o záměrech alžírské
vlády na rozvoj tohoto odvětví do roku 2030. V publikaci jsou konkretizovány
závěry z rozhlasového vystoupení ministra energetiky a těžebního průmyslu
Alžírska z ledna 2011.
Vzhledem k tomu, že zásoby ropy
a zemního plynu nejsou nevyčerpatelné, zaměřuje se Alžírsko už dnes
na rozvoj obnovitelných zdrojů ener-
gie. Zpracovaný program předpokládá výstavbu energetických zařízení,
která mají dodat až 22 000 MW
elektrické energie z obnovitelných
zdrojů v letech 2011 až 2030, z čehož 12 000 MW má být využito pro
krytí domácí poptávky a 10 000 MW
bude předmětem vývozu. Program
předpokládá, že na 40 % domácí
spotřeby elektrické energie bude do
roku 2030 dodáváno z obnovitelných
zdrojů. Největší úsilí bude věnováno
využití solární energie a výstavbě fotovoltaických elektráren. Ve srovnání
se solární energií je možnost využití
větrné energie, biomasy, geotermální
energie či vodních zdrojů velmi malá, což však nebrání průzkumu využití např. větrné energie v pouštních
oblastech Alžírska.
Nové pracovní příležitosti
V rámci programu rozvoje obnovitelných zdrojů energie má být v Alžírsku do roku 2020 vybudováno asi
60 fotovoltaických, větrných a hybridních elektráren. V první fázi
(2011–2013) budou vybrány pilotní
projekty na využití různých obnovitelných zdrojů, ve druhé fázi (2014–
2015) bude zahájena realizace programu a ve třetí fázi (2016–2020) bude dokončena výstavba energetických
zařízení. Nová energetická zařízení
vytvoří desítky tisíc pracovních míst.
Solární energie
V současné době je alžírský energetický systém založen na využití
především zemního plynu. Jeho domácí spotřeba by měla dosáhnout 45
Úvěrové pojištění exportu
„Vyšší úroveň exportu
a hledání nových teritorií
bude hlavním tahounem
našeho hospodářství v roce
2011,“ říká generální ředitel
KUPEG úvěrové pojišťovny
Ing. Michal Veselý, kterého
jsme požádali o rozhovor.
poptávka po krytí rizika nezaplacení u nových odběratelů například
v Německu, Rakousku či ve Francii meziročně poklesla o 35–60 %,
u společností se sídlem v zemích
Visegrádské čtyřky zájem klientů
o krytí nových rizik vzrostl– například o pojištění odběratelů v Polsku vzrostl zájem o víc než 80 %,
na Slovensku pak přes 20 %.
Jaká je perspektiva české ekonomiky pohledem úvěrové pojištovny?
Úroveň rizika nezaplacení – tedy riziko, před kterým úvěrové pojišťovny své klienty chrání – je přímo navázaná na výkon ekonomiky. Náš
pohled na riziko, a tedy i na stav
hospodářství, však není tak optimistický, jak by mohl napovídat růst
HDP, který ČR zaznamenává. Pokud se podrobněji podíváte na zdroje onoho relativně příznivého 2,2%
růstu v roce 2010 a 2,8% v prvním
čtvrtletí 2011, ukáže se, že stojí na
doplnění zásob, kterých se podniky
v roce 2009 zbavovaly. Domácnosti
stále šetří a změna trendu se nedá
v brzké době očekávat. Určitý optimismus ale dává vývoj vývozů
a rostoucí význam exportujících
podniků. V prvním čtvrtletí vzrostl
vývoz o 15,6 %.
Náš export se tedy odklání od západních zemí?
To v žádném případě, naši hlavní
obchodní partneři jsou samozřejmě
stále sousední země a západní Evropa. Potenciál růstu je však víc na
Východě.
Budou tedy tím, kdo potáhne českou ekonomiku,zahraniční odběratelé?
V krátkém horizontu to je velmi
pravděpodobné. Ostatně tento vývoj pozorujeme i u našich klientů,
kdy se poptávka po nových příležitostech mírně, nicméně vytrvale,
přesouvá z domácího trhu do zahraničí. Zatímco v roce 2009 jsme
registrovali kolem 58 % domácích
poptávek, loni to bylo 54 % a v letošním prvním čtvrtletí už necelých 50 %.
Z našich podkladů za první čtvrtletí 2011 taktéž vyplývá, že zatímco
Není přílišné zaměření na zahraniční obchod krátkozraké?
V celosvětovém měřítku došlo
v loňském roce k nárůstu vývozu
zboží o 22 %. Podle Světové obchodní organizace (WTO) jde o nejvyšší růst od roku 1950. Česká republika se na globálním exportu podílí asi 0,9 % a stabilně si drží pozici 30. nejvýznamnějšího exportéra.
Objem světového i našeho obchodu
je však stále pod úrovní předkrizových let a zde je potenciál pro jeho
další růst i v letošním roce. Optimismus zatím podporují výsledky
za leden a únor.
Není však objevování nových teritorií pouze pro zkušené?
Samozřejmě, potřebujete jistou
dávku zkušeností i odvahy. Podaříli se vám však najít partnera, je vše
mnohem snazší. KUPEG svým klientům pomáhá nejen při exportu,
ale i v rámci aktivit na tuzemském
trhu. Předně díky pojištění samotnému, které minimalizuje riziko
ztráty z obchodu s novým partnerem. Pokud nezaplatí váš odběratel, pojišťovna vyplatí (při splnění
podmínek pojistné smlouvy) po-
jistné plnění, které pokrývá ztráty,
jež byste jinak utrpěli.
Dále fungujeme jako konzultant –
klient tím, že pojišťovna stanoví
úvěrový limit, získává indikaci,
zda a do jaké výše je bezpečné danému odběrateli dodávat. Pojišťovna navíc průběžně monitoruje finanční a platební situaci odběratele, takže klient je včas varován
před možným nebezpečím ztráty.
Málokterý podnikatel si uvědomí,
kolik nového obchodu bude třeba
realizovat pro nahrazení výpadku
způsobeného neplatiči. Neuhrazení faktury za 1 200 000 by typický
klient operující s 8% marží (ale
často mnohem nižší) dokázal vykompenzovat pouze realizací nových obchodů za 15 000 000. Tomu lze díky pojištění předejít.
V neposlední řadě pak pomáháme
klientům s vymáháním pohledávek
v prodlení či obtížně dobytných pohledávek, a to jak před výplatou pojistného plnění, tak i po jeho výplatě.
Klientům se tedy spolupráce
s KUPEG vyplácí?
V průběhu finanční krize KUPEG
svým klientům vyplatil na pojistných plněních 1,1 mld. Kč – to
mnohým z našich partnerů umožnilo toto obtížné období přežít. Víme
však, že naši klienti ocenili nejen
plnění, která obdrželi. Průzkum
spokojenosti mezi nimi prokázal, že
oceňují naši snahu o dlouhodobou
spolupráci. Poskytujeme pojišťovací služby přizpůsobené detailním potřebám, férově oceňující
podstupovaná rizika a díky této
unikátní charakteristice jsme se
k partnerům v nejtěžších dobách
nemuseli obrátit zády. Vzhledem
k objemu transakcí a diverzifikaci
rizika v prostoru i čase je cena pojištění výrazně nižší než u jiných
nástrojů pro zajištění pohledávek
před riziky nezaplacení. (mm)
.
mld. m3 v roce 2020 a 55 mld. m3
v roce 2030. Část produkce nespotřebovaná na domácím trhu bude jako až dosud vyvážena, a bude tak
přispívat k ekonomickému rozvoji
země. Očekává se, že v roce 2020
dosáhne spotřeba elektrické energie
v Alžírsku 75–80 TWh a v roce 2030
by měla stoupnout až na 130–150
TWh. Pokrytí domácí spotřeby však
může být dosaženo jen díky významnému využití obnovitelných
zdrojů energie, a proto se jejich rozvoj stává hlavním cílem alžírské vlády v oblasti energetiky.
O významu solární energie svědčí skutečnost, že se má v roce 2030 na celkové produkci elektrické energie podílet až 37 %. Jak už bylo uvedeno, ani
využití větrné energie nebude podce-
bylo rozšíření nabídky na služby
spediční a logistické.
V současné době společnost s ročním
obratem přes 434 mil. Kč zaměstnává víc než 190 osob a poskytuje široké spektrum celních, spedičních
a logistických služeb v celé ČR. (tz)
Mgr. Dalibor Sosna,
obchodní ředitel
tel.: +420 286 000 563
fax: +420 286 000 209
GSM: +420 606 766 786
[email protected]
www.pst-clc.cz
ňováno, nicméně program předpokládá, že tento druh energie se bude v roce 2030 na celkové energetické produkci podílet jen asi 3 %. Kromě toho
budou vybudovány experimentální
jednotky na využití biomasy a geotermální energie, jejich ekonomické využití však není primárním cílem.
Šance pro zahraniční investory
Díky trvale vysokým světovým cenám ropy je právě teď vhodná příležitost investovat získané finanční
prostředky do rozvoje obnovitelných
zdrojů energie. Navíc jde o odvětví,
které zcela jistě přiláká zahraniční
investory.
Zastupitelský úřad ČR proto doporučuje českým firmám sledovat vyhlašování výběrových řízení na technologická zařízení, příp. navázat spolupráci s jinými zahraničními společnostmi, především z Francie a Německa,
které mají na alžírském trhu v daném
oboru velmi dobrou pozici.
(r)
černá azurová purpurová žlutá
2 6 /ãer ven /2011
Inovativní technologie
Síla tvůrčí synergie
Potenciál českého vysokého
školství v oblasti spolupráce
s praxí je nezanedbatelný.
Univerzitní prostředí je
zdrojem obrovských zkušeností a know-how. Kromě
toho disponuje špičkovými
pracovišti, která jsou otevřená spolupráci s průmyslovými podniky doma i v zahraničí. Zejména v posledním
desetiletí tvoří české vysoké
školství nedílnou součást synergie domácí vědecko-výzkumné a podnikatelské základny, spolu s nadnárodními průmyslovými podniky.
Stejně výhodné, nebo ještě perspektivnější než existující spolupráce
s průmyslovými giganty a nadnárodními firmami se v budoucnu může
ukázat partnerství s menšími a středními firmami, pro které se tvůrčí nápady vzešlé z univerzitního prostředí mohou stát tím správným klíčem
k potřebným inovacím. Inovační sítě představují jeden z nejefektivnějších nástrojů k posílení regionálních
inovací a úrovně konkurenceschopnosti. K šíření inovativních technologií do průmyslu, tedy k usnadnění
průniku výsledků výzkumu a vývoje na trh tyto sítě aktivně vytvářejí
a využívají komunikační kanály
mezi účastníky celého inovačního
procesu, tedy mezi vědeckou komunitou, podnikatelskými subjekty
a finančními i regionálními úřady.
Projekt Tripod
Projekt spolufinancovaný Evropským
sociálním fondem a rozpočtem ČR
vznikl v březnu 2006 v rámci ČVUT
jako souhrn podpůrných aktivit pro
vytváření vhodných podmínek pro
spolupráci mezi výzkumnou a podnikovou sférou. Název vycházel ze tří
základních aktivit projektu, kterými
byly podpora vědeckých týmů, propagace výsledků výzkumu a propojení s průmyslovou a podnikatelskou
sférou. Na projektu Tripod se podílela
řada významných pracovišť z fakult
ČVUT, a to ve spolupráci s Institutem Svazu průmyslu a Úřadem pro
ochranu průmyslového vlastnictví.
Klíčovou výslednou aktivitou projektu Tripod byla tvorba expertní databáze ČVUT, která umožnila operativnější vzájemnou spolupráci
a transfer technologií mezi pracovními a výzkumnými vědeckými týmy
i jednotlivci, a českým průmyslem.
V rámci projektu vznikla také vzdělávací platforma, která pomáhala rozvíjet kompetence vědců potřebné pro
management projektových týmů
a jednání s průmyslem. Součástí této
platformy byly praktické workshopy
a semináře, setkání s odborníky, e-learningové kurzy z oblasti projektového managementu, ochrany průmyslových a autorských práv, základů podnikání a dalších klíčových oblastí.
Tripod nabízel firmám i jednotlivcům
služby s vysokou přidanou hodnotou.
Z těch nejvýznamnějších lze uvést
například sestavení mezioborového
výzkumného týmu pro řešení komplexních průmyslových problémů či
projektový servis a poradenství v získávání národních nebo mezinárodních grantů ve spolupráci s ČVUT.
Inovacentrum a inkubátor
Po dvou letech činnosti projekt Tripod v roce 2008 skončil, jeho vizi
a poslání převzalo na podzim téhož
roku Inovacentrum, které jako oficiální součást ČVUT v Praze zajišťuje služby komercializace výzkumu
a administruje společné projekty
s průmyslem. Jednou z nejvýznamnějších součástí Inovacentra působícího při Fakultě elektrotechnické
ČVUT, je Inkubátor ČVUT. Ten je
institucí s nejvyšší technologickou
úrovní spjatou s akademickou sférou
na území hlavního města Prahy
a v České republice. Inkubátor poskytuje zejména začínajícím inovačním firmám komplexní podporu pro
rozjezd jejich podnikatelských aktivit. Tato podpora zahrnuje např. pro-
nájem prostor, administrativní služby, konzultace, zprostředkovatelské
a vzdělávací služby. V inkubátoru
najdou pomoc a podporu především
začínající podnikatelé z řad studentů,
absolventů všech vysokých škol
a akademických pracovníků, dále zaměstnanců AV ČR či jiných výzkumných pracovišť, kteří se chystají založit nebo už založili malou inovativní
firmu apod. Podmínkou přijetí je inovativní (technologický) podnikatelský záměr s předpokladem budoucího tržního uplatnění. Kromě klasického inkubátoru nabízí Inovacentrum ČVUT také služby v tzv. out-ofwall režimu (sdílené kanceláře, zasedací místnosti a technické vybavení
s omezeným přístupem).
Profesní vzdělávání s Translabem
Dalším projektem zaštítěným Inovacentrem ČVUT je projekt Translab.
Jeho posláním je vytvoření systému
dalšího profesního vzdělávání a výchovy výzkumných pracovníků
ČVUT pro spolupráci s podnikovým
sektorem. Projekt ze zaměřuje na rozvoj kompetencí cílové skupiny zejména v oblastech souvisejících s ochranou duševního vlastnictví, projektovým řízením, medializací vědy a prezentací výsledků výzkumu, a také
s oceňováním výsledků výzkumu
a vývoje vč. oceňování vlastní odbornosti (např. v případě oceňování odborných rešerší, analýz či posudků).
Dalšími oblastmi, jimž se projekt věnuje, jsou rozvoj vzdělání managementu instituce v moderních způsobech motivace, hodnocením výsledků
spolupráce i návrhům zlepšení spolupráce vysokých škol s podnikovým
sektorem. Z hlediska dlouhodobého
přínosu pro region a město by měl
tento projekt přispět k zvýšení konkurenceschopnosti regionu díky lepšímu
využitím inovačního potenciálu uni-
verzity, zatraktivnění regionu pro příliv kapitálu a investic do oblasti rozvoje špičkových technologií a posílení pozice regionu jako leadera v oblasti znalostní ekonomiky.
Transfer pro malé a střední
Projekt Central Europe Branch Based Innovation Support (CEBBIS),
v němž se spojilo 11 partnerů, aby
podpořili zavádění inovací a zlepšili
spolupráci v oblasti přenosu výsledků
vědy a výzkumu do malých a středních podniků na území celé střední
Evropy, odstartoval v roce 2010 a patří mezi další projekty sdružené pod
hlavičkou Inovacentra ČVUT.
Cílem sítě CEBBIS, která spojuje jedenáct partnerů, zejména technologických parků a výzkumných center
z Rakouska, Německa, Maďarska,
Itálie, Polska, ze Slovenska a z České
republiky, je tuto situaci podstatně
zlepšit. Také tento projekt je spolufinancován fondy EU, konkrétně Evropským fondem regionálního rozvoje z programu Central Europe. První
fáze právě zahájeného projektu si
klade za cíl zmapovat hlavní překážky působící v procesu přenosu znalostí a zavádění inovací do malých
a středních podniků, dále najít vhodná řešení, zavést principy sdílení
„best practice“ a vytvořit nástroje,
které v dalších fázích usnadní propojování nabídky a poptávky v oblasti
inovací na území celé střední Evropy.
V rámci projektu by pak během následujících dvou let měla v jednotlivých partnerských zemích vznikat
kompetenční centra, která začnou
s využitím nových metod a vzniklých
nástrojů zavádět inovace v malých
a středních podnicích, monitorovat
potřeby firem a propojovat je na výzkumné instituce, které mohou nabídnout řešení s vysokým inovačním
potenciálem.
Pavel Hrazdíra
Inovace může do zdárného finále dovést každý
NIXIN Energy, jež by měla v letošním roce vstoupit do technologického inkubátoru JIC. Na český trh tím
vstupuje úplně nová a perspektivně
široce uplatnitelná technologie.
Transfery technologií charakterizují lidskou aktivitu
od nepaměti. Co dobře fungovalo v jedné sféře činnosti, mohlo být úspěšně uplatněno i jinde, což dokládají
už nejprimitivnější kamenné pomůcky a první nástroje pravěkých lovců. To pro
„mudrlanty“, kteří by snad
mohli považovat transfer
technologií za samospasitelnou vymoženost aplikované
vědy jednadvacátého století.
Přesto o fenomén svého druhu jde,
pouze však v tom ohledu, že dnes
dostává cílenou metodologickou
a institucionální podporu. Příkladem budiž Jihomoravské inovační
centrum. To plní svou průkopnickou roli technického garanta kvality technologií pro podnikání už několik let. Jednou ze specializací JIC
je totiž právě transfer technologií,
tedy zprostředkování nejnovějších
technologií a know-how pro své
průmyslové partnery.
Nejlépe vycházela Kanada
Společnost Leo Minor Group se začátkem roku 2010 obrátila na JIC
s požadavkem najít technologii,
která by vyřešila problémy s nestabilitou energetické přenosové sítě
a umožnila fotovoltaickým a větrným elektrárnám plynulou dodávku
bez ohledu na aktuální požadavky
a stav soustavy. JIC vypracovalo
rozsáhlou technologickou analýzu,
přičemž spolupracovalo mj. s odborníky z fakulty Elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
„Najít vhodnou technologii pro
skladování elektrické energie neby-
lo vůbec jednoduché. V počátku
jsme moc nevěřili, že na světě vůbec existuje vhodné řešení, které by
splňovalo zadání, jež jsme od společnosti Leo Minor Group dostali.
S výhodou jsme však zapojili naše
široké kontaktní sítě. Po provedení
první technologické analýzy jsme
vytvořili tzv. technologický board,
který byl složen nejen z odborníkůenergetiků, ale bylo nutné uvažovat
i o ekonomickém a obchodním modelu. Výsledkem bylo několik nalezených klíčových světových patentů, technologií a posléze i konkrétních firem, jež by mohly být potenciálními partnery a dodavateli
know-how,“ popisuje proces hledání technologie Tomáš Halva, business development manager Jihomoravského inovačního centra,
a pokračuje: „Nakonec jsme si
mohli vybírat mezi třemi reálnými
možnostmi. Jako nejlepší se ukázala technologie, jež byla nedávno
vynalezena v Kanadě.“ Tento konkrétní příklad jednoznačně ukazuje,
jak může být transfer technologií
a spolupráce s vědecko-výzkumnou
sférou výhodný.
Recept na nestabilitu sítě
Zcela nová a původní technologie je
založená na takzvaných vanadiumredox bateriích, sloužících jako úložiště pro velké množství elektrické
energie. Toto řešení je vhodné pro
vyrovnávání nestabilit v elektrické
rozvodné síti. Jejich výhodou je, že
se dají použít i v kombinaci s obnovitelnými zdroji elektrické energie,
jako jsou fotovoltaické a větrné
elektrárny. Kapacita baterie je totiž
teoreticky neomezená a v praxi nejsou výjimkou instalace v řádu až
několika megawatthodin. Další velkou výhodou zařízení je jeho schopnost reagovat na velmi rychlé výkyvy v síti, jeho zanedbatelné samovybíjení, bezpečnost a už zmíněná
modularita.
Zásluhou spolupráce JIC a kanadské společnosti Leo Minor Group
tak v tuzemsku vznikla nová firma
Svět ve znamení „nano“
Ne vždy je ovšem výsledek cílené
snahy hned korunován úspěchem.
Za příklad mohou dobře posloužit
takzvané Lykurgovy skleněné římské poháry, pocházející ze 4. století
našeho letopočtu. Jsou zvláštní tím,
že se v protisvětle jeví jako červené, zatímco v odraženém světle
jsou zelené. Jakou technologií byly
vyrobeny, zůstává záhadou, současná věda ve sklovině odhalila nanočástice slitiny zlata a stříbra o rozměrech 70 nanomertů (nano = miliardtina metru). Nanočásticím se věda systematicky věnuje už celá desetiletí. Milníky jsou hned tři Nobelovy ceny, udělené za objev fullerenů 1996 (nanomolekuly uhlíku), nanotechnologickou magnetorezistenci 2007 a objev grafenů
2010 (uhlíkaté struktury). Právě nanotechnologie slibují nejen vývoj
materiálů se zcela novými vlastnostmi, ale také obrovské úspory
v minimalizovaném objemu potřebné aktivní látky v porovnání
s dnešními pokovenými povrchy
displejů či antibakteriálních sloučenin na obalových materiálech pro
uchování léků a potravin. Řečeno
zjednodušeně, od mechaniky míří
stále rychleji dnešní aplikovaná věda přes jemnou fyziku a chemii
k biotechnologiím, které se řídí heslem: „méně bývá více“.
Chytrý míč
Petrochemie je odvětví, které má
i v tuzemsku dlouhou a košatou
historii. Energetika zkrátka patří
k resortům, jejichž vědecko-výzkumný potenciál netrpívá inves-
tiční podvýživou. Už proto, že tvoří páteř každé ekonomiky. Neudivuje proto, že na tuzemské podnikové scéně působí řadu let firma se
jménem (nomen omen) Transfer
technologií. Narodila se v lůně
Chemopetrolu už v roce 1994
a spolupodílí se na aplikaci nejnovějších poznatků v oboru oprav
a sledování technologické kvality
produktovodů.
Naftaři ve světě vyvinuli řadu originálních zařízení, které jim umožňují sledovat vnitřní korozi, poruchy svárů a analyzovat trhliny a netěsnosti v ropovodech a plynovodech. Tuzemská společnost Sebak,
která je asi obecně známá spíš pronájmem mobilních WC, se spolu se
svým zahraničním partnerem Pure
Technologies z Baltimoru v USA
postarala o přenos jedné moderní
technologie, vyvinuté právě naftaři,
do vodárenství. Jmenuje se SmartBall (chytrý míč) a spočívá v tom,
že se do potrubí, kterým pod tlakem
proudí například pitná voda, prostřednictvím upraveného uzávěru
vpustí nevelká kovová kulovitá
sonda o průměru 66 mm. Ta je posléze po několika kilometrech (až
23 v průběhu 12 hodin) svého putování poměrně primitivní síťkou
v hydrantu nebo odvzdušňovacím
ventilu zachycena. Jejím prostřednictvím získaná data, soustředěná
na bázi zaznamenaných akustických šumů, jsou počítačově vyhodnocena a výsledkem je podrobná
mapa potrubí s analýzou všech zjištěných anomálií. Kope a vyměňuje,
případně utěsňuje se pak pouze
tam, kde je to potřebné a efektivní,
nehledě na předcházení možným
komplikacím. Ty každé stárnoucí
vodárenské síti připraví zejména
větší mráz, kdy v zemi zamrzlá voda láme litinové trubky bezmála jako křehké kremrole. Libor Kalina
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
27
Inovativní technologie
Tradice a cena nestačí
Transfer technologií je efektivní prostředek, jak být konkurenceschopný
Mohou být české firmy ve
stále globalizovanějším světě světového obchodu konkurenceschopné? Sázet jen
na tradici a cenu nestačí.
Pouze jedenáct procent českých firem spatřuje potenciál v inovacích, což je žalostně málo. Jak tedy rychle
uspokojit své technologické
potřeby? Třeba transferem
technologií. I o tom je náš
rozhovor s Ing. Jiřím Janošecem, PhD., zástupcem vedoucí Skupiny transferu
technologií a podpory podnikání Technologického
centra Akademie věd ČR.
Ing. Jiří Janošec.
Co všechno se dá pod pojem transfer technologií zahrnout?
Pojem transfer technologií bývá
chápán různými organizacemi a odborníky různě. Někdo pod něj zahrnuje pouze prodej, resp. nákup licence. Avšak často bývá transfer
technologií definován volněji, a pak
zahrnuje i podporu spolupráce mezi
univerzitami a podniky, zejména
mezi malými a středními (MSP). Za
transfer technologií tak lze považovat i společný výzkum a vývoj např.
mezi univerzitou a MSP, směřuje-li
k vývoji nové technologie. Nebo
třeba založení spin-off firmy, která
dále rozvíjí prostředek pro realizaci
výsledků výzkumu. K tomu se pak
řadí i navazující služby venture kapitálu a později např. i prodej spinoff firmy dál. V dnešní době se tak
stále víc hovoří o přenosu poznatků
(tzv. knowledge transfer). V takových případech je předmětem transferu v podstatě přenos – transfer
myšlenek, resp. znalostí. Toto se
odehrává především při spolupráci
univerzit a podnikové sféry. Jako
příklad lze uvést definici transferu
technologií, kterou používá mezinárodní síť pro podporu podnikání
a inovací Enterprise Europe Network (více na www.een.cz).
Daří se v aplikaci transferu technologií českým firmám?
Firmy, které chápou inovace jako
nezbytnou podmínku svého dalšího
rozvoje, se s problematikou transferu setkávají poměrně často. Zlepšováním svých technických parametrů a růstem znalostí má firma větší
šanci obstát ve stále náročnějším
konkurenčním prostředí. Zdá se
však, že inovačních firem je v České republice stále pomálu. Většina
exportérů mezi malými a středními
podniky spoléhá na zastaralé konkurenční výhody – tradici a cenu.
Podle výsledků výzkumu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR, realizovaného v roce
2010, pouze jedenáct procent firem
spatřuje potenciál v inovacích. A to
je jistě smutné zjištění, když si uvědomíme, že obchod je dnes už hodně globalizovaný a výrobců, kteří
se snaží prosadit hlavně cenou, jevelmi mnoho. Stavět strategii na
nízké ceně je v naší kotlině vůbec
nešťastná volba. Někdy se tvrdí, že
máme dobrou geografickou polohu, nicméně z hlediska byznysu není problém vyrobit stejné zboží
v některé z nedaleko ležících východoevropských zemí, jež jsou
možná geograficky položeny hůř,
nicméně požadované komponenty
vyrobí a dodají za poloviční cenu.
Ostatně, už jsme trendu přesunu
výrobních kapacit dál na východ
svědky.
Čím se tedy mohou české firmy
na evropských a světových trzích
prosadit?
Česko se řadí mezi velmi malé státy, které neoplývají surovinami, nemají velký spotřebitelský trh a ani
nedisponují levnou pracovní silou.
Zdá se, že zbývá jen jediná možnost, a tou je kvalifikovaná pracovní síla a výroba produktů s vyšší
přidanou hodnotou, což trh patřičně
ocení. Jak se k tomuto stavu dobrat,
víme už hodně dlouho – investovat
do vzdělání, výzkumu a do inovací.
Mluvíme-li o inovacích, ty lze realizovat vlastním přičiněním, ve
spolupráci s dalšími subjekty, hlavně univerzitami a výzkumnými
ústavy, a také prostřednictvím nákupu technologie nebo navázáním
spolupráce se zahraničím. V řadě
případů je jednodušší a rychlejší,
když si firma potřebnou technologii
nebo její část koupí, než aby investovala do relativně zdlouhavého výzkumu. Transfer technologie se pak
stává efektivním prostředkem, když
může relativně rychle uspokojit
svoje technologické potřeby.
S transferem technologií se tedy
můžeme setkat ve všech podnikatelských sektorech. Jak v Česku
funguje cesta od výzkumu a vývoje až po konečnou fázi uplatnění?
Předmětem transferu technologií
mohou být technologie v každém
stádiu vývoje, v podstatě od nápadu
Šetrné dřevo
Certifikát, který zhodnotí výrobek na trhu
TÜV SÜD Czech získala
akreditaci pro certifikaci
společností podle standardů
FSC, a stala se tak jedinou
autoritou ve střední a východní Evropě poskytující
certifikace pro odvětví lesnictví a dřevozpracujícího
průmyslu podle certifikačních systémů FSC i PEFC.
Certifikace zpracovatelského řetězce FSC (Forest Stewardship
Council) je dokladem prokazatelného původu dřeva, papíru či
z nich vyráběných produktů. Dokládá, že při získávání dřevní suroviny nedošlo k drancování lesů
či ničení životních podmínek
místních lidí. Podnikatelé, kteří
chtějí prokázat, že jejich výrobky
tato náročná kritéria splňují, mohou nyní využívat certifikační
služby společnosti TÜV SÜD
Czech, která od května 2011 nabí-
po hotové řešení, které lze hned na
trhu komerčně uplatnit. Platí samozřejmě, že čím je nabízené řešení či technologie rozpracovanější,
čím víc je potvrzeno různými testy
a zkouškami, že vyvíjená technologie bude fungovat a splňovat očekávané nároky, tím je pro potenciální zájemce atraktivnější a pro
prodejce finančně výnosnější. Naopak, pro tzv. early-stage technologie (tedy technologie „v prvopočátku“) se zájemce hledá těžko a je
třeba počítat i s tím, že pokud se
najde, bývá cena za dané řešení
poměrně nízká. Lze také narazit na
různá úskalí, která mohou obchod
zkomplikovat. Patří sem např. rozdílná očekávání obou subjektů,
rozdílné přístupy k stejnému problému, problémy spojené s vlastnictvím výsledků a jeho financováním a další.
Jak funguje transfer technologií
z České republiky za hranice
a pomohl nám v tom vstup do EU
před sedmi lety?
Pokud jde o transfer technologií,
tak se vstupem do Evropské unie se
pro Českou republiku výrazně nic
nezměnilo. Už od roku 1997 jsme
byli součástí evropského projektu
Innovation Relay Centres, zaměřeného na podporu inovací a transferu technologií. Ten byl v roce 2008
rozšířen a pokračuje dál v rámci
projektu Enterprise Europe Network. V ČR rovněž funguje Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s. (AKTOP), která
sdružuje právnické a fyzické osoby
činné a zainteresované ve vyhledávání, ochraně a komercializaci nových výzkumných poznatků, transferu znalostí, ve využití nových poznatků pro inovační podnikání
a v profesích, které s takovými činnostmi souvisejí. Zakládajícími
členy AKTOP jsou přední české
univerzity, firmy, asociace a fyzické osoby, které mají zájem na zlepšování konkurenceschopnosti národní i evropské ekonomiky a na
využití inovačního potenciálu nových výzkumných poznatků. Sdružení AKTOP je členem Proton Europe, evropské asociace pro transfer znalostí a technologií.
Existuje nějaký podobor transferu technologií, v němž hraje Česko ve světě první housle?
Je velmi obtížné vybrat jeden sektor, kde by byla Česká republika
excelentní v oblasti transferu technologií. Podmínky pro úspěšný
transfer technologií vycházejí
z podhoubí úspěšného experimentálního výzkumu a aplikovaného
vývoje a „ostrůvky excelence“
jsou v ČR rozprostřeny v širokém
spektru sektorů. Pravděpodobně
nejúspěšnějším příkladem transferu technologií posledních let je
spolupráce profesora Holého z Ústavu organické chemie a biochezí jako jediná autorita certifikace
FSC a PEFC. Česká republika se
v rámci holdingu TÜV SÜD AG
stala kompetenčním centrem pro
certifikace v odvětví lesnictví
a dřevařském průmyslu s globální
působností.
mie s americkou farmaceutickou
firmou Gilead Sciences na vývoji
léků proti AIDS.
Jakým způsobem dochází k financování transferu technologií
od vývoje až po konečného aplikátora?
Mezi hlavní finanční zdroje financování výzkumu patří národní grantové
programy a evropské peníze (například 7. rámcový program EU pro výzkum a vývoj). V roce 2009 vznikla
Technologická agentura ČR, státní
subjekt, jehož posláním je financovat
vybrané projekty aplikovaného výzkumu, resp. finančně podporovat
výzkumnou a vývojovou spolupráci
mezi podnikovou a akademickou
sférou. Nicméně chybí citelně finanční prostředky pro „zárodečné
technologie“ (early-stage technologies) a rovněž masivnější podpora
pro fázi „proof-of-concept“ – tedy
pro fázi, kdy je potřeba vytvořit
funkční prototyp technologie.
Je zajištěna bezpečnost vývoje
a uplatnění proti krádežím a plagiátům?
Ochrana inovací a nápadů spadá do
problematiky ochrany duševního
vlastnictví (Intellectual Property
Rights, zkratka IPR). Problematika
tzv. nehmotných statků a průmyslových práv je velmi rozsáhlá a zájemce o tuto problematiku lze odkázat
např. na Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, jenž poskytuje širokou informační podporu. Nebo na
nedávno vydanou publikaci s názvem „Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití“, která je
kolektivním dílem devíti specialistů, iniciovaným a koordinovaným
Technologickým centrem AV ČR,
v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR. Výše zmíněné dílo
je určeno především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupně formulovaný a relativně ucelený přehled aspektů ochrany
„FSC je podporou přírodě blízkého a sociálně odpovědného lesního
hospodaření. Po celém světě jsme
svědky zvýšeného zájmu spotřebitelů o zboží a produkty, při jejichž
výrobě byly dodržovány etické
standardy. Jsem velmi rád, že i naši podnikatelé budou moci reagovat na poptávku zákazníků a pomocí certifikace FSC jim nabídnout zboží s logem FSC,“ uvádí
Michal Rezek, manažer pro oblast
lesy a dřevo z TÜV SÜD Czech.
Vedle hraček, nábytku nebo kuchyňského náčiní se certifikace
FSC týká také například potřeb
pro kutily, železničních pražců,
mostů, potravinářských obalů nebo basketbalových míčů.
Certifikát FSC je pro firmy prestižním oceněním a je zpravidla využit
pro zhodnocení výrobků na trhu
a využití průmyslových práv a práv
k duševnímu vlastnictví, jenž mohou upotřebit ve své každodenní
praxi. V obecnější rovině je vznik
díla spojen s poznatkem, nyní hojně
frekventovaným v klíčových evropských programech i politikách, že
nutnou podmínkou pro efektivní
inovační proces a růst konkurenceschopnosti evropských podniků je
právě ochrana duševního vlastnictví
– tedy technických vynálezů, vzhledu výrobků, jejich značek a všech
prakticky využitelných tvůrčích
myšlenek obecně.
Jan Hrabálek
Technologické centrum AV ČR
je národním informačním centrem pro evropský výzkum. Připravuje analytické a výhledové
studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zabývá se mezinárodním transferem technologií. V současné době mj. koordinuje českou část evropského
projektu na podporu malých
a středních podniků a transfer
technologií s názvem Enterprise Europe Network Česká republika, jehož databáze inovačních technologií je volně
přístupná na webu.
www.tc.cz
www.een.cz/nabidky-a-poptavky-technologii
a zvýšení exportních příležitostí.
Certifikát FSC se stává podmínkou
pro export na mnohé trhy zejména
v Evropě a v zámoří. V neposlední
řadě je certifikát FSC prostředkem
budování či zdůraznění odpovědného chování firmy.
(tz)
černá azurová purpurová žlutá
2 8 /ãer ven /2011
Inovativní technologie
Kde vzít na inovace?
Především výrobní firmy nemohou být dlouhodobě konkurenceschopné bez technických a technologických inovací. Náklady na provoz vlastního výzkumného a vývojového pracoviště jsou však
vysoké a nepřinášejí okamžité výnosy. Právě z důvodu
prodlevy mezi náběhem výnosů proti nákladům provádění vlastního výzkumu
a vývoje značně zatěžuje firemní cash-flow. Proto je výzkum a vývoj v řadě firem
spíš nahodilý než systematický a obvykle jen úzce zaměřený na obor působení firmy. Ve firmách tak jen zřídka vznikají a jsou uplatňovány nápady z jiného oboru.
výzkum a vývoj. Představuje jakési
externí zlepšovatelství – technology scout vyhledává pro svého klienta zajímavé náměty na technické
a technologické inovace a pomáhá
mu příslušné know-how získat.
Vyhledává také řešení technických
a technologických problémů, s nimiž se klient potýká. To umožňuje
nejen šetřit finanční náklady, ale
také lépe využít personální kapacity a zkrátit čas potřebný k řešení
konkrétního problému.
Zjednodušeně řečeno, hlavní myšlenku technology scoutingu lze
shrnout do sloganu „Nač plýtvat prostředky na vymýšlení něčeho, co už
někdo vymyslel“. Jeho princip je založen na skutečnosti, že firmy preferují převzetí výsledků výzkumu
v podobě hotového řešení zralého
pro zavedení na trh před prováděním
zdlouhavého vlastního výzkumu
s nejistým výsledkem.
Technology scouting je služba,
která umožňuje efektivně se s těmito překážkami vypořádat. Pomáhá firmám šetřit náklady na vlastní
Komu je technology scouting určen?
Technology scouting je služba v ČR
i v Evropě relativně nová. Původem je
z USA, kde ji využívá mnoho firem
různého zaměření a velikosti. Lídry
ve využívání technology scoutingu
jsou velké nadnárodní firmy (Procter&Gamble, Johnson&Johnson,
Kraft Foods, IBM, Nokia), ale zajímavý je i pro malé a střední firmy.
Hlavní cílovou skupinou technology scoutingu jsou firmy ze zpracovatelského průmyslu, přínosný
však může být i pro další organizace potýkající se s různými technickými či technologickými problémy,
například při provozování různých
technologických zařízení. Musí
však jít o subjekty ochotné investovat do technických a technologických inovací.
Překážky na obou stranách
O nedostatečně fungující spolupráci
mezi výzkumnými organizacemi
a firmami bylo v posledních letech
napsáno mnoho. Překážky jsou jak
na straně výzkumu, tak na straně uživatelů jeho výsledků. Obě strany
mají rozdílné priority, myšlení, styl
práce, financování a řízení.
České univerzity a některé další
výzkumné organizace v těchto le-
tech budují či zamýšlejí budovat
vlastní centra pro transfer technologií. Na podobě zřizovaných center se však projevuje rigidita myšlení pracovníků akademické sféry
– centra nejsou koncipována jako
„obchodní oddělení“ sbírající poptávky z komerční sféry, ale spíše
jako pracoviště zabývající se evidováním a patentováním výsledků
výzkumu realizovaného na dané
výzkumné organizaci bez vazby na
potřeby podniků.
Většina výzkumných organizací
ochotu řešit úkoly pro soukromý
sektor sice deklaruje, ale vyvíjí pro
navázání takové spolupráce jen minimální aktivitu. Z druhé strany je často překážkou ješitnost manažerů,
kteří jsou ve firmách odpovědní za
technologický rozvoj. Nechtějí připustit, že si s nějakým problémem
nevědí rady a že potřebují pomoc při
jeho řešení.
Přidaná hodnota technology scoutingu spočívá ve vytvoření pružného spojovacího článku mezi výzkumnými organizacemi a konečnými komerčními odběrateli vý-
sledků výzkumu a vývoje. Technology scouting může přinést firmám
cenné podněty, a na druhé straně
mohou pracovníci výzkumných organizací prostřednictvím technology scoutů lépe porozumět potřebám
jejich zákazníků-podniků.
Co pomáhá technology scouting
řešit?
Technologicky orientovaným společnostem pomáhá technology
scouting řešit řadu problémů, s nimiž se potýkají. Jedním z nich je
nedostatek technicky vzdělaných
zaměstnanců. Pomáhá klientům
překlenout jejich informační zaostalost, která je logickým důsledkem
přetížení jejich omezených technicky kvalifikovaných personálních
kapacit každodenními operativními
úkoly. Dalším řešeným problémem
je nedostatek finančních prostředků
na investice do přístrojového vybavení pro výzkum a vývoj. Efektivnějším využíváním externích zdrojů výsledků výzkumu a vývoje klesají nároky na vlastní přístrojovou
vybavenost.
(rep)
Převratné aplikace optických sítí míří do praxe
Zastupitelé státní správy
a vrcholoví pracovníci firem
v ČR zjistili, že sdružení
CESNET patří celosvětově
k lídrům v inovacích optických sítí a jejich aplikací.
Ukázala to mezinárodní odborná konference TERENA
Networking Conference
2011 pořádaná v Praze
za účasti 525 expertů
z 36 zemí čtyř kontinentů.
Thomas Brunner, ředitel švýcarské
sítě národního výzkumu SWITCH
ocenil jménem panevropského projektu GN3 výsledky sdružení CESNET v evropském síťovém výzkumu
a budování infrastruktury. Koncept
Customer Empowered Fiber (CEF)
Networks prosazovaný sdružením
CESNET se stal de facto světovým
standardem pro budování nejpokročilejších infrastruktur včetně evropské sítě GÉANT. Vyzdvihl rovněž
optická zařízení rodiny CzechLight,
prostředky pro monitorování sítí užívající programovatelný hardware
(COMBO cards family), průkopnic-
ké užití HD videa v síťovém prostředí a zřízení prvního evropského uzlu
CineGrid, zaměřeného na vytváření,
zpracování a přenosy videa nejvyšší
kvality v optických sítích.
Důležitá zpráva pro české regiony,
města a firmy je, že mohou tyto výsledky využívat v reálném provozu.
Koncept CEF Networks a zařízení
CzechLight jsou použity v síti CESNET2, která je vyhrazena pro uživatele z oblasti výzkumu a vzdělávání.
Vyvinuté technologie a znalosti sdružení CESNET jsou k dispozici všem
zájemcům, zejména těm, kteří stavějí
nebo využívají vlastní optické sítě.
K dispozici jsou i zkušenosti s uplatňováním zařízení CzechLight v zahraničí.
Zařízení CzechLight vyrábějí v neexkluzivní licenci sdružení CESNET firmy Optokon, RLC a další.
Jsou už úspěšně nasazena u několika
provozovatelů optických sítí v ČR.
Pracovníci sdružení CESNET reagují na požadavky uživatelů, což
vedlo k vývoji inovačních přenosových technologií pod názvy NIL
(Nothing In Line), CEF (Customer
Empowered Fiber networks) nebo
SFL (Single Fiber Line).
CEF technologie
Technologie CEF řeší návrh optických
tras na míru pro konkrétní aplikaci. Využívá k tomu vlastností zařízení rodiny
CzechLight, které jsou základními stavebními prvky systémů navrhovaných
sdružením CESNET. Pracovníci sdružení CESNET mají dlouhodobé zkušenosti s návrhem přenosových tras v různých prostředích s využitím závěsných kabelů, zemních kabelů uložených podél železničních tratí, pod silničním a dálničním povrchem nebo podél dálkových rozvodů kapalin a plynů.
Systémy vyvinuté sdružením CESNET jsou připraveny pro budoucí požadavky uživatelů na vyšší přenosové
kapacity a umožňují nadstandardní
monitoring a řízení externích procesů
uživatelů v reálném čase. To značně
rozšiřuje dosavadní možnosti aplikace internetu. Sdružení CESNET pořádá v Praze pravidelně CEF Network
workshopy, kam přicházejí specialisté
a obchodníci významných společností z celého světa, aby se seznámili
s novými trendy a podělili o své zkušenosti. Cíleně se účastní mezinárodních konferencí, kde ve spolupráci
s organizátory a účastníky hledá nové
příležitosti pro vlastní výzkumnou
činnost a následnou výrobu u firem
v ČR (viz http://czechlight.cesnet.cz).
NIL technologie
Díky výzkumu dálkových přenosů
v rámci NIL přístupu dokázali pracovníci sdružení CESNET vytvořit
první prototypy zařízení pod značkou CzechLight schopné překonat
vzdálenosti nad 220 km jen s koncovými stanicemi bez nákladného
použití stanic na trase, které používají dodavatelé dosavadních tras každých 80 km. Tím sdružení CESNET
umožnilo výrazně snížit náklady na
provoz přenosových tras.
SFL technologie
Pracovníci sdružení CESNET vyvinuli a ověřili systémy využívající
k obousměrnému přenosu dat jediné
optické vlákno. Tím umožnili efektivnější využití už existujících tras i snížení celkových nákladů o třetinu.
Vývojem technologií práce sdružení
CESNET nekončí, následuje příprava sériové výroby a prodej zařízení
CzechLight. Uplatnění výše zmíněných technologií sdružení CESNET
nabízí na základě licenčních smluv.
Do spolupráce s průmyslem, formou
společných projektů, vkládá sdružení CESNET experimentální části sítě o délce stovek kilometrů, vybavené síťové laboratoře a dlouholeté
zkušenostmi v oblasti optických sítí.
Tím sdružení CESNET aktivně vytváří podmínky, vyhledává a připravuje obchodní příležitosti pro společnosti, které mají zájem prosadit
se s moderními technologiemi na
rostoucím zahraničním trhu.
Sdružení CESNET je připraveno
každému zájemci o spolupráci:
- poskytnout podrobnější informace,
- zajistit produkty či služby na klíč,
- uzavřít licenci či obchodní smlouvu,
- konzultovat či navrhnout efektivní
řešení přenosového systému pro
metropolitní, regionální či celostátní
datovou síť.
(mm)
.
černá azurová purpurová žlutá
ãerven/2011/
29
Inovaãní technologie
InteractIVe – projekt systému podpory řízení vozidel nové generace
Eliminuje lidské selhání
ČVUT v Praze se podílí
na výzkumu a vývoji protinehodového systému, díky
němuž budou auta sama
předcházet nehodám na silnici. Projekt InteractIVe je
projektem Evropské komise
v programu Technologie
informační společnosti.
Fakulta elektrotechnická Českého
vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se zapojila do evropského výzkumného projektu interactIVe. Jeho cílem je zajištění bezpečnějšího a efektivnějšího řízení
vozidel pomocí systémů, které na
základě samostatného vyhodnocení
rizikové situace umožní aktivní zásah do řízení vozidla.
Jelikož nejčastější příčinou nehod
je lidský faktor (nepozornost, neschopnost dostatečně rychle reagovat na vzniklou situaci, nedokonalý
kognitivní systém), dalo by se mnoha nehodám zabránit systémem,
který řidiči pomůže vyvarovat se
kritickým situacím, a v případě, že
taková situace nastane, minimalizovat následky.
ČVUT se podílí na podsystému počítačového vidění, nutného pro rozpoznání nebezpečné situace a pro
plánování manévru, kdy má vozidlo podpořit či převzít řízení.
Koordinátor řešení výzkumu interactIVe pro Fakultu elektrotechnickou ČVUT doc. Dr. Ing. Radim Šára z katedry kybernetiky o celém
projektu říká: „Takto koncipovaný
úkol je pro nás velká výzva. Nejen,
zkumných institucí. Vzniká jednotné řešení, které bude dostupné
i pro vozidla středních tříd.
že jsme členy špičkového týmu, ale
máme možnost dokázat, že výzkum
a vývoj nových technologií v České
republice má dobrou pověst a tradici. Dobré jméno ČVUT otevírá našim nejlepším studentům zajímavou možnost přiblížit se k samotnému srdci evropského automobilového průmyslu, ať už účastí na projektu, nebo stáží přímo u průmyslového partnera.“
Výzkumný projekt interactIVe byl
spuštěn v roce 2010 jako konsorcium 29 výzkumných partnerů z deseti zemí. Jeho hlavním koordinátorem je Ford Research & Advanced
Engineering Europe. Cílem je vytvořit interaktivní systém podpory
řízení nové generace, který by rozšířil inteligenci vozidla, zvýšil výkonnost systémů pro podporu řízení (ADAS), a vedl tak ke zlepšení
bezpečnosti provozu. Ke konci roku 2012 se očekávají první předběžné testy demonstračních vozidel
na testovacích polygonech.
Pustit se do tak náročného výzkumného projektu by nebylo
možné bez sdružení sil evropských automobilek, dodavatelů jejich hlavních subsystémů a vý-
Zeptali jsme se doc. Radima Šáry:
Můžete nám přiblížit práci vašeho vědeckého týmu na ČVUT?
Jsem členem skupiny počítačového vidění na katedře kybernetiky.
Skupina se zabývá metodami
zpracování a interpretace digitálního obrazu a videa. Máme řadu
projektů s akademickými i průmyslovými partnery. V tomto projektu využíváme naše znalosti o tom,
jak z obrazu vypočítat vzdálenosti
k objektům, a to na principu, který
je podobný lidskému stereovidění.
Takovou zpracovanou informaci
potom může použít nadřízený systém, který integruje data ze všech
senzorů a na základě toho se snaží
porozumět okolní situaci, roli vlastního vozidla v ní a rozhodovat
se, jak a kdy pomůže řidiči. Je vidět, že nakonec vozidlo musí projevovat znaky opravdové inteligence, a to je to, co nás na projektu fascinuje.
Tak rozsáhlý projekt je jistě náročný na koordinaci. Jak funguje
spolupráce s dalšími partnery
a jakou roli ve výzkumu hraje jak
firemní, tak akademický sektor?
Projekt je hierarchický a tahounem je firemní sektor. My jsme
součástí šestého podprojektu, kde
jsme jediným akademickým partnerem a máme přímý kontakt
s koncernovým výzkumem automobilky, která podprojekt koordinuje. Náš příspěvek k němu je na
čistě výzkumné bázi. Přímý kon-
takt s ostatními firmami v podprojektu je omezen na pravidelné porady. Prostředí celého projektu
nám ale dává vynikající příležitost
rozšířit své průmyslové kontakty
nad rámec projektu, na základě
našich výzkumných kompetencí
a potřeb potenciálních partnerů.
Jedna taková konkrétní spolupráce
se už připravuje. Akademické kontakty v tomto projektu pro nás zatím nejsou významnější než kontakty, které máme mimo něj.
Přinese z pohledu řidiče systém
InteractIVe převzetí řízení vozidla počítačem?
Systém někdy vidí to, co vy ne, a je
schopen vás na to upozornit. Stroj
nepřevezme řízení, ale řekne vám
pozor, tady něco je, a vy se musíte
podívat a rozhodnout se, co uděláte.
Podle vídeňské konvence z roku
1968 vozidlo nesmí přebírat řízení.
Stroj není zodpovědný za jízdu, za
tu je zodpovědný řidič. Stroj ale zasáhne ve chvíli, kdy pozná, že zbývá třeba jen vteřina do havárie.
Může brzdit účinněji než člověk,
může lépe provést řidičem zahájený manévr nebo aspoň optimalizovat náraz. Pokud to jde, auto pak
například vyřeší boční náraz tak,
aby byl veden do osy, kde je druhé
vozidlo strukturálně hodně pevné.
Tím se podstatně sníží závažnost
nehody.
Kdy podle vás použijí automobilky výsledky tohoto výzkumu k výrobě bezpečnějších aut?
Projekt má ukázat, co všechno lze.
Vznikne několik demonstračních
vozidel a budeme simulovat kolizní
situace. Vyhodnotíme, jak systémy
reagují, a výrobci pak rozhodnou,
jak dál. Uvedení do praxe bude
trvat několik let.
(mm)
.
České vysoké učení technické
v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době
má ČVUT osm fakult (stavební,
strojní, elektrotechnická, jaderná
a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského
inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes
24 000 studentů. Pro akademický rok 2010/2011 nabízí ČVUT
svým studentům 100 studijních
programů a v rámci nich 385 studijních oborů. ČVUT vychovává
moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků,
kteří jsou dynamičtí, flexibilní
a dokáží se rychle přizpůsobovat
požadavkům trhu.
ČVUT se v roce 2010 umístilo
mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly
britské The Times. Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.
http://cyber.felk.cvut.cz/
www.interactIVe-ip.eu
Mapa vědy v ČR se výrazně změní
V Brně vyroste do tří let evropské vědecké centrum CEITEC
Středoevropský technologický institut CEITEC za
5,2 mld. Kč vyroste do tří
let v Brně. Peníze na vybudování evropského centra
vědecké excelence získaly
společně brněnské vysoké
školy a výzkumné instituce
z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace. Institut, který propojí
výzkum v přírodních vědách a technických oborech,
bude využívat na 600 vědců
a víc než 1200 studentů, ale
i české a zahraniční firmy.
Pomůže také dosáhnout
špičkové úrovně současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v celé ČR.
Na vzniku centra excelence se podílejí Masarykova univerzita, Vysoké
učení technické v Brně, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita
v Brně, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd a Výzkumný
ústav veterinárního lékařství.
„Podpis komisaře J. Hahna definitivně stvrzuje rozjezd evropského
centra vědecké excelence CEITEC
v Brně, které jistě přispěje k dalšímu zviditelnění české vědy ve světě, a navíc bude mít i nezanedbatelný vliv na zvýšené čerpání evropských dotací na vědu a výzkum,“
řekl k podpisu Ivan Wilhelm, náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství.
Sedm výzkumných programů
Multioborový CEITEC je vůbec
Laboratoře v areálu Kampusu VUT v Brně pod Palackým vrchem.
Laboratoře v areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, Brno-Bohunice.
prvním typem vědeckého centra
v ČR, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií
v takovém rozsahu. Výzkum je rozdělen do sedmi programů: nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie,
genomika a proteomika rostlinných
systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.
Podle rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy je CEITEC budován kolem úspěšných výzkumných
týmů ze zapojených institucí, které
už dosáhly mezinárodního uznání.
CEITEC tak vytváří unikátní podmínky pro jejich další rozvoj a přináší významné zvýšení jejich badatelských možností. Velmi cenné
na CEITEC je podle Fialy i to, že
zde vzniká úzká spolupráce mezi
vědci z přírodovědných a technic-
zabudovaných do letadel, která pak
budou umět hlásit své defekty. Vědci budou také zkoumat bezpečnost
potravin na trhu, hledat nové způsoby očkování nebo vyvíjet metody
rychlé identifikace bakterií, která
lékařům umožní vybrat během pár
minut nejvhodnější antibiotikum
pro léčbu pacienta. Tyto a další výzkumy pak v praxi umožní například snadněji diagnostikovat nádorová, infekční, neurologická a jiná závažná onemocnění.
kých oborů, kteří se budou potkávat ve společných laboratořích
a pracovat na stejných specializovaných přístrojích.
Unikátní přístroje a vybavení
Nové moderní laboratoře o rozloze
25 000 m2 vyrostou v Univerzitním
kampusu Masarykovy univerzity
v Brně-Bohunicích a v kampusu
Vysokého učení technického pod
Palackého vrchem. Pořídí se téměř
700 speciálních přístrojů a unikátních zařízení vybraných na základě
konkrétních potřeb vědeckých týmů. Výzkum se zaměří například
na vývoj podkožního čipu, který
bude měřit životní funkce pacienta
a na dálku o nich informovat lékaře, výrobu biosenzorů, které dokážou odhalit ranější stadium nemoci,
modifikaci povrchů pro rychlejší
srůst porušených nervových vláken
či produkci „SMART materiálů“
Investice do budoucna pro celý
region
Špičkové přístroje a zařízení budou
využívat také vědci a firmy z celé
ČR i ze zahraničí. Farmaceutické
a strojírenské firmy se už nyní poptávají po výzkumu, vzdělávání odborníků a pronájmu zařízení za víc než
1,6 mld. Kč. „CEITEC výrazně přispěje k přepisu mapy vědy v České
republice a ve střední Evropě ve prospěch Jihomoravského regionu,“
konstatoval rektor Vysokého učení
technického v Brně Karel Rais.
Unikátnost centra excelence je kromě integrace do mezinárodní výzkumné sítě založena na systému řízení vycházejícího ze zkušeností nejvýznamnějších světových výzkumných institucí. Řízení a nastavení projektu hodnotí významní zahraniční
experti podle přísných mezinárodních standardů, interním jazykem je
angličtina. „Výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice už nyní obsazujeme uznávanými zahraničními
odborníky. Spolupráci s nejvýznamnějšími světovými instituty jsme také
navázali, zájem pracovat v CEITEC
projevili světové vědecké kapacity
i úspěšní čeští vědci, kteří se konečně
budou mít kam vrátit ze zahraničí,“
představil vize centra výkonný ředitel
CEITEC Tomáš Hruda.
(rep)
černá azurová purpurová žlutá
3 0 /ãer ven /2011
Infospektrum
Modulární datové centrum
Společnost HP uvedla na trh
celosvětově nejvýkonnější
modulární datové centrum,
které může být nasazeno
mnohem rychleji než jakékoli jiné konkurenční řešení,
a to během pouhých dvanácti týdnů. Navíc proti tradičním datovým centrům sníží
provozní náklady na čtvrtinu. Díky 95% úspoře spotřebované energie je nové řešení nazýváno HP EcoPOD.
Klíčové řešení je založeno na konvergované infrastruktuře HP a poskytuje zákazníkům svázaným zastaralou infrastrukturou, omezeným
prostorem i rozpočtem možnost
rychle přejít na nové technologie.
HP EcoPOD redukuje datová centra obrovských rozloh do kompaktního, modulárního provedení, které
zabere přibližně desetinu prostoru.
Poskytuje služby tradičního datového centra při možnosti osazení
až 44 standardními racky s IT vybavením a více než 4400 servery.
Unikátní technologie HP Adaptive
Cooling umožňuje zákazníkům optimalizovat úsporu energie na základě aktuálního vytížení IT infrastruktury a automatickým upravením
techniky chlazení, včetně přísunu
venkovního vzduchu. Zákazníci te-
dy mohou snížit energetickou náročnost datového centra až o 95 % ve
srovnání s tradičním vybavením.
svého druhu. Díky ní může mít zákazník připraveno nové modulární,
plně integrované a otestované datové centrum HP EcoPOD už do
12 týdnů od uzavření objednávky.
Výstavba tradičních datových center včetně návrhu, vybudování
a zprovoznění IT vybavení může
přitom trvat víc než dva roky.
• Snížit náklady na kapitálové investice až o 75 %. Řešení HP EcoPOD
nabízí unikátní modulární design
a snadný přístup ke všem komponentům, díky čemuž mohou zákazníci ušetřit až 24,7 mil. USD ve
srovnání s tradičními 1,2megawattovými datovými centry.
• Redukovat výdaje za energii až
o 95 % díky technologii HP Adaptive Cooling, jejíž hodnota Power
Usage Effectiveness (PUE) činí
1,05 proti PUE 2,0 u tradičních budov cihlových datových center.
Co modulární systémy HP EcoPOD
umožňují zákazníkům:
• Zrychlit dobu nasazení o 88 % díky HP POD-Works. Tato výrobní
a montážní technologie je první
Systémy POD se budou „rodit“
v ČR
Výhod modulárních datových center jsou si dobře vědomy všechny
podniky, které pracují s obrovský-
mi datovými objemy a mají nejvyšší nároky na IT infrastrukturu. Proto se rychle zvyšuje počet uživatelů
POD systémů po celém světě, včetně evropského a tuzemského trhu.
Aby HP dokázal efektivně a rychle
pokrýt všechny objednávky evropského regionu, rozhodl se konsolidovat výrobu dvacetistopých a čtyřicetistopých systémů POD na jediné
místo – do areálu Foxconn v Kutné
Hoře. Tady od loňského roku probíhá
rovněž výroba serverových řešení
pro celoevropský region. V této továrně bude od října letošního roku
spuštěna i sériová výroba systémů
HP EcoPOD, přičemž vyrábět se budou velice variabilní systémy na míru
zákazníkům s možností mnoha individuálních úprav, včetně např. úrovní
monitoringu a bezpečnostní ochrany
(přístup na základě otisků prstů).
Systémy HP EcoPOD jsou aktuálně k dispozici pouze v omezeném
množství a HP přijímá objednávky
k jejich výrobě v nejbližším možném termínu. Masovější dostupnost je plánována asi na konec letošního roku.
(thp)
proto, že naši posluchači při nich celou dobu pracují společně s americkými posluchači MBA, a tím také dochází k vzájemnému navazování velmi užitečných kontaktů.
Další nezanedbatelnou výhodou posluchačů je, že si obnovují a rozšiřují
znalosti angličtiny, neboť 35 % výuky
probíhá na naší univerzitě s americkými lektory s použitím amerických
učebnic. Za klad také považuji, že je
to individuální práce lektora s posluchačem, že se posluchač dostane do
skupiny špičkových manažerů, kteří
jsou i po ukončení studia spolu v kontaktu a navzájem si často pomáhají při
hledání místa, při řešení manažerských problémů apod. Ale i to, že se
posluchač dostane do skupiny lidí,
kteří jsou na našem trhu práce firmami skutečně vyhledáváni. Jsem přesvědčen, že investice do tohoto vzdělání má vysokou přidanou hodnotu.
ká posluchač po jeho ukončení
a jaké jsou základní podmínky
pro přijetí?
Studium trvá dva roky, má formu víkendových soustředění (asi jednou
za měsíc) na VUT v Brně. Výuku
provádějí čeští a američtí lektoři, ti
druzí představují 35 % z celého týmu
lektorů. Výuka je doplněna řadou
případových studií, video programů,
speciálně připravených prezentací
pro zahraniční studenty atd. Pro studium je nutná běžná konverzační
úroveň angličtiny.
Mezi základní podmínky přijetí patří
vysokoškolské vzdělání a dva roky
praxe (pravidla univerzity připouštějí
ve výjimečných případech prominutí
uvedené praxe) a absolvování přijímacího pohovoru. Po ukončení studia
absolvent obdrží diplom MBA od
Dominikánské univerzity v Chicagu,
který je platný po celém světě.
Jak je možné přihlásit se do vašeho
US-MBA studia a kdy začíná?
Nejlépe je přihlásit se přímo na
Fakultě podnikatelské VUT v Brně,
která uvedená studia organizuje
(www.us-mba.cz). Přímý kontakt na
organizátory US-MBA studia, kteří
vám jistě zašlou detailnější informace, je [email protected]
Kdo během studia přednáší?
Tým lektorů je složen nejenom
z učitelů obou univerzit, ale i ze
špičkových zahraničních manažerů,
kteří působí v amerických firmách.
Minimální akademická hodnost
lektorů je Ph.D. Využíváme zejména těch, kteří na VUT působí už víc
než 10 let a mají aktivní zkušenosti
s výukou MBA nejenom v ČR, ale
i v zahraničí.
(pod)
Špičkoví manažeři jsou MBA
US-MBA studia na Vysokém učení technickém v Brně
Proč právě MBA studia
jsou považována za nejvhodnější pro české manažery?
Na tuto otázku jsme měli
příležitost zeptat se pana
prof. Ing. Karla Raise, CSc.,
MBA, který působí ve funkci
rektora Vysokého učení
technického v Brně. Je také
absolventem MBA studia,
a prakticky od počátku
90. let min. stol. aktivně působí v oblasti vzdělávání špičkových manažerů formou
MBA studií v rámci ČR.
MBA studia jsou v celém světě považována za standard špičkového
manažera, kterým se vrcholový manažer obvykle odlišuje od ostatních.
Jistou paralelu můžeme nalézt v druhé atestaci lékaře, který se od absolventa lékařské fakulty liší nejenom
vzděláním, ale zejména praktickými
zkušenostmi. V českém vzdělávacím
systému neexistuje v oblasti vzdělávání manažerů analogické vzdělání.
Od roku 1989 však MBA na českém
vzdělávacím trhu nachází své místo.
Velmi důležitým kritériem při výběru poskytovatele tohoto vzdělání
však je, zda příslušná zahraniční univerzita je v evropském či americkém
měřítku akreditována uznávanou
akreditační institucí.
Vaše univerzita kromě dalších programů poskytuje i EXECUTIVE
US-MBA studia, která pořádáte
s Chicagskou Dominikánskou univerzitou. Proč se VUT orientovalo
právě na tuto univerzitu a jaké výhody má váš posluchač, pokud se rozhodne studovat na Fakultě podnikatelské VUT vaše US-MBA studium?
Orientace na tuto univerzitu má logiku ve více než čtvrt století trvající
spolupráci VUT v Brně s Toruňskou
univerzitou M. Kopernika v Polsku.
Poněvadž naši kolegové z Polska začali už dříve s touto univerzitou spolupracovat, bylo přirozené, že jsme
s nimi začali komunikovat i my.
Rozhodující bylo, že tato US-MBA
studia jsou akreditována americkými akreditačními asociacemi NCACASI a AACBSP, a také reference
našich kolegů z Polska o studiu byly
velmi dobré. Dlouhodobá znalost
brněnské univerzity a učitelů pak
byla významným faktorem pro to,
že jsme relativně rychle získali povolení uskutečňovat zmiňovaná studia i na FP VUT v Brně.
Jednou z výhod tohoto studia je skutečnost, že posluchač amerických
MBA studií na VUT v Brně je zároveň studentem zmiňované zahraniční
univerzity a má možnost ji nejen navštívit, ale případně i na ní dále studovat. Naši posluchači se také mohou
zúčastnit řady aktivit, které pro manažery univerzita organizuje, což
v současné době řada z nich využívá.
Jde o krátkodobé studijní pobyty
v Chicagu, Číně, Argentině a Indii,
kde v podmínkách vybraných firem
zpracovávají závěrečné projekty. Tyto pobyty jsou velmi oblíbené také
Jak dlouho studium trvá, co zís-
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ
v oblasti výtahové techniky
Jílkova 124, 615 32 Brno
e-mail: [email protected]
www.embrno.cz
Nový bezpřevodový
výtahový stroj řady NL 24
s vyměnitelnou lanovnicí
ø 240 mm, ø 180 mm, ø 160 mm,
nosnost 320–1000 kg.
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
[email protected]
www.rasino.cz
Výrazně menší hmotnost
Malé zástavbové rozměry
Bezhlučný provoz
Ruční vyproštˇování
Bezkonkurenční cena
černá azurová purpurová žlutá
Informace která přichází včas, je příležitostí
která má směr se neztratí, která získá tvář, utkví v pa
měti, která přichází včas, je příležitostí, která má směr
se neztratí, která získá tvář, utkví v paměti, která při
chází včas, je příležitostí, která má směr se ne
ztratí, která získá tvář, utkví v paměti,
která přichází včas, je příležitostí,
která má směr se neztratí,
která získá tvář, utkví
v paměti, můžete vyslovit va
še přání, změníme vaše představy ve
skutečnost, vašim informacím dáme křídla,
můžete vyslovit vaše přání, změníme vaše představy
ve skutečnost, vašim informacím dáme křídla, můžete
vyslovit vaše přání, změníme vaše představy ve skuteč
nost, vašim informacím dáme křídla, můžete vyslovit
vaše přání, změníme představy
ještě dnes
Víme, kam letí.
www.podnikatel-info.cz
Download

3 4 5 8 27 Právo a polotovar Práce se značkou Zelené