Obhájce neonacistů se zlobí - nejsme přátelé nacistů!
Dobrý den, nedávno jsem napsal článek "Heydrich v ÚSTR - přátelé nacistů nedorazili" - tedy Tomáš Pecina a Jan
Šinágl, kteří společně publikovali stať o Heydrichovi, za niž je Jan Šinágl trestně stíhán. Na článek reagoval Jan Šinágl
tím, že by mu ÚSTR neposkytl prostor, spojení s nacisty mu nijak nevadilo. Tomáše Pecinu však spojení s nacisty zaujalo,
pohrozil žalobou na ochranu osobnosti, avšak nakonec pouze prohlásil, že „přítelem nacistů nikdo z nás rozhodně
není“.
http://slepeckahul.pecina.cz/2012/10/propagace-naseho-sdruzeni-na-strankach.html
Jelikož se jedná o variaci na známé téma "Nejsem žádný neonacista! Sieg Heil!" a jelikož si myslím, že Tomáš Pecina
věří tomu, co říká, věnoval jsem tomuto paradoxu jistý čas.
Podívejme se na Facebook a veřejně přístupný seznam přátel Tomáše Peciny (obrázek v příloze). Logem Dělnické
strany jsem označil osoby, které mají k DS nebo DSSS vztah. Vlajkou nacistické Německé dělnické fronty (DAF) jsem si
pak dovolil označit ty, kteří navíc mají osobně neonacistické sklony. Co nám tedy Tomáš Pecina říká svým zvoláním
"přítelem nacistů rozhodně nikdo z nás není!", lze-li 26 osob ze seznamu "Přátelé" označit ozubeným kolem a 18 původní
verzí s hákovým křížem?
Možnost č. 1: Tyto osoby nejsou mí přátelé!
Na Facebooku se nikdo bez svolení vlastníka nemůže sám přidat do cizího seznamu „Přátelé“. Tomáš Pecina musel buď
sám tyto osoby žádat o potvrzení přátelství, nebo jim přátelství potvrzovat. Já kupříkladu nepotvrzuji přátelství nikomu,
koho osobně neznám. JUDr. Petr Kočí, který jako dodavatel advokátské licence zaplatil 12-měsíčním trestem od
Advokátní komory za nevybíravé taktiky Pecinovské obhajoby neonacistů, nemá v seznamu přátel snad jedinou z těchto
podivných osob. Někdo má na Facebooku v sekci „Přátelé“ stovky a tisíce osob, ano. Ne však Tomáš Pecina – u něj tvoří
neonacisté kompaktní, 20% skupinu a bezmála třetina jsou ozubenci z DS/DSSS (na obr. je 87, nikoliv 107 osob).
Navíc, nejvybranější neonacisté z osob označených hákovým křížem jsou osoby, o kterých Tomáš Pecina až submisivně
servilně píše na svém blogu. Jestli přátele z Facebooku Tomáš Pecina zapírá jako své přátele, pak u vybraných
(jmenovaných v dalším odstavci) působí zapírání krajně nevěrohodně.
Možnost č. 2: Tyto osoby nejsou neonacisté!
U osob s ozubeným kolem nelze dohledat projevy sympatií k nacismu. Jsou „pouze“ navázány na DSSS či DS.
Nezapomeňme ale, že DS byla rozpuštěna právě z důvodů vazeb na neonacisty a DSSS je její přímou, kamuflující
nástupkyní.
Ti s hákovým křížem se však projevují jako neonacisté osobně. Jedná se o verbální nenávistné projevy, tetování, uniformy
či oblečky s nacistickými nášivkami, hajlování či spojení s Národním odporem. Detaily ke každé osobě jsou v příloze.
Vybírám osoby Tomáši Pecinovi nejbližší, které hojně procházejí rozsudkem NSS:
Patrik Vondrák - předseda pražské organizace rozpuštěné Dělnické strany, svolavatel pochodu Židovským městem při
výročí Křišťálové noci; proslavená hajlující fotka
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prazsky-lidr-delnicke-strany-je-ve-vazbe-sefka-neonacistek-take
http://zpravy.idnes.cz/praha-pochybila-zakazem-demonstrace-neonacistu-tvrdi-nss-p3j-/domaci.aspx?
c=A090901_133325_domaci_pei
19 výskytů v rozsudku NSS o rozpuštění DS
Tomáš Pecina dodává: „...držím palce!“
http://paragraphos.pecina.cz/2012/03/rozhovor-s-patrikem-vondrakem.html
Michaela Rod Dupová - šéfka ženské organizace na podporu neonacistů Resistance Woman Unity, zadržena při policejní
razii proti neonacistům
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/rasismus-v-cesku/razie-mezi-zadrzenymi-i-zname-tvare-delnicke-strany_144256.html
Michaela Dupová za RWU tvrdila: „Režim ... je potápějící se lodí. Její kormidelníci jsou již nervózní. Burzy jim padají, je
čas koupit nevratné letenky do Tel Avivu! ... Zatímco všichni Češi musí pracovat a platit vysoké daně, je tu skupina
parazitů, kteří naše daně polykají po desítkách miliard. Všichni víme, kdo jsou tito paraziti a vídáme je denně v ulicích.
Jiná skupina – asijští přistěhovalci, neplatí daně vůbec a rychle bohatnou. V čele okupačního režimu stojí pak ti, jejichž
jméno se nesmí vyslovit. Opět všichni víme, co jsou zač.“
(citace z rozsudku NSS)
Tetování hesla SS "Meine Ehre heisst Treue" (v originále).
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-44886630-vytetovany-slib-vojaku-ss-rozhodl-radikalka-zustane-ve-vazbe
19 výskytů v rozsudku NSS o rozpuštění DS
Tomáš Pecina volá: „Přeji Vám oběma hodně štěstí!“
http://paragraphos.pecina.cz/2011/11/vazim-si-lidi-kteri-se-neodvratili.html
1/2
Možnost č. 3: Mí neonacisté nejsou žádní nacisté!
To v zásadě lze tvrdit. Ovšem u Tomáše Peciny, který důsledně klade rovnítko mezi komunismus a nacismus, a který
dobře ví, že klíčový není oficiální program KSČM, ale vnitřní potřeba jejich členů bohatým brát a nesouhlasící likvidovat,
bych formalistické lpění na odlišení neonacistů a nacistů považoval za pokrytectví.
Neonacisté milují hajlování, na jejich narozeninovém dortu plane vždy 18 svíček (18=AH=Adolf Hitler), tělo mají poseté
všemožnými mutacemi hákových křížů, slogany SS jsou pro ně posvátné a seznam nepřátelských etnik konstruují stejně
jako nacisté, samozřejmě s Židy na prvním místě. Hodnoty neonacistů a nacistů jsou zcela totožné, i odmítání
nadřazenosti germánské rasy je u nich řídké a často jen dočasné. Neonacisté se od nacistů liší pouze rokem narození.
Navíc, původně jsem označení "nacisté" použil do titulku jako shrnující název pro Šináglovy staro-nacistické přátele
z Witikobundu založeného originálními esesáky a Pecinovy novo-nacisty. Možná se však Tomáše Peciny dotklo, že jsem
pozapomněl i na jeho veřejně vzdanou úctu „váženým“ staro-nacistům z Witikobundu.
http://slepeckahul.pecina.cz/2010/11/dalsi-ideodiversni-centrala-odhalena.html
Možnost č. 4: Nejsem Tomáš Pecina!
Nesmyslné? Ne až tak neobvyklé. Tomáš Pecina začal jako novinář v Britských listech, zamiloval se do svobody a do
práva, začal právně pomáhat slabým, dokázal sestavit seznam soudců-komunistů. Kombinace hodná úcty. Jak je možné,
že na konci takové kariéry jsou hajlující kamarádi, velebení Heydricha a likvidace soudních znalců větami: "Odejdi! Jsi
Žid!"? Nevím, možná tuším... Jisté však je, že Tomáš Pecina je přitahován ke dvěma protipólům, a toto schizofrenní
napětí, které se dnes projevuje jen očividně klamným viděním svých přátel, ho zítra může potrápit daleko citelněji.
Snad i pro Tomáše Pecinu by proto bylo lepší, kdyby se jeho úplná konverze k nacismu či neonacismu, které se zatím
brání, dokončila co nejdříve. Možná by mu k tomu pomohl rozsudek ve věci jeho cti a důstojnosti, který by mu s kulatým
razítkem potvrdil, co se brání uvidět.
A proto opakuji, co jsem napsal v minulém článku:
Tomáš Pecina je nejaktivnější obhájce prominentních českých neonacistů a jejich osobní přítel.
Jan Šinágl je rozšiřovatel nacisticko-mytických variant historie a spolupracovník Witikobundu založeného oblastními
vůdci NSDAP, SS a gestapa.
Oba dva jsou tak... přátelé nacistů.
A vyzývám Tomáše Pecinu, jednoho z nejlepších právníků (dle jeho mínění), ať naplní svou hrozbu, ať podá žalobu, ať
udeří svým mocným gramaticko-logickým a historicko-teleologickým zaklínadlem.
S neskrývaným cílem značnou měrou snížit vážnost Tomáše Peciny u spoluobčanů rozesílám těmto adresátům:
- všem, kterým jsem zaslal svůj původní článek
- zaretušovaným osobám z dotčeného facebookového seznamu Přátelé
- některým mladým učitelům na právnických fakultách v ČR (občas totiž Tomáše Pecinu pozitivně zmiňují)
- autorům blogů, na kterých Tomáš Pecina vede učené disputace právní
- a několika soudům, soudcům a veřejně činným osobám, které se s Tomášem Pecinou potýkají či stýkají
Neboť se domnívám, že přítel nacistů či neonacistů je oprávněn u spoluobčanů požívat pouze základní vážnosti a úcty
chované k tápající lidské bytosti. Ne však vyšší.
David Navara
programátor
[email protected]
22. 11. 2012
Přílohy online:
http://www2.nuabi.com/sinagl-pecina/tomas-pecina-pratele-facebook.jpg
http://www2.nuabi.com/sinagl-pecina/tomas-pecina-pratele-neonaciste.pdf
http://www2.nuabi.com/sinagl-pecina/tomas-pecina-pritel-neonacistu.pdf
2/2
Download

Obhájce neonacistů se zlobí - nejsme přátelé nacistů!