BELGESEL AMAÇLI DIŞÇEKĐM KAMERA TEÇHĐZATI
TEKNĐK ŞARTNAMESĐ
A. YÜKSEK HIZLI KAMERA VE AKSESUARLARI
1. Belgesel amaçlı kullanılmak üzere yüksek hızlı kamera teklif edilecektir.
2. Teklif edilecek kamera değişik konularda belgesel çekimlerinde kullanılacağı için
hem iç hem dış çekim şartlarına uygun özelliklerde olacaktır.
3. Kamera, belgesel çekimleri süresince yüksek hızlı özel çekimlerde ve normal
hızda ana kamera olarak kullanılacaktır. Kameranın uzun süreli hızlı ve normal
hızda çekimler için uygun kayıt ortamı olacaktır.
4. Belgesel içeriklerinin mevcut en yüksek çözünürlükte hazırlanıp saklanabilmesi
amacıyla teklif edilecek kamera 4K çözünürlük özelliğini sağlayacaktır.
5. Kamera en az 27.5 mm x 15.5 mm boyutunda progressive taramalı tek CMOS
görüntü elemanlı olacaktır. Görüntü elemanı en az 6.75 micro metre boyutunda en
az 4096x2160 adet pikselden oluşacaktır.
6. Kamera PL mount lens bağlantı özelliğinde olacak ve PL mount lenslerle her türlü
mekanik uyumu sağlayacaktır. Kurumda mevcut HD ENG Fujinon ve Canon
lenslerle birlikte kullanabilmek üzere kamera ile birlikte B4 Bayonet mount
adaptörü sağlanacaktır.
7. Kamera düşük gürültülü, yüksek dinamik aralıklı olacak ve 250-800 aralığında EI
(exposure index) değerinde çalışabiliyor olacaktır.
8. Kamerada dahili yüksek hızlı mekanik shutter bulunacak ve çalışma hız aralığı
belirtilecektir.
9. Kamera ultra yüksek hızlarda ve standart (24, 25, 50 frame gibi) hızlarda da
çalışabilecektir.
10. Kamerada en az 64 GByte dahili RAM olacaktır.
11. Kamera dahili RAM üzerine;
4096x2160 çözünürlükte en az 1000 frame/s
1920x1080 çözünürlükte en az 2000 frame/s
1280x720 çözünürlükte en az 3000 frame/s
hızlarda kayıt yapabilecektir.
12. 4096x2160 çözünürlük ve 1000 frame/s hız için dahili RAM üzerine kayıt süresi
en az 4.8 saniye olacaktır.
1
13. Dahili belleğin yanı sıra kameraya harici kayıt medyası takılabiliyor olacaktır.
Normal hız ve yüksek hız çekimlerin sahada uzun süreli kaydedilebilmesi için
kamera direk harici kayıt medyasına kayıt yapabilecektir. Harici kayıt medyası
kamera üzerine direk monte edilebilir özellikte olacaktır. Gerekiyorsa montajı için
aparatlar sağlanacaktır.
14. Harici kayıt medyasının kapasitesi en az 2TByte olacaktır.
15. Kamera dahili RAM ve harici kayıt medyası üzerine kayıtları RAW olarak
yapacaktır.
16. Kamera üzerinde RAW haricinde yapılabilen sıkıştırmalı kayıt formatları varsa
belirtilecektir. Ayrıca garanti süresi boyunca ek özellik olarak sıkıştırmalı kayıt
özelliği, versiyon değişikliği ve benzeri konularda çıkan up-gradeler bedelsiz
olarak sağlanacaktır.
17. Harici kayıt medyası üzerine aşağıdaki çözünürlük ve formatlarda direk kayıt
yapılabilecektir:
4096x2160 çözünürlükte 24 frame/s
4096x2160 çözünürlükte 125 frame/s
1920x1080 çözünürlükte 24 frame/s veya 25,50 frame/s
1920x1080 çözünürlükte 250 frame/s
18. Kamera ile birlikte 2 adet 2TByte harici kayıt mediası teklif edilecektir.
19. Harici kayıt mediası çalışma prensibi hot swappable olacak ve harici kayıt mediası
değişimi yapıldığında kayda otomatik olarak devam edecektir.
20. RAM üzerine kaydedilmiş içerik sahada harici kayıt medyası üzerine
aktarılabilecektir. Söz konusu aktarım için ek cihaz (laptop vs) gerekmeyecek ve
toplam 64 GByte’lık kapasitenin aktarım süresi 50 saniyeyi geçmeyecektir.
Kamera harici kayıt medyasına aktarım bittikten sonra otomatik olarak RAM
üzerine kayıt yapmaya devam edebilecek özellikte olacaktır.
21. Harici kayıt medyasına yapılan kayıtları aktarmak (download) üzere belleğin
okuyucu istasyon ünitesi (medya aktarma ünitesi) teklif edilecektir. RJ45
konnektör ile en az 1Gb Ethernet bağlantı ile okuyucu istasyon ünitesi üzerinden
aktarım yapılabiliyor olacaktır.
22. Tüm kamera ve kayıt ayarları kamera üzerinden yapılabiliyor olacaktır. Kamera
üzerinde menüye ulaşım ve takip için kontrol butonları ve LCD ekran
bulunacaktır. Çekim, trigger, okuma ve kayıt gibi fonksiyonlar butonlar üzerinden
yapılabiliyor olacaktır.
23. Kamera üzerinden aşağıda listelenen video ayarları yapılabilecektir:
2
•
Parlaklık (Brightness)
•
Kazanç (Gain)
•
Gamma
•
Doygunluk (Saturation)
•
Renk Sıcaklığı (Color Temperature)
•
Renk Matrisi (Color Matrix)
•
Ton (Tone curve)
•
Log mode
•
Kesme ve boyutlandırma (Crop and Scale)
24. Kameranın kaydını tetikleme amacıyla kamera ile birlikte en az 1 m uzunluğunda
kablosuyla birlikte trigger butonu sağlanacaktır.
25. Kamerada;
•
kayıt butonuna basarak tetikleme
•
Harici buton veya sinyal ile tetikleme
•
Referans resimdeki hareket değişimi ile (Image based) tetikleme özellikleri
olacaktır.
26. Kamera çeşitli belgesel çekimlerinde kullanılacağı için özellikle doğa çekim
koşullarına uygun sağlamlıkta ve en az -20º / + 50º sıcaklık aralığında çalışabilir
olacaktır.
27. Kamera ile birlikte güç besleme ünitesi sağlanacaktır.
28. Kamera ayrıca batarya ile beslenebilecek ve bunun için gerekli gold/V mount
batarya bağlantı aparatları sağlanacaktır.
29. Kamera ile birlikte 4 adet Gold/V mount batarya ve 1 adet en az ikili şarj ünitesi
teklif edilecektir.
30. Kamera üzerinde:
3x 3G HD-SDI BNC çıkış
1x 3G HD-SDI BNC vizör çıkışı
Ethernet (RJ45 veya uzatma kablosu ile birlikte)
Güç girişi
Güç aux çıkışı
Trigger
Giriş/Çıkışları bulunacaktır.
31. Video çıkışları istendiğinde Rec709 veya Log özellikli çıkış verebilecektir.
32. Kamera aksesuarsız (body) ağırlığı en fazla 6.5 kg olacaktır.
3
33. Kamera ile birlikte tripoda bağlantı için mekanik adaptör sağlanacaktır.
34. Teklif edilecek kamera üretici internet sitesi ve broşürlerinde belirtilen standart
fonksiyon ve özelliklerin tamamını sağlayacaktır.
35. Kamera ile birlikte aktarım (download) ve dosya dönüşümü için Mac ve Windows
tabanlı
yazılım
sağlanacaktır.
RAW
dosyalarının
bu
yazılım
ile
dönüştürülebildikleri dosya formatları belirtilecektir.
36. Kamera ile aynı marka HD OLED göz vizörü teklif edilecektir. Vizör bağlantısı
için gerekli mekanik aparatlar ve kablolar sağlanacaktır.
37. Kamera, vizör, 2 adet harici kayıt medyası, medya aktarım ünitesi ve tripod
adaptörünün sığacağı şekilde sert ve dayanıklı malzemeden yapılmış taşıma
çantası (hard case) teklif edilecektir.
B. ENTEGRE PTZ KAMERA VE AKSESUARLARI
1.
Belgesel amaçlı dış çekimlerde kullanılmak üzere bütünleşik (entegre)
Kamera/Lens/Pan-Tilt Kafa’dan oluşan HD PTZ kamera teklif edilecektir.
2.
Entegre PTZ kameranın ağırlığı 3kg - 4,5 kg aralığında olacaktır.
3.
Tilt aralığı en az -30°/+90° , Pan aralığı en az -/+170° olacaktır.
4.
Pan/tilt hızı en az 60°/saniye olacaktır.
5.
Entegre PTZ ile birlikte 220 volt/50 Hz AC girişe uygun güç adaptörü
sağlanacaktır.
6.
PTZ kamerayı kontrol edebilmek için kontrol ünitesi teklif edilecektir.
7.
Kontrol ünitesi pan/tilt, zoom ve focus ve kamera kontrol ayarlarını (menü
üzerinden veya direk tuşlarla) kontrol edebilecektir.
8.
Joystick ile aynı anda hem pan hem tilt dönüşü kontrolü yapılabiliyor olacaktır.
9.
Kontrol paneli ile focus kontrolünün ne şekilde yapıldığı açıklanacaktır.
10. Kontrol paneli üzerinde yapılan ayarları gösterir ekranı veya seçili konumu
gösterir led indikatörleri varsa açıklanacaktır.
11. Robotik kafanın, daha önceden hafızaya alınmış pozisyonlarını tekrar okuma
özelliği olacak ve en az 4 adet kolay çağırılabilir pozisyon hafızası bulunacaktır.
12. Kontrol panelinin besleme ünitesi sağlanacaktır.
13. Entegre PTZ kamera en az 1/3” ve 3 adet çip, CCD veya MOS elemanlı olacaktır.
14. Toplam element sayısı CCD için en az 1.12 Megapiksel ve MOS için en az 2.2
Megapiksel olacaktır.
15. PTZ entegre kamera boyutları belirtilecektir.
4
16. Kameraların lensleri entegre olacaktır.
• Zoom oranı en az x 12 olacaktır.
• En az f:4.5-54 mm odak uzaklık aralığını sağlayacaktır.
17. Kameralarda en az iki konumlu ND filtre bulunacaktır.
18. Kameralarda
• BNC x1 : Genlock girişi olacaktır.
•
En az 1x HD/SD seçilebilir SDI çıkışı veya 1xHD-SDI çıkışı olacaktır
(HD-SDI çıkışının sağlanması için gerekli opsiyon kartları teklif
edilecektir)
19. Kameralar HD-SDI 1080/50/i formatında video çıkışı verebilecektir.
20. Sinyal/Gürültü oranı en az 50 dB olacaktır.
21. Yatay Çözünürlük (Horizontal resolution) en az 650 TV line olacaktır.
22. Çalışma sıcaklık aralığı belirtilecektir.
23. Kameraların güç tüketimi maksimum 24 W olacaktır.
24. Kamera ile kontrol paneli arası kontrol ve HD-SDI video sinyalini taşımak üzere
en az 100 metrelik konektörleri yapılı kablo grubu sağlanacaktır.
25. Teklif edilecek PTZ kameraya uygun dış mekan muhafazası (housing) teklif
edilecektir.
26. Muhafazanın
boyutları
maksimum
47cmx50cmx47cm
(wxhxd)
ağırlığı
maksimum 7.5 kg olacaktır.
27. Muhafaza kamera görüşünü engellemeyecek şekilde dome yapıda sağlam
malzemeden yapılmış olacaktır.
28. Muhafazanın ısıtıcı ve üfleyici özelliği olacak ve -26ºC /+40ºC sıcaklık aralığında
çalışabiliyor olacaktır.
29. Muhafaza ünitesinin ayrı güç besleme modülü bulunacak ve kendi içerisinde
kamerayı ve ısıtıcı/üfleyici kısımlarını besleyecektir. Güç tüketimi kamera dahil
en fazla 60 W olacaktır.
30. Muhafaza ünitesi ve kamerayı sahada beslemek üzere en az 4 saat çalıştırabilecek
güçte akü grubu (akü grubu, invertor, trafo vs den oluşan iki kişi tarafından
taşınabilir, dış hava şartlarına dayanıklı korumalı çantalar içerisinde) şarj ünitesi
ile birlikte sağlanacaktır.
31. Muhafaza ünitesini çeşitli şekillerde asabilmek amacıyla parapet, gooseneck, pole
ve corner mount adaptörleri teklif edilecektir.
32. Kamera, muhafaza ünitesi ve uzaktan kontrol ünitesi sığacak şekilde taşıma
çantası (hard case) teklif edilecektir.
5
C. PORTATĐF KAYDEDĐCĐ/OKUYUCU VE AKSESUARLARI
1. Belgesel çekimlerinde kullanılacak ekstra kamera kaynaklarından gelen HD
videoları kaydetmek üzere Kurumda kullanılan XDCAM formatlarına uygun
Kartlı Portatif Kaydedici/Okuyucu ve kayıt medyası teklif edilecektir.
2. Portatif kaydedici ile birlikte en az 64GByte 2 adet kayıt medyası ve en az 56Wh 2
adet batarya ve taşıma çantası (soft) teklif edilecektir.
3. Kartlı Portatif Kaydedici/Okuyucu ünitesi aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:
•
SxS kart kullanan portatif tipte,
•
En az 2 adet Express SxS kart slotlu,
•
En az 1 adet BNC HD/SD (SMPTE 292M, 259M) seçilebilir SDI girişli,
•
En az 1 adet BNC HD/SD (SMPTE 292M, 259M) seçilebilir SDI çıkışlı,
•
HD to SD Downconversion özellikli,
•
En az 3.5” renkli LCD dahili video ekranlı,
•
Dahili audio monitörlü,
•
Güç gereksinimi: DC 12 V, ve Batarya kullanımına uygun,
•
En az 1 adet 56Wh bataryalı ve DC adaptör/şarjörlü,
•
UDF ve FAT dosyalama sistemlerinde çalışabilen,
•
Diğer giriş çıkışları aşağıdaki gibi:
1 adet BNC Analog kompozit video çıkışlı,
1 adet Type A 19 pin HDMI çıkışlı,
2 kanal phono jak analog audio çıkışlı,
1 adet stereo mini jak kulaklık çıkışlı,
1 adet IEEE 1394 giriş/çıkış bağlantısı,
1 adet USB,
•
SD (Standart Definition) formatında, IMX 50 ve DVCAM kayıt
yapabilecek,
•
HD High Definition formatında, 4:2:2 50 Mbps, 4:2:0 35 ve 25 Mbps
kayıt yapabilecek,
•
1080i/50 ve 720p/50 HD formatlarında kayıt ve okuma yapabilecek,
•
Bataryasız ağırlığı en fazla 1 kg olacaktır.
6
D. GECE GÖRÜŞ ADAPTÖRÜ
1. Gece çekimlerinde kullanılmak üzere kamera ile lens arasına takılabilen gece
görüş adaptörü teklif edilecektir.
2. Teklif edilecek adaptör 2/3” bayonet mount HD yayın kalitesinde kamera ile 2/3”
HD ENG lens arasına takılacaktır. Kamera kısmı bayonet erkek, lens kısmı
bayonet dişi mount olacaktır. Kameranın çalışma dengesini bozmayacak ve ENG
lens ağırlığını taşıyabilecek özellikte olacaktır.
3. Kurumda mevcut HA serisi Fujinon ENG lensler ve HJ serisi Canon ENG lenslerle
birlikte kullanılabilecek ve bunun için gerekiyorsa ek kablo aparat vs
sağlanacaktır.
4. Adaptör, 2/3” bayonet mount HD yayın kalitesinde kamera ve 2/3” HD ENG lens
ile mekanik ve elektronik olarak uyumlu olacaktır. Lens kontrolü için gerekli
elektronik bağlantıyı kameraya iletebilecektir. Elektronik ve mekanik bağlantı için
gerekli kablo, aparat vs adaptör ile birlikte sağlanacaktır.
5. Teklif edilecek adaptör, gece ay ışığı/yıldız ışığı tabir edilen (10E-4 lux) ışık
koşullarında kabul edilebilir resim elde edebilmek amacıyla 8-10 F-stop kadar
optik kazanç sağlayacaktır.
6. Kamera ile lens arasına takılacak olan adaptör gerekli beslemesini kamera
üzerinden alacak, fazladan herhangi bir besleme ünitesi gerektirmeyecektir.
7. Dış çekim koşullarına uygun sağlam malzemeden yapılmış olacaktır.
8. Adaptör en fazla 0.6 kg olacaktır.
9. Adaptörün uzunluğu en fazla 140 mm çapı en fazla 85 mm olacaktır.
10. Güç tüketimi maksimum 30 mW olacaktır.
11. Adaptörle birlikte taşıma çantası teklif edilecektir.
E.GECE GÖRÜŞ KAMERASI VE AKSESUARLARI
1.
Belgesel amaçlı dış çekimlerde kullanılmak üzere yarı-profesyonel kasetsiz aktüel
tipte gece görüş kamerası teklif edilecektir.
2.
Kameralar en az 1/3" boyutunda ve en az 2136x1362 piksel CMOS elemanlı
olacaktır.
3.
Kameralar 1080i/50 ve 720p/50 HD formatlarını destekleyecektir. Diğer
desteklediği HD formatları belirtilecektir.
7
4.
Yatay çözünürlük en az 1000TV line olacaktır.
5.
Minimum illüminasyonu auto moda en az 1 lux, slow shutter modunda ise en az
0.1 lux olacaktır.
6.
Kameralarda auto tracing white balance özelliği olacaktır. Preset gün ışığı, gölge,
tungsten, floresan modları bulunacak ve manual olarak 100K basamaklarla
2000K-10000K arası ayarlanabilir olacaktır.
7.
Kameranın kızılötesi çekim modu olacaktır. Bu modda ürettiği ve kaydettiği resim
yeşil veya siyah/beyaz olacaktır.
8.
Kameranın dahili IR lambası bulunacaktır.
9.
Kameralarda en az 0,24” vizör olacaktır.
10. Kameralarda ayrıca en az 3.5” renkli built-in LED veya OLED ekran olacaktır.
11. Ekran için parlaklık, backlight ve renk ayarları olacaktır. Ekran en az yatayda
270º çevirilebilecektir. Peaking, zebra ve marker özellikleri olacaktır.
12. Kameraların değişken elektronik shutter (1/6
-
1/2000 ‘e kadar) özelliği
bulunacaktır.
13. Sinema görünüm filtresi ile sinema benzeri görüntü çekimi yapabilecektir.
14. 0/+24 dB aralığında 1 dB aralıklarla ayarlanabilir gain özelliği ve otomatik
kazanç kontrol özelliği olacaktır.
15. Kameranın ağırlığı en fazla 770g olacaktır ve boyutları belirtilecektir.
16. Kameralarda en az x20 optik zoom özellikli lens olacaktır. Fokal uzunluk 26.8576 mm aralığını kapsayacaktır.
17. Lenslerde manual ve zoom switch ile zoom kontrolü ve auto focus/iris özelliği
olacaktır. Çekim durumuna göre farklı ayarlanabilir auto focus modları
belirtilecektir.
18. Farklı modlarda çalışabilen ve optik lens kaydırma prensibi ile çalışan imaj
stabilizer özelliği olacaktır.
19. 400x ‘e kadar dijital zoom özelliği bulunacaktır.
20. Kamerada en az bir adet HD/SD seçilebilir SDI (BNC) ve mini konektörlü HDMI
çıkışı video çıkışları olacaktır.
21. Kamera üzerinde USB çıkışı olacaktır.
22. Diğer giriş ve çıkışlar konektör tipleri belirtilerek açıklanacaktır.
23. XLR-3 pin konektörlü iki adet mic/line/mic+48V seçilebilir ses girişleri olacaktır.
24. Kamera ile birlikte en az 32GByte kapasiteli uygun kayıt medyası sağlanacaktır.
25. Kamera ile birlikte standart 125 dakika kayıt sağlayabilen batarya ve en az 220
dakika kayıt sağlayabilen yedek batarya ve şarjörü sağlanacaktır.
8
26. Kameralar kasetsiz (tapeless) özellikte olacak solid state memory ortam (medya)
SDXC/SDHC/SD bellek üzerine kayıt yapacaktır.
27. Kameralarda kayıt medyası için en az iki adet slot bulunacaktır.
28. HD High Definition, AVCHD formatında, 4:2:0 renk örneklemeli 28/24/17/5
Mbps data hızlarında sıkıştırılmış kayıt yapabilecektir. HD formatında yapılabilen
diğer kayıt formatları detaylı olarak açıklanacaktır.
29. SD Standard Definition, MP4 formatında 4:2:0 renk örneklemeli 35/24/17/4/3
Mbps data hızlarında sıkıştırılmış kayıt yapabilecektir.
30. Kamera ile birlikte soft taşıma çantası ve tripod ve monopod bağlantı adaptörü
sağlanacaktır.
9
Download

Belgesel Teknik Sartname