TEKNİK ŞARTNAME
1.
İŞİN TANIMI
1.1.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) İstanbul,
Ankara ve İzmir illerinde bulunan hizmet birimlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat
tablosundaki uydu up-link sistemi teçhizatı (gerekli aksesuar, arabirim, montaj malzemeleri ile
birlikte) ve hizmetlerin satın alınması işidir.
2.
SATIN ALINACAK MAL ve HİZMETLER
SIRA
NO
MİKTAR
UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI
1
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ
2 SET
2
ÇOK KANALLI ENCODER VE MODÜLATÖR CİHAZ SETİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
1 SET
3
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ L BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
2 SET
4
4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ L BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
2 SET
5
L BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
2 SET
6
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ IF BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
2 SET
7
4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ IF BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
2 SET
8
IF BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
2 SET
9
400W OUTDOOR HPA CİHAZI
10
OUTDOOR HPA KONTROL ve ANAHTARLAMA ÜNİTESİ
3 SET
11
2.4 metre Tx/Rx UYDU ANTEN SİSTEMİ
1 SET
12
1.8 metre Tx/Rx UYDU ANTEN SİSTEMİ
1 SET
13
IP GİRİŞ / ÇIKIŞ ÖZELLİKLİ MULTIFORMAT IRD
2 ADET
14
MULTIFORMAT IRD
13 ADET
15
KONTROL VE İZLEME SİSTEMİ
3 SET
16
KABLAJLI CİHAZ RACK DOLABI
1 SET
17
MONTAJ, UYDU VE SİSTEM PERFORMANS TESTLERİ
5 SET
18
MEVCUT ANTEN BAĞLANTILARININ ve ANTEN DE-İCE SİSTEMİNİN YENİLENMESİ
1 SET
19
MEVCUT INDOOR HPA CİHAZLARI İÇİN KONTROL ve ANAHTARLAMA ÜNİTESİ
1 SET
20
EĞİTİM
2 SET
6 ADET
1 / 112
3.
İŞİN KAPSAMI
3.1.
Up-link teçhizat listesinin;
1.kalemindeki 2 set çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti, 2.kalemindeki 1 set çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi, 9.kalemindeki 2 adet 400W
outdoor HPA cihazı, 10.kalemindeki 1 set outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi,
14.kalemindeki 2 adet multiformat IRD cihazları, 15.kalemindeki 1 set kontrol ve izleme
sistemi teçhizatı ve 16. kalemindeki 1 set kablajlı cihaz rack dolabı; TRT İstanbul Müdürlüğü
Kuruçeşme binasına çift zincir tam otomatik yedekli up-link sistemi tesis edilmesinde
kullanılacaktır.
3.kalemindeki 2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti,
5. kalemindeki 1 set L band özellikli yedekleme ünitesi, 9.kalemindeki 2 adet 400W outdoor
HPA cihazı,10.kalemindeki 1 set outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi, 14.kalemindeki
3 adet multiformat IRD cihazları ile 15.kalemindeki 1 set kontrol ve izleme sistemi teçhizatı,
TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye binasına çift zincir tam otomatik yedekli up-link sistemi tesis
edilmesinde kullanılacaktır.
4.kalemindeki 2 set 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti,
5. kalemindeki 1 set L band özellikli yedekleme ünitesi, 9.kalemindeki 2 adet 400W outdoor
HPA cihazı, 10.kalemindeki 1 set outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi, 11.kalemindeki
1 set 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sistemi, 14.kalemindeki 1 adet multiformat IRD cihazı ile
15.kalemindeki 1 set kontrol ve izleme sistemi teçhizatı, TRT İstanbul Müdürlüğü Tepebaşı
binasına çift zincir tam otomatik yedekli up-link sistemi tesis edilmesinde kullanılacaktır.
7.kalemindeki 2 set 4 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti,
8. kalemindeki 1 set IF band özellikli yedekleme ünitesi, 12.kalemindeki 1 set 1.8 metre Tx/Rx
uydu anten sistemi, 13.kalemindeki 2 adet IP giriş/çıkış özellikli multiformat IRD ve
14.kalemindeki 4 adet multiformat IRD cihazlarının Ankara Devamlılık Stüdyoları uydu yer
istasyonu binasındaki mevcut cihaz rack dolabı ve uydu up-link teçhizatına bağlantı, montaj
ve entegrasyonu yapılarak HD iletim özellikli çift zincir uydu up-link sistemi tesis edilmesinde
kullanılacaktır.
6.kalemindeki 2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti,
8. kalemindeki 1 set IF band özellikli yedekleme ünitesi ile 14.kalemindeki 3 adet multiformat
IRD cihazlarının TRT İzmir Müdürlüğü binasındaki mevcut cihaz rack dolabı ve uydu up-link
teçhizatına bağlantı, montaj ve entegrasyonu yapılarak HD iletim özellikli çift zincir uydu
up-link sistemi tesis edilmesinde kullanılacaktır.
Tüm montaj, entegrasyon ve uydu ve sistem performans testleri, yüklenici tarafından
yapılacaktır.
2 / 112
3.2.
Satın alınacak uydu up-link sistemleri ile Türksat 3A uydusu üzerinde TRT tarafından
kiralanmış olan SNG frekanslarına çıkılarak, uyduya çıkılan yayınlarının TRT Ankara Ana
Kumanda Merkezi’ndeki mevcut IRD cihazları ve yeni satın alınacak IRD cihazları tarafından
çözülerek yayına verilmesi hedeflenmiştir.
3. 3.
Satın alınacak uydu up-link sistemleri içerisinde yer alan malzeme ve teçhizat, Kurumumuz
ihtiyacını karşılayacak minimum konfigürasyonda teklif edilecektir. Kurulum, entegrasyon ve
bağlantı amacıyla gerekli tüm L band, RF ve enerji kabloları, dalga kılavuz, kit ve dalga
kılavuz geçiş adaptörleri, audio ve video patch paneller, kontrol amaçlı haberleşme ve alarm
kabloları, kontrol amaçlı IP switch, çevirici, splitter, yedekleme anahtarları, birleştiriciler,
filtreler, cihazlara ait giriş/çıkış ara yüzleri, kablo ve sabitleyicileri, sabitleme kitleri, geçiş
adaptörleri, her türlü konnektör, zayıflatıcı, bağlantı aparatları, topraklama terminal, bara ve
kabloları vb. malzeme ve ekipmanlar yeterli sayıda sağlanacaktır. Söz konusu malzemelerin
fiyatları, bu malzeme ile ilgili cihazın fiyatına veya işe dahil edilecektir.
3.4.
Teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat satın alınacak uydu up-link
sistemleri teçhizatı içerisindeki tüm cihazların kendisinden beklenen şekliyle tam performans
çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (montaj malzemeleri, arabirim,
yazılım, aksesuar) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu
türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir.
3.5.
Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm cihazların detaylı çalışma, kullanım ve menü
sistemlerinin yer aldığı toplam 5(beş) set basılı doküman olarak hazırlanmış kullanım kitapları,
ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından TRT’ye sağlanacak olup, söz konusu kitaplar
cihazlara ilişkin en son üretim, donanım ve yazılım bilgilerini de kapsayacaktır.
4.
OPERASYONEL GEREKSİNİMLER
-
Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz ve malzemeler;

220 ± 10 % VAC ve 50 ± 5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır.

İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe, 10oC ile 45oC sıcaklık aralığı ve 30% ile 70% bağıl nem
aralığında, teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın çalışacaktır.

Uluslararası standartlara göre üretilmiş olup 7 gün 24 saat çalışma koşullarına uyumlu yapıda,
yayın hizmetinde kullanılacak kalitede ve profesyonellikte güvenirlikte olmalıdır.

CE işaretli uygunluk belgesine sahip olacaklardır.

Minimum ölçüde ayar ve bakım gerektirecek yapıda olacaktır.

Uluslararası şok ve vibrasyon standart gereklerini karşılayacaktır.

Teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile sistemin bütünlüğü ve en iyi koşullarda çalışmasına
olanak sağlayacak tüm aksesuar ve parçaları kapsayacaktır.

Topraklama terminaline sahip olacaktır.
3 / 112

Operatörü elektrik şoku ve radyasyondan koruyacak tam koruma özelliğine sahip olacaktır

Yüksek voltaj ve elektrik şok riski içeren yerlerde gerekli uyarı etiketlerine sahip olacaktır.

Cihazların etiketlendirilmeleri ve menülerinde Türkçe veya İngilizce dili kullanılacaktır.

Üreticisi tarafından 2014 yılı içinde üretimleri durdurulması planlanan veya 2013 yılı içinde
üretimi durdurulmuş, yazılımsal ve donanımsal olarak ileride geliştirilmeye uygun olmayan
cihazlar ile protatip olarak üretimi gerçekleştirilmiş cihazlar teklif edilmeyecektir.
-
Dış ortamda çalışacak teçhizat;
•
Hava içerisinde bulunan deniz tuzu ve endüstriyel partiküllerden, atmosferik koşullardan
etkilenmeyen, paslanmaz, su geçirmez ve her türlü olumsuz hava koşulunda sorunsuz
çalışacak yapıda olmalıdır.
5.
ÇOK KANALLI ENCODER VE MODÜLATÖR CİHAZ SETİ
İstekliler bu ihale kapsamında teknik özellikleri madde 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4’de belirtilen farklı
donanım ve konfigürasyon özelliklerine sahip 4 farklı sistem konfigürasyonlarından herhangi
birisine uygun şekilde çok kanallı encoder ve modülatör seti için teklif verebileceklerdir. 1 adet
HD/SD-SDI video sinyalini kodlama işlemini yerine getiren tek kanallı encoder ve modülatör
cihaz seti yapıları teklif edilmeyecektir. Hangi sistem konfigürasyonunun seçildiği ve seçilen
konfigürasyon içerisinde hangi cihazların teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça
belirtilecek, teklif edilmeyen sistem konfigürasyonu için de “bu maddeye teklif verilmemiştir”
ibaresi konulacaktır.
5.1.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ KONFİGÜRASYON 1 TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Teklif edilecek 1 set çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde;
4 adet HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip encoder ve modülatör cihaz veya kart veya
modüllerinin aynı cihaz kasası içerisine yerleştirildiği, çok kanallı tümleşik encoder ve
modülatör cihazı bulunacaktır.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının yapısına bağlı olarak teklif edilecek
encoder cihazları, video girişlerinden uygulanan her bir video sinyalini, diğer giriş sinyalleriyle
birlikte (audio, teletext vb.) kodlama ve harici bir DVB multiplexer ihtiyacı olmadan çoklama
(remux) özelliğine sahip olacaktır. Teklif edilecek çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör
cihazının yapısına bağlı olarak, söz konusu cihaza video sinyallerinin ve diğer giriş
sinyallerinin girilmesi, işlenmesi, kodlanması ve çoklanması işlevini yerine getirecek gerekli
donanımlar, çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihaz kasası içerisine yerleştirilmiş
tümleşik tek parça veya birden fazla ayrık kart olarak veya kasa içerisindeki mevcut slot veya
yuvalara takılıp sökülebilir yapıda frame, kart veya modül yapısında teklif edilebilir.
4 / 112
5.1.1. Teklif edilecek çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, her bir video girişi için
aşağıda detayları belirtilen ve cihazın menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video
kodlama standart ve formatlarına karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı
değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir.
Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video data rate değerlerinde video sinyallerini
kodlama özelliğine sahip tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edilebilir.

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 HP@ 4.1 (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
5.1.2.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4
(dört) adet HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip olacaktır. Çok kanallı tümleşik encoder ve
modülatör cihazına uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder
kasasındaki her bir encoder cihazı donanımı için tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü
üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, video giriş portlarından uygulanan, HD-SDI
ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya operatör tarafından menü
üzerinden seçilebilmelidir. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip olacaklardır.
Çok kanallı encoder ve modülatör cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
5 / 112
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
5.1.3.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı; SMPTE 299M standartında audio
bindirilmiş (embed edilmiş) SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE
272M standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video
sinyallerini donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir. Her bir HD/SD-SDI video sinyali
için en az 2 adet stereo embed ses (toplam 8 adet) iletilecektir.
5.1.4.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart
gereklerini karşılayacak olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen
teknik değerlere sahip olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
5.1.5.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video
sinyallerinin içerisine embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış
olan surround Dolby Digital 5.1 (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü
seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.1.6.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video
sinyallerinin içerisine embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış
olan surround Dolby E (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı
olarak iletecektir.
5.1.7.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video
sinyallerine ait TV ses sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır.
Şayet çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, giriş video sinyallerine ilişkin seslere
otomatik olarak dudak senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif edilecek cihaz, dudak
senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
6 / 112
5.1.8.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, BISS (Basic Interoperability Scrambling
System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. Her bir encoder donanımı veya birimi tarafından
kodlanan HD/SD-SDI video servislerinden istenilen servis veya servisler (kendilerine ait alt
ses kanallarıyla birlikte) birbirinden bağımsız olarak olarak şifrelenebilmelidir (Örneğin 4
HD/SD-SDI video servisinden 3 adet video servisi şifreli iken 1 adet video servisi şifresiz
olabilecektir). Aynı anda şifrelenecek servislerin hepsinin birbirinden bağımsız ayrı BISS şifre
kodu ile şifrelenme zorunluluğu bulunmamaktadır. BISS şifreleme modları BISS Mode 1 ve
BISS Mode-E olacak, şifreleme modunun seçimi ve kodun girilmesi operatör tarafından
yapılacaktır.
5.1.9.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı girişine uygulanan HD/SD-SDI video
sinyalleri, cihaz tarafından MCPC (Multiple Channel Per Carrier) formatında tek bir paket
formuna dönüştürülecektir. Gerektiğinde bant genişliğinden tasarruf etmek veya o an iletimi
yapılmayacak video servislerinin kapatılarak, iletimi yapılacak video servislerinin daha yüksek
veri hızlarında iletilebilmesi amacıyla, çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı
istenilen servisleri kodlayıp (on air/encode on) istenilmeyen servisleri kodlamama (off
air/encode off) özelliğine sahip olacaktır.
5.1.10. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının her bir encoder donanımı veya birimi
kendi içerisinden test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri üretecektir.
5.1.11. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, netwok (ağ) ismi ile girişinden uygulanan
her bir HD/SD-SDI video servisinin ismi, video, audio, PMT (Program Map Table) ve PCR
(Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
5.1.12. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2
(iki) adet ASI çıkış portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa
sahipse, 1:2 ASI bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
5.1.13. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS)
paketlerin, IP (Internet Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki)
adet RJ-45 GbE (gigabit ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
7 / 112
5.1.14. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant
Coding and Modulation) olacaktır. Teklif edilecek çok kanallı tümleşik encoder modülatör
cihazı, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
5.1.15. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya
değişken frekanslı L band monitör portuna sahip olacaktır.
5.1.16. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın
menüsünden ayarlanabilir yapıda olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, ihale
kapsamında satın alınacak olan çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi
araya girme kaybı ile 400W outdoor HPA cihazları arasındaki 50 mt. L band kablo, konnektör
ve diğer kayıplar ile minimum 70 dB HPA dar sinyal kazancı (SSG) değerleri göz önüne
alınarak çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı ile outdoor HPA cihazları çıkışında
herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeden,
HPA cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
8 / 112
5.1.17. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının birlikte kullanılacağı 400W outdoor HPA
cihazı içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji
beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, çok kanallı
tümleşik encoder ve modülatör cihazının L band çıkışından, söz konusu BUC’u çalıştıracak
DC besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek çok kanallı
tümleşik encoder ve modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine
sahipse ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör
cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim
çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne
geçmek amacıyla çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının çıkış gerilim ve seviye
değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC blocker) teklif edilecektir. Söz konusu DC
kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
5.1.18. İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir.
5.1.19. 400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı
üzerinden 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine sahipse, çok kanallı tümleşik encoder
ve modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden açılıp kapatılabilir yapıda
olacaktır. L band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine
sahip cihaz teklif edilmeyecektir.
5.1.20. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının ön panelinden kontrol edilme
zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, web
browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır.
5.1.21. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en
az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
5.1.22. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, cihaz üzerindeki arıza ve alarm
durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
9 / 112
5.2.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ KONFİGÜRASYON 2 TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Teklif edilecek 1 set çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde;
-
2 adet HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip ASI çoklama (remux) özellikli, 2 adet çok
kanallı encoder cihazı
-
1 adet DVB-S/S2 modülatör kartı veya donanımı bulunacaktır (teklif edilecek çok kanallı
encoder cihazlarından en az 1 tanesi).
Çok kanallı encoder cihazlarından herhangi birisinin ASI çıkışı, tümleşik yapıda modülatör
kartına sahip diğer çok kanallı encoder cihazının ASI girişine bağlanarak çok kanallı encoder
cihazlarının ASI kaskat (cascading) bağlanması suretiyle 4 adet video sinyali MCPC
formatında tek bir paket formuna dönüştürülecektir. Teklif edilecek modülatör kartı veya
donanımı, 4 adet HD/SD-SDI video sinyalini MCPC formatında tek bir paket formuna
dönüştüren çok kanallı encoder cihaz kasası içerisine yerleştirilecektir (İstekli tarafından arzu
edilmesi halinde çok kanallı encoder cihazlarının her ikisi de tümleşik modülatör kartı veya
donanımına sahip çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör yapısında da teklif edilebilir).
Teklif edilecek çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının
yapısına bağlı olarak teklif edilecek cihazlar, video girişlerinden uygulanan 2 adet HD/SD-SDI
video sinyalini, diğer giriş sinyalleriyle birlikte (audio, teletext vb.) kodlama ve harici bir DVB
multiplexer ihtiyacı olmadan çoklama (remux) özelliğine sahip olacaktır. Teklif edilecek çok
kanallı encoder cihazının yapısına bağlı olarak, çok kanallı encoder cihazlarına video
sinyallerinin ve diğer giriş sinyallerinin girilmesi, işlenmesi, kodlanması ve çoklanması işlevini
yerine getirecek gerekli donanımlar, çok kanallı encoder cihaz kasası içerisine yerleştirilmiş
tümleşik tek parça veya birden fazla ayrık kart olarak veya kasa içerisindeki mevcut slot veya
yuvalara takılıp sökülebilir yapıda frame, kart veya modül yapısında teklif edilebilir.
Teklif edilecek remux özellikli çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve
modülatör cihazları, harici olarak dışarıdan en az 1 adet ASI giriş portu üzerinden girişine
uygulanan 188 veya 204 byte paket yapısına sahip MPEG-2 ve MPEG-4 standardında 4:2:0
ve 4:2:2 kodlanmış (8 ve 10 bit), SMPTE 292M HD-SDI ve SMPTE 259M SD-SDI video
sinyallerini, kendi içerisinde üretmiş olduğu ASI sinyali (cihazın girişinden uygulanan 2 adet
HD/SD-SDI video, audio ve diğer bileşenlerin kodlanması sonucu oluşan sinyal) ile çoklayıp
tek bir ASI transport stream sinyali haline getirecektir.
4 adet HD/SD-SDI video sinyalinin çoklanması sonucu elde edilen çoklanmış ASI çıkış,
tümleşik modülatör kartına sahip çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı içerisindeki
10 / 112
modülatör kartı veya modülüne, harici modülatör cihazına ihtiyaç duyulmadan modülasyon
işlemi amacıyla cihaz içinden yönlendirilecektir.
5.2.1.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı (tümleşik modülatör kartına sahip olmayan cihaz) ve
çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının (tümleşik modülatör kartına sahip olan
cihaz), her bir video girişi için aşağıda detayları belirtilen ve cihazın menüsünden seçilebilir
video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına karşılık gelen video bit rate (data
rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda çalışması ve kodlama
yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video data rate değerlerinde
video sinyallerini kodlama özelliğine sahip çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik
encoder ve modülatör cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra konfigürasyon 2 için teklif edilecek
olan çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazları aksi
belirtilmediği sürece genel olarak çok kanallı encoder cihazı olarak ifade edilecektir).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
5.2.2.
Çok kanallı encoder cihazları, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 2 (iki) adet HD/SD-SDI
video giriş özelliğine sahip olacaktır. Çok kanallı encoder cihazına uygulanacak HD-SDI ve
SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki her bir encoder cihazı donanımı için tek bir
fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü üzerinden
encoder cihazına uygulanacaktır. Çok kanallı encoder cihazı, video giriş portlarından
uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya operatör
tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Çok kanallı encoder cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip olacaklardır.
Çok kanallı encoder cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps
11 / 112

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Çok kanallı encoder cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Video çözünürlük
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
5.2.3.
Çok kanallı encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed edilmiş)
SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M standardında audio
bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini donanımsal ve
yazılımsal olarak iletebilecektir. Her bir HD/SD-SDI video sinyali için en az 2 adet stereo
embed ses iletilecektir.
5.2.4.
Çok kanallı encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak
ve MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip
olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
5.2.5.
Çok kanallı encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyallerinin içerisine embedded
olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1
(pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.2.6.
Çok kanallı encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyallerinin içerisine embedded
olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.2.7.
Çok kanallı encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyallerine ait TV ses
sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet çok kanallı
12 / 112
encoder cihazı, giriş video sinyallerine ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu
sağlayamıyorsa teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve
cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
5.2.8.
Çok kanallı encoder cihazı, BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme
özelliğine sahip olacaktır. Her bir encoder donanımı veya birimi tarafından kodlanan HD/SDSDI video servislerinden istenilen servis veya servisler (kendilerine ait alt ses kanallarıyla
birlikte) birbirinden bağımsız olarak olarak şifrelenebilmelidir (Örneğin 2 adet HD/SD-SDI
video servisinden 1 adet video servisi şifreli iken 1 adet video servisi şifresiz olabilecektir).
Aynı anda şifrelenecek servislerin hepsinin birbirinden bağımsız ayrı BISS şifre kodu ile
şifrelenme zorunluluğu bulunmamaktadır. BISS şifreleme modları BISS Mode 1 ve BISS
Mode-E olacak,şifreleme modunun seçimi ve kodun girilmesi operatör tarafından yapılacaktır.
5.2.9.
Çok kanallı encoder cihazı girişine uygulanan 2 adet HD/SD-SDI video sinyalleri cihaz
tarafından MCPC formatında tek bir paket formuna dönüştürülecektir. Gerektiğinde bant
genişliğinden tasarruf etmek veya o an iletimi yapılmayacak video servislerinin kapatılarak,
iletimi yapılacak video servislerinin daha yüksek veri hızlarında iletilebilmesi amacıyla, çok
kanallı encoder cihazının istenilen servislerini kodlayıp (on air/encode on) istenilmeyen
servisleri kodlamama (off air/encode off) özelliğine sahip olacaktır.
5.2.10. Çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarındaki remux
özelliği, ASI giriş portu üzerinden cihaz girişlerine uygulanan MPEG-2 TS paketleri içerisindeki
şifreli ve şifresiz HD/SD-SDI servis ve servis içerisindeki bileşenlere re-multiplexing ve PID
re-mapping
işlemlerinin
uygulanmasına
olanak
tanıyacaktır.
Çok
kanallı
encoder
cihazlarındaki remux özelliğinin, çoklama işlemine tabii tutulacak şifreli giriş servislerinin
şifresini çözmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
5.2.11. Çok kanallı encoder cihazının her bir encoder donanımı veya birimi kendi içerisinden test
amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri üretecektir.
5.2.12. Çok kanallı encoder cihazı, netwok (ağ) ismi ile girişinden uygulanan her bir HD/SD-SDI video
servisinin ismi, video, audio, PMT (Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference)
PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
5.2.13. Çok kanallı encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış
portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI
bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
13 / 112
5.2.14. Çok kanallı encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet
Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE
(gigabit ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
5.2.15. Çok kanallı encoder cihazlarından tümleşik yapıda modülatör kartına sahip olan tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2 (EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
5.2.16. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya
değişken frekanslı L band monitör portuna sahip olacaktır.
5.2.17. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın
menüsünden ayarlanabilir yapıda olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, bu ihale
kapsamında satın alınacak olan çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör yedekleme ünitesi
araya girme kaybı ile 400W outdoor HPA cihazları arasındaki 50 mt. L band kablo, konnektör
ve diğer kayıplar ile minimum 70 dB HPA dar sinyal kazancı değerleri göz önüne alınarak çok
14 / 112
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir
gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA
cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
5.2.18. Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının birlikte kullanılacağı 400W outdoor HPA
cihazı içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji
beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, çok kanallı
tümleşik encoder ve modülatör cihazının L band çıkışından, söz konusu BUC’u çalıştıracak
DC besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek çok kanallı
tümleşik encoder ve modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine
sahipse ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör
cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim
çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne
geçmek amacıyla çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının çıkış gerilim ve seviye
değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC blocker) teklif edilecektir. Söz konusu DC
kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
5.2.19. İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir.
5.2.20. 400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı
üzerinden 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine sahipse, çok kanallı tümleşik encoder
ve modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden açılıp kapatılabilir yapıda
olacaktır. L band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine
sahip cihaz teklif edilmeyecektir.
5.2.21. Çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının ön
panellerinden kontrol edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak teklif edilecek cihazlar,
web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır.
5.2.22. Çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazları, önceden
oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde
hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma
özelliğine sahip olacaktır.
15 / 112
5.2.23. Çok kanallı encoder ve çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazları, cihazlar
üzerindeki arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
5.3.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ KONFİGÜRASYON 3 TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Teklif edilecek 1 set çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde;
-
2 adet HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip ASI çoklama (remux) özellikli, 2 adet çok
kanallı encoder cihazı ve
-
1 adet harici DVB-S/S2 modülatör cihazı bulunacaktır.
Çok kanallı encoder cihazlarından herhangi birisinin ASI çıkışı, aynı özelliklere sahip diğer
çok kanallı encoder cihazının ASI girişine bağlanarak çok kanallı encoder cihazlarının ASI
kaskat (cascading) bağlanması suretiyle 4 adet video sinyali MCPC (Multiple Channel Per
Carrier)
formatında tek bir paket formuna dönüştürülecektir. 4 adet HD/SD-SDI video
sinyalinin çoklanması sonucu elde edilen çıkış sinyali, modülasyon işlemi amacıyla DVB-S/S2
modülatör cihazına uygulanacaktır.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazının yapısına bağlı olarak teklif edilecek cihaz, video
girişlerinden uygulanan 2 adet HD/SD-SDI video sinyalini, diğer giriş sinyalleriyle birlikte
(audio, teletext vb.) kodlama ve harici bir DVB multiplexer ihtiyacı olmadan çoklama (remux)
özelliğine sahip olacaktır. Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazının yapısına bağlı olarak,
çok kanallı encoder cihazlarına video sinyallerinin ve diğer giriş sinyallerinin girilmesi,
işlenmesi, kodlanması ve çoklanması işlevini yerine getirecek gerekli donanımlar, çok kanallı
encoder cihaz kasası içerisine yerleştirilmiş tümleşik tek parça veya birden fazla ayrık kart
olarak veya kasa içerisindeki mevcut slot veya yuvalara takılıp sökülebilir yapıda frame, kart
veya modül yapısında teklif edilebilir.
Remux özelliğine sahip çok kanallı encoder cihazı, harici olarak dışarıdan en az 1 adet ASI
giriş portu üzerinden girişine uygulanan 188 veya 204 byte paket yapısına sahip MPEG-2 ve
MPEG-4 standardında 4:2:0 ve 4:2:2 kodlanmış (8 ve 10 bit), SMPTE 292M HD-SDI ve
SMPTE 259M SD-SDI video sinyallerini, kendi içerisinde üretmiş olduğu ASI sinyali (cihazın
girişinden uygulanan 2 adet HD/SD-SDI video, audio ve diğer bileşenlerin kodlanması sonucu
oluşan sinyal) ile çoklayıp tek bir ASI transport stream sinyali haline getirecektir.
5.3.1.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı, her bir video girişi için aşağıda detayları belirtilen
ve cihazın menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına
karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate)
modda çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst
16 / 112
sınır video data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip çok kanallı
encoder cihazı teklif edilebilir.

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
5.3.2.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 2 (iki) adet
HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip olacaktır. Çok kanallı encoder cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki her bir encoder cihazı donanımı
için tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü
üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır. Çok kanallı encoder cihazı, video giriş portlarından
uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya operatör
tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Çok kanallı encoder cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip olacaklardır.
Çok kanallı encoder ve modülatör cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9
17 / 112

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
5.3.3.
Çok kanallı encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed edilmiş)
SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M standardında audio
bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini donanımsal ve
yazılımsal olarak iletebilecektir. Her bir HD/SD-SDI video sinyali için en az 2 adet stereo
embed ses iletilecektir.
5.3.4.
Çok kanallı encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak
olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip
olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
5.3.5.
Çok kanallı encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyallerinin içerisine embedded
olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1
(pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.3.6.
Çok kanallı encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyallerinin içerisine embedded
olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.3.7.
Çok kanallı encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyallerine ait TV ses
sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet çok kanallı
encoder cihazı, giriş video sinyallerine ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu
sağlayamıyorsa teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve
cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
5.3.8.
Çok kanallı encoder cihazı, BISS şifreleme özelliğine sahip olacaktır. Her bir encoder
donanımı veya birimi tarafından kodlanan HD/SD-SDI video servislerinden istenilen servis
veya servisler (kendilerine ait alt ses kanallarıyla birlikte) birbirinden bağımsız olarak olarak
şifrelenebilmelidir (Örneğin 2 adet HD/SD-SDI video servisinden 1 adet video servisi şifreli
iken 1 adet video servisi şifresiz olabilecektir). Aynı anda şifrelenecek servislerin hepsinin
birbirinden bağımsız ayrı BISS şifre kodu ile şifrelenme zorunluluğu bulunmamaktadır. BISS
şifreleme modları BISS Mode 1 ve BISS Mode-E olacak, şifreleme modunun seçimi ve kodun
girilmesi operatör tarafından yapılacaktır.
18 / 112
5.3.9.
Çok kanallı encoder cihazı girişine uygulanan 2 adet HD/SD-SDI video sinyalleri, cihaz
tarafından MCPC formatında tek bir paket formuna dönüştürülecektir. Gerektiğinde bant
genişliğinden tasarruf etmek veya o an iletimi yapılmayacak video servislerinin kapatılarak,
iletimi yapılacak video servislerinin daha yüksek veri hızlarında iletilebilmesi amacıyla, çok
kanallı encoder cihazının istenilen servislerini kodlayıp (on air/encode on) istenilmeyen
servisleri kodlamama (off air/encode off) özelliğine sahip olacaktır.
5.3.10. Çok kanallı encoder cihazlarındaki remux özelliği, ASI giriş portu üzerinden çok kanallı
encoder cihazı girişine uygulanan MPEG-2 TS paketleri içerisindeki şifreli ve şifresiz HD/SDSDI servis ve servis içerisindeki bileşenlere re-multiplexing ve PID re-mapping işlemlerinin
uygulanmasına olanak tanıyacaktır. Çok kanallı encoder cihazlarındaki remux özelliğinin,
çoklama işlemine tabii tutulacak şifreli servislerin şifresini çözmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
5.3.11. Çok kanallı encoder cihazının her bir encoder donanımı veya birimi kendi içerisinden test
amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri üretecektir.
5.3.12. Çok kanallı encoder cihazı, netwok (ağ) ismi ile girişinden uygulanan her bir HD/SD-SDI video
servisinin ismi, video, audio, PMT (Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference)
PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
5.3.13. Çok kanallı encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış
portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI
bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
5.3.14. Çok kanallı encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet
Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation),en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE (gigabit
ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
5.3.15. DVB-S/S2 MODÜLATÖR CİHAZI
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz setleri içerisinde teklif edilecek olan toplam 2 adet
DVB-S/DVB-S2 özellikli modülatör cihazı, birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki diğer
cihazlardan bağımsız ayrı cihaz kasalarına yerleştirilecektir.
5.3.15.1. Modülatör cihazı DVB-S
(EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
19 / 112
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
ASI stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet ASI copper (BNC dişi, 75 Ω)
IP stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet GbE IP (RJ-45)
5.3.15.2. Modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör
portuna sahip olacaktır.
5.3.15.3. Modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın menüsünden ayarlanabilir yapıda
olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, bu ihale kapsamında satın alınacak olan çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi araya girme kaybı ile 400W
outdoor HPA cihazları arasındaki 50 mt. L band kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile
minimum 70 dB HPA dar sinyal kazancı (SSG) değerleri göz önüne alınarak modülatör cihazı
ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin
ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne
ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
5.3.15.4. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz setinin birlikte kullanılacağı 400W outdoor HPA cihazı
içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji
20 / 112
beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, çok kanallı
encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan modülatör cihazı L band çıkışından, söz
konusu BUC’u çalıştıracak DC besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Teklif edilecek modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine sahipse
ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı modülatör cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir
yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA
cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne geçmek amacıyla modülatör cihazının çıkış
gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC blocker) teklif edilecektir.
Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
5.3.15.5. İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan DVB-S/S2 modülatör cihazı
üzerinden ayarlanabilmelidir.
5.3.15.6. 400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan DVB-S/S2 modülatör cihazı,
standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı üzerinden 10 MHz referans sinyal gönderme
özelliğine sahipse, modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden açılıp kapatılabilir
yapıda olacaktır. L band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans sinyal gönderme
özelliğine sahip modülatör cihazı teklif edilmeyecektir.
5.3.15.7. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan çok kanallı encoder cihazının
ön panelinden kontrol edilme zorunluluğu bulunmamakta olup, web browser arayüzü
üzerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır. Ancak teklif edilecek modülatör cihazı
hem ön panel hem de web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye uygun yapıda
olacaktır.
5.3.15.8. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan çok kanallı encoder ve
modülatör cihazlarının her biri, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin
hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı
konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
5.3.15.9. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan, çok kanallı encoder ve
modülatör cihazlarının her biri, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
21 / 112
5.4.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ KONFİGÜRASYON 4 TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
Teklif edilecek 1 set çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde;
-
Birbirinden bağımsız birebir aynı özelliklere sahip 2 adet HD/SD-SDI video giriş özelliğine
sahip, 2 adet çok kanallı encoder cihazı,
-
1 adet DVB multiplexer cihazı ve
-
1 adet harici DVB-S/S2 modülatör cihazı bulunacaktır.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazının yapısına bağlı olarak teklif edilecek cihaz, video
girişlerinden uygulanan 2 adet HD/SD-SDI video sinyalini, diğer giriş sinyalleriyle birlikte
(audio, teletext vb.) kodlama ve harici bir DVB multiplexer ihtiyacı olmadan çoklama (remux)
özelliğine sahip olacaktır. Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazının yapısına bağlı olarak,
çok kanallı encoder cihazlarına video sinyallerinin ve diğer giriş sinyallerinin girilmesi,
işlenmesi, kodlanması ve çoklanması işlevini yerine getirecek gerekli donanımlar, çok kanallı
encoder cihaz kasası içerisine yerleştirilmiş tümleşik tek parça veya birden fazla ayrık kart
olarak veya kasa içerisindeki mevcut slot veya yuvalara takılıp sökülebilir yapıda frame, kart
veya modül yapısında teklif edilebilir.
Teklif edilecek 2 adet HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip 2 adet çok kanallı encoder
cihazlarının ASI ve IP çıkışları, ASI ve IP giriş özellikli 1 adet harici DVB multiplexer cihazına
uygulanarak (doğrudan veya IP switch ünitesi/üniteleri üzerinden), DVB multiplexer çıkışında
4 adet video sinyali MCPC formatında tek bir paket formuna dönüştürülecektir.
DVB multiplexer cihazında 4 adet HD/SD-SDI video sinyalinin çoklanması sonucu elde edilen
DVB multiplexer ASI ve IP çıkışları, modülasyon işlemi için ASI ve IP giriş özellikli DVB-S/S2
modülatör cihazına (doğrudan veya IP switch ünitesi/üniteleri üzerinden) uygulanacaktır.
5.4.1.
Çok kanallı encoder cihazı, her bir video girişi için aşağıda detayları belirtilen ve cihazın
menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına karşılık
gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda
çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video
data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip çok kanallı encoder cihazı
teklif edilebilir.

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası
22 / 112

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
5.4.2.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 2 (iki) adet
HD/SD-SDI video giriş özelliğine sahip olacaktır. Çok kanallı encoder cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki her bir encoder cihazı donanımı
için tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü
üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır. Çok kanallı encoder cihazı, video giriş portlarından
uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya operatör
tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Çok kanallı encoder cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip olacaklardır.
Çok kanallı encoder cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Çok kanallı encoder cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
5.4.3.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş
(embed edilmiş) SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M
standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini
23 / 112
donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir. Her bir HD/SD-SDI video sinyali için en az 2
adet stereo embed ses iletilecektir.
5.4.4.
Çok kanallı encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak
olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip
olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için): seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
5.4.5.
Çok kanallı encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyallerinin içerisine embedded
olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1
(pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.4.6.
Çok kanallı encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyallerinin içerisine embedded
olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
5.4.7.
Çok kanallı encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyallerine ait TV ses
sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet çok kanallı
encoder cihazı, giriş video sinyallerine ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu
sağlayamıyorsa teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve
cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
5.4.8.
Teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı, BISS şifreleme özelliğine sahip olacaktır. Her bir
encoder donanımı veya birimi tarafından kodlanan HD/SD-SDI video servislerinden istenilen
servis veya servisler (kendilerine ait alt ses kanallarıyla birlikte) birbirinden bağımsız olarak
olarak şifrelenebilmelidir (Örneğin 2 adet HD/SD-SDI video servisinden 1 adet video servisi
şifreli iken 1 adet video servisi şifresiz olabilecektir). Aynı anda şifrelenecek servislerin
hepsinin
birbirinden
bağımsız
ayrı
BISS
şifre
kodu
ile
şifrelenme
zorunluluğu
bulunmamaktadır. BISS şifreleme modları BISS Mode 1 ve BISS Mode-E olacak, şifreleme
modunun seçimi ve kodun girilmesi operatör tarafından yapılacaktır.
5.4.9.
Çok kanallı encoder cihazı girişine uygulanan 2 adet HD/SD-SDI video sinyalleri, cihaz
tarafından MCPC formatında tek bir paket formuna dönüştürülecektir. Gerektiğinde bant
genişliğinden tasarruf etmek veya o an iletimi yapılmayacak video servislerinin kapatılarak,
iletimi yapılacak video servislerinin daha yüksek veri hızlarında iletilebilmesi amacıyla, çok
kanallı encoder cihazının istenilen servislerini kodlayıp (on air/encode on) istenilmeyen
servisleri kodlamama (off air/encode off) özelliğine sahip olacaktır.
24 / 112
5.4.10. Çok kanallı encoder cihazının her bir encoder donanımı veya birimi kendi içerisinden test
amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri üretecektir.
5.4.11. Çok kanallı encoder cihazı, netwok (ağ) ismi ile girişinden uygulanan her bir HD/SD-SDI video
servisinin ismi, video, audio, PMT (Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference)
PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
5.4.12. Çok kanallı encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış
portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI
bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
5.4.13. Çok kanallı encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet
Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation),en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE (gigabit
ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
5.4.14. DVB MULTİPLEXER CİHAZI
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde teklif edilecek 2 adet DVB multiplexer
cihazı, birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki diğer cihazlardan bağımsız ayrı cihaz
kasalarına yerleştirilecektir. Teklif edilecek DVB multiplexer cihazı, aşağıdaki teknik özellikleri
karşılayacaktır.
5.4.14.1. DVB multiplexer cihazı en az 6 adet ASI giriş ve en az 4 adet ASI çıkış portuna sahip
olacaktır. TRT’nin ilerideki ihtiyaçları ve sistem planlamalarıda göz önünde bulundurularak
teklif edilecek DVB multiplexer cihazı, söz konusu ASI çıkışlardan birbirinden bağımsız 2
farklı MPTS çıkış yapılandırmasına olanak tanıyacak yazılım ve lisanslara sahip olacaktır.
5.4.14.2. Yayın iletitim trafiğinin ASI ve IP altyapı üzerinden yedeklenmesi amacıyla, çok kanallı
encoder cihazlarının ASI ve GbE IP çıkışları, DVB multiplexer cihazına uygulanacaktır. Bu
amaç doğrultusunda herbir çok kanallı encoder cihazına ait GbE IP çıkışların DVB multiplexer
cihazına IP olarak ta uygulanabilmesi amacıyla, teklif edilecek DVB multiplexer cihazı, girişine
uygulanan IP/UDP ve IP/UDP/RTP sarmalanmış MPEG-2 TS paketlerin sorunsuz iletimini
gerçekleştirecek yapıda en az 2 adet GbE IP giriş portuna sahip olacaktır.
5.4.14.3. DVB multiplexer cihazında 4 adet HD/SD-SDI video sinyalinin çoklanması sonucu elde edilen
tek bir paket formatına dönüştürülmüş MPTS çıkış 2 farklı ASI çıkış portundan (1 asıl, 1
yedek) çıkışa yönlendirilecektir. Söz konusu ASI MPTS çıkışların, DVB multiplexer cihazı IP
25 / 112
çıkışından IP MPTS olarakta alınabilmesi amacıyla teklif edilecek DVB multiplexer cihazı, en
az 2 farklı MPTS yapısı oluşturmaya uygun 1 adet GbE IP çıkış portuna sahip olacaktır. Şayet
teklif edilecek DVB multiplexer cihazı üzerinde fiziksel RJ-45 GbE IP çıkış portu
bulunmuyorsa veya IP giriş portları üzerinden IP çıkış yapılandırması yapılamıyorsa, söz
konusu MPTS çıkış sinyallerine ilişkin IP çıkış yapılandırması için, her bir çok kanallı encoder
ve modülatör cihaz seti için 1 adet olmak üzere toplam 2 adet, layer 3 katmanında çalışan çift
güç kaynaklı ve en az 8 portlu IP switch ünitesi teklif edilecektir.
Yüklenicinin sistem planlaması doğrultusunda asıl ve yedek yayın trafiği görevini üstlenecek
asıl ve yedek çok kanallı encoder ve modülatör cihaz setleri içerisinde yer alan cihazların IP
giriş ve çıkış yapılandırması tek bir IP switch ünitesi üzerinden sağlanıyorsa bu durumda 2 set
çok kanallı encoder ve modülatör cihaz setinin her ikisi için ortak olarak kullanılmak üzere,
layer 3 katmanında çalışan çift güç kaynaklı ve en az 16 portlu 1 adet IP switch ünitesi teklif
edilecektir.
5.4.14.4. DVB multiplexer cihazı, IP ve ASI giriş portları üzerinden girişlerine uygulanan MPEG-2 TS
paketleri içerisindeki şifreli ve şifresiz HD/SD-SDI servis ve servis içerisindeki bileşenlere
re-multiplexing, PID re-mapping ve PID filtering işlemlerinin uygulanmasına imkan tanıyacaktır
(DVB multiplexer cihazına uygulanacak şifreli servislere, DVB multiplexer cihazında herhangi
bir şifre çözme işlemi uygulanmayacaktır).
5.4.14.5. DVB multiplexer cihazlarının MPTS olarak yapılandırılmış herbir ASI çıkış portu, içerisinden
en az 50 farklı servisin (TV+radyo) iletimine imkân sağlayacak ve her bir ASI çıkış portu,
minimum 75 Mbps hızında veri iletim kapasitesine sahip olacaktır.
5.4.14.6. DVB multiplexer cihazlarının MPTS olarak yapılandırılmış her bir IP çıkışı (DVB multiplexer
cihazının RJ-45 GbE IP çıkış portu veya IP switch üniteleri üzerinden), içerisinden en az 50
farklı servisin (TV+radyo) iletimine imkan sağlayacak ve MPTS yapılandırılmış herbir IP çıkış
portu, minimum 75 Mbps hızında veri iletim kapasitesine sahip olacaktır.
5.4.14.7. DVB multiplexer cihazı, unicast ve multicast desteğine sahip olacaktır.
5.4.14.8. DVB multiplexer ASI ve IP MPTS çıkışları içerisinde yer alan her bir servis veya bileşenin türü
(video, audio vb.), giriş/çıkış PID değerleri ve ait olduğu MPTS çıkış portu, her bir MPTS çıkış
portunun toplam veri hızı, DVB multiplexer web browser arayüzü üzerinden görülebilmelidir.
5.4.14.9. DVB multiplexer cihazına web browser arayüzü üzerinden ulaşıldığında, DVB multiplexer
cihazının IP ve ASI giriş/çıkış MPEG-2 TS paketleri içerisinde yer alan servis ve servis
altındaki bileşenler (video, audio, data vb.) farklı ikonlarla temsili olarak gösterilecek veya bir
bakışta anlaşılacak yapıda olacaktır.
26 / 112
5.4.14.10. DVB multiplexer cihazı, IP ve ASI giriş portları üzerinden girişlerine uygulanacak IP ve ASI
MPEG-2 TS paketleri içerisindeki boş paketleri (null packet) silecek ve söz konusu boş
paketler için herhangi bir veri kapasitesi tahsis edilmeyecektir.
5.4.14.11. Şayet konfigürasyon 4 için teklif edilecek çok kanallı encoder cihazı, BISS şifreleme
özelliğine sahip değilse, bu durumda DVB multiplexer cihazının MPTS yapılandırılmış ASI ve
IP çıkışlarındaki 4 adet HD/SD-SDI video servislerinden istenilen servis veya servisler
(kendilerine ait alt ses kanallarıyla birlikte) birbirinden bağımsız olarak olarak şifrelenebilmelidir
(Örneğin 4 HD/SD-SDI video servisinden 3 adet video servisi şifreli iken 1 adet video servisi
şifresiz olabilecektir). Aynı anda şifrelenecek servislerin hepsinin birbirinden bağımsız ayrı
BISS şifre kodu ile şifrelenme zorunluluğu bulunmamaktadır. BISS şifreleme modları BISS
Mode 1 ve BISS Mode-E olacak, şifreleme modunun seçimi ve kodun girilmesi operatör
tarafından yapılacaktır.
5.4.15.
DVB-S/S2 MODÜLATÖR CİHAZI
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz setleri içerisinde teklif edilecek olan toplam 2 adet
DVB-S/DVB-S2 özellikli modülatör cihazı, birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki diğer
cihazlardan bağımsız ayrı cihaz kasalarına yerleştirilecektir.
5.4.15.1. Modülatör cihazı DVB-S
(EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
27 / 112
•
•
•
•
•
•
•
•
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
ASI stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet ASI copper (BNC dişi, 75 Ω)
IP stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet GbE IP (RJ-45)
5.4.15.2. Modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör
portuna sahip olacaktır.
5.4.15.3. Modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın menüsünden ayarlanabilir yapıda
olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, bu ihale kapsamında satın alınacak olan çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi araya girme kaybı ile 400W
outdoor HPA cihazları arasındaki 50 mt. L band kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile
minimum 70 dB HPA dar sinyal kazancı (SSG) değerleri göz önüne alınarak modülatör cihazı
ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin
ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne
ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
5.4.15.4. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz setinin birlikte kullanılacağı 400W outdoor HPA cihazı
içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji
beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, çok kanallı
encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan modülatör cihazı L band çıkışından, söz
konusu BUC’u çalıştıracak DC besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Teklif edilecek modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine sahipse
ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı modülatör cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir
yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA
cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne geçmek amacıyla modülatör cihazının çıkış
gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC blocker) teklif edilecektir.
Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
5.4.15.5. İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan modülatör cihazı üzerinden
ayarlanabilmelidir.
28 / 112
5.4.15.6. 400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan modülatör cihazı, standart
konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı üzerinden 10 MHz referans sinyal gönderme
özelliğine sahipse, modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden açılıp kapatılabilir
yapıda olacaktır. L band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans sinyal gönderme
özelliğine sahip modülatör cihazı teklif edilmeyecektir.
5.4.15.7. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan çok kanallı encoder ve DVB
multiplexer cihazlarının ön panelinden kontrol edilme zorunluluğu bulunmamakta olup, web
browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır. Ancak teklif edilecek
modülatör cihazı hem ön panel hem de web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
5.4.15.8. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan çok kanallı encoder, DVB
multiplexer ve modülatör cihazlarının her biri, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en
az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
Şayet teklif edilecek DVB multiplexer cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi
özelliğine sahip değilse bu durumda teklif edilecek DVB multiplexer cihazı, önceden
oluşturulmuş konfigürasyon dosyalarının web browser arayüzü üzerinden DVB multiplexer
cihazına transfer edilmesine olanak tanıyacaktır.
5.4.15.9. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti içerisinde yer alan, çok kanallı encoder,
DVB-S/S2 modülatör ve DVB multiplexer cihazlarının her biri, arıza ve alarm durumlarının
görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
6.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti için detayları 5.1. de belirtilen konfigürasyon 1
veya detayları 5.2’de belirtilen konfigürasyon 2’ye uygun yapıda teklif verilmesi durumunda;
çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi için detayları teknik
şartnamenin 6.1 maddesine belirtilen yapıda teklif verilecek ve teknik şartnamenin 6.1
maddesine cevap verilecektir.
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti için detayları 5.3. de belirtilen konfigürasyon 3
veya detayları 5.4’de belirtilen konfigürasyon 4’e uygun yapıda teklif verilmesi durumunda;
çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi için detayları teknik
şartnamenin 6.2 maddesine belirtilen yapıda teklif verilecek ve teknik şartnamenin 6.2
maddesine cevap verilecektir.
29 / 112
İstekli tarafından teklif edilen çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme
ünitesinin hangi sistem konfigürasyonununa göre teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda
açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen sistem konfigürasyonu için de “bu maddeye teklif
verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
6.1.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
(KONFİGÜRASYON 1 veya KONFİGÜRASYON 2 için )
Konfigürasyon 1’de yer alan ve 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 2 adet çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının L band çıkış sinyallerinin durumuna göre
veya konfigürasyon 2’de yer alan tümleşik yapıda modülatör kartına sahip olan 4 adet video
sinyalini MCPC formatında tek bir paket formuna dönüştüren 2 adet çok kanallı tümleşik
encoder ve modülatör cihazlarının L band çıkış sinyallerinin durumuna göre yedekleme işlevi
yerine getirilecektir. Konfigürasyon 2’de yer alan çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör
cihazları öncesinde yer alan çok kanallı encoder cihazları için herhangi bir yedekleme ünitesi
teklif edilmeyecektir.
6.1.1.
Çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait L band çıkış sinyalleri, en az 2 adet
L band giriş portuna sahip ve araya girme kaybı (insertion loss) maksimum 6 dB olan çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesine uygulanacaktır. Söz konusu
yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet çok kanallı tümleşik encoder ve
modülatör cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl cihaz, diğer cihaz ise yedek
cihaz olarak çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi ön panelinden
manuel olarak ayarlanabilmelidir. Dolayısıyla söz konusu ünite üzerinde çok kanallı tümleşik
encoder ve modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği yanı sıra cihazları manuel
anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir.
6.1.2.
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesinin çıkışında, çıkış yoluna
giden asıl tümleşik encoder ve modülatör olarak konfigüre edilen tümleşik encoder ve
modülatör cihazına ait L band çıkış sinyali olacaktır. Söz konusu yedekleme ünitesi, çıkış
yoluna giden asıl tümleşik encoder ve modülatör cihazına ait L band çıkış sinyalinin 1+1
sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan 400W outdoor HPA cihazlarına uygulanabilmesini
teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet L band çıkış portuna sahip olacak
(çıkış portları arasındaki fark maksimum ±1 dB) veya yedekleme ünitesine ait L band çıkış
sinyali 1:3 L band splitter (bölücü) ile 3 (üç) adet L band sinyaline bölünecektir (çıkış portları
arasındaki fark maks. ±1 dB). Şayet L band bölücü kullanılacaksa teklif edilecek bölücü
aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. Her iki durum için, gerektiğinde monitör amaçlı
kullanılacak 3. L band çıkış portları 50  tıkaç ile kapatılacaktır.
30 / 112

Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı
: N tipi dişi (geçiş adaptörü kullanılabilir), 50 

Çalışma frekans aralığı
: 950 ile 2150 MHz aralığını kapsayacak

Araya girme kaybı (insertion loss)
: maksimum 6 dB
6.1.3.
1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan ve çıkış yoluna giden çok kanallı tümleşik
encoder ve modülatör cihazının ve yedekleme modunun seçimi (otomatik veya manual); çok
kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi üzerinden ve yüklenici tarafından
sağlanarak kontrol ve izleme sistemi içerisinde teklif edilecek bilgisayara kurulacak olan
kontrol programı veya yedekleme ünitesinin sahip olacağı web browser arayüzü üzerinden
operatör tarafından yapılacaktır.
6.1.4.
Çıkış yoluna giden ve yedekte bekleyen çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör
cihazlarının durum bilgisi, çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi ile
söz konusu yedekleme ünitesinin uzaktan kontrol ve görüntülenme işlemini yerine getiren
kontrol programı veya web browser arayüzü üzerinden bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır.
Otomatik ve manual cihaz anahtarlama işlemleri sonrası çıkış yoluna giden asıl ve yedek çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait durum bilgisi, yedekleme ünitesi kontrol
programı veya web arayüzü ve yedekleme ünitesi ön paneli üzerinde herhangi bir operatör
müdahalesi olmaksızın birebir aynı konumda olacak şekilde otomatik konfigüre edilmelidir.
6.1.5.
Çıkış yoluna giden asıl çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinde aşağıda
detayları belirtilen arıza durumları ortaya çıktığı zaman sağlam olarak yedekte bekleyen çok
kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı, çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti
yedekleme ünitesi tarafından otomatik olarak (otomatik anahtarlama modu seçiliyken) çıkışa
seçilecektir.
-
L band çıkış sinyalinin kesilmesi (arıza sebebiyle veya operatör tarafından L band OFF
yapılmak suretiyle) veya L band sinyal seviyesinin önceden belirlenen eşik değerinin dışına
çıkması,
-
L band çıkış sinyalini kesintiye uğratacak yazılımsal ve donanımsal tüm arıza durumları,
-
Cihazın enerji besleme ünitesinin arızalanması.
6.1.6.
Çıkış yoluna gitmekte iken arızalan ve otomatik cihaz anahtarlama işlemi sonrası, yedek
cihaz konumuna geçen çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazının arızası
kendiliğinden veya operatör tarafından giderilmiş olsa dahi, otomatik anahtarlama modu
aktifken yayın iletim trafiği, yedekleme öncesindeki konuma kesinlikle geri dönmeyecektir.
Arızası düzelen ve normal olarak çalışan çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazı,
yedek cihaz olarak hazırda bekleyecektir.
31 / 112
6.1.7.
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi,
herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda uydu up-link sistemi
içerisinde yer alan çok kanallı tümleşik encoder ve modülatör cihazları dahil diğer tüm
cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır.
6.1.8.
Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi çift enerji beslemesine (dual
power supply) sahip olacaktır.
6.2.
ÇOK KANALLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZ SETİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
(KONFİGÜRASYON 3 veya KONFİGÜRASYON 4 için )
6.2.1.
Konfigürasyon 3 ve Konfigürasyon 4’de yer alan ve 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda
çalışacak 2 adet DVB-S/S2 modülatör cihazlarının L band çıkış sinyalleri, en az 2 adet L band
giriş portuna sahip ve araya girme kaybı (insertion loss) maksimum 6 dB olan çok kanallı
encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesine uygulanacaktır. DVB-S/S2 modülatör
cihazları öncesinde yer alan cihazlar (çok kanallı encoder cihazları veya DVB multiplexer
cihazları) için herhangi bir yedekleme ünitesi teklif edilmeyecektir. Söz konusu yedekleme
ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet modülatör cihazından herhangi birisi çıkış yoluna
gidecek asıl cihaz, diğer cihaz ise yedek cihaz olarak çok kanallı tümleşik encoder ve
modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi ön panelinden manuel olarak ayarlanabilmelidir.
Dolayısıyla söz konusu ünite üzerinde modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği
yanı sıra cihazları manuel anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir.
6.2.2. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesinin çıkışında, çıkış yoluna
giden asıl modülatör olarak konfigüre edilen modülatör cihazına ait L band çıkış sinyali
olacaktır. Söz konusu yedekleme ünitesi, çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazına ait L
band çıkış sinyalinin 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan 400W outdoor HPA
cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet L band
çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark maksimum ±1 dB) veya yedekleme
ünitesine ait L band çıkış sinyali 1:3 L band splitter (bölücü) ile 3 (üç) adet L band sinyaline
bölünecektir (çıkış portları arasındaki fark maks. ±1 dB). Şayet L band bölücü kullanılacaksa
teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. Her iki durum için,
gerektiğinde monitör amaçlı kullanılacak 3. L band çıkış portları 50  tıkaç ile kapatılacaktır.

Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı
: N tipi dişi (geçiş adaptörü kullanılabilir), 50 

Çalışma frekans aralığı
: 950 ile 2150 MHz aralığını kapsayacak

Araya girme kaybı (insertion loss)
: maksimum 6 dB
6.2.3. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan ve çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazının
ve yedekleme modunun seçimi (otomatik veya manual); çok kanallı encoder ve modülatör
32 / 112
cihaz seti yedekleme ünitesi üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak kontrol ve izleme
sistemi içerisinde teklif edilecek bilgisayara kurulacak olan kontrol programı veya yedekleme
ünitesinin sahip olacağı web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından yapılacaktır.
6.2.4. Çıkış yoluna giden ve yedekte bekleyen modülatör cihazlarının durum bilgisi, çok kanallı
encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi ile söz konusu yedekleme ünitesinin
uzaktan kontrol ve görüntülenme işlemini yerine getiren kontrol programı veya web arayüzü
üzerinden bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır. Otomatik ve manual cihaz anahtarlama
işlemleri sonrası çıkış yoluna giden asıl ve yedek modülatör cihazlarına ait durum bilgisi,
yedekleme ünitesi kontrol programı veya web arayüzü ve yedekleme ünitesi ön paneli
üzerinde herhangi bir operatör müdahalesi olmaksızın birebir aynı konumda olacak şekilde
otomatik konfigüre edilmelidir.
6.2.5. Çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazı üzerinde aşağıda detayları belirtilen arıza durumları
ortaya çıktığı zaman sağlam olarak yedekte bekleyen modülatör cihazı, çok kanallı encoder
ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi tarafından otomatik olarak (otomatik anahtarlama
modu seçiliyken) çıkışa seçilecektir.
-
DVB-S/S2 modülatör cihazı girişindeki MPEG-2 TS ASI veya IP (menü seçimine bağlı olarak)
sinyalinin kesilmesi veya standartlar dışında olması (kablo veya ASI/IP sinyalini işleyen
devrelerden kaynaklanan arıza sebebiyle),
-
Modülatör cihazı üzerinde aşırı MPEG-2 TS veri akışı oluşması (overflow),
-
Modülatör cihazının L band çıkış sinyalinde kesintiye sebebiyet versin veya vermesin ancak
yayın iletiminde kesintiye sebebiyet veren yazılımsal ve donanımsal arızalar,
-
Modülatör cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma sıcaklık aralığının dışına çıkması ve
bu durumun cihazın normal çalışma durumunu etkilemesi,
-
Modülatör cihazının giriş ve çıkış sinyallerini işleyen, cihaz içerisindeki modül, kart veya
donanımların arızalanması,
-
Modülatör cihazının enerji besleme ünitesinin arızalanması.
6.2.6. Çıkış yoluna gitmekte iken arızalan ve otomatik cihaz anahtarlama işlemi sonrası, yedek
cihaz konumuna geçen modülatör cihazının arızası kendiliğinden veya operatör tarafından
giderilmiş olsa dahi, otomatik anahtarlama modu aktifken yayın iletim trafiği, yedekleme
öncesindeki konuma kesinlikle geri dönmeyecektir. Arızası düzelen ve normal olarak çalışan
modülatör cihazı, yedek cihaz olarak hazırda bekleyecektir.
6.2.7. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi,
herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda uydu up-link sistemi
içerisinde yer alan modülatör cihazları dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını
koruyacaklardır.
33 / 112
6.2.8. Çok kanallı encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi çift enerji beslemesine (dual
power supply) sahip olacaktır.
7.
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ L BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
İstekliler bu ihale kapsamında 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör
seti için;
Madde 7.1.’de teknik özellikleri belirtilen birbirinden bağımsız toplam 2 adet 8 stereo ses
iletim özellikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edebilecekleri gibi
Madde 7.2. ve 7.3’de teknik özellikleri belirtilen birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki
diğer cihazlardan ayrı cihaz kasalarına yerleştirilmiş toplam 2 set, 8 stereo ses iletim özellikli
encoder ve DVB-S/S2 modülator cihazlarını ayrı olarak da teklif edebilirler.
Her bir durum için teklif edilecek cihazların teknik özellikleri ilgili maddelerde belirtilmiştir.
Hangi cihazın teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen
cihaz için de “bu maddeye teklif verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
7.1.
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ L BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZI
7.1.1. Teklif edilecek 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı 2 adet tümleşik encoder ve modülatör
cihazı (encoder ve modülatör cihaz veya kart veya modülleri aynı cihaz kasası içerisine
yerleştirilmiş tümleşik yapıda olacak şekilde), aşağıda detayları belirtilen ve cihazın
menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına karşılık
gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda
çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video
data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 8 stereo ses iletim özelikli L
band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde
altında 8 stereo ses iletim özelikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı yerine
kısaca tümleşik encoder ve modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
34 / 112
7.1.2. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet
HD/SD-SDI video girişine sahip olacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki tek bir fiziksel
ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü üzerinden encoder
cihazına uygulanacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, video giriş portu/portları
üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya
operatör tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip
olacaklardır.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
7.1.3. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed
edilmiş) SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M
standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini
donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 8 (sekiz)
adet stereo embed ses iletilecektir.
35 / 112
7.1.4. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 8 (sekiz) adet
AES/EBU dijital audio (ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
7.1.5. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini
karşılayacak olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik
değerlere sahip olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
7.1.6. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
Digital 5.1 (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak
iletecektir.
7.1.7. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
E (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
7.1.8. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait
TV ses sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, giriş video sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak
senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya
resim çerçeve cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
7.1.9. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen
BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS
şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin
girilmesi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
7.1.10.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test
sinyalleri üretecektir.
7.1.11. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT
(Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın
menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
36 / 112
7.1.12. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet
ASI çıkış portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse,
1:2 ASI bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
7.1.13. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin,
IP (Internet Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45
GbE (gigabit ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
7.1.14. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2 (EN302307) standart
gereklerini karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation)
olacaktır. Tümleşik encoder modülatör cihazı, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
37 / 112
7.1.15. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken
frekanslı L band monitör portuna sahip olacaktır.
7.1.16. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın menüsünden
ayarlanabilir yapıda olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, ihale kapsamında satın
alınacak olan L band özellikli yedekleme ünitesi araya girme kaybı ile 400W outdoor HPA
cihazları arasındaki 60 mt. L band kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile minimum 70 dB HPA
dar sinyal kazancı (SSG) değerleri göz önüne alınarak tümleşik encoder ve modülatör cihazı
ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin
ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne
ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
7.1.17. Tümleşik encoder ve modülatör cihazının birlikte kullanılacağı 400W outdoor HPA cihazı
içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji
beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, tümleşik
encoder ve modülatör cihazının L band çıkışından, söz konusu BUC’u çalıştıracak DC
besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek tümleşik encoder
ve modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine sahipse ve söz
konusu DC gerilimi tümleşik encoder ve modülatör cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir
yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA
cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne geçmek amacıyla tümleşik encoder ve
modülatör cihazının çıkış gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC
blocker) teklif edilecektir. Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
7.1.18. İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan
tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir.
7.1.19. 400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek
tümleşik encoder ve modülatör cihazı, standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı
üzerinden 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine sahipse, tümleşik encoder ve
modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden açılıp kapatılabilir yapıda olacaktır. L
band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine sahip cihaz
teklif edilmeyecektir.
7.1.20. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, ön panel ve web browser arayüzü üzerinden kontrol
edilmeye uygun yapıda olacaktır.
38 / 112
7.1.21. Tümleşik
encoder
ve
modülatör
cihazı,
önceden
oluşturulan
farklı
konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en
az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
7.1.22. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, cihaz üzerindeki arıza ve alarm durumlarının
görüldüğü ön panelli gösterge ve ledlere sahip olacaktır.
7.1.23. ANALOG AES/EBU AUDIO ÇEVİRİCİ
7.1.23.1. 8 stereo ses iletim özellikli tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına uygulanacak ses
kaynaklarının cihaza giriş öncesi AES/EBU formatına dönüştürülebilmesi amacıyla aşağıda
detayları belirtilen 3 alternatif yapıdan herhangi birisine uygun analog AES/EBU (digital) audio
çevirici teklif edilecektir. Hangi yapı seçilirse seçilsin, teklif edilecek AES/EBU çeviricilerin
toplam fiyatı, 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör seti
fiyatına dahil edilecektir.
1-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 1 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 14 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
2-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 7 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
3-
Herbir çevirici 2 adet analog (2 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 8 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
7.1.23.2. Teklif edilecek çeviriciler ile 24 bit analog digital audio çevirimi (ADC) mümkün olacaktır.
7.1.23.3. Çevirici kasasının bağlanacağı rak konsolunun analog audio giriş CTP’sinde kullanılacak
konnektörler dengeli XLR-3 Pin, sayısal audio çıkış CTP’sinde kullanılacak konnektörler
AES3 arayüzü formatına uygun dengeli XLR-3 Pin tipte olacaktır. Aksi takdirde uygun
dönüştürücüler kullanılarak bu durum sağlanacaktır. Dönüştürücü kullanılacaksa teklifte
açıkça belirtilecektir.
7.1.23.4. Harici senkronlama için herbir çevirici kartına özel veya kasaya monteli çevirici kartlarına
kasa içerisinden dağıtımı yapılmış ortak referans girişi olacaktır.
39 / 112
7.1.23.5. Analog AES/EBU çeviriciden audio kanalları seviye ayarlarını yapmak mümkün olmalıdır.
7.1.23.6. Çevirici kartı, SNMP, web browser veya benzeri protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir.
Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, çevirici kartın kontrolü için geliştirilen ve yüklenici
tarafından sağlanacak yazılım veya web browser arayüzü üzerinden yapılabilinir.
7.1.23.7. İçerisine çevirici kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19” rack monte edilebilen çevirici
kasası veya kasaları, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına sahip olacaktır.
7.2.
7.2.1.
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ ENCODER CİHAZI
Teklif edilecek 8 stereo ses iletim özellikli encoder cihazı, aşağıda detayları belirtilen ve
cihazın menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına
karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate)
modda çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst
sınır video data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 8 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde altında 8 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı yerine kısaca encoder cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
7.2.2.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet HD/SD-SDI video girişine
sahip olacaktır. Encoder cihazına uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri,
encoder kasasındaki tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş
konnektörü üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır. Encoder cihazı, video giriş
portu/portları üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik
algılayabilmeli veya menü üzerinden seçilebilmelidir. Encoder cihazına uygulanacak HD-SDI
ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip olacaklardır.
Encoder cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB
40 / 112

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Encoder cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
7.2.3.
Encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş SMPTE 292M standartlarındaki
HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C
standardındaki SD-SDI video sinyallerini donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir.
HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 8 (sekiz) adet stereo embed ses iletilecektir.
7.2.4.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 8 (sekiz) adet AES/EBU dijital audio
(ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
7.2.5.
Encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup,
MPEG-1 LayerII kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
7.2.6.
Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1 (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
41 / 112
7.2.7.
Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (pass-through)
sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
7.2.8.
Encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait TV ses sinyallerine
otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet encoder cihazı, giriş video
sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif
edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve cinsinden gecikme ayar
özelliğine sahip olacaktır.
7.2.9.
Encoder cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen BISS (Basic
Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme
modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin girilmesi
cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
7.2.10. Encoder cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri üretecektir.
7.2.11. Encoder cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT (Program Map Table) ve
PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
7.2.12. Encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış portuna sahip
olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI bölücü
kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
7.2.13. Encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet Protocol)
paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE (gigabit
ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
7.2.14. Encoder cihazı, ön panel ve web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye uygun yapıda
olacaktır.
7.2.15. Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
7.2.16. Encoder cihazı, cihaz üzerindeki arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ön panelli gösterge
ve ledlere sahip olacaktır.
42 / 112
7.2.17. ANALOG AES/EBU AUDIO ÇEVİRİCİ
7.2.17.1. 8 stereo ses iletim özellikli encoder cihazlarına uygulanacak ses kaynaklarının cihaza giriş
öncesi AES/EBU formatına dönüştürülebilmesi amacıyla aşağıda detayları belirtilen 3
alternatif yapıdan herhangi birisine uygun analog AES/EBU audio çevirici teklif edilecektir.
Hangi yapı seçilirse seçilsin, teklif edilecek AES/EBU çeviricilerin toplam fiyatı, 8 stereo ses
iletim özellikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör seti fiyatına dahil edilecektir.
1-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 1 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 14 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
2-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 7 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
3-
Herbir çevirici 2 adet analog (2 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 8 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
7.2.17.2. Teklif edilecek çeviriciler ile 24 bit analog digital audio çevirimi (ADC) mümkün olacaktır.
7.2.17.3. Çevirici kasasının bağlanacağı rak konsolunun analog audio giriş CTP’sinde kullanılacak
konnektörler dengeli XLR-3 Pin, sayısal audio çıkış CTP’sinde kullanılacak konnektörler
AES3 arayüzü formatına uygun dengeli XLR-3 Pin tipte olacaktır. Aksi takdirde uygun
dönüştürücüler kullanılarak bu durum sağlanacaktır. Dönüştürücü kullanılacaksa teklifte
açıkça belirtilecektir.
7.2.17.4. Harici senkronlama için herbir çevirici kartına özel veya kasaya monteli çevirici kartlarına
kasa içerisinden dağıtımı yapılmış ortak referans girişi olacaktır.
7.2.17.5. Analog AES/EBU çeviriciden audio kanalları seviye ayarlarını yapmak mümkün olmalıdır.
7.2.17.6. Çevirici kartı, SNMP, web browser veya benzeri protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir.
Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, çevirici kartın kontrolü için geliştirilen ve yüklenici
tarafından sağlanacak yazılım veya web browser arayüzü üzerinden yapılabilinir.
7.2.17.7. İçerisine çevirici kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19” raka monte edilebilen çevirici
kasası veya kasaları, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına sahip olacaktır.
43 / 112
7.3.
DVB-S/S2 MODÜLATÖR CİHAZI
7.3.1.
Modülatör cihazı DVB-S
(EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
7.3.2.
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
ASI stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet ASI copper (BNC dişi, 75 Ω)
IP stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet GbE IP (RJ-45)
Modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör
portuna sahip olacaktır.
7.3.3.
Modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın menüsünden ayarlanabilir yapıda
olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, bu ihale kapsamında satın alınacak olan L band
özellikli yedekleme ünitesi araya girme kaybı ile 400W outdoor HPA cihazları arasındaki 60
mt. L band kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile minimum 70 dB HPA dar sinyal kazancı
değerleri göz önüne alınarak modülatör cihazı ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir
44 / 112
gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA
cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
7.3.4.
8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör setinin birlikte kullanılacağı
400W outdoor HPA cihazı içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya
modülünün enerji beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması
nedeniyle, 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti içerisinde yer
alan modülatör cihazı L band çıkışından, söz konusu BUC’u çalıştıracak DC besleme gerilimi
gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek modülatör cihazı, L band çıkışından
DC gerilim gönderme özelliğine sahipse ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı modülatör
cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim
çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne
geçmek amacıyla modülatör cihazının çıkış gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda, 1
adet DC kesici (DC blocker) teklif edilecektir. Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına
dahil edilecektir.
7.3.5.
İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan
modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir.
7.3.6.
400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek
modülatör cihazı, standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı üzerinden 10 MHz referans
sinyal gönderme özelliğine sahipse, modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden
açılıp kapatılabilir yapıda olacaktır. L band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans
sinyal gönderme özelliğine sahip modülatör cihazı teklif edilmeyecektir.
7.3.7.
Modülatör cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
7.3.8.
Modülatör cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
7.3.9.
Modülatör cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
45 / 112
8.
4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ L BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
İstekliler bu ihale kapsamında 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör
seti için;
Madde 8.1.’de teknik özellikleri belirtilen birbirinden bağımsız toplam 2 adet 4 stereo ses
iletim özellikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edebilecekleri gibi
Madde 8.2. ve 8.3’de teknik özellikleri belirtilen birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki
diğer cihazlardan ayrı cihaz kasalarına yerleştirilmiş toplam 2 set, 4 stereo ses iletim özellikli
encoder ve DVB-S/S2 modülator cihazlarını ayrı olarak da teklif edebilirler.
Her bir durum için teklif edilecek cihazların teknik özellikleri ilgili maddelerde belirtilmiştir.
Hangi cihazın teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen
cihaz için de “bu maddeye teklif verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
8.1.
4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ L BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZI
8.1.1.
Teklif edilecek 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı 2 adet tümleşik encoder ve modülatör
cihazı (encoder ve modülatör cihaz veya kart veya modülleri aynı cihaz kasası içerisine
yerleştirilmiş tümleşik yapıda olacak şekilde), aşağıda detayları belirtilen ve cihazın
menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına karşılık
gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda
çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video
data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 4 stereo ses iletim özelikli L
band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde
altında 4 stereo ses iletim özelikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı yerine
kısaca tümleşik encoder ve modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
8.1.2.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet
HD/SD-SDI video girişine sahip olacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki tek bir fiziksel
46 / 112
ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü üzerinden encoder
cihazına uygulanacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, video giriş portu/portları
üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya
operatör tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip
olacaklardır.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
8.1.3.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed
edilmiş) SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M
standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini
donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 4 (dört)
adet stereo embed ses iletilecektir.
8.1.4.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4 (dört) adet
AES/EBU dijital audio (ses) girişine sahip olacaktır.
47 / 112

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
8.1.5.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini
karşılayacak olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik
değerlere sahip olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
8.1.6.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
Digital 5.1 (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak
iletecektir.
8.1.7.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
E (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
8.1.8.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait
TV ses sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, giriş video sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak
senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya
resim çerçeve cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
8.1.9.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen
BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS
şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin
girilmesi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
8.1.10. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test
sinyalleri üretecektir.
8.1.11. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT
(Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın
menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
48 / 112
8.1.12. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet
ASI çıkış portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse,
1:2 ASI bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
8.1.13. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin,
IP (Internet Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45
GbE (gigabit ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
8.1.14. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2 (EN302307) standart
gereklerini karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation)
olacaktır. Teklif edilecek tümleşik encoder modülatör cihazı, aşağıdaki teknik özellikleri
karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
49 / 112
8.1.15. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken
frekanslı L band monitör portuna sahip olacaktır.
8.1.16. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın menüsünden
ayarlanabilir yapıda olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, ihale kapsamında satın
alınacak olan L band özellikli yedekleme ünitesi araya girme kaybı ile 400W outdoor HPA
cihazları arasındaki 100 mt. L band kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile minimum 70 dB
HPA dar sinyal kazancı (SSG) değerleri göz önüne alınarak tümleşik encoder ve modülatör
cihazı ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu
sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış
gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
8.1.17. Tümleşik encoder ve modülatör cihazının birlikte kullanılacağı 400W outdoor HPA cihazı
içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya modülünün enerji
beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması nedeniyle, tümleşik
encoder ve modülatör cihazının L band çıkışından, söz konusu BUC’u çalıştıracak DC
besleme gerilimi gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek tümleşik encoder
ve modülatör cihazı, L band çıkışından DC gerilim gönderme özelliğine sahipse ve söz
konusu DC gerilimi tümleşik encoder ve modülatör cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir
yapıda olsa bile, söz konusu cihaza ait DC gerilim çıkışının yanlışlıkla açılıp outdoor HPA
cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne geçmek amacıyla tümleşik encoder ve
modülatör cihazının çıkış gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda, 1 adet DC kesici (DC
blocker) teklif edilecektir. Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
8.1.18. İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan
tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir.
8.1.19. 400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek
tümleşik encoder ve modülatör cihazı, standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı
üzerinden 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine sahipse, tümleşik encoder ve
modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden açılıp kapatılabilir yapıda olacaktır. L
band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans sinyal gönderme özelliğine sahip cihaz
teklif edilmeyecektir.
8.1.20. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden
kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır.
50 / 112
8.1.21. Tümleşik
encoder
ve
modülatör
cihazı,
önceden
oluşturulan
farklı
konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en
az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
8.1.22. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, cihaz üzerindeki arıza ve alarm durumlarının
görüldüğü ön panelli gösterge ve ledlere sahip olacaktır.
8.2.
8.2.1.
4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ ENCODER CİHAZI
Teklif edilecek 4 stereo ses iletim özellikli encoder cihazı, aşağıda detayları belirtilen ve
cihazın menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına
karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate)
modda çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst
sınır video data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 4 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde altında 4 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı yerine kısaca encoder cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
8.2.2.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet HD/SD-SDI video girişine
sahip olacaktır. Encoder cihazına uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri,
encoder kasasındaki tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş
konnektörü üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır. Encoder cihazı, video giriş
portu/portları üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik
algılayabilmeli veya operatör tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Encoder cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip
olacaklardır.
Encoder cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω
51 / 112

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Encoder cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
8.2.3.
Encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed edilmiş) SMPTE 292M
standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M standardında audio bindirilmiş,
SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini donanımsal ve yazılımsal olarak
iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 4(dört) adet stereo embed ses iletilecektir.
8.2.4.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4 (dört) adet AES/EBU dijital audio
(ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
8.2.5.
Encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup,
MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip
olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
52 / 112
8.2.6.
Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1 (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
8.2.7.
Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (pass-through)
sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
8.2.8.
Encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait TV ses sinyallerine
otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet encoder cihazı, giriş video
sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif
edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve cinsinden gecikme ayar
özelliğine sahip olacaktır.
8.2.9.
Encoder cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen BISS (Basic
Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme
modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin girilmesi
cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
8.2.10. Encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri
üretecektir.
8.2.11. Encoder cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT (Program Map Table) ve
PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
8.2.12. Encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış portuna sahip
olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI bölücü
kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
8.2.13. Encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet Protocol)
paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE (gigabit
ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
8.2.14. Encoder cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
53 / 112
8.2.15. Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
8.2.16. Encoder cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
8.3.
DVB-S/S2 MODÜLATÖR CİHAZI
8.3.1.
Modülatör cihazı DVB-S
(EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
L band çıkış frekans ayar aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası
L band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
L band çıkış seviyesi
: minimum 0 dBm
L band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
L band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı L band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-8/24 hour (hr)
Zamana bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı L band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
8.3.2.
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
L band çıkış konnektor tipi ve empedansı
: SMA veya N tipi (dişi), 50 Ω
ASI stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet ASI copper (BNC dişi, 75 Ω)
IP stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet GbE IP (RJ-45)
Modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör
portuna sahip olacaktır.
54 / 112
8.3.3.
Modülatör cihazı L band çıkış sinyal seviyesi, cihazın menüsünden ayarlanabilir yapıda
olacaktır. Cihaza ait L band çıkış seviyesi, bu ihale kapsamında satın alınacak olan L band
özellikli yedekleme ünitesi araya girme kaybı ile 400W outdoor HPA cihazları arasındaki 100
mt. L band kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile minimum 70 dB HPA dar sinyal kazancı
değerleri göz önüne alınarak modülatör cihazı ile outdoor HPA cihazları çıkışında herhangi bir
gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA
cihazını minimum 350 Watt flanş çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır.
8.3.4.
4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör setinin birlikte kullanılacağı
400W outdoor HPA cihazı içerisine yerleştirilecek olan blok up-converter (BUC) ünite veya
modülünün enerji beslemesinin, 400W outdoor HPA cihazı içerisinden yapılacak olması
nedeniyle, 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör seti içerisinde yer
alan modülatör cihazı L band çıkışından, söz konusu BUC’u çalıştıracak DC besleme gerilimi
gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Teklif edilecek modülatör cihazı, L band çıkışından
DC gerilim gönderme özelliğine sahipse ve söz konusu DC gerilimi L band çıkışlı modülatör
cihazı menüsünden açılıp kapatılabilir yapıda olsa bile, cihaza ait DC gerilim çıkışının
yanlışlıkla açılıp outdoor HPA cihazı içindeki BUC’a zarar verilmesinin önüne geçmek
amacıyla modülatör cihazının çıkış gerilim ve seviye değerlerine dayanıklı yapıda 1 adet DC
kesici teklif edilecektir. Söz konusu DC kesicinin fiyatı cihazın fiyatına dahil edilecektir.
8.3.5.
İşletme ve kullanım kolaylığı açısından, uydu up-link frekansı (13.75-14.5 GHz aralığındaki
uyduya çıkış frekansı), 400W outdoor HPA cihazı içerisinde bulunacak olan BUC’un 12.8
GHz değerindeki lokal osilatör (LO) frekansı dikkate alınarak veya LO frekansı önceden
ayarlanarak, herhangi bir ek hesaplama ve çevirme işlemine gerek olmaksızın doğrudan
modülatör cihazı üzerinden ayarlanabilmelidir.
8.3.6.
400W outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak sağlanacaktır. Şayet teklif edilecek
modülatör cihazı, standart konfigürasyonu içerisinde L band çıkışı üzerinden 10 MHz referans
sinyal gönderme özelliğine sahipse, modülatör cihazına ait 10 MHz referans sinyali menüden
açılıp kapatılabilir yapıda olacaktır. L band çıkışı üzerinden sürekli olarak 10 MHz referans
sinyal gönderme özelliğine sahip modülatör cihazı teklif edilmeyecektir.
8.3.7.
Modülatör cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
8.3.8.
Modülatör cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
8.3.9.
Modülatör cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
55 / 112
9.
L BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
İstekli tarafından 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör
setleri için, sırasıyla 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı tümleşik encoder ve
modülatör cihazı teklif edilmesi durumunda, teklif edilecek L band özelikli yedekleme ünitesi
teknik şartnamenin 9.1.maddesinde belirtilen teknik özellikleri karşılayacak ve teknik
şartnamenin 9.1. maddesine cevap verilecektir.
İstekli tarafından 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı encoder ve modülatör
setleri için, sırasıyla ayrık yapıda 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli encoder cihazı ve
DVB-S/S2 modülatör cihazı teklif edilmesi durumunda, teklif edilecek L band özelikli
yedekleme ünitesi teknik şartnamenin 9.2. maddesinde belirtilen
teknik özellikleri
karşılayacak ve teknik şartnamenin 9.2. maddesine cevap verilecektir.
İstekli tarafından teklif edilen L band özellikli yedekleme ünitesinin hangi sistem yapısına göre
teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen sistem yapısı
için de “bu maddeye teklif verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
9.1.
L BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
(TÜMLEŞİK ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZLARININ YEDEKLENMESİ İÇİN )
9.1.1.
1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 2 adet 8 stereo ve 2 adet 4 stereo ses iletim
özellikli tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait L band çıkış sinyalleri, en az 2 adet L
band giriş portuna sahip ve araya girme kaybı (insertion loss) maksimum 6 dB olan L band
özellikli iki farklı yedekleme ünitesine uygulanacaktır (Bundan sonra bu madde altında 8
stereo ve 4 stereo ses iletim özelikli tümleşik encoder ve modülatör cihazları yerine kısaca
tümleşik encoder ve modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır). Söz konusu yedekleme ünitesi
üzerinden sistemde yer alan 2 adet tümleşik encoder ve modülatör cihazından herhangi birisi
çıkış yoluna gidecek asıl cihaz, diğer cihaz ise yedek cihaz olarak L band özellikli yedekleme
ünitesi ön panelinden manuel olarak ayarlanabilmelidir. Dolayısıyla söz konusu ünite üzerinde
tümleşik encoder ve modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği yanı sıra cihazları
manuel anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir.
9.1.2.
L band özellikli yedekleme ünitesinin çıkışında, çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve
modülatör olarak konfigüre edilen tümleşik encoder ve modülatör cihazına ait L band çıkış
sinyali olacaktır. Söz konusu yedekleme ünitesi, çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve
modülatör cihazına ait L band çıkış sinyalinin 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan
400W outdoor HPA cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az
3 (üç) adet L band çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark maksimum ±1 dB)
veya yedekleme ünitesine ait L band çıkış sinyali 1:3 L band splitter (bölücü) ile 3 (üç) adet L
56 / 112
band sinyaline bölünecektir (çıkış portları arasındaki fark maks. ±1 dB). Şayet L band bölücü
kullanılacaksa teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. Her iki durum
için, gerektiğinde monitör amaçlı kullanılacak 3. L band çıkış portları 50  tıkaç ile
kapatılacaktır.

Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı
: N tipi dişi (geçiş adaptörü kullanılabilir), 50 

Çalışma frekans aralığı
: 950 ile 2150 MHz aralığını kapsayacak

Araya girme kaybı (insertion loss)
: maksimum 6 dB
9.1.3.
1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan ve çıkış yoluna giden tümleşik encoder ve
modülatör cihazının ve yedekleme modunun seçimi (otomatik veya manual); L band özellikli
yedekleme ünitesi üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak kontrol ve izleme sistemi
içerisinde teklif edilecek bilgisayara kurulacak olan kontrol programı veya yedekleme
ünitesinin sahip olacağı web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından yapılacaktır.
9.1.4.
Çıkış yoluna giden ve yedekte bekleyen tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının durum
bilgisi, L band özellikli yedekleme ünitesi ile söz konusu yedekleme ünitesinin uzaktan kontrol
ve görüntülenme işlemini yerine getiren kontrol programı veya web arayüzü üzerinden bir
bakışta görülebilir yapıda olacaktır. Otomatik ve manual cihaz anahtarlama işlemleri sonrası
çıkış yoluna giden asıl ve yedek tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait durum bilgisi,
yedekleme ünitesi kontrol programı veya web arayüzü ve yedekleme ünitesi ön paneli
üzerinde herhangi bir operatör müdahalesi olmaksızın birebir aynı konumda olacak şekilde
otomatik konfigüre edilmelidir.
9.1.5.
Çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinde aşağıda detayları
belirtilen arıza durumları ortaya çıktığı zaman sağlam olarak yedekte bekleyen tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, L band özellikli yedekleme ünitesi tarafından otomatik olarak
(otomatik anahtarlama modu seçiliyken) çıkışa seçilecektir.
-
Tümleşik encoder ve modülatör cihazının L band çıkış sinyalinde kesintiye sebebiyet versin
veya vermesin ancak yayın iletiminde kesintiye sebebiyet veren yazılımsal ve donanımsal
arızalar,
-
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma sıcaklık
aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışma durumunu etkilemesi,
-
Tümleşik encoder ve modülatör cihazının giriş ve çıkış sinyallerini işleyen, cihaz içerisindeki
modül, kart veya donanımların arızalanması,
-
Cihazın enerji besleme ünitesinin arızalanması.
57 / 112
9.1.6.
Çıkış yoluna gitmekte iken arızalan ve otomatik cihaz anahtarlama işlemi sonrası, yedek
cihaz konumuna geçen tümleşik encoder ve modülatör cihazının arızası kendiliğinden veya
operatör tarafından giderilmiş olsa dahi, otomatik anahtarlama modu aktifken yayın iletim
trafiği, yedekleme öncesindeki konuma kesinlikle geri dönmeyecektir. Arızası düzelen ve
normal olarak çalışan tümleşik encoder ve modülatör cihazı, yedek cihaz olarak hazırda
bekleyecektir.
9.1.7.
L band özellikli yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması
veya devre dışı kalması durumunda uydu up-link sistemi içerisinde yer alan tümleşik encoder
ve modülatör cihazları dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır.
9.1.8.
L band özellikli yedekleme ünitesi çift enerji beslemesine (dual power supply) sahip olacaktır.
9.2.
L BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
( AYRIK MODÜLATÖR CİHAZLARININ YEDEKLENMESİ İÇİN)
1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli L
band çıkışlı encoder ve modülatör setleri içerisinde yer alan 2 adet DVB-S/S2 modülatör
cihazlarının L band çıkış sinyalleri, en az 2 adet L band giriş portuna sahip ve araya girme
kaybı (insertion loss) maksimum 6 dB olan L band özellikli iki farklı yedekleme ünitesine
uygulanacaktır (Bundan sonra bu madde altında 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özelikli
encoder ve modülatör seti içerisinde yer alan ayrık yapıdaki DVB-S/S2 cihazları yerine
modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır). DVB-S/S2 modülatör cihazı öncesinde yer alan 8
stereo ses iletim özelikli encoder cihazları için herhangi bir yedekleme ünitesi teklif
edilmeyecektir. Söz konusu yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet modülatör
cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl cihaz, diğer cihaz ise yedek cihaz olarak L
band özellikli yedekleme ünitesi ön panelinden manuel olarak ayarlanabilmelidir. Dolayısıyla
söz konusu ünite üzerinde modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği yanı sıra
cihazları manuel anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir.
9.2.1. L band özellikli yedekleme ünitesinin çıkışında, çıkış yoluna giden asıl modülatör olarak
konfigüre edilen modülatör cihazına ait L band çıkış sinyali olacaktır. Söz konusu yedekleme
ünitesi, çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazına ait L band çıkış sinyalinin 1+1 sistem
konfigürasyonunda yedekli çalışan 400W outdoor HPA cihazlarına uygulanabilmesini teminen
birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet L band çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları
arasındaki fark maksimum ±1 dB) veya yedekleme ünitesine ait L band çıkış sinyali 1:3 L
band splitter (bölücü) ile 3 (üç) adet L band sinyaline bölünecektir (çıkış portları arasındaki
fark maks. ±1 dB). Şayet L band bölücü kullanılacaksa teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik
58 / 112
özellikleri karşılayacaktır. Her iki durum için, gerektiğinde monitör amaçlı kullanılacak 3. L
band çıkış portları 50  tıkaç ile kapatılacaktır.

Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı
: N tipi dişi (geçiş adaptörü kullanılabilir), 50 

Çalışma frekans aralığı
: 950 ile 2150 MHz aralığını kapsayacak

Araya girme kaybı (insertion loss)
: maksimum 6 dB
9.2.2. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan ve çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazının
ve yedekleme modunun seçimi (otomatik veya manual); L band özellikli yedekleme ünitesi
üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak kontrol ve izleme sistemi içerisinde teklif
edilecek bilgisayara kurulacak olan kontrol programı veya yedekleme ünitesinin sahip olacağı
web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından yapılacaktır.
9.2.3. Çıkış yoluna giden ve yedekte bekleyen modülatör cihazlarının durum bilgisi, L band özellikli
yedekleme ünitesi ile söz konusu yedekleme ünitesinin uzaktan kontrol ve görüntülenme
işlemini yerine getiren kontrol programı veya web arayüzü üzerinden bir bakışta görülebilir
yapıda olacaktır. Otomatik ve manual cihaz anahtarlama işlemleri sonrası çıkış yoluna giden
asıl ve yedek modülatör cihazlarına ait durum bilgisi, yedekleme ünitesi kontrol programı veya
web arayüzü ve yedekleme ünitesi ön paneli üzerinde herhangi bir operatör müdahalesi
olmaksızın birebir aynı konumda olacak şekilde otomatik konfigüre edilmelidir.
9.2.4. Çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazı üzerinde aşağıda detayları belirtilen arıza durumları
ortaya çıktığı zaman sağlam olarak yedekte bekleyen modülatör cihazı, L band özellikli
yedekleme ünitesi tarafından otomatik olarak (otomatik anahtarlama modu seçiliyken) çıkışa
seçilecektir.
-
DVB-S/S2 modülatör cihazı girişindeki MPEG-2 TS ASI veya IP (menü seçimine bağlı olarak)
sinyalinin kesilmesi veya standartlar dışında olması (kablo veya ASI/IP sinyalini işleyen
devrelerden kaynaklanan arıza sebebiyle),
-
Modülatör cihazı üzerinde aşırı MPEG-2 TS veri akışı oluşması (overflow),
-
Modülatör cihazının L band çıkış sinyalinde kesintiye sebebiyet versin veya vermesin ancak
yayın iletiminde kesintiye sebebiyet veren yazılımsal ve donanımsal arızalar,
-
Modülatör cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma sıcaklık aralığının dışına çıkması ve
bu durumun cihazın normal çalışma durumunu etkilemesi,
-
Modülatör cihazının giriş ve çıkış sinyallerini işleyen, cihaz içerisindeki modül, kart veya
donanımların arızalanması,
-
Modülatör cihazının enerji besleme ünitesinin arızalanması.
59 / 112
9.2.5. Çıkış yoluna gitmekte iken arızalan ve otomatik cihaz anahtarlama işlemi sonrası, yedek
cihaz konumuna geçen modülatör cihazının arızası kendiliğinden veya operatör tarafından
giderilmiş olsa dahi, otomatik anahtarlama modu aktifken yayın iletim trafiği, yedekleme
öncesindeki konuma kesinlikle geri dönmeyecektir. Arızası düzelen ve normal olarak çalışan
modülatör cihazı, yedek cihaz olarak hazırda bekleyecektir.
9.2.6. L band özellikli yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması
veya devre dışı kalması durumunda uydu up-link sistemi içerisinde yer alan modülatör
cihazları dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır.
9.2.7. L band özellikli yedekleme ünitesi çift enerji beslemesine (dual power supply) sahip olacaktır.
10.
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ IF BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
İstekliler bu ihale kapsamında 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve
modülatör seti için;
Madde 10.1.’de teknik özellikleri belirtilen birbirinden bağımsız toplam 2 adet 8 stereo ses
iletim özellikli IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edebilecekleri gibi
Madde 10.2. ve 10.3’de teknik özellikleri belirtilen birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki
diğer cihazlardan ayrı cihaz kasalarına yerleştirilmiş toplam 2 set, 8 stereo ses iletim özellikli
encoder ve DVB-S/S2 modülator cihazlarını ayrı olarak da teklif edebilirler.
Her bir durum için teklif edilecek cihazların teknik özellikleri ilgili maddelerde belirtilmiştir.
Hangi cihazın teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen
cihaz için de “bu maddeye teklif verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
10.1.
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ IF BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZI
10.1.1. Teklif edilecek 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı 2 adet tümleşik encoder ve
modülatör cihazının (encoder ve modülatör cihaz veya kart veya modülleri aynı cihaz kasası
içerisine yerleştirilmiş tümleşik yapıda olacak şekilde), aşağıda detayları belirtilen ve cihazın
menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına karşılık
gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda
çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video
data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 8 stereo ses iletim özelikli IF
band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde
altında 8 stereo ses iletim özelikli IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı yerine
kısaca tümleşik encoder ve modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır).
60 / 112

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
10.1.2. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet
HD/SD-SDI video girişine sahip olacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki tek bir fiziksel
ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü üzerinden encoder
cihazına uygulanacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, video giriş portu/portlarından
uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya operatör
tarafından menüden seçilebilmelidir. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına uygulanacak
HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip olacaklardır.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
61 / 112
10.1.3. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed
edilmiş) SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M
standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini
donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 8 (sekiz)
adet stereo embed ses iletilecektir.
10.1.4.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 8 (sekiz) adet
AES/EBU dijital audio (ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
10.1.5. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini
karşılayacak olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik
değerlere sahip olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
10.1.6.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
Digital 5.1 (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak
iletecektir.
10.1.7.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
E (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
10.1.8.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait
TV ses sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, giriş video sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak
senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya
resim çerçeve cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
10.1.9.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen
BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS
şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin
girilmesi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
62 / 112
10.1.10. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test
sinyalleri üretecektir.
10.1.11. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT
(Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın
menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
10.1.12. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet
ASI çıkış portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse,
1:2 ASI bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
10.1.13. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin,
IP (Internet Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45
GbE (gigabit ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
10.1.14. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2 (EN302307) standart
gereklerini karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation)
olacaktır. Teklif edilecek tümleşik encoder modülatör cihazı, aşağıdaki teknik özellikleri
karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
IF band çıkış frekans ayar aralığı
: 50 ile 180 MHz arası
IF band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
IF band çıkış seviye ayar aralığı
: -20 dBm ile 0 dBm arası
IF band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
IF band iletim modları(seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
63 / 112
•
•
•
•
•
•
Zamana bağlı IF band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-7/24 hour (hr) (140 MHz’de)
Zamana bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
IF band çıkış konnektor tipi ve empedansı : BNC (dişi), 75 Ω
10.1.15. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, ön panel ve web browser arayüzü üzerinden kontrol
edilmeye uygun yapıda olacaktır.
10.1.16. Tümleşik
encoder
ve
modülatör
cihazı,
önceden
oluşturulan
farklı
konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en
az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
10.1.17. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, cihaz üzerindeki arıza ve alarm durumlarının
görüldüğü ön panelli gösterge ve ledlere sahip olacaktır.
10.1.18.
ANALOG AES/EBU AUDIO ÇEVİRİCİ
10.1.18.1. 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör cihazlarına uygulanacak ses
kaynaklarının cihaza giriş öncesi AES/EBU formatına dönüştürülebilmesi amacıyla aşağıda
detayları belirtilen 3 alternatif yapıdan herhangi birisine uygun analog AES/EBU (digital) audio
çevirici teklif edilecektir. Hangi yapı seçilirse seçilsin, teklif edilecek AES/EBU çeviricilerin
toplam fiyatı, 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti fiyatına
dahil edilecektir.
1-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 1 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 10 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
2-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 5 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
3-
Herbir çevirici 2 adet analog (2 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 6 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
64 / 112
10.1.18.2. Teklif edilecek çeviriciler ile 24 bit analog digital audio çevirimi (ADC) mümkün olacaktır.
10.1.18.3. Çevirici kasasının bağlanacağı rak konsolunun analog audio giriş CTP’sinde kullanılacak
konnektörler dengeli XLR-3 Pin, sayısal audio çıkış CTP’sinde kullanılacak konnektörler
AES3 arayüzü formatına uygun dengeli XLR-3 Pin tipte olacaktır. Aksi takdirde uygun
dönüştürücüler kullanılarak bu durum sağlanacaktır. Dönüştürücü kullanılacaksa teklifte
açıkça belirtilecektir.
10.1.18.4. Harici senkronlama için herbir çevirici kartına özel veya kasaya monteli çevirici kartlarına kasa
içerisinden dağıtımı yapılmış ortak referans girişi olacaktır.
10.1.18.5. Analog AES/EBU çeviriciden audio kanalları seviye ayarlarını yapmak mümkün olmalıdır.
10.1.18.6. Çevirici kartı, SNMP, web browser veya benzeri protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir.
Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, çevirici kartın kontrolü için geliştirilen ve yüklenici
tarafından sağlanacak yazılım veya web browser arayüzü üzerinden yapılabilinir.
10.1.18.7. İçerisine çevirici kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19” raka monte edilebilen çevirici
kasası veya kasaları, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına (dual power supply) sahip
olacaktır.
Satın alınacak çeviricilerin içine yerleştireceği cihaz kasası için mevcut cihaz rack dolaplarında
yer olmadığından çevirici kasası boyutlarında 1 adet cihaz rack dolabı teklif edilecektir.
10.2.
8 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ ENCODER CİHAZI
10.2.1.
Teklif edilecek 8 stereo ses iletim özellikli encoder cihazının, aşağıda detayları belirtilen ve
cihazın menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına
karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate)
modda çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst
sınır video data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 8 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde altında 8 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı yerine kısaca encoder cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
65 / 112
10.2.2.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet HD/SD-SDI video girişine
sahip olacaktır. Encoder cihazına uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri,
encoder kasasındaki tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş
konnektörü üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır. Encoder cihazı, video giriş
portu/portları üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik
algılayabilmeli veya operatör tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Encoder cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip
olacaklardır.
Encoder cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Encoder cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
10.2.3. Encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed edilmiş) SMPTE 292M
standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M standardında audio bindirilmiş,
SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini donanımsal ve yazılımsal olarak
iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 8 (sekiz) adet stereo embed ses
iletilecektir.
66 / 112
10.2.4.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 8 (sekiz) adet AES/EBU dijital audio
(ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
10.2.5. Encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup,
MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip
olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
10.2.6. Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1 (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
10.2.7. Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (pass-through)
sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
10.2.8. Encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait TV ses sinyallerine
otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet encoder cihazı, giriş video
sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif
edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve cinsinden gecikme ayar
özelliğine sahip olacaktır.
10.2.9. Encoder cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen BISS (Basic
Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme
modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin girilmesi
cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
10.2.10. Encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri
üretecektir.
10.2.11. Encoder cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT (Program Map Table) ve
PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
67 / 112
10.2.12. Encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış portuna sahip
olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI bölücü
kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
10.2.13. Encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet Protocol)
paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE (gigabit
ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
10.2.14. Encoder cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
10.2.15. Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
10.2.16. Encoder cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
10.2.17.
ANALOG AES/EBU AUDIO ÇEVİRİCİ
10.2.17.1. 8 stereo ses iletim özellikli encoder cihazlarına uygulanacak ses kaynaklarının cihaza giriş
öncesi AES/EBU formatına dönüştürülebilmesi amacıyla aşağıda detayları belirtilen 3
alternatif yapıdan herhangi birisine uygun analog AES/EBU (digital) audio çevirici teklif
edilecektir. Hangi yapı seçilirse seçilsin, teklif edilecek AES/EBU çeviricilerin toplam fiyatı, 8
stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti fiyatına dahil edilecektir.
1-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 1 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 10 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
2-
Herbir çevirici 1 adet analog (1 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 5 adet analog
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
3-
Herbir çevirici 2 adet analog (2 stereo ses çifti) balans audio giriş ve en az 2 adet AES/EBU
digital audio çıkışına sahip olacak şekilde kart veya frame yapısında toplam 6 adet analog
68 / 112
AES/EBU çevirici (2 set 8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör seti
için) teklif edilecektir.
10.2.17.2. Teklif edilecek çeviriciler ile 24 bit analog digital audio çevirimi (ADC) mümkün olacaktır.
10.2.17.3. Çevirici kasasının bağlanacağı rak konsolunun analog audio giriş CTP’sinde kullanılacak
konnektörler dengeli XLR-3 Pin, sayısal audio çıkış CTP’sinde kullanılacak konnektörler
AES3 arayüzü formatına uygun dengeli XLR-3 Pin tipte olacaktır. Aksi takdirde uygun
dönüştürücüler kullanılarak bu durum sağlanacaktır. Dönüştürücü kullanılacaksa teklifte
açıkça belirtilecektir.
10.2.17.4. Harici senkronlama için herbir çevirici kartına özel veya kasaya monteli çevirici kartlarına kasa
içerisinden dağıtımı yapılmış ortak referans girişi olacaktır.
10.2.17.5. Analog AES/EBU çeviriciden audio kanalları seviye ayarlarını yapmak mümkün olmalıdır.
10.2.17.6. Çevirici kartı, SNMP, web browser veya benzeri protokollerle uzaktan kontrol edilebilmelidir.
Söz konusu uzaktan kontrol işlemleri, çevirici kartın kontrolü için geliştirilen ve yüklenici
tarafından sağlanacak yazılım veya web browser arayüzü üzerinden yapılabilinir.
10.2.17.7. İçerisine çevirici kartları yerleştirilmiş olarak teklif edilecek 19” raka monte edilebilen çevirici
kasası veya kasaları, kasa üzerinde yerleşik yedekli güç kaynağına (dual power supply) sahip
olacaktır.
Satın alınacak söz konusu çeviricilerin içine yerleştireceği cihaz kasası için mevcut cihaz rack
dolaplarında yer olmadığından çevirici kasası boyutlarında 1 adet cihaz rack dolabı teklif
edilecektir.
10.3.
DVB-S/S2 MODÜLATÖR CİHAZI
10.3.1. Modülatör cihazı DVB-S
(EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
IF band çıkış frekans ayar aralığı
: 50 ile 180 MHz arası
IF band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
IF band çıkış seviye ayar aralığı
: -20 dBm ile 0 dBm arası
IF band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
69 / 112
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
IF band iletim modları (seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı IF band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-7/24 hour (hr) (140 MHz’de)
Zamana bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
IF band çıkış konnektor tipi ve empedansı : BNC (dişi), 50 Ω
ASI stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet ASI copper (BNC dişi, 75 Ω)
IP stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet GbE IP (RJ-45)
10.3.2. Modülatör cihazı, hem ön panel hem de web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
10.3.3. Modülatör cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
10.3.4. Modülatör cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
11.
4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ IF BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR SETİ
İstekliler bu ihale kapsamında 4 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve
modülatör seti için;
Madde 11.1.’de teknik özellikleri belirtilen birbirinden bağımsız toplam 2 adet 4 stereo ses
iletim özellikli IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edebilecekleri gibi
Madde 11.2. ve 11.3’de teknik özellikleri belirtilen birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki
diğer cihazlardan ayrı cihaz kasalarına yerleştirilmiş toplam 2 set, 4 stereo ses iletim özellikli
encoder ve DVB-S/S2 modülator cihazlarını ayrı olarak da teklif edebilirler.
Her bir durum için teklif edilecek cihazların teknik özellikleri ilgili maddelerde belirtilmiştir.
Hangi cihazın teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen
cihaz için de “bu maddeye teklif verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
70 / 112
11.1. 4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ IF BAND ÇIKIŞLI ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZI
11.1.1. Teklif edilecek 4 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı 2 adet tümleşik encoder ve
modülatör cihazı (encoder ve modülatör cihaz veya kart veya modülleri aynı cihaz kasası
içerisine yerleştirilmiş tümleşik yapıda olacak şekilde), aşağıda detayları belirtilen ve cihazın
menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına karşılık
gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate) modda
çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video
data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 4 stereo ses iletim özelikli IF
band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde
altında 4 stereo ses iletim özelikli IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör cihazı yerine
kısaca tümleşik encoder ve modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
11.1.2. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet
HD/SD-SDI video girişine sahip olacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, encoder kasasındaki tek bir fiziksel
ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş konnektörü üzerinden encoder
cihazına uygulanacaktır. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, video giriş portu/portları
üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik algılayabilmeli veya
operatör tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Tümleşik encoder ve modülatör cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip
olacaklardır.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps
71 / 112

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
11.1.3. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed
edilmiş) SMPTE 292M standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M
standardında audio bindirilmiş, SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini
donanımsal ve yazılımsal olarak iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 4 (dört)
adet stereo embed ses iletilecektir.
11.1.4.
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4 (dört) adet
AES/EBU dijital audio (ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
11.1.5. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini
karşılayacak olup, MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik
değerlere sahip olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
11.1.6. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
Digital 5.1 (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak
iletecektir.
72 / 112
11.1.7. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine
embedded olarak gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby
E (pass-through) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
11.1.8. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait
TV ses sinyallerine otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, giriş video sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak
senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya
resim çerçeve cinsinden gecikme ayar özelliğine sahip olacaktır.
11.1.9. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen
BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS
şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin
girilmesi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
11.1.10. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test
sinyalleri üretecektir.
11.1.11. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT
(Program Map Table) ve PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın
menüsünden operatör tarafından girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
11.1.12. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet
ASI çıkış portuna sahip olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse,
1:2 ASI bölücü kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
11.1.13. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin,
IP (Internet Protocol) paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45
GbE (gigabit ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
11.1.14. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, DVB-S (EN300421) ve DVB-S2 (EN302307) standart
gereklerini karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation)
olacaktır. Tümleşik encoder modülatör cihazı, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
IF band çıkış frekans ayar aralığı
: 50 ile 180 MHz arası
IF band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
IF band çıkış seviye ayar aralığı
: -20 dBm ile 0 dBm arası
73 / 112
•
•
•
IF band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
•
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
•
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
IF band iletim modları (seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı IF band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-7/24 hour (hr) (140 MHz’de)
Zamana bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
IF band çıkış konnektor tipi ve empedansı : BNC (dişi), 75 Ω
11.1.15. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden
kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır.
11.1.16. Tümleşik
encoder
ve
modülatör
cihazı,
önceden
oluşturulan
farklı
konfigürasyon
parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en
az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
11.1.17. Tümleşik encoder ve modülatör cihazı, cihaz üzerindeki arıza ve alarm durumlarının
görüldüğü ön panelli gösterge ve ledlere sahip olacaktır.
11.2. 4 STEREO SES İLETİM ÖZELLİKLİ ENCODER CİHAZI
11.2.1. Teklif edilecek 4 stereo ses iletim özellikli encoder cihazı, aşağıda detayları belirtilen ve
cihazın menüsünden seçilebilir video giriş, MPEG video kodlama standart ve formatlarına
karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR (Constant Bit Rate)
modda çalışması ve kodlama yapması gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst
sınır video data rate değerlerinde video sinyallerini kodlama özelliğine sahip 4 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı teklif edilebilir (Bundan sonra bu madde altında 4 stereo ses
iletim özelikli encoder cihazı yerine kısaca encoder cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası
74 / 112

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 1 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:[email protected] (10 bit) : 5 ile 40 Mbps arası
11.2.2. Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 1 (bir) adet HD/SD-SDI video girişine
sahip olacaktır. Encoder cihazına uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri,
encoder kasasındaki tek bir fiziksel ortak giriş konnektörü üzerinden veya iki ayrı fiziksel giriş
konnektörü üzerinden encoder cihazına uygulanacaktır. Encoder cihazı, video giriş
portu/portları üzerinden uygulanan, HD-SDI ve SD-SDI video sinyallerini otomatik
algılayabilmeli veya operatör tarafından menü üzerinden seçilebilmelidir. Encoder cihazına
uygulanacak HD-SDI ve SD-SDI video giriş sinyalleri, aşağıdaki teknik karakteristiklere sahip
olacaklardır.
Encoder cihazı HD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

HD digital arayüz formatı
: SMPTE 292M (1.485 Gbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı
: ≥ 15 dB

Konnektor tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

Desteklenen video formatları
: seçilebilir 1080i ve 720p

Çerçeve hızları (frame rate)
: seçilebilir 1080i @ 25 fps ve 720p @ 50 fps

Desteklenen video çözünürlükleri
: 1080i x 1920 @ 25 fps ve 720p x 1280 @ 50 fps

Görüntü oranı
: 16:9

HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 100 metre mesafede, cihaz
girişlerine uygulanacak HD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
Encoder cihazı SD-SDI video giriş sinyali teknik özellikleri:

SD digital arayüz formatı
: SMPTE 259M-C (270 Mbit/sn)

Giriş seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Geri dönüş kaybı (return loss)
: ≥ 15 dB

Desteklenen video çözünürlükleri
: 576i x 720 @ 25 fps

Görüntü oranı
: seçilebilir 4:3 ve 16:9

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC(dişi), 75 Ω

SD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak, en az 200 metre mesafede cihaz
girişlerine uygulanacak SD-SDI sinyalini sorunsuz olarak iletecektir.
75 / 112
11.2.3. Encoder cihazı; SMPTE 299M standartında audio bindirilmiş (embed edilmiş) SMPTE 292M
standartlarındaki HD-SDI video sinyalini ve SMPTE 272M standardında audio bindirilmiş,
SMPTE 259M-C standardındaki SD-SDI video sinyallerini donanımsal ve yazılımsal olarak
iletebilecektir. HD/SD-SDI video sinyalleri için en az 4(dört) adet stereo embed ses iletilecektir.
11.2.4.
Encoder cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4 (dört) adet AES/EBU dijital audio
(ses) girişine sahip olacaktır.

AES/EBU audio ara yüzü
: EBU Tech. 3250 Spec. karşılayacaktır.

Empedans
: 110  balanced veya 75  unbalanced

Konnektör tipi
: XLR–3 (110  için) veya BNC (75  için)
11.2.5. Encoder cihazı, MPEG-1 LayerII audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup,
MPEG-1 LayerII audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip
olacaktır.

Audio örnekleme aralığı
: 48 kHz (başka seçim varsa belirtilecektir)

Desteklenen audio kodlama modları
: seçilebilir mono, stereo, dual mono

Audio data rate (dual mono ve stereo için) : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn
11.2.6. Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby Digital 5.1 (passthrough) sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
11.2.7. Encoder cihazı, girişine uygulanan HD-SDI video sinyali içerisine embedded olarak
gömülmüş olan ve harici olarak daha önce kodlanmış olan surround Dolby E (pass-through)
sesi standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletecektir.
11.2.8. Encoder cihazı, girişinden uygulanan HD/SD-SDI video sinyaline ait TV ses sinyallerine
otomatik dudak senkronizasyonu (lip sync) sağlayacaktır. Şayet encoder cihazı, giriş video
sinyaline ilişkin seslere otomatik olarak dudak senkronizasyonu sağlayamıyorsa, teklif
edilecek cihaz, dudak senkronizasyonu için ms veya resim çerçeve cinsinden gecikme ayar
özelliğine sahip olacaktır.
11.2.9. Encoder cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292’de belirtilen BISS (Basic
Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme
modları BISS mode 1 ve BISS-E olacaktır. Şifreleme modunun seçimi ve şifrenin girilmesi
cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır.
11.2.10. Encoder cihazı, test amaçlı kullanılmak amacıyla audio ve video test sinyalleri üretecektir.
76 / 112
11.2.11. Encoder cihazı, netwok (ağ) ve servis ismi ile video, audio, PMT (Program Map Table) ve
PCR (Program Clock Reference) PID değerlerinin cihazın menüsünden operatör tarafından
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
11.2.12. Encoder cihazı, aşağıda teknik detayları belirtilen en az 2 (iki) adet ASI çıkış portuna sahip
olacaktır. Şayet teklif edilen cihaz sadece 1 adet ASI çıkışa sahipse, 1:2 ASI bölücü
kullanılarak 2 adet ASI çıkış özelliği sağlanacaktır.

ASI çıkış arayüz standardı
: EN50083-9

Çıkış seviyesi
: 800 mV p.p ± %10

Konnektör tipi ve empedansı
: BNC (dişi), 75 Ω
11.2.13. Encoder cihazı, MPEG-2 Transport Stream (MPEG-2 TS) paketlerin, IP (Internet Protocol)
paketler içerisine sarmalandığı (encapsulation), en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE (gigabit
ethernet) IP çıkış portuna sahip olacaktır.
11.2.14. Encoder cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
11.2.15. Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
11.2.16. Encoder cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
11.3.
DVB-S/S2 MODÜLATÖR CİHAZI
11.3.1. Modülatör cihazı DVB-S
(EN300421) ve DVB-S2
(EN302307) standart gereklerini
karşılayacak olup, DVB-S2 iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır.
Teklif edilecek cihaz, aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
Modülasyon standart ve tipleri
: DVB-S QPSK ve DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK
IF band çıkış frekans ayar aralığı
: 50 ile 180 MHz arası
IF band frekans adım ayar aralığı
: maksimum 1 kHz
IF band çıkış seviye ayar aralığı
: -20 dBm ile 0 dBm arası
IF band çıkış seviye adım ayar aralığı
: maksimum 0.1 dB
DVB-S hata düzeltme (FEC)
: QPSK için seçilebilir ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 LDPC hata düzeltme (Inner FEC) : 8 PSK için seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16 APSK için seçilebilir 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•
•
DVB-S2 dış kodlama
: BCH kodlaması
DVB-S2 FEC frame tipi
: seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit
77 / 112
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için)
: menüden açılıp, kapatılabilir yapıda (DVB-S2)
DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%
DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%
DVB-S ve DVB-S2 için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn arası
Symbol rate adım ayar aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn
IF band iletim modları (seçilebilir)
: taşıyıcı açık kapalı, modülasyon açık/kapalı
Zamana bağlı IF band frekans kararlılığı
: maksimum ± 5x10-7/24 hour (hr) (140 MHz’de)
Zamana bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.5 dB/24 hr (sabit sıcaklıkta,30 dk sonra)
Sıcaklığa bağlı IF band kazanç kararlılığı
: maks.± 0.75 dB (sabit giriş seviye, 0 ile 50o arası)
Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak
Sinyale bağlı (signal related) spurious çıkışı: maks. -60 dBc/4 kHz@(0 dBm çıkış seviyesinde)
IF band çıkış konnektor tipi ve empedansı : BNC (dişi), 50 Ω
ASI stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet ASI copper (BNC dişi, 75 Ω)
IP stream giriş arayüzü
: seçilebilir 2 adet GbE IP (RJ-45)
11.3.2. Modülatör cihazı, hem ön panel hemde web browser arayüzü üzerinden kontrol edilmeye
uygun yapıda olacaktır.
11.3.3. Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi için en az 10 farklı konumlu
hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
11.3.4. Encoder cihazı, arıza ve alarm durumlarının görüldüğü ledlere sahip olacaktır.
12.
IF BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
İstekli tarafından 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör
setleri için, sırasıyla 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı tümleşik encoder
ve modülatör cihazı teklif edilmesi durumunda, teklif edilecek IF band özelikli yedekleme
ünitesi teknik şartnamenin 12.1.maddesinde belirtilen teknik özellikleri karşılayacak ve teknik
şartnamenin 12.1. maddesine cevap verilecektir.
İstekli tarafından 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı encoder ve modülatör
setleri için, sırasıyla ayrık yapıda 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli encoder cihazı ve
DVB-S/S2 modülatör cihazı teklif edilmesi durumunda, teklif edilecek IF band özelikli
yedekleme ünitesi teknik şartnamenin 12.2. maddesinde belirtilen teknik özellikleri
karşılayacak ve teknik şartnamenin 12.2. maddesine cevap verilecektir.
İstekli tarafından teklif edilen IF band özellikli yedekleme ünitesinin hangi sistem yapısına
göre teklif edildiği teknik şartnameye cevaplarda açıkça belirtilecek, teklif edilmeyen sistem
yapısı için de “bu maddeye teklif verilmemiştir” ibaresi konulacaktır.
78 / 112
12.1.
IF BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
(TÜMLEŞİK ENCODER ve MODÜLATÖR CİHAZLARININ YEDEKLENMESİ İÇİN )
12.1.1. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 2 adet 8 stereo ve 2 adet 4 stereo ses iletim
özellikli tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait IF band çıkış sinyalleri, en az 2 adet IF
band giriş portuna sahip ve araya girme kaybı (insertion loss) maksimum 6 dB olan IF band
özellikli iki farklı yedekleme ünitesine uygulanacaktır (Bundan sonra bu madde altında 8
stereo ve 4 stereo ses iletim özelikli tümleşik encoder ve modülatör cihazları yerine kısaca
tümleşik encoder ve modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır). Söz konusu yedekleme ünitesi
üzerinden sistemde yer alan 2 adet tümleşik encoder ve modülatör cihazından herhangi birisi
çıkış yoluna gidecek asıl cihaz, diğer cihaz ise yedek cihaz olarak IF band özellikli yedekleme
ünitesi ön panelinden manuel olarak ayarlanabilmelidir. Dolayısıyla söz konusu ünite üzerinde
tümleşik encoder ve modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği yanı sıra cihazları
manuel anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir.
12.1.2. IF band özellikli yedekleme ünitesinin çıkışında, çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve
modülatör olarak konfigüre edilen tümleşik encoder ve modülatör cihazına ait IF band çıkış
sinyali olacaktır. Söz konusu yedekleme ünitesi, çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve
modülatör cihazına ait IF band çıkış sinyalinin 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan
IF to Ku band indoor up-converter cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı
özelliklerde en az 3 (üç) adet IF band çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark
maksimum ±1 dB) veya yedekleme ünitesine ait IF band çıkış sinyali 1:3 IF band splitter
(bölücü) ile 3 (üç) adet IF band sinyaline bölünecektir (çıkış portları arasındaki fark maks. ±1
dB). Şayet IF band bölücü kullanılacaksa teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri
karşılayacaktır. Her iki durum için, gerektiğinde monitör amaçlı kullanılacak 3. IF band çıkış
portları 75  tıkaç ile kapatılacaktır.

Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı
: BNC dişi, 75 

Çalışma frekans aralığı
: 50 ile 180 MHz aralığını kapsayacak

Araya girme kaybı (insertion loss)
: maksimum 6 dB
12.1.3. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan ve çıkış yoluna giden tümleşik encoder ve
modülatör cihazının ve yedekleme modunun seçimi (otomatik veya manual); IF band özellikli
yedekleme ünitesi üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak kontrol ve izleme sistemi
içerisinde teklif edilecek bilgisayara kurulacak olan kontrol programı veya yedekleme
ünitesinin sahip olacağı web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından yapılacaktır.
12.1.4. Çıkış yoluna giden ve yedekte bekleyen tümleşik encoder ve modülatör cihazlarının durum
bilgisi, IF band özellikli yedekleme ünitesi ile söz konusu yedekleme ünitesinin uzaktan
79 / 112
kontrol ve görüntülenme işlemini yerine getiren kontrol programı veya web arayüzü üzerinden
bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır. Otomatik ve manual cihaz anahtarlama işlemleri
sonrası çıkış yoluna giden asıl ve yedek tümleşik encoder ve modülatör cihazlarına ait durum
bilgisi, yedekleme ünitesi kontrol programı veya web arayüzü ve yedekleme ünitesi ön paneli
üzerinde herhangi bir operatör müdahalesi olmaksızın birebir aynı konumda olacak şekilde
otomatik konfigüre edilmelidir.
12.1.5. Çıkış yoluna giden asıl tümleşik encoder ve modülatör cihazı üzerinde aşağıda detayları
belirtilen arıza durumları ortaya çıktığı zaman sağlam olarak yedekte bekleyen tümleşik
encoder ve modülatör cihazı, IF band özellikli yedekleme ünitesi tarafından otomatik olarak
(otomatik anahtarlama modu seçiliyken) çıkışa seçilecektir.
-
Tümleşik encoder ve modülatör cihazının IF band çıkış sinyalinde kesintiye sebebiyet versin
veya vermesin ancak yayın iletiminde kesintiye sebebiyet veren yazılımsal ve donanımsal
arızalar,
-
Tümleşik encoder ve modülatör cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma sıcaklık
aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışma durumunu etkilemesi,
-
Tümleşik encoder ve modülatör cihazının giriş ve çıkış sinyallerini işleyen, cihaz içerisindeki
modül, kart veya donanımların arızalanması,
-
Cihazın enerji besleme ünitesinin arızalanması.
12.1.6. Çıkış yoluna gitmekte iken arızalan ve otomatik cihaz anahtarlama işlemi sonrası, yedek
cihaz konumuna geçen tümleşik encoder ve modülatör cihazının arızası kendiliğinden veya
operatör tarafından giderilmiş olsa dahi, otomatik anahtarlama modu aktifken yayın iletim
trafiği, yedekleme öncesindeki konuma kesinlikle geri dönmeyecektir. Arızası düzelen ve
normal olarak çalışan tümleşik encoder ve modülatör cihazı, yedek cihaz olarak hazırda
bekleyecektir.
12.1.7. IF band özellikli yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması
veya devre dışı kalması durumunda uydu up-link sistemi içerisinde yer alan tümleşik encoder
ve modülatör cihazları dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır.
12.1.8. IF band özellikli yedekleme ünitesi çift enerji beslemesine (dual power supply) sahip olacaktır.
12.2.
IF BAND ÖZELLİKLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ
( AYRIK MODÜLATÖR CİHAZLARININ YEDEKLENMESİ İÇİN)
1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özellikli IF
band çıkışlı encoder ve modülatör setleri içerisinde yer alan 2 adet DVB-S/S2 modülatör
cihazlarının IF band çıkış sinyalleri, en az 2 adet IF band giriş portuna sahip ve araya girme
80 / 112
kaybı (insertion loss) maksimum 6 dB olan IF band özellikli iki farklı yedekleme ünitesine
uygulanacaktır (Bundan sonra bu madde altında 8 stereo ve 4 stereo ses iletim özelikli
encoder ve modülatör seti içerisinde yer alan ayrık yapıdaki DVB-S/S2 cihazları yerine
modülatör cihazı ifadesi kullanılacaktır). DVB-S/S2 modülatör cihazı öncesinde yer alan 8
stereo ses iletim özelikli encoder cihazları için herhangi bir yedekleme ünitesi teklif
edilmeyecektir. Söz konusu yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet modülatör
cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl cihaz, diğer cihaz ise yedek cihaz olarak
IF band özellikli yedekleme ünitesi ön panelinden manuel olarak ayarlanabilmelidir.
Dolayısıyla söz konusu ünite üzerinde modülatör cihazlarını otomatik anahtarlama özelliği
yanı sıra cihazları manuel anahtarlama özelliğinin de bulunması gerekmektedir.
12.2.1. IF band özellikli yedekleme ünitesinin çıkışında, çıkış yoluna giden asıl modülatör olarak
konfigüre edilen modülatör cihazına ait IF band çıkış sinyali olacaktır. Söz konusu yedekleme
ünitesi, çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazına ait IF band çıkış sinyalinin 1+1 sistem
konfigürasyonunda yedekli çalışan IF to Ku band indoor up-converter cihazlarına
uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet IF band çıkış
portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark maksimum ±1 dB) veya yedekleme
ünitesine ait IF band çıkış sinyali 1:3 IF band splitter (bölücü) ile 3 (üç) adet IF band sinyaline
bölünecektir (çıkış portları arasındaki fark maks. ±1 dB). Şayet IF band bölücü kullanılacaksa
teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. Her iki durum için,
gerektiğinde monitör amaçlı kullanılacak 3. IF band çıkış portları 75  tıkaç ile kapatılacaktır.

Giriş ve çıkış konnektör tipi ve empedansı
: BNC dişi, 75 

Çalışma frekans aralığı
: 50 ile 180 MHz aralığını kapsayacak

Araya girme kaybı (insertion loss)
: maksimum 6 dB
12.2.2. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan ve çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazının
ve yedekleme modunun seçimi (otomatik veya manual); IF band özellikli yedekleme ünitesi
üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak kontrol ve izleme sistemi içerisinde teklif
edilecek bilgisayara kurulacak olan kontrol programı veya yedekleme ünitesinin sahip olacağı
web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından yapılacaktır.
12.2.3. Çıkış yoluna giden ve yedekte bekleyen modülatör cihazlarının durum bilgisi, IF band özellikli
yedekleme ünitesi ile söz konusu yedekleme ünitesinin uzaktan kontrol ve görüntülenme
işlemini yerine getiren kontrol programı veya web arayüzü üzerinden bir bakışta görülebilir
yapıda olacaktır. Otomatik ve manual cihaz anahtarlama işlemleri sonrası çıkış yoluna giden
asıl ve yedek modülatör cihazlarına ait durum bilgisi, yedekleme ünitesi kontrol programı veya
web arayüzü ve yedekleme ünitesi ön paneli üzerinde herhangi bir operatör müdahalesi
olmaksızın birebir aynı konumda olacak şekilde otomatik konfigüre edilmelidir.
81 / 112
12.2.4. Çıkış yoluna giden asıl modülatör cihazı üzerinde aşağıda detayları belirtilen arıza durumları
ortaya çıktığı zaman sağlam olarak yedekte bekleyen modülatör cihazı, IF band özellikli
yedekleme ünitesi tarafından otomatik olarak (otomatik anahtarlama modu seçiliyken) çıkışa
seçilecektir.
-
DVB-S/S2 modülatör cihazı girişindeki MPEG-2 TS ASI veya IP (menü seçimine bağlı olarak)
sinyalinin kesilmesi veya standartlar dışında olması (kablo veya ASI/IP sinyalini işleyen
devrelerden kaynaklanan arıza sebebiyle),
-
Modülatör cihazı üzerinde aşırı MPEG-2 TS veri akışı oluşması (overflow),
-
Modülatör cihazının IF band çıkış sinyalinde kesintiye sebebiyet versin veya vermesin ancak
yayın iletiminde kesintiye sebebiyet veren yazılımsal ve donanımsal arızalar,
-
Modülatör cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma sıcaklık aralığının dışına çıkması ve
bu durumun cihazın normal çalışma durumunu etkilemesi,
-
Modülatör cihazının giriş ve çıkış sinyallerini işleyen, cihaz içerisindeki modül, kart veya
donanımların arızalanması,
-
Modülatör cihazının enerji besleme ünitesinin arızalanması.
12.2.5. Çıkış yoluna gitmekte iken arızalan ve otomatik cihaz anahtarlama işlemi sonrası, yedek
cihaz konumuna geçen modülatör cihazının arızası kendiliğinden veya operatör tarafından
giderilmiş olsa dahi, otomatik anahtarlama modu aktifken yayın iletim trafiği, yedekleme
öncesindeki konuma kesinlikle geri dönmeyecektir. Arızası düzelen ve normal olarak çalışan
modülatör cihazı, yedek cihaz olarak hazırda bekleyecektir.
12.2.6. IF band özellikli yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması
veya devre dışı kalması durumunda uydu up-link sistemi içerisinde yer alan modülatör
cihazları dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır.
12.2.7. IF band özellikli yedekleme ünitesi çift enerji beslemesine (dual power supply) sahip olacaktır.
13.
13.1.
400W OUTDOOR HPA CİHAZI
Teklif edilecek outdoor HPA cihazı, girişine uygulanan L band giriş sinyalini iletim yapılacak
uydu frekansına çıkarılabilmesini sağlayacak özelliklerde, HPA cihazına tümleşik yapıda, blok
up-converter (BUC) ünitesi veya modülüne sahip olacaktır. BUC ünitesi veya modülünün
enerji beslemesi, HPA cihazı içerisinden yapılacaktır. Outdoor HPA cihazları şasesinin (kasa)
dışına yerleştirilen, harici enerji girişine sahip BUC cihazı, ünite veya modülleri teklif
edilmeyecektir.
13.2.
Teklif edilecek outdoor HPA cihazının tüm çıkış güç seviye ayarları, HPA kontrol ünitesi ve
detayları 14.5. maddesindeki koşullar doğrultusunda bilgisayar üzerinden yapılacaktır.
82 / 112
13.3.
Outdoor HPA cihazının sahip olacağı teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

HPA tipi
: TWT veya SSPA

TWT veya güç yükselteç RF çıkış gücü
: minimum 400 Watt

HPA flanş (flange) RF çıkış gücü
: minimum 350 Watt

L band giriş frekans aralığı
: 950 ile 1700 MHz arası

LO (lokal osilatör) frekansı
: 12800 MHz

Çıkış ve çalışma RF band frekans aralığı
: 13.75-14.5 GHz

Zamana bağlı kazanç kararlılığı (sabit sıcaklıkta)
: maks. ± 1 dB/24 saat (30 dak.sonra)
o

Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı (0-50 C arası)
: maks. ± 1.5 dB (sabit giriş seviyesinde)

Tam çıkış gücündeki harmonik çıkış
: maksimum -60 dBc

Intermodulation (eşit iki taşıyıcıyla)
: maks. -22 dBc (7 dB backoff çıkışta)

Faz gürültüsü (phase noise)
: IESS faz gürültü gereklerini karşılayacak

Gürültü ve spurious (veriş bandı içerisinde)
: maksimum –65 dBW/4 kHz

Geniş (large) sinyal kazancı
: 65 dB

Dar (small) sinyal kazancı (SSG)
: 70 dB

Dar sinyal kazanç değişimi (SSG variation)
: maksimum 1.5 dB p.p/80MHz

Güç faktörü
: minimum 0.95

RF giriş/monitör port konnektör tipi ve empedansı : N tipi (dişi), 50 

Çıkış konnektör tipi
: WR-75

Çalışma çevre sıcaklık aralığı
: -40 oC ile +50 oC arası
13.4.
Outdoor HPA cihazı içerisindeki BUC’a ait 10 MHz referans sinyali, outdoor HPA cihazı
içerisinden dahili referans (internal reference) olarak yüksek kararlılığa sahip referans osilatör
tarafından sağlanacaktır. BUC içerisinden üretilen 10 MHz dahili referans sinyalinin zamana
bağlı frekans kararlılığı, maksimum ±2 ppm (parts per million) olacaktır.
13.5.
Outdoor HPA cihazı çıkışta iken (Transmit ON (HV ON) ve RF ON), çıkış güç seviyesindeki
değişimlerin önüne geçmek veya en aza indirmek için, HPA RF çıkış güç seviyesini HPA
kontrol ve anahtarlama ünitesi veya HPA kontrol programı (veya web browser) üzerinden
operatör tarafından önceden ayarlanabilen değer veya değer aralığında sabitleyebilen,
istenildiğinde operatör tarafından devreye alınıp çıkartılabilen yapıda, otomatik güç sabitleme
(automatic level control-automatic gain control) özelliğine sahip olacaktır.
13.6.
Teklif edilecek herbir outdoor HPA cihazı, ölçüm ve test amacıyla ana çıkışına müdahale
edilmeksizin ana çıkış seviyesine göre belirli bir oranda zayıflatılmış RF monitör portuna sahip
olacaktır. Çalışma frekansına göre zayıflatma oranlarını gösteren tablo, sevkiyat öncesi RF
monitör portunun yanına yapıştırılacaktır.
83 / 112
13.7.
Outdoor HPA cihazlarının dış ünite türden olması sebebiyle su yalıtımının çok iyi yapılması
gerekmektedir. HPA cihazları üzerindeki tüm giriş/çıkış, uzak kontrol, yedekleme ve alarm
arayüz konnektörlerinin su ve ortam koşullarından korunması amacıyla söz konusu konnektör
arayüz noktaları koruyucu kapak, gasket, tıkaç, jumper vb. malzemeler ile kapatılacak ve söz
konusu malzemeler HPA ile birlikte sağlanacaktır. Cihazın koruması en az IEC koruma sınıfı
IP65 standart gereklerini karşılayacaktır.
13.8.
Outdoor HPA cihazının gerektiğinde HPA kontrol ve anahtarlama ünitesinden (yedekli yapı
için) bağımsız olarak çalıştırılabilmesini teminen her bir HPA için 1(bir) adet, toplam 6 (altı)
adet tıkaç (jumper) teklif edilecektir. Teklif edilecek tıkaçlar su geçirmez, gerekli korumaları
yapılmış ve dış ortam koşullarında çalışmaya uyumlu yapıda olacaklardır. HPA kontrol ünitesi
herhangi bir nedenle devre dışı kaldığında operatör tarafından HPA cihazlarına söz konusu
tıkaçlar bağlanacak, tıkacın aktif hale geçirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde varsa HPA
cihazları üzerindeki veya tıkaç üzerindeki mevcut anahtarlarla gerekli konum değişiklikleri ve
ayarların yapılmasının ardından, HPA cihazı öncesinde kullanılan L band çıkış özellikli
cihazlar üzerinden HPA cihazlarının çıkış seviyesi ayarlanacaktır (Tıkaç bağlantısı sonrası
HPA cihazının çıkışa hazır hale gelmesi için belli bir süre gerekiyorsa çıkış seviye ayarları
gerekli süre sonunda yapılacaktır). HPA cihazına tıkaç bağlantısı yapıldığında, operatör
tarafından HPA’ya bilgisayar bağlantısı yapılarak, bilgisayardan herhangi bir ayarlama ve
HPA’nın mevcut konumunu değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaması gerekmektedir.
14.
OUTDOOR HPA KONTROL ve ANAHTARLAMA ÜNİTESİ
14.1. Teklif edilecek 1 set 400W outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi, gerekli arabirimleriyle
birlikte, 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 2 adet 400W outdoor HPA
cihazlarının yedeklenmesi, kontrol edilmesi, kontrol ve durum parametrelerinin izlenmesi
görevlerini üstlenecektir. Teklif edilecek ünitenin faz birleştirici (phase combined) özelliğe
sahip olmasına gerek yoktur.
14.2. Satın alınacak 1 set 400W outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi;
dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi (waveguide switch unit), en az 500 Watt güce dayanıklı
suni yük, rigid (katı) dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri, 2 adet HPA cihazını kontrol ve
anahtarlama özellikli HPA kontrol ünitesi, gerekli haberleşme, kontrol, alarm kabloları, montaj
için gerekli montaj kit ve diğer arabirimleri içerecektir. Outdoor HPA kontrol ve anahtarlama
ünitesinin dış mekanda bulunacak tüm parçaları (dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi, yük,
rigid dalga kılavuz, adaptör ve kitleri vb. malzemeler) dış ortam koşullarında çalışmaya uygun
yapıda üretilmiş olacaklardır.
14.3. 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışacak outdoor HPA cihazları ve yük arasında, rigid
katı dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri kullanılacaktır. Dalga kılavuzlarının iç yapı malzemesi
84 / 112
bakır veya pirinç olacaktır. Arıza kaynağı olabilecek kırılgan, yüksek güçte eriyerek
yansımaya ve deformasyona sebep olabilecek tutya, alüminyum döküm vb. malzemeler ile
yapılmış dalga kılavuzu, anahtarlama ünitesi ile montaj malzemeleri kesinlikle teklif
edilmeyecektir. Mekanik bağlantılarda kullanılacak civata, somun, pul vb. malzemeler
oksitlenmeyen özelliklere sahip olacaktır.
14.4. Outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi içerisinde yer alan birimler üzerinden, 1+1
sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan 400W outdoor HPA cihazlarından herhangi bir
tanesi asıl (on-line) HPA olarak antene, diğer HPA ise yedek (hot-standby) HPA olarak suni
yüke yönlendirilecektir. Asıl ve yedek 400W outdoor HPA cihazlarının antene ve yüke
yönlendirilme işlemleri, HPA kontrol ünitesi üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak
idareye ait bilgisayara kurulacak olan HPA kontrol programı veya web browser arayüzü
üzerinden operatör tarafından belirlenebilmelidir. Söz konusu HPA kontrol ünitesinin otomatik
HPA anahtarlama seçim özelliği yanı sıra, manual HPA anahtarlama özelliğine de sahip
olması gerekmektedir. Antene ve yüke yönlendirilen HPA cihazlarının konum bilgisi, HPA
kontrol ünitesi ve HPA kontrol programı (veya web browser arayüzü) üzerinden bir bakışta
görülebilir yapıda olacaktır. HPA kontrol ünitesinin herhangi bir nedenle devre dışı kalması
durumunda, antene ve yüke yönlendirilen HPA cihazları mevcut konumlarını korumalı,
kesinlikle önceki durumlarından farklı konuma geçmemelidirler. HPA cihazlarının antene ve
yüke yönlendirilmesi, dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi üzerinde bulunacak olan manual
seçim anahtarı üzerinden de gerektiğinde operatör tarafından da kolaylıkla yapılabilmelidir.
14.5. HPA cihazına ait parametre, durum ve kontrol fonksiyonları ile HPA cihazlarının manual ve
otomatik anahtarlama fonksiyonları gerektiğinde HPA kontrol ünitesinden bağımsız olarak
web browser arayüzü veya HPA kontrol programı üzerinden doğrudan kontrol ve izleme
sistemi teçhizatı içerisinde yer alan bilgisayar aracılığıyla kontrol ve analiz edilecektir
(Bilgisayar bağlantısı HPA kontrol ünitesi üzerinden veya outdoor HPA cihazlarına doğrudan
bilgisayar bağlantısı yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilir). Bu iş için gerekli yazılımlar ve
kablo bağlantı detayları CD ortamında yüklenici tarafından TRT’ye sağlanacaktır. Bilgisayar
ile herbir outdoor HPA cihazı arasındaki bağlantı için gerekli uç konnektörleri yapılmış kablo
(gerekmesi halinde çevirici adaptörü ile birlikte) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
14.6. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan her bir outdoor HPA cihazına ait uyduya
gönderilen güç (ilerleyen güç-forward power) Watt ve dBm, yansıyan güç (reflected power)
Watt veya dBm, HPA tipinin TWT olması durumunda helix akımı (helix current) mA, kazanç
veya zayıflatma değeri dB olarak HPA kontrol ünitesi üzerindeki tek bir gösterge veya iki farklı
gösterge üzerinden ve ayrıca HPA kontrol programı veya web browser menüsü veya menü
pencerelerinde (menü seçimine bağlı olarak veya toplu halde) görülecektir.
85 / 112
14.7. HPA cihazlarının çıkışındaki ilerleyen ve yansıyan güç değerlerinin arıza eşik değerleri, HPA
kontrol ünitesi üzerinden veya HPA kontrol programı veya web browser arayüzü veya HPA
cihazlarına
önceden
dışarıdan
harici
bilgisayar
bağlantısı
yapılmak
suretiyle
ayarlanabilmelidir. 1+1 otomatik yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan, asıl HPA cihazı
üzerindeki yüksek yansıyan güç, aşırı ilerleyen güç ve düşük ilerleyen güç arıza eşik
değerlerinin önceden ayarlanan değerleri aşması durumunda, yedekleme özellikli HPA
kontrol ve anahtarlama ünitesi ve diğer birimler tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen
HPA cihazı antene, yayın iletim trafiği görevini üstlenen ve çıkış yoluna gitmekte iken
arızalanan asıl HPA cihazı ise otomatik olarak yüke yönlendirilecektir. HPA cihazları üzerinde
ortaya çıkan alarmların eşik değerleri önceden ayarlanabilir yapıda ise eşik değerleri önceden
ayarlanabilen söz konusu alarmların HPA cihazlarında ortaya çıkması veya söz konusu
önceden ayarlanabilir alarm eşik değerlerinin aşılması durumunda, antene ve yüke giden
HPA cihazları mevcut konumlarını koruyacaklardır.
Ayrıca antene giden asıl HPA cihazının TWT sıcaklığının (HPA tipinin TWT olması
durumunda) aşırı yükselerek, cihazın aşırı TWT sıcaklığı arızası üretmesi, HPA cihazının iç
ünite veya enerji besleme ünitesi sıcaklığının çalışma aralıklarının dışına çıkması ve bu
durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi, HPA cihazı helix akımı ve helix gerilimi
değerlerinin (HPA tipinin TWT olması durumunda) cihazın sorunsuz ve güvenli çalışması için
önceden belirlenen sınırların (üretim sırasındaki veya ayarlanabilir yapıda ise önceden
belirlenen arıza eşik değeri) dışına çıkması, HPA besleme ünitesinin arızalanması, HPA
cihazı içerisindeki BUC ünitesi veya modülünün arızalanması ve BUC’un RF sinyal çıkışı
vermemesi durumlarında da yedek HPA cihazı otomatik olarak antene yönlendirilecektir.
Otomatik ve manual HPA anahtarlama işlemleri sırasında HPA cihazları üzerinde kesinlikle
aşırı yansıma ve ark oluşmayacaktır.
14.8. HPA cihazlarında herhangi bir alarm veya arıza ortaya çıktığı zaman, alarm veya arızanın ne
olduğu HPA kontrol ünitesi üzerindeki gösterge veya göstergeler üzerinde görülecek, HPA
cihazlarındaki arıza durumlarında HPA kontrol ünitesi ve HPA kontrol programı (veya web
browser arayüzü), sahip olacağı sesi açılıp kapatılabilir yapıdaki sesli uyarı özelliği ile
operatörü uyaracaktır. HPA cihazında oluşan en son geçmiş alarm ve arızalara HPA kontrol
ünitesi menüsü ve HPA kontrol programı (veya web browser arayüzü) aracılığıyla erişilecek,
en son erişilebilen alarm ve arızaların sayısı en az 20 (yirmi) olacaktır.
14.9. Bina içerisine yerleştirilecek HPA kontrol ünitesi ile bina dışındaki herbir outdoor HPA cihazı
arasındaki mesafeler dikkate alınarak, outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi içerisinde
yer alan tüm birimler ve bu birimlerin HPA cihazlarına bağlantısı için gerekli haberleşme,
alarm, uzaktan kontrol ve yedekleme amaçlı uç konnektörleri yapılmış yeterli uzunluğa sahip
tüm kablolar ile gerekli diğer adaptör ve konnektörler de yeterli sayıda teklif edilecektir.
86 / 112
Kontrol, haberleşme ve alarm kablolarının iç pin bağlantıları ile taşıdığı bilgiler kullanım
kitabında yer alacaktır.
14.10. Teklif edilecek outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi, aşağıdaki teknik özelliklere sahip
olacaktır.

Çalışma frekans aralığı
: 13.75-14.5 GHz

Toplam uygulanabilir güç kapasitesi
: en az 500 Watt

Toplam kayıp
: maksimum 0.7 dB

Anahtarlama süresi
: maksimum 500 ms
15.
2.4 metre Tx/Rx UYDU ANTEN SİSTEMİ
15.1. 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sisteminin sahip olacağı teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Anten boyutu
: en az 2.4 metre

Anten montaj tipi
: Elevation over azimuth

Anten tipi
: Dual optic offset

Anten reflektör malzemesi
: kalıba döküm polyester katkılı cam fiber
veya parça panel formunda alüminyum

Anten gövdesi ve feed destek kolu
: paslanmaz galvanizli çelik

Polarizasyon türü
: Lineer orthogonal

Anten feed port sayısı
: 2 port (1 alış/1 veriş)

Anten veriş çalışma frekans aralığı
: 13.75-14.5 GHz

Anten alış çalışma frekans aralığı
: 10.70-12.75 GHz

Anten veriş kazancı (band ortasında)
: min 48.8 dBi band ortasında

Anten alış kazancı (band ortasında)
: min 47.3 dBi band ortasında

Cross-polarization isolation (on axis)
: minimum 30 dB

Tx/Rx port to port izolasyonu
: minimum 80 dB

Toplam uygulanabilir güç kapasitesi
: minimum 750 W

Anten alış ve veriş waveguide flange tipi
: WR-75

Anten alış/veriş VSWR
: maksimum 1.4:1

Azimuth ayar aralığı
: +/-75 o

Elevasyon ayar aralığı
: 15o ile 70o arası

Polarizasyon ayar aralığı
: +/- 90o

Çalışma sıcaklık aralığı
: -40o C ile +50o C arası

Bağıl nemlilik değerleri
: %0’ dan %90’e kadar
15.2. 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sisteminde aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet PLL LNB
bulunacak olup, anten sistemi TRF’e (Transmit Reject Filter) sahip olacaktır.
87 / 112

LNB tipi
: PLL

Giriş frekans aralığı
: alt sınır 10.70 GHz, üst sınır 12.75 GHz

L.O Frekansı
: 9.75 GHz (10.7-11.7 GHz aralığı için)
10.75 veya 10.6 GHz (11.7-12.75 GHz için)

LNB Kazancı
: minimum 55 dB

L.O kararlılığı (aşırı sıcaklıkta-over temper.) : +/-25 kHz

Giriş flange arayüzü
: WR–75

Çıkış konnektör tipi ve empedansı
: F veya N tipi (dişi), 75 Ω

LNB giriş DC beslemesi
: IRD üzerinden sağlanacak (13-18 V)

Çalışma sıcaklık aralığı
: -40o C ile +50o C arası
15.3. Anten üzerindeki her bir LNB’ye ait alt frekans band (10.7-11.7 GHz aralığı) ve üst frekans
band (11.7-12.75 GHz aralığı) çıkışları, 2 farklı çıkış konnektörü üzerinden çıkışa
yönlendirilecektir.
15.4. Outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi üzerinden antene yönlendirilen outdoor HPA
cihazının RF çıkışı, heliax dalga kılavuzu, uygun yapıdaki konnektör ve adaptörleri kullanılarak
anten sistemine taşınacaktır. Antene yönlendirilen outdoor HPA cihazının RF çıkışının heliax
yapıdaki dalga kılavuzuna bağlantısı en az 30 cm uzunluğunda katı dalga kılavuzu kit veya
eklemleri üzerinden yapılacaktır. Heliax dalga kılavuzu antene doğrudan irtibatlanmayacak
olup, antene bağlantı öncesi yine en az 30 cm uzunluğunda katı dalga kılavuzu kit veya
eklemleri ve en az 45 cm.uzunluğunda esnek yapıda (flexible) dalga kılavuzu ve kitleri
üzerinden antene bağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda gerekli dalga kılavuz kit, uç
konnektör, adaptör ve eklemleri anten sistemiyle birlikte sağlanacak ve fiyatları 2.4 metre
Tx/Rx uydu anten sistemi fiyatına dahil edilecektir.
15.5. 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sistemi için herhangi bir motorize teçhizatı teklif edilmeyecektir.
16.
1.8 metre Tx/Rx UYDU ANTEN SİSTEMİ
16.1. İhale kapsamında satın alınacak ve TRT Ankara Devamlılık Stüdyoları uydu yer istasyonu
anten sahasına montajı yapılacak 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sisteminde, çıkış
polarizasyonun manual seçimi amacıyla polarizasyon seçim anahtarı teklif edilecektir. Anten
çıkış polarizasyonunun uzaktan manual seçim işlemi, harici kontrol paneli ve kontrol ve
izleme sistemi bilgisayarına kurulacak ve yüklenici tarafından sağlanacak çıkış polarizasyon
seçimine imkan tanıyan program veya web browser arayüz üzerinden yapılabilmelidir.
Antenin çıkış polarizasyonunun durumu, seçim işleminin yapıldığı ünite ve kontrol programı
(veya web browser) üzerinden bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır. Ayrıca anten çıkış
polarizasyonun manual seçim işlemi, anten üzerinde bulunacak olan manual konum seçim
anahtarı üzerinden de kolaylıkla yapılabilmelidir.
88 / 112
16.2. 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sisteminin sahip olacağı teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Anten boyutu
: en az 1.8 metre

Anten montaj tipi
: Elevation over azimuth

Anten tipi
: Dual optic offset

Anten reflektör malzemesi
: kalıba döküm polyester katkılı cam fiber
veya parça panel formunda alüminyum

Anten gövdesi ve feed destek kolu
: paslanmaz galvanizli çelik

Polarizasyon türü
: Lineer orthogonal

Anten feed port sayısı
: 2 port (1 alış/1 veriş)

Anten veriş çalışma frekans aralığı
: 13.75-14.5 GHz

Anten alış çalışma frekans aralığı
: 10.70-12.75 GHz

Anten veriş kazancı (band ortasında)
: min 46.0 dBi band ortasında

Anten alış kazancı (band ortasında)
: min 44.8 dBi band ortasında

Cross-polarization isolation (on axis)
: minimum 30 dB

Tx/Rx port to port izolasyonu
: minimum 80 dB

Toplam uygulanabilir güç kapasitesi
: minimum 750 W

Anten alış ve veriş waveguide flange tipi
: WR-75

Anten alış/veriş VSWR
: maksimum 1.4:1

Azimuth ayar aralığı
: +/-75 o

Elevasyon ayar aralığı
: 15o ile 70o arası

Polarizasyon ayar aralığı
: +/- 90o

Çalışma sıcaklık aralığı
: -40o C ile +50o C arası

Bağıl nemlilik değerleri
: %0’ dan %90’e kadar
16.3. 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sisteminde aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet PLL LNB
bulunacak olup, anten sistemi TRF’e (Transmit Reject Filter) sahip olacaktır.

LNB tipi
: PLL

Giriş frekans aralığı
: alt sınır 10.70 GHz, üst sınır 12.75 GHz

L.O Frekansı
: 9.75 GHz (10.7-11.7 GHz aralığı için)
10.75 veya 10.6 GHz (11.7-12.75 GHz için)

LNB Kazancı
: minimum 55 dB

L.O kararlılığı (aşırı sıcaklıkta-over temper.) : +/-25 kHz

Giriş flange arayüzü
: WR–75

Çıkış konnektör tipi ve empedansı
: F veya N tipi (dişi), 75 Ω

LNB giriş DC beslemesi
: IRD üzerinden sağlanacak (13-18 V)

Çalışma sıcaklık aralığı
: -40o C ile +50o C arası
89 / 112
16.4. Antendeki her bir LNB’ye ait alt frekans band (10.7-11.7 GHz aralığı) ve üst frekans band
(11.7-12.75 GHz aralığı) çıkışları, 2 farklı çıkış konnektörü üzerinden çıkışa yönlendirilecektir.
16.5. İhale kapsamında satın alınacak indoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi üzerinden antene
yönlendirilen mevcut 400W indoor HPA cihazının RF çıkışı, heliax dalga kılavuzu, uygun
yapıdaki konnektör ve adaptörleri kullanılarak anten sistemine taşınacaktır. Antene
yönlendirilen indoor HPA cihazının RF çıkışının heliax yapıdaki dalga kılavuzuna bağlantısı
en az 30 cm uzunluğunda katı dalga kılavuzu kit veya eklemleri üzerinden yapılacaktır. Heliax
dalga kılavuzu antene doğrudan irtibatlanmayacak olup, antene bağlantı öncesi yine en az 30
cm uzunluğunda katı dalga kılavuzu kit veya eklemleri ve en az 45 cm.uzunluğunda esnek
yapıda (flexible) dalga kılavuzu ve kitleri üzerinden antene bağlanacaktır. Bu amaç
doğrultusunda gerekli dalga kılavuz kit, uç konnektör, adaptör ve eklemleri anten sistemiyle
birlikte sağlanacak ve fiyatları 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemi fiyatına dahil edilecektir.
16.6. 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemi için herhangi bir motorize teçhizatı teklif edilmeyecektir.
17.
ANTEN DE-ICE SİSTEMLERİ (2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu antenleri için)
17.1. Satın alınacak 2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemlerinin herbiri, kış
mevsimindeki kar yağışı ve buzlanma koşullarında güvenli yayın iletimi yapılabilmesi ve sinyal
kaybının önüne geçilebilmesi için toplam 2 set full de-icing özellikli anten de-ice sistemine
(yüzey ısıtıcıları veya ısıtıcı fanlar veya ısıtıcı motorları; anten reflektörünün arka yüzeyine
monte edilmiş olacak şekilde gerekli tüm teçhizat ve aksesuarlarıyla birlikte) sahip
olacaklardır. Herbir anten sistemi için teklif edilecek anten de-ice sistemlerinin fiyatı, ilgili
anten sisteminin fiyatına dahil edilecektir.
17.2.
Aşağıda detayları belirtilen, 3 farklı yöntemden herhangi birisi kullanılmak suretiyle anten deice işlevleri yerine getirilecektir.
1-
Anten de-ice sistemi; yüzey ısıtıcıları, sıcaklığın antenin yansıtıcı ön yüzeyine yönlenmesini
teminen ısıtıcıların üzerine yerleştirilen koruyucu katmanlar (yüksek ısıl tecrit özellikli) ve
anten reflektörünün arka yüzeyini saracak biçimde su sızdırmazlığını sağlayan dış çevre
koşullarına dayanıklı vinil polyester branda olacaktır.
2-
Anten de-ice sistemi; yüzey ısıtıcıları, sıcaklığın antenin yansıtıcı ön yüzeyine yönlenmesini
teminen ısıtıcıların üzerine yerleştirilen koruyucu katmanlar (yüksek ısıl tecrit özellikli) ve
anten reflektörünün arka yüzeyini kaplayacak biçimde su izolasyonunu sağlayan fiber veya
plastik koruyucu kapak yapısında olacaktır.
3-
Anten de-ice sistemi; anten ana reflektör panelleri ve anten feed sistemi üzerinde
oluşabilecek her türlü karlanma ve buzlanmayı sıcak hava kontrol akışı ile önleyecektir.
90 / 112
17.3.
Sistem panosunda, elektrik ve sensör bağlantı terminallerinde, konnektörlerinde su yalıtımı
sağlanacaktır.
17.4.
Teklif edilecek 2.4 metre ve 1.8 metre anten sistemlerine ait anten reflektörleri, iki veya daha
fazla parça birleştirilerek oluşturuluyorsa anten de-ice sistemlerinin montajının, bu yapı göz
önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Söz konusu Tx/Rx uydu anten sistemlerine
ait anten de-ice sistemlerinin montajı ve elektrik panosu bağlantıları yüklenici tarafından
yapacaktır. Pano ile anten arasındaki uygun özellikte elektrik kablosu yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
17.5.
2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemleri için teklif edilecek anten de-ice sistemleri,
220 VAC (tek faz) şebeke gerilimi ve 50 Hz şebeke frekansında çalışacaktır.
17.6.
2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemleri için teklif edilecek anten de-ice sistemleri,
içerisindeki yüzey ısıtıcıları, ısı ve nem sensörleri profesyonel uydu yayın iletim standartlarına
uygun Tx/Rx antenlerinde kullanılan güvenilirlilikte olmalıdır. Sensörler anten reflektörlerine
monte edilecektir.
17.7.
2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemleri için teklif edilecek anten de-ice sistemleri,
karlanmayı ve buzlanmayı engelleyici ısı ve nem sensörlerine sahip olacak olup, söz konusu
ısı ve nem sensörleri, atmosfer koşullarındaki değişime bağlı olarak herhangi bir operatör
müdahalesi olmaksızın otomatik olarak devreye girip çıkacak yapıya sahip olacaklardır.
17.8.
Kar yağışı ve buzlanma olasılığı bulunan hava koşullarında (3-4°C sıcaklıktan az) buz
tabakası oluşumundan önce, atmosferdeki bağıl nem miktarının artmasını, kar veya yağmurun
sensörün üzerine düşmesini müteakip sistem ısıtıcıları otomatik çalışmaya başlayacaktır.
17.9.
2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemleri için teklif edilecek anten de-ice
sistemlerindeki ısıtıcılar, şiddetli kar yağışı koşullarında bile anten reflektörü ön yüzeyinde,
kar ve buz tabakası oluşmasını engelleyecek performansa sahip olacaklardır. Isıtma işlemi
sırasında; ısıtmanın yapıldığı anten yüzey malzemesinde geçici veya kalıcı türden herhangi
bir bozulma meydana gelmemesi, antenin elektriksel performansında (kazanç, cross-pol vb)
düşme olmaması gerekmektedir.
17.10.
2.4 metre ve 1.8 metre Tx/Rx uydu anten sistemleri için teklif edilecek anten de-ice sistemleri,
elektronik de-ice kontrol ünitesine sahip olacaktır. Söz konusu anten de-ice kontrol üniteleri
üzerinde, anten sistemi üzerinde bulunan ısıtıcı veya fan veya motorların çalışma durum
bilgileri (devrede, beklemede, arızalı vb.) LED göstergeler aracılığıyla görülecektir.
17.11.
Anten de-ice sistemlerindeki sensörler gerektiğinde devre dışı bırakılarak ısıtıcıların anten
de-ice kontrol ünitesi üzerinden manual olarak çalışması sağlanmalıdır (bypass özelliği).
91 / 112
17.12.
Anten de-ice sisteminin ısıtıcıları, bahar ve yaz dönemlerinde istenildiğinde anten de-ice
kontrol ünitesi üzerinden devre dışı bırakılabilmeye (on/off veya standby özelliği) uygun
yapıda olacaktırlar.
17.13.
Anten de-ice sistemleri içerisinde yer alan ve dış ortam koşullarında çalışacak tüm malzeme
ve cihazlar, yağmur, kar, nem ve korozyona karşı korumalı olacaklardır.
17.14.
Anten de-ice sistemlerindeki ısıtıcılar devredeyken, anten gövdesi, reflektörüne ve ısıtmanın
yapıldığı herhangi bir noktaya insan temasında elektrik şokuna maruz kalınmaması ve can
güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmış olmalıdır.
18.
18.1.
IP GİRİŞ/ÇIKIŞ ÖZELLİKLİ MULTIFORMAT IRD CİHAZI
Teklif edilecek IP giriş ve çıkış özellikli 2 adet multiformat IRD cihazı, birbirlerinden ve uydu
up-link sistemindeki diğer cihazlardan bağımsız ayrı cihaz kasalarına yerleştirilecektir.
Teklif edilecek IRD cihazı, aşağıda detayları belirtilen video giriş, MPEG video kodlama
standart ve formatlarına karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR
ve VBR (Variable Bit Rate) modda çalışması ve kodlanmış yayınları sorunsuz çözmesi
gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video data rate değerlerinde video
sinyallerini çözme özelliğine sahip IP giriş/çıkış özellikli multiformat IRD cihazı teklif edilebilir.
(Bundan sonra bu madde altında IP giriş/çıkış özellikli multiformat IRD cihazı yerine kısaca
IRD cihazı ifadesi kullanılacaktır).

SD MPEG-2 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 [email protected] (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 [email protected] (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:2@L3.1 (8 ve 10 bit)
: 1 ile 20 Mbps arası
576i@25fps (PAL) video formatlarında kodlanmış SD yayınları çözebilmelidir.

HD MPEG-4 4:2:0 MP/HP@L4.0 (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 HP@ 4.1 (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 HP@L4.1 (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:2@L4.1 (8 ve 10 bit)
: 5 ile 40 Mbps arası

HD MPEG-2 4:2:0 MP@ML (8 bit)
: 5 ile 40 Mbps arası

HD MPEG-2 4:2:2 P@HL (8 bit)
: 10 ile 60 Mbps arası
1080i@29,97fps ve 1080i@25fps (SMPTE 274M) ve
720p@59,94fps ve 720p@50fps (SMPTE 296M) video formatlarında kodlanmış HD yayınları
çözebilmelidir.
92 / 112
18.2.
IRD cihazı, SMPTE 292M HD-SDI standardında en az 1(bir) adet 75 Ω, BNC (dişi) HD-SDI ve
SMPTE 259M-C SD-SDI standardında en az 1(bir) adet 75 Ω, BNC (dişi) SD-SDI video çıkış
portuna sahip olacaktır.
18.3.
IRD cihazı alış yapılan HD-SDI yayını, SMPTE 259M-C standardında izleme amaçlı SD-SDI
standartına çevirme (downconversion) özelliğine sahip olacaktır.
18.4.
IRD cihazı, SMPTE 259M-C SD-SDI standardındaki digital video çıkış sinyalleri üzerinden,
SMPTE 272M embedded audio sinyallerini ve SMPTE 292M HD-SDI standardındaki digital
video çıkış sinyalleri üzerinden, SMPTE 299M embedded audio sinyallerini taşıyabilme
kapasitesine sahip olacaktır.
18.5.
IRD cihazı, MPEG-1 Layer 2 Audio (Musicam) audio kodlama formatı altında kodlanmış ses
sinyallerini çözecek olup, desteklenen audio kodlama modları mono, dual mono ve stereo
olacaktır. Stereo modu 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn bit hızlarını destekleyecektir.
18.6.
IRD cihazı, en az 4 (dört) adet XLR-3 çıkış konnektör yapısına uygun balanced stereo çifti
analog ve digital AES/EBU ses çıkışına sahip olacaktır. IRD cihazı XLR-3 çıkış portuna sahip
değilse, XLR-3’e dönüştürücü adaptör kablosu ile söz konusu özellikler sağlanacaktır.
18.7.
IRD cihazı, Dolby Digital 5.1 pass through ve Dolby E standartlarında kodlanmış audio
sinyallerinin harici kod çözücü tarafından çözülebilmesi amacıyla Dolby Digital 5.1 pass
through ve Dolby E standartlarında kodlanmış audio sinyallerinin geçişine imkan tanıyacaktır.
Dolby-E sinyalinin encoder cihazının girişine uygulandığı orijinal yapısı bozulmadan (Dolby
Digital kod çözücüye uygulanabilmesini teminen), IRD cihazının AES/EBU çıkış portundan
veya video sinyalinin içerisine gömülmüş olarak alınabilmelidir.
18.8.
IRD cihazı, en az 1 adet 75 Ω, BNC (dişi) ASI çıkış portuna sahip olacaktır.
18.9.
IRD cihazı, EN50083-9 standardında minimum 75 Mbps hızında, en az 1(bir) adet 75 Ω,
BNC (dişi) ASI giriş portuna sahip olacaktır.
18.10.
IRD cihazı, minimum 75 Mbps hıza sahip IP/UDP ve IP/UDP/RTP encapsulation yapısında,
SMPTE 2022 Pro-MPEG FEC standardına uyumlu MPEG-2 TS over IP giriş sinyallerini
işleyecek kapasitede, en az 1 (bir) adet RJ-45 GbE IP giriş portuna sahip olacaktır.
18.11.
IRD cihazı, minimum 75 Mbps hıza sahip MPEG-2 TS paketlerinin IP/UDP veya IP/UDP/RTP
encapsulation yapısında IP çıkışa yönlendirilebilmesini teminen, en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE
IP çıkış portuna sahip olacaktır.
18.12.
IRD cihazına hem web browser arayüz kontrolü hem de MPEG-2 TS over IP çıkış için IP,
subnet mask ve gateway adres tanımlamaları yapılabilmelidir.
93 / 112
18.13.
IRD
cihazının
uydu
sinyallerini
alabilmesini
teminen
karşılaması
gereken
teknik
karakteristikler aşağıda belirtilmiştir.

L band giriş sayısı
: en az 2 (iki) adet

L band giriş frekans aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası

L band frekans adım aralığı
: maksimum 125 kHz

Giriş konnektör tipi ve empedansı
: F tip (dişi), 75 Ω

Giriş RF seviye aralığı
: – 65 ile –25 dBm arası

DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%

DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%

DVB-S demodülasyon tipi
: QPSK

DVB-S2 demodülayon tipi
: QPSK,8PSK ve 16 APSK(seçilebilir veya otomatik)

DVB-S QPSK için hata düzeltme (FEC)
: ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 destekleyecektir.

DVB-S2 8 PSK için LDPC hata düzeltme : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 destekleyecektir.

DVB-S2 8 PSK için LDPC hata düzeltme : 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 destekleyecektir

DVB-S QPSK için symbol rate aralığı
: 1 ile 45 Msym/sn

DVB-S2 için symbol rate aralığı
: 1 ile 30 Msymb/sn (8PSK ve 16 APSK için)

Symbol rate adım aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn

Pilot tonlar (DVB-S2 için)
: otomatik algılama
18.14.
LNB besleme voltajı IRD menüsünden veya harici olarak bir üniteyle LNB için gerekli olan
gerilimi yeterli akım değerlerinde sağlayabilmelidir. IRD menüsü veya harici bağlanacak ünite
üzerinden LNB voltajları 13V, 18V ve voltaj kapalı olarak seçilebilmeli, ayrıca 22 kHz tone
açılıp kapatılabilmelidir.
18.15.
IRD cihazı, BISS şifrelenmiş sinyalleri doğru kodun girilmesine bağlı olarak çözecektir.
IRD’nin desteklediği BISS modları, BISS Mode-1 ve BISS Mode-E olacaktır.
18.16.
IRD cihazı, DVB EN300472’de tanımlanan HD/SD-SDI video çıkışlarının VBI satırlarında yer
alan teletext bilgisinin geçişine imkân tanıyacaktır.
18.17.
IRD cihazı, DVB subtitle bilgilerinin geçişine imkân tanıyacaktır.
18.18.
IRD cihazı, video, audio, teletext ve data bileşenlerinin PID’lerinin gerektiğinde manual olarak
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
18.19.
IRD cihazının temel kontrolleri (frekans, symbol rate değerlerinin girilmesi, servis seçimi,
alarm ve arıza durumlarının izlenmesi) ön panelden, detaylı menü ve diğer tüm kontrolleri ise
web browser arayüzü üzerinden yapılacaktır.
94 / 112
18.20.
IRD cihazı, uydudan alınan sinyalin alış seviyesinin analizine yönelik olarak alış seviyesi,
BER, Eb/No veya link margin değerlerinden en az bir tanesini gösterecektir. Ayrıca IRD cihazı,
çözülen yayına ilişkin network (ağ), PID değerleri, servis bilgileri ile alarm ve arıza durumlarını
göstermeye uygun yapıda olacaktır.
18.21.
IRD cihazı, daha önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi (yüklenmesi) amacıyla en az 5
(beş) farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
18.22.
Gerekmesi halinde IRD cihazının yukarıda belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve
standartlardaki yayınları alabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurtiçi ve uluslararası
Kurum, kuruluş, organizasyon, laboratuar vb alınmış olarak, IRD’ler TRT’ye teslim edilecektir.
19.
MULTIFORMAT IRD CİHAZI
19.1. Teklif edilecek 13 adet multiformat IRD cihazı, birbirlerinden ve uydu up-link sistemindeki
diğer cihazlardan bağımsız ayrı cihaz kasalarına yerleştirilecektir.
Teklif edilecek IRD cihazı, aşağıda detayları belirtilen video giriş, MPEG video kodlama
standart ve formatlarına karşılık gelen video bit rate (data rate) ayar aralığı değerlerinde CBR
ve VBR (Variable Bit Rate) modda çalışması ve kodlanmış yayınları sorunsuz çözmesi
gerekmektedir. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video data rate değerlerinde video
sinyallerini çözme özelliğine sahip IRD cihazı teklif edilebilir.

SD MPEG-2 4:2:0 MP@ML (8 bit)
: 2 ile 15 Mbps arası

SD MPEG-2 4:2:2 P@ML (8 bit)
: 2 ile 30 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 MP/HP@L3.0 (8 bit)
: 1 ile 8 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:0 HP@L.3.1 (8 bit)
: 1 ile 10 Mbps arası

SD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:2@L3.1 (8 ve 10 bit)
: 1 ile 20 Mbps arası
576i@25fps (PAL) video formatlarında kodlanmış SD yayınları çözebilmelidir.

HD MPEG-4 4:2:0 MP/HP@L4.0 (8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 HP@ 4.1 (8 bit)
: 3 ile 20 Mbps arası

HD MPEG-4 4:2:0 HP@L4.1

HD MPEG-4 4:2:2 HiP4:2:2@L4.1 (8 ve 10 bit)
: 5 ile 40 Mbps arası

HD MPEG-2 4:2:0 MP@ML (8 bit)
: 5 ile 40 Mbps arası

HD MPEG-2 4:2:2 P@HL (8 bit)
: 10 ile 60 Mbps arası
(8 bit)
: 3 ile 30 Mbps arası
1080i@29,97fps ve 1080i@25fps (SMPTE 274M) ve
720p@59,94fps ve 720p@50fps (SMPTE 296M) video formatlarında kodlanmış HD
yayınları çözebilmelidir.
95 / 112
19.2. IRD cihazı, SMPTE 292M HD-SDI standardında en az 1(bir) adet 75 Ω, BNC (dişi) HD-SDI ve
SMPTE 259M-C SD-SDI standardında en az 1(bir) adet 75 Ω, BNC (dişi) SD-SDI video çıkış
portuna sahip olacaktır.
19.3. IRD cihazı alış yapılan HD-SDI yayını, SMPTE 259M-C standardında izleme amaçlı SD-SDI
standartına çevirme (downconversion) özelliğine sahip olacaktır.
19.4. IRD cihazı, SMPTE 259M-C SD-SDI standardındaki digital video çıkış sinyalleri üzerinden,
SMPTE 272M embedded audio sinyallerini ve SMPTE 292M HD-SDI standardındaki digital
video çıkış sinyalleri üzerinden, SMPTE 299M embedded audio sinyallerini taşıyabilme
kapasitesine sahip olacaktır.
19.5. IRD cihazı, MPEG-1 Layer 2 Audio (Musicam) audio kodlama formatı altında kodlanmış ses
sinyallerini çözecek olup, desteklenen audio kodlama modları mono, dual mono ve stereo
olacaktır. Stereo modu 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn bit hızlarını destekleyecektir.
19.6. IRD cihazı, en az 4 (dört) adet XLR-3 çıkış konnektör yapısına uygun balanced stereo çifti
analog ve digital AES/EBU ses çıkışına sahip olacaktır. IRD cihazı XLR-3 çıkış portuna sahip
değilse, XLR-3’e dönüştürücü adaptör kablosu ile söz konusu özellikler sağlanacaktır.
19.7. IRD cihazı, Dolby Digital 5.1 pass through ve Dolby E standartlarında kodlanmış audio
sinyallerinin harici kod çözücü tarafından çözülebilmesi amacıyla Dolby Digital 5.1 pass
through ve Dolby E standartlarında kodlanmış audio sinyallerinin geçişine imkan tanıyacaktır.
Dolby-E sinyalinin encoder cihazının girişine uygulandığı orijinal yapısı bozulmadan (Dolby
Digital kod çözücüye uygulanabilmesini teminen), IRD cihazının AES/EBU çıkış portundan
veya video sinyalinin içerisine gömülmüş olarak alınabilmelidir.
19.8. IRD cihazı, en az 1 adet 75 Ω, BNC (dişi) ASI çıkış portuna sahip olacaktır.
19.9. IRD cihazı, EN50083-9 standardında minimum 75 Mbps hızında, en az 1(bir) adet 75 Ω,
BNC (dişi) ASI giriş portuna sahip olacaktır.
19.10.
IRD cihazı, minimum 75 Mbps hıza sahip MPEG-2 TS paketlerinin IP/UDP veya IP/UDP/RTP
encapsulation yapısında IP çıkışa yönlendirilebilmesini teminen, en az 2 (iki) adet RJ-45 GbE
IP çıkış portuna sahip olacaktır.
19.11.
IRD cihazına hem web browser arayüz kontrolü hem de MPEG-2 TS over IP çıkış için IP,
subnet mask ve gateway adres tanımlamaları yapılabilmelidir.
19.12.
IRD
cihazının
uydu
sinyallerini
alabilmesini
karakteristikler aşağıda belirtilmiştir.
96 / 112
teminen
karşılaması
gereken
teknik

L band giriş sayısı
: en az 4 (dört) adet

L band giriş frekans aralığı
: 950 ile 2150 MHz arası

L band frekans adım aralığı
: maksimum 125 kHz

Giriş konnektör tipi ve empedansı
: F tip (dişi), 75 Ω

Giriş RF seviye aralığı
: – 65 ile –25 dBm arası

DVB-S spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 20%, 25% ve 35%

DVB-S2 spektrum roll-off faktör
: seçilebilir 5%,10%,15%, 20% ve 25%

DVB-S demodülasyon tipi
: QPSK

DVB-S2 demodülayon tipi
: QPSK,8PSK ve 16 APSK(seçilebilir veya otomatik)

DVB-S QPSK için hata düzeltme (FEC)
: ½, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 destekleyecektir.

DVB-S2 8 PSK için LDPC hata düzeltme : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 destekleyecektir.

DVB-S2 8 PSK için LDPC hata düzeltme : 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 destekleyecektir

DVB-S QPSK için symbol rate aralığı
: 1 ile 45 Msym/sn

DVB-S2 için symbol rate aralığı
: 1 ile 30 Msymb/sn (8PSK ve 16 APSK için)

Symbol rate adım aralığı
: maksimum 1 ksymb/sn

Pilot tonlar (DVB-S2 için)
: otomatik algılama
19.13.
LNB besleme voltajı IRD menüsünden veya harici olarak bir üniteyle LNB için gerekli olan
gerilimi yeterli akım değerlerinde sağlayabilmelidir. IRD menüsü veya harici bağlanacak ünite
üzerinden LNB voltajları 13V, 18V ve voltaj kapalı olarak seçilebilmeli, ayrıca 22 kHz tone
açılıp kapatılabilmelidir.
19.14.
IRD cihazı, BISS şifrelenmiş sinyalleri doğru kodun girilmesine bağlı olarak çözecektir.
IRD’nin desteklediği BISS modları, BISS Mode-1 ve BISS Mode-E olacaktır.
19.15.
IRD cihazı, DVB EN300472’de tanımlanan HD/SD-SDI video çıkışlarının VBI satırlarında yer
alan teletext bilgisinin geçişine imkân tanıyacaktır.
19.16.
IRD cihazı, DVB subtitle bilgilerinin geçişine imkân tanıyacaktır.
19.17.
IRD cihazı, video, audio, teletext ve data bileşenlerinin PID’lerinin gerektiğinde manual olarak
girilebilmesine olanak tanıyacaktır.
19.18.
IRD cihazının temel kontrolleri (frekans, symbol rate değerlerinin girilmesi, servis seçimi,
alarm ve arıza durumlarının izlenmesi) ön panelden, detaylı menü ve diğer tüm kontrolleri ise
web browser arayüzü üzerinden yapılacaktır.
19.19.
IRD cihazı, uydudan alınan sinyalin alış seviyesinin analizine yönelik olarak alış seviyesi,
BER, Eb/No veya link margin değerlerinden en az bir tanesini gösterecektir. Ayrıca IRD cihazı,
çözülen yayına ilişkin network (ağ), PID değerleri, servis bilgileri ile alarm ve arıza durumlarını
göstermeye uygun yapıda olacaktır.
97 / 112
19.20.
IRD cihazı, daha önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada
saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi (yüklenmesi) amacıyla en az 5
(beş) farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır.
19.21.
Gerekmesi halinde IRD cihazının yukarıda belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve
standartlardaki yayınları alabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurtiçi ve uluslararası
Kurum, kuruluş, organizasyon, laboratuar vb alınmış olarak, IRD cihazları TRT’ye teslim
edilecektir.
20.
KONTROL ve İZLEME SİSTEMİ
TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme, Harbiye binaları ve Tepebaşı Stüdyosuna satın alınacak
olan ve detayları cihazlara ilişkin teknik özellikler kısmında belirtilen uzaktan kontrol ve durum
fonksiyonlarının izlenmesi (cihaz web browser arayüzü veya kontrol programı üzerinden)
işlemleri için toplam 3 set kontrol ve izleme sistemi teçhizatı teklif edilecektir. Cihazlara ilişkin
kontrol ve durum parametrelerinin izlenmesi işlemlerinin cihaza ait web browser arayüzü veya
kontrol programı üzerinden yapılması yeterlidir. Ancak istekli tarafından arzu edilmesi halinde
söz konusu kontrol ve durum parametrelerinin izlenmesi, cihazların her birinin bilgisayar
ekranı üzerinde temsili olarak gösterilmesi için özel yazılımlarda (Ağ Yönetim Sistem-Network
Management System yazılımları vb.) teklif edilebilir. Teklif edilecek kontrol ve izleme sistemi,
aşağıda belirtilen teknik özellikleri karşılayacaktır.
20.1. Teklif edilecek 1 set kontrol ve izleme sistemi, aşağıda minumum konfigürasyon özellikleri
belirtilen 1 adet dizüstü bilgisayara sahip olacaktır.
1-
1.8 GHz hızında, 6 MB L3 tampon bellek işlemci
2-
4 GB 1600 MHz DDR-3 RAM bellek
3-
500 GB Serial ATA sabit disk, 5400 rpm
4-
2 adet USB portu bulunacaktır ( herhangi USB çoklayıcı kullanılmadan)
5-
1 adet 1 Gbps gigabit ethernet giriş portu
6-
15.6”ekran
7-
Dahili DVD+/-RW optik sürücü
8-
Dahili hoparlör
9-
Windows 7 veya üstü işletim sistemi
20.2.
Teklif edilecek tüm lisanslı yazılımlar (işletim sistemi ve antivürüs yazılımı dahil), lisans
(kullanım) hakkı TRT’ye ait olmak üzere teklif edilecektir.
98 / 112
20.3
Kontrol ve izleme sistemindeki dizüstü bilgisayar ile uydu up-link sistemi içerisinde yer alan
cihazlar arasındaki bağlantı için en az 16 adet RJ-45 fiziksel IP portuna sahip layer 2
katmanında çalışan 1 adet IP switch ünitesi teklif edilecektir. IP switch ünitesi ve uydu up-link
cihazları arasındaki bağlantı yüklenici tarafından yapılacak olup, bağlantı için CAT 6 FTP tip
kablo ve CAT 6 RJ-45 konnektör kullanılacaktır (Şayet uydu up-link sistemi içerisinde yer alan
bazı cihazların bilgisayara bağlantısı, IP arayüzler üzerinden sağlanamıyorsa (farklı yapıdaki
arayüz ve cihaza özel protokoller üzerinden), bu durumda söz konusu cihazların bilgisayara
bağlantısı, gerekli kart ve dönüştürücüler kullanılmak suretiyle uygun arayüzler üzerinden
yapılacaktır).
20.4.
Kontrol ve izleme sistemindeki herbir dizüstü bilgisayarın ilgili cihaz rack dolaplarına
montajları yüklenici tarafından yapılacaktır. Söz konusu dizüstü bilgisayarlar, sürgülü
çekmeceye sahip 19” boyutlarındaki rak konsolu içerisine yerleştirilecek olup, gerekli rak
montaj kitleri ve aparatları sağlanacaktır. Dizüstü bilgisayara ait sürgülü çekmece çekilip,
bilgisayar ekranı açıldığında ön panelinden kontrol özelliğine sahip hiçbir cihaz ve yedekleme
ünitesinin görüş açısını etkilemeyecek ve katlandığında rak üzerinde en fazla 2RU yer
kaplayacak şekilde raka yerleştirilecektir.
21.
KABLAJLI CİHAZ RACK DOLABI
21.1.
TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme binasına montajı yapılacak teçhizat içerisindeki iç ünite
türündeki tüm elektronik cihaz, malzeme ve otomatik yedekleme üniteleri ihaleyi kazanan
yüklenici firma tarafından, 1 adet 19” standart rack genişliğinde ve 42RU yüksekliğinde cihaz
rack dolabı (yan kapakları sökülüp takılabilir) içerisine, tüm kablo bağlantıları ve kablajı
yapılmış, havalandırması, fanı ve cihaz enerji dağıtım üniteleri çalışır vaziyette TRT’ye teslim
edilecektir.
21.2. Rack içerisindeki tüm kablo ve konnektör bağlantıları, belirli bir düzende ve sırada
numaralandırılmış ve etiketlendirilmiş şekilde, herhangi bir arıza ve problem anında kabloların
kolaylıkla giriş ve çıkış noktalarının takibi amacıyla düzenli bir şekilde yapılacaktır.
21.3. 19" genişliğinde teklif edilecek tüm cihazlar ve kart tipi cihaz kasaları gerekli rak montaj kitleri
ile birlikte teklif edilecektir. Ancak orijinalinde rak kitleri olmayan cihazlar için cihazların alt
kısmına denk gelecek L tipi kızaklar bağlanacaktır.
21.4. Yüklenici teklif edeceği cihazların havalandırması ve ısınması durumlarına haiz olduğundan
kendi belirleyeceği yerleşime göre, gerek görmezse cihazlar arasında hiç boşluk bırakmadan,
ihtiyaç varsa 1U boşluklar bırakarak yerleştirecektir. Bu boşluklar delikli veya blank panellerle
kapatılacaktır.
99 / 112
21.5. Sistemin enerji beslemeleri; İdare tarafından belirlenecek enerji panosu veya panolarından
yüklenici tarafından uygun kesitli kablo ile direkt hat çekilerek yapılacaktır. Kesintisizlik ve
yedeklilik sağlanacak biçimde sisteme yakın panolar bulunsa bile gerekiyorsa uzaktaki bir
enerji panosundan/panolarından yükleniciye enerji hattı çektirilerek İdare gözetiminde enerji
bağlantıları yüklenici tarafından yapılacaktır.
Tüm cihazlar rack içerisindeki topraklama baralarına irtibatlanacak olup, rackın topraklaması
tüm sistemlere ait ana topraklama hattına bağlanacaktır. İhaleyi kazanan yüklenici firma
tarafından TRT’nin onayı alındıktan sonra rackın üretim ve kablaj işlemlerine geçilecektir.
İhaleyi kazanan yüklenici firmaya ek maliyet getirmeksizin, cihazların rack üzerine yerleşim
planında TRT tarafından gerekli değişiklikler yapılabilir. Cihaz rackının sahip olması gereken
temel özellikler aşağıda sıralanmıştır.

Cihaz rack dolabı 19” standardına uygun 42RU (Rack Unit) yüksekliğinde olacaktır.
Dolabın genişliği 60 cm ve derinliği 80 cm olacaktır.

Cihaz dolabının yapımında, kalite standartlarına uygun, gövde için en az 2 mm’lik, alt ve üst
bazalar için en az 2 mm’lik sac kullanılacaktır.

Cihaz dolabı 7037 ral elektrostatik toz boyalı olacaktır.

Cihaz dolabı 42RU takılabilir/çıkarılabilir yan kapaklı olarak teklif edilecektir. Kol vasıtasıyla
kilitlenip açılabilir cam kapaklı ön panele sahip olacaktır.

Cihazların yerleşiminden sonra ön panelde boşluk kalması durumunda, kalan boşluklar 1U,
2U, 3U gibi boş paneller kullanılarak kapatılacaktır.

Cihaz rack dolabında, önden ve arka kapaktan 10 cm içeride bağlantı perforeleri olacaktır.
Cihazları tutacak olan L kızakların düzgün şekilde yerleştirilebilmesi için 10 cm içerideki ön
ve arka bağlantı perforeleri birbirlerine simetrik ve aynı yöndeki delikler önden arkaya aynı
eksen üzerinde bulunacaktır.

Cihaz rack dolabında cihazlar arası kabloları taşıyabilmek için arkada olmak üzere toplam 2
adet kablo tavası olacaktır. Bu kablo tavaları bütün dolap boyunda 195-200 mm arası
genişliğe sahip olacaktır. Ayrıca rack dolabının ortasında her iki yanda 100 mm genişliğe
sahip kablo tavaları da bulunacak bu tavalardan sadece enerji kabloları geçecektir. Kablo
tavaları en az 1.2 mm’lik sacdan imal edilmiş, özel plastik kaplamalı veya elektrostatik boyalı
veya galvanizli olacaktır.

Cihaz rack dolabının alt bazası 100 mm yüksekliğinde, 2 mm’lik sacdan imal edilmiş ve
elektrostatik boyalı olacaktır.

Alt baza içerisinde, kablo giriş-çıkışı için, alt tabanda takıp çıkartılabilen ve yanlarda vidalı
tip kapaklar bulunacaktır.
100 / 112
21.6.
Cihaz rack dolabında en az 2 (iki) adet Enerji Dağıtım Ünitesi (Main Distribution Unit- MDU)
olacaktır. MDU özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Teklif edilecek enerji dağıtım ünitelerinin
teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Up-link sistemi içerisinde yer alan 1+1 yedekli sistem
konfigürasyonunda çalışan aynı türden yedekli cihazların enerji beslemeleri ayrı MDU’lar
üzerinden yapılacaktır.

Enerji dağıtım üniteleri rack tipi 19” ve 1U boyutlarında olacaktır.

1 adet 220V AC giriş, 10 adet 220V AC çıkışı olacaktır.

Giriş ve çıkışlar şase tipi IEC fişler ile olacaktır.

Arka panelde giriş ve çıkış kablolarını bağlamak için askı kolu olacaktır.

Sigorta yuvaları ve neon ışıklar ön panelde görülebilecek şekilde olacak, neon lambalar
sigorta yuvalarının tam üzerinde olacak ve en üstte etiketlik takılı olacaktır.

MDU’da enerji anahtarı bulunacak olup minimum 220 Volt / 10 Amper, ışıklı ve ön panele
gömme olacaktır. Yüklenici kullandığı sigortolardan 5 adet yedek olarak idareye verecektir.

MDU iç kabloları minimum 2.5 mm kesitinde olacak ve arka panelinde harici toprak terminali
bulunacaktır.

Sigorta yuvalarında cihazlara uygun amperde cam sigortalar kullanılacaktır.

MDU ön panelinde sigorta yuvalarının altına numara yazılacak ve bağlantılı olduğu arka
paneldeki IEC fişlerinin üzerinde de aynı numaraların serigrafik yazısı bulunacaktır.

MDU üzerindeki tüm vidalar havşalı olup, vida yüksekliği olmayacaktır.

MDU üst kapağının altında izolatör bulunacaktır.
21.7.
Up-link sistemi içindeki cihazlara bağlantıları kolaylaştırmak açısından, racka uygun bir
şekilde 2 adet video CTP panel (connector termination panel) kullanılacaktır.
Video CTP panelde şase tipi I BNC konnektörler kullanılacaktır. Çok kanallı encoder
cihazlarının HD/SD-SDI video girişleri, IRD cihazlarının HD/SD-SDI video çıkışlarının
sistem bağlantıları söz konusu 2 farklı video CTP panel üzerinden yapılacaktır. Herbir
panelde en az 3 adet HD/SD-SDI konnektörleri yedek olarak bulunacaktır. Ayrıca mevcut
2.4 metre Tx/Rx uydu anten sistemi üzerinde yer alan 2 farklı LNB sinyalinin IRD
cihazlarının 2 adet L band girişlerine dağıtımı rackın uygun yerine yerleştirilecek 2 farklı 1:8
bölücü (splitter) üzerinden yapılacaktır. Söz konusu bölücülerin LNB’ye uygulanacak portu
video CTP panel üzerinden LNB’ye uygulanacak ayrıca bölücünün dağıtım uçlarından en
az ikisi ölçüm ve test amacıyla video CTP panele bağlanacaktır.
101 / 112
21.8.
Sisteme girecek olan video sinyalleri İdarenin belirteceği yerden, yüklenici tarafından cihaz
rack dolabına çekilecektir. Video sinyallerinin cihaz rack dolabına taşınmasında kullanılacak
kablolar yüklenici tarafından sağlanacak olup, stüdyoların döşemeleri yerlerinden
kaldırılarak kablolar alttaki mevcut tavalara yatırılacaktır.
21.9.
Uydu up-link sistemi montajında kullanılacak video kablosu, aksi belirtilmedikçe 100 metre
mesafede 1.485 Gbit/sn HD-SDI ve 200 metre mesafede 270 Mbit/sn SD-SDI sinyallerini
sorunsuz iletebilecektir.
22.
MONTAJ, UYDU VE SİSTEM PERFORMANS TESTLERİ
22.1.
MONTAJA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR
22.1.1. Detayları 3.1.maddesinde detayları belirtilen cihazların belirtilen montaj alanlarına montajları
ile uydu ve sistem performans testleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Sistem kurulumu ve
testleri sırasında sistemin kurulacağı sistem salonundaki, kablo geçiş güzergâhlarındaki ve
dış montaj alanlarındaki mevcut alt yapı, diğer çalışan sistemlerde ortaya çıkabilecek her
türlü arıza, hasar ve problemler ile çevrede oluşabilecek tüm zararlar ihaleyi kazanan
yüklenici firma tarafından tüm masraf ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere
ücretsiz olarak giderilecektir.
22.1.2. Uydu up-link teçhizatı içerisinde yer alan iç ve dış ünite türündeki cihazlar için gerekli UPS
destekli enerji ve klimatik koşullar (iç ünite cihazlar için) TRT tarafından sağlanacaktır.
Uydu up-link teçhizatı içerisindeki tüm cihazlara ait rezerve edilmiş elektrik panolarındaki
sigorta bağlantıları, kablolama ve tüm cihazlara enerji dağıtımı TRT elemanlarının
gözetiminde ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Söz konusu enerji
dağıtım ve bağlantılarında birinci sınıf malzeme kullanılacaktır.
22.1.3. İhale kapsamında satın alınacak TRT İstanbul Müdürlüğü Tepebaşı Stüdyoları binası ve
Ankara’daki uydu yer istasyonu binasına montajı yapılacak sırasıyla 2.4 mt. ve 1.8 mt.
Tx/Rx uydu anten sistemlerinin montajı, anten üreticisi tarafından tavsiye edilen orijinal
ekipman ve malzemeler kullanılarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Söz konusu anten
sistemlerinin montaj işlemleri, anten montajının ne şekilde ve nasıl yapılacağı (kullanılacak
betonun ve inşaat malzemelerinin özelliği, su yalıtımı, rüzgar yükü, işçilik, montaj
alanlarında yapılacak tüm inşaat düzenlemeleri vb.), anten üreticisinin tavsiyeleri de göz
önünde bulundurularak ilgili idare personelinin denetiminde yapılacaktır. Bu amaç
doğrultusunda, teklif edilecek anten sistemlerinin üreticisi tarafından nasıl monte edileceğine
ilişkin tavsiye ve talimatlar, sözleşme imzalandıktan en geç 30(otuz) takvim günü içerisinde
idareye verilecektir. Söz konusu anten sistemlerinin montajına başlamadan önce, montaj
koşulları ve montajın nasıl yapılacağı hususlarında İdarenin onayı alınacak, belirtilen
102 / 112
koşullar altında anten sisteminin montajı yapılacaktır. Anten sisteminin montajı sonrası,
Kurumumuz Yapım İşlerinden Sorumlu Müdürlük personeli tarafından yapılan kontroller
(montaj uygunluğu, su yalıtımı, rüzgar yükü, işçilik, montaj alanlarında yapılacak tüm inşaat
düzenlemeleri) sonucunda, anten sisteminin montajının istenilen kriterler doğrultusunda
yapılıp yapılmadığına ilişkin rapor müspet olmadığı sürece geçici kabul muayenelerine
başlanmayacaktır. Bu amaç doğrultusunda anten sistemlerinin TRT tarafından gösterilen
montaj alanlarına montajlarının sorunsuz yapılabilmesini teminen teklif edilecek anten
kaidesine (king post pedestal mount) uygun ölçü ve boyutta, civata kit donanımı (anchor bolt
kit) antenle birlikte teklif edilecektir. Antenler ile birlikte teklif edilecek montaj kitinin, çevresel
koşullardan etkilenmemesi için sıcak galvanizleme işleminden geçirilmiş veya paslanmaz
malzemelerden imal edilmiş olması gerekmektedir. Anten boyutları ve anten rüzgar yükleri
hesaba katılarak, harici anten desteklerine gereksinim duyulmadan, sadece söz konusu
civatalara bağlantı yapılarak antenlerin dengelenebileceği ve sabitlenebileceği, uluslararası
normlara uygun yapıda olmalıdır. Anten üreticisi tarafından üretilmiş anchor bolt kitlerinin
teklif edilmesi tercih sebebi olacaktır.
22.1.4. Outdoor HPA cihazlarına uygulanacak L band çıkış sinyallerinin taşınması (çok kanallı
encoder ve modülatör cihaz seti yedekleme ünitesi çıkışındaki veya L band yedekleme
ünitesi çıkışındaki), profesyonel niteliklerde esnek yapıda belirtilen uzunluklarda, 50 Ω
empedansında 2 farklı L band kablo kullanılarak outdoor HPA cihazlarına uygulanacaktır.
Outdoor HPA cihazlarına uygulanacak L band sinyallerinin taşınmasında kullanılacak
profesyonel niteliklerde 50 Ω N tip erkek uç konnektörlerinin temini ve yapılması işlemleri
yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Teklif edilecek konnektörlerin dış gövde materyali
paslanmaz çelikten, iç iletkeni ise altın kaplı berilyum bakırdan (gold plated berylium copper)
imal edilmiş olacaktır. Teklif edilecek L band kablonun 1 metredeki kaybı en fazla 0.3 dB,
kablo uçlarında kullanılacak kablo ve konnektörler darbe ve titreşimlere dayanıklı yapıda
olacak, aşırı ısınan, kırılgan, çabuk korozyona uğrayan, sinyal kalitesinde bozulmaya
sebebiyet veren profesyonel türden olmayan konnektör ve kablolar teklif edilmeyecektir.
22.1.5. İlgili montaj alanlarına montajı yapılacak cihazların giriş/çıkış kablo ve dalga kılavuz
bağlantıları, taşımış oldukları sinyaller, giriş/çıkış sinyal seviyesi, adı, etiketlendirilmeleri vb.
bilgileri gösteren her bir montaj alanı için 2 adet blok şema autocad veya benzer
özelliklerdeki başka bir bilgisayar programında A3 boyutlarında çizilip, yırtılmaz türde renkli
basılı doküman olarak ve elektronik ortamda yüklenici firma tarafından geçici kabul
öncesinde idareye verilecektir.
22.1.6. İhale kapsamında yeni satın alınacak (2.4 ve 1.8 metre Tx/Rx) ve idareye ait mevcut Tx/Rx
uydu anten sistemlerinin uydu ve sistem performans testleri montaj sonrası tekrar yapıldıktan
ve müspet test raporları İdareye verildikten sonra geçici kabul muayenelerine başlanacaktır.
103 / 112
22.1.7. Outdoor HPA cihazlarının monitör portundan ölçüm yapmak amacıyla herbir HPA için 1 adet
60 cm ve 1 adet 1.5 metre uzunluğa sahip esnek yapıda toplam 6 adet 60 cm ve 6 adet 1.5
metre olacak şekilde uç konnektörleri N tip olarak hazır yapılmış 70 MHz ile 20 GHz
aralığında çalışabilen ve 1 metredeki kaybı (14.5 GHz frekansında) en fazla 1 dB olan RF
kablolar teklif edilecektir. Söz konusu kabloların fiyatı, outdoor HPA cihazlarının montajının
yapılacağı ilgili montaj kaleminin fiyatına dahil edilecektir.
22.2. KURUÇEŞME BİNASINA MONTAJI YAPILACAK UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATININ
MONTAJI
22.2.1. TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme binasına montajı yapılacak uydu up-link sistemi
içerisinde yer alan iç ünite cihazlar ile dış ortamda çalışacak cihazlar arasındaki mesafe
yaklaşık 50 metredir. İç ünite ve dış ünite cihazlar arasında kullanılacak her türlü L band,
kontrol, haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi ve uç konnektörlerinin yapılması
işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.2.2. Kuruçeşme binasına montajı yapılacak 2 adet 400 W outdoor HPA cihazları ile HPA kontrol
ve anahtarlama ünitesinin dış mekanda çalışacak parçaları mevcut 2.4 mt. Tx/Rx uydu anten
sisteminin yanına yerleştirilecektir. Montaj işlemi sırasında 2 adet outdoor HPA cihazı dışta,
outdoor HPA yedekleme ünitesinin dış mekanda çalışacak parçaları ortada olacak şekilde
zemine sabitlenecek metal düz bir panel levha üzerine monte edilecektir. Söz konusu metal
panel levha, 2 adet HPA cihazını deforme olmadan taşıyabilecek kesit ve sertlikte,
oksitlenmeye karşı dayanıklı, paslanmayan bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır (Malzeme
sıcak galvanizleme işleminden geçirilecektir). HPA cihazlarının sıcak hava çıkış ve hava
sirkülasyon pencerelerinin HPA’ların alt tarafında olması durumunda, metal panel levha
üzerinde HPA’ların alt tarafına gelecek biçimde, HPA sıcak hava sirkülasyon pencerelerinin
geometrik yapısına uygun boyut ve büyüklüklerde 2 adet havalandırma delikleri açılmalıdır.
Metal panel levha, HPA’ların hava döngüsüne engel olmayacak şekilde yükselti verilerek (en
az 60 cm), metal platform üzerine monte edilecek niteliklerde en az 6 ayak üzerinde
durabilmelidir. Söz konusu metal panel levha üzerine, 2 outdoor HPA arasında dalga kılavuzu
anahtarlama ünitesi, yük, rigid dalga kılavuz, adaptör ve kitleri vb. malzemeler olacak şekilde
yerleştirme yapılacaktır. Metal panel üzerine yerleştirilecek HPA cihazlarının dış ortam
koşullarından korunması amacıyla HPA ve outdoor HPA yedeklemesinin üzerine sökülüp
takılabilir yapıda koruyucu fiber kapak konulacak, fiber koruyucu kapağın ısı ve ortam
koşulları ile istem dışı darbelere karşı direncinin artırılması ve deformasyonunun önüne
geçilmesi amacıyla fiber koruyucu kapak içerisinde metal iskelet bulunacaktır. Fiber kapakla
koruyucu muhafaza içine alınacak HPA cihazlarının, sıcak hava çıkış ve temiz hava
emişlerinin sağlanabilmesini teminen fiber kapak içerisinde uygun boyut ve yapılarda hava
emiş ve çıkış delikleri bulunacaktır. Söz konusu fiber kapak kesinlikle HPA cihazlarının temiz
hava emiş ve sıcak hava çıkışlarına engel olmayacak şekilde imal edilecektir.
104 / 112
22.2.3. TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme binasındaki mevcut 2.4 metre Tx/Rx uydu anten
sistemindeki, çıkış polarizasyonun uzaktan manual seçimi amacıyla polarizasyon seçim
paneli bulunmaktadır. Söz konusu panelin yeni satın alınacak kablajlı cihaz rack dolabına
montajı ve bağlantıları yüklenici tarafından yapılacaktır.
22.2.4. TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme binası için satın alınacak uydu up-link teçhizatı içerisinde
yer alan cihazların yeni satın alınacak kablajlı cihaz rack dolabına yerleştirilmesi, cihazlar
arası kablolalama, cihazlar arasında ihtiyaç duyulan her türlü kontrol, haberleşme ve enerji
kablolarının temini, çekilmesi ve uç konnektörlerinin yapılması, tüm anten bağlantıları ile
montaj ve entegrasyon işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.3. HARBİYE BİNASINA MONTAJI YAPILACAK UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATININ
MONTAJI
22.3.1. TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye binasına montajı yapılacak uydu up-link sistemi içerisinde
yer alan iç ünite cihazlar ile dış ortamda çalışacak cihazlar arasındaki mesafe yaklaşık 60
metredir. İç ünite ve dış ünite cihazlar arasında kullanılacak her türlü L band, kontrol,
haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi ve uç konnektörlerinin yapılması işlemleri
yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.3.2. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan 8 stereo ses iletim özellikli L band çıkışlı
tümleşik encoder ve modülatör seti içerisinde yer alan 2 adet tümleşik encoder ve modülatör
veya 2 adet encoder cihazlarına uygulanacak AES/EBU ses kaynaklarının çıkış noktası olan
İstanbul Radyo Anakumanda Merkezi ile uydu up-link teçhizatının yerleştirileceği sistem odası
arasındaki mesafe yaklaşık 100 metredir. AES/EBU ses kaynaklarının 1+1 yedekli sistem
konfigürasyonunda çalışan 2 adet encoder cihazın girişlerine her biri 100 metre uzunluğunda
8 pair’li 2 farklı AES/EBU kablo ile taşınabilmesi amacıyla toplam 200 metre uzunluğunda
AES/EBU dengeli ses iletimine uygun 8 pair’li AES/EBU ses kablosu teklif edilecektir.
-
AES/EBU ses kablosu twisted pair tipte ve nominal empedansı 110 Ω ± %10 olmalıdır.
-
AES/EBU ses kablolarının her bir çifti (pair), bir sayısal ses sinyalinin her iki kanalını taşıma
kapasitesine ve şaseye sahip olmalıdır.
-
Montajda kullanılmak amacıyla, AES3 standardını karşılayan XCC serisi NEUTRIK veya
eşdeğeri toplam 20 adet ses konnektörü teklif edilecektir.
-
Teklif edilecek AES/EBU ses kablosu ve uç konnektörlerinin fiyatı ilgili montaj kalemi içerisine
dahil edilecektir. AES/EBU kablo sözleşme imzalandıktan en geç 30 (otuz) takvim günü
içerisinde yüklenici tarafından idareye teslim edilecek, kablonun çekilmesi ve uç
konnektörlerinin yapılması işlemleri idare personeli tarafından yapılacaktır.
105 / 112
22.3.3. Harbiye binasına montajı yapılacak 2 adet 400 W outdoor HPA cihazları ile HPA kontrol ve
anahtarlama ünitesinin dış mekanda çalışacak parçaları mevcut 2.4 mt. Tx/Rx uydu anten
sisteminin yanına yerleştirilecektir. Montaj işlemi sırasında 2 adet outdoor HPA cihazı dışta,
outdoor HPA yedekleme ünitesinin dış mekanda çalışacak parçaları ortada olacak şekilde
zemine sabitlenecek metal düz bir panel levha üzerine monte edilecektir. Söz konusu metal
panel levha, 2 adet HPA cihazını deforme olmadan taşıyabilecek kesit ve sertlikte,
oksitlenmeye karşı dayanıklı, paslanmayan bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır (Malzeme
sıcak galvanizleme işleminden geçirilecektir). HPA cihazlarının sıcak hava çıkış ve hava
sirkülasyon pencerelerinin HPA’ların alt tarafında olması durumunda, metal panel levha
üzerinde HPA’ların alt tarafına gelecek biçimde, HPA sıcak hava sirkülasyon pencerelerinin
geometrik yapısına uygun boyut ve büyüklüklerde 2 adet havalandırma delikleri açılmalıdır.
Metal panel levha, HPA’ların hava döngüsüne engel olmayacak şekilde yükselti verilerek (en
az 60 cm), metal platform üzerine monte edilecek niteliklerde en az 6 ayak üzerinde
durabilmelidir. Söz konusu metal panel levha üzerine, 2 adet outdoor HPA cihazı arasında
dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi, yük, rigid dalga kılavuz, adaptör ve kitleri vb. malzemeler
olacak şekilde yerleştirme yapılacaktır. Metal panel üzerine yerleştirilecek HPA cihazlarının
dış ortam koşullarından korunması amacıyla HPA ve outdoor HPA yedeklemesinin üzerine
sökülüp takılabilir yapıda koruyucu fiber kapak konulacak, fiber koruyucu kapağın ısı ve ortam
koşulları ile istem dışı darbelere karşı direncinin artırılması ve deformasyonunun önüne
geçilmesi amacıyla fiber koruyucu kapak içerisinde metal iskelet bulunacaktır. Fiber kapakla
koruyucu muhafaza içine alınacak HPA cihazlarının, sıcak hava çıkış ve temiz hava
emişlerinin sağlanabilmesini teminen fiber kapak içerisinde uygun boyut ve yapılarda hava
emiş ve çıkış delikleri bulunacaktır. Söz konusu fiber kapak kesinlikle HPA cihazlarının temiz
hava emiş ve sıcak hava çıkışlarına engel olmayacak şekilde imal edilecektir.
22.3.4. Outdoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi üzerinden antene yönlendirilen outdoor HPA
cihazının RF çıkışı, heliax dalga kılavuzu, uygun yapıdaki konnektör ve adaptörleri kullanılarak
mevcut 2.4 metre anten sistemine taşınacaktır. Antene yönlendirilen outdoor HPA cihazının
RF çıkışının heliax yapıdaki dalga kılavuzuna bağlantısı en az 30 cm uzunluğunda katı dalga
kılavuzu kit veya eklemleri üzerinden yapılacaktır. Heliax dalga kılavuzu antene doğrudan
irtibatlanmayacak olup, antene bağlantı öncesi yine en az 30 cm uzunluğunda katı dalga
kılavuzu kit veya eklemleri ve en az 45 cm.uzunluğunda esnek yapıda (flexible) dalga
kılavuzu ve kitleri üzerinden antene bağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda gerekli dalga
kılavuz kit, uç konnektör, adaptör ve eklemleri yüklenici tarafından sağlanacak ve fiyatları
montaj kalemi fiyatına dahil edilecektir.
22.3.5.
TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye binası için satın alınacak uydu up-link teçhizatı içerisinde yer
alan cihazların mevcut cihaz rack dolabına yerleştirilmesi, cihazlar arası kablolalama, cihazlar
arasında ihtiyaç duyulan her türlü kontrol, haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi
106 / 112
ve uç konnektörlerinin yapılması, tüm anten bağlantıları ile montaj ve entegrasyon işlemleri
yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.4. TEPEBAŞI STÜDYOLARI BİNASINA MONTAJI YAPILACAK UYDU UP-LİNK SİSTEMİ
TEÇHİZATININ MONTAJI
22.4.1. TRT İstanbul Müdürlüğü Tepebaşı Stüdyoları binasına montajı yapılacak uydu up-link sistemi
içerisinde yer alan iç ünite cihazlar ile dış ortamda çalışacak cihazlar arasındaki mesafe
yaklaşık 100 metredir. İç ünite ve dış ünite cihazlar arasında kullanılacak her türlü L band,
kontrol, haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi ve uç konnektörlerinin yapılması
işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.4.2. Tepebaşı Stüdyoları için satın alınacak uydu up-link sistemi teçhizatı içerisinde yer alan 2
adet 400 W outdoor HPA cihazları ile HPA kontrol ve anahtarlama ünitesinin dış mekanda
çalışacak parçaları bu ihale kapsamında satın alınacak 2.4 mt. Tx/Rx uydu anten sisteminin
yanına yerleştirilecektir. Montaj işlemi sırasında 2 adet outdoor HPA cihazı dışta, outdoor
HPA yedekleme ünitesinin dış mekanda çalışacak parçaları ortada olacak şekilde zemine
sabitlenecek metal düz bir panel levha üzerine monte edilecektir. Söz konusu metal panel
levha, 2 adet HPA cihazını deforme olmadan taşıyabilecek kesit ve sertlikte, oksitlenmeye
karşı dayanıklı, paslanmayan bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır (Malzeme sıcak
galvanizleme işleminden geçirilecektir). HPA cihazlarının sıcak hava çıkış ve hava
sirkülasyon pencerelerinin HPA’ların alt tarafında olması durumunda, metal panel levha
üzerinde HPA’ların alt tarafına gelecek biçimde, HPA sıcak hava sirkülasyon pencerelerinin
geometrik yapısına uygun boyut ve büyüklüklerde 2 adet havalandırma delikleri açılmalıdır.
Metal panel levha, HPA’ların hava döngüsüne engel olmayacak şekilde yükselti verilerek (en
az 60 cm), metal platform üzerine monte edilecek niteliklerde en az 6 ayak üzerinde
durabilmelidir. Söz konusu metal panel levha üzerine, 2 outdoor HPA arasında dalga kılavuzu
anahtarlama ünitesi, yük, rigid dalga kılavuz, adaptör ve kitleri vb. malzemeler olacak şekilde
yerleştirme yapılacaktır. Metal panel üzerine yerleştirilecek HPA cihazlarının dış ortam
koşullarından korunması amacıyla HPA ve outdoor HPA yedeklemesinin üzerine sökülüp
takılabilir yapıda koruyucu fiber kapak konulacak, fiber koruyucu kapağın ısı ve ortam
koşulları ile istem dışı darbelere karşı direncinin artırılması ve deformasyonunun önüne
geçilmesi amacıyla fiber koruyucu kapak içerisinde metal iskelet bulunacaktır. Fiber kapakla
koruyucu muhafaza içine alınacak HPA cihazlarının, sıcak hava çıkış ve temiz hava
emişlerinin sağlanabilmesini teminen fiber kapak içerisinde uygun boyut ve yapılarda hava
emiş ve çıkış delikleri bulunacaktır. Söz konusu fiber kapak kesinlikle HPA cihazlarının temiz
hava emiş ve sıcak hava çıkışlarına engel olmayacak şekilde imal edilecektir.
107 / 112
22.4.3. TRT İstanbul Müdürlüğü Tepebaşı Stüdyoları binasındaki mevcut Advent marka Mantis model
1.2 metre Tx/Rx uydu anten sisteminde, çıkış polarizasyonun uzaktan manual seçimi
amacıyla polarizasyon seçim paneli ve anten üzerinde polarizasyon anahtarlama ünitesi
bulunmaktadır. Söz konusu panelin ve anahtarlama ünitesinin yeni satın alınacak 2.4 metre
Tx/Rx uydu anten sistemine entegrasyon, montaj işlemleri ile polarizasyon seçim panelinin
mevcut cihaz rack dolabına montajı ve bağlantıları yüklenici tarafından yapılacaktır.
22.4.4. TRT İstanbul Müdürlüğü Tepebaşı Stüdyoları binası için satın alınacak uydu up-link teçhizatı
içerisinde yer alan cihazların mevcut cihaz rack dolabına yerleştirilmesi, cihazlar arası
kablolalama, cihazlar arasında ihtiyaç duyulan her türlü kontrol, haberleşme ve enerji
kablolarının temini, çekilmesi ve uç konnektörlerinin yapılması, tüm anten bağlantıları ile
montaj ve entegrasyon işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.5. ANKARA UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATININ MONTAJI
22.5.1. TRT Ankara Devamlılık Stüdyoları uydu yer istasyonu sistem odası ile antenin montajının
yapılacağı alan arasındaki mesafe yaklaşık 12 metredir. İç ünite ve dış ünite cihazlar arasında
kullanılacak her türlü L band, kontrol, haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi ve
uç konnektörlerinin yapılması işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.5.2. Ankara Devamlılık Stüdyoları için satın alınacak uydu up-link teçhizatı içerisinde yer alan
cihazların mevcut cihaz rack dolabına yerleştirilmesi, cihazlar arası kablolalama, cihazlar
arasında ihtiyaç duyulan her türlü kontrol, haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi
ve uç konnektörlerinin yapılması, tüm anten bağlantıları ile montaj ve entegrasyon işlemleri
yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.6.
İZMİR UYDU UP-LİNK SİSTEMİ TEÇHİZATININ MONTAJI
22.6.1. TRT İzmir Müdürlüğü için satın alınacak ve 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak
8 stereo ses iletim özellikli IF band çıkışlı tümleşik encoder ve modülatör seti içerisinde yer
alan 2 adet tümleşik encoder ve modülatör veya 2 adet encoder cihazlarına uygulanacak
AES/EBU ses kaynaklarının çıkış noktası olan İzmir Radyo Anakumanda Merkezi ile satın
alınacak uydu up-link teçhizatının yerleştirileceği sistem odası arasındaki mesafe yaklaşık
150 metredir.
22.6.2. TRT İzmir Müdürlüğü zemin katında bulunan yayın stüdyosu ile İzmir Radyosu Anakumanda
Merkezi arasındaki kablo mesafesi yaklaşık 150 metredir. Söz konusu stüdyonun AES/EBU
ses çıkışının yaklaşık 150 metre uzunluğunda 8 pair’li AES/EBU kablo ile İzmir Radyosu
Anakumanda Merkezine taşınabilmesi amacıyla 150 metre uzunluğunda AES/EBU dengeli
ses iletimine uygun 8 pair’li AES/EBU ses kablosu teklif edilecektir.
108 / 112
İzmir Radyosu Anakumanda Merkezi Radyo
Stüdyoları çıkışındaki AES/EBU ses
kaynaklarının 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan 8 stereo ses iletim özellikli 2
adet tümleşik encoder ve modülatör veya 2 adet encoder cihazının girişlerine her biri 150
metre uzunluğunda 8 pair’li 2 farklı AES/EBU kablo ile taşınabilmesi ve mevcut cihaz rak
dolapları arasındaki bağlantı ve sinyal akışının sağlanması amacıyla toplam 350 metre
uzunluğunda AES/EBU dengeli ses iletimine uygun 8 pair’li AES/EBU ses kablosu teklif
edilecektir.
-
AES/EBU ses kablosu twisted pair tipte ve nominal empedansı 110 Ω ± %10 olmalıdır.
-
AES/EBU ses kablolarının her bir çifti (pair), bir sayısal ses sinyalinin her iki kanalını taşıma
kapasitesine ve şaseye sahip olmalıdır.
-
Montaj ve cihaz rack dolapları arasındaki bağlantılarda kullanılmak amacıyla, AES3
standardını karşılayan XCC serisi NEUTRIK veya eşdeğeri toplam 24 adet ses konnektörü
teklif edilecektir.
-
Teklif edilecek toplam 500 metre uzunluğundaki AES/EBU ses kablosu ve uç konnektörlerinin
fiyatı ilgili montaj kalemi içerisine dahil edilecektir. Tüm AES/EBU ses kablolarının temini,
kabloların çekilmesi ve uç konnektörlerinin yapılması işlemleri yüklenici sorumluluğunda
olacaktır
22.6.3. TRT Ankara uydu yer istasyonu binasındaki mevcut Continental marka SNG60/140DT model
Tx/Rx uydu anten sisteminde, çıkış polarizasyonunun uzaktan manual seçimi amacıyla
polarizasyon seçim paneli ve anten üzerinde polarizasyon anahtarlama ünitesi bulunmaktadır.
Söz konusu panelin ve anahtarlama ünitesinin TRT İzmir Müdürlüğü’nde bulunan mevcut
Channel master marka 1.2 metre Tx/Rx uydu anten sitemine montaj ve entegrasyon işlemleri
yüklenici tarafından yapılacaktır. Polarizasyon seçim paneli mevcut cihaz rack dolabına
yüklenici
tarafından
yerleştirilecektir.
Polarizasyon
seçim
paneli
ile
anten
üzerine
yerleştirilecek polarizasyon anahtarlama ünitesi arasındaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki
kontrol ve haberleşme kablolarının temini, uç konnektörlerinin yapılması ve kabloların
çekilmesi işleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
22.6.4. TRT İzmir Müdürlüğü için satın alınacak uydu up-link teçhizatı içerisinde yer alan cihazların
mevcut cihaz rack dolabına yerleştirilmesi ve cihazlar arası kablolalama, cihazlar arasında
ihtiyaç duyulan her türlü kontrol, haberleşme ve enerji kablolarının temini, çekilmesi ve uç
konnektörlerinin yapılması işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
109 / 112
23.
MEVCUT ANTEN BAĞLANTILARININ ve ANTEN DE-İCE SİSTEMİNİN YENİLENMESİ
23.1. 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sistemi üzerinde paslanan ve korozyona uğrayan tüm mekanik
parçalar ve dalga kılavuzları yenileriyle değiştirilip tüm uydu ve sistem performans testleri
tekrar yapılacaktır.
23.2. TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme binasına montajı yapılacak uydu up-link sistemi
teçhizatının çıkış sinyalinin uyduya iletiminde mevcut ASC signal marka 244 type model dual
optik özellikli 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sistemi kullanılacaktır. Söz konusu mevcut anten
sistemi için teknik detayları 17. maddesinde belirtilen 2.4 metre Tx/Rx uydu anten sistemine
uygun özelliklerde anten de-ice sistemi teklif edilecektir.
24.
MEVCUT INDOOR HPA CİHAZLARI İÇİN KONTROL ve ANAHTARLAMA ÜNİTESİ
24.1. TRT Ankara uydu yer istasyonu binasında bulunan 2 adet CPI marka VZU-6994AD model
400W indoor HPA cihazlarının yedeklenmesi, uzaktan kontrol edilmesi, kontrol ve durum
parametrelerinin izlenmesi amacıyla 1 set HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi teklif edilecektir.
24.2. Satın alınacak 1 set indoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi;
dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi (waveguide switch unit), en az 500 Watt güce dayanıklı
suni yük, rigid (katı) dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri, 2 adet CPI marka 400 W indoor HPA
cihazını kontrol ve anahtarlama özellikli HPA kontrol ünitesi, gerekli haberleşme, kontrol,
alarm kabloları, montaj için gerekli montaj kit ve diğer arabirimleri içerecektir.
24.3. 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışacak 2 adet indoor HPA cihazları ve yük arasında,
rigid katı dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri kullanılacaktır. Dalga kılavuzlarının iç yapı
malzemesi bakır veya pirinç olacaktır. Arıza kaynağı olabilecek kırılgan, yüksek güçte
eriyerek yansımaya ve deformasyona sebep olabilecek tutya, alüminyum döküm vb.
malzemeler ile yapılmış dalga kılavuzu, anahtarlama ünitesi ile montaj malzemeleri kesinlikle
teklif edilmeyecektir. Mekanik bağlantılarda kullanılacak civata, somun, pul vb. malzemeler
oksitlenmeyen özelliklere sahip olacaktır.
24.4. HPA cihazına ait parametre, durum ve kontrol fonksiyonları (HPA cihazlarının transmit,
standby konumuna alınması ve çıkış güçlerinin ayarlanması ) ile HPA cihazlarının manual ve
otomatik anahtarlama fonksiyonları gerektiğinde HPA kontrol ünitesinden bağımsız olarak
web browser arayüzü veya HPA kontrol programı üzerinden idareye ait bilgisayar aracılığıyla
kontrol ve analiz edilecektir (Bilgisayar bağlantısı HPA kontrol ünitesi üzerinden veya HPA
cihazlarına doğrudan bilgisayar bağlantısı yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilir). Bu iş için
gerekli yazılımlar ve kablo bağlantı detayları CD ortamında TRT’ye sağlanacaktır. Bilgisayar
ile herbir HPA cihazı arasındaki bağlantı için gerekli uç konnektörleri yapılmış kablo
(gerekmesi halinde çevirici adaptörü ile birlikte) yüklenici tarafından sağlanacaktır.
110 / 112
24.5. 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan her bir indoor HPA cihazına ait uyduya
gönderilen güç (ilerleyen güç-forward power) Watt ve dBm, yansıyan güç (reflected power)
Watt veya dBm, helix akımı (helix current) mA, kazanç veya zayıflatma değeri dB olarak HPA
kontrol ünitesi üzerindeki tek bir gösterge veya iki farklı gösterge üzerinden ve ayrıca HPA
kontrol programı veya web browser menüsü veya menü pencerelerinde (menü seçimine bağlı
olarak veya toplu halde) görülecektir.
24.6. Indoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi içerisinde yer alan birimler üzerinden, 1+1 sistem
konfigürasyonunda yedekli çalışan 400W indoor HPA cihazlarından herhangi bir tanesi asıl
(on-line) HPA olarak antene, diğer HPA ise yedek (hot-standby) HPA olarak suni yüke
yönlendirilecektir. Asıl ve yedek 400W indoor HPA cihazlarının antene ve yüke yönlendirilme
işlemleri, HPA kontrol ünitesi üzerinden ve yüklenici tarafından sağlanarak idareye ait
bilgisayara kurulacak olan HPA kontrol programı veya kontrol ünitesi web browser arayüzü
üzerinden operatör tarafından belirlenebilmelidir. Söz konusu HPA kontrol ünitesinin otomatik
HPA anahtarlama seçim özelliği yanı sıra, manual HPA anahtarlama özelliğine de sahip
olması gerekmektedir. Antene ve yüke yönlendirilen HPA cihazlarının konum bilgisi, HPA
kontrol ünitesi ve HPA kontrol programı (veya web browser arayüzü) üzerinden bir bakışta
görülebilir yapıda olacaktır. HPA kontrol ünitesinin herhangi bir nedenle devre dışı kalması
durumunda, antene ve yüke yönlendirilen HPA cihazları mevcut konumlarını korumalı,
kesinlikle önceki durumlarından farklı konuma geçmemelidirler. HPA cihazlarının antene ve
yüke yönlendirilmesi, dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi üzerinde bulunacak olan manual
seçim anahtarı üzerinden de gerektiğinde operatör tarafından da kolaylıkla yapılabilmelidir.
24.7. 1+1 otomatik yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan, asıl HPA cihazı üzerindeki yüksek
yansıyan güç, aşırı ilerleyen güç ve düşük ilerleyen güç arıza eşik değerlerinin HPA cihazları
üzerinden önceden ayarlanan değerleri aşması durumunda, yedekleme özellikli HPA kontrol
ve anahtarlama ünitesi ve diğer birimler tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen HPA
cihazı antene, yayın iletim trafiği görevini üstlenen ve çıkış yoluna gitmekte iken arızalanan
asıl HPA cihazı ise otomatik olarak yüke yönlendirilecektir.
24.8. Otomatik ve manual HPA anahtarlama işlemleri sırasında HPA cihazları üzerinde kesinlikle
aşırı yansıma ve ark oluşmayacaktır.
24.9. Indoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi içerisinde yer alan tüm birimler ve bu birimlerin
HPA cihazlarına bağlantısı için gerekli haberleşme, alarm, uzaktan kontrol ve yedekleme
amaçlı uç konnektörleri yapılmış yeterli uzunluğa sahip tüm kablolar ile gerekli diğer adaptör
ve konnektörler de yeterli sayıda teklif edilecektir. Kontrol, haberleşme ve alarm kablolarının
iç pin bağlantıları ile taşıdığı bilgiler kullanım kitabında yer alacaktır.
111 / 112
24.10. Teklif edilecek indoor HPA kontrol ve anahtarlama ünitesi, aşağıdaki teknik özelliklere sahip
olacaktır.

Çalışma frekans aralığı
: 13.75-14.5 GHz

Toplam uygulanabilir güç kapasitesi
: en az 500 Watt

Toplam kayıp
: maksimum 0.7 dB

Anahtarlama süresi
: maksimum 500 ms
112 / 112
Download

Teknik Sartname