SPŠ pořádala soutěž
Autodesk Academia Design
Ve dnech 4. a 5. března se na SPŠ konala soutěž Autodesk Academia Design 2011. Byl to již 17.
ročník, který se poprvé uskutečnil na naší škole. Na starost si jej vzali profesoři Ing. Suchoň a Ing.
Štuknerová, kteří se rozhodli, že by bylo správné neorganizovat soutěž jen pro strojaře, ale i pro
stavaře. Proto bylo na této soutěži o jednu kategorii více. Což neznamenalo přítěž, ale zpestření o další
soutěžní obor. Soutěžilo se tedy ve třech tradičních kategoriích a nově v jedné kategorii 2D pro
stavaře.
Této soutěže se zúčastnilo téměř 30 škol z celé republiky, přijela i jedna ze Slovenska.
Nejlepší zastoupení SPŠ zaujal student Sklepek Lukáš ze třídy Z4, který obsadil druhé místo
v kategorii 2D stavaři. Naší škole se bohužel nepodařilo získat putovní pohár, který je již tradicí této
soutěže, a tedy tento pohár získala škola z Kopřivnice. Celé toto dvoudenní „klání“ probíhalo bez
nějakých větších komplikací. Malou komplikací se stalo mírné opoždění vyhodnocení této soutěže,
které bylo ovšem způsobeno těsnými výsledky. Výherci se mohli těšit z příjemných cen. Avšak ani
poražení nezůstali zkrátka, neboť obdrželi od Moravskoslezského kraje dárkovou tašku, a mimo jiné
jim zůstala také čest a radost z účasti. Na další ročník této soutěže se můžeme těšit příští rok, která se
bude konat v Praze.
A na závěr sláva výhercům a čest poraženým. Celá soutěž se konala za přispění Statutárního
města Frýdek - Místek a MSK. Celé by se to také neobešlo bez dobré organizace týmu lidí, kde se
zařadily i studentky ze třídy A4.S. Všem organizátorům děkujeme.
Lukáš, Z4
Fotogalerie z vyhlášení výsledků
Předávání cen se zúčastnil Ing. Bejček, ředitel
Centra vzdělávání a poradenství VUT v Brně a
člen Ústavu konstruování Fakulty strojní.
Tomáš Pasterňák, Z3, získal 3. místo v kategorii
2D stavaři.
Vernisáž studentů technického lycea
V aule naší školy se 4. 4. 2011 uskutečnila vernisáž prací studentů 4. ročníku oboru technické lyceum
Jany Raškové a Tomáše Sarana, kterou zahájila Mgr. Ondřeková. V úvodu představila přítomným oba
autory, kteří se podíleli na zhotovení vstupenek pro 15. (Návraty SPŠ) a 16. (Průmyslovka sobě) školní
ples. Tomáš vyhrál letošní školní kolo SOČ a loni se dostal až do celostátního kola (studie
dvourotorového vrtulníku). V loňském roce také úspěšně reprezentoval naši školu na mezinárodní
soutěži Bydlím v Beskydech. Poté prof. Ondřeková předala slovo samotným studentům, kteří se
vyjádřili ke své tvorbě. Jana se zabývá kresbou, zátiším. Její oblíbené techniky jsou gioconda a tužka.
Ukázky z mikrosvěta jsou součástí její dlouhodobé maturitní práce.
Tomáš propojuje výtvarnou stránku s technikou, průmyslovým designem, příkladem jsou ilustrace
automobilů. Mezi jeho oblíbené techniky patří kombinace fixu, americké retuše (airbrush) a tuše nebo
pastelky. V poslední době začal spolupracovat s grafickým studiem ve Frýdku.
Mikrosvět Jany Raškové
Návrh škodovky Tomáše Sarana
Tomáš Saran: Průhledová kresba RC auta (radio control)
Inspirace Corvettou Stingray
Inspirace Fordem GT500 z roku 1967
(možná poznáte z filmu 60 sekund)
Tatra 603
Růže (kresba)
Návrh na úpravu – Pontiac z roku 1969
Ilustrace lokomotivy Flying Scotsman
Jana Rašková
Ondřekovou.
a
Tomáš
Saran s profesorkou
Foto: SPŠ F-M
Ocenění naší školy
Rozhovor s profesorkou Lukovskou
U příležitosti Dne učitelů byla v úterý 29. 3. oceněna
Moravskoslezským
krajem
v kategorii
Výrazná
pedagogická osobnost roku Mgr. Marcela Lukovská,
která se společně s ředitelem SPŠ zúčastnila slavnostního
ceremoniálu na Slezskoostravském hradě v Ostravě.
V této souvislosti položil Šroubek prof. Lukovské
několik otázek na téma školství.
1. Co se Vám líbí na tomto povolání?
No, kluci na průmyslovce samozřejmě! Ale zodpovědně
řečeno: práce s lidmi, nikdy předtím jsem si nemyslela,
že být učitelem může být tak energeticky spalující,
inspirující a tvůrčí. Je pravda, že učitelkou jsem
Z našeho města převzaly ocenění dvě středoškolské
původně neplánovala se stát (studovala jsem
učitelky: Mgr. Drahomíra Jurtíková, ředitelka SZŠ, a
tlumočnicko-překladatelskou školu), dostala jsem se
Mgr. Marcela Lukovská.
k tomuto povolání čirou náhodou, ale teď se mi líbí.
Jsou u toho i těžké chvilky, to je pravda, často stres z mnoha povinností, jenže – to je přece všude.
2. Co vidíte jako současný problém v českém školství?
Nemyslím si, že zrovna já vidím úplně pod pokličku všeho. Za sebe mohu jen říci, co cítím jako problém
z pohledu těch mnoha let ve školství a na této škole. Myslím, že základní školství, tedy základní školy,
nemají od státu a tudíž ani od rodičů potřebné zázemí, aby připravily žáky na přestup na střední školu.
A tak i když se našimi studenty stávají vcelku schopní a inteligentní mladí lidé, ztrácíme tady spoustu
času tím, že přicházejí bez základních návyků pro studium, pro řád a disciplínu, s pocitem, že moderní
je všechno zpochybnit, negovat a zbourat. Takhle se ale pomalu dostáváme kupředu. Místo abychom se
začali učit, učíme se, že není normální v hodině ležet s kapucí na lavici, projít se kdykoliv po třídě,
pohazovat plastovými lahvemi po spolužácích, klikat si celé vyučování na mobilu, nebo si nenosit sešity,
knihy, propisky … mám pokračovat?
3. Jak vidíte budoucnost této školy ve spojení s Obchodní akademií?
V současné době je to jediné řešení, které může zachránit obě tyto školy – poté, kdy tu ve městě máme
tři gymnázia a každý druhý jouda se tam tlačí v domnění, že se tam naučí víc. Učitelské týmy obou
našich škol jsou připraveny spolupracovat, existuje jasná koncepce, jak to půjde dál, no a ty jejich
holky…. snad tu nebudou moc pištět.
4. Součástí tohoto sloučení se však stává i Jazyková škola, která bude třetím subjektem této nové
velké školy. Ví se už, že máte na starosti celou koncepci nové jazykovky.
Ano, to je pravda, a plány jsou zde velké. Nová jazykovka, pokud to tak můžeme nazvat, bude nabízet
nejen roční denní pomaturitní studium angličtiny – pro studenty, kteří se třeba nedostanou na vysokou
školu a chtějí ten jeden rok nějak smysluplně strávit, ale také mnoho zajímavých odpoledních kurzů,
například svižné intenzívní kurzy ke státní maturitě. Budou zde více zastoupeny i další jazyky - němčina,
francouzština, španělština, ruština…a za dobré ceny! Celá koncepce bude již od května na webových
stránkách naší školy.
5. A naše poslední otázka: Jaká je Vaše oblíbená třída?
Tak to je otázka na tělo! Asi kluci z S1. Nebo, počkejte, ne, spíše HZ1, vlastně, když se tak nad tím
zamýšlím, ani HZ2 není tak úplně nejhorší, ale S2.A je také skvělá, no ale to bych zase urazila bezva
kluky z H3 a S3.C by mi to už vůbec neodpustili…no a Z4, ti mi zlomili srdce a odcházejí!
Profesorce Lukovské děkujeme za zajímavé odpovědi.
Názory
4 ROKY ZA NÁMI
Krátká nebo dlouhá doba?
Jsou to již čtyři roky, co jsme poprvé vstoupili na půdu naší školy SPŠ. Byli jsme
mladí a určitě se všichni shodneme, že jsme po škole dost bloudili.
Dnes již pár dní před maturitou vzpomínáme na to, jak hned první dny nás učitelé
strašili s maturitou a my se jim nesměle vysmáli za zády. A najednou je maturita
před námi!
Za těch pár let, které utekly jako voda, a připadá nám, že jsme zde nastoupili před
pár dny, jsme zažili jak krušné chvilky, tak chvíle legrace. Nastaly i dny, kdy jsme
raději do školy nešli a sešli se za ní ☺. Ale byly i dny, kdy jsme se těšili na své
kámoše, a do školy se vyplatilo jít. Zažili jsme na naší škole i takzvané čajové
dýchánky na školních výletech. Mezi ně patří například lyžák v prváku, zahraniční
výjezd ve třeťáku a další akce školy. Těmito dny jsme si zpříjemnili nudné školní
chvíle jak my, tak doufám, že i profesoři.
I přes všechny školní překážky jsme do ní chodili rádi, protože bez toho
bychom byli „nuly“. Naše 4 ROKY UTEKLY JAKO VODA. Čas letí a doba byla
opravdu krátká, ale na to, co nás všechno škola a hlavně profesoři naučili, bylo
času dost. A do maturity podle kalendáře také, ale ani se člověk nenadál a maturita
je před námi.
Prostě čtyři roky na škole je jak dlouhá doba, tak krátká. Za tyto studentské
roky bychom chtěli poděkovat všem studentům, zaměstnancům školy ale hlavně
profesorům. A popřát jim pevné nervy jak posledních pár chvílí
s námi, tak s novými studenty. A letošním maturantům úspěšné
složení maturitní zkoušky!
Tinka
Ekologický soutěžní projekt
Voda v našem regionu
V květnu loňského
ského roku se naše škola zapojila
za
ve spolupráci
s Hornicko-geologickou
geologickou fakultou VŠB-TU
VŠB
Ostrava do projektu, který
měl za cíl seznámit se s vodou v našem okolí, zmapování toků řek,
potoků, vodních staveb, přehrad.
Z naší školy se projektu zúčastnili
častnili studenti Jakub Sadílek (S3.B),
Rostislav Soták (S4.A) a Radim Pajurek (S4.A). Motivace pro
přihlášení do soutěže
že byla vysoká. Vítěz měl za první místo slíbenou
částku 10 tisíc korun. Vysoká byla i konkurence, do soutěže se
přihlásilo 17 škol. Soutěžž probíhala od května
kv
do 3. listopadu 2010.
Vypracování tří úkolů (poster,
r, prezentace, písemná zpráva) předcházely
edcházely zajímavé exkurze. Navštívili
jsme přehrady
ehrady Morávka, Kružberk, Dlouhé Stráně,
Strán Slezská Harta, povodí řeky Morávky, Ostravice,
Odry, Vodovody a kanalizace Ostrava, Čističku vody ve Vítkově, Úpravnu vody Kouty nad Desnou
apod. V laboratořích
ích VŠB jsme měli
m příležitost
íležitost provést základní chemický rozbor odebraného vzorku
z Ostravice na obsah dusičnanů,
ů, fosfore
fosforečnanů, síranů. Výsledek byl překvapující.
ekvapující. Voda v Ostravici je
čistá, pozor není pitná.
Třetího listopadu jsme před
ed komisí složenou ze zástupc
zástupců Povodí Odry a VŠB hrdě obhájili prezentaci
o průběhu exkurzí, plakát formátu Ao o spotřebě
spot
vody a 50-ti
ti stránkovou práci doplněnou
fotografiemi vodních staveb a protipovodňových
protipovod
úprav. K velké lítosti jsme ale v silné konkurenci
nevyhráli. Získali jsme však nové poznatky z jiných oborů,, zkušenosti a nové kontakty.
Ing. Zuzana Bužková,
Bužková vedoucí projektu
Průmyslovka sobě
Fotogalerie 16. reprezentačního plesu SPŠ
Zpěvačka Veronika Sobčáková
Moderátoři Ondřej Fajkus (L4) a Jan Šimek (S3.C)
s Oldou Hadvičákem (S4.A) z kapely B.U.T.T.
Výborná rocková kapela B.U.T.T. se
představila v intimním prostředí
Rockového klubu.
Hoši z kapely The Cornflakes málem zbořili jeviště.
Dívky z Obchodní akademie ve
formaci Storm Dance Club s
kouzelným tanečním číslem
nazvaným HOUSLISTKY.
Malá módní show nazvaná KAPKY
MÓDY v podání studentek Střední školy
oděvní a obchodně podnikatelské.
Absolvent SPŠ Ondřej Klímek se opět
dostavil se svou kapelou BUBLIFUNK a o
půlnoci rozjel "ďábelské kolo".
Foto: SPŠ F-M
Reportáž
Naši učitelléé na exkurzi v ArcelorMiitttalu
Prázdninovou pohodu velikonočních
velikono
svátků si někteří učitelé
itelé naší školy zpříjemnili
zp
návštěvou významné společnosti
společnosti ArcelorMittal. Nejen studenti, ale i učitelé
u
chodí na
exkurze, prohlubují si své znalosti a setkávají se s lidmi z praxe,, a to učitelé
uč
odborných i
v
všeobecně
vzdělávacích předmětů.
Učitelé si mohli prohlédnout např. výrobu oceli, zařízení
ízení pro plynulé odlévání oceli, výrobu
kontislitků a středojemnou
edojemnou válcovnu. Po prohlídce provozu následovalo společné
čné setkání se
s zástupci
společnosti. Vyučujícím
ujícím SPŠ se dostalo ujišt
ujištění,
ní, že tato firma má zájem na rozvoji hutního a strojního
průmyslu. Dokladem jsou i významné investice firmy u příležitosti
p
60. výročí jejího založení (podnik
(p
vznikl 31. prosince 1951). Co se týče
tý hutní výroby a koksárenství, je místecká průmyslovka
prů
klíčovou
školou pro tuto společnost.
nost. Firma v současné době nepotřebuje zaměstnance s nízkou
ízkou kvalifikací, ale
naopak vyžaduje ukončené vzdělání
ělání s maturitou.
Zástupci této společnosti
nosti vysvětlili
vysvě
našim učitelům, jaké mají hlavní požadavky na absolventy.
absolventy
V prvé řadě je trápí nedostatečná
čná znalost angli
angličtiny, dále je to podceňování zásad bezpečnosti při
práci, což často vede k tragickým a zbytečným
zbyte
úrazům. Jsou to právě studenti na praxi, kteří
kte se
vyznačují
ují vysokým rizikem úrazovosti, nedodržováním pravidel bezpe
bezpečnosti,
nosti, dokonce až životu
nebezpečným chováním.
Zástupci ArcelorMittal slíbili naší škole, že při
p i další spolupráci budou klást dů
důraz i na jazykovou
vybavenost, učitelé
itelé anglického jazyka projevili
projevili zájem o materiály, které je možné použít pro výuku,
učitelé odborných předmětů zase uvítali technické materiály, které jim umožní využít cenné znalosti a
know-how této firmy.
Jednou z hlavních oblastí skupiny ArcelorMittal je zdraví a bezpečnostt na pracovišti v duchu World
Class Manufacturing (systém výroby světové
sv
úrovně), kam patří i čistota
istota na pracovišti, předcházení
poruchám apod. Na závěr Mgr.
gr. Věra
V
Válková představila vyučujícím
ujícím SPŠ také projekt Akademie
ArcelorMittal, který počítá s aktivní účastí
ú
pedagogů středních škol na školeních, které povedou přímo
odborníci z této firmy. Vedení naší školy příznivě
p
uvítalo všechny aktivity této spole
společnosti, které
přispívají k rozvoji spolupráce.
Jazykářky se přišly podívat, jaká je huťařina
hu
krásná věc
Společné foto u ocelárny, největšího
nejv
výrobce oceli
v České
eské republice
Žhavá symfonie – kontinuální lití
Exkurzi organizačně zajistila zástupkyněě ŘŠ Ing. Fajkusová.
Foto: SPŠFM s dovolením společnosti
čnosti ArcelorMittal.
Den Země
emě
Dne 19. 4. navštívila skupina AJ třídy
t
S2.A
s Mgr. Lukovskou v rámci mezipředmětových
mezip
vztahů tradiční akci Den Země
Zem konanou
v Sadech B. Smetany.. Žáci si prohlédli
ekologické stánky, řešili
ešili kvíz o třídění
t
a
recyklaci odpadů a následněě diskutovali u
stánku Frýdecké skládky.
TEST – Odpady
1) Co je odpad?
a) staré kolo
b) věc, kterou již nepotřebujeme
ebujeme a které se
chceme zbavit
c) knížka, kterou nečtu
2) Kam patří elektroodpad?
a) do šedého kontejneru na komunální odpad
b) k opraváři
c) na místa zpětného odběru
ěru jako jsou
prodejny, kde jste elektro pořídili, nebo na
sběrný dvůr
3) Co je potřeba udělat s plastovou láhví od
pití před
ed vhozením do kontejneru?
a) sešlápnout, nemusím ale z láhve sundávat
její víčko ani etiketu
b) musím ji pečlivě umýt, nechat uschnout,
sundat víčko
ko a etiketu a pak ji smím odhodit do
kontejneru
c) nemusím sundávat víčko
ko ani etiketu, ale
nesmím ji sešlápnout, protože potom se
pastová láhev nedá recyklovat
4) Co nepatří do sběrné
rné nádoby na sklo?
a) skleněné
né láhve od nápojů
b) keramika, porcelán, autosklo, drátěné
drát
sklo,
zrcadla
c) střepy z rozbité výlohy
5) Kde vhodíš obal od zubní pasty?
a) do příkopy
b) do kontejneru na směsný
ěsný komunální odpad
(šedý)
c) do kontejneru na plasty (žlutý)
_____________________________________
Šroubek
Časopis
asopis
studentů
student
Frýdek
Frýdek-Místek
Číslo 4,
4 2010/2011
www.spsfm.cz
[email protected]
SPŠ
Šéfredaktoři: Nytrová
Šéfredakto
Kristina (A4.S), Lukáš
Sklepek (Z4), Martin Nič
Ni
(H4)
Redakce: Jana Rašková
(L4), Vojtěch
Vojt
Šebesta
(HZ2.), Ondřej Kněžek
(ES1.), Lenka Potášová (HZ1).
(HZ1)
Dále přispěli: Ing. Bužková, Mgr. Lukovská
Místek pod vedením Mgr.
Vydává: SPŠ Frýdek-Místek
Polivčakové.
Download

Šroubek - spsoafm