ČESKÝ POHÁR VE DVOJBOJI
Propozice soutěže
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel:
HZS Moravskoslezského kraje a Česká asociace hasičských důstojníků
Místo konání:
HZS Moravskoslezského kraje,
kraje stanice Poruba
Datum konání:
pátek 13. září 2013
Harmonogram:
7.00 – 8.30
8.00 – 9.00
9.15 – 11.30
11.45 – 12.45
12.45 – 13.15
13.30 – 15.30
16.00
Velitel soutěže:
npor. Ing. Tomáš Lefner
Hlavní rozhodčí:
plk. Ing. Tomáš Klos
K
Rozhodčí disciplín:
mjr. Ing. Marián Mrozek – běh na 100m s překážkami
npor. Ing. Ivan Marek – výstup do IV.podlaží cvičné věže
Startér:
ppor. Jan Šimíček – běh na 100m s překážkami
ppor. Rostislav Mikulášek – výstup do IV.podlaží cvičné věže
Přihlášky:
HZS Moravskoslezského kraje
Martinovská 1622, Ostrava – Poruba, 708 00
nebo na email: [email protected]
prezentace soutěžících
tréninky běhu na 100m s překážkami
běh na 100m s překážkami, 2 soutěžní kola,
kola 4 dráhy
přestávka
trénink na výstup do IV.podlaží cvičné věže
výstup do IV.podlaží cvičné věže, 2 soutěžní kola, 4 dráhy
vyhlášení výsledků soutěže, vyhlášení výsledků Českého
poháru
Podíl na výdajích spojených se soutěží – 100,- Kč. Strava je zabezpečena v prostorách hasičské stanice
Poruba.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Soutěž je určena pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniku, členy jednotek obcí a členy
občanských sdružení.
Soutěžž probíhá podle pravidel požárního sportu (SIAŘ GŘ HZS ČR č. 26/2007 ze dne 27.4.2007 ve
znění pozdějších předpisů.
Soutěž je zařazena do Českého poháru ve dvojboji, bodování probíhá podle Rozkazu GŘ HZS ČR
č.12/2013, přílohy č.2.
Kategorie dvojboje:
1.
Hlavní kategorie – muži do 35 let (rok narození 1978).
2.
Muži nad 35 let (narození v roce 1977 a dříve).
3.
Účastník absolvuje celý ročník dvojboje v jedné kategorii, o zařazení do kategorie rozhoduje
přihláška na první závod.
Pořadatel nezajišťuje technické prostředky pro plnění jednotlivých disciplín.
Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou.
Po základních kolech bude probíhat finálový běh nejlepších 4 závodníků v každé disciplíně.
Pro nejlepší 3 závodníky v hlavní kategorii a v kategorii nad 35 let v dané soutěži a dále pak pro
8 závodníků v celkovém hodnocení Českého poháru jsou připraveny hodnotné ceny.
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ:
Rozhodčí:
pprap. Václav Ferfecki
nstržm. Lukáš Walica
mjr. Ing. Maroš Šimko
pprap. Jiří Mechl
nstržm. Marián Heczko
mjr. Ing.Radomír Fešar
nprap. Leoš Turek
nstržm. Rostislav Kupka
nprap. Zbyněk Slováček
nprap. Milan Onderka
nstržm. Dalibor Grománek
por. Richard Dudek
nprap. Václav Liboška
pprap. Jiří Nikl
nstržm. Radim Juřena
ÚO Karviná
ÚO Karviná
ÚO Frýdek – Místek
ÚO Frýdek – Místek
ÚO Frýdek - Místek
ÚO Nový Jičín
ÚO Nový Jičín
ÚO Ostrava
ÚO Ostrava
ÚO Ostrava
ÚO Ostrava
krajské ředitelství
ŠVZ HZS ČR
ÚO Ostrava
ÚO Ostrava
Komentátor:
por. Ing. Ivo Adámek
ZÚ HZS ČR Hlučín
Ekonomická skupina: mjr. Ing. Zdeňka Šnapková
Bc. Milada Nevrlá
Technická četa:
pprap. Miloš Kawulok
nstržm. Luděk Odstrčilík
ppor. Kamil Švejda
nstržm. Tomáš Grigarčík
pprap. Rostislav Salamon
pprap. Michal Strakoš
pprap. Roman Mynarz
nstržm. Ladislav Csiba
krajské ředitelství
krajské ředitelství
ÚO Ostrava – stanice Poruba
ÚO Ostrava – stanice Poruba
ÚO Ostrava – stanice Fifejdy
ÚO Ostrava – stanice Fifejdy
ÚO Ostrava – stanice Fifejdy
ÚO Ostrava – stanice Zábřeh
ÚO Ostrava – stanice Zábřeh
ÚO Ostrava – stanice Zábřeh
Ústroj rozhodčích a organizačních pracovníků – PS I., technická četa PS II.
ČESKÝ POHÁR VE DVOJBOJI
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
OSTRAVA 13.9.2013
Jednotka
…………………………………………………………………………………….
Jednotlivec počet
…………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení
Datum narození
100m
věž
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kontaktní osoba:
………………………………………………
………………………………………………………….
telefon:
…………………………………
Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky
stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
V ………………………………. dne ……………………………
…………………………………………………
…………………………………………
razítko a podpis přihlašovatele
Download

Propozice soutěže