Pozvánka na
8. mezinárodní vědeckou konferenci
Crisis management
STRATEGIE, BEZPEČNOST, VÝZKUM.
Konference se koná 12. až 13. června 2014
pod záštitou
primátora města Brna
Bc. Romana Onderky, MBA,
náměstka generálního ředitele HZS ČR
brigádního generála Ing. Miloše Svobody
rektora Vysoké školy Karla Engliše, a.s.,
Ing. Jiřího Koleňáka, Ph.D., MBA
Pořadatelé konference:
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Generální ředitelství HZS ČR
Mezinárodní vědecký programový výbor:

























brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA, náměstek generálního ředitele HZS ČR,
Ing. Jiří KOLEŇÁK, Ph.D., MBA, rektor VŠKE, a.s., ČR,
Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ Ph.D. PSPČ VŠKE, a.s., ČR,
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD., děkan FŠI, ŽU v Žilině, Slovenská republika (SR),
doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD., prorektor, VŠ EMVS v Bratislavě, SR,
prof. Ing. Štefan VOLNER, PhD., VŠ EMVS v Bratislavě, SR,
doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., VŠKE, a.s., ČR,
doc. Ing. Tosho KACHAUNOV, PhD., děkan, Univerzita dopravy v Sofii, Bulharsko,
prof. Ing. Vladimír KLABAN, CSc., rektor Rašínovy vysoké školy, ČR,
prof. Ing. Ion DINESCU, PhD., prorektor, Air Force Academy 'Henri Coandã',
Rumunsko,
doc. RNDr. Róbert MAGDA, Ph.d., Head of Department Károly Róbert College,
Hungary,
prof. Dr. Iryna A. MARKINA, Vice Rector on scientific and pedagogical work and
international collaboration, Poltava National Technikal Yurii Kondratuyk University,
Ukraine,
prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
Kladno, ČR,
Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D., proděkan, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
Kladno, ČR,
doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D., ředitel Ústavu bezpečnosti, VŠKE, a.s., ČR,
plk. Ing. Ladislav GELETA, ředitel MV-GŘ HZS-ŠVZ BRNO, ČR,
doc. Ing. Luděk LUKÁŠ, CSc., Ústav bezpečnostního inženýrství UTB ve Zlíně, ČR,
plk. Ing. Mgr. Rostislav RICHTER, ředitel MV-GŘ HZS-IOO Lázně Bohdaneč, ČR,
doc. Dr. Ing. Michail ŠENOVSKÝ, FBI VŠB – TU Ostrava, ČR,
prof. dr. hab. Ing. Tadeusz LECZYKIEWICZ, Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu,
Polska,
doc. Ing. Maya LAMBOVSKA, PhD., Univerzita národní a světové ekonomie v Sofii,
Bulharsko,
Ing. Zdeněk KOPECKÝ, Ph.D., ředitel IKM, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR,
plk. v.v. Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D., sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
ČR,
Ing. Lenka DANIELOVÁ, Ph.D., ICV Mendelovy univerzity v Brně, ČR,
doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., Ústav bezpečnosti, VŠKE, a.s., ČR,
Přehled závazných termínů




do 15. dubna 2014 vyplnit závaznou přihlášku,
do 30. dubna 2014 zaslat úplný text příspěvku do sborníku,
do 30. dubna 2014 zaplatit bezhotovostním převodem konferenční poplatek,
do 31. května 2014 bude zaslán návrh programu.
Místo konání:
Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno
Témata konference:
1. sekce: Bezpečnost Evropy
 Bezpečnost Evropy v současnosti a budoucnosti.
 Hodnocení bezpečnostní situace v České republice (ČR).
 Bezpečnostní situace v zahraničí a její vliv na bezpečnost ČR.
2. sekce: Vzdělávání a ochrana obyvatelstva
 Andragogika v oblasti krizového managementu.
 Psychická způsobilost bezpečnostních složek.
 Psychologická pomoc postiženým.
 Příprava krizových specialistů veřejné správy a složek IZS.
3. sekce: Strategie zabezpečování regionů (obcí)
 Bezpečnost obyvatelstva - součást strategického plánování rozvoje regionů (obcí).
 Zákonné normy, jejich uplatňování v podmínkách regionů (obcí).
 Organizace monitorování zranitelnosti regionů (obcí).
 Zabezpečování kvality života obyvatelstva regionů (obcí).
 Veřejná správa a ochrana společnosti.
4. sekce: Indikátory bezpečnosti regionů (obcí)
 Úroveň kultury bezpečnosti a systému řízení.
 Organizace a plánování potřebných zdrojů v krizovém řízení.
 Omezování rizik vzniku mimořádných událostí.
 Řízení lidských zdrojů.
 Hodnocení rizik.
 Indikátory místní soběstačnosti.
 Informační management a poskytování informací apod.
5. sekce: Bezpečnostní výzkum
 Bezpečnostní projekty a jejich výsledky.
 Systémy monitorování a vyhodnocování, informační systémy a systémy varování.
 Metody analýzy rizik a hodnocení zranitelnosti ve výzkumu.
 Podpora udržitelného rozvoje regionu (obce) s aplikací Indexu environmentální
udržitelnosti (ESI) a Indexu environmentální zranitelnosti (EVI) a Místní Agendy 21
apod.
Program:
12. června 2014
09,00
10,00
10,15 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 17,00
17,15 – 21,00
Prezence účastníků
Zahájení konference
Plenární jednání
Oběd
Jednání účastníků konference v souladu s programem
Přestávka s občerstvením
Jednání účastníků konference v souladu s programem
Společenské setkání
13. června 2014
09,00
09,30 – 10,30
10,30 – 11,00
11,00 – 13,00
13,00
13,15 – 14,15
14,30 - 17,00
Prezence účastníků
Jednání účastníků konference v souladu s programem
Přestávka s občerstvením
Jednání účastníků konference v souladu s programem
Závěr konference
Oběd
Prohlídka historických částí města Brna
Realizační tým:
vedoucí manažer konference: doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., VŠKE, a.s.,
e-mail: [email protected], tel. 00420774620106
členové realizačního týmu:
JUDr. Jarmila VAŠULKOVÁ, VŠKE, a.s.
RNDr. Rudolf SCHWARZ, CSc., VŠKE, a.s.
doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D., VŠKE, a.s.
doc. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, CSc., VŠKE, a.s.
Ing. Petr HORÁK – EXPOHOUSE,
Organizační pokyny:
 Závaznou přihlášku vyplňte do 15. dubna 2014.
 Úplný text příspěvku do sborníku










název článku/article title – v jednacím jazyku a v angličtině,
autor(ři)/author(s) – Jméno příjmení, tituly, název organizace, adresa organizace, e-mail, tel.,
abstrakt/abstract – maximálně 10 řádků v jednacím jazyku a v angličtině,
klíčová slova/keywords – v jednacím jazyku a v angličtině,
obrázky/pictures přiložte ve zvláštním souboru/insert in a separate file
zašlete do 30. dubna 2014 v češtině (slovenštině), případně v angličtině na adresu
[email protected]
Doporučované formáty příspěvku: TeX (LaTeX), RTF, DOC, DOCX, ODT, XML, HTML, TXT.
Je vhodné výslednou podobu příspěvku zaslat ještě ve formátu PDF.
Bezhotovostním převodem uhraďte konferenční poplatek do 30. dubna 2014. Daňový
doklad obdrží účastníci konference při prezenci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení
konferenčního poplatku.
Délka jednotlivých vystoupení na konferenci je do 15 minut.
Příspěvky budou recenzovány a uveřejněny ve Sborníku konference. Vybrané příspěvky
budou uveřejněny v odborném vědeckém recenzovaném časopise „Periodica Academica“
VŠKE, a.s.
Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina.
Konferenční poplatky nepřítomných se nevracejí. Materiály konference budou
nezúčastněným účastníkům konference zaslány po vyžádání.
Poplatky
Konferenční poplatek,
Zabezpečení
2x oběd, občerstvení,
společenský večer s rautem,
materiály konference,
sborník abstraktů se
sborníkem příspěvků na
CD nosiči, vstupné do
historických památek Brna
Bankovní spojení:
Ing. Petr Horák - EXPOHOUSE
IČO: 665 65 901
DIČ: CZ 7212295310
Raiffeisenbank, a. s., Jánská 3, 602 00 Brno
č. účtu: 533 954 1001/5500
IBAN: CZ3155000000005339541001
SWIFT code: RZBCCZPP
Telefon: +420 777 811 931
E-mail: [email protected]
Variabilní symbol: IČ organizace
Výše poplatku
1 500,- Kč, včetně DPH
Download

Pozvanka Brno