Удружење „Жене у музици“, Србија
Fondazione Adkins Chiti:
“DONNE IN MUSICA”, Италија
XII Интернационални ФЕСТИВАЛ
DONNE IN MUSICA
Крагујевац,
25- 26. април 2015. г.,
23- 24. мај 2015.г.,
27- 28. новембар 2015.г.
1. XII Интернационално
такмичење “DONNE IN MUSICA”
Кларинет, Камерна музика,
Клавир,Композиција,
Хармонија, Солфеђо
2. LUX ARTIS КОНЦЕРТИ:
I Младих извођача у пројекту
Youth for Justice and Peace
II Музичких уметника
Удружење „Жене у Музици“ Крагујевац,
основано 17. јуна 2003.г., које је члан Почасног
комитета Фондације Adkins Chiti: DONNE IN
MUSICA, Fiuggi- Roma из Италије, која је Члан
Интернационалног Савета за музику УНЕСКО, фондације која укључује 116
организација ове врсте из целог света, чије су
активности базиране на документу УНЕСКОа под називом: „Право уметника и Коначни
документ“, прихваћен у Стокхолму 1998. г. на
Светској мултивладиној конференцији о
културној политици за развој, са основним
циљем афирмација музике женакомпозиторки, на основу документа
Декларација Удружења ``Жене у Музици``
Крагујевац, септембар 2003. г., које је учесник
пројеката Фондације и УНЕСКО-а:
Education and Culture DG Culture
Programme, и Women In Music Uniting
Strategies for Talent (WIMUST), подржаних од
Европског Парламента у Бриселу од 2000.г.,
проглашава донаторски:
XII ФЕСТИВАЛ DONNE IN MUSICA кроз :
1. XII Интернационално такмичење
``DONNE IN MUSICA 2015`` за
дисциплине: Кларинет (А), Камерна
музика (Б), Клавир (Ц), Композиција (Д),
Музичка педагогија: Хармонија, Солфеђо
(Е).
2. LUX ARTIS КОНЦЕРТИ :
I - младих извођача у пројекту Млади за
правду и мир и
II- музичких уметника,
***
XII Интернационално такмичење
DONNE IN MUSICA
Крагујевац, 25- 26. април, 23- 24. мај 2015.г.
Правила такмичења
Члан 1
Такмичење се одржава у секцијамадисциплинама, које могу бити променљиве. За
2015. г. то су:
секција А: Кларинет (23- 24. мај)
секција Б: Камерна музика (23- 24. мај)
секција Ц: Клавир (23.мај)
секција Д: Композиција (23- 24.мај)
секција Е: Музичка педагогијаа) Хармонија б) Солфеђо (25- 26. април)
Члан 2
Такмичење је део пројекта Интернационалног
пројекта „Млади за правду и мир“ и отворено
је за све ученике основне образовне и
основних и средњих музичких школа, студенте
музичких факултета, слободне такмичаре, без
обзира на пол, националност и земљу из које
долазе.
Члан 3
Циљ Такмичења је афирмација музике женакомпозитора и свих музичара-уметника,
посебно младих, који изводе дела женакомпозиторки.Такмичарима се препоручује да
у такмичарски програм уврсте дело женекомпозитора , земље из које долазе или из
Србије
Члан 4
Такмичарске категорије, програм и године
живота такмичара у 2015.г. (секције Б:
Камерна музика, Д: Композиција, Е: Музичка
педагогија имају и посебне одреднице )
Секције А, Б: Кларинет, Камерна музика
I категорија: 12 година и испод
Слободан програм до 10 минута.
II категорија: 14 година и испод
Слободан програм до 12 минута.
III категорија: 16 година и испод.
Слободан програм до 15 минута.
IV категорија: 18 година и испод.
Слободан програм до 18 минута.
V категорија: 20 година и испод..
Слободан програм до 20 минута.
VI категорија: 25 година и испод.
Слободан програм до 20 минута.
VII категорија: 30 година и испод.
Слободан програм до 25 минута.
У секцији Б: Камерна музика, категорија се
одређује према старости најстаријег члана
ансамбла.
Секција Ц: Клавир
Предкатегорија: 6 година и испод
I категорија: 8 година и испод.
Слободан програм до 6 минута.
II категорија: 10 година и испод.
Слободан програм до 8 минута.
III категорија: 12 година и испод.
Слободан програм до 10 минута.
IV категорија: 14 година и испод
Слободан програм до 12 минута
V категорија: 16 година и испод
Слободан програм до 15 минута
VI категорија: 18 година и испод
Слободан програм до 18 минута.
Само за студенте:
VII категорија- Комплементарни
клавир:
19 г. и испод.
VIII категорија- комплементарни клавир:
24 године и испод.
IX категорија: 4 руке комплементарни
клавир: 19 г.и испод,
X категорија: 4 руке комплемент. клавир,
24 г. и испод
Слободан програм до 15 минута.
Дело жене- композиторке и програм секција
Кларинет и Камерна музика не мора се
изводити напамет.
Секција Д: Композиција, посебне
одреднице.
I категорија : 14 година и испод,
II категорија: 19 година и испод,
III категорија: 24 година и испод,
IV категорија: 25 година и изнад, женекомпозиторке.
1.Оригинално дело за следећи ансамбл: три
виолине, виолончело, кларинет и клавир, не
дуже од 10 минута. Постоји могућност
номиновања дела за пројекте Фондације
Адкинс Кити.
2. Слободан избор инструмената, форме и
дужине
Посебна препорука за децукомпозиторе:
1. не морају бити ученици музичких
школа до 14 година, и могу послати
следеће композиције:
а) дечија песма у једном гласу,
б) композиција по слободном избору.
Копије композиција слати искључиво
регуларном поштом.
Секција Е: Музичка педагогија –
Солфеђо, посебне одреднице:
I категорија: 12 година и испод
II категорија: 14 година и испод
III категорија: 17 година и испод
IV категорија: 18 година и испод
V категорија: 19 година и испод
VI категорија: 24 године и испод
Хармонија, посебне одреднице:
III категорија: 17 година и испод
IV категорија: 18 година и испод
V категорија: 19 година и испод
VI категорија: 24 године и испод
Члан 5
Награде такмичарима жири ће доделити у
форми дипломе, а на основу броја бодова:
I награда: 95-100 бодова,
II награда: 90-94.99 бода,
III награда: 85-89.99 бодова,
IV награда 75-84.99 бодова.
Број награда у свакој категорији: три прве, по
пет других, трећих и четвртих. Жири може
доделити и друга признања, укључујући
титулу Лауреата Такмичења најуспешнијем
такмичару у категорији, као и награду за
најбоље извођење композиције жене композиторке.Такмичари морају регулисати
ауторска права савремених композитора чија
дела изводе.
Имена награђених и осталих учесника
Фестивала биће објављена у : Notiziario
Fondazione Adkins Chiti: DONNE IN MUSICA,
Fiuggi - Roma, Italia,такође у Извештају о
активностима Удружења ЖЕНЕ у МУЗИЦИ
Крагујевац, који ће, преко Фондације,
заједно са извештајима свих осталих
чланица Почасног комитета, бити поднет
Европском парламенту. Активности
Фондације и Удружења могу се видети на:
http://www.donneinmusica.org/images/pdf/noti
ziari/2015/Notiziario/.../2015.pdf, и на сајту
Удружења: www.womeninmusic.rs
Члан 6
Организатор има право јавне презентације
Такмичења без новчане накнаде такмичарима.
Најбољи и други изабрани, такмичари имају
обавезу наступа на LUX ARTIS концерту, или
другом виду презентације, ако се организује,
без новчане накнаде.
Члан 7
Рок за подношење пријаве је 10.април 2015.г.,
а само за Композицију 10. мај 2015.г.
Члан 8
Пријава треба да садржи:
име и презиме такмичара, година рођења,
образовна установа из које долази и име
ментора, ако је потребно, дисциплина секција, категорија, програм, назив радакомпозиције и копију дела (у секцији Д), име
другог или осталих извођача (Кларинет,
Камерна музика), инструмент који свирају,
адреса, телефон, и-мејл, потпис одговорног
лица, датум. За Композицију послати и копију
дела. За Камерну музику послати само једну
пријаву. Све слати искључиво регуларном
поштом, што ће једино бити важеће, али
Удружење неће сносити одговорност у случају
пропуста поште.
Такмичење се реализује на бази донација.
Пријаву и потврду о уплати донације,
копију дела послати на адресу: Удружење
ЖЕНЕ У МУЗИЦИ, Кнеза Михаила 84/IV-44,
34000 Крагујевац, Србија . ПАК:551306
Члан 9
За секцијe А, Ц донација за преткатегорију и
категорије I, II, III износи 2200 РСД (20
EUR ), за категорије IV, V, VI, VII износи
3200 РСД (30 EUR).
За секцију Б донације за све категорије износе
5000 (50 EUR) по ансамблу.
За секцију Д донација за категорију I износи:
880 РСД (8 EUR), за категорију II, III 1500 (15
EUR) и IV: 3200 РСД (30 EUR).
За секцију Е (Солфеђо или Хармонија)
донације за све категорије износи по 1500
РСД (15 EUR). За такмичара у обе секције
донација озноси 2300 РСД (23 EUR).
У случају одустајања од Такмичења донација
се не враћа. Плаћање чеком није прихватљиво.
Уплату извршити на жиро-рачун Удружења
„Жене у музици“, Крагујeвац:
285-2515090000003-88, са назнаком –
донација за Удружење Жене у Музици
Крагујевац
Члан 10
Уметнички директор Фестивала: Оливера
Војна Нешић, ред.проф., композитор,
председница Удружења ЖЕНЕ У МУЗИЦИ и
члан Почасног Комитета Фондације Адкинс
Кити.
Потпредседници: Зорана Накић, проф.,
музиколог, Милан Качаревић, председник
Управног одбора Фестивала, Горан
Драгановић, Председник Управног одбора
Удружења.
Односи са јавношћу- маркетинг: Санда Нешић
Секретарице: Гордана Павловић,
Члан 11
Жири:
Виолета Динеску (Violeta Dinescu), Немачка
Данијела Баас (Danielle Baas), Белгија,
Круз Лопез де Рего Фернандез (Cruz Lopez de
Rego Fernandez), Шпанија,
Анжелик Постић (Angelique Postic), САД
Из Србије:
Андрија Благојевић, ванр. проф
Владимир Кох, ванр. проф
Огњен Поповић, доцент,
Марко Нешић, ванр. проф
Марија Глуваков Меденица, доцент
Виолета Шаренац, доцент
Драгана Димић, доцент,
Зорана Накић, проф.
Оливера Војна Нешић, ред. проф
Станислава Гајић,асистент
Секретар жирија: Јелена Радоичић, стр. сар.
Члан 12
Одлуке жирија су коначне.
Члан 13
Учешће на Такмичењу подразумева
прихватање Правила.
Члан 14
Организатор задржава право измена
LUX ARTIS КОНЦЕРТИ и
WIMIS – ЖЕНЕ у МУЗИЦИ Интернационални
симпозијум, имају и посебне одреднице.
***
Информације на телефон: (+381)34/313-702,
радним даном од 8-13 и од 18-20 часова, или:
E-mail: [email protected],
[email protected]
Остале информације на:
www.womeninmusic.rs
Фестивал се одржава у свечаној сали Друге
крагујевачке гимназије.
Download

Takmicenje 2015 - Оливера Војна Нешић, Πредседник