KURUMSAL EĞİTİMLER














Uluslararası İleri Satış Teknikleri Uzmanlık Eğitimi
Yaratıcı Drama ile Satış Teknikleri
Beden Dili İle Karşımızdaki Kişiyi Nasıl Etkileriz?
Telefonda Etkili İletişim ve Satış Teknikleri
4 Adımda Satış
Başarılı Satışın İpuçları
Etkin Dinleme ve Etkili İletişim
İknanın Psikolojisi ve Zor Müşteriler İle Başa Çıkma Sanatı
İyi Satıcı Olma Rehberi ve Başarılı Satıcı Nasıl Olunur?
İtirazları Karşılama ve Yeni Nesil Satış Kapama Teknikleri
Etkili Zaman Yönetimi
Satışta %100 Performans ve Ekip Yönetimi
İletişim Yönetimi
Girişiminizin Ürün ve Hizmetlerini Nasıl Satarsınız?
 Uluslararası İleri Satış Teknikleri Uzmanlık Eğitimi
-
Satışta Paradigma ve Değişim
Yeni Nesil Müşteri Tipleri
Müşteri karşılama, ağırlama, uğurlama
Etkin Dinleme ve İletişim Yönetimi
Beden Dili ile Karşımızdakini etkileme Teknikleri
Telefonda Satış Teknikleri
Stratejik Planlama
Topluluk Önünde Konuşma
Satışta Markalaşma
Satışta etkin zaman yönetimi ve önceliklendirme
Satışta Yeni Anlayışlar
Yaratıcı Satış Teknikleri
Başarılı satış görüşmeleri planlama teknikleri
Satış Biliminin Sosyolojik ve Psikolojik Analizi
Takım oluşturma ve Satış Ekibi Yönetimi
Ekip Ruhu ve Başarı için Koçluk Becerileri
İknanın Psikolojisi ve İkna Teknikleri
İyi bir satışçı için Diksiyon ve Artikülasyon
Yıldız Satıcı Nasıl Olunur?
Beynin Satın alma düğmesine basmak
İtirazları karşılama ve Süreç yönetimi
Küçük, Orta ve Büyük Müşteri Yönetiminin Farkları Nelerdir?
İnsanlar Niçin Satın Alırlar?
Amaç:
Bu eğitimin amacı satış biliminin önemli noktalarını, ileri adımlarını, satın alma
davranışlarının tanınmasını ve bir müşteriyi ikna edebilmenin kanıtlanmış 6 temel psikolojik
yapısının analizini öğreterek sürdürülebilir başarı elde edilecek satış teknikleri konusunda
bilgi vermek ve bu konuda uzman yetiştirmektir.
 Yaratıcı Drama ile Satış Teknikleri
-
Neden Sat(a)mıyoruz?
Satış ve İletişim
Satışa Duygusal Hazırlık
Kendine inan(mak)
Nasıl daha iyi bir satışçı olabilirim?
İnsanlar niçin satın alır?
Yaratıcı Drama ile vaka çözümlemeleri
Bireysel ve Kurumsal Müşteri yönetimi
Beden Dili
İmgesel anlatım teknikleri
Motivasyon
Amaç:
Bu eğitimin sonunda yaratıcı muhayyilesini kullanabilen ve önemli satış stratejilerini farklı
bakış açıları ile değerlendirebilen bunu günlük yaşamınıza ve iş yaşamınıza aktarabilen bir
Satış profesyoneli olacaksınız.
Geniş kapsamlı ve eğlenceli, İnteraktif bir eğitim. Yeriniz hazır, başlamak için sizi bekliyoruz.
 Beden Dili İle Karşımızdaki Kişiyi Nasıl Etkileriz?
-
Beden Dili Nedir?
Vücudun Konumu
Vücut Hareketleri
Jest ve Mimik
Güven Oluşturmada Beden Dilinin Önemi
Beden Dili ile Nasıl Karizmatik Olunur?
Beden Dili Kullanımında El, Kol ve Avuç Hareketleri
Müzakerede Beden Dilinin Önemi
Etkin Dinlemede Beden Dilinin Önemi
3 Farklı Drama
Amaç:
Bu eğitimin amacı iletişimde %55 etkiye sahip olan Beden dilinin tüm kurallarını öğretmek ve
sözsüz iletişim ile daha kolay kendimizi ifade etmemizi sağlamaktır. Aynı zamanda Beden
Dilinin şifrelerini çözerek karşımızdaki kişiyi etkileyebilir ve onu daha kolay anlayabiliriz. Bu
eğitimin sonunda insan davranışlarını doğru şekilde analiz edebilen bir kişi olacaksınız.
 Telefonda Etkili İletişim ve Satış Teknikleri
-
Etkin Dinleme
Doğru sorular sorarak ihtiyacı tam olarak tespit etme
Ses tonu, vurgulama ve ifade
İtirazları karşılama ve zor müşteri tipleri ile başa çıkma
İletişim yöntemleri
İkna yöntemleri
Satış kapama teknikleri
Amaç:
Bu eğitimin amacı Telefon ile Randevu alan ya da Telefonda Satış yapan ekiplerin, sözlü
iletişimde daha etkin ve efektif olmalarını sağlamak ve yeni nesil satış kapama teknikleri ile
kısa zamanda alıcıyı ikna ederek istenilen randevuyu almayı ya da satışı kapatmayı
öğretmektir.
 4 Adımda Satış
-
Kişiselleşme
Stratejik Planlama
Satışa Duygusal Hazırlık
Satışta Sürdürülebilirlik
Amaç:
Bu eğitimin amacı satış mesleğine yeni başlayan ya da farklı bir açıdan kendini geliştirmek
isteyen satış profesyonelleri için 4 temel ve kısa adımda başarılı satış yapmanın temellerini
aktarmaktır. Bu 4 temel adım evrensel olarak kabul görmüş teknikleri içermektedir ve bu
adımlar uygulanarak satışta olumlu sonuçlar almak mümkündür.
 Başarılı Satışın İpuçları
-
Müşteri Karşılama (Karşılama, Ağırlama, Uğurlama)
Yeni Marka Yaratma Stratejileri
Müşteri Tipleri
Beden Dili
Satışta 3D Kuralı
Mağaza Personelleri Nasıl Daha Fazla Satış Yapar?
Satışta Plasebo Etkisi
Satış Stratejileri
Amaç:
Bu eğitimin amacı başarılı satış için baştan sona olması gereken temel noktaların anlatılması
ve öğretilmesidir. Bir mağaza çalışanının müşteri ile ilk teması kurduğu andan itibaren
başlayan satış sürecinin, tüm adımları farklı şekilde ele alınmış ve motivasyondan, stratejik
adımlara kadar birçok konuya değinilmiştir.
 Etkin Dinleme ve Etkili İletişim
-
Dış Görünüş
İlk İntiba
Ayna
Etkili İletişim Becerileri
İyi bir dinleyicinin özellikleri
İletişimde sık yapılan hatalar
İletişimde mesafe kuralları
İletişim Basamakları
Etkin iletişimin önemli noktaları
Amaç:
Bu eğitimin amacı hayatımızın her anında anlama ve anlatma gayreti içinde olduğumuz ve
kendimizi daha iyi ifade etmeye çaba gösterdiğimiz iletişim basamaklarını ayrıntılı şekilde
inceleyerek etkili bir dinleme ve iletişim kurabilmemizi sağlamaktır. Karşımızdaki kişiyi
dinlersek anlarız, anlarsak neye ihtiyacı olduğunu anlarız, bunu öğrendiğimizde de daha
kaliteli bir iletişim gerçekleştirebiliriz.
 İknanın Psikolojisi ve Zor Müşteriler İle Başa Çıkma Sanatı
-
İkna Nedir?
İnsanları nasıl daha kolay ikna edebiliriz?
İknanın psikolojisi nedir?
6 farklı noktada ikna yöntemleri
Zorlu müşteri tipleri nelerdir?
Zorlu müşterilerle başa çıkma sanatı
Stres Yönetimi
Amaç:
Bu eğitimin amacı iknanın psikolojisinin 6 temel kuralı ile karşımızdaki kişiyi daha kolay nasıl
ikna edebileceğimizi öğrenmek ve zorlu müşterileri profillerini tanıyarak, onlara nasıl
davranılması gerektiğinin bilinmesini sağlamaktır.
 İyi Satıcı Olma Rehberi ve Başarılı Satıcı Nasıl Olunur?
-
İyi bir satışçı hangi kişilik özelliklerine sahip olmalıdır?
İyi bir satışçı olabilmek için hangi eğitimleri almalıyız?
Satıcının imajı nasıl olmalıdır?
Satışta tecrübe ne kadar önemlidir?
Başarılı satışçı karakteri yaratmak
Amaç:
Bu eğitimin amacı başarılı bir satışçının hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin anlatılması
ile iyi bir satışçı karakteri yaratılmasını sağlamaktır.
 İtirazları Karşılama ve Yeni Nesil Satış Kapama Teknikleri
-
Müşteri itirazlarını anlama
Açık itirazlar
Direkt ifade edilmeyen itirazlar
Gerçek itirazlar
Fiyat yönlü itirazlar
Bumerang yöntemi
Eski beynin 6 uyarıcısı
Güven çemberi
Görsel, İşitsel ve Dokunsal Müşteri Tiplerine satış yöntemleri
Amaç:
Bu eğitimin amacı müşteri itirazlarını doğru anlayarak, çözebilme yetkinliği kazandırmak ve
yeni nesil satış kapama teknikleri ile daha hızlı ve kolay sonuca ulaşılmasını sağlamaktır.
 Etkili Zaman Yönetimi
-
Zaman yönetimi nedir?
Zaman planlamasının kazandırdıkları
Planlama Boyutu
1 iş günümüzü nasıl harcıyoruz?
Pareto Kanunu
Zaman Kullanımında Değer analizi
Erteleme ve Alışkanlıklar
Alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebiliriz?
Neden zaman yönetimi yapılmalı?
Zamanı neden etkin bir biçimde kullanamıyoruz?
Zaman çeşitleri?
Zaman Tuzakları
Etkin zaman yönetimi
Öncelik Yönetimi
ABC Analizi
Öncelikler Matrisi
Amaç:
Bu eğitimin amacı hayatımızın en önemli parçası olan zamanın etkin şekilde yönetilmesi ve
önceliklendirmelerin yapılabilmesini sağlamaktır. Zamanı doğru şekilde planlayarak
yönetebilmek mümkün tabi ki işleri zamanında yetiştirmek de…
 Satışta %100 Performans ve Ekip Yönetimi
-
Etkili Satış Teknikleri
Telefonla satış başarısı için 4 adım
Başarılı satış için ne yapmalıyız?
Beynin satın alma düğmesine basmak
Eski beyin ve iletişim
Eski beyinle bağlantı kurmak için 4 temel adım
Müşterilerimizi ne kadar tanıyoruz?
En çok karşılaşılan 4 müşteri profili
Tahsilat yönetimi
Eki oluşturma
Ekip yönetimi
Koçluğun Başarı Faktörleri
Amaç:
Bu eğitimin amacı %100 performans için önemli temel noktaların aktarılması ve ekip
yönetiminin başarı ile yapılmasının sağlanabilmesi için yeni paradigmaların kazandırılmasıdır.
 İletişim Yönetimi
-
İletişim nedir?
İletişim kuralları
İletişim Etiği
Kitle iletişim araçlarının İletişim üzerindeki rolü
Etkili iletişim Sanatı
Konuşma, anlama, anlatma
İletişim Modelleri
İletişimde sık yapılan hatalar
Amaç:
Bu eğitimin amacı etkili iletişimin temel alanlarını öğreterek günlük hayatımızda daha kolay
ilişki kurmamızı ve kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağlamaktır.
 Girişiminizin Ürün ve Hizmetlerini Nasıl Satarsınız?
-
Girişim nedir?
Girişimcilik nedir?
Girişimcinin günlüğü
İnsanlar niçin satın alırlar?
Ürün ve Hizmetlerin satışı
Mevcut müşteri gelişimi
Yeni müşteri yaratımı
Müşterimiz olmayan müşterilere ulaşma stratejileri
Satışta 10-1 Kuralı
Amaç:
Bu eğitimin amacı yalnızca kendi işini kurmuş ya da kuracaklara değil, aynı zamanda kurumsal
girişimcilik yapan profesyonel çalışanlara da iş yerlerinde bir girişimci gibi davranarak işin
sahibi olmaları gerektiğini vurgulamak ve ürün ve/veya hizmetlerin nasıl daha fazla
satılacağını aktarmaktır.
Ümit ÜNKER
Satış Koçu & Eğitmen
TEDİ Eğitim ve Danışmanlık | Kurucu
Tüm Eğitimler Ümit ÜNKER tarafından özel olarak tasarlanmıştır.
Ümit ÜNKER Hakkında | [email protected] | www.umitunker.com
Ümit ÜNKER, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ''İletişim Yönetimi'' Yüksek Lisansı programında
akademik öğrenimine devam etmektedir ayrıca Özyeğin Üniversitesi ''Girişimcilik'' Yüksek
Lisansı programında da özel öğrencidir ve Girişim Fabrikası Mezunudur. Profesyonel
kariyerini Telekomünikasyon sektörünün devi olan özel bir firmada “Türkiye Saha Satış Genel
Yönetmeni” olarak sürdürmüştür. Ayrıca Türkiye’nin en büyük GSM operatöründe “Zincir
Mağazalar Türkiye Saha Satış Müdürü” ve Kurumsal Saha Satış Yönetimi alanlarında da
yönetici olarak iş yaşantısında deneyimler kazanmıştır. B2C & B2B alanlarında Uzman ve
Yönetim kadrosunda yer alan Ümit ÜNKER Satış, Satış Yönetimi, Alternatif Satış Kanallarının
oluşturulması ve Ekip yönetimi alanında projeler yönetmiştir.
''4 Adımda Satış, Başarılı Satışın Sırları ve Dönme Dolap'' kitaplarının yazarıdır.
Kurucusu olduğu TEDİ Eğitim & Danışmanlık Firmasıyla Kurumsal firmalara Koç’luk yapmakta
ve eğitimler vermektedir.
YemekGuru. com’un Kurucusu ve Genel Müdürü'dür ve Turkcell İş Ortağıdır.
Uzman TV ‘de ”İyi bir Satışcı olma Rehberi ve Satış Ekibi Yönetimi” isimli Satış Eğitim
Programında 16 ayrı video ile eğitimler vermiştir. Verdiği eğitimler 53.000 ‘ den fazla kişi
tarafından izlenmiştir.
Konuşmacı, Yazar, Danışman ve Eğitmen olarak profesyonel hayatına devam etmektedir.
Eserler
Ümit ÜNKER
Satış Koçu & Eğitmen
TEDİ Eğitim ve Danışmanlık | Kurucu
Mail: [email protected]
Web: www.umitunker.com
Tüm Eğitimler Ümit ÜNKER tarafından özel olarak tasarlanmıştır.
Gizlilik Koşulları:
Bu teklifte bahsi geçen tüm içerik, isim vs, Ümit ÜNKER’in know-how’ıdır. Program sizin için
özel olarak geliştirilmiştir. Kabul görmüş genel, etik ‘’gizlilik’’ kuralları çerçevesinde
değerlendirilmelidir. Başka bir yer ve amaç için kullanılamazlar. Ümit ÜNKER’e ait tüm marka,
metot, simge, şekil, isim, deyiş, materyal, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim,
ses, oyun, veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ve Marka-Patent Hakları ile ilgili yasal mevzuat
uyarınca korunmaktadır. Yazılı iznimiz olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi
iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.
Download

KURUMSAL EĞİTİMLER • Uluslararası İleri Satış Teknikleri