Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı
1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz.
Kandıra İlçesinde faaliyet gösteren esnaf için Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Eğitimi verilmesi
hedeflenmektedir.
2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.
Eğitim Günü
1.Gün (Hafta İçi)
2.Gün (Hafta İçi)
3.Gün (Hafta İçi)
4.Gün (Hafta İçi)
5.Gün (Hafta İçi)
6.Gün (Hafta İçi)
7.Gün (Hafta İçi)
8.Gün ( Hafta İçi)
Saat
Eğitim Yeri
6 Saat
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
6 Saat
6 Saat
6 Saat
6 Saat
6 Saat
6 Saat
6 Saat
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Kandıra
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Eğitim
Tarihleri
27/04/2015
27/04/2015
Eğitim Konuları
1.Gup Müşteri İlişkileri(Müşteri kimdir? Müşteri tipolojileri,
Müşteri ilişkileri yönetiminin evreleri, E müşteri ilişkileri
yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetiminin pazarlamaya
katkıları, müşteri tatmini, müşteri sadakati, marka değeri ve
müşteri ilişkileri yönetimi)
1.Grup Pazarlama (Pazarlama hakkındaki temel bilgiler ve
temel kavramlar, Pazarlama biliminin ve uygulamaların
gelişim çizgisi, değişen koşullar ve bugünkü durum, ikna
kavramı , iknanın psikolojisi ve ikna, bir ikna sanatı olarak
pazarlama,
pazarlama
zekalı
çalışanlar,
tüketici
davranışlarının analizi)
29/04/2015
2.Grup Müşteri İlişkileri(Müşteri kimdir? Müşteri tipolojileri,
Müşteri ilişkileri yönetiminin evreleri, E müşteri ilişkileri
yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetiminin pazarlamaya
katkıları, müşteri tatmini, müşteri sadakati, marka değeri ve
müşteri ilişkileri yönetimi)
30/04/2015
2.Grup Pazarlama (Pazarlama hakkındaki temel bilgiler ve
temel kavramlar, Pazarlama biliminin ve uygulamaların
gelişim çizgisi, değişen koşullar ve bugünkü durum, ikna
kavramı , iknanın psikolojisi ve ikna, bir ikna sanatı olarak
pazarlama,
pazarlama
zekalı
çalışanlar,
tüketici
davranışlarının analizi)
04/05/2015
3.Grup Müşteri İlişkileri(Müşteri kimdir? Müşteri tipolojileri,
Müşteri ilişkileri yönetiminin evreleri, E müşteri ilişkileri
yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetiminin pazarlamaya
katkıları, müşteri tatmini, müşteri sadakati, marka değeri ve
müşteri ilişkileri yönetimi)
05/05/2015
3.Grup Pazarlama (Pazarlama hakkındaki temel bilgiler ve
temel kavramlar, Pazarlama biliminin ve uygulamaların
gelişim çizgisi, değişen koşullar ve bugünkü durum, ikna
kavramı , iknanın psikolojisi ve ikna, bir ikna sanatı olarak
pazarlama,
pazarlama
zekalı
çalışanlar,
tüketici
davranışlarının analizi)
06/05/2015
4.Grup Müşteri İlişkileri(Müşteri kimdir? Müşteri tipolojileri,
Müşteri ilişkileri yönetiminin evreleri, E müşteri ilişkileri
yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetiminin pazarlamaya
katkıları, müşteri tatmini, müşteri sadakati, marka değeri ve
müşteri ilişkileri yönetimi)
07/05/2015
4.Grup Pazarlama (Pazarlama hakkındaki temel bilgiler ve
temel kavramlar, Pazarlama biliminin ve uygulamaların
gelişim çizgisi, değişen koşullar ve bugünkü durum, ikna
kavramı , iknanın psikolojisi ve ikna, bir ikna sanatı olarak
pazarlama,
pazarlama
zekalı
çalışanlar,
tüketici
davranışlarının analizi)
1
3. Eğitime Katılacak Kişi Sayısı: 120
4. Eğitimcide Aranan Şartlar: En az doktora seviyesinde konu ile ilgili akademik dereceye sahip olmak.
5. Eğitimcide Aranacak Referanslar:
Konu ile ilgili daha önce eğitim vermiş olduğunu gösteren referanslar.
6. Proje Kapsamında Danışmanlık Talep Edilmiş ise Danışmanlık İçeriği Hakkında Bilgi Veriniz.
Yok.
7. Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Firma/Uzmanda Aranacak Şartlar:
Önemli Not:
- Teknik destek kapsamında eğitimle ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.
-
-
Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim
esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi
kurumun sorumluluğundadır. Ajans’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Yararlanıcının gönderdiği şartname doğrultusunda Ajansın yaptığı satın alma sonucu anlaşılan firma ya da
uzman kararı nihaidir.
Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici ile
Yararlanıcı eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet
planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.
Faaliyet, Yararlanıcı ve Hizmet sağlayan firma ile anlaşma yapıldıktan sonra 1 (Bir) ay içerisinde
tamamlanmak zorundadır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 10 (on)
gün içerisinde nihai raporunu ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programı’ndan faydalanmayacaktır.
2
Download

İçerik için tıklayınız