T.C.
Başbakanlık
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu
V. DİN ŞÛRASI
Günümüzde Dini Anlayışlar ve Din Hizmetleri
 1. Komisyon: Günümüzde Dini Anlayışlar







Dinin Zaman Üstü Tabiatı ve Başlangıçtan Günümüze Sıratı Müstakim Olgusu
Modern Toplumda Dinin Bireysel ve Toplumsal Temsili
Günümüzde Dini Anlayışlar: Kaynakları, Ayrışma Noktaları/Nedenleri ve Yeni Kimlikler
Dini Anlayışların ve Yaşam Biçiminin Oluşumunda Etken Olan Metodolojik Unsurlar
Dini Anlayışların ve Yaşam Biçiminin Oluşumunda Etken Olan Sosyo - Kültürel Unsurlar
Dini Hayatta Evrilme: İnanç ve Amelde Eksen Kayması
Dindarlık Tipolojileri ya da Din Eksenli Modern Ritüeller
 2. Komisyon: Din Eğitimi ve Din Hizmetleri





Diyanetin İrşat ve Eğitim Hizmetlerine Yönelik Analizler
İrşad ve Eğitimde Yerindelik ve Yeterlilik Sorunu
Din Eğitiminde Süreklilik ya da Ardışıklık Sorunu
Din Hizmetlerinde Dini Bilginin Kullanımı: Referans Sorunu
Cami, Kur’an Kursu ve Benzeri Mekânlarda Din Eğitimi
 3. Komisyon: Dini Bilgi Üretimi ve Öğretimi





Dini Bilgide Güven Sorunu: Bilginin Kaynakları ve Ulema Olgusu
Modern Dönemde Bilginin ya da Bilgilendirenin İtibar Sorunu
Bilginin Güncelliği Sorunu; Bilgi Üretim Merkezleri Olarak İlahiyat Fakülteleri ve Enstitüler:
Yasal Yükümlülük ve Toplumsal Beklenti Karşısında Fiili Durum,
Dini Bilgi Üretim Araçları Olarak Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları
Dini Bilgiyi Aktarım ve Yaşamı Tanzim Aracı Olarak Fetvalar
Takvim:





Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı
Tebliğlerin Son Teslim Tarihi
Şûra Tarihi
Yer
: 08 Eylül 2014
: 19 Eylül 2014
: 31 Ekim 2014
: 11-14 Aralık 2014
: Ankara
İletişim:
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL(Din Şûrası Genel Sekreteri)
Posta Adresi
: DİB Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No: 147/A H Blok No: 115
Çankaya / ANKARA
Telefon
: (312) 295 6998
Faks: (312) 295 69 81
Ayrıntılı Bilgi İçin : http://diyk.diyanet.gov.tr/apps/kamp/default.aspx
e-posta
: [email protected]
Download

dosyalar/dosya/V%20%20D%C4%B0N%20%C5%9EURASI%20AF