İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Mimarlık Lisans Ders Programı
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KOD
MIM101
MIM 103
MIM 105
MIM 107
MAT 101
GNL103
REK101
DERSİN ADI
Temel Tasar I
Mimarlık Projesi I
Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri I
Mimarlığa Giriş
Matematik
Genel İngilizce I
Kültür ve İstanbul (Alan Dışı Seçmeli 1)
TOPLAM
T U K AKTS
2 6 5
8
2 4 4
6
2 2 3
4
3 0 3
4
3 0 3
3
2 0 2
2
2 0 2
3
16 12 22 30
KOD
MIM 102
MIM 104
MIM 106
MIM 108
MIM 110
GNL104
REK102
II. YARIYIL
DERSİN ADI
Temel Tasar II
Mimarlık Projesi II
Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri II
Bina Bilgisi
Yapı Bilgisine Giriş
Genel İngilizce II
Medeniyet ve Toplum (Alan Dışı Seçmeli 2)
TOPLAM
T U K AKTS
2 6 5
8
2 4 4
6
2 2 3
4
3 0 3
3
3 0 3
4
2
2 0 2
2 0 2
3
16 12 22 30
IV. YARIYIL
DERSİN ADI
Mimarlık Projesi IV
Yapı II
Yapı Statiği
Mimarlık Tarihi II
Yapı Malzemeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Alan içi Seçmeli 2
T
2
2
3
2
3
2
3
U
6
2
0
0
0
0
0
K
5
3
3
2
3
2
3
AKTS
8
4
3
2
3
2
5
Staj-2
TOPLAM
17
8
21
3
30
VI. YARIYIL
DERSİN ADI
Mimarlık Projesi VI
Yapı Fiziği II
Kentsel Tasarım
Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Alan içi Seçmeli 4
Alan dışı Seçmeli 4
T
2
3
2
2
3
3
U
6
0
2
0
0
0
K
5
3
3
2
3
3
AKTS
8
3
4
2
5
5
Staj-4
TOPLAM
15
8
19
3
30
VIII. YARIYIL
DERSİN ADI
Bitirme Projesi
Bitirme Araştırma Projesi
Meslek Uygulamaları ve Etik
Alan içi Seçmeli 7
Alan içi Seçmeli 8
Alan dışı Seçmeli 6
Meslek Seminerleri
TOPLAM
T
0
2
3
3
3
3
2
16
U K AKTS
4 2
5
2 3
7
0 3
3
0 3
5
0 3
5
0 3
5
0 2
0
6 19 30
240 AKTS
T
U
K
3
0
3
5
3
3
3
0
0
0
3
3
3
5
5
5
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KOD
MIM 201
MIM 203
MIM 205
MIM 207
MIM 209
GNL 101
DERSİN ADI
Mimarlık Projesi III
Yapı I
Statik- Mukavemet
Mimarlık Tarihi I
Bilgisayar Destekli Mimari Çizim
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Alan içi Seçmeli 1
T
2
2
3
2
1
2
3
U
6
2
0
0
2
0
0
K
5
3
3
2
2
2
3
GNL 201
Staj-1
TOPLAM
13 10 15
AKTS
8
4
3
2
3
2
5
KOD
MIM 202
MIM 204
MIM 206
MIM 208
MIM 210
GNL 102
3
30
GNL 202
STAJ
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KOD
MIM 301
MIM 303
MIM 305
GNL105
DERSİN ADI
Mimarlık Projesi V
Yapı Fiziği I
Uygulama Projesi
Türk Dili ve Yazım Kuralları I
Alan içi Seçmeli 3
Alan dışı Seçmeli 3
T
2
3
2
2
3
3
U
6
0
2
0
0
0
K
5
3
3
2
3
3
AKTS
8
3
4
2
5
5
KOD
MIM 302
MIM 304
MIM 306
GNL106
GNL 301
Staj-3
TOPLAM
8
19
3
30
GNL 302
15
STAJ
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KOD
MIM 401
MIM 403
MIM 405
DERSİN ADI
Mimarlık Projesi VII
Koruma ve Restorasyon
Maliyet ve Yapım Yönetimi
Alan içi Seçmeli 5
Alan içi Seçmeli 6
Alan dışı Seçmeli 5
T
2
2
3
3
3
3
U
6
2
0
0
0
0
K
5
3
3
3
3
3
AKTS
8
4
3
5
5
5
KOD
GNL 472
MIM 402
MIM 404
TOPLAM
16
8
20
30
T
3
3
3
3
U
0
0
0
0
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
K AKTS
KOD
3
5
3
5
3
5
3
5
REK403
KOD
DERSİN ADI
Kültür ve Çevre
Sürdürülebilirlik ve Ekoloji
Estetik ve Yaratıcılık
Konut Tipolojileri
Sanat Tarihi I
İleri Tasarım Sunum Teknikleri I
Sürdürülebilir Bina Tasarımı
Aydınlatma Tasarımı ve Teknolojisi
İstanbul'un Kentsel Analizi
Çağdaş Yapı
Sağlık Yapıları
Ulaşım Binaları
Tasarımda Erişebilirlik
Malzeme ve Sürdürülebilirlik
Mimari Tasarım Kuramları
Rölöve
Akustik ve Mekan
Mimarlık ve Psikoloji
Çevre ve Mimari Tasarım
3
0
3
5
3
0
3
5
3
0
3
5
3
3
0
0
3
3
5
5
3
0
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
DERSİN ADI
Kent ve Toplum
Peyzaj Planlama
Akıllı Mekanlar
Tasarım ve Markalaşma
Sanat Tarihi II
İleri Tasarım Sunum Teknikleri II
Türk Mimarlık Tarihi
Akustik Tasarımı ve Teknolojileri
Kent Mobilyaları
Konaklama Binaları
Görsel Mimarlık Okumaları
Çelik Yapılar
Ahşap Yapılar
Enerji Etkin Tasarım
Eğitim Binaları
Sahne Tasarımı
İmar Hukuku
Çağdaş Yapı Malzemeleri
Birey ve Mekan
AKTS
3
0
3
5
3
3
3
0
0
0
3
3
3
5
5
5
3
0
3
5
3
3
3
0
0
0
3
3
3
5
5
5
3
0
3
5
3
0
3
5
3
0
3
5
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
5
5
5
5
Download

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM