2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1. SINIF DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
A
09.00-09.50
10.00-10.50
SALI
B
A
ÇARŞAMBA
B
BIL252
Lojik Devreler
Prof.Dr. Sezgin ALSAN
A137
CUMA
B
FEN112
Fizik II
Prof. Dr.
Mehmet Ali ÇORLU
A143
GNL104
GNL104
Genel İngilizce II Genel İngilizce II
Okutman Beyza
Okutman Pınar
BAYRAKTAR
TERRİTO
12.00-12.50
A234
(Grup A)
13.00-13.50
A237
(Grup B)
BIL252
Lojik Devreler
Prof.Dr. Sezgin ALSAN
A137
15.00-15.50
REK102
Medeniyet ve Toplum
Konferans Salonu
17.00-17.50
A
A
B
MTF112
Fizik Lab. II
Öğr. Gör. F.Nur AKI
A135
11.00-11.50
16.00-16.50
PERŞEMBE
B
FEN112
Fizik II
Prof. Dr.
Mehmet Ali ÇORLU
A143
MAT122
Matematiksel Analiz II
Doç. Dr. Hamdullah ŞEVLİ
A238
14.00-14.50
A
GNL106
Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu ÇABUK
Uzaktan Eğitim
BIL122
Veri Yapıları
Prof.Dr. A. Halim ZAİM
A238
MTF112
Fizik Lab. II
Öğr. Gör. F.Nur AKI
A135
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2. SINIF DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
A
SALI
B
A
09.00-9.50
BIL226
Elektronik Lab.
A233, A134
Prof.Dr. Sezgin
ALSAN
BIL234
Programlama
Dilleri
Yrd. Doç. Dr. M.
Cem KASAPBAŞI
A224
10.00-10.50
11.00-11.50
BIL234
Programlama Dilleri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI
A238
B
ÇARŞAMBA
A
B
MTF227
Mühendislik Matematiği II
Prof.Dr. Osman YAZICIOĞLU
A139
BIL226
Elektronik Lab.
A233, A134
Prof.Dr. Sezgin
ALSAN
BIL234
Programlama
Dilleri
Yrd. Doç. Dr. M.
Cem KASAPBAŞI
A224
14.00-14.50
GNL102
Atatürk İlkeleri ve İnklâp Tarihi II
Öğr. Gör. Dr. Bekir TANK
Uzaktan Eğitim
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
MTF231
Olasılık ve İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Taha İMECİ
A238
CUMA
B
BIL242
Veri Tabanı
Sistemleri
Prof.Dr. Selim
AKYOKUŞ
A233
BIL242
Veri Tabanı Sistemleri
Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
A238
12.00-12.50
13.00-13.50
PERŞEMBE
A
BIL242
Veri Tabanı
Sistemleri
Prof.Dr. Selim
AKYOKUŞ
A233
EEE214
Sinyaller ve Sistemler
Öğr.Gör. Fatma Nur AKI
A315
A
B
2014 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3. SINIF DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
A
SALI
B
A
ÇARŞAMBA
B
A
PERŞEMBE
B
A
CUMA
B
09.00-9.50
BIL342
İşletim Sistemleri
10.00-10.50
Prof.Dr. A. Halim
ZAİM
A237
11.00-11.50
BIL352
Bilgisayar
Mimarisi
Prof. Dr.
Rıfat YAZICI
A235
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL354
Veri Güvenliği
Prof. Dr. Rıfat YAZICI
A237
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL346
Görüntü İşleme
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZTAŞ
A235, A224
Alan İçi Seçmeli Ders
MTF302
Yöneylem Araştırması
Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU
A237
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
BIL352
Bilgisayar
Mimarisi
Prof. Dr.
Rıfat YAZICI
A235
BIL342
İşletim Sistemleri
Prof.Dr. A. Halim
ZAİM
A237
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL336
Mobil Programlama
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI
A242, A224
15.00-15.50
BIL382
Mikroişlemcili
Sistem Lab.
Öğr.Gör. Fatma Nur
AKI
A136
16.00-16.50
17.00-17.50
NOT :
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL356
Yazılım Mühendisliği
Prof.Dr. A. Halim ZAİM
A237
BIL352
Bilgisayar
Mimarisi
Prof. Dr.
Rıfat YAZICI
A235
Zorunlu dersler dışında 2 tane "Alan içi Seçmeli Ders ", 1 tane "Alan Dışı Seçmeli Ders " seçilmelidir.
BIL382
Mikroişlemcili
Sistem Lab.
Öğr.Gör. Fatma Nur
AKI
A136
BIL352
Bilgisayar
Mimarisi
Prof. Dr.
Rıfat YAZICI
A235
A
B
2014- 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
4. SINIF DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
A
SALI
B
A
ÇARŞAMBA
B
A
PERŞEMBE
B
A
CUMA
B
09.00-9.50
10.00-10.50
BIL452
Yapay Zeka
Yrd. Doç. Dr. Şadi
Evren ŞEKER
A144
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL446
E-Ticaret
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI
A235
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL454
Test Mühendisliği
Doç. Dr. Turgay ALTILAR
A237
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL462
Yapay Sinir Ağları
Prof. Dr. Rıfat YAZICI
A137
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
BIL452
Yapay Zeka
Yrd. Doç. Dr. Şadi
Evren ŞEKER
A144
REK402
Meslek Seminerleri
A315
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL468
Ağ Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. M. Ali AYDIN
A235
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
NOT :
GNL472
Bitirme Projesi
A grubu: Prof. Dr. Sezgin ALSAN
B grubu: Prof. Dr. Rıfat YAZICI
C grubu:Yrd. Doç. Dr. M. Cem KASAPBAŞI
D grubu:Prof. Dr. A. Halim Zaim
E grubu:Öğr. Gör. Fatma Nur AKI
Zorunlu dersler dışında 3 tane "Alan içi Seçmeli Ders ", 1 tane "Alan Dışı Seçmeli Ders " seçilmelidir.
GNL472
Bitirme Projesi
A grubu: Prof. Dr. Sezgin ALSAN
B grubu: Prof. Dr. Rıfat YAZICI
C grubu:Yrd. Doç. Dr. M. Cem KASAPBAŞI
D grubu:Prof. Dr. A. Halim Zaim
E grubu:Öğr. Gör. Fatma Nur AKI
Alan İçi Seçmeli Ders
BIL444
Bilgisayarlı Müzik
Prof.Dr. Sezgin ALSAN
A137, A224
A
B
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alan Dışı Seçmeli Ders
MTF306 Mühendislik Etiği
Prof. Dr. Ayşe Emel Geçkinli
A315
Alan Dışı Seçmeli Ders
MTF308 Girişimcilik ve Proje
Tasarımı II
Doç. Dr. İlyas Kandemir
C207
09.00-09.50
10.00-10.50
Alan Dışı Seçmeli Ders
İngilizce 212
Alan Dışı Seçmeli Ders
MTF312 Bilim Tarihi
Prof. Dr. İdris Oğurlu
A315
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
Alan Dışı Seçmeli Ders
MTF308 Girişimcilik ve Proje
Tasarımı II
Doç. Dr. İlyas Kandemir
A143
/
Alan Dışı Seçmeli Ders
İngilizce 322
15.00-15.50
16.00-16.50
17.00-17.50
Alan Dışı Seçmeli Ders
İngilizce 432
CUMA
Download

Bilgisayar Mühendisliği Ders Programı