1980
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van İlim ve Kültür Vakfı
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi
Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu
8-10 Mayıs 2015
SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI:
Prof. Dr. Peyami BATTAL, (YYÜ Rektörü)
Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi
VAN
SEMPOZYUM KOORDİNATÖRLERİ:
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN, (YYÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)
Yrd. Doç Dr. Rahmi TEKİN, (YYÜ Tarih Bölüm Başkanı)
DÜZENLEME KURULU:
AKBABA, Abdülkerim (Bitlis İl Müftüsü)
ALTAY, İsmail Yaşar (Van İlim ve Kültür Vakfı Başkanı)
ARVAS, Nimetullah (Van İl Müftüsü)
AYDIN, Hayati Prof. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)
BEKİ, Abdülaziz Prof. Dr. (Bingöl Ün. İlahiyat Fak. Dekanı)
ÇELİK, İsmail Prof. Dr. (YYÜ Eğitim Fak. Dekanı)
ÇİÇEK, Hasan Doç. Dr. (YYÜ Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi)
ERDEMCİ, Cemalettin Prof. Dr. (Siirt Ün. İlahiyat Fak. Dekanı)
EREN, Şadi Prof. Dr. (Iğdır Ün. İlahiyat Fak. Dekanı)
GÖZÜTOK, Şakir Prof. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)
GÜNEŞ, Abdülbaki Prof. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Dekanı)
KAYA, Faris Prof. Dr. (İİKV İcra Kurulu Başkanı)
NİŞANCI, Ensar Prof. Dr. (Namık Kemal Üniversitesi)
ÖZGEL, İshak Doç. Dr. (Süleyman Demirel Üniversitesi)
YILMAZ, Edip Yrd. Doç. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)
Önemli Tarihler
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
:
31 Ekim 2014
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Duyurulması : 15 Kasım 2014
Tebliğlerin Son Gönderilme Tarihi
:
31 Ocak 2015
Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması
: 28 Şubat 2015
SEKRETERYA ve İLETİŞİM
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
Tlf: 0(505) 251 44 64
e-mail: [email protected]
TEBLİĞ GÖNDERİMİ
www.iikv.org/dinbilimfelsefe
Download

yyü afiş_press - İstanbul İlim ve Kültür Vakfı