İlahiyat Fakültesi
Yaz Okulu
Ders Programı
Sınıf : YAZ 1
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
(1)
09:00
09:45
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
(4)
11:45
12:30
(5)
12:40
13:25
(6)
13:35
14:20
(7)
14:30
15:15
T.Ayengi
T.Ayengi
T.Ayengi
F.Kesler
F.Kesler
T.Ayengi
T.Ayengi
T.Ayengi
F.Kesler
KLMT
O.Demir
D1
HDS2
N.Akın
D1
TFSR
KLMT
O.Demir
D1
HDS2
N.Akın
D1
TFSR
KLMT
O.Demir
D1
TFSR
D1
D1
D1
HDS2
N.Akın
D1
F.Kesler
F.Kesler
Perşembe
Toplam Ders Saati : 40
D1
İHUK
İHUS
İHUS
D1
TFSR
D1
İHUK
D1
İHUK
D1
TFSR
D1
HDS2
N.Akın
D1
D1
Cuma
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:25
16:10
(9)
16:20
17:05
(10)
17:15
18:00
T.Ayengi
T.Ayengi
F.Kesler
F.Kesler
T.Ayengi
T.Ayengi
T.Ayengi
T.Ayengi
T.Ayengi
F.Kesler
M.Yılmaz
M.Yılmaz
M.Yılmaz
M.Yılmaz
İHUS
D1
İHUK
D1
TFSR
D1
İHUK
D1
İHUS
D1
ARP
D1
KLMT
O.Demir
D1
HDS2
N.Akın
D1
İHUK
D1
İHUS
D1
ARP
D1
KLMT
O.Demir
D1
HDS2
N.Akın
D1
TFSR
D1
İHUS
D1
HDS2
N.Akın
D1
KLMT
O.Demir
D1
ARP
D1
TFSR
D1
İHUK
D1
HDS2
N.Akın
D1
(11)
18:10
18:55
(12)
19:05
19:50
İHUK
T.Ayengi
D1
ARP
D1
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Prof. Dr. Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARP
Arap Dili ve Edebiyatı
4
D1
Mehmet Yılmaz
2 HDS2
Hadis II
8
D1
Nimetullah Akın
3 İHUK
İslam Hukuku I
8
D1
Tevhit Ayengin
4 İHUS
İslam Hukuk Usulü
6
D1
Tevhit Ayengin
5 KLMT
Kelam Tarihi
6
D1
Osman Demir
6 TFSR
Tefsir I
8
D1
Fatih Kesler
Dekan
İlahiyat Fakültesi
Yaz Okulu
Ders Programı
Sınıf : YAZ 2
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
09:00
09:45
TFSR2
Salı
F.Kesler
D2
(2)
09:55
10:40
(3)
10:50
11:35
T.Ayengi
T.Ayengi
İHUK2
D2
TFSR2
F.Kesler
D2
Çarşamba
İHUK2
D2
İHUK2
Toplam Ders Saati : 24
(4)
11:45
12:30
(5)
12:40
13:25
(6)
13:35
14:20
(7)
14:30
15:15
F.Kesler
F.Kesler
TFSTR
D2
TFSTR
İHUK2
TFSTR
D2
TFSTR
Sınıf Öğretmeni :
(8)
15:25
16:10
(9)
16:20
17:05
(10)
17:15
18:00
F.Kesler
F.Kesler
T.Ayengi
T.Ayengi
TFSR2
D2
TFSTR
TFSR2
D2
TFSTR
T.Ayengi
T.Ayengi
F.Kesler
F.Kesler
F.Kesler
F.Kesler
F.Kesler
F.Kesler
T.Ayengi
T.Ayengi
F.Kesler
F.Kesler
D2
TFSR2
D2
D2
TFSR2
D2
İHUK2
D2
D2
D2
İHUK2
D2
D2
TFSTR
D2
D2
TFSTR
D2
İHUK2
D2
TFSR2
F.Kesler
D2
İHUK2
(11)
18:10
18:55
(12)
19:05
19:50
D2
TFSR2
F.Kesler
D2
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../........
Prof. Dr. Abdurrahman Kurt
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 İHUK2
İslam Hukuku II
8
D2
Tevhit Ayengin
2 TFSR2
Tefsir II
8
D2
Fatih Kesler
3 TFSTR
Tefsir Tarihi ve Usulü
8
D2
Fatih Kesler
Dekan
Mehmet Ali Yargı
Download

Ders Gün (1) - İlahiyat Fakültesi