Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı
1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz.
Ön Koşul Eğitimi (Network ve Linux) Temel Network TCP/IP kavramları 1. Temel TCP/IP Protokolleri
Analizi, OSI Karşılaştırması 2. ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, IPv6 protokolleri, protokol başlık analizi 3.
Hping ile istenilen türde TCP/IP paketleri oluşturma 4. TCP/IP ağlarda paket analizi ve sniffer
kullanımı 5. TCP/IP paket yapısı ve analizi 6. Sniffing Kavramı, açık protokoller, çeşitleri 7. Aktif ve
Pasif modda sniffing Temel Linux Eğitimi 1. İşletim sistemlerine giriş ve linux 2. Açık yazılım 3.
Dosya/ Dizin yapısı 4. Linux kabuğu ve özellikleri 5. Temel Komutlar 6. Disk bölümleri ve
Bölümlendirme, Temel Ağlar ve yönetim, Ağ bileşenleri ve ağ ayarları 7. Açılış süreci ve kullanıcı
grup yönetimi 8. X Windows sistemi 9. Uzak Terminal Bağlantıları 10.Kabuk İşlemleri, Süreçler,
Standart Girdi Çıktı 11.Editörler, Linux Log Kayıtları ve zamanlanmış görevler 12. Linux servis ve
kullanıcı yönetimi Beyaz Şapkalı Hacker (CWH-Certified WhiteHat Hacker) Eğitimi 1. Sızma
testlerinde keşif ve bilgi toplama çalışmaları 2. Sosyal Mühendislik ve son kullanıcıyı hedef alan
saldırılar 3. Host/Ağ/Port keşif ve tarama araçları 4. Açık tarama ve zafiyet tespit yazılımları 5.
Exploit çeşitleri ve metasploit kullanımı 6. Yerel ağ saldırı yöntemleri 7. Güvelik duvarları çeşitleri ve
zafiyetleri (Firewall&Honeypot ve IDS ler) 8. Sınır güvenliği bileşenleri WAF Web Aplication Firewall
9. Kriptografi ve Şifreleme 10. Kablosuz Networklere Giriş 11. Web sunuculara giriş ve uygulama
zayıflıkları 12. Oturum Çalma
2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.
Eğitim Günü
Saat
1.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
2.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
3.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
4.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
5.Gün (Hafta İçi)
6.Gün (Hafta
Sonu)
ARA (Hafta
Sonu)
Eğitim Yeri
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
Eğitim
Tarihleri
Eğitim Konuları
27/04/2015
Temel Network TCP/IP kavramları ve Temel Linux Eğitimi
28/04/2015
Temel Network TCP/IP kavramları ve Temel Linux Eğitimi
29/04/2015
Temel Network TCP/IP kavramları ve Temel Linux Eğitimi
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
30/04/2015
6 Saat
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
01/05/2015
6 Saat
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
02/05/2015
ARA
03/05/2015
1.Sızma testlerinde keşif ve bilgi toplama
çalışmaları
2. Sosyal Mühendislik ve son kullanıcıyı hedef
alan saldırılar
3. Host/Ağ/Port keşif ve tarama araçları
4. Açık tarama ve zafiyet tespit yazılımları
5. Exploit çeşitleri ve metasploit kullanımı
6. Yerel ağ saldırı yöntemleri
7. Güvelik duvarları çeşitleri ve zafiyetleri
(Firewall & Honeypot ve IDS ler)
8. Sınır güvenliği bileşenleri WAF Web Aplication
Firewall
9. Kriptografi ve Şifreleme
ARA
1
7.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
04/05/2015
8.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
05/05/2015
9.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
06/05/2015
10. Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Eğitim Şube
Müd.Akıllı
Sınıf
07/05/2015
10. Kablosuz Networklere Giriş
11. Web sunuculara giriş ve uygulama zayıflıkları
12. Oturum Çalma
Not: Teknik Destek Programına Beyaz Şapkalı
Hacker (CWH-Certified WhiteHat Hacker) Eğitimi
ile ilgili başvuruda bulunduk. Bu eğitim adı
altında
yüklenici
firma
tarafından
görevlendirilecek eğitmenin oluşturacağı ders
programının daha planlı ve faydalı olacağını
düşünüyoruz. Yukarıdaki oluşturulan program bu
alanda hizmet veren firmaların el broşürlerinden
derlenerek oluşturulmuştur.
3. Eğitime Katılacak Kişi Sayısı: 10 personel
4. Eğitimcide Aranan Şartlar: Bu kapsamda, projede görevlendirilecek eğitimcinin Bilgisayar
Mühendisliği bölümü mezunu olması, sektörde çalışmış ve tecrübe sahibi olması, alanında uzman ve
eğitim vermiş olması tercih sebebidir.
5. Eğitimcide Aranacak Referanslar: Konu kapsamında daha önce eğitim verdiğini gösterir referans.
6. Proje Kapsamında Danışmanlık Talep Edilmiş ise Danışmanlık İçeriği Hakkında Bilgi Veriniz.
7. Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Firma/Uzmanda Aranacak Şartlar:
Önemli Not:
- Teknik destek kapsamında eğitimle ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.
-
-
Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim
esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi
kurumun sorumluluğundadır. Ajans’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Yararlanıcının gönderdiği şartname doğrultusunda Ajansın yaptığı satın alma sonucu anlaşılan firma ya da
uzman kararı nihaidir.
Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici ile
Yararlanıcı eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet
planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.
Faaliyet, Yararlanıcı ve Hizmet sağlayan firma ile anlaşma yapıldıktan sonra 1 (Bir) ay içerisinde
tamamlanmak zorundadır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 10 (on)
gün içerisinde nihai raporunu ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programı’ndan faydalanmayacaktır.
2
Download

İçerik için tıklayınız