Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı
1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz.
Öğretmenlerin hizmet sunumunda, kamudan hizmet alan özel ve tüzel eğitim kalitesinin
güçlendirilmesi, öğrenci ve/veya mesleki bir problemle karşılaştıklarında sorunlara kısa sürede ve
profesyonelce etkili çözüm üretebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, milli eğitim hizmetlerinin
imajının güçlendirilmesi, kamu hizmet çalışanlarının stratejik hedeflere ulaşmada kamu yararı
gözeten, kaynakları isabetli kullanan, yeniliklere açık, kuruma olan güveni ve hizmet kalitesi artmış,
motivasyonu yüksek bireyler için, kişisel gelişim başlığı altında “İletişim Teknikleri ve Beden Dili,
Öfke Kontrolü ve Motivasyon, Sorun çözme ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimleri”nin verilmesi
planlanmaktadır. Eğitimin konusu öğrencilerin başarısını doğrudan etkileyecek olan öğrenci
koçluğudur. Talep edilen eğitim, 2 farklı grup halinde her bir grup 20 kişi olacak şekilde toplam 40
öğretmene 30 saat süre ile verilecektir. Eğitim 3 modül olarak yapılacaktır. 1. ve 2. modüller 1.5 gün
sürerken, 3. modül ise 2 gün sürecektir. Eğitim sonunda eğitime katılan öğretmenler mentor
öğretmen belgesi alacaklardır.
2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.
1. GRUP ÖĞRETMENLER İÇİN
Eğitim Günü
1. Gün (Hafta İçi)
2. Gün (Hafta İçi)
3. Gün (Hafta İçi)
4. Gün (Hafta İçi)
Saat
Eğitim Yeri
6 Saat
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
6 Saat
6 Saat
6 Saat
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
Eğitim
Tarihleri
04/05/2015
05/05/2015
Eğitim Konuları
1.modül: Profesyonel Koçluğa Giriş,
Koçluğun Temel İlkeleri
Beynin İşleyişi- Dilin Gelişimi-Sesin Kullanımı
Duygusal Zeka-Kişisel Algı ve Önyargılar
Sınırları Dinleme-Geribildirim
Kendini açma-İletişim Tarzları ve Stratejileri
Dinleme- Beden Dili
2. modül: Koçluk Araçları ve Koçluk Becerileri,
Ziyaretçi -Şikayetçi - Koçluk Alan, Uyum, Gizli Gündem
Analizi, Muğlak İfadeleri Netleştirme Teknikleri
06/05/2015
Kritik Gedikler, Güçlü Koç, Güçlü Sorular, Soru Sorma
Teknikleri, Güçlü Gözlemler, Güçlü Ricalar, Analiz
Teknikleri, Vizyon Analizi, Motivasyon Analizi,
Psikolojik Oksijen, Koçluk Becerilerine Giriş, Yaratıcı
Düşünce Teknikleri
07/05/2015
3. Modül: Öğrenci Koçluğu Becerileri ve Araçları,
Öğrenci Koçluğuna Giriş, Öğrenci Koçluğu Nedir?,
Öğrenci Koçu Ne Yapar?, Kimler Öğrenci Koçu İle
Çalışır?, Yapılacak Çalışmalar, Öğrenciler Neden
Koçluğa İhtiyaç Duyar?, Öğrenciler Koçluk Çalışması
Sayesinde Neler Elde Edebilir?, Koçluğun Temel
İnanışları, Öğrenci Koçu Hangi Konular Üzerinde
Çalışır?, Temsil Sistemleri, Temsil Sistemleri İle
1
İletişim, Meta Programlar, Çoklu Zeka, Başarı –
Başarısızlık, Pozitif Geribildirim Verme, Olumsuz İnanç
Kalıplarını Yok Etme
5. Gün (Hafta İçi)
6 Saat
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
08/05/2015
Öğrenmeyi Öğrenme, Dinlemeyi Öğrenme, Vizyon
Oluşturma, Öğrenci için Yasam Çemberi, Öğrenci Ders
Çemberi, Öğrenci Basarı Çemberi, Öğrenci için Beceri
Çemberi, Değer Çalışması, Odaklanma, İç Disiplini
Geliştirme, Alışkanlıklar, Şartlanma, Zorunluluk,
Ödüllendirme, Konsantrasyon, Nedensellik, Hırs Ve
Amacın Gücü, Havaya Girme, Çağrışımlar, Soyutlama,
İç Disiplin Çapaları, Provokasyon, Pozitif Enerji,
Arzuları Sınırlama, Zaman Yönetimi, Hafıza Teknikleri,
Motivasyon Stratejileri, Sınav Kaygısı, Nefes
Egzersizleri, Meslek Seçimi, Sınava Yönelik Çalışma
modelleri, Aile Ve Öğrenci Uyumu,
Yazılı Sınav Uygulaması
2.
GRUP ÖĞRETMENLER İÇİN
Eğitim Günü
1. Gün (Hafta İçi)
2. Gün (Hafta İçi)
3. Gün (Hafta İçi)
4. Gün (Hafta İçi)
Saat
6 Saat
6 Saat
6 Saat
6 Saat
Eğitim Yeri
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
Eğitim Tarihleri
11/05/2015
12/05/2015
Eğitim Konuları (Detaylı olarak yazılacaktır)
1.modül: Profesyonel Koçluğa Giriş,
Koçluğun Temel İlkeleri
Beynin İşleyişi- Dilin Gelişimi-Sesin Kullanımı
Duygusal Zeka-Kişisel Algı ve Önyargılar
Sınırları Dinleme-Geribildirim
Kendini açma-İletişim Tarzları ve Stratejileri
Dinleme- Beden Dili
2. modül: Koçluk Araçları ve Koçluk Becerileri,
Ziyaretçi -Şikayetçi - Koçluk Alan, Uyum, Gizli Gündem
Analizi, Muğlak İfadeleri Netleştirme Teknikleri
13/05/2015
Kritik Gedikler, Güçlü Koç, Güçlü Sorular, Soru Sorma
Teknikleri, Güçlü Gözlemler, Güçlü Ricalar, Analiz
Teknikleri, Vizyon Analizi, Motivasyon Analizi,
Psikolojik Oksijen, Koçluk Becerilerine Giriş, Yaratıcı
Düşünce Teknikleri
14/05/2015
3. Modül: Öğrenci Koçluğu Becerileri ve Araçları,
Öğrenci Koçluğuna Giriş, Öğrenci Koçluğu Nedir?,
Öğrenci Koçu Ne Yapar?, Kimler Öğrenci Koçu İle
Çalışır?, Yapılacak Çalışmalar, Öğrenciler Neden
Koçluğa İhtiyaç Duyar?, Öğrenciler Koçluk Çalışması
Sayesinde Neler Elde Edebilir?, Koçluğun Temel
İnanışları, Öğrenci Koçu Hangi Konular Üzerinde
Çalışır?, Temsil Sistemleri, Temsil Sistemleri İle
2
İletişim, Meta Programlar, Çoklu Zeka, Başarı –
Başarısızlık, Pozitif Geribildirim Verme, Olumsuz İnanç
Kalıplarını Yok Etme
5. Gün (Hafta İçi)
6 Saat
İBRAHİM
HOŞVER
ORTAOKULU
KONFERANS
SALONU
15/05/2015
Öğrenmeyi Öğrenme, Dinlemeyi Öğrenme, Vizyon
Oluşturma, Öğrenci için Yasam Çemberi, Öğrenci Ders
Çemberi, Öğrenci Basarı Çemberi, Öğrenci için Beceri
Çemberi, Değer Çalışması, Odaklanma, İç Disiplini
Geliştirme, Alışkanlıklar, Şartlanma, Zorunluluk,
Ödüllendirme, Konsantrasyon, Nedensellik, Hırs Ve
Amacın Gücü, Havaya Girme, Çağrışımlar, Soyutlama,
İç Disiplin Çapaları, Provokasyon, Pozitif Enerji,
Arzuları Sınırlama, Zaman Yönetimi, Hafıza Teknikleri,
Motivasyon Stratejileri, Sınav Kaygısı, Nefes
Egzersizleri, Meslek Seçimi, Sınava Yönelik Çalışma
modelleri, Aile Ve Öğrenci Uyumu,
Yazılı Sınav Uygulaması
1. Eğitime Katılacak Kişi Sayısı:
20’şer kişilik 2 gurup. Toplam 40 öğretmen
2. Eğitimcide Aranan Şartlar:
Eğitmenler alanlarında Çalışma Psikolojisi Uzmanı, Yüksek lisans veya lisans diplomalı diğeri iletişim,
tiyatro alanında uzman olmak üzere en az 2 kişi olacaktır.
i. Eğitmen: Davranış Bilimleri, İşletme Psikolojisi NPL, iletişim becerileri, kişisel
organizasyon, çalışanların motivasyonlarını arttırma konularında eğitim vermiş, Türkiye’ de
davranış gelişimi ve stratejik iletişim terminolojisi konusuna hakim olmalıdır.
ii. Eğitmen: Eğitim sırasında yapılacak uygulamalar için tiyatro ya da drama eğitimi almış
olması gerekmektedir.
3. Eğitimcide Aranacak Referanslar:
Eğitmenlerin benzer eğitim tecrübesine yönelik referanslar.
4. Proje Kapsamında Danışmanlık Talep Edilmiş ise Danışmanlık İçeriği Hakkında Bilgi Veriniz.
5. Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Firma/Uzmanda Aranacak Şartlar:
-
3
Önemli Not:
- Teknik destek kapsamında eğitimle ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.
-
-
Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim
esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi
kurumun sorumluluğundadır.Ajans’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Yararlanıcının gönderdiği şartname doğrultusunda Ajansın yaptığı satın alma sonucu anlaşılan firma ya da
uzman kararı nihaidir.
Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici ile
Yararlanıcı eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet
planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.
Faaliyet, Yararlanıcı ve Hizmet sağlayan firma ile anlaşma yapıldıktan sonra 1 (Bir) ay içerisinde
tamamlanmak zorundadır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 10 (on)
gün içerisinde nihai raporunu ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programı’ndan faydalanmayacaktır.
4
Download

İçerik için tıklayınız