Turkey
Gelecek vaat eden
TEMİZ TEKNOLOJİ
İŞ FİKİRLERİNİ
arıyor,
kaynak sağlıyor ve
teşvik ediyoruz.
BAŞVURULAR
2 Haziran - 1 Temmuz 2014
PROGRAM KATEGORİLERİ
• YENİLENEBİLİR ENERJİ • ENERJİ VERİMLİLİĞİ
• ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ • SU VERİMLİLİĞİ
www.turkey.cleantechopen.org
Turkey
Günümüzün temel sorunlarını çözecek ve geleceği
şekillendirecek büyük bir fikriniz varsa,
temiz teknolojiler alanında bir girişimciyseniz
ve kendinize yeni yollar arıyorsanız, dünyanın en kapsamlı
temiz teknoloji iş geliştirme platformuna SİZ DE KATILIN!..
Hem işinizi hızlandırın hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlayın.
İlk Bakışta...
Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte Enerji ve Çevre ana
temalarında bazı kategorilerde girişimci iş fikirlerinin desteklenmesine yönelik global bir girişimcilik hızlandırma
programı yürütüyor.
Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmak üzere orijinal modeli Silikon Vadisi’nde geliştirilen, Global
Cleantech Innovation Program (GCIP) Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkede 2014 yılında başlıyor.
Silikon Vadisi’nde yer alan ve temiz teknolojilerde girişimcilik konusunda uzman olan program ortağımız, Cleantech
Open, yenilikçi ve girişimcilere sağladığı yoğunlaştırılmış eğitimler, sürekli danışmanlık ve mentorluk desteği,
sermayeye ulaşım, yatırımcı buluşmaları, küresel iletişim ağı, materyaller vb. önemli katkıları ile dünyanın en geniş
çaplı girişim hızlandırma kuruluşudur.
UNIDO, GCIP
1
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Atıktan Enerji Üretimi
Su Verimliliği
Fikirlerinizle
dünyayı değiştirin!..
Temiz teknoloji odaklı yenilikçi girişimler, günümüzün
temel sorunlarının çözüm yolu ve ekonomik büyümenin
anahtarıdır.
ENERJİ & ÇEVRE
Günümüzde yeni iş ağları yeni teknolojilere odaklı, dikkat
çeken ve talep gören, doğaya ve insana saygılı küçük
işletmelerde yaratılıyor.
Siz de yenilenebilir enerji üretimi ve verimliliği,
depolanması ve dağıtımı, su ve hava kirliliği, atık
yönetimi, yeni nesil ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi önemli
sorunlara karşı ustaca hazırlanmış fikirler ve çözümler
geliştirebilir, dünyayı değiştirebilirsiniz.
GCIP ile
girişiminizi hızlandırın
2
UNIDO, GCIP
Global Cleantech Innovation Programı (GCIP),
hızlı bir büyüme sürecinden geçmekte olan
Türk Endüstrisi ve Üretim sektörünün mevcut
durumu sürdürebilmesi için enerjinin etkin ve
verimli kullanılması gerektiğinin farkında
olarak, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın öncülüğünde Birleşmiş Milletler
Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından
geliştirildi.
GCIP
Sizin için Geliştirildi!..
GEF - UNIDO
Cleantech Open
TÜBİTAK
3 yıl olarak planlanan ve bu süreçte yeni fazlar konusunda çalışmaların da
tamamlanacağı GCIP’ye, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) ev sahipliği yapıyor. Program, TÜBİTAK çatısı altında yer alan Teknoloji
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülüyor.
GCIP’yi destekleyen diğer resmi kamu kurum ve kuruluşları arasında T.C. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Kalkınma
Bakanlığı, T.C. Su ve Orman Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV yer alıyor.
UNIDO, GCIP
3
2014 yılı GCIP kapsamında;
Belirlenen kategorilerdeki iş fikirleriniz
değerlendiriliyor ve ülke genelinde en
çok umut vaat eden girişimcileri
belirlemeye yönelik olarak yarışma
esaslı bir yaklaşım uygulanıyor.
Temiz teknoloji
fikirleriniz ile değişimi
başlatın!...
Programın Kapsamı
ve Hedefi
GCIP, temiz teknoloji alanında günümüzün en acil sorunlarının çözümüne
yönelik yenilikçi iş fikirlerini bulmak, bu girişimlere öncülük etmek ve
hızlandırmak ve sürekli desteklemek hedefleriyle yola çıkmıştır.
•
•
•
•
•
Girişimcilerin iş kurma süreçlerinin başlatılması,
Temiz teknolojiler alanında çalışan KOBİ’lerin desteklenmesi,
İşletmelerin kurumsal kapasitesine destek sağlanması,
Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi,
Girişiminizin risk sermayesi, melek yatırımcılar, tüketici ve üretici vb.
paydaşlar ile buluşturulması,
• Girişiminizin sağlanacak teşvikler ile güçlendirilerek büyütülmesi
Bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
4
UNIDO, GCIP
Program
Kategorileri
Kesintisiz Enerji
Sürdürülebilir Çevre
2014 yılı GCIP, ülkemizin öncelikli temiz
teknoloji alanları göz önünde
bulundurularak 4 ayrı kategoride
gerçekleşiyor.
•
•
•
•
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Atıktan Enerji Üretimi
Su Verimliliği
UNIDO, GCIP
5
Başvuru Aşaması ve Katılımcı Profili
Başvurularınız 2 Haziran - 1 Temmuz 2014
tarihleri arasında "www.turkey.cleantechopen.org"
portalı üzerinden alınıyor.
Girişimci
İlgili kategorilerde, yeni bir fikri olan, bir ürün
geliştirmeye çalışan tüm girişimci, akademisyen
ve araştırmacıların yanı sıra KOBİ
niteliğindeki işletmeler de katılabiliyor.
Araştırmacı
Akademisyen
GCIP’ye başvuru için en az iki kişiden oluşan
bir takım kurmanız ve girişimci takımınızdan
en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya
Türkiye'de bir ikamete sahip olması yeterli.
Unutmayın ki her girişimci programda tek bir kategoride
ve sadece tek bir fikir ile katılabilir, ancak takımın farklı
üyeleri diğer kategorilere de başvuru yapabilir.
Fikirlerinizi
girişime dönüştürmeyi
ertelemeyin!..
6
UNIDO, GCIP
KOBİ
GCIP Başvuru ve
Değerlendirilmesi
Değerlendirme ve İlk Eleme
Başvurularınız TÜBİTAK önderliğinde düzenlenecek paneller ile
değerlendiriliyor ve programa devam etmeye uygun bulunan
en iyi 25 Yarı Finalist belirleniyor.
EĞİTİM
MENTORLUK
Ulusal Akademi
Webiner/ Seminerler
Jüri Değerlendirme Çalışmaları
İş Kampı
Ulusal ve Uluslararası Mentorlar
[Generalist ve Specialist
(Teknik) Uzmanlar]
İş Kampı
GCIP Girişimcilik
Hızlandırma Süreçleri
SERMAYEYE
ERİŞİM
Stratejik Yatırımcılar, Melek
Yatırımcılar ve Risk Sermayesi
Şirketleri ile İletişim
Saha Çalışması
Yatırımcı Ağı Bağlantıları
TANITIM
Ulusal Aktiviteler ve
Vitrin Çalışması
Ulusal Konferanslar ve
Global Forum
Basın Tanıtımları
Girişimcilik
yolculuğunda
eksiğiniz kalmasın!..
Girişimcilik Ulusal Akademisi
İlk elemeyi geçip, Global Cleantech İş Geliştirme Süreci’ne katılmayı hak eden bütün girişimciler, Silikon Vadisi’nin ticari
yüzünü yansıtan ve temiz teknolojilerde girişimcilik konusunda uzman olan program ortağımız, Cleantech Open tarafından
sağlanan Webiner ve Seminerler, doküman, kaynaklar ve geliştirme araçları aracılığı ile 10 aşamalı ulusal akademi
olanaklarından yararlanıyor.
Eş zamanlı olarak TÜBİTAK destekli Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Girişimcilik ve Teknoloji Merkezleri tarafından sunulan
kuluçka ve girişimcilik eğitimlerinden de ücretsiz olarak faydalanıyor.
Mentorluk ve Sürekli Danışmanlık Desteği
Her takıma Markalaşma, Satış ve Pazarlama, İş Modelleri, İş Hukuku, Sürdürülebilirlik, vb. konularda “Generalist” uzmanlar
tarafından danışmanlık desteği sunuluyor. Takımların teknoloji konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak
sağlanan Specialist mentorluk ve teknik destek hizmetlerinden faydalanıyor.
UNIDO, GCIP
7
Online Başvuru
Son Başvuru Tarihi
1 Temmuz
Eylül
Çalışma Dosyalarının ve
Sunum Özetinin Tamamlanarak Gönderimi
Generalist ya da Teknik Mentorluk
GCIP Ulusal Akademi
Global Girişimcilik Eğitimleri
Temmuz
3 gün
Ekim
Ulusal Jüri Değerlendirmesi
Kategori ve Ulusal Birincinin Seçimi
Global Forum
Temmuz - Eylül
10 aşamalı Eğitim
Online Webiner, Seminer,
Ulusal Mentorluk Eğitimleri
İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri
İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri
Ulusal Akademi ve Mentor desteği çalışmalarına devam eden
takımlar, farklı uzmanlar tarafından İş Kampı ve Deneme
Jürisi Etkinlikleri ile eksik ve/veya aksayan yönlerini keşfetme
fırsatı buluyor, kategori finali öncesinde bu eksiklerini
tamamlıyorlar.
İletişim Ağı Desteği ve Yatırımcı Buluşmaları
Takımınız, Cleantech Open tarafından hazırlanan ve çok özel
fırsatlar sunan profesyonel iletişim ağına erişiyor.
Fikir alışverişlerinin ve etkileşimlerin sağlanacağı benzersiz bir
fırsat sunan bu iletişim ağı aynı zamanda girişiminizi
destekliyor, tanıtımını yapıyor ve potansiyel yatırımcı, müşteri
ve iş ortakları ile buluşturuyor.
8
UNIDO, GCIP
Kasım
Yanınızda sizi
destekleyen bir
ekibiniz olsun!..
Program Finali
Tüm bu hızlandırıcı geliştirme
aşamalarının ardından iki aşamalı
değerlendirme sistemi ile Kategori
Birincileri ve Ulusal Birinci belirleniyor.
Enstitüler
ve Ulusal
Laboratuvarlar
Diğer Birimler
Risk sermayesi
Tedarikçiler
Üniversiteler
Melek
Yatırımcılar
Gönüllü
Kuruluşları
Kamu
Kurumları
Özel Sektör
Firmaları
Cleantech
Open
Uzmanları
Program Finali
ve Ödüller
En başarılı girişimci seçilen Ulusal Birinci 50.000 TL ödülün
yanı sıra temiz teknoloji odaklı iş fikirlerini Silikon
Vadisi’nde gerçekleşen Global Forum'da temsil etme
fırsatını yakalıyor ve küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve
global mentorlar ile tanışarak küresel platformda diğer
ülke birincileri ile yarışma olanağını elde ediyor.
Kategori Birincileri ise 20.000 TL değerinde ödül
kazanıyorlar.
Girişimci Ekosisteminin
Kurulması
Gönüllüler,
Jüriler ve
Mentorlar
Uluslararası
Mentorlar
Girişiminiz
Global Forum’da
Ülkemizi Temsil Etsin!..
UNIDO, GCIP
9
Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmak üzere orijinal modeli Silikon Vadisi’nde geliştirilen,
Global Cleantech Innovation Program (GCIP) Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkede 2014 yılında başlıyor.
Rusya
Türkiye
Güney Afrika
Hindistan
Tayland
Pakistan
Malezya
Ermenistan
Programa katılmakta olan yeni ülkeler
Turkey
Global Cleantech Innovation Programme ©2014 UNIDO All rights reserved. Katalogda yer alan bilgiler UNIDO tarafından önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
GCIP / K1 01.2014 / V.01
TÜBİTAK - TEYDEB Tunus Caddesi No: 80 Kavaklıdere, 06100 Ankara
[email protected] • T: 0312 426 2690
www.turkey.cleantechopen.org
Download

Gelecek vaat eden TEMİZ TEKNOLOJİ İŞ FİKİRLERİNİ