SİGORTACILIKTA DİREKT PAZARLAMA
Eğitimin Tarihi
19-20 Mart 2015
Son Başvuru Tarihi
Saat/Kredi
Eğitim Yeri
17 Mart 2015
10:00-17:00 /12 Kredi
TSEV
Satışa yeni bir bakış
Sıcak satışın incelikleri
Eğitimin İçeriği
Duygusallığın satıştaki rolü
Direkt Satışın ana adımları
Saha satışı ile banka satışı arasındaki farklar
Satışçı Modeliniz
Davranış modelinizin satışçı kimliğinize etkileri
Eğitimin Hedef
Kitlesi
Şirketlerin direkt satış ekiplerinde görev yapanlar, direk satışı öğrenmek
isteyenler katılabilir.
Download

sigortacılıkta direkt pazarlama