EŞEL VE KAR KOMİSYONU HESAPLAMALARI
Eğitimin Tarihi
16 Şubat 2015
Son Başvuru Tarihi
Saat/Kredi
Eğitim Yeri
13 Şubat 2015
10:00 -17:00 /6 Kredi
TSEV
Komisyonların veriliş nedenleri, çeşitleri, hasar oranı hesaplamaları, hesap ve iş yılı
muhasebe sistemine göre eşel ve kar komisyonu hesaplamaları ve bu
Eğitimin İçeriği
hesaplamalarda kar ve zararın devri klozunun uygulanması örneklerle
anlatılacaktır.
Eğitimin Hedef
Kitlesi
Reasürans ve teknik muhasebe çalışanları katılabilir.
Download

Eşel ve Kar Komisyon Hesaplamaları