PROJE FİNANSMANINDA SİGORTA UYGULAMALARI
Eğitimin Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Saat/Kredi
Eğitim Yeri
Eğitimin İçeriği
Eğitimin Hedef
Kitlesi
27 Mart 2014
25 Mart 2014
10:00 -17:00 / 6 Kredi
TSEV
Proje Finansmanı, Bot Proje, Ppp Proje Nedir?
− Proje Finansmanı
• Yatırımcı tarafından yurt içinde veya dışında çeşitli biçimlerde yatırımı
yapılacak projelerin finansmanı,
• Proje finansmanında uluslararası finansman ve sigorta kaynaklarının
rolü ve kullanımı,
− BOT Projeler
• BOT projenin kapsamı, süreçleri, uzun vadeli riskleri,
• BOT projelerde politik ve finansal risklerin belirlenmesi, uygun
kaynaklara transfer edilmesi, yönetilmesi,
− PPP Projeler
• PPP projenin kapsamı, süreçleri, uzun vadeli riskleri,
• PPP projelerde politik ve finansal risklerin belirlenmesi, uygun
kaynaklara transfer edilmesi, yönetilmesi,
Finansal Riskler ve Finansal Sigortalar
− Proje Finansmanda Finansal Riskler
• Yatırım dönemi finansal riskler,
• İşletme dönemi finansal riskler,
− Finansal Risklerin Sigortalanması
• Yatırım dönemi finansal sigortalar nedir, neyi kapsar?
• İşletme dönemi finansal sigortalar nedir, neyi kapsar?
Politik Riskler ve Politik Risk Sigortaları
− Proje Finansmanında Politik Riskler
• Yatırım dönemi politik riskler,
• İşletme dönemi politik riskler,
− Politik Risklerin Sigortalanması
• Yatırım dönemi politik risk sigortaları nedir, neyi kapsar?
• İşletme dönemi politik risk sigortaları nedir, neyi kapsar?
Finansal ve Politik Risk Sigortaları Kaynakları
• ECA’lar,
• Özel finansal kurumlar,
• Reasürans ve sigorta piyasası,
Finansal Ve Politik Risk Sigortaları Poliçe İşleyişi
• Çok taraflı sigortalar ve işleyişi,
Sigorta şirketleri çalışanları, bankacıları, müteahhitleri ve brokerler katılabilir.
TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI
Maçka Caddesi No:35C K:2 34367
Teşvikiye-İSTANBUL
Tel: 0212 296 22 57
Faks: 0212 230 04 76
E-mail: [email protected]
Download

proje finansmanında sigorta uygulamaları