AMiNi4W2/G
Kompaktní řídicí systém
s rozhraním Ethernet
Návod na obsluhu
Verze 1.00
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této
publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto
změny oznámit jakékoli osobě či organizaci.
Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek:
1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek.
2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti
AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená.
3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku.
V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
AMiT je registrovaná ochranná známka.
Copyright (c) 2014, AMiT, spol. s r. o.
Výrobce: AMiT, spol. s r. o.
Naskové 1100/3, 150 00 Praha
www.amit.cz
Technická podpora: [email protected]
amini4w2g_g_cz_100
2/40
AMINI4W2/G
Obsah
Historie revizí .................................................................................................. 4
Související dokumentace ................................................................................ 4
1.
2.
Úvod ...................................................................................................... 5
Technické parametry ........................................................................... 6
2.1.
2.2.
Rozměry ....................................................................................................... 10
Doporučená schematická značka ................................................................. 11
3.
Posouzení shody ............................................................................... 12
3.1.
Ostatní zkoušky ............................................................................................ 13
4.
5.
Napájení .............................................................................................. 14
Vstupy/výstupy .................................................................................. 16
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Číslicové vstupy............................................................................................ 16
Číslicové výstupy .......................................................................................... 19
Analogové vstupy ......................................................................................... 21
Analogové výstupy ....................................................................................... 25
6.
Komunikační linky ............................................................................. 27
6.1.
6.1.1
6.2.
6.3.
RS485 .......................................................................................................... 27
Zakončení linky RS485 ................................................................................. 28
Ethernet ........................................................................................................ 29
GSM modem ................................................................................................ 30
7.
Vnitřní měření, SD karta .................................................................... 32
7.1.
7.2.
7.3.
Měření zálohovací baterie ............................................................................ 32
Měření napájecího napětí ............................................................................. 32
SD karta ....................................................................................................... 32
8.
9.
Systémové LED a přepínače CFG .................................................... 34
Konfigurace ........................................................................................ 35
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Konfigurace HW ........................................................................................... 35
Konfigurace SW............................................................................................ 35
Tovární nastavení, propojky ......................................................................... 36
Obnovení továrního nastavení...................................................................... 36
10.
Montáž ................................................................................................. 37
10.1.
Zásady instalace........................................................................................... 37
11.
Objednací údaje a kompletace ......................................................... 38
11.1.
Kompletace .................................................................................................. 38
12.
13.
Údržba ................................................................................................. 39
Likvidace odpadu ............................................................................... 40
3/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Historie revizí
Jméno dokumentu: amini4w2g_g_cz_100.pdf
Autor: Zbyněk Říha
Verze
100
Datum
Změny
23. 5. 2014 Nový dokument
Související dokumentace
1.
Nápověda k vývojovému prostředí DetStudio
2.
Aplikační poznámka AP0016 – Zásady používání RS485
soubor: ap0016_cz_xx.pdf
3.
Aplikační poznámka AP0017 – Čítačové vstupy, měření otáček/impulsů
soubor: ap0017_cz_xx.pdf
4.
Aplikační poznámka AP0033 – Alternativní použití analogových vstupů
soubor: ap0033_cz_xx.pdf
5.
Aplikační poznámka AP0037 – Zásady používání sítě Ethernet
soubor: ap0037_cz_xx.pdf
6.
Aplikační poznámka AP0046 – Parametrizace webového serveru
soubor: ap0046_cz_xx.pdf
7.
Aplikační poznámka AP0050 – Projekční podklady pro produkty firmy AMiT
soubor: ap0050_cz_xx.pdf
amini4w2g_g_cz_100
4/40
AMINI4W2/G
1.
Úvod
AMiNi4W2/G je malý kompaktní řídicí systém v plastové krabičce.
Základní 
vlastnosti 








8 galvanicky oddělených číslicových vstupů
8 galvanicky oddělených číslicových výstupů
8 analogových vstupů U / I / Ni1000 / Pt1000
4 analogové výstupy 0 V až 10 V
Interní GSM modem
Sériové rozhraní RS485 s galvanickým oddělením
Rozhraní Ethernet 10/100 Mbps
Integrovaný webový server
Slot na SD kartu
Montáž na lištu DIN 35 mm
5/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
2.
Technické parametry
CPU
Procesní / komunikační
FLASH
RAM
EEPROM
Zálohování RAM + RTC
Životnost baterie
ST10F269 / STM32F207
256 + 2048 KB
1024 KB
2 KB
Lithiová baterie BR2477/CHCE, Panasonic
5 let
RTC
Typ
Přesnost 25 °C
Přesnost 0 °C až 50 °C
RTC72423A
±20 ppm
-40 ppm až +20 ppm
Typ
Kapacita
Micro SD (HC)
128 MB až 16 GB *)
SD karta
Poznámka *)
Číslicové
vstupy
Micro SD karta není součástí dodávky.
Počet vstupů
Organizace
Společný pól
Typ vstupu
Logická 0
Logická 1
Vstupní proud
Špičkový vstupní proud
Maximální kmitočet
8
1×8
Minus
24 V ss. / 24 V stř.
Min. -30 V, max. 5 V
Min. 16 V, max. 30 V
11 mA při 24 V ss.
Max. 16 mA při 30 V ss.
60 kHz při zkreslení střídy 10 %
160 kHz při zkreslení střídy 30 %
Ano, společně s DO
300 V stř. /1 minuta *)
Konektor WAGO 231-309/102-000
0,08 mm2 až 2,5 mm2
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
Průřez vodiče
Poznámka *)
Číslicové
výstupy
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
Počet výstupů
Organizace
Společný vodič
Spínací prvek
Spínané napětí
Spínaný proud
Proud proudové ochrany
Zbytkový proud při log. 0
Doba sepnutí
Doba rozepnutí
Ochrana proti zkratu
Ošetření induktivní zátěže
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
Průřez vodiče
Poznámka *)
8
1×8
Mínus
MOS
19,2 V ss. až 28,8 V ss.
300 mA
Typicky 1,5 A
0 mA
40 µs
100 µs
Elektronická
Elektronická
Ano, společně s DI
300 V stř. /1 minuta *)
Konektor WAGO 231-309/102-000
0,08 mm2 až 2,5 mm2
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
amini4w2g_g_cz_100
6/40
AMINI4W2/G
Analogové
vstupy
Počet vstupů
Organizace
Společný vodič
Typ vstupů
8
1×8
Mínus
0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /
/ Ni1000 / Pt1000 /
/ 24 V číslicový vstup
10 bitů
Ne
Konektor WAGO 231-305/102-000
Konektor WAGO 231-304/102-000
0,08 mm2 až 2,5 mm2
Rozlišení
Galvanické oddělení
Přípojná místa
Průřez vodiče
Pozor Svorka AGND (24) je interně spojena se svorkou GND (33), napájení řídicího
systému.
Vstupní rozsah 0 V až 5 V
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Stejnosměrný vstupní odpor
Časová konstanta vstupního obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální napětí na vstupu
5 mV
0,1 % *)
25 ppm/°C
Minimálně 1 MΩ
1 ms
Diody
50 V ss. trvale
Vstupní rozsah 0 V až 10 V
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Vstupní odpor
Časová konstanta vstupního obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální napětí na vstupu
10 mV
0,2 % *)
35 ppm/°C
20 kΩ
0,5 ms
Diody
50 V ss. trvale
Vstupní rozsah 0 mA až 20 mA
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Vstupní odpor
Časová konstanta vstupního obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální proud vstupu
20 μA
0,2 % *)
75 ppm/°C
249 Ω/0,1 %
1 ms
Diody
30 mA ss. **)
Přesnost měření se při elektromagnetickém rušení může zhoršit až na
15 %, viz též Kapitola 3.
**) Při vstupním napětí větším než 7,5 V (vstupním proudu větším než
30 mA ss.) dochází k tepelnému přetížení snímacího odporu.
Poznámka *)
Vstup Ni1000
Rozsah měření
Konstanta čidla Ni1000
Rozlišení AD převodníku (LSB)
-50 °C až +150 °C
6180 ppm/°C
0,3 °C *)
7/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Přesnost
(rozsah Ni1000. Závisí na měřené
hodnotě. Interpolovat)
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
T = -50 °C
0,8 °C **)
T = 0° C
0,9 °C **)
T = 150 °C
1,2 °C **)
75 ppm/°C
1 ms
Diody ***)
Při použití operačního systému NOS.
**) Přesnost měření se při elektromagnetickém rušení může zhoršit až na
25 %, viz též Kapitola 3.
***) Na tento vstup lze připojit pouze odporový snímač. Vzhledem
k technickému řešení se při nepřipojeném čidlu na vstupu AIx vyskytuje
napětí 12 V – napětí je spínáno vždy na 10 ms z intervalu 110 ms, běžný
voltmetr změří pouze střední hodnotu.
Poznámka *)
Vstup Pt1000
Rozsah měřených teplot
Konstanta čidla Pt1000
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
-50 °C až +250 °C
3900 ppm/°C
1 °C *)
T = -50 °C
1,0 °C **)
T = 0 °C
1,3 °C **)
T = 250 °C
2,6 °C **)
75 ppm/°C
1 ms
Diody ***)
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Při použití operačního systému NOS.
**) Přesnost měření se při elektromagnetickém rušení může zhoršit až na
25 %, viz též Kapitola 3.
***) Na tento vstup lze připojit pouze odporový snímač. Vzhledem
k technickému řešení se při nepřipojeném čidlu na vstupu AIx vyskytuje
napětí 12 V – napětí je spínáno vždy na 10 ms z intervalu 110 ms, běžný
voltmetr změří pouze střední hodnotu.
Poznámka *)
Číslicový vstup 24 V
Logická 0
Logická 1
Vstupní proud
Špičkový vstupní proud
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální kmitočet
Min. -30 V, max. 5 V
Min. 8 V, max. 30 V
2 mA při 24 V ss.
Max. 3 mA při 30 V ss.
Diody
100 Hz při zkreslení střídy 10 %
500 Hz při zkreslení střídy 30 %
Ne
50 V ss. trvale
Galvanické oddělení
Maximální napětí na vstupu
Analogové Počet výstupů
výstupy Organizace
Společný vodič
Výstupní rozsah
Minimální zátěž
Maximální kapacitní zátěž
Maximální proud
Chyba nastavení
amini4w2g_g_cz_100
4
1×4
Mínus
0 V až 10 V
1 kΩ
10 nF
10 mA
0,2 %
8/40
AMINI4W2/G
Rozlišení
Rozlišení 1 bit
Doba přeběhu 0 V až 10 V ss.,
přesnost 1 %
Zbytkové zvlnění
Teplotní závislost
Maximální délka vodiče
Ochrana výstupního obvodu
Galvanické oddělení
Přípojné místo
Průřez vodiče
10 bitů
10 mV
Maximálně 25 ms
20 mV
35 ppm/°C
100 m
Transil 600 W
Ne
Konektor WAGO 231-305/102-000
0,08 mm2 až 2,5 mm2
Pozor Svorka AGND (1) je interně spojena se svorkou GND (33), napájení řídicího
systému.
Uvedené parametry platí při použití operačního systému NOS.
GSM
GSM pásma
Typ modemu
Typ SIM karty
Připojení antény *)
Poznámka *)
RS485
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
TELIT GL865-DUAL V3
Mini (2FF)
Konektor SMA
Anténa není součástí dodávky
Ochrana proti přepětí
Zakončovací odpor **)
Definice klidového stavu **)
do +5 V
do 0 V
Maximální délka vodiče
Maximální počet stanic
Indikace funkce
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
Průřez vodiče
Transil 600 W
120 Ω na řídicím systému
1 KΩ na řídicím systému
1 KΩ na řídicím systému
1200 m / 19200 bps
32
LED na panelu
Ano
300 V stř. /1 minuta *)
Konektor WAGO 231-303/102-000
0,08 mm2 až 2,5 mm2
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
**) Zakončovaní odpor a definice klidového stavu se připojují současně.
Poznámka *)
Ethernet
Přenosová rychlost
Použitý řadič
Indikace funkce
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Přípojné místo
Poznámka *)
10/100 Mbps
STM32F207 + LAN8720
LED na panelu
Ano
300 V stř. /1 minuta *)
Konektor RJ45, dle IEEE802.3
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
9/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Napájení
Mechanika
Jmenovité napájecí napětí
Rozsah napájecího napětí
Odběr
Přípojné místo
Průřez vodiče
24 V ss.
19,2 V ss. až 28,8 V ss.
Max. 200 mA při 24 V ss.
Konektor WAGO 231-302/102-000
0,75 mm2 až 2,5 mm2
Mechanické provedení
Montáž
Krytí
Hmotnost
– netto
– brutto
Rozměry (š × v × h)
Plastová krabička
Na DIN lištu 35 mm
IP20
0,46 kg ±5 %
0,56 kg ±5 %
(160 × 95 × 74) mm
Teploty
Rozsah pracovních teplot
Rozsah skladovacích teplot
Ostatní
Maximální vlhkost okolí
Programování
0 °C až 50 °C
-20 °C až 70 °C
< 95 % nekondenzující
DetStudio (NOS)
2.1. Rozměry
Obr. 1 - Rozměry AMiNi4W2/G
amini4w2g_g_cz_100
10/40
AMINI4W2/G
2.2. Doporučená schematická značka
Pro řídicí systém AMiNi4W2/G je doporučena tato schematická značka.
V následujících příkladech může být viditelná pouze její část.
AMiNi4W2/G
Ethernet
RJ45
Ethernet
GSM
SMA
GSM
RS485
37
36
35
A
B
GND
AO
AGND
AO0.0
AO0.1
AO0.2
AO0.3
PWR
34
33
+24V
GND
DI
EGND
DI0.0
DI0.1
DI0.2
DI0.3
DI0.4
DI0.5
DI0.6
DI0.7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DO
AI
32
31
30
29
28
27
26
25
24
1
2
3
4
5
AI0.7
AI0.6
AI0.5
AI0.4
AI0.3
AI0.2
AI0.1
AI0.0
AGND
E+24V
DO0.0
DO0.1
DO0.2
DO0.3
DO0.4
DO0.5
DO0.6
DO0.7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Obr. 2 - Doporučená schematická značka pro AMiNi4W2/G
11/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
3.
Posouzení shody
Zařízení je ve shodě s požadavky NV616/2006. Při posuzování shody
s NV616/2006 bylo postupováno dle harmonizované normy ČSN EN 61326.
Testováno dle norem
ČSN EN 55011 ed. 3
ČSN EN 61000-4-2 ed. 2
ČSN EN 61000-4-3 ed. 3
ČSN EN 61000-4-4 ed. 3
ČSN EN 61000-4-4 ed. 3
ČSN EN 61000-4-5 ed. 2
ČSN EN 61000-4-5 ed. 2
ČSN EN 61000-4-5 ed. 2
ČSN EN 61000-4-6 ed. 3
Typ zkoušky
Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení –
Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení
– Meze a metody měření
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-2: Zkušební a měřicí technika –
Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-3: Zkušební a měřicí technika –
Vyzařované vysokofrekvenční
elektromagnetické pole – Zkouška
odolnosti
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-4: Zkušební a měřicí technika –
Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny
impulzů – Zkouška odolnosti, napájení
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-4: Zkušební a měřicí technika –
Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny
impulzů – Zkouška odolnosti, vstup
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-5: Zkušební a měřicí technika –
Rázový impuls – Zkouška odolnosti,
napájení
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-5: Zkušební a měřicí technika –
Rázový impuls – Zkouška odolnosti,
RS485, Ethernet
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-5: Zkušební a měřicí technika –
Rázový impuls – Zkouška odolnosti,
ostatní
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-6: Zkušební a měřicí technika –
Odolnost proti rušením šířeným vedením,
indukovaným vysokofrekvenčními poli
Třída
Vyhovuje,
A *)
8 kV
Vyhovuje **)
4 kV
2 kV
2 kV
2 kV #)
1 kV #)
10 V **)
Toto je zařízení třídy A. Ve vnitřním prostředí může toto zařízení
způsobovat rádiové rušení. V takovém případě může být požadováno, aby
uživatel přijal příslušná opatření.
**) Během rušení dojde ke snížení přesnosti měření analogových vstupů.
#
) Kabeláž obvodů jiných než síťových, delší než 30 m, musí být provedena
stíněnými kabely.
*)
amini4w2g_g_cz_100
12/40
AMINI4W2/G
3.1. Ostatní zkoušky
Testováno dle norem
ČSN EN 60068-2-1
ČSN EN 60068-2-2
ČSN EN 61000-4-29
Typ zkoušky
Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1:
Zkoušky – Zkouška A: Chlad
Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2:
Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 4-29: Zkušební a měřicí technika –
Krátkodobé poklesy, krátká přerušení
a pomalé změny napětí na vstupech
stejnosměrného napájení – Zkouška
odolnosti
13/40
Klasifikace
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
4.
Napájení
Řídicí systém AMiNi4W2/G je možno napájet pouze ze stejnosměrného zdroje.
Zdroj musí splňovat požadavky uvedené v kapitole 2. Technické parametry.
Obr. 3 - Umístění konektoru pro napájení
Legenda
Číslování
konektorů
Číslo
1
Svorka
33
34
amini4w2g_g_cz_100
Význam
Konektor pro napájení
Označení
GND
+24V
Význam
Napájení Zem
Napájení +24 V ss.
14/40
AMINI4W2/G
Příklad
zapojení
Obr. 4 - Příklad napájení samotného řídicího systému
Legenda
Číslo
1
Význam
Externí zdroj 24 V ss.
Poznámka Při instalaci doporučujeme spojit svorky GND, AGND a EGND se svorkou PE
rozvaděče.
15/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
5.
Vstupy/výstupy
5.1. Číslicové vstupy
Číslicové vstupy řídicího systému AMiNi4W2/G lze použít pro střídavý
i stejnosměrný signál. Jak je vyhodnocen, záleží na programu.
Obr. 5 - Umístění konektoru pro vstupy DI0.0 až DI0.7
Číslo
1
Legenda
Význam
Konektor pro vstupy DI0.0 až DI0.7
Vcc
+
+24V
DI0.x
Vcc
ZD5V6
1K56
820R
OC
-
IGND
HCPL-2630
1nF
Obr. 6 - Schéma zapojení jednoho kanálu číslicových vstupů
Čítačové Čítačové číslicové vstupy mohou být použity dvěma různými způsoby:
vstupy  Programový čítač INT

Programový čítač
Programový Každý číslicový vstup systému může generovat hardwarové přerušení.
čítač INT Programovou obsluhou lze pomocí Interrupt_x procesů tyto vstupy použít jako
amini4w2g_g_cz_100
16/40
AMINI4W2/G
čítačové. Omezení kmitočtu vstupního signálu je dáno programem. Typicky lze
použít do kmitočtu 10 kHz.
Programový Každý číslicový vstup lze programově obsluhovat v Hi_x procesech.
čítač Programovou obsluhou lze tyto vstupy použít jako čítačové. Omezení kmitočtu
vstupního signálu je dáno programem. Typicky lze použít do kmitočtu 250 Hz.
Další informace o čítačových vstupech naleznete v aplikační poznámce –
AP0017 – Čítačové vstupy, měření otáček/impulsů.
Číslování
konektorů
Svorka
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Označení
EGND
DI0.0
DI0.1
DI0.2
DI0.3
DI0.4
DI0.5
DI0.6
DI0.7
Význam
Zemní svorka
Číslicový vstup 0
Číslicový vstup 1
Číslicový vstup 2
Číslicový vstup 3
Číslicový vstup 4
Číslicový vstup 5
Číslicový vstup 6
Číslicový vstup 7
Příklady
připojení
Obr. 7 - Pasivní kontakt napájený ze samostatného zdroje
Legenda
Číslo
1
Význam
Externí zdroj 24 V ss.
17/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Obr. 8 - Připojení aktivního výstupu s vlastním zdrojem
Legenda
Číslo
1
Význam
Čidlo s vlastním zdrojem
Obr. 9 - Pasivní kontakt napájený ze zdroje střídavého napětí
Legenda
Číslo
1
Význam
Externí zdroj 24 V stř.
Poznámka Při instalaci doporučujeme spojit svorky GND a EGND se svorkou PE
rozvaděče.
amini4w2g_g_cz_100
18/40
AMINI4W2/G
5.2. Číslicové výstupy
Číslicové výstupy jsou realizovány galvanicky oddělenými MOS spínači
24 V/300 mA ss. Výstup je chráněn proti zkratu, tepelnému přehřátí i proti
přepětí při spínání induktivní zátěže.
Obr. 10 - Umístění konektoru pro výstupy DO0.0 až DO0.7
Legenda
Číslování
konektorů
Číslo
1
Svorka
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Význam
Konektor pro výstupy DO0.0 až DO0.7
Označení
E+24V
DO0.0
DO0.1
DO0.2
DO0.3
DO0.4
DO0.5
DO0.6
DO0.7
Význam
Napájení výstupů
Číslicový výstup 0
Číslicový výstup 1
Číslicový výstup 2
Číslicový výstup 3
Číslicový výstup 4
Číslicový výstup 5
Číslicový výstup 6
Číslicový výstup 7
Poznámka Jako zemní svorku digitálních výstupů je nutné využít zemní svorku 6 (EGND)
digitálních vstupů (je společná pro digitální vstupy a výstupy).
19/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Příklad
zapojení
Obr. 11 - Ovládání výkonového stykače tranzistorovým výstupem
Legenda
Číslo
1
Význam
Externí zdroj 24 V ss.
Poznámka Pro správnou funkci musí být zapojeny svorky E+24V i EGND, jinak
výstupy nebudou pracovat.
Při instalaci doporučujeme spojit svorky GND a EGND se svorkou PE
rozvaděče.
amini4w2g_g_cz_100
20/40
AMINI4W2/G
5.3. Analogové vstupy
Řídicí systém AMiNi4W2/G má celkem osm analogových vstupů. Všechny
vstupy je možné nezávisle konfigurovat pro rozsahy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V /
0 mA až 20 mA nebo pro přímé připojení čidel Ni1000 / Pt1000.
Analogové vstupy, lze také použít jako číslicové vstupy. Záleží na programu, jak
je signál vyhodnocen.
Obr. 12 - Umístění konektorů pro vstupy AI0.0 až AI0.7
Legenda
Číslování
konektorů
Číslo
1
2
Svorka
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Význam
Konektor pro vstupy AI0.4 až AI0.7
Konektor pro vstupy AI0.0 až AI0.3
Označení
AGND
AI0.0
AI0.1
AI0.2
AI0.3
AI0.4
AI0.5
AI0.6
AI0.7
Význam
Analogová zem
Analogový vstup 0
Analogový vstup 1
Analogový vstup 2
Analogový vstup 3
Analogový vstup 4
Analogový vstup 5
Analogový vstup 6
Analogový vstup 7
21/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Vcc
3K92
1N4148
+15V
AIx
AGND
10K
249R
P5.x
10K
1N4148
10nF
Obr. 13 - Schéma zapojení jednoho kanálu analogových vstupů
0 V až 5 V
Obr. 14 - Nastavení konfiguračních propojek pro rozsah 0 V až 5 V
0 V až 10 V
Obr. 15 - Nastavení konfiguračních propojek pro rozsah 0 V až 10 V,
číslicový vstup 24 V
0 mA až 20 mA
Obr. 16 - Nastavení konfiguračních propojek pro rozsah 0 mA až 20 mA
Ni1000
Pt1000
Obr. 17 - Nastavení konfiguračních propojek pro Ni1000 / Pt1000
amini4w2g_g_cz_100
22/40
AMINI4W2/G
Umístění Konfigurační propojky jsou k dispozici bez demontáže krytu.
propojek
Obr. 18 - Umístění konfiguračních propojek
Legenda
Číslo
1
2
Význam
Konfigurační propojky pro vstupy AI0.4 až AI0.7
Konfigurační propojky pro vstupy AI0.0 až AI0.3
Příklady
připojení
Obr. 19 - Připojení napěťového čidla 0 V až 5 V
Legenda
Číslo
1
Význam
Napěťové čidlo s výstupem 0 V až 5 V
23/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Obr. 20 - Připojení napěťového čidla 0 V až 10 V
Legenda
Číslo
1
Význam
Napěťové čidlo s výstupem 0 V až 10 V
Obr. 21 - Připojení čidla s proudovým výstupem 0 mA až 20 mA
(4 mA až 20 mA)
Legenda
Číslo
1
2
amini4w2g_g_cz_100
Význam
Proudové čidlo s výstupem 0 mA až 20 mA (4 mA až 20 mA)
Zdroj 24 V ss.
24/40
AMINI4W2/G
29
28
27
26
25
24
NI1000
AI0.4
AI0.3
AI0.2
AI0.1
AI0.0
AGND
DO0.2
DO0.3
DO0.4
DO0.5
DO0.6
DO0.7
18
19
20
21
22
23
Obr. 22 - Připojení čidla Ni1000
Zdroj Na I/O desce řídicího systému se nachází zdroj referenčního napětí +5,0 V.
ref. napětí Trimrem je z výroby nastaven s přesností ±1 mV, po nastavení je trimr zakápnut
barvou.
Poznámka Podrobnosti o zapojení stínění a přepěťových ochran jsou uvedeny v aplikační
poznámce – AP0050 – Projekční podklady pro produkty firmy AMiT.
5.4. Analogové výstupy
Řídicí systém AMiNi4W2/G má čtyři napěťové analogové výstupy. Výstupní
rozsah je 0 V až 10 V. Ovládání výstupů je interně realizováno pomocí pulzně
šířkové modulace – PWM.
Obr. 23 - Umístění konektoru pro výstupy AO0.0 až AO0.3
Legenda
Číslo
1
Význam
Konektor pro výstupy AO0.0 až AO0.3
25/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Číslování
konektorů
Svorka
1
2
3
4
5
Označení
AGND
AO0.0
AO0.1
AO0.2
AO0.3
Význam
Analogová zem
Analogový výstup 0
Analogový výstup 1
Analogový výstup 2
Analogový výstup 3
AD822A
Schéma
zapojení
3K92
120R
0 V .. 10 V
3K92
Obr. 24 - Schéma zapojení koncového stupně jednoho kanálu
analogových výstupů
Příklady
připojení
Obr. 25 - Připojení serva se střídavým napájením
Legenda
Číslo
1
amini4w2g_g_cz_100
Význam
Zdroj střídavého napětí
26/40
AMINI4W2/G
6.
Komunikační linky
Řídicí systém AMiNi4W2/G má tři komunikační rozhraní.
 Rozhraní RS485
 Rozhraní Ethernet
 GSM modem
6.1. RS485
RS485 je poloduplexní sériové rozhraní, které je vyvedeno na WAGO konektor.
Rozhraní lze použít pro spojení více stanic (na jednom segmentu až 32).
Všechny stanice komunikují po jednom signálovém páru.
V případě použití NOS má RS485 v rámci SW číslo 1.
Obr. 26 - Umístění konektoru RS485 a indikačních LED
Legenda
Číslování
konektoru
Číslo
1
2
3
Svorka
35
36
37
Význam
Indikační LED linky RS485
Propojky pro zapojení klidových stavů a zakončení linky RS485
Konektor pro linku RS485
Označení
G485
B
A
Význam
Zem linky RS485
Linka RS485, signál B
Linka RS485, signál A
Aktivita na lince RS485 je indikována pomocí LED na čelním panelu.
27/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
Indikační LED
RS485
6.1.1
LED
Rx485
Tx485
Význam
Svítí při příjmu dat
Svítí při vysílání dat
Zakončení linky RS485
Vedle konektoru rozhraní RS485 jsou dvě konfigurační propojky, kterými se
současně připojuje zakončení linky i definice klidového stavu.
Na koncové stanici musí být obě propojky osazeny (definice klidového stavu
a zakončení linky je zapojeno).
Obr. 27 - Osazené propojky na koncové stanici
Legenda
Číslo
1
Význam
Osazené propojky pro definici klidových stavů a zakončení linky RS485
Na průběžné stanici nesmí být osazena žádná propojka (definice klidového
stavu a zakončení linky není zapojeno).
Obr. 28 - Neosazené propojky na průběžné stanici
Legenda
Význam
propojek
Číslo
1
Význam
Neosazené propojky pro definici klidových stavů a zakončení linky RS485
Propojky
Osazeny
Neosazeny
Význam
Koncová stanice – klidové stavy a zakončení linky je aktivní
Průběžná stanice – klidové stavy a zakončení linky je neaktivní
Další podrobnosti o používání linky RS485 naleznete v aplikační poznámce –
AP0016 – Zásady používání RS485.
amini4w2g_g_cz_100
28/40
AMINI4W2/G
6.2. Ethernet
Pomocí rozhraní Ethernet je možno systém připojit přímo do počítačové sítě
LAN a je vyvedeno na konektor RJ45. Pro připojení lze využít komponenty
standardní strukturované kabeláže.
Rozhraní Ethernet je možné využít jak pro vizualizaci, tak i pro dálkové
nahrávání aplikací do řídicího systému. Ke komunikaci je použita rodina
protokolů TCP/IP a proto komunikační síť mohou sdílet řídicí systémy i osobní
počítače.
Řídicí systém AMiNi4W2/G může sloužit i jako brána z Ethernetu do sítě
DB-Net.
Obr. 29 - Umístění konektoru Ethernet a LED
Legenda
Číslo
1
2
Význam
Indikační LED linky Ethernet
Konektor pro linku Ethernet
Aktivita na lince RS485 je indikována pomocí LED na čelním panelu
Indikační LED
RS485
LED
Význam
LNK/ACT Svítí při připojení do sítě, bliká při příjmu/vysílání dat
Speed
Svítí v síti 100 Mbps, nesvítí v síti 10 Mbps
Podrobnosti o používání Ethernetu naleznete v aplikační poznámce – AP0037 –
Zásady používání sítě Ethernet.
29/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
6.3. GSM modem
Pomocí integrovaného modemu lze z/do řídicího systému vysílat/přijímat SMS
zprávy v PDU režimu. V případě použití NOS má GSM port v rámci SW číslo 2.
Anténu (není součástí dodávky) lze připojit k řídicímu systému pomocí
konektoru SMA ze spodní strany systému. Slot pro SIM kartu je za konektorem
pro analogové vstupy AI4 až AI7, vedle konektoru pro anténu.
Obr. 30 - Umístění konektoru pro anténu a slot pro SIM kartu
Legenda
Číslo
1
2
Význam
SMA konektor pro připojení antény
Slot pro SIM kartu
SIM karta se vkládá kontakty směrem k základové desce (deska s WAGO
konektory) AMiNi4DW2/G. Vložení/vyjmutí SIM karty je nutné provádět pouze
při vypnutém napájení řídicího systému!
Aktivita na rozhraní GSM je indikována pomocí LED na čelním panelu
s označením Rx232 a Tx232.
Indikační LED
GSM
LED
Rx232
Tx232
amini4w2g_g_cz_100
Význam
Svítí při příjmu dat
Svítí při vysílání dat
30/40
AMINI4W2/G
Obr. 31 - Umístění indikačních LED
Legenda
Číslo
1
Význam
Indikační LED pro GSM komunikaci
31/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
7.
Vnitřní měření, SD karta
7.1. Měření zálohovací baterie
Hodnotu napětí zálohovací baterie je možné měřit v aplikacích psaných pomocí
vývojového prostředí DetStudio pomocí předdefinovaného analogového kanálu.
Příklad obsluhy AnIn #Vbatt, fBat, 5.000, 0.000, 10.000, 0.000, 10.000
Měřená hodnota je napětí baterie ve voltech.
V aplikaci je možné zobrazit upozornění, že je vhodné vyměnit baterii.
7.2. Měření napájecího napětí
Hodnotu napájecího napětí je možné měřit v aplikacích psaných pomocí
vývojového prostředí DetStudio pomocí předdefinovaného analogového kanálu.
Příklad obsluhy AnIn #Vint, fPwr, 56.0000, 0.000, 56.000, 0.700, 55.000
Měřená hodnota je napájecí napětí ve voltech.
7.3. SD karta
Ze spodní strany AMiNi4W2/G (za konektorem rozhraní RS485) je slot pro
Micro SD kartu. Způsob využití karty závisí na použitém operačním systému
a programu v komunikačním procesoru. Možnosti použití karty jsou popsány
v dokumentaci k programovému vybavení.
Obr. 32 - Umístění slotu pro Micro SD kartu
Legenda
Číslo
1
amini4w2g_g_cz_100
Význam
Slot pro Micro SD kartu
32/40
AMINI4W2/G
Karta se vkládá kontakty nahoru (směrem k potisku AMiNi4W2/G).
Vložení/vyjmutí SD karty není nijak podmíněno připojeným/odpojeným
napájecím napětím. S kartou lze libovolně manipulovat za chodu systému, aniž
by došlo k jejímu zničení či ztrátě dat.
Poznámka Do 2 GB nutno formátovat pomocí FAT16. Nad 2 GB formátovat pomocí
FAT32.
33/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
8.
Systémové LED a přepínače CFG
Obr. 33 - Umístění přepínačů a indikace
Legenda
Číslo
1
2
Význam
Systémové LED
Přepínače CFG
Systémové
LED
LED
PWR
RUN
Barva
Zelená
Želená
ERR
Červená
S0
S1
S2
S3
Přepínače
CFG
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Přepínač Poloha
1
ON
OFF
2
ON
OFF
amini4w2g_g_cz_100
Význam
Napájení připojeno
Běh SW vybavení
Bliká s periodou 0,5 s – běh operačního systému NOS
Bliká s periodou 1 s – běh aplikace
Chyba SW vybavení
Svítí – chyba SW
Aktivita procesního procesoru
Aktivita procesního procesoru
Aktivita procesního procesoru
Aktivita komunikačního procesoru
Význam
Nastavení továrních komunikačních parametrů
Standardní běh
Přepnutí do speciálního režimu pro zavedení NOS
Standardní běh
34/40
AMINI4W2/G
9.
Konfigurace
9.1. Konfigurace HW
HW konfigurace se provádí u analogových vstupů a u rozhraní RS485 vždy
pomocí konfiguračních propojek, které byly popsány v předchozích kapitolách.
Pozice všech konfiguračních propojek je zřejmá z následujícího obrázku.
Obr. 34 - Umístění konfiguračních propojek
Legenda
Číslo
1
2
3
Význam
Konfigurační propojky pro RS485
Konfigurační propojky pro vstupy AI0.4 až AI0.7
Konfigurační propojky pro vstupy AI0.0 až AI0.3
9.2. Konfigurace SW
Řídicí systém AMiNi4W2/G se konfiguruje pomocí:
 externí utility,
 prostředí DetStudio.
Postup konfigurace je uveden v nápovědě ke konkrétnímu SW vybavení.
35/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
9.3. Tovární nastavení, propojky
Analogové Všechny analogové vstupy jsou nastaveny na rozsah 0 V až 10 V.
vstupy
Konfigurace Jsou osazeny propojky, které aktivují zakončení i definici klidového stavu.
RS485
Ethernet
Parametr
IP adresa stanice
Maska sítě
Výchozí brána
Výchozí hodnota
192.168.1.1
255.255.255.0
0.0.0.0
Webový
server
Parametr
Jméno/heslo administrátora
Jméno/heslo servisu
Jméno/heslo uživatele
Výchozí hodnota
root/amit
service/amit
user/amit
Parametr
FTP server – data
FTP server – control
WEBserver
Výchozí hodnota
20
21
80
Parametr
UDP port
Heslo
Výchozí hodnota
59
0
DB-Net/IP
servery
9.4. Obnovení továrního nastavení
Uživatel tuto možnost může zvolit v případě výskytu problémů při komunikaci
s řídicím systémem, např. v případě řídicího systému s neznámou IP adresou,
problémy s komunikací po ethernetu apod.
K obnovení továrního nastavení je třeba vypnout napájení, přepnout DIP č. 1
HW konfigurace (viz Obr. 33) do polohy ON a připojit napájení. V tomto stavu je
nutné vyčkat, dokud se LED S3 nerozsvítí trvalým svitem a bude svítit po dobu
minimálně 15 s. Poté odpojit napájecí napětí, přepnout DIP č. 1 zpět do polohy
OFF a opět napájecí napětí připojit. LED S3 bude blikat s periodou cca 1 s.
Tovární nastavení je obnoveno.
amini4w2g_g_cz_100
36/40
AMINI4W2/G
10. Montáž
Řídicí systém AMiNi4W2/G je určen pro montáž na DIN lištu 35 mm. Systém
lze montovat ve svislé i vodorovné poloze.
10.1. Zásady instalace
EMC Filtr Na vstupu napájecího zdroje použít EMC filtr. Toto je možno přehodnotit na
základě provedení rozvodů, charakteru prostředí a vlastností zdroje.
Propojení s PE Zápornou napájecí svorku řídicího systému (GND) zapojit na PE rozvaděče.
Číslicové V / V Zápornou svorku vstupů a výstupů propojit s PE rozvaděče.
Doporučujeme použít samostatnou napájecí sekci, společná pro DI i DO, stačí.
Propojení s PE realizovat na vstupu rozvaděče.
V prostředí s vyšší úrovní rušení a při delších přívodech použít stíněné vodiče.
Stínění zapojit hned na vstupu rozvaděče na PE.
Pokud jsou přívody vedeny mimo budovu, je třeba příslušné vstupy i výstupy
osadit přepěťovými ochranami.
Analogové Pro vedení použít stíněné vodiče. Stínění kabelu zapojit hned na vstupu
vstupy rozvaděče na PE.
Pokud jsou přívody vedeny mimo budovu, je třeba příslušné vstupy i výstupy
osadit přepěťovými ochranami.
Analogové Při zapojování zdroje pro analogové pohony, je třeba dbát, aby napájecí obvod
výstupy nebyl uzavírán přes analogovou zem řídicího systému.
Pro vedení použít stíněné vodiče. Stínění kabelu zapojit hned na vstupu
rozvaděče na PE.
Pokud jsou přívody vedeny mimo budovu, je třeba příslušné výstupy osadit
přepěťovými ochranami.
Kanál RS485 Zapojení linky RS485 je nutno provést dle doporučení uvedených v aplikační
poznámce – AP0016 – Zásady používání RS485.
Kanál RS232 Pokud rozhraní slouží pouze pro servisní účely, nebo je použito v rámci rozva-
děče, stačí nestíněný plochý komunikační kabel.
Při permanentním použití mimo rozvaděč, použít stíněné vodiče. Stínění zapojit
hned na vstupu rozvaděče na PE. Délka kabelu je omezena do 30 m.
Rozhraní Pro servisní účely a v rámci rozvaděče stačí nestíněný kabel (patch kabel).
Ethernet
Při permanentním použití mimo rozvaděč provést zapojení linky Ethernet dle
doporučení uvedených v aplikační poznámce – AP0037 – Zásady používání
sítě Ethernet.
Poznámka Veškerá propojení na PE musí být provedena s co nejmenší impedancí.
Technické parametry řídicího systému jsou zaručeny pouze při tomto zapojení.
37/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
11. Objednací údaje a kompletace
Řídicí systém
Ostatní
AMiNi4W2/G
Komplet viz kapitola 11.1. Kompletace
GSM-ANT-U1S
GSM-ANT-M5S
GSM-ANT-L2S
Anténa prutová, úhlová, 1 dB, bez kabelu, SMA
Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA
Anténa samolepící, 2,5 dB, kabel 3 m, SMA
11.1. Kompletace
AMiNi4W2/G
Díl
Řídicí systém
WAGO 231-309/102-000
WAGO 231-305/102-000
WAGO 231-304/102-000
WAGO 231-303/102-000
WAGO 231-302/102-000
Návod na obsluhu
amini4w2g_g_cz_100
Množství
1
2
2
1
1
1
1
38/40
AMINI4W2/G
12. Údržba
Zařízení nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani údržbu s výjimkou
kontroly nastavení referenčního napětí a napětí zálohovací baterie.
Referenční Referenční napětí 5,0 V pro A/D převodník je z výroby nastaveno s přesností
zdroj 1 mV. Pro jeho kontrolu je třeba dostatečně přesný měřicí přístroj!
Kontrolu je nutno provádět minimálně jednou za pět let.
Zálohovací Pro zálohování programu a parametrů v paměti RAM slouží zálohovací baterie.
baterie Její jmenovité napětí je 3,0 V, jmenovitá kapacita je 1 Ah. Jestliže její napětí
klesne pod 2,7 V, je považována za vybitou. Jestliže došlo k tomuto stavu, je
nutno jí vyměnit.
Kontrolu je nutno provádět minimálně jednou za pět let. Předpokládaná
životnost baterie dle výrobce je 10 let.
Čištění Podle způsobu použití zařízení je třeba čas od času z vnitřní elektroniky
zařízení odstranit prach. Zařízení se čistí ve vypnutém a rozebraném stavu
suchým štětcem nebo jemným kartáčem případně vysavačem.
Poznámka Uvedenou údržbu může provádět pouze výrobce nebo pověřená servisní
organizace!
39/40
amini4w2g_g_cz_100
AMINI4W2/G
13. Likvidace odpadu
Likvidace Likvidace zařízení je řízena předpisy o nakládání s elektroodpadem. Zařízení
elektroniky nesmí být likvidováno v běžném komunálním odpadu. Musí být odevzdáno na
místech k tomu určených a recyklováno.
Likvidace Zařízení obsahuje lithiovou baterii. Baterie je nebezpečný odpad. Tento odpad
baterie musí být odevzdán na místech k tomu určených. Odstraňování opotřebených
baterií a akumulátorů nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy.
amini4w2g_g_cz_100
40/40
Download

AMiNi4DW2/G - návod na obsluhu