... Vám Stûv vytvoří hřejivý domov
Pro ty, kteří se již téměř 25 let věnují
vývoji krbů na dřevo Stûv, je oheň a vše,
Tam, kde toužíte žít…
dům vašich snů může být v této chvíli
[ 2 ]
pouhým staveništěm nebo to jsou staré
zdi před rekonstrukcí, místo s vlastní
minulostí, které je třeba znovu probudit
k životu, nebo může jít o nový, odvážný
projekt...
Ve vašich představách však toto místo již
žije. Život mu vdechuje oheň, prozařuje
je svým teplem a neodolatelně vás přitahuje. Oheň ve své prapůvodní podobě.
Bájný oheň.
co s ním souvisí, hlavní životní náplní.
Nestačí jim konstruovat krby jakožto
účinný zdroj tepla, který je přátelský k
životnímu prostředí a harmonicky ladí s
architektonickým řešením domu. Považují
krb za artefakt, jehož diskrétně střízlivé,
avšak nepřehlédnutelné linie dotvářejí
atmosféru vašeho domova, kde se cítíte
tak dobře.
21
16
strana 4
30 60
strana 54
strana 38
strana 18
[ 3 ]
16
Stûv 16-in
Stûv 16-cube
[ 4 ]
Tyto kompaktní krby jsou vždy příjemným,
úsporným a skutečně účinným zdrojem
tepla.
foto : Jean-Luc Laloux
Ještě výkonnější, ještě ekologičtější,
ještě tišší, ještě elegantnější.
A v nízkoenergetických domech
budoucnosti se budou moci stát jedním
z článků vyspělých systémů vytápění a
ventilace.
[ 5 ]
Stûv 16-in
© 2007 Gérard Pitance - design : Concept & Forme sa
[ 6 ]
Krbová vložka Stûv16/68-in s rámem dle výběru : zde je použit rám z kamene
... úzké orámování z oceli
... dekorativní kovový rám s přesahem
Stûv 16-cube
Krb Stûv 16 je určen pro úsporný a ekologicky
čistý provoz, který využívá principů zdokonaleného procesu spalování umožňujícího dosáhnout velmi vysokého výkonu. Krbová vložka je
konstruována tak, aby umožnila několik typů
napojení s cílem:
> odebírat vzduch potřebný pro spalování
z venkovního prostředí, při tomto typu
napojení není narušována cirkulace vzduchu
a nedochází k odčerpávání vzduchu uvnitř
obydlí,
> optimalizovat cirkulaci teplého vzduchu
v místnosti a homogenizovat teplotu.
> zajistit proudění teplého vzduchu do vedlejší
místnosti a/nebo odebírat chladný vzduch
z těchto prostor
© 2007 Gérard Pitance - design : Concept & Forme sa
Tento typ krbové vložky se tedy může stát
součástí vyspělých systémů vytápění a ventilace, ale jejich instalace může být i velice
jednoduchá. Dokonce není nutná ani elektrická
přípojka, protože základní typy Stûv 16 fungují
bez ventilátoru.
Vložky Stûv 16 však musejí být zásadně provozovány se zavřenými dvířky.
kamna Stûv 16/68-cube
Dvě varianty :
kamna nebo krbová vložka
Model Stûv 16-in lze zabudovat stejně dobře
do stávajícího ohniště nebo do nového krbu.
Může být zajímavou alternativou ke krbu
s výsuvnými dvířky (viz strana 18) zejména při
velmi intenzivním využívání krbu nebo chcemeli snížit celkovou investici.
Stûv 16-cube funguje jako krbová kamna
významná část tepla je předávána všemi jeho
stěnami.
[ 7 ]
Nabídka modelů Stûv 16:
> užší model (58 cm)
pro polena o délce 33 cm
> středně velký typ (68 cm)
pro polena o délce 50 cm
> široký typ (78 cm)
pro polena o délce 50 cm
Stûv 16/58
Stûv 16/68
Stûv 16/78
[ 8 ]
Jak fungují krby řady
Stûv 16 ?
Když se oheň dostane do požadovaného
režimu, hoří polena nádherným velkým plamenem a teplota v ohništi je velmi vysoká.
Tím je podmíněno dobré spalování, při němž se
maximum energie přetváří na užitečné teplo a
objem zplodin unikajících do ovzduší
je minimální.
Teplo se šíří v zásadě dvěma způsoby :
> sáláním přes sklo
> díky přirozenému proudění vzduchu (konvekci) tak, že vzduch obíhá v dvojitém plášti
obklopujícím spalovací komoru a ohřátý se
pak šíří po místnosti.
Uchování tepla
V komínovém průduchu se nacházejí teplé
plyny, které jsou mnohem lehčí než okolní
vzduch a přirozeně stoupají vzhůru ; říká se,
že komín „táhne“. Komín tak doslova nasává
plyny vznikající v topeništi. Musí se však zamezit, aby plyny společně s teplem unikaly komínem příliš snadno.
1
4
7
6
5
3
Unikání teplých plynů / spalin brzdí dvě
zařízení :
> Na vstupu se může vzduch potřebný ke
spalování (2) dostat do topeniště pouze
přes hradítko (3), to znamená přes otvor,
který umožňuje regulovat množství vzduchu
potřebného pro požadovaný režim.
> Na výstupu nemohou ohřáté plyny unikat
do komína přímo: musejí projít přes soustavu
spalinových přepážek (4), která tvoří druhou
zábranu.
Díky těmto zábranám teplota v topeništi
stoupá : to je podmínka pro dokonalé spalování
(vyšší výkon a málo zplodin).
2
zóna, kde dochází ke spalování
zóna konvekce
Jen to nejnutnější a jen tam,
kde je to nutné!
Množství vzduchu potřebné ke spalování je
tedy omezeno na nezbytné minimum a je rozváděno následujícím způsobem :
> malá část vzduchu aktivuje spodní část
plamenů (5)
> další vzduch vniká do spalovací komory
malými otvory ponechanými mezi vyzdívkou
(6) v zadní části komory a přispívá k vyhoření
plynů v horní části topeniště; jde o sekundární
spalování
> zbývající vzduch oplachuje sklo (7), aby na
něm nedocházelo ke kondenzaci kouřových
plynů. Tento vzduch poté rovněž přispívá
k sekundárnímu spalování.
Dva okruhy vzduchu
Vzduch nutný pro spalování může být odebírán přímo zvenku prostřednictvím větracího
kanálu (2).
Výhody :
> v zduch zvenčí neochlazuje obydlí předtím,
než se dostane do topeniště,
> je vyloučeno riziko zpětného šíření kouře
(či intoxikace CO), protože topeniště si samo
zvenčí odebírá potřebný vzduch, aniž by
docházelo ke zředění ovzduší ve vnitřním
prostoru,
> f ungování topeniště není narušováno jiným
zařízením spotřebovávajícím vzduch jako je
kuchyňská digestoř, klimatizace, atp.
Konvekční vzduch se ohřívá při proudění dvojitým pláštěm kolem topeniště. Tento okruh funguje naprosto odděleně od spalovacího okruhu.
Konvekční vzduch je odebírán v okolí topeniště
nebo ze vzdálenějšího místa, pokud je krb
vybaven ventilátorem a je přiváděn k čelní části
topeniště. K vestavným krbům (Stûv 16-in) lze
připojit hadice a posílat teplý vzduch do přilehlých místností.
[ 9 ]
S ventilátorem nebo bez ?
Příklad konfigurace umožňující dobré rozdělení tepla !
Ventilátor nasává okolní vzduch pomocí soustavy
hadic v místech co nejvíce vzdálených od místnosti
s krbem nebo v sousedních prostorách.
> Tak se vytvoří podtlak a ohřátý vzduch pak bude
proudit zpět záměrně ponechanými otvory.
> Teplo z krbové vložky bude rozdělováno do
několika místností a díky stejnoměrně rozložené
teplotě je dosaženo mnohem větší tepelné pohody.
[ 10 ]
Bez ventilátoru
S ventilátorem
Krbové vložky Stûv 16 byly na rozdíl od předchozích krbových vložek koncipovány pro
provoz bez ventilace. Ventilátor je doplňkovým příslušenstvím. Oficiální měření účinnosti
(74 - 75 % viz strany 15 a 16) bylo prováděno
na krbech nevybavených ventilátorem.
U vložek Stûv 16 vybavených ventilátorem
se podle měření provedených laboratoří Stûv
účinnost zvyšuje o 6 - 7 %. Použitím ventilátoru
lze mísit velká množství vzduchu, sjednotit
teplotu v místnosti a dokonce odvádět teplý
vzduch do vedlejších prostor.
Výhodou je :
> provoz nevyžadující elektrickou přípojku,
> snadná instalace, především jedná-li se o
náhradu za starou krbovou vložku,
> snadná údržba.
Ventilátory, kterými jsou vybaveny vložky
Stûv 16, jsou dimenzovány pro pomalý chod,
aby jejich provoz nebyl hlučný. A navíc jsou
umístěny pod vložkou. K usnadnění údržby je
ventilátor přístupný vnitřkem krbové vložky.
Stavebnicové podstavce pro Stûv 16-cube
[ 11 ]
Chcete si postavit krb na místě, kde
předtím nebylo nic ?
Tyto moduly konstruované jako podstavec pro
Stûv 16-cube představují praktické, jednoduché
a elegantní řešení.
> Každý prvek stavebnice je zároveň úložným
prostorem.
> Pokud se rozhodnete osadit vaši vložku
Stûv 16-cube ventilátorem nebo k ní připojit
hadici pro přívod vnějšího vzduchu, nabízí
vám modul o šířce 120 cm vhodný úložný
prostor ve tvaru U.
> Pojízdný zásobník na dřevo lze přemísťovat
podle přání. Můžete s ním také zajet ke
vchodu do domu, naložit dřevo a pak jej
odvézt až ke krbu !
> Veškeré prvky jsou k dispozici v bílé barvě
(vysoce odolná barva, která se snadno
udržuje).
> J ednotlivé moduly mají nastavitelné nohy pro
dokonalé vyvážení bez ohledu na nerovnosti
podkladu.
[ 12 ]
Stûv 16/68-in
Realizace : Dossin cheminées - Foto : Olivier Vandentempel
[ 13 ]
Stûv 16/78-cube
Foto : Olivier Vandentempel
technické informace
Rozměry komínu
Připojení k síti
Instalace a údržba
Jsou jedním z rozhodujících předpokladů pro
správné fungování vaší krbové vložky :
viz strana 63.
Je-li krbová vložka vybavena ventilační soupravou, je třeba počítat s přívodem elektřiny.
Krbová vložka může být umístěna přímo na
zděný podstavec nebo na podstavec z kovových profilů (nadstandardní příslušenství) nebo
na skříňku ventilátoru (rovněž nadstandardní
příslušenství). Kolečka v zadní části krbové
vložky ve značné míře usnadňují instalaci,
pokud se jedná o obestavěný krb.
Spalovací vzduch
Doporučujeme vám připojit přímo do krbové
vložky přívod vnějšího vzduchu (Ø 63 mm)
s cílem zamezit odběru vzduchu z bezprostředního okolí. Toto samostatné připojení zabrání
narušení provozu krbové vložky kuchyňskou
digestoří nebo jakýmkoliv jiným systémem
aktivního větrání v místnosti.
[ 14 ]
Pokud se nerozhodnete pro toto řešení, nezapomeňte na přívod čerstvého vzduchu do
místnosti o světlosti minimálně 1 dm2 a klapku,
kterou byste mohli přívod uzavřít v době, kdy
krb není používán.
Ovladač otáček ventilátoru se instaluje v blízkosti krbu, je dodáván společně s kabelem o
délce 2,5 m.
Termospínač automaticky vypíná ventilátor při
zapalování a vyhasínání krbu, když je teplota
pulsujícího vzduchu příliš nízká a ventilace by
vyvolala nepříjemný průvan.
Ventilátor (nadstandardní příslušenství), který
je upevněn pod krbovou vložkou, je přístupný
vnitřkem vložky.
Skříňka ventilátoru (nadstandardní příslušenství) umožňuje napojení hadic pro přívod konvekčního vzduchu (z místnosti, kde se nachází
krb nebo z jiných místností). Pokud jste se rozhodli pro ventilátor, budete jej moci vyjmout,
aniž byste hadice odpojovali.
Teplý vzduch (konvekční vzduch)
Pokud si vyberete Stûv 16-in, může být teplo
částečně odváděno do vedlejších místností
(možnost připojení 1 nebo 2 hadic o Ø 150 mm).
A
Rozměry
421
610
36
Stûv 16-in
52
B
1
A
B
Stûv 16/58-in
580
448
Stûv 16/68-in
680
548
Stûv 16/78-in
780
648
2
Technické charakteristiky kg (a)
440
113
610
mg/Nm3 (f)
cm (g)
91
6-9
1,8 - 2,7
75
0,15
66
40
7 - 11
2,1 - 3,3
74
0,18
59
50
112
8 - 12
2,4 - 3,6
74
0,20
51
60
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
hmotnost přístroje (kg)
optimální provozní režim (kW), hodnocení Stûv
spotřeba dřeva / hod při 12 % vlhkosti (kg/h), hodnocení Stûv
účinnost při nominálním výkonu, bez ventilátoru (%)
emise CO (%)
emise částic (mg/Nm3), metoda měření podle din +
délka polen v cm
viz strana 63
Oficiální testy byly provedeny se základními typy vložek bez ventilátoru.
Podle měření provedeného laboratoří Stûv mají všechny krbové vložky Stûv 16
vybavené ventilátorem účinnost vyšší než 80 %.
210
Uvedené rozměry
445
C
10
11
3
EN 13229
Měření účinnosti
615
330
% (e)
102
Odpovídá normě 590/690/ 790
% (d)
Stûv 16/68-in
(h)
Ø 63,5
kg/h (c)
Stûv 16/58-in
Stûv 16/78-in
250
kW (b)
nezohledňují prostor, s nímž je třeba počítat pro předepsanou izolaci, mimo
jiné, pro případ, že je nika byť jen částečně zbudována za použití hořlavých
materiálů. Minimální síla izolace ( standardní izolace do 400 °C ) případných
hořlavých materiálů : 50 mm.
12
[ 15 ]
4
5
6
Krbová vložka se standardním příslušenstvím
(1) přípojka 180 mm pro připojení nerezového
kouřovodu
(2) krbová vložka
(3) instalační deska
(4) uzávěr
Nadstandardní příslušenství
(5) nákružek (přívod venkovního vzduchu)
(6) hadice Ø 63 mm pro přívod vnějšího vzduchu (3 m)
(7) nastavitelný podstavec
(8) ventilační skříň
7
8
Zakončovací rámy (na výběr)
(10) orámování-tenký rám
(11) zakončovaní-dekorativní rám
(12) „technický“ rám se spodní lištou
Více informací na : www.stuv.eu
Stûv 16-cube
Rozměry
52
B
421
610
36
A
A
B
Stûv 16/58-cube
580
448
Stûv 16/68-cube
680
548
Stûv 16/78-cube
780
648
1
456
Nadstandardní příslušenství
(5) hadice Ø 63 mm pro přívod vnějšího
vzduchu (3 m)
(6) ventilační skříň
Technické charakteristiky
≥
100
kg (a)
≥
150
% (e)
mg/Nm3 (f)
cm (g)
128
6-9
1,8 - 2,7
75
< 0,30
66
40
143
7 - 11
2,1 - 3,3
74
< 0,30
59
50
156
8 - 12
2,4 - 3,6
74
< 0,30
51
60
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
130
≥
150
% (d)
Stûv 16/68-cube
V souladu s normou (h)
Ø 180
kg/h (c)
Stûv 16/58-cube
Stûv 16/78-cube
[ 16 ]
kW (b)
EN 13240
hmotnost přístroje (kg)
optimální provozní režim (kW), hodnocení Stûv
spotřeba dřeva / hod při 12% vlhkosti (kg/h), hodnocení Stûv
účinnost při nominálním výkonu, bez ventilátoru (%)
emise CO (%)
emise částic (mg/Nm3), metoda měření podle din +
délka polen v cm
viz strana 63
Krbová vložka se standardním příslušenstvím
(1) krbová vložka
(2) instalační deska
(3) uzávěr
(4) nákružek
(přívod venkovního vzduchu)
4
Příslušenství
(7) modul podstavce Stûv se zásuvkou
ve tvaru U pro umístění ventilační
soupravy nebo pro připojení přívodu
vnějšího vzduchu
(8) modul postavce Stûv s jednoduchou
zásuvkou pro.
5
Poznámka
Provedení s podstavcem a ventilační
skříňkou nejsou vzájemně kompatibilní.
2
3
6
Měření účinnosti
Oficiální test byly provedeny se základním typem vložek bez ventilátoru.
Podle měření provedeného laboratoří Stûv mají všechny krbové vložky Stûv 16
vybavené ventilátorem účinnost vyšší než 80 %.
7
≥200
Uvedené rozměry
15
440±1
425±3
295±10
C
nezohledňují prostor, s nímž je třeba počítat pro předepsanou izolaci, mimo jiné,
pro případ, že je nika byť jen částečně zbudována za použití hořlavých materiálů. Minimální síla izolace ( standardní izolace do 400 °C ) případných hořlavých
materiálů: 50 mm.
8
590
212
600
Modulární podstavce Stûv 16-cube
Ap
odstavec 600 mm se zásuvkou.
Na tento modul lze instalovat pouze vložku
Stûv 16/58-cube bez ventilátoru.
A
B podstavec 1200 mm se standardní zásuvkou.
590
212
1200
Příklady konfigurací se
Stûv 16/58-cube
Příklady konfigurací se
Stûv 16/68-cube
A
B
C podstavec 1200 mm určený pro instalaci
krbových kamen s ventilátorem a/nebo
s hadicí přívodu vnějšího vzduchu.
D Podstavec se zásobníkem polen je také vybaven zásuvkou.
B
Poznámka
212
1200
590
> Krbová kamna mohou být na podstavci
umístěna libovolně – symetricky nebo
asymetricky.
> Pokud se rozhodnete pro ventilátor, bude
pozice kamen samozřejmě omezena konfigurací zásuvky ve tvaru U.
> Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi
krbovými kamny a zdí je 100 mm.
[ 17 ]
A+B
C
C
A + B+ D
212
1364
D
590
460
Více informací na : www.stuv.eu
21
Stûv 21/45
Stûv 21/65 C [ 18 ]
Stûv 21/65 H Stûv 21/75
Stûv 21/85
Stûv 21/95
Stûv 21/105
Stûv 21/125
Stûv 21/135
foto : Jean-Luc Laloux – Klášterní jídelna (18. století), Abbaye d’Aulne v Thuin, Belgie – model 21/125 SF
Oheň, nic než oheň !
Krb v té nejjednodušší podobě, která dává
vyniknout architektuře i ohni.
Oheň jako radost a požitek.
Bájný oheň ve své prapůvodní podobě.
I zde však má své místo špičková
technologie : s krbovými vložkami Stûv 21
se stáváte skutečnými vládci ohně a jeho
energie.
Krby s přístrojem Stûv 21 patří k těm
nejvýkonnějším.
[ 19 ]
Stûv 21/45
Stûv 21/85
© 2002 Gérard Pitance - design : Antoine Offergeld
© 2002 Gérard Pitance - design : Gérard Pitance & Antoine Offergeld
[ 20 ]
Stûv 21/45 jednostranně prosklený krb s čelním opláštěním
v antracitové šedi
Stûv 21/85 oboustranně prosklený krb se symetrickým bílým opláštěním
Stûv 21/105
Vyberte si tvar, který Vám vyhovuje
Krbové vložky Stûv 21 jsou v různém provedení : úzké, čtvercové, široké a extra-široké,
prosklené na jedné nebo obou stranách.
Poslední číslo v názvu vložky udává šířku
přístroje (v cm).
Stûv 21/45
Stûv 21/65C
[ 21 ]
Stûv 21/65H
Stûv 21/75
Stûv 21/85
Stûv 21/95
Stûv 21/105
Stûv 21/125
Stûv 21/135
Stûv 21/105 – jednostranně prosklený krb s čelním opláštěním v antracitové šedi
Jednostranně prosklené (SF)
Oboustranně prosklené (DF)
Vysoce výkonný krb
s výsuvnými dvířky
Princip
Účinnost a výkon
Krbová vložka s výsuvnými dvířky je určena
k zabudování do interiéru obytných prostor.
Všechny modely 21 dosáhly velmi dobrých
výsledků při testech podle evropských norem.
Viz strana 63.
Prosklená dvířka se vysouvají nahoru a mizí za
stěnou obestavby ; krbová vložka pak funguje
jako klasický krb s otevřeným ohništěm.
Se spuštěným sklem má vložka vynikající
účinnost a je naprosto bezpečná; díky výjimečným rozměrům prosklených dvířek je na oheň
dokonalý pohled.
[ 22 ]
2
Fungování
Stûv 21 funguje na jednoduchém fyzikálním principu přirozeného proudění teplého
vzduchu : vzduch cirkuluje mezi dvěma plášti
(1) kolem topeniště, ohřívá se, stoupá vzhůru
a k tomu určenými otvory (2) se může vracet
zpět do místnost.
Část teplého vzduchu je rovněž možné nasměrovat do vedlejší místnosti.
V základní konfiguraci se tento krb obejde bez
ventilátoru.
Část vzduchu potřebného ke spalování oplachuje vnitřní stranu skla (3) a zabraňuje usazování sazí ; sklo zůstává stále čisté.
1
3
zóna, kde dochází ke spalování
zóna konvekce
Stûv 21/85 jednostranně prosklený.
Bílé opláštění
Proč si vybrat právě StÛv 21
105 cm
Čistá a střízlivá linie
Možnost zabudování do nižšího prostoru
Design ve službách uživatele
Zazdít přístroj produkující teplo… ?
Topeniště je orámováno pouze 4 cm širokým
kovovým profilem. Jeho vzhled se nemění,
neobjeví se žádná vodicí lišta, žádný výsuvný
mechanismus, ani když jsou dvířka v horní,
otevřené poloze.
Částečné vysouvání skla umožňuje také zabudovat Stûv 21 do nižšího, horizontálně řešeného prostoru.
Na dopředu sklopná dvířka, v nichž je osazen
mechanismus zasouvání skla, se vztahuje
patentová ochrana. Tato koncepce umožňuje
snadnou údržbu tím, že se dvířka dají sklopit
a vnitřní strana skla v klidu očistit. Všechny
komponenty zařízení zůstávají stále snadno
přístupné.
Je známo, že mechanické komponenty jako
kuličková ložiska, kladky, vodicí lišty, kabely
apod., vyžadují dříve či později údržbu nebo
výměnu, především pak v případě, jsou-li
vystaveny vysokým teplotám. Někteří výrobci
nepamatují na snadný přístup k těmto komponentům, což může dříve či později vést
k závažným nepříjemnostem (včetně demontáže celého krbu !).
Díky svému střídmému, stylově čistému
vzhledu může být Stûv 21 využíván v interiérech zařízených v jakémkoliv stylu.
Omezení zdvihu skla je spojeno se snížením
výšky topeniště o 15 až 25 cm, v závislosti na
konkrétním modelu. Krbovou vložku tak lze
bez problému začlenit do nízkého, horizontálně
řešeného prostoru, a opustit tradiční vertikální
formu.
Částečné vysunutí dvířek
Stûv 21 byl konstruován s tím, aby fungoval jak
se zavřenými dvířky, tak i s dvířky nastavenými
ve středové poloze.
S dvířky v této pozici lze vychutnat požitek
z otevřeného ohně a současně eliminovat jakékoliv nebezpečí zpětného tahu spalin. Povšimněte si, že ani v této poloze skla není pohled do
plamenů rušen žádnou lištou či příčkou.
Otvor ohniště může být těsně nad úrovní
podlahy, pokud jsme počítali s odpovídajícím
prostorem pro zapuštění základů přístroje do
podlahy.
Stûv 21 lze rovněž instalovat do prostoru po
předchozím krbu.
Stûv byl první, kdo pamatoval na tyto funkční
náležitosti.
Stûv tento problém nezná, protože všechny
mechanické díly jsou osazeny v rámu dvířek
a jsou přístupné během několika vteřin jak je
patrno z uvedené fotografie.
[ 23 ]
[ 24 ]
Devanture complète,
avec ou sans socle. Ici, laqué blanc.
Modèle 21/85 SF.
Stûv 21/65 H jednostranně prosklený.
Bílá fasáda z oceli.
Stûv 21/85 jednostranně prosklený. Asymetrické opláštění v provedení rezavá patina se zásobníkem dřeva.
Opláštění & rámy z oceli pro řadu Stûv 21
Modely řady Stûv 21 jsou určeny k obestavbě.
Při použití kovového opláštění z nabídky Stûv se
vyhnete zednickým a dekoračním pracím.
Kovové obložení je k dispozici v provedení rezavá
patina, antracitová šeď, bílá nebo v základním
nátěru, který můžete překrýt barevným odstínem
podle svého výběru.
Rezavý povrch se získává přirozenou cestou - kov
se nechá pod odborným dohledem oxidovat a
po dosažení požadovaného vzhledu je zoxidovaný povrch stabilizován.
Existuje i verze třístranného rámu.
Nebo si jako doplňkové příslušenství vyberte
rám. Rám lemuje všechny čtyři strany a vnitřní
„protirám“ (pouze v antracitové šedi) zakrývá
hrany zdiva kolem krbové vložky a zvýrazňuje její
rozměry.
[ 25 ]
Stûv 21/45 jednostranně prosklený.
Čelní opláštění v antracitové šedi.
Stûv 21/75 jednostranně prosklený.
Rám o šířce 24 cm v provedení s patinou rzi. K dispozici je i rám o šířce 38 cm.
Stûv 21/75 jednostranně prosklený.
Čtyřstranný rám v antracitové šedi.
Grily
Grily určené pro krbová topeniště Stûv 21,
Stûv 30, Stûv 30-up a Stûv 30-in nabízejí zcela
odlišný způsob grilování : potraviny jsou na
rozdíl od klasického způsobu grilování nad
žhavými uhlíky umístěny před plameny.
[ 26 ]
Na rozdíl od klasického grilu tuk nekape na žhavé
uhlíky, nedochází k jeho znovuvznícení a vzniku
spálené krusty na potravinách
Souprava na grilování existuje pro různé modely nabídky Stûv. Zde ji vidíte na krbu Stûv 30-in.
Foto : François Goffin
[ 27 ]
Zdravější a rychlejší příprava pokrmů
Není nutné čekat, až se vytvoří žhavé uhlíky :
stačí odsunout uhlíky a hořící polena dozadu.
Potraviny jsou ve svislé poloze vystaveny plamenům, aniž by se jich dotýkaly. Ke grilování
dochází díky záření ohně a kapající tuk se
neškvaří v plamenech, jak je tomu při grilování
v horizontální poloze.
Uzpůsobením intenzity ohně můžeme červené
maso jen rychle osmahnout na povrchu nebo
naopak jeho úpravu zpomalit.
Snadné používání
Instalaci grilu na topeništi zvládneme za několik
vteřin (i když je krb v provozu!). Při grilování se
tuk se šťávou zachycuje na nerezové pánvi, což
umožňuje obracet grilované potraviny, aniž by
docházelo ke znečištění krbu nebo potřísnění
podlahy.
Domem se nešíří žádné pachy, protože jsou
odsávány komínem.
[ 28 ]
Krbová vložka Stûv 21/75 s oboustranným prosklením
Realizace : Cheminées Gaudin
[ 29 ]
Krbová vložka Stûv 21/85 osazená do stávajícího krbového portálu.
Realizace : Decosud, Jean-Paul Bayens - Foto : Philip Van Ootegem
[ 30 ]
Krbová vložka Stûv 21/85
Realizace : A2M Autour du Feu - Architektonický návrh : Lignes d’intérieur (J. Benhamou) - Foto : Christian Larit
Krbová vložka Stûv 21/95 s oboustranným prosklením
Realizace : Tulering Kaminasalong - Architektonický návrh : Tiiu Truus - Foto : Kalle Veesaar
[ 31 ]
Stûv 21/85
Realizace : Decosud, Jean-Paul Bayens - Foto : Philip Van Ootegem
[ 32 ]
Krbová vložka Stûv 21/85 s oboustranným prosklením
Foto : O. Szczepaniak
[ 33 ]
Stûv 21/95
Architektonický návrh : Eric Bertau - Foto : Christian Larit
technické informace
Rozměry komínu
Teplý vzduch
Pomocná ventilační jednotka
Stûv 21 je určen k obestavbě. Doporučujeme
vám zakončit v případě možnosti komínový
průduch ve stropě.
Jsou jedním z rozhodujících předpokladů pro
správné fungování vaší krbové vložky :
viz strana 63.
Topeniště pak bude jednoduchým způsobem
napojeno na komín pomocí pevného kouřovodu z kvalitní nerezové oceli. Poté je možné
napojit rozvody ohřátého vzduchu a dát se
do obestavby kolem topeniště. Vybudovat
boční stěny po obou stranách krbové vložky
a následně čelní stěnu pod a nad prosklenými
dvířky.
Celkové řešení
V závislosti na typu krbu může být teplý
vzduch rozváděn až 8 výdechovými otvory o
průměru 150 mm. Je třeba mít vždy napojeny
alespoň dvě rozvody, které mohou odvádět
teplý vzduch i do sousední místnosti. Pokud
jsou rozvody delší, je vhodné posílit přirozené
proudění teplého vzduchu ventilátorem. Rozvody se můžou napojit na topeniště nahoře,
vzadu nebo zboku.
Použití mechanické ventilace na podporu přirozeného proudění teplého vzduchu značně zvýší
výkon krbu. Tato vysoce účinná ventilace rozvádí potřebné množství vzduchu i při nízkých
otáčkách a její chod je naprosto nehlučný.
Stûv 21/85 s úplným vysunutím dvířek (standardní
provedení) : horní kryt umožňuje úplné vysunutí skla ;
vytvarování horní části spalovací komory podporuje
dobrý odtah spalin.
Nohy dodávané jako doplňkové příslušenství
umožňují snadné nastavení výšky topeniště nad
podlahou.
Stûv 21/85 s částečným vysunutím dvířek je vhodný
v případech, kdy je prostor pro instalaci nedostatečně
vysoký.
250
U spodní části topeniště by měl mít přívod čerstvého vzduchu minimální světlost 1 až 2 dm2
(v závislosti na typu). Je vhodné mít možnost
uvedený přívod vzduchu uzavřít pomocí klapky,
pokud není krb používán.
Existují 3 možnosti :
> v entilátor 600 m3/h umístěný pod krbovou
vložkou (a vždy snadno přístupný vnitřkem
vložky); tento ventilátor nelze instalovat na
vložkách Stûv 21/45 a 21/65C.
>d
va boční ventilátory (2 x 200 m3/h)
> s amostatně stojící ventilátor 600 m3/h, který
se instaluje mimo vložku, třeba i v přilehlé
místnosti.
443 max
Přívod čerstvého vzduchu
Volba komínové přípojky (vysoké či nízké) a
varianty výsuvu skla (úplného nebo částečného) závisí na architektonickém pojetí i konkrétních podmínkách instalace (stávající zdivo/
krb či nová realizace) nebo na tahu komína.
Jsou možné čtyři konfigurace. Obecně lze říci,
že použití vysoké přípojky je prostorově náročnější, ale tah bude lepší než s nízkou přípojkou.
Úplné vysunutí skla je též prostorově náročnější, ale přináší možnost úplného otevření
ohně. Při částečném vysunutí se oheň sice plně
neobnaží, ale sklo brání případnému zpětnému
tahu.
600 max
[ 34 ]
Instalace
Základní příslušenství
Uzavíratelná mřížka výdechu nebo přívodu
vzduchu
Spodní ventilátor (600 m3/h)
Souprava na grilování
[ 35 ]
Mřížka výdechu nebo přívodu vzduchu
200 x 200 mm pro Ø 150 mm
Samostatná ventilační jednotka (600 m3/h)
Promafour ® 400 - Sada izolačních desek
Neuzavíratelná mřížka výdechu nebo přívodu
vzduchu
Boční ventilátory (2 x 200 m3/h)
Přímý kouřovod Ø180, 200 nebo 250 mm
antracit
Více informací na : www.stuv.eu
Ø L*
65
B
Stûv 21
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L*
M
N
O
P
Stûv 21/45**
450
1490
484
-
460
505
384
819
196
200
1695
270
750
275
Stûv 21/65C (čtverec)
650
1010
440
1165
660
460
584
539
171
180
1215
470
470
231
Stûv 21/65H (na výšku)
650
1225
490
1455
660
510
584
683
196
200
1430
470
615
281
Stûv 21/75
750
1005
490
1137
760
510
684
524
186
180
1211
570
456
281
Stûv 21/85
850
1115
540
1295
860
560
784
603
201
200
1320
670
535
331
Stûv 21/95
950
1225
590
1455
960
610
884
683
221
250
1430
770
615
381
Stûv 21/105**
1050
-
496
1040
1060
515
984
469
201
200
1245
870
400
288
Stûv 21/125
1250
1115
563
1295
1260
585
1184
603
221
300
1320
1070
535
354
Stûv 21/135**
1350
-
500
1040
1360
515
1282
469
203
250
1245
1170
400
291
Stûv 21/75 DF
750
1005
670
1136
760
685
684
524
336
250
1211
570
456
430
Stûv 21/85 DF
850
1115
670
1295
860
685
784
603
336
250
1320
670
535
430
Stûv 21/95 DF
950
1225
670
1455
960
685
884
683
336
250
1430
770
615
430
Stûv 21/125 DF
1250
1115
670
1295
1260
685
1184
603
336
300
1320
1070
535
430
A
F
J
250
M
P
C
E
oboustranný
[ 36 ]
jednostranný
Rozměry
68
57
N
* Standardní průměr odkouření; v nabídce jsou i další průměry. Obraťte se na zástupce Stûv.
** Stûv 21/45 je nabízen pouze s částečným vysunutím dvířek. Stûv 21/105 a 21/135 jsou k dispozici pouze s dvířky s úplným vysunutím skla.
H
≥158
G
Uvedené rozměry
nezohledňují prostor nutný pro izolační materiály, jejichž použití je povinné, mimo jiné, pokud je nika pro
umístění vložky vybudována, i částečně, z hořlavých materiálů. Další informace viz Pokyny pro instalaci.
E
60
H
O
≥158
60
G
Ø L*
D
Stûv 21
Technická charakteristika
A
F
J
J
250
M
C
50
H
40
G
40
40
oboustranný
jednostranný
P
kg (a)
kW (b)
kg/h (c)
% (d)
% (e)
mg/Nm3 (f)
cm (g)
Stûv 21/45
160
6 - 11
1,6 - 3,0
83
< 0,30
-
25
Stûv 21/65C (čtverec)
155
5-8
1,4 - 2,3
78
< 0,30
71
33
Stûv 21/65H (na výšku)
197
8 - 13
2,4 - 4,0
73
< 0,12
40
33
Stûv 21/75
182
8 - 11
2,5 - 3,4
73
< 0,30
-
50
Stûv 21/85
234
8 - 14
2,4 - 4,1
76
< 0,30
-
60
Stûv 21/95
292
10 - 18
2,9 - 5,1
79
< 0,30
-
70
Stûv 21/105
224
7 - 14
2,0 - 4,1
77
< 0,30
-
80
Stûv 21/125
305
11 - 23
3,2 - 6,6
78
< 0,30
-
100
Stûv 21/135
286
11 - 21
3,4 - 6,5
72
< 0,12
-
100
Stûv 21/75 DF
187
9 - 15
2,8 - 4,7
71
< 0,30
-
50
Stûv 21/85 DF
236
11 - 21
3,4 - 6,5
72
< 0,12
-
60
Stûv 21/95 DF
297
12 - 22
3,7 - 6,8
72
< 0,12
-
70
Stûv 21/125 DF
310
14 - 27
4,3 - 8,3
72
< 0,30
31
100
V souladu s normou
EN 13229
Patent
č . 1445541
(h)
(a)Hmotnost přístroje (kg)
(b)Optimální výkon (kW), podle hodnocení Stûv
(c)Spotřeba dřeva za hodinu při 12% vlhkosti podle hodnocení Stûv
(d)účinnost při nominálním výkonu (%) (uzavřené topeniště)
(e)Emise CO (%)
(f)Emise částic (mg/Nm3), v mg/Nm3, měření dle DIN +
(g)Délka polen
(h) Viz strana 63
Více informací na : www.stuv.eu
[ 37 ]
30
Stûv 30
Stûv 30-up
[ 38 ]
Stûv 30-in
foto : Jean-Luc Laloux – autor fresky : Jean-Luc Moerman, Abbaye du Moulin Warnant (Belgie)
Kouzlo !
Krb, který mění svou tvář podle denní
doby a momentální potřeby.
Můžete jej mít ve 3 variantách : umístěný
ve volném prostoru, obestavěný nebo
zavěšený na zdi.
Jedná se zcela jistě o nabídku
nejvýkonnějších krbů na trhu.
[ 39 ]
Stûv 30-up
© 2003 Gérard Pitance - design : Gérard Pitance & Christian Ahn
© 2008 Gérard Pitance - design : Gérard Pitance & Christian Ahn
© 2000 Gérard Pitance - design : Gérard Pitance & Christian Ahn
Stûv 30
Stûv 30-in
[ 40 ]
Oheň za sklem, otevřený oheň, nepřetržitý oheň : 3 krby v jednom !
[ 41 ]
Revoluční řešení !
Provozní režim změníme tak, že pootočením bubnu nastavíme před otvor topeniště
potřebná dvířka. Je to záležitost několika vteřin.
>O
heň za prosklenými dvířky, vám přinese
potěšení z pohledu na plameny za naprostého bezpečí a při zachování vysoké účinnosti (viz strana 63). Tento režim je zárukou
úsporného a ekologického provozu.
>O
tevřený oheň zprostředkuje vjem praskajících polen, příjemnou vůni hořícího
dřeva …, a můžete si i něco ugrilovat !
(Viz strana 26).
>N
epřetržitý oheň, umožní díky uzavřeným dvířkům s vynikající těsností provoz
v pomalém režimu hoření po celou dlouhou
noc. Plná dvířka stoprocentně zakrývají
spalovací komoru v době, kdy krb není
používán.
Stûv 30
Fungování
Nadstandardní příslušenství
> Vývod spalin směrem nahoru nebo dozadu
(1). Upozorňujeme, že vývod zadní stěnou
nelze kombinovat s umístěním na otočném
podstavci.
> Stěny spalovací komory jsou chráněny
před prudkými změnami teploty izolačními
materiály (2).
> Spalovací vzduch sekundárního okruhu oplachuje sklo (3), které zůstává stále čisté.
> Přepážka (4) zpomaluje teplé kouřové plyny,
které mají tendenci rychle i s teplem unikat
do komína.
Abyste o nic nepřišli, může být Stûv 30 osazen
na otočný podstavec, skrytý pod kamny, který
umožňuje nasměrovat ohniště například
směrem do obývacího pokoje nebo do jídelny.
K dispozici je také souprava pro grilování.
(Viz strana 26).
Stûv 30 s napojením vzadu
Stûv 30 s napojením nahoře, osazený na otočném
podstavci
[ 42 ]
1
4
2
3
zóna, kde dochází ke spalování
zóna konvekce
36
0°
Stûv 30-up
Díky tomuto menšímu modelu s nižším výkonem rozšiřuje Stûv svoji nabídku, která uspokojí
mimo jiné i ty, pro které je důležitá úroveň
tepelné izolace jejich obydlí.
2
3
Fungování
> Vyspělý systém sekundárního spalování.
> Nastavitelná spalinová přepážka (1) zamezující zpětnému tahu při otevírání dveří a
přikládání paliva, nebo když je krb používán
jako otevřené ohniště.
> Kouřovod je zabudovaný do konvekčního
pláště. Vzduch, který cirkuluje v dvojitém
plášti, rekuperuje teplo z kouřovodu a přivádí
je do místnosti. Zeď je tak chráněna před
sálavým teplem. Pohledový konvekční plášť,
který je součástí dodávky, se připevňuje ke
stropu a lze jej přizpůsobit výšce místnosti
(max. 2,90 m).
> Napojení na komín může být horní (2)
nebo zadní (3).
> Přívod vnějšího vzduchu pro spalování může
být napojen přímo na topeniště tak, aby
nedocházelo k čerpání vzduchu z místnosti.
Zamezí se tak vzniku průvanu i případnému
narušení hoření vlivem ostatních zařízení spotřebovávajících vzduch (kuchyňská digestoř,
systém ventilace … ). Je tak zajištěn komfortní
a bezpečnější provoz. Vzduch je přiváděn
podlahou ( větrané sklepní či jiné prostory)
nebo zadem. Tento přívod vzduchu je pak
chráněn opláštěním o stejném průměru, jako
je konvekční plášť nad topeništěm.
> Jedním ovladačem (4) se automaticky
reguluje rozdělení spalovacího vzduchu mezi
primární (5) a sekundární okruh (6) a oplach
skla (7).
[ 43 ]
Nadstandardní příslušenství
V nabídce je rovněž souprava pro grilování.
(Viz strana 26).
1
6
7
5
4
zóna, kde dochází ke spalování
zóna konvekce
Stûv 30-up : konfigurace s přívodem vnějšího
spalovacího vzduchu.
Stûv 30-in
Snadná instalace
Instalace vyžaduje pouze výklenek připravený
pro osazení. Nejsou třeba žádné dokončovací
ani dekorační práce.
1
2
Fungování
[ 44 ]
> Vývod teplého vzduchu (1) tvoří
součást krbu.
>Č
ást produkovaného tepla lze nasměrovat
do sousední místnosti (2).
> S palovací vzduch sekundárního okruhu slouží k oplachu skla (3), které tak zůstává stále čisté.
> S palovací přepážka (4) slouží ke zpomalení
odtahu teplých kouřových plynů do komína.
Nadstandardní příslušenství
Stûv 30-in může být opatřen ventilátorem pro
lepší konvekční proudění, zejména pokud je
vzduch dopravován delšími teplovzdušnými
hadicemi.
4
V nabídce je rovněž souprava pro grilování.
(Viz strana 26)
3
zóna, kde dochází ke spalování
zóna konvekce
Široké symetrické kovové opláštění s patinou rzi se dvěma zásobníky na dřevo.
Kovové opláštění pro Stûv 30-in
Vestavba krbového topeniště není možná…
Nemáte k dispozici žádnou niku...
Stûv nabízí opláštění, které umožní instalaci typu
Stûv 30-in v interiéru bez nutnosti stavebních
úprav.
Kovové opláštění se nechá zoxidovat, aby získalo
krásnou patinu rzi, a poté je proces oxidace
uměle zastaven. Každý takto realizovaný kus je
jedinečný.
Opláštění je nabízeno rovněž v antracitové šedi,
v bílém provedení nebo v základním nátěru,
který můžete překrýt odstínem podle vašeho
výběru.
Asymetrické opláštění v antracitové šedi.
Řešení pro snadné umístění krbu Stûv 30-in v rohu místnosti.
[ 45 ]
[ 46 ]
Stûv 30
Foto : Olivier Vandentempel
[ 47 ]
Stûv 30-in
Realizace : Decosud, Jean-Paul Bayens - Foto : Philip Van Ootegem
Stûv 30-in
Realizace : Cheminée Origine - Foto : T. Dujardin
[ 48 ]
Stûv 30
Architektonický návrh : Jeannette Waucquez - Foto : Olivier Vandentempel
[ 49 ]
Stûv 30-in
Foto : Maren Stoever
technické informace : Stûv 30-in
Snadná instalace
Přívod čerstvého vzduchu
Pomocná ventilace
Instalace krbu je jednoduchá a vyžaduje
pouze volný výklenek pro jeho osazení.
Základní vývod teplého vzduchu je součástí
topeniště, lze však připojit až dva dodatečné
výdechy. Rovněž připojení krbového topeniště na komín je snadné a nevyžaduje žádné
dokončovací ani dekorační práce.
Ideální je počítat s přívodem čerstvého vzduchu (světlost minimálně 1 dm2) přímo do niky.
Pokud krb není používán, je třeba mít možnost
tento přívod uzavřít klapkou.
Pomocná ventilační jednotka může být umístěna ve spodní části topeniště; tato varianta má
opodstatnění zejména v případě, je-li třeba vést
teplý vzduch do vzdálenějších prostor.
Rozměry komínu
Teplý vzduch
Část teplého vzduchu může být směrována do
přilehlých místností (možnost napojení 2 rozvodů o průměru 150 mm).
Jsou jedním z rozhodujících předpokladů pro
správné fungování vaší krbové vložky :
viz strana 63.
[ 50 ]
1970
590
450
Vstup čerstvého vzduchu a vývod teplého
vzduchu jsou součástí krbové vložky
Stûv 30-in
Ø 180
ZÁKLADNÍ příslušenství
207
Ø 180
1320
2000
2000
207
1,6 - 3,1 kg/h
Účinnost 88 % 1320
< 0,30 %
Emise částic -
Délka polen
50 cm
V souladu s normou (e)
EN 13229
Patent
č . 1130323
(d)
Ø 150
575
Ø 180
1320
20
12
Souprava na grilování
147
Ø 180
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
spotřeba dřeva v kg za hodinu při 12% vlhkosti dřeva, podle hodnocení Stûv
účinnost při nominálním výkonu s prosklenými dvířky, bez ventilátoru
emise CO, provoz s prosklenými dvířky
v mg/Nm3, měření dle DIN +
viz strana 63
[ 51 ]
Uvedené rozměry
nezohledňují prostor nutný pro izolační materiály, jejichž použití je povinné,
mimo jiné tehdy, pokud je nika pro umístění vložky vybudována, i částečně,
za použití hořlavých materiálů. Minimální síla izolace (standardní izolace do
400 °C) hořlavých materiálů : 60 mm.
Ventilační souprava
145
575
Ø 150
610
440
440
610
2000
145
610
150
Ø 180
207
20
150
6 - 12 kW
Spotřeba dřeva za hodinu (a)
Ø 150
864
147
125 kg
Optimální výkon
Emise CO (c)
575
440
Hmotnost přístroje
(b)
145
150
Technická charakteristika
147
Ø 180
Další informace : www.stuv.eu
Ø 150 / Ø 180
Ø 150 / Ø 180
560
210
Stûv 30
Základní příslušenství
970
1112
Technická charakteristika
Hmotnost přístroje
115 kg
Optimální výkon
6 - 12 kW
Spotřeba dřeva za hodinu (a)
2,2 - 3,3 kg/h
Účinnost 81 % (b)
Emise CO (c)
< 0,30 %
Emise částic -
Délka polen
50 cm
V souladu s normou (e)
EN 13240
Patent
č . 1130323
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
575
[ 52 ]
spotřeba dřeva za hodinu při 12% vlhkosti podle hodnocení Stûv
účinnost při nominálním výkonu s prosklenými dvířky, bez ventilátoru
emise CO, provoz s prosklenými dvířky
v mg/Nm3, měření dle DIN +
viz strana 63
Souprava na grilování
Vychýlený kouřovod
Hrdlová spojka
Horizontální spojka
Stropní průchodka
Vývod kouře
≥ 150
Zadní nebo horní, Ø 150 nebo Ø 180 mm.
Přívod čerstvého vzduchu
Je třeba počítat s přívodem čerstvého vzduchu (světlost minimálně 1 dm2)
a s klapkou na uzavření přívodu v době, kdy krb není používán.
360
Rozměry komínu
Jsou jedním z rozhodujících předpokladů pro správné fungování vašich
krbových kamen : viz strana 63.
°
Bezpečnostní požadavky ≥ 1150
≥
11
50
Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi hořlavými materiály :
> a zadní stěnou kamen : 300 mm
> a bočními stěnami kamen : 400 mm.
Pokud jsou kamna instalována na otočném podstavci, je třeba počítat s bezpečnostní zónou 1150 mm (schéma 3) od jakéhokoliv hořlavého materiálu.
Otočný podstavec
Ø180
440
Ø180
MAX 1418
MAX 2900 - MIN 2300
220
Stûv 30-up
ZÁKLADNÍ příslušenství
Hmotnost přístroje
151 kg
Optimální výkon
5 - 9 kW
Spotřeba dřeva za hodinu (a)
Emise CO (c)
Ø180
< 0,09 %
Emise částic 23,mg/Nm3
Délka polen
33 cm
V souladu s normou (e)
EN 13240
Patent
č . 1130323
(d)
MAX 2900 - MIN 2300
Ø180
1,3 - 2,4 kg/h
> 80 % 602,5
Účinnost (b)
575
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
330
1000
669
Technická charakteristika
spotřeba dřeva za hodinu při 12% vlhkosti podle hodnocení Stûv
účinnost při nominálním výkonu s prosklenými dvířky, bez ventilátoru
emise CO, provoz s prosklenými dvířky
v mg/Nm3, měření dle DIN +
viz strana 63
1000
Vývod kouře : Zadní nebo horní, Ø 180 mm.
602,5
Souprava na grilování
[ 53 ]
Klapka přívodu vnějšího vzduchu
Rozměry komínu
330
Jsou jedním z rozhodujících předpokladů pro správné fungování vašeho topeniště : viz strana 63.
Přívod čerstvého vzduchu
Oheň nutný ke spalování může být odebírán zvenku za pomoci hadice
Ø 160 mm napojené přímo pod krb. Vyústění hadice je v podlaze nebo ve zdi
pod krbem a hadice je chráněna pláštěm o stejném průměru jako opláštění
kouřovodu. V případě, že není použito toto přímé napojení, je nutno počítat
s přívodem čerstvého vzduchu (minimální světlost 1 dm2) a s klapkou na uzavření přívodu v době, kdy krb není používán.
Ø180
Klapka pro otevřené ohniště
Bezpečnostní požadavky
Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi hořlavými materiály a bočními stěnami krbu : 100 mm.
330
Hrdlová spojka
Dolní opláštění
Více informací na : www.stuv.eu
60
Stûv 60
[ 54 ]
Úplně první Stûv !
Krbové topeniště zavěšené na zdi.
V zavřené poloze má stejný výkon jako ta
nejlepší kamna na dřevo.
foto : Jean-Luc Laloux
Jednoduchým pohybem jej otevřete
– a těšíte se z otevřeného ohně.
[ 55 ]
Otevřené ohniště
i stáložárná kamna
Stûv 60
Přes den : výkon
Stûv 60 má nejmenší spotřebu paliva, pokud je
zavřený (v tomto režimu je jeho
provoz i ekologicky nejšetrnější). Z jeho velkých
ploch tvořených dvojitým opláštěním, kterým
proudí ohřívaný vzduch, sálá
příjemné teplo, aniž by docházelo k nadměrnému zahřátí povrchu.
Večer : otevřené ohniště a gril
Bez jakéhokoliv úsilí lze spustit spodní kryt dolů
a Stûv 60 se změní na otevřené ohniště, které
svádí k přípravě grilovaných lahůdek na dřevěném uhlí.
[ 56 ]
© 1983 Gérard Pitance - design : Gérard Pitance
V noci : stáložárná kamna
Stačí kamna naložit, zavřít dvířka, snížit přívod
spalovacího vzduchu uzavřením tahového
hradítka a oheň bude sálat až do rána, a to i
v případě, že si budete chtít přispat !
A ráno
Otevřete hradítko přívodu vzduchu, rozdmýcháte oheň, přiložíte … a kamna se znovu
rozhoří plným plamenem !
Stûv 60 byl zkonstruován před více
než 25 lety,
kdy firmu Stûv představovaly dvě osoby :
zakladatelé společnosti, kteří neměli ani laboratoř, ani složité měřicí přístroje, ani počítač …
2
1
Když je topeniště zavřené, přepážka (1) zpomaluje
průchod spalin (2), aby maximum tepla zůstalo v
místnosti.
1
Když je topeniště otevřené, přepážka (1) se
automaticky otevře, čímž se zvýší tah a zamezí se
zpětnému tahu spalin.
zóna, kde dochází ke spalování
zóna konvekce
Stûv 60 tak vznikl na základě zdravého úsudku
a pozorování, ale cíle byly již tenkrát stejné jako
dnes: spojit potěšení z hořících plamenů s účinným způsobem vytápění.
Při nedávném schvalování dalšího komerčního
využití musela společnost Stûv provést podle
současných evropských norem oficiální testy
tohoto krbu, které díky dosažené účinnosti 75 %
plně prokázaly jeho konkurenceschopnost.
Snadná instalace
> Instalace Stûv 60 nevyžaduje žádné zvláštní
stavební práce ani dekorativní úpravy.
> Zadní nebo horní vývod kouře.
> S tûv 60 si při případném stěhování klidně
můžete vzít s sebou!
[ 57 ]
[ 58 ]
Stûv 60
Realizace : Cheminées Liégeois - Foto : Van Gelder
Stûv 60 s dolním dřevěným lemem v černém odstínu
Foto : Jean-Luc Laloux
Ø přístroje
200
Hmotnost
800
Optimální výkon
≥
350
180 kg
8 - 15 kW
Spotřeba dřeva za hodinu (a)
2,4 - 4,5 kg/h
Účinnost 75 % (b)
Emise CO (c)
1210
< 0,30 %
Emise částic -
Délka polen
50 cm
(d)
V souladu s normou (e)
1370
≥
350
Ø 200 / 250
120
Technická charakteristika
EN 13240
420
950 dřeva v kg za hodinu při 12 % vlhkosti
(a)spotřeba
podle hodnocení Stûv
(b)účinnost při nominálním výkonu
(uzavřené topeniště)
(c) podle způsobu provozování (uzavřené topeniště)
(d) v mg/Nm3, měření dle DIN +
(e) viz strana 63
Přívod čerstvého vzduchu
Ø 200
800
≥
350
Připojení na komín
Stûv 60 může mít komínovou přípojku vzadu
nebo nahoře.
1370
1210
≥
350
Je třeba počítat s přívodem čerstvého vzduchu (světlost minimálně 1 dm2) s vyústěním do
základu topeniště a ideálně s klapkou na uzavření přívodu v době, kdy krb není využíván.
Ø 200 / 250
120
420
950
Rozměry komínu : viz strana 63.
Nabízené příslušenství
Souprava pro grilování.
Bezpečnostní požadavky
Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi
hořlavými materiály a bočními stěnami krbu :
350 mm.
[ 59 ]
Vestavný krb
Stûv 16/58-in
Stûv 16/68-in
Stûv 16/78-in
•
•
•
Krbová kamna
[ 60 ]
Stûv 16/58-cube
•
Stûv 16/68-cube
•
Stûv 16/78-cube
•
•
•
Podstavce
•
•
Stûv 21/65C SF
Stûv 21/65H SF
Stûv 21/75 SF
Stûv 21/75 DF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opláštění
Rám
Stûv 21/45 SF
•
Souprava na grilování
Přídavný ventilátor
•
•
•
•
•
•
Přívod vnějšího vzduchu
•
•
•
•
•
•
580/610/440
680 / 610 / 440
780 / 610 / 440
580 / 610 / 440
680 / 610 / 440
780 / 610 / 440
450 / 1490 / 505
650 / 1165 / 460
650 / 1455 / 510
750 / 1137 / 510
750/1137/685
Hmotnost krbu (kg)
91
102
112
128
143
156
160
155
197
182
187
Rozsah použití (kW)
6-9
7 - 11
8 - 12
6-9
7 - 11
8 - 12
6 - 11
5-8
8 - 13
8 - 11
9 - 15
1,8 - 2,7
2,1 - 3,3
2,4 - 3,6
1,8 - 2,7
2,1 - 3,3
2,4 - 3,6
1,63 - 3
1,4 - 2,3
2,4 - 4
2,5 - 3,4
2,8 - 4,7
Rozměry (a) (mm)
Spotřeba dřeva
(b)
(kg/h)
Účinnost
(c)
(%)
75
74
74
75
74
74
83
78
73
73
71
Emise CO
(d)
(%)
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,12
< 0,30
< 0,30
Emise částic
(mg/Nm )
66
59
51
66
59
51
-
71
40
-
-
Průměr kouřovodu (mm)
180
180
180
180
180
180
200
180
200
180
250
(e)
3
SF = jednostranné prosklení / DF = oboustranné prosklení
(a) délka / výška / hloubka - (b) rozsah spotřeby dřeva v kg za hodinu (vlhkost 12 %), hodnocení podle Stûv - (c) účinnost při nominálním výkonu podle způsobu provozování
(d) emise CO podle způsobu provozování - (e) v mg/Nm3, metoda měření podle DIN +
Stûv 21/85 SF
Stûv 21/85 DF
Stûv 21/95 SF
Stûv 21/95 DF
Stûv 21/105 SF
Stûv 21/125 SF
Stûv 21/125 DF
Stûv 21/135 SF
•
•
•
•
•
•
•
•
Stûv 30
Stûv 30-in
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stûv60
•
•
•
•
•
Stûv 30-up
[ 61 ]
•
•
•
•
•
•
•
850 / 1295 / 560
850 / 1295 / 685
950 / 1455 / 610
950 / 1455 / 685
1050 / 1040 / 515
1250 / 1295 / 585
1250 / 1295 / 685
1350 / 1040 / 515
575 / 1120 / 560
610 / 2000 / 590
575 / 2645 / 602
800 / 1210 / 950
234
236
292
297
224
305
310
286
115
125
151
180
8 - 14
11 - 21
10 - 18
12 - 22
7 - 14
11 - 23
14 - 27
11 - 21
6 - 12
6 - 12,3
5-9
8 - 15
2,4 - 4,1
3,4 - 6,5
2,9 - 5,1
3,7 - 6,8
2- 4,1
3,2 - 6,6
4,3 - 8,3
3,4 - 6,5
1,7 -3,3
1,6 - 3,1
1,3 - 2,4
2,4 - 4,5
76
72
79
72
77
78
72
72
81
88
80
75
< 0,30
< 0,12
< 0,30
< 0,12
< 0,30
< 0,30
< 0,30
< 0,12
< 0,30
< 0,30
< 0,09
< 0,30
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
23
-
200
250
250
250
200
300
300
250
180
180
180
200
Záruční doba je u krbových topenišť 5 let a u ostatních komponentů 2 roky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení těsnění, vermikulitu a šamotových žáruvzdorných materiálů !
Který Stûv je nejvhodnější pro váš dům
Krbová vložka
Je třeba zvolit krb, jehož výkon odpovídá prostoru, který má být vytápěn. Jde o to, vybrat
zařízení, které bude provozováno v intenzivním
režimu s živým ohněm, přitom co nejhospodárněji a co nejekologičtějším způsobem.
[ 62 ]
Jak stanovit potřebný výkon ?
Výkon krbu se vyjadřuje v kW ; udává množství
užitečného tepla (skutečně sloužícího k vytápění obydlí), které je tento krb schopen vyprodukovat.
Toto teplo musí kompenzovat co nejúčinněji přirozené tepelné ztráty. Výkon potřebný
k vytopení místnosti se liší v závislosti na vnější
teplotě, velikosti místnosti, její expozici, geografické poloze, úrovni izolace budovy …
Bude nutné také zohlednit způsob provozu :
v domě s ústředním vytápěním zvolíme méně
výkonný krb, který bude pravidelně provozován v optimálním režimu a bude dostačujícím
zdrojem tepla v mezisezóním období s tím,
že centrální vytápění bude využíváno pouze při
velmi nízkých teplotách. A naopak, u prostor,
které neslouží ke stálému bydlení, zvýšíme
výkon, protože bude nutné místnosti rychle
vytopit na začátku víkendu.
Poddimenzovaný krb není schopen trvale
vytápět místnost při opravdu nízkých teplotách
(a tím méně daný prostor rychle vyhřát).
A naopak příliš výkonný krb pracuje často
v příliš pomalém režimu, v nevýhodných provozních podmínkách. A někdy - i při pomalém
provozu - jsou místnosti přetopené. V každém
případě, zvolíme-li krb o výkonu 20 kW tam,
kde by stačilo 10 kW, tak jsme se prostě
přepočítali !
Vzhledem k tomu, že všechny tyto parametry
neumožňují provést jednoduchý výpočet, je
nejjistější se při výběru nejvhodnějšího krbu
Stûv obrátit na odborníka – kamnáře/krbaře,
který se může na místě seznámit s podmínkami
a s vašimi představami o využití krbu a doporučí vám nejlepší řešení.
Účinnost
Kouřové plyny
Pro srovnání
Komín
Účinnost krbu udává procento tepla produkovaného při spalování dřeva a sloužícího
skutečně k vytápění: krb s účinností 80 %
využívá 80 % energie dřeva k vytápění obydlí.
Například účinnost krbu s otevřeným ohništěm
zřídka kdy přesahuje 10 %, což znamená, že
90 % spotřebované energie mizí v ovzduší!
Spaliny s sebou „odnášejí“ do ovzduší vedle
tepla i řadu plynných příměsí : mimo jiné CO2,
CO a také jemné částice dráždící dýchací cesty.
V případě výkonných a správně provozovaných
krbů je těchto zplodin velmi málo, ale jejich
množství se zvyšuje s poklesem účinnosti a při
nedokonalém spalování.
Krby a kamna Stûv jsou oficiálně testovány
podle evropských norem EN 13229 (pro krbové
vložky) nebo EN 13240 (pro krbová kamna),
což poskytuje záruku bezpečnosti provozu jak
ve vztahu k samotným osobám-uživatelům,
tak i jejich obydlím.
Kromě bezpečnostních kontrol laboratoře měří
výkon a účinnost a provádějí rozbory kouřových plynů ; jak spotřebitelé, tak i odborníci
mohou jednotlivé výrobky navzájem srovnávat.
Komín (nebo přesněji jeho tah) je rozhodujícím
faktorem pro kvalitní provoz vašeho krbu. Kouřové plyny produkované při spalování dřeva,
které mají vysokou teplotu a jsou tudíž velmi
lehké, přirozeně stoupají vzhůru. Komín musí
zaručovat jejich bezpečné odvádění mimo dům.
Musíme si uvědomit, že pokud krb funguje ve
zpomaleném režimu, účinnost se snižuje a
dochází k nedokonalému spalování s negativním vlivem na životní prostředí.
Z tohoto důvodu existují v některých zemích,
bojujících proti globálnímu oteplování, programy podpory nahrazování zastaralých a málo
výkonných krbových topenišť krbovými vložkami moderní konstrukce. Základním kritériem
je většinou hodnota účinnosti, která musí např.
ve Francii dosáhnout min. 70 %. V tomto případě získává majitel nového přístroje nárok na
daňovou úlevu.
Závěr : pro vytápění dané místnosti se hodí
takový krb, který bude co nejčastěji provozován v optimálním režimu, s náležitým spalováním a odpovídající účinností, což znamená, že
spotřeba paliva bude minimální a do ovzduší
bude unikat velmi malé množství zplodin.
Jak vypadá dobrý komín?
Je to takový komín, který má dostatečný tah,
ne však příliš silný s ohledem na krb, který je
k němu připojen.
... >
Více informací na : www.stuv.eu
[ 63 ]
Který Stûv je nejvhodnější pro váš dům
...
Co je třeba k docílení dobrého tahu ?
[ 64 ]
>d
ostatečná výška komína,
> k omín, který je co nejvíce vertikální
a přímočarý,
>h
ladké stěny komína, kde nic nebrání odvodu
kouře,
> k onstantní a vhodně zvolený profil komína,
spíše kruhový než hranatý, který v zásadě
nesmí mít menší průměr než výstupní hrdlo
krbu,
> k omín s tepelnou izolací : při ochlazení mají
spaliny tendenci klesat a vzniká nebezpečí,
že dojde k jejich kondenzaci ; je třeba izolovat
i kouřovody procházející nevytápěnými prostorami (půda) nebo nacházející se případně
mimo budovu,
> k omín musí být vybaven vhodným krycím
nástavcem, který udržuje přiměřený tah
nezávisle na směru a síle větru a dešti.
Rozměry vašeho komína určí odborný dodavatel,
na kterého se obrátíte. Základní informace o
komínech můžete najít na webových stránkách :
www.stuv.eu / Questions-Answers / Which
chimney for your Stûv or which Stûv for your
chimney ?
Konečné rozhodnutí však vždy ponechte na
vašem odborném dodavateli.
Vzduch
Spalování dřeva se neobejde bez vzduchu
(ke spálení 1 kg dřeva je zapotřebí 8 m3 vzduchu). Do starých domů vzduch vnikal nedokonale těsnícími dveřmi nebo okny. Při stavbě
dnešních
domů, které jsou dobře izolovány, je třeba
počítat s vybudováním přívodu venkovního
vzduchu v co možná největší blízkosti krbu.
Je rovněž nutné brát v úvahu další velké „spotřebiče“ vzduchu, jako je kuchyňská digestoř
nebo systém ventilace; to vše může narušit
provoz krbu s rizikem uhašení ohně nebo šíření
kouře v obytných prostorách. Nezapomeňte
při výběru krbu na tyto skutečnosti upozornit
vašeho odborného dodavatele, který vám jistě
pomůže najít vhodné řešení.
Prodejce jako váš přímý a spolehlivý
partner !
Prodejce je nejpovolanější osobou, na kterou
se můžete s důvěrou obrátit s požadavkem na
provedení diagnostiky vašeho komínu, s prosbou o radu při výběru vhodného krbu Stûv, při
návrhu originálního řešení jak krb zabudovat,
ale také s žádostí o informace o případných
úlevách či daňových zvýhodněních přiznávaných v některých evropských zemích nebo
regionech ; kamnář/krbař má nejvíce zkušeností jak v oblasti nových projektů, tak i při
rekonstrukcích.
Seznam nejbližších prodejců naleznete na
adrese : www.stuv.eu nebo na stránkách
našeho národního zástupce.
Palivo : Jaké dřevo vybrat ?
1
2
3
4
5
Každá dřevina má jinou výhřevnost a nehoří
stejným způsobem. Obecně platí, používejte
především tvrdá dřeva, jako jsou dub, buk,
jasan, habr nebo dřevo ovocných stromů – hoří
krásným plamenem a zanechávají velké množství žhavých uhlíků, z nichž sálá příjemné teplo
po dlouhé hodiny.
Sušení
Každé dřevo musí být řádně proschlé, navlhlé
hoří podstatně hůře, neboť velká část tepelné
energie je spotřebovávána na odpaření vody,
kterou dřevo obsahuje. Běl – což je mladé
dřevo bezprostředně pod kůrou –
může obsahovat až 75 % vody. Kromě toho
navlhlé dřevo uvolňuje velké množství dýmu,
produkuje málo plamenů, způsobuje zanesení
ohniště, znečišťuje sklo a ucpává komín.
Aby dřevo dobře proschlo, je třeba kuláče
rozštípat a uskladnit na krytém místě chráněném před deštěm, ale dobře větraném.
Obvykle dřevo vyschne za dva roky. Postupem
času sami odhadnete nakolik je dřevo proschlé
pouhým potěžkáním jednotlivých polínek :
čím jsou sušší, tím jsou lehčí a tím jasnější zvuk
při úderu o sebe vydávají.
Nevhodné dřevo
Habr (3), ptačí třešeň (4), ovocné stromy
Chemicky ošetřené dřevo, železniční pražce,
lisované dřevotřískové desky rychle znečisťují
topeniště i komín a při jejich spalování mohou
vznikat nebezpečné toxické exhalace.
Vzácná, tvrdá dřeva, jako palivo vynikající.
Poskytují krásné harmonické a klidně hořící
plameny a nádherné žhavé uhlíky. Ideální pro
grilování a pro použití ve stáložárných krbech.
Buk (1), jasan
Bříza (5), lípa, kaštan, topol, akát
trnovník, akácie
Dřevo, které je možné k topení doporučit :
rychle vysychá a je snadno dostupné. Okamžitě
po rozřezání a naštípání je třeba jej uskladnit na
krytém místě, jinak velmi rychle zahnívá a ztrácí
výhřevnost. Má dobrou vznítivost a poskytuje
živý oheň s jasně zářivými plameny.
Dub (2)
Je vynikajícím palivem, ale na rozdíl od ostatních druhů dřeva musí zůstat nezakryté po
dobu dvou let, aby se vlivem deště zbavilo
tříslovin, které obsahuje. Poté je nutno dubové
dřevo ještě rok nebo dva uložit na krytém
místě. Malé větve mají velký podíl bělu, který
hoří velmi rychle. Jinak dub hoří pomalu,
vydává klidný oheň s nádhernými žhavými
uhlíky. Je ideální pro grilování a pro použití ve
stáložárných krbech.
Listnaté stromy s měkkým dřevem. Vytvářejí
krásné, harmonické, ale příliš živé plameny
a málo uhlíků. Hoří rychle: jsou vhodné na
zátop (nebo rozhoření uhasínajícího ohně).
Upozorňujeme, že při spalování topolového
dřeva vzniká velké množství polétavého
popílku. Při spalování dřeva akátu trnovníku
a akácie dochází k prudkému vystřelování žhavých uhlíků.
Pryskyřičnatá dřeva (jehličnany)
Uvolňují hodně tepelné energie, ale rychle
vyhoří. Při hoření dochází k prudkému vystřelování uhlíků a v nich obsažená pryskyřice znečišťuje komíny. Tato dřeva raději nepoužívejte.
Více informací na : www.stuv.eu
[ 65 ]
Vznik a vývoj podniku
Historie
[ 66 ]
V roce 1983 představovali společnost Concept
& Forme pouze dva muži : Gérard Pitance a
Benoît Lafontaine, kteří se rozhodli spojit síly a
navrhnout a vyrobit naprosto zvláštní krbová
kamna – nynější Stûv 60 – podle koncepce
Gérarda Pitance, povoláním designera.
„ Stûv“ je výraz z místního valonského dialektu
označující „kamna“.
Gérard Pitance & Benoît Lafontaine
Výrobu jednotlivých dílů svěřili subdodavatelům
a sami si vzali na starost montáž a instalaci.
Jediným jejich kapitálem byly tvůrčí schopnosti
a motivace.
Začátky nebyly jednoduché, ale podnik
se začal pomalu rozvíjet, postupně si pořizoval
vybavení, posiloval stavy zaměstnanců a nepřetržitě přicházel s novou koncepcí krbů.
Současný stav
Concept & Forme zaměstnává 120 osob, vyrábí
15 000 krbů ročně a více než 70 % své produkce vyváží do celé Evropy.
V roce 2006 podnik zahájil výrobu krbů
v nové hale o rozloze 5 000 m2 ve svém výrobním závodě v Bois-de-Villers, poblíž města
Namur v Belgii.
Výrobu komponentů zajišťují skvěle vybavení
subdodavatelé zejména v Belgii a v České
republice ; montáž, nátěry, seřízení a kontrola je
prováděna v Bois-de-Villers.
V roce 2008, se do nových prostor ve Floreffe
o rozloze 3 000 m2 přemístilo výzkumné a vývojové středisko, v jehož dílnách jsou realizovány
prototypy. Zde je rovněž zajišťována výroba
kovového opláštění.
PODSTATNÝ JE OHEŇ. VÍCE NEŽ KRB. „ BÁJNÝ OHEŇ “
Nadčasový design
Životní prostředí
Design krbů Stûv nemá příliš společného s
„módním“, trochu křiklavým designem,
který zaplavuje časopisy a internet ; je založen
na čistých a střízlivých liniích, což umožňuje,
aby se stal trvalou součástí domova uživatelů.
Stûv vždy vyráběl výkonné krby, takové, které
přetvářejí na teplo maximum energie vznikající
při spalování dřeva. Jde o ekonomický problém.
Ale jde také o ekologii, protože z takových krbů
uniká do ovzduší nejméně tepla a zplodin.
V současné době prošly všechny krby Stûv
testy podle evropských norem, ale techničtí
pracovníci dělají všechno pro to, aby ještě
zvýšili účinnost, omezili vznik zplodin a navrhli
takové krby, které se inteligentním způsobem
začlení do domovů budoucnosti.
Ústředním bodem snažení je člověk.
Je to především samozřejmě zákazník, kdo má
právo na korektní informace a kvalitní výrobky.
Ovšem jsou zde také kamnáři, kteří musí umět
instalovat a udržovat krby v provozu za těch
nejlepších podmínek.
[ 67 ]
Vývoj a výrobu krbů Stûv zajišťuje :
Concept & Forme sa x rue Jules Borbouse 4 x B - 5170 Bois-de-Villers (Belgie)
T +32 (0)81 43 47 96 x F +32 (0)81 43 48 74 x [email protected] x www.stuv.eu
Zastoupení pro ČR :
Semaco s.r.o. x Poděbradská 11 x 190 00 Praha 9
T +420 284 011 666 x F +420 284 011 667 x [email protected] x www.semaco.net
Váš prodejce Stûv :
[ CZ ] - 09/2009 - Tento katalog nahrazuje katalog 02/2009 & 08/2009.
Design & communication : Médiane ([email protected]) - Foto: Médiane (O. Vandentempel), pokud není uvedeno jinak.
Odpovědný vydavatel : Gérard Pitance - Stûv si vyhrazuje právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Zpracování této
dokumentace byla věnována maximální péče; nepřijímáme však žádnou odpovědnost za případné chyby, které se v dokumentaci mohou
nedopatřením objevit.
Tento katalog byl vytištěn na 100% recyklovaném papíru, běleném bez použití chlóru.
Download

Krbové vložky - Centrumkrbu.cz