DMM-UI8RDO8
Rozšiřující modul
s protokolem MODBUS
Návod na obsluhu
Verze 1.00
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny
oznámit jakékoli osobě či organizaci.
Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek:
1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek.
2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti
AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená.
3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku.
V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
AMiT je registrovaná ochranná známka.
Copyright (c) 2011, AMiT, spol. s r. o.
Výrobce: AMiT, spol. s r. o.
Naskové 3/1100, 150 00 Praha
www.amit.cz
Technická podpora: [email protected]
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
2/39
DMM-UI8RDO8
Obsah
Historie revizí .................................................................................................. 5
Související dokumentace ................................................................................ 5
1.
Úvod ...................................................................................................... 6
2.
Technické parametry ........................................................................... 7
2.1.
2.1.1
Rozměry ....................................................................................................... 10
Doporučená schematická značka ................................................................. 11
3.
Posouzení shody ............................................................................... 12
3.1.
Ostatní zkoušky ............................................................................................ 12
4.
Napájení .............................................................................................. 13
5.
Komunikační linka ............................................................................. 15
5.1.
RS485 .......................................................................................................... 15
6.
Vstupy/výstupy .................................................................................. 17
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2.
Univerzální vstupy ........................................................................................ 17
Konfigurační propojky ................................................................................... 18
Konfigurace rozsahu 0 V až 5 V ................................................................... 18
Konfigurace rozsahu 0 V až 10 V ................................................................. 19
Konfigurace rozsahu 0 mA až 20 mA ........................................................... 19
Konfigurace rozsahu Ni1000 / Pt1000 .......................................................... 20
Bezpotenciálový kontakt ............................................................................... 21
Číslicový vstup 24 V ss. ................................................................................ 21
Reléové výstupy ........................................................................................... 22
7.
Rozmístění konektorů a svorek ........................................................ 24
7.1.
LED na čelním panelu .................................................................................. 26
8.
Konfigurace HW ................................................................................. 27
8.1.
8.1.1
8.1.2
8.2.
DIP přepínač ................................................................................................ 27
Nastavení parity............................................................................................ 27
Nastavení adresy a komunikační rychlosti ................................................... 27
Propojky UI vstupů ....................................................................................... 28
9.
Montáž ................................................................................................. 29
9.1.
Zásady instalace........................................................................................... 30
10.
Programová obsluha ......................................................................... 32
10.1.
10.2.
10.3.
10.3.1
10.3.2
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.7.1
Bezpečné stavy pro různé typy výstupů ....................................................... 32
Funkce protokolu MODBUS podporované modul ......................................... 32
Číslicové vstupy............................................................................................ 32
Bezpotenciálový kontakt ............................................................................... 33
Napěťový vstup U ......................................................................................... 33
Číslicové výstupy .......................................................................................... 33
Analogové vstupy ......................................................................................... 34
Analogové výstupy ....................................................................................... 34
Programová obsluha DMM-UI8RDO8 řídicím systémem AMiT .................... 34
Parametrizace komunikace MODBUS RTU u ŘS AMiT s OS NOS ............. 34
3/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Moduly pro definici vzdálených bodů ............................................................ 35
Moduly pro obsluhu MODBUS RTU – master komunikace .......................... 35
Příklad parametrizace řídicího systému jako master .................................... 35
11.
Objednací údaje a kompletace ......................................................... 37
11.1.
Výrobní nastavení......................................................................................... 37
12.
Údržba ................................................................................................. 38
13.
Likvidace odpadu ............................................................................... 39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
4/39
DMM-UI8RDO8
Historie revizí
Jméno dokumentu: dmm-ui8rdo8_g_cz_100.pdf
Autor: Lukáš Čeřovský
Verze
100
Datum
Změny
16. 5. 2011 Nový dokument
Související dokumentace
1.
Nápověda k vývojovému prostředí DetStudio
2.
Aplikační poznámka AP0008 – Komunikace v síti MODBUS
soubor: ap0008_cz_xx.pdf
3.
Aplikační poznámka AP0016 – Zásady používání RS485
soubor: ap0016_cz_xx.pdf
4.
Aplikační poznámka AP0033 – Alternativní použití analogových vstupů
soubor: ap0033_cz_xx.pdf
5/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
1.
Úvod
DMM-UI8RDO8 je kombinovaný rozšiřující modul vstupů a výstupů s protokolem MODBUS.
Základní 
vlastnosti 


8 × reléový výstup
8 × univerzální vstup bez galvanického oddělení
Linka RS485 s galvanickým oddělením
Napájení 24 V ss.
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
6/39
DMM-UI8RDO8
2.
Technické parametry
Univerzální Počet vstupů
vstupy Typ vstupů
8
Analogový 0 V až 5 V / 0 V až 10 V /
0 mA až 20 mA / Ni1000 / Pt1000 /
Bezpotenciálový kontakt / Číslicový vstup 24 V ss.
1×8
12 bitů
Mínus
Ne
Konektory WAGO 231 (5,08 mm)
2,5 mm2
Organizace
Rozlišení A/D převodu
Společný vodič
Galvanické oddělení
Přípojná místa
Maximální průřez vodiče
Vstupní rozsah 0 V až 5 V
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Stejnosměrný vstupní odpor
Časová konstanta vstup. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální napětí na vstupu
1,2 mV
0,2 %
25 ppm/°C
Minimálně 1 M
0,1 ms
Diody
50 V ss. trvale
Vstupní rozsah 0 V až 10 V
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Vstupní odpor
Časová konstanta vstup. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální napětí na vstupu
2,4 mV
0,4 %
35 ppm/°C
20 k
0,05 ms
Diody
50 V ss. trvale
Vstupní rozsah 0 mA až 20 mA
Měřený rozsah vstupního proudu
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Vstupní odpor
Časová konstanta vstup. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální proud vstupu
0 mA až 20,08 mA
5 A
0,3 %
75 ppm/°C
249 /0,1 %
0,1 ms
Diody
30 mA ss. *)
Poznámka *)
Při vstupním napětí větším než 7,5 V (vstupním proudu větším než
30 mA ss.) dochází k tepelnému přetížení snímacího odporu.
7/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Vstup Ni1000
Rozsah měření
Konstanta čidla Ni1000
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost, rozsah Ni1000
Závisí na měřené hodnotě.
Interpolovat
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vstup. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
-50 °C až +150 °C
6180 ppm/°C *)
0,1 °C
T = -50 °C
0,8 °C
T = 0 °C
0,9 °C
T = 150 °C
1,2 °C
75 ppm/°C
0,1 ms
Diody **)
Připojení NI1000/5000 je možné, musí být ale správně obslouženo programovým vybavením.
**) Na tento vstup lze připojit pouze odporový snímač. Vzhledem k technickému řešení se při nepřipojeném čidlu na vstupu AIx vyskytuje napětí
12 V – napětí je spínáno vždy na 10 ms z intervalu 110 ms, běžný voltmetr
změří pouze střední hodnotu.
Poznámka *)
Vstup Pt1000
Rozsah měřených teplot
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vstup. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Poznámka *)
Na tento vstup lze připojit pouze odporový snímač. Vzhledem
k technickému řešení se při nepřipojeném čidlu na vstupu AIx vyskytuje napětí 12 V – napětí je spínáno vždy na 10 ms z intervalu 110 ms, běžný
voltmetr změří pouze střední hodnotu.
Bezpotenciálový kontakt
Logická 0
Logická 1
Proud kontaktem
Ochrana vstupu proti přepětí
Galvanické oddělení
Maximální napětí na vstupu
Poznámka *)
Menší než 100  *)
Větší než 2 k *)
Maximálně 4 mA
Diody
Ne
50 V ss. trvale
Dáno programovým vybavením, viz aplikační poznámka AP0033.
Číslicový vstup 24 V ss. *)
Logická 0
Logická 1
Vstupní proud
Špičkový vstupní proud
Ochrana vstupu proti přepětí
Galvanické oddělení
Maximální napětí na vstupu
Poznámka *)
-50 °C až +250 °C
0,3 °C
T = -50 °C
1,0 °C
T = 0 °C
1,3 °C
T = 250 °C
2,6 °C
75 ppm/°C
0,1 ms
Diody *)
Min. -30 V, max. 9,5 V
Min. 9,5 V, max. 30 V
2 mA při 24 V ss. / 0,5 mA při 10 V ss.
Max. 3 mA při 30 V ss.
Diody
Ne
50 V ss. trvale
Pro vyšší odolnost vstupu proti rušení doporučujeme paralelně se vstupem
připojit odpor 3,3 k, viz aplikační poznámka AP0033.
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
8/39
DMM-UI8RDO8
Maximální kmitočet, který může zpracovat číslicový vstupu je dán především programovou obsluhou nadřízeného systému a zvolenou přenosovou
rychlostí, viz aplikační poznámka AP0005.
Reléové Počet výstupů
výstupy Organizace
Typ relé
Spínané napětí
Spínaný proud
Spínaný výkon
(odporová zátěž)
Společná svorka
Max. proud společnou svorkou
Galvanické oddělení
Izolační pevnost GO
Maximální pracovní napětí GO
Doba sepnutí
Doba rozepnutí
Životnost kontaktu
Bez zátěže
Jmenovitá zátěž
Přípojná místa
Maximální průřez vodiče
8
1×8
Spínací kontakt
230 V stř./ 24V ss.
2A
750 VA stř./ 90 W ss.
Svorka COM
10 A
Ano
3000 V stř.
300 V stř./ss.
10 ms
5 ms
2×107 sepnutí
3×104 sepnutí
Konektory WAGO 231 (5,08 mm)
2,5 mm2
RS485 Ochrana proti přepětí
Galvanické oddělení
Izolační pevnost
Zakončovací odpor **)
Definice klidového stavu **)
do +5 V
do 0 V
Maximální délka vodiče
Max. počet stanic na síti
Max. počet stanic na segmentu
Indikace funkce
Přípojná místa
Maximální průřez vodiče
Transil 600 W
Ano
300 V stř. /1 minuta *)
120  na modulu
1 k na modulu
1 k na modulu
1200 m / 19200 bps
63
32
LED na panelu
Konektory WAGO 231 (5,08 mm)
2,5 mm2
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.
**) Zakončovaní odpor a definice klidového stavu se připojují současně.
Poznámka *)
Napájení
Mechanika
Napájení
Maximální odběr
24 V ss. ±20 %
120 mA při 24 V ss.
Mechanické provedení
Montáž
Krytí NN v namontovaném stavu *)
Připojení signálů
Maximální průřez vodiče
Rozměry (š × v × h)
Hmotnost
Plastová krabička
Na DIN lištu 35 mm
IP20
Konektory WAGO 231 (5,08 mm)
2,5 mm2
(106 × 90 × 74) mm
250 g
Poznámka *) Je nutno dodržet pokyny uvedené v kapitole „Montáž“.
9/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Teploty
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Ostatní
Maximální vlhkost okolí
Programování
0 °C až 50 °C
-20 °C až 70 °C
< 95 % nekondenzující
DetStudio (NOS)
2.1. Rozměry
96,5
90,0
1 2 3 4 5 6 7 8
73,2
105,6
Obr. 1 - Rozměry DMM-UI8RDO8
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
10/39
DMM-UI8RDO8
2.1.1
Doporučená schematická značka
Pro rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 je doporučena tato schematická značka.
V následujících příkladech bude viditelná pouze její část.
DMM-UI8RDO8
PWR
5
4
+24V
GND
RS485
3
2
1
RL0
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
RL7
COM
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
G485
UI
24
23
22
21
20
RDO
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
15
16
17
18
19
Obr. 2 - Doporučená schematická značka pro DMM-UI8RDO8
11/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
3.
Posouzení shody
Zařízení je ve shodě s požadavky NV616/2006. Při posuzování shody
s NV616/2006 bylo postupováno dle harmonizované normy ČSN EN 61326.
Odolnost
LVD
(bezpečnost)
Testováno dle norem
ČSN EN 55022
ČSN EN 61000-4-2
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-11
Typ zkoušky
Rádiové rušení
Statický výboj, vzdušný výboj
Rychlý přechodový jev, napájení
Rychlý přechodový jev, vstup
Rázový impuls, RS485
Rázový impuls, výstupy
Výpadky napájení
Testováno dle norem
ČSN EN 61010-1
Typ zkoušky
Bezpečnostní požadavky
Zařízení je konstruováno pro stupeň znečištění 2.
3.1. Ostatní zkoušky
ČSN EN 60068-2-1
Zkoušky vlivu prostředí – Chlad
ČSN EN 60068-2-2
Zkoušky vlivu prostředí – Suché teplo
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
12/39
Třída
B
8 kV
4 kV
2 kV
4 kV
4 kV
vyhovuje
Výsledek
vyhovuje
DMM-UI8RDO8
4.
Napájení
Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 je možno napájet pouze ze stejnosměrného
zdroje.
Napájení Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 je možné napájet ze standardních stejno24 V ss. směrných zdrojů firmy AMiT.
Napájecí konektor
1 2 3 4 5 6 7 8
Obr. 3 - Umístění napájecího konektoru
Zapojení
konektoru
Svorka
4
5
Označení
GND
+24V
Význam
Napájecí zem
Napájení +24 V ss.
13/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Příklad
zapojení
DMM-UI8RDO8
Ext. zdroj
PWR
+24 V
5
4
GND
+24V
GND
RS485
3
2
1
A
B
G485
Obr. 4 - Příklad zapojení napájení
Poznámka Při instalaci doporučujeme spojit svorku GND se svorkou PE rozvaděče.
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
14/39
DMM-UI8RDO8
5.
Komunikační linka
Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 je vybaven komunikačním rozhraním RS485.
5.1. RS485
RS485 je poloduplexní sériové rozhraní. Lze použít pro spojení více
rozšiřujících modulů (na jednom segmentu až 32). Všechny rozšiřující moduly
komunikují po jednom signálovém páru.
Obvody rozhraní RS485 jsou galvanicky odděleny od ostatní elektroniky rozšiřujícího modulu DMM-UI8RDO8.
Konektor linky RS485
Konfigurační propojky linky RS485
Indikační LED RS485
1 2 3 4 5 6 7 8
Obr. 5 - Umístění konektoru a konfiguračních propojek
Zapojení
konektoru
Svorka
1
2
3
Označení
G485
B
A
Význam
Linka RS485, zem
Linka RS485, signál B
Linka RS485, signál A
Aktivita na lince RS485 je indikována na systémových LED na čelním panelu.
Indikační LED
RS485
LED
RxD
TxD
Význam
Modul čte data
Modul vysílá data
15/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Každý rozšiřující modul na komunikační lince RS485 musí mít správně nastaveny zakončovaní odpory. K nastavení zakončení slouží konfigurační propojky
umístěné vedle konektoru pro RS485. Pokud jsou propojky osazeny je zakončení připojeno. Koncové stanice na lince musí mít vždy zakončení připojeno,
průběžné odpojeno.
J3, 3-4
G485
B
A
1
2
3
J3, 1-2
Obr. 6 - Detail konfiguračních propojek linky RS485
Význam
propojek
Propojka
J3, 1-2
J3, 3-4
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
Význam
Klidový stav + zakončení signálu A
Klidový stav + zakončení signálu B
16/39
DMM-UI8RDO8
6.
Vstupy/výstupy
6.1. Univerzální vstupy
Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 obsahuje 8 univerzálních vstupů.
Vstupy je možné použít jako: analogové
0 V až 5 V
0 V až 10 V
0 mA až 20 mA
Ni1000 / Pt1000
číslicové
bezpotenciálový kontakt
číslicový vstup 24 V ss.
Vstupní rozsahy se konfigurují pro každý vstup nezávisle konfiguračními propojkami.
Konfigurační propojky pro UI4 .. UI7
Konfigurační propojky pro UI0 .. UI3
1 2 3 4 5 6 7 8
Konektor univerzálních vstupů
UI0 .. UI3
Konektor univerzálních vstupů
UI4 .. UI7
Obr. 7 - Umístění konektorů univerzálních vstupů
Význam
svorek
Svorka
15
16
17
18
19
Označení
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
Význam
Analogová zem
Vstup 0
Vstup 1
Vstup 2
Vstup 3
17/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Svorka
20
21
22
23
24
6.1.1
Označení
AGND
UI4
UI5
UI6
UI7
Význam
Analogová zem
Vstup 4
Vstup 5
Vstup 6
Vstup 7
Konfigurační propojky
Vstupní rozsahy se konfigurují pro každý vstup nezávisle konfiguračními propojkami.
Zapojení
vstupů
Vcc
3K92
1N4148
+15V
AIx
10K
249R
AGND
P5.x
10K
10nF
1N4148
Obr. 8 - Zapojení vstupů pro rozsahy
5V
Ni1000
Nastavení
propojek
10V
Konfigurace rozsahu 0 V až 5 V
20mA
6.1.2
Obr. 9 - Nastavení propojek pro rozsah 5 V (obě propojky rozpojeny)
Příklad
zapojení
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
UI
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
15
16
17
18
19
AGND
0 .. 5 V
Obr. 10 - Příklad připojení analogového signálu 0 V až 5 V ke vstupu UI3
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
18/39
DMM-UI8RDO8
Konfigurace rozsahu 0 V až 10 V
10V
5V
Ni1000
Nastavení
propojek
20mA
6.1.3
Obr. 11 - Nastavení propojek pro rozsah 10 V
Příklad
zapojení
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
UI
0 .. 10 V
AGND
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
15
16
17
18
19
Obr. 12 - Příklad připojení analogového signálu 0 V až 10 V na vstup UI7
5V
Ni1000
Nastavení
propojek
10V
Konfigurace rozsahu 0 mA až 20 mA
20mA
6.1.4
Obr. 13 - Nastavení propojek pro rozsah 20 mA
Příklad
zapojení
UI
+
0 .. 20 mA
-
+
24 V
-
UI
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
15
16
17
18
19
Obr. 14 - Příklad připojení zdroje 0 mA až 20 mA ke vstupu UI6
19/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
5V
Ni1000
Nastavení
propojek
10V
Konfigurace rozsahu Ni1000 / Pt1000
20mA
6.1.5
Obr. 15 - Nastavení propojek pro rozsahy Ni1000, Pt1000
Příklad
zapojení
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
UI
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
15
16
17
18
19
Ni1000
Obr. 16 - Příklad připojení čidla Ni1000 ke vstupu UI0
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
UI
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
15
16
17
18
19
Pt1000
Obr. 17 - Příklad připojení čidla Pt1000 ke vstupu UI0
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
20/39
DMM-UI8RDO8
10V
Ni1000
Nastavení
propojek
5V
Bezpotenciálový kontakt
20mA
6.1.6
Obr. 18 - Nastavení propojek pro bezpotenciálový kontakt
Příklad
zapojení
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
UI
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
15
16
17
18
19
Obr. 19 - Příklad připojení kontaktu ke vstupu UI2
10V
Ni1000
Nastavení
propojek
5V
Číslicový vstup 24 V ss.
20mA
6.1.7
Obr. 20 - Nastavení propojek pro číslicový vstup 24 V ss.
Příklad
zapojení
UI
UI
24
23
22
21
20
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
15
16
17
18
19
3k3/0,5W
GND
24 V
Obr. 21 - Příklad využití vstupu UI2 jako číslicového vstupu 24 V ss.
21/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
6.2. Reléové výstupy
Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 obsahuje 8 reléových výstupů. Spínací
kontakty relé spínají na výstupy napětí přivedené na společnou svorku COM
(svorka 14).
Konektor reléových výstupů
1 2 3 4 5 6 7 8
Obr. 22 - Umístění konektoru reléových výstupů
Význam
svorek
Svorka
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Označení
RL0
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
RL7
COM
Význam
Výstup 0
Výstup 1
Výstup 2
Výstup 3
Výstup 4
Výstup 5
Výstup 6
Výstup 7
Společná svorka
Zapojení
kontaktů relé
RL0 RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7
Obr. 23 - Zapojení kontaktů relé
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
22/39
COM
DMM-UI8RDO8
PWR
5
4
+24V
GND
RS485
3
2
1
RL0
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
RL7
COM
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
G485
UI
24
23
22
21
20
RDO
UI7
UI6
UI5
UI4
AGND
N
DMM-UI8RDO8
L N
Příklad
zapojení
UI
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
15
16
17
18
19
Obr. 24 - Příklad připojení signálky 230 V k relé RL6 a stykače k RL0
23/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
7.
Rozmístění konektorů a svorek
Konektor RS485
Napájecí konektor
Konektor reléových výstupů
1 2 3 4 5 6 7 8
Konektor univerzálních vstupů
UI0 .. UI3
Konektor univerzálních vstupů
UI4 .. UI7
Obr. 25 - Rozmístění svorek
Svorka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
Označení
G485
B
A
GND
+24V
RL0
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
RL7
GND
Význam
RS485, stínění
RS485, linka B
RS485, linka A
Napájení, zem
Napájení +24 V ss.
Reléový výstup 0
Reléový výstup 1
Reléový výstup 2
Reléový výstup 3
Reléový výstup 4
Reléový výstup 5
Reléový výstup 6
Reléový výstup 7
Digitální zem
24/39
DMM-UI8RDO8
Svorka
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Označení
AGND
UI0
UI1
UI2
UI3
AGND
UI4
UI5
UI6
UI7
Význam
Analogová zem
Univerzální vstup 0
Univerzální vstup 1
Univerzální vstup 2
Univerzální vstup 3
Analogová zem
Univerzální vstup 4
Univerzální vstup 5
Univerzální vstup 6
Univerzální vstup 7
Pozor Svorky AGND (15, 20) jsou interně spojeny se svorkou GND (4).
Konfigurační DIP
Konfigurace RS485
1 2 3 4 5 6 7 8
Konfigurace univerzálních vstupů
UI0 .. UI3
Konfigurace univerzálních vstupů
UI4 .. UI7
Obr. 26 - Konfigurační propojky a přepínač
25/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
7.1. LED na čelním panelu
Konfigurační DIP
Systémové indikační LED
Indikační LED
reléových výstupů
1 2 3 4 5 6 7 8
Indikační LED
univerzálních vstupů UI0 .. UI3
Indikační LED
univerzálních vstupů UI4 .. UI7
Obr. 27 - Umístění LED na předním panelu
Systémové
LED
Název
PWR
RUN
RxD
TxD
Význam
Indikace napájecího napětí
Běh modulu *)
Modul čte data
Modul vysílá data
Barva
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
*) LED RUN bliká s periodou cca 2 s
LED
digitálních
výstupů
Název
RL0 až RL7
Význam
LED svítí při sepnutém výstupu
Barva
Zelená
LED
univerzálních
vstupů
Název
UI0 až UI7
Význam
LED svítí:
AI: více než 95 % rozsahu
DI: log. 1 (+24 V / rozepnutý kontakt)
LED nesvítí:
AI: méně než 95 % rozsahu
DI: log. 0 (0 V / sepnutý kontakt)
Barva
Zelená
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
26/39
DMM-UI8RDO8
8.
Konfigurace HW
DMM-UI8RDO8 je rozšiřující modul. Pro správnou funkci rozšiřujícího modulu
v síti MODBUS musí být nastavena její HW konfigurace. K tomuto nastavení
slouží DIP přepínač na čelním panelu a propojky u univerzálních vstupů.
8.1. DIP přepínač
Každý připojený rozšiřující modul v síti MODBUS musí mít nastavenou adresu,
komunikační rychlost a paritu. Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 zabírá jednu
adresu, která musí být jedinečná pro každý rozšiřující modul na síti a nesmí být
nulová. Komunikační rychlost a paritu musí mít všechny rozšiřující moduly
shodnou, dle zadané parity a komunikační rychlosti v aplikaci.
Parita, adresa i komunikační rychlost se nastavuje přepínačem.
Obr. 28 - Nastavení komunikačních parametrů rozšiřujících modulů
8.1.1
Nastavení parity
Pro nastavení parity je nutno vypnout napájení rozšiřujícího modulu, přepnout
všechny přepínače do polohy OFF a opět napájení zapnout. Poté se nastaví
požadovaná parita dle následující tabulky.
Přepínač 1
OFF
ON
OFF
Přepínač 2
OFF
OFF
ON
Parita
žádná (none)
sudá (even)
lichá (odd)
Po nastavení vše potvrďte přepnutím přepínače č. 8 do polohy ON. Na LED
rozšiřujícím modulu DMM-xxx proběhne „světelný had“ čímž se potvrdí uložení
zvolené konfigurace a tato se následně na daných LED také zobrazí. Poté napájení rozšiřujícího modulu opět vypněte a nastavte adresu a komunikační rychlost.
8.1.2
Nastavení adresy a komunikační rychlosti
Přepínače 1 až 6 slouží k nastavení adresy modulu v síti MODBUS. Adresa
může nabývat hodnot 1 až 63. Adresa 0 není povolena (je vyhrazena pro MASTER).
Pro nastavení komunikační rychlosti slouží přepínače 7 a 8 (7 = BAUD0,
8 = BAUD1). Váhy jednotlivých přepínačů adresy i možnosti nastavení komunikační rychlosti jsou uvedeny v následující tabulce.
27/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Váhy přepínačů
ADR0
ADR1
ADR2
ADR3
ADR4
ADR5
Váha 1
Váha 2
Váha 4
Váha 8
Váha 16
Váha 32
BAUD0
BAUD1
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
Rychlost
komunikace
9600 bps
19200 bps
38400 bps
57600 bps
Nastavení adresy uzlu
ADR5
ADR4
ADR3
ADR0 ADR1 ADR2
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OFF OFF
ON
ON
ON
ON
ON
OFF OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Adresa modulu v síti MODBUS
16
24
32
40
48
17
25
33
41
49
18
26
34
42
50
19
27
35
43
51
20
28
36
44
52
21
29
37
45
53
22
30
38
46
54
23
31
39
47
55
ON
ON
ON
56
57
58
59
60
61
62
63
Na výše uvedeném obrázku je nastavena adresa modulu 13 a komunikační
rychlost 57600 bps.
Poznámka Veškeré změny polohy jednotlivých přepínačů se projeví až po restartu rozšiřujícího
modulu (odpojení a připojení napájení).
8.2. Propojky UI vstupů
Před použitím rozšiřujícího modulu je nutné nastavit rozsah každého z univerzálních vstupů pomocí konfiguračních propojek. Význam propojek je uveden
v tabulce. Pozice propojky je vyznačena vyplněným obdélníčkem.
10V
5V
20mA
10V
Ni1000
20mA
10V
5V
Ni1000
20mA
10V
5V
10V
5V
NI1000/Pt1000
Bezpotenciálový kontakt
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
28/39
5V
20mA
Ni1000
20mA
0 mA až 20 mA
Číslicový vstup 24 V ss.
5V
10V
Ni1000
(bez propojek)
Ni1000
Ni1000
0 V až 10 V
20mA
Nastavení propojek
Rozsah vstupu
0 V až 5 V
DMM-UI8RDO8
9.
Montáž
Rozšiřující modul DMM-UI8RDO8 se montuje na DIN lištu 35 mm mm ve svislé
nebo vodorovné poloze. Poloha na DIN liště je zajištěna zámkem, na spodní
části rozšiřujícího modulu.
1 2 3 4 5 6 7 8
Zámek na DIN lištu
Obr. 29 - Umístění zámku pro DIN lištu
Rozšiřující modul je chlazen při dodržení maximální teploty okolí přirozenou
cirkulací vzduchu.
Kabeláž musí být provedena tak, aby náhodné uvolnění jakéhokoliv jednoho
vodiče nezpůsobilo zavlečení síťového napětí do bezpečné části a naopak.
Maximální proud žárovkou je větší než její nominální proud. Ani krátkodobá
hodnota spínaného proudu nesmí překročit jeho maximální povolenou hodnotu.
Použije-li se modul způsobem, pro něž není výrobcem určen, může být ochrana
poskytovaná modulem narušena.
Rozšiřující modul je určen k montáži do rozvaděče.
Rozšiřující modul musí být namontován tak, aby svorky a spodní část modulu
nebyly přístupné obsluze – viz obrázek níže. Doporučujeme použít domovní
rozvaděče NN.
29/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
Oddělovací přepážka
DMM-UI8RDO8
Přístupné obsluze
Nepřístupné obsluze
Montážní deska rozvaděče
Obr. 30 - Montáž v rozvaděči
9.1. Zásady instalace
EMC Filtr Na vstupu napájecího napětí 230 V stř. použít EMC filtr. Toto je možno přehod-
notit na základě provedení rozvodů a charakteru prostředí.
Propojení s PE Zápornou napájecí svorku rozšiřujícího modulu (24 V ss.) zapojit u zdroje na PE
rozvaděče.
Reléové V prostředí s vyšší úrovní rušení a při delších přívodech použít stíněné vodiče.
výstupy Stínění zapojit hned na vstupu rozvaděče na PE.
Pokud jsou přívody vedeny mimo budovu, je třeba příslušné vstupy i výstupy
osadit přepěťovými ochranami.
Univerzální Pro vedení použít stíněné vodiče. Stínění kabelu zapojit hned na vstupu rozvstupy vaděče na PE.
Pokud jsou přívody vedeny mimo budovu, je třeba příslušné vstupy i výstupy
osadit přepěťovými ochranami.
Kanál RS485 Pro vedení použít stíněné vodiče. Stínění kabelu se připojuje na svorku stínění
konektoru linky RS485 a pouze v jednom bodě segmentu se spojuje se
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
30/39
DMM-UI8RDO8
svorkou PE (přímé uzemnění), v ostatních bodech přes bleskojistku (nepřímé
uzemnění).
Pro oddělení segmentů mezi sebou je možné použít opakovače DM-485TO485
z produkce firmy AMiT. Pro bližší informace viz aplikační poznámky na
www.amit.cz.
Poznámka Veškerá propojení na PE musí být provedena s co nejmenší impedancí.
Technické parametry modulu jsou zaručeny pouze při tomto zapojení.
31/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
10. Programová obsluha
Firma AMiT podporuje komunikaci protokolem MODBUS v rozšiřujících
modulech řady DMM-xxx (MODBUS RTU, režim slave) a ve všech svých
řídicích systémech vybavených rozhraním RS485/RS232 (MODBUS RTU
a MODBUS ASCII, režim master nebo slave podle konkrétní implementace).
Pro správné plnění požadované funkce celé sítě MODBUS je nutno správně
navrhnout, zapojit, nakonfigurovat jednotlivé rozšiřující moduly sítě (viz kapitola
7.1) a naprogramovat komunikaci v řídicích systémech. Při zapojování sítě
sériovou linkou RS485 je nutno dodržet doporučení uvedená v AP0016 –
Zásady používání RS485.
10.1. Bezpečné stavy pro různé typy výstupů
Pro případ fyzického přerušení sítě mají všechny výstupní rozšiřující moduly
DMM-xxx implementován jednoduchý mechanizmus vypnutí výstupů. Pokud
rozšiřující modul nezachytí během 10 sekund žádný platný rámec na lince (pro
jakýkoliv rozšiřující modul na síti), nastaví na všech výstupech bezpečný stav.
Toto chování je na rozšiřujících modulech DMM-xxx pevně dané a nelze ho
změnit:
Typ výstupů
Číslicové výstupy
Reléové výstupy
Analogové výstupy
Bezpečný stav
0V
rozepnuto
0V
V případě rozpadu komunikace a nastavení výstupů na bezpečné stavy dojde
po obnovení komunikace k nastavení výstupů na požadované hodnoty. Nejdříve však za dobu rovnou periodě komunikace s moduly.
10.2. Funkce protokolu MODBUS podporované modul
Funkce
1
2
4
5
15
Adresa
0 až 7
0 až 7
0 až 7
0 až 7
0 až 7
Popis
Čtení jedné/více výstupních binárních hodnot RDO
Čtení jedné/více vstupních binárních hodnot DI na UI vstupech
Čtení jedné/více vstupních analogových hodnot AI
Zápis jedné binární hodnoty RDO
Zápis jedné/více binárních hodnot RDO
10.3. Číslicové vstupy
Rozšiřující modul má 8 univerzálních vstupů, které mohou být pro účely
připojení binárního vstupu použity jako číslicové vstupy buď v režimu
bezpotenciálový kontakt, nebo v režimu čtení stejnosměrného napěťového
signálu.
Funkce
2
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
Adresa
0 až 7
Popis
Čtení jedné/více vstupních binárních hodnot DI na UI vstupech
32/39
DMM-UI8RDO8
Počet vstupů
Typ signálu
10.3.1
8
Bit
Přiřazení adres diskrétních vstupů ke svorkám:
Adresa vstupu
Svorka
0
UI0
1
UI1
…
7
UI7
Bezpotenciálový kontakt
Univerzální vstup je třeba nakonfigurovat pro vstup Ni1000.
Význam logických úrovní
10.3.2
Stav snímaného
kontaktu
0
kontakt rozepnut
1
kontakt sepnut
Rozhodovací úroveň napětí na vstupu je 9,5 V ss.
Hodnota
Napěťový vstup U
Univerzální vstup je třeba nakonfigurovat na rozsah 10 V ss.
Význam logických úrovní
Stav snímaného
kontaktu
0
U < 9,5 V ss
1
24 V ss. > U > 9,5 V ss.
Rozhodovací úroveň napětí na vstupu je 9,5 V ss.
Hodnota
10.4. Číslicové výstupy
Rozšiřující modul má 8 reléových výstupů. Režim PWM není podporován.
Funkce
1
5
15
Adresa
0 až 7
0 až 7
0 až 7
Počet výstupů
Typ signálu
Popis
Čtení jedné/více výstupních binárních hodnot RDO
Zápis jedné binární hodnoty RDO
Zápis jedné/více binárních hodnot RDO
8
Bit
Přiřazení adres diskrétních výstupů ke svorkám:
Adresa výstupu
Svorka
0
RL0
1
RL1
…
7
RL7
Význam logických úrovní
Hodnota bitu v kanálu
číslicových výstupů
0
1
33/39
Stav výstupního relé
Relé rozepnuto
Relé sepnuto
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
10.5. Analogové vstupy
Rozšiřující modul má 8 univerzálních vstupů, které mohou být pro účely
vyhodnocení analogového vstupu použity jako analogové. Hodnoty jsou
interpretovány tak, že 0 až 32767 odpovídá 0 % až 100 % rozsahu
analogového vstupu.
Funkce
4
Adresa
0 až 7
Počet registrů
Typ signálu
Popis
Čtení jedné/více vstupních analogových hodnot AI
8
15 bitů
Přiřazení adres registrů ke svorkám:
Adresa registru
0
1
Svorka
UI0
UI1
…
7
UI7
10.6. Analogové výstupy
Není podporováno.
10.7. Programová obsluha DMM-UI8RDO8 řídicím systémem AMiT
Základní princip programové obsluhy rozšiřujících modulů DMM-UI8xxx těmito
řídicími systémy je uveden v následujících kapitolách. Bližší popis je uveden
v nápovědě DetStudia.
10.7.1
Parametrizace komunikace MODBUS RTU u ŘS AMiT s OS NOS
Použití rozšiřujících modulů DMM-xxx z produkce firmy AMiT v kombinaci
s řídicími systémy firmy AMiT s operačním systémem NOS je podrobně popsáno v aplikační poznámce AP0008 – Komunikace v síti MODBUS. Přílohy
AP0008 tvoří vzorové příklady naprogramování komunikace v síti MODBUS
v programovacím prostředí DetStudio firmy AMiT.
Pro parametrizaci řídicího systému jako master v síti MODBUS RTU je nutné
použít tři SW moduly:
 RmtDef – definice vzdálených bodů (registrů/binárů), které slave poskytuje
v síti MODBUS.
 RmtAct – aktivace požadavků na komunikaci vzdálených bodů
definovaných modulem RmtDef.
 MODBS_R – definice master komunikace MODBUS RTU
Popisy modulů jsou uvedeny v nápovědě k návrhovému prostředí DetStudio.
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
34/39
DMM-UI8RDO8
Moduly pro definici vzdálených bodů
Definici vzdálených bodů lze provést pomocí modulů RmtDef z knihovny REMOTE. Tyto moduly se standardně umisťují do INIT procesu v řídicím systému.
Popis modulu RmtDef lze nalézt v nápovědě k návrhovému prostředí DetStudio.
Poznámka Do INIT procesu je možno umístit pouze omezený počet modulů RmtDef. Pokud je
nutno definovat více vzdálených bodů, je možno některé moduly umístit do
periodického procesu, který se vykoná jako první ze všech procesů (bezprostředně po
INIT). U modulů RmtDef umístěných v periodickém procesu se však musí zajistit, že
se jejich kód vykoná pouze jedenkrát a to při startu řídicího systému (např. použitím
podmínky If – EndIf).
U modulu RmtDef je důležité správně zadat parametr Definice. Parametr
obsahuje definici funkce a seznam komunikovaných vzdálených bodů ve formátu „funkce, adresa vzdálených bodů“. U DMM-xxx modulů jsou vzdálené body již pevně definovány a jejich čísla odpovídají označení jednotlivých
vstupů/výstupů. Délka tohoto řetězce je omezena na 15 znaků. Všechna čísla
se udávají dekadicky a oddělují se čárkami. Navíc je možno použít syntaxi
„číslo – číslo“ pro stanovení intervalu vzdálených bodů, které se komunikují naráz.
Příklad Čtení binárního vstupu. Číslo digitálního vstupu modulu DMM-UI8xxx odpovídá adrese
vzdáleného bodu na tomto modulu. Tzn., že bit č. 0 má adresu vzdáleného bodu 0, bit
č. 1 má adresu vzdáleného bodu 1, atd. Všechny tyto bity budeme chtít číst pomocí
MODBUS funkce 2 (čtení binárních výstupů). Řetězec, zadaný do parametru definice
tedy bude vypadat následovně.
2,0–7
│ │ └ Konečná adresa posloupnosti adres vzdálených bodů.
│ └ Počáteční adresa posloupnosti adres vzdálených bodů.
└ Funkce MODBUS.
Moduly pro obsluhu MODBUS RTU – master komunikace
Obsluhu komunikace je nutné naprogramovat pomocí modulů
 RmtAct
 MODBS_R
Tyto se umísťují do některého z periodických procesů. Perioda procesu pak
udává základní periodu komunikace.
Modulem RmtAct se definuje výsledná perioda komunikace. Zároveň se
pomocí tohoto modulu předkládají požadavky na komunikaci modulu MODBS_R
Modulem MODBS_R se nastavují komunikační parametry řídicího systému:
 Komunikační port řídicího systému, na kterém se bude komunikovat
prostřednictvím MODBUS RTU
 Komunikační rychlost
Příklad parametrizace řídicího systému jako master
Nechť je řídicí systém spojen s rozšiřujícím modulem DMM-UI8xxx, z něhož má
vyčítat všechny stavy vstupů s periodou 500 ms. Modul má v síti MODBUS
35/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
adresu 13 a s řídicím systémem komunikuje rychlostí 57600 bps se sudou
paritou a jedním stopbitem. Zvolený komunikační kanál bude 10, doba, kterou
řídicí systém vyčkává od příjmu odpovědi od modulu do začátku další
komunikace bude nastavena na 4 ms. Doba maximálního čekání na odpověď
bude 30 ms. Pokud po uplynutí tohoto časového intervalu řídicí systém
neobdrží odpověď, prohlásí komunikaci za chybnou.
1. Potřebné proměnné:
Proměnná
Alokovano
DMM-DI8
Pocet
Pozadavek
Prenos
Typ
I
I
I
I
I
Komentář
Počet bezchybně nadefinovaných vzdálených bodů.
Hodnoty digitálních vstupů na DMM-UI8xxx.
Celkový počet definovaných vzdálených bodů.
Stav vzdáleného bodu.
Stav a výsledek komunikace.
2. Definice vzdáleného bodu v INIT procesu
RmtDef DMM_DI8, "2,0-7", 1, NONE, 13, 10, NONE.0, Prenos, Pozadavek
│
│ │
│
│ │
│
└ Stav bodu
│
│ │
│
│ │
└ Stav komunikace
│
│ │
│
│ └ Komunikační kanál
│
│ │
│
└ Adresa DMM-DI24
│
│ │
└ Perioda vkládání požadavků
│
│ └ Z modulu čteme vzdálené body na adresách 0 až 7
│
└ Vzdálené body čteme pomocí MODBUS funkce 2
└ Načtené hodnoty se ukládají do proměnné DMM_DI8
3. Nadefinujeme periodický proces (s periodou 500 ms), do kterého vložíme
moduly pro obsluhu komunikace:
RmtAct 1, NONE[0,0], Pocet, Alokovano
│
│
└ Počet správně def. vzdálených bodů
│
└ Celkový počet definovaných vzdálených bodů
└ Konstanta pro přepočet na určení skutečné periody komunikace
MODBS_R 1, 57600, 0x0005, 10, 4, 30
│ │
│
│
│ └ Max. doba čekání na odpověď
│ │
│
│
└ Doba mezi příjmem a vysíláním
│ │
│
└ Komunikační kanál (viz modul RmtDef)
│ │
└ Znak (sudá parita, jeden stopbit)
│ └ Komunikační rychlost
└ Komunikační port na řídicím systému
Pro čtení, či zápis dalších typů signálů je třeba analogickým způsobem nadefinovat další vzdálené body prostřednictvím dalších modulů RmtDef. Čtení lze
volit buď periodické, nebo na výzvu (perioda = 65535).
Zápis do rozšiřujícího modulu DMM-UI8xxx se děje automaticky po změně
proměnné obsažené v modulu RmtDef s definicí pro zápis.
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
36/39
DMM-UI8RDO8
11. Objednací údaje a kompletace
DMM-UI8RDO8
Modul 8 reléových výstupů a 8 univerzálních vstupů ovládaný
RS485, návod na obsluhu, záruční list
11.1. Výrobní nastavení
Univerzální Všechny univerzální vstupy jsou nastaveny na rozsah 0 V až 10 V.
vstupy
Konfigurace Jsou osazeny propojky, které aktivují zakončení i definici klidového stavu.
RS485
37/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
DMM-UI8RDO8
12. Údržba
Zařízení nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani údržbu s výjimkou kontroly nastavení referenčního napětí.
Referenční Referenční napětí 5,0 V pro A/D převodník je z výroby nastaveno s přesností
zdroj 1 mV. Pro jeho kontrolu je třeba dostatečně přesný měřicí přístroj!
Kontrolu je nutno provádět minimálně jednou za pět let.
Čištění Podle způsobu použití zařízení je třeba čas od času z vnitřní elektroniky zaříze-
ní odstranit prach. Zařízení se čistí ve vypnutém a rozebraném stavu suchým
štětcem nebo jemným kartáčem případně vysavačem.
Poznámka Uvedenou údržbu může provádět pouze výrobce nebo pověřená servisní
organizace!
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
38/39
DMM-UI8RDO8
13. Likvidace odpadu
Likvidace Likvidace zařízení je řízena předpisy o nakládání s elektroodpadem. Zařízení
elektroniky nesmí být likvidováno v běžném komunálním odpadu. Musí být odevzdáno na
místech k tomu určených a recyklováno.
39/39
dmm-ui8rdo8_g_cz_100
Download

DMM-UI8RDO8 - návod na obsluhu