ADOREG
Kompaktní řídicí systém
Návod na obsluhu
Verze 1.00
®
Aplikace Mikroprocesorové Techniky
8.08
AMiT spol. s r.o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či
organizaci.
Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek:
1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím
všech stránek.
2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva
společnosti AMiT spol. s r.o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená.
3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení
zisku.
V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
AMiT je registrovaná ochranná známka.
AMiRiS je registrovaná ochranná známka.
AMAP je registrovaná ochranná známka.
DB-Net je registrovaná ochranná známka.
®
Copyright (c) 2008, AMiT , spol. s r.o.
AMiT, spol. s r.o.
Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5, Česká republika
tel.: 222 780 100, 222 781 516, fax: 222 782 297
Kollárova 6a, 612 00 Brno, Česká republika
tel./fax: 541 217 220, 549 210 403
Starobělská 13, 700 30 Ostrava, Česká republika
tel./fax: 597 570 306, 597 570 307
2
ADOREG
Obsah
Obsah
3
Úvod
5
Upozornění
5
2.
Technické parametry
6
2.1
2.2
2.3
Rozměry
Objednací údaje
Posouzení shody
11
13
13
NV163/2002 (vybrané stavební výrobky)
NV17/2003 (bezpečnost)
NV18/2003 (EMC/EMI)
13
13
13
Doporučená schématická značka
Napájení řídicího systému ADOREG
14
14
Hlavní přívod 230 V
Transformátor TRF03
Napájení relé RL11 a RL12
15
16
16
3.
Vstupy/výstupy
18
3.1
Reléové výstupy RL0 – RL10
18
1.
2.4
2.5
3.2
3.3
3.4
Číslování konektorů
18
Reléové výstupy RL11, RL12
19
Číslování konektorů
19
Triakové výstupy
20
Režim ON/OFF
Režim SINUS
Režim FÁZE
Číslování konektorů
20
20
20
21
Analogové výstupy 0-10 V
22
Číslování konektorů
22
Digitální vstupy
22
Číslování konektorů
Konfigurační propojky
23
23
Analogové / digitální vstupy
23
Číslování konektorů
Konfigurační propojky
Ni1000/Pt1000 bezpotenciálový kontakt
0..20 mA
0..10 V
0..5 V
24
24
25
25
25
25
4.
Komunikační linky
26
4.1
RS232
26
Zapojení konektoru
Schéma zapojení
Umístění konektoru
Připojení modemu
Schéma zapojení
26
26
27
27
27
RS485
RS485
28
28
Číslování konektorů
Konfigurační propojky
28
28
3.5
3.6
4.2
Technická příručka
3
Příklad zapojení RS485
Koncové stanice
Průběžné stanice
Schéma zapojení
Zásady pro používání RS485
Doporučené kabely
29
29
29
29
30
30
Rozhraní Ethernet
31
Umístění konektoru Ethernet
Zásady pro používání linky Ethernet
Doporučené kabely
31
31
31
5.
Konfigurace
32
5.1
Konfigurace řídicího systému
32
6.
Připojení spotřebičů a čidel
33
6.1
Připojení spotřebičů 230 V na relé RL0-11
Připojení čerpadel 230 V stř.
Připojení dvoustavového pohonu 230 V stř.
Připojení třístavového pohonu 230 V stř.
33
33
34
35
Upozornění
35
Připojení spotřebičů 230 V na relé RL11-12
Spínání spotřebičů 230 V
Připojení dvoustavového pohonu 230 V stř.
Kotel
Připojení spotřebičů 230 V k triakovým výstupům
36
36
37
37
38
Režim ON/OFF
Režim SINUS
Režim FÁZE
38
38
38
6.5
Zapojení teplotních čidel
Zapojení Ni1000/6180 nebo Pt1000 do AI0.0-0.7
Zapojení Ni1000/6180 a Pt1000 do AI1.0-1.3
Zapojení digitálních vstupů
Připojení bezpotenciálového kontaktu na AI1.0-1.3
Připojení bezpotenciálového kontaktu na DI0.0-0.3
Připojení 24 V ss na DI0.0-0.3
40
40
40
41
41
43
44
7.
Kabeláž
46
7.1
Provedení kabeláže
46
8.
Montáž rozváděče
47
8.1
8.2
Montáž ADOREG/36P
Montáž ADOREG/36N
47
51
9.
Údržba
56
9.1
9.2
Výměna pojistky
Provozní servis
56
56
Referenční zdroj
Zálohovací baterie
56
56
Typové aplikace
57
4.3
6.2
6.3
6.4
10.
4
ADOREG
1. Úvod
Řídicí systém ADOREG je regulátor určený pro regulaci menších celků. Ideální je pro regulaci tepelných soustav rodinných
domů. Řídicí systém ADOREG sestává z řídicí jednotky
- ADOREG-CPU, silového modulu ADOREG-DO, napájecího
transformátoru TRF03, propojovacího kabelu KAB SSC010
a jističe C 16A/1N. Řídicí systém se dodává zastavěný do plastového rozváděče 3 × 12 modulů v provedení na omítku nebo
pod omítku.
Upozornění
Použije-li se zařízení způsobem jiným, než pro které je
výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením
narušena.
Technická příručka
5
2. Technické parametry
Obecné parametry
Napájecí napětí
Frekvence napájení
Maximální spotřeba
Pracovní teplota
Maximální vlhkost okolí
Rozměry rozváděč P
3 × 12 modulů (š × v × h)
Hmotnost rozváděč P
3 × 12 modulů
Rozměry rozváděč N
3 × 12 modulů (š × v × h)
Hmotnost rozváděč N
3 × 12 modulů
Krytí (provedení s rozváděčem)
Krytí (provedení bez rozváděče)
230 V stř. ±20 %
50/60 Hz
3500 VA
0 .. 40 °C
95 % nekondenzující
518 × 284 × 99 mm
4,2 kg
498 × 264 × 101 mm
4,0 kg
IP40
IP20
Stupeň odrušení
Kategorie přepětí v instalaci
Zařízení třídy ochrany
Stupeň znečištění
Připojení výstupů
Maximální proud každou svorkou
Jištění řídicího systému
Třída B
II
I
2
Pružinové svorky WAGO
16 A
Interní jistič C 16 A/1N
Transformátor TRF03
Napětí primárního vinutí
Frekvence napájecího napětí
Napětí sekundárního vinutí
Maximální spotřeba
Jištění transformátoru TRF03
Pracovní teplota
CPU
Procesor
paměť FLASH
paměť RAM
Zálohování RAM
Obvod reálného času
Zobrazovač
Podsvětlení LCD
Velikost LCD
Klávesnice
Počet stisků kláves
230 V stř. ±20 %
50/60 Hz
18 V stř.
10 VA
T 63 mA
0 .. 40 °C
16bit, SAF-C167
1 MB
1 MB
min. 5 let
ANO
LCD grafický 122 × 32 bodů
LED
61 × 16,3 mm
8 tlačítek
min. 106
Reléové výstupy
Relé se spínacím kontaktem,
spínání 230 V stř.
6
11 ×
ADOREG
Relé s volným přepínacím
kontaktem
Ochrana kontaktů relé
Max. střídavé napětí na varistoru
Izolační pevnost – kontakt / cívka
Izolační pevnost kontaktu
Maximální pracovní napětí GO
Spínané napětí max.
Nominální napětí
Proud (odporová zátěž)
Spínaný výkon relé (R zátěž)
Triakové výstupy
Počet výstupů
Spínané napětí
Frekvence spínaného napětí
Výstupní proud
Způsob řízení
Analogové výstupy
Počet výstupů
Galvanické oddělení
Výstupní rozsah
Minimální zátěž
Maximální kapacitní zátěž
Maximální proud
Chyba nastavení
Rozlišení
Rozlišení 1 bit
Doba přeběhu 0 – 10 V,
přesnost 1 %
Zbytkové zvlnění
Teplotní závislost
Maximální délka vodiče
Ochrana výstupního obvodu
Analogové vstupy Ni1000/Pt1000
Počet vstupů
Typ vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Vstup Ni1000
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Rozsah měřených teplot
Přesnost
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Technická příručka
2×
Varistor
420 V (efektivních)
4200 V stř. (1 minuta)
1000 V stř. (1 minuta)
300 V stř. / ss
250 V stř. / 100 V ss
230 V stř. / 24 V ss
max. 2 A
460 VA stř. / 48 W ss
2
230 V stř. ±20 %
50/60 Hz
max. 1 A
min. 25 mA
ON / OFF
Fázové řízení
Vynechávání period
4
Ne
0 .. 10 V
1 kΩ
10 nF
10 mA
0,2 %
10 bitů
10 mV
Maximálně 25 ms
20 mV
35 ppm/°C
100 m
Transil 600 W
8
Ni1000/Pt1000
pasivní kontakt
1 ms
Diody
0,3 °C
-50 °C .. 150 °C
T = -50 °C
0,8 °C
T = 0 °C
0,9 °C
T = 150 °C
1,2 °C
75 ppm/°C
1 ms
7
Ochrana vstupu proti přepětí
Konstanta čidla Ni1000
Vstup Pt1000
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Rozsah měřených teplot
Přesnost
Diody
6180 ppm/°C
1 °C
-50 .. 250 °C
T = -50 °C
1,0 °C
T = 0 °C
1,3 °C
T = 250 °C
2,6 °C
75 ppm/°C
1 ms
Diody
3900 ppm/°C
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Konstanta čidla Pt1000
Analogové univerzální vstupy
Počet vstupů
Typ vstupu
Nastavení režimu
4
0 .. 5 V
0 .. 10 V
0 .. 20 mA
Ni1000/Pt1000
pasivní kontakt
propojkami, pro každý vstup nezávisle
Vstupní rozsah 0..5 V
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Stejnosměrný vstupní odpor
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální napětí na vstupu
5 mV
0,1 %
25 ppm/°C
Minimálně 1 MΩ
1 ms
Diody
50 V trvale
Vstupní rozsah 0..10 V
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Vstupní odpor
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální napětí na vstupu
10 mV
0,2 %
35 ppm/°C
20 kΩ
0,5 ms
Diody
50 V trvale
Vstupní rozsah 0..20 mA
8
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost
Vstupní odpor
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Maximální proud vstupu
20 μA
0,1 %
75 ppm/°C
249 Ω/0,1 %
1 ms
Diody *
30 mA
Přímý vstup Ni1000
Rozsah měřených teplot
Rozlišení AD převodníku (LSB)
-50 .. 150 °C
0,3 °C
ADOREG
Přesnost
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Konstanta čidla Ni1000
Přímý vstup Pt1000
Rozsah měřených teplot
Rozlišení AD převodníku (LSB)
Přesnost
Teplotní závislost vstupu
Časová konstanta vst. obvodu
Ochrana vstupu proti přepětí
Konstanta čidla Pt1000
*
T = -50 °C
0,8 °C
T = 0 °C
0,9 °C
T = 150 °C
1,2 °C
75 ppm/°C
1 ms
Diody
6180 ppm/°C
-50 .. 250 °C
1 °C
T = -50 °C
1,0 °C
T = 0 °C
1,3 °C
T = 250 °C
2,6 °C
75 ppm/°C
1 ms
Diody
3900 ppm/°C
Při vstupním napětí větším než 7,5 V (vstupním proudu větším než
30 mA) dochází k tepelnému přetížení snímacího odporu.
Digitální vstupy
Počet vstupů
Typ vstupu
Nastavení režimu
Logická 0
Logická 1
Vstupní proud
Špičkový vstupní proud
Ochrana proti přepětí
Maximální kmitočet
Galvanické oddělení
RS232
Galvanické oddělení
Logická úroveň 0 (vstup)
Logická úroveň 1 (vstup)
Logická úroveň 0 (výstup)
Logická úroveň 1 (výstup)
Maximální délka kabelu
Přípojné místo
Ochrana vstupů
Ochrana výstupů
Indikace funkce
RS485
Galvanické oddělení
Izolační pevnost GO
Zakončovací odpor
Technická příručka
4
24V ss
24V stř.
pasivní kontakt
propojkami, pro každý vstup nezávisle
Min. –30 V, max. 5 V
Min. 16 V, max. 30 V
6 mA při 24 V
Max. 10 mA při 30 V
Transil 600 W
1 kHz při zkreslení střídy 10 %
5 kHz při zkreslení střídy 30 %
Ne
Ne
Min. +3 V, max. +30 V
Min. –30 V, max. –3 V
Min. +5 V, max. +10 V
Min. –10 V, max. –5 V
10 m
Konektor RJ45
Transil 600 W
Transil 600 W
LED Tx232, Rx232
Ano
500 V stř. / 1 minuta *
120 Ω interní, nastavení propojkami
9
Definice klidového stavu
do +5 V
do 0 V
Max počet stanic v síti
Max. délka připojovacího vodiče
Připojovací vodiče
Přípojné místo
Ochrana proti přepětí
Indikace funkce
*
1 kΩ
1 kΩ
32
1,2 km / 19 200 Bd
0,5 .. 2,5 mm2
Svorky WAGO
Transil 600 W
LED Tx485, Rx485
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných
napětí
ETHERNET
Galvanické oddělení
Izolační pevnost GO
Přenosová rychlost
Přípojné místo
Ano
500 V stř. / 1 minuta *
10 Mbps
konektor RJ45, 8 pinů
dle IEEE802.3
RTL8019AS
100 m
LED LNK, ACK
Použitý řadič
Maximální délka segmentu
Indikace funkce
*
Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných
napětí
NAPÁJENÍ VÝSTUP 24V *
Výstupní napětí
Maximální proud
*
Upozornění
10
24 V ss ±25 %
200 mA
Slouží pouze pro napájení modemu DM-GSM nebo DM-GPRS
Je zakázáno jakékoliv, byť i krátkodobé, přetěžování výstupů
(typicky proměnlivý odpor vlákna žárovky).
ADOREG
2.1
Rozměry
ADOREG/36P
(š × v × h)
ADOREG/36N
(š × v × h)
518 × 284 × 99 mm (bez průchodek)
498 × 264 × 101 mm (bez průchodek)
Obr. 1 - ADOREG/36P
Technická příručka
11
Obr. 2 - ADOREG/36N
2.2
12
ADOREG
Objednací údaje
ADOREG/36P *
ADOREG/36N *
KABEL 232RP
*
2.3
ADOREG nainstalovaný v rozváděči 3 × 12 modulů pod
omítku, jistič C 16A/1N, návod na obsluhu, záruční list
ADOREG nainstalovaný v rozváděči 3 × 12 modulů na
omítku, jistič C 16A/1N, návod na obsluhu, záruční list
Kabel pro připojení ADOREG.. k PC
Poslední znak (X) udává verzi nahrané aplikace, viz Typové aplikace. Pokud není uvedeno nic, je systém dodáván bez nahraného
aplikačního programu a bez operačního systému NOS.
Posouzení shody
Výrobek je ve shodě s požadavky NV163/2002, NV17/2003
a NV18/2003. Při posuzování shody bylo postupováno dle
harmonizovaných norem ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3,
ČSN EN 61326 a ČSN EN 61010-1.
NV163/2002
(vybrané
stavební
výrobky)
NV17/2003
(bezpečnost)
Testováno dle norem Typ zkoušky
ČSN 35 7030
Rozvodnice a elektrorozvodná
jádra
Klasifikace
Vyhovuje
Testováno dle norem Typ zkoušky
ČSN EN 61010-1
Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 60439-1
Rozváděče nn - Část 1: Typově
zkoušené a částečně typově
zkoušené rozváděče
ČSN EN 60439-3
Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní
požadavky pro rozváděče nn
určené k instalaci do míst
přístupných laické obsluze.
Rozvodnice
Klasifikace
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Zařízení je konstruováno pro stupeň znečištění 2.
NV18/2003
(EMC/EMI)
Testováno dle norem Typ zkoušky
Klasifikace
ČSN EN 55022
Rádiové rušení
B*
ČSN EN 60439-1
Rozváděče nn - Část 1: Typově
Vyhovuje
zkoušené a částečně typově
zkoušené rozváděče
ČSN EN 61000-3-2
Meze pro emise harmonického
Vyhovuje
proudu (zařízení se vstupním
fázovým proudem <=16 A)
ČSN EN 61000-3-3
Omezování kolísání napětí
Vyhovuje #
v rozvodných sítích a blikání
ČSN EN 61000-4-2
Statický výboj, sled impulsů
4 kV
ČSN EN 61000-4-2
Statický výboj, jednorázový výboj
8 kV
ČSN EN 61000-4-3
Elektromagnetické pole (VF pole)
10 V/m
ČSN EN 61000-4-4
Rychlý přechodový jev, napájení
4 kV ##
Technická příručka
13
ČSN EN 61000-4-4
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-5
ČSN EN 61000-4-6
ČSN EN 61000-4-11
ČSN EN 61000-4-12
Rychlý přechodový jev, vstup
Rázový impuls, RS485
Rázový impuls, napájení
Naindukované rušení vedením
Výpadky napájení
Tlumené oscilační kmity
2 kV
4 kV
4 kV
10 V
vyhovuje
vyhovuje
*
Toto je výrobek třídy B. Uvedené parametry jsou zaručeny
pouze v případě, že je řídicí systém zapojen dle doporučení
výrobce uvedeném v tomto návodu na obsluhu.
# Platí v případě, že jakýkoliv spotřebič připojený na výstupy
jednotky nemá špičkový proudový odběr větší než 0,9 A stř.
Pokud má spotřebič větší odběr, je třeba posoudit shodu
s ČSN EN 61000-3-3 znovu v souvislosti s použitým programovým vybavením.
## Kabeláž obvodů jiných než síťových, delší než 30 m, musí
být provedena stíněnými kabely.
2.4
Doporučená schématická značka
Obr. 3 - Schematická značka
Pro řídicí systém ADOREG je doporučena tato schématická
značka. V následujících příkladech může být viditelná pouze její
část.
2.5
Napájení řídicího systému ADOREG
Řídicí systém ADOREG má napájecí napětí 230 V stř. Toto
napětí je přivedeno přes jistič C 16A/1N na svorky silového
modulu ADOREG-DO. Tyto svorky jsou vnitřně rozvedeny.
14
ADOREG
Vnitřní rozvod 230 V stř. z těchto svorek slouží pro připojení
napájecího transformátoru TRF03 a pro připojení fáze na relé
RL11,
RL12. Transformátor TRF03 napájí řídicí systém
ADOREG-CPU a elektroniku silového modulu ADOREG-DO.
Hlavní přívod
230 V
Hlavní přívod 230 V stř. je přes jistič C 16A/1N připojen pomocí
vodičů L a N na svorky 50 a 54 silového modulu ADOREG-DO.
Vodič PE je zapojen přímo do nulovacího můstku, který je
součástí dodaného rozváděče.
Síťové napětí 230 V stř. je vedeno na další svorky na silovém
modulu ADOREG-DO. Tyto svorky slouží pro případné připojení
230 V stř. na relé RL11 a RL12.
Obr. 4 - Zapojení hlavního přívodu 230V
Technická příručka
15
Transformátor
TRF03
Transformátor slouží pro napájení elektroniky na silovém
modulu ADOREG-DO a řídicího systému ADOREG-CPU. Do
řídicího systému je napájecí napětí přivedeno ze silového
modulu přes rozhraní SSC. Transformátor je zapojen do svorek
56 – 59 silového modulu ADOREG-DO a je chráněn pojistkou
T 63 mA. Technické parametry uvedené v tomto dokumentu
jsou zaručeny pouze při použití transformátoru TRF03
dodávaného firmou AMiT.
Obr. 5 - Zapojení transformátoru TRF03
Napájení relé
RL11 a RL12
Pokud jsou relé RL11 a RL12 použita pro spínání spotřebičů
230 V, pak je třeba ze svorky 52 přivést fázi na relé RL11
(svorka 89) a ze svorky 51 na relé RL12 (svorka 92).
Obr. 6 - Napájení relé RL11 a RL12
16
ADOREG
Obr. 7 - Vnitřní propojení systému
Technická příručka
17
3. Vstupy/výstupy
Upozornění
3.1
Je zakázáno jakékoliv, byť i krátkodobé, přetěžování výstupů
(typicky proměnlivý odpor vlákna žárovky).
Reléové výstupy RL0 – RL10
Na silovém modulu ADOREG-DO je 11 relé se spínacím kontaktem. Vstupní svorka všech relé je vnitřně připojena na vodič L
vstupního napájecího napětí a proto lze tato relé použít pouze
pro spínání spotřebičů 230 V stř.
Číslování
konektorů
Svorka
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Označení Význam
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
N
L
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL0
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL1
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL2
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL3
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL4
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL5
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL6
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL7
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL8
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL9
Propojení svorek N
Fáze, výstup RL10
Obr. 8 - Zapojení RL0 až RL10
18
ADOREG
Indikační LED s popisem
Reléové výstupy
Obr. 9 - Svorky a indikační LED pro RL0 až RL10
3.2
Reléové výstupy RL11, RL12
V silovém modulu ADOREG-DO jsou další dvě relé, která mají
na svorkovnici vyvedeny jak spínací tak i rozpínací volné
kontakty (viz tabulka). Tato relé lze použít pro spínání jakékoliv
zátěže odpovídající uvedeným technickým parametrům. Pokud
relé použijeme pro spínání spotřebičů 230 V, jsou pro přivedení
fáze určeny svorky 51 a 52 na silovém modulu ADOREG-DO.
Číslování
konektorů
Svorky
88
89
90
91
92
93
Označení Význam
NO
COM
NC
NO
COM
NC
Výstup RL11, kontakt NO
Výstup RL11, kontakt COM
Výstup RL11, kontakt NC
Výstup RL12, kontakt NO
Výstup RL12, kontakt COM
Výstup RL12, kontakt NC
Obr. 10 - Zapojení RL11 až RL12
Technická příručka
19
Indikační LED s popisem
Reléové výstupy
Obr. 11 - Svorky a indikační LED pro RL11 a RL12
3.3
Triakové výstupy
Na modulu ADOREG-DO jsou dva triakové výstupy. Tyto výstupy lze použít ve třech režimech činnosti.
Režim ON/OFF
Režim vypnuto zapnuto. V tomto režimu triaky spínají při průchodu nulou.
Režim SINUS
V tomto režimu výstupy regulují pomocí vynechávání period
sinusovky. Regulace je prováděna v krocích, kde řídicí systém
mezi stavy vypnuto a zapnuto může nastavit ještě sedm dalších
kroků. Jeden krok je vynechání jedné sinusovky 230 V stř.
V tomto režimu řízení je fáze spínána při průchodu nulou.
Obr. 12 - Režim SINUS
Režim FÁZE
20
V tomto režimu výstupy regulují pomocí fázového řízení jednotlivých period síťového napětí. Tentokrát se nespíná při průchodu
nulou a díky tomu vzniká rušení jak vyššími harmonickými složkami síťové frekvence tak i radiové rušení do síťových přívodů.
Pro účely eliminace těchto rušivých vlivů je modul ADOREGDO vybaven vnitřním EMI filtrem.
ADOREG
Obr. 13 - Zapojení triaků TRI0 a TRI1
Obr. 14 - Režim FÁZE
Jaký způsob řízení je použit je uvedeno v dokumentaci k dané
typové aplikaci.
Číslování
konektorů
Svorka
62
63
64
65
Označení Význam
N
L
N
L
Propojení svorek N
Fáze, výstup TRI0
Propojení svorek N
Fáze, výstup TRI0
Zátěž musí být zapojena mezi svorky 63 – 62 (TRI0) a 65 – 64
(TRI0). Při jiném zapojení nebude zajištěna správná činnost
odrušovacího filtru.
Technická příručka
21
Indikační LED
Triakové výstupy
Obr. 15 - Svorky TRI0 a TRI1 a indikační LED
3.4
Analogové výstupy 0-10 V
Analogové výstupy jsou určeny pro ovládání analogových pohonů, frekvenčních měničů a dalších zařízení vyžadujících ovládání
napětím 0 .. 10V.
Číslování
konektorů
Svorka
4
5
6
7
8
Označení Význam
AGND
AO0.0
AO0.1
AO0.2
AO0.3
Analogová zem
Analogový výstup 0
Analogový výstup 1
Analogový výstup 2
Analogový výstup 3
Analogové výstupy
Obr. 16 - Svorky AO0.0 až AO0.3
3.5
Digitální vstupy
Řídicí systém ADOREG má k dispozici 4 digitální vstupy pro
připojení bezpotenciálového kontaktu nebo digitálního signálu
24 V ss/stř. Způsob použití je dán nastavením konfiguračních
propojek J33 až J36.
22
ADOREG
Číslování
konektorů
Svorka
9
10
11
12
13
Označení Význam
GND
DI0.0
DI0.1
DI0.2
DI0.3
Zem
Digitální vstup 0
Digitální vstup 1
Digitální vstup 2
Digitální vstup 3
Konfigurační propojky
pro digitální vstupy DI0.0-DI0.3
Digitální vstupy DI0.0 – 0.3
Obr. 17 - Svorky DI0.0 až DI0.3 a konfigurační propojky
J36
Konfigurační
propojky
J35
J34
J33
Obr. 18 - Konfigurační propojky pro DI0.0 až DI0.3
Propojka
J33
J34
J35
J36
3.6
Označení
DI0.0
DI0.1
DI0.2
DI0.3
Význam
zapojená
Bezpotenciálový kontakt
Bezpotenciálový kontakt
Bezpotenciálový kontakt
Bezpotenciálový kontakt
nezapojená
Napěťový vstup
Napěťový vstup
Napěťový vstup
Napěťový vstup
Analogové / digitální vstupy
Řídicí systém ADOREG má následující vstupy:
- 8 analogových vstupů pro připojení teplotního čidla
Ni1000/Pt1000 nebo bezpotenciálového kontaktu,
- 4 analogové vstupy pro připojení teplotního čidla
Ni1000/Pt1000 nebo bezpotenciálového kontaktu, nebo
Technická příručka
23
analogového signálu 0-10 V a nebo analogového signálu
0-20 mA. Režim vstupu se nastavuje konfiguračními propojkami na jednotce ADOREG-CPU, které jsou popsány
v následujícím textu.
Číslování
konektorů
Svorka Označení Význam
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
AGND
AI0.0
AI0.1
AI0.2
AI0.3
AI0.4
AI0.5
AI0.6
AI0.7
AGND
AI1.0
AI1.1
AI1.2
AI1.3
Analogová zem
Analogový vstup 0 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 1 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 2 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 3 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 4 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 5 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 6 - Ni1000/Pt1000
Analogový vstup 7 - Ni1000/Pt1000
Analogová zem
Univerzální analogový vstup 0
Univerzální analogový vstup 1
Univerzální analogový vstup 2
Univerzální analogový vstup 3
Analogové vstupy – Ni1000/Pt1000
AI0.0-0.7
Obr. 19 - Svorky AI0.0 až AI0.7
Univerzální analogové / digitální vstupy
AI1.0-AI1.3
Konfigurační propojky pro univerzální
analogové / digitální vstupy AI1.0-AI1.3
Obr. 20 - Svorky AI1.0 až AI1.3 a konfigurační propojky
Konfigurační
propojky
24
Pomocí těchto propojek je možno nastavit každý vstup (AI1.0
až AI1.3) na libovolný režim.
ADOREG
Obr. 21 - Konfigurační propojky AI1.0 až AI1.3
Ni1000/Pt1000
bezpotenciálový
kontakt
V této poloze je daný vstup nakonfigurován pro přímé připojení
čidla NI1000/Pt1000, nebo na něj lze připojit bezpotenciálový
kontakt.
0..20 mA
V této poloze je daný vstup nakonfigurován jako proudový vstup
s rozsahem 0 .. 20 mA.
0..10 V
V této poloze je daný vstup nakonfigurován jako napěťový
s rozsahem 0 .. 10 V.
0..5 V
V této poloze je daný vstup nakonfigurován jako napěťový
s rozsahem 0 .. 5 V.
Technická příručka
25
4. Komunikační linky
Řídicí systém ADOREG má dvě komunikační linky a rozhraní
Ethernet.
Standardní rozhraní RS232 (COM 0) využívá UART0 procesoru
C167. Je vyvedeno na zásuvku konektoru RJ45.
Linka RS485 (COM 1) je galvanicky oddělena od ostatní elektroniky. Je vyvedena na WAGO svorky 1, 2 a 3 řídicího
systému ADOREG-CPU.
Linka Ethernet/10 Mbps je vyvedena na konektor RJ45.
4.1
RS232
Rozhraní dle normy RS232 je určeno pro spojení dvou zařízení.
Výhodou je, že tímto rozhraním jsou standardně vybaveny
počítače PC. Nevýhodou je poměrně malý dosah a nízká
odolnost proti rušení.
Linka RS232 u řídicího systému ADOREG slouží pro systémovou komunikaci (nahrávání operačního systému NOS a nahrávání aplikace) a pro připojení dalších periferií jako například
modem.
Zapojení
konektoru
Poznámka
Schéma
zapojení
26
RJ45 na řídicím systému ADOREG
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VÝZNAM
Nevyužito
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
Nevyužito
TYP
Výstup
Vstup
Vstup
Výstup
Vstup
Výstup
-
Položka VÝZNAM odpovídá signálům PC, připojuje se na stejnojmenné signály, ne křížem. Položka TYP je typ signálu na
řídicím systému ADOREG.
Schéma zapojení kabelu pro spojení na PC s možností
RESETu (KABEL232RP z produkce AMiT):
ADOREG
1
6
2
7
3
8
4
9
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Obr. 22 - Kabel pro propojení PC – ADOREG
ADM232
120R
vstup/výstup
GND
Obr. 23 - Schéma zapojení ochranných obvodů:
Umístění
konektoru
RS232
LED RS232 (COM0)
Obr. 24 - Konektor a LED RS232
Připojení
modemu
Modem DM-GSM nebo DM-GPRS je možno k řídicímu systému
ADOREG připojit přímo. Jeho obsluha je součástí typové
aplikace.
Modem připojujeme kabelem KABEL 232RRA. Pro napájení
modemu slouží svorky 60 – 61.
Schéma
zapojení
Obr. 25 - Zapojení ADOREG – modem DM-GSM / DM-GPRS
Technická příručka
27
4.2
RS485
Linka RS485 řídicího systému ADOREG slouží pro případné
rozšíření počtu vstupů/výstupů řídicího systému nebo pro
připojení do komunikační sítě.
RS485
V síti RS485 může být zapojeno až 32 stanic. Všechny jednotky
komunikují po jednom signálovém páru. Vedení musí být
provedeno krouceným stíněným párem vodičů a zakončeno
charakteristickou impedancí 120 Ω na obou koncích. Při komunikaci na větší vzdálenost je vhodné vedení segmentovat.
Maximální délka jednoho segmentu činí 1,2 km/19200 Bd.
Prodloužení jednotlivých segmentů je možno zajistit pomocí
opakovačů DM-485TO485 z produkce firmy AMiT. Linkové
obvody rozhraní RS485 obsahují obvody měkkých ochran proti
přepětí.
Obvody rozhraní RS485 jsou galvanicky odděleny od ostatní
elektroniky řídicího systému ADOREG.
Číslování
konektorů
Konfigurační
propojky
Svorka Označení Význam
1
2
3
G485
B
A
Zem linky RS485
Linka RS485, signál B
Linka RS485, signál A
Definice klidového stavu a zakončovací odpor se aktivuje dvěmi
propojkami, které musí být buď obě osazené, nebo obě
neosazené.
Konfigurační propojky
RS485
LED RS485 (COM1)
Obr. 26 - Konektor, LED a konfigurační propojky RS485
28
ADOREG
Příklad zapojení
RS485
Koncová
Průběžné
Koncová
1 2 3
3 4 5
G485
B
A
G485
B
A
G485
B
A
1 2 3
RS485
RS485
RS485
Obr. 27 - Zapojení linky RS485
Koncové stanice
Zapojen zakončovací odpor i definice klidových stavů (obě
propojky osazeny).
Průběžné
stanice
Odpojen zakončovací odpor i definice klidových stavů (obě
propojky vyjmuty).
Koncová stanice
Koncová stanice
Opakovač
DM-485TO485
A
A
B
B
G485
G485
B
A
G485
B
A
RS485
3 4 5
G485
B
A
3 4 5
3 4 5
G485
B
A
3 4 5
G485
RS485
RS485
RS485
Zakončení
Průběžné stanice
Průběžná stanice
Obr. 28 - Zapojení linky RS485 s opakovačem
Schéma
zapojení
Schéma zapojení ochranných obvodů a připojení zakončovacího a klidových odporů.
+5V
J15
J16
820R
100R
+5V
EN1 Vcc
EN2 GND
1
1
820R
10R
10R
A
B
G485
2
Obr. 29 - Schéma zapojení RS485
Technická příručka
29
Zásady pro
používání RS485
♦ Maximální délka segmentu 1200 m / 19200 Bd
♦ Maximálně 32 stanic
♦ Maximální vzdálenost stanice od průběžného vedení (délka
T segmentu) 3 m
♦ Na koncových stanicích zapojovat zakončovací odpory a odpory pro definici klidového stavu
♦ Zakončovací odpory nesmí být zapojeny na průběžných stanicích
♦ Propojovací kabel musí být stíněný kroucený pár
♦ Stínění kabelu se připojuje na svorku G485 a pouze
v jednom bodě segmentu se spojuje se svorkou PE (přímé
uzemnění).
♦ V ostatních přípojných bodech se stínění spojuje se svorkou
PE rozváděče přes bleskojistku (nepřímé uzemnění).
♦ Při použití řídicího systému mimo dosah jednoho bleskosvodného systému, je nutno linku dodatečně chránit.
Doporučené
kabely
Jakýkoliv stíněný kroucený pár. Doporučujeme použít STP
kabely pro Ethernet CAT5 a výše.
30
ADOREG
4.3
Rozhraní Ethernet
Řídicí systém ADOREG má jedno rozhraní Ethernet 10 Mbps.
Toto rozhraní slouží pro připojení k PC nebo do sítě ostatních
řídicích systémů.
Rozhraní Ethernet je možné využít jak pro vizualizaci, tak i pro
dálkové nahrávání aplikací do řídicího systému přes internet
a je podporováno v návrhovém prostředí. Ke komunikaci je
použita rodina protokolů TCP/IP a proto komunikační síť mohou
sdílet řídicí systémy i osobní počítače.
Umístění
konektoru
Ethernet
Ethernet
LED Ethernet
Obr. 30 - Konektor a LED Ethernetu
Zásady pro
používání linky
Ethernet
Doporučené
kabely
♦ Maximální délka segmentu 100 m
♦ Maximální počet stanic na síti je neomezený
Jakýkoliv CAT5 a výše v provedení STP nebo UTP.
Technická příručka
31
5. Konfigurace
5.1
Konfigurace řídicího systému
Řídicí systém ADOREG nemá SW konfigurační přepínač. SW
konfigurace se provádí pomocí kláves a LCD.
Po nahrání operačního systému lze SW konfiguraci vyvolat
držením klávesy ENTER při zapnutí napájecího napětí.
Šipkami nahoru a dolu vybíráme editovanou položku, šipkami
vlevo a vpravo volíme požadovanou hodnotu.
Nastavované parametry:
ƒ Adresa systému v síti DB-Net 0 .. 31
ƒ Přenosová rychlost DB-Net 9600 / 19200 / 38400 /
115200
ƒ Komunikační rozhraní DB-Net RS232 / RS485
ƒ Aplikaci spustit / blokovat
ƒ Servisní mód dle nastavení / vynutit
ƒ Opakovaný stisk kláves vypnuto / pomalu / rychle
ƒ Nastavení kontrastu
Po stisku klávesy ENTER dostaneme nabídku k uložení, po
stisku klávesy ESC můžeme konfigurační menu opustit bez
uložení změn.
32
ADOREG
6. Připojení spotřebičů a čidel
6.1
Připojení spotřebičů 230 V
na relé RL0-11
Spotřebiče ovládané napětím 230 V připojujeme přímo na kontakty relé RL0 – 11. Tato relé mají přímo interně propojenou
vstupní fázi, a proto můžeme spotřebič zapojit přímo do svorek
L a N u jednotlivých reléových výstupů. Pokud má spotřebič
vodič PE, tak ho zapojíme přímo do nulovacího můstku v rozváděči. Pokud jednotlivé spotřebiče vyžadují jistící prvek jiný než
proti zkratu je nutno vodič L spotřebiče zapojit přes příslušný
jistící prvek. Pokud samostatné jištění není požadováno, můžeme zapojit přímo a jako ochrana proti zkratu slouží hlavní jistič
C 16A/1N umístěný na přívodu 230 V v rozváděči.
Připojení čerpadel 230 V stř.
Čerpadla menších výkonů (do 200 VA) obvykle samostatné jištění nepožadují, a tudíž je lze zapojit přímo do svorek L a N
jednotlivých relé. Informujte se u výrobce, zdali Vaše čerpadlo
samostatné jištění potřebuje.
Obr. 31 - Zapojení čerpadel
Technická příručka
33
Připojení dvoustavového pohonu 230 V stř.
Dvoustavové pohony obvykle samostatné jištění nepožadují,
a tudíž je lze zapojit přímo do svorek L a N jednotlivých relé.
Informujte se u výrobce, zdali Váš pohon samostatné jištění
potřebuje.
Pohon s vestavěným relé pro přepínání směru jedním kontaktem.
Obr. 32 - Zapojení dvoustavového pohonu
34
ADOREG
Připojení třístavového pohonu 230 V stř.
Třístavové pohony obvykle samostatné jištění nepožadují,
a tudíž je lze zapojit přímo do svorek L a N jednotlivých relé.
Informujte se u výrobce, zdali Váš pohon samostatné jištění
potřebuje.
Obr. 33 - Zapojení třístavového pohonu
Upozornění
Pokud budete programovat řídicí systém ADOREG s tímto
zapojením sami, nezapomeňte zajistit, aby nemohlo dojít ke
stavu, kdy by se sepnuly obě relé současně.
6.2
Technická příručka
35
Připojení spotřebičů 230 V
na relé RL11-12
Relé 11 a 12 mají vyvedený přepínací kontakt a relé není
vnitřně připojeno na svorku L. Tato relé lze použít pro spínání
spotřebičů 230 V stejně jako relé RL0 – 11 nebo pro spínání
spotřebičů, které vyžadují pouze volný kontakt.
Spínání spotřebičů 230 V
Pro připojení vodiče L použijeme svorky 51 a 52 modulu
ADOREG-DO. Spotřebiče potom připojujeme stejně jako u relé
RL0-11.
Obr. 34 - Spínání spotřebičů 230 V
36
ADOREG
Připojení dvoustavového pohonu 230 V stř.
Dvoustavové pohony obvykle samostatné jištění nepožadují.
Informujte se u výrobce, zdali Váš pohon samostatné jištění
potřebuje.
Obr. 35 - Připojení dvoustavového pohonu 230 V
Kotel
Připojení elektrokotle nebo plynového kotle se obvykle realizuje
volným kontaktem relé, v takovém případě se kotel zapojí na
volný spínací kontakt relé RL11 nebo RL12. Informujte se
u výrobce kotle, jakým způsobem se ovládá.
Technická příručka
37
Obr. 36 - Zapojení kotle
6.3
Připojení spotřebičů 230 V
k triakovým výstupům
Na řídicím systému ADOREG jsou dva triakové výstupy. Tyto
výstupy lze použít ve třech režimech:
Režim ON/OFF
Spínací výstup 230 V, v tomto případě napájení triaků realizujeme přímo ze svorek 53 a 55 a spotřebič zapojíme do svorek
62 a 63 nebo 64 a 65. Výstup je potom téměř shodný
s reléovým výstupem. (Schéma zapojení viz SINUS.)
Režim SINUS
Výstup s vynecháváním period. V tomto režimu lze provozovat
některá čerpadla a vynecháváním period 230 V se dá čerpadlo
výkonově regulovat. Informujte se, zda je možné Vaše čerpadlo
regulovat pomocí vynechávání 1 až 7 period 230 V. Spotřebič
zapojíme do svorek 62 a 63 nebo 64 a 65.
Režim FÁZE
Fázově řízený výstup. Některá čerpadla lze výkonově regulovat
fázovým spínáním 230 V. V tomto případě lze využít triakových
výstupů v provozním režim FÁZE. Spotřebič zapojíme přímo do
svorek 62 a 63 nebo 64 a 65. Informujte se u výrobce čerpadla,
jakým způsobem se ovládá.
Případný vodič PE ze spotřebiče zapojujeme přímo do nulovacího můstku v rozváděči. Co se týče jištění, platí stejná pravidla
jako u reléových výstupů.
38
ADOREG
Obr. 37 - Připojení spotřebičů 230 V k triakovým výstupům
Technická příručka
39
6.4
Zapojení teplotních čidel
Zapojení Ni1000/6180 nebo Pt1000 do AI0.0-0.7
Vstupy AI0.0 až AI0.7 slouží pouze pro připojení čidla teploty
Ni1000/6180 nebo Pt1000. Pro všechny vstupy je společná
jedna zemní svorka (AGND).
Obr. 38 - Zapojení Ni1000/6180 nebo Pt1000
Zapojení Ni1000/6180 a Pt1000 do AI1.0-1.3
Univerzální analogové vstupy AI1.0 až AI1.3 lze využít rovněž
pro připojení teplotních čidel Ni1000 nebo Pt1000. Je však
nutno příslušným způsobem nastavit konfigurační propojky (viz
kapitola 3.6). Pro všechny vstupy AI1.0 až AI1.3 je jedna
společná zemní svorka (AGND). Čidla se pak připojují stejným
způsobem jako u vstupů AI0.0 až AI0.7.
40
ADOREG
Obr. 39 - Příklad zapojení Ni1000/6180 a Pt1000
Obr. 40 - Příklad nastavení propojek vstupů AI1.2 a AI1.3 pro
tento režim.
6.5
Zapojení digitálních vstupů
Připojení bezpotenciálového kontaktu na AI1.0-1.3
Univerzální analogové vstupy AI1.0 až AI1.3 lze využít rovněž
pro připojení bezpotenciálových kontaktů. Je však nutno
příslušným způsobem nastavit konfigurační propojky (viz
kapitola 3.6). Pro všechny vstupy AI1.0 až AI1.3 je jedna
společná zemní svorka (AGND).
Technická příručka
41
Obr. 41 - Připojení bezpotenciálového kontaktu
Obr. 42 - Příklad nastavení propojky vstupu AI1.0 pro tento
režim
42
ADOREG
Připojení bezpotenciálového kontaktu na DI0.0-0.3
Digitální vstupy DI0.0 až DI0.3 lze využít rovněž pro připojení
bezpotenciálových kontaktů. Je však nutno příslušným způsobem nastavit konfigurační propojky (viz kapitola 3.5).
Obr. 43 - Připojení bezpotenciálového kontaktu
Obr. 44 - Příklad nastavení propojky vstupu DI0.0 pro tento
režim
Technická příručka
43
Připojení 24 V ss na DI0.0-0.3
Digitální vstupy DI0.0 až DI0.3 lze využít rovněž pro připojení
signálu 24 V ss/stř. Je však nutno příslušným způsobem nastavit konfigurační propojky (viz kapitola 3.5).
Obr. 45 - Připojení 24 V ss
Obr. 46 - Příklad nastavení propojky vstupu DI0.0 pro tento
režim (propojka nesmí být osazena).
44
ADOREG
Obr. 47 - Příklad připojení několika snímačů a akčních členů
Technická příručka
45
7. Kabeláž
7.1
Provedení kabeláže
Kabeláž musí být provedena tak, aby náhodné uvolnění jakéhokoliv jednoho vodiče nezpůsobilo zavlečení síťového napětí do
bezpečné části a naopak.
Kabeláž obvodů jiných než síťových, delší než 30 m, musí být
provedena stíněnými kabely. Viz též kapitola 2.3 Posouzení
shody.
46
ADOREG
8. Montáž rozváděče
Montáž řídicího systému je závislá na provedení systému.
Vnitřní zapojení rozváděče musí být provedeno v souladu
s tímto návodem na obsluhu.
8.1
Montáž ADOREG/36P
Řídicí systém ADOREG/36P je určen pro montáž pod omítku.
Při vlastní montáži postupujeme následovně:
U rozváděče po odšroubování šesti šroubů sejmeme kryt.
Obr. 48 - Šrouby horního krytu
Tahem ve směru šipky vysuneme celou montážní sestavu
(řídicí systém, transformátor, jistič i s DIN lištami) z vodících lišt
Technická příručka
47
rozváděče a umístíme vše do prostředí, kde nehrozí jejich
zničení nebo znečistění.
Obr. 49 - Vyjmutí montážní sestavy
Ve spodní hraně rozváděče vylomíme požadované otvory pro
přivedení vodičů.
48
ADOREG
Obr. 50 - Otvory pro kabely
Rozváděč vložíme do předem připraveného otvoru.
Po začištění a dokončení zednických prací zasuneme celou
montážní sestavu nazpět do vodících lišt rozváděče ve směru
vyznačeném šipkou.
Technická příručka
49
Obr. 51 - Vložení montážní sestavy
Zapojíme všechny požadované vodiče v souladu s tímto návodem.
Po odzkoušení kabeláže nasadíme kryt a zajistíme ho šesti
šrouby.
Obr. 52 - Šrouby horního krytu
50
ADOREG
8.2
Montáž ADOREG/36N
Řídicí systém ADOREG/36N je určen pro montáž na omítku. Při
vlastní montáži postupujeme následovně:
U rozváděče po odšroubování šesti šroubů sejmeme kryt.
Obr. 53 - Šrouby horního krytu
Tahem ve směru šipky vysuneme celou montážní sestavu
(řídicí systém, transformátor, jistič i s DIN lištami) z vodících lišt
rozváděče a umístíme vše do prostředí, kde nehrozí jejich
zničení nebo znečistění.
Technická příručka
51
Obr. 54 - Vyjmutí montážní sestavy
Ve spodní hraně rozváděče vylomíme požadované otvory pro
přivedení vodičů.
52
ADOREG
Obr. 55 - Otvory pro kabely
Rozváděč upevníme na rovnou stěnu pomocí čtyř montážních
šroubů (jsou součástí dodaného rozváděče).
Obr. 56 - Montážní otvory
Po dokončení montážních prací zasuneme celou montážní
sestavu nazpět do vodících lišt rozváděče ve směru vyznačeném šipkou.
Technická příručka
53
Obr. 57 - Vložení montážní sestavy
Zapojíme všechny požadované vodiče v souladu s tímto návodem.
Po odzkoušení kabeláže nasadíme kryt a zajistíme ho šesti
šrouby.
54
ADOREG
Obr. 58 - Šrouby horního krytu
Technická příručka
55
9. Údržba
9.1
Výměna pojistky
Pojistka se nachází na silovém modulu ADOREG-DO v levém
horním rohu. Je označena FUSE T63mA. Výměnu pojistky lze
provádět pouze při vypnutém napájecím napětí.
Před výměnou pojistky je nutno vypnout hlavní přívod do
řídicího systému ADOREG, vypnutím jističe umístěného v levé
části rozvaděče.
U vypnutého systému stlačením pojistkového pouzdra a jeho
pootočením o cca 30° proti směru hodinových ručiček uvolníme
držák pojistky. Po uvolnění vyjmeme držák pojistky i s pojistkou.
Pojistku vyměníme za novou se stejnou hodnotou T63mA.
Držák s pojistkou zasuneme zpět do pojistkového pouzdra,
zatlačíme směrem do rozváděče a pootočení o cca 30° ve
směru hodinových ručiček zaaretujeme.
9.2
Provozní servis
Zařízení nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani údržbu
s výjimkou kontroly nastavení referenčního napětí a napětí
zálohovacího akumulátoru.
Referenční
zdroj
Referenční napětí 5,0 V pro A/D převodník je z výroby nastaveno s přesností 1 mV. Pro jeho kontrolu je třeba dostatečně
přesný měřicí přístroj!
Kontrolu je nutno provádět minimálně jednou za pět let.
Zálohovací
baterie
Pro uchování obsahu paměti RAM slouží zálohovací baterie.
Její jmenovité napětí je 3,0 V, jmenovitá kapacita je 1 Ah.
Jestliže její napětí klesne pod 2,7 V, je považována za vybitou.
Jestliže tato situace nastane, je nutno baterii vyměnit.
Kontrolu je nutno provádět minimálně jednou za pět let.
Předpokládaná životnost baterie dle výrobce je 10 let.
Poznámka
56
Kontrolu referenčního zdroje napětí a napětí zálohovací
baterie může provádět pouze výrobce nebo autorizovaný
servisní partner!
ADOREG
10. Typové aplikace
Pro řídicí systém ADOREG existuje množina typových aplikací.
Informace o typových aplikacích lze získat z dokumentace
„Typové aplikace pro řídicí systém ADOREG“.
Konkrétní zapojení spotřebičů a čidel do řídicího systému
ADOREG je závislé na typové aplikaci. Veškeré informace
o způsobu řízení a přiřazení jednotlivých svorek řídicího
systému ADOREG naleznete v dokumentaci „Typové aplikace
pro řídicí systém ADOREG“.
Vlastní zapojení a instalace řídicího systému se provádí dle
tohoto návodu na obsluhu, který právě čtete.
Technická příručka
57
Download

ADOREG - návod na obsluhu