Terezka a Martínek Grillovi
SOBOTA 1. září 2012
[Edice 1, svazek 1]
SVATEBNÍ NOVINY
HLAVNÍ ZPRÁVA DNE
Martínek se žení, Terezka se vdává!
Dovolte, abychom Vás přivítali na svatební hostině. To, co právě držíte v rukách je věcí, jež má
vyplnit mezery v zábavě. Rádi bychom, abyste se v tento náš svatební den bavili co možná nejvíce, a
proto jsme vytvořili tento doplněk. Přijměte tyto noviny jako dárek od nás pro Vás na památku,
klidně si je můžete odnést domů. Ochranka Vás nebude při odchodu prohledávat, takže je můžete
veřejně vynést ze sálu.
1
Pravidla na naší svatbě
Horoskop na dnešní den
1. Oslava začne, když je zahájena a skončí, až je
ukončena. Nikdo nesmí odcházet dřív.
Beran (20. 3. - 20. 4.) Dnešní datum byste si měl
zapamatovat
pro
pozdější
účely.
Pravděpodobně budete mít nedostatek
spánku.
2. Svatba se koná za každého počasí.
Pro svatebčany jsou připraveny slušivé žluté
pláštěnky!!!
3. Vypadá to, že se každý umyl a učesal.
Výborně!
4. Ohnivými pohledy se smí házet jen velmi
opatrně! Nebezpečí požáru!
5. Při zpěvu zpívají všichni! Kdo chraptí, zpívá
o přestávkách, kdo zpívá falešně, zpívá
na WC.
Býk (21. 4. - 20. 5.) Z gastronomického hlediska
jsou vám hvězdy velice nakloněny. Vaše
chuťové buňky vám budou děkovat.
Blíženci (21. 5. - 20. 6.) Dnes je Vám předurčeno
protancovat alespoň jedny polobotky.
Raději s sebou noste náplast proti
puchýřům.
Rak (21. 6. - 22. 7.) Podle hvězd byste si měli dnes
na sebe vzít ty nejlepší šaty, které máte.
Určitě vám je někdo pochválí.
6. Smát se smí bez vyzvání!
7. Karty, pletení a jiné propriety použijte v krajní
nouzi!
8. Pod stolky možno zalézat až po 22 hodině!
9. Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než
určeným účelům!
10. Kdo se cítí těmito novinami poraněn, může se
nechat „redakcí“ obvázat.
11. Kdo netančí s námi, tančí proti nám. Takže
huráááá na parket.
12. Všichni se neskutečně baví, jsou okouzleni
nevěstou, ženichem, hostinou a dávají to
neustále najevo.
13. Ve 23:00 bude proveden namátkový test
hladiny alkoholu. Kdo bude přistižen střízlivý,
musí zaplatit všem svatebčanům panáka a
následně bude z celé akce vyhoštěn.
14. Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly řídit,
budou utopeni ve slivovici!
Lev (23. 7. - 22. 8.) Na tento den si neplánujte
nějakou větší práci, upřímně řečeno raději
žádnou. Budete flámovat až do rána.
Panna (23. 8. - 22. 9.) Dnes si můžete vzít na sebe
něco bílého. Hvězdy jsou nakloněny
čistotě, tak vám nehrozí ušpinění.
Váhy (23. 9. - 22. 10.) Po dnešku se milé váhy
nemá cenu vážit, měli byste pocit, že se
s vámi něco stalo.
Štír (23. 10 - 21. 11.) V tento den byste měli dávat
pozor na to, jaký máte účes. S největší
pravděpodobností
budete
několikrát
vyfoceni.
Střelec (22. 11. - 21. 12.) Máte-li na něco dobrého
chuť, tak dnes bude ten pravý den na to,
abyste ochutnávali a ochutnávali.
Kozoroh (22. 12. - 19. 1.) Dnes Vás někdo jisto
jistě požádá o tanec. Nebo alespoň budete
mít neutuchající touhu tančit.
Vodnář (20. 1. -17. 2.) V dnešní den byste měli
navštívit nějakou památku, nejlépe čerstvě
opravenou a někomu zasvěcenou.
Ryby (18. 2. - 19. 3.) Dnes nebudete ani svačit ani
obědvat a ani večeřet doma. Hvězdy mají
tušení, že dnes doma vůbec nebudete.
2
Úvodní slovo
Byl jsem požádán,
požádá
abych jako svědek
sv
nevěsty do těchto,
v každém
ohledu
speciálních, „novin“
napsal
n
nějaký
úvodník.
Nevím
moc,
co
to
znamená,
ale
pokusím se. Sem
tam napíšu nějaký
n
ten blog a jsem
odtud
ud zvyklý spíše
na
analytický
a často
(ne)mírn
(ne)mírně
kritický styl - toho
se zde vyvaruji, protože samozřejmě
samozř
není co
kritizovat ;-)) Vzhledem k tomu, že toto píši PŘED
P
svatbou, což vlastně možná ani nesmím prozradit,
tak by mi šlo dost těžko
žko popisovat „prob
„proběhlou“
svatbu. Čili
ili to zvládnu jednou vvětou: „Svatba
„byla“ naprosto skvělá!“ :-)) Rád bych ale napsal pár
řádek (o) Terce a Martinovi - na svatbě
svatb prý má mít
přípitek/proslov svědek
dek ženicha a otec
ote nevěsty a já
jako svědek nevěsty
sty o to budu tedy ochuzen, čili se
„vyřádím“ zde.
Terku i Martina jsem potkal v prváku Fakulty
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Já
jsem si myslel, že „jdu studovat matiku, což bude
pohoda“, kdežto Terka byla poctivá
ivá slečna,
sle
beroucí
studium hned zpočátku vážně.. Záhy i mně
mn došlo, že
to s tím „jednoduchým“ studiem tak jednoduché
zase nebude. K mé cti a štěstí
stí jsem brzy našel
skvělé přátele,
átele, mezi nimi Terku i Martina, a všichni
společně jsme ty první těžké
žké doby na fak
fakultě
překonali.
Když mě Terka požádala, abych jí šel
na svatbě za svědka,
a, byla to pro mne velká čest
a pocta a samozřejmě jsem bez váhání souhlasil.
To, že tihle dva lidi se berou, pro mne mělo
m
a má
důležitost
ležitost nejen proto, že jsou to mí skv
skvělí přátelé,
ale především
edevším proto, že mi to dokazuje, že to ppřeci
jen s tím světem
tem není tak zlé a že je tady pořád
po
spousta dobrého, kvůli čemu
emu je ten život krásný.
Mě život dokázal v uplynulém roce krut
krutě potrápit,
ale svatba Terky a Martina je určitě
čitě jednou z těch
krásných veselých událostí ukazujících, že se vše
určitě obrací k lepšímu.
Ačkoliv by to do mě spousta lidí asi ne
neřekla,
i já mám občas
as „filosofické chvilky“. V jedné
takové jsem přemýšlel,
emýšlel, co to vlastně je ta podivnost
„láska“, o které se všude mluví a píše. Je to
t
skutečně jen záležitost chemických reakcí nebo
něco víc? Došel jsem k závěru,
ru, že pravá láska začne
za
tak, jak ji známe, cynik by snad napsal „chemicky“
„
- pobláznění, vášeň… Ale to netrvá věčně.
věč A teprve
to, co nastane po tomto období, ukáže, jestli to byla
b
či nebyla pravá láska. Opravdová láska přejde
p
z toho období „zpitomnění“,
„zpitomn
jak jednou vtipně
poznamenal jeden můj
mů kamarád, do období
vzájemné úcty, respektu, tolerance a „nemožnosti
být jeden bez druhého“ - a to je vzácné… Jedním
z příkladů takových vzt
vztahů bylo, myslím,
manželství mých prarodičů.
prarodičů Co si pamatuji, právě
vzájemná úcta, respekt i tolerance byly základem
jejich vztahu; byli stále
ále spolu a byli takto šťastní.
š
To je láska. Jasně že se ob
občas pohádali, ale bylo to
spíše takové škádlení než hádky.
Já z hlouby duše přeji
př Terce a Martinovi, aby
jejich manželství od začátku
za
až do nesmírně
vzdáleného konce bylo založeno na lásce - vášni,
úctě,,
respektu,
toleranci,
vzájemné
nepostradatelnosti. Přeju
řeju jim, aby, až jednou
za nespočet
et let jejich vnuk či vnučka bude podobně
„blbnout“ jako teď já, napsal či napsala o svých
prarodičích - Terce a Martinovi, totéž, co já tady
o těch svých.
Pavel Dostál
Toho času svědek
sv
nevěsty :-)
3
Výročí svatby
V dávné minulosti začali
ali lidé dávat výročím svatby
různé názvy, právě podle toho, čím se vzájemn
vzájemně
obdarovávali. A tak se začalo říkat ttřeba svatba
hedvábná, zlatá, stříbrná
íbrná anebo také vln
vlněná, kožená
či dřevěná. V dnešní moderní době
dob by to
s nadsázkou mohla být třeba
eba svatba mobilová,
mikrovlnková,
ková, laptopová nebo plazmová. Ať
A tak či
onak, kytička u takové příležitosti
íležitosti vždy byla, je
a bude!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.
75.
rok bavlněná svatba
rok papírová svatba
rok kožená svatba
rok květinová svatba
rok dřevěná svatba
rok železná či zinková svatba
rok měděná či vlněná svatba
rok bronzová svatba
rok hliněná svatba
rok cínová svatba
rok ocelová svatba
rok hedvábná svatba
rok krajková svatba
rok slonovinová svatba
rok křišťálová svatba
rok porcelánová svatba
rok stříbrná svatba
rok perlová svatba
rok korálová svatba
rok rubínová svatba
rok safírová svatba
rok zlatá svatba
rok smaragdová svatba
rok diamantová svatba
rok kamenná svatba
rok platinová svatba
rok korunová svatba
Smaragdová, diamantová, kamenná, platinová
a korunová svatba může
že být spojena s novým
svatebním obřadem a výměnou
nou nových prsten
prstenů.
Historie kláštera Zlatá Koruna
Do kláštera Svatá trnová koruna (Sancta Spinea
Corona) povolal cisterciáky z rakouského kláštera
klášt
Heiligenkreuz český král Přemysl
emysl Otakar II. roku
1263. Podle legendy založil klášter ze zbožných
pohnutek. Král měl totiž před
ed důležitou
dů
bitvou
u Kressenbrunnu roku 1260 proti uherskému králi
Bélovi IV. učinit
init zbožný slib, že za své vít
vítězství
nechá založit klášter. Po vítězném
vít
boji pak své
slovo skutečně splnil. Důvody
Dů
pro založení kláštera
však byly zároveň i politické. Nový klášter m
měl
zamezit případné
ípadné rozpínavosti rodu Vítkovc
Vítkovců,
kterým patřil
il nedaleký Český
Č
Krumlov.
Zakladatel věnoval
noval Zlaté Korun
Koruně rozsáhlé
pozemky, k nimž pak přibyly
p
další od jiných
donátorů, což klášteru
šteru umožnilo velký rozkvět
rozkv
ve 14. století. Sláva Zlaté Koruny však pohasla
během
hem husitských válek. Roku 1420 byla napadena
husity, kteříí budovy zapálili a zp
způsobili tím velké
škody. Mniši proto klášter na 17 let opustili.
Rožmberkové, sídlící v nedalekém Českém
Krumlově, v té doběě uchvátili klášterní statky, které
již nikdy nebyly vráceny svému původnímu
p
majiteli. Mniši tak neměli
nemě prostředky na obnovu
kláštera, a proto až do 17. století
stole nemohli užívat
pobořený
ený klášterní kostel a velký konvent.
Po třicetileté
icetileté válce, během
b
níž klášter trpěl
pobyty vojsk a rabováním, se však Zlatá Koruna
vzchopila a dokonce se ve 2. polovině
polovin 17. století
počítala
ítala mezi vzorové kláštery českomoravské
cisterciácké
iácké provincie. V té době
dob byl klášter
nákladně opravován.
Další dobouu rozkvětu
rozkv
byla 2. polovina
18. století za posledního opata Bohumíra
Bylanského, který se pečlivě
pe
staral o duchovní
i hmotnou stránku života kláštera. Založil tu např.
školu pro děti místních
ních poddaných, kde se
vyučovalo
ovalo podle tehdy moderní názorné metody.
Dále
nechal
al
vyzdobit
interiéry
kláštera
v rokokovém slohu a upravil klášterní zahrady.
Bohužel právě tehdy, roku 1785, byl slibný rozvoj
kláštera nečekaně ukončen
ukonč
zrušovacím dekretem
císaře Josefa II. a od té doby zde řeholní život
definitivně ustal.
Budovy kláštera poté odkoupili krumlovští
Schwarzenbergové (roku 1787), kteří
kte
jej
pronajímali pro nevhodné průmyslové
pr
provozy.
Zejména slévárna a strojírna, umístěné
umíst
v křížové
chodbě (v 2. polovin
ovině 19. století), značně
poškozovaly klášterní architekturu. Naštěstí
Našt
byly
tyto továrny roku
ku 1909 zastaveny a začalo
za
se
s rekonstrukcemi klášterních
ášterních budov, které probíhaly
od roku 1938
38 i během
bě
2. světové války
pod vedením architekta Fidry.
Během 2. světové
ětové války byl klášter
Schwarzenbergům
m zkonfiskován protektorátními
úřady,
ady, v roce 1948 přešel
p
do vlastnictví
československého
eskoslovenského státu. V letech 1979 až 2000 byl
pod správou Státní vědecké
ědecké knihovny v Českých
Budějovicích
jovicích a nyní ho spravuje Národní
památkový ústav,
av, územní odborné pracoviště
pracovišt
v Českých Budějovicích.
jovicích. V roce 1995 byl
zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní
památkou.
4
NĚCO
CO MÁLO O NOVOMANŽELÍCH
krátké Curriculum
Cu
Vitae každého z nich
Ing. Tereza Boledovičová
ová
Ing. Martin Grill,
Grill skoro Ph.D.
Tato sličná
sli
slečna se
narodila v roce 1985,
ve kterém
spat
spatřila
světlo
ětlo sv
světa také první
verze
opera
operačního
systému
Windows.
Vyrůstala
ůstala obklopena
milující
rodinou
v Krásné
Líp
Lípě.
Postupně navštěvovala
školu základní, střední
st
a vysokou a dodnes se
sama diví, že všechny
tyto stupně
stupn úspěšně
absolvovala. Během
B
studií měla
la možnost vycestovat do následujících
měst: nedalekého
ekého Rumburku, Prahy
Prah
a také
do švýcarského Cernu. Daleko důležitější
d
než
získané diplomy a tituly byli lidé, které měla
m
možnost
ost potkat, a cenné životní zkušenosti, které
nasbírala.
Nikdy přesně nevěděla,
la, jakému povolání by se
chtěla v životě věnovat. Jediné co věděla,
vě
bylo, že
nechce být učitelkou,
itelkou, ale chce studovat matematiku
a fyziku. První cestou byloo tedy gymnázium
a následovala Fakulta
akulta jaderná a fyzikálně
fyzikáln
inženýrská na ČVUT v Praze.. Dnes pracuje jako
radiologický fyzik a v současné
asné době
dob působí
na dvou pracovištích:
štích: ve fakultní nemocnici
na Karlově náměstí a v Protonovém centrum. Nutno
podotknout, že v nemocnici již nebude setrvávat
s
dlouho.
Nevěří na náhody,
ody, obdivuje ty, co mají sny
a odvahu si je plnit, váží si upřímnosti
ímnosti a otev
otevřenosti
a každý den vyjadřuje vděčnost
nost za to, že je
milována Martínkem a svou rodinou.
Miluje spánek, čokoládu,
okoládu, sýry a polévky tém
téměř
všeho druhu, kromě dršťkové,
kové, rajské a mlékové.
Nesnáší, když jí něco nejde a změny
ěny v plánech.
Touží být obklopena
opena velkou milující rodinou
a partou opravdových přátel. Přála
ála by si být dobrým
člověkem,
kem, dobrou manželkou, matkou, dcerou,
vnučkou, sestrou a přítelkyní.
ítelkyní. Tak jí držme
palce ☺.
Tento
mladý
pohledný muž se
narodil v roce 1984
v Prachatické
porodnici.
Jak
příhodné, že v ten
samý rok byly na trh
uvedeny
první
počítače
značky
Macintosh.
Poměrně velkou
část svého dětství
strávil
v bytovce
ve Lhenicích,
ale
kolem 8 let se s celou
rodinou
přestěhovali
hovali
do rodinného
domku
v Horních Chrášťanech.
anech. V současnosti bydlí se
svou manželkou v pronájmu v Praze, nicméně
doufá, že již brzy koupí něco
n
vlastního a téměř
na doživotí se upíše ďáblu.
Když nastupoval do 1. třídy
t
základní školy,
snil o tom,
m, že se stane ředitelem banky, a to proto,
aby mohl každý den chodit do práce v obleku.
Velká změna
na nastala v den, kdy spatřil první
počítač u dědečka v práci. Od té doby ho od této
techniky už nikdo neodtrhl
eodtrhl a tak není divu,
divu kam
směřovaly jeho následující kroky. Po základní škole
pokračoval na gymnázium ve Vimperku se
zaměřením na programování a odtud rovnou
na katedru matematiky Fakulty
F
jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT
VUT v Praze.
Praze Stal se z něho inženýr
v oboru Tvorba softwaru a v současnosti pokračuje
v doktorandském (Ph.D.) studiu na fakultě
elektrotechnické ČVUT
VUT v Praze.
Praze Zároveň zde
působí také jako vědecký
decký pracovník, zabývající se
detekcí útočníků v počítač
čítačových sítích.
Mezi jeho zájmy
jmy patří
pat
běh, plavání
a saunování. Rád by přidal horolezčení,
horolez
ale to se
manželce nelíbí. Rád si přečte
př
dobou knihu, podívá
se na hezký film a zahraje si na PC nějakou
n
gamesku.
Věří na osud, a na to že co se má stát, to se
stane. Děkuje
kuje osudu za Terezku a za možnost
strávit s ní zbytekk života (snad to bude dlouhý
a krásný zbytek).
K jeho oblíbeným jídlům
jídl
patří maminky
svíčková, Terezky čína a babi
babiččino pečené
masíčko. Pokud se v jeho blízkosti objeví jakýkoliv
chips (brambůrek) či
č
chlebíček, přechází
do střemhlavého útoku.
5
PŘÍB
ŘÍBĚH OPRAVDOVÉ LÁSKY
aneb kdy, kde,
k kdo, proč, jak a s kým
Seznámení
Poznali se přii studiích na vysoké škole, kde spolu
první dva roky chodili do základního bloku studia.
Pro Terku byl Martin jeden z mnoha kluků
kluk na této
technické škole, kde poměrr muži a ženy byl téměř
tém
20:1. Pro Martina však byla Terka jedna z hodně
mála ☺. Téměř všechny holky se tu m
měly jako
královny, obklopené a obletované mladými
inteligentními muži, kteříí se mohli přetrhnout,
p
aby
jim s něčím pomohli, něco
co vysvětlili
vysv
či je
o přestávkách pobavili.
Vzhledem k tomu, že v této době
dob byla Terka
již v dlouhodobém vztahu, všechny kolem brala
jako kamarády a na nikoho nepohlížela jako na
potencionálního partnera. Martin už však v této
době dávno vyprávěll o Terce z jaderky doma
v Chrášťanech.
A tak se spolu téměř každý den vídali
a míjeli…V druhém ročníku
níku však za
začaly osudné
hodiny angličtiny. Protože
rotože angličtina byla a je
Terky slabou stránkou, Martin využil příležitosti,
p
aby si zapsal pár bodíků.. Pomalu se do její mysli
zapsal,
l, „jako ten sympatický kluk z Aj s krásnými
vlnitými vlasy, který vždy krásněě von
voněl“.
Ještě ten rok se potkali
otkali na bažantrikulaci,
bažant
kde
v silném alkoholovém opojení uzavřeli
uzavř svůj první
sňatek,
atek, a jejich oddávajícím byl sou
současný svědek
nevěsty Pavel. Samozřejmě vše ve vší počestnosti,
po
protože Terka byla stále zadaná a protože Martin
měl přezdívku „lamač dívčích
ích srdcí na jaderce
jaderce“;
Terka tedy nebrala jeho flirtování vážně.
vážn
Ve třetím
etím roce studia odešel každý studovat
na jinou katedru a znovu se viděli
ěli až o rok pozd
později
na stejné akci. Martin se v posilněném
ěném stavu pokusil
o první krok, který byl ovšem rychle odpálen,
neboť Terka byla stále zadaná. Ovšem už tušila, že
jí Martin není lhostejný a že už se nejedná o zábavu
a nezávazný flirt. O týden později
ěji pozvala Martina
na školní divadelní představení,
edstavení, ve vší počestnosti
po
a s celou partou přátel…
řátel… Po divadle ppřišla
hospůdka, po hospůdce
ůdce bar Hells Bells a tak se
stalo, že se Terka dostala až k Martinovi na kolej.
k
Do svítání si povídali, spali
s
jen pár hodin a ráno
Martin doběhnul
hnul pro koblížky do blízké ve
večerky.
Ještě toho večera
era se Terka rozešla se svým
přítelem.
ítelem. Druhý den napsala Martinovi,
Martinov jestli o ni
ještě stojí… A Martin na bílém koni přijel
p
a začala
pohádka.
Zásnuby
Uplynulo mnoho krásných dní, až přišel
p
osudný
svátek zamilovaných. Jako každý jiný den napsala
Terka Martinovi, v kolik hodin půjdou
p
z práce. Jaké
to zklamání, když jí odepsal, že má zrovna dnes
hodně práce a přijde
ijde domů později. A tak šla
sama…Zklamání
Zklamání však rychle přešlo
p
v okamžiku,
kdy otevřela dveřee od bytu. Něco se jí nezdálo…
Balkónové dveřee byly zapá
zapářené, jako by se tu
kuchtilo a na chodbě ležely boty, které si myslela,
že si bral Martin ráno na sebe, ale řekla si, že si to
asi jen špatně pamatuje. Zula si boty a pokračovala
pokra
do jejich pokoje. Když otevřela
otev
dveře, kabelka jí
úžasem vypadla z ruky. Všude hořely svíčky
a po celém pokoji byly poházené okvětní lístky
růží. Naa stole stálo vychlazené víno, které Martin
přivezl z Argentiny, a z kuchyně opravdu voněla
uvařená večeře.
e. Martin klečel
kle
na koleni, v jedné
ruce obrovskou kytici rudých růží
r
a v ruce druhé se
mu třpytil
pytil zásnubní prsten
prste s briliantem. Terka stále
lapala po dechu, když se Martin zeptal: „Vezmeš si
mě?“ Terka s opovědí
ědí chvilku váhala
váhala: „Vůbec
nevím co na to říct…“
íct…“ Martin: „Co kdybys zkusila
ANO?“ Terka: „Tak
Tak teda ANO!!!“☺
ANO!!!
A jak to bylo dál
A tak byla svatba. Já tam byla, jedla, víno pila.
Nevěsta jak z růže květ
ět a ženich, jakbysmet…
6
CO
O O NOVOMANŽELÍCH ŘÍKÁ
ÍKÁ HOROSKOP
Jací vlastně ve skutečnosti jsou?
Panna 23. 8. – 22. 9.
Lidé narozeni v zemském znamení Panny jsou obdařeni
obda
pečlivostí, logickým myšlením a trpělivostí.
trp
Jsou
pracovití a mají velký smysl pro detail. Jsou to spíš realisté než snílci, stojí nohama
nohama pevně
pevn na zemi. Mají sklon
k perfekcionismu a k věcem
cem se staví kriticky. Často je najdeme v pečovatelských
ovatelských pozicích, rádi pomáhají
ostatním a velmi důležité pro něě bývá zdraví, čistota a pořádek ve všem, co dělají.
Muž
narozený
pod vládou Panny je
člověk na úrovni,
na kterého se můžete
spolehnout.
Je
vzdělaný, má přehled,
je pracovitý a velmi
pečlivý. Nepatří mezi
snílky a v tom, čemu
se věnuje, se snaží být
nejlepší.
Žena
narozená
pod vládou
v
Panny je
pevně
ukotvená
v realitě,
realit ale v srdci
má sny, kterým věří
v
a jde za nimi. Je to
dáma, která vždy
působí
ůsobí
ddůstojně
a své emoce si
nechává pro sebe.
Silné stránky
Silné stránky
Je to praktická žena,
na, která stojí nohama pevně
pevn
na zemi. Na všem co dělá,
lá, si dává velmi záležet a je
na ni spolehnutí.
Ve všem, co dělá,
lá, má rád systém a po
pořádek, díky
čemuž
emuž je jeho práce perfektní a ve svém oboru bývá
opravdovým expertem.
Slabé stránky
Slabé stránky
Nejraději by měla
la všechno perfektní a nněkdy je
přehnaně kritická. Nejen vůčii svému okolí, ale
především sama k sobě.
Když má nějaký
jaký problém, drží ho v sobě a není
pro nějj snadné mluvit o tom, co ho trápí. Své pocity
projevuje opatrně.
Má ráda
Má rád
Má dobrý vkus a oceňuje
uje hezky sladěné
slad
věci – ať
už v oblečení, nebo v bytě.. Potrpí si na kvalitní
potraviny a čistotu.
Vyhovuje mu pořádek
ádek ve všech oblastech života,
jak v práci, tak i v soukromí. Zakládá si
na vědomostech
domostech a na vzdělání.
vzdě
Nemá ráda
Nemá rád
Chaos není pro ni. Nemá ráda nepořádek
nepoř
a zmatek,
dokáže ji naštvat lehkovážnost i neúmyslné
zanedbání důležitých věcí.
Představa, že by měl
ěl spolupracovat s někým,
n
kdo
neumí udržet ve věcech
cech systém a není profesionál,
mu nahání husí kůži.
Jaká je milenka
Jaký je milenec
Věří v čistou, skutečnou
nou a dlouhodobou lásku, ale
nesmíte na ni spěchat.
chat. Je vyrovnaná a svému
partnerovi bude oporou.
Je spolehlivý, na milostném vztahu si velmi zakládá
zaklá
a umí být opravdu pozorný. S vyznáním lásky
ovšem může mít potíže.
7
PANNA A PANNA V ŽIVOTĚ
A PARTNERSTVÍ
Hodí se vůbec k sobě? Znamení zvěrokruhu řekne
ekne vše
Tito dva se opravdu našli! Když se Panna, zemské
znamení ovládané planetou komunikace Merkurem,
sblíží s další Pannou, budou se na sebe dívat jako
do zrcadla. Na jedné stráně si skv
skvěle rozumějí
a svého protějšku
jšku si velmi váží, ale na druhé straně
stran
bude jejich vztah tak trochu výzvou. Jeden i druhý
jsou totiž perfekcionisté,
ekcionisté, mají smysl pro detail
a ke svému okolí i k sobě se staví kriticky. Jenomže
problém je v tom, že světt ani život nejsou dokonalé
a, řekněme si to upřímně,, ani nikdy nebudou.
nebudou Dvě
Panny si skvěle padnou do noty a všechno kolem
sebe podrobí neúprosnéé kritice. A co je horší,
slitování nebudou mít ani se sebou! Pokud se tedy
nebudou v tomto přístupu
ístupu krotit, snadno se z nich
mohou stát dva frustrovaní pesimisté. To však
neznamená, že by neměli
li být spolu, právě
práv naopak.
Jestli se naučíí dívat se spole
společně na svět
optimisticky a tolerovat nějaký
jaký ten nedostatek, bude
z nich perfektní pár. Na jejich bydlení bude radost
pohledět,
t, a když se objeví mezi př
přáteli, rozproudí
každou zábavu.
8
Historie svatebních obřadů
Život v manželství byl ve starověku něčím běžným.
Základním účelem manželství bylo mít děti.
Uzavření manželství bylo záležitostí, která
zapůsobila na celou rodinu, týkalo se však nejen
rodiny samotné, ale i celého kmene nebo
patriarchálního společenství, protože mohlo mít
vliv na sílu kmene a také na jeho hospodářskou
situaci. Bylo tedy přirozené, že o výběru manželky,
o všech smlouvách a finančních záležitostech, které
s tím souvisely, měli rozhodovat rodiče nebo
opatrovníci, i přesto byl někdy žádán souhlas obou
případných partnerů. Někdy bylo všechno
zařizování provázeno jejich romantickými projevy
náklonnosti. První krok či nabídku učinili obvykle
rodiče mladého muže, ale někdy to udělal otec
dívky, a to zejména v případě, že rodiny byly
z rozdílných společenských vrstev. Bylo patrně
běžným zvykem, že si muž hledal manželku mezi
svými příbuznými nebo v rámci svého kmene.
Cena za nevěstu: Před uzavřením manželské
smlouvy musel mladý muž nebo jeho otec zaplatit
otci dívky cenu za nevěstu. Tato cena byla
považována za náhradu za služby, které by dcera
dále vykonávala, a za úsilí a náklady, které rodiče
dívky vynaložili na péči o ni a na její výchovu.
Někdy byla cena za nevěstu otci splacena formou
služeb.
U Afrických Wolefů je cena za nevěstu
vysoká a svatební hody nákladné, proto se muži
žení až po dosažení 25 let.
Ve 40. letech 19. století se poplatek za nevěstu
rovnal průměrnému celoročnímu příjmu, ale
pracovní skupiny obou partnerů vždycky přispěly
penězi, obilím, dobytčaty a ořechy.
Ve Francii na venkově se někdy vybíralo
na věno veřejně a skupiny hezkých dívek nabízely
dárcům za jejich příspěvek sklenici vína a hubičku.
Ještě v r. 1930 potřebovala bohatá maďarská
nevěsta 3 vozy na převezení své výbavy do nového
domova. Patřil do ní nábytek, 3 matrace, 3
pokrývky na postel, 1 peřina, 5 vyšívaných
prostěradel, 18 polštářů, 30 košil, 27 blůz, 18 sukní,
4 spodničky, 23 šátků, 12 kapesníků, 16 zástěrek, 4
šaty k pečení chleba.
Láska v chaloupce je termín, kterým se
v Anglii označuje sňatek z lásky bez dostatečných
prostředků na existenci. Nemá-li nevěsta věno,
které by dvojici trochu postavilo na nohy, jsou
základem jejich nové domácnosti dary přátel
a příbuzných, které nutně potřebují.
Ve Skotsku a ve Walesu se kdysi konaly
zvláštní, řekli bychom "krajcárkové" svatby
pro chudé snoubence, při nichž každý host přispěl
na svatební výlohy nanejvýš šilinkem. Když nějaké
peníze zbyly, pomohly novomanželům, aby si
zařídili domácnost.
V Británii se svatební dary obvykle vystavují,
aby je každý viděl. V některých zemích se dodržují
tradiční způsoby, jak dopravit dary do nevěstina
domu.
Ve Finsku je nevěsta nastrká do povlaku
na polštář a kráčí s nimi v pomalém procesí domů,
doprovázena postarším ochráncem v cylindru
a s deštníkem.
V Itálii nevěstiny přítelkyně dary nejdříve
důkladně prohlédnou a pak je odnesou do jejího
nového domova.
V severní Francii se dary uloží do vyřezávané
truhly a odvezou v malovaném voze.
Svatební dary jsou velmi oblíbené v USA, říká
se jim (přeloženo doslova) svatební deště. Skupiny
přátel dávají nevěstě malé dárky, někdy vybrané
tématicky, např. oblečení nebo kuchyňské nádobí.
Ve Walesu musí ženich tradičně vyřešit řadu
hádanek nebo se zúčastnit básnické soutěže, která
se koná na prahu nevěstina domu a trvá několik
hodin. Hádankové soutěže mají svou tradici
i na svatbách v některých částech Ruska a střední
Asie. I když ženiši rozřeší hádanky, ve Walesu a
v mnoha evropských zemích je čekají další
překážky. Nevěsta může být třeba maskována, když
si pro ni ženich přijde.
Jak se slaví svatby jinde
INDIE
V Indii stejně jako v ostatních východních zemích
je tradiční svatba obrovským svátkem. Každý rituál
má svůj zvláštní význam a musí probíhat přesně
tak, jak má. Indické páry musí například obejít
svatý oheň přesně sedmi kroky. Dále se před
oddávajícím zavazují, že budou dbát na tři
nejdůležitější prvky manželství: náboženská
poslušnost, zplození mnoha synů a radost ze sexu.
Během oslavy sedí pár několik hodin na podstavci
tak, aby na ně pořádně viděl každý z hostů. Nevěsta
je oblečena do barevného sárí a má na sobě velké
množství šperků. Její ruce se blýskají a jsou
pomalované překrásnými ornamenty. Vdávat se
v Indii není žádná levná záležitost. Správná nevěsta
9
by na sobě měla mít totiž šperky v hodnotě zhruba
jednoho miliónu korun.
ISLÁMSKÉ ZEMĚ
Svatba probíhá v domě nevěsty, pozváno je co
možná nejvíc hostů, kteří mohou ceremonii
posvětit. Oddávající složí ruce páru tak, aby se
dotýkaly jejich palce. V této pozici je pak drží,
zatímco přítomní odříkávají korán. Poté začíná
oslava, ke které patří nejrůznější vystoupení (např.
břišní tanečnice). Na mnoha místech je zvykem
místo svatebních darů připínat nevěstě na svatební
šaty bankovky. Jinde se peníze předávají rovnou
v obálce. Tradiční závoj není bílý, ale červený,
neboť červená je barva krve a ohně a znamená
bohatství, sílu, plodnost, mládí, krásu a lásku.
BULHARSKO
Podobnou symboliku mají červené odstíny také
v Bulharsku. Na svatbách zde najdeme velké
množství červených prvků: svatební šaty, boty
a pásek nevěsty, červená svatební vlajka ozdobená
červenými květy, červené zelí, které ženich hází
do vany, červený pásek matky nevěsty, přes který
musí pár přeskakovat a také červený alkohol, který
se na svatbách popíjí.
THAJSKO
Ani v Thajsku tradice nepřejí chudým. Ženich musí
darovat rodičům nevěsty zhruba 100 000 Kč nebo
koupit svojí vyvolené prstýnek ve stejné hodnotě.
Na druhou stranu ale rodiče nevěsty zaplatí celou
hostinu, která při průměrném počtu 200 až 500
hostů také není žádnou levnou záležitostí. Mnoho
Thajců se žení a vdává v dubnu.
JAPONSKO
Také v Japonsku hrají velkou roli peníze. Ženich
platí poplatek v hodnotě zhruba 160 000 korun plus
dva roční platy (kolem 3,4 miliónu) na svatební
hostinu. V některých oblastech je zvykem, že se
nevěsta musí v den svatby vydat sama pěšky
k rodičům svého nastávajícího. Zde musí přesvědčit
svoji tchýni o tom, že patří i k její rodině a že bude
ctít její autoritu. Důkazy sounáležitosti jsou
opravdu neobvyklé: překročit oheň zapálený před
prahem domu manželových rodičů či se prodrat
plotem ze slámy. Při samotné oslavě se pár třikrát
napije z misky saké, které bylo předtím posvěceno.
V průběhu hostiny si novomanželé musejí třikrát
přesednout. Dříve tradiční kimono nahradily
v současné době převážně bílé svatební šaty.
MAROKO
V Maroku slaví muži a ženy odděleně. Pouze
manžel smí za svojí ženou do dámského stanu.
Každý Maročan má pak za úkol najít pro svoji
dceru či syna vhodného partnera. Jedinou výjimku
tvoří kmen Ait Haddidou. V září se na místě
zvaném Ait Ameur koná tzv. svatební trh,
na kterém si mohou ženy i muži vybrat svůj
protějšek sami.
BALI
Co když rodiče nesouhlasí s milostným vztahem
svých dětí? Na Bali je zcela legální, když si ženich
svoji milou unese. Ona s tím však musí souhlasit.
V mnoha případech se dnes ale jedná jen o efektní
scénu a předem domluvenou hru mezi rodiči
nevěsty a ženichem, aby se ušetřilo za nákladné
výdaje na svatbu. Pokud to však myslí rodiče
vážně, je pár nemilosrdně pronásledován. V bezpečí
se ocitne až v ten moment, kdy překročí práh domu
svých přátel. Zloba rodičů se pak dá ve většině
případů zmírnit velkorysými dárky.
Svatební zvyky a tradice
Vdavek chtivá dívka může pomocí různých pověr a
rituálů zjistit, zda a jak brzy ji svatba čeká. Většina
z nich se váže k vánočnímu času. V adventu,
přesněji 4. prosince, na svatou Barboru je třeba
uříznout třešňovou větvičku a dát do vázy s vodou.
Pokud větévka na Štědrý den vykvete, věští do roka
svatbu. Oč dříve se kvítky objeví, o to dříve na
vdavky dojde.
V noci po Štědrém večeru také dříve dívky
chodily třást bezovým keřem a pak poslouchaly.
Odkud se ozvalo první zaštěkání psa, z té strany
měl přijít mládenec na námluvy.
Když už jsou námluvy hotové a je takříkajíc
ruka v rukávě, začínají snoubenci se všemi
přípravami. Kromě rozesílání svatebních oznámení
bývá také zvykem pečení malých svatebních
koláčků. Ty se rozdávají několik dní před samotnou
svatbou příbuzným a blízkým přátelům jako
pozvánky.
V dlouho očekávaný den nesmí správné
nevěstě vedle dokonalého účesu, bílých šatů
a impozantní kytice chybět navíc čtyři důležité věci
pro štěstí. Něco nového, něco starého, něco
půjčeného a něco modrého. Nejčastěji to bývají
šperky po babičkách nebo půjčené od kamarádek,
10
modrou barvu obstará podvazek s modrou
mašličkou.
Na oblečení
ení ženicha by si nevěsta
nev
měla
pohlídat, jestli nemá k obleku motýlka, aby jí
neuletěl.
Někde
kde se tvrdí, že ženich by ve svatební den
měl nevěstu spatřit až těsně před
řed ob
obřadem, jinde,
například
íklad na Ostravsku si ženich musí naopak
pro nevěstu přijít k rodičům,
m, kde jsou mu nabídnuty
tři dívky. Tu pravou si musí vykoupit.
Když novomanželé
želé vycházejí z kostela nebo
obřadní síně, mohou je svatebčané
čané zasypat rýží
nebo konfety, někdy i květy.
ty. Tento zvyk pochází
ještě z pohanských dob, má přilákat
př
bohyni
plodnosti, a tím také mnoho dětí.
ětí. Ř
Říká se, kolik
semínek zůstane na nevěstiných
stiných šatech, tolik dětí
budou novomanželé mít.
Ještě před
ed radnicí následuje obř
obřad nasazování
chomoutu nebo koule na nohu, které ženichovi
navlíknou jeho kamarádi. Nevěsta
ěsta pak dostane
svazek klíčů,, z nichž ani jeden nemusí k zámku
koule patřit,
it, nebo starý rezavý pilník
pilník, aby si svého
milého osvobodila. Musí prokázat příslušnou
př
dávku
snahy, ale nakonec stačí, aby měla
mě připravený
úplatek v podobě láhve alkoholu, která žalá
žalářníky
obměkčí.
Na Vysočině přitom
itom podle tradice čeká
novomanžele ještě další překážka,
ekážka, než se mohou
pustit
stit do slavnostní hostiny. Před
Př
restaurací
svatebčané
ané postaví slavobránu, smrčky
smrč nebo břízky
ověnčené
ené barevnými fáborky a krepovým papírem,
mezi stromečky je přivázaná
ivázaná mašle, ppřes kterou
musí ženich svou vyvolenou přenést.
enést. Někdy
N
je mezi
nimi položen špalek dřeva,
eva, který musejí
novomanželé společně přeříznout
íznout pilou, aby tak
dokázali, že budou v manželství dobře
dob
spolupracovat.
Na další ze zvyků dojde, když novomanželé
vstoupí do restaurace. Čeká je přípitek
řípitek s číšníkem
nebo majitelem hospody. Když však vracejí
skleničky
ky na podnos, tak "necht
"nechtěně" upadne
číšníkovi talíř, který má schovaný pod podnosem.
Novomanželé pak musí zamést střepy, které
symbolizují štěstí. Přii zametání je ale velmi
důležité, kdo se zmocní lopatky a kdo smetáčku.
smetá
Říká se, že ten, který zametá, tím bude zametáno
a v manželství bude mít hlavní slovo ten druhý.
Ani začátek
átek hostiny není pro novomanžele
snadný, číšník je sváže velkým bílým ubrusem a oni
se musí vzájemně nakrmit polévkou. Mají tak
prokázat nejen spolupráci, ale především
ředevším to, že si
budou ze společného
ného krajíce spravedlivě
spravedliv
rozdělovat. Společnou rukou by pak novomanželé
měli i nakrojit svatební dort.
Během hostiny a oslav pak může
ůže přijít
p
na řadu
množství různých rituálů a zvyk
zvyků. Mezi
nejrozšířenější patří únos nevěsty,
ěsty, kdy ppřátelé
mladou paní ženichovi uloupí a on se ji musí vydat
hledat. Většinou ji najde v blízkém baru nebo
hospůdce,
dce, kde musí zaplatit útratu, aby svou milou
získal zpět. Někdy
kdy mů
může někdo ze svatebčanů
uloupit nevěstě střevíček
ček, a kdo si s ní pak chce
zatančit, musí zaplatit.
V průběhu večera
era mů
může dojít i na různé veselé
hry. Například ženichovi
ženichov se zavážou oči, přivedou
ho k sedící řadě lidí se zvednutými nohavicemi a on
musí hmatem podle nohou poznat svou milou.
Dobré je, když si mezi potenciální nevěsty
nev
sedne
nějaký
ký muž s nataženou punčochou,
pun
aby ženicha
zmátl. Hra se může
že otočit,
oto
když nevěsta hledá
muže, přisedne si nějaká
jaká fortelná žena.
V závěru večera
era se pak shromáždí všechny
svobodné dívky, nevěsta
ěsta se k nim oto
otočí zády a přes
rameno mezi ně hodí svou svatební kytici. Podle
pověry
ry tu, která ji chytí, ččekají do roka oddavky.
Nakonec po svatebním veselí při
p vstupu
do společného domova ženich přenesl
p
nevěstu přes
práh. Obelstí tak podle staré pověry
pov
zlé duchy, kteří
číhají za dveřmi.
Historie svatebních šatů
šat
Ještě v minulém století byly bílé svatební šaty
z hedvábí, mušelínu, saténu, tylu nebo krajek
výsadou nevěst z vyšší společenské vrstvy. Prostší
dívky se strojily do svých nejlepších šatů, většinou
do svátečního
ního kroje, ve kterém se více než
ve všedním odrážely životní
živ
podmínky jeho
nositelů,, bohatství nebo chudoba kraje. Větší
rozmanitost, především
edevším v materiálu, byla ovlivněna
i tím, že základním požadavkem nebyla účelnost
jako u oblečení
ení na všední den, ale v největší míře
reprezentativnost. Mnohé přepychovější
p
krojové
součásti se pořizovaly
izovaly až ke svatb
svatbě a pak se nosily
pouze na největší
tší církevní svátky a k zvláštním
rodinným příležitostem.
íležitostem. Naopak dívky z chudších
poměrů nosily ve svátek a na svatbu svrchní
soukenné součásti oděvu
ěvu na líc, zatímco ve všední
den naruby, šlo např.
ř. o modrotiskové zástěry, které
by praní vůbec
bec nesnesly nebo by vybledly.
11
PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK PRO MODERNÍHO MUŽE A ŽENU
Za přesnost redakce neručí, uvedený slovník nemůže být u soudu uveden jako důkazní
materiál
Slovník Žensko-Mužský
Muži odmalička žasnou nad tím, jakým způsobem
ženy sdělují různé věci. Pro ty, co ještě nepochopili,
co v ženské řeči které ustálené sousloví znamená, je
tu slovník…
„Ano.“ - Ne.
„Ne.“ - Ano.
„Možná.“ - Ne.
„Potřebujeme.“ - Chci.
„Rozhodnutí je na tobě.“ - Správné rozhodnutí by
mělo být jasné i tobě.
„Musíme si promluvit.“ - Chci si postěžovat.
„Jistě, udělej to.“ - Nechci, abys to dělal!
„Jsi tak…mužný.“ - Potřebuješ se oholit a páchneš
potem!
„Jsi dnes večer tak pozorný.“ - To opravdu myslíš
pořád jenom na sex?
„Buď romantický a zhasni.“ - Mám špeky.
„Chci nové záclony.“ - …a koberce a nábytek a
tapety a…
„Jsem unavená.“ - Nemám chuť na sex.
„Miluješ mě?“ - Budu chtít něco drahého.
„Jak moc mě miluješ??“ - Udělala jsem něco, co
se ti opravdu nebude líbit.
„Za minutku budu připravená.“ - Klidně si zase
zuj boty a zapni si televizi.
„Nemám tlustý zadek?“ - Řekni, že jsem krásná!
„Musíš se naučit komunikovat.“ - Musíš se naučit
se mnou souhlasit.
„Já nekřičím!“ - Samozřejmě že křičím, protože je
to důležité!
Odpověď na otázku: Co se děje??
„Pořád to samé.“ - Nic.
„Nic.“ - Všechno.
„Všechno.“ - Mám krizi.
„Nic, opravdu.“ - Jenom to, že mě štveš.
Mužsko-ženský slovník
My muži jsme k sobě obvykle velmi přímí.
Postupem času se učíme jednomu umění, které je
pro nás otázkou přežití. Učíme se ženě oklikou
sdělovat věci, které by prostě neunesla, kdyby byly
řečeny stručně a jasně. Pro ty, kteří si ještě
neosvojili správnou metodu kódování je tu
slovník…
„Musíš mi dnes trochu pomoct.“ - Asi se stane, že
se dnes k ničemu jinému nedostaneš.
„Dnes jsi ale dobře spala.“ - Chrápala jsi tak, že
jsem nezamhouřil oči.
„Mám hlad“ - Mám hlad.
„Chce se mi spát.“ - Chce se mi spát.
„Můžu tě vzít na večeři?“ - Případně bych se
s tebou rád vyspal.
„Hezké šaty.“ - Pěkný výstřih.
„Vypadáš napjatě, namasíruju tě.“ - Chci tě
osahávat.
„Co se děje?“ - Nevím, proč z toho děláš takovou
vědu.
„Taky tě miluji.“ - No, tak jsem to řekl, teď už se
snad budeme věnovat zase sexu.
„Ano, líbí se mi tvůj nový účes.“ - Je to stejné
jako dřív.
„Tohle se mi líbí víc.“ - Tak už si to konečně
vezmi a pojď domů.
„Ano miláčku, hmm, jistě.“ - Neznamená to
vůbec nic. Je to jenom jakýsi léty vycvičený
Pavlovův reflex.
„To by bylo dlouhé vysvětlování.“ - Nemám ani
tucha, jak to funguje.
„V poslední době mám více pohybu.“ Nefunguje mi dálkový ovladač na televizi.
„Ale miláčku, my si nemusíme dokazovat naši
lásku materiálně.“ - Zase jsem zapomněl na naše
výročí.
„To je přece ženská práce.“ - Je to těžké, špinavé
a vůbec se mi do toho nechce.
„Běžně pomáhám v domácnosti…“ – Jednou jsem
hodil ručník do špinavého prádla.
„Nemůžu to najít.“ – Nedala jsi mi to přímo
do ruky, a tak jsem zcela bezmocný.
12
„MILUJI TĚ“ VE VŠECH MOŽNÝCH JAZYCÍCH
Pokud tam nenajdete ten svůj, obraťte se na redakci, ale asi Vám stejně nebudou
rozumět.
Evropské jazyky
anglicky - I love you
bělorusky - Ya tabe kahayu
bulharsky - Obicham te
bosensky - Jebi se
česky - Miluji tě
dánsky - Jeg elsker dig !
eskymácky - Negligevapse
estonsky - Mina armastan sind
finsky - Minä rakastan sinua
francouzsky - Je ťaime
finsky - Mina rakastan sinua
hebrejsky - Ani ohev et otha. (žena muži)
hebrejsky - Ani ohev otah. (muž ženě)
holandsky - Ik hou van jou
islandsky - Eg elska thing
italsky - Ti amo
irsky - Taim i' ngra leat
chorvatsky - Volim te
latinsky - Te amo
litevsky - Tave Myliu
litevsky - Es tevi miilu
lotyšsky - Es milu tevi
keltsky - Ta gra agam ort
korzicky - Ti tengu caru
maďarsky - Szeretlek téged
maltsky - Inħobbok
makedonsky - Sakam te
německy - Ich liebe Dich
norsky - Jeg elsker deg!
polsky - Kocham cie
portugalsky - Eu te amo
rumunsky - Te iu besc
rusky - Ya vas liubliu
řecky - Se agapó
skotsky - Tha gradh agam ort
skotskou galštinou - Tha gra\dh agam ort
slovensky - L´ubim ťa
slovinsky - Ljubim te
srbsky - Volim te
španělsky - Yo te amo
švedsky - Jag älskar dig!
ukrajinsky - Ja tebe kokhaju
welšsky - 'Rwy'n dy garu. Eg elska tig
Asijské jazyky
albánsky - Të dua zemra ime
arabsky - Ana behibak. (žena muži)
arabsky - Ana behibek. (muž ženě)
arabsky - Ohibaka
barmsky - Lu geoge tue
hindsky - Mai Tumse Pyaar Kartha Ho
indonésky - Saya cinta padamu
japonsky - Aishiteru
korejsky - Sa rang hae
laosky - Coy hak chiao
libanonsky - Bahibak
malajsky - Saya Cintamu
mandarinskou čínštinou - Wo ai ni
persky - Tora dost daram
quenajsky - Melinye le
uzbekistánsky - Mjen sena sevaman
syrsky - Bhebbak
thajsky - Chan rak khun. (žena muži)
thajsky - Phom rak khun. (muž ženě)
thaiwansky - Wa ga ei li
turecky - Seni seviyorum...
vietnamsky - Anh ye^u em. (muž ženě)
vietnamsky - Em ye^u anh (žena muži)
Africké jazyky
afrikánsky - Na lingi yo
arménsky - Ge sirem kez
bangladežsky - Aamee tuma ke bhalo aashi
etiopsky - Afgreki'
kambodžsky - Soro lahn nhee ah
somálsky - Wahama SoLiMarl YuKu
svahilsky - Nina ku penda
marokánsky - Ana moajaba bik
Americké jazyky
argentinsky - Te quiero
kanadsky - Naanu ninna preetisuttene
havajsky - Aloha wau ia oi
tahitsky - Ua Here Vau Ia Oe
mohawk - Kanbhik
navaho - Ayor anosh'ni
siouxsky - Techihhila
13
PŘ
PŘÍSLOVÍ
TROCHU JINAK
aneb trocha fyziky a chemie
Tichá voda břehy mele.
Dočkej času
asu jako husa klasu.
Chemická sloučenina
enina vodíku s kyslíkem, jež
produkuje minimálně bellu, působí
sobí erozi na vrstvy
hornin, uložených podél její trajektorie.
Prognózu optimálního okamžiku pro své akce
proveď podle modelového vztahu domestikovaného
vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
Dvakrát měř, jednou řež.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Více než jednou, ale méně než třikráte,
řikráte, ur
určí velikost
fyzikální či chemické veličiny,
iny, a mén
méně než
dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu
obrábění, jímž se části
ásti materiálu od sebe oddělují.
odd
Striktní dodržování zásad občanského
ob
soužití vede
k maximální délce pěšího
ěšího transferu jednotlivce,
který se tak chová.
Kdo lže, ten krade.
Komu se nelení, tomu se zelení.
Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat
dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se
ucho utrhne.
Při nadměrném
rném zvyšování pohybu dolních končetin
kon
ve značném časovém rozpětí
tí za úč
účelem dosažení
naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule
k
s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění
uvoln
molekul
spojujících tuto křivuli
ivuli s oním držadlem, čímž se
jmenovaný předmět rozdělí
lí na dva segmenty.
Bez práce nejsou koláče.
Přii poklesu produktivity práce na nulu projeví se
totální nedostatek kruhového pečiva, působícího
p
obezitu obyvatelstva.
Občan záměrně poskytující klamné informace
současně neoprávněně,
ě ě, což je axióma, ppřevádí
do svého
vlastnictví
majetek
spoluobčanů,
popřípadě společnosti.
Láska hory přenáší.
Kinetická
energie
eroticky
motivovaného
bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu
může
že být použita k transferu vysokých
geologických útvarů.
Kdo po tobě kamenem, ty po n
něm chlebem.
Při zjištění záměrného
rného ttransportu části horniny
od občana A k občanu
anu B je posledně
posledn jmenovaný
povinen uskutečnit zpětný
ětný přesun po stejné dráze,
tedy v opačném směru,
ěru, k prvně jmenovanému,
avšak s použitím žitného pečiva.
pe
14
Manželský zákoník
§1 Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova
Ano.
§2 Manžel je od chvíle uzavření manželství
nejšťastnější muž na světě.
§3 Muž má svůj názor, žena má PRAVDU.
§4 Pokud žena nemá pravdu, platí §3.
§5 Manželé se skládají ze dvou poloviček, přičemž
manželka je ta lepší.
§6 Muž peníze vydělává, žena je utrácí.
§7 Muž musí do puntíku odevzdat všechny peníze
doma a radovat se z drobného kapesného.
§8 Žena je pod čepcem, muž pod pantoflem.
§9 Pokud by muž začal vzdorovat, je mu důrazně
ukázán pantofel.
§10 Manželovi je dovoleno zůstat každý večer
doma.
§11 Odchod si manžel určí sám, kdy se má vrátit,
mu určí manželka.
§12 Žena má pusu, aby ji otvírala, muž má pusu,
aby ji držel.
§13 Žena smí názor vyslovit, muž si ho smí myslet.
§14 Debaty se mají vést hlasitě a zřetelně. Soused
chce dobře slyšet.
§15 Slova jsou účelná jen v prvních týdnech. Potom
přijdou na řadu těžší argumenty jako hrnky, pánve,
válečky…
§16 Domácí práce jsou manželovi přísně zakázány.
Tuto námahu nahradí jasnými příkazy manželce.
§17 Zahradní práce jsou společná záležitost.
Manželka práci rozdělí, manžel ji udělá.
§18 Manžel má sníst, co dostane na talíř, a ještě se
k tomu musí zatvářit vděčně.
§19 Muži je dovoleno, zahrnovat ženu lichotkami.
§20 Šťastné manželství je zajištěno, pokud muž je
zdravý a žena má co na práci.
Hra na dědu Mráze: Jeden člověk je vybrán
za dědu Mráze. Ostatní si lehnou na zem a děda
Mráz jim běhá po zádech.
Hra na horníky a uhlí: Soutěžící se rozdělí na dvě
skupiny – uhlí a horníci. Nejdříve horníci kopou
uhlí a potom se uhlí přemění v důlní plyn a začne
dusit horníky.
Na vodní mlýn: Jeden z hráčů je vodní mlýn.
Druhý se postaví nad něj a lije mu vodu na lopatky.
Poděkování
Závěrem
Tyto svatební noviny by měly vyplnit případnou
mezeru ve Vaší zábavě. Pokud se ale i přesto
nebavíte, nabízíme Vám několik společenských her,
pro které ovšem potřebujete najít několik dalších
lidí se společným problémem.
Děkujeme Vám všem, že jste v tento náš den byli
s námi a že jste ho s námi oslavili.
Děkujeme za Vaše přání a dary.
Děkujeme také všem, kteří nám pomohli tuto akci
s názvem Svatba uspořádat.
15
REDAKCE
Veškeré vtipy, úvahy, moudra a spekulace uvedené v tomto plátku, jsou z větší
větší části
č
námi nevymyšlené.
Věříme, že jsme někoho něčím
ím neurazili, což jsme v plánu nem
neměli.
li. Noviny vás měly
m
pobavit a rozesmát.
Doufáme tedy, že toto poslání splnily.
Šéfredaktoři:: Martínek a Terezka
Cenzurováno: mírně až vůbec
Zpracováno: na computeru
Tiskárna: kde se dalo
Psáno: všemi deseti
Náklad: 30 kusů
Počet stran: 16
peně nikdo nemá ☺
Cena jednoho výtisku: tolik peněz
16
Download

SVATEBNÍ NOVINY