EXTRA, EXTRA! ŽENICH A NEVĚSTA SE PŘEDSTAVUJÍ!!!
V TOMTO ČÍSLE:
SVATEBNÍ NOVINY
© 20013 novomanželé Marešovi, All Rights Reserved
Horoskop
Plán dne
Děti a láska
Soutěž
8. červen 2013
Strana 5
Strana 3
Strana 3
Strana 8
Speciální vydání
Jsme rádi, že jste dnes s námi!!!
Národní týden manželství
První Národní týden manželství byl
uspořádán ve Velké Británii v roce
1998 a od té doby se tam koná každoročně. Po vzoru Velké Británie
začal Národní týden manželství
nejen u nás, ale v jiných státech.
Vážená rodino, svědci, příbuzní, svatebčané a přátelé. Děkujeme Vám, že jste vážili, pro někoho velmi dalekou cestu,
abyste s námi strávili den, který nám oběma změní náš budoucí
život. Je pro nás velikou poctou býti zde v Poněšicích, v tomto
krásném areálu, s Vámi, našimi nejbližšími, a abychom Vám
tuto chvíli ještě více zpříjemnili, rozhodli jsme se vydat toto
speciální, první (a zároveň poslední) vydání svatebních novin.
Doufáme, že Vás nejen pobaví a zkrátí Vám dlouhou chvíli, ale
budou snad i příjemnou vzpomínkou na osmý den, měsíce
června, roku dvoutisícátého-třináctého, V & M
Skandál!
Ženich
odmítl
kravatu!
Ženich, Vlastimil Mareš (26), přes
očekávání všech odmítl mít během
svatby kravatu se slovy: „Tu u obřadu nikdy!“
Jaké jsou cíle NTM?
- Posílit vztahy v manželství a zabývat se otázkou vztahových dovedností.
- Motivovat laickou a odbornou
veřejnost, média i veřejně známé
osobnosti, aby podpořili důležitost manželství.
- Propagovat programy i iniciativy
zaměřené na rozvoj manželských
vztahů v České republice.
PRAVIDLA
SVATBY
Pro pořádek uvádíme několik
pravidel pro správný chod dnešního dne…
1. Svatba se koná za každého
počasí. Komu nebude ani
teplý svetr dost, bude muset
tančit celou noc.
2. Při zpěvu zpívají všichni!
Kdo chraptí, zpívá o přestávkách, aby netrpěl tím, že ho
nebylo slyšet.
3. Smát a bavit se bez vyzvání.
Sobě i ostatním, se všemi.
4. Pod stolky možno zalézat až
po 22. hodině
5. Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než určeným účelům. Jinak bude vydavatel
nucen tisknout na smirkovém
papíře!
6. Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly řídit, budou utopeni v alkoholu.
Jak je na tom manželství v ČR?
- Více než 50% prvorodiček a cca
40% všech rodiček jsou svobodné
matky.
- Každé druhé manželství končí
rozvodem.
- 47% párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah.
Vlastimil nám tedy dnes nepřed- každý rok více než 33 tisíc rozvede nejnovější kravatové trendy,
vodů a ročně přijde o jednoho z
nicméně holý krk také nečekejte.
rodičů přes 20 tisíc dětí, které tak
Vlastimil oblékne motýlka!
samy získávají negativní zkušenost.
Ženich tak kráčí ve stopách svého
dědečka Jana Kysely, který
stejným módním doplňkem
nastartoval své dlouholeté
a šťastné manželství.
Doufejme, že dnešek bude
počátkem dalšího takového....
Kdo bude mít
Milníky Míši
a Vlasty!
Zajímají Vás naše společné
milníky a naše společná poprvé? Pročtěte si tuto ilus t ro v an ou „ k r on i ku “ .
Dozvíte se, kde bylo naše první rande, kdy to
začalo být vážné a kdy nejvážnější...
Víte, proč svobodní muži jsou štíhlí
a ženatí jsou
silnější? Svobodný muž přijde do
kuchyně, otevře
ledničku, tam nic nového a jde spát.
Ženatý přijde
do ložnice, koukne do postele, tam
nic nového a jde do ledničky.
navrch?
Podle jedné tradice by měl ten z páru, který chce
mít v domácnosti navrch, dupnout svému protějšku
na nohu přímo před oltářem nebo na radnici.
Některé nevěsty však vyznávají poněkud umírněnější variantu tohoto zvyku a stačí, když si ve chvíli,
kdy jejich nastávající řekne "ano", nenápadně dupnou nožkou. Další pověra říká, že ten, kdo bude mít
navrch, by měl od oltáře první vykročit pravou nohou. Pozornost také bývá často věnována aktu krájení svatebního dortu - poslední slovo v domácnosti
bude mít osoba, která v dlani svírá nůž.
SVATEBNÍ NOVINY
střed obory protéká potok Libochovka.
vlastně nevíte, nic o místě,
kde se právě nacházíte? Pojďme
si tedy o okolí něco říct...
Vesnice Poněšice:
Poněšice leží na pravém břehu
Vltavy v lesích šest kilometrů od
města Hluboké nad Vltavou..
První doložená zmínka o Poněšících je datována do roku 1407.
Poněšice jsou tedy starší než
vlastní město Hluboká nad Vltavou.
Dnes je obora vyhrazenou honitbou Ministerstva Zemědělství ČR
a dne 14. září 2001 byl v oboře v
Poněšicích uloven jelen s trofejí
ohodnocenou 250,89 CIC, čímž
vytvořil současný národní rekord.
Tohoto jelena střelil tehdejší ministr zemědělství Jan Fencl.
Obora Poněšice:
Poněšická obora byla založena v
roce 1853 rodem Schwarzenbergů
a specializuje se na chov trofejních jelenů. Obora se nachází na
pravém břehu mezi sídly Dobřejovice, Poněšice, Vlkov a Vitín a
má rozlohu 1664 hektarů. Upro-
Čtvrtý prst, prsteníček, představuje životního partnera.
A zde je odpověď na naši otázku.
Když se pokusíte rozpojit prsteníčky,
aniž byste rozpojili další prsty, nepůjde vám to. Nerozpojené prsty tvoří něco pevného, uzavřený kruh a
kruh odjakživa symbolizuje bezpečí.
První prst, tedy palec, představuje S naším partnerem se cítíme v bezpečí, a proto si ho chceme vzít a
vaše rodiče.
Zkuste rozdělit palce od sebe. Jde to, žít šťastný a naplněný život.
protože palce představují vaše rodiče
a vy je dříve či později opustíte. Od- Pátý prst, malíček, přestavuje vaše
děti.
stěhujete se, začnete žít svůj život.
Teď už jen tak z principu vyzkoušejte
Druhý prst, ukazováček, předsta- rozpojit malíčky, které představují
vaše děti. Stejně tak jako u rodičů a
vuje vaše sourozence.
Nyní palce opět spojte a pokuste se sourozenců se vám to podaří. Děti si
od sebe oddělit ukazováčky. Stejně jednou zařídí svůj život a odejdou,
jako v případě palců to půjde. I vaši ale váš partner by tu měl pro vás zůsourozenci od vás časem odejdou, stat navždy.
nebo vy odejdete od nich.
AMU Poněšice:
Místní rodák Jindřich z Poněšic
byl od roku 1461 královským lovčí a dále obec držel Jan Poněšický
z Poněšic. V sedmnáctém století
hlavní dvůr od rodu Z Poněšic
získal rod Lexů, který tento dvůr
vlastní dodnes. V osadě se dochovalo několik staveb ve stylu selského baroka.
Před sametovou revolucí byl v
Poněšicích rozvinutý dřevozpracující průmyslu soustředěný na
pile přibližně půl kilometru severovýchodně od Poněšic. V devadesátých letech se obec výrazně
v yl i d ň o v a l a a n yn í ž i j e
v Poněšicích přibližně 52 obyvatel.
Proč nosíme snubní prstýnek na čtvrtém
prstu levé ruky?
Proč na levé ruce, to je docela jednoduchá otázka. Levá ruka je totiž blíže
k srdci. Ale proč tedy ten čtvrtý prst?
Nejdříve dlaně spojte k sobě, hezky
prst na prst. Nechejte všechny prsty
natažené, pouze prostředníčky skrčte
tak, aby se dotýkaly klouby navzájem.
Kde to vlastně
jsme?
Že
Strana 2
Učební a výcvikové středisko Poněšice je učební zařízení Akademie múzických umění a nachází se
uprostřed lesů na pravém břehu
Vltavy na původní vorařské louce,
zvané Šindelářův břeh.
Středisko vzniklo v roce 1960,
ovšem od té doby prošlo mnoha
rekonstrukcemi a změnami. Však
se zde také začínalo na zelené louce a nic, co zde dnes stojí by nebylo bez velké píle a dlouholetého
snažení.
Areál je poměrně rozsáhlý a každý
si najde místo pro svou sportovní
či kulturní aktivitu. Nalezneme zde
plavecký bazén, saunu, tenisový a
volejbalový kurt, malé hřiště a
škvárové hřiště. Možnost využít
horolezeckou stěnu má úplně každý. Stejně tak si krásy řeky mohou
místní hosté vychutnávat na lodích.
Třetí prst, prostředníček, představuje vás samotnou.
Vy jste pevný bod vašeho světa. Proto mějte prostředníčky stále pevně
spojené, kloub na kloub.
Areál je v provozu celoročně a jen
za uplynulý rok se zde ubytovalo 3
923 osob.
Lihovar Poněšice:
Rodinný lihovar Poněšice byl založen v roce 2002.
V rodinném lihovaru Poněšice se
vyrábí výhradně čisté ovocné destiláty a likéry.
Poněšická pálenka označená logem
3P - punc panenské přírody, je vysoce kvalitní ovocný destilát vyráběný bez přídavku potravinářského
lihu, barviv a aromat. Je pro ni charakteristická jemná, vytříbená
chuť, osobitá vůně ovoce pocházejícího převážně z jihočeského regionu.
Po dvacetiletém společném soužití
se ptá manželka svého muže, co by
udělal, kdyby ji v jejich bytě nachytal s milencem. "Nejprve bych
mu zlomil tu bílou hul a potom
bych ho vyhodil z okna."
Na Mezinárodní soutěži slivovice
a pálenek dne 23.2.2013 v Třebíči,
byla Poněšická meruňkovice
ohodnocena nejvyšším počtem
bodů a získala tak zlatou medaili a
byla ji udělena Velkomoravská
pečeť kvality.
Již teď máte chuť? Tak jen do toho, na baru jí můžete směle okoštovat ;-)
Manželka se ptá manžela:
"Miláčku, co si mám vzít na pláž,
abych zaujala ostatní?" Starej se
otočí a říká: "Zkus lyže"...
SVATEBNÍ NOVINY
Strana 3
Přibližný plán
dne
12:00 – 13:00
Sjíždění hostů do Poněšic a přivítání se s nevěstou, ženichem a
ostatními hosty
13:30
„ANO“
Nevěsta se
představuje...
Michaela doposud Součková (24)
14:00 – 15:00
Hromadné i samostatné fotografování, případně jedinečná možnost prohlédnout si areál a okolí
15:00
Společná polévka včetně přípitku
16:00 – 17:00
Ochutnávání z rautu
17:00
Rozkrojení svatebního dortu a
společná kávička
18:00
První tanec novomanželů
Během večera ještě proběhne:
Výdej tomboly
Vyhlášení cen
Zábava všeho druhu
Druhý den v ranních hodinách:
Vydávání snídaně pro nocující
Co se o ní ví:
Velikost bot 37. Má ráda žlutou barvu
a plavání. Obdivuje Sylvestera Stalloneho, který také ztvárnil jejího nejoblíbenějšího filmové hrdinu Rockyho. Jako životní motto používá
svahilskou hlášku, kterou si většina
lidí pamatuje z animovaného filmu
Lví král – „Hakuna Matata!“ což se
může volně přeložit jako „Netrap
se!“. Ráda se potápí, je věčný bordelář a nepohrdne žádnou literaturou.
Na chůzi do kopce jí rozhodně neutáhnete, ale horkým malinám se
zmrzlinou nedokáže říct ne. Kimi
Räikkönen je její jedničkou nejen ve
formuli a ačkoliv je ochotná udělat
spoustu blbin, zpívat jí nikdy neuslyšíte. Cestování je její vášní a povolání
mění téměř tak často jako barvy vlasů. Tak aspoň, že ve vztazích není tak
přelétavá…
Co dál se o ní ví:
Datum narození: 1. Července 1988
Číslo života – 7
Znamení zvěrokruhu – Rak
Čínský horoskop – Drak
Indiánský horoskop – Datel
Cikánský horoskop - Kolo
Aztécký horoskop - Jelen
Keltský horoskop – Jabloň
Egyptský horoskop – Geb
„Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.“ Buddha
„Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom napůl přivřené.“ Franklin
„Vydařené manželství je div světa.“Jan Werich
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně
těžký život.“ Oscar Wilde
„Ideální manželství má dva předpoklady, hluchého muže, slepou ženu.“ Sokratés
„Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“Albert Einstein
„Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti.“ Ustinov
Povídá manžel manželce:
"Heleď, v neděli nejsem
doma, jdu jezdit na koni."
"Tak z toho nic nebude!
Než si přišel domů, tak volala klisna, že čeká hříbě."
!!! TOMBOLA !!!
Dnes to sice není žádný gala večer či honosný
bál, ale proč i tak něco nevyhrát? Dary sice
možná nebudou tak hvězdné, jak se na první
pohled může zdát, ale s prázdnou určitě také
neodejdete. Cena lístku je dobrovolná.
Nevěsta jako dítě!
Míša už od malička měla
svojí hlavu a nebylo pomoci. Neustále přesouvala věci
z jejich míst do záchodu,
ale vždy až poté, co je důkladně rozmontovala. Lehké to s ní nebylo, byla čilá a
pořád jako čuník špinavá.
Ale alespoň v noci byl klid.
Moc ráda totiž spala, což jí
také vydrželo :-)
Malá Míša ve faktech:
Narozena 1.7.1988 v 8.50 v Českém
Krumlově
Váha: 3 350g
Délka: 50cm
První zvedání hlavičky: 17.7.1988
První zoubek: 2.11.1988
První krůček: 2.5.1989
První slovo a následující slůvka:
14.3.1989 - mama, baba, papa, tata,
ham, kolo
Jméno Michaela:
Jméno v této podobě má u nás
přibližně 72 659 lidí, což jej řadí
na 41. místo v oblíbenosti.
Svátek: 19. 10.
Původ: hebrejský
Význam jména: Biblické jméno
vycházející z hebrejského Mi-cha
-él. V překladu znamená "(kdo je)
jako Bůh" nebo "podobný Bohu".
Elfská podoba: Eruvië
Charakteristika dle čísla života:
1+7+1+9+8+8=34=3+4=7
Lidé narozeni pod vládou mystického čísla sedm mají jedinečnou,
ale těžce pochopitelnou povahu.
Pro své okolí často zůstávají nevypočitatelnou záhadou, a přitom
se v jejich duši ukrývají obdivuhodné hloubky a tajemné schopnosti, které dostali do vínku už v
kolébce. Lidé nesoucí číslo sedm
se rádi vzdělávají a velmi si cení
moudrosti. Duchovní hodnoty
kladou na vyšší stupínek než materiální bohatství. Jsou to hledači
pravdy a v jejich životě je velmi
důležitá víra. Sedmičky se vyznačují sklonem k dennímu snění.
Mají ohromnou představivost a
oplývají intenzivními emocemi,
které nejednou vyvedou z míry i
je samotné. Bývají to vážní a zamyšlení lidé, kteří se rádi povznesou nad naši každodenní realitu a
hloubají o filozofických problémech. Díky své fantazii z nich bývají skvělí umělci a touha po poznání je zas předurčuje pro vědeckou dráhu. Libují si v samotě, a
přestože mívají široký okruh přátel, do společnosti vyráží jenom
výjimečně. Přitom jim však blízkost podobně smýšlejících lidí
velmi prospívá a družný rozhovor
jim vždy vylepší náladu. Životní
číslo sedm je pro své nositele
dvousečnou zbraní. Na jedné straně jim dává nadprůměrnou inteligenci, moudrost a magické schopnosti, na druhé straně je činí příliš
výjimečnými na to, aby zapadli
mezi ostatní lidi. Mají sklon být
outsidery a to je může naplňovat
vnitřním smutkem. Jsou velmi
vnímaví, což spolu s nedostatkem
přijetí ve společnosti může vést k
pochmurným náladám. Sedmičky
se často setkávají s nepochopením
a nedoceněním, a to jenom proto,
že jsou oproti ostatním o krok napřed!
SVATEBNÍ NOVINY
Strana 4
Svatební zvyky
ve světě
Seznam cen v tombole
Bengálský lid
Bengálský lid považuje za důležitou součást svatebního obřadu propojení s jídlem. Některé bengálské
kmeny praktikují zvyk, při kterém
je snoubencova krev z prstu promíchána s pepřovníkem betelovým a
snědena nevěstou.
Pygmejové
Pygmejský muž, pokud se chce
oženit, musí najít svou milou, která
je ochotná vydat se za něj, mezi
svými příbuznými – sestra, sestřenice apod. Jestliže má muž dostatek
jídla, může mít více než jednu ženu
Číňani
Před svatbou zasílají tři dopisy.
První dopis obsahuje oficiální žádost o manželství a je poslán z rodiny ženicha do rodiny nevěsty.
Druhý dopis doprovází dárek ženichovy rodiny nevěstině rodině. A
třetí dopis oznamující oficiální přijetí nevěsty do rodiny ženicha.
Francouzi
U francouzských svateb se hosté se
po svatební recepci shromáždí pod
oknem novomanželů a hlučí pánvemi a hrnci. Po několika minutách
jsou pozváni do domu k dalším přípitkům v doprovodu manželů. Teprve poté je novomanželům povoleno, aby odešli prožít svou svatební noc.
Angličané
Některé anglické nevěsty nosí ve
svém svatebním střevíčku penny,
která má zaručit prosperitu v jejím
budoucím životě vdané ženy.
Skotové
Nevěsta ve Skotsku se nevyhne
takzvanému černění nevěsty, což je
rituál pocházející pravděpodobně
ještě z pohanských časů, který
připomíná středověké trestání
provinilců. Kamarádi a příbuzní
před svatbou dívku v nestřeženém okamžiku polijí kbelíkem
nevábné tmavé směsi, jejíž složení se liší obec od obce. Většinou v ní ale nechybí zkažená vejce, mléko a melasa. Pak ještě
"útočníci" svoji oběť obalí v peří. V některých oblastech polévají místo nevěsty ženicha, nebo se
vrhnou na oba dva.
Italové
Mládenci činí ženichovi co největší příkoří a všemožně se snaží
neusnadnit mu svatební den. Mění čas na hodinách, schovávají
svatební oblek apod.
Zatímco v mnoha zemích modrá
znamená štěstí, v Itálii je to barva zelená.
STROM HOSTŮ
Dlouho jsme přemýšleli,
co si pověsit na prázdnou
zeď v našem obývacím
pokoji a neumíme si představit nic lepšího, než nějakou připomínku všech našich blízkých přátel a rodiny. A tak jsme připravili
strom hostů…
Prosíme Vás, abyste každý
otiskl prstík či dva či tři na
připravené plátno a pomohli nám tak obohatit náš
zatím holý strom.
Razítkové polštářky najdete u stromu v různých barvách, které můžete kombinovat a ladit.
Počet otisků na osobu není
omezen :-)
Indiáni
Šaty indiánské nevěsty mají vždy
barvu červenou. Nikdy nejsou
bílé, protože tato barva symbolizuje v indiánské kultuře vdovství. Během tradičního obřadu
jsou nevěstiny ruce a nohy pokryty obrazci malované hennou.
HOROSKOP NA DNEŠNÍ DEN
Kozoroh (22.12.-19.1.):
Po dobrém jídle a pití si přečteš něco
veselého.
Vodnář (20.1.-17.2.):
Dnešek je naprosto nevhodný den pro
držení diety.
Ryby (18.2.-19.3.):
Sobotní noc je přímo ideální k procházce po lese.
Beran (20.3.-20.4. ):
Všichni berani by měli dnes tancovat.
Býk (21.4.-20.5.):
Dnes je tvůj den, buď se oženíš nebo
budeš aspoň pozvaný/á na svatbu.
Blíženci (21.5.-20.6. ):
Pozor na žaludek, mohou se objevit
zažívací potíže.
Rak (21.6.-22.7.):
Svatba, to je to správné místo, kam
dnes jistě zavítáš.
Lev (23.7.-22.8.):
Den jako stvořený, aby sis vyrazil/a s
přáteli na dobré jídlo.
Panna (23.8.-22.9.):
Tento den stráví panny ve slavnostním
oblečení.
Váhy(23.9.-22.10.):
Dnes nemusíš vařit večeři.
Štír (23.10.-21.11.):
Víno, ženy, zpěv - to ti dnes říkají
hvězdy.
Střelec (22.11.-21.12.):
Tuto sobotu strávíš na jakési oslavě.
1. 3D puzzle pro ná- 51. Plastika nosu
ročné
52. Plynová bomba
2. 3D puzzle pro ná- 53. Pomocnice pro
ročné
zahrádkáře
3. 3D puzzle pro ná- 54. Poznávací zájezd
ročné
55. Prohlídka zámku
4. Akvárium plné
56. Rajské potěšení
rybiček
57. Sada kol
5. Akvárium plné
58. Sada kol
rybiček
59. Sada kol
6. Autoportrét
60. Set pro ústní hygi7. Balíček plný enerenu
gie
61. Set pro ústní hygi8. Bonboniéra
enu
9. Bonboniéra
62. Sladké mámení
10. Božský klid
63. Snídaně s Gottem
11. Bublifuk pro celou 64. Snídaně s Gottem
rodinu
65. Sprchový kout
12. Bulinková masáž 66. Starodávný šicí
13. Cesta do pravěku
stroj
14. Cesta do pravěku 67. Starodávný šicí
15. Cesta ke štěstí
stroj
16. Cesta ke štěstí
68. Sušička na prádlo
17. Cesta ke štěstí
69. Sušička na prádlo
18. Cesta vysočinou 70. Teplo rodinného
19. Ďáblovo pokušení
krbu 1
20. Domácí mazlíček 71. Teplo rodinného
21. Domácí mikroskop
krbu 2
22. Domácí mikroskop 72. Třídílný cestovní
23. Doplněk do zimní
set do letadla
zahrady
73. Umělecká soupra24. Dovolená ve vlastva
ním termínu
74. Večeře při svíč25. Dovolená ve vlastkách
ním termínu
75. Vitamíny pro oči
26. GPS navigace
76. Vitamíny pro oči
27. Hra Scrabble
77. Vodníkova touha
28. Hra Scrabble
78. Vodníkova touha
29. Hudební nástroj 79. Vybavení kancelá30. Klíč k novému
ře
vozidlu
80. Vybavení kancelá31. Klíč k novému
ře
vozidlu
81. Vyhlídkový let
32. Košík plný hub
82. Vyhlídkový let
33. Láhev vína
83. Výlet do Alp
34. Láhev vína
84. Výlet do Tater
35. Láhev vína
85. Výlet do Tater
36. Lovecká výbava 1 86. Výlet lodí
37. Lovecká výbava 2 87. Vysněná cesta pro
38. Nástroj pro zednídvě osoby
ky
88. Vzpomínka na
39. Natáčení filmu se
pěkné chvíle
Schwarzenegerem 89. Wellness víkend
40. Něco na zub 1
90. Zábava pro dlouhé
41. Něco na zub 2
večery
42. Notebook
91. Zábavná hudba
43. Nový dům
92. Zábavná hudba
44. Odstraňovač chrá- 93. Záchrana v nouzi
pání
94. Záchrana v nouzi
45. Osobní počítač
95. Zeleninová mísa
46. Osobní strážce
96. Zeleninová mísa
47. Osvětlení do bytu 97. Zlaté dědictví
48. Pirátův sen
98. Zlaté dědictví
49. Pirátův sen
99. Značkové triko
50. Plastika nosu
100.Značkové triko
SVATEBNÍ NOVINY
ZOO:
Kdo s námi bydlí
Mít byt a bydlet v něm sám? Nesmysl! Bydlet s dalšími lidmi? Náročné a komplikované! Co zbývá?
Zvířátka!
Chlupaté dítě Vinnetou
Podle očkovacího průkazu se jedná
o psa stříbrné barvy a rasy pudl,
nicméně my, co máme tu čest s ním
bydlet, si tím nejsme tak jistí. Jeho
oblíbené hračky jsou kolečka všech
barev a tvarů, rád mlsá piškotky,
venčení si s nadšením užívá a po
návratu domů se z něj vždy na chvíli stane lítá šelma. Když ale padne
noc, nemůže se dočkat, až se zavrtá
do něčí peřiny a spokojeně po jeho
boku chrupká až do rána.
Někdo mu přezdívá Šmudlpudl,
někdo Stříbrný poklad na gauči a
někdo Windows nevyvedený, ale
všichni víme, že to není obyčejný
pes, ale spíš zakletý človíček. Však
dnes uvidíte, jak to s ním je. Hlavně
ale pamatujte, že pes, který štěká,
nekouše a tak se není čeho bát :-)
ABC...
Dalším domácím mazlíčkem je náš
axík Ciprián.
A proč ABC? Protože Cipriánek je
až třetí v řadě...
První byla Andělína, která byla bíla, a její brácha Barabáš, který je se
zase honosil černou barvou. Barabáš ale nebyl zdravý a odmítal jíst,
až jeho křehoučké tělíčko vypovědělo službu. Zanedlouho po něm
nás opustila i Andělínka, která zřejmě trpěla stejnou nemocí, jen byla
schopná s ní bojovat o několik týdnů déle. Ale žádné smutnění, oba
dva byli veselá kopa a vyžívali se
v blbinách. Původně jako nový parťák Andělínce (nyní samotářský
lovec) byl pořízen Cipriánek.
Ten si teď hoví v akvárku ještě
s pár kamarády rybího původu, ale
vzhledem k tomu, že se jimi také
trochu živí, jména jim raději nedáváme... Prudkému světlu moc nehoví, ale i tak se jeho plachtění napříč
akvárkem sleduje snadno. A i když
se s ním člověk těžko pomazlí,
nuda s ním rozhodně není.
Strana 5
A co že je ten Axolotl mexický nebo také
vodní dráček nebo tygří mlok?
Jméno Axolotla je aztéckého původu a původní význam slova je
něco jako vodní monstrum či vodní pes. Váže k aztéckému bohu
Xolotlovi, který byl zobrazován
jako člověk se psí hlavou. Byl považován za boha dvojčat a lidí tělesně postižených. Podle báje tento bůh zabil jiné bohy, uprchnul
do vyhnanství a nakonec se změnil v axolotla.
Tento druh mloka dorůstá až
35cm. Má jemnou slizkou kůži a
širokou hlavu s malýma očima a
velkou tlamou. Zrak nemají příliš
dobrý, více se orientují podle vyzařovaného elektrického pole kořisti a pokud připluje dostatečně
blízko, pak po ní chňapnou a
vcucnou ji. Přestože žije ve vodě,
má dva nosní otvory pro vdechování vzdušného kyslíku a malé
primitivní plíce, takže na souši
dokáže přežít až tři hodiny. Za
hlavou má keříčkovitá žábra. Nožky má velice slabé a k pohybu používá hlavně ocas. Dožívají se neuvěřitelných 20-ti let.
Největší zajímavostí je, že celý
život setrvávají v larválním stádiu
a jako jediný živočich na zemi se
jako larva i rozmnožují. Tato nedospělost je způsobena chybějící
genem. Pokud bychom axolotlovi
uměle dodali hormon ze štítné žlázy, nastartujeme tak jeho dospívání a postupně se z něj stane suchozemský živočich. Zajímavá je také jeho schopnost regenerace. Pokud přijde během života o nožku,
či kus žáber, v krátké době mu
doroste do původní velikosti. Z
toho důvodu je často chován pro
laboratorní účely. Původní zbarve-
ní je šedočerné, ale albinotická
forma je též z přírody. Různým
křížením pak vznikají další barvy,
jako je zelená, zlatá, perlová apod.
Pokud byste chtěli tohoto tvora
spatřit ve volné přírodě, museli
byste se vydat až za velkou louži.
Původní divoký prapředek zvířátka totiž pochází z jednoho ze dvou
sladkovodních jezer ve státě Mexiko. V dnešní době jsou obě jezera propojena kanály, což vedlo ke
kompletnímu odvodnění jezera
Chalco a v okolí druhého jezera
Lago de Xochomilco se nachází
mnoho velkých měst, které svými
odpady jezera zamořují. Právě
proto se axolotl ve volné přírodě
stal již dávno kriticky ohroženým.
Domácí chov není tak jednoduchý
jak Vám leckde budou tvrdit. Zajištění vhodných podmínek bývá
poměrně obtížné. Axolotl potřebuje akvárium o velikosti minimálně
50 litrů na jeden kus, lépe však
větší. Vhodná je voda tvrdá o teplotě 14 – 16 °C. Teplota je velmi
důležitá a v bytových podmínkách
ji bývá problém udržet v těchto
hodnotách. V teplejší vodě se stává axolotl velice náchylným k infekcím a často dochází i k úhynům bez zjevné příčiny. Chladnější vodu snáší poměrně lépe,
jelikož v přírodních podmínkách
voda klesá až k 6 °C. V tomto případě dochází ke sníženému metabolismu a při omezení příjmu potravy vydrží hladovět i několik
týdnů.
Na barvě šatů záleží
Správná nevěsta má být oděna do sněhobílých šatů,
které symbolizují nevinnost, čistotu a věrnost.
Pokud se ale přece jen nechá zlákat nějakou výstřednější barvou, měla by o svém plánu včas informovat
i družičky. Ty totiž musí být oblečeny do šatů stejné
barvy a podobného střihu, jako má nevěsta, aby tak
zmátly zlé duchy, kteří by chtěli nastávající novomanželku unést.
Nevěstiny šaty ani šaty družiček by také určitě neměly být zelené, fialové nebo modré. Barvy, kterými dovedou hrát modřiny, by totiž mohly přinést do vztahu násilí.
SVATEBNÍ NOVINY
Strana 6
Ženich se
představuje...
Vlastimil stále Mareš (26)
Co se o něm ví:
Velikost bot 46, oblíbená barva
zelená a jeho oblíbený sport je
jakýkoliv, který existuje. Výtečný hokejový brankář a běžec, co
fušuje do fotbalu. Puntičkářský
neposeda, co se velmi rád a
s nadšením hrabe do všech kopců
v blízkém i dalekém okolí.
V počítačových hrách přezdíván
Kopretinář (neboť je školou zemědělec) a také Mars, kde se
spojuje jeho vzdělání s jeho nadáním (římský bůh války a polních prací). Když už ho něco bolí
(což není zas tak neobvyklý jev),
rád to několikrát denně připomene. Vše, co jí, vždy pochválí, a
žádný počítač v jeho okolí nezůstane bez aktualizací. Největší
starost mu dělá jeho řídnoucí hříva, kterou si rád čechrá při
plachtění na paraglidu. V rukávu
má vždy připravenou hordu prapodivných nápadů a i proto vedle
sebe potřebuje někoho, kdo mu je
trošku vyselektuje….
Co dál se o něm ví:
Datum narození: 3. září 1986
Číslo života – 9
Znamení zvěrokruhu – Panna
Čínský horoskop – Tygr
Egyptský horoskop – Toth
Indiánský horoskop – Medvěd
Aztécký horoskop - Déšť
Keltský horoskop – Vrba
Proč tady? Proč dnes?
Jméno Vlastimil:
Jméno v této podobě má u nás přibližně 29 881 lidí, což jej řadí na 87.
místo v oblíbenosti.
Svátek: 17. 3.
Původ: slovanský
Význam jména: Starší význam slova
vlast byl "vláda, moc". Toto jméno
se tedy vykládá jako "milující moc,
vládu (nad něčím)".
Elfská podoba: Valmelindo
Charakteristika dle čísla života:
3+9+1+9+8+6=36=3+6=9
Životní číslo devět patří všestranně
nadaným lidem se silným humanitárním cítěním. Zajímají se o problémy
světa a mají touhu udělat v životě
něco významného pro dobro všech
lidí. Devítky bývají velmi inteligentní a vzdělané a oplývají velkou tvořivostí. Mají sklon k filozofii a tajné
doufají, že se jim jednou povede přijít na způsob, jak zachránit svět. Mezi lidmi ve svém okolí se těší velké
oblibě díky své dobromyslné povaze
Ženich jako dítě!
Když se kohokoliv zeptáte, jaký byl Vlastík jako malý, všichni Vám bez
rozdílu odpoví: „Jéžiš, ten byl tak hodný dítě!“ Ten byl totiž tak hodný, že
ani nemá smysl to tu víc rozepisovat, neboť už o něm vlastně víte vše.
Hodný byl, je a snad i pořád bude :-)
Malý Vlastík ve faktech:
Narozen 3.9.1986 ve 13:25
v Českém Krumlově
Váha: 4 000 g
Délka: 52 cm
První zvedání hlavičky: 21.9.1986
První zoubek: 28.2.1987
První krůček: 20.6.1987
První slovo a následující slůvka:
20.6.1987- mami, děda dej, haf,
baba, tata
Na zvolení data 8.6.2013 nic
zas tak poetického není.
Původně byla totiž vybrána
sobota následující, sobota
15.6., nicméně areál AMU nakonec v tento víkend nebyl k
dispozici, neboť se zda koná
již 13. ročník 24-hodinového
závodu víceboje dvojic sportovců bez handicapu i vozíčkářů. Tak se tedy vybral termín
dostupný a dnes jsme tu. Zajímá Vás, jaký závod nám poka-
a charismatickému vyzařování.
Jsou přátelští a velkorysí. Vyznávají vysoké ideály, pravdu a čestnost kladou ve svém hodnotovém žebříčku na nejvyšší místa.
Jsou ctižádostiví a mají velké
ambice, ale někdy si zapomenou
uvědomit, že se vznášejí vysoko
v oblacích. Okolí je tedy může
občas nařknout z nepraktičnosti.
Tyto romantické duše se rády
obklopují lidmi, kteří sdílejí jejich sny, a společné myšlenky a
plány jsou pro ně důležité jak v
přátelství, tak i v lásce. V pracovním životě mají lidé s devítkou vynikající předpoklady k
tomu, aby to dotáhli opravdu daleko, pokud o to ovšem budou
mít zájem! Jejich silnou stránkou
je schopnost jít za svým cílem.
Peníze jsou na okraji jejich zájmu a ani vysoká finanční částka
je nepřesvědčí, aby udělali něco,
co se jim příčí. Přesto však díky
příznivému naklonění osudu
zřídka trpí finanční nouzí. Život
devítek usměrňují šťastné náhody. Pokud si devítky udrží zdravou míru praktičnosti a smyslu
pro realitu, mají všechny předpoklady naplnit své odvážné sny.
zil původní plány? Přijeďte na
toto kouzelné místo i příští týden. Více se můžete dočíst zde:
http://www.survival-bezhranic.cz/
Proč Poněšice?
Kdo zná rodinu nevěsty, ví, že
její maminka, strýček a hlavně
její prarodiče mají na Poněšickou oboru spoustu vzpomínek.
Na její sousedku Starou oboru
tu zde mají vzpomínky i další.
Není to dobrý typ na téma hovoru?
Čtyři kamarádi se už dávno dohodli,
že pojedou na pořádnou pařbu pod
stany.
Dva dny před odjezdem najednou
říká jeden z nich:
"Sorry, kluci, ale manželka mě nechce pustit, tak si to užijte beze
mně..."
Ostatní jsou samozřejmě namíchnutí.
Ale mají už všechno nakoupené, a
tak se rozhodli, že jedou. Za dva dny
přijedou na místo, čtvrtý kamarád už
je tam, stan postavený, v ohništi hoří
oheň, pivo se chladí a dřevo nachystané na celý víkend.
Ptají se ho, jak je to možné, když jim
říkal, že nemůže.
"No, páni, včera večer si sedím na
gauči, piju pivo, koukám na fotbal.
Najednou se manželka přikradla, zakryla mi oči a když mě pustila, tak
tam stála v průsvitném spodním prádle. Potom mě vzala do ložnice. Tam
hořely svíčky, po zemi plátky růží a
na posteli pouta. Řekla mi, ať ji přivážu k posteli.
Když jsem to udělal, pokračovala:
"Teď můžeš dělat, co jen chceš."
"CHLAPI, TAK JSEM TADY“ !
SVATEBNÍ NOVINY
Miluji tě v dalších
jazycích
Dnešek je o lásce, tak je třeba jí
umět vyznat i v jiném jazyce..
Albánsky - Te dua
Anglicky - I love you
Arabsky - Ana behibak.(žena muži)
Arabsky - Ana behibek (muž ženě)
Arménsky - Yes kez sirumen
Bělorusky - Ya tabe kahayu
Bulharsky - Obicham te
Dánsky - Jeg Elsker Dig
Eskymácky - Negligevapse
Esperantem - Mi amas vin
Estonsky - Ma armastan sind
Etiopsky - Afgreki'
Filipínsky - Mahal kita
Finsky - Mina rakastan sinua
Francouzsky - Je t'aime, Je t'adore
Havajsky - Aloha wau ia oi
Holandsky - Ik hou van jou
Chorvatsky - Volim te
Irsky - Taim i' ngra leat
Islandsky - Eg elska tig
Italsky - Ti amo
Japonsky - Aishiteru
Kambodžsky - Soro lahn nhee ah
Katalánsky - T'estimo
Korejsky - Sarang Heyo
Korzicky - Ti tengu caru
Latinsky - Te amo
Libanonsky - Bahibak
Litevsky - Es tevi miilu
Maďarsky - Szeretlek
Mandarinskou čínštinou - Wo ai ni
Navaho - Ayor anosh'ni
Německy - Ich liebe dich
Norsky - Jeg Elsker Deg
Polsky - Kocham Ciebie
Portugalsky - Eu te amo
Rumunsky - Te ubesk
Rusky - Ya tebya liubliu
Řecky - S'agapo
Siouxové - Techihhila
Slovensky - Lúbim ťa
Slovinsky - Ljubim te
Srbsky - Volim te
Španělsky - Te quiero / Te amo
Svazijsky - Ninapenda wewe
Švédsky - Jag alskar dig
Švýcarskou němčinou - Ich lieb Di
Tahitsky - Ua Here Vau Ia Oe
Thaiwansky - Wa ga ei li
Turecky - Seni Seviyorumb
Ukrajinsky - Ya tebe
kahayu
Welšsky - 'Rwy'n dy
garu - Eg elska tig
Strana 7
Jak se k sobě hodíme?
Míša (1.7.1988) + Vlastík (3.9.1986)
Podle znamení zvěrokruhu
Podle čínského horoskopu
Panna a Rak
Tato kombinace je výjimečně pozitivní. Rak a
Panna společně najdou harmonii, po které touží, a
v tomto naplňujícím milostném vztahu budou velmi šťastní. Oba jsou jemní a klidní a v lásce budou jejich povahy do sebe skvěle zapadat. Jejich
láskyplný vztah spojený se vzájemnou úctou a
ohleduplností jim vydrží dlouhá léta. O svůj společný domov se budou starat s obrovskou pečlivostí a citem a pro své děti tato dvojice udělá
téměř cokoliv na světě. Panna, která je ovládána
Merkurem, bude v tomto spojení ta rozumnější a
racionálnější. Postará se proto o praktické záležitosti a pro Raka bude oporou jak materiální, tak i
emocionální. Rak, jenž je pod vládou Luny, naproti tomu přináší do milostného vztahu citový
náboj a svým osobním vyzařováním Pannu
okouzlí. Jejich odlišné založení jim však někdy
může vynést drobné potíže v komunikaci. Rak se
hodně řídí svými pocity, zatímco Panna je rozumový typ. Panně dá trochu zabrat, než pochopí
Rakovy nálady, a Raka zase může zraňovat kritika z úst Panny.
Tyrg a Drak
Spojení těchto znamení skýtá oběma partnerům
nebývalé možnosti a je jim zdrojem neutuchajícího životního elánu. Přestože jsou obě zvířata odvážná a milují dobrodružství, drak bývá při zvažování nových plánů obezřetnější než tygr. Oba
mají rádi společnost a jsou přístupni nezvyklým
návrhům a myšlenkám. Zajdou-li však ve svých
výbojích příliš daleko, bývá obtížné obnovit narušenou rovnováhu vzájemného vztahu. Spolehlivost ani pravidelnost není vaší silnou stránkou,
nejčastěji je možné vás spatřit zabrané do živé
debaty nad novým plánem či záměrem. Vášnivě
hájíte své názory a řešení a vaše radost ze života,
kterou sdílíte se svým protějškem, vám pomáhá
překonávat vzájemné rozpory.
Partnerská shoda dle matematiky:
Fyzická 100%
Citová 64%
Intelektuální - 58%
---------------------Celkově
74%
Strom přání:
A další strom, ale co víc se hodí
do Poněšické obory, než-li stromy.
Strom opět začíná jako holý, ale
my pevně věříme, že nám jej
znovu pomůžete okošatit. Tentokrát si nemusíte prsty špinit
v barvách. Stačí si vzít připravenou kartičku a tužku a nechat
pracovat svou múzu. Napište
nám cokoliv, co Vás napadne.
Nějaké přání pro nás do budoucna? Vaší předpověď našeho
manželství? Požehnání? Básničku? Zkrátka cokoliv. AŽ budete
mít hotovo, jen kartičku zavěste
na větev a brzy snad bude strom
v rozpuku a plný lístků. Počet
kartiček opět není omezen,
ovšem pro ty, kterým kartičky
stačit nebudou, máme připravenou knihu hostů, o které se dočtete dále…
Na každém
šprochu...
Rýže, kterou svatební
hosté házejí na novomanžele, znamená
plodnost a dostatek
potomků. Nedonesouli svatebčané rýži, je
třeba, aby si novomanželka na svatební hostině pochovala cizí dítě.
Okvětní lístky, jež družičky rozhazují po cestě, kudy kráčí nevěsta
a ženich, mají podle
dávného pohanského
zvyku za úkol svou
vůní a krásou přilákat
závoj. Dnes je to však
především zajímavý
Nevěsta je přenášena módní doplněk...
přes práh nejen pro
symboliku nového za- Střepy (kromě skleněčátku, ale také proto, ných a ze zrcadla) neaby si jí nevšimli skřít- jenže přinášejí manželkové, hlídající dům.
skému páru štěstí, ale
hluk z rozbíjeného náSpolečné zametání dobí má rovněž zaplastřepů z rozbitého talí- šit zlé duchy.
ře a pojídání polévky
jednou lžící značí Nevěsta by si neměla
ochotu páru dělit se v sama šít svatební šaty,
budoucnosti o požitky aby si nezašila cestu ke
i starosti.
štěstí.
bohyni plodnosti.
Dříve se věřilo, že zlí
duchové vnikají do
těla nosem, proto se
rozšířil zvyk, aby nevěsta nosila svatební
Také by si neměla sama péct dort ani svatební koláčky, pokud
nechce mít uplakané
děti.
SVATEBNÍ NOVINY
Události: 8. červen
8. červen je 159. den roku podle
gregoriánského kalendáře (160. v
přestupném roce).
Do konce roku zbývá 206 dní.
Události na české půdě
1600 – V Praze se konala první
anatomická pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenský
(Jessenius). Pitva trvala až do 12.
července.
1970 – Únos letadla ČSA: Skupina
osmi mladých lidí s dítětem přinutila posádku letu Karlovy Vary - Praha přistát v Norimberku; nikdo nebyl zraněn.
1972 – Únos letadla Slovair: Skupina 10 lidí ve snaze emigrovat do
západního Německa zastřelila kapitána letadla (Ján Mičica) na trase
Mariánské Lázně - Praha a druhého
pilota donutila k přistání veWeidenu. Hlavní organizátor a vrah Lubomír Adamica se 14. ledna 1973 oběsil ve vazbě.
1998 - Havárie dvou vojenských
letadel, z nichž jedno dopadlo do
Českobudějovického sídliště.
Události ve světě
1815 – Byl založen Německý spolek.
1941 – Druhá světová válka: brit-
V evropském kalendáři bychom
dnes nalezli ještě Viléma, který měl
u nás svátek již 28. května. Vilém
má "silnou vůli, a ta jej chrání před
nebezpečím", vykládají badatelé
toto jméno.
Medard a počasí
Teplotní maximum pro den 8.6. je
31,9 °C a bylo naměřeno v letech
1946, 1950, 2003. Naopak minimální teplota naměřená na Medarda je z
roku 1837 a teploměry v tento den
ukazovaly pouhých 5,5°C.
Za
posledních
pět let na Medarda pršelo nebo
kapalo pouze 2x,
ovšem vždy bylo
zataženo. Jak to
bude letos? Prolomíme trend zamračené oblohy?
Strana 8
Medard z Noyonu
Tento světec se jménem Medard z Noyonu, bývá
zobrazován s úsměvem na rtech, i proto je považován za patrona proti bolestem zubů. Vedle toho je
ještě patronem sedláků, vinařů a sládků. Lidé se k
němu také modlili za suché počasí při senoseči, za
úrodu polí a vinic, také proti horečce a choromyslnosti.
O co přicházíte, když jste dnes tady….
AVON Pochod 2013 proti rakovině prsu
Místo: Staroměstské nám., pěší zóna
První AVON Pochod proti rakovině prsu se uskutečnil v roce 2000. Od
té doby se stal pravidelnou akcí, která láká slavné osobnosti i média.
Model Air show
Místo: Halenkovice
Pro příchozí je už tradičně připraven areál modelářského letiště na Vrchovici. Na letošní rok byly připraveny průlety skutečných letadel L60
Brigadýr, Z142 a SW 13 Vivat. Po celou dobu akce se budou na obloze
prohánět atraktivní modely.
Africký den 2013
Místo: Kroměříž
Zahradní slavnost k vernisáži výstavy Afrických Soch ze Zimbabwe.
Pranostiky na dnešní den:
Součástí akce je Den tance, kde vystoupí africké kapely s tanečníky a
Jaký na Medarda čas, taký čtyřicet
bubenickou show. V Květné zahradě bude módní přehlídka origináldní zas.
Jaké počasí o Medardu bývá, takové ních modelů šitých z afrických látek a africký jarmark.
se v létě po něm ozývá.
Jasný den na Medarda tiší rolníkovo Muzejní noc 2013
Místo: Praha
naříkání.
Medardova kápě - čtyřicet dní kape. 10. ročník Pražské muzejní noci. Muzejní noc představuje jednu z nejprogresivnějších kulturních akcí poslední doby, která přibližuje veřejKdyž na Medarda prší, voda břehy
nosti místa a objekty, které jsou za normálních okolností zpřístupněny
vrší.
Prší-li na Medarda, pohanka v zemi pouze za poplatek či v omezeném rozměru.
hartá.
Robotický den 2013
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
Svatý Medard nepřináší více žádný Místo: Praha
mráz, který by mohl uškodit vinné- 10. ročník pořádají MAT-FYZ a občanské sdružení Robonika. Robotický den je akce zaměřená na prezentaci a propagaci robotiky.
mu keři.
Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu Soutěže, do kterých se můžete přihlásit:
Bear Rescue - v nejkratším čase nalézt ztraceného medvěda
i zelí mívá.
ské velení, které nemohlo riskovat,
že se Němci uchytí v Sýrii a Libanonu, zahájilo pod názvem operace
Exporter bojové akce proti vichistům v Levantě. Bojů se účastnil i
11. československý pěší prapor.
1949 – Publikován román 1984
anglického spisovatele George
Orwella.
Mezinárodní den oceánů
Dnešní Světový den oceánů byl ustaven OSN a slaví se od roku
Medard a Vilém
1992. Při jeho příležitosti Evropská komise připomíná mimořádDnes se shodují občanský i církevní nou důležitost moří a oceánů pro Evropu. Zdravé mořské prostřekalendář, že má svátek Medard. Todí je nezbytné pro zdraví naší planety, jelikož moře a oceány jsou
to jméno je patrně již franského původu. První složka má základy ve důležitými regulátory klimatu a významným zdrojem biologické
slově maht a znamená "moc". Druhá rozmanitosti. Evropská unie je odhodlána spravovat moře a oceáčást vychází ze slova hardus, jež ny uvážlivým způsobem. To je také ústřední myšlenka směrnice o
jazykovědci překládají jako "tvrdý, strategii EU pro mořské prostředí
z
přísný". Medard je tedy mocný a roku 2008. Směrnice obsahuje
přísný chlapík, kterého není radno opatření, která mají chránit a zapříliš provokovat.
je
Ačkoliv se jedná o kalendářové chovat mořské prostředí. Snahou
jméno, jsou v českých zemích Me- docílit toho, aby do roku 2021
byly všechny námořní vody EU
dardové prakticky na vymření.
ekologicky zdravé.
Ketchup Store - ve skladu kečupu nasbírat více plechovek, než soupeř
Mini Sumo - vytlačit soupeře z kruhové
arény
Žižkovské pivobraní
Místo: Praha
Přes 65 pivních speciálů z produkce malých českých pivovarů a minipivovarů.
Na festivalu zlatavého moku se budou
mimo jiné prezentovat pivní značky jako
Plzeňský pašák, Podskalská koza nebo
Slepý krtek, ale také další speciály z malých českých pivovarů. Neděle je vyhrazena sběratelskému Pivnímu blešímu
trhu.
SVATEBNÍ NOVINY
Strana 9
Jídelníček na dnešní den:
Šokující odhalení!
Jak budou vypadat jejich děti?
+
=
VÝVAR S JÁTROVÝMI KNEDLÍČKY
ŘÍZEČKY KUŘECÍ A VEPŘOVÉ
MASOVÉ ŠPÍZY
HOVĚZÍ GULÁŠ
KUŘECÍ ŠPALÍČKY PEČENÉ
TĚSTOVINOVÝ SALÁT
ZELENINOVÝ SALÁT
NĚKOLIK DRUHŮ ZELENINY
OVOCNÝ SALÁT
NĚKOLIK DRUHŮ OVOCE
PEČIVO
HRANOLKY
BRAMBORÁČKY
SÝROVÉ MÍSY
UZENINOVÉ MÍSY
JEDNOHUBKY
TATARSKÝ BIFTEK
TOPINKY
SELE OPÉKANÉ NA MÍSTĚ
KREMROLE
VĚNEČKY
MINIZÁKUSKY
KOLÁČKY
ZELŇÁKY
to znamenat, že spolu chodili nebo že se právě
rozešli." (Sarah, 8 let)
Jak zajistit, aby láska nikdy neskončila?
"Nezapomeň jméno své manželky.... to by tu
lásku určitě pošramotilo." (Erin, 8 let)
"Musíš správně líbat. Je možné, že tvoje žena
K čemu se dát zamilování přirovnat?
pak zapomene, že nikdy nevynášíš odpad"Je to jako lavina, před kterou musíte běžet o ky." (Dave, 8 let)
život" (John, 9 let)
"Jestli je zamilování něco jako učení se správné- Co je to láska?
mu psaní, nechci to dělat. Trvá to příliš dlou- Od té doby, co moje babička onemocněla artróho." (Glenn, 7 let)
zou, nemůže se už ohnout a namalovat nehty na
Proč se zamilovaní tak často drží za ruce?
nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj
"Chtějí zabránit tomu, aby jim nespadly prstýn- dědeček, i když sám má artrózu v rukách.
ky, protože za ně dost zaplatili." (Gavin, 8 let)
Rebecca, 8 let
Vlastnosti, které by měl mít dobrý milovník?
"Jedna z věcí, kterou by jste měli znát, je, jak Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno
vypsat šek. Protože i když máte spousty lásky, tak trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše jmébudete mít i hodně účtů." (Ava, 8 let)
no je v jejich ústech v bezpečí. Billy, 4 roky
Jak přesvědčit někoho, aby se do vás zamiloval?
Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém
"Nenoste takové věci jako zapáchající zelené a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vytenisky. Můžete na sebe sice připoutat pozor- razí ven a jeden druhého očuchávají. Karl, 5 let
nost, ale pozornost nemusí vždy znamenat lásku." (Alonzo, 9 let)
Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte
Podle čeho poznáte, že dva dospělí na večeři někomu většinu svých hranolků a nechcete na
jsou do sebe zamilovaní?
oplátku žádné z jeho porce. Chrissy, 6 let
"Zamilovaní na sebe budou pouze civět a jejich
jídlo mezitím vychladne... Ostatní lidé se více Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unastarají o jídlo." (Bart, 8 let)
vení. Terri, 4 roky
"Dospělí romantici jsou obvykle svátečně oblečeni, takže jestli mají na sobě pouze džíny může Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka
Co si děti myslí
o lásce?
NIVOVÁ KOLEČKA
SLANÉ TYČKY
ŠPENÁTOVÍ ŠNECI
OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY
OVOCNÉ DORTY
PIVO
VÍNO BÍLÉ A ČERVENÉ
VIŠŇOVKA
FERNET
RUM, GIN
BECHEROVKA
JELZIN
JAMESON
NEPERLIVÁ A PERLIVÁ VODA
TONIC
COLA
DŽUS
SPRITE
FANTA
KÁVA
ČAJ
a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná.
Danny, 7 let
Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A
až pusinkování přestane bavit, tak pořád chcete
být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s
tatínkem jsou takoví. Billy , 7 let
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposlocháš
se. Bobby, 7 let (Neuvěřitelné!)
Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda, kterého nenávidíte. Nikka, 6 let (potřebovali bychom o pár milionů více Nikk na této planetě).
Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí
jeho tričko a on ho pak nosí každý den. Noelle,
7 let
Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý
starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak
dobře znají. Tommy, 6 let
Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, že je
větší fešák než Robert Redford. Chris, 7 let
Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej
i přesto, že jste ho nechali doma samotné celý
den. Mary Ann, 4 roky
SVATEBNÍ NOVINY
Strana 10
TABULKA POČETÍ!
Věděli
jste, že….
Čínský kalendář početí vytvořil a zveřejnil jeden čínský vědec ve 13. století.
V tabulce se jednoduše spojí sloupec stáří matky v době početí a řádek měsíce početí.
Kalendář má být na 99% spolehlivý. Tak schválně, jste i Vy tabulkoví?
....ve Walesu musí ženich před sva
tebním obřadem prokázat svojí
bystrost a svůj důvtip.
Musí totiž vyřešit několik hádanek, které mu dávají příbuzní nevěsty, než mu povolí překročit práh nevěstina domu.
….v Ománu je nevěsta tři dny
před svatebním obřadem pouze ve
společnosti žen a podstupuje různé
zkrášlovací procedury. Je masírována vonnými oleji, na rukou i na
nohou pomalována henou.
….v Indonésii nastávajícím manželům tradice velí, že tři dny a tři
noci nesmějí použít WC. Mohou
přitom přijímat jen velmi omezené
množství potravy a vody a po celou dobu na ně dohlížejí "ochotní"
příbuzní, kteří dávají pozor, aby
ženich ani nevěsta nešvindlovali...
Tato "zkouška" je prý dobrá k tomu, aby si dvojice navzájem dokázala svoji ochotu a schopnost překonat společně těžká životní období, která je na cestě životem čekají.
CH = Chlapec, D = Dívka
Ženatý chlápek se tahá se svou sekretářkou.
Jednou po práci jedou k ní domů a okamžitě
vlítnou do postele. Po vášnivém sexu usnou
a probudí se až večer. Chlápek se fofrem oblíká a povídá: "Prosím tě, vezmi moje boty a
pořádně je dole otři o trávník!" Holka kroutí
hlavou, ale poslechne. Chlápek dorazí domů
a už u dveří na něj žena vyjede, kde že se
zase courá a on spustí: "Nebudu ti lhát.
Randím se svou sekretářkou, dnes jsme
skončili dřív, jeli jsme k ní, strávili odpoledne sexem a usnuli. Proto jedu pozdě." Žena
se na něj tak podívá, vidí boty celý ušpiněný
od trávy a říká: "To je neskutečný, co si nevymyslíš, abys nemusel přiznat, žes celý odpoledne proflákal na golfu!"
….v Malajsii trvají svatební ceremonie tři dny a svatební hostinu připravují zásadně muži. Pak
následuje svatební hostina a obrovské svatební veselí, kde nechybí ani vzájemné polévání a nikdo
se svatebčanů nezůstane suchý.
"Ty mě miluješ, jenom když potřebuješ peníze!" "To není pravda. Já tě miluji pořád." "No
právě..."
„Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak jako
se svým novým vozem.“ Henry Ford
„Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela
než námořníky.“ Friedrich Nietzsche
„Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala,
kdyby si ho nebyla vzala.“ Helene Rowlandová
Fotokoutek
s rekvizitami:
Ačkoliv je dnešek svátečním
dnem, nemusíme ho přece brát
úplně vážně, ne? A aby to bylo
jasné i po několika letech, je
třeba mít veselé i fotky… Věříme, že spousta z Vás si dnes
donesla fotoaparát nebo mobilní
telefon s ním a i proto jsme si
pro Vás připravili několik zábavných rekvizit, které jsou
Vám plně k dispozici při fotografování. Pomozte nám tak
oživit naše album!
Vyfocené fotografie (s námi i
bez nás) můžete zaslat na naše e
-mailové adresy či vložit přímo
zde: http://maresovi.zonerama.com/
4 věci pro nevěstu
Nevěsta by v den svatby měla na sobě mít něco: nového,
půjčeného, starého a modrého. Nové – jako symbol nového
počátku, půjčené – od šťastného a veselého člověka proto,
aby byla zrovna taková. Staré – jako symbol zachování rodinné tradice. Modrá - jako barva panny Marie, neb svatba
bývala především velkým náboženským rituálem. Dnes většinou volíme v modré barvě podvazek.
„Manželství je spravedlivé zařízení. Žena
musí denně vařit a muž to musí denně jíst.“
Alberto Sordi
„Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale
prostě očistec.“ Abraham Lincoln
„Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší
cenu, čím jsou vzácnější.“ Benjamin
Franklin
„Manželství není loterie. V loterii se někdy
vyhrává.“ George Bernard Shaw
„Mírná a ohnivá, svatá, vášnivá, něžná, tajemná, pokorná, královská, smrtelně vážná,
ze života se těšící, širá jako nebesa a zemi
vonící - taková je manželská láska.“ Bovet
„Co nám udělá stáří, když jsme dva?“ Stendhal
„Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí
dát dohromady dva, aby je unesli... někdy i
tři.“ Alexandre Dumas mladší
SVATEBNÍ NOVINY
ABSOLVENT
AGAMA
APARTMÁ
AUTOBUSY
AUTODROM
AŽIOTÉR
BACHAŘ
BACHOR
BANÁN
BAOBAB
BARMAN
BAZAR
BOMBA
BRANDY
BRANÍ
BURZA
CITRON
ČAHOUN
DÁSEŇ
DRAMATIK
HAVRANI
HOBRA
HOŘČICE
HUŇAČKA
CHARITKA
KONTO
KREOL
LUMPÍCI
MEŠNÍ ROUCHO
MODURIT
NEDOKONALOST
OBLAK
OŠTĚP
PANÁK
PÁLENÝ CUKR
PĚVEC
PRIMADONA
PROMOTOR
PŘÍBĚH
PUTNA
SLEHLINA
ŠAMAN
ŠMRNC
ŠROUB
ŠTIKA
TEPNA
TRANSPORTÉR
TVRDÁ HORNINA
VĚTRY
VODIVOST
Strana 11
OSMISMĚRKA
Ten kdo ví, co je láska,
POZOR!!!!
................................ SOUTĚŽNÍ SVATEBNÍ KŘÍŽOVKA
(tajenka - 17 nevyškrta- 1.
ných písmen).
Křestní jméno nevěstiny maminky?
2.
Ženichova mladší neteřinka?
3.
Značka vozu novomanželů?
Archiás, řec- 4.
ký básník
Oblíbená barva ženicha?
5.
Jméno zesnulého zvířecího mazlíčka novomanželů?
6.
Jméno nevěstiny oblíbené mužské filmové postavy?
7.
Část Českých Budějovice, kde novomanželé
přebývají?
8.
Jméno chlupatého dítěte, které mají novomanželé ve střídavé péči?
1.
2.
3.
4.
5.
SUDOKU PRO DLOUHOU CHVÍLI
6.
7.
8.
VÝHRA:
Tanec s nevěstou / ženichem
Pokud jste vyluštili tajenku křížovky, neváhejte ji napsat na
kousek papírku s Vaším jménem a vhodit do připravené slosovací nádoby.
Řešení osmisměrky: Ničemu se v ní nediví
SVATEBNÍ NOVINY
Strana 12
Epilog … teda jaký konec, však je
to právě začátek!
by se tento den neJak jde toto číslo pomalu do kterých
mohl uskutečnit.
tisku, Míša zkouší nový podpis a po chvíli se chytá za
hlavu, jak těžké je zvykat si
na nové jméno a kolik patálií
to s sebou nese… Vlasta se
jen baví. A stejně, tak, jak se
baví Vlasta nyní (a oba jsme
se vlastně bavili po celou
dobu tvoření těchto novin),
byli bychom rádi, abyste se
bavili i Vy, naši milí hosté,
při jejich četbě.
Na úplný závěr nám dovolte
už jen poděkovat lidem, bez
Fotky, fotky a také další
informace...
Už víte, že po Vás dnes chceme,
abyste neustále něco fotili, točili a
psali a malovali. A co s tím potom?
K této příležitosti jsme zřídili naší
w e b o v o u
s t r á n k u
www.maresovi.webnode.cz, kde
najdete odkazy na alba z dnešního
dne, tiskoviny, co jsme zde dnes
rozdávali a samozřejmě další zajímavosti.
Takže, doma povinně všichni zasednout, kouknout na
www.maresovi.webnode.cz a číst
a nahrávat a psát nám ;-)
Fotky také samostatně můžete nahrávat do webového alba, které
jsme pro Vás zřídili. Stačí naťukat
maresovi.zonerama.com
Jako email použít
[email protected] a jako heslo
zadat maresovi a už můžete vkládat a nebo stahovat již vložené fotky. Jen Vás poprosíme nám nic nemazat a neměnit heslo ;-)
Především našim drahým rodičům a prarodičům za to, že
zde pro nás byli vždy, když
bylo třeba. Ať už při našich
prvních krůčcích či právě při
přípravách dnešního dne.
Další poděkování patří samozřejmě a Vám ostatním,
co jste zde dnes s námi a
věřte, že jste pro nás velmi
důležití.
Máme moc Vás rádi!!!
Kniha hostů:
Ano, Ano, slibovaná kniha hostů… Jedná se o knihu
s prázdnými listy připravenou opět jen pro Vás a Vaši kreativitu.
Malujte a piště, cokoliv Vás napadne, co bychom si měli uchovat
jako památku. Abychom vždy, když nám poteče do bot, mohli
tuto knihu otevřít a věděli, že nejsme sami a máme to nejcennější
– milující rodinu a přátele!
Download

Svatební noviny.pdf (1586325)