firemní časopis duben 2014 / číslo 65
Vánoční posezení 20. 12. 2013
Zastavme se a zamysleme se
Hlavní projev na vánočním posezení 20. 12. 2013
Dobrý den dámy a pánové,
vážení spolupracovníci a hosté,
vítám vás zde v Třešti na tradičním předvánočním setkání
v tradičním čase, ale v úplně jiném prostředí a jiné režii.
Trvalo nám dlouho, nežli jsme se rozhodli udělat toto velké vánoční setkání, kam jsme pozvali zaměstnance anebo
alespoň zástupce všech součástí Seskupení firem Podzimek.
Teprve ve 21 letech smí v USA legálně pít alkohol a 21 let je
věk kdy, jak rozhodla rada starších, mohou jet samostatně
děti na naši společnou krkonošskou chalupu, které se říká
U devíti skautů a jednoho bolševika.
Věříme, že teprve ve 21 letech budou mít děti dost rozumu
a tuto starou dřevěnou chalupu nepodpálí. No a my jsme teprve po 21 letech našeho novodobého podnikání dostali dost
rozumu a odvahy udělat toto velké společné vánoční setkání.
Pozvali jsme také naše bývalé spolupracovníky, kteří jsou již
na zaslouženém odpočinku, ale i ty, kteří by se, jak doufáme,
mohli stát našimi spolupracovníky teprve v budoucnu, neboť
jsou teprve na škole anebo učňáku. Vítám vás všechny.
Pro mě je to nové v tom, že již nehovořím k spolupracovníkům jedné firmy ale hned k několika firmám najednou.
Pokusím se tedy v rychlosti jednotlivé firmy představit
a to tak, jak je já za poslední rok vnímám. Hodnocení a představení bude subjektivní a velmi povrchní, ale mé. Firma
Podzimek a synové, největší naše firma tento rok i nadále
stavěla. Objem realizovaných zakázek je cca 400 mil. Kč.
Největší změny se odehrávaly v Praze, kde jsme po dlouhé
době udělali výměnu na postu výrobního ředitele, nyní je
jím Petr Turek. Není to jediná personální změna, ale zato
největší. Věříme, že tato změna zastaví dlouholetý trend
v pražském středisku, kdy se sice stavělo, ale v součtu za
středisko bez zisku a s mnoha problémy s termínem a někdy i kvalitou realizovaných zakázek. Potýkáme se z mnoha reklamacemi, které však nyní alespoň odstraňujeme.
Doufám, že i pražské středisko bude stavět rychle kvalitně
a se ziskem.
Třešťské středisko pod vedením Martina Urbánka je již
tradičně naší oporou. Stavělo kvalitně, ve sjednaných termínech a se ziskem. Stavba ZUŠ v Jihlavě dostala nominaci na
Stavbu roku 2013 a Cenu předsedy senátu ČR.
Co ještě se ve firmě povedlo. Stále více používáme vnitropodnikový informační systém. Přibývají na něm informace
a snažíme se, aby sloužil a ne komplikoval život. Dále jsme
rozjeli projekt vzdělávání nejperspektivnějších spolupracovníků tzv. „rychlých koňů“. Zahájili jsme spolupráci se školami a budou k nám chodit na praxi studenti a učni. I přes
opětovný propad stavební produkce v celém státě se našemu
obchodnímu oddělení pod vedením Pavla Lindnera daří nasmlouvat dostatek zakázek. V současné době máme pro rok
2013 – náš daňový rok končí v březnu – nasmlouváno cca za
412 mil. Kč, plán je 430 mil. Kč. Na rok 2014 a další máme
ještě nasmlouváno za 906 mil. Kč. avšak smutnou zkušeností je, že ne všechno co je podepsáno se také realizuje. Velmi
bojujeme s nízkými cenami na trhu a nechceme realizovat
zakázky se ztrátou, vím je to těžké, ale hlavně již není prostor na chyby. A to ani v obchodě při naceňování a ani při
realizaci.
1 |
Musíme také šetřit a nakupovat co nejlépe materiál a služby.
Tyto činnosti zastřešuje Pepa Kadlec, potřebuje k tomu však
mnoho odpovědných lidí, sám by to nezvládl. Aby naše smlouvy řešily naše potenciální problémy, o to se v několika našich
firmách stará Milada Kusáková. Mám jednu super zprávu.
Včera byla zaslána na naše účty poslední platba za stavbu
v Benicích. Je to cca 20 mil. Kč, na které jsme čekali pět let.
PaS a.s.
Tuto firmu mě nepřísluší hodnotit, neboť pod vedením
Milana Bryscejna předvádí profesorský přístup k podnikání. Vše co děláte, jak se mi zdá, děláte s přehledem a jakousi
obdivuhodnou jistotou. Jsou v tom pravděpodobně nějaké
velké zkušenosti. Já se jen těším na informaci, jaké stroje
jste vyvinuli a kam všude jste je dodávali.
Další dobrou zprávou je i to,že se nám podařilo prodat
první byt z našeho developerského projektu na Veleslavíně
a další byty jsou rozjednány. Toto vše vylepší naši ekonomickou situaci, z čehož má určitě velkou radost náš ekonomický
ředitel Marius Svoboda. Držíme se hesla „Důvěřuj, ale prověřuj“, a tak i kontrola účelně vynaložených nákladů musí být
součástí řízení našich firem. V druhé polovině roku jsme dle
příslibu z výjezdního zasedání doplatili odměny za nadzisky na stavbách a ještě jsme odměnili ty, kteří dobře pracují
a nemají šanci dosáhnout na odměňování určené stavebním
týmům. Vím, že mnoho věcí by mohlo být lepší, ale věřte,
že se snažíme v současné situaci hospodařit a řídit firmy,
jak nejlépe to jde. A to ve prospěch firem ale i vás, našich
spolupracovníků.
Společnost Vodní cesty
Jedná se o projekční ateliér, který jak již z názvu vyplývá má za úkol projektovat stavby a konstrukce zejména na
vodě. A jak všichni víme, voda a vodní stavby jsou velkou
láskou mého otce. Tuto firmu zde zastupuje a představí ředitel ing. Jan Kareis.
Strojírny Podzimek
O firmě Strojírny Podzimek jistě detailně pohovoří ředitel
Jirka Kotrba, tak alespoň pár základních informací. Obrat
této firmy byl 75 mil. Kč. Já jsem jen chtěl poděkovat za vaši
samostatnost. Je obdivuhodné, jak se vám daří sjednávat
a realizovat zakázky a procházet s úspěchem dále v této velmi obtížné době. Jednou je práce málo, pak zas možná moc,
ale vy se s tím úspěšně perete. Za to Vám všem děkuji.
Dřevovýroba Podzimek
To je pro mne takové rozmazlené dítě v pubertě. Je ve vás
velký potenciál, mám vás rád, ale strašně zlobíte. Nedaří
se vám nasmlouvat a úspěšně realizovat dostatek zakázek.
Obrat byl jen 16 mil. Kč a to je strašně málo. To neznamená, že nic neděláte, vím že i v letošním roce, jste realizovali
nemálo krásných podlah, vyměnili okna v několika domech
a udělali krásné designové výrobky z Hi-Macsu.
Zpracování materiálu Hi-Macs mi mimochodem dělá radost, neboť je to aktivita nejenom perspektivní, ale i úspěšná. Koupelnová stěna, která se u nás vyráběla a také vyvíjela, získala ocenění časopisu Elle Design Award 2013. Čeká
nás v příštím roce mnoho práce a budu se vám více věnovat.
A to hlavně proto, abyste z té puberty co nejrychleji vyrostli
a stali se plnohodnotným členem naší podnikové rodiny.
PPP podlahy
Tato naše firma se zabývá velkoobchodem s dřevěnými
výrobky a dalším doplňkovým zbožím. Pod vedením Rudy
Kašparovského letos udělala obrat ve výši 25 mil. Kč. Pro příští rok se chystá přestěhování a to bude jistě mnoho práce
navíc. V letošním roce postihlo sklad PPP ohrožení velkou vodou. Velké manévry zvládli s velkým nasazením skvěle. Díky.
Polytrade
Je další velkoobchodní firmou, která se pod vedením ředitelky Renaty Kotálové stará o distribuci přírodního akrylátového kamene pod názvem Hi-Macs pro ČR, Slovensko
a Maďarsko. Prodají ho letos za cca 9 mil Kč. Věřím, že po
mnoha úsporných opatření a po zvýšení prodeje příští rok
dosáhneme bod zvratu v hospodaření a vytvoříme zisk.
Myslím, že máme našlápnuto dobrým směrem.
| 2
Jindřišská věž
Tuto firmu zde reprezentuje kastelánka Lucie Dolfi, která
se stará o bezproblémový chod Jindřišské věže jakožto gastronomické, muzejní, koncertní a výstavní základny. Nyní je
tam stálá výstava o pražských věžích a také výstava třešťských betlémů.
Tak jak vidíte, jenom představení našich firem není krátká
záležitost, a protože vím, že proslov má být krátký, tak už jen
pár vět obecně. Doba není nejlepší. Myslím, že už jsme zažili
lepší, ale i horší. A hlavně, nepodléhejme skepsi. Prostě to
nechce víc než být lepší než naše konkurence. Musíme se
stále zlepšovat. Zlepšovat sami sebe i procesy na stavbách
a ve firmě. Naše firemní motto zní:
Stát se vynikající a stále se učící organizací. Být lepší než
konkurence ve znalostech, zkušenostech a ve schopnosti používat je ve všech procesech a činnostech, které mají vliv na
spokojenost našich zákazníků.
P ........ Prosperita
O ........Odpovědnost
D ........Dovednost
Z ........ Zdroje
I ........ Inovace
M ........Marketing
E ........ Efektivita
K ........Kvalita
Tedy přečteno v celku... P O D Z I M E K
Podzimek, ne jako naše jméno, ale jako jméno seskupení
firem, ve kterých všichni pracujeme. Budeme- li se těchto
zásad držet, přežijeme, udržíme firmy jako zdroj příjmu pro
nás všechny.
Děkuji vám všem za to, že nám pomáháte.
Přeji vám i vašim rodinám
krásné prožití vánočních svátků
A nám všem úspěšný rok 2014
Martin Podzimek
VYSOČINA
Horská usedlost Modrava
a konče truhláři a kameníky. Dobouráváme bazén, provádí
se nové skladby podlah, nová výtahová šachta a dokončujeme poslední zděné příčky. Pokud bude přát počasí, v nejbližších dnech zahájíme úpravu dřevěné fasády. Přestože se
nám rozsah díla neustále navyšuje a pojem „drobná změna“
zde nabyl zcela jiné dimenze, celý realizační tým pevně věří
v dokončení stavby do konce tohoto kalendářního roku.
Technologický park Jihlava
Horská usedlost Modrava
Na konci března finišujeme na stavbě na Modravě, na monolitických konstrukcích přístavby hlavního objektu. Díky
dobrému počasí, které nám přálo skoro celou zimu, se nám
do konce jara tyto práce podaří dokončit včetně izolací
a celý hlavní podzemní objekt začneme zavážet zeminou.
Nečekaně se na konci března zima vrátila, a tak nás zase
trochu zdržuje. Venkovní objekty se bohužel ještě provádět
nedají, dodavatele jsme už vybrali a zpracovává se dílenská
dokumentace a schvalují se vzorky. Jakmile to počasí dovolí, zahájíme práce na okružní cestě i treehousu. V současné
chvíli probíhají úpravy vnitřku objektu a na stavbě pracují
všechna řemesla, počínaje elektrikáři, vodaři, slaboproudaři
Technologický park Jihlava
Po čtyřech a půl měsících od převzetí stavby se práce posunuly rapidním způsobem kupředu. Dokončili jsme veškeré
bourací práce a zesílili jsme stávající nosné pilíře ocelovými
objímkami a tlakovou injektáží zhlaví v 1.NP. Z větší části máme již demontovanou provizorní ocelovou konstrukci, kterou jsme ze statických důvodů zhotovili v první fázi.
Jejím účelem bylo stáhnout obvodové stěny po vybourání
3 |
střechy a dřevěných stropů. Do dutého objektu, který nám
po bourání zůstal, jsme začali postupně betonovat nový
monolitický objekt - sloupy, stropy a tři výtahové šachty.
V současné chvíli pracujeme také na vyzdívkách nosných
stěn a na pokládce vnitřní ležaté kanalizace. Pevně věříme,
že hrubá stavba bude dokončena v červnu. Objekt již tedy výrazně změnil své rysy, stejně jako náš realizační tým, který
od nového roku posílil stavbyvedoucí ing. Zdeněk Novotný.
Betoňák Jihlava
RD Prokop
„Betoňák“ Jihlava
Na stavbě Betoňáku jdeme pomalu do finále. Díky nadprůměrně teplé zimě se práce na střeše, fasádě a uvnitř téměř
nezastavily. Po novém roce jsme dokončili první polovinu fasády včetně prosklené schodišťové věže. V únoru rozhodl investor o dostavbě dalšího celku – ve 3.NP vznikne soukromá
škola. Dokončují se rozvody, jsou zkompletovány předávací
stanice tepla a strojovny vzduchotechniky. Na přelomu března a dubna se uvnitř dokončovaly omítky a hrubé podlahové konstrukce, provádí se sádrokartony a zahájíme obklady
a dlažby. Na další půlce fasády a zbytku střechy se pilně pracuje. Protože změna je život, odešel z našeho týmu na konci
února Tomáš Rejcha a do rozjetého vlaku naskočil Michal
Rys. Zbytek původního týmu Jitka Vávrů a Zbyněk Šťastný
zatím „drží“. Všichni pevně věříme, že stavbu dokončíme co
nejdříve a nebudeme se tu zdržovat ani o minutu déle.
halou – je položena masivní dřevěná podlaha v kombinaci
kamenné dlažby včetně tří vyrovnávacích schodišť. Všechny
koupelny jsou provedeny z kamenného obkladu a dlažby
doplněny skleněnou mozaikou. Povrchová úprava vnitřních stěn je zčásti tapeta a výmalba na hladkých sádrových
omítkách a na části, stejně jako na polovině fasád, je dekorativní stěrka. Zbylá část venkovních fasád a teras je ve
dřevě. Netypickým doplňkem RD je zavěšený krb a dva velkoformátové keramické obklady vstupní haly o rozměrech
3x1,5 m. Za příkladnou spolupráci je třeba poděkovat všem
subdodavatelům a v neposlední řadě také našim pracovníkům, kteří se podíleli nejen na hrubé stavbě, ale i na finálních pohledových záležitostech dřevěných a keramických
povrchů.
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
MBU – ekologické centrum
Mníšek pod Brdy
RD Prokop
Se stavbou rodinného domu pro pana Prokopa jsme se
dostali do poslední fáze. Ke konci března paradoxně nejvíce pomohlo počasí, které sice nepřeje zimním sportům, ale
nám umožnilo hodně slušný dojezd. Jako na každé jiné stavbě se do posledních dnů nasunuly terénní úpravy a veškeré
komunikace. S představou loňského jara, kdy jsme na stavbě
začínali, bychom asi zaplakali. Kvůli podmáčenému terénu
jsme museli tehdy skoro na měsíc zemní práce přerušit, čemuž jsme se letos vyhnuli. Dokončovací práce kladly velký
důraz na detail, protože v celém objektu rodinného domu
jsou použity ne zrovna standardní materiály, které dlouze
a ne snadno před tím ladili architekti s investorem. Veškeré
vnitřní a venkovní povrchy byly oproti základní dohodě
dosmlouvány. Stěny v celém prostoru bazénu jsou provedeny v profilovaných dekorativních stěrkách. Navíc jsou zde
vynechána místa pro vložení živého mechu, který k životu
potřebuje pouze vlhkost tohoto prostoru. Podlaha je provedena z keramické dlažby 90/15 cm v imitaci prken. V největší části objektu – v jídelně, kuchyni a obývacím prostoru
s odpočinkovou a zároveň komunikační centrální kruhovou
| 4
MBU - vizualizace projektu
Zakázka pokračuje pracemi na realizační projektové dokumentaci jak stavební, tak zejména technologické části,
kterou objednatel stále upřesňuje a hledá se co nejoptimálnější řešení. Projekt by měl být v dubnu schválen a samotná
realizace by měla být zahájena začátkem léta. Celý tým už
se těší a je připraven na startovní čáře. Něco málo z technologického projektu přikládám ve vizualizaci.
Josef Kadlec, technický ředitel
PRAHA
RD Kutná Hora
BD Veleslavín
Náš developerský projekt bytového domu Veleslavín
konečně začíná přinášet do vyčerpané pokladny peníze.
V prodeji bytů nás zastupuje realitní firma Pohoda. Rok
se nic nedělo, až když se projektu ujal nový pracovník realitní
kanceláře Milan Bryscejn ml., tak se s ním objevili i zájemci.
V současné době jsou prodány tři byty a na jeden, který
byl zhotovený jako vzorový, je podepsána rezervační
smlouva. Dva byty, které jsou nad sebou, si jejich nový
majitel propojuje pomocí interiérového, točitého schodiště.
Na průběh těchto stavebních úprav, které klient dělá na své
finanční náklady, budeme dohlížet.
Doufejme, že pan Bryscejn bude v prodeji zbývajících bytů
i nadále úspěšný.
Pavel Šárka
Havlova knihovna
RD Kutná Hora
Stavba pokračuje montážemi hrubých rozvodů, které jsou
v projektovaném rozsahu dokončené vyjma změn, které si
investor objednal a které se nadále projekčně zpracovávají. Těmto změnám klienta zatím podléhá větší část našich
dodávek vně i uvnitř domu, a proto je postup prací výrazně
brzděn. Budeme tak muset upravit a optimalizovat technologické postupy a návaznosti v dalších etapách výstavby.
Antonín Novák, vedoucí projektu
Tělovýchovná jednota Praga
Havlova knihovna - zadní trakt
Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí
a ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném režimu na základě nařízení SÚ MČ P1.
V současné době máme v podstatě staticky zajištěn celý
objekt směrem do Loretánského náměstí i do Úvozu. Byla
dokončena rekonstrukce pavlačí v atriu objektu.
Ke konci prosince byly po dohodě s investorem práce na
zimní období přerušeny a objekt byl do 28. 2. 2013 uzavřen.
Další práce byly zahájeny k 1. 3. 2014.
Byly zahájeny práce na definitivním zajištění arkýře v ulici Úvoz pomocí vynášecí ocelové konstrukce. Současně byly
zahájeny práce na rekonstrukci fasády v téže ulici, která
by měla být opravena speciální metodou s použitím historických postupů. Jižní fasáda bude prakticky dokončena do
konečné podoby včetně osazení oken. U arkýře, po jeho definitivním statickém zajištění, budou opraveny nebo vyměněny kamenné prvky, provedena fasáda a vyměněna okna.
Veškeré práce na jižní fasádě a arkýři budou dokončeny do
října 2014.
V současné době je zcela dokončen archeologický průzkum. Další pokračování prací je závislé na vydání stavebního povolení.
Koncem února jsme od investora Crescon Delta převzali staveniště na akci Zázemí sportoviště TJ Praga a následně zahájili
práce na této zakázce, na kterou máme podle smlouvy s investorem 250 dní. Jedná se o kompletní novostavbu – třípodlažní
železobetonový monolitický skelet s výplňovým obvodovým
zdivem, založeným na vrtaných pilotách, včetně veškerých
přípojek. Samotné výstavbě předcházelo zbourání původních
zděných objektů (vstupního objektu do areálu a klubu šachistů), původního oplocení v dotčené části areálu a vybourání
zpevněných ploch v místech nově navržené budovy. Bude vybudována nová příjezdová trasa do areálu sportoviště, která
během výstavby bude fungovat bez omezení. V současné době
máme za sebou i zemní práce a pilotové založení. Následně
budeme pokračovat v pokládce ležaté kanalizace pod objektem, podkladních betonech, hydroizolací spodní stavby a základovou deskou. Musíme dodržet první uzlový bod harmonogramu výstavby, a to dokončení základových konstrukcí
do 1. 5. 2014. O tuto zakázku se starají Lukáš Vykydal jako
vedoucí projektu a Ing. Tomáš Figura jako stavbyvedoucí.
Jan Tomek, vedoucí projektu
Lukáš Vykydal, vedoucí projektu
TJ Praga
5 |
Vila Vista
V současné době na stavbě vrcholí vzorkování všech
výrobků a zařízení dle přání investora v zastoupení architekta
projektu Ing. Tycara. Luxusní vila si žádá nadstandardní
řešení, která jsou časově náročná na výrobní přípravu.
Mírná zima přála rychlému dokončení železobetonového
skeletu, který se svým odlehčeným prvním nadpodzemním
patrem nechává stát většinu kolemjdoucích lidí v němém
úžasu, kterak si dovolil architekt přenést lehkost svého
pera na papír natažený na rýsovacím prkně. Prostorová
lehkost objektu je omračující a vyrazí Vám dech. Otevřenost
objektu snad srazí osazená bezrámová velkoformátová
okna, která osadíme až v červnu. O co lehčeji se rozmáchl
rýsovacím perem, o to těžkopádněji působí při realizaci.
Proto pracujeme na hrubých vyzdívkách uvnitř objektu vily,
hrubých elektro a vzduchotechnických instalacích.
Pracujeme na výstavbě plotu a na konstrukci střechy
a teras. Zámečník v příštím týdnu začne osazovat vnitřní
ocelová schodiště. Po odsouhlasení detailů výrobní dílenské
dokumentace hlavním statikem objektu. Dopojení vrtů pro tepelná čerpadla souvisí s výkopy rýh kolem celého
objektu. Při noční nezvané návštěvě naší stavby se přihodil
první „pracovní úraz“. Služební vlčák naší ostrahy spadl
do výkopu a dva dny nemohl chodit. Dnes už zase slouží
a nedávno pokousal v půl třetí ráno narušitele našeho
objektu. Bezdomovec nestihl ani přelézt plot a už mu César
visel na kalhotách. Veselých příběhů máme vícero, ale to
bych popsal celou tuto stránku.
Doufáme, že se nám společným úsilím všech zúčastněných
řemeslníků, podaří této stavbě vdechnout život. Je patrné,
že určitý genius loci jež vila Vista má, neboť ve svém jménu
ukrývá a nabízí úchvatnou vyhlídku na centrum Prahy se
Svatovítskou katedrálou i s Petřínskou rozhlednou. Protože
nesmíme v objektu stavby vily fotit posílám vám Vistu
trochu jinak ....
Praha 10
Bytový dům Volyňská
Zdeněk Plevač, stavbyvedoucí
RD Mašteřovského
Stavba rodinného domu je těsně před předáním
investorovi. Již máme hotovou fasádu, dokončení oplocení
celého pozemku, dokončili jsme venkovní chodníky,
venkovní úpravy pozemku, začínáme realizovat závlahu
zahrady, kde se osazují keře a stromy.
Filip Matal, vedoucí projektu
Bytový dům Ostružinová
Výměna ZTI a plynu Volyňská 20 a Dukelská
Šlo o klasickou výměnu veškerého potrubí spojené
s obvyklými zednickými pracemi a se stykem s nájemníky.
Zde úspěšně působil za náš úsek ing. Jiří Rosendorf.
Výměna oken BD Limuzská a Starostrašnická
Jednalo se o výměnu původních dřevěných zdvojených
oken (Limuzská) a původních špaletových (Starostrašnická)
a zednické začišťování.
Výměna oken v BD Ostružinová
Provedli jsme výměnu původních zdvojených oken
v paneláku za plastová. Zde spolupracovali kolegové
František Molzer a nový kolega Honza Laurin.
Výměna oken v BD Elektrárenská, Sámova
a V Předpolí
Zde jsme dokončovali výměnu oken. V Sámově dodávala
okna Dřevovýroba Podzimek.
Bytový dům Limuzská
| 6
Ondřej Březina, vedoucí projektu
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Třešť
Praha
Od začátku roku jsme měli možnost účastnit se poměrně
velkého množství výběrových řízení, jak pro veřejné, tak pro
soukromé zadavatele a zatím se nám daří být pouze mezi
nejlepšími. Vítězství jsme byli opravdu několikrát „na dosah“.
Namátkově: 3. místo v soutěži na ZŠ Přibyslav, 2. místo
Zpřístupnění telčského podzemí, 3. místo haly společnosti
Hranipex, 3. místo Pohodář – pohodový stacionář. Navíc do
dnešního dne jsme ve hře na Domov důchodců Proseč u Pošné.
Bohužel naše odvětví není dětská olympiáda, kde vítězí
všichni zúčastnění. Ve stavebnictví vítěz bere vše. Musíme
se proto spokojit s konstatováním, že jsme na dobré cestě
a příště „to tam musí padnout“.
V krátkosti bych jmenoval pár významnějších zakázek,
kde to bohužel „nepadlo“. Velice zajímavá zakázka od
soukromého investora na Výstavbu haly Swoboda Stamping,
Oprava fasád v pivovaru Bernard, Rodinný park Robinson,
Panský dvůr Telč a jiné méně či více zásadní zakázky.
Ač zatím bez úspěchu, obchodní oddělení rozhodně nespí,
jen v tomto roce jsme do různých soutěží a výběrových
řízení podali nabídky za bezmála půl miliardy korun.
Toto číslo dokresluje složitou situaci na stavebním trhu.
Věřte tedy, že děláme všechno pro to, aby se alespoň část
podaných nabídek vrátila ve formě zajímavých projektů pro
naše výrobní oddělení.
V posledním období se nám v Praze podařilo získat tři
nové zakázky. Jedná se o výstavbu třípatrové budovy pro TJ
Praga ve Vysočanech, kde bude zázemí sportovního klubu
a v přízemí restaurace. Na tento projekt by měla být, po
jeho dokončení, navázána výstavba bytového projektu pro
stejného investora.
Pepa Studnička, vedoucí obchodní oddělení Třešť
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha
Dále je připravena k podpisu smlouva o dílo na výstavbu
rodinného domu v okrajové části Prahy za více jak 20 mil. Kč.
A také byla podepsána smlouva na výměnu oken v Praze 3.
O těchto projektech najdete jistě více informací v článcích
naší výroby.
V současné době zpracováváme nabídku do soutěže
na zhotovitele bytového projektu v Praze Hostivaři, na
rekonstrukci velkého bytového domu v Praze Vinohradech
či na výstavbu administrativního zázemí a showroomu
motorek v Dolních Měcholupech.
U dalších projektů bojujeme v různých kolech výběrových
řízení o získání zajímavých zakázek pro tento, ale i příští
rok.
Pohled z balónu na Havlovu knihovnu
7 |
Účastníci EXPO Mokrá 2012
EXPO Mokrá 2014
Naše firma Strojírny Podzimek, s.r.o. se již po desáté
účastní Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů
a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl
a stavebnictví EXPO Mokrá 2014, ve dnech 10. - 12.
června 2014 v lokalitě kamenolomu Mokrá u Brna. Podle
počtu přihlášených se letos veletrhu zúčastní 123 českých
i zahraničních vystavovatelů, takže se bude jistě na co dívat.
Naše firma zde bude mít svůj stánek a všechny zveme
k jeho návštěvě.
Dle programu stáže bude postupně poznávat proces
obchodu, marketingu, vedení projektů a v neposlední řadě
i proces výroby. Věříme, že stážista u nás získá pojem
o realitě všedních dnů českých firem, dozví se něco o zákulisí jednotlivých firem a dostane do povědomí to, čím se
jednotlivé firmy ze seskupení Podzimek zabývají. Doufáme,
že zkušenosti získané u nás využije ve své budoucí kariéře,
ať již jako diplomat nebo jako pracovník zahraničního
obchodu.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
Stáž juniorního diplomata ve firmě
Strojírny Podzimek
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky oslovilo
několik českých exportních firem k zapojení se do pilotního
projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR a Diplomatické
akademie MZV ČR zaměřeného na získávání zkušeností
juniorních diplomatů v oblasti ekonomické diplomacie. Do
tohoto projektu jsme se zapojili a již během měsíce února
byl pro naši firmu vybrán vhodný kandidát. Po vyřízení
nezbytných organizačních záležitostí (ubytování, stravování
atd.) zahájil Petr Manoušek 17. března 2014 svoji čtyřtýdenní
stáž v naší firmě. V průběhu stáže navštíví také další firmy
ze seskupení firem Podzimek – Dřevovýrobu, PPP Podlahy
a POLYTRADE CE.
| 8
Petr Manoušek
Jez Olešná na Odře
V technologickém uzlu třídění přibude nový třísítný třídič.
Všechny nové stroje budou propojeny do staré technologie
lomu a doplněny pásovými dopravníky vyrobenými naší
firmou.
Předání díla do zkušebního provozu se uskutečňuje právě
v těchto dnech.
Roman Hrůza, vedoucí projektant
Segment pro jez Olešná na Odře
V loňském roce jsme získali od investora Povodí Odry
státní podnik, zakázku na výrobu a výměnu segmentu pro
Jez Olešná nacházející se na 4. km řeky Odry. Stávající segment se po 40 letech provozování nacházel v havarijním stavu vyžadující jeho kompletní výměnu.
Tato zakázka byla naplánována na období zhruba pěti měsíců. Samotný segment patřil co do rozměrů (8,3x1,7x2,5 m)
a hmotnosti (5,5 t) k těm menším, které u nás vyrábíme.
Jediným podkladem pro realizaci této zakázky byl investorem předaný starý sestavný výkres v tištěné podobě
a prohlídka samotného jezu.
S přípravou dokumentace se započalo v průběhu měsíce
května 2013 překreslováním do digitální podoby a tvorbou
jednotlivých výrobních výkresů. Vlastní výroba byla zahájena zhruba o měsíc později, dokončena byla počátkem měsíce
srpna 2013. Po vyrobení segmentu došlo k dílenské přejímce investorem. Tato přejímka byla podmínkou k uvolnění
klapky pro konečnou povrchovou úpravu. Po té byl také stanoven termín montáže.
Montáž probíhala od poloviny měsíce září 2013 po instalaci provizorního hrazení a přehrazení jezu, které si zajišťoval investor. Trvala necelé dva týdny. Montážní práce
zahrnovaly jednak demontáž starého segmentu, prahového
těsnění, očištění dosedacích ploch a potom osazení novými
pryžovými těsnícími profily a novým segmentem.
Po dokončení montáže následovalo odzkoušení funkčnosti a předání díla k užívání.
Celá akce proběhla bez problémů k plné spokojenosti zákazníka, čímž jsme dokázali, že jsme odborníci nejen v pásové dopravě jakožto hlavním výrobním programem naší
firmy, ale také v dodávkách ocelových konstrukcí pro vodní
hospodářství.
nahoře - třídírna, dole - filtrační stanice kamenolom Rejta
Prodáme Škoda Octavia
Luboš Hronek, vedoucí projektant
Kamenolom Rejta
Naše firma od prosince 2013 realizuje veřejnou zakázku
Snížení prašnosti kamenolomu Rejta pro společnost KÁMEN
A PÍSEK, spol. s r.o.
Akce je spolufinancována Fondem soudržnosti Evropské
unie prostřednictvím Operačního programu životního
prostředí.
Do technologické linky kamenolomu dodáváme nové
odsávací zařízení a kaskádový třídič pro snížení prašnosti. Dále drtiče kameniva na druhém a třetím stupni.
Rok výroby
Tachometr
Výkon
Objem
Typ paliva
STK
Stav
Bonus
Cena
Kontakt
2002
413 000 km
110 kW
1781 m³
benzin
19. 3. 2014
nepoškozeno, 1. majitel
dálniční známka 2014
50 000,-Kč
P. Červenka – mobil: 724 584 144
9 |
P&S
Čistící stroj pro
vodní elektrárnu Štětí na Labi
V katastru města Štětí se staví zřejmě poslední jezová vodní elektrárna na středním toku řeky Labe. Zdá se, že žádná
další lokalita pro stavbu MVE již na tomto úseku Labe není.
Pro MVE Štětí o dvou vodních turbínách s celkovým výkonem cca 3,5 MW jsme získali zakázku na projekt, dodávku
a montáž víceúčelového čistícího stroje česlí. Stroj s čistící hloubkou 18 m pracuje na česlovém poli délky 26,5 m.
Součástí stroje je mimo čistících mechanismů pojízdná jeřábová kočka nosnosti 15 t pro manipulaci s uzavíracími
stavidly vtoků turbín a hydraulická ruka nosnosti 5 t pro
vyjímání těžkých a objemných plovoucích předmětů z česlí.
Čištění vtokových česlí zajišťuje speciálně konstruované
uzavíratelné hrablo šířky 3,5 m a váhy 2,5 tuny, spouštěné
a zvedané pomocí třílanové jeřábové kočky nosnosti 5 t.
Celý stroj, který s sebou nese typový natahovací kontejner
o objemu 10 m3 pro sběr vytěženého spláví, pojíždí po kolejové dráze délky 35 m a rozchodu 5800 mm. Ovládání všech
částí stroje je elektrohydraulické.
Stroj je vybaven počítačově a programově řízenou automatikou s grafickým panelem. Přenos signálů a povelů je
z velínu čistícího stroje přenášen bezdrátově do centrálního
dispečinku MVE, odkud lze celý stroj ovládat i programovat.
Také doplňující zařízení stroje – jeřábová pojízdná kočka
15 t a hydraulická ruka – se ovládá dálkově pomocí radiových signálů.
Stroj o celkové pracovní váze cca 32 t a naplněným kontejnerem o objemu 10 m3 a možné váze až 8 t je největším
dosud P&S vyvinutým a vyráběným čistícím strojem.
V současné době je stroj ve vysokém stupni rozpracovanosti. Jeho montáž na kolejovou dráhu MVE a uvedení do
provozu se předpokládá v průběhu května a června 2014.
Josef Vaverka, náměstek ředitele
| 10
Začátek letošního roku nebyl pro naše montážní středisko
příznivý. Nedařilo se nám zajistit potřebný objem prací.
Venkovní práce, které jsme neměli dokončené z předchozího roku vzhledem k nepříznivému počasí, se nám daří dokončit nyní, kdy nám jarní počasí přeje.
Pokračujeme tedy na rozpracované zakázce – Projekt
Florenc. Jedná se o montáž terasových prken Massaranduba.
Položili jsme jich 1022 m 2. Nyní na terasových provádíme
očištění a následně povrchovou úpravu olejováním.
Velice zajímavá práce nás čeká na zámku Osov. Na zámku
probíhá celková rekonstrukce. Parketové čtverce, které jsou
velice poničeny, jsme odborně a velmi opatrně zdemontovali
a provedli pasportizaci. Odvezli jsme je do Třeště k uskladnění, kde začíná práce pro truhláře na dílně. Část původních
čtverců, které se podaří zachránit, bude repasována, ostatní
budou nahrazeny replikami.
Na Janáčkově nábřeží v Praze jsme začali s demontáží
podlah a dveří ve starém obytném domě.
Štěstí nám začalo být zase nakloněno a můžeme se tak podílet na rekonstrukcích objektů dýchajících historii. Na dílně
vyrábíme průběžně špaletová okna do rodinných domů.
Pro zakázku velkého rozsahu – Thurn Taxisův palác
v pražské Letenské ulici – jsme začali s výrobou čtverců Taxis v provedení kombinace dub a jatoba v množství
490 m 2 a čtverců Vídeň v množství 680 m 2.
Jana Forstová, ekonomka Dřevovýroby Podzimek
Terasa Florentinum, Praha
Starý čtverec z Thurn Taxisova paláce
Hi-Macs
Těsně před Vánocemi jsme dokončili a předali velmi
pěknou zakázku na soukromé zubní klinice v Praze.
Jednalo se o repasi původních pracovních stolů v několika
ordinacích. Dřezy, pracovní desky, zástěny, kryty topení, vše
bylo nahrazeno Hi-Macsem.
Po Vánocích jsme vyrobili několik pracovních desek do
kuchyní především pro slovenské zákazníky. Spolupodíleli
jsme na výrobě a montáži opláštění sloupů na Florentinu.
Úspěšně jsme zahájili spolupráci s rakouskou firmou, kam
vyrábíme především umyvadlové a pracovní desky.
V následujícím období nás čeká výroba a montáž atypické
stěny na akci RD Prokop, dále výroba 3D ohýbaného
recepčního pultu do Technologického parku v Brně a několik
pracovních desek do kuchyní a designově pěkně navržená
koupelna na Slovensku.
Libor Vítek, vedoucí výroby úseku zpracování Hi-Macs
Nové prostory PPP Podlahy v Praze Modřanech
Nové prostory firmy
PPP podlahy a.s
Po dlouhých jednáních a přípravách se v únoru
2014 firma PPP podlahy a.s. přestěhovala do nových
prostorů v Praze 4 Modřanech.
Bylo využito výhod systému skladovacích
kontejnerů, kde v přízemí vznikl prostor k vytvoření
showroomu a v 1. patře kancelářské prostory. Původní
skladovací hala o rozloze 360 m 2 se napojila na
nově postavenou temperovanou halu pro uskladnění
interiérových podlah.
Celkem jsme oproti původním prostorům získali
o 40 m 2 více, při ceně o 12 000 Kč měsíčně nižší, než
v předchozích prostorách.
Jitka Nohejlová
Koncem ledna se konalo setkání prodejců materiálu
Hi-Macs a managementu společnosti LG Hausys. Kromě
dílčích technických novinek byla představena nová barevná
kolekce materiálu Hi-Macs z dílny světového designera
Karima Rashida. Výrazné a přesto příjemné barevné tóny
spolu s nápaditým designem přinášejí pohodu a zároveň
oživení do každého interiéru. Unikátní jemná struktura
působí kompaktně a velmi drobné, až jednotlivě neviditelné
perlové střípky, přinášejí nový vzhled v zavedených vzorech
materiálu Hi-Macs. Kolekce Sparkle obsahuje 5 barev
všechny v tloušťce 12 mm, vzorky jsou již připravené. Jaká
bude první zakázka ze série Sparkle? Bude stejně originální
jako vize Karima Rashida?
Petra Viltová
Celková repase pracovního stolu s krytem topení
v ordinaci na zubní klinice v Praze
11 |
BALONEM DO VÝŠIN JINDŘIŠSKÉ VĚŽE
Vzhůru k výšinám! – zní poslední povel kapitána balonu před startem a mohutná koule za potlesku přihlížejících majestátně stoupá k oblakům... Je až s podivem, jak
stejný byl a je scénář vzletu balonu dříve i dnes. A co pro
nás bylo a je na balonech tak fascinující.
Při příležitosti 230. výročí balonového létání v Čechách
a ku příležitosti 110. výročí prvního vzletu balonu Praha
připravila Jindřišská věž unikátní soubor nejzajímavějších okamžiků české balonové vzduchoplavby od jejích
prvopočátků po současnost.
Dne 4. 4. 2014 ve 4 hodiny odpoledne jsme slavnostně otevřeli výstavu BALONEM DO VÝŠIN JINDŘIŠSKÉ
VĚŽE.
Před Jindřišskou věží lidi poutalo nafukovadlo ve
tvaru balonu firmy Balony Kubíček s.r.o. /foto 1/ a na
Senovážném náměstí poblíž věže jsme se rozhodli pokusit o vzlet balonu nad Prahu. Oblekli jsme se tedy
do historických kostýmů z 19. století a jali se přivítat
a zaujmout kolemjdoucí i pozvané hosty. Rychtář s rychtářkou (starosta Prahy 1, Oldřich Lomecký s doprovodem),
kteří přijeli v kočáře taženém koňmi, přivítala kastelánka /foto 2/. Požádala také o udělení rychtářského práva
k otevření výstavy a povolení k vzletu. Úvodní slovo také
pronesli autoři výstavy Vladimír Lacina, Tomáš Rezek,
Pavel Sviták, ředitel Martin Podzimek, dále kastelánka
Lucie Dolfi a také architekt Jiří Vrzal /foto 3, 4 a 5/.
Během příprav na vzlet balonu návštěvníky bavila kapela Pouličníci, která na oslavu přijela až z Tábora /foto 6/.
Po několika zkouškách puštěných balonků – udávaly směr, kam by se mohlo letět a po povolení z řízení letového provozu, dal kapitán povel k roztažení balonu a jeho nafouknutí /foto 7, 8/. Přibližně
po půl hodině pak nastoupil do koše pan starosta
Oldřich Lomecký a Martin Podzimek a za bouřlivého potlesku a pokřiku se majestátně vznesli ze země
a vystoupali nad střechy domů a nad Jindřišskou věž
/foto 9, 10, 11/.
Z nebe fotografoval Martin Podzimek naše stavby.
Jindřišská věž /foto 12/, sportovní areál Ladronka /foto
13/, Palác Žofín /foto 14/.
Ostatní pozvaní hosté čekali na posádku v Jindřišské
věži, kde měli možnost zhlédnout kompletní výstavu,
která je rozdělena do tří hlavních tematických celků. Na
vyhlídce Jindřišské věže, kde výstava začíná, si hosté
za bluesové hudby „počkali“ na přistání posádky. Ta se,
v čele s kapitánem balonu Vladimírem Lacinou, vrátila
štastně a v pořádku /foto 15/.
1
Dodatečně jsme se dozvěděli, že při přistání jim asistoval policejní vrtulník .
Na výstavě se podařilo shromáždit do jednoho prostoru všechny důležité okamžiky fenoménu vzduchoplavby:
příběhy vynálezů, slepých uliček i velkých myšlenek,
které překročily hranice poznání. Poznání měnícího sen
ve skutečnost, poznání vznešeného vznášení... Nechte
se vtáhnout do poetického prostředí Jindřišské věže
i poetikou balonového létání… Výstava je otevřená do
14. srpna 2014.
Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišské věže
| 12
2
3
4
7
5
8
6
9
13 |
13
| 14
10
14
11
14
12
15
Historie, zajímavosti a humor
Dlouho jsem přemýšlel, jak nazvat povídání, o které se chci s Vámi v následujících číslech našeho firemního časopisu podělit.
Kdo mě znáte, tak víte, že jsem vášnivý sběratel a uživatel aforismů a jiných mouder našich předků. Také však sbírám
různé kuriózní výroky, pozvánky, recenze a popisy situací, v nichž se nacházeli naši předci i my sami. Ukládám je do
desek, které jsem více jak před 50 lety nadepsal „Zajímavé a humorné“.
Humor a zvláště vtipy jako by nám poslední dobou došly. Vím, že je doba zlá, ale ujišťuji Vás, že bylo i hůř a když si to
připomeneme a vyhodnotíme, tak nám bude hned lépe. Uvědomil jsem si to na minulé poradě užšího vedení firmy
Podzimek a synové, kdy pod tíhou informací ze staveb, jejich financování či spíše někdy nefinancování, byli všichni
účastníci porady velmi vážní a měli sklopené hlavy. Vše se rázem změnilo, když z úst ředitele divize Vysočina Martina
Urbánka zazněla skutečná a velmi úsměvná historka ze stavby na Modravě. Všichni zvedli hlavy, tváře se jim rozjasnily
a začali se nahlas smát. Byla to paráda. Dnes jsem si pro Vás připravil čtyři zajímavosti a věřím, že Vás poučí i pobaví.
První historická zajímavost je mimořádně aktuální, neboť je z Krymské války a napsal jí v roce 1856 londýnský zpravodaj
listu New York Daily Tribune. Povšimněte si jména autora v závěru citátu.
„Ruská politika je nezaměnitelná. Měnit se mohou pouze ruské metody, taktika, způsob manévrování, ale polární hvězdou
ruské politiky zůstává podmanění světa. Polárka je na hvězdném nebi stálicí. V politice Ruska není žádný rys nápadnější
než onen, který sleduje nejen své tradiční cíle, ale také způsob, jak jich dosáhnout. Neexistuje tah v současné politice,
který by nebylo možno najít už v historii. Ruský medvěd bude schopný všeho, dokud ví, že ostatní zvířata se mu nebudou
bránit. Existuje pouze jediný způsob, jak se chovat k mocnosti jako je Rusko. Neukázat strach. Jestliže Evropa se dá na
ústup, nebude to pouze znamenat porážku, ale bude to trvalé ujařmení“.
Karel Marx
Druhá neuvěřitelná zajímavost vznikla o sto let později, a to krátce po únorovém vítězství dělnické třídy u nás. Doporučuji
si povšimnout data 10.12.1948 a jak snadné bylo se stát profesorem či soudcem. A my si dnes stěžujeme, že v Plzni lze
vystudovat právnickou fakultu za měsíc? Kde jsou ty časy, kdy stačila obecná škola a správný třídní původ.
Třetí humorný rozhovor je z knihy „Jedenáct prezidentů“ od Lubora Budinského.
Gottwald si zavolá Zápotockého a ptá se, jaké jsou zásoby potravin: “Mouku máme na rok, rýži na pět měsíců a cukr na
tři“, odpoví premiér a budoucí prezident. „Sakra, tak proč lidi tak reptaj,“ diví se Gottwald. “Ale Klémo, já nemluvím o lidech,
ale o nás dvou“, odpoví Zápotocký.
Tak vidíte, že se máme dobře. A když k tomu přidám závěrem vtip, který jsme rádi vyprávěli za reálného socialismu, tak
zjistíme, že nám nic, ale opravdu nic nechybí.
Přijel „americký“ bratr za svým bratrem do Československé socialistické republiky. Ten americký se ptá toho českého:
„Jak se máš, brácho?“ „Ale celkem dobře, ani stěžovat si nemůžu“. A ten americký brácha odpovídá: „No vidíš, já se
mám sice špatně, ale zase si můžu stěžovat“.
Váš Josef Podzimek
15 |
PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si touto cestou poděkovat našim zaměstnancům
Miroslavu Mifkovi a Josefu Smrčkovi za jejich spolehlivou
a obětavou práci, kterou pro naši firmu ve výrobním
středisku v Třešti vykonali. Pan Mifka odešel v lednu
letošního roku do starobního důchodu. Pro firmu pracoval
jako malíř a natěrač neuvěřitelných 46 let. Pan Smrčka bude
v květnu letošního roku rovněž odcházet do důchodu. Jako
zedník pro naši firmu pracoval 19 let.
Oběma přejeme na zaslouženém odpočinku mnoho
spokojenosti, pevné zdraví a do dalších let spousty pohody.
Za výrobní středisko Třešť, Martin Urbánek s kolegy
GRATULUJEME
Míše Domkářové, k narození dcerky Sofinky, která
spatřila světlo světa 19. března 2014. Celé rodině
včetně malého Filípka přejeme spoustu radosti,
spokojenosti a zdraví.
PERSONÁLNÍ KOUTEK
K firmě Podzimek a synové nastoupili:
Novotný Zdeněk, Ing.
Figura Tomáš, Ing., Hlinka Vojtěch,
Kostomlatský Petr, Ing., Laštovka Miroslav,
Laurin Jan, Svoboda Michal, Valentíny Lubomír
Z firmy Podzimek a synové odešli:
Hlaváč Karel, Mifka Miroslav, Rejcha Tomáš
Škulavík Ondřej, Vrkoslavová Zuzana, Ing.,
Zach Petr, Ing., Slížková Božena
Tanec stavařů se ani
letos neobešel bez
naší podpory
a účasti
Z firmy Dřevovýroba Podzimek odešli:
Sobotka Václav, Ing., Fila Antonín, Marešová Jana,
Ernýgr Pavel.
stř. 210
stř. 220
stř. 210
stř. 220
K firmě Strojírny Podzimek nastoupil:
Kříž Karel, Ing.
Z firmy Strojírny Podzimek odešel:
Mezera Josef.
Životní jubilea ve firmách
seskupení Podzimek oslaví
VÁNOČNÍ POSEZENÍ 2013
V pátek 20. prosince 2013 proběhlo vánoční posezení
všech zaměstnanců Seskupení firem Podzimek. Letošní
setkání se lišilo hned v několik aspektech.
Poprvé jsme vánoční posezení uspořádali v Kulturním
domě v Třešti. Poprvé se tohoto vánočního setkání zúčastnily
opravdu všechny firmy Podzimek a jejich zaměstnanci. Jako
host zde vystoupil i ředitel společnosti firmy Vodní cesty
a.s. Připraveno bylo celkem 240 míst. Poprvé jsme také
získali finanční podporu na toto vánoční setkání od našeho
dlouholetého obchodní partnera KB a.s. Za tuto podporu
velmi děkujeme.
Firma Podzimek a synové s.r.o. odměnila své nejlepší
pracovníky v dělnické a technické kategorii za rok 2013.
V dělnické kategorii zvítězila Jiráková Lucie ze stř. 262,
druhý se umístil Němeček Roman ze střediska elektro
a třetí příčku obsadili (se stejným počtem hlasů) Čurda Josef
stř. 210 Třešť a Kaňa Jaroslav stř. 220 Praha. V kategorii
techniků zvítězil Pěnička Tomáš, stavbyvedoucí výrobního
střediska Třešť, na druhém místě se umístil Ing. Páral Jiří,
samostatný ekonom a třetí místo obsadil Březina Ondřej,
stavbyvedoucí výrobního střediska Praha.
Všem vyhodnoceným pracovníkům srdečně blahopřejeme.
Vedení společnosti ocenilo, že se všichni zaměstnanci firem
Podzimek společně setkali a vzájemně poznali. Věříme,
že jste si toto společenské setkání užili. Uvítáme jakékoli
připomínky či nápady, které by toto setkání do budoucna
ještě vylepšily.
Budeme se těšit opět za rok na viděnou....
Dana Koubová. asistentka ředitele
| 16
Ve firmě Podzimek a synové:
25 let 24. 7. Šplinar Jiří
30 let 19. 7. Pokorný Tomáš
17. 8. Benešová Lucie, Ing. 40 let 9. 5. Chalupa Pavel
45 let 23. 5 Svoboda Michal
15. 7. Symonides Stanislav
55 let 20. 5. Pavlíček Josef
23. 7. Čurda Josef
60 let 4. 5. Žák René
65 let 7. 7. Sedláček František
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek:
30 let 9. 6. Pivoňka Martin
40 let 2. 8. Šťáva Michal
6. 8. Ondráček Pavel
45 let 14. 7. Koudelka Radek
stř. 230
stř. 230
stř. 501
stř. 210
stř. 220
stř. 210
stř. 210
stř. 210
stř. 210
stř. 230
Ve firmě Strojírny Podzimek:
20 let 28. 5. Andrle Tomáš
25 let 10. 8. Šuta Jiří
30 let 8. 5. Drtina Jan
40 let 12. 3. Sodoma Oleksandr
18. 4. Kalábová Markéta
45 let 13. 6. Ištván Václav
VZPOMÍNKA
V lednu 2014 zemřel náš dlouholetý kolega Jiří
Gutwald ve věku nedožitých 61 let. Dne 6. 4. 2014
zemřel náš dlouholetý kolega Jaroslav Pospíšil ve
věku nedožitých 63 let. Oba pracovali pro společnost
Strojírny Podzimek s.r.o.
Markéta Kalábová
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
Download

Číslo 65 - Seskupení firem Podzimek