firemní časopis duben 2013 / číslo 62
PŘED DVACETI LETY BYLA STAVEBNÍ FIRMA VRÁCENA PŮVODNÍMU MAJITELI
Privatizační projekt Stavebního podniku Třešť schválila česká vláda svým usnesením č. 259 dne 15. května 1993. Tak
byly po 45 letech otevřeny dveře k přímému odprodeji národního podniku původnímu majiteli Josefu Podzimkovi.
V jakém stavu nám stát předával firmu si někteří z vás ještě pamatují. Pro připomenutí nás všech přikládám pár fotografií.
Vláda schvaluje privatizační projekt na přímý odprodej firmy.
Krista a Jan Podzimkovi, Hana Mazáčová a Martin Podzimek, 1995
Procházka areálem v roce 1993
Socha VZLET od Kurta Gebauera, symbolizuje kam naše firmy míří.
6
Ředitel Martin Podzimek předává symbolický klíč od „Zimáčku“
v Jihlavě primátorovi Jaroslavu Vymazalovi, za přítomnosti architekta
Vladimíra Žáka, jehož slova charakterizují současnost:
Procházka areálem v roce 1993
„Chtěl bych opravdu upřímně poděkovat za spolupráci firmě Podzimek a synové,
kterou považuji za jednu z nejnoblesnějších firem v České republice.“
Za nás všechny se raduje Váš Josef Podzimek
1
Nejsme pasivní
vrátit, nemůže ho napadnout nic jiného než, že se začne dívat
do smlouvy a hledat jak by si udělal radost snížením ceny. Pak
máme menší či větší problém ale i špatnou referenci.
Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, milí spolupracovníci.
Bez spokojeného investora nebudeme spokojení ani my, tím
myslím firmu a její zaměstnance. Řekněme si tedy, že chceme
pracovat pro spokojeného investora. Při tom nesmíme zapomínat
na hlídání nákladů a vytváření zisku.
Vítám vás všechny zde v Hodicích na našem tradičním
předvánočním setkání v roce 2012. Stalo se již tradicí, že zde
mírně rekapitulujeme právě končící rok. Říkáme si, co se povedlo
a co méně, a ukazujeme si i realizace našich prací a to ve všech
našich firmách.
Ale jak na to:
• musíme bojovat s vlastní leností
• nesmíme se schovávat před problémy
• musíme lépe organizovat práci
• musíme znát lépe projektovou dokumentaci
• musíme včas najít chyby projektu, včas domýšlet stavební
detaily
• nesmíme tolerovat nekvalitu
• nesmíme ustupovat subdodavatelům, musíme být důslední
• když se někdo fláká, tak mu to musíme říct a nejenom to, ale
musí se to promítnout i v odpočtu hodin ve faktuře
• opravy ať dělá nebo alespoň platí ten, kdo chybu udělal
O tom, že je krize vás již snad nemusím přesvědčovat.
Co považuji za důležité je to, že nejsme pasivní. Myslím tím
jednotlivé firmy, o všech jednotlivcích bych se to neodvážil prohlásit.
Při přípravě této řeči jsem si shromažďoval informace a byl
jsem překvapen, co všechno jsme letos udělali a jaké změny jsme
provedli. Zkusím své poznatky ve zkratce představit.
Ve firmě Podzimek a synové jsme se zaměřili na kontrolu
nákladů a zavedli jsme vytýkací řízení na úrovni celé firmy.
Provedli jsme také poprvé personální audit.
Všimněte si, jak se zájmy firmy shodují se zájmy investora.
Spustili jsme vnitropodnikový informační systém. Měla by se
tím zjednodušit administrativa a zefektivnit předávání informací
ve firmě. Na tento systém jsme obdrželi dotaci z Evropské unie,
stejně tak jako na zateplení budovy administrativy v Třešti.
A jakých výsledků jsme v roce 2012 dosáhli? Obrat byl v tomto
roce jen cca 350 mil. Kč. O to důležitější je hlídat veškeré náklady
a to v celé firmě a i na zakázkách.
Zateplení v průběhu letních měsíců také proběhlo.
A co naše Strojírny
Na podzim jsme poprvé zorganizovali den otevřených dveří
v našich třešťských firmách.
Těm se daří mírně zvyšovat obrat a také stále pracují na
vylepšení kontroly nákladů a zavedli vnitropodnikový informační
systém Qi.
Zde na Vysočině se letos daří, máme zde velké stavby a jejich
vedení je bez problémů, investoři jsou spokojení a stavby jsou
ziskové.
Ještě o jedné aktivitě se musím zmínit. Nyní před koncem roku
Strojírny Podzimek s jedním partnerem založili společný podnik
pod názvem Parkovací systémy s.r.o. Tato naše aktivita by měla
sloužit k získání, vedle výroby ocelové konstrukce pro štěrkovny
a pískovny a výroby pro vodní hospodářství, ještě zakázky na
ocelové konstrukce parkovacích zakladačů aut.
V Praze je to o dost horší. Co mi nejvíce vadí je to, že máme
stavby, kde není investor spokojen a stavby nejsou v plánovaném
zisku. A co víc, mám dojem, že v Praze ztrácíme elementární
schopnost stavbu včas dokončit a předat ji bez závad zákazníkovi.
Samozřejmě nejde o všechny stavby ale je jich více než jedna
a to je problém. Zopakuji tedy to, co jsem již říkal v minulosti.
Obrat strojíren byl cca 94 mil. Kč.
Dřevovýroba
Investor, který chce stavět, nám podpisem SOD dává velkou
důvěru a očekává že:
• budeme pracovat s dobrými řemeslníky
• zorganizujeme vše lépe nežli by to zvládl on sám
• splníme časový harmonogram
• pohlídáme všechny stavební detaily a budeme stavět kvalitně
• jsme technicky lepší
• zkrátka, budeme stavět lépe nežli by stavěl on.
je firma, ve které se možná dějí nejpřevratnější změny Podařilo
se nám rozběhnout pod vedením nového ředitele ing. Sobotky
výrobu špaletových oken a tzv. Eurooken. Podařilo se také
rozvinout výrobu z materiálu Himacs. Obě tyto aktivity přináší
nové možnosti a nové trhy.
Dřevovýroba také průběžně pracuje na snižování nákladů.
Postupně došlo k naplnění výroby a přestože tato firma
v minulosti ekonomicky a organizačně zakolísala, věřím, že nyní
se vydala tím správným směrem.
Nesmí nabýt dojmu, že jeho peníze utrácíme za nekvalitní
dílo, které stále předěláváme a pak si stěžujeme, že se nevejdeme
do plánovaných nákladů. Musí nabýt dojmu, že každý kdo se
pohybuje po stavbě ví co má dělat a když se někdo fláká, tak že
se to řeší.
Obrat dřevovýroby se letos zvýšil na 27 mil. Kč.
Také obchodní firma PPP Podlahy se snaží
Když toto všechno splníme, pak je spokojený, je rád že svoji
stavbu svěřil naší firmě a většinou nemá problém nám zaplatit.
Nesplníme-li však jeho předpoklady pak je nespokojený,
nespokojený se svým vlastním rozhodnutím o svěření stavby
naší firmě a ztrácí pocit radosti. Uvažuje-li, jak se k uspokojení
V letošním roce sice mírně poklesla v obratu na přibližně
23 mil. Kč avšak realizovala některé zajímavé prodeje jako
například 3000 m2 podlah do objektu na Jinonické vyhlídce či
700 m2 deckingu pro PSJ.
2
Společné foto předvánočního setkání v Hodicích 2012
Díky všem, kteří nám v této činnosti pomáhají a hlavně
CHTĚJÍ, chtějí pomáhat. Ať jsou ve výrobě nebo v obchodě, na
ekonomickém úseku nebo ve skladech či v zásobování, v dopravě
či správě budov, nebo IT a i všichni ostatní.
Ani obchodní firma Polytrade nespala na vavřínech
Došlo k přestěhování kanceláří do našeho objektu na Pankráci
a zároveň sklady jsme přestěhovali do skladů firmy PPP. Byly
zavedeny nové www stránky a to včetně nového firemního designu
a loga. Toto vše se děje pod vedením nové ředitelky Renaty
Kotálové. Její zásluhou je také to, že se ve firmě postupně zavádějí
jasná pravidla řízení, což je předpokladem růstu. Povedlo se také
stabilizovat tým obchodníků a to i na Slovensku a v Maďarsku,
kde máme také licenci na prodej Himacsu.
Vy všichni se podílíte na tom, že jsme se zde mohli dnes znovu
setkat a já věřím, že i přes avizovaný konec světa se zde za rok
sejdeme znovu.
Děkuji také Daně Koubové za celoroční pomoc a zorganizování
dnešního setkání. Všimněte si prosím také rozsahu nového čísla
časopisu, to je také její dílo.
Dano, Děkuji.
Obrat byl letos sice jen asi 7 mil. Kč, avšak změny směřují
k zvýšení obratu a vytváření zisku, jak věřím již v roce 2013.
Děkuji také svým rodičům a na dálku i své ženě Veronice za
podporu.
Ještě se musím zmínit o některých úspěších
Naše stavba v Humpolci Hotel Fabrika byl vyhlášen stavbou
roku 2011. Děkuji tímto celému realizačnímu týmu pod vedením
Standy Mana. Stavba Vily Charles dostala ocenění Best of reality,
to je sice developerské ocenění, ale také významné.
Ještě by se slušelo připomenout jedno výročí a tím je 20 let
od znovuvzkříšení firmy Podzimek a synové, neboť byla do
obchodního rejstříku zapsána 29. 10. 1992.
Pár slov bych měl i k technikům firmy Podzimek a synové s.r.o.
Dle příslibu z výjezdního zasedání se nám podařilo ve výplatě,
která byla dnes odeslána, zaplatit první polovinu nezaručené
složky mzdy.
Jen bych vám rád připomněl, že jde o aktivitu z naší strany
dobrovolnou a spornou. Chtěl bych vám také připomenout, že
jsem vás poprosil abyste toto naše vstřícné gesto podpořili svojí
aktivitou a aby jste si vzali jako svůj závazek pomoct firmě získat
finance, které nám umožní tuto pozastávku mezd v plné výši
doplatit.
Připil bych si tedy na další roky našich firem, ať se i v příštích
letech můžeme scházet a rekapitulovat.
Přeji Vám všem krásné prožití Vánoc a vše dobré v roce 2013.
Martin Podzimek
ředitel společnosti
Ještě jednou na závěr.
Důležité je, že nejsme pasivní, nečekáme, co se s námi stane,
ale snažíme se dělat změny, které by měli zefektivnit naši činnost.
Projev Martina Podzimka na tradičním předvánočním
setkání firem Podzimek v Hodicích 2012
3
„Zimáček“ - Jihlava
VYSOČINA
Slavnostní předání „Zimáčku“
Zimní stadion Jihlava
Tak je to tady! Po patnácti měsících usilovného stavění se
jihlavští občané konečně dočkali otevření mladšího bratříčka
hlavní hokejové haly. ,,Zimáček“, jak se objektu již lidově říká,
byl postaven, aby pomohl odlehčit rušný provoz na Horáckém
zimním stadionu a vyrůstal v době mezi listopadem 2011
a únorem 2013. To znamená, že se nám podařilo dokončit
stavbu o 3 měsíce dříve, než byl oficiální termín vyplývající
ze smlouvy s investorem. Nový stadion bude využíván pro
veřejné bruslení, krasobruslení, okresní hokejové soutěže
a také mladými hokejisty Dukly Jihlava. Mimo ledové plochy
se v komplexu nachází také posilovna a podzemní garáže pro
67 osobních automobilů. Stavba stála necelých 180 milionů
korun bez DPH a byla financována z dotací Evropské unie.
Pod vedením stavitele Pavla Podolského se hokejová hala
podařila předat bez vad a nedodělků a tudíž byl investor,
Statutární město Jihlava, spokojen s kvalitou námi provedené
práce. Předání stavby se uskutečnilo 14. února a slavnostní
otevření pak proběhlo 1. března za přítomnosti hokejových
legend a vedení města i Kraje Vysočina.
Společně s námi se na stavbě ,,Zimáčku“ podílel také
Metrostav a.s. Realizační tým byl v obsazení: Pavel
Podolský – vedoucí projektu, Jenda Polák a Tomáš Pěnička
– stavbyvedoucí a Pavlínka Šťastná – výrobní příprava
a všichni naši pracovníci v dělnických profesích. Velký dík
všem, kteří se na stavbě podíleli!
Slavnostní předání „Zimáčku“
Předání proběhlo první páteční únorové odpoledne za
účasti primátora Jaroslava Vymazala, hejtmana kraje Jiřího
Běhounka, jednatele HC Dukla Jihlava Bedřicha Ščerbana,
projektanta Vladimíra Žáka, ředitele společnosti Podzimek
a synové s.r.o. Martina Podzimka a zástupce firmy Metrostav
a.s. Jana Cuce. Všichni přítomní vyslovili radost z nového
stadionu, který pro město Jihlava a okolí bude rozhodně
velkým přínosem.
4
Rekonstrukce a rozvoj
Základní umělecké školy v Jihlavě
Dovolujeme si uvést slova projektanta Vladimíra Žáka:
„Jsem pochopitelně hodně nafrněnej na to, že my kluci
z Pelhřimova jsme měli to štěstí projektovat tento povedený
projekt, že posléze platí a bude platit, že autoři stojí za dílem
a posuďte sami, jak se nám to povedlo. Byla to taková diplomová
práce mého syna Vladimíra Žáka, který tady někde je…, jako
tedy za architekty. Já bych chtěl za projektanty poděkovat,
myslím si za velmi nadstandardní vztahy, jaké jsme tady měli
v rámci autorských dozorů a pak během výstavby. Předprojektová
a projektová příprava vždycky jednoduchá nebyla a neměli jsme
tu jenom přátele, zimní stadion byl mnohým trnem v oku. To je
snad vše za námi a byl bych hrozně rád, aby těm, co se to nelíbilo,
se to posléze líbit začalo. Za zadavatele bych chtěl poděkovat
pochopitelně panu primátorovi, se kterým jsem se potkával často,
paní inženýrce Kottové a panu Kašíkovi, se kterými jsem se
potkával nejčastěji. Chtěl bych opravdu upřímně poděkovat za
spolupráci firmě Podzimek a synové, kterou považuji za jednu
z nejnoblesnějších firem v České republice. A to myslím opravdu
upřímně, ale nemohu zapomenout ani na Metrostav. Rád bych
také poděkoval za všechno většinou lidem z Kraje Vysočina.
Požární specialistce paní Pakostové, panu Jaroslavu Kovářovi,
který se podílel na zdravotechnice, potom pánům statikům
z Jihlavy, panu Mátlovi a panu Chaloupeckému a ze svého týmu
panu Tomáškovi, který tady pracoval jako vedoucí projektu.“
Dana Koubová
Základní umělecká škola v Jihlavě
S příchodem prvních březnových dnů se nám podařilo
dokončit a předat další stavbu a to Rekonstrukci základní
umělecké školy v Jihlavě. Předání stavby proběhlo
bezproblémově a 21. března jsme tuto stavbu zakončili
úspěšnou kolaudací. I přes některé statické zásahy do budovy,
které ovlivnily průběh stavby, se nám podařilo „ZUŠku“
předat s dvouměsíčním předstihem oproti smlouvě o dílo.
Během celé této náročné rekonstrukce prošla „ZUŠka“
mnoha změnami (statickými i vizuálními), které z budovy
školy vytvořily nejen propojený funkční celek, ale i na pohled
nádhernou stavbu. Za nemalou zmínku stojí především
koncertní sál, který byl vytvořený v secesním stylu a zdobí
jej i umělecká díla v podobě skleněné stropní mozaiky a soch
„lyry“ a „múzy“ od Olbrama Zoubka. Slavnostní otevření
„ZUŠky“ bude 31. května. Vzhledem k již vytvořeným vazbám
naší firmy k „ZUŠce“ jsme se zúčastnili výběrového řízení
na dodávku interiéru a tuto zakázku jsme vyhráli. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli:
Standovi Manovi, Standovi Symonidesovi, Stáně Malé, Katce
Peckové a všem našim pracovníkům v dělnických profesích.
„Zimáček“ - Jihlava
A je hotovo - realizační tým
5
Rekonstrukce synagogy
a rabínského domu v Polné
V uplynulém zimním období práce probíhaly ve vnitřní
části objektů. V rabínském domě jsme provedli opravy
omítek, zádlažby půdního prostoru cihelnou dlažbou,
rozvody elektro, zdravotechniky a práce na restaurování
maleb stropů a stěn. V synagoze byly realizovány práce hlavně
v ateliérech restaurátorů – výměna barevných vitrážových
výplní dřevěných oken, práce na novém aronu ha-Kodeš dle
historických fotografií a restaurování starého aronu, výroba
nových a repase stávajících dřevěných interiérových lavic.
V současné době se pokládá tepelná izolace a betonují podlahy
pod cihelné a kamenné dlažby, pokračují restaurátorské práce
na opravách maleb, zámečnické a elektro práce, vyrábí se
lavice do zimní modlitebny. Termín dokončení této zakázky
je stanoven na 17. 6. 2013 a proto se nejbližším období práce
rozběhnou i na fasádách a venkovních částech objektů.
Realizační tým na této zakázce pracuje ve složení: vedoucí
projektu Pavel Kozina a výrobní příprava Kateřina Pecková.
Spolkový dům ve Slavonicích
Revitalizace Spolkového domu ve
Slavonicích
Ve Slavonicích jedeme na plné obrátky celou zimu i jaro.
Díky příznivému počasí jsme mohli celou zimu provádět
monolitické konstrukce. V polovině měsíce března byly
dokončeny poslední práce na monolitickém krovu a tím byla
dokončena celá hrubá konstrukce objektu.
Zároveň jsme po dobu zimních měsíců přesunuli veškeré
práce dovnitř objektu, kde se prováděly vnitřní omítky a také
vnitřní tepelně izolační vrstvy, aby objekt splnil požadavky
na nízkoenergetickou stavbu. Rovněž v měsíci březnu byly
zahájeny práce na fasádě, kde dokončujeme úpravy lícového
zdiva. Současně probíhají příprava pro veškerá řemesla
a montujeme rozvody ZTI, EL a SLP.
Realizační tým tvoří Kateřina Pecková, Michal Rys
a Vlastimil Krejčí.
Přístavba přetlačných tanků
v pivovaru BERNARD v Humpolci
Dne 16. 1. 2013 byla podepsána smlouva na novou zakázku
„Přístavba přetlačných tanků v pivovaru Bernard“ a ještě
tento den došlo k předání staveniště. Na stavbě, která je již
třetí zakázkou pro tohoto náročného investora, byly provedeny
bourací práce na oplocení, provedena pilotová stěna a poté
odtěžena zemina ze stavební jámy na úroveň – 8,5 metru
a zbourán přilehlý starý klenutý sklep včetně betonové spilky.
Dále proběhly torkretáže stěn na vnitřním líci pilotové
stěny, drenáže a podkladní betony na dně stavební jámy.
V současné době se pracuje na izolaci podlahy proti vodě,
Staveniště v pivovaru Bernard v Humpolci
6
PRAHA
na železobetonové desce a nových vyzdívkách, zazdívkách
a přizdívkách na stávající části objektu. Současně začínají
práce na výměně střešní konstrukce a krytiny na druhé
polovině stávajícího objektu, kterou provádějí naše Strojírny.
Největší komplikací na této stavbě je minimální prostor
okolo stavby, vstup pracovníků a doprava materiálu do stavby
– jámy. Veškeré práce na objektu probíhají za plného provozu
pivovaru. Celkový objem zakázky je 12,5 mil. korun a termín
dokončení je do konce června 2013. Realizační tým na této
zakázce pracuje ve složení Pavel Kozina, Standa Symonides
a na přípravě Pavlína Šťastná.
RD Prokop
V průběhu měsíce března jsme rozjeli další stavbu v Jihlavě.
Jedná se o stavbu rodinného domu pro soukromou osobu.
Projektovou dokumentaci zpracoval arch. Jaroslav Huňáček
a jedná se o velmi atypický rodinný dům ve tvaru kruhu.
Realizaci zahájil Pavel Podolský s Jendou Polákem. Výrobní
přípravu zajišťuje Pavlína Šťastná.
Mateřská škola Třešť
29. 3. 2013 jsme převzali staveniště na další stavbě. Jedná se
o snížení energetické náročnosti MŠ v Třešti. Tato zakázka se
právě rozjíždí a obsahuje zateplení objektů mateřské školy, nové
střechy, nová okna a nové zdroje vytápění včetně tepelných
čerpadel. Jako vedoucí projektu dostává šanci se předvést
Tomáš Pěnička. Výrobní přípravu zajišťuje Jitka Vávrů.
Bytový dům Na Sklace - výměna oken
Přístavba garáže a terasy k RD firmy
MODIA, a.s.
Výměna oken – Vinohrady, Žižkov
V září jsme od investora – Investiční a rozvojová Praha 3
a.s. – převzali tři bytové domy na adresách Vinohradská 114,
Krásova 2 a Slezská 130, kde jsme vyměnili původní špaletová
okna a balkonové dveře za nová dřevěná špaletová okna
a balkonové dveře s původním členěním. Součást výměny byly
klempířské prvky, repase zámečnických konstrukcí a drobné
zednické a malířské práce uvnitř objektů souvisejících s touto
výměnou.
Do Vánoc 2012 se nám podařilo vyměnit okna v objektu
v ulici Krásova 2, Praha 3 a objekt předat zpět investorovi.
Na zbylých dvou objektech práce probíhaly od půlky ledna
a v plném nasazení v únoru a březnu tohoto roku. V současné
době jsou objekty ve Slezské ul. 130 a Vinohradské ul. 114
dokončeny a předány investorovi. V průběhu prací jsme řešili
celou řadu změn, které vyplynuly z nedostatečného průzkumu
před realizací projektu. Díky důsledné práci Ondřeje Březiny
a Lukáše Vykydala se podařilo tyto změny u investora prosadit
a uzavřít dodatek smlouvy.
V měsíci březnu jsme zahájili realizaci přístavby garáže
a terasy u RD v Čížově u Jihlavy. Předmětem tohoto díla
je zejména vyhotovení monolitických konstrukcí přístaveb
k RD a zemních prací okolo objektu. Jedná se o práce malého
objemového a časového rozsahu, které nám pomáhají vyplnit
časovou prodlevu mezi I. a II. etapou realizace objektu
v areálu Jihlavských teras. Zakázku realizuje Lukáš Teplý.
Modernizace 35 koupelen v hlavní
budově Zámeckého hotelu Třešť
Od začátku tohoto roku se podařilo zrekonstruovat již
11 koupelen. Celkově je tedy do dnešního dne dokončeno
24 koupelen ve 2. NP hotelu. V současné době se pracuje na
dalších 6 koupelnách ve 3. NP a zbylých 5 by se dle investora
mělo dokončit na podzim tohoto roku. I když je dle smlouvy
s investorem termín dokončení v prosinci 2015, budeme mít
nejspíš hotovo už na konci tohoto roku. Realizaci zajišťuje
Standa Man a Jitka Vávrů.
RD Maštěřovského
V lednu a únoru jsme dokončili vyzdívky vnitřních příček
a všechny hrubé rozvody vnitřních instalací. Nyní
dokončujeme omítky a podlahy. Práce na stavbě jsou od konce
března pozastaveny rozhodnutím stavebního úřadu, neboť
investor nezajistil změnu stavby.
Polyfunkční objekt SO 07 b,c Terasy
Jihlava – Havlíčkova I. etapa
První etapa Polyfunkčního objektu v areálu Jihlavských
teras byla v měsící lednu předána objednavateli. Tato etapa
představovala přístavby ke stávajícímu objektu, které byly
postaveny kombinací monolitických, zděných a ocelových
konstrukcí a připojení objektu na inženýrské sítě. V těchto
dnech pracujeme s projektantem na rozdělení rozpočtů
a výkazů výměr na dílčí celky a netrpělivě očekáváme rozhodnutí
investora ohledně zadání stavebních prací na hlavním objektu.
Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu
Vily Bubeneč
V současné době máme dokončeny všechny vnitřní
vyzdívky a hrubé instalace v obou objektech. Dokončujeme
montáž rámů oken a připravujeme se na vnitřní omítky,
které nešlo díky nepříznivému počasí realizovat. Vně objektu
dokončujeme venkovní bazén a anglické dvorky.
7
Havlova knihovna
Výměna oken Kubánské náměstí
a ul. Konopišťská Praha 10
Havlova knihovna
(dům U Drahomířina sloupu)
Pro investora Prahu 10 jsme v měsíci březnu 2013 realizovali
výměnu plastových oken bytového domu na Kubánském
náměstí a výměnu oken tří bytových domů v ulici Konopišťská,
kde jsme na č. 3 dodávali repliky původních špalet. Dodávka
probíhala podle nově zavedeného systému řízení veřejných
zakázek, který se strana investora teprve za běhu zakázek
učila a i zpětně doplňovala novými formuláři a úpravou
zápisů. Dodávka přesto proběhla bez větších problémů a ke
spokojenosti investora.
Antonín Novák, stavbyvedouc
Práce na této zakázce stále pokračují velice pomalu.
Investorovi se dosud nepodařilo zajistit stavební povolení,
aby práce mohly probíhat naplno. V únoru jsme dokončili
sanaci a opravu barokního krovu nad jižním křídlem budovy,
odstranění násypů nad větší částí kleneb a stažení objektu
ocelovými táhly. Začali jsme s opravou a statickým zesílením
kleneb v severním křídle. Jedná se o vyztužení kleneb helikální
výztuží a s nadbetonováním klenebních pásů v místech
s extrémním budoucím zatížením. Dále dokončujeme sanaci
loubí v severním křídle pomocí pilot STATI pile a začínáme
s přípravou na opravu fasády severního a jižního křídla. Úspěšně
byly dokončeny restaurátorské práce na stropních konstrukcích.
Milan Veselý, výrobní ředitel pro Prahu
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
í
TŘEŠŤ
PRAHA
Máme za sebou první tři měsíce roku 2013 a práce na
shánění zakázek pokračují dál.
Naší náplní práce v uplynulých týdnech byly především tyto
nabídky.
Odevzdávali jsme další upravenou nabídku na akci Terasy
Havlíčkova – objekt SO 03 – polyfunkční dům, mnoho úprav
a variant na objekt SO 07 b,c „Betoňák“ a v neposlední řadě
pro stejného investora i nabídku na rekonstrukci objektů
v Praze. Na konečné vyjádření zadavatele stále ještě čekáme.
Z dalších nabídek to byla například Rekonstrukce kuchyně
SŠ obchodu a služeb Jihlava a Rekonstrukce elektroinstalace
na hradě Roštejn pro Muzeum Vysočiny Jihlava – tyto nabídky
skončily neúspěchem.
V jednání je zatím výstavba sídla společnosti PC HELP, a.s.
v Třebíči, novostavba rodinného domu Residence Kaskáda
v Jihlavě – Horním Kosově a rekonstrukce bytového domu
Belgická. Dále jsme předali nabídky na objekt Depa v Telči,
DY-THA RAIL, zakázku Rekonstrukce kuchyně na Vysoké
škole polytechnické v Jihlavě a na dodávku interiéru na
zakázku Rekonstrukce a rozvoj ZUŠ – interiér.
Jediným vítězstvím skončilo výběrové řízení na výstavbu
RD p. Prokopa v Jihlavě – Horním Kosově.
Jsem rád, že mohu začít dobrou zprávou. V tomto týdnu
nám přišlo vyrozumění, že jsme uspěli ve výběrovém řízení na
zhotovitele zakázky za více jak 200 mil. Kč nedaleko Prahy,
v Mníšku pod Brdy.
V současné době je ve stavebnictví velkých zakázek málo
a tlak investorů i konkurence je velký.
V době, kdy tvořím tento článek, není ještě ani konec března
a obchodní oddělení v Praze se zabývalo a zabývá již více jak
40 letošními zakázkami. Dále zpracováváme několik dalších
zakázek, které začaly v roce minulém a kde jsme postoupili
do dalších kol výběrového řízení. Takže nudou rozhodně
netrpíme a všem kolegům bych chtěl poděkovat za velké
nasazení.
Abych zmínil alespoň několik zakázek, které právě zpracováváme. Jsme v závěrečném kole soutěže na zhotovitele
bytového projektu za cca 140 mil. Kč v Praze 8. Ve výběrovém
řízení na dodavatele několika nízkoenergetických luxusních
vil v Praze 6 za cca 60 mil. Kč jsme také postoupili do
závěrečných bojů. Začátkem dubna podáváme patnáct nabídek
na zakázky menšího rozsahu v Praze 10 v souhrnné výši
cca 40 mil. Kč.
Takže nám držte palce a přeji všem hezké jaro.
Zdeňka Jeřábková, obchodní oddělení Třešť
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení Praha
8
Celkový pohled na část technologické linky Slapy
Slapy – tunelová meziskládka
V prosinci minulého roku získala naše firma ve výběrovém
řízení zakázku Vybudování tunelové meziskládky primárně
podrceného kameniva v kamenolomu Slapy u Tábora, který
patří společnosti Českomoravský štěrk a.s.
Hlavním důvodem vybudování nové meziskládky kameniva
před sekundárním uzlem drcení bylo vytvoření zásoby
materiálu, která postačí pro provoz navazující technologické
linky minimálně po dobu tří následujících pracovních směn.
Každý výpadek primárního uzlu drcení v minulosti znamenal
velké ztráty pro firmu, neboť po dobu odstávky musela být
celá linka pozastavena.
Tato zakázka spočívala ve vybudování 46 metrů dlouhého
tunelu z železobetonových prefabrikátů, uloženého pod povrch
současného terénu a instalaci 4 odběrných míst s vibračními
podavači v tunelu. Dále byl ve firmě Strojírny Podzimek
vyroben a v lomu namontován skládkovací otočný dopravní
pás, který ukládá zásobu zpracovávaného materiálu do tvaru
ledviny nad tunelem. Tato část technologie byla doplněna
o dva pásové dopravníky šířky 1000 mm vyrobené taktéž naší
firmou. Dopravníky na sebe navzájem navazují a dopravují
kamenivo od vibračních podavačů z tunelu do zásobníku před
sekundárním drtičem.
V současné době byla linka uvedena do zkušebního provozu,
při kterém bude nastavena na požadované výkonnostní
parametry.
Výroba konstrukcí, skluzů a dopravních pasů proběhla
v naší firmě během ledna a počátkem února tohoto roku.
Stavební práce byly započaty 3. týden v prosinci loňského roku
a montáž technologie probíhala od 15. února do 18. března.
Věřím, že tato nová část technologické linky kamenolomu
bude sloužit našemu dlouhodobému zákazníkovi společnosti
Českomoravský štěrk a. s. k plné spokojenosti.
nahoře - vibrační podavač v odběrném tunelu
dole - haldovací dopravník meziskládky
Roman Hrůza, vedoucí projektant
9
Strojírny Podzimek absolvovaly
dozorčí audit
Odchody do důchodu – poděkování
Do důchodu odešli dva naši zaměstnanci:
Bureau Veritas je společností, která garantuje svým jménem,
že systémové prvky na řízení kvality, životního prostředí
a bezpečnost práce ve firmě Strojírny Podzimek odpovídají
ISO normám. Již sedmnáctým rokem spolupracujeme s touto
firmou a proto není překvapení, že nebyly nalezeny neshody.
Neshody mezi tím, co firma deklaruje, že provádí a tím, jak
to provádí.
Často jsme ale byli upozorňováni na drobnější nedostatky,
na jejich opakované přehlížení ze strany vedení. Znáte to rčení:
Stokrát nic umořilo osla? To, že se ve firmě přehlížejí drobné
nedostatky není nic nového. Nové je to, že na tento jev poukazuje
nezávislá firma s mezinárodními zkušenostmi. Nemůžeme se
proto vymlouvat, že porušením drobnosti se vlastně nic neděje,
že to je vlastně v pořádku. Vyzývám proto všechny zaměstnance
a jejich vedoucí k rychlému odstranění takových „drobných
nedostatků“. Na nic nečekejte, nic nepředpokládejte. Jednejte
s citem a zdravým rozumem. Ono totiž není drobných
nedostatků. Buďto věc je v pořádku anebo není.
V této krátké zprávě nelze jít do podrobností. Avšak
k jednotlivým vedoucím byly vydány patřičné pokyny
a zlepšení se musí projevit okamžitě napříč celou firmou.
Některá opatření nebudou a ani nemohou být populární,
avšak rozhodující je výsledek. Takový, že firma jako celek
umí, že má zakázky, nemá reklamace, neplatí penále, její
infrastruktura je v souladu s legislativou a nehrozí jí pokuty
správních orgánů. Nečiněním a získáváním laciné popularity
ještě nikdo nikdy nic nedokázal.
Jiří Kotrba, výkonný ředitel firmy
Jaroslav Pospíšil
Narodil se 12. 7. 1951. Ihned po
vyučení nastoupil do naší firmy jako
strojní zámečník, bylo mu tehdy
18 let. Dne 6. 3. 2013 po 44 letech
práce u naší firmy odchází do
důchodu. Mezi kolegy byl považován
za výborného řemeslníka, toho, kterému se dávala vždy ta nejsložitější práce.
a
Jiří Gutwald
Narodil se 25. 5. 1953. K nám do
firmy přichází 2. 8. 1999. Pracuje
zde jako kvalifikovaný svářeč/strojní
zámečník a celých 14 let je tím,
na koho se dá spolehnout. Vyniká
ochotou a vždy umí odvést větší díl
práce než okolí. Jeho nemoc mu
bohužel neumožňuje dále pracovat,
a proto 23. 3. 2013 odchází do
předčasné penze.
Do důchodů přejeme oběma mnoho spokojených let
naplněných štěstím a nezbytným zdravím. Děkuji za vše
dobré, co jste pro firmu a své kolegy udělali a rádi Vás uvidíme
mezi sebou ať již na Třešnovce, ukončení roku nebo i jen na
návštěvě.
Jiří Kotrba, výkonný ředitel firmy
Vstupní otvory do tunelu
10
P&S
Mapa vodních elektráren na Labi a Vltavě, vybavených technologiemi od P&S (stavidla, rychlouzávěry, turbíny, čistící stroje česlí apod.).
P&S a vodní elektrárny na Labi
V posledních 3 letech vzniká na řece Labi řada nových malých
vodních elektráren. V oficiální mluvě je malá elektrárna zdroj
výroby energie do výkonu 10 MW. Větší vodní elektrárny se
u nás v posledních 20 letech nevybudovaly.
Na Labi se nejprve přistoupilo k rekonstrukci stávajících
elektráren, kde se prováděla oprava nebo výměna turbín
a k naší radosti byly požadovány nové čistící stroje a stavidlové
uzávěry. Došlo k tomu, že jsme dodávali tato zařízení pro
MVE Smiřice, Předměřice, Pardubice, Hradec Králové,
Přelouč, Hradištko, Kostomlátky, Nymburk, Lobkovice,
Tři Chaloupky a Střekov.
Čistící stroj MVE Litoměřice
V další etapě se začaly stavět i nové elektrárny u stávajících
labských jezů. Tak vznikly nebo ještě vznikají elektrárny
Velký Osek, Liběchov, Štětí, Roudnice, Lovosice a Litoměřice.
Kromě MVE Roudnice a Lovosice jsou zde, nebo zde budou
instalovány naše čistící stroje. Pro MVE Liběchov dodáváme
kromě čistícího stroje i stavidlové uzávěry z firmy Strojírny
Podzimek s.r.o.
Je pravděpodobné, že s dokončením MVE Štětí skončí na
Labi výstavba nových vodních elektráren a proto i P&S musí
hledat nové možnosti odbytu pro naše výrobky. Nadějné se
pro nás jeví odbytové možnosti na Slovensku.
Čistící stroj vtokových česlí vodních turbín Hradišťko
Milan Bryscejn, ředitel P&S a.s.
11
Jaký materiál zvolit pro venkovní
terasu?
Blíží se jaro a možná někteří si kladete otázku – jaký
materiál použít při budování nové terasy. Nebo se vás bude
někdo ptát s očekáváním, že mu dobře poradíte. Pokud
nejste příznivci kamene či betonové dlažby, nabízí se těchto
5 základních variant:
1./ Oblibu si při výstavbě
dřevěných teras získaly
exotické dřeviny. Jejich
hlavními přednostmi je
přirozená vysoká hustota,
tvrdost
a
odolnost.
Nejsou nasákavé. V těchto vlastnostech se jim
nemohou běžné evropské
dřeviny rovnat. Tyto dřeviny
se dodávají v různých
profilech, drážkované či
hladké a ve dvou systémech uchycení (pohledově skrytý
či viditelný spoj). Není nutné je nijak impregnovat pro
zachování jejich vlastností a životnosti. Pouze pokud chceme
zpomalit ztrátu barevnosti a přirozený odstín, je vhodné
dřevo impregnovat olejem.
Wohnen & Interieur
9. – 17. března 2013 Messe Wien
Po loňské úspěšné prezentaci naší společnosti a naší výroby
ve výstavním stánku na veletrhu Wohnen & Interieur Messe
Wien jsme se rozhodli, že „do toho jdeme znovu“.
Po loňské zkušenosti jsme věděli, že se musíme na výstavu
ještě lépe připravit a nabídnout náročnému designově
zaměřenému klientovi nejen z Rakouska, ale i sousedních
zemí, něco zajímavého, co na trhu v této oblasti chybí, co
přitáhne návštěvníky a zejména majitele drobných i velkých
nemovitostí.
Velký zájem návštěvníků této výstavy byl opět o podlahy
v rustikálním provedení, působící naturálně, tedy přiznané
spáry, suky, praskliny apod. To je pro nás velkou výzvou
na obměnu tohoto sortimentu v naší výrobě. Přesto si naše
stávající nabídka své zákazníky našla, uzavřeli jsme předběžné
dohody na dodávky ve velmi zajímavých objemech a cenách.
Také nabídka naší HI-MACSové dílny nezůstala bez
povšimnutí. Zajímavé tvary, barevně ale i materiálově
kombinované zpracování s neviditelnými spoji a nehmatatelnými přechody jednotlivých materiálů (HI-MACS + dřevo),
zaujaly mnoho návštěvníků výstavy.
Poptávky jsme dostali například na výrobu umyvadlových
pultů do nemocnic ve východní Evropě.
Po zpracovávání materiálu HI-MACS, který je v posledních
dvou letech naší novou výrobní řadou, je výroba dřevěných
špaletových oken naší druhou novinkou.
Pro velký zájem na výstavě se tak stala naším největším
tahákem. Bedlivému oku návštěvníka neunikl žádný detail
ani přednost našich oken provedených jako repliky oken
historických, a to včetně detailů jako jsou například vruty, které
jsou opatřeny drážkou, a ne již dnes standardním postupem,
bohužel většinou používaným, vruty s křížovými hlavami.
Zájem o dodávky našich oken projevili klienti nejen
z Rakouska, především Vídně, ale i návštěvníci ze vzdálenějších
míst Evropy – Velké Británie, Norska apod. a také ze zemí
bývalého Sovětského svazu.
Výstavou se naše společnost více zviditelnila mimo rámec
naší republiky a Slovenska. Máme tak hozenou rukavici a šanci
se ve vývoji dále posunout. Šanci, která se obvykle neopakuje
a je tedy jen na nás, abychom ji nepromarnili malichernostmi,
nezůstali průměrní. Je to výzva do další práce, protože
konkurence je obrovská a nespí.
2./ Terasa z evropských
či příbuzných dřevin jako
je např. sibiřský modřín.
Materiály jsou nasákavé
a časem začnou měknout
a rozpadat se. Proto je
vhodné je povrchově chránit
třeba
olejovou
lazurou
Wigodecor
apod.
Tyto
lazury vydrží 2 - 3 roky a pak
se nátěr obnoví.
3./ Jako určitá alternativa
k
exotickým
dřevinám
byla vyvinuta technologie
tepelné
úpravy
dřeva
THER MOWOOD®.
Tímto ekologicky šetrným
postupem úpravy běžného
evropského dřeva – například
borovice,
smrku
apod.
– dochází ke změně jeho
vlastností a jeho přiblížení
se exotickým dřevinám,
co se týče stability (dřevo se „peče“ při 220 stupních Celsia
a obsah vody se sníží až na 4%). Údržba je obdobná jako
u exotických dřevin – jedná se pouze o ochranu proti zešednutí
dřeva. V porovnání s exotickými dřevinami se jedná sice
Jana Forstová, ekonomka střediska
12
o trochu levnější variantu, avšak zákazník musí počítat s tím,
že se i nadále jedná o sice upravené, ale měkčí dřevo, tudíž
méně mechanicky odolné. THERMOWOOD® je nabízen
v různých profilech a drážkování, v obou systémech upevnění.
Ze stejného materiálu jsou dodávány profily i pro dřevěné
obklady fasád či stěn interiérů.
4./ Své zákazníky si také
stále častěji nachází nový
materiál, a to materiál
kompozitní. Wood Plastic
Composite – WPC, který je
složen z 30% z polyetylenu
o vysoké hustotě, z 60%
z upravených bambusových
vláken a z 10% aditivy. WPC
terasová prkna jsou vyráběna
pro
systém
po-hledově
skrytého spoje pomocí klipů,
s různým drážkováním a také v různých barevných odstínech.
Hlavními přednostmi jsou zejména bezúdržbovost (nepotřebuje
impregnaci ani pro zachování barvy) a vysoká odolnost
a poměrně dobrá stálost. Snáší teplotu – 40 až + 60 stupňů
Celsia. Nevýhodou je, že tmavé odstíny WPC desek se v létě
rozpalují.
Perfektní detaily zpracování materiálu HiMacs® zaujaly každého
Nový rok jsme začali pracovními cestami. Pro odbornou
veřejnost, především spolupracující architekty, designéry
a také novináře, jsme zorganizovali jednodenní zájezd na
Mezinárodní stavební veletrh Bau Mnichov 2013. Tento
veletrh se koná jednou za dva roky a patří k nejvýznamnějším
a největším ve svém oboru v Evropě. Chtěli jsme využít
příležitosti, kdy společnost LG Hausys presentovala nejrůznější
způsoby zpracování a možnosti použití materiálu HiMacs®.
Ve čtvrtek 17. 1. 2013 vyrazil brzy ráno autokar s označením
Polytrade CE a HiMacs® směr Mnichov. Cestu nám
komplikovalo husté sněžení, ale i přesto jsme po jedenácté byli
na výstavišti. Ve stánku nás přivítala Marta Trade (Project
Manager Germany), která nám poskytla odborný výklad
o „přírodním akrylátovém kameni“ HI-MACS® a možnostech
jeho použití. Celá expozice byla zaměřena na použití
HI-MACS®, jako prvku pro venkovní architekturu – konkrétně
na fasády. Tomuto tématu se také věnovala podstatná část
výkladu Marty Trade. Otázky se týkaly nejen možností
venkovního použití, ale v živé debatě jsme alespoň částečně
probrali mnoho dalších možnosti využití „umělého kamene“
HI-MACS® – pro hotely, kuchyně, laboratoře, koupelny,
nábytkový design. Po vyčerpání otázek měli „účastníci zájezdu“
krátký časový prostor pro návštěvu veletrhu. Vzhledem
k rozsahu veletrhu bylo možné shlédnout jen zlomek dalších
výstavních expozic. Zpáteční cestu komplikovalo sněžení
více, než jsme předpokládali, takže zpět v Praze jsme byli až
po půlnoci. Ale i přes tuto komplikaci všichni zúčastnění si
exkurzi pochvalovali jako velmi přínosnou a inspirativní.
Další týden se konalo na Maltě celoevropské setkání
LG Hausys – HiMacs® – managementu z evropské centrály
a zástupců distributorů ze všech evropských zemí. Za
Polytrade CE s.r.o. se účastnili ing. Martin Podzimek,
ing. arch. Tomáš Valent a ředitelka společnosti Renata
Kotálová. Byly zde představeny nové barvy pro letošní rok
a také některé vývojové výrobky, se kterými se podle výsledků
průzkumu zájmu, může počítat do výroby v příštích letech.
Velmi zajímavé byly prezentace výsledků za loňský rok
z různých oblastí uplatnění materiálu HiMacs® a také propagace
a marketingu.
Během února a března 2013 proběhla školení zpracovatelů.
Firma Truhlářství Fencl s.r.o. splnila podmínky pro členství
v Quality Clubu HiMacs®. Jedná se v současné době o druhou
firmu v rámci ČR. Základním stupněm zaškolení prošla firma
5./ Pro svou flexibilitu má své příznivce také dřevěná
terasová dlažba. V nabídce naleznete dřevěnou dlažbu
– čtverce – z exotické dřeviny Merbau a Bangkirai. Hlavními
přednostmi je extrémně jednoduchá a rychlá montáž (stačí
jen pevný a rovný podklad), možnost demontáže a přemístění
terasy a příznivá cena. Nevýhodou je zejména malá variabilita
co do rozměrů výsledné plochy, která je dána násobkem celých
čtverců, tj. 50 cm.
Rudolf Kašparovský, ředitel PPP podlahy a.s.
Stánek LG Hausys – HiMacs® v obležení zájemců
13
Projekt manager LG Marta Trade s architekty a designéry
BANI spol. s r. o. ze slovenské Považské Bystrice. V tomto
případě je to zcela nový zájemce o zpracování materiálu
HiMacs® .
V posledním březnovém týdnu dorazily vzorníky pro rok
2013 se sedmi novými barvami. Vše jsou to jednobarevné
jemné pastelové tóny. Je mezi nimi také nová bílá S34
Diamond White. Byli jsme předem upozorňováni, že se jedná
o výjimečnou bělost – a opravdu je unikátní. Věříme, že zaujme
především architekty a designéry, kteří si v současné době
mohou vybrat mezi 6 odstíny jednobarevných „bílých“ a další
řadou různě zrnitých „bílých“. V současné době jsou vzorky
nových barev distribuovány mezi zpracovatele a architekty.
Barevná škála HiMacs® včetně nových odstínů
Renata Kotálová, ředitelka společnosti
Cyklovýlet – 6. ročník
Vážení kolegové a „cyklonadšenci“, ve dnech 17.5.2013-18.5.2013 se uskuteční již 6. Putování po Vysočině na
kolech. Trasa: Třešť – P. Rozsíčka - Sedlejov - Mysliboř - Telč
(občerstvení) - Vanov (zastávka na drink u Fandy), Řásná.
V Řásné u pana Jakwerta bude domluven nocleh. Restaurace
Radost nám poskytne svoji pohostinnost a můžeme zde do
pozdních hodin probírat naše cyklistické výkony. Veškeré
informace Vám poskytne vedoucí firemního cyklovýletu
BLAHOPŘÁNÍ
Aleš Lacina
Cyklovýlet 2012 na Křemešník
14
Třeštští senioři na Sokolském sletu 2012
Oslavy výročí 120. let založení
TJ Sokola Třešť
Vlastimil Zuda zahájil oslavy
Dne 6. dubna proběhly v Sokolském domě v Třešti oslavy
120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Třešť. Program
odstartoval v odpoledních hodinách, kdy si mohli všichni
příchozí vyzkoušet některý ze sportů, které u nás provozujeme
např. badminton, judo, aikido, kickbox a shiatsu (zdravotní
masáže) atd.
Hlavní program byl zahájen v 18 hod. sokolskou hymnou
„ Lví silou“ a úvodního slova se ujal místostarosta jednoty
bratr Vlastimil Zuda, celým programem galavečera následně
diváky provázela moderátorka Alena Veliká ml. Program byl
sestaven z výkladu historie doplněný fotografiemi a ukázkami
ze současné činnosti sokolských oddílů. Jako hosté vystupovali
děvčata z oddílu moderní gymnastiky ze Sokola Telč. Na závěr
se představili členové Jazzbandu ze ZUŠ Třešť a pro všechny
hosty bylo připraveno občerstvení v podobě rautu. Volná
zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin.
Celé oslavy doprovázela výstava z historie třešťského Sokola
od roku založení 1893 až po současnost. Byly zde k vidění
dobové fotografie, odznaky, plakáty, medaile, uniformy,
cvičební úbory a v neposlední řadě historický prapor
TJ Sokola Třešť a vlajka dorostu z roku 1926 zapůjčené
z Muzea Vysočiny.
Za dlouhodobou a pravidelnou finanční podporu
třešťský Sokol vděčí především Městu Třešť a panu Josefu
Podzimkovi, který tak navazuje na tradici své babičky
Kateřiny Podzimkové, která byla starostkou Sokola Třešť
v roce 1910, a svého dědečka Josefa Podzimka, starosty Jednoty
Sokola v Třešti v roce 1914. Bez nich by se pravděpodobně
k takto významnému výročí naše jednota ani nedopracovala.
V rámci oslav byla vyhlášena „Sbírka na provoz, údržbu
a opravy Sokolského domu“.
Za TJ Sokol Třešť, Martin Hamták starosta jednoty
Poděkování
Tělovýchovná jednota Sokol Trešť chce touto
formou poděkovat panu Josefu Podzimkovi za klub
seniorů, který velkoryse podporuje. Jeho finanční dar
jsme použili pro nacvičování sletových skladeb, se
kterými jsme byli vystupovat na hlavním sletu v Praze
a v dalších městech, například v Českých Budějovicích
či Moravských Budějovicích. Cvičencům v této
kategorii je mezi 60 – 85 lety, a přesto stále cvičí.
Letos nám poskytl finanční dar na zakoupení
kulečníkového stolu, který bude sloužit všem členům
tělovýchovné jednoty a časem se založí biliárový klub.
Jsme velmi vděční za jeho dlouhodobou a pro nás
tak důležitou podporu. Nabízíme na oplátku nějakou
výpomoc, například při úklidu Vašeho areálu.
Za klub seniorů TJ Sokol místostarosta Vlastimil Zuda.
15
PERSONÁLNÍ KOUTEK
Blahopřání
Srdečně blahopřejeme třem našim spolupracovníkům
k narození miminka. Martinu Veselému k prvorozenému
synovi Matějovi s datem narození 19. 12. 2012, Karlu
Obrdlíkovi k narození dcerky Natálky s datem narození
12. 2. 2013 a Václavu Šeredovi k narození syna Vašíka,
který přišel na svět 23. 2. 2013. Všem miminkům
přejeme mnoho zdraví a štěstí, rodičům mnoho radosti
z dětí.
K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupil:
Burda Michal
stř. 501
Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešli:
Janák Josef, Kalný Patrik, Krejčí Vlastimil, Ing.,
Pavlíček Jiří, Ing., Petřík Ivo
Kopáček Václav, Ing., Pecen Pavel, Ing.,
Tůma Martin, Vacina Zdeněk, Veselý Jakub
Bubník Robert, Ing., Kalai Martin
Semrádová Jana
Hrdlička Richard, Ing. Molák Ladislav Třešňovka
se bude konat v pátek 24. května 2013. Jste srdečně
zváni na toto tradiční posezení. Jako vždy je pro Vás
připraveno bohaté občerstvení.
stř. 210
stř. 220
stř. 240
stř. 261
stř. 501
stř. 601
K firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o. nastoupili:
Koudelka Radek, Šimek Daniel
Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešli:
Kremlička Lubomír, Vávrová Silvie
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili:
Čápová Vlasta, Hrůza Roman, Jura Pavel, Novák Milan,
Smrčka Jan
Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli:
Gutwald Jiří, Hauzar Tomáš, Panáček Emil, Bc., Pavlásek
Robert, Pospíšil Jaroslav, Smejkal Jiří ml., Zelený Josef
Životní jubilea v Seskupení firem
Podzimek oslaví:
Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.:
30 let
35 let
40 let
45 let
55 let
60 let
Nejlepší pracovníci v technické kategorii
14. 6. 24. 7. 30. 5.
5. 4.
31. 5. 8. 6. 16. 4.
Milatová Šárka
Houser Jakub
Němeček Roman
Pecková Kateřina, Bc.
Koehler Pavel
Pokorný Jaroslav
Turek Jiří
stř. 220
stř. 230
stř. 230
stř. 210
stř. 220
stř. 261
stř. 220
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.:
25 let 2. 3. 55 let 3. 1. Dvořák Tomáš
Bíbrle Jiří
Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.:
20 let 50 let 55 let 60 let 14. 5.
9. 5.
27. 5.
19. 6. 25. 5. Dietz David
Kovář Luděk
Kotrba Jiří, Ing.
Čápová Vlasta
Gutwald Jiří
Ve firmě PPP podlahy
Nejlepší pracovníci v dělnické kategorii
60 let 13. 6.
Kašparovský Rudolf, Ing.
ANKETA O NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 2012
Technické profese:
Dělnické profese:
1.
2.
3.
Venkrbec Martin
Škarda Michael
Kaňa Jaroslav
Havlíček Karel, Oliva Petr
Hronek Luboš
1.
2.
3.
stř. 230
stř. 210
stř. 220
stř. 210
stř. 252
16
Popelář Jan Kozina Pavel
Hrdlička Richard, Ing.
Sedláček František
Studnička Josef, Ing.
stř. 230
stř. 210
stř. 501
stř. 230
stř. 501
Download

firemní časopis duben 2013 / číslo 62