• KME akreditovana za lekare, stomatologe,
biohemičare, farmaceute, medicinske sestre,
zdravstvene tehničare
održaće se 09.05.2015. godine u sali za predavanja
u Opštoj bolnici u Leskovcu.
Prijava učesnika do 25.04.2015. na fax Udruženja:
011/33-47-354 ili na e-mal: [email protected]
Broj učesnika ograničen na 200.
Prijava obavezno treba da sadrži:
- naziv ustanove
- ime i prezime učesnika
- ID broj upisa u Komoru
- broj licence učesnika
- ime osobe za kontakt i broj mobilnog telefona
Na osnovu prijave UMSTS izdaje potvrdu o učešću.
Kotizacija: Za članove UMSTBS iznosi: 1.000,00 dinara
Za ostale iznosi: 1.500,00 dinara
Kotizaciju uplatiti na žiro račun Udruženja: 205-158443-59
Komercijalna banka, Beograd
PIB: 102593313
Generalni sekretar UMSTBS
Živka Mirčić, vms
T:011/33-47-353
UDRUŽENJE MEDICINSKIH
SESTARA-TEHNIČARA I
BABICA REPUBLIKE SRBIJE
ORGANIZUJE
*
Stručni sastanak
*
Stručni sastanak – rešavanje testa
Broj odluke ZS: 153 – 02 – 628/2015 - 01
Broj akreditacije: D-1- 414/15
Broj akreditacije: D-1 – 408/15
Učesnici ostvaruju 12 boda eksterne edukacije
09. 05. 2015 godine
Opšta bolnica u Leskovcu
EDUKATIVNI PROGRAM
Vreme održavanja
Subota, 09 maj 2015 god.
09:00 – 10:00
10:00 – 15:15
• PREDAVAČI
• TEME
Registracija učesnika
• I Predavanje –rešavanje testa
Tema:
„Zdravlje i bezbednost
zdravstvenih radnika u
profesionalnoj praksi“
• Predavanje
• Učenje
• Rešavanje testa
Predavač:
Mr.sci.med. Snežana Bošković,
Beograd
Broj akreditacije:
D-1-414/15
12:00 – 12:15
15:15-15:30
P A U Z A
• II Predavanje
Tema“
„Motivacija zaposlenih u
zdravstvenim ustanovama“
15:30 – 16:30
Predavač:
Master Ivanka Adžić, KCS,
Beograd
Broj akreditacije:
D-1- 408/15
16:30 –
• Podela potvrda o učešću na
KME
Download

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.