ENGLESKI JEZIK
-opšti cenovnik po semestru za rad u grupama (4-8 osoba)Vrsta kursa
Fond časova
Trajanje
Cena
Cena sa popustom *
20 000 RSD
(5000 din x 4 rate)
18 000 RSD
(9000 din x 2 rate)
10 800 RSD
(5400 din x 2 rate)
18 000 RSD
(4500 din x 4 rate)
16 200 RSD
(8100 din x 2 rate)
9 500 RSD
(4750 din x 2 rate)
8 000 RSD
7 200 RSD
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
21 600 RSD
(5400 din x 4 rate)
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
21 600 RSD
(5400 din x 4 rate)
OPŠTI KURSEVI I PRIPREMNI KURSEVI ZA ISPITE
Opšti
(A1, A2, B1, B2, C1, C2)
56 časova
4 meseca
Opšti intenzivni
48 časova
2 meseca
Konverzacijski opšti
32 časa
2 meseca
Konverzacijski intenzivni
(3 x 90 min nedeljno ili
2 x 135 min nedeljno)
24 časa
1 mesec
Priprema za specijalizovane ispite (YLE,
KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS)
56 časova
TOEFL
64 časa
ILEC
64 časa
4 meseca
(priprema za izlazak na ispit
standardno traje 2 semestra)
4 meseca
(priprema za izlazak na ispit
standardno traje 2 semestra)
4 meseca
(priprema za izlazak na ispit
standardno traje 3 semestra)
34 000 RSD
(8500 din x 4 rate) *
*mogućnost održavanja časova u
prostorijama advokatske kancelarije
klijenta; u tom slučaju cena je 25% viša
Priprema za ispite iz engleskog jezika na
SVIM FAKULTETIMA
16 časova
1 mesec
4 600 RSD
(cena važi za grupu od 4 i više polaznika)
5 800 RSD
(za tri polaznika u grupi)
6 900 RSD
(za dva polaznika u grupi)
*ukoliko časove pohađa 1 polaznik, važi
cenovnik za individualne časove; mogući
popusti na veći broj časova po upitu
Individualni čas
Poluindividualni čas (2 polaznika)
2 časa
2 časa
90 minuta
90 minuta
1500 RSD
2000 RSD
Kursevi za decu
Opšti za uzrast do 14 godina
28 časova
4 meseca (2 x 45 min nedeljno)
Opšti za uzrast od 14 do 16 godina
42 časa
4 meseca
(2 x 60 min nedeljno)
Individualni čas
45 min
Individualni čas
60 min
16 000 RSD
(4000 din x 4 rate)
18 000 RSD
(4500 din x 4 rate)
800 RSD
1100 RSD
Poslovni kursevi
Poslovni opšti
56 časova
4 meseca
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
21 600 RSD
(5400 din x 4 rate)
Poslovni intenzivni
(3 x 90 min nedeljno ili
2 x 135 min nedeljno)
56 časova
2,5 meseca
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
21 600 RSD
(5400 din x 4 rate)
Poslovni engleski za bankare, menadžere,
ekonomiste
56 časova
4 meseca
(kurs uobičajeno traje 2 semestra)
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
Poslovni engleski za pravnike
56 časova
4 meseca
(kurs uobičajeno traje 2 semestra)
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
Poslovni engleski za farmaceute
56 časova
4 meseca
(kurs uobičajeno traje 2 semestra)
24 000 RSD
(6000 din x 4 rate)
Konverzacijski poslovni opšti
32 časa
2 meseca
12 000 RSD
(6000 din x 2 rate)
10 800 RSD
(5400 din x 2 rate)
24 časa
1 mesec
9 000 RSD
8 100 RSD
Konverzacijski poslovni intenzivni
(3 x 90 min nedeljno ili
2 x 135 min nedeljno)
Poslovne veštine
TAILOR MADE kursevi za IN-HOUSE
programe (prilagođeni potpuno
potrebama kompanije)
Program, trajanje i intenzitet obuke kreiraju se prema profilu i potrebama klijenata; cena po upitu
Program, trajanje i intenzitet obuke kreiraju se prema profilu i potrebama klijenata; cena po upitu
Ostali kursevi i usluge
Engleski za strance
Srpski za strance
(nastava na engleskom)
16 časova
1 mesec
(2 x 90 min nedeljno)
13 800 RSD
* cena po času (90 min) je 2000 RSD
20 000 RSD
12 časova
1 mesec (2 x 60 min nedeljno)
* cena po času (60 min) je 2500 RSD
* Pravo na korišćenje cena sa popustom (10%) imaju studenti, polaznici koji pohađaju više kurseva u Centru za strane jezike Top Class, polaznici čiji još jedan član porodice
pohađa neki od naših kurseva. Ovde je izražen osnovni cenovnik. Za sva dodatna pitanja i dogovore stojimo na usluzi da izađemo u susret svojim polaznicima i klijentima
** čas = 45 minuta
Za stručne individualne časove (pravnici, ekonomisti, lekari, farmaceuti itd.) cena je po upitu i zavisi od vrste i dogovorenog broja časova
Ostavljamo mogućnost dogovora oko popusta za firme i pravna lica, kao što kreiramo posebne cene za eventualne posebne zahteve i uslove klijenata.
Intenzitet i trajanje pojedinih kurseva mogu se prilagoditi posebnim zahtevima i željama polaznika u dogovoru sa profesorima.
Uz kurseve našim studentima i klijentima poklanjamo gratis jezičke radionice, igraonice, kao i savetovanje u vezi sa organizacijom odlazaka na usavršavanje ili školovanje u
inostranstvo. Takođe, organizujemo razna druženja u duhu zemalja čije jezike predajemo.
Download

ENGLESKI JEZIK -opšti cenovnik po semestru za rad u