29-Jan-2014
OBRACUNSKI LISTIC ZA
Zaposleni :
Broj bodova :
31009
1
2014
PEROVIC DUSANKA
8.71
Minuli rad : 26.50
Budzetska jedinica : ZAV ZA INTELEKTUL SV
Isplatna jedinica : 2351 ZAS.INT.SVOJINE
Zarada isplacena u :
racun broj
Naziv
Bruto
Sati
176
0
176
REDOVAN RAD
MINULI RAD
Ukupno zarada
1,054.63
686.53
PORESKA OSNOVICA
KONACNI NETO
Vrsta odbitka
POREZ
PRIREZ POREZA NA DOHODAK
DOPR.PIO-ZAPOSLENI
DOPRZA ZDR.OS.-ZAPOSL
DOPR.ZDR.OSIG.-POSLODAVAC
DOPR.OSIG.NEZAP0.-ZAPOSL
DOPR.ZAOS.NEZ.-POSLODAVAC
DOPR.PIO-POSLODAVAC
DOPRINOS FOND RADA
Naziv kreditnra
846.90
207.73
1,054.63
Procenat
15.00
Osnovica
1,054.63
Vriiednost
114.99
15.00
15.00
8.50
3.80
0.50
0.50
5.50
0.20
1,054.63
1,054.63
1,054.63
1,054.63
1,054.63
1,054.63
1,054.63
1,054.63
17.25
158.19
89.64
40.08
5.27
5.27
58.00
2.11
Glavnica
Saldn
Rata
Ukupno odbitaka po osnovu kredita :
ISPLATA
686.53
8-May-2014
OBRACUNSKI LISTIC ZA
Zaposleni :
31009
Broj bodova :
8.71
Minuli rad :
27.00
2
2014
PEROVIC DUSANKA
Budzetska jedinica : ZAV ZA INTELEKTUL SV
Isplatna jedinica : 2351 ZAS.INT.SVOJINE
Zarada isplacena u :
racun broj
Naziv
Bruto
Sati
REDOVAN RAD
MINULI RAD
Ukupno zarada
174
0
174
1,058.55
688.92
PORESKA OSNOVICA
KONACNI NETO
Vrsta odbitka
POREZ
PRIREZ POREZA NA DOHODAK
DOPR.P10-ZAPOSLENI
DOPR.ZA ZDR.OS.-ZAPOSL
DOPR.ZDR.OSIG.-POSLODAVAC
DOPR.OSIG.NEZAPO.-ZAPOSL
DOPR.ZAOS.NEZ.-POSLODAVAC
DOPR.PIO-POSLODAVAC
DOPRINOS FOND RADA
Naziv kreditora
846.90
211.65
1,058.55
Procenat
15.00
Osnovica
1,058.55
Vrijednost
115.58
15.00
15.00
8.50
3.80
0.50
0.50
5.50
0.20
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
17.34
158.78
89.98
40.22
5.29
5.29
58.22
2.12
Saldo
Rata
Glavnica
Ukupno odbitaka po osnovu kredita :
ISPLATA
688.92
8-May-2014
OBRACUNSKI LISTIC ZA
Zaposleni :
Broj bodova :
31009
3
2014
PEROVIC DUSANKA
8.71
Minuli rad : 27.00
Budzetska jedinica : ZAV ZA INTELEKTUL SV
Isplatna jedinica : 2351 ZAS.INT.SVOJINE
Zarada isplacena u :
racun broj
Bruto
Sati
Naziv
174
0
REDOVAN RAD
MINULI RAD
Ukupno zarada
174
1,058.55
688.92
PORESKA OSNOVICA
KONACNI NETO
Vrsta odbitka
POREZ
PRIREZ POREZA NA DOHODAK
DOPR.PIO-ZAPOSLENI
DOPR.ZA ZDR.OS.-ZAPOSL
DOPR.ZDR.OSIG.-POSLODAVAC
DOPFt.OSIG.NEZAP0.-ZAPOSL
DOPR.ZAOS.NEZ.-POSLODAVAC
DOPR.PIO-POSLODAVAC
DOPRINOS FOND RADA
846.90
211.65
1,058.55
Procenat
Osnovica
15.00
1,058.55
15.00
15.00
8.50
3.80
0.50
0.50
5.50
0.20
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
Vrijednost
115.58
17.34
158.78
89.98
40.22
5.29
5.29
58.22
2.12
: I I
Ukupno odbitaka po osnovu kredita :
ISPLATA
688.92
8-May-2014
OBRACUNSKI LISTIC ZA
Zaposleni :
Broj bodova :
31009
4
2014
PEROVIC DUSANKA
8.71
Minuli rad : 27.00
Budzetska jedinica : ZAV ZA INTELEKTUL SV
Isplatna jedinica : 2351 ZAS.INT.SVOJINE
Zarada isplacena u :
racun broj
Bruto
Sati
Naziv
174
REDOVAN RAD
MINULI RAD
Ukupno zarada
0
174
1,058.55
688.92
PORESKA OSNOVICA
KONACNI NETO
Vrsta odbitka
POREZ
PRIREZ POREZA NA DOHODAK
DOPR.PIO-ZAPOSLENI
DOPR.ZA ZDR.OS.-ZAPOSL
DOPR.ZDR.OSIG.-POSLODAVAC
DOPR.OSIG.NEZAP0.-ZAPOSL
DOPRZAOS.NEZ.-POSLODAVAC
DOPR.PIO-POSLODAVAC
DOPRINOS FOND RADA
I
846.90
211.65
1,058.55
Procenat
15.00
Osnovica
1,058.55
Vriiednost
115.58
15.00
15.00
8.50
3.80
0.50
0.50
5.50
0.20
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
17.34
158.78
89.98
40.22
5.29
5.29
58.22
2.12
: I I
Ukupno odbitaka po osnovu kredita :
ISPLATA
688.92
8-May-2014
OBRACUNSKI LISTIC ZA
Zaposleni :
31009
Broj bodova :
8.71
Minuli rad :
27.00
5
2014
PEROVIC DUSANKA
Budzetska jedinica : ZAV ZA INTELEKTUL SV
Isplatna jedinica : 2351 ZAS.INT.SVOJINE
Zarada isplacena u :
racun broj
Naziv
Bruto
Sati
REDOVAN RAD
MINULI RAD
Ukupno zarada
174
0
174
1,058.55
688.92
PORESKA OSNOVICA
KONACNI NETO
Vrsta odbitka
POREZ
PRIREZ POREZA NA DOHODAK
DOPR.PIO-ZAPOSLENI
DOPR.ZA ZDR.OS.-ZAPOSL
DOPR.ZDR.OSIG.-POSLODAVAC
DOPR.OSIG.NEZAPO.-ZAPOSL
DOPR.ZAOS.NEZ.-POSLODAVAC
DOPR.PIO-POSLODAVAC
DOPRINOS FOND RADA
Naziv kreditora
846.90
211.65
1,058.55
Procenat
15.00
Osnovica
1,058.55
Vrijednost
115.58
15.00
15.00
8.50
3.80
0.50
0.50
5.50
0.20
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
17.34
158.78
89.98
40.22
5.29
5.29
58.22
2.12
Saldo
Rata
Glavnica
Ukupno odbitaka po osnovu kredita :
ISPLATA
688.92
8-May-2014
OBRACUNSKI LISTIC ZA
Zaposleni :
Broj bodova :
31009
6
2014
PEROVIC DUSANKA
8.71
Minuli rad : 27.00
Budzetska jedinica : ZAV ZA INTELEKTUL SV
Isplatna jedinica : 2351 ZAS.INT.SVOJINE
Zarada isplacena u :
racun broj
Naziv
Bruto
Sati
174
0
174
REDOVAN RAD
MINUL I RAD
Ukupno zarada
1,058.55
688.92
PORESKA OSNOVICA
KONACNI NETO
Vrsta odbitka
POREZ
PRIREZ POREZA NA DOHODAK
DOPR.PIO-ZAPOSLENI
DOPR.ZA ZDR.OS.-ZAPOSL
DOPR.ZDR.OSIG.-POSLODAVAC
DOPR.OSIG.NEZAP0.-ZAPOSL
DOPR.ZAOS.NEZ.-POSLODAVAC
DOPR.PIO-POSLODAVAC
DOPRINOS FOND RADA
Naziv kreditora
846.90
211.65
1,058.55
Procenat
15.00
Osnovica
1,058.55
Vriiednost
115.58
15.00
15.00
8.50
3.80
0.50
0.50
5.50
0.20
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
1,058.55
17.34
158.78
89.98
40.22
5.29
5.29
58.22
2.12
Glavnica
Saldo
Rata
Ukupno odbitaka po osnovu kredita :
ISPLATA
688.92
Download

29-Jan-2014 OBRACUNSKI LISTIC ZA 1 2014 Zaposleni : 31009