Název o e
Název k.ú.
OPSUB - ázev
OPSUB adresa
Podíl
čit.
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
42
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
97
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
80
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
97
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
11
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
97
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
36
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
91
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
21
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
603
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
26
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
88
Stav a - ázev zp.
využití
Stavba
udova ez čp/če,
ji á stav a, a
parcele st. 332
ji á stav a
udova ez čp/če,
ji á stav a, a
parcele st. 333
ji á stav a
udova ez čp/če,
ji á stav a, a
ji á stav a
parcele st. 334
udova ez čp/če,
o jekt k ydle í, a
o jekt k ydle í parcele st. 488
udova ez čp/če,
garáž, a par ele st.
garáž
505
udova ez čp/če,
o jekt k ydle í, a
o jekt k ydle í parcele st. 513
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
adresa
Nez á ý vlast ík ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
40
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
156
ze ědělská
stavba
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
7
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
/
158
garáž
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
adresa
Nez á ý vlast ík ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
27
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
10001
ze ědělská
stavba
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
6
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
97
ji á stav a
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
29
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
195
garáž
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
adresa
ez á á
1
1
Vlast i ké
právo
28
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
292
ji á stav a
udova ez čp/če,
ze ědělská stav a,
na parcele st. 650
udova ez čp/če,
ji á stav a, a
parcele st. 679
udova ez čp/če,
garáž, a par ele st.
798
udova ez čp/če,
ji á stav a, a
parcele st. 807
Vra ov ad Dyjí
adresa
Nez á ý vlast ík ez á á
1
Vlast i ké
právo
23
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
465
ze ědělská
stavba
udova ez čp/če,
ze ědělská stav a,
na parcele st. 850
Vra ov ad Dyjí
1
Podíl Práv í vztah
jmen. - ázev
Parcela vý ěra Parcela
Číslo LV stav a - ázev
(parcela) části o e
udova ez čp/če,
ze ědělská stav a,
na parcele st. 542
udova ez čp/če,
garáž, a par ele st.
578/2
Číslo LV
(budova)
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
adresa
Nez á ý vlast ík ez á á
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
Nez á ý vlast ík
Vra ov ad Dyjí
Vra ov ad Dyjí
adresa
ez á á
adresa
Nez á ý vlast ík ez á á
1
1
1
1
1
1
Vlast i ké
právo
Vlast i ké
právo
Vlast i ké
právo
28
28
1982
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
Vra ov ad Dyjí
, st. č.
Vra ov ad Dyjí
, č.
232
garáž
232
garáž
11000
udova ez čp/če,
garáž, a par ele st.
855
udova ez čp/če,
garáž, a par ele st.
856
11000
11000
Download

Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových