FINANSIJSKI ENERGETSKI KALKULATOR
Za ocenu finansijske opravdanosti ulaganja u izgradnju energetskih postrojenja
(mini hirocentrale, vetrogenertori, solarne fotovoltaik elektrane, kogenerativna postrojenja, proizvodnja briketa,...)
Za ocenu finansijske opravdanosti ulaganja u povećanje energetske efikasnosti
(izolacija objekta, rekonstrukcija termo energetskih postrojenja, upotreba obnovljivih izvora energije)
ZAMENA TERMOOPREME NA LOŽ ULJE SA TERMOPREMOM NA GAS U ŠKOLI
finansijska analiza
OPIS INVESTICIJE
Investitor
Osnovna škola ................... .
Valuta
EUR
KursEUR/din
100
Cilj investicije
Dogradnja termoenergetskog postrojenja za gas za grejanje prostora.
Projektni zadatak
Ispitati opravdanost ulaganja u dogradnju termo energetskog postrojenja za gas u cilju supstitucije lož ulja. Potrošnja lož ulja je oko 35 tona godišnje, a cena 1 EUR/tona.
Predlog projektanta
Projektant je procenio da je za infrastrukturu (gasni priključak) potrebno 7000 EUR, za izgradnju objekta za smeštaj postrojenja 110 m2 oko 4000 EUR, a za kotao za gas, dimnjak i
automatiku 60000 EUR. Potrošnja gasa procenjena je na 37500 Stm3/god, broj zaposlenih ostaje isti, a održavanje 600 EUR/god. Trajnost opreme je 20 godina.
Vrednost investicije
Projekti, dozvole, nadzor....
Infrastruktura
Građevinski radovi
Tehnološka oprema
600
7.000
4.000
60.000
Trajna obrtna sredstva
UKUPNO
Izvori finansiranja
EUR
Izvor
%
Iznos
Sopstv.sred
50,00%
35.800
Kredit
50,00%
35.800
350 UKUPNO
100,00%
71.600
200
3.000 Uslovi kredita
0 Rok otplate
6
godina
0 Grejs period
1
godina
0 Kamata
10,00%
godišnje
0 Otplata kvartalna, metod jedn.otplate
0
Vek trajanja
(godina)
Iznos
EUR
Stavka
20
20
20
0
71.600
35000
24000
Vek projekta
20
godina
Diskontna stopa
8,00%
Dinamika realizacije
2
meseci
Porez
0%
0
0
0
-11000
Poslovni prihodi i rashodi
EUR
PRE INVESTICIJE
Jedinica
Jedinična
mere
cena
Stavka
Godišnja
količina
Godišnji
iznos
PRIHODI
POSLE INVESTICIJE
Jedinica
Jedinična
mere
cena
Stavka
Godišnja
količina
Godišnji
iznos
0 PRIHODI
RASHODI
lož ulje
kg
bruto plate
broj zaposl.
održavanje
amortizacija
ostаli poslovni rashodi
POSLOVNI REZULTAT
1,000
1
44.100 RASHODI
35.000 gas
35.000
pros.plata
700
0
Stm3
8.400 bruto plate
broj zaposl.
700 održavanje
amortizacija
ostаli rashodi
-44.100
44.100
-44.100
0,400
1
pros.plata
27.550
15.000
37.500
700
8.400
600
3.550
-27.550
24.000
FINANSIJSKE PROJEKCIJE
Plan otplate kredita
Godina
Kamata
Otplata
Anuitet
EUR
1
2
0
0
0
Finansijske projekcije investicije
Godina
Ušteda
Finansijski tok
-71.600
Ekonomski tok
-71.600
Godina
Ušteda
Finansijski tok
Ekonomski tok
Godina
Ušteda
Finansijski tok
Ekonomski tok
3
5
6
7
8
3.747
8.101
11.848
2.937
8.101
11.037
2.126
8.101
10.227
1.316
8.101
9.417
506
8.101
8.607
0
0
0
0
0
0
1
13.792
16.750
16.750
11
16.550
20.100
20.100
21
0
0
0
2
12.803
8.252
16.353
12
16.550
20.100
20.100
22
0
0
0
3
13.613
9.063
17.163
13
16.550
20.100
20.100
23
0
0
0
4
14.424
9.873
17.974
14
16.550
20.100
20.100
24
0
0
0
5
15.234
10.683
18.784
15
16.550
20.100
20.100
25
0
0
0
6
16.044
11.493
19.594
16
16.550
20.100
20.100
26
0
0
0
7
16.550
20.100
20.100
17
16.550
20.100
20.100
27
0
0
0
0
0
0
0
0
OCENA INVESTICIJE
NPV - neto sadašnja vrednost
Likvidnost po kumulativu fin.toka
IRR - interna stopa rentabilnosti
PB - Vreme povrata ulaganja
4
0
4,18
105.853 EUR
DA
25,0%
4,2 god.
nema povrata
0
god.
4,18 god.
8
16.550
20.100
20.100
18
16.550
20.100
20.100
28
0
0
0
EUR
10
16.550
20.100
20.100
20
16.550
20.100
20.100
30
0
0
0
9
16.550
20.100
20.100
19
16.550
20.100
20.100
29
0
0
0
0
4,18 god.
Kriterijumi za pozitivnu ocenu su: NPV >0, likvidnost u svim godinama veka projekta, IRR > od diskontne
stope,vreme povrata manje od veka projekta, a prednost ima investicija sa najboljim vrednostima
navedenih parametara.
.
Download

Grejanje škole (lož ulje, gas)