Pojišťovací poradna - odpovědnost zaměstnance
Pro koho je určeno pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody
způsobené zaměstnavateli?
Michal V., vedoucí v logistice
Pojištění je určeno pro osoby pracující na základě pracovní smlouvy –
zaměstnance a sjednává se pro případ, kdy dojde k porušení právních
povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů.
Když ztratím mobil zaměstnavatele, lze to řešit z pojištění?
Tomáš M., obchodní zástupce
V základním krytí je ztráta svěřeného předmětu vyloučena. U některých
pojišťoven lze za příplatek sjednat speciální připojištění „ztrátu svěřené věci“.
Jakou částku může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat v případě
škody?
Tomáš P., skladník
Jsem účetní a přehlédla jsem ve vyúčtování položky, z čehož následně
zaměstnavateli vznikla povinnost uhradit penále. Mohu tuto škodu,
kterou jsem způsobila, uplatnit z pojistky?
Jana K., účetní
Zaměstnavatel může podle zákona po zaměstnanci požadovat maximálně
4,5 násobek hrubé měsíční mzdy vyjma případů tzv. hmotné odpovědnosti
a odpovědnosti za věci, které převzal proti podpisu. Pojištění je vždy
sjednáváno se spoluúčastí zaměstnancem. Výše spoluúčasti se může lišit.
Standardně je z pojištění vyloučeno zaplacení majetkové sankce, např.
pokuty a penále. Některé pojišťovny však mají zahrnuto nebo lze za příplatek
připojistit sankce uložené v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků
nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.).
Všichni naši zaměstnanci mají sjednáno tzv. pojištění na blbost, není pak
zbytečné sjednávat havarijní pojištění vozidel?
Jan P., obchodní ředitel
Mám služební vozidlo. Lze uplatnit jakoukoliv škodu na vozidle?
Prostřednictvím pojistky zaměstnance lze řešit pouze případy, kdy
zaměstnanec za škodu odpovídá, tzn., že dojde k zavinění škody. V případě,
že dojde k poškození vozidla vandalem nebo neznámým vozidlem (např.
nabourané auto na parkovišti) nebo není prokázáno zavinění řidiče (např.
technická závada), zaměstnanec za škodu neodpovídá a takovou škodu mu
nelze předepsat k náhradě. Stejně tak je tomu v případě poškození vozidla
živelnou událostí.
Pojištění se v tomto případě musí vždy rozšířit na krytí včetně řízení vozidla.
Poté lze tento typ škody za pojištění odpovědnosti zaměstnance uplatnit,
nicméně platí pravidlo, že zaměstnanec za škodu skutečně odpovídá a že ke
škodě došlo při plnění pracovních povinností. Příkladem, kdy zaměstnanec
za škodu neodpovídá, je poškození vozidla vandalem, neznámým vozidlem
(např. na parkovišti), technická závada, živelné události.
Zaměstnanci lze předepsat pouze skutečnou škodu - u starších vozidel
pojišťovna odečítá amortizaci. Na rozdíl od havarijního pojištění, kdy se
amortizace neuvažuje (vyjma totálních škod).
Ing. Tereza Kronusová, broker manažer
Michala Balková, broker
Tomáš M., obchodní zástupce
www.respect.cz
Download

Pojišťovací poradna - odpovědnost zaměstnance