Nové technologie 2015 - Výborem SFDI 14.4.2015 schválené žádosti (Technické předpisy a diagnostické metody)
CELKEM
107 967,570
název akce
Zpracováno Aplikací Evidence SFDI
žadatel
kraj
71 214,000
náklady roku
2015
limitní příspěvek
limitní příspěvek z
uznatelných
nákladů
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(v %)
Průzkumné a projektové práce pro rok 2015
Ředitelství silnic a dálnic ČR
BAL
65 208,290
33 720,000
100,00
Plán úkolů technického rozvoje na rok 2015
SŽDC, s.o.
BAL
31 100,000
28 750,000
100,00
Využití geodetických multifunkčních totálních stanic pro sledování přetvoření mostních
konstrukcí
KSÚS Středočeského kraje
STC
2 381,280
1 785,000
75,00
Kontrola kvality stavebních prací při opravách a rekonstrukcích silnic II. a III. tříd pomocí
KSÚS Vysočiny
moderních technologií
VYS
900,000
675,000
75,00
Ověření použitelnosti moderních technologií pro diagnostiku objízdných tras a
posouzení vlivu časově omezenéhov zvýšení dopravní zátěže na stav silniční sítě
SÚS Pardubického kraje
PBC
2 178,000
1 634,000
75,00
Condition Based Maintenance (CBM) filozofie údržby a a řízení pomoci online
diagnostické technologie - most Pavla Wonky ev.č. 324-018 Pardubice
SÚS Pardubického kraje
PBC
6 200,000
4 650,000
75,00
Stránka 1 z 1
Vytištěno: 15.4.2015 10:54
Download

schválené Výborem