DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI KOPEČKOVÉ POUTI
Ve dnech 15. a 16. května 2010 se koná tradiční Kopečková pouť v Letohradě. Z provozních a
bezpečnostních důvodů budou učiněny následující změny v silniční a pravidelné autobusové
dopravě.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Od pátku 14. května (cca 12.00 hod.) do neděle 16. května (cca 20.00 hod.) bude uzavřen střed
města a silniční doprava odkloněna po objízdných trasách. Objízdné trasy pro místní frekvenci
jako obvykle (účelová komunikace kolem vrtu).
Průjezd autobusů (směr Žamberk, Písečná a opačně) přes náměstí v pátek do 17.00 hod. a
v neděli cca od 20.00 hod. (tzn. prakticky až od pondělka). Za zrušenou zastávku Letohrad –
náměstí bude od pátku 14. května od 17 hod. sloužit ve směru od Žamberka (Písečné) náhradní
zastávka Letohrad – koupaliště, která je určena pouze pro výstup frekvence (viz však linka
720307 směr Brno). V opačném směru do Žamberka (Písečné) bude k nástupu sloužit zastávka U
Dvora na Šedivské ulici, pokud není ve zvláštních jízdních řádech uvedeno jinak (viz dále).
Autobusové linky 700981 (Lanškroun – Letohrad a zpět), spoje 7 a 10, 12 nepojedou na/z
náměstí v pátek 14. a v sobotu 15. května. Totéž spoje č. 20 a 15 linky 700960 (Letohrad –
České Petrovice a zpět), které v pátek 14. 5. odpoledne na/z náměstí taktéž nepojedou. Dotčené
spoje v tyto dny ukončí nebo započnou jízdu na autobusovém nádraží.
MAD Letohrad bez omezení.
V sobotu 15. 5. a v neděli 16. 5. budou ulice Tyršova a Družstevní jednosměrné přibližně od 8 do
23 hod. v sobotu, od 8 do 19 hod. v neděli (jízda proti směru hodinových ručiček). Pozor při
výjezdu z odstavného parkoviště ve směru od penzionu Forche v Tyršově ulici! Nutno zachovat
správný směr jízdy!
ZVLÁŠTNÍ VLAKOVÉ SPOJE
sobota 15. května:
Letohrad – Jablonné n. O., odj. Letohrad ve 22.15 hod.
Letohrad – Žamberk, odj. Letohrad ve 22.32 hod.
Letohrad – Ústí n. O., odj. Letohrad ve 22.45 hod.
Ve vlacích platí jízdné ČD a.s. včetně slev a vlaky zastavují na všech zastávkách.
PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
- 700960 (Šedivec, Nekoř atd.) – spoje 20/15 v pátek 14. 5. ukončí a započnou jízdu na AN.
- 700981 (od/do Verměřovic, Dolní Čermné) – spoje 7/10, 12 v pátek 14. a v sobotu 15. 5. ukončí
a započnou jízdu na AN.
Linky 650500, 700916, 700932, 700939, 700975, 720307 (i ve směru od Ústí n. O.) do Žamberka
a zpět, které jsou vedeny přes náměstí, pojedou až do 17.00 hod. pátku 14. května a od pondělí
17. května normálně. Spoje zastaví pro výstup a nástup frekvence přibližně v místě původních
zastávek. Nutno však počítat s momentální situací na náměstí (návoz pouť. atrakcí, zásobování
atd.).
V pátek 14. května (od 17.00 hod.), v sobotu 15. a v neděli 16. května budou linky 650500,
700916, 700932, 700975, 720307 ze Žamberka, Ústí n. O. do Letohradu a opačně vedeny dle
zvláštních jízdních řádů. Náhradní zastávka za dočasně zrušenou zastávku Letohrad – náměstí
bude ve směru od Žamberka (Písečné) Letohrad – koupaliště. Mimo spoje 6 linky 720307 směr
Brno, kdy bude možný i nástup, slouží tato zastávka pouze pro výstup frekvence! Ve směru do
Žamberka (Písečné) se bude nastupovat na zastávce U Dvora (Šedivská ulice).
Místo zastávky Letohrad – SPŠ zřízena dočasně pro linku 700932 nová zastávka před budovou
Průmyslové střední školy (pátek, sobota).
ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÝCH LINEK
Žamberk (Ústí n. O.) – Letohrad
platí od 17.00 hod. pátku 14. května do neděle 16. května 2010
Výchozí zastávka
omezení jízdy
Žamberk
Písečná, pohostinství
Lukavice,dolní
Letohrad, před SPŠ
(náhr.zast.) ®
Letohrad,koupaliště
Letohrad, aut. nádr.
Ústí n.O.
Žamberk
Žamberk
S
S
N
N
11.12
12.34
-
§ 12.59
13.22
12.40
-
-
-
-
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Žamberk
Žamberk
Žamberk
N
Pá
Pá
Pá
N
Pá
15.35
-
17.06
-
17.32
18.34
18.50
19.06
-
17.11
-
-
-
nástup
19.11
výstup
-
13.04
13.09
-
13.27
13.32
-
15.43
15.48
Letohrad,odb.Červená
11.17
11.22
-
cílová stanice spoje
-
-
Brno
-
jede ze směru
omezení jízdy
-
-
N
Letohrad,odb.Červená
-
Letohrad, aut. nádr.
U Dvora(náhr.zast.)
Letohrad, před SPŠ
(náhr.zast.) ®
11.10
11.12
-
Lukavice, dolní
Písečná, pohostinství
11.22
Žamberk
Ústí n.O.
výstup
15.58
17.16
17.21
-
17.35
17.40
-
18.39
18.44
-
Ústí n.O.
-
Ústí n.O.
-
18.55
19.00
-
19.14
19.19
-
-
Žamberk
Letohrad – Žamberk (Ústí n. O.)
cílová stanice spoje
Ústí n.O.
-
-
S
N
S
-
13.14
-
12.51
13.20
13.22
Pardubic
Ústí n.O.
N
N
Pá/Ne
-
# 18.48
-
18.50
18.51
-
18.54
18.56
-
18.58
18.59
-
19.15
19.16
-
17.51
19.01
§ 19.02
-
19.08
-
19.26
-
Ústí n.O.
Žamberk
Žamberk
Žamberk
Žamberk
Ústí n.O.
Žamberk
-
Brno
N
Pá
Pá
Pá
-
17.23
-
-
-
14.47
14.49
-
17.10
17.12
-
17.30
17.31
-
17.40
17.41
17.46
12.56
13.33
14.59
-
17.22
-
17.41
-
Ústí n.O.
Ústí n.O.
Žamberk
Žamberk
Žamberk
nástup
nástup
-
Pá – jede v pátek 14. 5.
S – jede v sobotu 15. 5.
N – jede v neděli 16. 5.
§ – zastavuje a časový údaj platí pro zastávku Lukavice, obecní úřad
# – zastavuje a časový údaj platí pro zastávku D. Dobrouč, mlékárna
® – náhr. zast. před SPŠ – výstup: chodník u budovy SPŠ, nástup: parkoviště před budovou SPŠ
Případné informace na tel. 723 546 024.
Zpracoval: Petr Buryška
Dopravní komise při RM: Jiří Chalupník
Download

Informace