Vážení spoluobčané,
otevřeli jste INFO, již tradiční záležitost našeho města. Věřím, že praktický pomocník a rádce
v každodenním shonu. I já do něho často nahlížím, hledám telefonní čísla, otevírací doby
a podobně.
Pokud v něm nejste s něčím spokojeni, či jste nalezli chyby v něm uvedené, neváhejte kontaktovat
Informační centrum na Václavském náměstí (tel.: 465 622 092, e-mail [email protected]). Přejeme si,
aby bylo právě pro vás co nejpraktičtější a informace aktuální.
Dovolte mi Vám popřát úspěšný rok 2015, pevné zdraví, hodně štěstí a co nejvíce pohody. Mým
velkým přáním je, aby se nám v Letohradě pospolu vždy dobře žilo. A o to se budu přinejmenším
následující 4 roky opravdu usilovně snažit. Všem, co nám v úsilí pomůžete, děkuji.
Přeji vše dobré Letohradu, jeho všem čtyřem částem a spoluobčanům!
Petr Fiala, starosta města
Mezinárodní hudební festival oslavil již 25. výročí a patří k pevným kulturním bodům našeho města.
Zakončovací koncert 2014 na Tvrzi Orlice obstarala výtečná česká houslistka Gabriela Demeterová, která s královehradeckou filharmonií famózně odehrála Čtvero ročních dob. Na snímku Gabriela Demeterová se starostou města Petrem Fialou a darem v podobě fotografií, znázorňujících právě čtvero ročních
dob v Letohradě.
Obsah
Město Letohrad.............................................8
Důležité instituce.......................................13
Kontakty na spolky a organizace..........25
Zdravotnictví...............................................31
Letohradský rok 2014 jednou větou...33
MHF.................................................................37
info 2015
Rozpis LSPP stomatologie............................................38
Nakládání s odpady.........................................................40
Jízdní řád ČD.....................................................................44
Jízdní řád ČSAD................................................................46
Telefonní seznam firem.................................................47
Telefonní seznam bytových stanic............................57
3
KALENDÁŘ — měsíční termíny 2015
LEDEN
4
1
2
3
Č
P
S
4
5
6
N
P
Ú
7
8
9
10
11
12
13
14
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Nový rok
Novoroční koncert
charity – Niemcza
Tři králové
Průvod Tří králů – Bardo
Ostře sledované vlaky
Den otevřených dveří
ZŠ U Dvora
15 Č
O včelách a včelařství –
výstava
16 P
17 S
18 N
Ples OEZ
19
20
21
22
23
24
P
Ú
S
Č
P
S
25
26
27
28
29
30
31
N
P
Ú
S
Č
P
S
Cestování se psem
Edgarem – Hausen
Povídání o mašinkách
Ples SDH Orlice
Vincekovo – Daruvar
(zahájení vinařského
roku)
ÚNOR
1
2
3
4
5
6
N
P
Ú
S
Č
P
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
Charitní ples
18
S
Jarní prázdniny
Povídání o mašinkách
19 Č
20 P
21
22
23
24
25
26
S
N
P
Ú
S
Č
27 P
28 S
Zápis dětí do 1. ročníku
ZŠ
Ples SDH Kunčice
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Masopust – Daruvar
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Orelský ples
Dětský karneval
Milena má problém –
divadlo
Koncert Frölein Da Capo
– Hausen
BŘEZEN
1
2
3
4
N
P
Ú
S
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
20 P
21
22
23
24
25
26
27
S
N
P
Ú
S
Č
P
28 S
29 N
Pololetní prázdniny
Výroční koncert,
Harmonie – Hausen
www.info.letohrad.eu
30 P
31 Ú
Kyberšikana – beseda
v ZŠ Komenského
Jarní setkání seniorů
Ski ples
Povídání o mašinkách
Výstava dětských
výtvarných prací
Jarní koncert –
Hudba, o. s. Letohrad
Deset dnů astronomie
– Daruvar
Jaro v muzeu
Noc s Andersenem,
Koncert Violans barbares – Hausen
Noc s Andersenem
Velikonoční jarmark –
Niemcza, Bardo
KALENDÁŘ — měsíční termíny 2015
DUBEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
26 N
27
28
29
30
P
Ú
S
Č
Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
KVĚTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
Selajam – majáles LSG
Den vítězství
Divadlo Schönmatt
– Hausen
10 N
11 P
12 Ú
13 S
Český den proti rakovině
– char. sbírka
14 Č
15 P
Výstava exot. ptactva
do 17. 5.
16
S
Kopečková pouť
Den knihy
17 N
Kopečková pouť
Den knihy
18 P
19 Ú
20 S
21 Č
Školní akademie
ZŠ Komenského
22 P
23 S
Zahrádkářský víkend
Dny Niemczy
Brány památek dokořán
Výstava dortů
24 N
Zahrádkářský víkend
Dny Niemczy
Brány památek dokořán
Malířský plenér
25 P
26 Ú
27 S
28 Č
Školní akademie
ZŠ U Dvora
29 P
Noc kostelů, Probouzení
strašidel a pohádka
30
Vinodar – Daruvar (mezinárodní výstava vín)
Panenky – výstava
Kovářská výstava
Den města Daruvaru
Stavění máje
Nysa Klodzka – Bardo
(závody kanoistů do
3. 5.)
S
31 N
info 2015
Svátek práce
Pouť v Červené
ČERVEN
1
2
3
4
5
6
P
Ú
S
Č
P
S
7
N
8
9
10
11
12
13
14
P
Ú
S
Č
P
S
N
Mezinárodní den dětí
MHF – zahajovací
koncert, Symf. orchestr
a Nezmaři, I. kolo ČP
v letním biatlonu žactva
a dorostu
Folklorní festival Dolního
Slezska – Niemcza
MHF Koncert při svíčkách
MHF – závěr. koncert
Ch. W. Gluck Orfeus,
tvrz , Šachový turnaj –
Niemcza
15 P
Výstava k výročí 140 let
SDH Letohrad
16 Ú
17 S
18 Č
19 P
20 S
Oslavy k výročí 140 let
SDH Letohrad, Dny Barda
21 N
22
23
24
25
26
27
28
29
30
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
Svátek třešní – arboretum
Wojslawice, Dny Barda
Motoristická soutěž –
Daruvar
Letohrátky
Letohrátky
5
KALENDÁŘ — měsíční termíny 2015
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
1
2
3
S
Č
P
4
5
S
N
Řemeslnická sobota
6
P
Den upálení Mistra
J. Husa
7
8
9
10
Ú
S
Č
P
Den slovan. věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
Noční strašidelná
prohlídka
11 S
Večerní prohlídky
s kuchařkou – tvrz
12 N
Dny české kultury
– Daruvar
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
25 S
26
27
28
29
30
31
6
FLIG – Daruvar (mezinárodní festival dechových
hudeb)
N
P
Ú
S
Č
P
Noční strašidelná
prohlídka
Večerní prohlídky
s kuchařkou – tvrz
1
2
3
4
5
6
7
8
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
9
10
11
12
13
14
N
P
Ú
S
Č
P
15
16
17
18
19
20
21
S
N
P
Ú
S
Č
P
Beach párty
22
S
Večerní prohlídky
s kuchařkou – tvrz
Dožínky Ebertswiler
– Hausen
23
24
25
26
27
28
N
P
Ú
S
Č
P
Zájezd spolků
do Daruvaru
29
S
MČR v biatlonu
na kolečkových lyžích
30 N
MČR v biatlonu
na kolečkových lyžích
31 P
Kunčický kravál
Večerní prohlídky
s kuchařkou – tvrz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
11 P
12 S
Noční strašidelná
prohlídka
Pouť na Orlici
Noční strašidelná
prohlídka
Dny piva – Daruvar
13
14
15
16
17
18
N
P
Ú
S
Č
P
19
S
Retro večer Pod Lipami
Pouť na Kunčicích
Běháme pro... (charitativní akce)
Evropský den památek
– Niemcza
Oslavy 120 let ZŠ Komenského a Den otevřených
dveří
Oslavy 120 let ZŠ Komenského a den otevřených
dveří
20 N
21 P
22 Ú
23 S
KALF – Setkání autorů
literatury faktu
24 Č
KALF – Setkání autorů
literatury faktu
25
26
27
28
Den české státnosti
Svatováclavská slavnost
P
S
N
P
29 Ú
30 S
Věra Špinarová – koncert
ŘÍJEN
KALENDÁŘ — měsíční termíny 2015
LISTOPAD
PROSINEC
1
Č
Mezinárodní den
seniorů
2
3
4
P
S
N
Slezské zelí (festival)
– arboretum Wojslawice)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
29 Č
30 P
31 S
info 2015
Týden seniorů
Týden seniorů
Týden seniorů
Týden seniorů
Kyšperecká noc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
16 P
17 Ú
Posvícenské honění
kohouta
Den vzniku samostatného Československého státu
18 S
19 Č
20 P
21 S
22
23
24
25
26
27
28
29
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
30
P
1
2
3
4
5
Ú
S
Č
P
S
6 N
7 P
8 Ú
9 S
10 Č
11 P
12 S
Martinje – Daruvar
(křest ml. vína)
Den boje za
svobodu a demokracii
Celostátní přehlídka
amatérských filmů
– Niemcza
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
N
P
Ú
S
Č
P
S
N
P
Ú
S
24 Č
25 P
26 S
Mikulášská jízda
Rozsvícení vánočního
stromu
Vánoce v muzeu
Změna vyhrazena
27 N
28 P
29 Ú
30 S
31 Č
Mikulášská nadílka
v muzeu
Festival skautské písně
– Niemcza
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční setkání seniorů
Big Band Letohrad
– koncert
Vánoční trhy
Rozsvícení vánočních
stromů na Kunčicích
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Setkání harmonikářů
Silvestr
7
MĚSTO LETOHRAD
www.letohrad.eu
Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
IČO: 00279129, DIČ: CZ 00279129, č. účtu: 1323896379/0800
Provozní doba:
Po
8:00–11:00
Út
8:00–11:00
St
8:00–11:00 Čt
8:00–11:00
Pá
8:00–11:00
12:00–17:00 – úřední den
12:00–15:00
12:00–17:00 – úřední den
12:00–15:00
12:00–14:00
ÚŘEDNÍ DNY jsou pondělí a středa. Mimo úřední dny nemusí být pracovník k zastižení na
úřadě, proto je vhodné si předem telefonicky sjednat schůzku.
PASÁŽ umožňující průchod budovou radnice z Václavského náměstí do ulice Komenského
je otevřena denně v době od 6:00 do 22:00 hodin. Dveře na obou vstupech se otevírají automaticky na základě pohybového čidla, zároveň se při otevření dveří v nočních hodinách
spíná i osvětlení.
Pokladna městského úřadu v pasáži
Pro příjem hotovosti je zřízena pokladna v pasáži městského úřadu, dveře v přízemí naproti
recepci úřadu (Jindra Nožková). Pokladna slouží pro veškerý příjem hotovosti (úhradu místních poplatků, správních poplatků, nájmů apod.). Pro hotovostní platby můžete využít i pokladnu na recepci městského úřadu v přízemí.
V případě problémů s jakoukoliv platbou, například slevou na poplatku za komunální odpad
či úhradu nedoplatků za minulá období, využijte stávající pokladnu v prvním patře, kde vás
pracovnice finančního odboru kompletně odbaví (Saša Šilarová).
Ústředna ................................................................................................................................ tel.: 465 676 420
Fax ............................................................................................................................................. tel.: 465 621 215
GSM brána ........................................................................................................................... tel.: 602 157 251
E-mail...............................................................[email protected], [email protected]
Starosta – Petr Fiala ................................................................................ tel.: 465 676 430, 606 634 698
.......................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Městská policie (MP) .............................................................................. tel.: 465 622 209, 602 467 770
............................................................................................................ e-mail: [email protected]
Velitel MP: Jaromír Hrubý .................................................... e-mail: [email protected]
Strážníci MP:
Jiří Leier ........................................................................................................ e-mail: [email protected]
Eduard Novotný .......................................................................... e-mail: [email protected]
David Plíva ............................................................................................... e-mail: [email protected]
Tomáš Janda ........................................................................................ e-mail: [email protected]
vybírání místních poplatků za užívání veřejného prostranství a parkovného
8
Tajemník – Mgr. Miloš Štěpán ............................................................... tel.: 465 676 428, 721 525 883
............................................................... e-mail: [email protected], [email protected]
Asistentka – Hana Melicharová, volby.................................................... tel.: 465 676 429, 725 516 221
............................................................................................................ e-mail: [email protected]
Referent – projekty, krizové řízení, veřejné zakázky – Ing. Josef Franc
................................................................................................................................ tel.: 465 676 414, 725 324 512
......................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Informatik – Vojtěch Křečan ................................................................. tel.: 465 676 427, 725 516 222
................................................................................................................. e-mail: [email protected]
Finanční odbor (FO)
e-mail: [email protected]
Vedoucí odboru: Ing. Aleš Brokeš ..............................................................tel.: 465 676 431, 724 117 562
........................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Eva Šípková, zástupce vedoucího, účetní ................................................................ tel.: 465 676 432
......................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Eva Ciencialová, fakturace .............................................................................................. tel.: 465 676 415
................................................................................................................. e-mail: [email protected]
Saša Šilarová, místní poplatky .................................................................................... tel.: 465 676 418
...................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Odbor majetku a investic (OMaI)
e-mail: [email protected]
Vedoucí odboru: Ing. Vlastimil Mlynář ..................................... tel.: 465 676 426, 724 288 255
................................................................................................................ e-mail: [email protected]
Jana Frydrychová, zástupce vedoucího .................................................................... tel.: 465 676 434
.............................................................................................................. e-mail: [email protected]
Blanka Doskočilová, památky, MPZ................................................................................. tel.: 465 676 436
........................................................................................................ e-mail: [email protected]
Hana Vrbová, žádosti o městské byty............................................................................ tel.: 465 676 417
....................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Miloň Žižka, správa městského majetku ........................................................................... tel.: 465 676 433
..........................................................................................................................e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Pawera, projekty ............................................................................................. tel.: 465 676 412
.....................................................................................................................e-mail: [email protected]
Odbor sociálně správní, školství a kultury (OSŠK)
e-mail:[email protected]
Vedoucí odboru: Bc. Magdalena Navrátilová ....................................tel.: 465 676 421, 724 040 347
...................................................................................................e-mail: [email protected]
Mgr. Petr Cink, zástupce vedoucí, redakce Letohradského zpravodaje, přestupky
........................................................................................................................... tel.: 465 676 423, 723 540 916
.............................................................................. e-mail: [email protected], [email protected]
Lenka Bednářová, matrika, Czech POINT, konverze dokumentů, vidimace, legalizace
..................................................................................................................................................... tel.: 465 676 424
............................................................................................................... e-mail: [email protected]
info 2015
9
Jindřiška Nožková, sociální služby, mzdy, Czech POINT, konverze dokumentů, vidimace,
legalizace, pokladna, výběr poplatků.............................................................................. tel.: 465 676 422
.................................................................................................................. e-mail: [email protected]
Jana Motlová, DiS., podatelna, evidence obyvatel, datová schránka MěÚ, Czech POINT,
konverze dokumentů, vidimace, legalizace, pokladna a výběr poplatků
....................................................................................................................................................... tel.: 465 676 420
............................................................ e-mail: [email protected], [email protected]
Odbor výstavby a životního prostředí (OVŽP)
e-mail: [email protected]
Vedoucí odboru: Ing. Věra Pilná, stavební řízení Letohrad, Kunčice, Červená
........................................................................................................................... tel.: 465 676 413, 724 068 212
........................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Jana Nožková, zástupce vedoucí, stavební řízení Letohrad, Kunčice, Červená, Písečná
..................................................................................................................................................... tel.: 465 676 437
...................................................................................................................... e-mail: [email protected]
Bc. Renata Svobodová, stavební řízení Orlice, Nekoř, Šedivec, Žampach
.......................................................................................................................................................tel.: 465 676 435
........................................................................................................... e-mail: [email protected]
Hana Koblížková, životní prostředí, správa hřbitovů
........................................................................................................................................................ tel.: 465 676 438
................................................................................................................e-mail: [email protected]
Organizační složka města
Dům s pečovatelskou službou (DPS)
e-mail: [email protected]
Vedoucí: Jana Moravcová ........................................................................... tel.: 465 676 539, 723 136 377
................................................................................................................ e-mail: [email protected]
Zástupce vedoucí: Eva Hubálková ..................................................................................... tel.: 465 676 540
Pečovatelky ................................................................................................................................ tel.: 465 676 540
Složení Zastupitelstva města Letohrad
Jméno
Funkce
Petr Fiala
starosta
Martin Hatka
1. místostarosta
Bc. Jiří Chalupník 2. místostarosta
Ing. Stanislav Beneš
člen RM
Iva Janoušková
členka RM
10
Politická strana, sdružení
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 465 676 430, 606 634 698
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 604 773 921
e-mail: [email protected]
Nezávislí pro Letohradsko, SNK
tel.: 606 752 863
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 606 835 911
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 775 161 831
e-mail: [email protected]
Mgr. Hana Kotlářová
členka RM
Zdeněk Tomka
člen RM
Pavel Černohous
člen ZM
Bohumil Doskočil
člen ZM
Bc. Marta Ehrenbergerová člen ZM
Ing. Jozef Hanák
člen ZM
Jaromír Hrubý
člen ZM
Karel Moravec
člen ZM
Jiří Novotný
člen ZM
Mgr. Pavla Skácelíková
členka ZM
Jana Václavíková
členka ZM
Jiří Fogl
člen ZM
Petr Hoffmann
člen ZM
Bc. Jana Skalická
členka ZM
Bc. Daniel Kubelka
člen ZM
Mgr. Tomáš Pačínek
člen ZM
info 2015
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 736 764 393
e-mail: [email protected]
ZELENÁ PRO LETOHRAD, DSZ, NK
tel.: 732 740 669
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 602 123 014
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 604 166 620
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 733 486 980
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 603 179 433
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 605 582 626
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 777 286 554
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 602 451 949
e-mail: [email protected]
Sdružení pro Letohradsko, SNK
tel.: 604 217 821
e-mail: [email protected]
Nezávislí pro Letohradsko, SNK
tel.: 605 455 392
e-mail: [email protected]
KDU-ČSL
tel.: 603 170 194
e-mail: [email protected]
KDU-ČSL
tel.: 777 261 193
e-mail: [email protected]
KDU-ČSL
tel.: 731 402 237
e-mail: [email protected]
LETOHRAD 2014, ODS, NK
tel.: 777 256 601
e-mail: [email protected]
LETOHRAD 2014, ODS, NK
tel.: 604 487 703
e-mail: [email protected]
11
Výbory Zastupitelstva města Letohrad
Finanční výbor
Jiří Novotný – předseda
Kontrolní výbor
Petr Hoffmann – předseda
Komise Rady města Letohrad
Komise bytová a sociální
Iva Janoušková – předsedkyně
Komise dopravní a veřejného pořádku
Bc. Jiří Chalupník – předseda
Komise kultury, cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy
Mgr. Hana Kotlářová – předsedkyně
Komise pro mládež a volnočasové aktivity
Ing. Stanislav Beneš
Komise pro regeneraci městské památkové zóny
Martin Hatka – předseda
Komise pro výchovu a vzdělávání
Bc. Jiří Chalupník – předseda
Komise pro životní prostředí a energetiku
Martin Hatka – předseda
Komise povodňová
Petr Fiala – předseda
Komise společenská
Mgr. Hana Kotlářová – předsedkyně
Komise stavební a investiční
Ing. Stanislav Beneš – předseda
Partnerská města – významné akce 2015
Niemcza – Polsko
vzdálenost z Letohradu: 104 km www.um.niemcza.pl
Hausen am Albis – Švýcarsko
vzdálenost z Letohradu: 890 km
www.hausen.ch
Daruvar – Chorvatsko
vzdálenost z Letohradu: 619 km
www.daruvar.hr
Bardo – Polsko
není oficiálním partnerem, obě města
spojují projekty přeshraniční spolupráce
www.bardo.pl
12
NIEMCZA
DARUVAR
3. 1. Slavnostní novoroční koncert charity
29. 3. Velikonoční jarmark
23.–24. 5. Dny Niemczy
7. 6. Folklorní festival Dolního Slezska
14. 6. Regionální šachový turnaj O zlatou azalku
21. 6. Svátek třešní (arboretum Wojslawice)
12. 9. Evropský den památek
4. 10. Dolnoslezský festival Slezské zelí (arboretum
Wojslawice)
21.–22. 11. Celostátní přehlídka amatérských filmů
5. 12. Festival skautské písně
24. 1. „Vincekovo“ – zahájení vinařského roku
17. 2. Masopust
20.–29. 3. Deset dnů astronomie
29. 4.–5. 5. Den města Daruvaru
30. 5.–7. 6. Vinodar 2015 – 16. mezinárod. výstava vín
21. 6. Motoristická soutěž
3.–6. 7. FLIG – 8. mezinárodní festival dechových
hudeb
11. 7. Dny české kultury
21.–22. 8. Dny piva
14. 11. Martinje – křest mladého vína
HAUSEN AM ALBIS
BARDO
6. 1. Průvod Tří králů
29. 3. Velikonoční jarmark
30. 4.–3. 5. Celostátní závody kanoistů Nysa Klodzka
20.–21. 6. Dny Barda
20. 6. Rafting na čemkoliv
Září – MiniMarathon MTB cyklozávod
18. 1. Cestování se psem Edgarem
31.1. Výroční koncert 2015 hudební spolek Harmonie
28. 2. Koncert Frölein Da Capo
27. 3. Koncert Violons barbares
9. 5. Divadlo Schönmatt
22. 8. Dožínky Ebertswiler
Důležité instituce
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Sokolovská 15 a 16, 561 51 Letohrad
e-mail: [email protected]
tel.: 465 676 539, 723 136 377 – vedoucí DPS
465 676 540, 724 665 943 – pečovatelky
www.dpsletohrad.eu
Zavedení pečovatelské služby:
O zavedení pečovatelské služby může požádat sama osoba, její rodina, přátelé či lékař.
Úkony pečovatelské služby:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(podání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
- Pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři i mimo území
města Letohradu, do lékárny, na úřady, při procházce, ...)
- Fakultativní služby (jednoduché ošetřovatelské úkony, dohled nad klientem včetně sobot
a nedělí)
MĚSTSKÁ POLICIE
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
tel.: 465 622 209, 602 467 770
fax: 465 620 256
e-mail: [email protected]
www.letohrad.eu
info 2015
13
KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD
(informační centrum, městské muzeum, knihovna, kultura)
Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad
tel./fax: 465 622 092
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
www.info.letohrad.eu, www.facebook.com/kulturnicentrum.letohrad
INFORMAČNÍ CENTRUM A MĚSTSKÉ MUZEUM
Otevírací doba:
od 22. června do 6. září 2015
Po–Pá 8:00–11:30
12:15–17:00
So
9:00–11:30 12:15–17:00
Ne
13:00–17:00
ostatní období
Po–Pá 8:00–11:00
So
8:00–11:00
11:30–16:00
KNIHOVNA
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad
tel.: 465 621 466
e-mail: [email protected]
www.knihovna.letohrad.eu
Půjčovní doba v oddělení pro dospělé:
Půjčovní doba v oddělení pro děti:
Pondělí 8:00–11:00
12:00–18:00
Pondělí 12:00–17:00
Středa 8:00–11:00 12:00–18:00
Středa 12:00–17:00
Pátek 8:00–11:00
12:00–19:00
ŠKOLSTVÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ Taušlova 192, 561 51 Letohrad ředitelka: Marta Faltusová
tel.: 465 621 526
e-mail: [email protected]
www.tauslovka.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZŠ Komenského 269, 561 51 Letohrad ředitelka: Mgr. Pavla Skácelíková tel.: 465 621 351
e-mail: [email protected]
www.zsletohrad.cz
ZŠ U Dvora 745, 561 51 Letohrad ředitelka: Mgr. Hana Pavlíčková
tel.: 465 676 360 – ředitelna
465 676 361 – kancelář
465 676 362 – zástupce ředitele
465 676 364 – školní družina
MŠ U Dvora 708, 561 51 Letohrad
ředitelka: Jaruška Vítková
tel.: 465 621 330
e-mail: [email protected]
www.msudvora.letohrad.eu
Školní jídelna při ZŠ Komenského vedoucí: Alena Kulhavá
tel.: 465 620 536
e-mail: [email protected]
Školní jídelna při ZŠ U Dvora
vedoucí: Blahoslava Faltusová
tel.: 465 676 371
e-mail: [email protected]
ZŠ Orlice, Jablonská 100 – pobočka ZŠ U Dvora
tel.: 461 100 163
e-mail: [email protected]
www.zsudvora.cz
14
Základní umělecká škola Alfonse Muchy
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad
ředitel: MgA. Rostislav Balaštík
tel.: 775 618 480 – ředitel
465 621 223 – kancelář
e-mail: [email protected]
www.zusletohrad.cz
STŘEDNÍ ŠKOLY
Průmyslová střední škola Letohrad
Komenského 472, 561 51 Letohrad
ředitel: Ing. Martin Prikner
tel.: 465 676 311 – ředitel
465 676 310 – kancelář
e-mail: [email protected]
www.pssletohrad.cz
Domov mládeže při PSŠ
Na Stráni 785, 561 51 Letohrad
e-mail: [email protected]
[email protected]
tel.: 465 676 313
Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s.
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad
ředitel: Mgr. Vratislav Šembera
tel.: 465 622 249, 777 022 810
e-mail: [email protected]
www.lsg.cz
Školní jídelna při PSŠ
vedoucí: Jana Hokeová
tel.: 465 676 341, 465 676 325
e-mail: [email protected]
SOU – odloučené pracoviště PSŠ
Ústecká 36, 561 51 Letohrad
zástupce ředitele: Ing. Josef Vencl
tel.: 465 621 461, 465 350 680
e-mail: [email protected]
www.pssletohrad.cz
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
ÚŘAD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
tel.: 465 670 300, fax: 465 670 309
e-mail: [email protected]
www.zamberk.cz
sídlí: starosta, místostarostové, kancelář starosty, redakce Žamberských listů, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, odbor finanční, stavební úřad
Nádražní 833, 564 01 Žamberk
tel.: 465 670 211, 465 670 212, fax: 465 670 209
e-mail: [email protected]
www.zamberk.cz
sídlí: tajemník, kancelář tajemníka, podatelna, odbor právní, odbor životního prostředí
a zemědělství, živnostenský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor správní a dopravy, odbor obrany, krizového řízení, oddělení školství + ztráty a nálezy (oddělení finančního odboru), referentky pro kulturu a propagaci města a občanské záležitosti (pracoviště
kanceláře starosty)
Úřední dny:
Po, St
Čt
info 2015
8:00–11:00
8:00–11:00
12:00–17:00
15
TECHNICKÉ SLUŽBY LETOHRAD s. r. o.
Orlice 243, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 400
e-mail: [email protected]
FINANČNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk
tel.: 465 678 111
fax: 465 678 398
e-mail: [email protected]
www.financnisprava.cz
Úřední dny:
Po, St
8:00–17:00
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 563 111
fax: 465 563 339
e-mail: [email protected], www.cssz.cz
OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 567 111, 465 521 143-5
fax: 465 523 269
e-mail: [email protected]
www.justice.cz
MUZEUM ŘEMESEL
Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad
tel.: 465 622 160
e-mail: [email protected], www.muzeumremesel.cz
Otevírací doba:
leden–březen
st–ne
9:00–16:00
duben–září po–ne
9:00–17:00
říjen
út–ne
9:00–17:00
listopad–prosinec út–so
9:00–16:00
Zavírací dny: 1. a 2. ledna; 24. a 25. prosince
TVRZ ORLICE
Orlice 1, 561 51 Letohrad
tel.: 465 677 731
e-mail: [email protected]
www.tvrzorlice.cz
Otevírací doba:
leden–březen
út–ne
duben–říjen
po–ne
listopad–prosinec
út–ne
16
9:00–16:00
9:00–17:00
9:00–16:00
DŮM KULTURY
Družstevní 597, 561 51 Letohrad
tel.: 465 621 250, 737 675 483
e-mail: [email protected]
SPRÁVA BUDOV a výroba tepla HARTMAN CZ s. r. o.
Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad
tel.: 465 622 138
e-mail.: [email protected], www.hartmancz.cz
ČESKÁ POŠTA, s. p.
Družstevní 833, 561 51 Letohrad
tel.: 465 676 019 – vedoucí Vlasta Sauerová
465 676 012 – peněžní přepážka
465 676 014 – listovní přepážka
465 676 017 – doručovatelé
Otevírací doba:
Po–Pá 8:00–11:00
13:00–17:00
So
8:00–10:00
RWE distribuční služby, s. r. o.
Šedivská 824, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 079
tel.: 1239 – pohotovost plyn
tel.: 840 113 355 – nonstop zákaznická linka
e-mail: [email protected]
www.rwe.cz
ČEZ, a. s.
tel.: 840 850 860 – poruchová linka
tel.: 840 840 840 – zákaznická linka
fax: 371 102 008
e-mail: [email protected]
www.cez.cz
VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N. O., a. s.
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 463 030 222 – pohotovostní číslo nonstop
Čistička odpadních vod Letohrad
Kunčice 282, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 081
e-mail: [email protected]
www.vak.cz
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
Klientské pracoviště Ústí nad Orlicí
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 952 234 108, 952 232 111
e-mail: [email protected]
www.vzp.cz
info 2015
Úřadovna Žamberk
Nám. gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk
tel.: 952 234 622
e-mail: [email protected] Úřední dny:
Po, St
8:00–11:30
12:30–17:00
Út, Čt 8:00–11:30
12:30–14:00
17
ÚŘAD PRÁCE ČR, KRAJSKÁ POBOČKA V PARDUBICÍCH
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
17. listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 950 172 111
fax: 950 172 302
e-mail: [email protected]
http://portal.mpsv.cz/sz/local/uo_info/sz
ÚŘAD PRÁCE ČR, KRAJSKÁ POBOČKA V PARDUBICÍCH
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ŽAMBERK
Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Vedoucí kontaktního pracoviště
tel.: 950 172 503
e-mail: [email protected]
Zprostředkování zaměstnání
tel.: 950 172 280
fax: 950 172 283
e-mail: irena.hacova@uo.mpsv.cz
Státní sociální podpora
tel.: 950 172 284, 480, 286, 227, 229
fax: 950 172 288
e-mail: ludmila.bohacova@uo.mpsv.cz
Hmotná nouze
tel.: 950 172 285
e-mail: monika.trybova@uo.mpsv.cz
Sociální služby, příspěvek na péči
tel.: 950 172 287, 226
e-mail: petra.beckova@uo.mpsv.cz
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
tel.: 950 172 225
e-mail: nada.urubkova@uo.mpsv.cz
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111
fax: 466 611 220
e-mail: posta@pardubickykraj.cz, www.pardubickykraj.cz
KOMERČNÍ BANKA Václavské náměstí 76, 561 51 Letohrad
tel.: 955 565 493, 955 565 494 – přepážka
955 565 495 – pokladna
955 565 490 – ředitel
fax: 955 565 499
www.kb.cz
Otevírací doba:
Po
8:30–12:00
13:00–17:00
Út
8:30–12:00
13:00–16:30
St
8:30–12:00
13:00–17:00
Čt
8:30–12:00
13:00–16:30
Pá
8:30–12:00
13:00–16:30
18
ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s.
Václavské náměstí 45, 561 51 Letohrad
tel.: 956 740 520, fax: 224 640 408
www.csas.cz
Otevírací doba:
Po
8:30–12:30
13:30–17:00
Út
8:30–12:30
St
8:30–12:30
13:30–17:00
Čt
8:30–12:30 13:30–15:00
Pá
8:30–12:30
13:30–16:00
ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s. Šedivská 838, 561 51 Letohrad
tel.: 721 444 297, 461 100 605, 724 193 241
e-mail: m.buryskova@alfinance.cz, www.zastupci-allianz.cz/marie.buryskova
Otevírací doba:
Po
13:00–17:00
Út
9:00–13:00
St
13:00–17:00
Čt
13:00–17:00
Pá
9:00–13:00
GENERALI POJIŠŤOVNA, a. s. Komenského 44, 561 51 Letohrad
tel.: 603 296 267
e-mail: vera_kaskova@generali.cz
Otevírací doba:
Po
9:00–16:00
Út 9:00–15:00
St
9:00–16:00
Čt
9:00–16:00
Pá
9:00–12:00
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
Tyršova 320, 561 51 Letohrad
tel.: 465 323 792, 608 543 699
e-mail: petr.koukol@ceskapojistovna.cz
ww.ceskapojistovna.cz
Otevírací doba:
Po 9:00–13:30
Út 9:00–12:30 13:00–16:00
St 9:00–12:00
Čt 9:00–12:00
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s.
Komenského 246, 561 51 Letohrad
tel.: 776 710 263
e-mail: fr.lainzova@seznam.cz
Otevírací doba:
Po
9:00–12:00
13:00–16:30
St
9:00–12:00
13:00–16:30
Čt
9:00–13:00
Pá
9:00–12:00
info 2015
19
ČSOB POJIŠŤOVNA, a. s.
Jilemnického 80, 561 51 Letohrad
tel.: 605 020 987
e-mail: frantisek.hubalek@obchod.csobpoj.cz
Po
8:00–16:00
Út
8:00–16:00
St
8:00–16:00
Čt
8:00–16:00
Pá
8:00–12:00
WÜSTENROT, hypoteční banka, stavební spořitelna,
životní a majetková pojišťovna, a. s.
Ústecká 89, 561 51 Letohrad
tel.: 736 776 624, 774 968 225
Otevírací doba:
Po 9:00–12:00 13:00–17:00
St
9:00–12:00
13:00–17:00
Čt 9:00–12:00 13:00–15:30
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Mírové náměstí 1389, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 513 111
fax: 465 526 854
e-mail: kp.ustino@cuzk.cz, www.cuzk.cz
PODORLICKÁ POLIKLINIKA, s. r. o.
nám. Gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk
e-mail: poliklinika@orlicko.cz
www.poliklinika.zamberk.info
spojovatelka a dispečink sanity
LSPP – Orlickoústecká nemocnice
záchranná služba
lékárna
obvodní lékař MUDr. Dubská
obvodní lékař MUDr. Malina
obvodní lékař MUDr. Skřiček
obvodní lékař MUDr. Jelínek
dětský lékař MUDr. Hurdesová
dětský lékař MUDr. Andr
zubní lékař MUDr. Jaslovská
zubní lékařka MDDr. Pavlová
zubní lékařka MUDr. Vojtová
zubní lékařka MUDr. Krčálová
gynekologie MUDr. Parmová, MUDr. Parma
chirurgická ambulance 1DS Galen
RTG a ultrazvuk MUDr. Urbanová
interna, diabetologie, gastroskopie
a ergometrie MUDr. Vítek
revmatologie MUDr. Pekárková
neurologie MUDr. Slezáková
20
465 676 811, 465 676 830
465 322 798 (So, Ne, svátky 9:00–18:00)
155
465 676 880
465 676 831
465 676 854
465 676 829
465 676 832
465 676 828
465 676 850
465 676 818
465 676 822
465 676 821
465 676 824
465 676 827
465 676 890
465 676 834
465 676 862
465 686 861
465 676 858
alergologie MUDr. Koblása
alergologie MUDr. Jandíková
urologie MUDr. Hlavová
oční MUDr. Čížek
ORL MUDr. Pokálený
kožní MUDr. Dungl
psychiatrie MUDr. Půtová
ortodoncie MUDr. Hegerová
ortopedie MUDr. Jansa
klinická psychologie
klinická logopedie
rehabilitace a vodoléčba
zdravotní domácí péče
zubní laboratoř
zdravotní laboratoř
465 676 874
465 676 874
465 676 838
465 676 839
465 676 802
465 676 842
465 676 859
465 618 083
465 676 840
465 676 857
465 676 804
465 676 809, 465 676 815
465 676 814, 465 676 833
737 215 944, 465 676 848
465 676 864
465 676 853
CHS GALEN
Klinika plastické, cévní, dětské a ortopedické jednodenní chirurgie
Smetanova 1390, 562 18 Ústí nad Orlicí
e-mail: info@chsgalen.cz
www.chsgalen.cz
tel.: 465 350 660 – recepce
724 949 088 – recepce
465 523 133 – objednávky
ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE, a. s.
Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 710 111
fax: 465 525 215
e-mail: posta@uo.hospital.cz
www.ou-nem.cz
LÉKÁRNY V LETOHRADĚ
Lékárna Štefanská Renáta, RNDr.
Komenského 299, 561 51 Letohrad
tel.: 465 621 326
e-mail: renata.stefanska@tiscali.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 8:00–12:15
13:00–17:00
So
8:00–12:00
Lékárna U Kosmy a Damiána
Na Kopečku 145, 561 51 Letohrad
tel.: 465 622 088
e-mail: marek@letohrad.cz
www.lekarny.zdravcentra.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 7:30–17:00
So
8:00–11:00
info 2015
21
KRYTÉ BAZÉNY
Ústí nad Orlicí
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254
e-mail: kpb@tepvos.cz
www.bazenusti.cz
Česká Třebová
U Teplárny 617, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 531 060
e-mail: bazen-trebova@ekobi.cz
www.bazen-trebova.cz
POHŘEBNÍ SLUŽBA – Daniel Janata
Pod Radnicí 154, 564 01 Žamberk
tel.: 465 614 492
NOTÁŘKA – Mgr. Věra Botová
Slezská 151, 561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 642 176
e-mail: vera.btv@gmail.com
Úřední dny v Letohradě – Orlici 170
1. a 2. pátek v měsíci od 10:00 do 16:00
OBLASTNÍ CHARITA Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
ředitelka: Ing. Marie Malá
tel.: 465 621 281
fax: 465 620 248
e-mail: charleto@orlicko.cz, www.uo.charita.cz
Nabízí tyto služby:
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Hospicová péče
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
vrchní sestra: Helena Jurenková
tel.: 465 621 281, 731 402 338
e-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz
Občanská poradna
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Otevírací doba:
ČT
9:00–12:00
Ing. Marcela Náhlíková
tel.: 465 520 520, 734 281 415
e-mail: poradna@orlicko.cz
Osobní asistence
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Bc. Marie Maříková
Otevírací doba:
Út, St, Pá 7:00–15:30
tel: 465 621 281, 734 769 711
e-mail: osobni.asistence@orlicko.cz
Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Otevírací doba:
Po–Pá
7:00–15:30
Marie Macháčková
tel.: 465 620 249, 731 598 830
e-mail: pujcovna.let@orlicko.cz
22
Prodejna papírnictví
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Lenka Šťovíčková
tel.: 465 620 247, 733 755 896
papirnictvi@orlicko.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 7:30–12:00 13:00–17:00
So
8:30–11:00
Centrum pod střechou
Taušlova 714, 561 51 Letohrad
tel.: 731 402 336
e-mail: podstrechou@seznam.cz
FB: Rodinné centrum Mozaika, NZDM Letohrad
Mateřské centrum MOZAIKA
Petra Jarošová
Po–Pá
8:00–12:00
ČT
13:00–18:00
tel.: 731 402 336
Po
9:00–10:00 Rodinné inspirace + zpívánky, písničky, tanečky, básničky, tvoření s dětmi
Út 9:30–10:00 Cvičení s dětmi od 2 let
10:00–12:00 Přítomen psycholog – poradna pro – sdílení, podpora, pomoc, volná herna
St
8:00–12:00 Jak na to – vaření, výroba didaktických pomůcek, zásady hospodaření
Čt
10:00–12:00 Přítomen speciální pedagog – poradna – sdílení, podpora, pomoc, volná herna
Pá
10:00–12:00 Cvičení na míčích + volná herna
2x měsíčně Svépomocná skupina „Setkávání“ – neformální setkávání rodičů za přítomnosti
psychologa
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad
Lenka Doubravová, DiS
Otevírací doba:
KLUB:
leden, únor, březen, duben, září, říjen, listopad, prosinec
Po, Út, ČT, 13:00–19:00
St
individuální konzultace
Pá
14:00–18:00
květen, červen, září
Po
13:00–19:00
St individuální konzultace
Pá
14:00–18:00
červenec, srpen
St individuální konzultace
TERÉN:
květen, červen, září:
Út
13:00–19:00
ČT
13:00–19:00
červenec, srpen:
Po, Út, Čt 12:00–18:00
Pá
12:00–17:00
info 2015
23
CÍRKVE
Církev římskokatolická – Václav Vacek, farář
Ř. k. farnost Letohrad, Václavské nám. 57, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 357, 731 402 236
e-mail: vaclav.vacek@wo.cz
pastorační asistentka – Jana Skalická, tel.: 731 402 237, e-mail: janaskal@seznam.cz
www.letohrad.farnost.cz
Bohoslužby:
sobota
Lukavice – lichý týden
Mistrovice – sudý týden
18:00 hod. zimní čas, 19:00 hod. letní čas
neděle
7:15 hod. 8:45 hod. 10:15 hod. Letohrad
Mistrovice – lichý týden
Lukavice – sudý týden
Orlice
Biblická hodina ve čtvrtek v letohradském kostele: 18:00 hod. zimní čas
19:00 hod. letní čas
Rozpis bohoslužeb je týdně uváděn na vývěskách každého kostela a na webových stránkách.
Fara Letohrad ...................... tel.: 465 620 357
Děkanství Žamberk .......... tel.: 465 614 529
Fara Jablonné n. Orl............tel.: 734 435 279, 737 355 219
Fara Nekoř ........................... tel.: 733 161 606
Fara Dolní Čermná ............. tel.: 737 747 204
Děkanství Ústí n. Orl. ........ tel.: 465 523 564
Českobratrská církev evangelická – Jiřina Kačenová, farářka
Farní sbor ČCE v Letohradě, Petříkov 201, 561 51 Letohrad
tel.: 608 882 553
e-mail: letohrad@evangnet.cz, jirina.kacenova@evangnet.cz
www.letohrad.evangnet.cz
Bohoslužby v neděli od 9:00 hod., pro děti souběžně nedělní „škola“.
Setkání maminek s malými dětmi v úterý v 9:30 hod.
Biblická hodina pro dospělé v úterý v 18:00 hod., pro děti ve středu v 17:00 hod., ve čtvrtek
ve 14:45 hod. a v pátek v 15:30 hod.
Kavárnička pro dříve narozené 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9:00 hod.
Mládež nepravidelně v sobotu v 18:00 hod.
24
KONTAKTY NA SPOLKY A ORGANIZACE
HUDBA LETOHRAD, o. s.
Josef Mařík – jednatel, Kunčice 185, 561 51 Letohrad
tel.: 602 101 705
e-mail: josef_marik@centrum.cz
www.hudbaletohrad.cz
AUTOMOTOKLUB LETOHRAD
Martin Řehák – předseda, Družstevní 363, 561 51 Letohrad
tel.: 725 123 079
e-mail: mar.rehak@seznam.cz, amkletohrad@seznam.cz
www.amkletohrad.cz
ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
Dana Kudláčková – předsedkyně, Kunčice 180, 561 51 Letohrad
tel.: 730 823 976
e-mail: kudla.dana@seznam.cz
www.aspv-letohrad.cz
BALESTRA – šermířské sdružení
Martin Matějčík, Okrajová 716, 561 51 Letohrad
tel.: 730 177 052
e-mail: info@balestra.biz, MatejcikMartin@seznam.cz
www.balestra.biz
BIG BAND – swingový orchestr
Rostislav Zábraha – kapelník, Líšnice 41, 561 84 Líšnice
tel.: 604 808 607
e-mail: zamazal@letohrad.cz
www.bigbandletohrad.cz
BREAK DANCE LETOHRAD DSC
Bc. Ondřej Němec – manažer
tel.: 604 261 285
Miroslav Fišar – trenér
tel.: 777 265 901
e-mail: ice.ondra@seznam.cz
www.animi.zamberk.cz, FaceBook: Deep Skillz Crew
BUDOS, o. s. – sportovní a kulturní centrum
AIKIDO, JU-JITSU, JÓGA, KARATE, TAI ČI ČUAN, ČI KUNG, SEBEOBRANA
Ing. Josef Fogl – předseda, Mírová 891, 561 51 Letohrad
tel.: 465 466 402, 777 740 080
e-mail: budos@infotip.cz
www.budos.cz
CENTRUM POD STŘECHOU
Taušlova 714, 561 51 Letohrad
tel.: 731 402 336
e-mail: podstrechou@seznam.cz
www.uo.charita.cz
info 2015
25
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Hedvika Dvořáková – předsedkyně, Komenského 471, 561 51 Letohrad
tel.: 465 391 810
e-mail: heda.cck@seznam.cz
ČESKÝ SVAZ BIATLONU KLUB BIATLONU LETOHRAD
Pavlína Jantačová – asistentka klubu a správce chaty, Šedivská 839, 561 51 Letohrad
tel.: 725 797 185
e-mail: biatlon@orlicko.cz
www.biatlonletohrad.cz
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ LETOHRAD
Ing. Petr Cejp – jednatel, Verměřovice 61, tel.: 724 795 250
Ing. Josef Janeba – předseda, Okružní 338, Ústí nad Orlicí, tel.: 732 747 352
e-mail: crsletohrad@seznam.cz
wwww.crsletohrad.cz
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ LETOHRAD
František Jelínek, SNP 734, 561 51 Letohrad
tel.: 777 227 083
e-mail: frjelinek@seznam.cz
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ LETOHRAD – KUNČICE
Stanislav Faltus – předseda, Kunčice 193, 561 51 Letohrad
tel.: 739 941 828
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY LETOHRAD
Martin Hatka – předseda, nám. Svobody 334, 561 51 Letohrad
tel.: 604 773 921
e-mail: martin.hatka@letohrad.eu
www.csop.cz
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, o. s.
Oldřich Valda – předseda, Podměstí 117, 561 51 Letohrad
tel.: 736 110 966
e-mail: valda.oldrich@seznam.cz
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
František Vencl – předseda, F. V. Heka 813, 561 51 Letohrad
tel.: 736 240 625
frantisekvencl@seznam.cz
FAMILIA CANTORUM – letohradský smíšený pěvecký sbor
Petr Hoffmann – sbormistr, V Aleji 392, 561 51 Letohrad
tel.: 777 261 193
e-mail: petr.hoffman@cuzk.cz
www.familiacantorum.cz
FOTBALOVÝ KLUB LETOHRAD
Ing. Stanislav Beneš – manažer klubu, Václavské náměstí 53, 561 51 Letohrad
tel.: 606 835 911
e-mail: fk@fk.oez.cz
www.fk.oez.cz
26
HOROLEZECKÝ KLUB
Miroslav Vaníček – předseda, Dolní cesta 315, 561 51 Letohrad
tel.: 737 182 110
e-mail: vanicek.mi@centrum.cz
JEZDECKÁ TJ PODORLICKO
Pavel Boháč, Orlice 204, 561 51 Letohrad
tel.: 732 484 379
e-mail: bohac@iol.cz
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
Středisko Bratra Robina Letohrad
Eduard Novotný, Kunčice 73, 561 51 Letohrad
tel.: 777 295 120
e-mail: stredisko.letohrad@centrum.cz, eduard.novotny@seznam.cz
www.skautletohrad.cz
KAMPELIČKA KUNČICE, o. s.
Pavel Petr – předseda, Kunčice 174, 561 51 Letohrad
tel.: 605 587 145
e-mail: kampelicka@kuncice.eu
www.kuncice.eu
KARATE TEAM KCK PŘI TJ SPARTAK LETOHRAD
Pavel Krátký, Mírová 891, 561 51 Letohrad
tel.: 777 740 080, 465 466 467
e-mail: karate@infotip.cz
www.karate-sport.cz
KLUB CHOVATELŮ EXOTICKÉHO PTACTVA, o. s. LETOHRAD
Zdeněk Tomka, Letohrad, tel.: 732 740 669, e-mail: tomka.zdenek@tyhan.cz
Roman Borovička, Letohrad, e-mail: borovicka23@seznam.cz
KLUB FILATELISTŮ
Ing. Radomír Taraška, Komenského 178, 561 51 Letohrad
tel.: 465 621 257
e-mail: r.taraska@centrum.cz
KOLÁR – spolek divadelních ochotníků
Ladislav Novotný – předseda, Železničářů 389, 561 51 Letohrad
tel.: 605 206 915
e-mail: novotny@letohrad-city.cz
LETOHRADSKÝ ŽELEZNIČNÍ KLUB
Jiří Adolf – jednatel, Spořilov 754, 561 51 Letohrad
tel.: 604 256 149
e-mail: adolf.jiri@seznam.cz, lzkclub@centrum.cz
www.lzkclub.estranky.cz
MODEL CLUB ORLICKO – letečtí modeláři
Ing. Jan Krejčí – předseda, U Potoka 803, 561 51 Letohrad
tel.: 606 759 994
e-mail: jk.krejci@seznam.cz
www.model.orlicko.cz
info 2015
27
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LUKAVICE – LETOHRAD
Bohuslav Šrefl – předseda, Lukavice 286, 561 51 Letohrad
tel.: 731 783 903, e-mail: srefl.b@seznam.cz
Martin Ramba – správce chaty
tel.: 731 004 731
www.obeclukavice.cz/myslivci
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NA TICHÉ ORLICI LETOHRAD – KUNČICE
Miloš Vodehnal – předseda, Kunčice 33, 561 51 Letohrad
tel.: 723 166 946
e-mail: msnaticheorlici@seznam.cz
OREL JEDNOTA LETOHRAD
Jan Motl – starosta, U Potoka 765, 561 51 Letohrad
tel.: 604 480 933
e-mail: motl.jan@seznam.cz
www.volejbal-letohrad.cz, www.facebook.com/volejbal.letohrad
OREL JEDNOTA ORLICE
Marie Brandejsová – sekretářka, Orlovna – Orlice 181, 561 51 Letohrad
tel.: 603 153 577
e-mail: orel.orlice@seznam.cz
www.orelorlice.ic.cz
ORLIČÁNEK – divadelní spolek
Alena Moravcová, Orlice 27, 561 51 Letohrad
tel.: 605 315 680
e-mail: moravcovalidus@atlas.cz
PETRKLÍČ – dětský pěvecký sbor
Miroslava Stejskalová, Komenského 610, 561 51 Letohrad
tel.: 725 877 989
e-mail: stejskalova.mi@seznam.cz
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LETOHRAD
Ing. Jozef Hanák – starosta sboru, Spořitelní 314, 561 51 Letohrad
tel.: 603 179 433
e-mail: hanak@orlicko.cz
www.sdhletohrad.estranky.cz
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ORLICE
Jaroslav Motl, st. – jednatel, Orlice 271, 561 51 Letohrad
tel.: 731 726 683
e-mail: sdhorlice@seznam.cz
www.sdh-orlice.webnode.cz
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LETOHRAD – KUNČICE
Ladislav Štěpánek – starosta sboru, Kunčice 56, 561 51 Letohrad
tel.: 739 778 796
e-mail: hasici@kuncice.eu
www.kuncice.eu
28
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČERVENÁ
Václav Musil – starosta sboru, Červená 12, 561 51 Letohrad
tel.: 723 523 612
e-mail: sdh.cervena@seznam.cz
www.sdh-cervena.cz
SK HOKEJBAL LETOHRAD, o. s.
Taušlova 867, 561 51 Letohrad
Ing. Ivan Chmelíček – předseda klubu, tel.: 602 151 910
Vlastimil Janoušek – správce areálu, tel.: 777 231 662
e-mail: hokejbal.letohrad@centrum.cz, info@hokejbal-letohrad.com
www.hokejbal-letohrad.com
SPOLEČNOST F. V. HEKA
doc. PhDr. MgA. František Vaníček Ph.D. – předseda, Jablonská 178, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 868
e-mail: frantisek.vanicek@uhk.cz
www.mhf.letohrad.cz
SPOLEK PŘÁTEL VZDUCHOPLAVBY LETOHRAD
Marek Šnajdar, Sokolovská 100, 561 51 Letohrad
tel.: 775 290 780
e-mail: marek.snajdar@seznam.cz
www.spvletohrad.cz
SDRUŽENÍ PŘÁTEL UMĚNÍ LETOHRADU
Jana Zamazalová, Komenského 613, 561 51 Letohrad
tel.: 604 955 981
e-mail: jana.zamazalova@seznam.cz
www.zlataulicka.eu
STARÁ GARDA FK OEZ Letohrad
Jaroslav Veselý, Šedivská 739, 561 51 Letohrad
tel.: 774 250 974
e-mail: vesely0964@seznam.cz
www.fk.oez.cz
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Zdena Faltusová, 28. října 396, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 750, 607 623 536
TANEČNÍ KLUB PAVLA A PAVLÍNY JANTAČOVÝCH
Pavel a Pavlína Jantačovi, V Aleji 742, 561 51 Letohrad
tel.: 608 771 321
e-mail: p.jantac@volny.cz
TANEČNÍ STUDIO „Ká“
Kateřina Motyčková, F. V. Heka 874, 561 51 Letohrad
tel.: 777 621 941
e-mail: motyckovakaterina@gmail.com, katerinamotyckova@tanecnistudioka.cz
www.tanecnistudioka.cz
info 2015
29
TENISOVÝ KLUB
Ing. Radim Adamec – předseda, V Aleji 876, 561 51 Letohrad
tel.: 774 137 135
e-mail: radim.adamec@seznam.cz
www.tk-letohrad.cz
TJ SOKOL LETOHRAD
Ing. Jaromíra Hradecká – jednatelka, Komenského 460, 561 51 Letohrad
tel.: 461 100 912
e-mail: hradsokollet@seznam.cz
TJ SOKOL ORLICE – KUNČICE
Jana Boháčová – starostka, Orlice 204, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 214
TJ SPARTAK
Helena Šilarová – předsedkyně, Jilemnického 341, 561 51 Letohrad
tel.: 465 620 662, 603 271 522
e-mail: spartak@orlicko.cz
YMCA LETOHRAD
Mgr. Hana Dolečková, Kunčice 135, 561 51 Letohrad
tel.: 773 652 565
e-mail: letohrad@ymca.cz
www.sweb.cz/ymca.cz
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LETOHRAD
Dita Silberová – předsedkyně, Sídlištní 130, 564 01 Dlouhoňovice
tel.: 777 860 894
e-mail: dita@silber.cz, zko@atlas.cz
www.zkoletohrad.cz
ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR – CANZONETTA
Helena Adamcová, Pražského povstání 622, 561 51 Letohrad
tel.: 734 275 569
e-mail: vera.pilna@letohrad.eu
30
ZDRAVOTNICTVÍ V LETOHRADĚ
MUDr. Pavel Vychytil, ml.
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 441
pro objednané
Po 7:00–10:00 10:00–11:30
Út 7:00–10:00 10:00–11:30
St 7:00–10:00 10:00–11:30
Čt 7:00–10:00 10:00–11:30
Pá 7:00–10:00 10:00–11:30
MUDr. Václava Nosálová
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Divadelní 68, Letohrad tel.: 465 620 888 Po
7:00–11:00
Út
13:00–18:00
St
7:00–11:00
Čt
7:00–11:00
Pá
7:00–11:00
MUDr. Ivana Horová
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Šedivská 339, Letohrad
tel.: 465 620 115
Po
7:00–11:30
Út
7:00–11:00
15:00–17:30
St
7:00–11:30
Čt
13:00–16:30
Pá
7:00–11:30
MUDr. Jiří Haltmar, s. r. o.
Praktický lékař pro dorost a dospělé
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 433
Po
7:00–11:00
Út
7:00–11:00
13:00–16:30
St
7:00–11:00
Čt
13:00–18:00
Pá
7:00–11:00
MUDr. Kamila Žižková
Praktický lékař pro dorost a dospělé
+ interna a diabetologie
Tyršova 257, Letohrad
tel.: 972 324 496
Po
7:00–13:00
Út
9:00–14:00
St
12:00–15:00
Čt
interní a diabetologická ambulance
Pá
6:30–10:30
info 2015
15:00–16:00 pro objednané
16:00–17:00
15:00–16:00
16:00–17:00
MUDr. Lenka Stejskalová
Praktický lékař pro děti a dorost
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 753
Po
6:30–11:30
Út
12:00–16:00
St
6:45–10:00
Čt
6:45–11:00
Pá
6:30–11:00
Poradna pro kojence v úterý 8:00–11:00
MUDr. Jarmila Janáková
Praktický lékař pro děti a dorost
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 752
Po
7:00–11:30
Út
7:00–11:00
St
13:00–15:00
Čt
7:00–11:00
Pá
7:00–11:00
Poradna pro kojence ve středu 7:00–11:30
MUDr. Jiřina Slezáková
Gynekologie
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 353
Po
7:15–12:00 12:45–15:30
Út
7:15–12:00 12:45–15:30
St
14:00–18:30
Čt
7:45–12:00
12:45–15:00
(dopoledne poradna pro těhotné, telefonní
hovory ani objednávky nebudou vyřizovány)
Pá
7:15–12:00
Marta Holancová
Rehabilitace
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 622 224
Po
7:00–11:30
Út
7:00–11:30
St
7:00–11:30
Čt
7:00–11:30
Pá
7:00–13:00
12:30–16:00
12:30–15:00
12:30–16:00
12:30–15:00
31
Monika Adamcová, Naděžda Lesáková
Rehabilitace – Mona fyzioterapie, s. r. o.
Družstevní 815, 561 51 Letohrad
tel.: 605 898 643
Po
6:30-15:30
Út
6:30-15:00
St
6:30-16:30
Čt
6:30-15:00
Pá
6:30-13:00
MUDr. Daniela Ježáková
Stomatolog
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 528
Po
6:30–16:00
Út
6:30–14:00
St
6:30–14:00
Čt
6:30–14:00
Pá
6:30–11:00
MUDr. Marie Johnová
Stomatolog
Šedivská 498, Letohrad
tel.: 465 622 216
Po 6:30–12:00
Út
6:30–12:00
St
6:30–14:00
Čt
6:30–12:00
Pá
6:30–12:00
MUDr. Petr Šrámek
Stomatolog
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 621 551
Po
7:15–15:00
Út
7:15–16:00
St
7:15–15:00
Čt
7:15–15:00
Pá
7:15–12:00
MUDr. Vlasta Karásková
Stomatolog
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 620 358
Po
7:00–15:30
Út
7:00–14:45
St
7:00–14:00
Čt
7:00–14:30
Pá
7:00–11:00
32
MUDr. Stanislava Dunglová
Stomatolog
Tyršova 257, Letohrad
tel.: 972 324 447
Út
7:00–12:30
St
8:00–13:00
Čt
7:00–12:30
MUDr. Petr Dungl
Kožní ambulance
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 622 208
Po
10:30–14:00
MUDr. Jaromír Vítek
Interní ambulance
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 622 208
Út
13:00–16:00
12:00–18:00 dentální hygiena
15:00–18:30
15:00–18:30
MUDr. Lenka Nováková
Neurologická a rehabilitační ambulance
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 622 208
St
8:30–16:00
MUDr. Lenka Půtová
Psychiatrická ambulance
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 465 622 208
Čt
10:00–16:00
MUDr. Jaroslav Pozděna
Gynekologie
Družstevní 815, Letohrad
tel.: 737 761 916
Pouze na objednání
MVDr. Ivan Malínek
Praktický veterinární lékař
V Aleji 862, Letohrad
tel.: 602 846 917
Po–Pá
13:00–17:00
So
9:00–10:00
Na preventivní prohlídky a podrobná vyšetření mimo ordinační dobu se lze objednat na
uvedeném telefonním čísle.
Medila laboratoře
MeDiala s. r. o.
Družstevní 518, Letohrad
Po 7:00–8:45
Út
7:00–8:45
St
7:00–8:45
Čt
7:00–8:45
Letohradský rok 2014 jednou větou ...
Leden
Kateřina Smítalová ze Spořilova je prvním
občánkem roku 2014, narodila se 3. ledna.
Společně pro region. Významné strojírenské
firmy vyslyšely výzvu města na podporu učňovského školství. Učňům ve vybraných oborech
poskytnou finanční příspěvek na studium, pokud prokážou dobrý prospěch v odborných i ve
všeobecných předmětech.
V Letohradě lidé přispěli na Tříkrálovou sbírku
částkou 184.908 Kč. Výtěžek byl určen na zajištění služby domácí hospicové péče a na zakoupení speciálních zdravotnických pomůcek.
Významné firmy podepsaly smlouvy o spolupráci s průmyslovou školou na podporu technického vzdělávání
Na světovém šampionátu ptactva v Itálii se
červení kanáři letohradského chovatele Zdeňka
Tomky ml. umístili na pátém místě.
Únor
Trojnásobný olympijský medailista Ondřej Moravec se po návratu ze ZOH v Soči dočkal doma
bouřlivého uvítání. Tisíce fanoušků se přišly
podívat na olympijské medaile a pogratulovat
Ondrovi k jeho úspěchu.
Držitel tří olympijských medailí Ondřej Moravec byl vyhlášen nejlepším českým biatlonistou sezony 2013/2014
Nové koncertní křídlo má Základní umělecká
škola v Letohradě. Na zakoupení mistrovského
nástroje za 250 tisíc korun přispělo město částkou 150 tisíc.
Sto jedna let oslavila nejstarší občanka města
Lidmila Junková z Orlice.
Pěvecký sbor Petrklíč oslavil půlstoletí existence. U zrodu hudebního tělesa stála sbormistryně Helenka Adamcová.
Březen
Řidičům slouží v blízkosti nádraží nová odstavná plocha. Ta vznikla úpravou plochy po demolici budovy, kterou město zakoupilo od Českých
drah.
Půl století Petrklíče bylo oslavou jeho zakladatelky
Helenky Adamcové
Policistům Michalu Hockovi a Bořivoji Krejsovi
z letohradského obvodního oddělení byla za
profesionální přístup při záchraně lidského
života udělena medaile Za statečnost.
Populární zpěvačka Dasha vystupovala s letohradským Big Bandem.
info 2015
Speciálním hostem jarního swingového koncertu byla
Dasha
33
Letohradský rok 2014 jednou větou ...
Duben
Na první burze filantropie dosáhla finanční
podpora neziskových organizací od donátorů,
města a kraje výše 152.000 Kč.
Tři porevoluční starostové, Petr Šilar, Vladimír
Tomek a Petr Fiala, otevřeli výstavu Zámek
v proměnách času.
Na akci Brány památek dokořán přišlo téměř
tisíc návštěvníků, speciálně vydaná mapa
usnadnila turistům orientaci.
Polistopadoví starostové Petr Šilar, Vladimír Tomek a Petr
Fiala otevřeli expozici věnovanou rekonstrukci zámku
Zdravotní středisko má nové sociální zařízení
ve II. patře budovy.
O zážitky ze ZOH v Soči se podělili vedle držitele tří olympijských kovů Ondřeje Moravce také
Michal Šlesingr, Lukáš Kristejn, Michal Krčmář,
Jaroslav Soukup, Roman Dostál a Klára Moravcová.
Květen
Na Dnech Letohradu v Niemcze se představilo
téměř 200 letohradských tanečníků, divadelníků, hudebníků, výtvarníků a sportovců.
Autogramiáda olympijských reprezentantů
Mladší žáci SK Hokejbal Letohrad se stali mistry
České republiky.
Jména 160 letohradských občanů, obětí válek
a násilí 20. století, byla čtena na vzpomínkovém
koncertu v kostele sv. Václava.
Červen
Na oslavy 25. narozenin MHF 2014 přijeli zástupci partnerských měst i velvyslanectví Chorvatska.
Držitelé Ceny města 2013 Jiří Mikyska a Anna Peřinová
Cenu města obdrželi knihovnice Anna Peřinová, dokumentaristé města Petr Buryška a Jiří
Mikyska.
Místní část Červená oslavila 500 let od založení.
K výročí dostali občané opravené náměstíčko
a silnici.
Na Kunčicích byla dokončena kanalizace, postupně se napojí 137 obyvatel ve 43 rodinných
domech.
Závěr školního roku patřil 6. ročníku Letohrátek. Na koncertním pódiu zazpívala s Martinem
Harichem jeho fanynka a studentka LSG Lucka
Sopčáková.
34
Duet Mám ťa málo v podání studentky LSG
Lucie Sopčákové a Martina Haricha
Letohradský rok 2014 jednou větou ...
Červenec
Starší žáci SDH Orlice přivezli stříbro z Mistrovství ČR v požárnické všestrannosti.
Kapli na Kopečku navštívilo o prázdninách 920
lidí. O průvodcovství se postarali brigádníci
KCL.
Nakladatelství Vyšehrad vydalo rozhovor Josefa Beránka s farářem Václavem Vackem nazvaný Měl jsem štěstí na lidi.
Na šestou Řemeslnickou sobotu přijelo 130
zručných výrobců z Česka i sousedního Polska.
Vícemistři z Orlice v obřadní síni
Ředitelka Hana Kotlářová ukončila své ředitelské působení v ZŠ U Dvora.
Srpen
Město podalo žádost na rozšíření kapacity MŠ
U Dvora. Přístavbou objektu vznikne jedna třída pro 28 dětí.
Iva Špinlerová podnikla cestu kolem Ukrajiny
s novinářkou a kamarádkou Petrou Procházkovou.
Budova mateřské školy po rekonstrukci „rozkvetla“
Září
Na desátém setkání Klubu autorů literatury faktu obdržel regionální cenu Egona Ervína Kische
(EEK) za rozsáhlou literární tvorbu letohradský
spisovatel Stanislav Adamec. Mezinárodní cenu
EEK převzal Miloslav Stingl z rukou bývalého
prezidenta Václava Klause. Mezi oceněnými byl
i režisér Juraj Jakubisko.
Zastupitelé schválili nový územní plán, který vymezuje např. obecně prospěšné stavby,
předkupní právo nebo plochy v záplavových
územích.
Hlavní regionální cena Egona Ervína Kische patří
letohradskému autorovi Stanislavu Adamcovi
Nikola Krátká vybojovala na ME v karate v Německu stříbrnou medaili.
Polští závodníci z Niemczy a Barda poprvé podpořili charitativní akci Běháme pro ...
MŠ U Dvora září novotou. Prvního září se děti
vrátily po tříměsíční rekonstrukci do opravené
školky.
Výstava k 70. výročí od založení letohradského
zahrádkářského svazu byla pastvou pro oči.
info 2015
Václav Klaus, čestný člen KALFu, předal hlavní literární cenu
Miloslavu Stinglovi
35
Letohradský rok 2014 jednou větou ...
Říjen
Po 46 letech zazněla v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici retro rytmická mše. Kapela
zahrála v původním složení z roku 1968.
Týden seniorů se těšil zájmu veřejnosti. Úspěch
sklidila Kavárnička za školou a komentovaná
prohlídka Do zámku zadními dveřmi.
Na hřbitově bylo instalováno nové osvětlení
a opraveny schody ke hřbitovní kapli.
Listopad
Starostou Letohradu byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen potřetí Petr Fiala. Zvedli pro něho ruku všichni zastupitelé.
Rytmická mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici
Letohrad si připomněl čtvrt století od 17. listopadu 1989 otevřeným setkáním a písničkami
Karla Kryla v Novém dvoře. Písničkář Jaroslav
Hutka zazpíval v Domě kultury.
V letohradském matričním obvodu uzavřelo manželství 71 párů. Oddávalo se na louce
v Kunčicích, na Petrově palouku v Nekoři nebo
na zřícenině hradu Žampach.
Prosinec
Padesát zástupců místních spolků, dobrovolných pracovníků s mládeží a úspěšných sportovců ocenilo město za reprezentaci a propagaci
Letohradu.
Jedenadvacátým setkáním v Orlovně na Orlici seniory provedla radní pro sociální věci Iva Janoušková. Předvánoční
náladu navodilo vystoupení dětí z MŠ Taušlova
Dvě bytové jednotky byly vestavěny do podkroví budovy DPS, budou sloužit pro odlehčovací službu. Částku 1,2 mil. korun získalo
město z dotace.
V komunálních volbách obdržel suverénně nejvyšší podporu občanů již potřetí Petr Fiala ze Sdružení pro Letohradsko, získal
2088 hlasů. Nejstarším zastupitelem a zároveň obhájcem mandátu se stal 63letý Bohumil Doskočil z SPL. Nejmladším zastupitelem je Mgr. Tomáš Pačínek, Letohrad 2014, ODS, NK (38 let). Jednadvacetičlenné zastupitelstvo tvoří Sdružení pro Letohradsko (13 ) Nezávislí pro Letohradsko (2), ZELENÁ PRO LETOHRAD, DSZ, NK (1), LETOHRAD 2014, ODS, NK (2) a KDU-ČSL (3)
36
Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad
ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Výprachtice,
Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice,
ŘK farností Letohrad, Farním sborem ČCE v Horní Čermné
a Hudební katedrou PdF UHK
pod záštitou Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
a Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje
a za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce
Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2015
26. ročník
6.–14. června 2015
sobota 6. června 2015 – Letohrad, zámecká terasa
19:30 hod. – předávání cen, cena Grand prix, příjezd F. V. Heka
20:00 hod. – zahajovací koncert Nezmaři, Symfonický orchestr Uničov
vstup zdarma
neděle 7. června 2015 v 10:15 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad – Orlice
Jean-Jacques Darriet – trubka, Benoît Parayre – varhany
(Francie)
neděle 7. června 2015 ve 20:00 hod. – kostel sv. Bartoloměje, Jablonné nad Orlicí
Varhanní koncert – Cyrill Schmiedlin (Švýcarsko)
úterý 9. června 2015 ve 20:00 hod. – kostel sv. Filipa a Jakuba, Lukavice
Varhanní koncert – Fabrice Pitrois (Francie)
pátek 12. června 2015 v 18:00 hod. – kostel Výprachtice
Vaňhalovo kvarteto
pátek 12. června 2015 ve 21:00 hod. – kostel sv. Václava, Letohrad
Koncert při svíčkách – Nocturno „vážně – nevážně“
Miloš Jelínek – contrabass (ČR)
Henryk Gwardak – varhany (Finsko)
sobota 13. června 2015 ve 20:00 hod. – evangelický kostel Horní Čermná
Varhanní koncert – Claus-Erhard Heinrich (SRN)
neděle 14. června 2015 v 10:15 hod. – Letohrad, Tvrz Orlice
slavnostní festivalová bohoslužba – Retro rytmická mše
neděle 14. června 2015 v 17:00 hod. – Letohrad, Tvrz Orlice
Závěrečné operní představení
Ch. W. Gluck – Orfeus
Operní studio Konzervatoře Pardubice
vstup zdarma
www.mhf.letohrad.cz
info 2015
37
Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2015
Datum LSPP
Titul
Příjmení
Jméno
Adresa zdravotnického zařízení
1. 1. 2015
3.–4. 1. 2015
10.–11. 1. 2015
17.-18. 1. 2015
24.–25. 1. 2015
31.1.–1. 2. 2015
7.–8. 2. 2015
14.–15. 2. 2015
21.–22. 2. 2015
28. 2.–1. 3. 2015
7.–8. 3. 2015
14.-15. 3. 2015
21.–22. 3. 2015
28.–29. 3. 2015
4.–5. 4. 2015
6. 4. 2015
11.–12. 4. 2015
18.–19. 4. 2015
25.–26. 4. 2015
1. 5. 2015
2.-3. 5. 2015
8. 5. 2015
9.–10. 5. 2015
16.–17. 5. 2015
23.–24. 5. 2015
30.–31. 5. 2015
6.–7. 6. 2015
13.–14. 6. 2015
20.–21. 6. 2015
27.–28. 6. 2015
4.–5. 7. 2015
6. 7. 2015
11.–12. 7. 2015
18.–19. 7. 2015
25.–26. 7. 2015
1.–2. 8. 2015
8.–9. 8. 2015
15.–16. 8. 2015
22.–23. 8. 2015
29.–30. 8. 2015
5.–6. 9. 2015
12.–13. 9. 2015
19.–20. 9. 2015
26.–27. 9. 2015
28. 9. 2015
3.–4. 10. 2015
10.–11. 10. 2015
17.–18.10. 2015
24.–25. 10. 2015
28. 10. 2015
31. 10.–1. 11. 2015
7.–8. 11. 2015
38
14.–15. 11. 2015
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Špička
Špičková
Šrámek
Ulman
Vacková
Vebrová
Vítková
Nováková
Appl
Bílý
Beranová
Filipová
Hrdinová
Jaslovská
Ježáková
Jedličková
Johnová
Kobzová
Kopecký
Mareš
Machková
Milota
Nováková
Pavlová
Strnadová
Špička
Špičková
Šrámek
Ulman
Vacková
Valentová
Vebrová
Vítková
Machková
Appl
Bílý
Beranová
Filipová
Hrdinová
Jaslovská
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Karásková
Jedličková
Johnová
Kobzová
Kopecký
Mareš
Machková
Milota
Nováková
Pavlová
Strnadová
Špička
Špičková
Jan
Marie
Petr
Jaroslav
Jana
Zdeňka
Eva
Gabriela
Martin
Aleš
Renata
Jitka
Michaela
Marie
Daniela
Zuzana
Marie
Zdeňka
Milan
Miroslav
Radka
Karel
Gabriela
Simona
Marie
Jan
Marie
Petr
Jaroslav
Jana
Hana
Zdeňka
Eva
Radka
Martin
Aleš
Renata
Jitka
Michaela
Marie
Vlasta
Zuzana
Marie
Zdeňka
Milan
Miroslav
Radka
Karel
Gabriela
Simona
Marie
Jan
Marie
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 17
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, 5. května 2
Mladkov 133
Žamberk, Školská 834
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Žamberk, Školská 834
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 17
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, 5. května 2
Mladkov 133
Žamberk, Školská 834
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Telefon
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 613 441
465 626 460
604 749 331
465 393 266
465 324 829
465 642 267
465 325 212
456 324 829
465 676 818
465 620 528
465 642 990
465 622 216
465 322 897
465 635 441
465 613 103
465 613 103
465 322 787
604 749 331
465 676 822
465 642 765
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 613 103
465 393 266
465 324 829
465 642 267
465 325 212
456 324 829
465 676 818
465 620 358
465 642 990
465 622 216
465 322 897
465 635 441
465 613 103
465 613 103
465 322 787
604 749 331
465 676 822
465 642 765
465 631 154
456 631 274
10.–11. 10. 2015
17.–18.10. 2015
24.–25. 10. 2015
28. 10. 2015
31. 10.–1. 11. 2015
7.–8. 11. 2015
14.–15. 11. 2015
17. 11. 2015
21.–22. 11. 2015
28.–29. 11. 2015
5.–6. 12. 2015
12.-13. 12. 2015
19.–20. 12. 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
26.–27. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12. 2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016
2.–3. 1. 2016
9.–10. 1. 2016
16.–17. 1. 2016
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Machková
Milota
Nováková
Pavlová
Strnadová
Špička
Špičková
Šrámek
Ulman
Vacková
Vebrová
Vítková
Strnadová
Appl
Bílý
Beranová
Filipová
Hrdinová
Jaslovská
Ježáková
Jedličková
Johnová
Kobzová
Mareš
Radka
Karel
Gabriela
Simona
Marie
Jan
Marie
Petr
Jaroslav
Jana
Zdeňka
Eva
Marie
Martin
Aleš
Renata
Jitka
Michaela
Marie
Daniela
Zuzana
Marie
Zdeňka
Miroslav
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Jablonné nad Orlicí, U Koupaliště 149
Lanškroun, Strážní 151
Lanškroun, Opletalova 17
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Letohrad, U Dvora 815
Bystřec 182
Letohrad, Šedivská 498
Lanškroun, 5. května 2
Žamberk, Školská 834
465 613 103
465 322 787
604 749 331
465 676 822
465 642 765
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
465 642 267
465 325 212
456 324 829
465 676 818
465 620 528
465 642 990
465 622 216
465 322 897
465 613 103
ZMĚNA VYHRAZENA
Lékař první pomoci vás ošetří v uvedený termín v době od 8:00 do 11:00 hod.
Oslavy
120 let
(1895–2015)
21. 5. 2015
8:00–16:30 hod. – Den otevřených dveří
17:00 hod. v DK – Školní akademie
18.–19. 9. 2015
Den otevřených dveří
pátek 8:00–16:00 hod., sobota 8:00 –14:00 hod.
19. 9. 2015 od 10:00 hod.
Setkání bývalých zaměstnanců a přátel školy
V průběhu roku budou občané seznamováni
postupně s historií školy a budovy a zváni
na konané akce.
www.zsletohrad.cz
info 2015
39
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V LETOHRADĚ
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
KONTEJNERY - POČET
STANOVIŠTĚ
Spořilov – pod křižovatkou
Spořilov – pod kopcem
Spořilov – u čp. 618–620
Náměstí – za čp. 46„ADAM“
Taušlova – bývalá prodejna
Sádka – Mírové sady
Tyršova
U Dvora – sídliště
A. Muchy, před čp. 820–822
V Aleji – parkoviště čp. 742–744
Hausenská
Dům kultury
Podměstí
Červená
Jankovice
Kunčice – prodejna potravin
Kunčice – vedle čp. 68
Kunčice –„u kří že“
Orlice – u čp. 170
Orlice – prodejna potravin
Orlice – ul. Jablonská před čp. 67
Orlice –„u mlýna“
KOVY
PAPÍR
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
SKLO
PLASTY
BÍLÉ
BAREVNÉ
1
1
0
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
TEXTIL
ELEKTROZAŘÍZENÍ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• Odvoz plastů, papíru, skla a kovů provádí společnost Komunální služby s. r. o., Jablonné nad
Orlicí
• Odvoz textilu provádí společnost Dimatex CS, spol. s r. o., Stráž nad Nisou
• Odvoz elektorozařízení provádí společnost ASEKOL s. r. o.
• Zásady třídění:
1. SKLO třídit na:
Barevné sklo – odkládat do zelených kontejnerů
Bílé (čiré) sklo – odkládat do bílých kontejnerů
- mezi sklo nepatří: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
- tabulové sklo nepatří do bílého skla, ale do skla barevného
2. mezi papír nepatří: uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby
3. mezi plasty nepatří: plastové obaly od nebezpečných látek jako jsou např. motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.
4. Do kontejnerů na textil patří: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy,
párovaná nositelná obuv. Textil může být použitelný i nepoužitelný, roztrhaný.
- Před uložením do kontejneru textil zabalte a zavažte do igelitového pytle, aby byl chráněn
proti vlhkosti a případnému znečištění. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může
znehodnotit.
- do kontejnerů nepatří: mokrý textil, textil znečištěný oleji a jinými chemikáliemi, koberce,
matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály
5. Do kontejnerů na elektrozařízení patří: spotřební elektronika, zařízení výpočetní techniky,
40
elektrické hračky, telefonní přístroje, baterie a akumulátory
- do kontejnerů nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky, velké
domácí spotřebiče (např. ledničky, mrazáky, pračky, sporáky apod.)
SVOZ ODPADŮ Z „POPELNIC“
• Svozovým dnem je středa (každý týden) od ranních do pozdních večerních hodin – časový
rozpis pro jednotlivé ulice není stanoven – dle situace může posádka změnit trasu, přistavujte
proto své nádoby včas.
• Nádoby musí být označeny štítkem s čárovým kódem. Neoznačené nádoby nebudou
vyprazdňovány.
• Provádí společnost Ekola České Libchavy s. r. o, tel.: 465 461 500
• Neukládejte do nádob:
- papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony
- nebezpečné složky např. léky, suché články, nátěrové hmoty, lepidla, chemikálie atd.
- vyřazená elektrozařízení
- stavební odpad, zeminu, kamení, stavební materiály obsahující azbest, odpad z demolic
- uhynulá zvířata
- výbušné látky, kapaliny
- bioodpad např. tráva, listí, zbytky rostlin, dřevo atd.
Uložení odpadů z výše uvedených skupin je důvodem k nevyprázdnění nádoby.
SVOZ PAPÍRU, PLASTŮ, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
A KOVOVÝCH OBALŮ ZPŮSOBEM DŮM OD DOMU
• Svoz probíhá každý sudý týden v pondělí v období od 5. 1. do 21. 12. 2015.
• Svozy provádí společnost Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí, tel.: 465 642 363.
Lze odevzdat:
Papír, plasty, sklo, nápojové kartony
• Pro přiznání bodů a následně odměny za třídění je třeba dodržet stanovené podmínky. Jednou
z nich je minimální množství odevzdané komodity (papír – balíky o hmotnosti min. 10 kg,
plasty – pytle o hmotnosti min. 2,5 kg, nápojový karton – oranžové pytle o hmotnosti min. 2 kg).
• Pokud nebudou balíky a pytle splňovat předepsanou minimální hmotnost a budou ozna
čeny čárovým kódem, nebudou odvezeny. Budou ponechány na místě, abyste mohli zjednat
nápravu.
• Chcete-li se odpadů zbavit bez nároku na odměnu, neoznačujte balíky a pytle čárovým kódem.
Kovové obaly (např. obaly od sprejů, plechovky od nápojů a potravin – vše prázdné a bez
ohledu na složení, není třeba oddělávat víčka z jiného materiálu).
• Lze odevzdávat libovolné množství – velikost pytlů není stanovena, protože za ně nebudou
přiznávány body a tedy ani odměna za třídění.
info 2015
41
SVOZ BIOODPADU Z HNĚDÝCH NÁDOB
• Svoz probíhá každý sudý týden ve čtvrtek v období od 19. 3. do 26. 11. 2015.
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
2. 4.
14. 5.
11. 6.
9. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
12. 11.
19. 3.
16. 4.
28. 5.
25. 6.
23. 7.
20. 8.
17. 9.
15. 10.
26.11.
30. 4.
29. 10.
• Svozy provádí společnost Ekola České Libchavy s. r. o., tel.: 465 461 500.
• Nádoby slouží pro ukládání listí, plevele, trávy, drcené nebo naštěpkované dřevní hmoty,
odpadu z ovoce a zeleniny, spadlého ovoce, skořápek z ořechů, pecek z ovoce, pokojových
květin, řezaných květin (bez spojovacích drátů, stuh apod.) – tento odpad musí být do
nádob ukládán přímo – bez obalů.
• Nádoby musí být označeny štítkem s čárovým kódem. Neoznačené nádoby nebudou vy
prazdňovány.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A CARTRIDGÍ
Umístění nádob:
Sběrné nádoby jsou umístěny v průchodu budovy městského úřadu (v rohu u vstupu do kanceláře městské policie).
Lze odevzdat:
Elektrozařízení – drobná elektrozařízení z kanceláří a i z domácností např. nefunkční kalkulačky, MP 3 přehrávače, walkmany, telefony, drobné počítačové vybavení a podobně
• Elektrozařízení odkládejte do kovového boxu šedé barvy.
• Do této nádoby zásadně nepatří zářivky, výbojky, klasické žárovky reflektorové žárovky,
halogenové žárovky, baterie a cartridge.
Baterie – všechny typy baterií používaných v domácnosti např. ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, MP3 přehrávačů, mobilních telefonů a podobně.
• Velikost baterií: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky,
ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými
rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.
• Baterie odkládejte do průhledného plastového válce.
• Do této nádoby zásadně nepatří rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie, autobaterie
a jiné baterie s tekutým elektrolytem, baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků
(takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky
a podobně), plně nabité baterie a baterie těžší než 1 kg.
Zářivky a úsporné žárovky – nerozbité úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Rozbité je třeba odevzdat do
sběrného dvora.
• Zářivky a úsporné žárovky odkládejte do modré kovové nádoby.
• Do této nádoby zásadně nepatří klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky
a lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm.
• Klasické, reflektorové a halogenové žárovky můžete odkládat do směsného komunálního
odpadu do popelnic.
42
• Lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm je třeba odevzdat ve sběrném dvoře nebo prodejcům.
Cartridge – sbíráme inkoustové cartridge a laserové tonery. Nesbíráme tonerové válce.
• Cartridge odkládejte do papírového sběrného boxu.
SBĚRNÝ DVŮR
MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ
Umístění:
Sběrný dvůr I – Orlice – za bývalým Montostavem, vedle areálu technických služeb
Sběrný dvůr II – Letohrad – ul. Kunčická, za žel. přejezdem proti výkupně kovů pana Havelky
Provozovatel: Komunální služby s. r. o., Jablonné nad Orlicí, tel.: 465 642 363
Kontakt na obsluhu sběrného dvora, tel.: 730 893 160
Provozní doba:
Den
Sběrný dvůr I Orlice
Sběrný dvůr II Letohrad
Pondělí
13:00–17:00
09:00–12:00
Úterý
09:00–12:00
13:00–17:00
Středa
13:00–17:00
09:00–12:00
Čtvrtek
09:00–12:00
13:00–17:00
Pátek
13:00–17:00
09:00–12:00
Sobota – lichý týden
08:00–12:00
Sobota – sudý týden
8:00–12:00
Lze odevzdat:
• papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy
• nebezpečné složky komunálního odpadu
• směsný komunální odpad – objemný
• bioodpad např. tráva, listí, zbytky rostlin
• vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností
• pneumatiky – za úplatu dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora
• stavební odpad – za úplatu dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora
Další služby:
• půjčování zahradních drtičů – ve sběrném dvoře I Orlice
• sběr textilu – sbírá se: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovaná
nositelná obuv. Textil může být použitelný i nepoužitelný, roztrhaný.
Ostatní informace:
1. Při vstupu do sběrného dvora se budou občané prokazovat samolepkou s čárovým kódem
– tato identifikace je nutná, abychom z obecního rozpočtu nefinancovali manipulaci s odpady
za občany jiných obcí a měst, kteří u nás nehradí poplatky.
2. Bezúplatně budou odebírány výše uvedené druhy odpadů vyjma pneumatik a stavebních
odpadů od občanů s trvalým pobytem v Letohradě a od vlastníků rekreačních objektů na
území města Letohrad, kteří se prokáží čárovým kódem.
3. Odevzdání pneumatik a stavebního odpadu bude za úhradu dle ceníku provozovatele.
4. Za úhradu budou moci odevzdávat výše uvedené druhy odpadů (nevztahuje se na vyřazená
elektrozařízení pocházející z domácností) ti občané, kteří se neprokáží čárovým kódem a
také právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.
5. Vyřazená elektrozařízení podléhají zpětnému odběru a občané (bez ohledu na bydliště) je
mohou odevzdat bezúplatně.
Informace o nakládání s odpady v našem městě najdete na www.letohrad.eu v sekci „Nakládání
s odpady“.
info 2015
43
Železniční stanice LETOHRAD
44
Plánovaná změna JŘ proběhne 14. 6. 2015
info 2015
45
Plánovaná změna JŘ proběhne 14. 6. 2015
46
TELEFONNÍ SEZNAM MĚSTA LETOHRADU
Telefonní seznam firemních stanic
Za správnost uvedených údajů neručíme!
A
ADVOKÁT – JUDr. IVAN JORDÁK
V Aleji 742..............................................465 620 852
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
– JUDr. LADISLAV KLEMENT
Václavské náměstí 76.........................465 620 897
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
– Mgr. LUDVÍK NOVOTNÝ
Václavské náměstí 76
.........................................469 811 999, 775 196 789
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – JUDr. JIŘÍ ZIPPE
Pod Ovčínem 304.....467 771 913, 775 173 521
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
– Mgr. JITKA KOCOURKOVÁ
Divadelní 481........................................774 072 273
AGENTURA REPRO, s. r. o. – ELEKTRO KOLA
Orlice 283...............................................465 321 089
ALBERON LETOHRAD, s. r. o.
Šedivská 844.........................................465 618 508
ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s.
– ING. MARIE BURYŠKOVÁ
Šedivská 838...............721 444 297, 461 100 605
ANTÉNNÍ A SATELITNÍ SYSTÉMY
– PAVEL MOTYČKA
Jablonská 191............465 620 809, 602 437 175
ANTIKOR – ZDENĚK MAIXNER
Kunčice 26...................465 621 571, 465 621 572
APRO, s. r. o. U Distance 168.....................................461 100 858
ARANŽÉR – ALOIS ŠČUDLA
Vitanovského 89..................................465 620 028
ÁŠEK MUSIC – LUKÁŠ FALTUS
Kunčice 219...........................................606 472 645
AQUILA TS, s. r. o.
Václavské nám. 76...............................465 621 650
AUTO ELEKTRIKA – JAN PATOČKA
Husovo náměstí 385
.........................................465 620 197, 604 894 998
AUTO ELEKTRIKA – JIŘÍ DOLEČEK
Václavské náměstí 58.........................602 112 635
AUTOOPRAVNA – DAVID MACHAČNÝ
Kunčice 4................................................731 512 883
AUTODÍLY GK – JIŘÍ KRČMÁŘ
Komenského 245......773 279 436, 465 324 300
AUTODOPRAVA KASS, v. o. s.
(autoopravna, autodoprava, kovoslužba)
Orlice 243...............................................725 521 517
AUTODOPRAVA – ING. JIŘÍ KOLLNER K&H
U Potoka 802..............465 622 120, 461 100 020
info 2015
AUTODOPRAVA – FRANTIŠEK KREJSA
Kunčice 206...........................................465 620 064
AUTOOPRAVNA – KAREL HRDINA
U Potoka 800........................................777 250 462
AUTOOPRAVNA, ODTAHOVÁ SLUŽBA
– ROBERT FOGL
Orlice 233....................465 620 808, 603 571 475
AUTOOPRAVNA, PNEUSERVIS
– ANTONÍN STEJSKAL
Divadelní 481........................................777 580 682
AUTOOPRAVNA, ZÁMEČNICTVÍ
– JAROSLAV VENCL
Komenského 184................................737 760 691
AUTOSERVIS – OPRAVNA KAROSERIÍ
– PETR ŠTĚPÁNEK
Orlice 120...............................................734 637 730
AUTOŠKOLA TREND – ZBYNĚK FILIP
Vitanovského 209...............................603 911 600
B
BABÁK JIŘÍ – VELKOSKLAD NÁPOJŮ
Obchodní 842
velkoobchod, diskontní prodejna
.........................................465 622 203, 725 383 910
BAD LETOHRAD, s. r. o. – STAVEBNINY
Nový dvůr 18........................................465 621 171
BAPA, s. r. o. LETOHRAD
Živnostenská 858..... 465 620 015, 572 534 111
BAR V KOPCI – VERONIKA ŠČUDLOVÁ
Jilemnického 75...................................736 719 974
BB COM, s. r. o.
Kunčická 465..............465 612 584, 607 808 727
BAZAR, ZASTAVÁRNA
– LADISLAV MORAVIK
Jilemnického 148................................604 985 192
BOCUS, a. s.
Orlice 282....................465 621 161, 777 779 835
BOHÁČ PAVEL – (nástroje na obrábění
kovů)
Orlice 204...............................................465 620 214
BOWLING BAR – JANA BABÁKOVÁ
Živnostenská 859......465 620 301, 723 258 731
BRISTOL DANCING CLUB
Družstevní 597.....................................777 807 910
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ
– PAVEL NOSÁL
Divadelní 68..........................................605 414 227
C
CAPPA 2, s. r. o.
Taušlova 528.........................................465 677 350
47
CELAR – OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
Na Rozmezí 414.........465 620 973, 603 207 341
CENTRUM POD STŘECHOU
Taušlova 714.........................................731 402 336
CESTOVNÍ AGENTURA – MARIE LUXOVÁ
Letohrad.................................................604 871 744
CESTOVNÍ AGENTURA SUPERPOBYTY.CZ
– TICKETART, TICKETPORTAL
Orlice 168...............................................734 475 747
CERTIFIKOVANÉ PŘESTAVBY VOZŮ NA
ETHANOL E85
Orlice 168....................732 445 203, 733 127 325
CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
Farní sbor českobratrské církve evangelické
Petříkov 201..........................................608 882 553
Farní úřad římskokatolický
Václavské náměstí 57
.........................................465 620 357, 731 402 236
COOP DISCONT
Ústecká 850...........................................465 325 743
prodejna maso, uzeniny...................465 325 775
COMATIC – vysokozdvižné vozíky
Orlice 282...............................................465 641 027
CUKRÁRNA
– ZDENĚK A VLASTA DOLEČKOVI
Václavské náměstí 3...........................465 620 146
CUKRÁŘSKÁ VÝROBA – BEAS, a. s.
Na Kopečku 482...................................465 620 614
Č
ČALOUNICTVÍ – DRAHOMÍRA LEHKÁ
Lidická 538............................................606 538 703
ČERPACÍ STANICE EUROOIL – ČEPRO, a. s.
Šedivská.................................................465 621 144
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Tyršova 320.................465 323 792, 777 222 758
ČESKÁ POŠTA, s. p. – POŠTA LETOHRAD
Družstevní 833
vedoucí...................................................465 676 019
peněžní přepážka...............................465 676 012
listovní přepážka.................................465 676 014
balíková přepážka....465 676 015, 465 676 016
doručovatelé.........................................465 676 017
ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s.
Václavské nám. 45...............................956 740 520
ČESKÉ DRÁHY, a. s.
Tyršova 259
informace – nepřetržitý provoz.....840 112 113
přednosta..............................................972 324 450
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
PORADENSKÉ CENTRUM – JAN MORAVČÍK
U Potoka 779........................................465 620 818
48
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ÚKLID – GLANC
– STANISLAV FILIP
Kunčice 208................465 620 295, 602 456 192
D
D & D – Ing. KAREL DRBOHLAV
(výroba srkaček)
Spořitelní 338.......................................604 529 524
DANEX – JAN KEPRTA – dřevařské
technologie – ocelové konstrukce
U Pily 854...............................................465 620 217
DÁRKOVÉ A DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY
– Mgr. MARIE SVOBODOVÁ
Komenského 163................................734 559 367
DEKORACE (cukrářské, z ovoce a zeleniny)
– MARTIN KLIMT
Na Kopečku 348...................................605 887 656
DĚTSKÝ TÁBOR RÁJ – ZV OSŽ SDV SPRÁVA
TRATÍ HR. KRÁLOVÉ
Letohrad – Ovčín......602 128 212, 737 275 193
DIETFURT, s. r. o.
Orlice 105...............................................465 466 000
DROGERIE, BARVY LAKY
– HANA STRÁNSKÁ
Václavské nám. 48...............................465 620 145
DROGERIE – TETA
Tyršova 434...........................................465 635 209
DROGERIE – TETA
Komenského 29...................................465 620 684
DŘEVĚNÉ SOCHY – MARTIN PETR
Kunčice 64.............................................608 886 175
DŮM BAREV F Plus – ING. VLADIMÍR MOTL
Mírová 891..................465 466 482, 603 533 738
DŮM KULTURY ZK, s. r. o.
Družstevní 597.....................................465 621 250
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Sokolovská 15, 16
vedoucí ........................465 676 539, 723 136 377
pečovatelky.................465 676 540, 724 665 943
E
ELEKTRO – J + J FOGL
Tyršova 354................465 620 362, 603 516 962
prodejna domácí potřeby..............603 838 796
ELEKTRO – TAUER, a. s.
Šedivská 915.............721 181 195, 465 393 450
ELEKTROSLUŽBY, PŮJČOVNA NÁŘADÍ
– JIŘÍ MALEČEK
nám. Svobody 70...............................465 621 286
ELEKTROSLUŽBY – ZDENĚK MLYNÁŘ
Ústecká 89............................................602 428 087
F
FALKO LETOHRAD, s. r. o.
– KOVOOBRÁBĚNÍ, SOUSTRUŽENÍ
Kunčice 81..................465 621 246, 606 115 424
FARMA – CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Šedivská 891........................................777 669 902
FITCENTRUM – MIROSLAV FIŠAR
Šedivská 844........................................777 265 901
FITMIN ZOO SHOP – DIBAQ
Komenského 42..................................778 402 102
FK LETOHRAD
Šedivská 538.............465 621 851, 465 620 378
FOTOGRAF – JAROSLAV TICHÝ, MgA.
Václavské náměstí 53.......................724 334 094
FOTOGRAF – DRAHOMÍR VRBA
Komenského 472...............................776 271 653
FOTOATELIÉR – PRŮKAZOVÉ FOTO
– ŠÁRKA ŠIMKOVÁ
U Distance 168....................................737 624 432
FOTOATELIÉR – PAVLÍNA KUBÍČKOVÁ
Tyršova 351..........................................702 289 196
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Divadelní 481
Ing. Světlana Neknězová.................724 602 267
G
GALANTERIE, BYTOVÝ TEXTIL
– MARIE HAUPTOVÁ
Komenského 165...............................732 489 217
GALERIE IVKO – IVANA MAJVALDOVÁ
Komenského 227...............................723 108 101
GAZTERM, s. r. o. – VODA, TOPENÍ, PLYN
Kunčice 113...............465 620 616, 602 662 813
GENERALI POJIŠŤOVNA, a. s.
Komenského 44
Věra Kašková.......................................603 296 267
Jana Kašková........................................605 451 127
GEPARD FINANCE, a. s.
– MARKÉTA HOROVÁ
Ústecká 92............................................732 911 147
GLOBAL ATC, s. r. o – JIŘÍ KALOUSEK
Letohrad – Šedivec59
........................................465 625 252, 608 722 565
GOLEMPRESS, s. r. o.
Mírová 891...........................................465 466 444
fax............................................................465 466 488
GOLEM GROUP, s. r. o.
Mírová 891............................................465 466 467
fax............................................................465 466 488
info 2015
H
HASIČI – Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska
Požárníků 703............465 622 223, 602 123 014
HAUPT PAVEL – údržba zeleně
Kunčice 274................465 621 263, 603 147 417
HOSTINEC U SUCHOMELŮ
Červená 25............................................777 886 177
HOTEL NA ZÁMKU
Václavské nám. 1.......465 621 980, 731 478 411
HOTEL TVRZ ORLICE
Orlice 1....................................................465 677 720
CH
CHARITA LETOHRAD – OŠETŘOVATELSKÁ
SLUŽBA
Na Kopečku 356.......465 621 281, 465 620 249
...................................................................731 402 338
CHLADÍRENSKÝ SERVIS – MILOŠ KOUCKÝ
V Aleji 397..............................................603 272 138
I
INFORMAČNÍ CENTRUM LETOHRAD
Václavské náměstí 77.........................465 622 092
IVKO – RYTÉ SKLO – IVANA MAJVALDOVÁ
Komenského 227................................723 108 101
J
J & R SPORT – RADEK ČADA
Šedivská 844.........................................731 279 278
K
KADEŘNICTVÍ – VĚRA UHLÍŘOVÁ
Jilemnického 149................................604 407 785
KADEŘNICTVÍ – MARIE VALDOVÁ
Kunčice 232..........................................723 682 228
KADEŘNICTVÍ – VLADIMÍRA HUBÁLKOVÁ
Kunčice 242...........................................721 476 323
KADEŘNICTVÍ – HANA STEJSKALOVÁ
Orlice 278..............................................465 620 805
KADEŘNICTVÍ A MODELÁŽ NEHTŮ
– MAGDALÉNA VÁCLAVKOVÁ
Nové město 28.....................................732 566 346
KADEŘNICTVÍ – MARTA ŠŤASTNÁ
Orlice 169..............................................465 620 806
KADEŘNICTVÍ – MARTINA MOTYČKOVÁ
Tyršova 434...........................................736 113 152
KADEŘNICTVÍ – SALON VLADIMÍR
– VLADIMÍR JOHN
Hausenská 836..........465 622 257, 737 718 037
KADEŘNICTVÍ – SALON ANNA
– ANNA MAIXNEROVÁ
Hausenská 836..........465 622 257, 604 243 797
49
KADEŘNICTVÍ – JANA HRDINOVÁ
Kunčická 856.........................................776 689 341
KAPITOL – TOMÁŠ STEJSKAL
Kunčice 60...................465 322 077, 603 254 993
KAPITOL, a. s. – DiS. JITKA MALEČKOVÁ
Letohrad.................................................605 710 863
Kunčice 18.............................................608 718 686
KATKA – MASÉRSKÝ SALON
– KATEŘINA HILLEROVÁ
Petříkov 296..........................................776 048 315
KERAMIKA – JANA ZAMAZALOVÁ Komenského 613......465 622 333, 604 955 981
KERAMIKA – MAREK ZAMAZAL
Kunčice 157...........................................604 103 895
KLEMPÍŘSTVÍ – LUKÁŠ JIRÁSEK
Ústecká 67..................465 621 742, 608 521 804
...................................................................776 801 953
KLUB BIATLONU LETOHRAD
Šedivská 839.........................................725 797 185
KNIHKUPECTVÍ – KVĚTOSLAVA BENEŠOVÁ
Václavské nám. 56...465 620 754, 737 625 509
KNIHOVNA
Václavské nám. 1.................................465 621 466
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s.
– FRANTIŠKA LAINZOVÁ
Komenského 246................................776 710 263
KOMERČNÍ BANKA, a. s.
Václavské nám. 76....................955 565 490–495
fax.............................................................955 565 499
KOMINICTVÍ – ROMAN JAKEŠ
Letohrad.................................................605 822 923
KONZUM MARKET
Václavské nám. 50..............................465 622 237
KONZUM
Kunčice 201..........................................465 622 235
KONZUM
Orlice, Jablonská 238.........................465 622 236
Velkoobchodní sklad Letohrad
U Pily 756...............................................465 679 111
KOSMETIKA LA TOUCHE, MASÁŽE
– LENKA KUBIŠTOVÁ
V Aleji 876..............................................739 575 236
KOSMETIKA – MONIKA PECHÁČKOVÁ
Orlice 115..............................................606 248 469
KOSMETIKA – STUDIO ZDRAVÍ A KRÁSY
Palackého 62
Blanka Kavková...................................605 588 077
Alena Vrbická.......................................604 494 025
KOSMETIKA – KATEŘINA KUBOVÁ – SALON
SEDMIKRÁSKA
Tyršova 434...........................................724 212 826
KOUPALIŠTĚ
Letohrad.................................................737 309 936
50
KOVÁŘSTVÍ, ZÁMEČNICTVÍ
– LUBOMÍR HAMŘÍK
V Aleji 499..............................................736 100 968
KOVO FALTUS, s. r. o.
Kunčice 81.............................................465 621 142
Kunčice, Pod Ovčínem 81................465 321 936
...................................................................606 261 314
KOVOMAT PLUS, s. r. o. – ŽELEZÁŘSTVÍ,
DOMÁCÍ POTŘEBY
Václavské nám. 74..............................465 621 231
KOVOOBRÁBĚNÍ SOUSTRUŽNICKÉ
AUTOMATY – ING. MIROSLAV STEJSKAL
Orlice 278..............................................465 620 805
KOVOVÝROBA – RADEK ŠLESINGER
Orlice 283..............................................775 666 564
KOVOVÝROBA – ZDENĚK MORAVEC
Jablonská 247......................................604 738 249
KUCHYNĚ S JÍDELNOU – LUBOŠ MAREK
Taušlova 288.........................................465 621 484
KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD
Václavské náměstí 77........................465 622 092
KVĚTINÁŘSTVÍ – ALENA HOVÁDKOVÁ
Nový dvůr 143.....................................606 223 974
KVĚTINÁŘSTVÍ – JAN KOSTKAN
Václavské nám. 55..............................733 516 214
KVĚTINKA DANIELA
– DANIELA DOLEŽALOVÁ
Tyršova 355...........................................777 837 053
KVĚTINÁŘSTVÍ U ZVONEČKU
– ŠÁRKA FILIPOVÁ
Vitanovského 209...............................604 778 315
L
LASEROVÉ NAVÁŘENÍ – HANA VYCHYTILOVÁ
Kunčice 49............................................465 622 279
LESNÍ PRÁCE – NEUBERT
Divadelní 344............605 901 670, 604 257 277
LÉKÁRNA – RNDr. RENÁTA ŠTEFANSKÁ
Komenského 299...............................465 621 326
LÉKÁRNA U KOSMY A DAMIÁNA
Na Kopečku 145....465 622 088, 465 620 691–3
LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM, o. p. s.
Václavské náměstí 1
........................................465 622 249, 777 022 810
LETOHRADSKÉ STROJÍRNY, s. r. o.
Tyršova 158...........................................465 622 176
LETRANS CZ s. r. o (tuzemská a mezinárodní silniční doprava)
Šedivská 834..............465 672 165, 465 621 891
LEVNÝ NÁBYTEK POD KOVOMATEM
Palackého 74.............465 622 307, 608 166 877
M
MALÍŘ, NATĚRAČ – FRANTIŠEK NOVOTNÝ
Spořilov 752.........................................737 726 379
MALÍŘ, NATĚRAČ – OLDŘICH ŠIMEK
Spořilov 751.........................................737 707 882
MASÁŽE EVENNESS, SOLÁRIUM
– EDITA PÁCALOVÁ
Ústecká 265.........................................774 864 311
MASÁŽE – LENKA FALTUSOVÁ
Petříkov 829..........................................777 579 929
MASÁŽE – STUDIO REGENERACE
– PETRA HRUŠKOVÁ
Družstevní 597.....................................776 255 732
MASÁŽE – SALON KATKA
Petříkov 296..........................................776 048 315
MASÁŽE – STUDIO FÉNIX
– PAVEL ALEXANDR CHAVÍK
Kunčice 18.............................................605 862 766
MASÁŽE – PETR LANGR
U Dvora 662.........................................732 151 623
MASOEKO spol. s. r. o.
Šedivská 915 – prodejna..................465 466 483
Ústecká 82 – prodejna......................465 620 801
Kunčice 148................465 620 817, 465 621 587
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Taušlova 192........................................465 621 526
MATEŘSKÁ ŠKOLA
U Dvora 708.........................................465 621 330
MĚSTSKÁ POLICIE
Václavské náměstí 10
........................................465 622 209, 602 467 770
fax............................................................465 620 256
MĚSTSKÝ ÚŘAD Václavské náměstí 10
ústředna................................................465 676 420
fax............................................................465 621 215
starosta..................................................465 676 430
tajemník................................................465 676 428
asistentka..............................................465 676 429
referent – projekty, krizové řízení
..................................................................465 676 414
informatik.............................................465 676 427
finanční odbor – vedoucí................465 676 431
finanční odbor – účtárna.................465 676 432
finanční odbor – fakturace..............465 676 415
finanční odbor – poplatky...............465 676 418
...................................................................465 676 419
odbor investic a majetku – vedoucí
...................................................................465 676 426
odbor majetku a investic.................465 676 417
...................................................................465 676 433
..............465 676 434, 465 676 436, 465 676 412
info 2015
odbor sociálněsprávní, školství a kultury
– vedoucí...............................................465 676 421
– matrika, Czech POINT....................465 676 424
– sociální služby, Czech POINT, pokladna,
výběr poplatků....................................465 676 422
– podatelna, evidence obyvatel, Czech POINT ..................................................................465 676 420
– redakce zpravodaje, přestupky
..................................................................465 676 423
odbor výstavby – vedoucí ..............465 676 413
odbor výstavby.........465 676 437, 465 676 435
odbor výstavby – ŽP..........................465 676 438
MODRÝ SAFÍR, s. r. o.
Nové město 27....................................773 453 377
MOLO ARCHITEKTI, s. r. o.
– PATRIK ZAMAZAL
Komenského 174...............................775 771 422
MORAVEC LETOHRAD, s. r. o.
– VÝROBA SVÍČEK
F. V. Heka 812.......................................777 711 812
MOTOSERVIS – LIBOR ŘEHÁK
Jilemnického 701...............................602 463 806
MRM – PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ
TECHNIKY
Komenského 165.....732 963 262, 467 771 167
MUZEUM ŘEMESEL
Nový dvůr 143.....................................465 622 160
MUZEUM MĚSTSKÉ
Václavské nám. 77..............................465 622 092
MUZIKOTERAPEUT
– Mgr. VERONIKA FALTUSOVÁ
Letohrad ...............................................602 827 971
N
NÁDVORNÍK DUŠAN – STAVITELSTVÍ
Kunčice 53.............................................608 467 762
NATIV STYL, spol. s r. o.
Nový dvůr 855..........465 642 461, 603 194 904
NATIVIA, s. r. o.
– KRMIVO PRO PSY A KOČKY
Šedivská 915........................................601 594 735
NEHTY – CHITA 73 (MODELÁŽ NEHTŮ,
MANIKÚRA) – LENKA HUBÁLKOVÁ
Družstevní 843....................................605 756 389
O
OBCHŮDEK „U KÁTI“ – KATEŘINA KOLOMÁ
Tyršova 353..........................................732 164 478
OBUV – STANISLAV SKALICKÝ
Václavské nám. 59..............................465 622 153
OČNÍ OPTIK – OPTOMETRISTA
– JIŘÍ MENCÁK
Václavské nám. 6................................465 622 411
51
ODTAHOVÁ SLUŽBA – ROBERT FOGL
Orlice 233....................465 620 808, 603 571 475
OEZ, s. r. o.
Šedivská 339
spojovatelka.........................................465 672 111
podniková prodejna OEZ
nám. Svobody 70...............................465 621 286
OPRAVNA OBUVI – STANISLAV KALOUSEK
Komenského 245...............................737 485 503
OPRAVY CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
A KLIMATIZACÍ – MILOŠ KOUCKÝ
V Aleji 397.............................................603 272 138
OVOCE ZELENINA – HANA LORENCOVÁ
Václavské náměstí 49........................724 994 951
OZVUČOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ
– JAROSLAV MIKYSKA
Komenského 253...............................608 065 376
OZVUČOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ
– LUKÁŠ FALTUS
Kunčice 219..........................................606 472 645
P
PAPÍRNICTVÍ – ALENA ŠŤOVÍČKOVÁ
Komenského 14..................................465 620 832
PAPÍRNICTVÍ
Na Kopečku 356..................................465 620 247
PEDIKÚRA – PAVLÍNA ZAMAZALOVÁ
Družstevní 597 (DK)..........................608 425 099
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, SOLÁRIUM
– IVETA DOUBÍNKOVÁ
Tyršova...................................................605 276 967
PEDIKÚRA, MANIKÚRA
– JANA KOSTKANOVÁ
Tyršova 305..........................................739 238 134
PEDIKÚRA MEDICINÁLNÍ
– JANA MÜLLEROVÁ
V Aleji 883.............................................776 193 412
PEKÁRNA LETOHRAD, s. r. o.
Obchodní 866 – výrobna.................465 622 251
........................................465 622 252, 603 897 225
Václavské nám. 47 – prodejna.......465 620 155
PENSION JITŘENKA
V Aleji 401...................465 621 815, 737 809 002
PĚVECKÉ HLASOVÉ STUDIO
– PAVLÍNA KALOUSOVÁ HOCKOVÁ
Luční 893..............................................776 161 517
PIZZA U FORCHŮ
Tyršova 350...........................................775 368 173
PNEUCENTRUM – JIŘÍ VÍDENSKÝ
Jilemnického 869.....465 620 584, 603 575 270
PODLAHY, DVEŘE – CIBA
– RADOSLAV CIBULKA
Na Rozmezí 501...................................602 441 889
52
PODLAHY, KOBERCE – TUREK
Družstevní 170....................................776 253 738
PODORLICKO, a. s. MISTROVICE
Orlice
dílna........................................................465 620 103
POHOSTINSTVÍ U BILA
– JAROSLAV RICHTR
Orlice 32 (Orlovna).............................737 008 593
POLICIE ČR
tísňové volání.......................................................158
Požárníků 330......................................465 620 432
POTRAVINY – ALEJKA
V Aleji 738.............................................465 621 575
POTRAVINY – BLANKA KRÁLÍKOVÁ
Orlice 147..............................................725 346 241
POUZDRA – KAZETY – JAROSLAV MENDLÍK
Komenského 473...............................465 620 027
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ – HANA ADAMCOVÁ
Jablonská 244......................................739 053 532
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, s. r. o.
– Ing. JIŘÍ ADAMEC
Komenského 42..................................465 621 380
PRŮMYSLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Komenského 472.....465 676 310, 465 676 311
domov mládeže..................................465 622 207
Ústecká 36.............................................465 621 461
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A BIOFEEDBACK – Mgr. LUCIE ŠMAHELOVÁ
Družstevní 597 (DK)...........................607 038 554
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ
– IRENA VALDOVÁ
U Bažantnice 757...............................777 163 038
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ
– MARIE KVAPILOVÁ
Komenského 191.....606 452 277, 606 199 059
Q
QANTO ENERGO, s. r. o. – SUPERMARKET
Mírová 865............................................465 467 480
R
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA
Komenského 43........775 411 735, 737 570 609
REHABILITACE – MARTA HOLANCOVÁ
U Dvora 815..........................................465 622 224
REHABILITACE MONA FYZIOTERAPIE, s. r. o.
– MONIKA ADAMCOVÁ, NADĚŽDA
LESÁKOVÁ
Družstevní 815....................................605 898 643
RESTAURACE SAUNA
Komenského 216.....465 391 608, 602 865 342
RESTAURACE TVRZ ORLICE
Orlice 1...................................................465 677 730
RESTAURACE DK – MARIA RICHTROVÁ
Družstevní 597....................................725 113 115
RESTAURACE U FORCHŮ
Tyršova 350..........................................604 427 239
RESTAURACE A HOTEL NA ZÁMKU
Václavské nám. 1......465 621 980, 731 478 411
RESTAURACE NA KOUPALIŠTI
– LUBOŠ MAREK
Požárníků 195......................................737 309 936
RESTAURACE NOVÝ DVŮR
Nový dvůr 143.....................................465 621 555
RICOART – HRAČKY, DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
Václavské náměstí 54
........................................465 614 908, 737 570 609
RWE – interní služby, a. s.
Šedivská 824........................................465 620 079
poruchy................................................................1239
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
Nový dvůr 143
provozní restaurace...........................465 621 555
Muzeum řemesel................................465 622 160
SPRÁVA BUDOV
Václavské nám. 1................................465 622 138
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Požárníků 791...........461 100 620, 461 100 544
STAVEBNÍ FIRMA – TOMÁŠ NOVOTNÝ
Kunčice 273..........................................603 838 513
STAVEBNINY – JIŘÍ HAVELKA
Tyršova 478...........................................465 621 101
STAVEBNÍ A MALÍŘSKÉ PRÁCE
– KAREL MORAVEC
Orlice 268..............................................777 286 554
STŘEDNÍ ŠKOLY:
Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s.
Václavské nám. 1................................465 622 249
Průmyslová střední škola a Střední odb.
učiliště
Komenského 472.....465 676 310, 465 676 311
S
Domov mládeže
SÁDROKARTONY – LADISLAV GELO
Kunčice 131..........................................731 164 387 Na Stráni 785........................................465 676 313
SOU
SAUNA
Komenského 216.....465 391 608, 602 865 342 Ústecká 36............................................465 621 461
STUDIO PERFECT – KADEŘNICTVÍ
SBĚRNÉ SUROVINY – PLUNDRA
Letohrad................................................605 306 820 – TEREZA MARTINKOVÁ
Jilemnického 152...............................723 494 817
SBĚRNÝ DVŮR – ORLICE
Orlice.......................................................604 313 161 STUDIO PERFECT – SOLÁRIUM – MODELÁŽ
NEHTŮ – ZUZANA JANDEJSKOVÁ
SDRUŽENÍ AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ
Jilemnického 152...............................773 536 663
U Dvora 815
STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ
ambulance odborných lékařů
..................................................................465 622 208 – DANA SUCHOMELOVÁ
Červená 25............................................777 224 021
stomatologická laboratoř ..................................................................465 620 041 SV METAL spol. s r. o. – PLECHOVÁ VÝROBA
Orlice 292....................465 620 402, 465 620 403
SEMACO tools and software s. r. o.
Živnostenská 859...............................465 620 302 SYTEP, s. r. o. – TESAŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ
fax............................................................465 620 113 PRÁCE – PAVEL SÝKORA
Kunčice 277.........................................604 149 249
SKLENÁŘSTVÍ – MILOŠ SVOBODA
Podměstí 136......................................605 007 016
Š
111 SLUNCÍ, s. r. o.
ŠKÝZ, s. r. o. – KOLA, ZAHRADNÍ
– OBCHODNÍ A AGENTURNÍ ČINNOST
Divadelní 154.......................................777 256 601 TECHNIKA, KRBY, KAMNA, KOMÍNY
Orlice 130..............................................465 622 189
111 SLUNCÍ – GALANTERIE, KOŽENÉ
ZBOŽÍ, DĚTSKÉ ODĚVY
T
Václavské nám. 4............................... 775 271 803
TACL ALOIS – SERVIS PRŮMYSLOVÉHO
SOLÁRIUM – IVETA DOUBÍNKOVÁ
CHLAZENÍ
Tyršova...................................................605 276 967
Orlice 4.........................465 621 242, 602 460 560
SOLÁRIUM – EVENNESS – EDITA PÁCALOVÁ
Ústecká 265..........................................774 864 311 fax............................................................465 622 247
TAXI VESCO
SPINNING
V Aleji 876.............................................725 733 643 Letohrad................................................732 141 412
info 2015
53
TANEČNÍ KURZY
– VÁCLAVA A PAVEL NOSÁLOVI
Divadelní 68.........................................605 414 227
TECHNICKÉ SLUŽBY LETOHRAD, s. r. o.
Orlice 243..............................................465 620 400
TECHNOGRAFIA – Ing. PAVEL KUNEŠ
– SAMOLEPÍCÍ NÁPISY, ŠTÍTKY, ETIKETY
Sokolovská 529...................................603 336 021
TEPO – FRANTIŠEK KYLAR
(pokrývačské a tesařské práce)
Kunčice 134..........................................603 181 397
TESAŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ (SYTEP)
– PAVEL SÝKORA
Kunčice 277..........................................604 149 249
TESTA, s. r. o.
Šedivská 838..............465 621 249, 465 621 858
fax............................................................465 621 248
TEXTIL JAS – SOŇA DOLEČKOVÁ
Václavské nám. 58..............................465 620 767
TEXTIL EVA
Václavské nám. 7................................465 620 325
TICKETART, TICKETPORTAL
Orlice 168..............................................734 475 747
TJ SPARTAK – TĚLOCVIČNA
Jilemnického 341...............................465 620 662
TOPENÁŘSTVÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO
– JAN MORAVEC
Jilemnického 75..................................736 767 829
TOPENÍ, VODA – PAVEL STEJSKAL
Orlice 255..............................................777 150 082
TOPMAX, a. s. – OHŘÍVACÍ TECHNIKA
Orlice 170..............................................465 620 000
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA – TIENS
– MARIANA ROŠKANINOVÁ
Družstevní 597....................................732 647 807
TRAFIKA DOROTKA – ROMAN DORČINEC
Tyršova 258 .........................................774 111 468
TRAFIKA – VÝLEP PLAKÁTŮ
– JITKA LUKEŠOVÁ
Komenského 42..................................605 835 210
TRIFID – INTERNET, VÝPOČETNÍ TECHNIKA
– LUBOMÍR ŠŤOVÍČEK
Jankovice 118............603 509 322, 461 100 809
TRUBIČKY A VĚNEČKY – JANA STEJSKALOVÁ
Kunčice 60.............................................603 536 892
TRUHLÁŘSTVÍ – DRAHOMÍRA LEHKÁ
Lidická 538.................606 538 703, 776 849 124
TRUHLÁŘSTVÍ – JIŘÍ ŠVEJDA
Kunčice 251..........................................603 452 974
TRUHLÁŘSTVÍ – ONDŘEJ HUBÁLEK
Jiráskova 578........................................739 133 459
54
TRUHLÁŘSTVÍ
– ROBERT A RICHARD TSCHÖPOVI
U Cihelny 614............737 291 626, 605 824 279
TRUHLÁŘSTVÍ – PAVEL VENCL
Živnostenská 860.....465 620 720, 603 862 143
TUZI – PETR MORAVEC (KOVOVÝROBA)
Kunčice 176................465 622 230, 777 287 241
TUZI, s. r. o.
Kunčice
Pod Ovčínem.............465 321 690, 465 622 340
TVRZ ORLICE
Orlice 1...................................................465 677 731
U
U BERUŠKY – RADKA TOMÁŠOVÁ
– DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
Václavské náměstí 46........................724 517 437
UBYTOVÁNÍ – DOMOV MLÁDEŽE PSŠ
Na Stráni 785........................................465 676 313
UBYTOVÁNÍ – HOTEL NA ZÁMKU
Václavské nám. 1......465 621 980, 731 478 411
UBYTOVÁNÍ – HOTEL TVRZ ORLICE
Orlice 1...................................................465 677 720
UBYTOVÁNÍ – CHALUPA
– BEDŘICH BERÁNEK
Kunčice 101...............603 762 767, 605 976 566 UBYTOVÁNÍ – CHATA V LOMU
Šedivská 839........................................725 797 185
UBYTOVÁNÍ – CHALUPA – RŮŽENA ZÁŘECKÁ
Orlice 63................................................737 828 362
UBYTOVÁNÍ – PENZION FORCHE
Tyršova 350..........................................603 878 108
UBYTOVÁNÍ – PENZION – VÁCLAVA ZÁŘECKÁ
Na Stráni 687.......................................728 299 744
UBYTOVÁNÍ – PENZION JITŘENKA
– FRANTIŠEK KRISTEN
V Aleji 401..................465 621 815, 737 809 002
UBYTOVÁNÍ POD NÁMĚSTÍM
– MILOŠ KOUCKÝ
Jilemnického 151...............................603 272 138
UBYTOVÁNÍ V CENTRU – VLADIMÍRA KUBŮ
náměstí Svobody 137.......................724 174 482
UBYTOVÁNÍ V RD – EMIL MORAVEC
Kunčice 117.........................................606 286 236
UBYTOVÁNÍ – ESMERALDA – ALEŠ MÜLLER
Divadelní 346......................................723 883 925
UBYTOVÁNÍ – CHALUPA ORLICE
– MILOŠ MEDUNA
Na Řekou 38..............777 331 840, 776 040 734
UBYTOVÁNÍ – APARTMÁN
– MILAN ZIENTEK
Na Stráni 686.......................................602 865 342
UBYTOVÁNÍ – DĚTSKÝ TÁBOR RÁJ
Kunčice........................602 128 212, 737 275 193
ÚČETNICTVÍ – JIŘÍ KVAPIL
Orlice 64................................................465 622 407
ÚČETNICTVÍ – DATALITE, s. r. o.
– ING. BOHUMÍR MACEŠKA
Komenského 29.................................777 119 449
ÚČETNICTVÍ – BOHUMÍR MACEŠKA, ml.
Kunčice 63..................777 293 177, 465 321 647
UHELNÉ SKLADY – FRANTIŠEK NASTOUPIL
Tyršova 259..........................................465 620 241 UHELNÉ SKLADY, STAVEBNINY, KOVOŠROT
– JIŘÍ HAVELKA
Tyršova 478..........................................465 620 761
UNIBYT – JANA MAJVALDOVÁ
Kunčice 168.........................................737 349 208
UNITA – INTERIÉRY PRODEJEN – VŠE PRO
GASTRO
V Aleji 845
spojovatelka........................................465 670 411
obchodní úsek....................................465 622 225
prodejna VŠE PRO GASTRO
..................................................................465 670 474
URBAN JIŘÍ, s. r. o. ČALOUNĚNÝ SEDACÍ
NÁBYTEK
Petříkov 829.........................................465 620 884
URBANOVÁ JITKA, Ing. – poradce pro fin.
plánování spol. ING
Kunčice 267..........................................465 620 968
VYHNÁLEK VLASTIMIL
– ATTA PRODUCTION T. V. O.
(výroba mech. dílů a nástrojů, zakázková
výroba z nerez oceli)
Jablonská 251...........465 621 546, 731 468 780
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
– ALENA TAJRYCHOVÁ
Spořitelní 307..................................... 724 583 292
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA – Bc. JIŘÍ HYBŠ
Letohrad................................................604 952 077
W
WEBOVÉ STRÁNKY, WEBHOSTING, SEO,
IT SECURITY
Orlice 168..............................................733 127 325
WÜSTENROT – MARTIN HATKA, finanční
poradenství
Ústecká 89.................604 773 921, 736 776 624
..................................................................774 968 225
Z
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY – TOMÁŠ UCHYTIL
Krátká 688............................................728 913 512
ZAHRADNICTVÍ VENCLOVO
– J + J KOSTKAN, s. r. o.
Podměstí 433............465 620 826, 603 512 760
ZAHRADNICTVÍ – VÁCLAV VYCHYTIL
Orlice 229.............................................737 403 024
ZAHRADNÍ TECHNIKA – MOTOSHOP
– LIBOR ŘEHÁK
Ústecká 89............................................733 485 290
V
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VAKSTAV, spol. s r. o.
Komenského 269...............................465 621 351
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Komenského 44.................................465 618 148 školní jídelna.......................................465 620 536
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELKOOBCHOD NÁPOJŮ, CIGARET
U Dvora 745
A LIHOVIN – JIŘÍ BABÁK
Obchodní 842...........465 622 203, 465 620 729 ředitel.....................................................465 676 360
kancelář.................................................465 676 361
VETERINÁRNĚ HYGIENICKÝ DOZOR
Kunčice 243 (Masoeko)....................465 620 328 zástupce ředitele...............................465 676 362
VETERINÁRNÍ LÉKAŘ – MVDr. IVAN MALÍNEK školní družina......................................465 676 364
V Aleji 862.............................................602 846 917 školní jídelna.......................................465 676 371
fax............................................................465 676 369
VIA ASSIST – ODTAHOVÁ SLUŽBA
Orlice 100..............................................465 622 151
– MARTIN DOLEČEK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ALFONSE
SMLUVNÍ PARTNER VŠECH POJIŠŤOVEN
Lidická 565...........................................602 233 836 MUCHY
VINOTÉKA „U DVORA“ – ROMAN HORÁLEK Václavské nám. 1
V Aleji 738.............................................774 622 461 ředitel.....................................................775 618 480
kancelář.................................................465 621 223
VODOVODY A KANALIZACE, a. s.
hlášení poruch nonstop..................463 030 222 ZÁMEČNICTVÍ – ANTONÍN FALTUS
čistírna odpadních vod....................465 620 081 28. října 396.........................................465 620 750
ZÁMEČNICTVÍ – JAROSLAV VENCL
Komenského 184...............................737 760 691
info 2015
55
ZÁMEČNICTVÍ, KOVÁŘSTVÍ
– LEOŠ SVOBODA
Podměstí 136......................................605 206 916
ZDRAVOTNICTVÍ:
Gynekologie
Slezáková Jiřina MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 353
Praktický lékař
Haltmar Jiří MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 433
Horová Ivana MUDr.
Šedivská 339........................................465 620 115
Nosálová Václava MUDr.
Divadelní 68.........................................465 620 888
Vychytil Pavel MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 441
Praktický lékař pro děti a dorost
Janáková Jarmila MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 752
Stejskalová Lenka MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 753
Stomatologie
Ježáková Daniela MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 528
Johnová Marie MUDr.
Šedivská 339........................................465 622 216
Karásková Vlasta MUDr.
Družstevní 815....................................465 620 358
Šrámek Petr MUDr.
Družstevní 815....................................465 621 551
Rehabilitace
Holancová Marta
Družstevní 815...................................465 622 224
Rehabilitace, Fyzioterapie
Monika Adamcová, Naděžda Lesáková
Družstevní 815.....................................605 898 643
Sdružení ambulantních lékařů
ambulance odborných lékařů
Družstevní 815....................................465 622 208
Stomatologická laboratoř
Družstevní 815....................................465 620 041
ZLATNICTVÍ – MARTIN ŽĎÁREK
Václavské nám. 60............................465 620 127
ZNALECKÉ SOUDNÍ POSUDKY
MOT. VOZIDEL – ROBERT FOGL
Orlice 233...................465 620 808, 603 571 475
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ HUDEBNÍ PRODUKCE
– LENKA HUBÁLKOVÁ
Družstevní 843...................................605 756 389
ZUZIKA – TEXTIL, HRAČKY
Václavské náměstí 53...................... 465 620 170
56
Ž
ŽELEZNIČNÍ POLIKLINIKA
PROVOZOVATEL MEDIKA, s. r. o.
Praktický lékař pro dorost a dospělé
+ interna a diabetologie
Kamila Žižková MUDr.
Tyršova 257..........................................972 324 496
Stomatolog
Stanislava Dunglová MUDr.
Tyršova 257..........................................972 324 447
TELEFONNÍ SEZNAM BYTOVÝCH STANIC
Za správnost uvedených údajů neručíme!
Pokud nejste uvedeni v seznamu a chcete pro příští rok být, tak své číslo nahlaste v informačním centru.
A
ABRAHAMOVÁ Karolína
Železničářů 371..................................732 726 318
ADAMCOVÁ Helena
Pražského povstání 622...................734 275 569
ADAMCOVÁ Marie
Orlice 87................................................465 620 009
ADAMCOVÁ Zdenka
Kunčice 30............................................465 622 017
ADAMEC Jan
Orlice 56................................................465 620 356
ADAMEC Jiří, Ing.
Horní konec 257.................................465 620 971
ADAMEC Stanislav, Ing.
U Bažantnice 837...............................465 621 100
B
BABÁK Miloš
Na Kopečku 593.................................461 100 878
BALCAR František
Spořilov 705.........................................465 620 790
BALCAROVÁ Jarmila
Na Stráni 827.......................................465 324 175
BARTOŠ Jan
Spořilov 256.........................................465 620 860
BEDNÁŘOVÁ Alena
Družstevní 364....................................465 620 482
BEDNÁŘOVÁ Marta
Jablonská 262......................................465 325 874
BENEŠOVÁ Jindřiška
V Aleji 119.............................................465 622 062
BEZPERÁT Vladimír
U Potoka 798.......................................465 621 533
BLAŠKO Štefan
Petříkov 300.........................................465 621 681
BLAŽKOVÁ Věra
Sirková 293...........................................465 620 219
BOHÁČOVÁ Jaroslava
Orlice 48................................................465 620 448
BROKEŠ Miroslav
Kunčice 59............................................465 620 774
BUDIŠ Martin
Hausenská 835....................................721 521 212
BURYŠKA Petr
U Dvora 664.........................................723 546 024
info 2015
Č
ČERNOHOUS Josef
SNP 536...................................................465 620 306
ČERNOHOUS Josef
Taušlova 683..........................................465 621 285
D
DAIČAROVÁ Helena
Orlice 133...............................................465 321 556
DĚDEK Pavel
F. V. Heka 814.........................................465 620 873
DOLEČEK Karel
Orlice 80..................................................465 620 339
DOLEČKOVÁ Marie
Komenského 601.................................465 620 776
DOSKOČIL Bohumil
Kunčice 211...........................................465 621 741
DOSKOČILOVÁ Olga
Hausenská 835.....................................465 622 066
DOSTÁLEK Václav
Družstevní 591......................................465 620 178
DOSTÁLOVÁ Alena
Divadelní 69..........................................465 620 488
DOSTÁLOVÁ Hana
Spořilov 620...........................................465 621 121
DOSTÁLOVÁ Helena
Tkalcovská 710.....................................465 621 102
DUBSKÝ Stanislav
Václavské náměstí 208.......................465 620 288
DUŠEK Petr
Dolní konec 258...................................465 621 540
DUŠKOVÁ Marie
Kunčice 218...........................................465 622 332
DVOŘÁKOVÁ Hedvika
Komenského 471.................................465 391 810
DVOŘÁK Pavel, Ing.
Tyršova 305............................................465 621 607
E
EXLER Josef
Orlice 213...............................................467 771 301
F
FAJFR Jan
Podměstí 539........................................461 100 143
57
FAJFROVÁ Jana
Podměstí 539.........................................461 105 244
FALTA Josef
U Potoka 804.........................................465 621 939
FALTUS Antonín
28. října 396............................................465 620 750
FALTUS David
Kunčice 116............................................605 887 697
FALTUS Karel
Jankovice 114........................................739 075 720
FALTUS Lukáš
Kunčice 219............................................606 472 645
FALTUS Václav
28. října 365............................................465 620 058
FALTUSOVÁ Růžena
Kunčice 39..............................................465 620 526
FENDRICH Bohuslav
U Dvora 664...........................................465 620 317
FILIPOVÁ Marie
Kunčice 208............................................465 620 295
FIŠER Radek
U Dvora 741............................................465 613 241
FIŠEROVÁ Dagmar
U Dvora 741............................................605 983 511
FOGL Robert
Orlice 233................................................465 620 808 FOGLOVÁ Jindřiška
Komenského 607.................................465 620 355
FRIČOVÁ Libuše
Vitanovského 89...................................465 323 862
FRIDRICHOVÁ Věra
Komenského 212.................................465 620 762
FRIML Josef
Červená 28.............................................465 622 127
G
GELO Ladislav
Kunčice 131............................................465 622 319
GERNATOVÁ Jaroslava
Tyršova 320............................................465 621 614
GLÖCKNER Jaromír
Tyršova 540............................................465 621 024
H
HÁJKOVÁ Jindřicha
Sokolovská 15.......................................732 472 437
HALBRŠTÁTOVÁ Eva
Václavské náměstí 7............................465 620 325
58
HALOUNEK Vladimír
28. října 407..........................................465 620 273
HAMPLOVÁ Zdeňka
A. Muchy 821.......................................465 621 844
HANZLÍČEK František
Orlice 222..............................................465 622 415
HAVLOVÁ Hana, RNDr.
A. Muchy 822.......................................465 621 626
HEČKO Štefan
Tyršova 259..........................................465 621 754
HERMAN Jindřich
Spořilov 598.........................................465 622 172
HILLER Čestmír
Petříkov 296.........................................465 620 142
HLAVÁČEK JOSEF, MUDr.
V Aleji 744.............................................465 324 277
HOFFMANN Petr
V Aleji 392.............................................465 620 602
HOFMAN Jiří
Jabloňová 231.....................................465 621 784
HOLCOVÁ Eva
Václavské náměstí 51.......................465 322 819
HOLEC Martin
Nové město 27....................................465 620 445
HONC Vítězslav
Vitanovského 89.................................465 620 280
HONZÁTKO Miroslav, Ing.
A. Muchy 822.......................................465 621 889
HOŠKO František
Orlice 93................................................465 626 421
HOVÁDEK Ladislav
Spořilov 626.........................................465 620 260
HRADECKÝ LUDĚK
Komenského 460...............................461 100 912
HRDINA Karel
U Potoka 800.......................................465 620 937
HRDINOVÁ Olga
Spořilov 751.........................................465 621 177
HRUBÝ Jaromír
Spořilov 751.........................................465 620 057
HUBÁLEK Adolf, Ing.
F. V. Heka 814.......................................465 621 627
HUBÁLKOVÁ Dana
Krátká 732.............................................465 620 846
HUBÁLKOVÁ Helena
Kunčice 184..........................................465 622 326
HYNEK Michal
Mírová 787............................................733 796 831
HYNEK Václav
KAVKOVÁ Ludmila
Sokolovská 157.....................................465 621 857 SNP 535..................................................465 621 693
KEPRTA Jan
CH
U pily 854...............................................465 323 894
CHLÁDEK Jindřich
KLEIN Jaromír
Pod Ovčínem 262.................................465 620 967 Vitanovského 89..................................465 620 555
CHLÁDEK Josef
KOBLÍŽEK Miloš
Sokolovská 522.....................................465 620 556 Taušlova 444.........................................777 230 629
CHLÁDEK Miroslav
KOBLÍŽKOVÁ Marta
Petříkov 301...........................................465 620 538 Taušlova 444.........................................465 622 064
CHLÁDEK Vladimír
KOLLNER Jiří, Ing.
Petříkov 301...........................................465 620 533 U Potoka 802........................................465 622 120
CHLÁDKOVÁ Ludmila
KOSTKAN Jan
U Dvora 661...........................................465 621 904 Podměstí 433.......................................465 620 759
CHMELÍČEK Ivan, Ing.
KOSTKANOVÁ Jana
Orlice 179................................................465 620 179 Podměstí 433.......................................739 238 134
CHMELÍČEK Petr
KOŠŤÁLOVÁ Marie
Kunčice 123............................................465 620 423 náměstí Svobody 327........................465 621 198
KOUTNÁ Ludmila
J
V Aleji 743..............................................465 621 822
JADRNÍČKOVÁ Miloslava
KOVÁŘ Michal
Spořilov 619...........................................461 030 546 Tyršova 190...........................................465 620 228
JÁNSKÝ Bohuslav
KOZÁK Pavel, Ing.
Železničářů 387.....................................465 621 595 Ústecká 88.............................................467 771 084
JANTAČ Pavel
KRÁL Vlastimil, Ing.
V Aleji 742...............................................608 771 321 F. V. Heka...............................................910 806 164
JEDLIČKA Vladimír, Ing.
KRČMÁŘ Jaroslav
Okrajová 673..........................................465 622 135 U Dvora 661..........................................465 323 594
JIRÁSEK Jindřich
KREJČÍ Jan, Ing.
U Potoka 805.........................................465 621 499 U Potoka 803........................................465 620 910
JISKROVÁ Bronislava
KREJČÍ Miroslav
Svatojánská 863....................................465 620 049 V Aleji 885..............................................465 324 856
JURENKA Milan
KREJSOVÁ Věra
Orlice 246................................................465 620 246 Kunčice 42.............................................465 620 527
KRISTEN František, RNDr.
K
V Aleji 401..............................................465 621 815
KACÁLEK Jaroslav, Ing.
KRYŠTOF Oldřich
Nový dvůr 73.........................................465 621 748 Spořitelní 310.......................................465 620 370
KALOUS Václav
KUBELKA Jiří
V Aleji 737...............................................465 620 950 Divadelní 154.......................................465 324 704
KALOUS Zdeněk
KUBÍČKOVÁ Iva
V Aleji 736...............................................739 032 564 Družstevní 517.....................................465 620 226
KALOUSKOVÁ Ivana
KUČEROVÁ Helena
Polní 231..................................................465 620 301 U Dvora 657..........................................465 621 798
KAVÁLEK Ondřej
KUDLÁČKOVÁ Marie
Kunčice 154............................................603 394 174 U Dvora 664..........................................465 621 927
KAVKOVÁ Blanka
KÜNZEL Gustav, Ing. CSc.
U Pily 557................................................605 588 077 Komenského 474................................465 620 342
info 2015
59
KVAPIL Jiří
Orlice 64...................................................465 622 407
KYTLIC Lubomír
V Aleji 736...............................................465 620 436
L
LEINWEBER Luděk
Komenského 469.................................465 620 890
LEINWEBER Miloš
Komenského 608.................................465 620 447
LIEBICHOVÁ Kateřina
Úzká 11....................................................465 621 168
LIPENSKÁ Irena
Husovo nám. 386.................................465 620 830
LIPENSKÝ Stanislav, Ing.
Družstevní 170......................................465 620 000
LÝKOVÁ CAPPANNI Marcela
U Bažantnice 878.................................465 323 268
M
MACHÁČKOVÁ Marie
Tyršova 456............................................465 620 655
MAIXNER Jaroslav
Kunčice 87..............................................465 622 305
MAIXNEROVÁ Anna
Hausenská 836.........................................65 622 257
MAJVALD Jiří
Kunčice 24..............................................603 586 024
MAJVALD Lukáš
Sirková 25...............................................465 320 648
MALEČEK Václav
Na Rozmezí 596....................................465 621 579
MALÍNEK Ivan, MVDr.
V Aleji 862...............................................465 613 357
MARCINČÍN Ľudovít
Orlice 275................................................465 622 039
MAREŠ Karel
Železničářů 384.....................................465 622 150
MARKOVÁ Zdeňka
Orlice 199................................................465 620 867
MAŘÍK Stanislav
Orlice 8.....................................................465 622 282
MAŘÍK Tomáš
Kunčice 150............................................461 105 054
MATYÁŠ Miroslav
Dolní cesta 267.....................................774 834 193
MATYÁŠOVÁ Eva
Orlice 217................................................465 621 567
60
MENCLOVÁ Marie
Husovo nám. 376...............................465 620 472
MENDLÍK Jaroslav
Komenského 473...............................465 620 027
MIHULKA Václav
Okrajová 721........................................465 621 491
MICHALIČKA Josef
Kunčice 17.............................................465 620 188
MICHALIČKOVÁ Jarmila
Taušlova 331........................................465 621 775
MIKULA Josef
Kunčice 88............................................465 620 337
MIKYSKA Stanislav
Červená 16............................................465 620 039
MIKYSKOVÁ Hana
Lidická 562............................................461 030 172
MINAŘÍK Vladimír
Na Rozmezí 508..................................465 621 890
MLYNÁŘ Zdeněk
Ústecká 97............................................465 620 787
MLYNÁŘOVÁ Dagmar
Spořilov 694.........................................465 620 377
MORAVCOVÁ Jana
U Dvora 656.........................................732 766 698
MORAVCOVÁ Jaroslava
Spořilov 594.........................................465 622 041
MORAVČÍK Jan
U Potoka 779........................................465 620 818
MORAVČÍK Ondřej
U Potoka 779........................................777 658 101
MORAVEC Jan
Jilemnického 75..................................465 620 459
MORAVEC Jan
U Dvora 656..........................................732 252 155
MORAVEC Jonáš
Jablonská 92........................................776 801 633
MORAVEC Karel
Podměstí 96.........................................465 622 315
MORÁVEK Zdeněk
Družstevní 516....................................461 035 365
MOTL Michal
U Potoka 765........................................736 266 614
MOTLOVÁ Růžena
Nad Řekou 188....................................465 618 598
MOTYČKA Ludvík, Ing.
Orlice 53.................................................465 620 440
MOTYČKOVÁ Jana
Na Rozmezí 600..................................465 621 931
MRŠTNÁ Marie
POSPÍŠIL Miloš
Orlice 30...................................................465 621 951 Komenského 857................................465 620 206
PRAŽÁKOVÁ Milada
N
Orlice 145..............................................465 621 966
NEUGEBAUER Arnošt
Ústecká 99..............................................465 621 547 R
NOVÁK Miroslav
RŮŽIČKOVÁ Jana
U Potoka 762..........................................465 621 103 Orlice 127..............................................465 620 132
NOVÁ Marie
RYBKOVÁ Bohuslava
nám. Svobody 327...............................465 621 198 Kunčice 237..........................................465 620 025
NOVÁK Vít
RYŠAVÝ Jiří
U Potoka 799..........................................731 848 629 Budovatelů 546...................................465 620 583
NOVÁKOVÁ Marie
Budovatelů 546.....................................465 620 551 Ř
NOVOTNÁ Eva
ŘEHÁK Antonín
Komenského 20....................................465 620 458 Kunčice 125..........................................465 622 317
NOVOTNÝ Jindřich, MUDr.
ŘEHÁK Jaromír
Mírová 872..............................................465 322 882 Na Kopečku 593..................................465 620 236
NOVOTNÝ František
Spořilov 702...........................................737 726 379 S
NOVOTNÝ Josef
SEHNALOVÁ Jarmila
Nové město 35......................................465 621 561 Sokolovská 551....................................461 105 091
NOŽKOVÁ Ludmila
SEIDLER Zdeněk
Komenského 541.................................721 153 132 Palackého 62........................................465 620 072
SKÁLA Karel
O
Kunčice 110..........................................465 620 987
OLIVA Vladimír
SLANINA František
Kunčice 172............................................465 622 197 Spořilov 620..........................................461 100 283
SLANINA Petr, Ing.
P
Václavské nám. 6.................................461 100 393
PAPÁČEK Zdeněk
SLAVÍK Pavel
F. V. Heka 874.........................................467 771 011 Orlice 12.................................................775 603 259
PATOČKA Jan
SLIVINSKÁ Andrea
Husovo náměstí 385...........................465 620 197 U Bažantnice 747................................465 323 867
PAVLIŠTOVÁ Hana
SRNA Lubomír
Václavské náměstí 74..........................465 620 841 Orlice 110..............................................465 324 184
PEŠKAR Bohumil
SRŠEŇ Jiří
Orlice 39...................................................790 208 084 Tyršova 306...........................................465 620 715
PETR Vladimír
STANZLOVÁ Marie
Spořilov 752...........................................465 621 120 Jiráskova 241........................................465 620 760
PETROVÁ Jiřina
STEJSKAL Ferdinand, Ing.
Kunčice 235............................................465 620 012 Orlice 77.................................................465 620 681
POLÁČEK Jiří
STEJSKAL František
Sirková 288.............................................465 622 165 Komenského 610................................465 620 610
POLOŠČUK Igor
STEJSKAL Jaromír
Jankovice 119........................................465 622 427 Dolní cesta 7.........................................465 620 933
POMIKÁLEK Josef, Ing.
STEJSKAL Josef
Spořilov 754...........................................465 620 026 Kunčice 61.............................................465 620 418
info 2015
61
STEJSKAL Josef
Taušlova 264..........................................465 391 802
STEJSKAL Karel
Dolní cesta 254.....................................465 621 649
STEJSKAL Ludvík
Kunčice 231............................................465 622 336
STEJSKALOVÁ Ludmila
Taušlova 448..........................................724 526 616
STEJSKAL Pavel
Dolní cesta 255......................................465 324 244
STEJSKAL Petr
Orlice 113................................................465 620 258
STEJSKAL Tomáš, Ing.
U Školy 649.............................................465 620 259
STEJSKALOVÁ Hana
Orlice 278................................................465 620 805
STIEGLITZ Petr
Dukelská 556.........................................465 621 894
STRNAD Radim
Pod Ovčínem 300.................................776 041 151
STRNAD Ryan, Ing.
Nové město 27......................................465 320 093
STRNAD Vladimír
Spořilov 698...........................................465 621 136
SUCHÁNEK Petr
Hausenská 836......................................465 621 020
SUCHÁNKOVÁ Květoslava
Hausenská 836......................................732 339 653
SUCHOMEL Milan
Červená 25..............................................465 620 243
SVOBODA Bořivoj
U Bažantnice 641..................................465 621 535
SVOBODA Jiří
Kunčice.....................................................608 271 153
SÝKORA David, Ing.
V Aleji 742...............................................465 622 075
Š
ŠAMŠULA Zdeněk
Ústecká 83..............................................465 622 044
ŠČUDLA Alois
Vitanovského 89...................................465 620 028
ŠIMEK Oldřich
Spořilov 751...........................................737 707 882
ŠÍPEK Libor
Dolní cesta 83........................................465 621 634
ŠÍPEK Pavel
Orlice 13...................................................465 321 711
62
ŠMOK Karel
Kunčice 80.............................................465 622 302
ŠPINLER Jan
Taušlova 252.........................................465 391 651
ŠROMOVSKÁ Milena
Okrajová 644........................................461 105 082
ŠRUBAŘ Jindřich
V Aleji 504.............................................465 621 816
ŠTANDERA Zdeněk
Spořilov 602.........................................465 322 502
ŠŤASTNÁ Marta
Orlice 169..............................................465 620 806
ŠTĚPÁN Jaroslav
Petříkov 302..........................................465 620 577
ŠTĚPÁN Vladimír
Nové město 32....................................465 621 186
ŠTĚPÁNEK Antonín
Kunčice 4...............................................465 620 465
ŠTĚPÁNKOVÁ Eva
Kunčice 56.............................................465 622 292
ŠTĚPÁNKOVÁ Jana
Kunčice 5...............................................465 622 013
ŠTĚPÁNKOVÁ Olga
Spořilov 694.........................................737 771 146
ŠTĚPÁNOVÁ Marie
Tyršova 540...........................................465 621 024
ŠTOVÍČEK Jan, Ing.
Komenského 43..................................461 100 826
ŠTOVÍČEK Michal
Ústecká 110..........................................465 321 193
T
TACLOVÁ Marie
Ústecká 108..........................................465 620 390
TARAŠKA Radomír, Ing.
Komenského 178................................465 621 257
TICHÝ Jaroslav, MgA.
Václavské náměstí 53........................724 334 094
TOMÁŠEK Josef, Ing.
Na Stráni 831........................................465 621 174
TOMEK Jiří
Kunčice 177..........................................465 620 010
TOMEK Vladimír
Orlice 194..............................................465 622 283
TOMKA Zdeněk
Družstevní 514....................................732 740 669
TRAMPOTA Jan
Komenského 41..................................739 510 032
TRAN THI HUONG
Komenského 166..................................465 323 815
TSCHÖPA Richard
U Cihelny 614.........................................465 620 173
TUREK Bohumil
Nové město 35.......................................465 621 763
TYMROVÁ Anna
Orlice 212................................................465 620 489
U
UHLÍŘ Karel
Komenského 29....................................605 871 049
UCHYTIL Tomáš
Krátká 688...............................................465 621 522
UCHYTIL Vojtěch
nám. Svobody 325...............................465 621 962
URBAN Jaroslav
Spořilov 620............................................465 620 267
URBAN Radek
Okrajová 716..........................................465 622 000
URBANOVÁ Jitka
Kunčice 267............................................465 620 968
V
VÁCLAVÍK Milan, Ing.
Komenského 825..................................465 621 155
VÁGNEROVÁ Gabriela
Komenského 43....................................461 105 076
VALENTA Jan
Sokolovská 530......................................465 621 543
VALENTA Jiří, Ing.
U Bažantnice 759..................................465 621 359
VANÍČKOVÁ Marta
Orlice 178................................................465 620 868
VANŽURA Antonín
U Dvora 656............................................465 620 664
VANŽURA Jiří, Ing.
Taušlova 159...........................................465 620 613
VANŽUROVÁ Ludmila
Orlice 50...................................................465 622 436
VARGOVÁ Veronika
Sokolovská 121......................................737 623 601
VAŠÍČKOVÁ Jitka, Ing.
Svatojanská 194....................................465 620 959
VÁVROVÁ Marie
Družstevní 517.......................................465 620 469
VENCL Josef, Ing.
A. Muchy 822.......................................465 621 617
info 2015
VENCL Miroslav
U Potoka 768........................................465 621 284
VENCL Pavel
Živnostenská 860...............................465 620 720
VENCLOVÁ Marta
Družstevní 591....................................465 620 439
VESELÝ Jaroslav
Družstevní 589....................................465 620 383
VÍDEŇSKÝ Radek
Hausenská 836....................................465 620 077
VILČEK Mojmír
Kunčice 241..........................................461 100 544
VILČEK Mojmír
Kunčice 165..........................................465 322 676
VONDRA František
Orlice 142..............................................465 620 718
VONDRA Vladimír
Spořilov 694.........................................465 621 970
VRBICKÝ Josef
U Bažantnice 640................................465 321 664
VYHNÁLEK Vlastimil
Jablonská 251......................................465 635 925
VYCHYTIL Vojtěch
Kunčice 103..........................................465 621 949
VYCHYTILOVÁ Hana
Kunčice 49.............................................465 622 279
VYCHYTILOVÁ Miloslava
U Dvora 664..........................................465 621 854
Z
ZAHRADNÍK Josef
Vitanovského 189...............................465 620 189
ZAMAZAL Vladimír
Komenského 613................................465 622 333
ZEMAN Zdeněk
Železničářů 377...................................465 620 573
ZIENTEK Milan
Na Stráni 686........................................465 620 056
63
POZNÁMKY
64
POZNÁMKY
info 2015
65
POZNÁMKY
66
Vydává Kulturní centrum Letohrad – příspěvková organizace města
Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad, www.info.letohrad.eu
Titulní strana MgA. Jaroslav Tichý
Grafické zpracování a tisk Golem Group s. r. o., náklad 2 700 ks
Financuje Město Letohrad, www.letohrad.eu
Download

info 2015