ОС
АП
ЛОВНА
Ш
В ИС
ЛА
КО
ОК
Висока пословна школа
струковних студија у Лесковцу
Лесковац
ИНФОРМАТОР
за школску 2011/2012 годину
Лесковац, октобар 2011. године
Издање:
ИНФОРМАТОР
Приређивачи:
Мирослава Стојановић, проф.
Спец. Валентина Станковић
Издавач:
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу
Главни и одговорни уредник:
др Жика Стојановић, проф.
Уредник публикације:
др Иван Михаиловић, проф.
Рецензенти:
др Милена Марјановић, проф.
др Иван Михаиловић, проф.
Лектор:
Мирослава Стојановић, проф.
Технички уредник:
Саша Радојичић
Година издавања: 2011.
2
Висока пословна школа
струковних студија у Лесковцу
ИНФОРМАТОР
за школску 2011/2012 годину
Лесковац, октобар 2011. године
3
Драги будући студенти,
добродошли на Високу пословну школу струковних студија у
Лесковцу!
Школске 2011/2012 године студираћете на овој Високој школи, која
ангажује професора и предавача, који су докторирали, магистрирали
и специјализирали у различитим облатима економије и менаџмента.
Студираћете студијске програме који су усаглашени са
савременим европским и светским тенденцијама и за које се надамо
да ће бити занимљиви и продуктивни, и које ћемо и даље
усаглашавати и мењати у складу са потребама привреде и
институција. У програмима ћете се сусрети са разноврсним научним
дисциплинама. То ће поставити основу у вашем знању и
способностима, што ће, вам пружити шансу да искористите све
могућности које су везане за каријеру на пољу економије.
Сами програми захтевају озбиљан рад. Знамо да можда неки од вас
раде у вечерњим сатима, или током викенда да побољшају своју
финансијску ситуацију. У таквим околностима је нарочито значајно
да пажљиво планирате своје време и да се трудите да одржите академске приоритете. Каква год да је ваша ситуација, запослени на
Високој школи се посвећују вашем успеху, али једино можемо да вас
подржимо, ако улажете адекватан напор при учењу.
Имате изузетну прилику да будете прва генерација која ће у
школској 2011/2012 години, студирати у новој школској згради, која
испуњава најстрожи светске критеријуме у области студирања.
Ако имате било каквих проблема током студија не оклевајте да
нам се обратите. Такође, ако сте заинтересовани да даље
наставите са усавршавањем, имаћете могућност да у нашој школи
завршите специјалистичке студије, или да на одговарајућим
образовним установама у земљи и иностранству наставите
студирање.
Желимо вам успешну и пријатну школску годину са нама, и
ефикасно студирање.
Искрено ваш,
Директор Високе пословне школе у Лесковцу
др Жика Стојановић, професор
4
САДРЖАЈ
Увод ......................................................................................................................................................................................... 6
Историјат Школе ............................................................................................................................................................. 6
Локација ........................................................................................................................................................................... 8
Јавни превоз ................................................................................................................................................................... 8
Банкарске услуге ............................................................................................................................................................ 8
Услови за упис на основне студије .................................................................................................................................... 9
Мобилност студената ......................................................................................................................................................... 12
Услови за прелазак на студијски програм финансије и банкарство са других студијских програма ........................... 12
Услови за прелазак на студијски програм менаџмент у бизнису са других студијских програма ................................ 13
Услови за прелазак на студијски програм туризам и угоститељство са других студијских програма ......................... 13
Признавање испита са других студијских програма ........................................................................................................ 14
Студијски програми ............................................................................................................................................................ 14
Финансије и банкарство .............................................................................................................................................. 15
Менаџмент у бизнису ................................................................................................................................................... 16
Туризам и угоститељство ........................................................................................................................................... 17
Испитни рокови у школској 2010/2011. ............................................................................................................................ 18
Распоред полагања испита у 2011/2012. ................................................................................................................... 19
Наставници школе ........................................................................................................................................................ 21
Књига предмета ................................................................................................................................................................... 24
Математика за економисте .......................................................................................................................................... 24
Пословна статистика ................................................................................................................................................... 26
Енглески језик I ............................................................................................................................................................. 28
Француски језик I .......................................................................................................................................................... 30
Рачуноводство .............................................................................................................................................................. 32
Основи маркетинга ....................................................................................................................................................... 34
Пословна економија ..................................................................................................................................................... 36
Основи економије ......................................................................................................................................................... 38
Методологија научноистраживачког рада ............................................................................................................... 40
Пословне комуникације ............................................................................................................................................... 42
Социјална психологија ................................................................................................................................................ 44
Стручна пракса (прва година) .................................................................................................................................... 47
Основе менаџмента...................................................................................................................................................... 48
Финансијски менаџмент .............................................................................................................................................. 50
Енглески језик II ............................................................................................................................................................ 52
Француски језик II ......................................................................................................................................................... 54
Трговинско право ......................................................................................................................................................... 56
Пословни информациони системи ........................................................................................................................... 58
Монетарне и јавне финансије ..................................................................................................................................... 61
Предузетништво ........................................................................................................................................................... 64
Технологија и познавање робе .................................................................................................................................. 66
Технологија животних намирница са исхраном...................................................................................................... 68
Туристичка географија ................................................................................................................................................ 70
Предузетнички менаџмент .......................................................................................................................................... 72
Основе информатике ................................................................................................................................................... 74
Трговински менаџмент ................................................................................................................................................ 75
Стратегијски менаџмент .............................................................................................................................................. 77
Менаџмент ризика ........................................................................................................................................................ 79
Спољнотрговинско пословање ................................................................................................................................. 81
Стручна пракса (друга година) ................................................................................................................................... 82
Стручна пракса (друга година) ................................................................................................................................... 84
Стручна пракса (друга година) ................................................................................................................................... 86
Заштита животне средине ........................................................................................................................................... 88
Анализа пословања ..................................................................................................................................................... 89
Финансијска контрола и ревизија.............................................................................................................................. 91
Банкарство .................................................................................................................................................................... 93
Енглески језик почетни курс ....................................................................................................................................... 96
Француски језик почетни курс .................................................................................................................................... 98
Царинско и шпедитерско пословање ..................................................................................................................... 100
Финансијско и девизно пословање ........................................................................................................................ 102
Агенцијско пословање............................................................................................................................................... 103
5
Енглески језик III ......................................................................................................................................................... 105
Француски језик III ...................................................................................................................................................... 107
Међународни маркетинг ........................................................................................................................................... 109
Менаџмент туризмa и угоститељствa ..................................................................................................................... 111
Стручна пракса (трећа година) ................................................................................................................................ 113
Стручна пракса (трећа година) ................................................................................................................................ 115
Стручна пракса (трећа година) ................................................................................................................................ 117
Извод из Правила студија о изради завршног рада на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу ... 119
Одговорност и заштита студената ................................................................................................................................. 120
Додатак ............................................................................................................................................................................... 121
Избор из Правила студија ............................................................................................................................................... 121
Увод
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ове године уписаће 420 нових студената. Од овог броја, 120 најбоље рангираних студената
се финансира из републичког буџета; остали су суфинансирајући. Образовање студената обухвата и стручну праксу као и учешће студената у пројектима регионалног развоја.
Историјат Школе
Школа је основана 1975. године на основу Закона о вишем образовању
радника као Трговинско угоститељска школа. Наставни план и програм је
усвојен од стране Скупштине СР Србије. Школа је променила назив 1981.
године у Виша школа усмереног образовања “Светозар Марковић”, а затим
је Републички комитет за образовање радника и физичку културу СР
Србије, на основу члана 31. став 3. Закона о усмереном образовању и васпитању, а на захтев Више школе и Извештаја Комисије тог комитета од 3.
јула 1987 године, донео Решење о утврђивању испуњености за остварење
плана и програма образовања студија на Вишој економској школи у Лесковцу од школске 1987/1988. године.
Године 2007. школа је акредитована под називом Висока пословна
школа струковних студија у Лесковцу.
Тренутно на Високој пословној школи студира око 800 студената.
Висока пословна школа струковних студија из Лесковца има
дугогодишњу сарадњу са страним образовним институцијама.
Током 2004. године, у сарадњи са Образовним оделењем области
Нордланд у Норвешкој (Nordland County Department of Education) почела је
6
реализацију пројекта, „Евалуација и унапређење образовног процеса на
Високој пословној школи у Лесковцу и обезбеђење просторно–техничких
услова – Школа за будућност“, и у оквиру тога добија евалуацију наставних
планова и програма од стране Пословне школе Универзитета у Будау
Handelshøgskolen i Bodø (Bodø Graduate School of Busines) и Универзитета
у Гриничу – Лондон (University of Greenwich). Школа остварује сарадњу и
са Вишом строковном пословно–комерциалном шолом из Цеља у
Словенији и са Универзитетом у Солуну (Аristotle University of Тhessaloniki).
Изградња нове школске зграде почела је 08.01.2010. године.
Циљеви пројекта „Евалуација и унапређење образовног процеса на
Високој пословној школи у Лесковцу и обезбеђење просторно–техничких
услова – Школа за будућност“ су:
• Увођење савременог и ефикасног образовања, кроз нови начин
праћења, континуираног оцењивања и вредновања у току школовања
• Образовање струковних стручњака свих националности
• Ускалађивање модела образовања са европским моделом на
високим пословним школама
• Повезивање тржишта рада са образовним сектором
• Обезбеђење
запошљавања и задржавање младих и стручних
кадрова у неразвијеном подручју југа, истока и југоистока Србије.
Овом подручију школа овог типа постаје нужност и потреба. Школа покрива регионе источне и југоисточне Србије, што је око 43% централне Србије. Ту спадају 43 општине Борског, Зајечарског, Расинског, Нишавског,
Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа. У овом региону живи око 1.7
милиона становника или 17.61% становништва Србије.
7
Локација
Пун назив институције:
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу
Адреса: Владе Јовановића бр. 8, 16000 Лесковац, Србија
Телефон: +381 16 254 961
Факс: +381 16 242 536
E-mail: [email protected]
Website: www.vpsle.edu.rs
Текући рачун: 840 – 1231666 – 54
Позив на број: 97 23058100411386
Јавни превоз
Добра повезаност Лесковца друмским и железничким саобраћајем са
осталим градовима у Србији и ван ње, олакшава студентима долазак у
школу. Школа се налази у близини аутобуске и железничке станице. Аутобуска станица у Лесковцу дневно има око 600 полазака аутобуса из Лесковца у свим правцима (Ниш, Београд, Врање, Пирот, Зајечар, Прокупље,
Медвеђа, Бојник, Власотинце и др.). Постојећи ред вожње углавном одговара потребама студената, што омогућава једном броју студената који
станују ван Лесковца да на наставу долазе аутобусима.
Магистралну железничку пругу Београд-Ниш-Лесковац-Скопље, као алтернативни превоз, такође, користи мањи број студената. Дневно кроз железничку станицу прође 19 путничких возова у оба правца. Добро је организована и такси служба у граду.
Банкарске услуге
Постојање двадесетак пословних банака, њихових експозитура и пословних јединица, лоцираних углавном у ширем центру града, нуди преко целог дана комплетне банкарске услуге физичким лицима. Ту понуду допуњује и један број инсталираних банкомата и мењачница у ужем центру
града.
Коришћење платних картица, као савременог вида плаћања, могуће је у
највећем броју продајних објеката у граду.
8
Услови за упис на основне студије1
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ће утврдити број
студената на основним студијама у складу са Одлуком Владе Републике
Србије о броју студената за упис у прву годину студија на школама чији је
оснивач Република.
Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит који обухвата
програмске садржаје изучаване у средњој школи или испит за проверу склоности и способности. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Кандидат са неодговарајућом стручном матуром
може се упутити на полагање одређених предмета опште матуре.
Страни држављанин може се уписати на основне студије под истим
условима као и домаћи држављанин ако познаје језик на коме се изводи
настава. Проверу знања језика на коме се изводи настава врши трочлана
комисија састављена од наставника школе. Комисија оцењује способност
читања, писања и споразумевања на језику на коме се изводи настава и
формира коначну оцену о знању језика на коме се изводи настава, која може бити позитивна или негативна.
Висока пословна школа струковних студија из Лесковца расписује Конкурс за упис на студијске програме који се изводе на Школи. Укупан број студената за сваки студијски програм утврђује се на бази дозволе за рад.
За упис на основне студије могу конкурисати сви кандидати са четвртим
степеном стручне спреме или положеном општом матуром. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља на основу резултата
постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи (осим
за кандидате са положеном општом матуром).
Ранг листе сачињавају се према укупном броју бодова сваког кандидата
по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних
оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2
(два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Кандидат који има неодговарајућу стручну матуру може полагати испит
за проверу склоности и способности.
Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до
60 бодова. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни
испит. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише
40 бодова), што укупно износи 100 бодова.
Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању
и Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани кандидати приликом
пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:
1
Делови Правила студија преузети са веб стране www.vpsle.edu.rs
9
- Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
- Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту,
- Оригинални Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци),
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
- Пријавни лист.
Пријавни лист садржи следеће податке:
- Назив студијског програма за који конкурише,
- Назив предмета које жели да полаже на пријемном испиту (кандидат
бира два од четири понуђена предмета),
- Страни језик који је учио у претходној школи,
- Име
- Име једног од родитеља,
- Презиме,
- Јединствени матични број грађана,
- Место рођења, република односно држава,
- Датум рођења,
- Адреса пребивалишта,
- Број контакт телефона,
- Назив претходно завршене школе,
- Степен стручне спреме,
- Пол.
На пријемном испиту могу се полагати следећи предмети
1. Основи економије,
2. Основи информатике,
3. Математика и
4. Пословна економија.
Приликом попуњавања пријавног листа кандидат је дужан да од понуђена четири предмета изабере два која ће полагати.
Пријемни испит се полаже у просторијама Школе. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу важећу личну карту или
пасош.
Комисија за упис студената утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим поменутим
критеријумима у року од 48 сати од полагања пријемног испита.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приго10
вор директору Школе у року од три дана од објављивања јединствене ранг
листе.
Директор доноси одлуку о приговору у року од три дана од подношења
приговора.
На решење директора може се уложити жалба Савету Високе пословне
школе струковних студија у Лесковцу у року од три дана од пријема Решења. Савет Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу решава
по жалби у року од три дана од њеног пријема. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, Висока пословна школа струковних
студија у Лесковцу утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата
са укупним бројем бодова стеченим по свим утврђеним критеријумима.
Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове
за упис у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета
или ће плаћати школарину.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Кандидат испуњава услов за школовање на терет буџета Републике Србије ако се налази на коначној ранг листи закључно са бројем одобреним за упис кандидата на терет буџета који је одређен за Високу пословну школу струковних студија у
Лесковцу, уз услов да укупан број бодова мора бити најмање 51.
Кандидат који плаћа школарину испуњава услов за упис на конкретни
студијски програм ако има најмање 30 бодова, у складу са бројем одобреним за упис кандидата који плаћају школарину.
Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да упишу у року од
15 дана. За упис су неопходна следећа документа:
- Оригинални Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
- Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
- Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту,
- Два попуњена обрасца ШВ-20,
- Индекс,
- Две фотографије формата 4 × 6 цм (не старије од шест месеци),
- Доказ о уплати накнаде за здравствено-потпорни фонд
- Доказ о уплати школарине (за студенте који се не финансирају из буџета)
Ако се кандидат, који је остварио право на упис, не упише у предвиђеном року, Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу ће уместо
њега уписати другог кандидата, у складу са редоследом кандидата на
коначној ранг листи.
Уколико се у првом уписном року не упише број студената који планиран
за овај студијски програм, расписаће се Конкурс за други уписни рок.
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу доноси Одлуку о
висини школарине за студенте који се не финансирају из буџета Републике
Србије.
11
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину.
Мерила за утврђивање висине школарине су: бруто зараде запослених по
коефицијентима и вредности бода које прописује ресорно министарство;
амортизација објеката и опреме; материјални трошкови; издаци за осавремењавање и увећање књижног фонда; трошкови лиценцирања софтвера;
трошкови стручног усавршавања наставника и сарадника; трошкови међународне сарадње и осавремењавања студијских програма; трошкови закупа интернет линкова и wеб хостинга; трошкови издавања публикација; трошкови сарадње са привредним коморама и тржиштем рада на унапређењу
студијских програма и усклађивању компетенција свршених студената и
исхода процеса учења са потребама тржишта; трошкови обезбеђења
услова за школовање студената са посебним потребама; трошкови организовања стручног усавршавања студената у земљи и иностранству.
Износ школарине утврђује се на основу укупног броја ЕСПБ бодова на
предметима за које се студент определио приликом уписа, у складу са Законом.
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Висока пословна
школа струковних студија у Лесковцу пружа студенту у оквиру
остваривања студијског програма:
- теоријска и практична настава;
- консултације;
- реализација предиспитних обавеза;
- пријава и полагање испита;
- овера семестра;
- пријава и полагање завршног рада;
- менторски рад;
- издавање уверења о дипломирању;
- издавање дипломе и додатка дипломи.
Мобилност студената
Услови за прелазак на студијски програм финансије и
банкарство са других студијских програма
Студент који је положио све испите предвиђене студијским програмом
прве године студија на било ком студијском програму и стекао 60 ЕСПБ бодова може у другој години студија уписати студијски програм Финансије и
банкарство без полагања додатних испита.
Студент који је положио све испите предвиђене студијским програмом
друге године студија на другом студијском програму Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу и стекао укупно 120 ЕСПБ бодова може
се у трећој години студија уписати на студијски програм Финансије и банкарство под следећим условима:
12
Студент који је студије започео на другој сродној акредитованој високошколској установи може се уписати на овај одсек у складу са одредбама Закона о високом образовању, уз пренос ЕСПБ бодова које је стекао.
Промена студијског програма могућа је само у законски предвиђеном року за упис у наредну годину студија.
Услови за прелазак на студијски програм менаџмент у
бизнису са других студијских програма
Студент који је положио све испите предвиђене студијским програмом
прве године студија на било ком студијском програму и стекао 60 ЕСПБ бодова може у другој години студија уписати одсек Менаџмент у бизнису без
полагања додатних испита.
Студент који је положио све испите предвиђене студијским програмом
друге године студија на другом студијском програму Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу и стекао укупно 120 ЕСПБ бодова може
се у трећој години студија уписати на студијски програм Менаџмент у бизнису под следећим условима:
Студент који је студије започео на другој сродној акредитованој високошколској установи може се уписати на овај студијски програм у складу са
одредбама Закона о високом образовању, уз пренос ЕСПБ бодова које је
стекао.
Промена студијског програма могућа је само у законски предвиђеном року за упис у наредну годину студија.
Услови за прелазак на студијски програм туризам и
угоститељство са других студијских програма
Студент који је положио све испите предвиђене студијским програмом
прве године студија на било ком студијском програму и стекао 60 ЕСПБ бодова може у другој години студија уписати студијски програм Туризам и
угоститељство без полагања додатних испита.
Студент који је положио све испите предвиђене студијским програмом
друге године студија на другом студијском програму Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу и стекао укупно 120 ЕСПБ бодова може
се у трећој години студија уписати на студијски програм Туризам и угоститељство под следећим условима:
Студент који је студије започео на другој сродној акредитованој високошколској установи може се уписати на овај студијски програм у складу са
одредбама Закона о високом образовању, уз пренос ЕСПБ бодова које је
стекао.
13
Промена студијског програма могућа је само у законски предвиђеном
року за упис у наредну годину студија.
Признавање испита са других студијских програма2
Студенту који је положио испит на другом студијском програму признаје
се положени испит, ако предмет из којег је испит положен, по својој садржини и обиму одговара предмету који је студент уписао, што се доказује
документима предвиђеним ЕСПБ правилима.
Ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму приближно одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати испит у целини ако је оценио да је студент кроз обрађени и положени
програм стекао знање и вештине у мери довољној за признавање испита.
Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту. Број бодова признатог испита утврђује се у складу са правилима
ЕСПБ.
Студијски програми
Студијски програми на основним студијама:
1. Финансије и банкарство
2. Менаџмент и бизнис
3. Туризам и угоститељство
Образовна делатност за стицање више стручне спреме остварује се кроз наставу (предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације, семинарски радови, менторски рад, испити) и друге облике рада утврђене Статутом Школе.
Студијски програми основних студија се изводе у трајању од три године
– шест семестара. Један дан недељно у току школске године је предвиђен
за обављање стручне праксе. На крају основних студија, предвиђена је одбрана завршног рада.
Зимски семестар почиње, по правилу, 1. октобра а завршава се 15. фебруара; летњи семестар почиње 16. фебруара а завршава се 30. септембра исте године.
Распусти у току године су: зимски – од 15. јануара до 15. фебруара; пролећни, у време ускршњих празника и летњи – од 10. јула до 20. августа.
2
Делови Правила студија преузети са веб стране www.vpsle.edu.rs
14
Финансије и банкарство
Шифра
предмета
Б12–МФЕ
Б11–БСТ
Б11–ФЛ1
Б11–АЦЦ
Б12–БМА
Б12–БУЕ
Б11–БАЕ
Б112–ПП
Б12–РМЕ
Б12–БЦМ
Б12–СОП
Шифра
предмета
Б23–БМГ
Б23–ФМГ
Б23–ФЛ2
Б24–ЦМЛ
Б24–IСБ
Б24–МПФ
Б24–ЕНТ
Б234–ПП
Б36–ЕНМ
Б23–IIС
Б35–ТРМ
Б36–СТМ
Шифра
предмета
Б36–ЕНП
Б36–БУА
Б35–ФЦА
Б35–БНК
Б35–РМФ
Б356–ПП
Б36–ФГЕ
Б35–ФЛБ
Б35–ЦФБ
Б35–ФФЕ
Б36–ФТР
ПРВА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Математика за економисте
Пословна статистика
Страни језик 1 (Енглески, Француски)
Рачуноводство
Основе маркетинга
Пословна економија
Основи економије
Стручна пракса (прва година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Методологија научноистраживачког рада
Пословне комуникације
Социјална психологија
Укупно (Мин.)
Семестар I
П
В
ДРУГА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Основи менаџмента
Финансијски менаџмент
Страни језик 2 (Енглески, Француски)
Трговинско право
Пословни информациони системи
Монетарне и јавне финансије
Предузетништво
Стручна пракса (друга година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Предузетнички менаџмент
Основе информатике
Трговински менаџмент
Стратегијски менаџмент
Укупно (Мин.)
Семестар I
П
В
2
2
2
2
1
1
ТРЕЋА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Заштита животне средине
Анализа пословања
Финансијска контрола и ревизија
Банкарство
Менаџмент ризика
Стручна пракса (трећа година)
Завршни рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Страни језик (почетни курс)
Царинско и шпедитерско пословање
Финансијско и девизно пословање
Спољнотрговинско пословање
Укупно (Мин.)
15
2
2
2
Семестар II
П
В
2
2
2
2
2
2
2
5
0
5
6
6
4
6
6
6
6
8
12
2
1
2
9
1
2
1
13
6
6
6
60
2
1
2
2
0
8
0
13
1
2
2
2
5
15
Семестар I
П
В
2
2
2
0
2
2
2
8
1
2
2
1
2
2
7
ЕСПБ
15
Семестар II
П
В
2
1
2
2
0
1
2
1
2
13
2
2
2
7
2
14
Семестар II
П
1
2
В
1
2
0
0
14
10
2
3
2
17
ЕСПБ
6
6
3
4
6
4
6
13
6
6
6
6
60
ЕСПБ
3
6
6
6
6
13
8
48
6
6
6
6
60
Менаџмент у бизнису
Шифра
предмета
Б12–МФЕ
Б11–БСТ
Б11–ФЛ1
Б11–АЦЦ
Б12–БМА
Б12–БУЕ
Б11–БАЕ
Б112–ПП
Б12–РМЕ
Б12–БЦМ
Б12–СОП
Шифра
предмета
Б23–БМГ
Б23–ФМГ
Б23–ФЛ2
Б24–ЦМЛ
Б24–IСБ
Б24–ТКГ
Б24–ЕНТ
Б234–ПП
Б35–ТПН
Б35–РМФ
Б23–IIС
Б36–ФТР
ПРВА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Математика за економисте
Пословна статистика
Страни језик 1 (Енглески, Француски)
Рачуноводство
Основе маркетинга
Пословна економија
Основи економије
Стручна пракса (прва година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Методологија научноистраживачког рада
Пословне комуникације
Социјална психологија
Укупно (Мин.)
ДРУГА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Основи менаџмента
Финансијски менаџмент
Страни језик 2 (Енглески, Француски)
Трговинско право
Пословни информациони системи
Технологија и познавање робе
Предузетништво
Стручна пракса (друга година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Технологија животних намирница са
исхраном
Менаџмент ризика
Основе информатике
Спољнотрговинско пословање
Укупно (Мин.)
ТРЕЋА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Б36–ЕНП Заштита животне средине
Б36-ЕНМ Предузетнички менаџмент
Б36–СТМ Стратегијски менаџмент
Б36–ФЛ3 Страни језик 3 (Енглески, Француски)
Б35-ТРМ Трговински менаџмент
Б356–ПП Стручна пракса (трећа година)
Б36–ФГЕ Завршни рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Б35–БНК Банкарство
Б35–ЦФБ Царинско и шпедитерско пословање
Б35–
Финансијско и девизно пословање
ФФЕ
Б35–IНМ Међународни маркетинг
Укупно (Маx.)
Шифра
предмета
16
Семестар I
П
В
ЕСПБ
2
2
2
2
2
5
0
5
6
6
4
6
6
6
6
8
12
2
1
2
9
1
2
1
13
6
6
6
60
2
2
2
2
1
2
2
0
8
Семестар II
П
В
2
2
Семестар I
П
В
2
2
2
2
1
1
Семестар II
П
В
2
1
2
2
0
1
2
2
2
7
ЕСПБ
6
6
3
4
6
6
6
11
0
7
1
2
6
2
1
2
2
6
14
6
6
6
60
Семестар I
П
В
2
7
2
14
Семестар II
П
В
1
1
2
2
2
2
1
1
ЕСПБ
3
6
6
3
6
16
8
2
0
2
10
2
2
2
2
6
6
2
2
6
2
6
2
20
6
60
0
0
6
10
10
16
Туризам и угоститељство
Шифра
предмета
Б12–МФЕ
Б11–БСТ
Б11–ФЛ1
Б11–АЦЦ
Б12–БМА
Б12–БУЕ
Б11–БАЕ
Б112–ПП
Б12-РМЕ
Б12-БЦМ
Б12–СОП
Шифра
предмета
Б23–БМГ
Б24–ГТО
Б23–ФЛ2
Б24–ЦМЛ
Б24–IСБ
Б24–ТКГ
Б35–ТПН
Б234–ПП
Б23–ФМГ
Б23–IIС
Б36–ФТР
Б24–ЕНТ
Шифра
предмета
Б36–ЕНП
Б36–АГТ
Б36–ФЛ3
Б35-МТЦ
Б35–ФЛБ
Б356–PP
Б36–ФГЕ
ПРВА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Математика за економисте
Пословна статистика
Страни језик 1 (Енглески, Француски)
Рачуноводство
Основе маркетинга
Пословна економија
Основи економије
Стручна пракса (прва година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Методологија научноистраживачког рада
Пословне комуникације
Социјална психологија
Укупно (Мин.)
Семестар I
П
В
ДРУГА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Основи менаџмента
Туристичка географија
Страни језик 2 (Енглески, Француски)
Трговинско право
Пословни информациони системи
Технологија и познавање робе
Технологија животних намирница са
исхраном
Стручна пракса (друга година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Финансијски менаџмент
Основи информатике
Спољнотрговинско пословање
Предузетништво
Укупно (Мин.)
Семестар I
П
В
2
2
2
1
1
1
ТРЕЋА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Заштита животне средине
Агенцијско пословање
Страни језик 3 (Енглески, Француски)
Менаџмент туризма и угоститељства
Страни језик (почетни курс)
Стручна пракса (трећа година)
Завршни рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Међународни маркетинг
Трговински менаџмент
Б35–IНМ
Б35ТРМ
Б35–
Финансијско и девизно пословање
ФФЕ
Б36–СТМ Стратегијски менаџмент
Укупно
17
2
2
2
Семестар II
П
В
2
2
2
2
2
2
2
5
0
5
6
6
4
6
6
6
6
8
12
2
1
2
9
1
2
1
13
6
6
6
60
2
1
2
2
0
8
Семестар II
П
В
2
1
2
1
2
0
8
2
1
2
2
6
ЕСПБ
6
4
3
4
6
6
6
0
2
2
5
14
Семестар I
П
В
1
2
2
ЕСПБ
10
13
2
2
15
6
6
6
6
60
Семестар II
П
В
1
1
2
2
1
1
ЕСПБ
3
6
3
6
6
16
8
2
1
0
1
1
12
2
2
2
2
6
6
2
2
6
5
16
0
0
2
4
12
10
2
16
6
60
Испитни рокови у школској 2010/2011.
ИСПИТНИ РОК
ТРАЈАЊЕ ИСПИТНОГ РОКА
јан./феб.
23. 01. – 10. 02.
април
мај
јун
02. 04. – 20. 04.
01.06. – 16.06.
25. 06. – 11. 07.
септембар
20. 08. – 03. 09.
октобар
11. 09. – 25. 09.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА
26.12. – 29. 12. 2011.
16.01. – 18. 01. 2012.
19.03. – 22. 03. 2012.
23.05. – 28.05. 2012.
18.06. – 20. 06. 2012.
11.07. – 13.07. 2012.
13.08. – 15. 08. 2012.
04.09. – 06. 09. 2012.
Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. 3
На основу члана 90. Закона о високом образовању, студент коме је
преостао један неположени испит из студијског програма уписане године
има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка
наредне школске године.
Накнадни испитни рок организује се, по правилу, пре почетка наредне
школске године. Календар испита објављује се почетком сваке школске
године.
3
Делови Правила студија преузети са веб стране www.vpsle.edu.rs и Закона о високом образовању
18
Распоред полагања испита у 2011/2012.
Р. БР
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ЈАН/ФЕБ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
СЕПТ.
ОКТОБ.
1.
РАЧУНОВОДСТВО
06.02.
09.04.
04.06.
27.06.
22.08.
13.09.
2.
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
10.02.
19.04.
06.06.
11.07.
31.08.
24.09.
3.
ПОСЛОВНА
СТАТИСТИКА
30.01.
02.04.
01.06.
25.06.
20.08.
11.09.
4.
СТРАНИ ЈЕЗИК I
02.02.
04.04.
08.06.
26.06.
21.08.
12.09.
5.
ПОСЛОВНА
ЕКОНОМИЈА
08.02.
13.06.
09.07.
30.08.
21.09.
6.
МАТЕМАТИКА ЗА
ЕКОНОМИСТЕ
23.01.
11.06.
05.07.
27.08.
17.09.
7.
ОСНОВЕ
МАРКЕТИНГА
01.02.
15.06.
06.07.
24.08.
18.09.
8.
ПОСЛОВНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
07.02.
09.06.
04.07.
28.08.
19.09.
9.
МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
26.01.
12.06.
03.07.
29.08.
20.09.
10.
СОЦИЈАЛНА
ПСИХОЛОГИЈА
28.01.
16.06.
07.07.
01.09.
22.09.
14.06.
10.07.
23.08.
14.09.
11.
СТРУЧНА ПРАКСА I
ГОДИНА
12.
ОСНОВЕ
ИНФОРМАТИКЕ
30.01.
17.04.
04.06.
27.06.
23.08.
14.09.
13.
ОСНОВЕ
МЕНАЏМЕНТА
25.01.
02.04.
01.06.
25.06.
20.08.
11.09.
14.
ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
07.02.
10.04.
08.06.
26.06.
21.08.
12.09.
15.
СТРАНИ ЈЕЗИК II
09.02.
06.04.
05.06.
04.07.
28.08.
19.09.
16.
МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА
31.01.
20.04.
07.06.
11.07.
31.08.
24.09.
17.
ТРГОВИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ
31.01.
20.04.
07.06.
11.07.
31.08.
24.09.
18.
ТЕХНОЛОГИЈА
ЖИВОТНИХ
НАМИРНИЦА
03.02.
18.04.
06.06.
02.07.
03.09.
25.09.
19.
ТУРИСТИЧКА
ГЕОГРАФИЈА
31.01.
20.04.
09.06.
11.07.
31.08.
24.09.
20.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
23.01.
11.06.
05.07.
27.08.
17.09.
21.
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ
МЕНАЏМЕНТ
26.01.
14.06.
03.07.
29.08.
20.09.
24.01.
13.06.
10.07.
30.08.
21.09.
09.06.
02.07.
03.09.
25.09.
22.
ПОСЛОВНИ
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ
23.
МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ
ФИНАНСИЈЕ
24.
СТРАТЕГИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
01.02.
12.06.
09.07.
22.08.
13.09.
25.
ТЕХНОЛОГИЈА И
ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
01.02.
14.06.
03.07.
29.08.
20.09.
02.02.
19
26.
СПОЉНОТРГОВИНСКО
ПОСЛОВАЊЕ
26.01.
12.06.
09.07.
22.08.
13.09.
27.
ТРГОВИНСКО ПРАВО
28.01.
16.06.
07.07.
01.09.
22.09.
28.
СТРУЧНА ПРАКСА II
ГОДИНА
15.06.
06.07.
24.08.
18.09.
29.
СТРАНИ ЈЕЗИК
(почетни курс)
07.02.
19.04.
06.06.
03.07.
24.08.
18.09.
30.
ФИНАНСИЈСКА
КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
10.02.
18.04.
05.06.
04.07.
28.08.
19.09.
31.
ЦАРИНСКО И
ШПЕДИТЕРСКО
ПОСЛОВАЊЕ
25.01.
06.04.
11.06.
05.07.
27.08.
17.09.
32.
ФИНАСИЈСКО И
ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
02.02.
03.04.
01.06.
25.06.
20.08.
11.09.
33.
МЕЂУНАРОДНИ
МАРКЕТИНГ
08.02.
18.04.
05.06.
04.07.
28.08.
19.09.
34.
БАНКАРСТВО
03.02.
10.04.
04.06.
27.06.
23.08.
14.09.
03.02.
10.04.
04.06.
27.06.
23.08.
14.09.
35.
МЕНАЏМЕНТ
ТУРИЗМА И
УГОСТИТЕЉСТВА
36.
СТРАНИ ЈЕЗИК III
06.02.
13.06.
10.07.
30.08.
21.09.
37.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
30.01.
15.06.
06.07.
21.08.
12.09.
38.
АГЕНЦИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ
09.02.
11.06.
05.07.
27.08.
17.09.
39.
АНАЛИЗА
ПОСЛОВАЊА
06.02.
13.06.
26.06.
29.08.
20.09.
16.06.
02.07.
03.09.
25.09.
40.
СТРУЧНА ПРАКСА III
ГОДИНА
20
Наставници школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ЗВАЊЕ
др Жика Стојановић, проф.
[email protected]
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Предузетништво
Предузетнички менаџмент
Анализа пословања
др Драгомир Радовановић, проф. Трговински менаџмент
radovanovic.dragomir@ vpsle.edu.rs Финансијско и девизно
пословање
др Тихомир Тасић, проф.
Финансијски менаџмент
tasic.tihomir@ vpsle.edu.rs
Монетарне и јавне финансије
Француски језик I
Мирослава Стојановић, проф.
Француски језик II
[email protected]
Француски језик III
Француски језик (почетни курс)
Основи економије
др Братислав Прокоповић, проф.
Основи маркетинга
prokopovic.bratislav@ vpsle.edu.rs
Међународни маркетинг
др Милена Марјановић, проф.
Пословна статистика
[email protected]
Стратегијски менаџмент
Пословна економија
Царинско и шпедитерско
др Миле Богдановић, проф.
пословање
[email protected]
Менаџмент туризма и
угоститељства
др Иван Михаиловић, проф.
Рачуноводство
mihailovic.ivan@ vpsle.edu.rs
Основи менаџмента
Пословни информациони
др Предраг Радовановић, проф.
системи
[email protected]
Банкарство
Методологија
научно – истраживачког рада
др Татјана Ђекић, проф.
Технологија и познавање робе
[email protected]
Технологија животних
намирница са исхраном
Заштита животне средине
др Мира Аврамовић, проф.
Пословне комуникације
[email protected]
Агенцијско пословање
Πредавач мр Саша Сарић
Спољнотрговинско пословање
[email protected]
Менаџмент ризика
Πредавач мр Драгана
Финансијска контрола и
Ранђеловић
ревизија
[email protected]
Предавач Надежда Стоиљковић
Енглески језик II
[email protected]
Енглески језик III
21
15.
16.
Предавач спец. Валентина
Станкoвић
[email protected]
Предавач Миљана Стојковић
[email protected]
Математика за економисте
Основи информатике
Енглески језик (почетни курс)
Енглески језик I
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
17.
Јасмина Јовић
[email protected]
18.
Жаклина Анђелковић
[email protected]
19.
Милош Стојановић
[email protected]
20.
21.
Тања Спасић
[email protected]
Андриана Милошевић
[email protected]
22.
Предраг Стаменковић
[email protected]
23.
Александра Стоиљковић
[email protected]
24.
25.
26.
27.
Славица Поповић
[email protected]
Немања Глигоријевић
[email protected]
Огњен Димитријевић
[email protected]
Љубица Јањић
[email protected]
28.
Небојша Миловановић
[email protected]
29.
Милица Цветковић
[email protected]
22
Основи информатике
Пословни информациони
системи
Математика
Трговински менаџмент
Стратргијски менаџмент
За координирање стручне
праксе
Финансијска контрола и
ревизија
Рачуноводство
Oснови економије
Пословна статистика
Банкарство
Туристичка географија
Технологија животних
намирница са исхраном
Финансијски менаџмент
Финансијско и девизно
пословање
Међународни маркетинг
Основи економије
Пословна статистика
Финансијски менаџмент
Менаџмент ризика
Менаџмент у туризму и
угоститељству
Царинско и шпедитерско
пословање
Основи менаџмента
Предузетништво
Предузетнички менаџмент
СПОЉНИ САРАДНИЦИ
30.
Проф. др Жарко Анђелковић
[email protected]
Привредно право
31.
Проф. др Науме Мариноски
[email protected]
Туристичка географија
32.
Предавач спец. Љиљана
Здравковић
[email protected]
Социјална психологија
23
Књига предмета
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Математика за економисте
Предавач спец. Валентина Станковић
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета je стицање математичких знања за разумевање
законитости у природи и друштву (посебно у области економије), као и
њихова примена у професионалном образовању и свакодневној
економској пракси.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 примени стечена знања на моделирање економских функција (понуде,
тражње, прихода, трошкова, добити) и испита њихово понашање у
различитим условима на тржишту,
 обаве различита практична израчунавања из области процентног и
каматног рачуна, улога и кредита.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Пресликавање, функција
Одређивање врсте пресликавања, на(дефиниција, врсте
лажење производа пресликавања,
пресликавања, производ
налажење инверзне функције.
пресликавања, инверзно
Примери неких реалних ф-ја.
пресликавање, неке особине)
Матрице (појам матрице, врсте
матрица, операције са
Операције са матрицама.
матрицама). Детерминанте
Израчунавање детерминате.
(дефиниција, особине,
израчунавање детерминанте)
Инверзна матрица (дефиниција
Израчунавање инверзне матрице.
и израчунавање). Матричне
Решавање матричних једначина.
једначине.
Гранична вредност и
Израчунавање граничне вредности
непрекидност функције једне
функције. Одређивање асимптота.
променљиве. Асимптоте.
Извод функције једне
променљиве (дефиниција, пра- Одређивање извода неких
вила диференцирања, извод
елементарних функција по
сложене функције, извод
дефиницији. Извод сложене функције.
функције другог и вишег реда)
Диференцијал функције
(дефиниција, диференцијал
збира, производа и количника
Диференцијал функције. Примена
две функције, диференцијал
Лопиталовог правила.
вишег реда)
Лопиталово правило.
Монотоност функције,
Анализа тока функције и цртање
екстремне вредности,
графика.
24
конвексност и конкавност.
Анализа тока функције
Неодређени интеграл
(дефиниција, основне особине,
таблица интеграла, интеграција
помоћу смене).
Неодређени интеграл
(парцијална интеграција, интеграција рационалних ф-ја)
Одређени интеграл
(дефиниција, израчунавање и
особине), несвојствени
интеграл.
Економске функције (функције
тражње, понуде, прихода).
Економске функције (функције
трошкова и добити).
Модели процентног и каматног
рачуна
Модел кредита са једнаким
отплатама
Модел кредита са једнаким
ануитетима
Израчунавање неодређеног интеграла
интеграција помоћу смене.
Израчунавање неодређеног интеграла
методом парцијалне интеграције, интеграција рационалних ф-ја.
Одређени интеграл (интеграција
помоћу смене, парцијална
интеграција, несвојствени инеграл)
Одрђивање функције прихода,
граничних прихода и економска
интерпретација.
Одређивање функције трошкова и
функције граничних трошкова и
интерпретација. Одређивање
функције добити, интервала
рентабилности и оптималне
производње.
Решавање задатака укојима се
примењује процентни и каматни
рачун.
Решавање задатака из области
амортизације кредита са једнаким
отплатама.
Решавање задатака из области
амортизације кредита са једнаким
ануитетима.
Основна литература
 С. М. Богдановић, М. Ђ. Милојевић, Ж. Љ. Поповић, Математика за
студенте економије, Економски факултет Ниш, 2006
 М. Ђ. Милојевић, С. М. Богдановић, Збирка решених задатака из
математике за студенте економије, Економски факултет Ниш, 2006
 Миодраг Ивовић, Финансијска математика, Економкски факултет
Београд, 2003
Допунска литература
 Валентина Станковић, Математика за економисте (ауторизована
предавања), ВПШСС Лесковац, 2009
 Јасмина Јовић, Валентина Станковић, Практикум из математике за
економисте, ВПШСС Лесковац, 2009
 Александар Зечевић, Математика, Виша пословна школа Београд,
1998
 Никола Томашевић, Математика зе економисте, Виша пословна
25
школа Београд, 2000.
Број часова активне
Теоријска настава: Практична настава: 30
наставе
30
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута). На предавањима се студенти упознају са
основним теоријским принципима програмских садржаја. На вежбама се
утврђује и продубљује теоријско градиво кроз постављање и решавање
одговарајућих проблема, при чему се тежи ка већем ангажовању и самосталности студената. Предавања су интерактивна. Студенти се
подстичу постављањем питања, да где год је то могуће, дођу сами до
одређених закључака. На вежбама, студенти решавају самостално
задатке пред групом и уз помоћ предавача.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
60
Присуство вежбама
5
усмени испит
I колоквијум
30
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Пословна статистика
др Милена Марјановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Задатак и циљ наставе из предмета Пословна статистика је да студент
стекне знања ради уочавања и примене статистичких метода и
истраживања у пракси. Поред осталог, студенти се оспособљавају за
коришћење статистичких информација у одлучивању, подстичу на логичко размишљање, статистичко проучавање пословања предузећа, чиме
ће се припремити за изазове који их очекују на будућим радним
местима.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 схвати где год да се остварује процес рада, производње, ангажовање
капитала, средства за рад, сировинама, материјала и људских
ресурса, постоји потреба за њиховим праћењем, квантифицирањем.
 донесе закључке о статистичком скупу на бази одабира
репрезентативног узорка успешно демонстрира примену адекватних
статистичких метода истраживања и њихов утицај на појаве уз
коришћење релевантних информација демонстрирају методе за
примену технике развојних тенденција појаве.
 развију технику примене индексних бројева, са аспекта квалитативне
анализе и њихових међусобних веза.
 открије и схвати битне караткеристике масовних појава, и повезаност
карактеристика узорка и последица њиховог стања.
 схвате суштину карактеристика и примене регресионе и корелационе
анализе у пракси.
26
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Основни статистички појмови и
Основни статистички појмови и
категорије
категорије
Израчунате средње вредности.
Мере централне тенденције
Позиционе средње вредности.
Апсолутне мере варијације.
Мере варијације, асиметрије и
Релативне мере варијације. Мере
спљоштености
асиметрије и спљоштености.
Модели прекидних теорија
Основе теорије вероватноће и
распореда. Модели непрекидних
модели теорије распореда
теорија распореда.
Избор узорка и типови узорка.
Статистичко закључивање
Распореди параметара узорка.
Оцене узорка.
Избор узорка и типови узорка.
Тестирање статистичких хипотеза,
Распореди параметара узорка.
х2 тест
Оцене узорка.
Прост линеарни регресиони модел.
Регресиона и корелациона
Проста криволинијска регресија и
анализа
корелација.
Индивидуални индекси динамике.
Индексни бројеви
Групни индекси динамике.
Тренд компонента. Сезонска
Анализа временских серија
компонента. Циклична компонента.
Статистика привредних
Тренд компонента. Сезонска
капацитета, материјала и
компонента. Циклична компонента.
сировина
Тренд компонента. Сезонска
Статистика радне снаге
компонента. Циклична компонента.
Номенклатура производње.
Статистичко израчунавање обима
Статистика производње
производње.
Динамика производње.
Статистика продуктивности рада
Динамика продуктивности рада.
Статистика цена
Индекси цена
Статистика зараде
Индекси зарада.
Основна литература
 Др М. Марјановић, Пословна статистика, ВПШСС, Лесковац, 2009
 Миланка Т. Марковић и Симка Ђ. Петковић., Пословна статистика,
Виша пословна школа Београд, 1999
 Миланка Марковић и др. Збирка решених из статистике, Виша
пословна школа Београд, 1999.
Допунска литература
 Др М. Стојковић, Статистика за менаџере, Економски факултет,
Суботици, 1995
27
 Др М. Стојковић, Примена статистике у менаџменту, Економски
факултет, Суботици, 1998
 Милева Жижић, Методи статистичке анализе, Економски факултет
Београд, 2005
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута). На предавањима се студенти упознају са
основним теоријским принципима програмских садржаја. На вежбама се
утврђује и продубљује теоријско градиво кроз постављање и решавање
одговарајућих проблема, при чему се тежи ка већем ангажовању и
самосталности студената. Настава из Пословне статистике одвија се у
облику предавања и вежби. На предавањима се комбинује теоријски и
практични вид излагања градива - наставник сваку методску јединицу
употпуни одговарајућим задацима. На тај начин се конкретизује
теоријско знање кроз практичан рад.
На вежбама, кроз интерактивни метод рада, студенти решавају
конкретне задатке из методских јединица које су на предавањима
обрађене, уз стручну координацију наставнока.
Подстицањем логичког размишљања, кроз методе квалитативне и
квантитативне анализе, поспешује се активно учешће студената у
настави (пре свега на вежбама).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
60
Присуство вежбама
5
усмени испт
Колоквијум
30
..........
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Енглески језик I
Наставник:
Предавач Миљана Стојковић
Број ЕСПБ: 4
Циљ предмета: Изучавање једног страног језика обавезно је за све
студенте. Циљ предмета је да свим студентима пружи познавање
страног језика од основног до средњег нивоа по темама које су
наведене у методским јединицама, као и познавање граматике на овом
нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у
пословној комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Представљање и упознавање
Симулација социјалних ситуација
28
Представљање и упознавање
Употреба телефона
Заказивање састанака
Пријем посетилаца
Пријем пословног партнера
Пословно путовање
представљања и упознавања у
пословном окружењу и увежбавање у
паровима и већим групама
Граматичка вежбања у вези са
употребом и грађењем садашњег
времена
Симулација телефонског разговора и
увежбавање различитих ситуација у
паровима
Увежбавање разговора у паровима
коришћењем новоусвојене лексичке
грађе;
Граматичка вежбања у вези са
употребом и грађењем будућег
времена
Увежбавање ситуације у паровима и
већим групама
Увежбавање дијалога на тему
пријема пословног партнера
Дијалози на тему различитих
ситуација у вези са пословним
путовањем авионом
Тест I
Пословни ручак
Царина
Царинске формалности
Трговина
Подела трговине
Трговински центри на мало
Увежбавање могућих дијалога са
шефом сале, конобаром или гостом
на пословном ручку
Увежбавање могућих ситуација на
царини;
Граматичка вежбања у вези са
грађењем и употребом прошлог
времена
Могуће ситуације у дијалозима
Диктат и писање састава на тему
Трговина
Граматика – употреба пасива у
пословном језику
Конверзација између наставника и
студената на тему Трговина и подела
трговине
Конверзација;
Граматичка везбања у вези са
пасивом
Тест II
Основна литература
 Надежда Стоиљковић, Избор текстова из домаће и иностране
литературе, ВЕШ Лесковац, 2006
29
 Надежда Стоилковић, Практикум за студенте са граматичким
вежбањима из енглеског језика, ВПШСС Лесковац, 2009
 група аутора, Business English, Анима Београд,
 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997
Допунска литература
 Надежда Силашки, English Grammar for Economists, Економски
факултет Универзитета у Београду, 2001
 Милорад Стојиловић, English for students of industrial menagement,
Индустријски менаџмент Крушевац, 2006.
 Simon Sweeney, Communicating in Business, Cambridge University
Press, 2006
 B. Jean Naterop, Rod Revell, Telephoning in English, Cambridge
University Press, 2005
 Bill Mascull, Business Vocabulary in Use-elementary, Cambridge
University Press, 2002
 Steve Flinders and Simon Sweeney, Business English Pairwork 1,
Penguin books, 1996
 David Horner, Peter Strutt, Words at Work, Cambridge University Press,
1996
 Starting Business English (Video courses), BBC
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 15
наставе
30
Методе извођења наставе
Настава се одвија у виду предавања (2 × 45 минута) и вежби (1 × 45
минута). Вештине говора, читања и писања уче се упоредо са
граматичким правилима, почев од основног до средњег нивоа. Превод у
оба смера вежба се на свим нивоима, као и информативно читање.
Свакој групи и нивоу додељују се специфични текстови и тестови
одговарајућег нивоа тежине. Активно учешће студента се постиже
симулацијом на часовима вежбања реалних ситуација из пословног
окружења при чему студенти воде конверзацију у паровима или у већим
групама користећи новоусвојену лексичку грађу будући да су на
часовима предавања теоријски припремљени за рад на вежбањима.
Додатно активирање постиже се индивидуалним консултацијама са
наставником у предвиђеним терминима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Француски језик I
Наставник:
Мирослава Стојановић, проф.
Број ЕСПБ: 4
30
Циљ предмета: Изучавање једног страног језика обавезно је за све
студенте. Циљ предмета је да свим студентима пружи познавање
страног језика од основног до средњег нивоа по темама које су
наведене у методским јединицама, као и познавање граматике на овом
нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у
пословној комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Симулација социјалних ситуација
представљања и упознавања у
Представљање и упознавање
пословном окружењу и увежбавање
у паровима и већим групама
Граматичка вежбања у вези са
Представљање и упознавање
употребом и грађењем садашњег
времена
Симулација телефонског разговора
Употреба телефона
и увежбавање различитих
ситуација у паровима
Увежбавање разговора у паровима
коришћењем новоусвојене лексичке
грађе;
Заказивање састанака
Граматичка вежбања у вези са
употребом и грађењем будућег
времена
Увежбавање ситуације у паровима
Пријем посетилаца
и већим групама
Увежбавање дијалога на тему
Пријем пословног партнера
пријема пословног партнера
Дијалози на тему различитих
Пословно путовање
ситуација у вези са пословним
путовањем авионом
Тест I
Увежбавање могућих дијалога са
Пословни ручак
шефом сале, конобаром или гостом
на пословном ручку
Увежбавање могућих ситуација на
царини;
Царина
Граматичка вежбања у вези са
грађењем и употребом прошлог
времена
Царинске формалности
Могуће ситуације у дијалозима
31
Трговина
Подела трговине
Трговински центри на мало
Диктат и писање састава на тему
Трговина
Граматика – употреба пасива у
пословном језику
Конверзација између наставника и
студената на тему Трговина и
подела трговине
Конверзација;
Граматичка везбања у вези са
пасивом
Teст II
Основна литература
 Мирослава Стојановић, Избор текстова из Француског језика за I
годину, ВЕШ Лесковац, 2005
Допунска литература
 Душан Јањић, Основе француске пословне коресподенције,
Економски факултет Ниш, 1999
 Милованка Костић, Пословна коресподенција, ВЕШ Београд, 2006
 Frederis Roulon, Economie generale, Dunod Raris, 1996.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија у виду предавања (2 × 45 минута) и вежби (1 × 45
минута). Вештине говора, читања и писања уче се упоредо са
граматичким правилима, почев од основног до средњег нивоа. Превод у
оба смера вежба се на свим нивоима, као и информативно читање.
Свакој групи и нивоу додељују се специфични текстови и тестови
одговарајућег нивоа тежине. Активно учешће студента се постиже
симулацијом на часовима вежбања реалних ситуација из пословног
окружења при чему студенти воде конверзацију у паровима или у већим
групама користећи новоусвојену лексичку грађу будући да су на
часовима предавања теоријски припремљени за рад на вежбањима.
Додатно активирање постиже се индивидуалним консултацијама са
наставником у предвиђеним терминима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Рачуноводство
др Иван Михаиловић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је пружање сазнања о рачуновдству као сложеном
32
систему у оквиру кога се евидентира, планира, анализира и контролише,
као и оспособљавање студената да усвоје тематику трансформације
средстава, извора средстава, потраживања, обавеза, расхода, прихода
и финансијског резултата. Круцијални циљ је објаснити који
рачуноводствени подаци служе за генерисање рачуноводствених
информација као основе за доношење пословних одлука.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 разуме улогу рачуноводства и његових сегмената као основе за
генерисање релевантних информација за различите нивое
менаџмента,
 демонстрира методе за евидентирање, рачуноводствено планирање,
рачуноводствену анализу и рачуноводствену контролу,
 демонстрира начин евидентирања у финансијском интерном
рачуноводству,
 разуме технике израде новчаних токова, биланса стања и биланса
успеха.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Рачуноводство и његови
Информациони систем предузећа
сaставни делови
Класификација и врсте
Облици рачуна
рачуна
Пословна документација
Документованост у рачуноводству
Пословне књиге
Примена порза на додату вредност
Попис у систему простог и двојног
Инвентарисање
књиговодства
Примена међународних
Контни оквир и контни план
рачуноводствених стандарда
Рачуноводствено праћење
Повећање и смањење основних
основних средстава
средстава
Рачуноводствено праћење
Девизна средства, хартије од вредности,
новчаних средстава,
акредитиви, издвојена новчана средства
потраживања и обавеза
Рачуноводствено праћење
Обрачун и књижење по набавној и
материјала
планској цени
Рачуноводствено праћење
недовршене производње и
Промена вредности залиха учинака
готових производа
Рачуноводствено праћење
Трговина на велико и трговина на мало
трговинске робе
Рачуноводствено праћење
Облици својине и капитал
извора средстава
Рачуноводствено праћење
Утврђивање финансијског резултата
расхода и прихода
Рачуноводствени извештаји Састављање рачуноводствених
33
извештаја
Међународни рачуноводствени
стандарди и организација рачуноводства
Елементи организације
рачуноводства
Основна литература
 Др Иван Михаиловић, Мр Драгана Ранђеловић, Рачуноводство,
Висока пословна школа струковних студија Лесковац, 2011.
Допунска литература
 Др Зоран Петровић, Рачуноводство, Универзитет Сингидунум
Београд, 2005
 Др Иван Михаиловић, Рачуноводство — практикум, друго издање,
ВЕШ Лесковац, 2006.
 Богдан Мрдовић, Основи рачуноводства, НОМОС, Београд, 2005.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута), на
којима се студентима презентира програмом предвиђена материја, и
вежби (2 × 45 минута) у мањим групама на којима студенти имају
могућност да утврде материју и у непосредној сарадњи са наставником
отклањају евентуалне нејасноће. Студенти се активирају путем
интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева,
анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
60
Присуство вежбама
5
усмени испт
Колоквијум
30
..........
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Основи маркетинга
др Братислав Прокоповић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са основама теорије тржишта,
елементима маркетинг микса, учесницима на тржишту било на страни
понуде, било на страни тражње, као и променом начина пословног
размишљања какав је дуги низ година био заступљен код нас, указивањем на пословне могућности које проистичу из примене концепције.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 критички проучи кључне проблеме у маркетингу;
 интегрише маркетиншку функцију и информациону технологију,
 управља производом као елементом маркетинг микса,
 ефикасно интегрише канале дистрибуције,
 формулише политику утврђивања цена,
 балансира користи и трошкове промоције,
 изврши најпогоднију сегментацију тржишта,
34
 фокусира маркетинг активности на циљна тржишта.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Увод у предмет
Настанак и развој маркетинга
Основни појмови о понуди и
Основе теорије тржишта
тражњи, као и о њиховим
међуодносима
Однос функције маркетинга и
Појам и значај маркетинга
осталих ф-ја у предузећу
Прављење прелиминарних
Увод у истраживања маркетинга
истраживања
Маркетинг информациони систем Пројектовање сопственог МИС-а
Истраживање мотива понашања
Поделе потрошача и откривање
потрошача
узрока понашања
Диференцирање, сегментација,
Маркетинг стратегија
евалуација стратегија
Подела производа,
Производ као инструмент
функционалност, дизајн, паковање,
маркетинг микса
етикетирање
Увођење, раст, зрелост и опадање
Животни циклус производа
са стратешког аспекта
Цена као инструмент маркетинг
Формирање цене, разне технике и
микса
тактике, графикон рентабилитета
Директна и индиректна
Дистрибуција као инструмент
дистрибуција, предности и
маркетинг микса
недостаци
Промоција као инструмент
Однос средстава и медија
маркетинг микса
привредне пропаганде
Критике маркетинга од стране
Друштвено – економске критике
произвођача, покрети за заштиту
маркетинга
потрошача
Однос између маркетинга
Маркетинг производних добара
средстава за потрошњу и средстава
за производњу
Примена маркетинга у разним
Туризам, пољопривреда,
областима
банкарство, трговина, спорт
Основна литература:
 Проф. др Братислав Б. Прокоповић, Основи маркетинга, Cekom
Books, Нови Сад, 2005.
 Проф др Момчило Милисављевић, Маркетинг, Савремена
администрација, Београд, 2005. год.
Допунска литература:
 David Jobber i dr., Основи маркетинга, Дата статус Београд, 2006.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 30
наставе
30
Методе извођења наставе
35
Циљ предмета је упознавање студената са основама теорије тржишта,
елементима маркетинг микса, учесницима на тржишту било на страни
понуде, било на страни тражње, као и променом начина пословног
размишљања какав је дуги низ година био заступљен код нас,
указивањем на пословне могућности које проистичу из примене
концепције. Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз
размену искустава, студије случајева, анализе реалних пословних
ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
60
Присуство вежбама
5
усмени испт
Тест 1
10
Тест 2
10
Семинарски рад
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Пословна економија
др Миле Богдановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Дефинисање циља у изучавању овог предмета подразумева обраду и
упознавање студената са структуром ове материје, чију основу чине:
начин и облици функционисања привредних субјеката са применом
адекватне организације рада и пословања. Тиме се студенти оспособљавају за даља теоријска проучавања других области економије, као и
за примену стечених знања у пракси
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира познавање облика улагања средстава, остварених
резултата и њихове расподеле,
 демонстрира познавање трошкова и примене релевантних система
обрачуна трошкова,
 постигну задовољавајући квалитет економије уз уважавање основних
економских принципа,
 учествује у изградњи најприкладније организационе структуре
предузећа
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Предмет, циљ, методе и везе
Циљ и методе изучавања пословне
пословне економије
економије
Елементи, задаци и циљеви
Предузеће као субјект
пословних система у репродукцији привређивања
Оснивање, повезивање,
престанакрада, права, обавезе и
Облици и врсте предузећа
положај предузећа у привредном
систему
36
Улагање, резултати и фактори
репродукције предузећа
Облици, видови и елементи
улагања у репродукцију предузећа
Разврставање средстава
предузећа и њихових извора
Ангажовање и трошење
средстава предузећа
Трошкови и методологија
обрачуна цене коштања
производа и услуга
Појавни облици резултата
пословања предузећа и њихова
расподела
Инвестиције у функцији стратегије
раста и развоја предузећа
Методологија оцене ефикасности
инвестиционих пројеката у
предузећу
Сагледавање пословног
окружења предузећа и његових
ресурса
Фактори репродукције предузећа
Дефинисање и разврставање
средстава (имовине) предузећа
Обрачун амортизације и
ревалоризације основних средстава
Мерне величине ангажованих
средстава
Различити приступи у подели
трошкова и њихове карактеристике
Методологија обрачуна трошкова
Врсте и методе калкулација цене
коштања
Расподела остварених резултата
пословања предузећа и њихов
билансни начин приказа
Парцијални принципи успешности
пословањ предузећа
Специфичности трошкова
Функционисање малих, средњих и
инвестирања и циклус развоја
великих предузећа
инвестиционог пројекта
Организација функције
менагмента и начина управљања, Менагмент као пословна
руковођења и извршења
филозофија
пословних активности
Стручне службе предузећа и
Делокруг рада пословних функција
њихов делокруг рада
и стручних служби предузећа
Основна литература
 Миле Богдановић: Пословна економија, ВЕШ, Лесковац, 2006.
 Миленко Николић и др., Економика предузећа, Економски факултет
Београд, 2005
Допунска литература
 Живко Костић, Економика предузећа, Институт за економику и
финансије Београд, 2001
 Снежана Ракић, Економика предузећа, Виша економска школа
Ваљево, 2000.
Број часова активне
Теоријска
Практична настава: 30
наставе
настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута) на којима се студенти аналитичким поступком
детаљније упознају са садржајем ове материје. Предавања пружају
37
теоријску основу а вежбе обраду практичних примера и искустава датих
перформанси ефикасног рада пословних система. Студенти се
активирају путем интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије
случајева, анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних
процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
поена
Поена
испит
Присуство предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест
20
Семинарски рад
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Основи економије
др Братислав Прокоповић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета јeсте увођење студената у основне економске принципе
који се односе на макро економију и њихово оспособљавање да могу да
процене компанију и њену привредну делатност посматрано са
становишта екстерних услова. Такође оспособљавање студената да
индентификују карактеристике тржишног понашања и његовог
интерактивног односа са привредним системом државе. Проучавање
расподеле средстава и понашање појединаца у економским у
релевантним економским концептима било када је у питању пословање
компаније или пословање јавних институција и организација.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира познавање основне економске терминологије,
 разуме друштвено–економске процесе,
 спозна основне економске законитости,
 демонстрира познавање основних тржишних законитости и
конкуренције,
 демонстрира познавање економских модела.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Предмет, развој, економски закони и
Предмет и метод економије
методи економије
Облици организације економских
Тржиште и држава у
процеса. Појам тржишта. Предности и
савременој економији
недостаци државне интервенције
Дефинисати понуду и тражњу.
Анализирати промене цене код тражене
Понуда и тражња, понашање
и понуђене робе. Анализирати кретање
потрошача и трошкови
криве понуде и тражње. Утицај
технологије на тражњу.
Алокација на конкурентским
Дефинисати граничну и укупну
38
тржиштима, монополи, ризик
и теорија игара
корисност, Закон о падајућој граничној
корисности, парадокс вредности, закон
супституције, равнотежа потрошача,
шпекулативни послови и
диверзификација ризика.
Одредити доходак. Дефинисати
Расподела дохотка и
богатство, приход граничног производа
одређивање цене фактора
рада, инпути, криве понуде фактора
производње
производње.
Делимична или парцијална равнотежа,
Тржиште и економска
општа равнотежа, алокативна
ефикасност
ефикасност, тржишна моћ.
Држава, јавни избор,
Циљеви и инструменти државне
здравствена заштита,
интервенције, парадокс гласања, јавна
опорезивање и трошкови
добра, пропорционални и посредни
државе
порези, Лаферова крива.
Објаснити јавна добра и екстерналије,
Природни извори и економија
Малтусова хипотеза предности,
животне средине
недостаци, одрживи економски развој.
Основни макроекономски циљеви,
макроекономска равнотежа, крива
Макроекономија, друштвени
агрегатне понуде и агрегатне тражње,
бруто производ и национални
национални додходак, номинални GDP
доходак
дефлатор, друштвени производ,
национални доходак.
Потрошња и инвестиције,
Енгелова крива, гранична склоност
агрегатна тражња и модели
потрошњи, одређивање параметара
мултипликатора
инвестиција, крива агрегатне тражње.
Фискална политика, порез и државна
Држава, међународна
потрошња, мултипликатор државних
размена и производња,
трошкова, функција новца, монетарни
новац и банкарство
агрегати, банке, ?, тржиште новца.
Економски раст и индикатори, однос
величине аутпута и капитала, агрегатна
Економски раст, привредни
понуда, фазе и амплитуде привредних
циклуси, стабилност цена и
циклуса, циклична и друге врсте
јавни дуг
незапослености, инфлација, дефлација,
буџет и структура буџета.
Девизни курсеви и њихово одређивање,
Међународна размена и
депресијација, апресијација,
девизни курсеви
девалвација, ревалвација, биланс
плаћања, трговински биланс.
Критеријуми за одређивање земаља у
развоју, дужничка криза, фактори
Економски развој и
економског развоја, привредни развој у
транзиција
Србији, квалитет привредног раста,
транзиција.
39
Управљање глобалном
економијом
Златни стандард, пливајући девизни
курсеви, ММФ, светска банка, Европска
монетарна унија, глобална економија.
Основна литература
 Др Жика Стојановић, Основи економије, Висока пословна школа
струковних студија, Лесковац, 2007.
 Др Братислав Б. Прокоповић, Основи економије, Проинком, Београд,
2009.
Допунска литература
 Драгослав Китановић и др., Основи економије, Економски факултет
Ниш, 2006
 Ђорђе Комненић и др., Основи економије, Виша пословна школа
Београд, 1999.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава има за циљ да уведе студенте у основне принципе
макроекономије и истакне улогу процењивања компаније посматрано
споља. Обухвата се кензијанска незапосленост кроз укупну потрошњу и
мултипликаторе. Проучава се улога и тржиште новца. Такође се дају карактеристике текућег привредног система државе. Проучавање
економских питања расподеле средстава је важно за разумевање
економског понашања појединаца. Настава из домена микроекономије
омогућиће да студенти схвате релевантне економске концепте и да се
оспособе да могу да их примене кад су у питању пословни проблеми
било компанија, било јавних организација. Студенти проучавају и
идентификују тржишне и социјалне организације које утичу на
компаније. Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз
размену искустава, студије случајева и анализе реалних економских
ситуација у нашој и другим земљама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство на
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Тест 1
10
Тест 2
10
Семинарски рад
10
Методологија научноистраживачког рада
др Татјана Ђекић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је да студентима омогући разумевање концепта
истраживања, методолошких захтева израде семинарских и завршних
радова, квалитативних и квантитативних метода у малим
истраживачким пројектима и односа између теорије и практичних
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
40
истраживања.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 разуме основне елементе приликом дефинисања предмета
истраживања,
 изврши детаљан преглед литературе,
 схвати важност идетификовања основних хипотеза,
 идентификује и анализира релевантне примарне и секундарне
податке,
 развије адекватну методологију истраживања
 презентује резултате истраживања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Техника израде семинарских
Развој оквирног садржаја
радова
Једноставан модел истраживачког
процеса и фактора који утичу на
Ефикасно вођење белешки
избор теме и ментора
Концепција метода истраживања и
прикупљање примарних и
Цитирање и библиографија
секундарних података
Употреба упитника и основни
Практична израда упитника и
принципи израде упитника
дискусија
Улога интервјуисања у
Симјулација интервјуа
истраживању, врсте интервјуа
Уџбеници и приручници, стручне
монографије и чланци, завршни
рад на основним студијама,
Стручни радови
завршни рад на мастер студијама,
остали стручни радови
Предлог теме и структуре
Уводна и закључна разматрања
завршног рада
Дефинисање проблема
Сарадња са ментором
истраживања
Избор теме, избор радног пријекта,
Припрема за писање рада
сакупљање података, израда радне
библиографије
Обрада података из упитника
Употреба фуснота
Слике, табеле и додаци
Студије случајева
Упућивање на изворе, цитирање и
Документовање научних извора
парафразирање
Обликовање основног текста,
међународне стандардне
Повезивање теорије и праксе
публикације, формирање основних
делова публикације, формирање
41
индекса, формирање прилога
Кључне речи
Израда апстракта
Критеријуми за оцењивање
Технике презентирања радова
радова
Основна литература
 Милоје Сарић, (1990), Општи принципи научног рада, Научна књига,
Београд.
 Милован Вучковић,Живан Живковић, Методологија научноистраживачког рада, Технички факултет у Бору, 2005
Допунска литература
 Радомир Бојковић, Како успешно студирати - менаџмент студирања,
Индустријски менаџмент Крушевац, 2002.
Број часова активне
Теоријска
Практична настава: 15
наставе
настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у оквиру предавања (2 × 45 минута)
и вежби (1 × 45 минута). На предавањима се излажу основни појмови и
дефиниције, научни принципи, критеријуми и методе научног рада, као и
облици научне комуникације. Вежбе су везане са предавањима и
углавном су везане за израду пројекта у оквиру групе студената.
Кулминација курса је конференција на којој се презентују резултати
пројекта у облику постера (1 × 1 м) и усменог саопштења у трајању од
10 минута. Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз
размену искустава, студије случајева, анализе реалних пословних
ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
Присуство
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Израда семинарског
10
..........
рада
Колоквијум
10
Презентација рада
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Пословне комуникације
др Мира Аврамовић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Упознавање студента са појмом пословних комуникација, њиховом
улогом и значајем, тржишним комуницирањем, концептом интегрисаних
маркетинг комуникација, инструментима масовног комуницирања и
етиком у пословним комуникацијама.
42
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 схвати улогу и значај пословних комуникација у функционисању
организације,
 дефинише и реализује стратегију тржишног комуницирања предузећа
са околином,
 примени инструменте пословних комуникација,
 схвати значај концепта интегрисаних маркетинг комуникација,
комбиновање традиционалних и савремених облика комуницирања
као основу за успешно управљање организацијом,
 примени етику у пословним комуникацијама предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Стратегија комуницирања
Елементи процеса комуницирања
предузећа са окружењем
Облици процеса комуницирања у
Интерне пословне комуникације
предузећу
Стратегија комуницирања
Фактори који утичу на процес
предузећа са међународним
комунициеања предузећа са
окружењем
међународним окружењем
Промоционе стратегије
Пример: NIКЕ и ТIТLЕISТ
Комуникациони микс предузећа
Пример:Biersdorf
Привредна пропаганда као
инструмент пословних
Пример: PЕPSI
комуникација
Односи с јавношћу као инструмент
Пример:Мерcедес-Беnз
пословних комуникација
Унапређење продаје као
инструмент пословних
Пример:Ben and Jerry sladoled
комуникација
Директни маркетинг као
инструмент пословних
Пример:Tesco
комуникација
Интернет као инструмент
Пример:YАHОО!
пословних комуникација
Лична продаја ко инструмент
Пример:Промоција лекова
пословних комуникација
„Hemofarm“
Нове тенденције у личној продаји
Пример:Продајна презентација
као инструмента пословних
производа компаније „Књаз Милош“
комуникација
Комуникативна способност
Пример:American Cyanamid –
инструмената маркетинг микса
фармери говоре
Концепт интегрисаних маркетинг
Пример:Piоnееr
комуникација
Етика у пословним комуникацијама Пример: Benetton, Volkswagen,
43
Основна литература
 Станковић Љ., Аврамовић М., Пословно комуницирање, Економски
факултет, Ниш, 2006.
 Аврамовић М., Збирка случајева из пословног комуницирања,
ВПШСС, Лесковац, 2009.
 Аврамовић М., Бонтон у пословном комуницирању, ВПШСС, Лесковац,
2009.
Допунска литература
 Тerence A. Shimp, Integratde Marketing Communications in Advertising
and Promotion, Thomson, South-Western, 2007
 Keneth E. Clow, Donald Baack, Inegrated Advertising, Promotion, and
Marketing Communications, Pearson, Prentice Hall, 2007
 Аврамовић М., Стратегија привредне пропаганде у систему
интегрисаних маркетинг комуникација, ВПШСС, Лесковац, 2009.
Број часова активне
Теоријска настава: 15 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (1 × 45 минута)
која су праћена вежбама (2 × 45 минута) на којима студенти имају
могућност да се дубље упознају са одређеном материјом. Предавања
пружају студентима теоријску основу а вежбе помажу студентима да
кроз студију одабраних случајева (кејсови – примери) из праксе да боље
разумеју и лакше савладају бројна питања из области пословних
комуникација са којима ће се срести у пракси. Студенти се активирају
путем интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева,
анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Семинарски рад
5
..........
Тест
20
Case study
5
Социјална психологија
Предавач спец. Љиљана Здравковић
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са психологијом са акцентом на
мотивацији, комуникацији, социјалној перцепцији, ставовима и
вредностима. Посебна пажња биће посвећена психолошким основама
групног рада.
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира разумевање социјалних процеса и облика социјалног учења,
 примени знања о утицају агенаса социјализације на формирање и развој
44
личности,
 препозна и разуме узроке и разлоге поступања у различитим ситуацијама,
 демонстрира вештину успешне комуникације и могућности комуницирања
невербалном комуникацијом,
 конструктивно решава проблеме,
 формира исправне, аргументоване ставове,
 препозна најчешће грешке у опажању других људи,
 разуме основне елементе психологије потрошача.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Уводни део:
 Предмет и задаци психологије
 Савремене психолошке дисциплине
 Развој социјалне психологије
 Предмет, методе и технике социјалне психологије
Социјализација:
 Процеси социјализације
Анализа примера
 Проблеми социјализације
 Облици социјалног учења
Агенси и извори социјализације:
 Породица
 Школа
 Вршњаци
Симулација ситуација
 Средства масовних комуникација
 Култура и социјализација
 Положаји и улоге
Ефекти социјализације:
 Социјални фактори и опажање
 Опажање других особа
 Грешке при опажању
 Перцептуална одбрана и акцентуација
Утицај социјалних фактора на учење и
памћење
 Социјални фактори и мишљење
 Социјални фактори и емоционално
понашање
Социјализација и мотивација:
 Појам и врсте мотива
 Хијерархија мотива
 Социјални мотиви
Агресивност
Мотив постигнућа
Морална свест
Фрустрације и конфликти
Ставови и вредности:
45
Анализа примера
Играње улога
Анализа примера
Симулација ситуације
Радионица: Пропаганда
 Појам и природа социјалних ставова
 Деловање и функција ставова
 Формирање и мењање ставова
 Пропаганда
Комуникација:
 Комуникација као процес
Радионица аткивно
 Ненасилна комуникација
слушање
 Извори неспоразума у комуникацији
 Конструктивно решавање проблема
Психолошке основе групног рада:
 Појам групе
 Формирање и оржавање групе
 Групни процеси
Симулација ситуације
 Руковођење групом
 Тимски рад
 Групно доношење одлука
Однос социјалне психологије и психологије
рада:
Анализа примера
 Појам и предмет психологије рада
 Психологија у трговини, туризму и уг.
Психологија потрошача
Психологија запослених у туризму и
Играње улога
угоститељству
Значај емоционалне контроле
Социјалне вештине:
 Управљање временом–Time management
 Управљање стресом – Stres management Case study metod и лични
 Управљање људима – Management рад на усавршавању ових
вештина
ljudskih resursa
 Комуникацијске вештине
 Руковођење - leadership
Поремећаји социјалног понашања
Болести зависности
Анализа примера
Превенција поремећаја – ментална
хигијена
Уводни део:
 Предмет и задаци психологије
 Савремене психолошке дисциплине
 Развој социјалне психологије
 Предмет, методе и технике социјалне
психологије
Основан литература
 Др Никола Рот, (2000), Основи социјалне психологије, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд.
 Др Никола Рот, (1998), Психологија група, Завод за уџбенике и
46
наставна средства, Београд.
Допунска литература
 Др Бранислав Ђорђевић, (2004), Психологија менаџмента, Економски
факултет, Универзитет у Приштини.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају студентима
теоријску основу, а циљ извођења вежби је развијање практичних и
аналитичких способности. Интерактивни приступ. Размена искуства,
лични примери, Корелација са сродним наукама, Анализа ситуација –
симулација, играње улога, радионице
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
10
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
10
усмени испт
60
Семинарски рад
10
..........
Тест
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Стручна пракса (прва година)
др Мира Аврамовић, проф.
Број ЕСПБ: 8
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
предмета прве године студија на овом студијском програму.
Садржај предмета
 Практична настава
 Разумевање положаја предузећа у привредном систему
 Праћење улагања, резултата и фактора репродукције предузећа
 Ангажовање и трошење средстава
 Упознавање са примењеном методологијом обрачуна трошкова и
цене коштања
 Анализа стварених резултата пословања и њихове расподеле
 Оцена квалитета економије предузећа
 Упознавање са инвестицијана и стратегијом раста и развоја
предузећа
 Сагледавање фактора окружења предузећа
 Критички осврт на организациону структуру предузећа
 Упознавање са пословном документацијом и пословним књигама и
инвентарисањем
47
 Упознавање са применом контног плана и елементима организације
рачуноводства
 Рачуноводствено праћење у пракси: основних средстава, новчаних
средстава, потраживања и обавеза, материјала, недовршене
производње и готових производа, трговинске робе, извора средстава,
расхода и прихода
 Упознавање са рачуноводственим извештајима
 Упознавање са информационим системом маркетинга
 Практичне технике у мотивационим истраживањима
 Практично формулисање маркетинг стратегије
 Управљање инструментима маркетинг микса у пракси
 Сегментација тржишта
 Анализа животног циклуса производа
 Практична примена мера централне тенденције, мера варијације,
асиметрије и спљоштености, теорије вероватноће и модела теорије
распореда
 Статистичко закључивање, тестирање статистичких хипотеза
 Практична примена регресионе и корелационе анализе
 Примена индексних бројева, анализа временских серија
 Статистика привредних капацитета, материјала и сировина,
статистика радне снаге, статистика производње, статистика
продуктивности рада, статистика цена, статистика зараде
Литература
Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
обавља стручну праксу.
Теоријска
Практична настава:
Број часова активне наставе
настава:
150
Методе извођења наставе
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе,
стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне праксе у
предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Редовно присуство практичној
30
(дневник стручне
60
настави
праксе)
Оцена стручног сарадника
базирана на мишљењу ментора
10
стручне праксе у предузећу
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Основе менаџмента
др Иван Михаиловић. проф.
Број ЕСПБ: 6
48
Циљ предмета
Да се студентима да могућност упознавања менаџмента у различитим
организацијама и типовима предузећа као и проучавања лидерства и
мотивације кроз све темељне функције менаџмента, односно
планирања, организовања, мотивисања и контроле.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 разуме процес менаџмента кроз планирање, организовање и
контролу,
 примени технике планирања,
 примени принципе организације предузећа,
 спроведе методе контроле,
 схвати улогу лидерства,
 учествује у управљању људским ресурсима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Појам менаџмента
Историјат настанка менаџмента
Функције менаџмента
Планирање,
организовање,
контрола,
лидерство, управљање људским ресурсима
Менаџмент и одлучивање Информације,
одлучивање
и
процес
доношења одлука
Циљеви
и
политике Визија и мисија
организације
Предвиђање
Поступак и методе предвиђања
Анализа
окружења
и Опште и глобално окружење, ресурси као
ресурса организације
инпути организације
Оперативно планирање
Буџетирање и финансијско планирање
Организовање
Организациона
структура
и
пословна
култура
Контрола
Процес и методе контроле
Информациони
систем Тест
менаџмента
SWOT анализа
Имплементација
менаџмента
Управљање променама
Покретачка снага управљања
Промене и конфликти
Механистичка
насупрот
организмичне
свести
Тимски рад
Надлежност, овлашћење, моћ и утицај
Ефективност и ефика- Семитарски рад
сност организације
Основна литература
 Жика Стојановић, Основи менаџмента, ВЕШ Лесковац 2003.
49
 Исак Адижес, Стилови доброг и лошег управљања, Адижес МЦ Нови
Сад, 2004
Допунска литература
 Исак Адижес, Управљање променама, Адижес Нови Сад, 2005
 Piter Drucker, Менаџмент за будућност, Пословни систем Грмеч,
Београд, 1995.
Број часова активне
Практична настава:
Теоријска настава: 30
наставе
30
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута). Од студената се захтева да узму активно учешће
у презентацији одређених решења која су резултат тимског рада како на
примерима из праксе тако и праћења стручне литературе. Студенти се
активирају путем интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије
случајева, анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних
процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство на предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испит
60
Семинарски рад
15
..........
Колоквијум
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Финансијски менаџмент
др Тихомир Тасић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је усавршавање знања студената из области начела
финансијске политике, њених правила, финансијске анализе и текућег
финансијског
планирања,
финансијског
управљања
обртним
средствима, финансијског планирања и оцене ефикасности
инвестиција, процене вредности капитала и имовине и пројектовања
новчаних токова.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 изврши процену различитих извора дугорочног финансирања
 развије алтернативне политике структуре капитала
 процени однос између ризика и приноса
 процени опсег у коме се може кретати цена акција компаније
 примени концепте финансијског менаџмента у процесу доношења
стратешких одлука
 управља обртним капиталом
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Правила финансирања,
Финансијска политика
ликвидност и мерење ликвидности
50
Тржиште капитала
Тржиште новца
Финансирање из улога трећих
лица
Плански биланс успеха и плански
биланс стања,
планирање дугорочних улагања и
финансијска оцена ефиаксности
улагања
Управљање основним
средствима
Управљање сопственим
капиталом, дугорочно
позајмњеним капиталом и
дугорочним резервисањем
Управљање краткорочним
финансијским обавезама
Управљање готовином
Управљање расподелом нето
добитка
Анализа остварења финансијског
резултата
Анализа финансијског положаја
Предлог програма санације
Процена вредности предузећа
Модели процене предузећа
Модели процене предузећа
Девизно тржиште
Самофинансирање
Специфични облици финансирања
Појам и врсте ризика и дејства
левериџа,
план новчаних токова
Управљање дугорочним
пласманима
Управљање залихама,
управљање потраживањима од
купца
Управљање обавезама из
комерцијалних односа
Методе управљања готовином
Пример из праксе
Пример из праксе
Значајнији показатељи финансијског
положаја
Мере за успешно пословање
предузећа после санације
Циљеви и разлози процењивања
предузећа
Метод нето садашње вредности
Тржишни метод и ликвидациони
метод
Основна литература
 Др Тихомир Тасић, Дпл. Ецц. Стуковних студија Владимир Тасић,
Финанијски менаџмент, Фондација даровитих Христофор Црниловић
– Кица- Власотинце, Лесковац, 2010. год.
 Др Тихомир Тасић, (2002), Пословне финансије, Виша економска
школа, Лесковац.
Допунска литература
 Војин Бјелица, Финансије, Stylos, Нови Сад, 2006
 Војин Бјелица, Финансије у теорији и пракси, Stylos, Нови Сад, 2006.
 James C Van Horne, Johan М. Wachowicz, Jp., Финансијски менаџмент,
Мате, Загреб, 2002. год.
 Др Драган Красуља, Др Милораг Иванишевић, Пословне финансије,
Економски факултет, Београд, 2003 година
Број часова активне
Теоријска настава:
51
Практична настава:
наставе
30
30
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Студенти се активирају путем
интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева,
анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Присуство
5
Завршни испит
поена
предавањима
Присуство
5
писмени испит
вежбама
Семинарски рад
10
усмени испт
60
Тест
20
..........
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Енглески језик II
Наставник:
Предавач Надежда Стоиљковић
Број ЕСПБ: 3
Циљ предмета је да свим студентима пружи течно познавање страног
језика од средњег до напредног нивоа по темама које су наведене у
методским јединицама, као и познавање граматике на одговарајућем
нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Представљање наше
Симулација ситуације и увежбавање
компаније посетиоцима
лексичке грађе конверзацијом у паровима
Читање неколико примера пословних
Пословно писмо
писама из праксе и њихово превођење на
српски језик
Сортирање прочитаних писама по
врстама и издвајање карактеристичних
Врсте пословних писама
делова пословних писама;
писање пословног писма на задату тему
Диктат;
Презентовање информација Увежбавање усмене презентације
информација на задату тему
Писање факса на задату тему;
Факс
Граматичка вежбања из области
употребе пасива
Електронска пошта
Диктат;
52
Меморандум
Тест 1
Представљање новог
производа
Организационе јединице у
компанији
Потврда и извршење
поруџбине
Транспорт и шпедиција
Методе плаћања
Банкарство
Писање електронске поште на задату
тему;
Писање меморандума;
Граматичка вежбања употребе пасива
Увежбавање представљања новог
производа на задату тему
Писање састава на тему: описједне
организационе јединице у компанији
Диктат;
Писање писма на тему обрађену на
предавању
Диктат;
Граматичка вежбања – индиректни говор
Конверзација на тему Методе плаћања;
Граматичка вежбања – индиректни говор
Симулација разних ситуација на
банкарском шалтеру; дијалози на задату
тему;
Граматичка вежбања – индиректни говор
Тест 2
Основна литература
 Надежда Стоиљковић, Избор текстова из домаће и иностране
литературе, ВЕШ Лесковац, 2006
 Надежда Стоиљковић, Практикум за студенте са граматичким
вежбањима из енглеског језика, ВПШСС Лесковац, 2009
 група аутора, Business english, Анима Београд,
 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997
Допунска литература
 Надежда Силашки, English Grammar for Economists, Економски
факултет Универзитета у Београду, 2001
 Милорад Стојиловић, English for students of industrial management,
Индустријски менаџмент Крушевац, 2006.
 Rebeca Champan, English for E-mails Oxford, 2007
 Bill Mascull, Business Vocabulary in Use-intermediate, Cambridge
University Press, 2002
 Sylee Gore and David Gordon Smith, English for socializing,Oxford
University Press, 2007
 Jenny Mawer, Business Games, LTP Business Publication, 1992
 Angela Lioyd, Anne Preier, Business Communication Games, Oxford
University Press, 1996
 Starting Business English (Videocourses), BBC
Број часова активне
Теоријска настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
53
Практична настава: 15
Сваки час предавања праћен је једним часом вежби у укупном износу од
15 часова предавања и 15 часова вежби годишње. Вештине говора,
читања и писања уче се упоредо са граматичким правилима, почев од
средњег до напредног нивоа. Превод у оба смера вежба се на свим
нивоима, као и информативно читање. Свакој групи и нивоу додељују се
специфични текстови и тестови одговарајућег нивоа тежине. Активно
учешће студента се постиже симулацијом на часовима вежбања
реалних ситуација из пословног окружења, при чему студенти воде
конверзацију у паровима или у већим групама користећи новоусвојену
лексичку грађу будући да су на часовима предавања теоријски
припремљени за рад на вежбањима. Додатно активирање постиже се
индивидуалним консултацијама са наставником у предвиђеним терминима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Француски језик II
Мирослава Стојановић, проф.
Број ЕСПБ: 3
Циљ предмета је да свим студентима пружи течно познавање страног
језика од средњег до напредног нивоа по темама које су наведене у
методским јединицама, као и познавање граматике на одговарајућем
нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у
пословној комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Симулација ситуације и
Представљање наше компаније
увежбавање лексичке грађе
посетиоцима
конверзацијом у паровима
Читање неколико примера
Пословно писмо
пословних писама из праксе и
њихово превођење на српски језик
Сортирање прочитаних писама по
врстама и издвајање
Врсте пословних писама
карактеристичних делова
пословних писама;
54
Презентовање информација
Факс
Електронска пошта
Меморандум
Тест 1
Представљање новог производа
Организационе јединице у
компанији
Потврда и извршење поруџбине
Транспорт и шпедиција
Методе плаћања
Банкарство
писање пословног писма на задату
тему
Диктат;
Увежбавање усмене презентације
информација на задату тему
Писање факса на задату тему;
Граматичка вежбања из области
употребе пасива
Диктат;
Писање електронске поште на
задату тему;
Писање меморандума;
Граматичка вежбања употребе
пасива
Тест 1
Увежбавање представљања новог
производа на задату тему
Писање састава на тему: описједне
организационе јединице у
компанији
Диктат;
Писање писма на тему обрађену на
предавању
Диктат;
Граматичка вежбања – индиректни
говор
Конверзација на тему Методе
плаћања;
Граматичка вежбања – индиректни
говор
Симулација разних ситуација на
банкарском шалтеру; дијалози на
задату тему;
Граматичка вежбања – индиректни
говор
Тест 2
Тест 2
Основна литература
 Мирославa Стојановић, Избор текстова из Француског језика, ВЕШ
Лесковац, 1999
 Др Марија Џунић Дрињаковић, Француски за економисте, Економски
факултет Београд, 1999
 Марта Банићевић, Француски језик за хотелијере, I deo, Виша
хотелијерска школа Београд, 2001
Допунска литература
 Милованка Костић, Пословна коресподенција, ВЕШ Београд, 2006
 Frederic Poulon, Economie generale, Dunod, Paris, 1996
55
 Милић – Rehnicer, Le francais pour les hoteliers, I deo, Školska knjiga
Zagreb, 1979.
Број часова активне
Теоријска настава: 15 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Сваки час предавања праћен је једним часом вежби у укупном износу
од 15 часова предавања и 15 часова вежби годишње. Вештине говора,
читања и писања уче се упоредо са граматичким правилима, почев од
средњег до напредног нивоа. Превод у оба смера вежба се на свим
нивоима, као и информативно читање. Свакој групи и нивоу додељују се
специфични текстови и тестови одговарајућег нивоа тежине. Активно
учешће студента се постиже симулацијом на часовима вежбања
реалних ситуација из пословног окружења, при чему студенти воде
конверзацију у паровима или у већим групама користећи новоусвојену
лексичку грађу будући да су на часовима предавања теоријски
припремљени за рад на вежбањима. Додатно активирање постиже се
индивидуалним консултацијама са наставником у предвиђеним
терминима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Трговинско право
проф. др Жарко Анђелковић
Број ЕСПБ: 4
Циљ предмета
Упознавање са општим правним институтима и привредно правном
материјом, нарочито са статусом и обликом организовања у привреди и
привредно-правним уговорима, а све у циљу оспособљавања за
обављање основног правног саобраћаја.
Исход предмета
Студенти ће савладати основне правне форме у привреди, научиће да
закључују најзначајније привредно-правне уговоре и познаваће основе
права.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Теорија настанка права и
Објављивање закона и других
државе; Појам права и појам
правних (општих) аката — Службени
државе.
гласник РС
Објављивање закона и других
Правна норма; Извори права;
правних (општих) аката — општинска
Тумачење права.
гласила
56
Појам Грађанског права;
Субјективно и објективно право.
Појам Стварног права; Појам
ствари; Својина и државина.
Појам Облигационог права;
Извори облигација и врсте
уговора.
Појам Трговинског права и
његов предмет; Однос са
другим гранама права.
Прописи из области Трговинског
права и основа права.
Појам и облици привредних
друштава.
АД, ДОО, КД и ОД
Појам дивиденде и права
акционара.
Објављивање закона и других
правних (општих) аката — огласна
табла
Друштвена и правна норма —
практични примери
Тест из основа права.
Друштвена и правна норма —
диспозиција и санкција
Устав као извор права — појам, опис
и садржај новог Устава
Закони од значаја за трговинско
право – Закон о привредним
друштвима
Закони од значаја за трговинско
право – Закон о облигационим
односима
Закони од значаја за трговинско
право – Закон о основама
својихскоправних односа
Колоквијум из статусног дела
Привредног (Трговинског) права.
Статусне промене привредних
друштава, ликвидација и стечај.
Јавна предузећа, банке и
Хексагон природних права
задруге.
Појам привредних уговора и
Практична израда уговора
хартије од вредности.
привредног права
Врсте – поједини приврдноПрактична израда уговора
правни уговори
привредног права
Практични примери и израда
Практична израда уговора
привредно-правних уговора
привредног права
Основна литература
 Др Славољуб Вукићевић, Др Жарко Анђелковић, Трговинско право са
основама права, ВЕШ, Лесковац, 2006
 Др Жарко Анђелковић, Марко Анђелковић Слијепчевић, Практикум за
трговинско право са основама права, ВПШСС, Лесковац, 2009.
Допунска литература
 Славко Царић и др., Привредно право за економисте, Центар за
привредни консалтинг Нови Сад, 2000.
 Др Мирко Васиљевић, Трговинско право, Правни факултет
Универзитета у Београду, Центар за публикације, Београд, 2006. и
2008.
 Др Златко Стефановић, Пословно право за економисте и менаџере са
елемнтима увода у право, стварног иоблигационог права, Бор 2003.
 Др Жарко Анђелковић, Марко Анђелковић Слијепчевић, Уговор о
57
удруживању/ортаклуку/, Судска пракса, бр. 2-3, Пословнс политика
ад., Београд, 2008.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 15
наставе
30
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута). Садржај и метиди рада су прилагођени
правилима вишег образовања у складу са законом који је на снази.
Методи излагања ће бити прилагођени студентима како би стекли што
више знања из области правне материје која је предвиђена планом.
Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз размену
искустава, студије случајева, анализе реалних пословних ситуација,
симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
поена
поена
испит
писмени
Присуство настави
10
60
испит
Тест
10
Колоквијум из статусног дела
10
привредног (трговинског) права
Семинарски рад
10
..........
Пословни информациони системи
др Предраг Радовановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са информационим системима;
врстама информационих система у пословању; организацијом,
контролом и имплементацијом менаџмент информационих система;
системима за подршку одлучивању и експертним системима. Предмет
такође покрива извесне значајне аспекте електронске трговине и
електронског пословања. Посебна пажња посвећена је развоју
практичних способности усмерених на употребу стандардног софтвера
за унакрсна табеларна израчунавања и база података у пословној
реалности.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
 Критички проучи кључне проблеме у информационим системима у
области финансија и банкарства;
 Прати и анализира развој и примену нових информационих,
комуникационих и мрежних технологија у области финансија и
банкарства;
 Користи стандардни апликативни софтвер (стандардне интегрисане
софтверске пакете намењене аутоматизовању канцеларијског
пословања) у свакодневном раду као алат за подршку одлучивању,
нарочито стандардни софтвер за унакрсне табеларне прорачуне, базе
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
58
података, софтвер за личне финансије и други финансијски софтвер у
области финансија и банкарства;
 Развије практичне моделе базиране на савременој теорији и пракси;
прецизно и систематски формулише проблеме при истраживању,
примени релевантне методологије за истраживање и изврши детаљну
анализу проблема; те да демонстрира шире аналитичке способности
на личном нивоу и вештину у комуникацији, презентацији,
истраживању, анализи и решавању проблема у области финансија и
банкарства.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Microsoft Excel – увод у Excel,
основни појмови, структура
Нова техно-економска парадигма
докумената, основни алати и
поступци
Трендови у развоју информационо Microsoft Excel – рад са
– комуникационе технологије
формулама
Развој међународне
Microsoft Excel – најчешће
инфраструктуре јавних
коришћене функције
рачунарских мрежа
Microsoft Excel – угњеждавање
функција, релативне и апсолутне
Настанак дигиталне економије
референце ћелија, именовање
ћелија
Информационо – комуникационе
Microsoft Excel – приказ података у
технологије и глобализација
ћелијама
Виртуелне организације,
комерцијализација јавних
Microsoft Excel – рад са оквирима,
рачунарских мрежа и успон
обликовање табела
дигиталне економије
Microsoft Excel – „шта–ако“ (what-if)
Електронско пословање
анализа
Пословни модели и концепти
Microsoft Excel – графичка
електронске трговине
презентација података
Microsoft Excel – алати за рад са
В2В електронска трговина
базама података
Електронски новац и електронско
Microsoft Excel – сортирање и
банкарство
филтрирање података
Најзначајније врсте апликативног
софтвера у пословној примени:
Microsoft Excel – функције за рад
софтвер за унакрсне табеларне
са базама података
прорачуне
Најзначајније врсте апликативног
Microsoft Excel – изведене пивот
софтвера у пословној примени:
табеле
базе података
Информациони системи и
Microsoft Excel – најчешће
одлучивање
коришћене финансијске функције
59
Microsoft Excel – креирање
Информациони систем менаџмента сценарија, анализа достизања
циља
Microsoft Excel – самостална
Системи за подршку одлучивања
израда практичне вежбе
Основна литература
 Др Предраг Радовановић, (2009), Информационо–комуникационе
технологије и успон дигиталне економије, Висока пословна школа
струковних студија, Лесковац.
 Др Предраг Радовановић, (2007), Microsoft Excel у пословном
одлучивању, Виша економска школа, Лесковац.
Допунска литература
 Славко Вујовић, (2005), Информациони системи у пословању и
менаџменту, Београд.
 Константин Костић, (2005), Информациони систем предузећа у
Excel-у, Привредни саветник, Београд.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 45
наставе
15
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (1 × 45 минута)
која су праћена вежбама (3 × 45 минута) у мањим групама, на којима
студенти продубљују разумевање обрађене материје. Вежбе се изводе
у рачунарском кабинету у коме студенти на располагању имају
персоналне рачунаре а наставу могу да прате путем видео пројектора.
Предавања пружају студентима теоријску основу, док су вежбе
усмерене на равзијање практичних и аналитичких вештина за
извршавање различитих врста анализа за подршку одлучивању
употребом стандардног софтвера за унакрсна табеларна израчунавања
и база података. Вежбе се изводе у рачунарској лабораторији у којој
сваки студент користи персонални рачунар путем кога решава
хипотетичке или реалне пословне проблеме из праксе употребом
стандардног апликативног софтвера, пре свега стандардних
интегрисаних
софтверских
пакета
намењених
аутоматизацији
канцеларијског пословања. Софтверска симулација TOPSIM II – General
Management обезбеђује студентима реално пословно окружење у коме
су они максимално ангажовани на доношењу одлука кроз тимски рад.
TOPSIM II – General Management је софтверска симулација пословних
процеса која комбинује теорију и праксу пословног менаџмента кроз тржишну утакмицу компанија сачињених од студената, који доносе одлуке
из различитих сегмената пословања на бази унапред дефинисаног
сценарија.Студенти који похађају предмет Пословни информациони
системи пружају подршку менаџменту компанија и банака у доношењу
одлука израдом различитих анализа, прегледа, презентација и
извештаја у програмском пакету Microsoft Office.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни
поена
60
Присуство предавањима
10
Присуство вежбама
Практична вежба
20
30
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
испит
писмени
испит
усмени испт
40
Монетарне и јавне финансије
др Тихомир Тасић, проф.
Број ЕСПБ: 4
Циљ предмета је усавршавање знања студената из области новца,
инструмената монетарне и кредитне политике, кредита, банке,
осигурања, међународних финансија, управљачких јавних финансија,
управљања порезима и пореском политиком и управљања буџетом.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити способан да:
 демонстрира разумевање новца и његових функција,
 разуме монетарне и кредитне агрегате, концепцију и инструменте
монетарне политике и трговински и платни биланс,
 схвати основне принципе управљања порезом и пореском политиком
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Куповна моћ новца
Појам и историјски развој новца.
Паралелизам или систем
Функције новца
паралелног вежења
Новчана маса и ликвидност
Биметалистички систем
макроекономије.Токови формирања
Монометалистички систем
новчане масе
Папирно или слободно
Примарни новац. Кредитна
важење
мултипликација
Кредитни новац
Основне дезинфлационе
Ликвидност и потребна количина новца
стратегије
у оптицају.
Дефлација
Брзина оптицаја новца
Девалвација
Појам и појава инфлације
Ревалвација
Монетарна политика
Стабилизације девизног курса
Антициклична монетарна
Кејнзијанска концепција
политика.Политика константне стопе
монетарне политике.
монетарног раста.Политика годишњег
Кредити централне банке
програмирања раста монетарних
пословним банкама
аграгата.
Регулисање пласмана банака
Регулисање обавезних резерви банака
и камата у развијеним
Операција на отвореном тржишту.
тржишним економијама
Инструменти тржишно оријентисане
Постанак и развој кредита
монетарне политике у малим отвореним Функција и улога кредита
економијама
Извори кредита.Врсте
61
кредита. Банкарски послови
Принципи банкарског
пословања. Врсте банака.
Девизни курс
Девизни систем
Конвертабилност валуте
Девизно тржиште
Систем међународног
плаћања
Појам и елементи кредита
Појам и појава банака
Појам и суштина осигурања
Функција осигурања
Елементи осигурања
Фондови осигурања
Реосигурање
Врсте осигурања
Трговински биланс
Платни биланс
Средства у платном промету
Међународни монетарни фонд
Приватна СПВ
Међународна банка за обнову и развој
Приватни ЕСУ
Појам и подела финансијског тржишта
Значај улоге финансијских тржишта
тржишта
Појам и суштина јавних расхода
Начела јавних расхода
Природа и суштина јавних прихода
Класификација јавних прихода
Примењивање фискалних прихода
(дажбина)
Дажбинска тарифа
Појам и карактеристике пореза
Теорије о оправадњу пореза
Циљеви опорезивања
Преваљивање пореза
Трансформација пореза
Евазија пореза
Двоструко опорезивање
Непосредни (директни) и посредни
(индиректни) порези
Пореска начела
Елементи опорезивања (пореска
терминологија)
порески подстицаји или стимуланси.
Границе опорезивања. Макроекономска
дејства опорезивања
62
Специјална права вучења
ММФ-а. Европски монетарни
систем.Европска новчана
јединица(ЕСУ)
Ефикасност финансијских
тржишта
Основне карактеристике и
регулисање савремених
финансијских тржишта
Основни елементи
финансијског тржишта
Сегменти финансијског
Тржишта.
Класификација јавних
расхода. Обим јавних расхода
Покриће јавних расхода
Ефекти јавних расхода
Економски аспект дажбина
Технички аспект дажбина
Фискални ( дажбински) систем
и његово
организовање.Методи
фискалног(дажбинског)
захватања
Фискални радман
Врсте пореза и њихова
класификација
Врсте пореза на потрошњу
Остале класификације
пореза.
Границе опорезивања.
Макроекономска дејства
опорезивања
Подела царина
Царинска тарифа
Подела царина
Царинска тарифа
Царинско оптерећење
Царинско подручје
Таксени принципи
Подела такса
Развој и улога доприноса у Југославији.
Сличности и разлике доприноса са
осталим категоријама јав. пр.
Парафискални приходи
Разврставање парафискалитета
Појам и карактеристике јавног кредита
Значај јавног кредита
Јавни кредит и порези
Границе задуживања
Класификације ( врсте) јавних кредита.
Техника јавно кредита
Емисија јавног кредита и његова
организација. Отплата јавног кредита.
Конверзија и консолидација јавног
кредита
Царинско оптерећење
Царинско подручје
Таксени принципи
Подела такса
Сличности и разлике
доприноса са осталим
категоријама јав. пр.
Парафискални приходи
Разврставање
парафискалитета
Значај јавног кредита
Јавни кредит и порези
Границе задуживања
Класификације ( врсте) јавних
кредита. Техника јавно
кредита
Емисија јавног кредита и
његова организација. Отплата
јавног кредита. Конверзија и
консолидација јавног кредита
Појам буџета
Финансијска обележја буџета
Политичка обележја буџета
Правна обележја буџета
Буџетска права
Спецфичне функције буџета
Начела буџетске потпуности
Начело буџетског јединства
Начело реалности
Начело специјализације
Начело равнотеже буџета
Начело једногодишњости
Начело јавности
Израда и доношење буџета
Извршење буџета
Контрола извршења буџета
Завршни рачун
Појам буџета
Финансијска обележја буџета
Политичка обележја буџета
Правна обележја буџета
Буџетска права
Спецфичне функције буџета
Начела буџетске потпуности
Начело буџетског јединства
Начело реалности
Начело специјализације
Начело равнотеже буџета
Начело једногодишњости
Начело јавности
Израда и доношење буџета
Извршење буџета
Контрола извршења буџета
Завршни рачун
Основна литература
 Др Тихомир Тасић, (1999), Монетарне и јавне финансије, Факултет за
менаџмент, Зајечар.
 Др Тихомир Тасић,дипл ецц струковних студија Владимир Тасић,
Монетарна економија, Фондација даровитих Христифор Црниловић –
Кица- Власотинце, Лесковац 2010 год
 Др Тихомир Тасић,дипл ецц струковних студија Владимир Тасић,
63
Јавне финансије, Фондација даровитих Христифор Црниловић – КицаВласотинце, Лесковац 2010 год
 Др Милутин Ћировић, (1998), Монетарна економија, Економски
факултет, Београд.
Допунска литература
 Др Жарко Ристић, (1998), Фискални менаџмент економија пореског
управљања и буџетског инжењеринга, Савремена администрација,
Београд.
 Frederik Mishkin, Монетарна економија, банкарство и финансијска
тржишта, Дата статус, 2002.
 Др Божидар Раичевић, Јавне финансије, Економски факултет,
Београд, 2006.
 Др Зоран Бингулац, Др Мирко Кулић, Јавне финансије, Мегатренд
Универзитет примењених наука, Београд, 2006.
 Др Александар Живковић, Др Градимир Кожетинац, Монетарна
економија, Економски факултет, Београд, 2008 год.
 Frederic Mishkin, Монетарна економија, банкарство и финансијска
тржишта, Дата, Београд, 2006 год
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава:
наставе
30
15
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Студенти се активирају путем
интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Присутво предавањима
5
Завршни испит
поена
Присуство вежбама
5
писмени испит
Семинарски рад
10
усмени испт
60
Тест
20
..........
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Предузетништво
др Жика Стојановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је да студенти овладају теоријским и практичним
сазнањима о предузетничкој активности свих привредних субјеката
(компанија, малих и средљих предузећа) и да буду оспособљени да и
сами примењују технику иновативног и предузетничког понашања ради
бољег, егзакнијег и садржајнијег профитабилног понашања.
Исход предмета
Након успешно савладане материје из овог предмета студенти ће бити у
стању:
 да схвате предузетништво као феномен модерне економије
 да се упознају са развојем предузетнишзва у свету
 да упознају моделе приватизације
64
 да примене основне елементе менаџмента
 да проналазе и индентификују изворе иновативних могућности
 да примене предузетничке праксе
 да предузимају предузетничке стратегије
 да приступе преструктурирању својих копмпанија без обзира на
њихову величину
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Развој економске мисли о
Актуелност предузетништва у
предузетништву
савременом економском окружењу
и текућој економсији.
Предузетништво у сектору
Развој предузетништва у САД
привреде и банкарства.
Одлике предузетничке културе у
Развој предузетништва у Великој
В.Британији. Основни показатељи
Британији и Јапану
убрзаног развоја Јапанске
привреде.
Карактеристике власништва.
Модели приватизације
Циљеви приватизације.
Интерна, Екстерна приватизација.
Врсте приватизације
Подела деоница, формирање
националних холдинга.
Генеза менаџмента у развијеним
Научни менаџмент,
привредама
Административни менаџмент.
Развој и проширење теорије
Разне дефиниције менаџмента,
менаџмента
темељне функције и принципи.
Систематско предузетништво и
Сврсисходне иновације и извори
иновације
иновативних могућности.
Тржиште аутомобила, могућности,
Привредне и тржишне структуре
индикатори промене привредне
структуре.
Карактеристике иновација
Ново знање
заснованих на знању. Принципи
иновација
Предузетнички послови, политике,
Пракса предузетништва
праксе, предузетништво у сектору
јавних услуга.
Формирање тржишта, финансиско
Нови послови и предузећа
предвиђање.
Предузетништво и заједничка
Карактеристике и циљеви
улагања са страним партнерима
заједничког улагања
Бити први и најбољи, креативна
Предузетничке стратегије
имитација, предузетнички џудо,
еколошке нише.
Предузетништво и
Правци пословног
преструктурирање предузећа
преструктурирања. Мало преузеће,
65
глобално предузеће, предузетнички
центри.
Основна литература
 др Жика Стојановић, (2000) Предузетништво, Виша економска школа,
Лесковац.
 Piter Drucker, Менаџмент за будућност, Пословни систем Грмеч, 1995
Допунска литература
 Проф. др Жика Стојановић, Ивана Младеновић – Ранисављевић,
(2010) Практикум из предузетништва, Висока пословна школа
струковних студија Лесковац.
 Проф. др Жика Стојановић, Предузетнички менаџмент, Висока
пословна школа струковних студија Лесковац, 2009.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута). Од студената се захтева да узму активно учешће
у презентацији одређених решења која су резултат тимског рада како на
примерима из праксе тако и праћења стручне литературе. Студенти
могу да бирају интензитет свог учешћа у комплетној настави овог
предмета. После сваког блока предавања могу да изразе своје мишеље
или примедбе на одговарајуће ставове из одговарајућих области.
Студенти такође могу да бирају могућност да сами изврше делимичну
презентацију одређене области приликом вежби. Путем рада на
одређеном пројекту који може бити тимски или индивидуални студенти
могу да пруже додатни допринос комплетној настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
10
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
10
усмени испт
Семинарски рад
10
..........
Рад у групи - оцена
6
Индивидуални рад
4
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Технологија и познавање робе
др Татјана Ђекић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са робом и њихово схватање
особине робе као и њена технолошка понашања на различите утицаје.
Програм упознаје студенте са хемијским саставом робе и променама до
којих долази у различитим условима, као и спречавању непожељних
промена.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
 утврди степен у коме производ задовољава одређене потребе,
66
односно степен прилагођености производа потребама потрошача
 прати нове технологије добијања и прераде производа као и
критеријуме за класификацију, номенклатуру и озачавање робе
 критички анализира нове тенденције развоја, обим производње и
методе испитивања квалитета робе
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Појам и класификација робе
Квалитет робе, Декларација робе и марка
Познавање робе
производа, Амбалажа, паковање,
складиштење и транспорт робе
Енергија и енергетске
Технолошки и економски значај енергије
сировине
Енергетске сировине
Појам, облици и извори енергије, Горива
Природне воде, врсте, карактеристике и
Вода
квалитет вода, воде за пиће, воде у
индустрији и отпадне воде
Технолошко-економске карактеристике
Металургија
металургије и подела, својства метала,
легура и њихова прерада и обрада
Производи црне и обојене металургије,
Производи металургије
производи металургије лаких метала
Неметали, подела, опште особине и
Производи индустрије
употреба, стакло, керамика и грађевински
неметала
материјали
Дрво
Техничко-технолошка својства дрвета,
Производи прераде
Производи механичке и хемијске прераде
дрвета
дрвета
Карактеристике органско хемијске
Производи хемисјке
индустрије Високомолекуларни материјалииндустрије
полимери, полипласти, каучук и гума
Производи за бојење, лакирање, прање и
Органска једињења
чишћење, козметичко-парфимеријски
производи
Исновне карактеристике пластичних маса и
Пластичне масе
производи од пластичних маса
Састав и хранљивљ вредност
прехрамбених производа, Конзервисање
прехрамбених производа, месо, рибе и
Производи
њихови производи , млеко, јаја и њихови
пољопривредне
производи, житарице, воће, поврће и
индустрије
њихови производи, Алкохолна пића и
средства за уживање
Производи текстилне
Природна, протеинска, целулозна и
индустрије
хемијска влакна, пређе, тканине и трикотажа
Кожна и крзнарска
Сирове и готиве коже, производи од кожа,
67
индустрија
крзна и крзнарска конфекција
Основна литература
 Др Нада Штрбац, Технологија и познавање робе ВПШ 200, Београд
 Душанка Ушћумлић, Комерцијално познавање робе, Економски
факултет Београд, 2004
Допунска литература
 Душанка Ушћумлић, Управљање квалитетом материјалних производа,
Економски факултет Београд, 2006
 Срећко Николић, Управљање квалитетом производа и услуга, Завод
за уџбенике и наставна средства Београд, 2004.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају теоријску основу
коју студенти практично примењују на вежбама чиме се омогућава
формирање кадра са стручно–теоријским знањем потребним за
обављање сложених послова у савременим условима технологије рада.
Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз размену
искустава, студије случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Тест 1
10
Тест 2
10
Семинарски рад
10
Технологија животних намирница са
исхраном
Наставник:
др Татјана Ђекић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са прехрамбеним
намирницама, са броматолошког аспекта, заснован на принципима
правилне исхране. Програм омогућава стручна знања о својствима и
квалитету животних намирница, о начину њиховог конзервисања,
паковања, складиштења као и непосредне употребе. Посебно се
изучавају алкохолна и безалкохолна пића, њихов квалитет, начин
производње, особине као и паковање, ускладиштење и манипулација.
Исход предмета
Након успешног савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
 спознају утицај начина исхране и врста намирница на развој и
здравствено стање организма односно на његову функционално и
виталну способност
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
68
 утврди потребе организма о енергетским, градивним и заштитним
материјама под различитим условима живота и рада
 правилно утврде нутритивну вредност намирница и услове под којима
се оне производе, прерађују, складиште или употребљавају.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Познавање робе и
Појам и класификација робe, kвалитет
технологија
робе
Општи принципи правилне исхране,
Исхрана и значај исхране
последице неправилне исхране
Намирнице животињског порекла,
Животне намирнице
намирнице биљног порекла
Беланчевине, масти и угљени хидрати,
Састав животних намирница
вода, минералне материје и витамини
Учешће појединих компоненти намирнице
у остваривању енергетске вредности
Дневне енергетска потреба
оброка
организма
Енергетска вредност хранљивих материја
Микробиологија
животних
Микроорганизми значајни за прехрамбену
намирница
индустрију и производњу хране
Кварење животних
намирница
Животне намирнице биљног
порекла
Животне намирнице
животињског порекла
Зачини и адитиви
Конзервисање намирница
Алкохолна пића
Пиво
Вина
Јака алкохолна пића
Микроорганизми узрочници кварења
намирница, токсиинфекције и токсикације
Производи богати угљеним хидратима,
масти и уља, воће и поврће
Месо, рибе и њихови производи, млеко,
јаја и њихови производи
Подела, чување и врсте зачина
Физички и хемијски начин конзерви-сања
намирница
Врсте и квалитет пића у пр омету,
дестилациона и фермента циона
алкохолна пића
Врсте пива у промету , квалитет пива
Врсте вина у промету, квалитет вина у
промету
Природне ракије, жестока алкохолна пића
и ликери
Основна литература
 Др Татјана Ђекић, Технологија животних намирница, Висока пословна
школа струковних студија. Лесковац,2010
 Мр Б. Ђуришић, Технологија животних намирница, Виша хотелијерска
школа, Београд, 2005
 Драгош Вукићевић, Исхрана, Виша угоститељска школа Београд, 1991
Допунска литература
69
 Зоран Вучић и др., Безбедност хране, Драганић Београд, 2006.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 30
наставе
15
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (1 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају теоријску основу
коју студенти практично примењују на вежбама које се одвијају као
стручне посете организацијама прехрамбене индустрије. Студенти се
активирају путем интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије
случајева, анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних
процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Тест 1
10
Тест 2
10
Семинарски рад
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Туристичка географија
Наставник:
Проф. др Науме Мариноски
Број ЕСПБ: 4
Циљ предмета је упознавање студената са географским и туристичким
положајем Србије, природним и антропогеним туристичким вредностима
и туристичим прометом у Србије. Посебан акценат биће на туристичким
местима и регијама Србије као и на перспективи развоја туризма у
Србији.
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 разуме генеративни и атрактивни потенцијал емитивних и
рецептивних регија у туризму,
 схвати значај туристичких вредности и разуме најважније правце
туристичких токова у свету,
 схвати значај општег и просторног планирања за развој туризма,
 демонстрира познавање најзначајнијих туристичких регија Србије и
Медитерана као и основних карактеристика туристичког промета у
региону
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Методе истраживања у туристичкој
Увод у туристичку географију
географији
Генеративни потенцијал
Најважније емитивне регије у свету
емитивних регија
Атрактивни потенцијал
Анализа мотивских туристичких
рецептивних регија
вредности
70
Туристичке вредности
Туристичка валоризација
простора
Интеррегионални туристички
токови
Регионализација и типологија
рецептивних простора
Туризам као агенс
трансформације простора
Опште и просторно планирање
туризма
Туризам и заштита животне
средине
Атрактивни потенцијал развоја
туризма Србије
Основне карактеристике
туристичког промета Србије
Туристичке регије Србије
Просторне целине изван
туристичких регија
Видови туризма у Србији
Графичко представљање система
туристичких атракција
Најважније рецептивне регије у
свету
Најважнији правци туристичких
токова у свету
Типологија туристичких простора у
свету
Материјална база развоја туризма
Графичко представљање система
планирања туризма
Носећи капацитет простора
Картографско представљање
мотивских вредности СрбијеГ
Анализа квантитативних показатеља
туристичког промета Србије
Картографско представљање
туристичких регија Србије
Картографско представљање
материјалне базе развоја туризма
Србије
Картографско представљање
туристичких места Србије
Основна литература
 Др Ђорђе Чомич, Др Невенка Пјевач, (1997), Туристичка географија,
Савезни центар за унапређење хотелијерства и угоститељства,
Београд.
Допунска литература
 Мирослав Поповић, Економска географија, Привредни преглед
Београд, 1984
 Michal Hall i dr., The Geography of Tourism & Recreation, Routledge,
2006
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају студентима
теоријску основу, а циљ извођења вежби је развијање практичних и
аналитичких способности. Студенти се активирају путем интерактивне
наставе, кроз размену искустава, студије случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
71
предавањима
Присуство вежбама
Семинарски рад
Први тест
Други тест
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
5
10
10
10
усмени испт
60
Предузетнички менаџмент
др Жика Стојановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета јесте упознавање студената са појмом и значењем
предузетништва и предузетничке делатности, са истицањем значаја
предузетништва посебно у транзиционим условима економије. Такође је
важно упознати студенте са индивидуалним, корпорацијским, и предузеништвом у јавним службама, како би и сами могли не само да
разумеју него и да допринесу развоју предузетништва. Саме иновације и
иновативност јесу област која представња основу за развој
прдузетничког менаџмента. Покретање сопственог бизниса мале и
средње компаније и улога руководећег кадра јесте област која не сме да
буде непозната за будућег предузетника. Један од битних циљева јесте
израда разних типова пројеката као и вођење самих пројеката како из
области привреде тако и из ван привредних делатности.
Исход предмета
Након успешно савладане материје из овог предмета студенти ће бити у
стању:
 да се упознају са развојем предузетничког менаџмента
 да проналазе и индентификују изворе иновативних могућности
 да предузимају предузетничке стратегије
 да приступе преструктурирању својих копмпанија у условима
динамичког окружења
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Теориске концепције о
Генеза предузетништва
предузетништву, типови и фазе
развоја компанија
Претпоставке и услови развитка
Економски, социолошки и тактички
предузетништва
услови развитка предузетништва
Иновациске активности, креативни
Иновације и предузетништво
процеси, извор информација
Предузетништво у самим
Индивидуално, корпорациско и
компанијама, корпорацијама и групе
групно предузетништво
предузетника
Знање као производна снага
Развој технологије и знања
друштва, савремене информације и
комуникације пројекта
Предузетничке стратегије и
Главне врсте и облици стратегија и
тактике
политичка спровођење стратегија
72
Стратегија иновативног
предузетничког менаџмента
Тактика спровођења
предузетничког менаџмента
Предузетништво и ризик
Менаџмент ризика
Предузетничко руковођење
Појам и развитак инкубационих
центара
Мало предузеће и
предузетништво
Организациска култура
Пројектни менаџмент
Стратегијски кораци, интеракције,
компромиси, конфликти
Инплементација, евалуација, и
контрола стратегија
Пословни ризици, унутрашњи и
спољни
Методе технике мерења ризика,
управљање ризика улагања
Организације и руковођење,
одлучивање и иновације.
Суштина, значење и улога
инкубационог центра
Изазови и шансе, раст малих
предузећа
Дефиниција, функција, стварање,
јака и слаба култура
Циљеви пројекта, задаци, фазе,
циклуси и промене пројекта
Основна литература
 Проф. др Жика Стојановић, Предузетнички менаџмент, Висока
пословна школа струковних студија Лесковац, 2009.
Допунска литература
 Исак Адижес, Животни циклуси предузећа, Прометеј Нови Сад, 1994
 Проф. др Жика Стојановић, Предузетништво, Виша економска школа,
Лесковац, 2000
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута). Од студената се захтева да узму активно учешће
у презентацији одређених решења која су резултат тимског рада како на
примерима из праксе тако и праћења стручне литературе. Студенти
могу да бирају интензитет свог учешћа у комплетној настави овог
предмета. После сваког блока предавања могу да изразе своје мишеље
или примедбе на одговарајуће ставове из одговарајућих области.
Студенти такође могу да бирају могућност да сами изврше делимичну
презентацију одређене области приликом вежби. Путем рада на
одређеном пројекту који може бити тимски или индивидуални студенти
могу да пруже додатни допринос комплетној настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство вежбама
10
писмени испит
60
Семинарски рад
10
усмени испт
Тест
10
..........
Рад на пројектном
10
73
задатку
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Основе информатике
Предавач спец. Валентина Станковић
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је стицање основних знања из области информатике и
рачунарства и обучавање студената за употребу стандардних
оперативних система и стандардног софтвера за обраду текста у
пословној коресподенцији.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира познавање хардвера и софтвера,
 планира и пројектује хардверске и софтверске ресурсе,
 користи савремене оперативне системе,
 употребљава стандардни апликативни софтвер,
 демонстрира разумевање рачунарских мрежа, пре свега Интернета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Употреба миша и тастатуре,
Основни појмови: податак,
основни изглед екрана, покретање
информација, рачунарство
програма
Историја рачунара
Рад са прозорима и менијима
Употреба Widows Explorer-a (рад са
Модерни оперативни системи
дисковима)
Хардвер рачунара: процесор и
Употреба Widows Explorer-a (рад са
матична плоча
фолдерима и датотекама)
Хардевер рачунара: спољна
Стандардне апликације (Notepad,
меморија
WordPad)
Хардевер рачунара: улазноСтандардне апликације (Paint)
излазни уређаји
Хардевер рачунара: улазно
Control Panel
излазни уређаји, II
Команде на палети Standard и
Конфигурисање рачунарског
палети за форматирање (додавање
система
и брисање икона). Израда
једноставног пословног писма.
Означавање и рад са означеним
Софтвер рачунара: системски
деловима текста. Уметање слике у
софтвер и апликативни софтвер
текст.
Рачунарске мреже: историја и
Форматирање на нивоу фонта и
развој интернета
пасуса (параграфа)
Рачунарске мреже: World Wide
Рад са табелама.
Web
Рачунарске мреже: претраживање Употреба готових шаблона
Web-a
(креирање пословног факса).
Рачунарске мреже: електронска
Форматирање на нивоу старнице и
74
пошта, I
Рачунарске мреже: електронска
пошта, II
Безбедност и заштита рачунара
штампање пословног писма.
Употреба електронске поште.
Израда једноставних цртежа
употребом алата AutoShapes
Употреба алата WordArt. Употреба
стилова (креирање, модификовање,
брисање).
Основна литература
 Мирослав Ћирић, Милан Тасић, Основи информатике, Универзитет у
Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу
 мр Предраг Радовановић, Microsoft Word у пословној коресподенцији
Допунска литература
 Основе информатичке технологије, Анима Београд, 2005.
 R. Kelly Rainer Jr., Efraim Turban, Uvod u informacione sisteme, Data
Status Beograd, 2000.
Број часова активне
Теоријска настава: 15 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (1 × 45 минута) и
вежби (3 × 45 минута) у мањим групама. Вежбе се изводе у рачунарском
кабинету у коме студенти на располагању имају персоналне рачунаре а
наставу могу да прате путем видео пројектора. Предавања пружају
студентима теоријску основу, док су вежбе усмерене на равзијање
практичних вештина за употребу стандардних оперативних ситема, пре
свега Windowsa, и стандардног софтвера за обраду текста (Microsoft
Word) са посебним нагласком на примену овог софтвера у пословној
кореспонденцији. Сваки студент на часовима вежби користи персонални
рачунар за самостално решавање једноставних практичних проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Практична вежба
30
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Трговински менаџмент
Наставник:
др Драгомир Радовановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са тржиштем и његовим
институцијама, трговином на велико и мало, облицима кооперације и
интеграције у систему дистрибуције, технолошким прогресом у
трговини, трошковима трговине и начином утврђивања малопродајне
цене. Поред тога, пажња је посвећена и трговинском менаџменту, као и
стратегији у области маркетинга, финансија, организационих промена
итд.
Исход предмета
75
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
 Критички проучи кључне проблеме у трговини;
 Прати и анализира развој и примену савремене информационе и
комуникационе технологије у области трговине;
 Идентификује трошкове трговине, обрачуна маржу, рабат,
малопродајну цену производа;
 Формулише финансијску стратегију трговинске организације;
 Развије практичне моделе базиране на савременој теорији и пракси;
прецизно и систематски формулише проблеме при истраживању,
примени релевантне методологије за истраживање и изврши детаљну
анализу проблема; те да демонстрира шире аналитичке способности
на личном нивоу и вештину у комуникацији, презентацији,
истраживању, анализи и решавању проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Место трговинског менаџмента у
О Трговини
организацији предузећа
Тржиште и његове институције
Велики трговински центри
Трошкови трговине, маржа и
Прерачунавање марже у рабат и
рабат
обрнуто
Врсте цена и малопродајна цена Израчунавање малопродајне цене
О менаџменту
Електронска трговина
Трговински менаџмент
Нивои и подсистеми менаџмента
Теорије и концепти
Крива животног циклуса трговинских
институционалних промена у
институција
трговини
Концепција интегралног трговинског
Стратегијско управљање
менаџмента
Маркетинг стратегија
SWOT анализа
Финасијска стратегија
Управљање профитном маржом
Управљање обртом пословних
Модели профитабилности
средстава
Интегрисање маркетинг и
Управљање изворима капитала и
финасијске стратегије у модел
степеном задужености
тоталне профитабилности
Управљање продуктивношћу,
Интегрално управљање у троуглу П,
рентабилношћу и
Р, К
конкурентношћу
Стратегија организационих
Изградња организационе структуре
промена
Будућност трговинског
Свет данас и сутра
менаџмента
Основна литература:
 Проф. др Драгомир Радовановић, (2009), Трговински менаџмент,
Лесковац.
 Проф. др Драгомир Радовановић, (2002), Основе о трговини за
76
менаџерско одлучивање, СИИЦ, Ниш.
Допунска литература
 Стипе Ловрета, Трговински менаџмент, Савремена администрација
Београд, 1998.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута)
која су праћена вежбама (2 × 45 минута) у мањим групама у којима
студенти имају могућност да развијају своје истраживачке пројекте и да
продубљују разумевање обрађене материје. Предавања пружају студентима теоријску основу, док су вежбе усмерене развоју практичних и
аналитичких способности у области обрачуна трошкова трговине,
марже, рабата малопродајне цене итд. Анализа студија случајева
омогућава студентима тимски рад и сучељавање мишљења, а њихово
ангажовање подстиче се и могућношћу употребе персоналних рачунара
за приступ одговарајућим ресурсима на Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испт
45
Семинарски рад
15
..........
Тест 1
10
Тест 2
10
Тест 3
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Стратегијски менаџмент
др Милена Марјановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је да уведе студенте у проблематику стратегијског
менаџмента кроз одређене методе и анализе везане за наведени
предмет, уз посебан осврт на: предвиђање, планирање, контролу и
примену стратегијског менаџмента у пракси; парцијалне циљеве и
њихов утицај на генерални циљ; као и на информациону базу
менаџмента. На тај начин студент ће бити припремљен за практичне
изазове у доношењу конкретних пословних одлука.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 успешно разумеју визију и мисију као предуслов дефинисања циљева
и политике предузећа,
 схвате улогу предвиђања и планирања као основе у доношењу
пословних одлука и имплементацији стратегије,
 успешно изврше анализу окружења и ресурса организације
 схвате улогу стратегије у реализацији пословања, уз избор
стратегијске опције,
 разумеју улогу информација за пословно одлучивање, уз вредносно
77
изаражавање као услова за интеграцију информација
 схвате и демонстрирају процес повратне спреге између генералне
стратегије и парцијалних стратегија,
 изврше контролу и ревизију стратегије, кроз благовремено и поуздано
сагледавање тока остварења стратегије и стварање услова за
предузимање корективних акција.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Функције менаџмента и
Карактеристике менаџмента и
одлучивање
одлучивања
Дефинисање и садржај
стратегијског менџмента
Процес стратешког менаџмента –
Евалуација стратегијског
кораци и модул
менаџмент система
Циљеви предузећа као окосница
Визија, мисија, циљеви и политика
стратегијског менаџмента
Предвиђање као основа
Предвиђање и методе превиђања
стратегијског менаџмента
Анализа окружења и ресурса
Окружење ресурса и организације
организације
Обликовање пословне стратегије
Селекција оптималне стратегије
Карактеристике стратегијског
Стратегијско планирање
планирања
Карактеристике имплементације
Имплементација стратегије
стратегије
Организациона стратегија и
Облици организационе структуре и
пословна култура
пословна култура
Одлучивање и планирање МИС-а
Одлучивање и МИС
Организовање МИС-а
Планирање и организовање МИС-а
Анализе за контролисање
стратегије. Посебан осврт на
Контрола стратегије
контролисање помоћу
финансијских мера
Интеграција информација за
Семинарски радови
пословно одлучивање
Менаџерско рачуноводство.
Рацио анализа
Рачуноводствени и управљачки
круг – однос.
Информациони систем
Информациони систем
функционалних стратегија.
функционалних стратегија.
Информациони систем за топ
Информациони систем за топ
менаџмент.
менаџмент.
Основна литература
 Др М. Марјановић и др И. Михаиловић (2009), „Стратегијски
менаџмент”, ВПШСС Лесковац, друго допуњено издање
 Др М. Милисављевић, „Савремени стратегијски менаџмент”, (2002)
78
Институт економских наука, Економски факултет, Београд
Допунска литература
 Др Бранислав Ђорђевић, Стратегијски менаџмент, Факултет за
индустријски менаџмент Крушевац, 2005.
Број часова активне Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута). Часови вежби се изводе са мањим групама.
Предавања пружају студентима теоријску основу, док на вежбама
студенти продубљују стечено знање анализирајући проблеме из праксе.
Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз размену
искустава, студије случајева, анализе реалних пословних ситуација,
симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Семинарски рад
15
..........
Колоквијум
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Менаџмент ризика
Наставник:
Предавач мр Саша Сарић
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Упознавање студената са најновијим техникама за процену и мерење
изложености каматном ризику, као и техникама за ефикасно управљање
тим ризиком.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 мери изложеност каматном ризику
 процени утицај кредитног ризика
 припреми концизан и тачан извештај о управљању ризиком
 примени технике за управљању ризиком
 да израчуна цену, тржишни и кредитни ризик за сваки од
инструмената који се често користе
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Историјски развој модерног
—
менаџмента ризика
Менаџмент ризика у функцији
Утврђивање одговорности и накнада
дефинисања одговорности и
штете
накнади штета
Менаџмент ризика и разумевање
Однос ризика и одговорности
одговорности
Рочна структура каматних стопа
Усклађивање рочне структуре
79
Дефиниција каматног ризика
Краткорочни инструменти за
менаџмент каматног ризика
Дугорочни инструменти за
менаџмент каматног ризика
Менаџмент портфолио ризика
Хеџинг фјучерсима
Каматне опције
Финансијски деривати
Процес ограничења и праћења
Динамички менаџмент ризика
каматних стопа
Мерење изложености каматном
ризику
Управљање каматним ризиком
употребом краткорочних
инструмената
Управљање каматним ризиком
употребом дугорочних инструмената
Конструисање нискоризичног
портфолиа
Карактеристике фјучерс уговора
Карактеристике уговора о опцијама
Финансијски деривати у функцији
менаџмента ризика
Технике за ограничење и праћење
ризика
Нужност континуираног праћења
изложености ризику
Процена утицаја промене каматних
стопа
Нови модели процене и праћења
изложености ризику
Праћење изложености
променама каматних стопа
Најновије тенденције у
менаџменту ризика
Основна литература
 Мр Саша Сарић, Менаџмент ризика (ауторизована предавања), ВЕШ
Лесковац, 2005
Допунска литература
 Миодраг Марковић, Осигурање, Виша пословна школа Београд, 1995
 Жарко Лекић, Осигурање, финансијско-рачуноводствена функција,
Глосаријум Београд, 2006.
Број часова активне
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају студентима
теоријску основу, а циљ извођења вежби је развијање практичних и аналитичких способности. Студенти се активирају путем интерактивне
наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних
пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
10
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
10
усмени испт
60
Семинарски рад
10
..........
Колоквијум
10
80
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Спољнотрговинско пословање
Наставник:
Предавач мр Саша Сарић
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Упознати студенте са спољнотрговинским пословима; начином
припреме за обављање спољнотрговинске активности и закључивањем
спољнотрговинске активности.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 тумачи прописе у области спољнотрговинског пословања,
 организује пословни процес у области спољнотрговинског пословања,
 повеже спољнотрговинске послове са пословима шпедиције
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Облици спољнотрговинских
Појам, значај и улога
предузећа и начин пословања на
спољнотрговинског пословања
ино тржишту
Садржај и значај
Спољнотрговински послови, са
спољнотрговинског биланса
конкретном обрадом истих
Карактеристике међународне
Начини истраживања тржишта
неробне размене
Специјализоване услуге везане
Трговачки обичаји и узансе у
за робни промет
земљама окружења
Начела међународног трговинског Политички ризици и смањење истих
права
у Спољнотрговинском пословању
Типски уговори и општи услови
Закључивање купопродајног посла
пословања
Формирање цена у
Светска трговинска организација
спољнотрговинском пословању
Једнообразна правила и обичаји
Формирање спољнотрговинске
за документарне акредитиве
калкулације
Међународна трговачка
Анализа извозног посла
арбитража
INCOTERMS
Анализа увозног посла
Сецијални спољнотрговински
Економски значај царина
послови и начини употребе истих
Виши облици сарадње у
Анти-дампинг поступак
спољнотрговинском промету и
начини употребе истих
Нецаринске баријере
Међународна арбитража
Техника реализације извозног
Статистичка евиденција у спољној
посла
трговини
Техника реализације увозног
Анализа и контрола
посла
спољнотрговинског посла
Основна литература
81
 Мр Саша Сарић, Спољнотрговинско пословање, ВЕШ Лесковац, 2004
 Молорад
Тешић,
Спољнотрговинско
пословање,
Савремена
администрација Београд, 1996
Допунска литература
 Младен Косовац, Међународна правила и конвенције - за
спољнотрговинско пословање и друге економске односе са
иностранством, Желнид Београд, 2004
 Игор Јанев, Међународни односи и спољна политика, Институт за
политичке студије Београд, 2003.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (2 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају студентима
теоријску основу, а циљ извођења вежби је развијање практичних и аналитичких способности. Студенти се активирају путем интерактивне
наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних
пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
10
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
10
усмени испт
60
Семинарски рад
10
..........
Колоквијум
10
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
Назив предмета:
Стручна пракса (друга година)
Наставник:
др Миле Богдановић, проф.
Број ЕСПБ: 13
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
обавезних и одабраних изборних предмета друге године студија на
овом студијском програму.
82
Садржај предмета
Практична настава
 Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента;
 Значај планирања, организовања, контроле, лидерства и људских
ресурса
 Дефинисање циљева предузећа;
 Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији
менаџмента;
 Предвиђање и стратегијско планирање;
 Имплементација стратегије;
 Интеграција информација за пословно одлучивање;
 Оптимизација извора финансирања;
 Пројекција биланса успеха и биланса стања;
 Планирање дугорочних улагања;
 Управљање готовином;
 Утицај инструмената монетарне и фискалне политике на
предузеће/организацију
 Упознавање са структуром рачунарске мреже предузећа/организације;
 Упознавање са најзначајнијим апликативним софтвером у
предузећу/организацији
 Менаџмент информациони систем;
 Организација, имплементација и контрола менаџмент информационих
система;
 Технике обезбеђења података у информационим системима у
предузећу/организацији;
 Системи за управљање базама података;
 Употреба
јавних
рачунарских
мрежа
(Интернета)
у
предузећу/организацији; електронско пословање;
 Примена стандардног апликативног софтвера (са нагласком на
програмски пакет Microsoft Office) у пословној кореспонденцији и
пословном одлучивању;
 Улога иновација у предузетништву;
 Упознавање са праксом предузетништва и предузетничким
стратегијама;
 Упознавање са најзначајнијим прописима из области трговинског
права;
 Анализа привредних уговора у предузећу/организацији;
 Анализа обавезних елемената хартија од вредности с аспекта
трговинског права;
 Примена стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и
пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу стручне
терминологије
Литература
Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
83
обавља стручну праксу.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 270
наставе
Методе извођења наставе
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе,
стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне праксе у
предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Писмени испит
Редовно присуство практичној
30
(дневник стручне
60
настави
праксе)
Оцена стручног сарадника
базирана на мишљењу ментора
10
стручне праксе у предузећу
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
Назив предмета:
Стручна пракса (друга година)
Наставник:
др Миле Богдановић, проф.
Број ЕСПБ: 11
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
обавезних и одабраних изборних предмета друге године студија на овом
студијском програму.
Садржај предмета
 Практична настава
 Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента;
 Значај планирања, организовања, контроле, лидерства и људских
ресурса
 Дефинисање циљева предузећа;
 Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији
менаџмента;
 Предвиђање и стратегијско планирање;
 Имплементација стратегије;
 Интеграција информација за пословно одлучивање;
 Оптимизација извора финансирања;
 Пројекција биланса успеха и биланса стања;
 Планирање дугорочних улагања;
 Управљање готовином;
 Упознавање са структуром рачунарске мреже предузећа/организације;
 Упознавање са најзначајнијим апликативним софтвером у
предузећу/организацији
84
 Менаџмент информациони систем;
 Организација, имплементација и контрола менаџмент информационих
система;
 Технике обезбеђења података у информационим системима у
предузећу/организацији;
 Системи за управљање базама података;
 Употреба
јавних
рачунарских
мрежа
(Интернета)
у
предузећу/организацији; електронско пословање;
 Примена стандардног апликативног софтвера (са нагласком на
програмски пакет Microsoft Office) у пословној кореспонденцији и
пословном одлучивању;
 Улога иновација у предузетништву;
 Упознавање са праксом предузетништва и предузетничким
стратегијама;
 Упознавање са најзначајнијим прописима из области трговинског
права;
 Утврђивање
степена
прилагођености
производа
потребама
потрошача
 Упознавање са технологијама добијања и прераде производа и
критеријумима за класификацију, номенклатуру и озачавање робе
 Испитивање квалитета робе
 Утврђивање нутритивне вредности намирница и анализа услова под
којима се оне производе, прерађују, складиште или употребљавају;
 Израда концизног извештаја о управљању ризиком и анализа техника
за управљање ризиком
 Упознавање са прописима у областима спољнотрговинског
пословања и најзначајнијим спољнотрговинским пословима и
пословима шпедиције;
 Анализа привредних уговора у предузећу/организацији;
 Анализа обавезних елемената хартија од вредности с аспекта
трговинског права;
 Примена стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и
пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу стручне
терминологије.
Литература
Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
обавља стручну праксу.
Број часова активне
Практична настава:
Теоријска настава:
наставе
210
Методе извођења наставе
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе,
стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне праксе у
предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
85
Предиспитне обавезе
поена
Редовно присуство практичној
настави
30
Оцена стручног сарадника
базирана на мишљењу ментора
стручне праксе у предузећу
10
Завршни испит
Писмени испит
(дневник стручне
праксе)
поена
60
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Назив предмета:
Стручна пракса (друга година)
Наставник:
др Миле Богдановић, проф.
Број ЕСПБ: 13
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
обавезних и одабраних изборних предмета друге године студија на овом
студијском програму.
Садржај предмета
 Практична настава
 Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента;
 Значај планирања, организовања, контроле, лидерства и људских
ресурса
 Дефинисање циљева предузећа;
 Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији
менаџмента;
 Предвиђање и стратегијско планирање;
 Имплементација стратегије;
 Интеграција информација за пословно одлучивање;
 Упознавање са генеративним и атрактивним потенцијалом емитивних
и рецептивних регија у туризму,
 Упознавање са најважнијим правцима туристичких токова у свету са
освртом на регионалне туристичке токове;
 Упознавање са најзначајнијим туристичким регијама Србије и
Медитерана
 Упознавање са структуром рачунарске мреже предузећа/организације;
у
 Упознавање
са
најзначајнијим
апликативним
софтвером
предузећу/организацији
 Менаџмент информациони систем;
 Организација, имплементација и контрола менаџмент информационих
система;
 Технике обезбеђења података у информационим системима у
предузећу/организацији;
 Системи за управљање базама података;
 Употреба
јавних
рачунарских
мрежа
(Интернета)
у
86
предузећу/организацији; електронско пословање;
 Примена стандардног апликативног софтвера (са нагласком на
програмски пакет Microsoft Office) у пословној кореспонденцији и
пословном одлучивању;
 Улога иновација у предузетништву;
 Упознавање са праксом предузетништва и предузетничким
стратегијама;
 Упознавање са најзначајнијим прописима из области трговинског
права;
 Утврђивање степена прилагођености производа потребама потрошача
 Упознавање са технологијама добијања и прераде производа и
критеријумима за класификацију, номенклатуру и озачавање робе
 Испитивање квалитета робе
 Утврђивање нутритивне вредности намирница и анализа услова под
којима се оне производе, прерађују, складиште или употребљавају;
 Израда концизног извештаја о управљању ризиком и анализа техника
за управљање ризиком
 Упознавање са прописима у областима спољнотрговинског пословања
и најзначајнијим спољнотрговинским пословима и пословима
шпедиције;
 Оптимизација извора финансирања;
 Пројекција биланса успеха и биланса стања;
 Планирање дугорочних улагања;
 Управљање готовином;
 Анализа привредних уговора у предузећу/организацији;
 Анализа обавезних елемената хартија од вредности с аспекта
трговинског права;
 Примена стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и
пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу стручне
терминологије.
Литература
Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
обавља стручну праксу.
Број часова активне
Теоријска
Практична настава: 270
наставе
настава:
Методе извођења наставе
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе,
стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне праксе у
предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
поена
поена
испит
Редовно присуство практичној
Писмени
30
60
настави
испит
87
(дневник
стручне
праксе)
Оцена стручног сарадника базирана
на мишљењу ментора стручне праксе
у предузећу
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
10
Заштита животне средине
др Татјана Ђекић, проф.
Број ЕСПБ: 3
Циљ предмета
Да се студенти упознају са основним појмовима о животној средини,
индикаторима квалитета животне средине као и механизмима заштите
животне средине у циљу остваривања концепта одрживог развоја.
Посебна пажња je посвећена начелима заштите животне средине и
врстама заштите животне средине.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира разумевање значаја очувања животне средине,
 учествује у изградњи система заштите животне средине у свом
пословном окружењу,
 балансира користи и трошкове заштите животне средине имајући у
виду политику одрживог развоја
 демонстрира познавање законске регулативе у области заштите
животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Упознавање
са
предметом,
Увод у предмет
начином извођења наставе, вежби и
оцењивањем
Основне напомене о заштити
Разумевање
појма
животна
животне средине
средина
Глобални проблеми животне
Животна средина и глобално
средине
друштво
Индикатори заштите животне
Упознавање са индикаторима
средине
Проналажење појма одрживи
Одрживи развој
развој на Интернету
Заштита ваздуха
Врсте контаминаната ваздуха
Заштита вода
Контаминација вода
Заштита шума
Болести шума
Биодиверзитети-заштита
и
Врсте биодиверзитета и њихова
коришћење
употреба као индикатора
Опасне супстанце
Типови опасних супстанци
Савремене
технологије
као
Технологије које се користе у
средство
заштите
животне заштити животне средине
88
средине
Оптимизација допуштеног нивоа
загађења и проблеми оптимизације
Економија животне средине
загађености као и еколошки аспекти
међународних економских односа
Економија квалитета животне
Квалитет животне средине као
средине
глобални циљ, различити приступи
вредновању квалитета животне
средине
Анализа еколошке политике
Глобални
еколошки
циљеви,
развој еколошке политике као и
принципи и инструменти еколошке
политике
Економски
инструменти
у
Економски инструменти укључени
заштити животне средине
у законску регулативу
Основна литература
 Мара Ђукановић, Животна средина и одрживи развој, Елит Београд
1996
 Др. Драган Веселиновић, Стања и процеси у животној средини,
Факултет за физичку хемију Београд, 1995
Допунска литература
 Драган Николић, Заштита животне средине, Рударско-металуршки
факултет Косовска Митровица, 2001.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава:
наставе
15
15
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (1 × 45 минута)
и вежби (1 × 45 минута) у зимском семестру. Предавања пружају
теоријску основу за разумевање проблематике животне средине и
разумевање концепта одрживог развоја. Студенти се активирају путем
интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
поена
Завршни испит
поена
обавезе
Присуство
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Семинарски рад
10
..........
Тест 1
10
Тест 2
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Анализа пословања
др Драгомир Радовановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са методама и видовима
89
анализе, методологијом анализе пословања и анализом пословања како
предузећа у целини тако и појединих његових делова и функционалних
јединица. Поред тога, пажња је посвећена анализи извршених
инвестиција, анализи завршног рачуна и периодичних обрачуна и
анализи биланса.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
 Критички проучи кључне проблеме у анализи пословања;
 Изврши анализу пословања предузећа у целини и појединих његових
делова;
 Анализира, процени и изврши избор инвестиционих пројеката;
 Анализира извршене инветиције;
 Изврши анализу биланса;
 Прати и анализира развој и примену савременог хардвера и софтвера
у области анализе пословања;
 Развије практичне моделе базиране на савременој теорији и пракси;
прецизно и систематски формулише проблеме при истраживању,
примени релевантне методологије за истраживање и изврши детаљну
анализу проблема; те да демонстрира шире аналитичке способности
на личном нивоу и вештину у комуникацији, презентацији,
истраживању, анализи и решавању проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Појам, предмет, циљ, задаци и
Место анализе у организацији
значај Анализе пословања
предузећа
Метода анализе
Реалност података
Видови анализе
Реалност оцењивања
Извори података за анализу и
Табеле и графикони
њихово изражавање
Методологија
анализе
Целокупна анализа пословања
пословања
Општи подаци о предузећу
Case Study: Невена - Лесковац
Анализа
организационог
и
Case Study: Летекс - Лесковац
економског састава предузећа
Анализа постигнутих резултата
Case Study: Невена – Лесковац
пословања предузећа у целини
Анализа
обављања
Case Study: Невена – Лесковац
реализационе фазе
Анализа
обављања
Case Study: Невена – Лесковац
производне фазе
Анализа обављања набавне
Case Study: Тигар – Пирот
фазе
Анализа обављања финасијске
Case Study: 1. Мај – Пирот
функције
Анализа обављања других
Case Study: Јумко – Врање
функција
и
извршених
90
инвестиција
Периодични обрачун и завршни
Case Study: Невена – Лесковац
рачун
Анализа биланса
Case Study: Невена - Лесковац
Основна литература:
 Др Драгомир С. Радовановић, Анализа Пословања предузећа, 2008
године, ВПШСС Лесковац
Допунска литература:
 Др Даница Јовановић, др Богољуб Виторовић, Анализа Пословања
предузећа
са
контролом
и
ревизијом,
1989,
Савремена
Администрација Београд
 Др Коста Васиљевић, Теорија и пресецење биланса, 1958, Савремена
Администрација, Београд
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 30
наставе
30
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута)
која су праћена вежбама (2 × 45 минута) у мањим групама у којима
студенти имају могућност да развијају своје истраживачке пројекте и да
продубљују разумевање обрађене материје. Предавања пружају студентима теоријску основу, док су вежбе усмерене развоју практичних и
аналитичких способности. Софтверска симулација TOPSIM II – General
Management обезбеђује студентима реално пословно окружење у коме
су они максимално ангажовани на доношењу одлука кроз тимски рад.
TOPSIM II – General Management је софтверска симулација пословних
процеса која комбинује теорију и праксу пословног менаџмента кроз
тржишну утакмицу компанија сачињених од студената, који доносе
одлуке из различитих сегмената пословања на бази унапред дефинисаног сценарија.Студенти који похађају предмет Анализа
пословања примењују релевантну методологију анализе пословања и
анализирају извешаје виртуелних компанија које учествују у софтверској
симулацији, помажући менаџменту компанија у доношењу пословних одлука.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
поена
Завршни испит
поена
обавезе
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
45
Семинарски рад
15
..........
Тест 1
10
Тест 2
10
Тест 3
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Финансијска контрола и ревизија
мр Драгана Ранђеловић, предавач.
91
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је усавршавање знања студената из општег дела
састава и структуре кодекса професионалне етике и интерне контроле,
организационо–методолошких проблема ревизије, ревизије завршног
рачуна однсоно финансијских извештаја и ревизије јавних расхода.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити способан да:
 реконструише финансијске извештаје на бази веродостојне
документације,
 изврши финансијску контролу пословног процеса,
 примене стандарде и кодекс професионалне етике ревизора
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Појам контроле и ревизије
Врсте, облици и органи ревизије
Врсте,
облици
и
органи
Интерна ревизија
контроле
Екстерна ревизија, државна
Екстерна
ревизија,
државна
ревизија,
теоријска
основа ревизија, теоријска основа ревизије,
ревизије, разлози за вршење разлози за вршење финансијске
финансијске ревизије
ревизије
Кодекс професионалне етике
Професионална етика интерне
јавног ревизора, хармонизација ревизије
стандарда ревизије
Развој ревизије у Југославији
Појам интерне контроле
Циљ интене контроле
Фактори
за
остваривање
Начела интерне контроле
интерне контроле
Врсте контроле
Интерна контрола пословних
Методе контроле
функција
Настанак и развој интерне
Подручја организовања интерне
ревизије
ревизије
Стандарди
професионалне
Предмет испитивања интерне
праксе интерне ревизије
ревизије, задаци интерне ревизије
Циљеви обављања поступака
Радне белешке ревизора
Контрола квалитета за послове испитивања завршног рачуна
Обим
примене
поступака
ревизије,
време
обављања
поступака испиивања реалности испитивања
позиција биланса
Израда и употреба програма
Израда и употреба програма
ревизије завршног рачуна
ревизије завршног рачуна
Испитивање главних позиција
Испитивање главних позиција
биланса стања
биланса стања
Даља верификација прихода и
Даља верификација прихода и
расхода
рсахода
Одговорност
ревизора
за
Одговорност ревизора за догађаје
догађаје
настале
после настале после састављања биланса
састављања биланса стања
стања
92
Ревизијски извештај
Ревизијски извештај
Појам ревизије јавних расхода
Појам ревизије јавних расхода
Одговорности за ревизијујавних
Одговорности за ревизијујавних
расхода
расхода
Циљеви и врсте ревизије јавних
Циљеви и врсте ревизије јавних
расхода
расхода
Стандарди
ревизије
јавних
Стандарди
ревизије
јавних
расхода
расхода
Основна литература
 Др Тихомир Тасић, (2005), Финансијска контрола и ревизија, Виша
економска школа, Лесковац.
Допунска литература
 Иван Воденичаревић, Ревизија и контрола рачуноводственог
информационог система, Задужбина Андрејевић Београд, 2001.
 Др Славољуб Мартић, Контрола и ревизија, Економски факултет,
Београд, 1987. год.
 Др Мирко Андрић, Ревизија, Економски факултет, Суботица, 1999. год.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава:
наставе
30
30
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута)
и вежби (2 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Студенти се активирају путем
интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
поена
Завршни испит
поена
обавезе
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Семинарски рад
10
Тест
20
..........
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Банкарство
Наставник:
др Предраг Радовановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са основним врстама
банкарских и небанкарских финансијских институција као и са основним
принципима банкарства. Предмет такође обухвата банкарско
пословање, управљање активом и пасивом, концентрацију и
мобилизацију финансијских ресурса и формирање кредитног
потенцијала банке. Поред тога, пажња је посвећена и краткорочним и
дугорочним кредитним пласманима (укључујући кредитну анализу) и ин93
вестиционим пласманима. На крају ће студенти бити упознати са
електронским банкарством.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
 Демонстрира способност доношења одлука о прикупљању и употреби
финансијских средстава;
 Критички проучи кључне проблеме у банкарству у разноврсним
пословним ситуацијама;
 Користи стратегијски приступ финансијским проблемима и процени
улогу информационе технологије у финансијама и банкарству;
 Критички анализира стратегију финансијских институција и објасни
улогу различитих врста банака и њихово учешће у националном и
међународном финансијском систему;
 Опише и квантифицира ризике са којима се суочавају финансијске
институције;
 Изврши кредитну анализу; оцену и избор инвестиционих пројеката;
изради план амортизације зајма, као и да демонстрира разумевање и
оспособљеност за обављање свих врста банкарских послова;
 Развије практичне моделе и стратегије базиране на савременој
теорији и пракси; прецизно и систематски формулише проблеме при
истраживању, примени релевантне методологије за истраживање и
изврши детаљну анализу проблема; те да демонстрира шире аналитичке способности на личном нивоу и вештину у комуникацији,
презентацији, истраживању, анализи и решавању проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Институционални
аспекти
Оптимизација
извора
банкарства; Врсте и елементи финансирања;
Финансијске
банкарског система
институције
Врсте банака; Централна банка
Методи
и
инструменти
(организациони модел и функције реализације функција централне
централне банке)
банке
Остале
врсте
банака:
депозитне (комерцијалне) банке,
Пословне банке; Остале поделе
инвестиционе
банке, банака
универзалне банке
Небанкарске
финансијске
Иституције за уговорну штедњу;
институције
Финансијске компаније
Фактори профитабилности банака;
Принципи
банкарског
Конфликтност циљева банкарских
пословања
принципа
Дугорочни
активни
банкарски
Банкарски послови
послови; Неутрални и сопствени
банкарски послови
Банкарски
послови
Детерминанте
формирања
94
мобилизације и концентрације депозитног потенцијала; Формирање
финансијских ресурса; Депозитни недепозитних извора
извори
Кредитна анализа: прелиминарна
Кредитирање привреде
анализа кредитног ризика и анализа
кредитног обима
Врсте краткорочних кредитних
Кредитна анализа: аналитички
аранжмана;
Дугорочно методи
процене
кредитне
кредитирање
привреде; способности дебитора; Z–Score и
Кредитирање становништва
ZETA анализа
Електронски
новац;
Прва
Основне
одлике
генерација дигиталног новца
електронског/дигиталног новца
Друга и трећа генерација
Потенцијални проблеми у вези са
електронског новца
електронским новцем
Електронско банкарство на
Преглед значајнијих електронских
велико
платних и обрачунских система
Електронско банкарство на
Интернет банкарство; Мобилно
мало
банкарство
Могуће економско–социјалне
Електронско банкарство у Србији
последице електронског новца и
електронског банкарства
Регулација
и
супервизија
Тест
електронског банкарства
Основна литература
 Др Борко Крстић, (2003), Банкарство, Економски факултет, Ниш.
 Др Предраг Радовановић, (2009), Електронско банкарство као
окосница дитигалне економије, Висока пословна школа
струковних студија, Лесковац.
Допунска литература
 Мр Предраг Радовановић, (2002), Технологизација банкарства,
Студентски издавачко–информативни центар Универзитета у
Нишу, Ниш.
Број часова активне
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута)
која су праћена вежбама (2 × 45 минута) у мањим групама у којима
студенти имају могућност да развијају своје истраживачке пројекте и да
продубљују разумевање обрађене материје. Предавања пружају
студентима теоријску основу, док су вежбе усмерене развоју практичних
и аналитичких способности у области кредитне анализе, управљања
активом и пасивом итд. Вежбе се изводе у рачунарској лабораторији где
студенти узимају активно учешће у решавању практичних задатака из
95
области кредитне анализе, израде плана амортизације кредита, анализе
инвестиционих пројеката и сл. Софтверска симулација TOPSIM II –
General Management обезбеђује студентима реално пословно окружење
у коме су они максимално ангажовани на доношењу одлука кроз тимски
рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
поена
поена
испит
Присуство предавањима
10
писмени испит
Присуство вежбама
10
усмени испт
60
Тест
20
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Енглески језик почетни курс
Предавач Миљана Стојковић
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Оспособљавање студената за елементарну комуникацију на страном
језику.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Уводне непомене о учењу страног језика,
методама наставе и начину рада на
Абецеда и правила
вежбањима.
писања
Демонстрација на примерима појединих речи
из текстова који ће бити рађени наредних
часова у четвртој недељи
Правила читања
Демонстрација на примерима
Основне фразе
приликом упознавања и Увежбавање упамћених фраза помоћу
представљања у
дијалога или по групама
пословном контексту
Увежбавање упамћених фраза помоћу
Поздравне фразе у
дијалога студената или по групама;
свакодневном говору
Грађење и употреба садашњег времена
Увежбавање бројева од 1 до 1000, као и
Бројеви – једнина и
множине именица са посебним
множина
наглашавањем неправилне множине
Дани у недељи
Диктат: научене фразе
Просто садашње време Заједничко писање састава о томе шта
96
Тест 1
Месеци у години
Годишња доба
Основне боје
Трајно садашње време
Метеоролошко време
Време на сату
Професије
Становање
Телефонски разговор
студенти раде сваког дана у недељи
Тест 1
Диктат: дани у недељи и месеци у години;
Заједничко писање састава о томе шта се
дешава у животу студената у појединим
месецима у години
Диктат; Описивање разних слика
коришћењем боја;
Граматичка вежбања у вези са употребом
садашњег времена
Какво је време данас, какво је било јуче
(прошле недеље...);
Грађење и употреба прошлог времена
Увежбавање казивања времена на сату у
паровима;
Диктат; Граматика – утврђивање садашњег и
прошлог времена помоћу вежбања
Грађење и употреба будућег времена;
Састав: Шта ћу радити сутра
Диктат;
Састав: моја кућа (стан)
Увежбавање научених фраза у паровима;
Диктат
Тест 2
Тест 2
Основна литература
 Надежда Стоиљковић, Избор текстова из домаће и иностране
литературе, ВЕШ Лесковац, 2006
 група аутора, Business Еnglish, Анима Београд,
 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997
Допунска литература
 Надежда Силашки, English Grammar for Economists, Економски
факултет Универзитета у Београду, 2001
 Милорад Стојиловић, English for students of industrial management,
Индустријски менаџмент Крушевац, 2006.
 Mark Ibbotson, Bryan Stephens, Business start-up 1, Cambridge University
Press, 2007
 Steve Flinders and Simon Sweeny, Bdeusiness English pair work 1,
Penguin books, 1996
Број часова активне
Теоријска настава: 15 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Сваки час предавања праћен је једним часом вежби у укупном износу од
30 часова предавања и 30 часова вежби годишње. Вештине говора,
читања и писања уче се упоредо са граматичким правилима, почев од
средњег до напредног нивоа. Превод у оба смера вежба се на свим
нивоима, као и информативно читање. Свакој групи и нивоу додељују се
97
специфични текстови и тестови одговарајућег нивоа тежине. Активно
учешће студената се постиже симулацијом на часовима вежбања
реалних ситуација из свакодневног окружења причему студенти воде
конверзацију у паровима или у већим групама користећи новоусвојену
лексичку грађу будући да су на часовима предавања теоријски
припремљени за рад на часовима вежбања. Додатно активирање
постиже се индивидуалним консултацијама са наставником у предвиђеним терминима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Француски језик почетни курс
Мирослава Стојановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Оспособљавање студената за елементарну комуникацију на страном
језику.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Уводне непомене о учењу страног језика,
методама наставе и начину рада на
Абецеда,
вежбањима
Правила писања
Демонстрација на примерима појединих речи
из текстова који ће бити рађени наредних
часова у четвртој недељи
Правила читања
Демонстрација на примерима
Основне фразе
приликом упознавања и Увежбавање упамћених фраза помоћу
представљања у
дијалога или по групама
пословном контексту
Увежбавање упамћених фраза помоћу
Поздравне фразе у
дијалога студената или по групама;
свакодневном говору
Грађење и употреба садашњег времена
Бројеви – једнина и
Увежбавање бројева од 1 до 1000, као и
множина
множине именица са посебним наглашавањем
98
Дани у недељи
Садашње време
Тест 1
Месеци у години
Годишња доба
Основне боје
Садашње време
Метеоролошко време
Време на сату
Професије
Будуће време
Становање
Телефонски разговор
неправилне множине
Диктат: научене фразе
Заједничко писање састава о томе шта
студенти раде сваког дана у недељи
Тест 1
Диктат: дани у недељи и месеци у години;
Заједничко писање састава о томе шта се
дешава у животу студената у појединим
месецима у години
Диктат;
Описивање разних слика коришћењем боја;
Граматичка вежбања у вези са употребом
садашњег времена
Какво је време данас, какво је било јуче
(прошле недеље...);
Грађење и употреба прошлог времена
Увежбавање казивања времена на сату у
паровима;
Диктат; Граматика – утврђивање садашњег и
прошлог времена помоћу вежбања
Грађење и употреба будућег времена;
Састав: Шта ћу радити сутра
Диктат;
Састав: моја кућа (стан)
Увежбавање научених фраза у паровима;
Диктат
Тест 2
Тест 2
Основна литература
 Мирославе Стојановић, Избор текстова из Француског језика, ВЕШ
Лесковац, 2001
 Др Марија Џунић Дрињаковић, Француски за економисте, Економски
факултет Београд, 1999
Допунска литература
 Душан Јањић, Основе француске пословне коресподенције,
Економски факултет Ниш, 1999
 Jean-Pierre Mongrand, Le manger dans la nouvelle economie, Editions
d'Organisation Paris, 2001.
Број часова активне
Теоријска настава: 15 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Сваки час предавања праћен је једним часом вежби у укупном износу од
30 часова предавања и 30 часова вежби годишње. Вештине говора,
читања и писања уче се упоредо са граматичким правилима, почев од
средњег до напредног нивоа. Превод у оба смера вежба се на свим
нивоима, као и информативно читање. Свакој групи и нивоу додељују се
специфични текстови и тестови одговарајућег нивоа тежине. Активно
99
учешће студената се постиже симулацијом на часовима вежбања
реалних ситуација из свакодневног окружења причему студенти воде
конверзацију у паровима или у већим групама користећи новоусвојену
лексичку грађу будући да су на часовима предавања теоријски
припремљени за рад на часовима вежбања. Додатно активирање
постиже се индивидуалним консултацијама са наставником у предвиђеним терминима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Царинско и шпедитерско пословање
др Миле Богдановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета: Упознавање студената са институционалном и међународном регулативом ове области, као и са практичним пословима и
активностима цариске и шпедитерске делатности. На тај начин се
студенти оспособљављју за обављање кључних послова у спољнотрговинском промету роба и услуга, односно у међународном робном
промету.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 обавља све врсте послова у међународном робном промету
 примени теоријска знања и практична искуства за укључивање
привредни субјеката у међународни робни промет,
 усмери активности учесника у увозно–извозним пословима у правцу
постизања економско–финансијске ефикасности и ефективности
 демонстрира познавање домаћих прописа и протока документације у
царинском и шпедитерском пословању
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Функционисање
Спољнотрговинска размена
спољнотрговинског промета
Услови за спровођење и контролу Облици спољнотрговинског
спољнотрговинског промета
промета
Најважнији послови у
Послови, услуге и контрола
спољнотрговинском промету
спољнотрговинског промета
Врсте међународног транспорта и
Међународни транспорт и
спровођење осигурања робе у
осигурање робе
транспорту
Општи царински појмови и
Развој и функционисање царинског
одредбе
система
100
Појам, значај и врсте царина уз
примену царинске тарифе
Организација царинске службе
Царина, царинска тарифа и
царинска вредност робе
Царинска тарифа и примена
царинске стопе у нашој земљи
Спровођењ царинског поступка у
Царинска контрола и царински
свим видовима транспорта код
инструменти
увоза и извоза робе
Спровођење царинског поступка
Опорезивање акцизама и
са робом у транспорту и стварима
Јединствена царинска исправа
физичких лица
Смештај царинске рибе, слободне
Организација царинске службе у
царинске зоне и царински продајни
нашој земљи
објекти
Општи појмови и прописи о
Појам, крактер и функције
шпедицији
међународне шпедиције
Делатност и задаци међународне Улога и основна обележја
шпедиције
међународног шпедитера
Организација шпедитерске
Систем пословања међународне
делатности
шпедиције
Шпедитерсака документа и
Одговорност међународног
редослед појединачних послова у шпедитера и шпедитерска
међународној шпедицији
документа
Стручне службе међународне
Специјализација међународне
шпедиције
шпедиције
Основна литература
 Миле Богдановић: Послови међунагродног робног промета, ВЕШ,
Лесковац, 1998.год.
 Миле Богдановић: Међународни транспорт, шпедиција и царинско
пословање, ВЕШ, Лесковац, 2006. год.
Допунска литература
 Милутин Срдић и др., Међународни транспорт, шпедиција и
осигурање, Виша пословна школа Београд, 2000.
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се изводи једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута). На предавањима студенти стичу основна
теоријска знања из ове области, а на вежбама се непосредно упознају
са конкретним пословима и документима у спровођењу царинског и
шпедитерског пословања. Студенти се активирају путем интерактивне
наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних
пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
101
Присуство вежбама
Тест
Семинарски рад
5
20
10
усмени испт
60
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Финансијско и девизно пословање
Наставник:
др Драгомир Радовановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета: Стицање конкретног знања и његова примена у пракси у
области финансијског и девизног пословања фирме, везано за тржиште
новца и капитала, прикупљање и управљање новцем, пружање
потребних информација из области финансија, успостављање финансијских односа фирме са међународним окружењем.
Исход предмета
 Оспособљавање студената за самостално обављање послова на
плану организовања, прикупљања, располагања и улагања новчаних
средстава као и стицање практичних знања из области финансија и
банкарства;
 Стицање практичних знања из области међународног платног
промета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Пословне финансије у
Паралела: пословне финансије и
савременом друштву, функција,
други делови финансијског система
циљеви, задаци
Прибављање и коришћење
Правна регулатива; уговори о
финансијских средстава
кредиту
Финансијска улагања фирме
Предности – ризици
Организација обављања
Правна регулатива
финансијских послова
Практичан рад са појединим
Финансијска евиденција
инструментима евиденције
Детаљна разрада појединих фаза
Финансијски маркетинг
финансијског маркетинга
Политика ликвидности;
Картон депонованих потписа;
организација располагања
пратећа документација у вези са
новчаним средствима
располагањем средствима
Појам и обележја међу-народног
Разрада специфичности
платног промета
Основе засновања и
разрешавања финансијских
Остваривање права и обавеза
односа са иностранством
Место, значај и веза са
Девизни систем
подсистемима у области финансија
Платни промет; биланси размене
Значај за привреду и државу
са иностранством
102
Регулисање међународних
плаћања
Девизно тржиште, појам, врсте,
улога
Инструменти платног промета са
иностранством
Практичан пример међународног
плаћања
Функција и рад мењачница
Законска регулатива
Разрада Закона о девизном
пословању и других прописа
Обрада појединих инструмената
Основна литература
 Проф. Др Драган Радовановић, Мр Властимир Крстић, Финансијско и
девизно пословање, ВПШСС, Лесковац, 2009.
Допунска литература
 др З. Ристић, др С. Комазец, др С. Вучићевић, Финасијси менаџмент –
Менаџерске финасије, 1994, НИГП АБЦ Глас, Београд
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава у укупном трајању од 60 часова изводи се једном недељно у
виду предавања (2 × 45 минута) и вежби (2 × 45 минта) а реализује се
кроз следеће форме: упознавање са основним сегментима садржине
предмета; дискусију о појединим темама из градива; и разраду одговарајућих примера везаних за праксу. Подстицање активног учешћа
студената у настави постиже се, између осталог разменом мишљења и
коментарисањем изложене проблематике, припремом и излагањем
приступних радова о темама које се обрађују у настави, израдом семинарских радова, полагањем колоквијума, као предиспитне провере
стеченог знања и савладаног градива, путем консултација студената са
предметним наставником у току наставе и вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
45
Семинарски рад
15
..........
Тест 1
10
Тест 2
10
Тест 3
10
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Агенцијско пословање
др Мира Аврамовић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са туритичким тржиштем,
туристичком дестинацијом, делатностима туристичких агенција, са
пословним операцијама у формирању и продаји туристичких аранжмана
и са савременим тенденцијама у пословању туроператора и туристичких
103
агенција.
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 схвати улогу, место и значај туристичких агенција на туристичком
тржишту,
 дефинише мисију, циљеве и смернице туристичке дестинације,
 изврши SWOT анализу туристичке дестинације,
 организује радни процес у туристичким агенцијама,
 обавља пословне операције у формирању и извођењу туристичког
аранжмана.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Услужна економија и туризам
Развој туризма код нас и у свету
Анализа фактора релевантих за
Анализа фактора релевантих за
управљање туристичком
управљање турист
дестинацијом
Дефинисање мисије, циљева и
Мисија (филозофија) хипотетичне
смерница туристичке дестинације туристичке дестинације
Стратешко планирање туристичке Ставови туристичке дестинације
дестинације
(пр. Тајланд)
Инстументи маркетинг микса
Елементи промоционог микса на
туристичке дестинације
примеру «Палић-Лудош»
Контрола маркетинг активности на Утврђивање квалитета
нивоу туристичке дестинације
атрактивности туристичке агенције
Место и улога агенција на
Маркетинг као основа савременог
туристичком тржишту
организовања туристичких агенција
Услужни програм туристичких
Case Study: American Express,
агенција и организатора путовања Thomas Kuk
Организација радног процеса у
туристичким агенцијама и
Case Study: Jolly-Travel
организаторима путовања
Пословни партнери туристичких
Case Study: Agence Lubin
агенција и организатора путовања
Пословне операције у формирању
Case Study: Orbis, Tours Europa
туристичких аранжмана
Одређивање цене туристичких
Case Study: Putnik, Inturist
анаржмана
Пословне операције у продаји
Case Study: Atlas Resor
туристичких аранжмана
Извођење и обрачун туристичког
Case Study: Intertours
аранжмана
Савремене тенденције у
Организација радног процеса у
пословању туристичких агенција и туристичким агенцијама и
туристичких оператора
организаторима путовања
Основна литература
 Аврамовић М., Пословање туристичких агенција, ВПШСС, Лесковац,
2009.
104
 Аврамовић М., Практикум из пословања туристичких агенција,
ВПШСС, Лесковац, 2009.
 Допунска литература
 Bob Dickinson i dr. The Complete 21st Century Travel & Hospitality
Marketing Handbook, Pearson Custom Publishing, 2004
 Michal Hall i dr., The Geography of Tourism & Recreation, Routledge,
2006
Број часова активне
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута)
која су праћена вежбама (2 × 45 минута) на којима студенти имају
могућност да се дубље упознају са одређеном материјом. Предавања
пружају студентима теоријску основу, а циљ извођења вежби је развијање практичних способности кроз посету туристичких агенција и
упознавање њиховог рада. Студенти се активирају путем интерактивне
наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних
пословних ситуација, симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
10
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
10
усмени испт
60
Семинарски рад
10
..........
Тест
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
10
Енглески језик III
Предавач Надежда Стоиљковић
Број ЕСПБ: 3
Циљ предмета је да студентима пружи течно познавање страног језика
од средњег до напредног нивоа по темама наведеним у методским
јединицама, као и познавање граматике на одговарајућем нивоу са
нагласком на превођењу са српског на страни језик и на самосталним
презентацијама на задате теме на страном језику
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Пословање изван језичких
Дискусија о значају познавања
баријера
страних језика за успешно
105
Место руководиоца у пословању
Примедбе на производе
Примедбе на услуге
Рад на вештини преговарања
Менаџери
Тест 1
Радно време
Путни трошкови
Решавање проблема
Транзиција
Уговарање испоруке
Закључивање уговора
Пословно писмо
пословање и писање састава на ту
тему
Диктат;
Граматичка вежбања из области
употребе пасива
Писање састава (писма) на задату
тему и дискусија о радовима уз
заједничко оцењивање радова
Писање састава на задату тему;
Граматика: употреба сибжонктива
Дискусија на задату тему – значај
вештине преговарања;
Граматичка вежбања – индиректни
говор
Писање састава на тему какав
треба да буде успешан менаџер и
заједничко оцењивање састава
Тест 1
Дискусија на тему ефикасног
коришћења радног времена;
Диктат
Писање састава на тему пословно
путовање;
Граматика – индиректни говор
Превођење текстова са тематиком
решавања проблема са страног на
српски језик
Диктат;
Конверзација о транзицији уз
коришћење новоусвојене лексичке
грађе
Диктат;
Граматика – индиректни говор
Превођење једног примера уговора
са страног на српски и другог
примера са српског на страни језик
Превођење пословног писма са
српског на страни језик уз
инсистирање на правилном
распореду делова пословног писма
Тест 2
Тест 2
Основна литература
 Надежда Стоиљковић, Избор текстова из домаће и иностране
литературе, ВЕШ Лесковац, 2006
 Надежда Стоиљковић, Практикум за студенте са граматичким
вежбањима из енглеског језика, ВПШСС Лесковац, 2009
106
 група аутора, Business english, Анима Београд,
 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997
Допунска литература
 Надежда Силашки, English Grammar for Economists, Економски
факултет Универзитета у Београду, 2001
 Милорад Стојиловић, English for students of industrial management,
Индустријски менаџмент Крушевац, 2006.
 Bill Mascull, Business vocabulary in Use – advanced, Cambridge
University Press, 2002
 Simon Sweeny, English for Business Communication, Cambridge
University Press, 2007
 Angela Liod, Anne Preier, Business Communication games, Oxford
University Press, 1996
 Bill Muscull, Key words in Business, Collins Cobuild, 1997
 Starting Business English (Videocourses), BBC
Број часова активне
Теоријска настава: 15 Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Сваки час предавања праћен је једним часом вежби у укупном износу од
30 часова предавања и 30 часова вежби годишње. Вештине говора,
читања и писања уче се упоредо са граматичким правилима, почев од
средњег до напредног нивоа. Превод у оба смера вежба се на свим
нивоима, као и информативно читање. Свакој групи и нивоу додељују се
специфични текстови и тестови одговарајућег нивоа тежине. Активно
учешће студената се постиже симулацијом на часовима вежбања
реалних ситуација из пословног окружења, при чему студенти воде
конверзацију у паровима или у већим групама користећи новоусвојену
лексичку грађу будући да су на часовима предавања теоријски
пропремљени за рад на вежбама. Додатно активирање постиже се
индивидуалним консултацијама са наставником у предвиђеним терминима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Француски језик III
Мирослава Стојановић, проф.
Број ЕСПБ: 3
Циљ предмета је да студентима пружи течно познавање страног језика
од средњег до напредног нивоа по темама наведеним у методским
107
јединицама, као и познавање граматике на одговарајућем нивоу са
нагласком на превођењу са српског на страни језик и на самосталним
презентацијама на задате теме на страном језику
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији,
 демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Дискусија о значају познавања страних
Пословање изван језичких
језика за успешно пословање и писање
баријера
састава на ту тему
Диктат;
Место руководиоца у
Граматичка вежбања из области
пословању
употребе пасива
Писање састава (писма) на задату тему и
Примедбе на производе
дискусија о радовима уз заједничко
оцењивање радова
Писање састава на задату тему;
Примедбе на услуге
Граматика: употреба сибжонктива
Дискусија на задату тему – значај
Рад на вештини
вештине преговарања;
преговарања
Граматичка вежбања – индиректни говор
Писање састава на тему какав треба да
Менаџери
буде успешан менаџер и заједничко
оцењивање састава
Тест 1
Тест 1
Дискусија на тему ефикасног коришћења
Радно време
радног времена;
Диктат
Писање састава на тему пословно
Путни трошкови
путовање;
Граматика – индиректни говор
Превођење текстова са тематиком
Решавање проблема
решавања проблема са страног на српски
језик
Диктат;
Транзиција
Конверзација о транзицији уз коришћење
новоусвојене лексичке грађе
Диктат;
Уговарање испоруке
Граматика – индиректни говор
Превођење једног примера уговора са
Закључивање уговора
страног на српски и другог примера са
српског на страни језик
108
Пословно писмо
Превођење пословног писма са српског
на страни језик уз инсистирање на
правилном распореду делова пословног
писма
Тест 2
Тест 2
Основна литература
 Мирославa Стојановић, Избор текстова из Француског језика, ВЕШ
Лесковац, 1999
 Др Марија Џунић Дрињаковић, Француски за економисте, Економски
факултет Београд, 1999
 Марта Банићевић, Француски језик за хотелијере II deo, Виша
хотелијерска школа Београд, 1997
 Милић – Rehnicer, Le francais pour les hoteliers, II deo, Školska knjiga
Zagreb, 1974
Допунска литература
 Милованка Костић, Пословна коресподенција, ВЕШ Београд, 2006
 Frederic Poulon, Economie generale, Dunod, Paris, 1996
Број часова активне
Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
наставе
Методе извођења наставе
Сваки час предавања праћен је једним часом вежби у укупном износу од
30 часова предавања и 30 часова вежби годишње. Вештине говора,
читања и писања уче се упоредо са граматичким правилима, почев од
средњег до напредног нивоа. Превод у оба смера вежба се на свим
нивоима, као и информативно читање. Свакој групи и нивоу додељују се
специфични текстови и тестови одговарајућег нивоа тежине. Активно
учешће студената се постиже симулацијом на часовима вежбања
реалних ситуација из пословног окружења, при чему студенти воде
конверзацију у паровима или у већим групама користећи новоусвојену
лексичку грађу будући да су на часовима предавања теоријски
пропремљени за рад на вежбама. Додатно активирање постиже се
индивидуалним консултацијама са наставником у предвиђеним терминима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испт
60
Тест 1
15
Тест 2
15
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Међународни маркетинг
Наставник:
др Братислав Прокоповић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Упознавање студената са основама међународног пословања,
елементима маркетинг микса, учесницима на тржишту било на страни
109
понуде, било на страни тражње, као и променом начина пословног
размишљања какав је дуги низ година био заступљен код нас, указивањем
на пословне могућности које проистичу из примене концепције.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 демонстрира разумевање маркетинга у међународном контексту,
 критички проучи кључне проблеме у међународном маркетингу,
 користи стратегијски приступ међународном маркетингу,
 учествује у формулисању визије, мисије и циљева предузећа и изради
маркетиншки план за наступ на страним тржиштима,
 демонстрира разумевање маркетиншке функције и способност
доношења одлука о прикупљању и употреби података из истраживања
међународних тржишта
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава
Идентификација проблема и предмета
Увод у предмет
истраживања
Предмет и концепција
Дефинисање међународног
међународног маркетинга
маркетинга, појам извозног маркетинга
Основне економске
Међузависност националне привреде и
карактеристике извозне
извозних активности привреде
делатности
Међународно маркетинг
Економски односи наше земље са
окружење
светом
Карактеристике европског и
Критичка оцена извозних активности
светског тржишта
наше земље
Производни програм наше
Структура извоза и увоза наше
извозне индустрије
индустрије
Политика производа за страно
Регионална усмереност извоза
тржиште
Политика извозне промоције и
Различите могуће стратегије и тактике
цена
на страним тржиштима
Асортиман продаје, путеви продаје,
Политика извозне продаје
политика продаје, конкуренција
Организација међународног
Мотиви за извоз, фактори који утичу на
маркетинга
организацију
Примена међународних
Врсте међународних организација,
стандарда у извозу
WTC, стандарди серије ISO 9000
Стратегије наступа на страним
Извозни маркетинг микс
тржиштима
Основне карактеристике
Нови међународни економски поредак
међународног економског поретка и како му се прилагодити
Маркетинг концепција
Утицај мултинационалних компанија на
мултинационалних корпорација
развој технологије
Неефикасност нашег извоза и
Компаративни аналитички модел
како је превазићи
извозног маркетинга
110
Основна литература:
 Проф. др Братислав Б. Прокоповић, Међународни маркетинг, Принком,
Београд, 2004.
Додатна литература:
 Проф др Миле Јовић, Међународни маркетинг, Савремена
администрација, Београд, 2004. год.
Број часова активне
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
наставе
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се директно
упознају са материјом која је предмет проучавања. На предавањима
студенти усвајају теоријске основе а на вежбама развијају практичне и
аналитичке могућности наступа на тржишту уз примену ове концепције.
Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз размену
искустава, студије случајева, анализе реалних пословних ситуација,
симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присуство
5
писмени испит
60
предавањима
Присуство вежбама
5
усмени испт
Тест 1
10
Тест 2
10
Семинарски рад
10
..........
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Наставник:
Менаџмент туризмa и угоститељствa
др Миле Богдановић, проф.
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са туристичким тржиштем,
туристичком дестинацијом, делатностима туристичких агенција, са
пословним операцијама у формирању и продаји туристичких аранжмана и са
савременим тенденцијама у пословању туроператора и туристичких
агенција. Овде се даје посебан акценат на начину управљања и
руковођења, односно улози менаџмента у туризму и угоститељству.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
 oбавља послове комерцијалног пословања на домаћем и иностраном
тржишту;
 обавља посредничке пословне операције у туристичким агенцијама;
 управља ресторанским и рецепционерским услугама;
 реализује иностране туристичке аранжмане;
 обавља менаџерске послове повезивања у угоститељству и
хотелијерству;
 управља процесима организације и реализације туристичких аранжмана.
Садржај предмета
111
Теоријска настава
Појмовно одређење туризма
Практична настава
Сагледавање туризма као привредне
делатности
Обележја и значај туризма
Допринос туризма привредном развоју
као привредне делатности
Ретроспектива досадашњег
Историјски приступ развоју туризма
развоја туризма
Организација и функциониОрганизациони аспект функционисања
сање туризма
туризма
Карактеристике и истражиТеоријски
и
практични
приступ
вање туристичког тржишта
сагледавању туристичког тржишта
Дефинисање, област, врсте,
функције и значај менаџмента
Менаџмент као стратегија и филозофија
уопште
Специфичности менаџмента
Специфичности
менаџмента
у
у савременом туризму
савременом туризму
Савремени концепт туризма
Савремени концепт туризма
Пословна структура туризма
Пословна структура туризма
Начела менаџмента у сфери
Начела менаџмента у сфери туризма
туризма
Путничке
и
туристичке
организације – управљање
Путничке и туристичке организације
људским ресурсима
Путничке
и
туристичке
Путничке и туристичке организације у
организације – финансијска
нашој земљи
анализа и перформансе
Менаџмент великих и малих
Велики и мали бизнис
предузећа
Менаџмент
туристичког
Упознавање са елементима и структуром
комплекса
туристичког комплекса
Могући модел менаџмента
Примена менаџмента у туристичким
туристичке привреде у нашој
оргаизацијама наше земље
земљи
Основна литература
 Слободан Унковић, Економика туризма, Економски факултет Београд,
2001
 Слободан Ћеровић, Менаџмент у туризму, ПМФ Нови Сад, 2003
 Допунска литература
 Видоје Стефановић, Туристички менаџмент, ПМФ Ниш, 2004
Број часова активне
Теоријска
Практична настава: 15
наставе
настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се одвија једном недељно у виду предавања (2 × 45 минута) и
вежби (1 × 45 минута) на којима студенти имају могућност да се дубље
упознају са обрађеном материјом. Предавања пружају студентима теоријску
основу, а циљ извођења вежби је развијање практичних и аналитичких
112
способности. Студенти се активирају путем интерактивне наставе, кроз размену искустава, студије случајева, анализе реалних пословних ситуација,
симулација пословних процеса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Присуство предавањима
5
писмени испит
Присуство вежбама
5
усмени испт
Семинарски рад
10
..........
Teст
20
поена
60
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
Назив предмета:
Стручна пракса (трећа година)
Наставник:
др Братислав Прокоповић, проф.
Број ЕСПБ: 13
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
обавезних и одабраних изборних предмета треће године студија на
овом студијском програму.
 Садржај предмета
 Практична настава
 Упознавање са методама и видовима анализе пословања који се
користе у предузећу/организацији;
 Општи подаци о предузећу; анализа организационог и економског
састава предузећа
 Анализа постигнутих резултата пословања предузећа у целини;
 Анализа реализације; Анализа оствареног финансијског резултата;
 Анализа обављања реализационе фазе;
 Анализа трошкова и економичности; анализа ангажованих средстава
и њиховог коришћења;
 Анализа обављања производне/прометне фазе; анализа ангажованог
радног колектива;
 Анализа обављања набавне фазе; анализа обављања финансијске
функције
 Анализа извршених инвестиција;
 Анализа периодичних обрачуна и завршног рачуна;
 Упознавање са интерном контролом у предузећу/организацији;
 Интерна ревизија и ограничења интерне контроле у спречавању
проневера;
 Ревизија најзначајнијих привредних операција;
 Упознавање са типовима банкарских и небанкарских финансијских
институција;
 Значај диверзификације банкарског пословања;
113
 Поштовање основних принципа банкарског пословања у пракси;
 Управљање ризиком у банкарском пословању;
 Мобилизација и концентрација финансијских ресурса и формирање
кредитног потенцијала банке;
 Врсте кредитних пласмана – дугорочно и краткорочно кредитирање
привреде;
 Кредитна анализа и методе процене кредитне способности дебитора;
 Потрошачки и стамбени кредити;
 Инвестициони пласмани;
 Интеграција система електронског банкарства у пракси;
 Анализа рочне структуре каматних стопа и мерење изложености
каматном ризику;
 Израда концизног извештаја о управљању ризиком;
 Избор релевантних техника за управљање ризиком;
 Примена финансијских деривата у операцијама заштите од ризика;
 Израчунавање цене, тржишног и кредитног ризика за предложене
инструменте заштите од ризика;
 Организација обављања финансијских послова; финансијска
евиденција и инструменти;
 Финансијски маркетинг;
 Политика ликвидности предузећа/организације;
 Упознавање са међународним платним прометом; међународна
плаћања и системи за извештавање о плаћању;
 Упознавање са пословима на девизном тржишту;
 Упознавање са пословима у међународном робном промету;
 Упознавање са прописима у областима спољнотрговинског
пословања и најзначајнијим спољнотрговинским пословима и
пословима шпедиције;
 Упознавање са домаћим прописима и протоком документације у
царинском и шпедитерском пословању;
 Анализа користи и трошкова заштите животне средине;
 Упознавање са политиком одрживог развоја и законском регулативом
у области заштите животне средине;
 Примена стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и
пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу стручне
терминологије.
Литература
 Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
обавља стручну праксу.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 300
наставе
Методе извођења наставе
 Самостални рад студента под надзором координатора стручне
праксе, стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне
114
праксе у предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
Поена
испит
Писмени
испит
Редовно присуство практичној
30
(дневник
настави
стручне
праксе)
Оцена стручног сарадника базирана
на мишљењу ментора стручне
10
праксе у предузећу
поена
60
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
Назив предмета:
Стручна пракса (трећа година)
Наставник:
др Братислав Прокоповић, проф.
Број ЕСПБ: 16
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
обавезних и одабраних изборних предмета треће године студија на
овом студијском програму.
Садржај предмета
 Практична настава
 Упознавање са предузетничким стратегијама и тактикама;
 Стратегија иновативног предузетничког менаџмента;
 Тактика спровођења предузетничког менаџмента;
 Предузетничко руковођење у пракси;
 Значај инкубационих центара;
 Упознавање са пројектним менаџментом;
 Анализа окружења и ресурса организације;
 Улога стратегије у реализацији пословања, уз избор стратегијске
опције;
 Разумевање улоге информација за пословно одлучивање, уз
вредносно изаражавање као услова за интеграцију информација;
 Посматрање процеса повратне спреге између генералне стратегије и
парцијалних стратегија;
 Упознавање са контролом и ревизијом стратегије, кроз благовремено
и поуздано сагледавање тока остварења стратегије и стварање
услова за предузимање корективних акција;
 Упознавање са трговином на велико и мало у тржишној привреди;
 Примена резултата технолошког прогреса у трговини; електронска
трговина;
 Упознавање са облицима кооперације и интеграције у систему
115
дистрибуције и условима за вршење промета робе и услуга;
 Системи обрачуна трошкова трговине и утврђивање марже, рабата и
малопродајне цене;
 Значај локације у савременој трговини;
 Разумевање маркетинга у међународном контексту;
 Значај стратегијског приступа међународном маркетингу;
 Израда маркетиншког плана за наступ на страним тржиштима;
 Разумевање маркетиншке функције и способност доношења одлука о
прикупљању и употреби података из истраживања међународних
тржишта;
 Упознавање са типовима банкарских и небанкарских финансијских
институција;
 Поштовање основних принципа банкарског пословања у пракси;
 Мобилизација и концентрација финансијских ресурса и формирање
кредитног потенцијала банке;
 Врсте кредитних пласмана – дугорочно и краткорочно кредитирање
привреде;
 Потрошачки и стамбени кредити; инвестициони пласмани;
 Организација обављања финансијских послова; финансијска
евиденција и инструменти;
 Финансијски маркетинг;
 Политика ликвидности предузећа/организације;
 Упознавање са међународним платним прометом; међународна
плаћања и системи за извештавање о плаћању;
 Упознавање са пословима на девизном тржишту;
 Упознавање са пословима у међународном робном промету;
 Упознавање са прописима у областима спољнотрговинског
пословања и најзначајнијим спољнотрговинским пословима и
пословима шпедиције;
 Анализа користи и трошкова заштите животне средине;
 Упознавање са политиком одрживог развоја и законском регулативом
у области заштите животне средине;
 Упознавање са домаћим прописима и протоком документације у
царинском и шпедитерском пословању;
 Примена стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и
пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу стручне
терминологије.
Литература
Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
обавља стручну праксу.
Број часова активне
Теоријска настава:
Практична настава: 300
наставе
Методе извођења наставе
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе,
116
стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне праксе у
предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
поена
поена
испит
Писмени
испит
Редовно присуство практичној
30
(дневник
60
настави
стручне
праксе)
Оцена стручног сарадника базирана
на мишљењу ментора стручне
10
праксе у предузећу
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Назив предмета:
Стручна пракса (трећа година)
Наставник:
др Братислав Прокоповић, проф.
Број ЕСПБ: 16
Циљ предмета
Стицање практичних знања и вештина.
Исход предмета
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења
обавезних и одабраних изборних предмета треће године студија на
овом студијском програму.
Садржај предмета
 Практична настава
 Разумевање улоге, места и значаја туристичких агенција на
туристичком тржишту;
 Упознавање са пословањем и организацијом туристичких агенција;
 Дефинисање мисије, циљева и смерница туристичке дестинације,
 SWOT анализа туристичке дестинације;
 Упознавање са пословним операцијама у формирању и извођењу
туристичког аранжмана;
 Упознавање са пословима комерцијалног менаџмента на домаћем и
иностраном тржишту;
 Обављање посредничких пословних операција у туристичким
агенцијама;
 Управљање ресторанским и рецепционерским услугама;
 Реализација иностраних туристичких аранжмана;
 Послови повезивања у угоститељству и хотелијерству;
 Разумевање маркетинга у међународном контексту;
 Значај стратегијског приступа међународном маркетингу;
 Израда маркетиншког плана за наступ на страним тржиштима;
 Разумевање маркетиншке функције и способност доношења одлука о
прикупљању и употреби података из истраживања међународних
117
тржишта;
 Упознавање са трговином на велико и мало у тржишној привреди;
 Примена резултата технолошког прогреса у трговини; електронска
трговина;
 Упознавање са облицима кооперације и интеграције у систему
дистрибуције и условима за вршење промета робе и услуга;
 Системи обрачуна трошкова трговине и утврђивање марже, рабата и
малопродајне цене;
 Значај локације у савременој трговини;
 Организација обављања финансијских послова; финансијска
евиденција и инструменти;
 Финансијски маркетинг;
 Политика ликвидности предузећа/организације;
 Упознавање са међународним платним прометом; међународна
плаћања и системи за извештавање о плаћању;
 Упознавање са пословима на девизном тржишту;
 Анализа окружења и ресурса организације;
 Улога стратегије у реализацији пословања, уз избор стратегијске
опције;
 Разумевање улоге информација за пословно одлучивање, уз
вредносно изаражавање као услова за интеграцију информација;
 Посматрање процеса повратне спреге између генералне стратегије и
парцијалних стратегија;
 Упознавање са контролом и ревизијом стратегије, кроз благовремено
и поуздано сагледавање тока остварења стратегије и стварање
услова за предузимање корективних акција;
 Анализа користи и трошкова заштите животне средине;
 Упознавање са политиком одрживог развоја и законском регулативом
у области заштите животне средине;
 Упознавање са домаћим прописима и протоком документације у
царинском и шпедитерском пословању;
 Примена стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и
пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу стручне
терминологије.
Литература
Током обављања стручне праксе студент користи релевантну
литературу предвиђену студијским програмом као и приручнике,
правилнике и друга општа акта предузећа или организације у којој
обавља стручну праксу.
Број часова активне
Теоријска
Практична настава: 360
наставе
настава:
Методе извођења наставе
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе,
стручног сарадника за стручну праксу и ментора стручне праксе у
предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
118
поена
Завршни испит
поен
а
Редовно присуство практичној
настави
30
Писмени испит
(дневник
стручне праксе)
60
Оцена стручног сарадника
базирана на мишљењу ментора
стручне праксе у предузећу
10
Предиспитне обавезе
Извод из Правила студија о изради завршног рада на
Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу
Члан 49.
Полагање завршног рада је завршни испит студија на Школи.
Завршни рад представља самосталну стручну обраду одређеног проблема. Завршним радом студент доказује да је на основу знања стеченог
током студија овладао задатом темом, да је тему обрадио по предвиђеној
методологији, да зна да користи стручну литературу и терминологију, као и
да је исправно наводи.
Тема завршног рада бира се из предмета које садржи студијски програм.4
4
Детаљне информације о форми завршног рада као и начину пријаве можете наћи на сајту школе www.vpsle.edu.rs
119
Одговорност и заштита студената
За повреду утврђених обавеза студент одговара дисциплински и материјално.
Дисциплинске мере које се изричу студенту за лакшу повреду јесу: опомена и укор, а за тежу повреду – строги укор и искључење из школе.
Дисциплинска мера искључења из школе може се изрећи најкасније 12
месеци од дана када је учињена повреда дисциплине, односно од дана када се дошло до сазнања за учињену повреду дисциплине, а изриче се за
време које не може бити дуже од једне године од дана изрицања мере.
Правилником о одговорности студената утврђују се лакше и теже повреде обавеза за које студент може одговарати, начин и поступак утврђивања
одговорности и изрицања мера као и поступак по приговору за изречену
меру.
Студент може да поднесе приговор директору школе на:
 Оцену добијену на испиту, ако сматра да испит није обављен у складу
са Законом и статутом школе;
 Одлуку којом му није одобрен упис у наредну годину студија, односно
семестар, ако сматра да није донета у складу са Законом и статутом
школе.
Приговор студент подноси у року од три дана од пријема одлуке.
Студент има право жалбе на решења директора школе у року од три дана од дана пријема решења, која се подноси Управном одбору школе.
Управни одбор решава по жалби и доноси одлуку у року од три дана од
дана пријема жалбе.
120
Додатак
Избор из Правила студија5
Организација и извођење студија
Члан 3.
Школа организује и изводи студије првог степена (основне струковне
студије).
Студијски програми подељени су на школске године и семестре.
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова,
а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.
У складу са ЕСПБ, обим студијског програма износи 60 ЕСПБ бодова у
једној школској години.
Обим студија
Члан 4.
Студије првог степена
Основне струковне студије на струковним студијским програмима за
стицање дипломе основних струковних студија трају три студијске године,
односно 180 ЕСПБ бодова.
Члан 5.
Студент који је положио све испите предвиђене за уписани студијски
програм и испунио све остале обавезе прописане Статутом Школе и овим
правилима стиче диплому студија одговарајућег студијског програма и
одговарајућег степена.
Уз диплому се издаје и додатак дипломи ради детаљнијег увида у ниво,
природу, садржај, систем и правила студирања и постигнуте резултате
током студија.
5
Делови Правила студија преузети са веб стране www.vpsle.edu.rs
121
Организација наставе
Члан 9.
Настава се организује и изводи према утврђеном распореду часова.
Школа је дужна да распоред часова објави најкасније 7 дана пре почетка
наставе.
Распоред часова садржи: назив студијског програма, студијску годину,
назив предмета, време (дан, сат) одржавања наставе, место (сале,
лабораторије) одржавања наставе, наставнике и евентуална друга
упутства о настави.
За сваки предмет предметни наставник утврђује план рада предмета и
дужан је да га достави помоћнику директора за наставу најкасније 15 дана
пре почетка предавања.
Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна
студенте са планом рада на предмету.
При утврђивању планова мора се водити рачуна о томе да се ускладе
термини полагања колоквијума и завршних испита, тако да два
колоквијума или два испита не могу бити организовани у једном дану, о
чему се стара помоћник за наставу.
Колоквијуми и остали облици провере знања организују се у терминима
утврђеним за извођење наставе из предмета из којих су предвиђени.
Наставник је дужан да у току наставе, израде самосталних задатака и
припреме за полагање испита помогне студентима организовањем
консултација. Термини и време за консултације треба да буду објављени
на огласној табли Школе или саопштени студентима.
Промена распореда часова и плана рада у току наставе, по правилу није
допуштена. Ако се укаже потреба за променом (због болести наставника
или слично), помоћник за наставу одређује замену.
Пријављивање предмета и евиденција
Члан 12.
Студијским програмом је прописано који су предмети обавезни за
одређену годину студирања.
При упису семестра студент се опредељује за изборне предмете које
жели да слуша и полаже у наредној студијској години три недеље пре
почетка наставе, а за прву студијску годину приликом овере првог
семестра.
Избор предмета врши се до оптерећења од 60 ЕСПБ бодова за годину,
осим у случајевима у којима је овим правилима утврђено другачије.
По истеку термина предвиђених за пријављивање предмета формирају
се спискови студената по предметима за наредну студијску годину и
објављују на огласној табли школе за сваки студијски програм и предмет.
122
Студијски предмети које је студент пријавио не могу се мењати након
њихове верификације.
Подаци о пријављеном оптерећењу уносе се у евиденциони картон
студента.
Поновљено пријављивање предмета
Члан 13.
Студент који није положио испит из обавезног предмета пријављује се за
поновно похађање наставе из тог предмета.
Студент који није положио испит из изборног предмета може да се
пријави за поновно похађање наставе истог, или да изабере други изборни
предмет.
У случају измене студијског програма или предмета, студент који
понавља похађање наставе обавезан је да прихвати настале измене.
Овера семестра и године
Члан 14.
На крају семестра и студијске године оверава се евиденциони картон
студента, уписом броја освојених ЕСПБ бодова по семестрима и укупно.
Овера семестра и године обавезна је за све студенте.
На основу овереног семестра и године потврђује се колико је студент
освојио ЕСПБ бодова.
Евалуација наставе
Члан 15.
Праћење успешности наставе спроводи се и анкетирањем студената.
Анкета је анонимна.
За спровођење анкете одговоран је директор школе, односно помоћник
директора за наставу. Спровођење анкете врши Комисија за
самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета у присуству
предметног наставника током спровођења анкете и обраде резултата.
Анкета се спроводи након завршетка семестра.
Термини спровођења, садржај и начин обраде анкете, као и упутство о
спровођењу анкете ближе се дефинишу Правилник о студентском
вредновању педагошког рада наставника и квалитета установе.
123
Подаци о оцени за сваки предмет уносе се у персонални досије
наставника.
Наставник изабран по први пут у академско звање, као и наставник који
по први пут предаје одређене предмете, има право да захтева да се
подаци о првој години његове наставе не уносе у досије.
Упис и напредовање у току студија
Статус студента
Члан 16.
Статус студента стиче се уписом на одговарајући студијски програм који
организује Школа.
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета
Републике Србије или у статусу студента који се сам финансира.
Изузетно, студент који је завршио све обавезе из претходне године може
уписати и више од 60 ЕСПБ бодова. Ово право студент може користити по
одобрењу директора школе, почев од друге године студија.
Члан 17.
Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским
програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари
најмање 37 ЕСПБ бодова. Студент који се сам финансира плаћа део
школарине обрачунат према предметима за које се определио.
Упис
Члан 20.
На основу одлуке Наставног већа школе директор школе расписује
конкурс за упис на студије првог и другог степена најкасније до 25. априла
за наредну школску годину.
Конкурс садржи:
 број студената за сваки студијски програм;
 услове за упис;
 мерила за утврђивање редоследа кандидата;
 поступак спровођења конкурса;
 начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
 висину школарине.
124
Промена статуса студента
Члан 24.
Студент који је уписан на прву годину студија као студент који се
финансира из буџета Републике Србије и који је у току те школске године,
у оквиру уписаног студијског програма стекао 60 ЕСПБ бодова има право
да се и у наредној школској години финансира из буџета.
Студент из става 1 овог члана који у току школске године оствари мање
од 60 ЕСПБ бодова може да настави студије у статусу студента који се сам
финансира.
Члан 25.
Самофинансирајући студент који је у току школске године, у оквиру
уписаног студијског програма стекао 60 ЕСПБ бодова може прећи у статус
студента који се финансира из буџета Републике Србије. Ово право
студент остварује ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се
студије финансирају из буџета. Рангирање студената са оствареним
правом за прелазак на финансирање из буџета врши се на основу укупне
просечне оцене у претходној школској години. Поступак рангирања
спроводи служба за студентске послове у сарадњи са Комисијом за упис
студената на завршетку претходне студијске године.
Праћење рада студената
Члан 29.
Успешност и рад студената у савлађивању појединих предмета прати се
и оцењује континуирано у току наставе и изражава се поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може
остварити највише 100 поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у
предиспитним обавезама и на испиту.
У структури укупног броја поена најмање 30, а највише 70 поена мора да
буде предвиђено за активности и провере знања у току семестра
(предиспитне обавезе).
Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна
студенте са структуром укупног броја поена и начином формирања оцене,
и то: облицима праћења рада, терминима провере знања, односно
предиспитним обавезама и карактером и садржином завршног испита.
Студенту се додељују поени за сваки издвојени облик провере рада и
оцене знања.
125
Наставник је дужан да јавно саопшти студентима резултате, односно
број освојених поена након сваке провере, као и укупан број поена које је
студент освојио од почетка наставе.
Испит
Члан 30.
Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна
студенте са начином полагања испита (писмено, усмено, односно
практично).
Испит се у структури поена може вредновати са највише 70% укупног
броја поена.
Студент полаже испит из одређеног предмета непосредно по окончању
наставе из тог предмета.
На испит може да изађе студент који је задовољио све предиспитне
обавезе утврђене планом извођења наставе.
Оцењивање
Члан 33.
Након завршетка наставе и испита, наставник одређује укупан број
освојених поена и формира коначну оцену за сваког студента. Укупан број
освојених поена и завршну оцену наставник уноси у записник о полагању
испита.
Успех студената на испиту се изражава оценом од 5 до 10. Прелазне
оцене су: 6, 7, 8, 9 и 10 а непрелазна оцена је 5.
Последице неположеног испита
Члан 39.
Испит из истог предмета може се полагати највише три пута.
Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит из студијског
програма уписане године има право да тај испит полаже у накнадном
испитном року до почетка наредне школске године.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка
наредне школске године, уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет може поново уписати исти или
се определити за други изборни предмет.
126
Упис на вишу годину студија
Члан 40.
Студент стиче право на упис на вишу годину студија кад испуни све
студијске обавезе изражене у ЕСПБ бодовима које је преузео уписом у
претходну годину студија.
Студент који није испунио обавезе из претходног става може наставити
студије тако да поново упише студијске обавезе које није испунио у
претходној години, под условима и на начин који је утврђен овим
правилима.
Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60
ЕСПБ бодова у циљу бржег завршетка студија или ширег образовања.
Студенту који је остварио 120 ЕСПБ бодова уз просечну оцену најмање
8 може се доделити ментор ради остварења циљева дугорочне политике
селекције младих кадрова.
Стручна пракса
Члан 41.
Стручна пракса као практични вид наставе представља интегрални део
студијског програма на свим годинама студија првог и другог степена на
Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу.
Члан 42.
Студенти су дужни да обаве стручну праксу у складу са програмом
стручне праксе за одговрајући студијски програм и одговарајућу годину
студија.
Члан 43.
Након успешно обављене стручне праксе студент стиче одговарајући
број ЕСПБ бодова предвиђен конкретним студијским програмом на
конкретној години студија.
Члан 44.
Служба за студентске послове води евиденцију о стручној пракси на
бази података добијених од стручног сарадника за стручну праксу који се
односе на установу у којој се обавља стручна пракса, датум почетка
обављања стручне праксе и ментора стручне праксе у предузећу–
установи.
127
Члан 45.
Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да студенту изда упут за
стручну праксу на за то предвиђеном обрасцу и да, у сталном контакту са
менторима стручне праксе у предузећима, води евиденцију о редовном
похађању стручне праксе.
Члан 46.
По обављеној стручној пракси студент је дужан да достави дневник
стручне праксе стручном сараднику за стручну праксу, који ове дневнике
доставља наставницима – координаторима стручне праксе. Координатори
стручне праксе оцењују обављену стручну праксу оценом од 5 до 10 на
бази укупног броја поена остварених по основу:
 садржаја дневника стручне праксе (максимално 60 поена)
 редовног похађања стручне праксе (максимално 30 поена)
 оцене стручног сарадника за стручну праксу на основу прибављеног
мишљења ментора стручне праксе (максимално 10 поена).
Члан 47.
Наставник–координатор стручне праксе уписује оцену стручне праксе у
индекс. Оцена стручне праксе узима се у обзир приликом израчунавања
просечне оцене за конкретну годину студија.
Члан 48.
Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да чува достављене
дневнике стручне праксе у року од две године.
128
Download

ИНФОРМАТОР