SPECIF IKACIJ A L AB. ST AKL A I PRIBORA
NAZIV
Azbestna mrežica 125 x 125 mm
Balon RD 100 ml
Erlenmajer 200 ml
Erlenmajer 50 ml
Filter papir
Gumeno crevo 1m
Kobaltno staklo
Levak za prah Ø80
Mašice 24 cm
Menzura PP 25 ml
Menzura PP 250 ml
Menzura PP 50 ml
Petri posuda 100 x 15 mm
Sahatno staklo Ø40
Sahatno staklo Ø50
Špatula elastična 250 mm
Boca špric 1000 ml
Stativ tronožni
Termometar
Tronožac lab.
Trougao za žarenje
Vegeglas 40 x 30 mm
Čaša lab. NF 50 ml
Čaša lab. NF 100 ml
Čaša lab. NF 250 ml
Epruveta 16 x 160
Normalni sud 100 ml
Normalni sud 200 ml
Boca za prah 100 ml
Boca reagens 100 ml
Boca reagens 250 ml
Drvene štipaljke
Stalak za epruvete 1/12
Levak duga cev Ø80
Levak kratka cev Ø70
Levak kratka cev Ø100
Levak za brzu filtraciju Ø100
Levak za prah Ø80
Hladnjak po LIEBIG-u 400 mm
Hvataljka jednostruka za birete
Hvataljka za hladnjake bez mufe
Mufa dupla hvataljka
Prsten sa mufom Ø75
Tarionik sa tučkom Ø75
Beograd,
kom
1
2
2
1
10
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
100
1
1
2
2
2
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DIDAKTIS
Download

SPECIFIKACIJA LAB. STAKLA I PRIBORA Beograd, DIDAKTIS