LABORATORIJSKA PLASTIKA
Boca za destilovanu vodu 5 lit PVC
Boca za destilovanu vodu 10 lit PVC
Boca
Boca
Boca
Boca
UG
UG
UG
UG
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Boca za prah, plastična 60 ml
Boca za prah, plastična 125 ml
Boca za prah, plastična 250 ml
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
laboratorijska
laboratorijska
laboratorijska
laboratorijska
laboratorijska
laboratorijska
laboratorijska
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
Čaša
sa
sa
sa
sa
sa
sa
drškom
drškom
drškom
drškom
drškom
drškom
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
plastična
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Drveni štapići sa namotajem vate
Drveni štapići, obični
L-štapić
Metalni štapići sa namotajem vate
Plastični štapići sa namotajem vate
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
Epruveta
1.5 ml Eppendorf
Ø11x70 mm sa zapušačem
Ø12x75 mm sa zapušačem
Ø14x100 mm
Ø14x75 mm
Ø16x100 mm sa navojnim zapušačem
Ø16x100 mm sa zapušačem
Ø16x105 mm
Ø16x180 mm sa zapušačem
Ø16x50 mm sa zapušačem
Eza 1 ul
Eza 10 ul
Kašika za uzorkovanje 5 ml sterilna
Komplet za bris , sa drvenim štapićem iz čepa
komplet za bris, sa plastičnim štapićem iz čepa
Komplet za bris, tip 1
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Kontejner
za
za
za
za
medicinski
medicinski
medicinski
medicinski
otpad
otpad
otpad
otpad
1 lit
3 lit
5 lit
9.5 lit
Kutija za mikroskopska stakla, PP sa 100 mesta
Levak
Levak
Levak
Levak
PVC
PVC
PVC
PVC
Menzura
Menzura
Menzura
Menzura
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
V.F.
V.F.
V.F.
V.F.
PVC
PVC
PVC
PVC
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Menzura
Menzura
Menzura
Menzura
V.F.
V.F.
V.F.
V.F.
PVC 250 ml
PVC 500 ml
PVC 1000 ml
PVC 2000 ml
Menzura
Menzura
Menzura
Menzura
Menzura
V.F.
V.F.
V.F.
V.F.
V.F.
TPX
50 ml
TPX 100 ml
TPX 250 ml
TPX 500 ml
TPX 1000 ml
Nastavci
Nastavci
Nastavci
Nastavci
za
za
za
za
aut.pipetu
aut.pipetu
aut.pipetu
aut.pipetu
plavi Eppendorf 100-1000ul
plavi Gilson 200-1000ul
žuti Eppendorf 5-100 ul
žuti Gilson 5-200ul
Paster pipeta 3 ml nesterilna
Paster pipeta 3 ml sterilna
Petri posuda Ø 55 mm
Petri posuda Ø 90 mm
Pipeta
pipeta
Pipeta
Pipeta
Pipeta
Pipeta
Pipeta
Pipeta
grad.
grad.
grad.
grad.
grad.
grad.
grad.
grad.
Plastična
Plastična
Plastična
Plastična
Plastična
Plastična
Plastična
Plastična
1 ml, 1/1, sterilna
1 ml, 1/25, sterilna
2 ml, 1/1, sterilna
2 ml, 1/25, sterilna
5 ml, 1/1, sterilna
5 ml, 1/25, sterilna
10 ml, 1/1, sterilna
10 ml, 1/25, sterilna
Posuda 15 ml sa poklopcem, za uzorkovanje
Posuda 250 ml sa poklopcem, za uzorkovanje
Pumpa za pipetu plastična, 2 ml
Pumpa za pipetu plastična, 10 ml
Pumpa za pipetu plastična, 25 ml
Pumpica za biretu
Pumpica za kapalice
Rukavice pregledne, vel M
Rukavice pregledne, vel. L
Rukavice pregledne, vel. XL
Špatula, plastična, 150 mm
Špatula, plastična, 200 mm
Špatula-kašika PVC 150mm
Špatula-kašika PVC 200mm
Špric
Špric
Špric
Špric
boca
boca
boca
boca
PVC 125 ml
PVC 250 ml
PVC 500 ml
PVC 1000 ml
Stalak za epruvete 13 mm, 48 r.m. PVC
Stalak za epruvete 16 mm, 31 r.m. PVC
Stalak za pipete horizontalni
Stalak za pipete PVC-horizontalni 12 pipeta
Stalak za pipete PVC-vertikalni 28 pipeta
Stalak za pipete PVC-vertikalni 94 pipete
Stalak za pipete za,94 pip. Plastični
Stalak za pipete, vertikalni,za 28 pip. Plastični
Tabla za sušenje lab.posuđa PVC, 20 mesta
LABORATORIJSKI METALNI PRIBOR
Bunzenov plamenik, sa slavinom
Bušač čepova set od 6
Bušač čepova set od 12
Čep
Čep
Čep
Čep
Čep
za
za
za
za
za
Četka
Četka
Četka
Četka
epruvete
epruvete
epruvete
epruvete
epruvete
za
za
za
za
aluminijumski
aluminijumski
aluminijumski
aluminijumski
aluminijumski
epruvete
epruvete
epruvete
epruvete
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
13
16
18
20
25
mm
mm
mm
mm
mm
0
1
2
3
Četka za epruvete 4
Četka za flaše od 1 lit
Četka za flaše od 1/2 litre
Držač za eze, niklovan, plastificiran
Eze od NiCr žice ravne , 0.5x5x60 mm
Eze od NiCr žice sa ušicom , 0.5x5x60 mm
Eze od NiCr žice sa ušicom , 0.7x5x60 mm
Eze od NiCr žice, upletene, kalibrirane
Hvataljka
Hvataljka
Hvataljka
Hvataljka
Hvataljka
Korpa
Korpa
Korpa
Korpa
Korpa
Korpa
Korpa
Korpa
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
birete bez mufe
biretu metalna
hladnjake bez mufe
tikvice bez mufe
tikvice, metalna
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
120x120x160mm hromirana
140x160x160mm hromirana
150x190x190mm hromirana
190x200x200mm hromirana
250x250x200mm hromirana
Ø150x200mm, okrugla
Ø150x400mm, okrugla
Ø250x210mm, okrugla
Lupa, 50 mm
Lupa, 75 mm
Makaze
Makaze
Makaze
Makaze
Makaze
110
125
150
150
200
mm
mm
mm
mm
mm
Mašice lab., dužina 20 cm.
Mašice lab., dužina 30 cm.
Mrežica za žarenje 125 mm
Mrežica za žarenje 150 mm
Mrežica za žarenje 200 mm
Mufa dupla
Pinceta lab., dužine 125 mm
Pinceta lab., dužine 150 mm
Pinceta lab., dužine 200 mm
Pinceta lab., dužine 250 mm
Pinceta lab., dužine 300 mm
Propipeta gumena
Prsten sa mufom Ø 50 mm
Prsten sa mufom Ø 48 mm
Prsten sa mufom Ø 75 mm
Prsten sa mufom Ø 96 mm
Prsten sa mufom Ø 100 mm
Sisaljka na vodeni mlaz
Špatula - kašika 125 mm
Špatula - kašika 125 mm
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
-
kašika
kašika
kašika
kašika
kašika
150
150
200
210
250
mm
mm
mm
mm
mm
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
Špatula
dupla 125 mm
dupla 150 mm
dupla 150 mm
dupla 200 mm
dupla 210 mm
dupla 250 mm
dupla 155 mm, elastična
dupla 260 mm, elasticna
elasticna 100 mm
elasticna 150 mm
elasticna 200 mm
elasticna 250 mm
sa drvenom drškom 200 mm
Špiritusna lampa, metalna, niklovana sa poklopcem
Stalak za čaše za urin
Stalak za epruvete, 12 mesta, aluminijumski
Stalak za epruvete, 12 mesta, drveni
Stalak za epruvete, 12 mesta, žičani hromirani
Stalak za epruvete, 24 mesta, aluminijumski
Stalak za epruvete, 24 mesta, PVC
Stalak za epruvete, 24 mesta, žičani hromirani
Stalak za epruvete, 36 mesta, aluminijumski
Stalak za epruvete, 36 mesta, PVC
Stalak za epruvete, 36 mesta, žičani hromirani
Stalak za epruvete, 48 mesta, aluminijumski
Stalak za epruvete, 48 mesta, PVC
Stalak za epruvete, 48 mesta, žičani hromirani
stalak za epruvete, 96 mesta, aluminijumski
Stalak za epruvete, 96 mesta, PVC
Stalak za epruvete, 96 mesta, žičani hromirani
Stativ sa pločom, visina 75 cm
Stativ tronožni, visina 60 cm
Štipaljka drvena za epruvete
Tabla za sušenje posudja, žičana, plastificirana, 420x170x450 mm
Tabla za sušenje posudja, žičana, plastificirana, 420x170x630 mm
Tronožac Ø100x200 mm
Tronožac Ø125x200 mm
Tronožac Ø130x200 mm
Tronožac Ø150x200 mm
Trougao za žarenje 50x50 mm
Trougao za žarenje 60x60 mm
Tuba
Tuba
Tuba
Tuba
za
za
za
za
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
sterilizaciju
Petri šolja 100x270 mm
Petri šolja 120x270 mm
pipeta Ø 55x380 mm, hromirana
pipeta Ø 60x600 mm, hromirana
Download

LABORATORIJSKA PLASTIKA