LABORATORIJSKO STAKLO I PRIBOR
ALKOHOLMETAR 0-100VOL%
ALKOHOLMETAR 0-10VOL%
ALKOHOLMETAR 10-67VOL%
ALKOHOLMETAR 10-70VOL%
ALKOHOLMETAR 65-100VOL%
ALKOHOLMETAR 90-100VOL%
ALKOHOLMETAR ORIJENTACIONI
APARAT -KALCIMETAR PO
AREOMETAR 0.995-1.030G/
AREOMETAR 0.700-0.760G/
AREOMETAR 0.700-0.800G/
AREOMETAR 0.700-1.000G/
AREOMETAR -0.700-1.000G/
AREOMETAR 0.700-2.000G/
AREOMETAR 0.760-0.820G/
AREOMETAR 0.800-0.900G/
AREOMETAR 0.800-1.000G/
AREOMETAR 0.820-0.880G/
AREOMETAR 0.880-0.940G/
AREOMETAR 0.900-1.000G/
AREOMETAR -0.900-1.000G/
AREOMETAR 0.940-1.000G/
AREOMETAR 1.000-1.060G/
AREOMETAR -1.000-1.060G/
AREOMETAR 1.000-1.100G/
AREOMETAR -1.000-1.100G/
AREOMETAR 1.000-1.200G/
AREOMETAR -1.000-1.200G/
AREOMETAR 1.000-1.300G/
AREOMETAR -1.000-1.300G/
AREOMETAR 1.000-1.500G/
AREOMETAR -1.000-1.500G/
AREOMETAR 1.000-1.600G/
AREOMETAR -1.000-1.600G/
AREOMETAR 1.000-2.000G/
AREOMETAR 1.060-1.120G/
AREOMETAR -1.060-1.120G/
AREOMETAR 1.100-1.200/G
Artikal
S/T
S/T,SA TABLICOM
S/T,SA TABLICOM
S/T,SREDNJI
S/T,SA TABLICOM
S/T,SA TABLICOM
GRAD.
SCHEIBLERU
cm3, PO CASA-GRANDE-U
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3 B/T, UNIVERZALNI
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
Cena
3.400,00
3.400,00
3.400,00
1.100,00
3.400,00
3.400,00
400,00
8.100,00
1.350,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.820,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.222,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
AREOMETAR 1.120-1.180G/
AREOMETAR -1.120-1.180G/
AREOMETAR 1.180-1.240G/
AREOMETAR -1.180-1.240G/
AREOMETAR 1.200-1.300G/
AREOMETAR 1.200-1.400G/
AREOMETAR -1.200-1.400G/
AREOMETAR 1.240-1.300G/
AREOMETAR 1.300-1.360G/
AREOMETAR -1.300-1.360G/
AREOMETAR 1.300-1.400G/
AREOMETAR 1.400-1.500G/
AREOMETAR -1.400-1.500G/
AREOMETAR 1.400-1.600G/
AREOMETAR 1.420-1.480G/
AREOMETAR -1.420-1.480G/
AREOMETAR 1.480-1.540G/
AREOMETAR -1.480-1.540G/
AREOMETAR 1.500-2.000G/
AREOMETAR -1.500-2.000G/
AREOMETAR 1.600-1.700G/
AREOMETAR 1.700-1.800G/
AREOMETAR 1.700-1.900G/
AREOMETAR 1.800-1.900G/
AREOMETAR-1.000-1.060G/
BIRETA AUTOM.
10 ml
BIRETA AUTOM.
25 ml
BIRETA AUTOM.
50 ml
BIRETA AUTOM.
10 ml
BIRETA AUTOM.
25 ml
BIRETA AUTOM.
50 ml
BIRETA PO BANGU
1 ml
BIRETA PO BANGU
2 ml
BIRETA PO BANGU
5 ml
BIRETA PO BANGU 10 ml
BIRETA PO SCHELLB- 25 ml
BIRETA PO SCHELLB. 10 ml
BIRETA PO SCHELLB. 25 ml
Artikal
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3 S/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3, B/T
cm3 B/T
PO PELLETU "A"KL.
PO PELLETU "A"KL.
PO PELLETU "A"KL.
PO PELLETU,M/S TEFLON SLAVINA
PO PELLETU,M/S TEFLON SLAVINA
PO PELLETU,M/S TEFLON SLAVINA
KOSA SLAVINA SA POSTOLJEM
KOSA SLAVINA SA POSTOLJEM
KOSA SLAVINA SA POSTOLJEM
KOSA SLAVINA SA POSTOLJEM
RAVNA TEFLON SLAVINA "A" KL.
KOSA TEFLON SLAVINA "A"KL.
KOSA TEFLON SLAVINA
Cena
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.200,00
1.650,00
1.200,00
1.650,00
1.510,00
1.750,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.222,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
4.222,00
5.400,00
5.400,00
4.222,00
1.800,00
2.530,00
3.000,00
1
BIRETA PO SCHELLB. 50 ml
BIRETA PO SCHELLB. 10 ml
BIRETA PO SCHELLB. 10 ml
BIRETA PO SCHELLB.- 10 ml
BIRETA PO SCHELLB. -10 ml
BIRETA PO SCHELLB. 25 ml
BIRETA PO SCHELLB. 25 ml
BIRETA PO SCHELLB.- 25 ml
BIRETA PO SCHELLB. -25 ml
BIRETA PO SCHELLB. 50 ml
BIRETA PO SCHELLB. 50 ml
BIRETA PO SCHELLB.- 50 ml
BIRETA PO SCHELLB. -50 ml
BIRETA PO SCHELLB.10 ml
BIRETA PO SCHELLB.25 ml
BIRETA PO SCHELLB.-25 ml
BIRETA PO SCHELLB.--25 ml
BIRETA PO SCHELLB.50 ml
BIRETA PO SCHELLB.-50 ml
BIRETA PO SCHELLB.--50 ml
BIRETA PO SCHELLB.50 mlBIRETA PO SCHELLB.-50 mlBOCA KAPAL.SA PIP. 30 ml
BOCA KAPAL.SA PIP. 50 ml
BOCA KAPAL.SA PIP. 100 ml
BOCA KAPAL.SA PIP. 30 ml
BOCA KAPAL.SA PIP. 50 ml
BOCA KAPAL.SA PIP. 60 ml
BOCA KAPAL.SA PIP.-100 ml
BOCA KAPAL.SA PIP.120 ml
BOCA KAPAL.SA PIP.-120 ml
BOCA KAPAL.SA PIP.250 ml
BOCA KAPAL.SA PIP.-60 ml
BOCA PVC ZA DES.VODU 5L
BOCA REAGENS BRAON 1000 ml
BOCA REAGENS BRAON 2000 ml
BOCA REAGENS BRAON 50 ml
BOCA REAGENS BRAON 100 ml
BOCA REAGENS BRAON 250 ml
BOCA REAGENS BRAON 500 ml
BOCA REAGENS SVET. 50 ml
BOCA REAGENS SVET. 100 ml
BOCA REAGENS SVET. 250 ml
BOCA REAGENS SVET. 500 ml
BOCA REAGENS SVET.1000 ml
BOCA REAGENS SVET.2000 ml
BOCA SA NAV.BRAON 1000 ml
BOCA SA POKLOPCEM 500 ml
2
Artikal
KOSA TEFLON SLAVINA "A"KL.
RAVNA STAKL.SLAVINA "A" KL.
RAVNA TEFLON SLAVINA
KOSA TEFLON SLAVINA
RAVNA TEFLON SLAVINA "A" KLASA
RAVNA STAKL.SLAVINA "A" KL.
KOSA TEFLON SLAVINA "A"KL.
KOSA TEFLON SLAVINA
RAVNA TEFLON SLAVINA
RAVNA STAKL.SLAVINA
KOSA TEFLON SLAV
RAVNA TEFLON SLAVINA
RAVNA TEFLON SLAVINA "A"KL.
RAVNA TEFLON SLAVINA BRAON
RAVNA TEFLON SLAVINA BRAON
RAVNA STAKLENA SLAVINA
KOSA TEF.SLAV. BRAON
RAVNA TEFLON SLAVINA BRAON
KOSA TEFLON SLAVINA BRAON
RAVNA TEFLON SLAVINA "A" KLASA
KOSA TEFLON SLAVINA
RAVNA STAKLENA SLAVINA
TAMNA
SVETLA, BEZ GUMICE
SVETLA, BEZ GUMICE
SVETLA
BRAON, BEZ GUMICE
SVETLA
BRAON BEZ GUMICE
SVETLA
TAMNA
SVETLA
TAMNA
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
ČETVRTASTA
BRAON
Cena
3.000,00
1.500,00
2.100,00
2.400,00
1.900,00
1.500,00
2.600,00
2.400,00
2.100,00
1.500,00
2.611,00
2.100,00
2.530,00
2.370,00
2.370,00
2.100,00
2.600,00
2.370,00
2.650,00
1.900,00
2.400,00
2.111,00
500,00
750,00
800,00
340,00
700,00
390,00
750,00
510,00
660,00
660,00
570,00
2.200,00
500,00
800,00
260,00
300,00
350,00
400,00
250,00
300,00
350,00
400,00
500,00
900,00
267,00
367,00
Artikal
BOCA SISALJKA VAKUUM 1000 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 1000 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 100 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 2000 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 2000 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 250 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 250 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 500 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 500 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM 500 ml
BOCA SISALJKA VAKUUM100 ml
BOCA ŠPRIC BRUŠ.ZAP. 500 ml
BOCA ŠPRIC BRUŠ.ZAP.1000 ml
BOCA ŠPRIC PVC 125 ml
BOCA ŠPRIC PVC 250 ml
BOCA ŠPRIC PVC 500 ml
BOCA ŠPRIC PVC 1000 ml
BOCA ŠPRIC PVC 250 ml
BOCA ŠPRIC PVC 500 ml
BOCA ZA DESTIL.VODU 2L
BOCA ZA DESTIL.VODU 10L
BOCA ZA DESTIL.VODU 20L
BOCA ZA DESTIL.VODU 25L
BOCA ZA PRAH BRAON 50 ml
BOCA ZA PRAH BRAON 100 ml
BOCA ZA PRAH BRAON 250 ml
BOCA ZA PRAH BRAON 500 ml
BOCA ZA PRAH BRAON 1000 ml
BOCA ZA PRAH SVETLA 50 ml
BOCA ZA PRAH SVETLA 100 ml
BOCA ZA PRAH SVETLA 250 ml
BOCA ZA PRAH SVETLA 500 ml
BOCA ZA PRAH SVETLA 1000 ml
BOCA ZA PRAH SVETLA 2000 ml
BOCA ZA PRANJE PLINA 100 ml
BOCA ZA PRANJE PLINA 500 ml
BOCA ZA PRANJE PLINA-250 ml
BUŠAČ ČEPOVA (SET 12 KOM)
CILINDAR GRA.VF PVC 1000 ml
CILINDAR GRA.VF PVC 2000 ml
CILINDAR GRAD. NF 5 ml
CILINDAR GRAD. NF 10 ml
CILINDAR GRAD. NF 25 ml
CILINDAR GRAD. NF 50 ml
CILINDAR GRAD. NF 100 ml
CILINDAR GRAD. NF 250 ml
CILINDAR GRAD. NF 500 ml
CILINDAR GRAD. NF 1000 ml
SA PVC NASTAVKOM
SA PVC NASTAVKOM
NŠ 29/32
NŠ 29/32
STAKL.POKLOPAC
BRUŠENI ZAPUŠAČ
STAKL.POKLOPAC
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
BRUŠENI ZAPUŠAČ
PO DRECHSLU
PO DRECHSLU
PO DRECHSLU
Cena
1.900,00
1.630,00
1.200,00
3.000,00
3.080,00
1.100,00
1.210,00
1.500,00
1.650,00
1.167,00
900,00
1.900,00
2.050,00
105,00
130,00
160,00
230,00
222,00
200,00
7.000,00
13.300,00
22.300,00
14.776,00
250,00
300,00
350,00
400,00
520,00
250,00
300,00
350,00
450,00
550,00
850,00
1.400,00
2.000,00
1.600,00
3.400,00
650,00
1.500,00
360,00
400,00
500,00
550,00
600,00
880,00
1.400,00
2.200,00
Artikal
CILINDAR GRAD. VF 5 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 10 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 25 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 50 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 100 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 1000 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 250 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF 500 ml
"A"KL.
CILINDAR GRAD. VF PVC 10 ml
CILINDAR GRAD. VF PVC 25 ml
CILINDAR GRAD. VF PVC 50 ml
CILINDAR GRAD.VF PVC 50 ml
PROVIDAN (TPX)
CILINDAR GRAD.VF PVC 100 ml
PROVIDAN (TPX)
CILINDAR GRAD.VF PVC 250 ml
PROVIDAN (TPX)
CILINDAR GRAD.VF PVC 500 ml
PROVIDAN (TPX)
CILINDAR GRAD.VF PVC 1000 ml
PROVIDAN (TPX)
CILINDAR GRAD.VF-500 ml
"A"KL.
CILINDAR GRADUISAN VF 1000 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 100 ml
PVC POSTOLJE
CILINDAR GRADUISAN VF 100 ml
PVC
CILINDAR GRADUISAN VF 100 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 100 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 10 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 10 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 2000 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 250 ml
PVC
CILINDAR GRADUISAN VF 250 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 250 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 25 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 25 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 500 ml
PVC
CILINDAR GRADUISAN VF 500 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 50 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 50 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 5 ml
CILINDAR GRADUISAN VF 5 ml
CILINDAR GRADUISAN VF100 ml
CILINDAR NF
50 ml
PO NESSLERU
CILINDAR NF
100 ml
PO NESSLERU
CILINDAR VF
50 ml
PO NESSLERU
CILINDAR VF
100 ml
PO NESSLERU (VIS.220 mm )
ČAŠA LAB. NF
5 ml
ČAŠA LAB. NF
10 ml
ČAŠA LAB. NF
25 ml
ČAŠA LAB. NF
5 ml
ČAŠA LAB. NF
50 ml
ČAŠA LAB. NF
10 ml
ČAŠA LAB. NF
100 ml
Cena
210,00
240,00
310,00
330,00
400,00
1.900,00
550,00
960,00
90,00
105,00
130,00
500,00
700,00
1.300,00
1.900,00
3.100,00
1.500,00
2.500,00
330,00
150,00
600,00
510,00
330,00
430,00
3.666,00
250,00
900,00
770,00
400,00
440,00
360,00
1.300,00
480,00
550,00
320,00
390,00
1.980,00
520,00
560,00
530,00
550,00
220,00
225,00
160,00
95,00
150,00
95,00
165,00
ČAŠA LAB. NF
150 ml
ČAŠA LAB. NF
25 ml
ČAŠA LAB. NF
250 ml
ČAŠA LAB. NF
400 ml
ČAŠA LAB. NF
50 ml
ČAŠA LAB. NF
600 ml
ČAŠA LAB. NF
800 ml
ČAŠA LAB. NF
100 ml
ČAŠA LAB. NF
1000 ml
ČAŠA LAB. NF
150 ml
ČAŠA LAB. NF
2000 ml
ČAŠA LAB. NF
250 ml
ČAŠA LAB. NF
3000 ml
ČAŠA LAB. NF
400 ml
ČAŠA LAB. NF
5000 ml
ČAŠA LAB. NF
600 ml
ČAŠA LAB. NF 1000 ml
ČAŠA LAB. NF 10000 ml
ČAŠA LAB. VF
25 ml
ČAŠA LAB. VF
50 ml
ČAŠA LAB. VF
100 ml
ČAŠA LAB. VF
150 ml
ČAŠA LAB. VF
25 ml
ČAŠA LAB. VF
250 ml
ČAŠA LAB. VF
400 ml
ČAŠA LAB. VF
50 ml
ČAŠA LAB. VF
600 ml
ČAŠA LAB. VF
800 ml
ČAŠA LAB. VF
100 ml
ČAŠA LAB. VF
1000 ml
ČAŠA LAB. VF
150 ml
ČAŠA LAB. VF
2000 ml
ČAŠA LAB. VF
250 ml
ČAŠA LAB. VF
3000 ml
ČAŠA LAB. VF
5000 ml
ČAŠA NF PVC
50 ml
ČAŠA NF PVC
100 ml
ČAŠA NF PVC
250 ml
ČAŠA NF PVC
500 ml
ČAŠA NF PVC
1000 ml
ČAŠA NF PVC
2000 ml
ČEP ZA EPRUVETE fi 13 mm
ČEP ZA EPRUVETE PVC fi 13 mm
ČEP ZA EPRUVETE PVC fi 18 mm
ČETKA ZA BOCE
DRŽAČ ZA EZU
EKSIKATOR OBIČAN fi 100 mm
EKSIKATOR OBIČAN fi 150 mm
Artikal
ALUMIN.
SA ULOŠKOM
SA ULOŠKOM
Cena
170,00
105,00
175,00
200,00
130,00
230,00
320,00
150,00
400,00
160,00
700,00
160,00
1.800,00
180,00
3.800,00
210,00
360,00
9.400,00
160,00
165,00
170,00
175,00
105,00
180,00
200,00
130,00
260,00
340,00
150,00
420,00
160,00
720,00
170,00
1.600,00
3.500,00
50,00
60,00
90,00
130,00
200,00
320,00
28,00
65,00
70,00
176,00
580,00
4.800,00
5.800,00
3
Artikal
EKSIKATOR OBIČAN fi 150 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR OBIČAN fi 200 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR OBIČAN fi 210 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR OBIČAN fi 250 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR OBIČAN fi 250 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR OBIČAN fi 300 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR OBIČAN fi 300 mm
SA ULOŠKOM
EKSIKATOR VAKUUM fi 100 mm
BEZ ULOŠKA
EKSIKATOR VAKUUM fi 150 mm
BEZ ULOŠKA
EPRUVETA
6X30 mm
DURCHAM CEVI
EPRUVETA
6X40 mm
DURCHAM CEVI
EPRUVETA
6X50 mm
DURCHAM CEVI
EPRUVETA
8X55 mm
DURCHAM CEVI
EPRUVETA
16X100 mm
SA NAVOJEM I ZAPUŠAČEM
EPRUVETA
16X160 mm
SA NAVOJEM I ZAPUŠAČEM
EPRUVETA "JANETSKY"17X98 mm
EPRUVETA BACTO 8X80 mm
EPRUVETA BACTO 10X80 mm
EPRUVETA BACTO 12X75 mm
EPRUVETA BACTO 14X75 mm
EPRUVETA BACTO 10X100 mm
EPRUVETA BACTO 12X100 mm
EPRUVETA BACTO 13X100 mm
EPRUVETA BACTO 13X130 mm
EPRUVETA BACTO 14X100 mm
EPRUVETA BACTO 16X100 mm
EPRUVETA BACTO 16X160 mm
EPRUVETA BACTO 18X180 mm
EPRUVETA BACTO 20X100 mm
EPRUVETA BACTO 20X200 mm
EPRUVETA BACTO 25X100 mm
EPRUVETA BACTO 25X200 mm
EPRUVETA BACTO 25X250 mm
EPRUVETA BACTO 30X250 mm
EPRUVETA BACTO 10 X 75 mm
EPRUVETA CENTRI.37X120 mm
EPRUVETA CENTRIF.37X90 mm
EPRUVETA CENTRIFUGA 10 ml
NEGRADUISANA
EPRUVETA CENTRIFUGA 12 ml
NEGRADUISANA
EPRUVETA CENTRIFUGA 15 ml
NEGRADUISANA
EPRUVETA CENTRIFUGA-10 ml
GRADUISANA
EPRUVETA CENTRIFUGA-12 ml
GRADUISANA
EPRUVETA CENTRIFUGA-15 ml
GRADUISANA
EPRUVETA GRAD.
10 ml
SA ZAP. NŠ 12/21
EPRUVETA GRAD.
25 ml
NŠ 14/23 SA ZAPUŠAČEM
EPRUVETA SA ZAPUŠ. 10 ml
NŠ 12/21
EPRUVETA SA ZAPUŠ. 100 ml
NŠ 29/32
EPRUVETA SA ZAPUŠ.16X160 mm
NŠ 14/23
4
Cena
7.300,00
9.000,00
4.400,00
12.000,00
10.600,00
18.000,00
16.900,00
6.600,00
7.400,00
11,00
12,00
13,00
14,00
125,00
140,00
42,00
8,00
8,00
9,00
11,00
9,00
9,00
10,00
11,00
11,00
11,00
13,00
20,00
41,00
45,00
50,00
72,00
72,00
88,00
5,00
880,00
810,00
20,00
21,00
22,00
66,00
75,00
86,00
990,00
1.120,00
960,00
1.400,00
960,00
Artikal
EZE NICR ŽICA 0.5X5X60 mm
EZE NICR ŽICA 0.7X5X60 mm
FILTER PAPIR KVALITATIVN
I 58/58
FITILJ ZA ŠPIRIT. LAMPU
OKRUGAO
GUMENE PROPIPETE
GUMENE PUMPICE ZA AUTOM.
BIRETU
GUMENO CREVO
/M
GUMICE
1/100
GUMICE ZA KAPALICE
HLADNJAK
300 mm
PO LIEBIGU
HLADNJAK
400 mm
PO LIEBIGU
HLADNJAK
500 mm
PO LIEBIGU
HLADNJAK PO ALINU 300 mm
HLADNJAK PO ALINU 400 mm
HLADNJAK PO ALINU 500 mm
HLADNJAK PO ALINU 300 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO ALINU 400 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO ALINU 500 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO ALINU 300 mm
ZA SOXLET, NŠ 45/40
HLADNJAK PO ALINU 300 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO ALINU 400 mm
HLADNJAK PO ALINU 400 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO ALINU 500 mm
HLADNJAK PO LIEBIGU 150 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU 200 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU 300 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU 400 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU 500 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU 600 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU 300 mm
HLADNJAK PO LIEBIGU 400 mm
HLADNJAK PO LIEBIGU 500 mm
HLADNJAK PO LIEBIGU-300 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU-400 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK PO LIEBIGU-500 mm
2NŠ 29/32
HLADNJAK VAZDUŠNI 500 mm
HLADNJAK VAZDUŠNI 400 mm
NŠ 29/32
HLADNJAK VAZDUŠNI 500 mm
NŠ 29/32
HLADNJAK ZA SOXLET 300 mm
NŠ 29/32
HVATALJKA DVOSTRUKA ZA
BIRETE
HVATALJKA JEDNOSTRUKA ZA
BIRETE
HVATALJKA MALA ZA BIRETE
HVATALJKA POLUOKRUGLA
ZA TIKVICE
HVATALJKA POLUOKRUGLA ZA
TIKVICE
HVATALJKA RAČV.ZA HLAD.
HVATALJKA ZA BIRETE SA MUFOM
HVATALJKA ZA BIRETE SA MUFOM SILIKONSKA OBLOGA
HVATALJKA ZA HLADNJAKE
BEZ MUFE
Cena
30,00
30,00
45,00
75,00
800,00
800,00
97,00
600,00
50,00
2.000,00
2.200,00
2.111,00
2.900,00
3.200,00
3.300,00
3.630,00
4.400,00
4.700,00
1.500,00
2.200,00
1.450,00
2.500,00
2.000,00
2.200,00
2.200,00
2.300,00
2.500,00
2.800,00
3.100,00
1.050,00
1.200,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
700,00
1.300,00
1.400,00
3.700,00
2.000,00
600,00
1.100,00
539,00
1.011,00
1.000,00
390,00
620,00
760,00
Artikal
HVATALJKA ZA HLADNJAKEBEZ MUFE, DRUGI MODEL
HVATALJKA ZA TIKVICE BEZ MUFE
KOBALTNO STAKLO
KUGLA ZA CVEĆE
LAKTODENZIMETAR
PO GERBER-U, 1.020-1.040G/ ml
LAMPA ŠPIRITUSNA 200 ml
SA TUBUSOM, STAKLENA
LEVAK DUGA CEV fi 55 mm
KVANTITATIVNI
LEVAK DUGA CEV fi 60 mm
KVANTITATIVNI
LEVAK DUGA CEV fi 70 mm
KVANTITATIVNI
LEVAK DUGA CEV fi 80 mm
KVANTITATIVNI
LEVAK DUGA CEV fi 100 mm
KVANTITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 35 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 45 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 55 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 70 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 75 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 80 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 100 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 120 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 150 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 200 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV fi 250 mm
KVALITATIVNI
LEVAK KRATKA CEV -Fi80 mm
KVALITATIVNI- TGI
LEVAK KVALITATIVNI 35 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 40 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 50 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 55 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 65 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 70 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 75 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 80 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 100 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 125 mm
KRATKA CEV
LEVAK KVALITATIVNI 150 mm
KRATKA CEV
LEVAK PO SQUIBB-U 50 ml
STAKL.SLAVINA
LEVAK PO SQUIBB-U 250 ml
STAKL.SLAVINA
LEVAK PO SQUIBB-U 50 ml
TEFL.SLAVINA
LEVAK PVC
50 mm
LEVAK PVC
62 mm
LEVAK PVC
75 mm
LEVAK PVC
100 mm
LEVAK PVC
150 mm
LEVAK ZA BRZU FILT. fi 55 mm
LEVAK ZA BRZU FILT. fi 75 mm
LEVAK ZA BRZU FILT.Fi 100 mm
LEVAK ZA ODVA.
50 ml
PO SQUIBBU, TEFL.SLAVINA
LEVAK ZA ODVA. 100 ml
PO SQUIBBU, STAKL.SLAVINA, M
LEVAK ZA ODVA. 150 ml
PO SQUIBBU, TEFL.SLAVINA
Cena
620,00
470,00
163,00
450,00
2.200,00
1.930,00
320,00
360,00
390,00
440,00
489,00
210,00
220,00
230,00
360,00
322,00
360,00
400,00
430,00
1.500,00
2.100,00
2.700,00
300,00
113,00
150,00
160,00
170,00
240,00
260,00
280,00
290,00
330,00
400,00
950,00
900,00
1.300,00
1.300,00
22,00
40,00
55,00
80,00
150,00
670,00
740,00
1.050,00
1.800,00
2.200,00
2.200,00
Artikal
LEVAK ZA ODVA. 250 ml
PO SQUIBBU, STAKL.SLAVINA
LEVAK ZA ODVA. 500 ml
PO SQUIBBU, STAKL.SLAVINA
LEVAK ZA PIKNOMETAR
LEVAK ZA PRAH fi 50 mm
LEVAK ZA PRAH fi 60 mm
LEVAK ZA PRAH fi 70 mm
LEVAK ZA PRAH fi 80 mm
LEVAK ZA PRAH fi 100 mm
LEVAK ZA PRAH fi 120 mm
LONČIĆ ZA FILT. 30 mm G1 30 ml
LONČIĆ ZA FILT. 30 mm G2 30 ml
LONČIĆ ZA FILT. 30 mm G3 30 ml
LONČIĆ ZA FILT. 30 mm G4 30 ml
LONČIĆ ZA FILT. 40 mm G0 50 ml
LONČIĆ ZA FILT. 40 mm G1 50 ml
LONČIĆ ZA FILT. 40 mm G2 50 ml
LONČIĆ ZA FILT. 40 mm G3 50 ml
LONČIĆ ZA FILT. 40 mm G4 50 ml
MAKAZE
150 mm
MAKAZE
200 mm
MAŠICE LAB.
20 cm
MAŠICE LAB.
23 cm
MAŠICE LAB.
24 cm
MAŠICE LAB.
29 cm
MAŠICE LAB.
36 cm
MAŠICE LAB.
43 cm
MREŽICA
12X12 cm
KERAMIČKA
MREŽICA
14X14 cm
KERAMIČKA
MREŽICA
15X15 cm
KERAMIČKA
MREŽICA
19X19 cm
KERAMIČKA
NAST ZA DESTIL.LULA,VAKUUM
NŠ 14/23 mm
NAST ZA DESTILACIJU LULA
NŠ 14/23 mm
NAST.ZA DEST. KOLENO
NŠ 29/32
NAST.ZA DEST. TROKRAKI
2NŠ 29/32, 1NŠ14/23
NAST.ZA DESTIL.LULA,VAKUUM
NŠ 29/32 mm
NAST.ZA DESTILACIJU-LULA
BEZ ŠLIFA
NAST.ZA DESTILACIJU-LULA
NŠ 29/32
NASTAVAK NB-L M. 14/23 mm
NASTAVAK NB-L M. 19/26 mm
NASTAVAK NB-L M. 24-29 mm
NASTAVAK NB-L Ž. 14/23 mm
NASTAVAK NB-L Ž. 19/26 mm
NASTAVAK NB-L Ž. 24/29 mm
NASTAVAK NB-L Ž. 29/32 mm
NASTAVAK NB-L Ž. 34/34 mm
NUČ ZA FILT.35 mm B4
NUČ ZA FILT.40 mm G1 80 ml
NUČ ZA FILT.40 mm G2 80 ml
Cena
2.300,00
2.666,00
280,00
610,00
660,00
633,00
740,00
760,00
1.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
610,00
800,00
400,00
600,00
500,00
600,00
680,00
750,00
150,00
167,00
200,00
300,00
1.611,00
900,00
1.500,00
2.100,00
2.100,00
550,00
920,00
180,00
190,00
200,00
180,00
190,00
200,00
250,00
310,00
1.150,00
990,00
990,00
5
NUČ ZA FILT.40 mm G3 80 ml
NUČ ZA FILT.40 mm G4 80 ml
NUČ ZA FILT.65 mm G3 200 ml
NUČ ZA FILT.65 mm G4 200 ml
PIKNOMETAR
1 ml
PIKNOMETAR
25 ml
PIKNOMETAR
2 ml
PIKNOMETAR
50 ml
PIKNOMETAR
5 ml
PIKNOMETAR
10 ml
PIKNOMETAR
25 ml
PIKNOMETAR
100 ml
PIKNOMETAR PO GAY-LIS. 10 ml
PIKNOMETAR PO GAY-LIS. 25 ml
PIKNOMETAR PO GAY-LIS. 50 ml
PIKNOMETAR PO GAY-LIS. 100 ml
PIKNOMETAR PO HUBBARD-U
PIKNOMETAR SA TERMOM. 25 ml
PIKNOMETAR SA TERMOM. 50 ml
PINCETA LAB.
30 cm
PINCETA LAB.
12,5 cm
PINCETA LAB.
15,0 cm
PINCETA LAB.
20,0 cm
PINCETA LAB.
25,0 cm
PIPETA GRADUISANA
1 ml
PIPETA GRADUISANA
2 ml
PIPETA GRADUISANA
5 ml
PIPETA GRADUISANA
10 ml
PIPETA GRADUISANA
20 ml
PIPETA GRADUISANA
25 ml
PIPETA GRADUISANA
50 ml
PIPETA GRADUISANA 1 ml
PIPETA GRADUISANA 2 ml
PIPETA GRADUISANA 5 ml
PIPETA GRADUISANA 10 ml
PIPETA GRADUISANA 20 ml
PIPETA GRADUISANA 25 ml
PIPETA GRADUISANA 50 ml
PIPETA TRBUŠASTA
5 ml
PIPETA TRBUŠASTA
3 ml
PIPETA TRBUŠASTA
4 ml
PIPETA TRBUŠASTA
2 ml
PIPETA TRBUŠASTA
50 ml
PIPETA TRBUŠASTA 1 ml
PIPETA TRBUŠASTA 1 ml
PIPETA TRBUŠASTA 20 ml
PIPETA TRBUŠASTA 25 ml
PIPETA TRBUŠASTA 2 ml
6
Artikal
PO GAY-LUSSAC-U
PO REISCHAUER-U
PO GAY-LUSSAC-U
PO GAY-LUSSAC-U
PO GAY-LUSSAC-U
PO GAY-LUSSAC-U
PO GAY-LUSSAC-U
PO GAY-LUSSAC-U
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
Cena
990,00
990,00
1.650,00
1.650,00
990,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.050,00
1.100,00
1.400,00
1.889,00
540,00
670,00
750,00
890,00
2.800,00
5.166,00
5.500,00
500,00
190,00
215,00
250,00
360,00
80,00
85,00
100,00
110,00
170,00
190,00
270,00
110,00
120,00
130,00
140,00
180,00
200,00
330,00
220,00
170,00
170,00
150,00
240,00
140,00
150,00
410,00
450,00
160,00
PIPETA TRBUŠASTA 3 ml
PIPETA TRBUŠASTA 4 ml
PIPETA TRBUŠASTA 5 ml
PIPETA TRBUŠASTA 10 ml
PIPETA TRBUŠASTA 15 ml
PIPETA TRBUŠASTA -5 ml
PIPETA TRBUŠASTA 10 ml
PIPETE MIKRO
0,2 ml
PIPETE MIKRO
0,5 ml
PIŠTOLJ ZA ISP.KIS. mlEKA
PLAMENIK PO BUNSENU
POKROVNA STAKLA 18X18 mm
POKROVNA STAKLA 20X20 mm
POKROVNA STAKLA 20X26 mm
POKROVNA STAKLA 21X26 mm
POKROVNA STAKLA 22X22 mm
POKROVNA STAKLA 24X24 mm
POKROVNA STAKLA 24X32 mm
POKROVNA STAKLA 24X40 mm
POKROVNA STAKLA 24X50 mm
POKROVNA STAKLA 24X60 mm
POKROVNA STAKLA 18X18 mm
POKROVNA STAKLA 20X20 mm
POKROVNA STAKLA 22X22 mm
POKROVNA STAKLA 24X24 mm
POKROVNA STAKLA 24X32 mm
POKROVNA STAKLA 24X40 mm
POKROVNA STAKLA 24X50 mm
POLIMETAR
115 cm
POLIMETAR OKRUGLI 118 cm
PORC.LONČIĆ 30X38 15 ml
PORC.LONČIĆ 35X28 12 ml
PORC.LONČIĆ 35X44 26 ml
PORC.LONČIĆ 40X32 20 ml
PORC.LONČIĆ 40X50 35 ml
PORC.LONČIĆ 45X28 21 ml
PORC.LONČIĆ 45X36 30 ml
PORC.LONČIĆ 50X32 34 ml
PORC.LONČIĆ 50X40 45 ml
PORC.LONČIĆ 50X62 72 ml
PORC.LONČIĆ 60X48 80 ml
PORC.LONČIĆ 70X56 120 ml
PORC.ŠPATULA
148 mm
PORC.ŠPATULA
164 mm
PORC.ŠPATULA DUPLA 104 mm
PORC.ŠPATULA DUPLA 186 mm
PORC.TARION.
215 mm
PORC.TARION.100/50 110 ml
Artikal
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A"KL.
"A" KLASA, LOT CERTIF.
SALUT APARAT
1/100
1/100 - M
ZA KOMORE, BRUŠENO
1/100
1/100 - M
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/200
1/200
1/200
1/200
1/100 -M
1/100 -M
1/100 -M
HIGROMETAR, TERMOMETAR
HIGROMETAR, TERMOMETAR
GLAZIRAN
NEGLAZIRAN
Cena
200,00
220,00
200,00
260,00
390,00
160,00
240,00
422,00
460,00
11.000,00
3.200,00
180,00
220,00
105,00
489,00
250,00
310,00
360,00
440,00
480,00
740,00
280,00
360,00
390,00
550,00
420,00
520,00
570,00
5.500,00
5.500,00
225,00
150,00
260,00
180,00
330,00
220,00
185,00
270,00
280,00
350,00
310,00
400,00
320,00
360,00
420,00
550,00
3.500,00
650,00
PORC.TARION.100/50 110 ml
PORC.TARION.125/64 220 ml
PORC.TARION.125/65 220 ml
PORC.TARION.144/71 325 ml
PORC.TARION.144/71 325 ml
PORC.TARION.183/90 730 ml
PORC.TARION.183/90 730 ml
PORC.TARION.257/127 2250 ml
PORC.TARION.81/42 50 ml
PORC.TARION.81/42 50 ml
PORC.TARION.91/46 75 ml
PORC.TARION.91/46 75 ml
PORC.ZDELA 103/45 190 ml
PORC.ZDELA 127/42 240 ml
PORC.ZDELA 132/55 390 ml
PORC.ZDELA 138/61
500 ml
PORC.ZDELA 320/140 6000 ml
PORC.ZDELA 61/28
36 ml
PORC.ZDELA 77/33
72 ml
PORC.ZDELA 81/38
107 ml
PORC.ZDELA 94/42
140 ml
PORC.ZDELA RD
fi 70 mm
PORC.ZDELA RD
fi 86 mm
PORC.ZDELA RD
fi 98 mm
PORC.ZDELA RD fi 112 mm
PORC.ZDELA RD fi 126 mm
PORC.ZDELA RD fi 145 mm
PORC.ZDELA RD fi 169 mm
PORCEL. TARIONIK 117X80 mm
PORCEL. TARIONIK fi 72 mm
PORCEL. TARIONIK fi 96 mm
PORCEL. TARIONIK 100X150
PORCEL. TARIONIK fi 75 mm
PORCEL. TARIONIK fi 100 mm
PORCEL. TARIONIK fi 120 mm
PORCEL. TARIONIK fi 144 mm
PORCEL. TARIONIK fi 150 mm
PORCEL. TARIONIK fi 168 mm
PORCEL. TARIONIK fi 192 mm
PORCELAN. LEVAK fi 45 mm
PORCELAN. LEVAK fi 48 mm
PORCELAN. LEVAK fi 50 mm
PORCELAN. LEVAK fi 60 mm
PORCELAN. LEVAK fi 75 mm
PORCELAN. LEVAK 84X143 mm
PORCELAN. LEVAK fi 100 mm
PORCELAN. LEVAK fi 125 mm
PORCELAN. LEVAK fi 150 mm
Artikal
GLAZIRAN
GLAZIRAN
NEGLAZIRAN
NEGLAZIRAN
GLAZIRAN
GLAZIRAN
NEGLAZIRAN
GLAZIRAN
NEGLAZIRAN
GLAZIRAN
NEGLAZIRAN
GLAZIRAN
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
ZA ISPARAVANJE
SA TUČKOM, 1150C
SA TUČKOM
SA TUČKOM
mm , SA TUČKOM, max.1150C
SA TUČKOM
SA TUČKOM
SA TUČKOM
SA TUČKOM
SA TUČKOM
SA TUČKOM
SA TUČKOM
PO BUECHNER-U
PO BUECHNER-U
PO BUCHNERU
PO BUCHNERU
PO BUCHNERU
PO BUCHNERU, 1150C
PO BUCHNERU
PO BUCHNERU
PO BUCHNERU
Cena
620,00
1.000,00
1.010,00
2.000,00
1.900,00
2.500,00
2.500,00
4.800,00
450,00
500,00
510,00
510,00
660,00
800,00
1.100,00
1.200,00
4.500,00
400,00
460,00
500,00
550,00
330,00
400,00
600,00
650,00
750,00
1.100,00
1.600,00
750,00
206,00
460,00
1.200,00
320,00
500,00
690,00
900,00
990,00
1.500,00
1.700,00
740,00
810,00
380,00
440,00
550,00
750,00
760,00
900,00
1.200,00
Artikal
PORCELAN. LEVAK fi 250 mm
PO BUCHNERU
PORCELAN.LEVAK fi 77 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.LEVAK fi 97 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.LEVAK fi 116 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.LEVAK fi 130 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.LEVAK fi 156 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.LEVAK fi 192 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.LEVAK fi 248 mm
PO BUECHNER-U
PORCELAN.TUČAK 84/23
GLAZIRAN
PORCELAN.TUČAK 103/26
GLAZIRAN
PORCELAN.TUČAK 132/37
GLAZIRAN
PORCELAN.TUČAK 158/44
GLAZIRAN
PORCELAN.TUČAK 210/58
GLAZIRAN
PORCELAN.TUČAK 305/86
GLAZIRAN
PORCELAN.ULOŽAK fi 100M
ZA EKSIKATOR
PORCELAN.ULOŽAK fi 150 mm
ZA EKSIKATOR
PORCELAN.ULOŽAK fi 200 mm
ZA EKSIKATOR
PORCELAN.ULOŽAK fi 250 mm
ZA EKSIKATOR
PORCELAN.ULOŽAK fi 300 mm
ZA EKSIKATOR
PORCELANSKI TUČAK 84/23
NEGLAZIRAN
PORCELANSKI TUČAK 103/26
NEGLAZIRAN
PORCELANSKI TUČAK 132/37
NEGLAZIRAN
PORCELANSKI TUČAK 158/44
NEGLAZIRAN
PORCELANSKI TUČAK 210/58
NEGLAZIRAN
POSTOLJE ZA TIKVICE PVC
POSUDA ZA VAGANJE 40X30 mm
POSUDA ZA VAGANJE 50X35 mm
POSUDA ZA VAGANJE 50X50 mm
POSUDA ZA VAGANJE 60X30 mm
POSUDA ZA VAGANJE VF 30X60 mm
POSUDA ZA VAGANJE VF 40X80 mm
POSUDA ZA VATU 100X100 mm
POSUDA ZA VATU 120X120 mm
POSUDA ZA VATU 150X150 mm
POSUDICA ZA VAG. 30X30 mm
POSUDICA ZA VAG. 30X35 mm
POSUDICA ZA VAG. 30X40 mm
POSUDICA ZA VAG. 30X50 mm
POSUDICA ZA VAG. 35X35 mm
POSUDICA ZA VAG. 35X40 mm
POSUDICA ZA VAG. 40X30 mm
POSUDICA ZA VAG. 40X35 mm
POSUDICA ZA VAG. 40X40 mm
POSUDICA ZA VAG. 40X50 mm
POSUDICA ZA VAG. 50X30 mm
POSUDICA ZA VAG. 50X40 mm
POSUDICA ZA VAG. 50X50 mm
POSUDICA ZA VAG. 50X80 mm
Cena
7.000,00
1.300,00
1.500,00
1.900,00
2.700,00
3.100,00
4.400,00
12.900,00
280,00
340,00
450,00
660,00
990,00
2.200,00
660,00
1.011,00
1.700,00
2.000,00
2.800,00
220,00
350,00
440,00
490,00
900,00
420,00
440,00
610,00
680,00
860,00
450,00
630,00
1.500,00
2.000,00
2.650,00
740,00
740,00
740,00
740,00
740,00
740,00
800,00
800,00
800,00
800,00
830,00
830,00
830,00
1.100,00
7
Artikal
POSUDICA ZA VAG. 60X30 mm
POSUDICA ZA VAG. 60X40 mm
PREDMETNO STAKLO 75X25 mm
PREDMETNO STAKLO 76X26 mm
PREDMETNO STAKLO,76X26 mm
PREDMETNO STAKLO.76X26 mm
PREDMETNO STAKLO:76X26 mm
PREDMETNO STAKLO-76X26 mm
REDUCIR NBJ 19/23
REDUCIR NBL 19/23
SAHATNO STAKLO fi 40 mm
SAHATNO STAKLO fi 50 mm
SAHATNO STAKLO fi 60 mm
SAHATNO STAKLO fi 70 mm
SAHATNO STAKLO fi 80 mm
SAHATNO STAKLO fi 90 mm
SAHATNO STAKLO fi 100 mm
SAHATNO STAKLO fi 120 mm
SAHATNO STAKLO fi 125 mm
SAHATNO STAKLO fi 140 mm
SAHATNO STAKLO fi 150 mm
SAHATNO STAKLO fi 200 mm
SAHATNO STAKLO fi 250 mm
SINTER
fi 20 mm
SINTER
fi 30 mm
SPOJNICA DVOSTRUKA MUFA
SPOJNICA DVOSTRUKA MUFA
STAKLENE CEVI
fi 6 mm
STAKLENE CEVI
fi 7 mm
STAKLENE CEVI
fi 8 mm
STAKLENE CEVI fi 26 mm
STAKLENE CEVI fi 32 mm
STAKLENE CEVI fi 34 mm
STAKLENE CEVI fi 36 mm
STAKLENE CEVI fi 40 mm
STAKLENE CEVI fi 42 mm
STAKLENE CEVI fi 46 mm
STAKLENE CEVI fi 50 mm
STAKLENE CEVI fi 60 mm
STAKLENE CEVI fi 6 mm
STAKLENE CEVI fi 7 mm
STAKLENE CEVI fi 8 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 3 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 4 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 5 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 6 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 10 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 14 mm
8
1/50 HISTOBOND
1/50
1/50 BRUŠENO
1/50 -M, BRUŠENO
1/50 KINA
1/50 -M
NBL 29/32
NBJ 29/32
B1
B2
METALNA "M"
1,0
1,0
1,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,8
2,2 VODOKAZNE
1,5
1,5
1,5
Cena
1.080,00
1.100,00
978,00
150,00
270,00
310,00
210,00
210,00
1.222,00
1.300,00
70,00
75,00
80,00
85,00
105,00
110,00
130,00
190,00
200,00
133,00
250,00
390,00
420,00
183,00
600,00
1.200,00
750,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.800,00
1.800,00
1.700,00
1.900,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
STAKLENI ŠTAPIĆ fi 16 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 3X200 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 3X250 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 4X200 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 4X250 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 5X200 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 5X250 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 6X150 mm
STAKLENI ŠTAPIĆ 6X250 mm
STALAK ZA 12 EPRUVETA
STALAK ZA 24 EPRUVETE
STALAK ZA 24 EPRUVETE
STALAK ZA 3 LEVKA
STALAK ZA 48 EPRUVETA
STALAK ZA 6 EPRUVETA
STATIV TRONOŽNI
STATIV TRONOŽNI 76 cm
STATIV TRONOŽNI - MANJI
STATIV TRONOŽNI 60 cm
STEZALJKA PO HOFFMANN-U
STEZALJKA PO MOHR-U
ŠIROMER PO BABO-U SA TER
ŠIROMETAR PO BABO-U
ŠPATULA DUPLA
10 cm
ŠPATULA DUPLA
15 cm
ŠPATULA DUPLA
20 cm
ŠPATULA DUPLA
25 cm
ŠPATULA DUPLA
155 mm
ŠPATULA DUPLA
265 mm
ŠPATULA ELASTIČNA 100 mm
ŠPATULA ELASTIČNA 125 mm
ŠPATULA ELASTIČNA 150 mm
ŠPATULA ELASTIČNA 200 mm
ŠPATULA ELASTIČNA 250 mm
ŠPATULA-KAŠIKA
10 cm
ŠPATULA-KAŠIKA
12 cm
ŠPATULA-KAŠIKA
14 cm
ŠPATULA-KAŠIKA
19 cm
ŠPATULA-KAŠIKA
24 cm
ŠPATULA-KAŠIKA 150 mm
ŠPATULA-KAŠIKA PVC 200 mm
ŠTAPIĆ MAGNETNI 6,0X35 mm
ŠTAPIĆ MAGNETNI 8,0X40 mm
ŠTAPIĆ MAGNETNI 8,0X45 mm
ŠTAPIĆ MAGNETNI 9,0X60 mm
ŠTIPALJKA DRVENA
TABLA ZA SUŠENJE LAB.POS
TERMOMETAR B/K 0+130C
Artikal
DRVENI
ALUMINIJUMSKI
DRVENI
ALUMINIJUMSKI
DRVENI
METALNI
METALNI
METALNI
MOMETROM
METALNA
METALNA
METALNA
METALNA
ELASTIČNA
ELASTIČNA
METALNA
METALNA
METALNA
METALNA
METALNA
PVC
PRESVUČEN TEFLONOM
PRESVUČEN TEFLONOM
PRESVUČEN TEFLONOM
PRESVUČEN TEFLONOM
UĐA PVC, 20 MESTA
KOTLOVSKI UGAONI
Cena
1.900,00
25,00
28,00
28,00
30,00
30,00
40,00
30,00
50,00
750,00
1.500,00
990,00
3.500,00
2.400,00
600,00
2.200,00
3.800,00
1.900,00
3.400,00
380,00
310,00
770,00
400,00
110,00
170,00
190,00
210,00
310,00
360,00
190,00
217,00
330,00
350,00
380,00
110,00
111,00
150,00
190,00
20,00
60,00
80,00
420,00
420,00
450,00
630,00
150,00
5.500,00
720,00
TERMOMETAR LAB. 0+50C
TERMOMETAR LAB. 0+100C
TERMOMETAR LABO. 0+50C
TERMOMETAR LABO. 0+100C
TERMOMETAR LABO. 0+150C
TERMOMETAR LABO. 0+50C
TERMOMETAR LABO. - 0+50C
TERMOMETAR LABO. 0+100C
TERMOMETAR LABO. -30+50C
TERMOMETAR PROZO.-30+50C
TERMOMETAR SOBNI -10+50C
TIKVICA
100 ml
TIKVICA
100 ml
TIKVICA
200 ml
TIKVICA
250 ml
TIKVICA
250 ml
TIKVICA
100/110 ml
TIKVICA DVOGRLA 100 ml
TIKVICA DVOGRLA 250 ml
TIKVICA DVOGRLA 500 ml
TIKVICA OD DG
100 ml
TIKVICA OD KUG
50 ml
TIKVICA OD KUG 100 ml
TIKVICA OD KUG 250 ml
TIKVICA OD KUG 500 ml
TIKVICA OD KUG 50 ml
TIKVICA OD KUG 100 ml
TIKVICA OD KUG -100 ml
TIKVICA OD KUG 250 ml
TIKVICA OD KUG -250 ml
TIKVICA OD KUG 500 ml
TIKVICA OD KUG -500 ml
TIKVICA OD KUG -500 ml
TIKVICA OD ŠG
500 ml
TIKVICA OD ŠG 1000 ml
TIKVICA OD UG
100 ml
TIKVICA OD UG
250 ml
TIKVICA OD UG
500 ml
TIKVICA OD UG 1000 ml
TIKVICA PO ERLEN.ŠG 1000 ml
TIKVICA PO ERLEN.ŠG 2000 ml
TIKVICA PO ERLEN.UG 2000 ml
TIKVICA PO ERLENM. 50 ml
TIKVICA PO ERLENM. 100 ml
TIKVICA PO ERLENM. 200 ml
TIKVICA PO ERLENM. 250 ml
TIKVICA PO ERLENM. 300 ml
TIKVICA PO ERLENM. 500 ml
Artikal
ALKOHOLNI, PODELA 1/1
ALKOHOLNI, PODELA 1/1
ŽIVA, PODELA 1/1
ŽIVA, PODELA 1/1
ŽIVA, PODELA 1/1
ŽIVA, PODELA 1/5
ŽIVA, PODELA 1/2
ŽIVA, PODELA 1/2
ŽIVA, PODELA 1/1
PO KJELDAHLU
PO KOHLLRAUSCHU
PO KOHLLRAUSCHU
PO BADERU
PO KJELDAHLU
PO KOHLLRAUSCHU
NŠ 29/32 I NŠ 14/23
NŠ 29/32 I NŠ 14/23
NŠ 29/32 I NŠ 14/23
NŠ 29/32
NŠ 19/24
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 14/23
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
NŠ 29/32
Cena
770,00
770,00
770,00
770,00
850,00
2.600,00
1.200,00
1.400,00
770,00
255,00
300,00
611,00
910,00
970,00
733,00
900,00
1.050,00
1.300,00
1.500,00
1.700,00
740,00
740,00
650,00
530,00
720,00
611,00
870,00
480,00
370,00
900,00
420,00
1.070,00
270,00
370,00
540,00
200,00
300,00
330,00
500,00
400,00
850,00
820,00
320,00
360,00
450,00
500,00
600,00
730,00
Artikal
TIKVICA PO ERLENM.ŠG 50 ml
TIKVICA PO ERLENM.ŠG 100 ml
TIKVICA PO ERLENM.ŠG 150 ml
TIKVICA PO ERLENM.ŠG 250 ml
TIKVICA PO ERLENM.ŠG 300 ml
TIKVICA PO ERLENM.ŠG 500 ml
TIKVICA PO ERLENM.UG 100 ml
TIKVICA PO ERLENM.UG 250 ml
TIKVICA PO ERLENM.UG 500 ml
TIKVICA PO KJELDAHLU 100 ml
TIKVICA PO KJELDAHLU 300 ml
TIKVICA PO KJELDAHLU 500 ml
TIKVICA RD
100 ml
TIKVICA RD DUG 500 ml
TIKVICA RD KŠG 250 ml
TIKVICA RD KŠG 500 ml
TIKVICA RD KŠG 1000 ml
TIKVICA RD KUG
250 ml
TIKVICA RD KUG
500 ml
TIKVICA RD KUG 100 ml
TIKVICA RD KUG 250 ml
TIKVICA RD KUG 500 ml
TIKVICA RD KUG 1000 ml
TIKVICA RD KUG 100 ml
TIKVICA RD KUG -100 ml
TIKVICA RD KUG 2000 ml
TIKVICA TROGRLA 100 ml
TIKVICA TROGRLA 250 ml
TIKVICA TROGRLA 500 ml
TIKVICA TROGRLA 500 ml
TIKVICA UG
25 ml
TIKVICA UG
50 ml
TIKVICA UG
100 ml
TIKVICA UG
150 ml
TIKVICA UG
200 ml
TIKVICA UG
250 ml
TIKVICA UG
300 ml
TIKVICA UG
500 ml
TIKVICA ZA DEST. 100 ml
TIKVICA ZA DEST. 250 ml
TIKVICA ZA DEST. 500 ml
TIKVICA ZA DEST.PARAFINA
TIKVICA ZA DESTIL. 125 ml
TIKVICA ZA DESTIL. 200 ml
TIKVICA ZA DESTIL. 250 ml
TIKVICA ZA DESTIL.2000 ml
TIKVICA ZA DESTIL.-250 ml
TIKVICA ZA DETIL. -500 ml
NŠ 29/32
NŠ 19/23
NŠ 29/32
NŠ 29/32
1NŠ 29/32 I 2NŠ 14/23
NŠ 29/32 I NŠ 2X 14/23
NŠ 29/32 I NŠ 2X 14/23
1NŠ 29/32 I 2NŠ 14/23
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
PO ERLENMEYERU
SA BOČNOM CEVI
SA BOČNOM CEVI
SA BOČNOM CEVI
PO ASTM-U
PO ASTM-U
PO SAYBOLT-U
SA BOČNOM CEVI
SA BOČNOM CEVI
SA BOČNOM CEVI
Cena
150,00
160,00
180,00
200,00
220,00
250,00
160,00
190,00
220,00
410,00
600,00
850,00
833,00
667,00
300,00
400,00
570,00
370,00
340,00
600,00
250,00
360,00
570,00
950,00
430,00
990,00
2.100,00
1.800,00
2.000,00
3.000,00
190,00
220,00
200,00
200,00
210,00
220,00
220,00
260,00
406,00
550,00
670,00
733,00
910,00
910,00
1.050,00
1.050,00
910,00
910,00
9
Artikal
TIKVICA ZA JOB.BR.250 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD BR.-500 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 25 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 50 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 100 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 150 ml
NŠ 19/26
TIKVICA ZA JOD.BR. 200 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 250 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 300 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR. 500 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR.100 ml
NŠ 29/32
TIKVICA ZA JOD.BR.-100 ml
NŠ 19/26
TIKVICA ZA MERENJ.1000 ml
PVC ZAPUŠAČ, NŠ 24/29 "A"KL.
TIKVICA ZA MERENJE 5 ml
BRAON
TIKVICA ZA MERENJE 10 ml
BRAON
TIKVICA ZA MERENJE 25 ml
BRAON
TIKVICA ZA MERENJE 100 ml
BRUŠENI ZAPUŠAČ
TIKVICA ZA MERENJE 200 ml
BRUŠENI ZAPUŠAČ
TIKVICA ZA MERENJE -20 ml
PVC ZAP. NŠ 10/19 "A" KLAS
TIKVICA ZA MERENJE 250 ml
BRUŠENNI ZAPUŠAČ
TIKVICA ZA MERENJE -25 ml
PVC ZAP. NŠ 10/19 "A" KLAS
TIKVICA ZA MERENJE 500 ml
BRUŠENI ZAPUŠAČ
TIKVICA ZA MERENJE -50 ml
PVC ZAP. NŠ 12/21 "A" KLAS
TIKVICA ZA MERENJE 5 ml
PVC ZAPUŠAČ, NŠ 10/19 "A"KL.
TIKVICA ZA MERENJE 1000 ml
PVC ZAPUŠAČ "A"KLASA
TIKVICA ZA MERENJE -100 ml
BRUŠENI ZAPUŠAČ "A"KLASA
TIKVICA ZA MERENJE 10 ml
PVC ZAPUŠAČ, NŠ 10/19 "A"KL.
TIKVICA ZA MERENJE -200 ml
PVC ZAPUŠAČ "A"KLASA
TIKVICA ZA MERENJE 20 ml
PVC ZAPUŠAČ, NŠ 10/19 "A"KL.
TIKVICA ZA MERENJE -250 ml
PVC ZAPUŠAČ "A"KLASA
TIKVICA ZA MERENJE 25 ml
PVC ZAPUŠAČ, NŠ 10/19 "A"KL.
TRONOŽAC LAB.
13 cm
TRONOŽAC LAB.
15 cm
TRONOŽAC LAB. fi 11 cm
TROUGAO ZA ŽARENJE 4 cm
TROUGAO ZA ŽARENJE 5 cm
TROUGAO ZA ŽARENJE 50X50 mm
TROUGAO ZA ŽARENJE 60X60 mm
ZAPUŠAČ
NŠ 7/16
ZAPUŠAČ
NŠ 12/21
ZAPUŠAČ
NŠ 14/23
Cene su bez PDVa.
Jun 2014.
10
Cena
1.100,00
880,00
880,00
880,00
600,00
872,00
1.100,00
750,00
1.300,00
1.500,00
1.010,00
850,00
1.050,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
800,00
880,00
420,00
1.100,00
420,00
1.200,00
470,00
250,00
1.600,00
960,00
260,00
870,00
350,00
950,00
350,00
390,00
430,00
360,00
220,00
250,00
130,00
170,00
310,00
320,00
380,00
ZAPUŠAČ
NŠ 19/26
ZAPUŠAČ
NŠ 24/26
ZAPUŠAČ
NŠ 29/32
ZAPUŠAČ
NŠ.19/26
ZDEL.ZA ISP. fi 115 320 ml
ZDEL.ZA ISP. fi 115 mm 320 mm
ZDEL.ZA ISP.Fi140 mm 600 ml
ZDEL.ZA KRIST fi 115 mm 500 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi140 mm 900 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi150 mm 500 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi190 mm 2000 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi230 mm 3500 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi40 mm 20 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi50 mm 40 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi60 mm 60 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi70 mm 100 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi80 mm 150 ml
ZDEL.ZA KRIST.Fi95 mm 300 ml
ZDELICA
60X15 mm
ZDELICA
80X15 mm
ZDELICA
90X15 mm
ZDELICA
100X15 mm
ZDELICA
100X20 mm
ZDELICA
120X20 mm
ZDELICA
150X25 mm
ZDELICA
200X30 mm
ZDELICA SA 3POLJ.Fi100 mm
ZDELICA SA 4POLJ.Fi100 mm
ZDELICA ZA ISPARAV.80X45
ZDELICA ZA KRIST. 40X25
ZDELICA ZA KRIST. 50X30
ZDELICA ZA KRIST. 60X35
ZDELICA ZA KRIST. 70X40
ZDELICA ZA KRIST. 80X45
Magnetne aplikacuje
Artikal
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
PO PETRIJU
SA IZLIVOM, 90 ml
SA IZLIVOM
SA IZLIVOM
SA IZLIVOM
SA IZLIVOM
SA IZLIVOM
hemijski simboli
Cena
367,00
420,00
490,00
410,00
705,00
635,00
920,00
670,00
970,00
550,00
1.750,00
2.900,00
390,00
400,00
440,00
470,00
480,00
500,00
72,00
95,00
102,00
130,00
135,00
150,00
230,00
430,00
489,00
513,00
339,00
235,00
245,00
280,00
380,00
400,00
8.228,00
Lonče za žarenje = tigl za žarenje, Mikropipeta = pipeta mikro, Odmerna tikvica = normalni
sud = meskolben, Tikvica = balon, Vegeglas = posuda za odmeravanje,
Cilindar graduisani = Menzura
Download

Lab. staklo i pribor_Cene.pdf